Univerza v Ljubljani

Comments

Transcription

Univerza v Ljubljani
Tehnološki center SEMTO
Obrazec: tc EMClab A
B
Laboratorij, oprema
Preiskus:
Preskus s hitrimi električnimi prehodnimi pojavi
Burst test
Standard:
EN 61000-4-4 Elektromagnetna združljivost (EMC) -4-4 del: Preskusne merilne tehnike – Preskus
odpornosti proti hitrim električnim prehodnim pojavom/razpoku
EN 61000-4-4 Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques
– Electrical fast transient/burst immunity test
Definicija preiskusa:
V laboratoriju se izvaja preskus odpornosti električnih naprav v skladu s stanadardom EN 61000-4-4.
Oprema omogoča direktni kapacitivni sklop za 1 ali 3-fazne preskušance in sklop s kapacitivnimi
sklopnimi kleščami za druge vhodno/izhodne linije.
Poleg standardnega preskusa je omogočeno spreminjanje parametrov
- Sklop motnje: vse kombinacije L1, L2, L3, N, PE
- Napetost (V) : 500 V – 8000 V
- Frekvenca (f): 0,1 kHz – 1000 kHz
- Trajanje bursta (tr): 0,1 ms – 999,9 ms
- Ponavljanje (td): 10 ms – 9999 ms
- Trajanje preskusa (T): 0:01 min – 99:59 min
Laboratorij:
Iskra Sistemi, d.d.
PE Instrumenti
Elektriški merilni laboratorij
Otoče 5a, 4244 Podnart
Kontaktne osebe:
Uroš Jenko
Tel.: 04 535 9168
Fax.: 04 535 3205
e-mail: [email protected]
Saša Noč
Tel.: 04 535 9207
Fax.: 04 535 3205
e-mail: [email protected]
www.iskrasistemi.si
1
Tehnološki center SEMTO
Obrazec: tc EMClab A
B
Laboratorij, oprema
Testna oprema:
Burst generator EFT 800, EM TEST; amplituda bursta do 8 kV
Trifazno sklopno vezje (16 A) integrirano v generatorju
Kapacitivne sklopne klešče; EM TEST
Osnovna oprema za preskus in primer postavitve:
Preiskušanci, omejitve testne opreme:
 Izvajajo se samo laboratorijski preskusi
 Dimenzije merjenca za namizno postavitev (cca 50 cm x 50 cm x 50 cm)
Referenčni dokumenti:
 EN 61000-4-4 je bazični standard, ki definira preskus, testne metode, opremo in postopek.
 Zahtevani nivoji in dovoljeni vplivi motnje na delovanje preskušanca so definirani v
produktnih standardih.
 Če produktni standard ne obstaja, se uporabijo generični standardi za imunost:
- EN 61000-6-1 - stanovanjska, poslovna in lahkoindustrijska okolja
- EN 61000-6-2 - industrijska okolja
2

Similar documents