Møtereferat Årsmøte 2012

Comments

Transcription

Møtereferat Årsmøte 2012
Møtereferat Årsmøte 2012
Dato:
Stad:
Oppmøte:
Møteleiar:
Referent:
02.02.13
Kinsarvik Ungdomskule
11
Johannes Helleland
Øystein D. Dagestad
1. Opning av årsmøte
Årsmøte 2012 vart halde på Kinsarvik Ungdomskule. 11 representantar frå klubben møtte opp.
2. Konstituering
Innkalling til årsmøte vart godkjent. Ein vil halde fram med elektronisk innkalling via sms, e­post
og sosiale media som feks facebook. Johannes Helleland vart vald til ordstyrar, Øystein D.
Dagestad som referent. Daniel Glomstad og Audun Hauso godkjenne og signere referat frå
årsmøte.
3. Godkjenning av årsmelling.
Årsmeldinga var godkjent.
4 . Luftsportstinget
Luftsportstinget skal ha seksjonsmøte 6­7 april. Ingen melde seg til å representere klubben på
seksjonsmøte.
5. Kontingent.
Kontigent pr dags dato er 300,­. Det vart fremma forslag om å auke den til 350,­. Dette gjekk
einstemmig igjennom.
6. Budsjett 2013
Budsjett forslag var gjennomgått og nokon korrigeringar vart gjort.
● +9500,­ Sal av bøker til kurs. Klubben prøver å selje bøker til BHPK i samband med kurs i
påsken.
● ­40 000,­ Bygge om starten på Bykjeflot. Totalt

Similar documents