Fullmakt - Sameiet Fønix Terrasse

Comments

Transcription

Fullmakt - Sameiet Fønix Terrasse
Fullmakt
I henhold til §33 i Lov om eierseksjoner er det anledning til å stemme med fullmakt.
Jeg gir herved
Navn: _______________________________________________________
Fullmakt til å avgi stemme for meg på konstituerende sameiermøte
i Sameiet Fønix Terrasse som skal avholdes 22. april 2013
Med hilsen
Dato: _______________________________
Seksjonseier: _________________________
Seksjon nr. : __________________________

Similar documents