Skabelon til censorkorpsets årsberetning

Comments

Transcription

Skabelon til censorkorpsets årsberetning
DANSK SPEJDERKORPS SYDSLESVIG
Ledermøde, tirsdag d. 3. januar 2015 kl. 19.00 - 21.30
på Spejdergården Tydal.
DAGSORDEN
Tid
Punkt
Ved
19:00
1. Velkomst og sang
Tim
19:05
2. Mulighed for orientering fra og til grupperne
I har mulighed for at fortælle om jeres sommerture,
arrangementer m.m.
Tim
19:20
3. Siden sidst
Hør om, hvad der ger sket og sker i korpset lige nu.
Tim
19:40
4. Jamboretten
Lejrchefen Neele Fahse fortæller nyt fra Jamboretten,
herunder tilmeldingssystemet og hjælpersystemet.
Neele
20.00
5. Korpsets omstrukturering
Korpsrådsformanden Arne Jürgensen fortæller om
omstruktureringen i korpset og hvad der arbejdes på i
fremtiden.
Arne
20:20
PAUSE
20:35
6. Grenledervalg
Ifølge vedtægterne §14 skal der i februar vælges
grenledere til ledermødet. Der skal i grenen vælges:
Wiebke
1 ulvegrenleder (Neele Fahse genopstiller, hvis ikke
andre stiller op)
1 spejdergrenleder (Claus Butt genopstiller)
1 seniorgrenleder (Florian Lange genopstiller)
20:50
7. Nyt fra udvalgene
Der bliver orienteret om udvalgenes arbejde og hvad
det betyder for grupperne og deres muligheder i
forbindelse med udvalgene.
Wiebke
21:05
8. Korpsets mærkesystem
Florian Lange orienterer om status ift. udviklingen af
korpsets mærker.
Florian
21:15
9. Kommende arrangementer og kurser
Du vil blive opdateret om kommende arrangementer
og kurser. Der vil desuden være mulighed for at få
afklaret spørgsmål.
Claus
21:25
10. Evt.
Tim
Dine notater