Å jobbe i UDI

Comments

Transcription

Å jobbe i UDI
Å jobbe i UDI
Christian Wisløff – 3. april 2014
Utlendingsforvaltningen
2
UDIs samfunnsoppdrag
• Iverksette innvandrings- og
flyktningpolitikken
• Gi faglige innspill på regelverket
• Følge med på internasjonal utvikling
3
Beskyttelse (asyl)
Dublin
Cases
(UDI)
Removal
(police /IOM)
Info
(NGO)
Registration+
Eurodac
(police)
Initial interview/
screening
(UDI)
0 – 5 days
Interview
(UDI)
First decision
(UDI)
10 - 40 days
Aim: 60 days
Immigration
Appeals Board
Integration
4
Beskyttelse - antall
5
Oppholdstillatelse
•
•
•
•
•
•
•
Visum
Au-pair
Arbeid
Utdanning
Familieinnvandring
Statsborgerskap
Utvisning
6
Familieinnvandring - saksgang
7
Mottak
8
Beboere i mottak
9
Organisasjonskart
10
Hvem jobber i UDI?
•
•
•
•
•
•
1000 ansatte
65 % har mastergrad eller tilsvarende
313 samfunnsvitere
196 jurister
97 humanister
69 % kvinner
11
Hva er bra med å jobbe i UDI?
•
•
•
•
•
Viktig samfunnsoppdrag
Politisk engasjerende felt
Høy kompetanse
Godt arbeidsmiljø
Varierte
karrieremuligheter
• Mulighet for jobb i
utlandet
12
www.udi.no