fizioterapija

Comments

Transcription

fizioterapija
MRE (Podravska in Pomurska regija)
Ustanove in koncesionarji – fizioterapija
1. UKC Maribor
http://www.ukc-mb.si/oddelki-sluzbe-enote/skupni-medicinski-oddelki/institut-zafizikalno-in-rehabilitacijsko-medicino/
2. SB dr. Jožeta Potrča PTUJ
http://www.sb-ptuj.si/fizioterapija
3. Splošna bolnišnica Murska Sobota
http://www.sb-ms.si/si/oddelki-in-sluzbe/sluzba-za-fizioterapijo-in-rehabilitacijskomedicino
4. ZD dr. Adolfa Drolca Maribor
http://www.zd-mb.si/index.php?id=494
5. ZD Maribor – COMR
http://www.zd-mb.si/?id=452&type=98
6. ZD Maribor – Center za korektivno telovadbo
http://www.zd-mb.si/index.php?id=430
7. ZD Slovenska Bistrica
http://www.zd-sb.si/cgibin/stran.pl?id=8&izris=pisiHTML&st_strani=2&templ=1&jezik=slo
8. ZD Ormož
http://www.zd-ormoz.si/Default.aspx?st=328&men=3&idg=1&ido=20
9. Terme Ptuj
http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/ptuj/zdravstvo/fizioterapija/
10. Zdravilišče Radenci
http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/radenci/zdravstvo/fizioterapija/
11. Terme Lendava
http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/lendava/zdravstvo/fizioterapija/
12. Zdravilišče Moravci
http://www.sava-hotels-resorts.com/sl/moravske-toplice/zdravstvo/fizioterapija/
13. Javni socialni varstveni zavod Hrastovec
1
http://www.hrastovec.org/index.php?id=161
14. Zavod Trate
http://www.hrastovec.org/index.php?id=14
15. Zavod Naprej
http://www.danica.si/index.php5/Zavod_naprej__Zavod_za_varstvo,_rehabilitacijo_in_kvaliteto_%C5%BEivljenja_po_po%C5%A1kodbi
_glave
16. Zavod za usposabljanje, delo in varstvo
dr. Marijana Borštnarja Dornava
http://www.zavod-dornava.si/index.php/fizioterapija.html
17. Dom upokojencev Danice Vogrinec Maribor
http://www.danica.si/index.php5/Dom_upokojencev_Danice_Vogrinec_Maribor
18. Dom upokojencev enota Tabor
http://duc.si/index.php?location=950
19. Sončni dom d.o.o.
http://www.soncnidom.si/
20. Dom starejših občanov Tezno
http://www.dso-tezno.si/
21.Dom starejših občanov Idila d.o.o.
http://www.domstarejsihidila.si/AmplioCMS2/public/EnterPublic.cms2?langId=28&reque
st_locale=sl_SI#menuId=702
22. Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane
http://www.dom-poljcane.si/index.php?q=stran/fizioterapija
23. Center za starejše občane Ormož d.o.o.
http://www.cso-ormoz.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=5
24. Dom upokojencev Ptuj
http://dom-upokojencev.si/domov/#pika/0/
25. Dom starejših občanov Kidričevo
http://dom-upokojencev.si/kidricevo/domov/
26. Dom starejših občanov Lenart
http://www.domlenart.si/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6
27. Dom starejših občanov Rakičan
http://www.ds-rakican.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=47
28. Dom starejših občanov d.o.o. – Radenci
http://varnastarost.si/dosor/
29.Dom starejših občanov Gornja Radgona d.o.o.
http://www.dso-gr.si/
30.Dom starejših občanov Ljutomer
http://www.dso-ljutomer.si/index.php/sluzbe
31.Dom starejših občanov Lendava
http://www.dslendava.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=43
32. Fizioterapevti koncesionarji
http://www.zzzs.si/zzzs/pao/izvajalci.nsf/KrovniIzv?OpenView&RestrictToCategory=101
72612&OE=MB&tip=1&Count=700
2

Similar documents