Mai - Kullebunn Boligsameie

Comments

Transcription

Mai - Kullebunn Boligsameie
Kullebunn – nytt
KULLEBUNN BOLIGSAMEIE
www.kullebunn.no
Mai 2015
22. årgang
Kullebunn–nytt utarbeides av styret og skal være
et kortfattet informasjonsblad til sameiets beboere.
Alle er velkomne til å komme med innspill til
innholdet. Kullebunn-nytt vil komme ut 2-4
ganger pr. år
Kullbunn-nytt vil i tillegg til distribuering bli lagt ut
på sameiets Internett side. www.kullebunn.no
HJEMMESIDE
Kullebunn Boligsameiets Vedtekter og Ordensregler
finner dere på www.kullebunn.no som er sameiets
hjemmeside. Nå finnes de også i engelsk utgave. Her
blir lagt ut siste nytt fra sameiet og du finner også PDF
utgaver av Kullebunn-nytt.
VELKOMMEN TIL SAMEIET!
Vi ønsker nye beboere velkommen til sameiet !
DUGNAD I SAMEIET
Vårens dugnader vil bli :
Østhellinga
Borgenveien
Kullebunnveien
Mandag 04.05.2015
Tirsdag 05.05.2015
Onsdag 06.05.2015
BALLBINGE
Minner om at sameiet har en flott ballbinge som ligger
nedenfor rekkehusene i Kullebunnveien mot jernbanen.
Den er til bruk for alle i sameiet.
GET
Borgen Antennelag har reforhandlet avtalen med
Get og her kommer noen av hovedpunktene i den
nye avtalen.
I kollektivavtalen:
1. Bredbåndshastigheten økes til 10/5 (opp fra 2/1)
2. Nytt trådløst modem med integrert trådløs ruter
3. Dekoder (primær) valgfri HD Mikro eller Hdi
Valgfrie tilleggsytelser:
Alle tilleggsytelser til lavere priser.
Get vil sende ut mer detaljert info til alle i sameiet når
tiden for utdeling av nye bokser nærmer seg.
AVFALLSHÅNDTERING
Minner om at vi har kildesortering i sameiet. Infoskriv
ligger under Informasjon på hjemmesiden vår.
Det oppleves at veldig mye blir kastet i restavfall som
ikke skulle vært der. Dette får sameiet ekstraregning på
fra kommunen.
Så ønsker vi ikke at fellesutgiftene skal økes når det
gjelder renovasjon oppfordres alle til å følge de
retningslinjer som er satt for avfallshåndteringen.
VEDTEKTER OG GARASJEVEDTEKTER
Alle har nå fått utdelt i sine postkasser kopi av våre
oppdaterte vedtekter og garasjevedtekter etter
endringer på siste sameiermøte.
Les igjennom og gjør dere kjent med disse. De ligger
også ute på våre hjemmesider www.kullebunn.no
NAVNSKILT RINGEKLOKKER/POSTKASSER
TERRASSEBLOKKER
Det er flere som ikke har samme størrelse og type skilt
på sine ringeklokker og postkasser i terrasseblokkene.
Skilt til ringeklokker og postkasser skal bestilles hos
Vaktmester.
Det gir et penere utseende om alle har like skilt.
Melding om skade på bolig
PARKERING/GARASJEPLASS
Styret ber alle respektere parkering i.h.t
garasjevedtektene.
Minner om at korttidsparkeringene kun skal brukes
for det de er ment som. Og ikke la bilen stå der
over natten. Trenger man garasjeplass så ta kontakt
med styret. Pt er det ingen ledige garasjeplasser.
Det er behov for flere garasjeplasser i sameiet. Styret
har observert at enkelte har ekstra garasjeplass uten at
den benyttes og/eller at en bil står på to plasser. Vi ber
om at de som har en bil og to plasser gir beskjed til
Styret slik at ledig plass kan fordeles til andre sameiere
som trenger garasjeplass.
Parkering innenfor bommene er ikke tillatt ei heller
på gjennomkjøringsveiene foran blokkene.
EL BIL
Viser til §9 i Garasjevedtektene.
Den enkelte sameier må selv ta kosten for å installere
korrekt utstyr for lading av El-bil. Ta kontakt med
vaktmester for å få hjelp til å iverksette montasje av
slikt utstyr.
Den enkelte bruker vil bli belastet for strømmen til
lading. Pt kr. 1.000,- pr. år.
Flora
Lauvtrær vil bli beskåret og tynnet ut mellom og rundt
rekkehusene. Asker Kommune har også sagt ja til at vi
kan tynne ut og hogge trær på deres område mot våre
fellesareal innenfor rekkehusene.
Ønsker noen av beboerne ved fra denne hogsten kan
man ta kontakt med vaktmester for å avtale dette.
BRANNSIKRING REKKEHUS
For de som har tilgjengelighet til loft må det sjekkes at
gipsplater mellom leilighetene er montert.
Oppdager du en skade, skal du raskest mulig
prøve å begrense skadens omfang, men uten at du
setter ditt eller andres liv i fare.
Gjensidige Forsikring ASA
Polise nr: 81438527
Vakttelefon: 03100 (etter normal arb.tid)
ABBL (forretningsfører v/Kleven): 67 57 40 15
(i arbeidstiden)
Kart
Trenger du kart over sameiet, kan du gå på
kommunens Internett sider www.asker.kommune.no og
velge teknisk i menyen.
Kontaktpersoner/verv:
Vaktmester Øyvind Hansen
[email protected]
Forr.fører ABBL Hilde Nordahl
90 55 58 81
67 57 40 00
Styret:
Tore Bergan (styreleder)
90 65 86 42
Lisa Gabrielsen (styremedlem)
Tom Kristoffersen (styremedlem)
Gry Kvebæk (styremedlem)
Hans Erik Wiig (styremedlem)
Børre Helgesen (styremedlem)
48
90
99
91
91
15
92
28
65
18
20
94
59
52
50
BRANNUTSTYR
Vi minner om at slokkeutstyr sjekkes
med hensyn til funksjonalitet og
godkjenning.
Post til styret: [email protected]
HUSORDENSREGLENE
Sameieren plikter å sørge for ro og orden i og
utenfor leiligheten. Den skal ikke brukes slik at
dette sjenerer andre. All unødig støy mellom kl.
22:00 og kl. 07:00 (10:00) må unngås.
CONTAINERE I MAI 2015
Ved fremleie er det eiers ansvar at leietagere
overholder disse reglene og sameiets vedtekter.
Er du i tvil om hvilke regler og vedtekter vi har i sameiet
finner du disse på nettsiden vår www.kullebunn.no
Østhellinga
Borgenveien
Kullebunnveien
Containere er bestilt til:
mandag 04.05.2015
tirsdag 05.05.2015
onsdag 06.05.2015
HUSK – ikke alt kan kastes der – les på
hjemmesiden hva du kan kaste.
63
62
69
67
22