MONODUR XPS 300-L tehnični list

Comments

Transcription

MONODUR XPS 300-L tehnični list
MONODUR
XPS 300 – L
OPIS IZDELKA: MONODUR XPS 300 - L je toplotno izolacijska plošča z gladko površino in z robovi na preklop, obdelanimi v obliki črke L
za boljše tesnjenje na stikih, kar preprečuje nastajanje toplotnih mostov. Izdelana je iz ekstrudiranega polistirena in ima zaprto celično
strukturo, zaradi česar je skoraj vodo ne-vpojna. Ravno tako prenese izredno velike tlačne obremenitve, zaradi česar je v določenih
aplikacijah praktično nenadomestljiva.
PODROČJE UPORABE: Toplotna izolacija za težje pogoje, kot so vlažno okolje in izredno velike tlačne obremenitve.








Toplotna izolacija ravnih streh.
Toplotna izolacija obrnjenih ravnih streh.
Toplotna izolacija zelenih streh.
Sanacija – dodatna preplastitev obstoječih ravnih streh po sistemu obrnjenih streh
Toplotna izolacija in mehanska zaščita hidroizolacije zunanjih sten v predelu kleti.
Toplotna izolacija zunanjih in notranjih bazenskih kompleksov.
Toplotna izolacija temeljnih plošč.
Toplotna izolacija industrijskih tlakov, kot tudi tlakov, ki so izpostavljeni visokim tlačnim obremenitvam.
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI: Izdelki MONODUR XPS so preizkušani v skladu z veljavnimi standardi: EN 13164:2008,SIST EN
826:1997, SIST EN 12087:1999, SIST EN 13501-1:2007, SIST EN 12667:2002 in SIST EN 823:1997 v laboratorijih ZAG Ljubljana.
Izdelki MONODUR XPS ustrezajo zahtevam, ki jih predpisuje direktiva za gradbene proizvode 89/106 EGS in je skladen z veljavnim
evropskim standardom EN 13164:2008. S tem izdelki MONODUR XPS izpolnjujejo vse pogoje za uporabo
znaka v skladu z
direktivo 93/68/EEC.
TEHNIČNE LASTNOSTI PROIZVODOV IN OZNAČEVANJE V SKLADU S STANDARDOM EN 13164:2008
XPS - EN 13164 – T1 – CS(10\Y)300 – DS(TH) – DLT(2)5 – WL(T)0,7 – WD(V)3 – FT2
dolžina
plošče
širina
plošče
plošč v
paketu
(mm)
(mm)
(mm)
(kos)
40
50
60
80
100
120
1250
1250
1250
1250
1250
1250
600
600
600
600
600
600
10
8
7
5
4
3
debelina
plošče
-
količina v paketov na količina na
paketu
paleti
paleti
2
2
(m )
(kos)
(m )
toplotna
prevodnost lD
(W/mK)
(m K/W)
(kPa)
7,5
6
5,25
3,75
3
2,25
12
12
12
12
12
14
90
72
63
45
36
31,5
0,034
0,035
0,035
0,035
0,036
0,036
1,15
1,40
1,70
2,30
2,80
3,35
300
300
300
300
300
300
toplotna
upornost
RD
2
tlačna trdnost pri
10% deformaciji
Temperaturno območje uporabe: od - 50o C do + 75o C
Linearni temperaturni razteznostni koeficient od 0,07 mm/mK
Požarna odpornost po EN (EURO RAZRED) SIST EN 13501-1: RAZRED E
Pomen izrazov pri označevanju izdelka po EN 13164:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o



XPS okrajšava za EKSTRUDIRANI POLISTIREN.
EN 13164 evropski standard, ki opredeljuje lastnosti ekstrudiranega poliestirena, kot toplotno izolacijskega
proizvoda.
Ti – predpisana toleranca debeline.
CS(10/Y) – predpisana tlačna trdnost pri 10 % deformaciji.
DS(T+) – predpisana dimenzijska stabilnost ob določenii temperaturi.
DS(TH) – predpisana dimenzijska stabilnost pri določeni temperaturi in relativni zračni vlagi.
DLT(i)5 – predpisana stopnja deformacije pod določeno tlačno obremenitvijo in temperaturo.
TRi – predpisana natezna trdnost pravokotno na površino.
CC(i1/i2/y) σc – sesedanje pod tlakom (več let) – deformacija.
WL(T)i – predpisana odpornost na dolgotrajno vpijanje vode pri potopitvi.
WD(V)i – predpisana odpornost na dolgotrajno navzemanje vodne pare pri difuziji.
MUi ali Zi – predpisana difuzijska odpornosti pri prehodu vodne pare.
FTi – predpisana odpornost na zmrzovanje in odtajevanje.
i – pomeni pomemben razred ali nivo.
σc – se uporablja za prikaz tlačne napetosti.
y – se uporablja za prikaz števila let.
SKRB ZA OKOLJE: Izdelki podjetja MONOTHERM d.o.o. so proizvedeni z okolju prijaznimi potisnimi plini in se lahko v celoti reciklirajo.