Letrika 04/2014 Prenesi 07. oktober 2014

Comments

Transcription

Letrika 04/2014 Prenesi 07. oktober 2014
DOGODKI
LETRIKA
Številka
Interno glasilo skupine Letrika
04/14
Mahle prevzema Letriko
Letrika prejela priznanje za inovacijo
Soustvarjamo zeleno prihodnost
Reportaža s prve dirke električne formule 1
Kazalo
Izdajatelj
Letrika, d.d.
UREDNIŠKI ODBOR
Glavni urednik
Erik Panjtar
Člani uredniškega odbora
Tanja Krapež
Alenka Kravos
Vojko Križman
Fotografija na naslovnici
Domen Kozinc
Prelom, grafična priprava
Grafika Soča d.o.o.
Oblikovanje
Medias kreativ d.o.o.
Naslov uredništva
Letrika, d.d.
Polje 15
5290 Šempeter pri Gorici
05 / 3393 357
[email protected]
Naklada
1.300 izvodov
Datum izdaje:
Oktober 2014
3
4
6
7
8
10
11
12
12
13
13
14
15
16
Uvodnik
Mahle prevzema Letriko
Podelitev priznanj na najboljše inovacije
Na ogledu prve dirke električne formule 1
Soustvarjamo zeleno prihodnost
Izboljšave na delovnih mestih
Skupščina 2014
Letrikin poskus v e-Hiši
Promocija zdravja v polnem teku
Najboljše Koristne ideje v prvem polletju 2014
Sekcija ribolova Letrika
Mladi so tisti, ki poganjajo svet naprej
Upokojitve
Sejmi
UVODNIK
LETRIKA
Uvodnik
V uvodniku tokrat izpostavljamo tri pomembne aktualne teme. Začeli bom z najbolj pomembno, to
je s prevzemom Letrike d.d. s strani Mahle Holding Austria GmbH, ki je en od odvisnih družb v skupini
Mahle.
Prevzem Letrike
Z nakupom večinskega deleža v Letriki d.d. skupina Mahle praktično že obvladuje Letriko. Aktualna
prevzemna ponudba, s katero Mahle načrtuje prevzem celotne Letrike, pa je trenutno še v teku, a na
rezultate ne bo več treba dolgo čakati.
Uprava na podlagi prejete prevzemne ponudbe in navedb družbe Mahle v prospektu za odkup delnic
družbe ocenjuje, da predvidena poslovna združitev predstavlja pomemben potencial na področju
nadaljnjega razvoja Letrike. Prodajna mreža skupine Mahle, ki je razširjena po vsem svetu, nam bo
prinesla prednosti in priložnosti, kar se bo odrazilo na prihodnji rasti in potencialni ekspanziji našega
poslovanja. Predstavljena strategija prevzemnika je v veliki meri skladna z že začrtano poslovno politiko
Letrike, saj vključuje ključne elemente, kot so osredotočanje na povečevanje aktivnosti in krepitev na
vseh produktnih področjih. Uprava tako ocenjuje, da bodo procesi integracije pozitivno prispevali k
nadaljnjemu izboljšanju našega poslovanja. Uprava ob upoštevanju prevzemnikovih razkritij glede
poslovne politike po prevzemu meni, da bi uspešna izvedba prevzemne ponudbe imela ugodne
učinke na uresničevanje glavnih interesov Letrike, hkrati pa prevzem ne bo imel negativnih učinkov za
zaposlene.
Letrika je praktično že del skupine Mahle, kar lahko vidimo s tem, da že potekajo številni usklajevalni
sestanki, postopoma pa se bodo uskladili vsi procesi, poročanje in poslovanje nasploh.
Volitve za nove predstavnike delavcev v nadzornem svetu
Zaradi skorajšnjega poteka mandata trenutnima dvema članoma nadzornega sveta Letrike d.d.,
predstavnikoma delavcev, je v teku kandidacijski postopek za volitve novih. Pisne predloge kandidatov,
ki imajo pogoje, se zbirajo do 14.10.2014. Več in formacij in napotkov dobite na intranetu ali pri
predstavnikih sveta delavcev. Nove člane bo izvolil Svet delavcev s tajnim glasovanjem in absolutno
večino.
Anketa Mnenje zaposlenih 2014
V Letriki vsako drugo leto izvajamo splošno in anonimno anketo o zadovoljstvu, zavzetosti in
problemih, ki nas pestijo. Napočil je čas, da jo ponovimo in letos jo bomo izvedli v mesecu oktobru.
Vprašalnike bomo vsi zaposleni v Letriki d.d. prejeli skupaj s plačnimi kuvertami. Časa za oddajanje
vprašalnikov bo en teden. Analizo rezultatov bomo javno objavili, tako kot vedno doslej. Vsi skupaj
bomo z anketo izvedeli, kašna je klima v podjetju. Uprava, direktorji in ostali odgovorni pa bodo na
podlagi pridobljenih odgovorov in ugotovitev analize lahko načrtovali nadaljnje ukrepe oziroma
izboljšave. Vabimo vas, da v anketi sodelujete in oddate izpolnjen vprašalnik, ko ga boste prejeli. Vse
informacije v zvezi z izvedbo ankete bodo objavljene pravočasno, rezultati pa bodo predvidoma znani
in objavljeni proti koncu leta.
Jesen bo torej pestra, kot vedno, saj nas že v oktobru čaka veliko dogodkov, ki bodo pomembno vplivali
na naše delovanje v prihodnje. O vsem bomo seveda redno in sproti informirali, tako kot doslej.
Erik Panjtar,
urednik
03
04
LETRIKA
POSLOVANJE
Mahle prevzema Letriko
Mahle Holding Austria, ki je ena od družb skupine Mahle, je pred kratkim že postal večinski lastnik Letrike.
Septembra je bila že objavljena tudi prevzemna ponudba za odkup vseh preostalih delnic naše družbe.
Mahle Austria namerava v celoti prevzeti Letriko, ki pa je formalno
že postala del skupine Mahle, saj ima le-ta že večinski delež v
naši družbi. Skupina Mahle, ki ima sedež v nemškem Stuttgartu,
proizvodne in razvojne lokacije pa širom po vsem svetu, je tako
odslej močno prisotna tudi v Sloveniji. V teku je prevzemna
ponudba, pri čemer Mahle vsem delničarjem ponuja 67,10
EUR za delnico, torej toliko, kolikor so dosegli tudi v konzorciju
prodajalcev večinskega deleža Letrike s Slovenskim državnim
holdingom na čelu.
Prevzemna ponudba
Po objavi prevzemne ponudbe s strani družbe
Mahle Holding Austria GmbH, v kateri namerava
odkupiti vse preostale delnice družbe Letrika
po prevzemni ceni 67,10 evra za delnico, lahko
delničarji uredite vse postopke kar na »delovnem
mestu«. Za čas veljavnosti prevzemne ponudbe
je namreč borzno posredniška hiša Ilirika odprla
začasno poslovalnico v naši novi vratarnici, kjer
lahko dobite informacije in uredite vse potrebno.
Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic
Letrike pa je javno na voljo tudi na Seonetu.
Septembra je Letriko skupaj z visokimi predstavniki obiskal
predsednik uprave skupine Mahle prof. dr. Heinz Junker. Srečali
so se z upravo in direktorji Letrike, nato pa si ogledali razvojne
laboratorije in proizvodne prostore. Nad videnim so bili gostje
zelo zadovoljni. Prof. Junker je poudaril, da se bo Letrika s svojimi
usmeritvami in znanjem na področju sodobnih električnih
sistemov lahko odlično ujela v vizijo skupine Mahle.
Erik Panjtar
POSLOVANJE
LETRIKA
05
06
LETRIKA
DOGODKI
Podelitev priznanj za najboljše
inovacije
Gospodarska zbornica Slovenije vsako leto podeljuje nagrade za najboljše inovacije.
Tudi letos je na Brdu pri Kranju v okviru
Dneva inovacij tradicionalno potekala
slovesnost ob podelitvi nagrad. Inovacija
Letrike »Elektromotor z rotorjem za
obratovanje v tekočih medijih«, ki se je
na regionalni ravni uvrstila med finaliste,
je včeraj na izboru na nacionalni ravni
prejela srebrno priznanje. Na fotografiji sta
avtorja mag. Sebastjan Mašera in Robert
Vodopivec. Inovacija je prejela srebrno
priznanje GZS, zato jo podrobneje predEP
stavljamo.
Elektromotor z rotorjem za
obratovanje v tekočih medijih
V Letriki smo razvili elektromotor z rotorjem za pogon črpalke hladilnega sistema motorja na osebnih in tovornih vozilih.
Z razvojem nove generacije rotorjev
uvajamo tudi nove tehnologije »wet
runner-jev«, katerih standardna vrednost
velikosti uhajanja medija skozi netesna
mesta na rotorju ne sme biti večji od
0,3 µm3. To pomeni, da se lahko 1 cm3
izgubi v 26 urah. Rotor s svojo inovativno
zasnovo zagotavlja hermetično tesnjenje
med aktivnimi deli rotorja (rotorski paket,
magneti) in tekočim medijem v katerem
lahko rotor deluje. Glavne značilnosti
inovacije so: a) rotor, ki je sestavljen iz
gredi na katero je obrizgano ohišje iz
umetne mase odporne na vplive medija
v kateri rotor deluje, b) oblika ohišja, ki
omogoča sestavo aktivnih delov rotorja
v ohišje in prenos momenta iz aktivnih
elementov na gred in c) prostor v
katerega so vstavljeni magneti in rotorski
paket, ki je zaprt s pokrovčkom iz umetne
mase in je s postopkom ultrazvočnega
varjenja, laserskega varjenja ali z kakšnim
drugim postopkom spojen z materialom
ohišja in tako zagotavlja zaščito sestavnih
delov, ki so zaprti znotraj rotorja.
Električni motor z ustrezno rešitvijo
tesnjenja rotorja bo del glavnega
hladilnega sistema, pa tudi pomožnih
sistemov hlajenja na vozilih (intercooler).
Sebastjan Mašera, Robert Vodopivec
PROIZVODNJA
LETRIKA
Na ogledu prve dirke električne
formule 1 na Kitajskem
Sredi septembra je v Pekingu potekala prva dirka električne formule 1 v zgodovini prvenstva pod okriljem FIA.
Tja se je odpravila ekipa iz Letrike Suzhou.
Sodelavci iz Letrike Suzhou smo se na pot
odpravili s hitrim vlakom, ki je od Suzhouja
do Pekinga potoval s hitrostjo 300 km/h,
kar nam je vzelo 5 ur. V Pekingu smo si
želeli v živo ogledati prvo dirko električne
formule 1. Prvenstvo, ki spada pod okrilje
FIA, se je začelo 13. septembra v Pekingu
in se bo zaključilo junija naslednje leto v
Londonu. Do takrat bo še 9 dirk za veliko
nagrado, in sicer v Maleziji, Urugvaju,
Argentini, ZDA, Monaku, Nemčiji in Veliki
Britaniji. Med dirkači je prisotnih kar
nekaj znanih imen: Bruno Senna, Nicolas
Prost, Nick Heidfeld, Jarno Trulli, Nelson
Piquet Jr. V prvenstvu sodeluje 10 ekip in
vsaka ima dva voznika. Pogonski motor
v električni formuli 1 je elektromotor.
Avto ni hibrid. Masa elektromotorja znaša
26 kg in razvije maksimalno moč 200
kW, kar je ekvivalentno 270 konjskim
močem. Motor in elektroniko je proizvedel
McLaren Electronics System, baterije pa
Williams Advanced Engeenering. Vse
avtomobile je proizvedel Renault Spark
Racing Technology. Dirka je potekala v
olimpijskem parku. Proga je bila speljana
med zgradbami, kjer so se leta 2008
odvijale 29. poletne olimpijske igre.
Pred dirko smo si na prizorišču ogledali
električno formulo 1 in ostala razstavljena
električna vozila. Renault je imel na ogled
tri modele: Fluence, Zoe in seveda Twizy,
v katerem je naš pogon. Posebnost
tekmovanja je, da so treningi, kvalifikacije
in tekmovanje izvedeni na isti dan. Dirkači
so morali na dirki prevoziti 25 krogov
do cilja. Med dirko so vsi tekmovalci
enkrat zamenjali avtomobil. Čas menjave
avtomobila je vštet v čas tekmovanja. Med
dirko je večkrat prišel na progo varnostni
avto, BMW i8, ki opravlja enako nalogo
kot v bencinski formuli 1. Zdravnik pa se je
vozil v BMW i3. Med dirko je bilo kar nekaj
prekinitev in odstopov zaradi različnih
okvar. Varnostni avto je prvič prišel na
progo že v prvem krogu. Celotna dirka je
bila sicer precej dolgočasna, le na koncu
je postregla s spektakularnim zaključkom.
V zadnjem krogu sta na ravnini pred
zadnjim ovinkom trčila vodilna dirkača v
boju za zmago, Nicolas Prost (Renault) in
Nick Heidfeld (Venturi). Heidfeld je skušal
vodilnega Prosta na ravnini pred zadnjim
levim ovinkom prehiteti po notranji strani
iz zavetrja. Prost pa ga je pri tem manevru
zaprl in prišlo je do trka. Heidfelda je
odbilo v zaščitno ograjo na zunanji strani
levega ovinka. Ob trku z ograjo ga je
odbilo v zrak, kjer se je zavrtel in pristal
na strehi (torej na glavi). K sreči je čez
čas Heidfeld s pomočjo osebja ob progi
nepoškodovan zlezel iz avtomobila. Zaradi
trka sta odstopila oba vodilna in tako je
zmagal Lucas Di Grassi (Audi Sport ABT).
Tekmovanje z električno formulo 1 ima
veliko sorodnih stvari s klasično. Nekatera
pravila tekmovanja so enaka, druga so
prilagojena tehničnim sposobnostim
elektromotorja in baterij. Varnost je na
visokem nivoju, kar se je pokazalo pri trku
na dirki. Hitrost na dirki je bila maksimalno
180 km/h. Zvok električne formule je
poseben, do izraza pride zvok iz transmisije
in od trenja med kolesi in podlago. V
prvi sezoni bodo imeli vsi tekmovalci
avtomobile od enega proizvajalca, v drugi
sezoni pa bodo ekipe lahko razvile svoje
avtomobile. Za tretjo in naslednje sezone
pa bi že lahko tudi Letrika dobavljala
kakšni ekipi pogonski elektromotor. Več
o električni formuli 1 si lahko ogledate na
http://www.fiaformulae.com/
Andrej Vuga
07
08
LETRIKA
DOGODKI
Soustvarjamo zeleno prihodnost
Letrika se je kot proizvajalka električne opreme za električna vozila in plovila vključila v projekt promocije in
praktičnega udejanjanja električne mobilnosti v Sloveniji. Z inovativnimi rešitvami želimo soustvarjati zeleni
planet ter zagotoviti trajnostno rast na temeljih krožnega gospodarjenja.
V Letriki imamo na področju električnih
pogonskih sistemov dolgoletne izkušnje,
saj za mnoge priznane globalne kupce
razvijamo in proizvajamo pogone in
krmilnike, in sicer za električne viličarje,
električne golf vozičke in druga mala
električna vozila.
Nizkonapetostni pogon
Lep primer je nizkonapetostni
elektromotor, ki smo ga razvili za
Renault Twizy. Gre za asinhronski (AC)
15 kW elektromotor, ki uresničuje vse
zahteve Renaulta, kot so specifični navor,
izkoristek, tesnenje in številne druge
prilagoditve, ki ustrezajo zelo zahtevnim
standardom avtomobilske industrije.
Motor je sposoben rekuperacije energije,
kar pomeni, da se le-ta ob zaviranju
ali spuščanju vozila vrača v baterije
in s tem podaljšuje doseg vožnje.
Nizkonapetostni električni motor skupaj
s krmilnikom v tako imenovanem kit
kompletu že nekaj let tržimo tako v
tujini kot tudi na slovenskem trgu. Kit je
namenjen samograditeljem, ki želijo svoje
avtomobile do mase ene tone predelati
na električni pogon. Dandanes ga
uporabljajo številni predelovalci po vsem
svetu in tudi v Sloveniji vozi kar nekaj
električnih vozil, v katera je vgrajen ta naš
pogonski sistem.
Visokonapetostni pogon
Na temelju izkušenj in znanja iz razvoja
nizkonapetostnega pogona smo letos
predstavili še visokonapetostni pogonski
sistem za električna vozila, ki se je z
izjemnimi karakteristikami odlično
izkazal tudi v praksi. Gre za sistem moči
nad 50 kW, uporaben za pogon vozil z
maso nad eno tono. Pogonski sistem je
zelo kompakten, omogoča rekuperacijo
energije pri zaviranju in je praktično brez
vzdrževanja, saj nima obrabljivih delov.
Ima izkoristek nad 90%, kar je trikrat bolje
od motorjev z notranjim izgorevanjem,
ki dosegajo izkoristek 30%. Motor je
bil sicer v celoti razvit v Letriki, razvoj
visokonapetostnega krmilnika (inverterja)
pa je potekal v sklopu projekta SiEVA, ki
je sofinanciran z državnimi in evropskimi
sredstvi, ter deloma tudi v sodelovanju
s TECES. Pogonski sistem so v realnih
pogojih testirali v slovenskem Inštitutu
Metron in tudi potrdili njegove odlične
lastnosti.
Mikroinverterji za fotovoltaiko
V Letriki pa ne le, da znamo izdelati
rešitve za električno mobilnost, temveč
obvladamo tudi celostne energetske
rešitve za brezogljično mobilnost. Pri
tem je ključnega pomena izkoriščanje
obnovljivih virov energije, kot je energija
sonca. Naši najnovejši solarni razsmerniki
(mikroinverterji) uporabnikom
omogočajo številne napredne ter
konkurenčne rešitve pri izkoriščanju
neskončne energije sonca. Rešitev
namreč omogoča oskrbo z zeleno
električno energijo praktično povsod tako tam, kjer obstaja električno omrežje,
kot tudi tam, kjer električnega omrežja
ni. S našo tehnologijo bo mogoče doseči,
da bo več domov opremljenih s sončnimi
elektrarnami, izboljšala se bo učinkovitost
distribucijskih električnih omrežij ter
pripeljala električna energija tudi v najbolj
oddaljena področja sveta.
Erik Panjtar
PRODAJA
LETRIKA
09
10
LETRIKA
RAZVOJ
Izboljšave na delovnih mestih
Pod okriljem promocije zdravja na delovnem mestu smo v zadnjem letu v Letriki posebno pozornost namenili
izboljšavam s področja ergonomije delovnih mest. Nekaj dobrih primerov prikazujemo v tokratnem članku.
Glavni namen ergonomskih izboljšav
je prilagajanje dela človeku, s čimer
zmanjšujemo obremenitve sodelavcev
in preprečujemo zdravstvene okvare.
Najprej smo v sodelovanju z zunanjimi
strokovnjaki izvedli izobraževanja o
pomenu in smernicah za ergonomsko
oblikovanje delovnih mest za tehnologe.
Temu je sledil praktičen del - ogled in
ocenjevanje spornih DM v proizvodnji,
ki so jih tehnologi v sodelovanju
s sodelavci iz proizvodnje izbrali z
namenom dejanske izvedbe izboljšav.
Kriteriji ocenjevanja delovnega mesta
so bili: napor, drža, sila, frekvenca,
kompleksnost in prilagajanje. Kot primer
dobrih izboljšav predstavljamo stanje
pred in po uvedbi izboljšave na liniji
obdelave pastorka in pesta v PE Motorna
Elektro Oprema in na liniji Potting v PE
Mehatronika.
Na liniji obdelave pastorka in pesta
so delavci pred uvedbo izboljšave brez
pripomočkov prelagali do 40 kg težke
košare iz vozičkov na mize ali odlagalna
mesta in nazaj, saj tam ni možnosti
manipulacije z viličarjem. Poleg tega so
delavci nalagali na voziček po tri in več
košar, kar se je izkazalo za nevarno prakso,
saj se je voziček že prevrnil. Skupaj z
odgovornim tehnologom smo odgovor
k rešitvi dobili v uporabi sistema vitke
proizvodnje »EasyTube«, ki omogoča
izredno fleksibilnost pri izdelavi različnih
pripomočkov. Izdelali smo testni voziček
opremljen z valjčnimi progami, ki
omogočajo enostavno potiskanje košar
brez dvigovanja. Zaradi omejitve višine
na vozičku lahko delavec naloži samo po
dve košari. Pod valjčne proge smo dodali
še lovilec emulzije in spodnjo polico
RAZVOJ
namenjeno praznim košaram. Kolesca na vozičku so vrtljiva,
s čimer zmanjšamo možnost prevrnitve, dve sta opremljeni z
zavoro za fiksacijo pri nalaganju. V planu je tudi izdelava regala,
ki bo služil medfaznim zalogam z večjim številom odlagalnih
mest opremljenih z valjčnimi progami za lažje posluževanje.
Na delovnem mestu natikanje cev in čiščenje statorja na liniji
Pottinga so pred uvedbo izboljšave delavke sedele na lesenem,
slabo oblikovanem in dotrajanem stolu. Zaradi poškodovanega
in gladkega sedišča so delavke stalno drsele in posledično
niso bile zmožne vzdrževati pravilne drže. Ostri robovi so
povzročali bolečine in zmanjševali pretok krvi, dotrajana opora
za noge pa je preprečevala stabilno sedenje, poleg tega so bile
nastavitve stola nezadostne. Po nabavi novega, preizkušenega
stola z oblazinjenim, ergonomsko oblikovanim sediščem in
hrbtiščem so delavke opazile precejšnjo razliko. Slednja se kaže
v večji možnosti nastavitve stola, ki se sedaj prilagodi telesu.
Z nedrsečim sediščem ohranjamo primerno pozicijo telesa,
tako z boljšo stabilnostjo in primerno oporo, olajšamo delo pri
Skupščina 2014
Konec avgusta je kot običajno v Letriki potekala skupščina
delničarjev. Na letošnji redni 20. skupščini so delničarji izglasovali,
da bilančni dobiček ostane nerazporejen, torej brez dividend.
Nadalje so podelili razrešnico upravi in nadzornemu svetu za
delo v lanskem letu, za revizorja za leto 2014 pa je bila imenovana
Deloitte Revizija. Na skupščini so takratni lastniki še imenovali
nove tri člane nadzornega sveta, ki pa so kmalu zatem že podali
odstopne izjave, saj se je medtem zgodila zamenjava v lastništvu
Letrike.
EP
LETRIKA
izvajanju operacije.
Ključnega pomena za uspeh takih projektov je sodelovanje
tehnologov, ODS, ostalih strokovnih služb ter opazovanje
dela in posluh za pripombe s strani delavcev. Dobrodošla je
tudi izmenjava med samimi ODS oziroma tehnologi. saj tako
omogočimo izmenjavo tehnoloških rešitev, ki so ponekod že
znane in osvojene.
Poglavitni namen stalnih izboljšav je torej izmenjava dobrih
praks iz posameznih kolektivov. V prihodnosti bo potrebno
opraviti še veliko dela, da bomo dosegli višjo raven zavedanja o
pomembnosti pravilno ergonomsko oblikovanih delovnih mest
in prednostih, ki jih ta prinašajo v daljšem obdobju. Predvsem
pri novih investicijah je potrebno biti še posebej pazljiv, saj takrat
obstaja največ možnosti za pravilne odločitve. Pomembno je,
da se vodstvo podjetja zaveda pomena ergonomske urejenosti
delovnih mest in temu posveča pozornost, kar vsekakor za
Letriko to drži.
Aleks Kragelj
11
12
LETRIKA
DOGODKI
Letrikin poskus v e-Hiši
V razvoju smo izdelali namensko opremo za e-Hišo v Novi Gorici in s tem poskrbeli za zanimivo promocijo
Letrike. S to opremo, ki omogoča izvedbo praktičnega poskusa, želimo vzbuditi zanimanje mladih v lokalnem
okolju za šolanje na tehničnih področjih.
Poskus simulira vožnjo paletnega viličarja.
Uporabljene so originalne komponente
viličarja, za katerega v Letriki proizvajamo
celoten sistem motorjev in elektronike.
Pri poskusu je mogoče opazovati
reduktor s pogonskim kolesom,
asinhronski motor, krmilnik motorja in
krmilno ročica z vgrajeno elektroniko.
Na osi motorja je nameščen vztrajnik, ki
simulira težo vozila. Elektronika viličarja
je prek CAN mreže povezana z osebnim
računalnikom, ki upravlja poskus. Da bi
čimbolj pritegnili pozornost, je poskus
zasnovan kot igra, kjer se zabeležijo
najboljše vožnje v smislu sledenja
željenemu profilu hitrosti. Ker pa morajo
biti eksponati tudi poučni, smo poskušali
demonstrirati nekaj tehničnih principov.
Med simulacijo vožnje se v realnem
času opazuje vektor hitrosti viličarja ter
tudi vidi, kako električni motor med
zaviranjem rekuperira kinetično energijo
in jo spreminja v električno ter polni
baterijo (spreminjajoča barva puščice,
ki hkrati tudi ponazarja hitrost viličarja).
Vseh detajlov vam na tem mestu ne
bomo izdali, zato pa ste lepo vabljeni v
e-Hišo na Bevkovem trgu v Novi Gorici na
preizkus našega eksponata!
Jernej Kuželički, Mitja Klančič, Iztok Špacapan
Promocija zdravja v polnem teku
Od junija do septembra smo v podjetju izpeljali več dejavnosti z namenom spodbujanja zaposlenih pri skrbi
za svoje zdravje. S tem lahko številnim zaposlenim pravočasno prihranimo zdravstvene težave, obenem pa
se tako znižajo tudi odsotnosti z dela.
Zaposleni iz PE MEO in PE POS so se
udeležili informativnega izobraževanja
o brezplačnih programih in delavnicah
s področja zdravstvene preventive.
Izvedli smo zdravstvene meritve
(holesterol, krvni sladkor, krvni pritisk
in telesna teža) za prijavljene sodelavce
iz proizvodnje, udeležilo se jih je okrog
200 sodelavcev. Rezultati so pokazali, da
imamo največ težav s povišano telesno
težo in povišanim holesterolom. Poleg
tega smo za vse zaposlene organizirali
dogodek Svit. Model debelega črevesa
in bolezenskih sprememb, ki so ga
predstavljale študentke medicine in
zdravstvene vzgoje, si je ogledalo
približno 120 sodelavcev. Odzivi so bili
večinoma pozitivni, veliko sodelavcev
pa je predlagalo, da bi tovrstni dogodki
potekali redno. To kaže na dokaj visoko
stopnjo zavedanja o pomenu skrbi za
lastno zdravje, ki je eden izmed osnovnih
ciljev promocije zdravja in predpogoj za
konkretne izboljšave našega življenjskega
sloga.
Tanja Krapež
ODVISNE DRUŽBE
LETRIKA
Najboljše Koristne ideje
v prvem polletju 2014
Koncept Koristne ideje (KI) se kar dobro »prijemlje«. Tokrat objavljamo seznam najboljših idej, obenem pa
vabimo vse zaposlene, da še naprej v čim večjem številu sodelujete pri prijavljanju.
V letošnjem prvem polletju je bilo
oddanih že 1148 KI, kar predstavlja več
kot podvojeno lansko število. Uvedenih in
nagrajenih, tudi iz predhodnega obdobja,
pa jih je bilo 721, kar pomeni skoraj
dvakrat več, kot v istem lanskem obdobju.
Ob velikem številu prijavljenih KI želimo
s spremenjeno intranetno aplikacijo
dvigniti tudi kakovost predlogov, in sicer
z vpisovanjem podatkov o prihrankih.
Tokrat pa objavljamo še seznam najboljših
KI po izboru vodij programov. Le-ti so
izbrali po eno najboljšo KI za svoj program
na podlagi uvedenih predlogov, ki so jih
izbrali vodje OPE iz prvega polletja 2014.
Najboljše KI so bile izbrane glede na koristi
pri prihranku časa, materiala in energije,
povečanju kakovosti, varstva pri delu,
Seznam izbranih najboljših KI po
programih in njihovi avtorji:
na stiskalnici Liebergelt izloči napačno
obrnjen kos iz klešč in zaustavi stroj. S tem je
preprečena montaža napačno ukrivljenega
krempljastega pola na gred alternatorja.
Program zaganjalniki
Avtor: Ožbot Rozana
Naslov: Orodje
Izboljšava na orodju za krivljenje palice
rotorja zaganjalnika AZE, je pripomogla k
zagotovitvi predpisane oblike palice.
Program alternatorji
Avtor: Vasja Valenčič
Naslov: Vodni filter
Z namestitvijo filtra za vodo na hladilni
napravi varilnega stroja na liniji alternatorja
AAN se preprečuje zamašitev in zamenjava
hladilne cevi naprave. Izboljšava zagotavlja
nemoteno delo in nižje stroške.
Program hladno kovani deli in
obdelave
Avtor: Hvala Mitja
Naslov: Krempelj
Omejilec za kontrolo napačno obrnjene
zvezde za krempljasti pol alternatorja,
Program reduktorjev in statorjev
Avtor: Boštjan Besednjak
Naslov: Varovalka jeklenih kolutov
Na liniji okrova se je v primeru odstranitve
koluta z jekleno pločevino iz odvijalne
naprave, pločevina lahko odvila, kar je
predstavljalo resno nevarnost za poškodbe.
Z namestitvijo posebnih spon na kolut, je
omogočeno varno odstranjevanje jeklenih
kolutov.
Program DC motorjev
Avtor: Mitja Kavčič
Naslov: Varjenje rotorja 16.361.667
Uporaba drugega kolektorja na rotorju
motorja AMK je privedla k opustitvi operacij
spajkanja in rezkanja kolektorja. Prispevek
je pri varovanju zdravja pri delu in ekologiji.
Sekcija ribolova Letrika
Lepe julijske sobote smo se ribiči iz športnega društva Letrika
odpravili na tekmovanje v ribolovu na jezero v okolici mesta
Codroipo, ki leži blizu Palmanove v sosednji Italiji. Bil je lep
sončen dan in tudi prijemov je bilo veliko. Lovili smo postrvi
in rečemo lahko, da nam je šlo kar dobro, saj smo bili v očitni
prednosti celo pred domačini, ki okolje dobro poznajo. V
kratkem načrtujemo tudi ribolov na morju. Izpuli bomo na
slovenski obali ter se vozili in lovili en cel popoldan na morju.
Trenutno naša sekcija šteje 24 športnih ribičev, vabljeni pa so
seveda tudi vsi zainteresirani novi člani.
Patrik Pahor
ekologije in tako naprej. Avtorji najboljših
KI bodo prejeli simbolične nagrade,
ki jih bodo prevzeli pri organizatorju
inovativne dejavnosti v Inštitutu za
električne rotacijske sisteme. Čestitke
vsem avtorjem!
Darko Škrlj, Bogdan Vrtovec
Program eletronike
Avtor: Zavadlal Dani
Naslov: Distančniki
Z vgradnjo dveh distančnikov na zaščitni
pločevini v AC krmilnikih se je preprečilo
vertikalno podajanje konektorja in
poškodbe na vezju.
Program mehatronike 1 - MSV
Avtor: Avmedoski Avmed
Naslov: Ročica za vijačenje na montažni
pištoli
Z namestitvijo ročice za aktiviranje gumba
vijačnika na montažni liniji, se vijačnik
lažje aktivira z več prsti. Tako se je izognilo
aktivaciji gumba vijačnika z enim prstom in
s tem preprečilo bolečine v prstu.
Program mehatronike 2
Avtor: Marušič Simon
Naslov: Voziček za žico
Z izdelavo železnih vozičkov za prevoz
kolutov za žico se je olajšalo in skrajšalo čas
prenosa kolutov do navijalnega stroja.
13
14
LETRIKA
ZAPOSLENI
Mladi so tisti, ki poganjajo svet naprej
Pogovarjali smo se z Moniko Prinčič, ki je pred kratkim postala predstavnica Aktiva SKEI mladi v regijski organizaciji Posočje (ReO Posočje) in članica Komisije za vprašanja mladih v SKEI Slovenija.
Kako bi se opisala, Monika?
Sem zelo komunikativna, energična in
nasmejana oseba, v vsakem trenutku
pripravljena na nove izzive. V Letriki sem
zaposlena že 7 let. Trenutno delam v
računovodstvu kot knjigovodja, opravljala
pa sem tudi druge naloge, tako da Letriko
kot organizacijo, dokaj dobro poznam.
Kako ti, kot predstavnica mlade
generacije zaposlenih, vidiš stanje v
družbi in podjetju?
Moderna tehnologija nas je naredila, da
smo postali veliki individualisti, kar ni
vedno dobro. Mladi ne znamo biti enotni,
ko gre za naša vprašanja smo raje tiho, ali
pa v zaprti družbi kritiziramo vsevprek,
namesto da bi se združili in skupaj
predstavili odgovornim svoje težave. V
Letriki dela veliko mladih in vsi smo del
podjetja, kar nas veseli, saj se tu lahko
veliko naučimo. Morda bi bilo dobro, da bi
nas podjetje malo združilo, nam posvetilo
kakšno skupno izobraževanje, team
building,…
Kaj pa tipični problemi mladih?
Zagotovo je strah pred negotovo
prihodnostjo eden največjih problemov
današnje mladine. Želja po stalni službi,
lastnem stanovanju in posledično
ustvarjanju lastne družine je za
večino mladih brez podpore staršev
težko dosegljiva. Navsezadnje pa ne
smemo pozabiti tudi na nezmožnost
uresničevanja čisto preprostih osebnih
želja.
Si mlada članica sindikata SKEI, s
kakšnimi razlogi si se pridružila
sindikatu?
Ja, članica sem že od leta 2012. Pridružila
sem se, ko mi je bilo delo sindikata malo
bolje predstavljeno in sem spoznala,
da obstaja velika razlika, ali sindikat
v podjetju deluje ali ne. Sama sem se
pridružila na osebno povabilo in zdi se
mi, da je vsakemu posebej predstaviti
delo sindikata in ga povabiti k včlanitvi,
dober način, kako pridobiti nove člane.
Moji razlogi za članstvo pa so v tem,
da sem videla, da nam sindikat nekaj
ponuja in omogoča, da delamo v boljšem
okolju. Tako sem hotela tudi jaz biti del
tega in prispevati kot članica. Naj ob tej
priložnosti še povabim vse mlade naj se
včlanijo in s tem pripomorejo k boljšemu
delovanju aktiva.
Kako ti vidiš delovanje sindikata v
podjetju?
Sindikat vidim kot legitimno organizacijo,
ki v osnovi skrbi za zagotavljanje pravic
iz dela in ustreznih pogojev dela. Vidim
ga kot dobro organizirano organizacijo
delojemalcev, ki ima sindikalne zaupnike
v vseh oddelkih podjetja, kot tudi na
državni ravni in tako prevzema večjo
vlogo pri varovanju pravic, motiviranju in
obveščanju zaposlenih. Poleg osnovnih
nalog skrbi tudi za dejavnosti izven
delovne organizacije, kot so na primer
razni športni dogodki, izleti, srečanja, kar
zelo pripomore k dobremu vzdušju v
delovnem okolju.
Zakaj si se odločila, da prevzameš
vodenje mladih članov sindikata SKEI
v Letriki?
Predvsem zato, da poskusim svoje
vrstnike motivirati, da skupaj izpostavimo
svoje mnenje in probleme, ki naj se
prenesejo naprej do tistih, ki odločajo.
To bomo lažje izvajali združeni v Aktivu
SKEI mladi, idealno bi bilo, da bi v vsaki
poslovni enoti imeli svojega predstavnika.
Tako bi se informacije in aktivnosti najbolj
hitro širile. Mladi sedaj niso seznanjeni
s prednostmi, ki jih imajo po zaslugi
dobrega dela sindikata v podjetju.
Obljubljam več komunikacije in skupnih
dogodkov, ter vabim vse mlade, da s
svojimi pobudami in idejami pripomorejo
k dvigu kvalitete dela in prepoznavnosti
Aktiva SKEI mladi.
Kje vidite mladi priložnosti za
izboljšave v prihodnosti?
Mladi si želimo predvsem več
povezovanja, pri tem mislim na tisto
resnično povezovanje v realnem
prostoru in času, ne preko Facebooka.
Naša prihodnost je v skupinskem delu,
inovacijah in dobrem razumevanju med
vsemi zaposlenimi v Letriki: delavci,
vodji ter vodilnimi. Vsaka izboljšava, ki jo
naredimo vodi v lažje in bolj varno delo,
več dela in posledično tudi večje plače.
Vse to lahko dosežemo samo skupaj.
Hvala za pogovor in veliko uspeha pri
delu.
Erik Panjtar
USPEHI NAŠIH ZAPOSLENIH
LETRIKA
Upokojitve v Letriki Bovec
V Letriki Bovec v letošnjem letu odhaja
v pokoj večja skupina sodelavcev, ki so
zelo zaznamovali delovanje podjetja.
Tokrat obeležujemo odhod dolgoletnega
sodelavca Zdravka Komaca, ki je bil vrsto
let zaposlen v skladišču, zadnja leta pa kot
odpremnik, tako da je šla kozi njegove
roke praktično vsa prodaja podjetja. Med
sodelavci, ki so vsak po svoje zaslužni za
delovanje podjetja, ne želimo delati razlik,
Zdravkota pa izpostavljamo zato, ker je
njegov odhod na nas naredil še poseben
vtis, saj so mu sodelavci ob odhodu
pripravili prav posebno presenečenje.
Vedeli so, da si zelo želi imeti kužka,
ko bo enkrat v pokoju. Vedeli so tudi
katero pasmo želi, zato smo mu kupili
lepo nemško ovčarko z imenom Gabi
in ga presenetili z darilom. Ob predaji
darila smo bili vsi ganjeni, Zdravko pa še
posebej vesel in presenečen, saj ga bo
sodelavka (sicer z zelo kratkim stažem
v Letriki Bovec) še dolgo spremljala v
njegovem življenju in ga spominjala
na življenjsko obdobje, ki se je s tem
zaključilo. V imenu sodelavcev tako njemu
kot vsem drugim, ki so ali nas še bodo
letos zapustili zaradi odhoda v pokoj,
želimo še na mnoga zdrava leta!
Mitja Gorenšček
Srečno, Milan Čotar!
V zasluženo penzijo je po 40. letih delovne
dobe odšel Milan Čotar, sodelavec
komenskih livarjev. V Letriki je začel
delati leta 1975, ko se je zaposlil v splošni
delavnici v Šempetru pri Gorici, leta 1978
pa se je preselil v livarno v Komnu. Tam
je naprej prevzel delovno mesto vodje
tlačnega liva in čistilnice odlitkov, njegovo
zadnje delovno mesto pa je bilo CNC
rezkalec, kjer se je tudi upokojil. V prostem
Srečno, Ruža Zelinčević!
času je zelo aktiven kolesar in Letrikin
dres je po njegovi zaslugi večkrat viden
na zmagovalnih stopničkah. Sodelavci
mu želijo, da bi v penziji čim bolj užival in
uspešno kolesaril še naprej!
Julija se je od sodelavcev v Letriki po več kot 36 letih dela
poslovila Ruža Zelinčević. Ruža je večino svoje delovne dobe
opravila v Letriki. Tukaj ji je bilo lepo, zato vse ohranja v lepem
spominu. Začela je na štancah, bila tudi na okrovu, zadnjih šest
let pa je delala na liniji reduktorja v PE Motorna elektro oprema,
kjer je tudi dočakala penzijo. Sodelavci so jo imeli radi in se je
bodo spominjali kot pridno, skrbno in marljivo, zato so ji ob
slovesu tudi poklonili medaljo!
15
16
LETRIKA
Letrika na sejmih
Automechanica, Frankfurt, je za Letriko eden najpomembnejših sejmov za drugovgradnjo, na katerem se predstavljajo razstavljalci delov za
avtomobilsko in transportno industrijo ter drugo mehanizacijo.
IAA Commercial Vehicles, Hannover, eden največjih svetovnih sejmov komercialnih vozil, na katerim se Letrika predstavlja s svojim
programom alternatorjev, zaganjalnikov in vseh vrst pogonskih sistemov.