Gastronom hotelir

Comments

Transcription

Gastronom hotelir
INFORMATIVNI DAN ZA PRIDOBITEV NOVEGA
POKLICA S POMOČJO PREKVALIFIKACIJE NA SŠGT
RADENCI
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO
IN TURIZEM RADENCI
Mladinska ulica 5, 9252 Radenci
Vabimo Vas na informativni dan za pridobitev poklica
GASTRONOM HOTELIR
s pomočjo prekvalifikacije, ki bo V ČETRTEK, 17. OKTOBRA 2013,
ob 14. 00 uri, V PROSTORIH ŠOLE.
TRAJANJE PREKVALIFIKACIJE: 1 LETO
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: OD NOVEMBRA 2013 DO JUNIJA 2014
POGOJI ZA VPIS:
- KONČANI 3-LETNI PROGRAM srednješolskega izobraževanja
- KONČANI 4-LETNI PROGRAM srednješolskega izobraževanja
PRIDOBITEV POKLICA: GASTRONOM HOTELIR (prej kuhar ali natakar)
POTEK IZOBRAŽEVANJA: Polovica izobraževanje poteka v šoli, polovica
pa pri delodajalcih. Po skupnem uvodnem delu izobraževanja se udeleženci
odločijo za smer kuhar ali natakar.
Poklici v gostinstvu in turizmu so ZANIMIVI, LEPI IN ZAPOSLJIVI, kar je
še zlasti v času, v katerem živimo, zelo pomembno. Program nudi pridobitev
široke poklicne izobrazbe, ki z izbranimi strokovnimi moduli (predmeti)
omogoča pridobitev specializiranih znanj s področij KUHARSTVA oz.
STREŽBE.
Pridite na SŠGT Radenci, prepričajte se in izberite pravo odločitev!
Dodatne informacije: telefon: 02 5669 160 (tajništvo); e-pošta: [email protected]