Generalforsamling 2011

Comments

Transcription

Generalforsamling 2011
Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen
Lervangen.
AFHOLDT ONSDAG DEN 22. MAJ 2013 KL. 18 I CAFETERIAET I HÆLDAGERHALLEN.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
 Arne Jakobsen
2. Beretning fra bestyrelsen.
 Formanden Peter Kristensen fremlagde beretning for året:
2012 Var faktisk et travlt år.
·
Generalforsamling i Marts
·
Gadefest i slutningen af Juni
·
Tryghedsprojektets: Oktober, November, December
a. Indledende møde på skolen , der var en meget stor interesse og den største fremmøde i
mange år.
b. Tryghedsvandringen.
a. Mange steder så det helt fint ud, og en del steder kunne der let forbedres.
b. Der er allerede kommet sandkasse op, hvis det skulle blive glat.
c. Blokeringer lovet ved stierne ved vendeplads og mod Kildeparken
d. Hus gennemgang: 2/3 af husene på vejen blev set på af låsesmeden.
e. En del har fået lavet noget … eller påtænker at gøre det.
f. Afrapporteringsmøde
g. Flere møder mellem bestyrelsen og projektgruppen, således projektet kunne ske på en
fornuftig og professionelt måde.
h. Formanden mente, at projektet har øget opmærksomheden for hvor lidt der nogen gange
skal til for at gøre boligen et tryggere sted.
i. Der har været stor ros fra Kommunen og Politiet til foreningen for den venlige modtagelse.
Ligeledes stor ros til bestyrelsen for opbakningen og en specielt stor tak til Leif Salomonsen
for at følge med rundt og for at dele information ud … flere gange.
j. Morten i nr. 36 har vunder de 1000 kr. på gavekort som var udlådet i gevinst fra
låsesmeden.
k. Optagelse til TVSYD: Leif og Peter fortalte om projektet.
l. Vores projekt Nabohjælp deltog i konkurrence med andre i lignede projekter, men desværre
vandt projektet ikke en pris. Den gik til et projekt i Kbh. Så de løbe af med pengebeløbet. I
kan finde flere oplysninger på vores hjemme side.
Lille skilt: 35x50 cm kr. 366,00.- inkl. moms og forsendelse opsættes ved indgangen til
Lervangen (eller nedenstående i stedet for, det købes en af dem, såfremt projektet ikke
giver os en).
m. Stort skilt: 50x70 cm kr. 788,00.- inkl. moms og forsendelse
3.
Ubetinget vigepligt er malet op ved Skelvangen
4.
5.
6.
7.
Forelæggelse af det reviderede regnskab. (Se regnskab & budget) : Godkendt
Fastlæggelse af kontingent: Fastholdt på nuværende niveau.
Forslag fra medlemmer.
Valg til bestyrelsen.




Formand: Peter Kristensen (nr. 32) ..... Ikke på valg i 2013
Næstformand: René Kall (nr. 13) ........ På valg - Genopstiller
Kasserer: Leif Salomonsen (nr. 11) ..... Ikke på valg i 2013
Sekretær: Line Mølgård Kall (nr. 13) ... På valg - Genopstiller (men ser gerne en
anden vil overtage): Dion Christoffersen blev valgt og Line Kall udtræder af
bestyrelsen, tak til Line for et stor arbejdsindsats.
 Medlem: Kristian Søholm (nr. 16) ....... Ikke på valg i 2013
 Revisor: Adi (nr. 20) ......................... På valg - Genopstiller ikke!: Gunnar Lund nr.
17 blev valgt.
8. Valg til suppleant/-er til bestyrelsen. Lone Kristensen nr. 40 blev valgt som suppleant.
9. Eventuelt.
 Nabohjælp.dk blev snakket i gennem, der blev opfordret til at bruge portalen
Nabohjælp.dk som redskab.
10. Gadefest?: Der mangles forsat 1 til 2 personer til arranger gadefest. Erik Storegaard nr. 7
vil gerne bestille telt, han skal bare have besked. Forslag kunne være fest om aftenen og
fælles aktiviter om eftermiddagen på sportspladsen for børn og voksen. Men det er helt op
til fest udvalget hvad dagen skal indeholde. Sidste år have vi telt på første vænge, hvor
grundejerforeningen betalte kul og telt dvs. alt andet medbragte vi selv.
Men for at der bliver en gadefest, så skal der være nogle, som gerne vil være med til at
arrangere den.
Kunne du tænke dig at være med til at lave en hyggelig aften for gadens beboere, unge
som ældre, så skriv meget gerne til bestyrelsen.
11. Trailer afleveres beskidt m.m. DER ER IKKE GODT NOK. Små reparationer som pære
skiftes af brugeren og regningen betales af grundejerforeningen. (kassereren). Større
reparationer og mangler henvend jer til en fra bestyrelsen og få lavet en aftale om
reparation.
Der kom følgende forslag omkring trailer: Telefon nr. ved trailer. Mail ved trailer. Disse
forskellige forslag vil bestyrelsen behandle. Kost installeret i trailer, Verner køber.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Similar documents