Potrdilo mentorja za zagovor magistrskega dela

Comments

Transcription

Potrdilo mentorja za zagovor magistrskega dela
POTRDILO
Pedagoški delavec-ka_____________________, mentor-ica pri magistrskem delu
z naslovom________________________________________________________
_________________________________________________________________
študenta-ke_______________________________________
potrjujem, da je magistrsko delo vsebinsko primerno za javni zagovor in predlagam
naslednja pedagoška delavca kot možna člana za javni zagovor magistrskega dela:
1.__________________________________
2.___________________________________
V Ljubljani, __________________________
______________________
(podpis mentorja-ice)