FIT VAROVANJE

Comments

Transcription

FIT VAROVANJE
Fit varovanje, d.d., Mala ulica 1, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 4310 313, fax.: 01 4310 318,
e-pošta: [email protected]
PREDSTAVITEV DRUŽBE
FIT VAROVANJE d.d.
PREDSTAVITEV DRUŽBE FIT VAROVANJE, D.D.
ODLOČITI SE ZA ZNANJE IN IZKUŠNJE
TUDI NAJBOLJŠI PARTNER JE DOBER LE TOLIKO
KOT SO DOBRE NJEGOVE STORITVE
KAJ OBSEGAJO NAŠE STORITVE?
ZAKAJ IZBRATI PRAV FIT VAROVANJE?
- 1 -/ -9-
Fit varovanje, d.d., Mala ulica 1, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 4310 313, fax.: 01 4310 318,
e-pošta: [email protected]
PREDSTAVITEV DRUŽBE FIT VAROVANJE, D.D.
V skladu z Zakonom o zasebnem varovanju smo nosilci licenc s stani Ministrstva za notranje zadeve
za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja in v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju ( Ur.l.RS,
št. 126/03 ), lastniki licenc za:








Varovanje oseb,
Varovanje javnih zbiranj,
Varovanje ljudi in premoženja,
Načrtovanje varnostnih sistemov,
Izvajanje sistemov tehničnega varovanja,
Varovanje prireditev v gostinskih lokalih,
Upravljanje z varnostno nadzornim centrom,
Prevoz in varovanje denarja ter drugih vrednostnih pošiljk v Sloveniji in
tujini
V družbi FIT varovanje, d.d.imamo pooblastilo za izvajanje požarnega varovanja, katerega je izdalo
Ministrstvo za obrambo RS.
Imamo lasten varnostno nadzorni center, ki je povsem prilagojen angleškemu standardu SIST BS 5979
in sledi strogim pravilom in normam tako same izgradnje kot tudi varnostnega osebja, ki se nahaja v
VNC. (operaterji).
Smo edino podjetje za varovanje, ki razpolaga tudi z lastnim BACK UP (nadomestnim) varnostno
nadzornim centrom, ki je prav tako povsem prilagojen angleškemu standardu SIST BS 5979 in sledi
strogim pravilom in normam tako same izgradnje kot tudi varnostnega osebja, ki se nahaja v VNC.
(operaterji).
Povezava alarmnih naprav za javljanje požara z varnostno-nadzornim centrom in posredovanje
varnostne službe v primeru sprožitve alarma se imenuje požarno varovanje.
Izvajajo ga lahko le podjetja, ki na podlagi izpolnjenih zakonsko določenih kadrovskih, organizacijskih
in tehničnih pogojev pridobijo dovoljenje Uprave za zaščito in reševanje pri Ministrstvu za obrambo
Republike Slovenije.
Dejavnosti podjetja obsegajo svetovanje, načrtovanje varovanja, izvedbo fizičnega oz. tehničnega
varovanja, zagotavljanje alarmnih in požarnih sistemov visoke kakovosti, ustrezna strokovna
usposobljenost zaposlenih, dodatno servisiranje naših sistemov in kvalitetno opravljene storitve na
vseh ravneh našega poslovanja.
Tako imamo pridobljeno tudi potrdilo o vpisu v register projektivnih in geodetskih podjetij, katera
izpolnjujejo standarde in predpise pri Inženirski zbornici Slovenije
Vlaganje naložb v novo tehnologijo in nenehno izobraževanje zaposlenih zagotavljata tako uspeh kot
tudi obstoj na trgu na dolgi rok.
Ugoditi našim strankam je najpomembnejše vodilo in predstavlja naš moto od ustanovitve dalje.
ODLOČITI SE ZA ZNANJE IN IZKUŠNJE
FIT VAROVANJE, D.D. je bilo ustanovljeno leta 1989 in danes deluje kot delniška družba.
- 2 -/ -9-
Fit varovanje, d.d., Mala ulica 1, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 4310 313, fax.: 01 4310 318,
e-pošta: [email protected]
FIT fizično in tehnično varovanje, d.d. ne zagotavlja le varnosti kot takšne, pač pa celovit in
kontinuiran sistem načrtov za varovanje, ki predstavlja stoodstotno zaščito ljudi, premoženja in tajnost
informacij.
Aktivno oblikujemo vse interne akte, ki jasno določajo strukturo in način dela ter obseg pooblastil naše
varnostne službe za zadovoljitev želja naših strank.
Pri svojem delu so naši varnostniki vselej urejeni, nevsiljivi in diskretni, predvsem pa pripravljeni
tvegati lastno varnost v primeru, ko je potrebno zavarovati vaše premoženje.
Zagotavljanje visoke stopnje kakovosti varovanja je odvisna tudi od sistema tehničnega varovanja.
Vsakega dobavitelja temeljito ocenimo in analiziramo, preden se odločimo za tesnejše sodelovanje.
Izbiramo torej samo najboljše, katerih izdelki so vrhunske kakovosti in omogočajo visoko stopnjo
kvalitete varovanja s številnimi variantami, da bi ustregli še tako zahtevni stranki.
Z zagotavljanjem storitev našega BACK UP (nadomestnega) varnostno nadzornega centra, nudimo
visoko stopnjo varovanja in tajnosti vseh operativnih podatkov naročnika pri izvajanju del in nalog na
varovanih objektih. To pomeni, da za razliko od drugih varnostnih služb nismo primorani zagotavljati
oz. razkrivati podatke naročnika podizvajalcu za zagotovitev BACK UP (nadomestni) varnostno
nadzornega centra v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju.
Tehnologija je namreč v visokem razmahu razvoja in če včeraj kaj ni bilo mogoče, je danes prehitelo
naša pričakovanja in omogočeno nam je tudi tisto, kar nismo nikoli pričakovali.
Zato so pri nas vrhunski strokovnjaki pripravljeni svetovati in skupaj z našimi partnerji najti najboljšo
možno rešitev, oziroma najbolj primerno obliko varovanja z vsemi sredstvi in pripomočki, ki sodijo
zraven.
Za zagotavljanje stalne kvalitete izvajanja varnostnih storitev na vaših objektih se periodično enkrat
letno opredeli termin ( npr. ob pričetku leta) za obnavljanje in dopolnitve ukrepov ter postopkov za
izvajanje varovanja na objektih naročnika. Prav tako je priporočljivo dodatno izvesti ponovitev ob
večjih spremembah oziroma rekonstrukcijah objekta.
TUDI NAJBOLJŠI PARTNER JE DOBER LE TOLIKO KOT
SO DOBRE NJEGOVE STORITVE
Nobena stvar ni tako dobra, da je nebi mogli izboljšati, dodatno razvijati in izpopolniti.
Naša vodilna strategija se naslanja na kakovost in inovativnost, naši cilji so usmerjeni na rast podjetja
in zadovoljstvo naših naročnikov.
Ponudbo svojih storitev smo pri FIT VAROVANJE oblikovali po kriterijih nujnosti potreb naših
naročnikov: od svetovanja z analizo potreb in ocene upravičenosti naložbe, prek načrtovanja,
nameščanja in asistence pri delovanju in uporabi tehničnih sistemov in fizičnega posredovanja naših
strokovno usposobljenih delavcev za čim bolj uspešno varovanje.
S ponudbo raznovrstnih storitev na področju varovanja premoženja in oseb lahko v celoti izpolnimo
pričakovanja naših strank.
Naša politika poslovanja zajema širitev podjetja, širitev ponudbe, stalno izobraževanje zaposlenih,
nadzor nad zaposlenimi in potekom del, partnerski odnos z dobavitelji, spoštovanje dogovorjenih
rokov, razvoj proizvodov in storitev za potrebe trga, upoštevanje povratnih informacij naročnikov,
skrb za delovne pogoje, doslednost pri izvajanju delovnih nalog, prijaznost do naročnikov, spremljanje
novosti pri uveljavljenih tujih podjetjih.
- 3 -/ -9-
Fit varovanje, d.d., Mala ulica 1, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 4310 313, fax.: 01 4310 318,
e-pošta: [email protected]
Izvajamo torej naslednje oblike varovanja :








protivlomno varovanje z intervencijo,
projektiranje, montaža in servisiranje varnostnih sistemov,
vzdrževanje alarmnih in požarnih sistemov,
fizično varovanje,
protipožarno varovanje z intervencijo,
prevoz in spremstvo gotovine ter vrednostnih pošiljk v Sloveniji in tujini,
načrtovanje in izvajanje tehničnega varovanja v »varnih sobah«,
reševanje iz dvigal.
Naš varnostno nadzorni center deluje neprekinjeno 24 ur na dan, 365 dni na leto.
Povezuje vse sisteme tehničnega varovanja in omogoča :
 nadziranje dogajanja nad vsemi sistemi tehničnega varovanja iz ene točke,
 interaktivno delovanje sistema oblikovanje skupnega arhiva (en sistem vpliva na drugega),
 hitro in učinkovito ukrepanje naših intervencijskih služb,
 obveščanje naročnikov o dogajanju in ukrepih na njihovih objektih.
Naša tehnična služba je v stalni 24-urni pripravljenosti za servisiranje tehnične opreme
naročnika.
FIZIČNO VAROVANJE
Varnostno službo bi organizirali tako, da bi delo fizičnega varovanja opravljal
varnostnik z opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo v skladu z določbami
Zakona o zasebnem varovanju.
Varnostnik je uniformiran v temno modra oblačila (suknjič, hlače ali krilo in
bluzo) ter ima znak izvajalca in priponko na kateri je navedeno ime in priimek
varnostnika, slika ter njegov poklic (varnostnik). Priponko lahko izdelamo v
skladu z vašimi željami in predlogi. Naloge varovanja se v določenih primerih opravljajo tudi v civilni
obleki, občasno v večjih trgovinah, kjer je namen prikritega opazovanja kupcev.
Poudarili bi še, da poskušamo storitve varovanja sprotno prilagajati potrebam in naročilom naročnika
ter istočasno seznanjamo naročnika z ukrepi, tako tistimi, ki jih izvajamo, kot tistimi, ki jih naročniku
predlagamo, da se izvajajo za boljše opravljanje storitve.
Glede na navedeno vam predlagamo, da se napravi načrt varovanja, v katerem bo za vsakega naročnika
oziroma uporabnika stavbe natančno opredeljeno delo varnostnika in sicer:
- opravljanje preventivnih kontrolnih obhodov po objektu,
- recepcijska dela, vpis in evidentiranje gostov,
- obveščanje odgovornih oseb o izvedenih ukrepih za zaščito premoženja,
- zadržanje osebe katero je uslužbenec ali varnostnik zalotil pri storitvi kaznivega dejanja,
- obveščanje policije o storjenem kaznivem dejanju.
Varnostniki imajo posebej organizirano notranje izobraževanje, tako v zvezi z zakonodajo, kot
specifičnimi naročili po posameznih delovnih nalogih.
V primeru, da varnostnik potrebuje pomoč intervencijske službe, pokliče na varnostno nadzorni center,
ki preko radijske zveze usmeri intervencijo v pomoč varnostniku.
- 4 -/ -9-
Fit varovanje, d.d., Mala ulica 1, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 4310 313, fax.: 01 4310 318,
e-pošta: [email protected]
V primeru prijetja storilca kaznivega dejanja (tatvine ali vloma) je vsak varnostnik primerno nagrajen.
Z takim načinom stimuliramo varnostnike k doslednemu izvajanju nalog.
TEHNIČNO VAROVANJE
Na področju tehnične opreme objektov si prizadevamo poiskati najustreznejše
rešitve s področja varnosti in udobja ter hkrati obdržati dobro cenovno politiko,
da bi obdržali našo konkurenčno prednost.
Želimo varovati življenje in premoženje ter nuditi ustrezno bivalno in delovno
udobje s pomočjo uporabe najnovejših rešitev in spoznanj v tehnologijah
požarne varnosti, protivlomnega varovanja, video nadzora in pristopne kontrole
ter regulacije, nadzora in upravljanja bivalnega okolja vseh vrst zgradb in objektov.
Z visokokvalitetnimi in zanesljivimi protivlomnimi sistemi vam nudimo vsestranske rešitve za
varovanje vašega poslovnega objekta. Alarmne centrale so razširljive in modularne, paleta
protivlomnih senzorjev pa je zelo široka; od klasičnih IR senzorjev, digitalnih senzorjev z imunostjo
na male živali, do senzorjev dvojne tehnologije IR+ MW in Antimasking(protisabotažni) senzorjev, ki
so primerni za varovanje najzahtevnejših objektov. Celovito ponudbo zaokrožujejo zunanji senzorji z
imunostjo na male živali in profesionalne bariere, ki se uporabljajo za varovanje večjih površin.
Protipožarni sistemi priznanih proizvajalcev ponujajo celovite rešitve na področju protipožarnih
sistemov. Protipožarni sistemi vam zagotavljajo zanesljivo rešitev za najzahtevnejše sisteme
protipožarnega varovanja, kot tudi rešitev za enostavnejše in cenovno ugodne sisteme!
Poleg kvalitete odlikuje protipožarne sisteme modularnost; sisteme je možno z uporabo protipožarne
centrale nadgrajevati, hkrati pa omogoča tudi kompatibilnost z že obstoječimi sistemi na objektu.
Sistemi pristopne kontrole proizvajalcev nudijo celovito rešujejo problem nadzora nad vstopom in
izstopom v varovanem območju. Prav tako sistem omogoča obračun delovnega časa zaposlenih in
evidentiranje ostalih morebitnih prihodov in odhodov na delovnem mestu za posameznika. Podatke
zbrane na registracijskem terminalu se lahko uvozi v program za obračun plač in ni potrebno ročno
beležiti prisotnosti na delu.
Videonadzorni sistemi zagotavljajo kvalitetno vizualno opazovanje in nadzor ter kasnejšo analizo
dogajanja v varovanih prostorih ali njihovi neposredni okolici.V skladu z razvojem tehnologije se je na
tržišču pojavil širok asortiman kamer z različnimi stopnjami zmogljivosti, ki nudijo možnost reševanja
problematike posameznika in jih z našimi strokovnjaki prilagodimo potrebam le tega.
STORITEV TEHNIČNEGA VAROVANJA
Z INTERVENCIJO



Alarmni signal se v VNC prenese preko telefonske linije in zajema:
 prenos alarmnega signala požara od vaših poslovnih prostorov do našega
dežurnega centra,
 prenos alarmnega signala vloma od vaših poslovnih prostorov do našega
dežurnega centra,
stalno pripravljenost za detekcijo signala alarma,
hitro in strokovno intervencijo v primeru alarma,
obveščanje naročnika o izvedenih ukrepih.
- 5 -/ -9-
Fit varovanje, d.d., Mala ulica 1, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 4310 313, fax.: 01 4310 318,
e-pošta: [email protected]
Ob aktiviranju vaše alarmne naprave, se signal alarma prenese po obstoječi telefonski liniji na naš
dežurni center, od koder se po radijski zvezi obveščajo mobilne ekipe na terenu, pripravljene za
posredovanje na objektu.
Naše intervencijske ekipe so strokovno usposobljene in opremljene ter stalno prisotne na območju
katerega pokrivajo.
Zagotavljamo tehnično najkvalitetnejši prenos signala alarma, ki v celoti ustreza tehničnim in
zakonskim normativom ter zagotavljamo hitro in strokovno intervencijo,ki je v pripravljenosti 24 ur
dnevno.
V primeru vloma oziroma poškodbe vaših prostorov, nemudoma obvestimo lastnika in Policijo, ter
zagotovimo fizično varovanje objekta do prihoda lastnika.
Zagotavljamo tudi možnost prenosa podatkov preko INFRANET sistema. V sodelovanju s
Telekomom Slovenije smo razvili nadgradnjo TUS sistema kateri je omogočal prenos podatkov samo
preko analogne telefonske linije. Pri nadgradnji v digitalno obliko prenosov podatkov je omogočen
prenos podatkov na varnostno nadzorni center po kakršnikoli komunikaciji (internet, PSTN, ISDN, ..),
ki že obstaja na vašem objektu.
Linija prenosa signala alarma je pod stalno kontrolo, nadzira jo naprava na našem varnostno
nadzornem centru.Prenos signala alarma ni mogoče blokirati, ker se vsak poseg v linijo ali alarmno
napravo evidentira in povzroči alarmno stanje, kar pogojuje tudi takojšnjo intervencijo na objektu.
INFRANET obliko varovanja uporabljajo tudi Ministrstvo za notranje zadeve, Gasilska brigada in
pomembnejši objekti državnega pomena.
Nudimo tudi prenos podatkov na varnostno nadzorni center preko sistema IP alarm. Vmesnik IP se
priključi na alarmno centralo ter na internetni dostop na objektu. Podatki iz alarmne centrale se
prenašajo preko obstoječe internetne povezave. Tako prenos podatkov na varnostno nadzorni center ne
predstavlja dodatnih stroškov za uporabnika.
REŠEVANJE OSEB IZ DVIGALA
V okviru našega koncepta FIT varovanja, d.d. vam zagotavljamo:
 sprejem dvosmerne govorne povezave med vašo komunikacijsko napravo v
dvigalu in našim varnostno nadzornim centrom (VNC),
 stalno pripravljenost za reševanje ujetih oseb iz dvigala,
 hitro in strokovno intervencijsko reševanje oseb iz dvigala,
Ob aktiviranju komunikacijske naprave v dvigalu na vašem objektu, se signal prenese po obstoječi
telefonski napeljavi stacionarnega telefonskega omrežja na naš VNC.
Ob dospelem klicu na VNC avtomatično prepozna dvigalo, iz katerega prihaja klic. Operater v VNC
vzpostavi govorno povezavo z ujetim v dvigalu in pokliče intervencijsko skupino, posebej
usposobljeno za reševanje oseb iz dvigal. Intervencijska skupina v najkrajšem možnem času prispe do
dvigala in nemudoma prične z reševanjem ujetih oseb v dvigalu.
Po končanem reševanju intervencijska skupina pusti dvigalo v izklopljenem stanju, prav tako pa se
nemudoma obvesti vzdrževalca dvigala, da pripravi dvigalo za ponovno uporabo.
Zagotavljamo kvalitetno reševanje oseb iz dvigala ter kvalitetno in hitro intervencijo, ki je v
pripravljenosti 24 ur dnevno.
- 6 -/ -9-
Fit varovanje, d.d., Mala ulica 1, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 4310 313, fax.: 01 4310 318,
e-pošta: [email protected]
VAROVANJE S PREVENTIVNIMI
KONTROLNIMI OBHODI
Obhodna služba se izvaja v nočnem času in ob dela prostih dnevih tudi v
dnevnem času. Preventivni kontrolni obhod objektov lahko zajema zunanji in
notranji pregled oziroma samo zunanji obhod objekta.
Zunanji obhod:
zajema kontrolo zunanjosti objekta, opazovanje in pregledovanje možnih
dostopov in vstopov v objekt, zastekljenih površin, nezaklenjenih glavnih in
stranskih vhodnih vrat, poškodb in drugih sprememb na objektu, ter sumljivo zadrževanje oseb ob
varovanem objektu.
Notranji obhod:
se opravlja na enak način kot zunanji pregled, vizualno in fizično, le da je varnostnik pozoren tudi na:
 puščene predmete, ki tam ne bi smeli biti (pripravljeni za odtujitev),
 stanje grelnih teles (ne izključeni kuhalniki, električne peči,...),
 stanje električne instalacije (ne ugasnjene luči,...),
 vodovodne instalacije (odprte pipe, odtekanje vode,..),
 na prostore, katerih zaposleni pred odhodom običajno ne pregledajo (dvigala, sanitarije,
garderobe, kleti, podstrešja,...) in je možnost prisotnosti nepooblaščenih oseb ali izbruha požara,
 prisotnost oseb, ki nebi smele biti v določenem času v objektu.
Ob ugotovitvi kakršne koli nepravilnosti le to odpravi (zaklene vrata, zapre okna, izklopi električne
uporabnike, itd.) in o tem obvesti varnostno nadzorni center, kateri v skladu z dogovorom obvesti tudi
naročnika.
V kolikor se zgodi vlom ali drugo oblika povzročene škode, o tem takoj obvestimo pristojne organe oz.
policijo in pooblaščene delavce naročnika. Kraj fizično varujemo do prihoda le teh. V dogovoru z
naročnikom prostorov lahko objekt varujemo, dokler se poškodbe ne bi odpravile.
PREVOZ DENARJA IN VAROVANJE
VREDNOSTNIH POŠILJK
Dnevni iztržek gotovine se odpremi na način, ki ga določi naročnik v dogovoru
z banko. Varnostnik ga prevzame v vaših poslovnih prostorih in ga odnesejo v
dnevno nočni trezor. Gotovina mora biti pripravljena na način kot je
dogovorjen z pogodbo.
Prenos vrednostnih pošiljk se opravlja v skladu z vašimi potrebami oz. naročili,
in sicer na relacijah kot so dogovorjene v pogodbi in to v Sloveniji in na poti v
tujino ali iz tujine v Slovenijo.
Razpolagamo z lastnim varnostno-nadzornim centrom, ki omogoča neprekinjeno spremljanje vožnje
vozil za prevoz vrednostnih pošiljk na območju najmanj 200 km, v primeru potrebe za spremljanje na
daljših relacijah pa se vozilo opremi z sistemom, kateri pokriva določeno območje.
Naši varnostniki so strokovno usposobljeni za prevoz in varovanje denarja, oz.vrednostnih pošiljk po
Zakonu o zasebnem varovanju in vseh pravilnikih in pod aktih omenjenega zakona. Varnostniki so
oboroženi in opremljeni z radijskimi vezami za stalno komunikacijo z varnostno nadzornim centrom.
- 7 -/ -9-
Fit varovanje, d.d., Mala ulica 1, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 4310 313, fax.: 01 4310 318,
e-pošta: [email protected]
Poudarili bi še, da operativno sodelujemo z delavci MNZ, tako ob samih škodnih dogodkih, kot tudi v
primeru preventive in s tem bistveno pripomoremo pri preprečevanju škodnih dogodkov pri naših
naročnikih.
Za vse dodatne informacije smo za Vas vedno dosegljivi na naših naslovih ter kontaktnih številkah:
FIT FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE, d.d.
Mala ulica 1, 1000 Ljubljana
Tel.št.: 01 431 03 13, fax.št.: 01 431 03 18
e-pošta: [email protected]
FIT FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE, d.d.
OE ŠTAJERSKA
OE POMURJE
OE KOROŠKA
Ulica Kraljeviča Marka 19, 2000 Maribor
Tel.št.: 041 304 989
e-pošta: [email protected]
FIT FIZIČNO IN TEHNIČNO VAROVANJE, d.d.
OE GORENJSKA
Slovenski trg 3, 4000 Kranj
Tel.št.: 031 744 009
e-pošta: [email protected]
V upanju na uspešno sodelovanje Vas lepo pozdravljamo
Ljubljana, avgust, 2014
Direktor
Pavel Peter Merzel
ZAKAJ IZBRATI PRAV FIT VAROVANJE?
ker smo specializirani za izgradnjo celovitega varnostnega sistema in imamo
največ znanja na področju varovanja in varnostnih sistemov
ker naša asistenca z izjemno hitrim odzivom omogoča stranki popolno zagotovilo
varnosti 24 ur na dan vsak dan
ker smo zaupanja vredno podjetje s posluhom za ljudi
ker imamo dolgoletne izkušnje in obstoj
ker vam zagotavljamo najboljšo kakovost po najnižji ceni
- 8 -/ -9-
Fit varovanje, d.d., Mala ulica 1, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 4310 313, fax.: 01 4310 318,
e-pošta: [email protected]
- 9 -/ -9-

Similar documents