Birgitte Lange- UDI - presentasjon SAK

Comments

Transcription

Birgitte Lange- UDI - presentasjon SAK
Arbeidsinnvandring til Norge
– med fokus på helsepersonell
Utlendingsdirektoratet
• Opprettet i 1988
• Ca. 950 ansatte
• Hovedkontor i Oslo – 6
regionkontorer
• 68 % kvinner
• Gjennomsnittsalder 41 år
• 23 % med
innvandrerbakgrunn
• Flest jurister og
samfunnssvitere
Side 2
2
Hovedoppgaver
● Fatte vedtak i asyl og
oppholdssaker
● Administrere
asylmottakssystemet
● Overordnet og koordinerende
faglig ansvar for hele
utlendingsforvaltningen
● Frivillig assistert retur
Side 3
Utlendingsforvaltningen
Side 4
Oppholdstillatelser som går via SAK
• Faglærte arbeidstakere
innen helsesektoren
• Helsepersonell som behøver
tilleggsutdanning eller praksis
Oppholdstillatelser som går via SAK II
45
40
Gitte tillatelser per måned
35
Faglærte arbeidstakere innen
helsesektoren
620 tillatelser
30
Helsefagarbeidere med behov
for tilleggsutdanning eller praksis
140 tillatelser
25
20
15
10
5
0
Siste 36 måneder
7
UDI er avhengige av jobben
som SAK gjør
• Vi behøver tydelige uttalelser fra SAK
– og det får vi
Fikk eurokrisen betydning for
innvandringen til Norge?
Krig, kjærlighet og arbeid
20 %
26 %
Arbeid
Familie
Utdanning
20 %
Flyktning
34 %
Totalt førstegangstillatelser 2012: 36 600, i tillegg 55 600 EØS-registreringer
Side 10
Ingen arbeidsbølge fra Sør-Europa
Arbeidsregistreringer Spania,
Hellas, Italia, Portugal
Arbeidsregistreringer andre EØS-land
Side 11
En liten økning, lavt antall
Side 12
De fleste fra Polen og Baltikum
17 %
39%
27 %
10 %
7%
Side 13
Flere faglærte fra utenfor EØS
Side 14
De fleste kommer fra India
Side 15
www.udi.no

Similar documents