SLO - RC Preko

Comments

Transcription

SLO - RC Preko
V maju 2011 je podjetje pričelo z izvajanjem razvojno-raziskovalnega projekta
»Pridobivanje energentov iz komunalnih odpadkov«, katerega vrednost
znaša 3,7 mio EUR.
Projekt je usmerjen v izvajanje raziskovalnih aktivnosti, ki so povezane z
zagotavljanjem novih tehnoloških, organizacijskih in prostorskih rešitev
na področju ravnanja z odpadki, na področju popolnih ali delnih sanacij in
revitalizacij obstoječih odlagališč ter na področju pridobivanja energentov iz
trdnih odpadkov.
Sedež podjetja:
Telefon:
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO
Faks:
Črešnjevci 156a, 9250 Gornja Radgona
+386 2 564 80 72
+386 51 481 696
+386 2 564 80 73
Poslovna enota:
Telefon:
PE Ljubljana, Slovenčeva ulica 19a, 1000 Ljubljana
+386 51 481 676
Spletna stran:
E-pošta:
www.rc-preko.eu
[email protected]
Matična številka:
ID za DDV:
TRR:
Glavna dejavnost:
3968529000
SI 57130302
SI56 0312 2100 0312 686
E39.000 - Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
O podjetju
Konzorcij osmih partnerjev je aprila 2011 ustanovil Razvojni center
za pridobivanje energentov iz komunalnih odpadkov d.o.o. (krajše:
RC PREKO d.o.o.) na podlagi uspešne kandidature na javnem razpisu
takratnega Ministrstva za gospodarstvo za pridobitev sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) »Razvojni centri«.
Podjetje nudi tehnološko napredne in celovite rešitve obdelave
nenevarnih odpadkov, tako v smislu investicijskih in obratovalnih
stroškov kakor tudi v smislu najboljših organizacijskih in prostorskih
zasnov, upoštevajoč vsa določila veljavnega okoljskega pravnega reda.
Trgu ponuja najboljše rešitve s področja gospodarjenja z odpadki.
RC PREKO d.o.o. je vodilni center na področju razvijanja optimalnih
rešitev obdelave nenevarnih odpadkov pred odlaganjem, ki v slovenski
prostor uvaja tehnološko rešitev obdelave odpadkov s tehnologijo
polprepustnih membran. Razvojni center združuje številne domače
in tuje strokovnjake ter raziskovalce z bogatim znanjem, izkušnjami in
referencami z različnih področij ter nosilce mednarodnih patentov.
Z inovativnimi interdisciplinarnimi pristopi podjetje nudi celovite
rešitve na področju izvajanja občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja in na področju odpravljanja preteklih okoljskih bremen
ter industriji zagotavlja ekonomsko ugodnejše alternativne vire energije
iz odpadkov, ki nadomeščajo vse dražja fosilna goriva.
Storitve
Podjetje RC PREKO d.o.o. izvaja:
strokovno podporo v postopkih pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj,
Naše dejavnosti temeljijo na:

Similar documents