ML terapi hälsa konsult Marie B. Lönnberg

Comments

Transcription

ML terapi hälsa konsult Marie B. Lönnberg
ML terapi hälsa konsult Marie B. Lönnberg
ML terapi hälsa konsult bedriver familjerådgivning med par och familjer.
Vår målsättning med att vara utförare inom Familjerådgivning
ML terapi hälsa konsult erbjuder par och familjer ett forum för bearbetning och utveckling av sina
relationer, stöd med att hantera separationer, samt utmanande situationer som kan ha uppstått till följd av
att man exempelvis upplevt svek, förlust eller otrohet. Som terapeut försöker jag bidra till att relationerna i
familjen blir mer begripliga, hanterbara och meningsfulla. Min målsättning är att hjälpa par och familjer
att skapa en gemensam och bredare plattform utifrån paret/familjens önskemål och behov, där de
tillsammans kan skapa nya hållbara och långsiktiga lösningar för sin relation.
Vår kompetens
Jag är auktoriserad socionom med grundläggande psykoterapeutisk utbildning (steg 1) i systemisk-narrativ
terapi och är vidareutbildad i dialektisk beteende terapi – DBT, som bland annat baserar sig på att lära ut
relationsfärdigheter. Jag har mer än sex års erfarenhet av samtalsbehandlingar med enskilda personer,
anhöriga, par, familjer och grupper inom ramen för öppenpsykiatrisk verksamhet, där jag arbetat som
kurator.
Övrigt
Verksamheten bedrivs i Familjehuset Multilogs lokaler.
…………………………………………………………………………………………………………………………
Adress
Kontaktperson
Familjehuset Multilog
Bäckgatan 10b
432 44 Varberg
Marie B. Lönnberg
E-post: [email protected]
Mobiltelefon: 0709-90 96 63