Protokoll från sammanträde 2014-08-26(PDF)

Comments

Transcription

Protokoll från sammanträde 2014-08-26(PDF)
Boo KFUM Huvudstyrelse.
A.
Protokoll från sammanträde
Boo KFUM Rackethalls konferensrum 2014-08-26 18.00-21.00
B.






Jeanette Eriksson
Magnus Jahnsson
Peter Jansson
Karin Norman
Jessica Thorelius
Håkan Thorsell
C.

Närvarande:
Frånvarande
Roger Jakobsson
1) Öppnande
Ordföranden öppnade mötet
2) Val av justeringsperson
Jessica valdes till justeringsperson
3) Eventuella adjungeringar
Linus Olsson, punkt 6a
Hans Lenkert, punkt 6b
Elisabeth Skohg, punkt 6c
Fredrik Colliander, punkt 6d
Moktar Ressaissi, punkt 6
Ivo Jacobi, punkt 6f
Kenneth Hjelm, punkt 6f
4) Godkännande av föredragningslista
Föredragningslistan godkändes med tillägget att en punkt lades till under övriga frågor
5) Föregående protokoll 2014-08-19
Lades till handlingarna
6) Sektionerna informerar kort om verksamheten 2013/14 och
presenterar budget för 2014/15.
a) Innebandy
Linus Olsson redovisade årets verksamhet och resultat samt en preliminär budget och
verksamhetsplan för 2014/15
b) Badminton
Hans Lenkert redovisade årets verksamhet och resultat samt en preliminär budget och
verksamhetsplan för 2014/15
c) Dans
Elisabeth Skohg redovisade årets verksamhet och resultat samt en preliminär budget och
verksamhetsplan för 2014/15
d) Bordtennis
Fredrik Colliander redovisade årets verksamhet och resultat samt en preliminär budget och
verksamhetsplan för 2014/15
e) Budo
Moktar Ressaissi redovisade årets verksamhet och resultat samt en preliminär budget och
verksamhetsplan för 2014/15
f) Tennis
Ivo Jacobi och Kenneth Hjelm redovisade årets verksamhet och resultat samt en preliminär budget
och verksamhetsplan för 2014/15
7) Revision
a) Verksamhetsåret 2012/2013 samt 2013/2014
Peter redovisade olika möjligheter att genomföra revisionen inför årsmötet.
8) Innebandy – ekonomiansvarig
Beslöts att Linus Olsson, ny ordförande, får rätt administrera innebandysektionens konton tills vidare
9) Vårt uppdrag – ”bruttolista”
Bordlades till mötet 25 september
10)
Nästa sammanträde
16 september kl18-21
Därefter: 25 september, 7 oktober.
Jan Karlsson, stiftelsens ordförande kommer att närvara vid mötet. Jessica
11)
Övriga frågor
a)
Bingoalliansen
Karin informerade om att verksamheten inom Bingoalliansen Götgatan 69 upphör pga av underskott
i verksamheten.
b)
LOKAK
Karin rapporterade att badmintonsektionen inte har närvarorapporterat LOKAK vt-14 till kommunen.
Beslöts att åtgärda detta snarast och om problem uppstår, skicka in rapporten för föreningen utan
badmintonsektionens närvarorapport.
12)
Avslutning
Peter tackade de närvarande och avslutade mötet
D.
Vid Protokollet
Magnus Jahnsson, Sekreterare
Ort, Datum
E.
Justeras
F.
Justeras
Jessica Thorelius, ledamot
Peter Jansson, Ordförande
Ort, Datum
Ort, Datum

Similar documents