Isaksen: Utvisning av EØS-borgere (pdf, 499 kB)

Comments

Transcription

Isaksen: Utvisning av EØS-borgere (pdf, 499 kB)
16.05.2013
Utvisning av EØS-borgere
Line Isaksen, UDI
EMN 14. mai 2013
Hva er utvisning?
Side 2
1
16.05.2013
Hvorfor utviser vi?
Side 3
EØS-borgere og borgere fra land utenfor
EØS-området
Side 4
2
16.05.2013
Utvisning av EØS-borgere
Samfunnstrussel
•
Trussel mot grunnleggende
samfunnshensyn
•
Forskjell fra land til land for
hva som anses som en trussel
•
Dynamisk begrep – et
kriminalitetsbilde i endring
Side 6
3
16.05.2013
Gjentakelsesfare
•
Er det begått flere straffbare
handlinger?
•
På hvilken måte er
handlingen(e) begått på?
 profesjonelt?
 sammen med andre?
 organisert?
 profittmotiv?
 spesialutstyr?
Side 7
Lommetyveri
Side 8
4
16.05.2013
Utvisning er inngripende
Side 9
www.udi.no
5