Kam greš pa ti?«

Comments

Transcription

Kam greš pa ti?«
december 2013
–januar 2014
številka
168
letnik XXII/XXIII
cena 16,99 EUR
www.didakta.si
Posebna številka:
»Kam greš pa ti?«
ISSN 0354 - 042 1
9 770354 042001
Predstavitve srednješolskih programov
Gimnazija Šentvid
Šolski center Srečka Kosovela Sežana
Aranžerski tehnik
Gimnazija in Ekonomska šola
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Srednja trgovska šola Ljubljana
Gimnazija Ptuj
Šolski center Škofja Loka
Srednja šola za strojništvo
Srednja šola za lesarstvo Škofja Loka
Dijaški dom
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana
Šolski center Maribor
Srednja frizerska šola Ljubljana
Šolski center Rogaška Slatina
Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana
Gimnazija Nova Gorica
Biotehniški center Naklo
Gimnazija
Izobraževanje odraslih
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
Didakta december 2013–januar 2014
Uvodnik
Zamisel za posebno številko Didakte z
naslovom »Kam greš pa ti?« se je rodila
iz dejstva, da imajo učenci kljub poplavi
informacij (oz. ravno zaradi nje) težave pri
odločitvi glede vpisa v srednjo šolo, pa
tudi starši jim pri izbiri največkrat težko
svetujejo.
Podatkov o možnostih vpisa v srednje
šole je ogromno. Pri poklicni orientaciji
in izbiranju srednjih šol seveda pomagajo
že svetovalne službe na osnovnih šolah,
obstajajo številne publikacije in spletni
portali, ki predstavljajo poklice in osnovne podatke o srednješolskih programih,
izobraževalne in zaposlitvene možnosti
se predstavljajo tudi na sejmu Informativa, šole organizirajo informativne dneve
itd. Srednje šole so vedno bolj prisilje-
»Kam greš pa ti?«
ne delovati (poslovati!) na način tržnih
podjetij, zato tudi same veliko vlagajo
v svojo promocijo. Če namreč nimajo
dovolj vpisanih dijakov, jim ministrstvo
zmanjša število oddelkov …
Med vsemi temi informacijami pa smo
želeli v Didakti poudariti doda(t)no vrednost šol, tisto, kar morda lahko pretehta
pri odločitvi za vpis.
V pogovorih s skoraj vsemi ravnatelji
srednjih šol je pogosto prišlo do izraza
bogastvo in pestrost celotnega dogajanja na šolah. Ustvarjalni in prizadevni
pedagogi in dijaki poskrbijo, da se ‘zgolj
izobraževanje’ spremeni v pravo učenje
za življenje – ‘običajni’ pouk se spremeni v
zavzeto interakcijo, v vzajemno učenje, pri
katerem je tako učenec kot učitelj v smislu
vseživljenjskega učenja odprt za novo; dogaja se izkušenjsko učenje, ne pa samo ‘na
pamet’ in zgolj ‘iz knjig’; takšni učitelji in
dijaki se z veseljem vključujejo v dodatne
šolske in obšolske dejavnosti, vpeti so v
Kazalo
»Kam greš pa ti?«
mednarodne izmenjave in sodelovanje z
lokalnimi skupinami, za vso šolo pripravljajo atraktivne športne dogodke in umetniške predstave ter inovativne priložnosti
za rekreacijo, prepoznavajo in solidarno
odgovarjajo na potrebe drugih …
Pohvale in priznanje vsem, ki v šolski
prostor prinašate pozitivne vsebine,
ohranjate trajne (med)človeške vrednote
in aktivno soustvarjate vzajemni učnovzgojni proces!
Srednje šole dogajanje in življenje na šoli
že same posredujejo s predstavitvami
neposredno na osnovnih šolah v okolici ter na lastnih informativnih dnevih
in dnevih odprtih vrat. Vsem šolam pa
smo dali možnost, da se predstavijo tudi
v pisni obliki. Nekaj srednjih šol in šolskih centrov se je uspelo odzvati vabilu k
predstavitvi in upamo, da njihove dobre
ideje navdihnejo še koga!
Matej Horzelenberg
26- Šolski center Maribor
26 - Srednja strojna šola
Predstavitev srednješolskih programov
28- Srednja frizerska šola Ljubljana
02- Gimnazija Šentvid
30- Gimnazija Jožeta Plečnika, Ljubljana
04- Šolski center Srečka Kosovela Sežana
04 - Aranžerski tehnik
32- Šolski center Rogaška Slatina
07 - Gimnazija in Ekonomska šola
34- Biotehniški center Naklo
09- Gimnazija Nova Gorica
34 - Gimnazija
35 - Izobraževanje odraslih
10- Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
13- Srednja trgovska šola Ljubljana
36 - Višja strokovna šola
38- Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma
39 - Kmetijska šola grm in biotehniška gimnazija
14- Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
39 - Srednja šola za gostinstvo in turizem
39 - Višja strokovna šola
16- Konservatorij za glasbo in balet Maribor
40- Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana
18- Gimnazija Ptuj
43- Seznam srednjih šol
20- Šolski center Škofja Loka
20 - Srednja šola za strojništvo
47- Seznam dijaških domov
22 - Srednja šola za lesarstvo Škofja Loka
24 - Dijaški dom
47- Seznam datumov
1
2
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Gimnazija Šentvid / Prušnikova ulica 98, 1000 Ljubljana / 01 500 06 60 /
[email protected] / www.sentvid.org
TRADICIJA OD LETA
1945
SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI
splošna gimnazija: 4 splošni oddelki in 2 športna oddelka
POKLICI IN NADALJEVANJE ŠTUDIJA
Vse
ŠTEVILO ODDELKOV
24
ŠTEVILO DIJAKOV
551
DODATNE ŠOLSKE DEJAVNOSTI
ekskurzije po Sloveniji in tujini, spoznavni dnevi za prvošolce, šole v
naravi, raziskovalni in glasbeni tabori, raziskovalne naloge, tekmovanja
v znanju in športu, predavanja in razstave za dijake, starševski večeri
OBŠOLSKE DEJAVNOSTI
krožki, prostovoljstvo in humanitarne prireditve, literarni večeri,
gledališki maraton, šolske prireditve (krst, novoletna, dan zdrave
šole, maturantski ples, akademija znanja in ustvarjalnih dosežkov …),
gledališka skupina CV, muzikal, šolske publikacije (Letopis Gimnazije
Šentvid, Šentviška napetost), izmenjave s tujimi šolami
PROMETNE POVEZAVE
mestni avtobusi 1, 8, 25; v neposredni bližini je tudi železniška postaja
Vižmarje
DIJAŠKI DOM V BLIŽINI
Dijaški dom Zavod sv. Stanislava, Šentvid
POSEBNOSTI
Šola s tradicijo, ki ustvarja prihodnost
ŠOLA S TRADICIJO,
KI USTVARJA PRIHODNOST
Pouk
 Tuji jeziki: angleščina, nemščina, francoščina, španščina.
 Tematske ekskurzije po Sloveniji in tujini ter dijaške izmenjave z Nizozemsko,
Finsko in Srbijo.
 Kakovosten pouk v tehnološko opremljenih učilnicah.
 Izvajamo individualne ure za dijake,
ki hočejo ali potrebujejo več.
Umetnost
 Kulturni utrip je bogat, raznovrsten,
izzivalen, saj dijaki razvijajo svoje talente, so ustvarjalni in nadgrajujejo
svoje znanje.
 Vrhunski teater C. V., ki nastopa in
žanje uspehe tudi v tujini (Češka).
 Literarni večeri, muzikal, debatni klub
so prireditve, na katerih se dijaki lahko
preizkusijo v javnem nastopanju in so
umetniško ustvarjalni.
 Tudi zabavne prireditve (krst prvošolcev, novoletna prireditev, maturantski
ples …) so umetniško dovršene, z večdesetletno tradicijo, zato legendarne in
prepoznavne tudi zunaj šolskega okolja.
Dijaki s svojimi ustvarjalnimi idejami
pripravijo in izvedejo vse prireditve –
ter tako prenašajo tradicijo na naslednje
generacije.  Učitelji imamo do dijakov oseben odnos, jih spodbujamo in smo na njihove
uspehe ponosni. Prepričani smo, da je
vsak dijak lahko v nečem uspešen.
Šport
 Spodbujamo zdrav duh v zdravem telesu; smo najbolj raznolika športna šola
v Sloveniji.
 Več let zaporedoma smo slovenski atletski prvaki, smo svetovni podprvaki v
košarki (turnir na Cipru 2013), Šentviški fanatiki in plesna skupina TVID so
večkratni prvaki ŠKL-ja in prepoznavni
po vsej Sloveniji …
 Pouk športne vzgoje poteka v sodobno
opremljeni športni dvorani s fitnesom
in plesno dvorano.
 Dijake športnike obravnavamo individualno in se prilagajamo njihovim
športnim obveznostim, ne da bi pri
tem zanemarjali njihovo znanje.
 Vsako leto izvedemo letno in zimsko
šolo v naravi.
Znanost
 Imamo najdaljšo tradicijo v astronomiji
med srednjimi šolami. Ljubljanska Noč
raziskovalcev 2013 se je zaključila v
astronomskem observatoriju na terasi
naše šole.
 Šolski vivarij je najbogatejši med gimnazijami, zanj skrbijo dijaki vivarističnega
krožka, ki ima na šoli že dolgoletno
tradicijo.
 Že 25 let smo med najbolj aktivnimi
šolami pri mladinskem raziskovalnem
delu v Ljubljani, pri organizaciji in
pri neposrednem raziskovalnem delu
Didakta december 2013–januar 2014
dijakov s strokovnim mentorstvom
učiteljev.  Aktivnosti s področja znanosti potekajo
v okviru Šolskega znanstveno-tehničnega društva, pod okriljem katerega
delujejo mnogi krožki: vivaristični,
astronomski, kemijski, fizikalni …
 Imamo bogato ponudbo raziskovalnih
taborov za ustvarjalne, radovedne in
zahtevne dijake.
TISTI, KI SO BILI NA ŠENTVIDU,
GA NE POZABIJO
Gimnazija Šentvid mi je omogočila, da sem
s sodelovanjem v mnogih obšolskih dejavnostih ugotovil, kaj me resnično zanima,
razširil krog prijateljev, se s Fanatiki začel
aktivno ukvarjati s športom in pridobil
veliko znanja, samozavesti in motivacije
za prihodnost. Matic Mlačnik, zlati maturant 2012
»Kam greš pa ti?«
Gimnazija Šentvid mi je ves čas omogočala,
da sem opravljal šolske obveznosti, kar mi
je zelo veliko pomenilo, saj sem bil zato
boljši tudi v športu.
Žan Kranjec, alpski smučar
V srednji šoli imaš priložnost iskati talente, izoblikovati trdna prijateljstva in spoznavati samega sebe. Gimnazija Šentvid
ti to ne le omogoča, temveč te k temu
tudi spodbuja. Kreativne ideje niso nikoli
preslišane, znanje in prijateljstvo pa sta
najbolj cenjeni vrednoti. Tisto, kar ti daje
občutek pripadnosti, pa je poleg enkratnih
prireditev tudi odnos med profesorji in
dijaki, saj je odnos kljub spoštovani hierarhiji zelo oseben.
Tim Souček, zlati maturant 2012
Vse, kar imam, sem dobil na Šentvidu.
Lado Bizovičar, voditelj in igralec
SE VIDIMO NA ŠENTVIDU!
3
4
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Šolski center Srečka Kosovela Sežana / Aranžerski tehnik / Stjenkova
ulica 3, 6210 Sežana / 0 5 7311 280 / [email protected] / www.ss-sezana.si
SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI
Aranžerski in ekonomski tehnik, gimnazija, maturitetni tečaj
ŠTEVILO ODDELKOV
17
ŠTEVILO DIJAKOV
470
DODATNE ŠOLSKE
DEJAVNOSTI
mednarodne izmenjave in ekskurzije, športni tedni, tekmovanja in natečaji,
kreativno podjetništvo
OBŠOLSKE DEJAVNOSTI
modni krožek, Filmšula, astronomski krožek, fizikalni krožek, prostovoljska
skupina, fotografski krožek, likovne delavnice, matematični krožek, psihološke
delavnice, šolsko glasilo Rumena podmornica, video/filmska delavnica, gledališka
skupina …
PROMETNE POVEZAVE
urejeni avtobusni prevozi v vse glavne smeri izpred šole, železniška postaja se
nahaja 100m od šole
strokovnimi predmeti aranžerski tehniki
šolani pri nas prestopijo meje stereotipa o
aranžerjih, ki urejajo izložbe in zavijajo darila,
saj med štiriletnim šolanjem pridobijo znanja
obvladovanja sodobnih izraznih sredstev, ki
danes dominirajo trgu.
Aranžerski tehnik
na primorski način
Šolski center Srečka Kosovela v Sežani je izobraževalni zavod s skoraj štiridestletno tradicijo, ki se deli na dve organizacijski enoti – Gimnazijo in ekonomsko šolo ter Višjo strokovno
šolo. Prva izvaja programe splošne gimazije,
ekonomskega in aranžerskega tehnika ter
maturitetnega tečaja, višja šola pa programa
fotografije in oblikovanja materialov. S tem
šola na srednješolski in višješolski stopnji ponuja umetniško naravnane programe, katerih
posebnost je, da se prilagajajo potrebam v
gospodarstvu in s tem skušajo omiliti mladim
prehod na trg dela. V programu aranžerski tehnik so potrebe gospodarstva prisotne
predvsem v strokovnem modulu, vezanem na
multimedijo, ki sledi sodobnim trendom in
vsebuje znanja računalniškega oblikovanja,
3D modeliranja, videa, animacije, fotografije
in še veliko več. S tem modulom in ostalimi
Naloge sodobnega
aranžerskega tehnika
Ime srednješolskega programa označuje le
ozek spekter nalog, ki jih naš aranžerski tehnik lahko opravlja. Saj lahko ta poleg dekoriranja in urejanja izložb ter različnih sejemskih
in razstaviščnih prostorov in izdelav dekoracij
svoje znanje pokaže tudi v sodobnih medijih,
ki jih zavoljo konkurenčnosti danes uporabljajo tako manjša kot večja podjetja.
Sežanski aranžer lahko sodeluje pri oblikovanju industrijskih in postrošniških izdelkov, kot
so na primer embalaže. Sposoben je izdelati
različne vrste oglasov – od tiskanih do video
različic. Podjetja lahko opremi z danes obvezno celostno grafično podobo ali že obstoječno
uporabi v svežih oglaševalskih kampanjah.
Pri tem pa kot piko na i umetniško strokovno znanje preplete z znanjem pospeševanja
prodaje, ki ga šola izvaja kot del podjetniške
osnove, ki jo aranžerci pridobijo.
Za uspešno uporabo sodobnih medijev pa je
nujno poznavanje in uporaba profesionalnih
računalniških programov, ki so del našega
izobraževanja, saj želimo dijakom ponuditi
kvalitetno osnovo za delo v oblikovalskih
podjetjih ali samostojno izvedbo naročila
delodajalca.
Značilnosti uspešnega
aranžerskega tehnika
Pouk aranžerskega tehnika je predvsem praktično naravnan – veliko je kreativnega dela,
tako samostojno kot v skupinah, in urjenja
določenih veščin, kot je npr. risanje. Zato si
želimo predvsem ustvarjalnih dijakov, ki že
v osnovnošolskih klopeh kažejo veselje do likovnega izražanja. Še toliko bolje je, če imajo
tudi dobre prostorske predstave, občutek za
barvo in skladnost ter interes za umetnost
nasploh. Zaželene so tudi spretnosti risanja,
oblikovanja, slikanja in fotografiranja, vendar
te nikakor niso pogoj, saj se teh znanj dijaki
naučijo pri nas ali pa jih vsaj nadgradijo.
Ker je aranžerski poklic usmerjen v okolje
in je segment dela posameznih podjetij,
uspešnega aranžerja odlikuje tudi komunikativnost, sposobnost timskega dela, samoiniciativnost, podjetnost, odprtost in želja
po kosanju z vedno novimi izzivi. Dijaki, ki
se vsaj delno najdejo v opisu, se na naši šoli
praviloma dobro počutijo, saj je način dela in
kreativni pristop pisan na kožo prav njim.
Strokovni moduli in znanja
Znanje s področja likovne umetnosti dijaki
pridobivajo predvsem pri predmetu vizualne
komunikacije, ki obsega izbrana poglavja
likovne teorije, umetnostne zgodovine in oblikovanja. To pa še bolj utrdijo in nadgradijo
Didakta december 2013–januar 2014
pri strokovnem modulu aranžerstvo in oblikovanje, ki temelji na praktičnem delu in
uporabi prej omenjenega znanja pri naročilih
iz okolja.
V sodobnih medijih se dijaki urijo pri predmetih multimedije, izražanja z zvokom in
sliko ter animacije v ravnini in prostoru. Tu
natančno spoznajo multimedijsko oglaševanje, njegove zakonitosti in načine izvedbe
oglaševalskih akcij – te tudi načrtujejo in
izvedejo v povezavi s predmetom tržnega
komuniciranja. Učijo se o zgodovini in teoriji
fotografije, filma in videa, spoznajo temeljne
principe fotografije in njenega oblikovanja
ter montaže in zvoka. Omenjeno nadgradijo
tudi z osnovami scenografije, kostumografije
in maske pri avdiovizualni produkciji, kar
praktično preiskusijo tudi v sodelovanju s
šolsko gledališko skupino. Naučijo se celo
risanja načrtov s profesionalnimi programi,
3D modeliranja in realistične predstavitve
ter animacije 3D modelov.
Osvojeno in združeno znanje štirih let pa
morajo v povezavi z okoljem dijaki pokazati
tudi na maturi, saj kot 4. predmet na maturi
»Kam greš pa ti?«
predstavijo maturitetno nalogo o izdelku
ali storitvi, ki so jo v celoti zasnovali sami.
Kvalitete naših maturitetnih nalog nismo
prepoznali samo mi, ampak tudi naši naročniki. Tako je nemalo teh nalog dobilo širše
razsežnosti. Naj omenim samo valentinovo
akcijo trgovskih centrov Qlandij izpred leta
dni, ko sta dve dijakinji 4. letnika s svojo valentinovo sceno v Novogoriški Qlandiji tako
navdušili, da je vodstvo trgovskega centra
sceno takoj vključilo v valentinovo nagradno igro in akcijo ter seveda scene razširilo
po vseh Qlandijah po Sloveniji. V uporabo
pa je šlo med drugim tudi veliko celostnih
grafičnih podob, nastalih v sklopu maturitetnih nalog, ena izmed teh je tudi CGP za
Osnovno šolo Branik.
Mednarodne izmenjave
in večdnevne ekskurzije
Izkušenjsko učenje je eno izmed najbolj plodnih vrst učenja, zato je poleg enodnevnih
ekskurzij šolski program pri nas bogat tudi
z večdnevnimi ekskurzijami in projektnimi
tedni. Že več let zapored skupina dijakov zaključnega letnika dva tedna praktičnega dela
opravlja v podjetjih v tujini prek mednarodnih
projektov Leonardo da Vinci. Led smo prebili s
prvo izmenjavo v Andaluziji v Španiji, sedaj pa
se še več let vračamo v okolico Porta na Portugalsko, kjer dijaki poleg prakse obiščejo tudi
vse večje kulturne in naravne znamenitosti. V
času izmenjave v tujini delajo v oglaševalskih
agencijah ter oblikovalskih in grafičnih studijih, kjer pridobijo dragocena znanja in izkušnje
pod mentorstvom profesionalcev s posameznih
področij.
Mednarodne izmenjave izvajamo tudi z bližnjimi državami, že več let imamo namreč
različne tematske obiske srednjih šol v Gornjem Milanovcu v Srbiji in Zvorniku v Bosni
in Hercegovini. Teh se udeležijo dijaki vseh
programov, saj so teme izmenjave vedno
skrbno izbrane v želji po prepletu znanj z
različnih področij.
V tretjem ali drugem letniku dijaki obiščejo tudi decemberski Milano. Na dvodnevni
ekskurziji si ogledajo lokalne kulturne znamenitosti in najbolj znane muzeje ter analizirajo izložbe in ostala sredstva množičnega
komuniciranja, ki v Sloveniji v tolikšni meri
niso prisotna.
5
6
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
lokalnega okolja izvaja na šolskih šivalnih
strojih.
Ob vsem tem lahko najbolj uspešni aranžerji
v sklopu obšolskih dejavnosti sodelujejo tudi
na šolskem in nato državnem aranžerskem
tekmovanju. Uspešna uvrstitev na obeh pa
jih lahko popelje na evropsko tekmovanj Euroskills v tujino.
Vsi dijaki šole lahko izbirajo tudi med obšolskimi dejavnostmi prostovoljstva (na šoli
imamo prostovoljsko skupino »Srečku je
mar!«), gledališke skupine, pevskega zbora,
astronomskega krožka, bralnega krožka in
mnogih drugih. Redno se vključujemo tudi v
dejavnosti zunanjih ponudnikov, kot sta letos
Filmšula in Ustvarjalnik. Skratka zabavnih in
poučnih vsebin na šoli nikoli ne zmanjka!
Poleg omenjenih strokovnih potovanj dijaki
prvih letnikov vseh programov drugi teden
v septembru preživijo na športnem tednu v
Portorož, kjer se ob različnih športnih aktivnosti družijo s sošolci in profesorji, se med seboj
spoznavajo in tako lažje prebrodejo morebitno
stisko ob prehodu v novo šolo. Športni teden
z aranžerji in ekonomci nato ponovimo še v
drugem letniku, kjer se odpravimo v Mladinski center v Dolenjskih toplicah. Tam se dijaki
ukvarjajo predvsem s pohodništvom, kolesarstvom, plavanjem, lokostrelstvom, skupinskimi
športnimi igrami in se seveda družijo.
Vedno pa skrbno pazimo, da dijaki in seveda
njihovi starši z izmenjavami in športnimi
tedni nimajo visokih stroškov.
Možnosti zaposlitve in
nadaljevanja izobraževanja
Čeprav je program aranžerskega tehnika na
šoli najmlajši, se lahko že od samih začetkov
pohvali z uspehom na maturi, ki je nad slovenskim povprečjem, ker za dijake pomeni
odlično popotnico pri nadaljnjem šolanju.
Ti nemalokrat izobraževanje nadaljujejo kar
pri nas, na Višji strokovni šoli, kjer izbirajo
med programom fotografije in oblikovanja
materialov. Vpis v oba programa je mogoč z
opravljeno poklicno maturo, ki je predvidena za zaključek srednješolskjega programa
aranžerski tehnik. Ta jim odpira vrata tudi
na vse višješolske in visokošolske programe
širom Slovenije. Tisti malo bolj zahtevni pa
lahko na maturi opravljajo še peti predmet,
ki si ga sami izberejo izmed maturitetnih
predmetov, in si s tem razširijo izbiro še na
veliko večino družboslovnih univerzitetnih
študijev 1. stopnje. Najbolj zahtevni pa lahko
na šoli opravijo enoletni maturitetni tečaj,
katerega izvajamo že vrsto let in omogoča
študij na vseh univerzitetnih programih 1.
stopnje.
Aranžerski tehniki, ki jim nadaljnje šolanje
ne diši ali bi z njim raje še počakali, pa se
zaposljujejo v trgovinah, turizmu, na razstaviščih, v oblikovalskih studijh, oglaševalskih
agencijah in njim podobim družbam. Lahko
se odločijo tudi za lastno poslovno pot in
ustanovijo svoje podjetje, saj so se v sklopu
šolanja usposobili tudi za vodenje le-tega.
Obšolske dejavnosti
Čeprav naša šola sodi med manjše, dijakom
ponuja pester izbor obšolskih dejavnosti
z različnih področij.
Nekaj izmed teh je
prilagojenih prav za
aranžerje, spet druge
so namenjene dijakom
vseh programov. Med
prve zagotovo sodita
fototečaj in fotokrožek, ki potekata pod
strokovnim vodstvom
v šolski temnici. Poleg
njiju je med aranžerji
zagotovo najbolj priljubljena tudi šiviljska
delavnica, ki jo modna
oblikovalka in šivilja iz
Zaključek
Bodoči aranžerji bodo uspešni, samo če jih
bo katero izmed področij dela res pritegnilo
in iz njih izvabilo najbolj odštekane, drzne in
uspešne ideje – ideje, ki jih danes srečujemo
na jumbo plakatih, v televizijskih oglasih, na
embalažah ... zato želimo na Šolskem centru
Srečka Kosovela v Sežani dijakom aranžerskega tehnika ponuditi kar se da pestro ponudbo
»analognih in digitalnih« znanj in izkušenj,
da bodo v prihodnosti s svojimi uspešnimi
kampanjami in dobrimi idejami v ponos
šole in profesorjev. Hkrati se bodo zaradi
dinamičnega pouka in sodobnih prijemov na
naši šoli odlično počutili že v času šolanja.
Vsi, ki se v opisanem vsaj delno najdete vabljeni na na šolo šolo na informativni dan
ali kar k vpisu v našo dijaško ekipo.
Avtorica:
Jelena Uršič, prof. strokovnih modulov
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Šolski center Srečka Kosovela Sežana / Gimnazija in ekonomska
šola / Stjenkova ulica 3, 6210 Sežana / 05 731 12 80 / [email protected] /
www.ss-sezana.si
SEŽANSKI »SREČKOTI«
Šolski center Srečka Kosovela Sežana – Gimnazija in ekonomska šola leži blizu mestnega
središča. Pouk poteka na dveh lokacijah: v
matični šoli ter v športni dvorani srednje
šole, ki je od matične stavbe oddaljena 50 m.
Učilnice so sodobno opremljene in nudijo
dobre pogoje za delo, knjižnica pa je bogato
založena s strokovno literaturo in ima svoj
fond učbenikov.
Pouk je organiziran samo dopoldne (med
8.00 in 14.10), le interesne dejavnosti so lahko
tudi popoldne. Iz Ajdovščine, Vipave, Ilirske
Bistrice, Hrpelj-Kozine, Kopra, Komna in Dutovelj se dijaki v šolo pripeljejo z avtobusom.
Iz Nove Gorice, Pivke in Postojne pa prihajajo
dijaki v šolo z vlakom. Železniška postaja se
nahaja približno 200 m od šole, urniki vlakov
pa so usklajeni z urnikom šole.
Program ekonomski tehnik je strokovno izobraževalni program, kar pomeni, da dijaki po
končani srednji šoli dobijo poklic in se lahko
zaposlijo ali pa nadaljujejo s študijem na visokih strokovnih šolah in nekaterih univerzitetnih programih. V programu ekonomski
tehnik dijaki povezujejo splošna in strokovna
znanja s prakso ter se usposobijo za delo v
proizvodnih in storitvenih podjetjih, zavodih
in javni upravi.
Strokovno šolstvo je doživelo reformo in poteka nekoliko drugače. Temeljni koncept je
delitev na module, in sicer na:
• splošni modul, ki je enak ali zelo podoben
v vseh programih strokovnega šolstva,
• strokovne module, od katerih so nekateri
obvezni, drugi pa izbirni.
Strokovni moduli dajejo široko osnovno poklicno usposobljenost in predvsem v izbirnem
delu omogočajo specializacijo za različne
poklicne standarde. V njih so vsebinsko povezana strokovnoteoretična, praktična in
splošna znanja. V okviru vsebinskih sklopov
znotraj modula se povezujejo praktično izobraževanje, strokovna teorija in nacionalni
standardi znanj. Upoštevamo potrebe strank
– predvsem lokalnega gospodarstva.
Odprti kurikul oblikuje šola glede na potrebe
trga delovne sile regionalne oz. lokalne ravni in ga lahko sproti prilagaja. V programu
ekonomski tehnik smo se na podlagi posvetovanja z gospodarstvom usmerili predvsem
v turizem oz. trženje turističnih storitev z
dodatnimi znanji s področja poslovnega komuniciranja, multimedije in tujih jezikov.
Poleg pouka, ki poteka po učnih načrtih in
katerega cilj je pridobiti formalno izobrazbo
ter s tem pogoje za zaposlitev ali nadaljevanje
študija, šola omogoča tudi dodatne aktivnosti, ki pomagajo krepiti osebnost dijakov,
popestrijo in poglobijo pouk, omogočajo in
razširjajo spoznavanje sveta in vrednot družbe, v kateri živimo, ter pomenijo nadgradnjo
izobraževalnih programov.
Dodatne aktivnost, ki so dijakom ponujene
na šoli, in projekte, v katere se dijaki lahko
vključijo, smo poimenovali “DrugiSrečko”.
“Drugi Srečko” je sproščeni, igrivi in razposajeni del dejavnosti na šoli.
Dijaki se vsako leto udeležijo tekmovanj iz
znanja matematike, logike, angleščine in italijanščine, slovenskega jezika, računovodstva,
ekonomije ter ekonomike poslovanja, kjer je
poudarek na poslovni matematiki, turizma …
7
8
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Tako imajo možnost, da se preizkusijo in dokažejo v svojem znanju tudi v republiškem
merilu. Pod mentorstvom profesorjev lahko
dijaki izdelujejo tudi raziskovalne naloge z
različnih področij in se vsako leto udeležijo
tekmovanja mladih raziskovalcev.
Na šoli izvajamo več projektov. Nekateri so
namenjeni izboljševanju kakovosti poučevanja, drugi predstavitvi in vzpodbujanju
ustvarjalnosti mladih. Eni delujejo predvsem
preventivno, drugi spodbujajo podjetnost,
kreativno in timsko delo. Projekti, ki smo jih
ali jih še izvajamo na šoli, so: debatne tehnike pri pouku, medpredmetno povezovanje,
učenje za poklic v EU, dan ustvarjalnosti,
Interreg, Znanje brez meja, Sejem brez meja,
Najdi svojo službo in številni drugi.
V programih srednjega strokovnega izobraževanja se dijaki udeležujejo predvsem ekskurzij v slovenska podjetja in ostale gospodarske
institucije. Cilj organizacije takšnih ekskurzij
je, da dijaki teorijo čim bolj povežejo s prakso.
Poleg tega se dijaki na ekskurzijah družijo,
sprostijo in zabavajo. V zadnjih letih so destinacije ekonomskih strokovnih ekskurzij
predvsem: Mednarodni obrtni sejem v Celju,
oglaševalski festival Zlati boben, SOF – Slovenski oglaševalski festival, Slovenski parlament,
Fructal in Mlinotest Ajdovščina, zavarovalnica
Triglav v Ljubljani …
Obiskali smo dve proizvodni podjetji, in sicer
Fructal in Mlinotest v Ajdovščini. Obe podjetji sta imeli dan odprtih vrat.
mlajši generaciji. Lahko so degustirali njihov
fruc z novim okusom vanilije z različnimi dodatki. Postregli so nam tudi z drugimi sadnimi sokovi, frutabelo in jabolkom. V današnji
sodobni prehrambeni industriji je vse natančno določeno in nadzorovano. V Mlinotestu
pa so nam tokrat predstavili, kako se naredi
torta. Veseli smo bili, ker so nam dve podarili.
Na dvorišču podjetja smo lahko poizkusili
testenine z mletim mesom ali s sirom. Tudi
peciva, pice in kruha ni manjkalo. Sodobno življenje narekuje drugačne prehrambene navade, zato se velikokrat zatečemo
k industrijsko predelani hrani. Med ljudmi
največ strahov povzročajo različni dodatki
v prehrambenih izdelkih, ki jih industrija
označuje s črko E in številko. Vse je odvisno
od kakovosti vhodnih surovin, od dodatkov
v hrani, tehnološkega procesa predelave teh
surovin v končni izdelek. Številni dodatki z
oznako E so lahko naravnega izvora. Podjetje
ima strokovno usposobljene kadre, ki skrbijo,
da je končni izdelek kakovosten in dober.
V mesecu juniju po navadi izvedemo 2. strokovno ekskurzijo in obiščemo zavarovalnico
Triglav in City Park.
Že peto leto zapored so nas odprtih rok sprejeli v zavarovalnici Triglav v Ljubljani.
Ker je šlo za večjo skupino dijakov, smo se
razdelili v 2 skupini.
Zanimivi in poučni predstavitvi zavarovalnice
Triglav so najprej prisluhnili dijaki 1. letnika
aranžerske smeri.
Proizvodnja je pomembna faza v okviru gospodarske dejavnosti. Obe omenjeni podjetji štejemo v skupino živilskopredelovalne industrije.
Nekoč so številne faze proizvodnje sadnih izdelkov ali testenin in drugih prehrambenih
izdelkov, ki jih imajo podjetja v svojem proizvodnem programu, opravljali ročno. Izdelkov
prehrambene industrije danes ne moremo
enačiti z izdelki izpred nekaj desetletij. V tem
času je tehnologija močno napredovala in številni procesi v tovarni so avtomatizirani. Dijaki
so videli kako poteka izdelava sadnega soka z
okusom jabolk. Nad proizvodnim procesom so
bili navdušeni. Strogi mednarodni standardi
določajo čistočo proizvodnih prostorov, kakovost surovin, embalaže, skladiščenje surovin
in končnih izdelkov.
Gospod Vagaja je pohvalil dijake, so z zanimanjem sledili predstavitvi podjetja.
Po končanem ogledu Fructala so se dijaki
udeležili različnih iger, ki so bile namenjene
Na Srednji šoli Srečka Kosovela Sežana že
več kot deset let organiziramo športne
Ekonomci pa so se v tem času odpeljali v
nakupovalni center City Park, kjer so si ogledali trgovine na drobno. Nato sta oddelka
vlogi zamenjala.
V zavarovalnici Triglav smo se predavatelju
gospodu Nildotu Vagaja zahvalili za predavanje, pijačo in reklamno gradivo.
Aranžerci so sami pripravili darilo, ga domiselno aranžirali in z njim predavatelja
pozitivno presenetili.
tedne. Prepričani smo, da je odraščanje s
športom lažje, zato želimo ponuditi dijakom nova doživetja ob različnih športnih
aktivnostih. Izkušnje kažejo, da na športnih
tednih pridobijo različna športna znanja,
hkrati pa se med seboj družijo, se zabavajo
in vzpostavljajo pozitivne medosebne odnose.
S prvimi letniki vseh programov gremo v
prvi polovici septembra na slovensko obalo, z drugimi letniki srednjega strokovnega
izobraževanja gremo konec meseca maja v
Tabor mladih v Dolenjske Toplice, kjer kolesarijo, plavajo v bazenu. Preizkusijo se tudi
v lokostrelstvu, kajakaštvu, udeležijo pa se
tudi pohodov po okolici.
Izobraževanje bodočih ekonomskih tehnikov
na naši šoli je torej zanimivo in pestro.
Avtorica:
Lucija Stanič Brezec, univ. dipl. ekonomistka
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
GIMNAZIJA NOVA GORICA / Delpinova 9, 5000 Nova Gorica / 05 33 58 400 /
[email protected] / www.gimng.si
»Šola je zakladnica znanja, ki jo bogati skupnost
strpnih, prijaznih in vestnih ljudi.«
Vizija Gimnazije Nova Gorica
100. obletnica
Letos praznujemo 100. obletnico ustanovitve
prve slovenske državne gimnazije v Gorici.
Kot naslednica je bila leta 1947 ustanovljena
Gimnazija Nova Gorica.
Oddelki in dosežki
Gimnazija Nova Gorica je razdeljena na štiri
oddelke splošne gimnazije, na športni oddelek ter likovni in dramsko-gledališki oddelek
umetniške smeri gimnazije. V šolskem letu
2013/2014 gimnazijo obiskuje 797 dijakov,
zaposlenih pa je 63 profesorjev. Šola se lahko
pohvali s kar 11 zlatimi maturanti na splošni maturi leta 2013 in 14 zlatimi maturanti
leto poprej. Dijaki pod mentorstvom profesorjev dosegajo vrhunske rezultate na naravoslovnih, družboslovnih in humanističnih
tekmovanjih.
Največ izbirnih predmetov
Naša posebnost je, da smo gimnazija z največ
izbirnimi maturitetnimi predmeti v Sloveniji.
Dijaki se lahko učijo treh izmed šestih ponujenih tujih jezikov: ruščine, francoščine, italijanščine, španščine, angleščine in nemščine.
V pouk tujih jezikov se vključujejo tuji učitelji
(francoščina, angleščina, ruščina). Gimnazija
uspešno sodeluje z univerzami in inštituti iz
vse države, v izmenjavah dijakov in tekmovanjih pa tudi s šolami iz Avstrije, Francije,
Hrvaške, Italije, Poljske, Romunije, Rusije in
Španije. Posebno pozornost namenjamo povezovanju z zamejskimi šolami na Goriškem ter
v okviru pobude Alpe Adria s šolami sosednjih
držav (Italija, Avstrija, Hrvaška).
Bogastvo različnih področij
Posebnost šole je povezovanje in bogatenje
programa gimnazije z vsebinami in dejavnostmi umetniške gimnazije (impro liga,
gledališke predstave, kulturni večeri, filmski večeri, razstave, instalacije). Šola preko
razvojnih projektov intenzivno razvija pouk
naravoslovja, kar dokazujejo uspehi dijakov v
različnih raziskovalnih projektih in tekmovanjih iz znanj. Za dijake, ki se aktivno ukvarjajo
s športom in želijo pridobiti kvalitetno splošno izobrazbo, že več let izvajamo program
športnega oddelka gimnazije.
Dodatne dejavnosti
Dijakom ponujamo pester nabor dejavnosti:
odkrivanje fizikalnega sefa, raziskovalne naloge v sodelovanju z Univerzo v Novi Gorici,
raziskovalni dnevi na FAMNIT-u Univerze v
Kopru, verižni eksperiment, literarni krožek,
slovanski klub, humanistični krožek, krožek iz
psihologije, literarno glasilo Iz sebe, večjezično glasilo tujih jezikov Mavrica, prostovoljno
socialno delo, debatni krožek, gimnazijski
pevski zbor, simfonični orkester, šolske bande,
matematični krožek, biološki krožek, debatni
klub, priprave na jezikovne diplome, astronomijo, tečaj kitajščine, tečaj razmišljanja
po de Bonu, vrstniško mediacijo, kreativno
pisanje, vivaristiko in apikulturo.
Odnosi, solidarnost
in prostovoljno delo
Ponosni smo na solidarnost med dijaki, ki jo
udejanjajo v prostovoljnemu delu ter preko
dveh tradicionalnih dobrodelnih koncertov
Zlati oreh in Podarimo vam pesem. Gimnazija
Nova Gorica je članica mreže Unescovih šol in
hkrati Unesco središče ter nosilka nacionalnega projekta Meja. S ciljem vzgajati za mir
in nenasilje se v okviru Unesca povezujemo s
šolami po Sloveniji in v tujini. Konflikte med
dijaki ter med dijaki in učitelji poskušamo
reševati s pomočjo šolske mediacije.
Učbeniški sklad in ena največjih
slovenskih šolskih knjižnic
Šola se ponaša z eno največjih šolskih knjižnic
v Sloveniji. Dijaki in drugi uporabniki lahko
izbirajo med skoraj 80.000 enotami različnega gradiva. Na šoli že več kot 60 let deluje
učbeniški sklad, iz katerega šola zagotavlja
učbenike in drugo potrebno gradivo za nemoteno šolsko delo dijakov in učiteljev. Dijaki
pred začetkom šolskega leta v šoli prejmejo
vse učbenike in delovne zvezke, maturantje
pa tudi vse ostalo gradivo, ki ga potrebujejo
za pripravo na maturo.
Restavracija, športna
in gledališka dvorana
Šola ponuja dijakom možnost malice in toplega obroka v restavraciji Alfa. Pohvalimo
se lahko z novo športno dvorano in lastno
gledališko dvorano s 160 sedeži. Obvezne
izbirne vsebine izvajamo v domu Triglavska
roža v Trenti, ki ga upravlja šola.
Za sklep
Dijakom je na šoli všeč pestrost dogajanja,
izmenjave, ekskurzije, bivanje v Trenti … Na
šoli se počutijo dobro in menijo, da na šoli
pridobijo vsestransko izobrazbo.
9
10
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana / Kardeljeva ploščad
16, 1000 Ljubljana / 01/56 51 711 / [email protected] / www.svsgl.si
TRADICIJA OD LETA
1949
SREDNJEŠOLSKI
PROGRAMI
Predšolska vzgoja
Splošna gimnazija
Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples
Umetniška gimnazija: dramsko-gledališka smer
POKLICI IN NADALJEVANJE ŠTUDIJA
Predšolska vzgoja:
Naziv: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok
Poklic: pomočnik/pomočnica vzgojitelja predšolskih otrok
Nadaljevanje študija: neposreden vpis v vse programe višjega strokovnega
izobraževanja in v visokošolske strokovne študijske programe 1. bolonjske stopnje
Splošna in umetniška gimnazija:
Naziv: gimnazijski maturant
Poklic: /
Nadaljevanje študija: vpis na katerokoli nadaljnjo stopnjo izobraževanja
ŠTEVILO ODDELKOV
29
ŠTEVILO DIJAKOV
781
DODATNE ŠOLSKE
DEJAVNOSTI
ekskurzije, kulturne prireditve, športni dnevi, delavnice, tabori
OBŠOLSKE DEJAVNOSTI
krožki, abonmaji, CPP, Prva pomoč, tečaji tujih jezikov, aktivnosti v pevskem zboru,
tekmovanja v znanju, prostovoljno delo, plesni treningi, glasbena šola, raziskovalne
naloge
VPISNI POGOJI
Pri vpisu oz. pri izbiri kandidatov se v primeru omejitve vpisa upoštevajo zaključne
ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ. Kandidati lahko pridobijo največ
175 točk.
V primeru, da se na spodnji meji razvrsti več učencev z istim številom točk, se samo
pri teh učencih (s soglasjem staršev) opravi izbira na podlagi točk, ki so jih dosegli na
nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.
Za vpis v program Umetniška gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples morajo
kandidati uspešno opraviti preizkus plesne nadarjenosti, ki obsega plesno vajo, predstavitev kratke kompozicije ali koreografije in krajšo improvizacijo. K prijavi za vpis
morajo kandidati predložiti tudi zdravniško potrdilo.
PROMETNE POVEZAVE
Prometno je šola dobro dostopna (mestni avtobusi št.: 6, 8, 20, 21).
DIJAŠKI DOM V BLIŽINI
Dijaški dom Bežigrad, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana
POSEBNOSTI
Inovacijski projekt »Terapevtski pes v šoli«
Projekt »Ustvarjalna učilnica«
Projekt »Samoevalvacija«
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana je šola s tradicijo, uspehi in ambicijami.
Naša vizija je razvoj ustanove v smeri kvalitetne, ustvarjalne, uspešne in zdrave šole.
Posredujemo sodobna znanja in razvijamo
samostojno, kritično mišljenje in odgovorno
ravnanje, z zgledom vzgajamo za strpno, miroljubno sožitje in spoštovanje. Ena temeljnih
nalog je razvijati nadarjenost, ustvarjalnost
in sposobnost za doživljanje umetniških del
in za umetniško izražanje.
Začetki naše šole segajo v leto 1949, ko smo
začeli z izvajanjem srednješolskega programa Predšolska vzgoja za vzgojitelje predšolskih otrok. Programu Predšolska vzgoja
se je v letu 1989 pridružil izobraževalni
program Splošna gimnazija, ki sta mu v
letu 1999 sledila še programa Umetniška
gimnazija – plesna smer; modul B: sodobni ples ter kot zadnji v letu 2010 program
Umetniška gimnazija: dramsko-gledališka
smer.
Pri vpisu oz. pri izbiri kandidatov se v primeru omejitve vpisa upoštevajo zaključne ocene
obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda OŠ.
Kandidati lahko pridobijo največ 175 točk.
V primeru, da se na spodnji meji razvrsti
več učencev z istim številom točk, se samo
pri teh učencih (s soglasjem staršev) opravi
izbira na podlagi točk, ki so jih dosegli na
nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine
in matematike.
Didakta december 2013–januar 2014
Za vpis v program Umetniška gimnazija –
plesna smer; modul B: sodobni ples morajo
kandidati uspešno opraviti preizkus plesne
nadarjenosti, ki obsega plesno vajo, predstavitev kratke kompozicije ali koreografije in krajšo improvizacijo. K prijavi za vpis
morajo kandidati predložiti tudi zdravniško
potrdilo.
Pouk na Srednji vzgojiteljski šoli in gimnaziji Ljubljana poteka v sodobno opremljenih
učilnicah z video in računalniško tehnologijo.
Pouk je dopolnjen je z vajami, laboratorijskim
delom, s terenskim delom, raziskovalnimi
nalogami, projekti ter ekskurzijami, delavnicami, obiski kulturnih prireditev, tabori
in športnimi dnevi. Šola ima tudi brezžični dostop do interneta. Pouk na umetniški
gimnaziji poteka tudi v sodobnih plesnih
dvoranah in učilnicah prirejenih za odrske
nastope. Vsak dijak ima na voljo svojo garderobno omarico.
Med posebnosti naše šole spada prepletanje
in sožitje treh izobraževalnih programov, ki
omogočajo razgibano dogajanje skozi celotno
šolsko leto. Ker se zavedamo velikega pomena
umetnosti v osebnostnem zorenju mladostni-
»Kam greš pa ti?«
ka, je v vseh izobraževalnih programih velik
delež umetniških predmetov – kot obvezni
ali izbirni (glasba, likovna umetnost, likovno
snovanje, umetnostna zgodovina in ples).
Na podlagi želja dijakov na šoli izvajamo
tudi tečaje tujih jezikov, pevski zbor, baletni
krožek, debatni krožek, impro delavnico …
K raznolikosti dela na šoli pripomore tudi
vključevanje terapevtskega psa pri pouku
ter uporaba tabličnih računalnikov za delo
dijakov. Z aktivnimi metodami dela pri pouku
spodbujamo razvoj kritičnega in logičnega mišljenja ter demokratične odnose na
osnovi medsebojnega spoštovanja in odgovornosti. PREDŠOLSKA VZGOJA
Štiriletni strokovni program Predšolska vzgoja je zasnovan kompetenčno, sestavljen je iz
splošnoizobraževalnih predmetov, različnih
obveznih in izbirnih modulov, hkrati je poudarek na praktičnem usposabljanju z delom
v vrtcih, izbirnosti ter odprtemu kurikulu.
Del izobraževanja poteka v vrtcih, pri bodočih
delodajalcih. Dijaki 1., 2. in 3. letnika imajo
ta del izobraževanja strnjeno – en ali dva
tedna v vsakem letniku. V 4. letniku opravlja-
jo praktično usposabljanje z delom v vrtcu
predvidoma en dan v tednu skozi vse šolsko
leto. Pri izbiri vrtca se upoštevajo dijakove
želje. Vsako leto dijaki pripravijo in izvedejo
lutkovne oz. plesno-glasbene predstave za
otroke.
GIMNAZIJA
Gimnazijski program zagotavlja široko splošno izobrazbo, ki predstavlja skupni temelj
za vse usmeritve univerzitetnega študija. Na
naši šoli si prizadevamo ustvariti gimnazijo,
ki v prijetnem vzdušju razvija ustvarjalnost,
smisel za človečnost in daje kakovostno znanje za študij na univerzi. Angleščina predstavlja prvi tuji jezik. Kot drugi tuji jezik dijaki
izberejo nemščino, francoščino, španščino
ali italijanščino.
Za splošni gimnazijski program, ki ga izvajamo, je značilna temeljita in kakovostna
priprava na maturo. Izbirne predmete (v
2. in 3. letniku) izbere in določi šola tudi
ob upoštevanju individualnih interesov in
potreb dijakov. Dijaki imajo možnost poglabljati znanja družboslovja, naravoslovja in
umetnostne zgodovine. V 4. letniku so ure
za izbirne predmete namenjene pripravi na
11
12
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
maturo in odvisne od dijakove izbire izbirnih
predmetov na maturi.
UMETNIŠKA GIMNAZIJA: DRAMSKO-GLEDALIŠKA SMER
Dramsko-gledališka smer dijakom omogoča
uvajanje v gledališko umetnost, doživljanje
umetniških izkušenj, ustvarjanje, poustvarjanje in pridobivanje teoretičnih znanj s področja gledališča, sodobnega plesa, videa in
filma. Hkrati se po gimnazijskem programu
pripravljajo za maturo, ki je pogoj za vpis v
univerzitetne študijske programe.
Dijaki umetniške gimnazije se kot drugi tuji
jezik učijo nemščino ali francoščino.
Pouk je deljen na teoretični in praktični del.
Strokovni predmeti – zgodovina in teorija drame in gledališča, umetnost govora, umetnost
giba, video in film, delavnice (dramsko-gledališka, inštrument, zvočno-glasbena, gibalna,
videa-, filmska in likovna) – so pomemben
del strokovnega izobraževanja bodočega
umetnika.
UMETNIŠKA GIMNAZIJA – PLESNA
SMER; MODUL B: SODOBNI PLES
Pouk na plesni smeri je deljen na teoretični in
praktični del. Strokovni predmeti – sodobne
plesne tehnike, ustvarjalna delavnica, balet,
uporabna anatomija, glasba, zgodovina plesa
in odrske umetnosti – so pomemben del stro-
kovnega izobraževanja bodočega umetnika.
Znanja, ki jih pridobite v štirih letih, vam
pomagajo razvijati lastni jaz pri oblikovanju
plesnega izraza. Ob tem da se vsebine povezujejo z drugimi strokovnimi predmeti in
umetnostnimi zvrstmi in se tudi pripravljate
na nadaljnji študij na področju sodobnega
plesa, umetnosti in tudi drugih smeri, kot
tudi v vsakdanjem življenju.
Dijaki umetniške gimnazije se kot drugi tuji
jezik učijo nemščino ali francoščino.
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
V programu Predšolska vzgoja dijaki opravljajo
poklicno maturo (obsega slovenščino, matematiko ali angleščino, vzgojo predšolskega otroka
ter izpitni nastop in zagovor) in se lahko zaposlijo v vrtcu, kjer opravljajo poklic pomočnika
vzgojitelja predšolskih otrok, ali nadaljujejo
šolanje. V splošni in umetniški gimnaziji pa
dijaki opravljajo maturo (obsega slovenščino,
matematiko, tuji jezik in dva izbirna predmeta), ki jim omogoča nadaljevanje študija v
univerzitetnih študijskih programih.
Tekom izobraževanja naši dijaki dosegajo
dobre rezultate. Izpostavili bi uspešno napredovanje dijakov ob koncu šolskega leta in
zanemarljiv osip (v vseh treh programih je
uspešnost ob koncu šolskega leta povprečno
97 %). Uspešnost na poklicni maturi je nad
slovenskim povprečjem, na maturi pa primerljiva s slovenskim povprečjem.
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Srednja trgovska šola Ljubljana / Poljanska cesta 28 a, 1000
LJUBLJANA / 01 30 06 840 / [email protected] / www.sts-ljubljana.si
Pred teboj je pomembna odločitev – izbira
poklicne poti. Se še nisi odločil?
izobraževanje z vpisom v višje- ali visokošolsko izobraževanje.
Mogoče si na poti v šolo opazil zanimivo izložbo, plakat? Te je iz zadrege rešila prijazna
prodajalka, ko si kupoval darilo za prijatelja
in ti ga je lično zavila? Razmišljaš, kako lepo
bi bilo imeti ravno tako prodajalno, polno
lepih stvari, s katerimi bi razveseljeval ljudi?
Se sprašuješ, kakšen poklic opravljajo ljudje
in kje so si pridobili ustrezno izobrazbo?
3. Aranžerski tehnik
Je 4-letni program za učence s smislom za
umetniško ustvarjanje, oblikovanje, risanje,
modo, fotografijo. Pri strokovnih predmetih
se dijaki naučijo veščin risanja, načrtovanja,
izdelovanja različnih likovnih izdelkov, oblikovanja v različnih grafičnih tehnikah, 3D
modeliranja z računalnikom, izdelovanja
dekoracij za notranje prostore, zavijanja daril,
postavljanja izložb, opremljanja prodajnih
prostorov ... Seznanijo se z materiali, orodji,
stilskimi obdobji, spoznajo veliko tehnik v
oblikovanju. Ideje se rojevajo v sproščenem
vzdušju, izdelki naših aranžerjev so ponos
naše šole. Najboljši smo! To dokazujejo tudi
številne nagrade s strokovnih tekmovanj
doma in v tujini, kjer smo osvojili 3. mesto
na evropski »Olimpijadi poklicev«.
Na naši šoli skušamo biti odlični, vendar ne le
z odličnimi učnimi dosežki naših dijakov, pač
pa spodbujamo tudi ustvarjalnost, samostojnost, strpnost in spoštovanje različnosti. Dijakom skušamo posredovati znanje in pozitiven
odnos do dela, da se bodo uspešneje soočili
z izzivi v življenju. Naši programi so:
1. Program trgovec
Je 3-letni program, v katerem dijaki usvojijo
znanja in veščine, pomembne za delo v trgovini. Za dijake je zlasti zanimiv praktični
del pouka, ki se začne v 2. letniku z enomesečnim usposabljanjem v različnih vrstah
trgovin in se zaključi v 3. letniku s 6-mesečnim usposabljanjem. Na šoli imamo urejeno
šolsko prodajalno, kjer se dijaki lahko že pred
praktičnim usposabljanjem pri bodočih delodajalcih urijo in si pridobivajo izkušnje ter
utrjujejo svoje komunikacijske veščine.
Sestavni del pouka so tudi nastopi v trgovinah, obiski sejemskih prireditev, nakupovalnih središč in strokovne ekskurzije.
2. Program PTI ekonomski tehnik
Je 2-letni program za dijake, ki želijo po
zaključku programa trgovec pridobiti še 5.
stopnjo izobrazbe. Z opravljeno poklicno
maturo pridobijo poklic ekonomski tehnik,
s katerim se lahko zaposlijo v različnih gospodarskih podjetjih, trgovinah, bankah in
zavarovalnicah. Lahko pa tudi nadaljujejo
Šola in tehnologija
Naši dijaki obiskujejo lepo šolo, s sodobno
opremljenimi učilnicami. Zavedamo se pomembnosti uporabe sodobnih tehnologij in
jih redno uporabljamo pri pouku. Učilnice so
opremljene z računalniki in »pametnimi tablami«, možen pa je tudi pouk preko tabličnih
računalnikov, ki jih dijaki dobijo ob začetku
leta in so jim v pomoč pri premagovanju
ovir na poti do znanja.
Spodbujanje osebnostne rasti
Naši dijaki so uspešni na tekmovanjih. Državna tekmovanja aranžerjev so vedno zgodba
o uspehu. Prioriteta pa kljub temu ostaja
čut do sočloveka. Organiziramo dobrodelne
dejavnosti. Zadnja, v kateri smo sodelovali
učitelji, dijaki in starši, je bila pletenje 12metrskega šala. Z izkupičkom smo pomagali
domu Malči Beličeve. Med poukom in izven
njega potekajo na šoli številne dejavnosti, na
primer Projektni teden, v katerem izvajamo
pouk na drugačen način, s povezovanjem
predmetov in prepletanjem vsebin in dijakov
vseh programov, ki jih izvajamo na šoli. Tu je
še projekt jezikovnega izobraževanja – Obogateno učenje tujih jezikov, kjer se učitelj
tujega jezika pri uri strokovnega predmeta
pridruži kot drugi učitelj, in projekt Ustvarjalnik, ki dijake oboroži z znanjem za zagon
uspešnega podjetja.
Veliko zanimivega se dogaja pri nas. Našteli
smo le peščico dogajanja, da bi ti približali
vzdušje na naši šoli. Vemo, da imaš še veliko vprašanj, zato si vabljen na našo spletno
stran: www.sts-ljubljana.si.
Še več pa lahko izveš na našem informativnem dnevu 14. in 15. februarja 2014. Naši
dijaki in vsi zaposleni na šoli se že pospešeno
pripravljamo na tvoj obisk.
DOBRODOŠEL/DOBRODOŠLA!
13
14
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
GIMNAZIJA, ELEKTRO IN POMORSKA ŠOLA PIRAN / Bolniška 11, 6330 Piran /
05 67 13 490 / [email protected] / www.geps.si
TRADICIJA OD LETA
1947
SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI
Plovbni tehnik, Ladijski strojni tehnik, Logistični tehnik, Elektrotehnik, Gimnazija
POKLICI IN NADALJEVANJE
ŠTUDIJA
plovbni tehnik – osnova za častnika/častnico krova in kapitana/kapitanko ladje …
nadaljevanje študija na pomorskih, prometnih ali drugih višješolskih,
visokošolskih in univerzitetnih programih
ŠTEVILO ODDELKOV
najmanj en oddelek za vsak program
ŠTEVILO DIJAKOV
477 dijakov
DODATNE ŠOLSKE
DEJAVNOSTI
praktični pouk na morju, usposabljanje na ladijskem simulatorju, vodeni ogledi
največjih ladij, ekskurzije po Sloveniji in v tujino, teden vodnih aktivnosti …
OBŠOLSKE DEJAVNOSTI
veslanje (moška in ženska ekipa), elektrotehniški, radioamaterski, turistični,
fotografski krožek, šah, športna tekmovanja, ruščina, prostovoljstvo, plesni tečaj,
tečaj prve pomoči …
VPISNI POGOJI
končana osnovna šola
PROMETNE POVEZAVE
šolski avtobus za dijake iz okolice Kopra v obe smeri, redne avtobusne povezave
DIJAŠKI DOM V BLIŽINI
dijaški dom, oddaljen od šole pet minut peš, z razgledom na Piranski zaliv
POSEBNOSTI
Edina šola v Sloveniji, ki izobražuje za pomorski poklic, mednarodno priznana,
omogoča delo na tujih ali domačih ladjah ali v drugih pomorskih dejavnostih.
DIJAKI ŠPORTNIKI,
GLASBENIKI
Veliko dijakov poleg šole tudi uspešno trenira različne športe, šola jih podpira in
se jim prilagaja.
IZJAVA DIJAKA
≈Šola je super, profesorji tudi, res mi je všeč.√
IZJAVA PROFESORJA
≈Na šoli cenimo in spodbujamo vsakega dijaka, se zanj osebno zavzemamo, mu
pomagamo, da čim bolj razvije svoj poklicni in osebni kapital.√
USPEŠNI DIJAKI
častniki in poveljniki na različnih ladjah, direktorji in vodje različnih podjetij, samostojni podjetniki, uspešni špediterji …
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Reci ne brez slabe vesti
Se sprašujete o lastnih mejah?
Se bojite prizadeti najbližje in najdražje?
Vas je strah nepriljubljenosti ali zavrnitve?
Potem je novi priročnik znanega danskega družinskega terapevta Jesperja
Juula z naslovom Reci NE brez slabe vesti kot nalašč za vas. Če kot
starši nenehno dopuščate otroku, da prestopa vaše meje, vas starševstvo
izčrpava, otrok pa se počuti krivega za vašo izčrpanost. Če pa v razmerju z
otrokom upoštevate tudi svoje potrebe, meje in čustvene odzive, otroku
nudite tisto, kar je najpomembnejše, to pa je starševsko vodstvo. Naučite
ga bivati s soljudmi, izražati lastne meje in želje ter razvijati empatijo,
samospoštovanje in socialne veščine.
Jesper Juul je danski družinski terapevt, predavatelj in avtor, ki je že tri
desetletja eden vodilnih avtorjev v razpravi o vzgoji otrok. Njegova prva knjiga
»Kompetentni otrok« je prevedena v trinajst jezikov in še danes, desetletje po
izidu, velja za »biblijo« vzgoje. 230 x 150 mm, 84 strani, 19,99 €
Druge uspešnice Jesperja Juula:
29,90 € 19,90 € 24,90 € 39,90 € 27,99 € 19,99 €
 04 5320 200  [email protected]  www.didakta.si
15
16
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
NAZIV ŠOLE
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Konservatorij za glasbo in balet Maribor / Mladinska ulica 12, 2000
Mladinska ulica 12, 2000
Maribor,
Maribor / 02 228 72 80 / [email protected]
/ www.konservatorij-maribor.si
NASLOV IN KONTAKT
02/ 2287 280/281,
[email protected],
www.konservatorij-maribor.si
TRADICIJA OD LETA
Na šoli s skoraj 70-letno tradicijo izvajamo osnovno glasbeno in plesno
izobraževanje ter srednješolski program umetniška gimnazija.
USPEŠNI DIJAKI
Mnogi nekdanji dijaki so danes ugledni glasbeniki, baletni plesalci, vodje
glasbenih institucij, ali odlični pedagogi na glasbenih šolah in akademijah doma
in po svetu.
SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI
Umetniška gimnazija:
Glasbena smer:
Modul A – glasbeni stavek;
Modul B – petje, instrument.
Plesna smer:
Modul A – balet.
POKLICI IN NADALJEVANJE
ŠTUDIJA
Študij na umetniških in glasbenih akademijah.
ŠTEVILO DIJAKOV
120 redno in 120 interdisciplinarno vpisanih dijakov.
DODATNE ŠOLSKE
DEJAVNOSTI
Tematski koncertni večeri, dijaki – komponisti, baletne predstave, nastopi
na različnih kulturnih prireditvah v mestu in širše, državna in mednarodna
tekmovanja.
OBŠOLSKE DEJAVNOSTI
Sodelovanje dijakov v predstavah SNG Maribor in v različnih orkestrih, koncertna
gostovanja, mojstrski tečaji in seminarji, predavanja in delavnice, jezikovna
matineja, poletna baletna šola, ekskurzije, avtogeni trening.
VPISNI POGOJI
Uspešno opravljena osnovna šola in uspešno opravljen preizkus nadarjenosti.
DIJAŠKI DOM V BLIŽINI
Dijaški dom Drava, Dijaški dom Maribor.
POSEBNOSTI
Individualna obravnava in vzgoja mladih glasbenih in plesnih talentov, pristnost
odnosov, povezanost in sodelovanje dijakov in profesorjev.
IZJAVA DIJAKA
»Naša šola je kot majhna vas, /vsi nas poznajo in vedo za nas. /Glasba in ples sta
naša strast, /biti na tej šoli nam je v čast.« (2. letnik)
IZJAVA PROFESORJA
»Izobraževati in vzgajati mlade glasbene in baletne plesalce je privilegij.«
Strošek ali naložba v prihodnost?
Kamorkoli po svetu se obrnemo, zasledimo
ogromno podatkov o ukvarjanju z glasbo,
glasba kot dejavnost je popolnoma prežeta
s človekovim bivanjem. V vseh časih in kulturah. Slovenija pri tem ni nikakršna izjema,
celo nasprotno, starodavna piščal, najdena
na slovenskih tleh v Babji jami, velja za eno
najstarejših najdb instrumentov na svetu
sploh. Strokovnjaki ji pripisujejo 45.000 let. Za ples pa je tudi znano, da je bil prvi umetniški izraz sploh kakor tudi tista aktivnost,
ki je združevala gibanje in zvok. Ob tem
se je razvijala tudi potreba po glasbenem
izobraževanju.
Kaj torej počnemo na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor, eni najpomembnejših
umetniških šolskih inštitucij v Sloveniji?
Če povemo na splošno, formalno, lahko rečemo, da se ukvarjamo s primarno glasbeno
in plesno vzgojo na glasbeni/baletni šoli, na
srednji stopnji pa poteka že poklicno usmerjena vzgoja mladih glasbenikov ali baletnih
plesalcev. V tem stavku se skriva cel spekter
odnosov, aktivnosti, metod in iskanj. Trudi-
mo se po najboljših močeh, velikokrat smo
navdušeni in polni zanosa, včasih se zgodijo
tudi neljube stvari. Iskreno se trudimo, da
smo pošteni do otrok in do staršev. Otroci
se skozi ukvarjanje z glasbeno in s plesno
umetnostjo naučijo discipline, odgovornosti,
prilagajanja, sodelovanja, iskanja najboljših
rešitev, zaupanja. Veščin, ki jih naša družba
tako opeva in hkrati tako pogreša. So ustvarjalni in zelo občutljivi. Ob tem jih vzgajamo
še za oder. Oder pa, vemo, ima dva obraza.
Tistega, ki ga vidi publika; lepe obleke, luči,
občutek, da nastopajoči svoje delo opravljajo
z lahkoto. Kajti to je naš cilj. Pripraviti otroka,
Didakta december 2013–januar 2014
da program obvlada do perfekcije, da nastopi samozavestno, prepričljivo in ob tem še
uživa. Obstaja pa tudi druga, temnejša plat.
Soočanje z lastnimi omejitvami, s tremo, z
dvomi, žulji, bolečinami … Ob tem ne smemo
pozabiti, da gre za otroke, za mladostnike.
Koliko strokovnega znanja in občutljivosti
mora imeti pedagog, da učence/dijake pripravi do samozavestnega nastopa. Koliko
vaje, vaje, poglabljanja in iskanj je potrebno,
da pridemo do rezultatov. Vsaka odigrana
skladba, vsak nastop, vsaka plesna variacija …
za vsem je skrito ogromno dela in zaupanja
med mentorjem in učencem/dijakom.
Pogled nazaj pokaže, da smo v lanskem
šolskem letu pripravili preko 300 nastopov,
preko 150 učencev/dijakov se je udeležilo
tekmovanj … bili so odlični koncerti in baletne predstave.
Vse to nas navdaja s ponosom in z odgovornostjo, da bomo tudi v prihodnje delali zagnano, strokovno in z veseljem. Kljub težkim
časom ali pa prav zaradi njih.
»Ars longa, vita brevis« – umetnost je dolga, življenje kratko.
Helena Meško, ravnateljica
»Kam greš pa ti?«
17
18
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Gimnazija Ptuj / Volkmerjeva cesta 15, 2250 Ptuj / 02 74 82 810 / [email protected] /
www.gimptuj.si
Zgrabi sedanjost, stopi v prihodnost
V 144 letih je Gimnazija Ptuj pomagala poiskati in razviti znanje številnih generacij
dijakov, je središče humanističnega, znanstvenega in kulturnega dogajanja v regiji, biti
ptujski gimnazijec pa je življenjska priložnost
in privilegij, ki zaznamuje za vse življenje.
Znanje je v tebi
Dimenzije ptujskih gimnazijcev, katerih razvoj omogoča dinamična šola, so odgovornost, spoštovanje in lastna integriteta. K temu
dijaki dodajo svojo notranjo motiviranost,
šolo zapuščajo kot kreativni misleci, suvereni voditelji in kultivirani posamezniki, ki
so konkurenčni v slovenskem, evropskem in
svetovnem prostoru.
Priložnosti so združene v šolske, nacionalne
in mednarodne projekte, tekmovanja, tabore,
raziskovalne dejavnosti, ekskurzije, izmenjave
in dejavnosti za spodbujanje socialne angažiranosti dijakov.
Dijaki Gimnazije Ptuj se udeležujejo tekmovanj z vseh predmetnih področij, prav tako
tudi tekmovanja iz astronomije, debatnega
tekmovanja, dokazujejo znanje na tekmovanju o poznavanju o sladkorne bolezni in
na mnogih drugih tekmovanjih, na katerih
dosegajo najvišja priznanja na državnem in
mednarodnem nivoju. Tekmujejo na srečanjih mladih raziskovalcev, obiskujejo parlament in evropsko hišo.
Na številnih športnih tekmovanjih posegajo
po najvišjih mestih, pri čimer gre spomniti
na prvo mesto rokometašev Gimnazije Ptuj
na mednarodnem rokometnem turnirju na
Madžarskem.
Na Gimnaziji Ptuj gostimo tudi tuje učitelje
za nemški, francoski in italijanski jezik, prav
tako pouk tedensko obiskuje učitelj angleščine. Dijaki pa se letos lahko poleg izbirne
ruščine fakultativno učijo tudi kitajščino.
Med projekti ima prav pomembno mesto
DSD, nemška jezikovna diploma. Izredna
vrednost tega certifikata je, da omogoča
direkten študij na vseh nemško govorečih
univerzah v Evropi in je pomemben sestavni
del osebne mape ptujskih gimnazijcev.
Boš izpustil/a življenjsko priložnost?
Dijakinja generacije v šolskem letu 2012/13
Tadeja Vaupotič po uspešno zaključeni
maturi razmišlja takole: »Brez tega koraka ne bi nikoli pridobila tako kakovostne
izobrazbe, ne bi znala zraven angleščine
tekoče govoriti še francosko, ne bi šla na
mnoge izmenjave, ne bi imela prijateljev iz
Singapurja, ne bi videla prečudovitih znamenitosti Dunaja, Firenc, Pariza, Bruslja,
Škotske, Danske, ne bi postala UNESCO
glasnica in ne slovenska predstavnica v
mednarodnem svetu ACES.«
Razvoj in trud za
vsakega posameznika
Danes gimnazijo obiskuje 680 dijakov. V njej
pridobivajo široko splošno izobrazbo, kar
dosegajo z bogatim poukom in raznovrstnimi privlačnimi dejavnostmi, ki zagotavljajo
visoke rezultate na splošni maturi, več kot
polovica dijakov namreč dosega odličen in
prav dober uspeh, ki ga zaokroži nadpovprečno število zlatih maturantov. Gimnazija Ptuj
je danes ena izmed vodilnih gimnazij na področju razvoja vzgojno-izobraževalnega dela
v Sloveniji. V svetu hitrih sprememb so visoko
strokovno usposobljeni, široko razgledani profesorji največja vrednost, zato na Gimnaziji
Ptuj razvoju profesorjev posvečamo posebno
vrednost. Le-ti se izobražujejo v Sloveniji in
v tujini, tudi mednarodna strokovna javnost
je prepoznala njihovo usposobljenost in so
pogosto vabljeni na mednarodne strokovne
konference s področja izobraževanja.
14.5. 2013 se je 1. UNESCO teka udeležilo 1500 učencev, dijakov in učiteljev ter 50 ambasadorjev teka.
Po znanje in izkušnje v svet
Na šoli se zavedamo, da mladi potrebujejo
vpetost v korenine lastne nacionalne pripadnosti, hkrati pa morajo vedeti tudi, kako se
vrti svet izven domačih meja. Zato jim preko
projektov ponujamo Evropo v vsej njeni kulturni, socialni in razvojni pestrosti, uvajamo
pa tudi projekte z Azijo in Afriko.
Neomejene možnosti, edinstvene
priložnosti
Gimnazija Ptuj je edina slovenska šola, ki
sodeluje v AEC Network, mreži azijskoevropskih učilnic. Skupaj z dijaki iz številnih
azijskih držav v virtualnih učilnicah vodijo
medkulturni dialog in razvijajo veščine v
informacijsko-komunikacijski tehnologiji.
Na Gimnaziji Ptuj ta projekt nadgrajujejo
z dijaško izmenjavo s šolo Millennia Institute iz Singapurja. Dve leti zapored so za
svoj projekt prejeli naziv zlati nagrajenec
in projekt z odliko. Oba pomenita najvišje
priznanje, ki ga je moč prejeti.
Že četrtič zapored smo bili kot edina slovenska šola izbrani v projekt ACES (Academy
of Central European Schools). V globalnem
projektu ENO (Environment Online) dijaki
pridobivajo znanje in v razrednih projektih razvijajo ideje, kako ohraniti naš planet
zdrav in čist.
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Mladi želimo raziskovati svet
Gimnazija Ptuj je šola, ki se zaveda, da
mladi želijo raziskovati svet. V učnih načrtih gimnazijskega programa je veliko
vsebin, ki jih znamo na šoli spretno vplesti
v strokovne ekskurzije. Uravnoteženo po
predmetnih področjih in upoštevajoč želje
dijakov organiziramo poti v Cern, na Dunaj
in v Gradec, v Rim, Raveno, Firence, Burghausen, München, Achen, Rostock, Krakov
in Auschwitz, v Atene, Meteoro, Epidaver,
Mikene, London, Pariz, Strasbourg, Bruselj,
v Bosno in na Hrvaško.
S predstavo Cirkus Gimnazius smo sodelovali tudi na Ptujskem karnevalu.
Z evropskimi projekti Vseživljenjsko učenje
(Comenuis, Cedefop, Comenius Reggio, ETwinning) na šoli in v slovenskem šolskem
prostoru že več kot 15 let razvijamo evropski
dialog. Mladi, ki so izbrali za svojo šolo prav
Gimnazijo Ptuj, so imeli priložnost doživeti
zanimive izkušnje z vrstniki iz Španije, Norveške, Estonije, Nizozemske, Grčije, Avstrije,
Italije, Nemčije, Francije, Albanije, Moldavije,
Madžarske, Srbije in Makedonije.
V svetovni mreži UNESCO šol deluje ptujska
gimnazija že od leta 1998. Z UNESCO projekti
usmerjamo dijake k zanimanju za svetovne
probleme, kot so revščina, lakota, otroško
delo, k spoštovanju temeljnih človekovih
pravic in demokracije, k medkulturnemu
dialogu do vseh drugih in drugačnih.
Raziskovanje, socialna
angažiranost, umetniški odtisi
Vsako leto organiziramo tudi raziskovalne
tabore: športne, glasbene, jezikovne, filozofske.
V številnih dejavnostih spodbujamo socialno angažiranost dijakov – krvodajalstvo,
prostovoljstvo, medgeneracijske povezave
v programu [email protected], predavanje in vpis
v slovenski register nesorodnih darovalcev
krvotvornih matičnih celic.
Dijakom ponujajo tudi vrsto možnosti za razvijanje
kreativnosti in prebujanje
umetniškega navdiha v
različnih umetniških zvrsteh – v mladinskem mešanem pevskem zboru, v
tujejezičnem muzikalu,
v likovnem krožku, ki ga
vodi akademski slikar Dušan Fišer. Veliko pozornost
namenjamo vzpodbujanju
telesnega gibalnega izraza
naših pogosto slučajno odkritih plesalk in plesalcev,
ki v raziskanju lastnih občutkov in misli sami ali v
dotiku z drugimi iščejo svoj
izraz v odplesanih zgodbah.
Na kulturnih prireditvah pa
vedno znova navdušijo tudi
gimnazijski glasbeniki. K sodelovanju pogosto pritegnemo zunanje strokovnjake, ki
našim dijakom odpirajo nov
pogled v neznani, prostrani
svet še neslutenih izraznih
možnosti.
Knjižnica na Gimnaziji Ptuj
je najbogatejša šolska knjižnica po številu knjig in
pestrosti periodike v Sloveniji. Knjižnica je najbolj
dinamičen prostor v šoli,
saj se v njej zvrstijo številni
dogodki: razstave, obiski
priznanih strokovnjakov,
umetnikov, okrogle mize,
debate … in tudi neformalni
klepet ali brskanje po računalnikih. Vsi, ki
imajo literarno, novinarsko, fotografsko ali
kako drugo besedno ustvarjalno potrebo, jo
lahko izrazijo v šolskem glasilu Prebliski.
Ob vsem naštetem – nenaštetega je ostalo
še veliko – pa ne smemo pozabiti, da je na
Gimnaziji Ptuj veliko smeha, zabave (sprejem novincev – Fazanijada, pustni ples v
maskah), sproščenega posedanja na kavčih,
zaljubljenih pogledov in objemov, pomoči
in prijateljstva …
19
20
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Šolski center Škofja Loka / Srednja šola za strojništvo /
Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka / 04 506 23 00 / [email protected] / www.scsl.si
Kam v srednjo šolo?
Odločitev za poklic oziroma za srednjo
šolo, ki posameznika pripelje do izbranega
poklica, je za večino ena najtežjih odločitev v življenju. Ni vedno lahko uskladiti
želja in interesov z zahtevnostjo šole in
posameznikovimi sposobnostmi in pri tem
upoštevati po možnosti še oddaljenost šole
od doma, možnost pridobitve štipendije,
zaposlitev po končani šoli, možnost nadaljnjega šolanja, …
Dejstvo je, da je vpis v programe srednjega poklicnega in srednjega strokovnega
izobraževanja povezan z ekonomskim
stanjem slovenskega gospodarstva in obrtne dejavnosti. Gospodarska gibanja se
odražajo tudi v izobraževanju, kar se je v
preteklosti kazalo kot zmanjševanje zanimanja za tehnične poklice. Danes pa se
to odraža v velikem pomanjkanju kadrov
prav v poklicih, od katerih je odvisno naše
vsakodnevno življenje. Je pa res, da znamo
te poklice dejansko ceniti šele takrat, ko jih
potrebujemo. Ko pokličemo vodovodarja,
ko potrebujemo avtoserviserja ali avtokaroserista, smo zgroženi, ko vidimo račun za
opravljeno storitev, ne pomislimo pa, da bi
bil morda naš otrok lahko zelo uspešen v
katerem od teh poklicev. Starši bi morali
dovoliti svojim otrokom, da sami izberejo
svojo poklicno pot in si življenje oblikujejo po svojih merilih. Če ima otrok željo
po opravljanju nekega poklica, ga nima
smisla siliti v neko drugo izobraževanje,
ker bo to izgubljena naložba. Zakaj mu
torej ne bi omogočili ključnih znanj, kjer
bo lahko s pridnim delom hitro in dobro
zaslužil.
Delo poteka večinoma v zaprtih prostorih
in zahteva dobro telesno pripravljenost,
spretne roke, zdravo hrbtenico in oster
vid. Program je namenjen učencem, ki
niso končali osnovne šole in želijo priti do poklica predvsem s praktičnim
usposabljanjem.
Šolanje traja dve leti. Zaposlitev je možna
v vseh industrijskih panogah, trgovini in
obrti,…
OBLIKOVALEC KOVIN - ORODJAR je
V srednji šoli za strojništvo Škofja Loka
izobražujemo za deficitarne poklice s področja strojništva, ki bodo mladim omogočili zaposlitev, zanimivo delo in dober
življenjski standard:
poklic, ki ne zahteva samo znanja, ampak
tudi ročne spretnosti, smisel za estetsko
oblikovanje in natančnost. Oblikovalci kovin-orodjarji delajo na različnih obdelovalnih strojih: stružnice, rezkalni, brusilni,
vrtalni stroji. Obdelujejo natančne izdelke
- strojne dele za aparate in naprave.
POMOČNIK V TEHNOLOŠKIH PROCESIH opravlja manj zahtevna dela na različ-
nih obdelovalnih strojih, pomaga pri delu
na zahtevnejših strojih ter opravlja manj
zahtevne montaže kovinskih elementov
in napeljav.
Poklic inštalaterja strojnih inštalacij ponuja
dinamično delo na področju ogrevalnih,
hladilnih, vodovodnih in plinskih sistemih.
Šolanje traja tri leta. Zaposlitev je možna
v skoraj vseh industrijskih panogah, v letalstvu, v obrtnih delavnicah, trgovini, kot
samostojni podjetnik…
Didakta december 2013–januar 2014
Avtokaroserist popravlja in vzdržuje dele
okvirja vozil. Predelava v električno vozilo:
»Kam greš pa ti?«
stanja motornega vozila. Avtoserviser mora
biti visoko strokovno usposobljen, saj mora
delo opravljati samostojno in odgovorno.
Imeti mora smisel za organizacijo dela in
komunikacijo s strankami.
Zaradi raznovrstnih področij dela, mora
biti strojni tehnik pri svojem delu iznajdljiv,
imeti mora dobre organizacijske sposobnosti ter smisel za reševanje tehničnih in
tehnoloških problemov.
Šolanje traja tri leta. Zaposlitev je možna
v avtoservisnih in avtoelektičnih delavnicah, avtomobilski industriji, avtohišah,
trgovini, na tehničnih pregledih, pomoč
na cesti, pri vzdrževanju voznega parka v
podjetjih, pri razgradnji vozil, v letalstvu,
kot samostojni podjetnik,…
Šolanje traja štiri leta. Zaposlitev je možna
v skoraj vseh industrijskih panogah: strojna, tekstilna, lesna, gradbena,…
Avtoservisni tehniki
AVTOKAROSERIST izdeluje, predvsem
INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ
instalira, kontrolira, upravlja in vzdržuje
naprave za oskrbo in odvajanje vode, energetske naprave kot so ogrevalni sistemi na
plinsko in oljno kurjavo, nadzoruje delovanje črpalk, kompresorjev, plinskih, hladilnih naprav, solarnih in prezračevalnih
sistemov. To delo zahteva telesno spretnost,
spretnost rok in prstov, oster vid, iznajdljivost in smisel za reševanje tehničnih
in mehanskih problemov ter veselje do
terenskega dela.
Šolanje traja tri leta. Zaposlitev je možna
v industriji, gradbeništvu, trgovini, kot
samostojni podjetnik,…
pa popravlja, montira in vzdržuje, predeluje in preureja posamezne dele okvirja,
karoserije in nadgradnje motornega vozila.
Združuje znanja in spretnosti avtokleparja
in avtoličarja. Zna presoditi stopnjo poškodbe in oceniti uporabnost preostalih delov
karoserije, okvirja ali nadgradnje. Površino
pripravi nadaljnjo obdelavo z mehanskimi
in kemičnimi postopki ter izvaja barvanja,
brizganja in lazuriranja. Izvaja protikorozijsko zaščito podvozja in votlih delov. Poleg
tega zna opremiti motorno vozilo z dodatno
opremo in priborom. Loti se lahko tudi predelave transportnih, gradbenih, kmetijskih
in delovnih strojev ter naprav. Pri svojem
delu zna uskladiti zahteve proizvajalcev in
želje strank, upoštevati mora predpise iz
varstva pri delu in okoljevarstva.
AVTOSERVISER je usposobljen za vzdr-
ževanje motornih vozil in motorjev z notranjim zgorevanjem. Povezuje znanja in
spretnosti avtomehanika, avtoelektrikarja
in vulkanizerja. Težišče dela je na sistematičnem iskanju napak na mehaničnih,
pnevmatskih, hidravličnih, električnih in
elektronskih sistemih motornih vozil; popravljanju sklopov, nastavljanju osnovnih
vrednosti, kontroli in presoji funkcije in
Šolanje traja tri leta. Zaposlitev je možna v
avtoservisnih delavnicah in specializiranih
delavnicah za restavriranje vozil, v avtomobilski industriji, trgovini, kot samostojni
podjetnik,…
Po zaključku srednjega poklicnega izobraževanja lahko dijaki svoje izobraževanje
nadaljujejo v programih poklicno-tehniškega izobraževanja za poklica strojni tehnik
ali avtoservisni tehnik. Kasneje dijaki svoje
znanje lahko pri nas nadgradijo še na Višji
strokovni šoli in pridobijo naziv inženir
strojništva.
STROJNI TEHNIK lahko opravlja zelo ra-
Predelava v električno vozilo: Avtoservisni
tehniki so skupaj z mentorjem predelali
klasično vozilo v električno.
znovrstna dela: programira in vodi delo
na CNC strojih, vodi in kontrolira proizvodnjo, konstruira in projektira posamezne
strojne dele in orodja, sodeluje pri komercialnem poslovanju. Pozna principe delovanja mehanskih, hidravličnih, električnih,
elektronskih in drugih krmilnih sistemov.
Izobraževanje za poklic strojnega tehnika
izvajamo kot štiriletni program srednjega
strokovnega izobraževanja in kot dveletni
program poklicno-tehniškega izobraževanja,
ki je namenjen oblikovalcem kovin-orodjarjem, inštalaterjem strojnih inštalacij, avtoserviserjem, avtokaroseristom, mehatronikom,
elektrikarjem idr., ki želijo po končanem programu srednjega poklicnega izobraževanja
nadaljevati z rednim šolanjem za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe
AVTOSERVISNI TEHNIK skrbi za ne-
moten potek dela v obratovalnici, zna
svetovati in reševati tehnične probleme.
Vzdržuje mehanske, električne, elektronske, pnevmatske in hidravlične sisteme na
vozilih. Pozna tehnično dokumentacijo,
obvlada osnove podjetništva, ekonomije,
standarde in predpise iz varstva pri delu
in okoljevarstva.
Zaposlitev je možna v avtoservisnih delavnicah, avtosalonih, avtomobilski industriji,
trgovini, kot samostojni podjetnik,…
Izobraževanje za poklic avtoservisnega
tehnika se izvaja samo kot dveletni program poklicno-tehniškega izobraževanja in
je namenjen avtoserviserjem in avtokaroseristom, ki želijo po končanem programu
srednjega poklicnega izobraževanja nadaljevati z rednim šolanjem za pridobitev
srednje strokovne izobrazbe.
V Srednji šoli za strojništvo Škofja Loka
se zavedamo, da je odločitev mladih za
tehnične in strokovne poklice prihodnost
te družbe. Ponujamo znanje in izkušenost
ter pomoč pri vstopu na življenjsko pot,
na kateri se bodo vsi, v pridobljeno znanje
vloženi napori, gotovo povrnili.
Avtorica:
Irena Kristan, svetovalna delavka
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za
strojništvo
21
22
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Navdušil sem se za
poklic strojni tehnik
Ker me je privlačil poklic strojnega tehnika, sem se v 9. razredu osnovne šole
odločil, da se vpišem v 4–letni program za
poklic strojni tehnik. Šolski center Škofja
Loka na Srednjo šolo za strojništvo. Moja
odločitev je bila dobra. Sedaj sem v 2. letniku. Spoznavam različna področja strojništva kot so: lastnosti različnih materialov,
delovanje obdelovalnih strojev, tehnično
risanje, uporaba različnih računalniških
programov za modeliranje … Svoje znanje
sem razširil tudi na področju mehanike,
energetike in krmilne tehnike. V programu
strojnega tehnika je zanimiva tudi praksa.
V prvem letniku sem se naučil spretnosti
povezane z ročno obdelavo kovine, v drugem letniku pa se učim uporabe različnih
obdelovalnih strojev (brusilni stroji, stružnice, vrtalni stroji, rezkarji, CNC – stroji).
Letos sem opravil enomesečno praktično
usposabljanje pri delodajalcu, kjer sem spoznal, kako poteka delo strojnega tehnika
v delovni organizaciji. Poklic strojnega tehnika je zelo zanimiv
in raznolik. Pri delodajalcih je veliko povpraševanje po tem poklicu, zato so zagotovljene tudi številne štipendije in zaposlitve.
To pa je danes zelo pomembno. Ugotovil
sem tudi, da imam tudi po zaključenem
šolanju v srednji šoli zanimive in različne
možnosti za zaposlitev ali za nadaljevanje
šolanja.
Božidar Vujić, 2. letnik
Stroji so mi blizu in rad upravljam z njimi.
Šolski center Škofja Loka / srednja šola za lesarstvo / Podlubnik
1b, 4220 Škofja Loka / 04 506 23 00 / [email protected] / www.scsl.si
ČAS JE ZA POKLIC!
Srednja šola za lesarstvo Škofja Loka se
lahko pohvali z dolgoletno tradicijo učenja
obdelave lesa, saj začetki obrtnega izobraževanje v tem starodavnem mestu segajo
več kot sto let nazaj. Mizar je tradicionalni slovenski poklic; les pa prijeten, zdrav
in okolju prijazen material, iz katerega
lahko mizarji ustvarijo nepogrešljive
predmete našega vsakdana. Poklic je
primeren za fante in dekleta.
Dolgoletna tradicija prav gotovo prinaša
tudi bogate izkušnje, ki vedno znova oblikujejo in utrjujejo naše poslanstvo:
 razumeti pomen lesa kot trajnostne
surovine v Sloveniji,
 pridobiti znanje in veščine za obdelavo lesa in oblikovanje izdelkov iz
lesa,
 razviti sposobnosti in podjetnost za
polnovredno odraslo življenje,
 povezati učenje z delom in delo z
učenjem.
Pri tem zagotavljamo odličnost učiteljev
in pogojev izobraževanja. Dobro sodelujemo z obrtniki in podjetniki, razvijamo
partnerstvo z ožjo in s širšo skupnostjo, se
odzivamo na spremembe tehnologij in potreb na trgu dela, novosti pa uvajamo v pedagoško in razvojno delo. S tem zvišujemo
raven znanja in izobrazbe za gospodarski,
kulturni in socialni razvoj regije.
Na Srednji šoli za lesarstvo Škofja Loka se
lahko vpišete v enega od naslednjih izobraževalnih programov in poklicev:
 srednje strokovno izobraževanje, lesarski tehnik (4 leta)
 poklicno- tehniško izobraževanje, lesarski tehnik (3 + 2 leti)
 srednje poklicno izobraževanje, mizar
(3 leta)
 srednje poklicno izobraževanje, tapetnik (3 leta)
 nižje poklicno izobraževanje, obdelovalec lesa (2 leti)
Strokovna ekskurzija v Avstrijo, 2013
Smo edina šola v Sloveniji, ki izobražujemo za poklic tapetnika.
Zavedamo se, da morajo biti dijaki ob koncu šolanja pripravljeni na poklicne izzive,
ki jih bo prednje postavljala tehnološko
čedalje zahtevnejša proizvodnja, zato šola
ves čas vlaga sredstva za nakup sodobne
učne tehnologije, tako da poteka pouk v
sodobno opremljenih specializiranih
učilnicah in delavnicah.
Trudimo se, da naši dijaki skozi leta šolanja postanejo samostojni in odgovorni
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Razstava izdelkov, 2013: 1. (Gašper Oblak) in 2. (Gašper Dolenc) nagrada Območno obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka
ljudje, ki so dobro strokovno podkovani, z
dovolj teoretičnega znanja in osvojenimi
veščinami in spretnostmi opremljeni za
nadaljnji študij ali zaposlitev.
Strokovna podkovanost dijakov je tudi razlog, da ob koncu šolskega leta zdaj že
10 let pripravljamo razstavo izdelkov, ki
jih dijaki naredijo za zaključni izpit ali
poklicno maturo. Razstava je v Škofji Loki
in okolici vedno bolj prepoznavna, tako da
ima iz leta v leto več obiskovalcev; najbolj-
ši izdelki pa prejmejo denarno nagrado
Območno obrtne podjetniške zbornice
Škofja Loka.
Da na naši šoli najdete pravo pot za
uspešno poklicno kariero, potrjujejo
tudi odgovori dijakov, ko smo jih povprašali , kaj menijo o šolanju na SŠL
Škofja Loka:
 »Vzdušje na naši šoli je sproščeno, okolje je varno.«
 »Radi delamo z lesom, kajti les je lep,
delati z njim pa je kreativno in lepo.«
 »Radi bi imeli še več praktičnega pouka.«
 »V šolskih delavnicah delamo na sodobnih strojih.«
 »Imamo možnost sodelovati v ustvarjalnih delavnicah, kjer razvijamo in
oblikujemo izdelke po naši izbiri.«
 »Učitelji so prijazni, razumejo nas, predvsem pa so nam vedno pripravljeni pomagati.«
23
24
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
 »Strokovne ekskurzije (po Sloveniji in
tujini) so zelo zanimive.«
 »Vsako leto je več razpisanih štipendij
(v letu 2013/14 – 35 štipendij v Škofji
Loki in okolici) .«
 »Vsako leto je več možnosti za zaposlitev«
 »Radi sodelujemo na Lesariadi (srečanje lesarskih šol Slovenije), radi predstavljamo naš poklic (predstavitev
po osnovnih šolah, Vrtiljak poklicev,
tehniški dnevi za osnovnošolce), radi
sodelujemo v športnih dejavnostih, na
proslavah, na Dnevu odprtih vrat …«
Želimo, da je naša šola prava odločitev
in pot do uspešne poklicne kariere.
Šolski center Škofja Loka / Dijaški dom / Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka /
04 506 23 00 / [email protected] / www.scsl.si
Dijaški dom v času šolanja
postane drugi dom
Za bivanje v dijaškem domu sem se odločila, ker je blizu moji nekdanji šoli Gimnaziji
Škofja Loka. Prav zato sem se podala v novo
izkušnjo – živeti v skupini.
Že na začetku sem spoznala, da dom nudi
več kot pa le streho nad glavo; naš dom
je majhen, poln dobrih ljudi, ki se med
seboj razumemo in pomagamo. Skupaj
smo preživeli kar nekaj lepih in zabavnih trenutkov. Spoznala sem več dobrih
prijateljev, ki se jih bom spominjala vse
življenje. V domu sem že četrto leto, med
tem sem zamenjala tudi šolo, ki se nahaja v Ljubljani. Kljub temu, pa sem ostala
v Škofji Loki. Le to dokazuje, da mi je v
domu lepo.
sem že nekaj Martinovih sošolcev in tudi
drugih fantov, saj se v škofjeloške šole radi
vpisujejo mladi iz naših krajev.
Dom je majhen, vendar so to tudi prednosti. Dodobra sem spoznala vse, ki bivamo
skupaj. Počutimo se kot malo večja družina. Prednost imamo tudi dekleta, ker nas je
malo. Sploh letos, ker smo že »stare bajte«
lahko kar malo izkoristimo »fazane«.
Letos bom maturirala in zapustila Škofjo
Loko. Domskega življenja in Škofje Loke
ne bom pozabila. Prav tukaj sem doživela veliko lepega, med nami so se stkale
pristne prijateljske vezi. Vedno se jih bom
spominjala.
Kristina Podrižnik
Šolski center Škofja Loka, Dijaški dom
V juniju bom zapustila dom, teh 4 let ne
bom pozabila, saj sem doživela veliko lepega.
Anja Peternelj
Šolski center Škofja Loka, Dijaški dom
Pred 4 leti sem se vpisala na SLŠ Škofja
Loka smer okoljevarstveni tehnik. Zaradi oddaljenosti od doma, mi ni preostalo
drugega, kot da sem se vpisala še v dijaški
dom. Ta odločitev ni bila težka, saj je v tem
domu prebival že moj brat Martin. Poznala
V domu spletamo nova prijateljstva in se radi sladkamo s specialitetami, ki jih pripravimo v
kuharskih delavnicah
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
založništvo in izobraževanje, d.o.o.
REVIJA DIDAKTA
Gorenjska cesta 33c
4240 RADOVLJICA
E-pošta: [email protected]
Tel.: 04/53 20 212
Gsm: 041/618 494
Faks: 04/53 20 211
Splet: www.didakta.si/revija
Povabilo k sodelovanju s članki v reviji Didakta
Poleg strokovnih vsebin želimo v pedagoški reviji Didakta posebej izpostaviti izkušnje dobre prakse tako s strani učiteljev/vzgojiteljev kot tudi s strani učencev, dijakov in njihovih
staršev, zato vse učence in dijake, starše, pedagoške delavce ter raziskovalce vabimo k
sodelovanju s članki o pedagoški teoriji in praksi, o projektih, izmenjavah, prireditvah,
dosežkih, novih idejah in pristopih ...
SKUPAJ LAHKO GRADIMO KAKOVOSTNO ŠOLO!
Poleg avtorskega izvoda revije in potrdila o objavi vsi pisci objavljenih prispevkov prejmejo
bon za knjige založbe Didakta.
25
26
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
ŠOLSKI CENTER MARIBOR / SREDNJA STROJNA ŠOLA / Zolajeva ulica 12,
2000 Maribor / 02 229 57 56 / [email protected] / www.tscmb.si
Srednja strojna šola – prava izbira
Na Zolajevi ulici 12 in 13, v neposredni bližini
industrijske cone Tezno, v nekoliko iz centra
Maribora odmaknjenem, a zato prijetnem in
za vzgojno-izobraževalno delo spodbudnem
okolju, že vse od 1. 1. 2010 nastaja sodobni
izobraževalni center, ki je do 1. 1. 2013 deloval kot Tehniški šolski center Maribor, danes
pa se imenuje Šolski center Maribor.
Višja strokovna šola s programom strojništvo. V naslednjem študijskem letu pa želimo
razpisati tudi nov študijski program avtoservisni manager.
V okviru Šolskega centra Maribor delujejo na
lokaciji Zolajeve ulice 12 in 13 naslednje organizacijske enote, ki so programsko povezane,
se med seboj dopolnjujejo in nadgrajujejo:
Srednja strojna šola ima bogato tradicijo na
področju izobraževanja kadrov za potrebe
strojništva, mehatronike in avtoservisne dejavnosti. Hiter razvoj tehnologij in tehnoloških procesov na področju tehnike zahteva
izobražene in usposobljene kadre, česar se v
Srednji strojni šoli močno zavedamo.
Srednja strojna šola z dijaškim domom
omogoča izobraževanje na različnih stopnjah
zahtevnosti s področij strojništva, mehatronike in avtostroke. Dijaki lahko izbirajo med
programi:
 nižjega poklicnega izobraževanja –
pomočnik v tehnoloških procesih,
 srednjega poklicnega izobraževanja
– avtoserviser, avtokaroserist, oblikovalec kovin – orodjar, instalater strojnih
instalacij in mehatronik- operater,
 poklicno-tehniškega izobraževanja –
strojni tehnik, avtoservisni tehnik in
 srednjega strokovnega izobraževanja
– strojni tehnik in tehnik mehatronike.
Medpodjetniški izobraževalni center s
sodobno opremljenimi namenskimi učilnicami za strokovne vsebine, znotraj katerega
delujejo tudi šolske delavnice.
Da bi med mladimi popularizirali izobraževanje na področju tehnike oziroma strojništva, v Srednji strojni šoli Šolskega centra
Maribor izvajamo kar nekaj projektov, s katerimi skušamo mladim obuditi zanimanje za
izobraževanje na področju strojništva. Tako
skupaj s partnerji izvajamo projekt »Tehnika ti da krila«, organiziramo Tehniški tabor
za osnovnošolce, organiziramo in izvajamo
tehniške dneve za osnovnošolce za kar nekaj
mariborskih osnovnih šol in tudi osnovnih
šol širše regije.
V času pred informativnimi dnevi obiščemo
veliko osnovnih šol in učencem predstavimo
izobraževalne programe s področja tehnike.
Prav gotovo bo na tem segmentu za zadovoljitev potreb gospodarstva potrebno še marsikaj urediti in vzpostaviti še trdnejše vezi z
gospodarskimi subjekti.
Prav na področju sodelovanja z gospodarstvom in obrtjo vidimo še dodatne možnosti
krepitve vezi. Z mnogimi podjetji ter obrtniki
v širši okolici zelo dobro sodelujemo pri izvajanju praktičnega usposabljanja mladih z
delom v realnem delovnem okolju.
Delavnice v MIC-u, kjer dijaki pridobivajo
praktična znanja in veščine, so zelo sodobno
opremljene, kar omogoča izvajanje tudi drugih formalnih in neformalnih izobraževalnih
aktivnosti tako za mladino kot odrasle.
Dijake in odrasle udeležence izobraževanja
izobražujemo in usposabljamo za učinkovito
in kvalitetno opravljanje dela oziroma uspešno nadaljevanje izobraževanja.
Naši dosežki
Kar nekaj je dosežkov in dogodkov, na katere
smo lahko ponosni.
Omenimo lahko dosežke mladih matematikov, ki so v zadnjih šolskih letih na držav-
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Ne smemo pozabiti tudi na naše kulturnike,
ki pod vodstvom mentoric pripravljajo prireditve za dijake, zaposlene in upokojence,
sodelujejo pa tudi pri izvedbi mnogih prireditev izven zavoda.
Vsako leto izdamo tudi po eno številko glasila Glas centra in magazin VSŠ Sodobni
strojnik.
Na področju humanitarnih dejavnosti smo
prepoznavni z velikim številom krvodajalcev
iz vrst dijakov in učiteljev.
Vsi našteti dosežki in rezultati torej potrjujejo našo vizijo, da je Srednja strojna šola
Šolskega centra Maribor na poti uspeha in
zato prava izbira.
Drago Kamenik, v. d. direktorja in ravnatelja srednje strojne šole in dijaškega doma
nih tekmovanjih posegli po kar nekaj zlatih
priznanjih.
Naši mladi raziskovalci so na regijskih in državnih tekmovanjih prav tako dosegli najvišja
mesta. Na mednarodnem srečanju mladih
inovatorjev v Zagrebu sta naša dijaka predstavila najboljši inovacijski predlog iz tujine
in prejela posebno priznanje organizatorjev in zlato plaketo. Prav v teh dneh naši
mladi raziskovalci zopet sodelujejo na mednarodnem srečanju. Rezultat raziskovalne
dejavnosti je tudi šolska zbirka obnovljenih
dvokolesnikov.
Dijaki pod vodstvom mentorjev sodelujejo
na tekmovanjih o znanju cestno-prometnih
predpisov, na tekmovanjih Avtomobilski
podmladek, tekmovanjih iz mehatronike,
uspešno sodelujejo na Srečanjih strojnih šol
Slovenije in še bi lahko naštevali.
Naši športniki ob rednem šolskem delu dosegajo imenitne rezultate v ekipnih športih
zlasti v nogometu.
27
28
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Srednja frizerska šola Ljubljana / Litostrojska cesta 53, 1000 Ljubljana /
08 20 55 700 / [email protected] / www.frizerska.si
Predstavitev šole
in njenega delovanja
Srednja frizerska šola Ljubljana je bila
ustanovljena leta 1992 in je edina samostojna frizerska šola v Sloveniji. Izobraževalni program Frizer je triletni program
srednjega poklicnega izobraževanja, ki
je modularno in kompetenčno grajen in
se zaključuje z zaključnim izpitom. Dijaki
pridobijo strokovna znanja s področja frizerstva, lasničarstva, lasuljarstva, ličenja in
manikire.
Vizija Srednje frizerske šole Ljubljana je
vzpostavljati strokovni center za frizerstvo
za področje izobraževanja mladine in odraslih v skladu s strategijo vseživljenjskega
izobraževanja.
Poudarek je na izobraževanju mladine in
odraslih za pridobitev temeljne kvalifikacije
kot mojstrskega naziva.
Projekt izobraževanja odraslih je dolgoročne
narave. Sem sodijo izobraževanja za dokvalifikacijo, prekvalifikacijo, za mojstre, organizacija stalnega strokovnega izpopolnjevanja
za frizerje ter organizacija izobraževanja za
frizerje ter organizacija izobraževanj za civilno prebivalstvo za področje nege las, ličenja
in manikire.
V šolskem letu 2013/14 je vpisanih 480 dijakov v 17 oddelkih (od tega 6 oddelkov prvega letnika, 6 oddelkov drugega letnika in 5
oddelkov tretjega letnika). V šoli poučuje 29
učiteljev, od tega 14 učiteljev strokovno-teoretičnih in praktičnih modulov. Pri izvajanju
praktičnega izobraževanja in usposabljanja
šola sodeluje z Obrtno zbornico Slovenije,
Sekcijo frizerjev in 217 delodajalci – frizerskimi saloni.
V redni izobraževalni program so vključene
vsebine odprtega kurikula, ki jih določi šola
skupaj s socialnimi partnerji. V odprtem kurikulu se izvajajo vsebine: psihologija, sociologija, podjetništvo, informatika, zdrav način
življenja in izraznost las. Interesne dejavnosti
omogočajo razširjanje in poglabljanje splošnega znanja in ključnih kompetenc. V ta
namen šola izvaja športne in naravoslovne
dneve, oglede gledaliških, filmskih in glasbenih predstav, likovnih razstav, omogoča
udeležbo dijakov na strokovnih sejmih in spodbuja dijake k prosti izbiri drugih aktivnosti. V
okviru nadstandardnega programa izvaja šola
strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini.
Šola je vključena v številne projekte in mednarodne izmenjave Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, e-Twinning. Vsako leto omogočimo 20 dijakom, da opravlja praktično
usposabljanje v tujini; v Španiji, na Kanarskih
otokih, v Italiji, v Nemčiji, v Franciji,na Finski,
v Švedski, na Malti …
Po uspešno končanem triletnem izobraževalnem programu Frizer pridobi dijak naziv
frizer/frizerka in se lahko zaposli:
 v frizerskem salonu;
 v maski gledaliških, opernih in televizijskih hiš;
 na storitvenih otočkih, npr. v nakupovalnih centrih in drogerijah kot maniker ali
vizažist;
 kot tehnično osebje pri snemanju umetniških fotografij, filmov, videospotov in
pri pripravi modnih revij;
 kot negovalno osebje v velnes centrih in
zdraviliščih;
 kot demonstrator na frizerskih predstavitvah, sejmih in tečajih;
 kot prodajalec frizerskih in lasnih kozmetičnih preparatov.
Živimo v času vizualnih fascinacij. Zakonitosti
sodobne družbe narekujejo posamezniku, da
se z urejeno zunanjostjo temu prilagodi. Od sodobnega frizerja se tako pričakuje sposobnost
izvedbe celotne estetske preobrazbe stranke.
mag. Primož Hvala Kamenšček, ravnatelj
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
29
30
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana / Šubičeva ulica 1, 1000 Ljubljana /
01 62 04 200 / [email protected] / www.gjp.si
Program splošne gimnazije z naravoslovnim, družboslovnim in jezikoslovnim poudarkom.
Učenje različnih tujih jezikov: angleščina, nemščina, francoščina, italijanščina, španščina in latinščina.
Sedem oddelkov v vsakem letniku.
KAKO SE UČIMO?
 Zanimiv in razgiban pouk
 Obogateno učenje tujih jezikov v sodelovanju s tujimi učitelji
 Inovativna pedagogika 1:1 – netbook
razred
 Timsko poučevanje
 Nemška jezikovna diploma
 Študij okolja
 Medpredmetne povezave in uporaba
IKT
»Vsak dijak v sebi skriva ustvarjalnost. Verjamem,
da jo lahko razvija, če goji svojo radovednost in
premaga lenobo,« meni profesorica na GJP.
UČIMO SE ZA ŽIVLJENJE
»Ponižnost srca ne zahteva, da se ponižuješ,
ampak da se odpreš. To je ključ do izmenjave.
Samo takrat lahko daješ in sprejemaš.
(Antoine de Saint-Exupery, Mesto v puščavi)
 Spodbujanje naših dijakov k prostovoljstvu
v različnih organizacijah – dobrodelnost,
učna pomoč, humanitarne akcije, obisk v
domovih starejših občanov, pri brezdomcih, v Domu in dnevnem centru Šiška ...
 Ekošola, sodelovanje z različnimi organizacijami (Rdeči križ …)
SKRBIMO ZA RAZVIJANJE
TALENTOV
 francosko gledališče (frankofonski dan v
Celju, mednarodni festival Fetlyf v SaintMaloju)
 šolske in izvenšolske prireditve
 risanje čustev
 statusi „kulturnika“
 šolski časopis Jože
OBŠOLSKE DEJAVNOSTI
 astronomski krožek
 prostovoljno socialno delo
 biološki krožek s terenskim delom
 impro liga
 francoski dramski krožek
 tečaj kitajščine
 bralna značka pri slovenščini in tujih
jezikih
 španski internetni blog …
PRIREDITVE
 Plečnikovi dnevi
 Srečanja  Dan jezikov
 Predavanja strokovnjakov iz različnih
področij
 Dobrodelni koncert
Didakta december 2013–januar 2014
POTEPANJE PO SVETU NAM ŠIRI OBZORJA
 Ekskurzije: doma, v zamejstvu in po Evropi
 Izmenjave: Italija, Francija, Španija, Avstrija
ŽE ČET R T A K NJ I G A NAJ ZAB A V N E JŠE GA
STR I PA NA S V ETU !
calvin in hoBbes
 04 5320 203,  www.didakta.si,
 [email protected],
www.facebook.com/calvininhobbes
»Kam greš pa ti?«
»Lepo nam je, kadar skupaj spoznavamo svet,
drug drugega in tudi sami sebe«, pravijo dijaki.
31
32
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Šolski center Rogaška Slatina / Steklarska ulica 1, 3250 Rogaška Slatina /
03 818 20 79, 031 313 054/ [email protected] / www.scrs.si
Šola za znanje, smeh in sanje!
TRADICIJA OD LETA 1947
USPEŠNI DIJAKI
V času šolanja dijaki dosegajo izjemne rezultate pri tekmovanjih znanja, maturo rešujejo
nad slovenskim povprečjem točk. V vsaki
generaciji so tudi zlati maturanti. Številni
dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina so danes že doktorji znanosti, zdravniki, farmacevti, gradbeni inženirji, novinarji, uspešni
podjetniki, optiki in optometristi, steklarji
umetniki … Na šolo se radi vračajo in želijo
pozitivno prispevati.
SREDNJEŠOLSKI PROGRAMI
GIMNAZIJA
TEHNIK OPTIK
TEHNIK STEKLARSTVA
POKLICI IN NADALJEVANJE ŠTUDIJA
Iz programa GIMNAZIJE – nadaljevanje šolanja
na univerzitetnih in visokošolskih študijih.
Iz programa TEHNIK OPTIK – zaposlitev
(poklic: optik) ali nadaljevanje šolanja na
visokošolskih študijih.
Iz programa TEHNIK STEKLARSTVA – zaposlitev (poklic: steklar) ali nadaljevanje šolanja
na visokošolskih študijih.
ŠTEVILO ODDELKOV 13
ŠTEVILO DIJAKOV 282
DODATNE ŠOLSKE DEJAVNOSTI
Raziskovalno delo, projektni teden, ekskurzije
v okviru pouka, učne situacije, ŠKL (nogomet
in košarka), koncerti, obiski gledališča, priprava prireditev, priprava muzikala v tujem
jeziku, Simbioza, Unesco, dan odprtih vrat,
Zdrava šola, izbirni predmeti, poglabljanje
za maturo in poklicno maturo …
OBŠOLSKE DEJAVNOSTI
Pevski zbor, šolski radio, spletni časopis, šahovski krožek, akvaristični krožek, dejavnosti
dijaške skupnosti (ŠCRS se druži, tržnica idej),
šolski ansambel, ekskurzije v tujino v okviru
OIV, prostovoljno delo mladih, likovna kolonija mladih, podjetniški krožek …
VPISNI POGOJI
Zaključeno osnovnošolsko izobraževanje.
PROMETNE POVEZAVE
Z vlakom, avtobusom. Povezave preko Celja
oz. Grobelnega. Izvoz z avtoceste: Dramlje.
DIJAŠKI DOM V BLIŽINI
Dijaški dom deluje v okviru šole, dijaki se
lahko iz doma v šolo sprehodijo v copatih.
POSEBNOSTI
Šolski center Rogaška Slatina je edina šola v
Sloveniji, ki izobražuje v programih tehnik
optik in tehnik steklarstva.
IZJAVA DIJAKA
»Dijaki ŠCRS vsak dan vstopamo v majhno
domačo šolo z odličnim vzdušjem. Po hodnikih se srečujemo z nasmejanimi in sproščenimi dijaki ter prijaznimi učitelji, ki so
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
kakovost, saj nam starši zaupajo, devetošolci
se radi vpisujejo k nam, ker jim pomagamo
z individualnim pristopom, napovedanim
spraševanjem in odprto komunikacijo.«
Mateja Jagodič, prof.
PREDSTAVIMO SE …
Šolski center Rogaška Slatina smo majhna
šola z velikimi prednostmi.
Naše temeljno poslanstvo je spodbujati veselje
do učenja in razvijati spoštovanje do vsakega
posameznika. Dijaki, starši, odrasli kandidati
in zaposleni smo ponosni na to, da smo del te
šole, kajti v ožjem in širšem okolju smo prepoznavni po uspehih in kakovostnem delu.
Na Šolskem centru Rogaška Slatina se zavzemamo za:
 kakovosten pouk, ki dijakom omogoča
uspešno nadaljevanje šolanja,
 pridobivanje funkcionalnega znanja, razvoj osebnih in strokovnih zmožnosti in s
tem doseganje lastnih življenjskih ciljev,
 kulturo dialoga in medsebojne odnose,
ki temeljijo na etični drži, dogovarjanju,
partnerstvu in odgovornosti vsakega posameznika.
S strokovnostjo, doslednostjo, odprtostjo in
zavzetostjo postajamo pomembno središče
formalnega in neformalnega izobraževanja
v regiji.
se pripravljeni pogovoriti, ti pomagati in ti
seveda predajati znanje. Čeprav se moramo
na napovedano spraševanje in pisne preizkuse dobro pripraviti, nam šola ponuja
veliko šolskih in obšolskih aktivnosti skozi
vse šolsko leto.«
Ela Tišma, 1. b
Doma ča
Ku h na
pa to
ali: otroci obujajo zgodovino
slovenske kulinarike
NASLEDNJA EPIZODA
IZJAVA PROFESORJA
»Smo ena od manjših šol v Sloveniji, kar je
naša velika prednost. To se odraža na kakovosti dela in na naših medsebojnih odnosih
in ne nazadnje tudi na doseganju odličnih
rezultatov pri tekmovanjih znanja in na maturi. Opaziti je, da tudi okolje prepoznava našo
Vljudno vabljeni na informativna dneva, ki
bosta v petek, 14. 2. 2014, ob 9. in ob 15. uri,
in v soboto, 15. 2. 2014, ob 9. uri. Z veseljem
vam bomo pokazali šolo, spoznali boste učitelje in zaznali utrip šolskega in domskega
življenja pri nas.
Recepti domačih slovenskih jedi v naslednji epizodi
Domače kuhne pa to: ribe, močnate jedi in prigrizki.
Recepte in opise običajev so zbrali slovenski osnovnošolci
v projektu Tekmovanje v kuharskih veščinah avtohtonih
lokalnih ali regionalnih posebnosti.
24,99 €
 04 5320 200  www.didakta.si  [email protected]
33
34
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO / GIMNAZIJA / Strahinj 99, 4202 Naklo /
04 27 72 124 / [email protected] / www.bc-naklo.si
Gimnazijci v Biotehniškem
centru Naklo
Biotehniški center Naklo stoji v mirnem okolju sredi travnikov, od koder je lep razgled
na gozdove in alpske vrhove. Šola je nova in
dobro opremljena. Lastna kuhinja omogoča
pripravo kvalitetnih toplih obrokov. Večina
dijakov se vozi v šolo iz drugih krajev, zato
so avtobusne povezave zelo dobre.
Dijakom gimnazije je po opravljeni splošni
maturi odprta pot na študij vseh univerzitetnih programov.
Gimnazijci radi sodelujejo v mednarodnih
projektih, kjer izmenjave denarno podpira Evropska unija. Tako se konec februarja v belgijsko mesto Sint-Niklaas odpravlja
skupina gimnazijcev iz 3. letnika, ki sodeluje v Comeniusovem projektu Generation
S(ustainability). Konec šolskega leta pa dijaki
odhajajo spoznavat Narodni park Nockberge
v Avstriji preko projekta Leonardo. Vsako
leto se lahko udeležijo tudi ekskurzije v tujino. Tako bodo dijaki letos spoznavali Berlin,
lansko leto pa so potovali in kolesarili po
Nizozemski. Mednarodni projekt Evropske
šole za živi planet bo dijakom v letošnjem letu
omogočil udeležbo na projektnih srečanjih
v Avstriji in Romuniji.
Veliko gimnazijcev obiskuje tudi krožke, kjer
lahko razvijajo svoja močna področja. V pevskem zboru in novinarskem krožku so aktivni
kulturni navdušenci. Športniki tekmujejo na
tekmovanjih ŠKL. Pri krožku akvakulture dijaki pridobijo izkušnje pri delu z akvarijem
ter opravljajo poizkuse z algami. Dijaki, ki
bi se radi naučili jahanja, to lahko storijo v
konjeniškem krožku. S planinskim krožkom
osvajajo različne vrhove in vsako leto izvedejo
tudi vzpon na Triglav.
Nekaj gimnazijcev nam je zaupalo, kako sami doživljajo šolo:
Sama sodelujem pri izdelavi, pisanju, urejanju
in nasploh nastajanju šolskega glasila. Vesela
sem, da lahko svoje znanje in veselje do pisanja, raziskovanja in oblikovanja razvijam in
delim z drugimi ter si pridobivam dragocene
izkušnje. Všeč mi je, da na šoli lahko najdeš
pomoč in spodbudo ter možnost za razvijanje
sposobnosti.
Anamarija Tušar, urednica Mladih brazd
Zahtevnejša literatura in težje naloge mi pokažejo, koliko zares zmorem. Preprosto uživam v
premikanju lastnih meja in še vedno čakam
trenutek, ko bom ugotovila, da sem dosegla vse,
kar se doseči da. A globoko v sebi upam, da ta
trenutek nikoli ne pride.
Petra Kern, 1. mesto na
državnem tekmovanju v znanju geografije
BC Naklo je šola, ki športnikom omogoča veliko
podporo in razumevanje. Ne glede na vse obveznosti, tekme in priprave, ki spremljajo življenje
športnika, vedno pridem v šolo z veseljem. Kadar
pa sama podvomim, ali bom zmogla, mi profesorji
vedno znova pokažejo, da se vse da, če se hoče.
Romina Marn, članica skupine
Maestro Sista’z
Navdušen sem nad spektrom različnih projektov,
izmenjav, razpisov in natečajev. V lanskem šolskem letu sem se udeležil 14-dnevne izmenjave
na Poljskem, v letošnjem sem gostil Jahannesa
iz Nemčije. Kot predsednik dijaške skupnosti se
zavzemam za dijake in jih poskušam povezovati
z dejavnostmi, ki potekajo tako v šolskih kot
tudi izven šolskih okvirih.
Gašper Stanonik, predsednik
dijaške skupnosti
Skupina dijakov je med projektnimi dnevi raziskovala kvaliteto vode v Blejskem jezeru.
(foto: Lenka Žigon)
Kaj zanimivega vam pripravljajo gimnazijci, hortikulturni, naravovarstveni,
kmetijsko podjetniški, živilsko-prehranski tehniki, peki, slaščičarji, vrtnarji,
cvetličarji in gospodarji na podeželju,
si lahko ogledate 14. februarja ob 9.00
in 15.00 ter 15. februarja ob 9.00, ko
potekajo informativni dnevi.
Pevski zbor pod vodstvom Urške Zupančič na Dnevu gimnazije. (foto: Robert Horvat)
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Dijaki so v decembru podprli akcijo
izdelovanja ladjic v spomin žrtvam
genocida med 2. svetovno vojno.
Gimnazijci pri laboratorijskih vajah povezujejo teorijo s prakso. (foto: Arhiv BC Naklo)
(foto: Bernarda Božnar)
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO / IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH / Strahinj 99, 4202
Naklo / 04 27 72 120 / [email protected] / www.bc-naklo.si
Izobraževanje odraslih v BC Naklo
V Biotehniškem centru Naklo se zavedamo
pomena vseživljenjskega izobraževanja, zato
naša dejavnost sega tudi na področje izobraževanja odraslih. Odrasli se lahko vključite
v programe za pridobitev srednješolske izobrazbe s področja biotehnike, svoje znanje
spopolnjujete s pomočjo tečajev, usposabljanj,
delavnic in strokovnih izobraževanj ali pa se
vključite v postopek za pridobitev NPK.
Srednješolsko izobraževanje
Razlogov za vpis v srednjo šolo v odrasli
dobi je veliko, pravzaprav ima vsakdo svoj
motiv, da zopet sede v šolske klopi. Nekateri si želijo pridobiti nov poklic in preusmeriti svojo poklicno kariero, drugi želijo
zvišati raven izobrazbe, tretji pa le želijo
razširiti svoje znanje in si pridobiti dodatne
kvalifikacije.
Izbirate lahko med različnimi poklicnimi programi in postanete cvetličar, vrtnar, slaščičar,
pek, gospodar na podeželju ali mlekar. Med
tehniškimi programi pa se lahko odločite za
pridobitev naziva hortikulturni tehnik, živilsko prehranski tehnik, kmetijsko podjetniški tehnik ali naravovarstveni tehnik.
Izobraževanje v oddelku za odrasle je individualizirano in kolikor je mogoče prilagojeno vam in vašim potrebam. Ob vpisu
ugotavljamo in priznavamo znanje, ki ste si
ga pridobili po formalni ali neformalni poti,
z organizatorjem pa napravite tudi osebni
izobraževalni načrt. Izobraževanje poteka v
manjših skupinah, teorija se prepleta s prakso
tako na šoli kot na različnih deloviščih.
Tečaji, seminarji in delavnice
Področje neformalnega izobraževanja je še
bolj raznoliko od formalnega. Število tečajev, delavnic, usposabljanj in drugih oblik
neformalnega izobraževanja je vsako leto
bolj pestro in trudimo se zadovoljiti tudi specifične potrebe po znanju tako, da vsebine
tečajev prilagajamo zaključenim skupinam
ali pa pripravimo tečaj po naročilu.
V zadnjem času so zelo aktualni slaščičarski
in pekarski tečaji, kjer se lahko naučite izdelovanja tort, drobnega peciva, svežih sladic,
mini tortic, biskvitnega peciva, sladoleda ali
pa spečete svoj kruh, potico, pekovsko pecivo,
pice ali burek. Se vam že cedijo sline? To pa
še ni vse, ponujamo tudi kuharske tečaje,
na katerih sprehodite skozi okuse italijanske,
mehiške, balkanske, arabske, azijske, pa tudi
domače kuhinje. Na področju živilstva seveda
ne gre brez naših že tradicionalnih tečajev
predelave mleka v mlečne izdelke, katerim
pa v letošnjem letu dodajamo nov tečaj Novi
trendi v mlekarstvu.
Kuhinja (foto: arhiv BC Naklo)
V centru lahko pridobite izpit za F kategorijo
ter se usposobite za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi. Če radi vrtnarite, pa vas
bo morda zanimal tečaj biodinamičnega
vrtnarjenja, tečaj vrtnarjenja po načelih
permakulture ali tečaj vrtnarjenja za vsakogar. Pri nas se naučite tudi obrezovati in
negovati sadno drevje, načrtovati in uredit
svoj vrt, zelo dobro obiskano pa je v zadnjem
času tudi usposabljanje iz zeliščarstva.
35
36
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
domačimi in tujimi strokovnjaki. Strokovne
seminarje pripravljamo tudi na področju
vrtnarstva in arboristike, razvoj stroke pa
želimo v prihodnje podpirati tudi na področju kmetijstva in živilstva.
foto: arhiv BC Naklo
Za večino od nas je zdravje še vedno na prvem
mestu in najboljša je preventiva, zato smo tudi
na tem področju aktivni v smislu osveščanja
o pomenu zagotavljanja in ohranjanja zdravja. Organiziramo delavnice ayurvede, joge,
sproščanja in meditacije, ki se jih pridružijo
tudi tečaji in predavanja o zdravi prehrani
in drugih vidikih zdravega načina življenja.
Našo ponudbo smo popestrili tudi z dejavnostmi, ki so namenjene tudi mladim in najmlajšim.
Poleg počitniških delavnic in naravoslovnih delavnic za osnovnošolce, se pri nas lahko naučite
tudi jahati konje, naročite rojstnodnevno
zabavo s konji, najmlajši pa spoznavate te
plemenite živali na konjičkovih uricah.
foto: arhiv BC Naklo
Vse, ki imate radi cvetje in ste ustvarjalni,
vabimo na tečaje aranžiranja cvetja. Če
pa se s floristiko poklicno ukvarjate, se lahko udeležite strokovnih seminarjev, ki jih
že četrto leto organiziramo v sodelovanju z
Je ponudba pritegnila vašo pozornost in bi
želeli še več informacij? Obiščite našo spletno
stran (www.bc-naklo.si), pokličite nas na št. 04
277 21 20 oz. 041 499 934 ali pa nam pišite
na e-naslov: [email protected] Nova znanja
in priložnosti že čakajo na vas!
foto: arhiv BC Naklo
BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO / Višja strokovna šola / Strahinj 99, 4202
Naklo / 04 27 72 145 / [email protected] / www.bc-naklo.si
Biotehniški center Naklo – Višja strokovna šola
Podeželje je moja priložnost za kariero na področjih:
- UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE (inženir/-ka
kmetijstva in krajine)
- NARAVOVARSTVO (inženir/-ka naravovarstva)
- HORTIKULTURA (inženir/-ka hortikulture)
Dodana vrednost študija:
 zanimivi programi
 tekmovanja, natečaji
 sodelovanje z gospodarstvom
 praksa v tujini Erasmus ter drugo mednarodno povezovanje
 raziskovalna usmerjenost
 pisanje člankov v strokovno revijo Moje podeželje
 sodelovanje na konferenci VIVUS
Foto: Milena Jerala
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Smo kvalitetna izobraževalna raziskovalna in razvojna ustanova, ki postavlja v ospredje občutek za naravo ter skrb za
urejenost okolja v sodelovanju z gospodarstvom.
Veliko delujemo mednarodno, usmerjeni smo v aplikativne
raziskave. Naša bistvena prednost je kombinacija izobraževanja, raziskovanja ter strokovne prakse.
Organiziramo vsakoletno konferenco VIVUS z mednarodno
udeležbo.
Izdajamo strokovne publikacije in dve strokovni reviji: Moje
podeželje in Floristika.
Foto: Peter Kanne
Foto: Peter Kanne
Foto: Peter Kanne
Foto: Arhiv BC Naklo
Foto: Peter Kanne
Foto: Peter Kanne
Vabimo na informativna dneva:
 v petek, 14. 2. 2014, ob 17. uri za redni in izredni študij;
 v soboto, 15. 2. 2014, ob 11. uri za redni in izredni študij.
Foto: Peter Kanne
Foto: Peter Kanne
37
38
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma / Sevno 13, 8000 Novo
mesto / 07 39 34 700 / [email protected] / www.ksgrm.net/ksgrm/
Kako vidijo Grm – Novo mesto dijaki
in študenti:
 Šola je odmaknjena od mestnega hrupa,
deluje v lepem in urejenem okolju, kar
je v sozvočju z njenim poslanstvom.
 Dijakom in študentom neposredno približamo naravo in okolje in gradimo na
pozitivnih vrednotah in medsebojnih
odnosih.
 Skupaj s starši in šolo smo izdelali svoj
osebni izobraževalni načrt za oblikovanje
lastne poklicne poti.
 Vsak dijak na centru lahko najde področje, kjer je uspešen.
 Pridobimo si lahko različne certifikate in
tudi CERTIFIKAT ZAUPANJA VREDEN, kot
posebno prilogo k spričevalu, ki jo izda
šola.
 Dijaki in študenti se lahko ukvarjamo s
konji, se učimo igranja golfa, odpeljemo
se s kolesi, izdelujemo cvetlične aranžmaje, izdelamo torte in druge sladice, pripravimo vam odlično kosilo na Glavnem
trgu in ga tudi postrežemo, znamo vam
predstaviti turistične, etnološke in kulinarične značilnosti Slovenije, popeljemo
vas po naravovarstvenih učnih poteh, ki
smo jih sami izdelali, …
 Dijaki drugih letnikov se vsako leto temeljito spoznavamo v šoli v naravi.
 Naredimo lahko izpit za traktor, pridobimo izkaznico za delo s fitofarmacevtskimi
sredstvi.
 Naša šola je znana po številnih mednarodnih izmenjavah, ki se jih udeležimo
dijaki in študenti vseh programov.
 Študenti opravljamo prakso tudi v tujini.
 Dijaki biotehniške gimnazije se odlično
usposobimo za delo v laboratoriju, pridobimo si veliko znanj iz biologije, kemije,
biotehnologije, tekmujemo za Krkine
nagrade.
 Šola nas uči pravilnega odnosa do narave
in hrane, ki jo dijaki sami pridelujemo,
predelujemo, pripravljamo in tudi postrežemo gostom v Hiši kulinarike in turizma
v centru Novega mesta.
 Dijaki in študenti iz bolj oddaljenih okolij
lahko bivamo v našem Dijaškem domu,
ki je v sklopu centra.
 Na šoli se naučimo tudi veliko iz področja
gozdarstva, saj ima šola svoj gozd, pa tudi
lesarsko delavnico.
 Šola je bogato opremljena s sodobnimi
traktorji in drugo mehanizacijo, kar nam
je še posebej všeč.
 Lahko se izobražujemo za poklice iz predelave mleka, mesa, sadja, …, saj se je
šola opremila tudi za ta področja.
 Na šoli je tudi robot za molžo, za presajanje sadik, …
 Hodimo v tujino, tekmujemo,…
 Turistična zveza Slovenije je že vrsto let
šoli podelila priznanje za urejenost in
gostoljubnost.
Jeseni se lahko vpišete na Visoko šolo za upravljanje podeželja Novo mesto
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
KMETIJSKA ŠOLA GRM IN BIOTEHNIŠKA GIMNAZIJA
Tel.: 07 3934 700, Fax: 07 3934 710, www.ksgrm.net/ksgrm/
Biotehniška gimnazija
3-letni programi:
gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, slaščičar, mesar
4-letni programi:
kmetijsko-podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik,
naravovarstveni tehnik
2-letni program:
pomočnik v biotehniki in oskrbi
3+2 programi:
kmetijsko podjetniški tehnik, hortikulturni tehnik
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
Tel.: 07 3321 527, Fax: 07 37 31 631, www.ssgt-nm.si
3-letni program GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORIVE z nazivom
GASTRONOM HOTELIR/HOTELIRKA
4-letni program GASTRONOMIJA IN TURIZEM s pridobljenim nazivom
GASTRONOMSKO TURISTIČNI TEHNIK
3+2 program
GASTRONOMIJA s pridobljenim nazivom
GASTRONOMSKI TEHNIK/TEHNICA
VIŠJA STROKOVNA ŠOLA
Tel.: 07 39 34 734, Fax: 07 39 34 710, www.vs.grm-nm.si
UPRAVLJANJE PODEŽELJA IN KRAJINE
GOSTINSTVO IN TURIZEM
NARAVOVARSTVO
39
40
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad – Ljubljana / Ptujska
ulica 6, 1000 Ljubljana / [email protected] / www.s-spssb.lj.edus.si
TRADICIJA OD LETA
Šola je bila ustanovljena leta 1962, z imenom Center strokovnih šol, ki je vključeval naslednje
poklicne šole: avtomehanično, elektro, frizersko, fotografsko, oblačilno, tapetniško, lesno, steklarsko,
avtoličarsko in dimnikarsko. Prvo generacijo učencev je šola sprejela v šolskem letu 1962/63.
Od šolskega leta 1981/82, to je od uvedbe usmerjenega izobraževanja, pa do leta 2000 je šola nosila
naziv Srednja šola tehničnih strok in osebnih storitev.
Od začetka leta 2000 šola deluje pod novim imenom:
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad - Ljubljana
SREDNJEŠOLSKI
PROGRAMI
NPI, Nižje poklicno izobraževanje (2 letni oprogrami): Pomočnik v tehnoloških procesih (modula: Ličar
in Obdelovalec kovin) ter Preoblikovalec tekstilij.
SPI, Srednje poklicni izobraževanje (3 letni programi): Avtoserviser, Avtokaroserist, Mehatronik
operater, Oblikovalec kovin – orodjar, Klepar krovec, Izdelovalec oblačil,
PTI, Poklicno tehniško izobraževanje (2 letni programi, t.i. 3+2): Logistični tehnik, Strojni tehnik,
Avtoservisni tehnik, Tehnik mehatronike, Ustvarjalec modnih oblačil
SSI, Srednje strokovno izobraževanje (4 letni programi):
Logistični tehnik in Ustvarjalec modnih oblačil,
POKLICI IN
NADALJEVANJE
ŠTUDIJA
Pomočnik v tehnoloških procesih in Preoblikovalec tekstilij:
Zaposlitev,
Nadaljevanje izobraževanja v 3-letnih SPI programih
Avtoserviser, Avtokaroserist, Mehatronik operater, Oblikovalec kovin – orodjar, Klepar krovec,
Izdelovalec oblačil
Zaposlitev,
Nadaljevanje izobraževanja v PTI programih: Logistični tehnik, Strojni tehnik, Avtoservisni tehnik,
Tehnik mehatronike,
Logistični tehnik, Strojni tehnik, Avtoservisni tehnik, Tehnik mehatronike in Ustvarjalec modnih
oblačil
Zaposlitev,
Nadaljevanje študija na višjih in visokih strokovnih šolah ustreznih smeri.
ŠTEVILO ODDELKOV
V šolskem letu 2013/ 2014 je 30 oddelkov in 15 skupin
ŠTEVILO DIJAKOV
V šolskem letu 2013/ 2014 je vpisanih 915 dijakov
DODATNE ŠOLSKE
DEJAVNOSTI
Šolsko športno društvo,
Recitatorski krožek,
Haiku,
Interna revija »Talenti«
Literarni in geografski krožek,
Angleška bralna značka,
Nemška bralna značka,
Logika,
Matematična delavnica,
Klub ljubiteljev dobre knjige,
Računalniški krožek,
Kreativno šivanja,
VPISNI POGOJI
Za NPI (2 letni program):
Nedokončana OŠ (uspešno končanih vsaj 7 raz. OŠ),
Končana OŠ s prilagojenim programom,
Končana OŠ.
Za SPI (3 letni program):
Končana OŠ.
Za PTI (3+2 letni program):
Končan SPI (3 letni program) ustrezni program.
Za SSI (4 letni program):
Končana OŠ.
PROMETNE
POVEZAVE
Odlične povezave z okoliškimi kraji od koder prihajajo dijaki v šolo. Tako mestni kot primestni potniški
promet, medkrajevne avtobusne povezave kot tudi železniški promet zagotavljajo ugodne povezave
do šole.
DIJAŠKI DOM V
BLIŽINI
Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Kardeljeva ploščad 28
1000 Ljubljana
Kreativno šivanja,
Manekenski tečaj,
Zdrava šola,
Manekenski tečaj,
Humanitarne akcije,
Zdrava šola,
Metode in tehnike učenja,
Humanitarne akcije,
Mednarodni projekti:
Metode in tehnike
učenja,da Vinci,
Leonardo
Mednarodni projekti:
Comenius,
• Leonardo da Vinci,
Partnerstvo šol,
• ACES
• Comenius, Ya-Ye Company programme for
schools
• Partnerstvo secondary
šol,
• Ya-Ye Company programme for
secondaty Schools
• Drugi projekti z državami EU in izven nje
Didakta december 2013–januar 2014
POSEBNOSTI
»Kam greš pa ti?«
Zavod SPSŠB-Ljubljana sestavljajo tri enote:
• Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad (SPSŠB),
• Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) in
• Avtošola Ježica (AŠ Ježica)
Sodobno opremljene učilnice, kabineti, delavnice in laboratoriji.
Atraktivni poklici z nadpovprečno možnostjo zaposlitve.
Izobraževanje brezposelnih, tečaji, pridobitev NPK,
Pridobitev licence za »E« program (Avtomobilske klime), Temeljne kvalifikacije (voznik – voznica) TK.
Razna druga usposabljanja
Smo srednja šola, ki pripravlja dijake na
začetek dela pri delodajalcu in/ali na nadaljevanje izobraževanja. Nudimo enkratne
in zanimive priložnosti za učenje, posebna
prednost pa so partnerstva z obrtniki in
različnimi podjetji. Poleg rednega izobraževanja izvajamo izobraževanje odraslih,
v naš okvir pa sodi tudi avtošola za vse
kategorije. Svoje znanje in delo usmerjamo v to, da dijakom omogočimo boljšo
prihodnost.
 zaključni izpit obsega izdelek oz. storitev in zagovor.
STROJNA USMERITEV
Pomočnik v tehnoloških procesih
Avtoserviser (3-letni program)
(2-letni program)
Modul: Upravljenje strojev in naprav
(obdelovalec kovin)
 izobraževanje za izvajanje del pri obdelovanju kovin in kovinskih izdelkov;
Pomočnik v tehnoloških procesih
(2-letni program)
Modul: Temeljna ličarska dela (ličar)
 izobraževanje za izvajanje ličarskih del
na kovinskih konstrukcijah in protikorozijske zaščite le-teh;
 zaključni izpit obsega izdelek oz. storitev in zagovor.
 izobraževanje za avtoservisna opravila,
poseben poudarek je na bencinskih in
dizelskih motorjih, električnih sistemih,
podvozju in karoseriji;
 zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter zaključno delo.
Avtokaroserist (3-letni program)
 izobraževanje za avtoličarska in avtokleparska dela, poudarek je na postopkih za vzdrževanje karoserije;
 zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter zaključno delo.
Mehatronik operater (3-letni program)
 izobraževanje za proizvodnjo, vzdrževanje ter servisiranje strojev in naprav
v sodobni računalniško vodeni proizvodnji;
 zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter zaključno delo.
Oblikovalec kovin - orodjar (3-letni
program)
 izobraževanje za delo z različnimi kovinskimi materiali, njihovo obdelavo
41
42
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
in predelavo na obdelovalnih strojih
ter izdelavo in predelavo industrijskih
orodij;
 zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter zaključno delo.
Klepar krovec (3-letni program)
 izobraževanje za delo v gradbeništvu
na področju pokrivanja vseh vrst strešnih kritin, izdelave strešnih izolacij in
izdelave spremljajočih strešnih pločevinastih elementov;
 zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter zaključno delo.
Avtoservisni tehnik (2-letni program
po končanem 3-letnem programu)
 izobraževanje za delo v avtoservisni
dejavnosti na področjih tehničnih pregledov, diagnostike vozil, karoserije in
gospodarskih vozil;
 zaključek s poklicno maturo.
 izobraževanje za opravljanje del in nalog na področju montaže, umerjanja,
programiranja, zagona in upravljanja
mehatronskih sistemov, avtomatiziranih in robotiziranih linij, sistemov za
izdelavo, montažo, doziranje, polnjenje, embaliranje, tiskanje, transport in
skladiščenje;
 zaključek s poklicno maturo.
TEKSTILNA USMERITEV
Ustvarjalec modnih oblačil (4-letni program)
 usvajanje znanja o tekstilnih materialih, modnem oblikovanju, oblikovanju
celostne podobe in načinih izdelave
modnih oblačil;
 usvajanje znanja izdelave modnih
ženskih, moških in otroških oblačil
po meri;
 zaključek s poklicno maturo.
Izdelovalec oblačil (3-letni program)
Strojni tehnik (2-letni program po
končanem 3-letnem programu)
 izobraževanje za delo s programskimi
orodji in merilno opremo, razumevanje
procesov in sistemov v strojništvu;
 zaključek s poklicno maturo.
Tehnik mehatronike (2-letni program
po končanem 3-letnem programu)
 izobraževanje za pripravo tekstilij ter
izdelavo ženskih in moških oblačil;
 zaključni izpit obsega pisni in ustni izpit iz slovenščine ter zaključno delo.
Preoblikovalec tekstilij (2-letni
program)
 izobraževanje za enostavna dela v šiviljstvu;
 zaključni izpit obsega izdelek oz. storitev in zagovor.
LOGISTIKA
Logistični tehnik (4-letni program)
 izobraževanje za kakovostno opravljanje del in nalog v potniškem in tovornem prometu, logistika ekonomične
organizacije prostora, časa in porabe
energije;
 pridobijo znanja za optimalno in ekonomsko izrabo časa, materiala in energije, izvajanje varnostnih ukrepov pri
delu, pravilno rabo zaščitnih sredstev
ter skrb za varstvo delovnega in življenjskega okolja;
 zaključek s poklicno maturo.
Logistični tehnik (2-letni program po
končanem 3-letnem programu)
 izobraževanje za kakovostno opravljanje del in nalog na področju intermodalnega transporta, špedicije,
notranjega transporta in skladiščenja
ter razvijanje sposobnosti in spretnosti
za kvalitetno poklicno delo, kritično
presojanje in odgovorno ravnanje na
svojem delovnem področju;
 zaključek s poklicno maturo.
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
43
Seznam srednjih šol / vir: www.mizs.gov.si
Gorenjska regija
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (Gimnazija)
Strahinj 99
Naklo
www.bc-naklo.si
Biotehniški center Naklo, Srednja šola (Pokl. in strok. izobraževanje)
Strahinj 99
Naklo
www.bc-naklo.si
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica
Gorenjska cesta 13
Radovljica
www.egss.si
Gimnazija Franceta Prešerna
Kidričeva cesta 65
Kranj
www.esic.si
Gimnazija Jesenice
Trg Toneta Čufarja 1
Jesenice
www.gimjes.si
Gimnazija Kranj
Koroška cesta 13
Kranj
www.s-gim.kr.edus.si
Gimnazija Škofja Loka
Podlubnik 1 B
Škofja Loka
www.gimnazija-skofjaloka.si
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
Kranjska cesta 24
Radovljica
www2.arnes.si~ssgsbledkr
Srednja šola Jesenice
Ulica bratov Rupar 2
Jesenice
ssj-jesenice.si
Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55
Kranj
www.tsckr.si
Šolski center Kranj, Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola
Cesta Staneta Žagarja
33
Kranj
www.esic.si
Šolski center Kranj, Srednja šola za elektrotehniko in računalništvo
Kidričeva cesta 55
Kranj
www.tsckr.si
Šolski center Kranj, Strokovna gimnazija
Kidričeva cesta 55
Kranj
www.tsckr.si
Šolski center Škofja Loka
Podlubnik 1 B
Škofja Loka
www.scsl.si
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za lesarstvo
Kidričeva cesta 59
Škofja Loka
www2.arnes.si~sskrles1s
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo
Podlubnik 1 B
Škofja Loka
www.s-sssl.kr.edus.si
Gimnazija Jurija Vege Idrija
Študentovska ulica 16
Idrija
www.s-gimjvi.ng.edus.si
Gimnazija Nova Gorica
Delpinova ulica 9
Nova Gorica
www.s-gng.ng.edus.si
Gimnazija Tolmin
Dijaška ulica 12 B
Tolmin
www.gimnazija-tolmin.si
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Cesta 5. maja 12
Ajdovščina
www2.arnes.si~ssngpilon1
Škofijska gimnazija Vipava
Goriška cesta 29
Vipava
www2.arnes.si~gngskof1
Šolski center Nova Gorica
Cankarjeva ulica 10
Nova Gorica
www.scng.si
Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
Ulica padlih borcev 26
Šempeter pri
Gorici
www.scng.si
Šolski center Nova Gorica, Elektrotehniška in računalniška šola
Cankarjeva ulica 10
Nova Gorica
www.scng.si
Šolski center Nova Gorica, Gimnazija in zdravstvena šola
Erjavčeva ulica 4 A
Nova Gorica
www.scng.si
Šolski center Nova Gorica, Srednja ekonomska in trgovska šola
Erjavčeva ulica 8
Nova Gorica
www.setsng.si
Šolski center Nova Gorica, Strojna, prometna in lesarska šola
Erjavčeva ulica 4 A
Nova Gorica
www.scng.si
Ekonomska šola Novo mesto, Srednja šola in gimnazija
Ulica talcev 3 A
Novo mesto
www.esnm.si
Gimnazija in srednja šola Kočevje
Ljubljanska cesta 12
Kočevje
www.gimnazija-kocevje.si
Gimnazija Novo mesto
Seidlova cesta 9
Novo mesto
www.s-gim.nm.edus.si
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma
Sevno 13
Novo mesto
www.ksgrm.net
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Kmetijska šola Grm in
biotehniška gimnazija
Sevno 13
Novo mesto
www.ksgrm.net
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Srednja šola za gostinstvo in turizem
Ulica talcev 3
Novo mesto
www.ssgt-nm.si
Srednja šola Črnomelj
Kidričeva ulica 18 A
Črnomelj
www2.arnes.si~ssnmcr9
Šolski center Novo mesto
Šegova ulica 112
Novo mesto
www.sc-nm.com
Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija
Šegova ulica 112
Novo mesto
www.sc-nm.com
Šolski center Novo mesto, Srednja gradbena in lesarska šola
Šegova ulica 112
Novo mesto
www.sc-nm.com
Šolski center Novo mesto, Srednja strojna šola
Šegova ulica 112
Novo mesto
www.sc-nm.com
Šolski center Novo mesto, Srednja šola Metlika
Partizanski trg 4
Metlika
www.sc-nm.com
Šolski center Novo mesto, Srednja zdravstvena in kemijska šola
Šegova ulica 112
Novo mesto
www.sc-nm.comscnm/portal/
zdravstvenokemijska/3338/sl-SI/DesktopDefault.aspx
Šolski center Ravne na Koroškem
Na gradu 4
Ravne na
Koroškem
www2.arnes.si~sssgskra3s
Šolski center Ravne na Koroškem, Gimnazija
Na gradu 4
Ravne na
Koroškem
www.s-gr.mb.edus.si
Goriška regija
Jugovzhodna Slovenija
Koroška regija
44
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Šolski center Ravne na Koroškem, Srednja šola
Koroška cesta 10
Ravne na
Koroškem
https://krka1.mss.edus.siregistriweb/
Seznam2.aspx?Seznam=3010
Šolski center Slovenj Gradec
Koroška ulica 11
Slovenj Gradec
www.sc-sg.net
Šolski center Slovenj Gradec, Gimnazija
Gosposvetska cesta 2
Slovenj Gradec
www.sc-sg.netgimnazija
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta
Koroška ulica 11
Slovenj Gradec
www.sc-sg.net
Šolski center Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena šola
Gosposvetska cesta 2
Slovenj Gradec
www.sc-sg.netzdravstvena
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Tržaška cesta 36
Postojna
www.s-sgls.po.edus.si
Šolski center Postojna
Cesta v Staro vas 2
Postojna
www.scpo.si
Šolski center Postojna, Srednja šola
Cesta v Staro vas 2
Postojna
www.scpo.si
Gimnazija Antonio Sema Piran
Med vrtovi 8
Portorož - Portorose
www2.arnes.si~gkpasp1s/index.html
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
Bolniška ulica 11
Piran - Pirano
www.geps.si
Gimnazija Gian Rinaldo Carli Koper
Gimnazijski trg 7
Koper - Capodistria
www2.arnes.si~sskpgrc3s1
Gimnazija Koper
Cankarjeva ulica 2
Koper - Capodistria
www.gimnazija-koper.si
Srednja ekonomsko - poslovna šola Koper
Martinčev trg 3
Koper - Capodistria
www.seps.si
Srednja šola Izola
Ulica Prekomorskih
brigad 7
Izola - Isola
Srednja šola Pietro Coppo Izola
Zustovičeva ulica 6
Izola - Isola
Srednja tehniška šola Koper
Izolska vrata 2
Koper - Capodistria
www.sts.si
Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Gimnazija in ekonomska šola
Stjenkova ulica 3
Sežana
www.ss-sezana.sisss
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana
Ižanska cesta 10
Ljubljana
www.bic-lj.si
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola
Cesta v Mestni log 47
Ljubljana
www.bic-lj.si
Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Živilska šola
Ižanska cesta 10
Ljubljana
www.bic-lj.si
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Srednja
šola
Novi trg 43 A
Kamnik
www.osp-zuim.lj.edus.si
Ekonomska šola Ljubljana
Prešernova cesta 6
Ljubljana
www.presernova.si
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana
Vegova ulica 4
Ljubljana
www.vegova.si
ERUDIO izobraževalni center
Litostrojska cesta 40
Ljubljana
www.erudio.si
ERUDIO zasebna gimnazija
Litostrojska cesta 40
Ljubljana
erudio.sigimnazija
Gimnazija Bežigrad, Gimnazija
Peričeva ulica 4
Ljubljana
www.gimb.org
Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola
Peričeva ulica 4
Ljubljana
www.gimb.org
Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik
Novi trg 41 A
Kamnik
www.s-rmkam.lj.edus.si
Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana
Šubičeva ulica 1
Ljubljana
www.gjp.si
Gimnazija Ledina
Resljeva cesta 12
Ljubljana
www.s-gimled.lj.edus.si
Gimnazija Litija
Bevkova ulica 1 C
Litija
www2.arnes.si~ssljgiml
Gimnazija Moste
Zaloška cesta 49
Ljubljana
www.gimoste.si
Gimnazija Poljane
Strossmayerjeva
ulica 1
Ljubljana
www.gimnazija-poljane.com
Gimnazija Šentvid
Prušnikova ulica 98
Ljubljana Šentvid
www.sentvid.org
Gimnazija Šiška
Aljaževa ulica 32
Ljubljana
www.s-gls.lj.edus.si
Gimnazija Vič
Tržaška cesta 72
Ljubljana
www.gimvic.org
Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, Srednja glasbena in baletna
šola
Ižanska cesta 12
Ljubljana
www.s-sgbs.lj.edus.si
Srednja ekonomska šola Ljubljana
Roška cesta 2
Ljubljana
www.ekonomska.org
Srednja frizerska šola Ljubljana
Litostrojska cesta 53
Ljubljana
www.frizerska.si
Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana
Dunajska cesta 102
Ljubljana
www.sgges.si
Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Pokopališka ulica 33
Ljubljana
www2.arnes.si~ssljtp2s
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
Ptujska ulica 6
Ljubljana
www.s-spssb.lj.edus.si
Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana, Srednja poklicna
in strokovna šola Bežigrad
Ptujska ulica 6
Ljubljana
https://krka1.mss.edus.siregistriweb/
Seznam2.aspx?Seznam=3010
Srednja šola Domžale
Cesta talcev 12
Domžale
www.ssdomzale.sinews.php
Notranjsko-kraška regija
Obalno-kraška regija
Osrednjeslovenska regija
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
45
Srednja šola Domžale, Gimnazija
Cesta talcev 12
Domžale
www.ssdomzale.sinews.php
Srednja šola Domžale, Poklicna in strokovna šola
Cesta talcev 12
Domžale
www.ssdomzale.sinews.php
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Cesta 2. grupe odredov
38
Ivančna Gorica
www2.arnes.si~ssljjosipj
Srednja šola tehniških strok Šiška
Litostrojska cesta 51
Ljubljana
www.ssts.si
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Zdravstvena pot 1
Ljubljana
www.ssfkz.si
Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani
Preglov trg 9
Ljubljana
www.s-ssgt.lj.edus.si
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana
Gosposka ulica 18
Ljubljana
www2.arnes.si~ssof/index.htm
Srednja trgovska šola Ljubljana
Poljanska cesta 28 A
Ljubljana
www.sts-ljubljana.si
Srednja upravno - administrativna šola Ljubljana
Zdravstvena pot 10
Ljubljana
www.suaslj.com
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
Kardeljeva ploščad 16
Ljubljana
www.svsgl.si
Srednja zdravstvena šola Ljubljana
Poljanska cesta 61
Ljubljana
www.srednjazdravstvenaljubljana.si
Šolski center Ljubljana
Aškerčeva cesta 1
Ljubljana
www2.arnes.si~ssljsc1s
Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca
Aškerčeva cesta 1
Ljubljana
www2.arnes.si~ssljsc1s
Šolski center Ljubljana, Srednja lesarska šola
Aškerčeva cesta 1
Ljubljana
www2.arnes.si~ssljsc1s
Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola
Aškerčeva cesta 1
Ljubljana
www2.arnes.si~ssljsc1s
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
Celjska ulica 16
Ljubljana
www.scpet.net
Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, Srednja
tehniška in strokovna šola
Celjska ulica 16
Ljubljana
www.scpet.net
Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje
Želimlje 46
Škofljica
www.zelimlje.si
Zavod sv. Stanislava, Škofijska klasična gimnazija
Štula 23
Ljubljana Šentvid
skg.stanislav.si
Biotehniška šola Maribor
Vrbanska cesta 30
Maribor
www.bts.si
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
Šolska ulica 16
Ruše
www.gimnazija-ruse.org
Gimnazija Ormož
Hardek 5 A
Ormož
www.s-gimorm.mb.edus.si
Gimnazija Ptuj
Volkmerjeva cesta 15
Ptuj
www.gimptuj.net
II. gimnazija Maribor
Trg Miloša Zidanška 1
Maribor
www.s-dgm.mb.edus.si
III. gimnazija Maribor
Gosposvetska cesta 4
Maribor
www.tretja.si
Izobraževalni center Piramida Maribor
Park mladih 3
Maribor
www.icp-mb.si
Izobraževalni center Piramida Maribor, Srednja šola za prehrano in
živilstvo
Park mladih 3
Maribor
www.icp-mb.si
Konservatorij za glasbo in balet Maribor
Mladinska ulica 12
Maribor
www.sgbs-maribor.si
Prometna šola Maribor
Preradovičeva ulica 33
Maribor
www.prometna.net
Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom
Preradovičeva ulica 33
Maribor
www.prometna.net
Prva gimnazija Maribor
Trg generala Maistra 1
Maribor
www.prva-gimnazija.org
Srednja ekonomska šola Maribor
Trg Borisa Kidriča 3
Maribor
www.ekonomska-mb.org
Srednja elektro-računalniška šola Maribor
Smetanova ulica 6
Maribor
www.s-sers.mb.edus.si
Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
Smetanova ulica 35
Maribor
www.gradbena.si
Srednja šola Slovenska Bistrica
Ulica dr. Jožeta
Pučnika 21
Slovenska
Bistrica
www.ges-sb.si
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor
Mladinska ulica 14 A
Maribor
www2.arnes.si~ssmbgt3s
Srednja šola za oblikovanje Maribor
Park mladih 8
Maribor
www2.arnes.si~ssplbele
Srednja trgovska šola Maribor
Mladinska ulica 14
Maribor
www.trgovska.si
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
Trg Miloša Zidanška 3
Maribor
www.s-zs.mb.edus.si
Šolski center Maribor
Zolajeva ulica 12
Maribor
www.tscmb.si
Šolski center Maribor, Srednja lesarska šola
Lesarska ulica 2
Maribor
pri obeh www.tscmb.si
Šolski center Maribor, Srednja strojna šola
Zolajeva ulica 12
Maribor
pri obeh www.tscmb.si
Šolski center Ptuj
Volkmerjeva cesta 19
Ptuj
www.scptuj.si
Šolski center Ptuj, Biotehniška šola
Volkmerjeva cesta 19
Ptuj
www.scptuj.si
Šolski center Ptuj, Ekonomska šola
Volkmerjeva cesta 19
Ptuj
www.scptuj.si
Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola
Volkmerjeva cesta 19
Ptuj
www.scptuj.si
Šolski center Ptuj, Strojna šola
Volkmerjeva cesta 19
Ptuj
www.scptuj.si
Zavod Antona Martina Slomška
Vrbanska cesta 2
Maribor
https://krka1.mss.edus.siregistriweb/
Seznam2.aspx?Seznam=3010
Zavod Antona Martina Slomška, Škofijska gimnazija Antona Martina
Slomška
Vrbanska cesta 30
Maribor
www.slomskov-zavod.si
Podravska regija
46
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Pomurska regija
Biotehniška šola Rakičan
Lendavska ulica 3
Murska Sobota
www.solarakican.si
Dvojezična srednja šola Lendava
Kolodvorska ulica 2 E
Lendava Lendva
www.dssl.si
Ekonomska šola Murska Sobota
Noršinska ulica 13
Murska Sobota
www.ekonomskasolams.si
Ekonomska šola Murska Sobota, Srednja šola in gimnazija
Noršinska ulica 13
Murska Sobota
Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer
Prešernova ulica 34
Ljutomer
www.gfm-ljutomer.si
Gimnazija Murska Sobota
Šolsko naselje 12
Murska Sobota
www.s-gms.ms.edus.si
Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota
Šolsko naselje 12
Murska Sobota
www.s-ssts.ms.edus.si
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Mladinska ulica 5
Radenci
www.s-ssgtr.ms.edus.si
Srednja zdravstvena šola Murska Sobota
Ulica dr. Vrbnjaka 2
Murska Sobota
www.szs-ms.si
Ekonomska šola Celje
Kosovelova ulica 4
Celje
www.pksola.ce
Ekonomska šola Celje, Gimnazija in srednja šola
Kosovelova ulica 4
Celje
www.pksola.ce
Gimnazija Celje - Center
Kosovelova ulica 1
Celje
www2.arnes.si~gcecenter5
I. gimnazija v Celju
Kajuhova ulica 2
Celje
www.s-prvgim.ce.edus.si
Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje
Kosovelova ulica 2
Celje
www.s-ssgt.ce.edus.si
Srednja zdravstvena šola Celje
Ipavčeva ulica 10
Celje
www2.arnes.si~sscezdr1s
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Ljubljanska cesta 97
Celje
www2.arnes.si~sscevr3s
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje, Srednja poklicna in
strokovna šola
Ljubljanska cesta 97
Celje
www.vrtnarska-sola.si
Šolski center Celje
Pot na Lavo 22
Celje
www.s-sc.ce.edus.si
Šolski center Celje, Gimnazija Lava
Pot na Lavo 22
Celje
www.s-sc.ce.edus.si
Šolski center Celje, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja
Pot na Lavo 22
Celje
www.sc-celje.sigr
Šolski center Celje, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in
računalništvo
Pot na Lavo 22
Celje
www.s-sc.ce.edus.si
Šolski center Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko
Ljubljanska cesta 17
Celje
www.sc-celje/si
Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije
Pot na Lavo 22
Celje
www.s-sc.ce.edus.si
Šolski center Rogaška Slatina
Steklarska ulica 1
Rogaška Slatina
www.scrs.si
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče
Tattenbachova ulica
2A
Slovenske
Konjice
www.sic.si
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Gimnazija Slovenske Konjice
Tattenbachova ulica
2A
Slovenske
Konjice
www.sc-konjice-zrece.si
Šolski center Slovenske Konjice - Zreče, Srednja poklicna in strokovna
šola Zreče
Dravinjska cesta 1
Zreče
www.sc-konjice-zrece.si
Šolski center Šentjur
Cesta na kmetijsko
šolo 9
Šentjur
www.sc-c.si
Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola
Cesta na kmetijsko
šolo 9
Šentjur
www.sc-s.si
Šolski center Velenje
Trg mladosti 3
Velenje
www.s-scv.ce.edus.si
Šolski center Velenje, Elektro in računalniška šola
Trg mladosti 3
Velenje
www.s-scv.ce.edus.si
Šolski center Velenje, Gimnazija
Trg mladosti 3
Velenje
www.s-scv.ce.edus.si
Šolski center Velenje, Rudarska šola
Trg mladosti 3
Velenje
www.s-scv.ce.edus.si
Šolski center Velenje, Strojna šola
Trg mladosti 3
Velenje
www.s-scv.ce.edus.si
Šolski center Velenje, Šola za storitvene dejavnosti
Trg mladosti 3
Velenje
www.s-scv.ce.edus.si
Ekonomska in trgovska šola Brežice
Bizeljska cesta 45
Brežice
www.etrs.si
Ekonomska in trgovska šola Brežice, Poklicna in strokovna šola
Bizeljska cesta 45
Brežice
www.etrs.si
Gimnazija Brežice
Trg izgnancev 14
Brežice
www2.arnes.si~sskkssb2s
Šolski center Krško - Sevnica
Cesta krških žrtev 131
Krško
www.car.siindex1.html
Šolski center Krško - Sevnica, Gimnazija Krško
Cesta krških žrtev 131
Krško
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško
Cesta krških žrtev 131
Krško
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Sevnica
Savska cesta 2
Sevnica
www2.arnes.si~ssnmsev1s
Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje
Gimnazijska cesta 10
Trbovlje
www.gess.si
Srednja šola Zagorje
Cesta zmage 5
Zagorje ob Savi
www.sszagorje.oria.si
Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje
Šuštarjeva kolonija 7 A
Trbovlje
www.s-stps.tb.edus.si
Savinjska regija
Spodnjeposavska regija
Zasavska regija
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Seznam dijaških domov / vir: www.mizs.gov.si
Gorenjska regija
Dijaški dom Vič
Dijaški in študentski dom Kranj
Gimnazija Šiška
Srednja gostinska in turistična šola Radovljica
Zavod sv. Frančiška Saleškega Gimnazija Želimlje
Šolski center Škofja Loka, Srednja šola za strojništvo
Zavod sv. Stanislava, Jegličev dijaški dom
Goriška regija
Podravska regija
Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Dijaški dom Tolmin
Dijaški dom Drava Maribor
Dijaški dom Nova Gorica
Dijaški dom Lizike Jančar
Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina
Dijaški dom Maribor
Škofijska gimnazija Vipava
Dijaški dom Ptuj
Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
Jugovzhodna Slovenija
Prometna šola Maribor, Srednja prometna šola in dijaški dom
Dijaški dom Črnomelj
Šolski center Maribor, Srednja strojna šola
Dijaški in študentski dom Novo mesto
Zavod Antona Martina Slomška, Dijaški dom Antona Martina Slomška
Grm Novo mesto - center biotehnike in turizma, Dijaški in študentski dom
Pomurska regija
Notranjsko-kraška regija
Biotehniška šola Rakičan
Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna
Dijaški dom Murska Sobota
Obalno-kraška regija
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
Dijaški in študentski dom Koper
Savinjska regija
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran
Dijaški dom Celje
Srednja šola Izola
Šolski center Rogaška Slatina
Osrednjeslovenska regija
Šolski center Šentjur, Srednja poklicna in strokovna šola
Dijaški dom Bežigrad Ljubljana
Šolski center Velenje
Dijaški dom Ivana Cankarja Ljubljana
Spodnjeposavska regija
Dijaški dom Poljane
Šolski center Krško - Sevnica, Srednja šola Sevnica
Dijaški dom Tabor
Pomembnejši datumi (vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje, srednje
strokovno izobraževanje in gimnazije 2014/15)
do 22.1.2014
Objava Razpisa za vpis v srednje šole
24.–25.1.2014
sejem izobraževanja in poklicev Informativa 2014
14.–15.2.2014
Informativni dnevi v srednjih šolah
05.3.2014
Rok za prijavo kandidatov za opravljanje preizkusa posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
18.–22.3.2014
Opravljanje preizkusov posebne nadarjenosti, znanja in spretnosti
04.4.2014
Rok za prijavo za vpis
do 10.4.2014
Objava stanja prijav za vpis na internetu
do 25.4.2014
Možnost prenosa prijave za vpis na drugo srednjo šolo
do 03.6.2014
Srednje šole o omejitvah vpisa obvestijo prijavljene kandidate
06.6.2014
Rok za prijavo za vpis neuspešnih dijakov 1. letnikov, ki se želijo ponovno vpisati v 1. letnik istega ali drugega programa
17.–19.6.2014
Vpis za sprejete v 1. krogu izbirnega postopka
19.6.2014
Objava rezultatov 1. kroga vpisa in seznanitev neuspešnih kandidatov z možnostmi v 2. krogu
20.6.2014
Objava spodnjih mej 1. kroga izbirnega postopka na internetu
24.6.2014
Rok za prijavo za vpis v 2. krogu izbirnega postopka
27.6.2014
Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
27.6.2014
Vpis za sprejete v 2. krogu izbirnega postopka
30.6.2014
Objava še prostih mest za vpis na srednje šole
29.8.2014
Rok za prijavo in vpis dijakov v višje letnike ter ponavljalcev
29.8.2014
Rok za vpis na srednjih šolah, ki še imajo prosta mesta
47
48
Didakta december 2013–januar 2014
»Kam greš pa ti?«
Za založbo
Rudi Zaman
Naročilnica na revijo DIDAKTA
Ime ustanove (oz. ime in priimek)
Urednik
Naslov
Matej Horzelenberg
Pošta
E-pošta
Uredniški odbor
SI/davčna številka
dr. Natalija Komljanc,
DA NE davčni zavezanec
Dora Gobec,
Telefon
dr. Robi Kroflič,
Kraj in datum
dr. Kristijan Musek Lešnik,
Žig/podpis
Andrej Antolič,
Matic Pavlič
Letna naročnina na revijo DIDAKTA znaša 89,99 EUR za 9
številk (7 enojnih in 2 dvojni).
Posamezna enojna številka stane 11,99 EUR in posamezna
dvojna številka 16,99 EUR.
Časopisni svet
dr. Cveta Razdevšek Pučko,
Vsi individualni kupci imajo 50 % popust.
mag. Teja Valenčič,
Izpolnjeno naročilnico pošljite na naslov založbe:
Didakta d.o.o., Gorenjska cesta 33c, 4240 Radovljica
Naročila sprejemamo tudi po telefonu (04) 53 20 210 in
e-pošti: [email protected]
Rudi Zaman
Naslovnica
P.H.H.
Fotografije
avtorji člankov,
foto dokumentacija
uredništva
Korekture
Petra Šalamun
Oblikovanje
m člankov
avtorje
s pre Navodila
00 znakov
jo do 15.0
a
g
aslov
se
n
b
a
o
n
j
revijo na
nski pošti
Članki za
po elektro
akta,
id
te
D
ji
v
šl
lo
o
p
as
evke
o pošti na n
p
ki
A,
en
sledki. Prisp
šč
o
a zg
RADOVLJIC
akta.si ali n
a 33c, 4240
st
ce
[email protected]
ka
js
n
re
ovljica, Go
d. o. o. Rad
ivo: slike,
jo Didakta”.
vi
re
a
“Z
ovno grad
s pripisom
riložite slik
p
ilu
o pošljete
ed
iv
d
es
, da b
ikovno gra
sl
a
d
,
Zaželeno je
o
irane
m
rosi
fije ali sken
, risbe … P
ske fotogra
n
ro
fotografije
kt
.
le
i)
E
.
p
o
, 300 d
ojno prilog
vosti (10 cm
imkot samost
rezne kako
st
u
enom in pri
i
it
im
b
–
jo
u
rj
to
av
o
o
ki
slike mora
n
podat
m, telefo sk
opremite s
im naslovo
ač
a
m
n
o
Prispevek
d
ve
,
st
ove
ajte znan
vom ustan
m. Upoštev
vo
an
kom, naslo
lo
is
as
ap
n
n
o
ek naj b
elektronskim
ankov, član
številko in
no raza pisanja čl
el
ač
n
n in smisel
a
je
vl
vn
lo
as
(n
n
na
oz. stroko
ra
ri
ktu
in uporablje
strezno stru
bodo citati
aj
n
i
zvezno in u
en
.
ed
o
av
bjavljam
oglavja), n
evkov ne o
deljen na p
jenih prisp
vl
ja
b
emb.
o
m
e
Ž
re
jših sp
literatura.
vico do man
ta
ra
p
si
o
m
revije Didak
Pridržuje
Uredništvo
Didakta, d.o.o.
Tisk
Grafika Soča, d.o.o.
Naslov uredništva
Revija Didakta
Gorenjska cesta 33c
4240 Radovljica
tel.: 04 53 20 200
faks: 04 53 20 211
e-pošta: [email protected]
www.didakta.si
Naročnino prosimo
poravnajte na račun
št. 02 068-0016734826,
odprt pri NLB.