Godkännande i Dexter - S:t Mikaelsskolan Mora

Comments

Transcription

Godkännande i Dexter - S:t Mikaelsskolan Mora
S:t Mikaelsskolan
Godkännande om åtkomst till Dexter till vårdnadshavare med elever över 18 år
Nedanstående myndiga elev vid S:t Mikaelsskolan i Mora ger härmed tillåtelse till vårdnadshavare att
få tillträde/konto till elevens skolärenden alla dagar dygnet runt som finns i dataprogrammet
”Dexter” som nås via webbläsare. I Dexter kan vårdnadshavaren logga in för att se betyg, frånvaro,
grupplistor, klasslistor, personallista, schema, studieplan.
För att möjliggöra åtkomst till S:t Mikaelsskolans frånvarosystem, behöver vi nedanstående
uppgifter.
Myndig elevs namn (texta)
Vårdnadshavare 1
Personnummer
Namn (Texta)
Personnummer
Adress
Postadress
Telefon
Mobilnummer
Vårdnadshavare 2
Namn (Texta)
Personnummer
Adress
Postadress
Telefon
Mobilnummer
Klass
Underskrift
…………………..
Datum
…………………………………………….
Elevens namn
…………………………………………….
Namnförtydligande
Blanketten skickas till: S:t Mikaelsskolan, 792 80 Mora
Dexter hittar du på mora kommuns hemsida eller så skriver du in länken direkt:
https://mora.dexter-ist-com/Mora
Postadress: 792 80 Mora
Besöksadr: Kristinebergsg. 8-10
Telefon 0250- 260 00
Fax: 0250-269 15
Postgiro 12 42 10-6
Bankgiro 991-1934
Orgnr: 212000-2213
E-post: [email protected]