Informationsbrev December till medlemmarna

Comments

Transcription

Informationsbrev December till medlemmarna
Hej i vintermörkret.
Här kommer lite information från Mora GK.
Som ni alla vet så såg ekonomin extremt tuff ut när vi tillträdde. Styrelsen beslutade att begära Mora
GK Drift AB i konkurs. Det gjordes 20 november, konkursförvaltare är Wikner & Maneros .
Mora GK har tagit över de få tillgångar som fanns i bolaget. Klubben äger nu allt som behövs för en
fungerande golfklubb/golfbana.
För att återställa ekonomin i klubben krävs en kraftfull insats. Vi har gjort en analys av alla intäkter
och kostnader i bolaget och klubben. Och konstaterade att huvudsakliga kostnad besparingarna
måste göras på lönesidan (minst 800.000kr) Intäkter som vi direkt kan påverka är intäkter på
reklam/sponsorsidan och där kommer vi att lägga mycket energi. Övriga intäkter är mycket beroende
på anläggningens skick samt väder och vind. Vi har gjort en resultat och likviditetsbudget som
presenterats för banken. Banken tror på den och vill vara en partner till Mora GK.
All personal hade sin anställning i Drift AB. De blev automatiskt uppsagda vid konkursen, dock med
bibehållen lön i form av statlig lönegaranti.
Med så stora kostnadsbesparingar på personalsidan behöver vi all frivillig hjälp vi kan få från er
medlemmar.
Klubben har återanställt personal utifrån behov och det ekonomiska läget. Bemanningen på banan är
så gott som klar. Håkan Dalman går i pension i februari. Stort tack till Håkan för allt jobb han gjort för
Klubben, men han finns som en resurs som kan hyras in på timmar.
Banan kommer att bemannas av Matz Hedenström, Mattias Mattsson-Djos och Owe Westerlund
med uppehållstjänster. Dvs. arbetar heltid men med uppehåll under några månader när det ej är
säsong. Under säsong kommer ytterligare 2 personer att anställas. Roger Tylen i styrelsen är den som
har rollen som bollplank kring allt med rutiner kring banan, maskiner m.m.
Lasse Hallvars i styrelsen har och har haft hand om anställningar och lönesättning av personalen.
Tyvärr har Thomas Lind valt att inte fortsätta sin anställning på klubben. Thomas jobbade sin sista
dag på klubben 18/12. Stort tack till Thomas för ett bra jobb.
Kenneth Granath kommer att ha en uppehållstjänst på kansliet. Kenneth kommer att ha fokus på
service, sponsorer, tävlingar, kommittéer och att ta hand om våra kunder (gäster, medlemmar,
sponsorer m.fl).
Hur vi skall lösa övrig bemanning på kansliet är inte klart i dagsläget. Johnny Schönberg i styrelsen
kommer att stötta Kenneth Granat på marknadssidan. Johnny har redan ett antal nya sponsorer på
banan.
Lars Axelsson i styrelsen kommer på kort sikt ta hand om allt det dagliga kring redovisning, fakturor,
löner m.m. Dic Lund i styrelsen har ansvar för den ekonomiska helheten.
Vår nye Pro Tony Haugen, presenterad i senaste klubbsnack är en annan viktig del i klubben. Liksom
André Feem som driver restaurangen.
Vill samtidigt passa på o tacka vår förra Pro, Laban för tiden här i Mora. Vi önskar honom lycka till
med nya jobbet på Hökensås.
Sedan har vi alla er andra som jobbar för klubben i olika former - i kommittéer m.m. Ni är guld värda.
Workshopen den 24/1 blir en viktig dag då vi tillsammans lägger planerna för kommande säsong. Alla
är välkomna. Kom ihåg o anmäla dig. Det gör du på [email protected] senast den 20 januari.
Om du vill ha kontakt med klubben så är det Lars i styrelsen som är den som är kontaktperson,
[email protected] eller 070 3335180, till dess Kenneth är på plats. Självklart går det att ta
kontakt med övriga i styrelsen också, deras kontaktuppgifter finns på vår hemsida. Nu ser vi fram
emot en bra vinter, snart blir dagarna ljusare, snart är det vår, snart är det dags att lufta klubborna
igen.
Styrelsen vill önska er alla en riktig God Jul och Gott Nytt År