Handposter Hejlskov 4.pub

Comments

Transcription

Handposter Hejlskov 4.pub
Föreläsning för anhöriga
Bo Hejlskov Elvén
Psykolog, författare och föreläsare
Onsdag 11 mars kl.18.30– ca. 20.30
Aulan på Mora folkhögskola
Föreläsningen handlar om hur man kan
hantera och förebygga beteendeproblem och
konflikter i vardagen. Metoderna som
introduceras kallas låg-affektivt bemötande
och har visat sig vara effektiva och lätta att ta
till sig. Bo Hejlskov Elvén är psykolog med
många års erfarenhet av utbildning och
handledning i hantering av
beteendeproblem.
Anmälan senast torsdag 5 mars till:
[email protected] tel.0250-264 60
[email protected] tel.0250-55 22 64
[email protected] tel. 0251-314 62
Föreläsningen vänder sig till dig som är anhörig/nära vän. Övriga hänvisas till
folkhögskolans föreläsning 12 mars.
Kontaktperson: Tina Christians Tel: 0250-94 252
Mail: [email protected]
VÄLKOMNA!
IFS DALARNA