Postojna-Zbiranje, prevoz in odlaganje komunalnih odpadkov

Comments

Transcription

Postojna-Zbiranje, prevoz in odlaganje komunalnih odpadkov
PUBLICUS, d.o.o., Ljubljana
Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana
OBČINA POSTOJNA
Cenik storitev zbiranja, prevoza in končne oskrbe komunalnih odpadkov v občini Postojna
(vse cene so v EUR / mesec)
Cenik velja od 01.07.2013 dalje
GOSPODINJSTVA
A) BREZ LASTNEGA KOMPOSTIRANJA
Območja naselij, kjer ni možno zagotoviti lastnega kompostiranja
*CENA /
OSEBO/
MESEC
Zbiranje in prevoz ostanka komunalnih odpadkov in odpadkov iz
akcij (kosovni, nevarni, OEEO), zbirnega centra, pranje posod,…
1,4587
Zbiranje in prevoz biorazgradljivih odpadkov
Zbiranje in prevoz ločeno zbrane embalaže
Odlaganje ostanka komunalnih odpadkov
Okoljska dajatev za odlaganje ostanka komunalnih odpadkov
Oddaja v obdelavo biorazgradljivih odpadkov
SKUPAJ STROŠEK RAVNANJA Z ODPADKI BREZ DDV
DDV 9,5%
SKUPAJ Z DDV
0,4880
0,6418
1,4287
0,2452
0,4510
4,72
0,45
5,17
* cena predvideva 26x odvoz ostanka komunalnih odpadkov, 26x odvoz ločeno zbrane embalaže, 39x odvoz
bioloških odpadkov, praznenje ekoloških otokov, 2x akcija kosovni odpadki, 2x akcija nevarni odpadki in 1x akcija OEEO
B.) Z LASTNIM KOMPOSTIRANJEM
Območja naselij z lastnim kompostiranjem
Zbiranje in prevoz ostanka komunalnih odpadkov in odpadkov iz
akcij (kosovni, nevarni, OEEO), zbirnega centra, pranje posod,…
Zbiranje in prevoz ločeno zbrane embalaže
Odlaganje ostanka komunalnih odpadkov
Okoljska dajatev za odlaganje ostanka komunalnih odpadkov
SKUPAJ STROŠEK RAVNANJA Z ODPADKI BREZ DDV
DDV 9,5%
SKUPAJ Z DDV
*CENA /
OSEBO /
MESEC
1,4587
0,6418
1,4287
0,2452
3,78
0,36
4,14
* cena predvideva 26x odvoz ostanka komunalnih odpadkov, 26x odvoz ločeno zbrane embalaže,
praznenje ekoloških otokov, 2x akcija kosovni odpadki, 2x akcija nevarni odpadki in 1x akcija OEEO