Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto

Comments

Transcription

Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto
ITÄ-LAPIN TOIMIVA SEUTUYHTEISTYÖ
Palveluesimies Tiina Kiuru, Lapin työ- ja elinkeinotoimisto
29.10.2013
Lappi – kasvavat elinkeinot
• Matkailu ja palvelut
o Matkailukeskuksia: Levi, Luosto, Olos, Pallas, Pyhä, Rovaniemi, Saariselkä, Sallatunturi,
Suomu (Ruka)
• Kaivosala
o Painottuu Suomessa Pohjoiseen
o Toimivia Elijärvi/Kemi/kromi, Kevitsa/Sodankylä nikkeli ja kupari, Pahtavaara/Sodankylä ja
Suurkuusikko/Kittilä, molemmat kulta (Talvivaara)
o Suunnitteilla Hannukainen, Sakatti, Sokli, Äkäsjoensuu, Suhanto, Sokli (Mustavaara)
o Pohjois-Ruotsissa Pajala, Jällivaara, Kiiruna. Pohjois-Norjassa Kirkkoniemi.
Rajaseutuyhteistyö
o http://www.crossbordertornedalen.net/fi/ Eures raja-aluekumppanuus
Venäjä ja lähialueyhteistyö
2
Yritys-Suomi Lapissa
• Sopimukset seutukunnittain (6)
• Kunnat tai kuntien elinkeinoyhtiöt
Kaikissa toimijoina mukana
• Lapin TE-toimisto
• Lapin
p ELY-keskus
• Leader toimintaryhmät
• ProAgria Lappi
• Lapin TE-toimisto koordinoi neljällä seudulla
• Meri-Lapissa Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus
• Rovaseudulla Rovaniemen kehitys Oy
3
Yritys-Suomi, Itä-Lappi
Kemijärven kaupunki
ProAgria Lappi ry
Pelkosenniemen kunta
Pohjoisimman Lapin Leader ry
Sallan kunta
Lapin ELY-keskus
ELY keskus
Savukosken kunta
Posion Kehitysyhtiö Oy
Lapin työ- ja elinkeinotoimisto
Itä Lappi – Elinkeinoyhteistyötä yli kuntarajojen
Itä-Lappi
•
•
•
•
Seudullisia yrityspalveluita yhteisesti sopimuspohjaisesti jo kymmenisen vuotta
Toimijat tuntee toisensa
Yritykset tuntee toimijat / SYP -verkoston
Yhteinen toimintasuunnitelma
o Päivitetään, konkretisoidaan, toteutetaan, yrityksien palvelutarpeet huomioiden
• Toimijat kokoontuvat säännöllisesti ja epäsäännöllisesti
o Kaikkien toimijoiden kokoukset säännöllisesti
o Yrityshankkeisiin ja/tai yrityspalveluihin liittyen sovitusti
o Fyysisesti tai TE
TE-toimiston
toimiston videoneuvottelulaittein
• Yrityksien palvelutarpeiden toteuttamiseksi yhteydenpito ”normaalia työnarkea”
Itä-Lappi – Elinkeinoyhteistyötä yli kuntarajojen
• Itä
Itä-Lapin
Lapin yhteinen elinkeinoelämän ja yhteistyöstrategia
o
o
o
o
Sovittu yhteisestä kuntien yrityspalveluista, osaksi Yritys-Suomea
Sovitut kehittämisen painopisteet (keskeiset toimialat sekä lähialueyhteistyö)
Hyväksytty jokaisessa kuntien valtuustoissa
Kuntien elinkeinotiimi - strategian toteutuminen
• Toimijoilla yhteinen toimintamalli ja tahtotila
• Toimijoiden palvelut ja pääosin yritykset tunnetaan
• Haasteena saada yritykset hyödyntämään julkisia yrityspalveluita ja
kehittämään (ennakoidusti) omaa liiketoimintaa kasvuun
• Varauduttava myös yllättäviin ja äkillisiin muutoksiin (kokemusta on)
TE-toimisto – osana Yritys-Suomi seudullisia yrityspalveluja
Työnantajapalvelut
y
j p
• Työvoiman hankintaan, kehittämiseen ja vähentämiseen liittyvät palvelut
(yli segmentointirajojen)
Yrityspalvelut
y p
•
•
•
•
•
•
Yrityksien kontaktointisuunnitelma ja sen toteutus palvelutarpeiden kartoittamiseksi
Palvelutarpeiden kartoitus seuduittain ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa
TE-toimiston painopisteenä paikallisesti toimivat yritykset
Hyödynnetään ASKO asiakkuudenhallintajärjestelmää
Huomioidaan toimijoiden eri yrityshankkeet ja niiden kehittämismahdollisuudet ja toimet
Ohjaus oikeiden palvelujen piiriin
TE-toimisto – osana Yritys-Suomi seudullisia yrityspalveluja
Alkavan yrittäjän palvelut (yrityksen perustajat)
•
•
•
•
•
•
Yrittäjyyteen tähtääviä Uravalmennuksia (5 ja 20 pv)
Työkokeilu yrittäjyyttä harkitseville
Asiantuntija-arvio yrittäjävalmiuksista ja yritystoiminnan edellytyksistä
Starttiraha toimeentulon turvaamiseksi yritystoiminnan alkuvaiheessa
Yritys-Suomi palveluiden markkinointi uusille yrityksille
Suunnittelu ja yhteistyö Lapin ELY:n alkavan yrittäjän palveluissa
Monikanavaisesti
• Ohjaus Yritys-Suomi verkkopalveluun (ml. Oma Yritys-Suomi) sekä
valtakunnalliseen puhelinpalveluun
• Starttirahahakemukset sähköisesti ns. vahvalla tunnistautumisella
• Palveluja toteutetaan TE
TE-toimistojen
toimistojen videoneuvottelulaitteita hyödyntäen
KIITOS!