Näverslöjd

Comments

Transcription

Näverslöjd
Näverslöjd
Målsättning:
Förmedla kunskap och grundfärdigheter i ett gammalt hantverk och ge kulturhistoriska perspektiv.
Kursdeltagarna skall under kursens gång lära känna nävrets möjligheter, behärska olika tekniker, för
att själva kunna konstruera och forma efter gamla modeller samt skapa det de själva vill. Viktigt är
kännedom om hantverkets ursprung och historia och dess situation idag.
Innehåll:
Vi använder näver och björkrötter som vårt slöjdmaterial. Av detta tillverkar vi bruksföremål som
t.ex. flätade korgar och tampade helnäverburkar. Vi går igenom näverslöjdens olika tekniker som rakoch snedflätning och helnäverteknik, samt lär oss vilka verktyg som är lämpliga att använda och hur
man skär, klipper och rensar näver, hur man packar och förvarar den. Beräknar hur många
näverremsor som går åt till det tänkta arbetet.
I kursen ingår kulturhistoria, materialkännedom, näver- och rottagning, studiebesök på Zornmuseet,
Zorns gammelgård och Zorns vildmarksateljé i Gopsmor.
Kursledare:
Margit Hielle som har arbetat som kunnig, engagerad och uppskattad slöjdlärare på Mora
folkhögskola under 27 år och har en gedigen kunskap om Dalarnas kulturhistoria, geologi och
arkeologi.
Materialkostnad: ca 300: - för dig som inte har egen näver och björkrötter.
Ta med: liten sax, slöjdkniv, klädnypor, kontaktlim och egen näver om du har.
Kursdatum:
Kost och logi:
1 – 5 juli 2013
3 950 kr
I kostnaden för kost och logi ingår frukost, fm-fika, lunch, em-fika och middag.
Sista anmälningsdag: måndagen den 20 maj 2013
Anmälan görs på anmälningsblankett som finns på skolans hemsida www.morafolkhogskola.se
eller ring 0250-710 07 till skolans expedition.
En faktura på kost och logi skickas ut efter anmälningstidens utgång.
Kontaktpersoner:
Vid frågor om: kursinnehåll:
boende:
[email protected]
[email protected]
Mora folkhögskola Yvradsvägen 29
792 34 Mora Tel 0250-71007
www.morafolkhogskola.se

Similar documents