Standard EN 469:2005 Zaščitna obleka za gasilce

Comments

Transcription

Standard EN 469:2005 Zaščitna obleka za gasilce
Posvet o naprednih materialih 2011
Nov koncept naprednih
materialov za gašenje požarov
Mag. Lucija Kobal
Posvet o naprednih materialih 2011
Sestava gasilskega oblačila
TRI ALI VEČ SLOJNI KOMPOZIT
Posvet o naprednih materialih 2011
Standardi za gasilce
• EN 469 ( EVROPA) –kompozit
• EN 15614 :2007 –enoslojno oblačilo
Posvet o naprednih materialih 2011
Standard EN 469 :2005
Zaščitna obleka za gasilce –Zahtevane lastnosti za zaščitno obleko pri gašenju požara
Naziv
Standard
Zahteve
6.1 Širitev plamena
EN ISO 15025
•na sme nastati luknja,
•se ne sme taliti in ne kapljati.
•Čas gorenja ≤ 2s
•Čas tlenja ≤ 2s
6.2 Prenos toplote- plamena
EN 367
Level1; HTI 24 ≥ 9
HTI 24- HTI12 ≥ 3
Level 2; HTI 24 ≥13
HTI 24- HTI12 ≥ 4
6.3 Prenos toplote-sevanje
EN ISO 6942, Top.tok=
40 kW/m2
Level1; RHTI 24≥10
RHTI 24- RHTI12 ≥ 3
Level 2; RHTI 24≥18
RHTI 24- RHTI12 ≥ 4
6.4 Sila nadaljnega trganja
zunanje plasti po predhodni
toplotni obdelavi (sevanje)
EN ISO 6942, metoda
A,
Top.tok= 10 kW/m2
Sila nadaljnega trganja ≥ 450 N
6.5 Odpornost na toploto vseh
materialov
ISO 17493
5
min v peči , 190 C
Material ne sme goreti,taliti, kaplajti in ne krčiti
več
kot 5%
Posvet o naprednih materialih 2011
Standard EN 469 :2005
Zaščitna obleka za gasilce –Zahtevane lastnosti za zaščitno obleko pri gašenju požara
Naziv
Standard
Zahteve
6.6 Pretržna trdnost
ISO 13934-1
≥ 450 N po osnovi in votku
6.7 Sila nadaljnega trganja
EN ISO 13937-2
≥ 25 N po osnovi in votku
6.8 Površinsko omočenje
EN 24920
SPRAY TEST ≥ 4
6.9 Dimenzijska stabilnost
ISO 5077
≤ 3% po osnovi in votku
6.10 Odpornost na kemikalije
EN 368
Odbojnost ≥ 80% NaOH, HCl, H2SO4,
o-xylene
6.11 Vodoneprepustnost
EN 20811
Level 1 20 kPa
Level 2 ≥ 20 kPa
6.12 Prepustnost vodne pare
EN 31092
Level 1 > 30 m2Pa/W
Level 2 ≤ 30 m2Pa/W
Posvet o naprednih materialih 2011
Piktogram za standard EN 469
Level reference
Test
method
Level 1
Level 2
6.2 grelna toplota
EN 367
Xf1
Xf2
6.3 sevalna toplota
EN ISO
6942
Xr1
Xr2
6.11 vodoneprepustnost
EN 20811
Y1
Y2
6.12 prepustnost vodne pare
EN 31092
Z1
Z2
Clause
Posvet o naprednih materialih 2011
Tri plastni kompozit - Tekstina Tech
POSEBNOST KOMPOZITA
•
•
•
•
Cenovno učinkovit kompozit
Pokrivanje stopnje 2
Možnost barvanja v kosu, preji
Dobre svetlobne obstojnosti
• Inovativna podloga za dodatno
toplotno izolacijo
Posvet o naprednih materialih 2011
Tri plastni kompozit – Tekstina Tech
Posvet o naprednih materialih 2011
Tri plastni kompozit – Tekstina Tech
Negastat
Posvet o naprednih materialih 2011
Tri plastni kompozit – prečni presek
Negastat
Posvet o naprednih materialih 2011
Dvo plastni kompozit -Nov pristop
POSEBNOST KOMPOZITA
• Novost na trgu – popolnoma nov pristop
v segmentu kompozitov za gasilce
• Inovativne konstrukcije
• Ojačan in izjemno trajen outer-shell
• Manj zajetno oblačilo , večja svoboda
gibanja
• Možnost barvanja v vse barve + dobro
vidljivo rumeno (barvanje v kosu, preji)
• Zelo dobra para prepustnost (nizka Ret
vrednost) in zračnost
• Stroškovno učinkovit produkt z vidika
šivanja
Posvet o naprednih materialih 2011
Manikin test
Hvala za pozornost !
Posvet o naprednih materialih 2011
Manikin test
http://www.youtube.com/watch?v=nN9Tx8husq4&feature=related
Posvet o naprednih materialih 2011
Hvala za pozornost !