19112014_Nyhetsbrev - Åkebergveien 18 sameie

Comments

Transcription

19112014_Nyhetsbrev - Åkebergveien 18 sameie
ÅKEBERGVEIEN 18 SAMEIE
Dato/sted: 20.11.2014, Oslo
Til: Beboer og seksjonseiere
Fra: Styret
Ny hjemmeside - kommunikasjon med styret:
Ny nettside er opprettet for beboere og eiere. På nettsiden vil dere finne oppdaterte nyheter på
det som skjer i sameiet, fellesarkivet og kunne melde inn saker til styret.
Alle henvendelser skal gå via skjemaet på nettsiden. Adressen til nettsiden er: www.abv18.no
NB! Husk å gi oss nok informasjon slik at saken kan behandles på en god måte.
Kast av søppel i regi av sameiet avvikles:
Styret har besluttet å avvikle tjenesten «Søppeltømming i regi av sameiet, mot kostnad» fra
dags dato. Dette betyr at hver enkelt må selv ta hånd om kast av større gjenstander som
møbler, hvitevarer o.l. som ikke går i vanlig husholdningsavfall. Grunnen til dette er at rommet
som har vært brukt for oppbevaring av søppel skal nå benyttes til annet formål. Vi har funnet
en leverandør som tilbyr henting av søppel mot kostnad som hver enkelt må betale selv.
Søppeltaxi AS
Telefon: +47 92885055
Epost: [email protected]
Nettside: www.soppeltaxi.no
Org nr. 986 675 256 MVA
Styret jobber fortiden med:
 Forbedre lysforhold i fellesarealene
 Plan for oppgradering av bakgård – søknad om «Tøyenmilder»
 Vedlikeholdsplan for sameiet
 Bedre utnyttelse av fellesarealer
 Felles dugnad til våren
 Brann- og rømningsplan for sameiet
OBS! – Påminnelse fra styret
 Styret gjør oppmerksom på at fellesarealene blir overvåket med videokamera.
 De som setter fra seg søppel, møbler, hvitevarer eller lignende vil få et gebyr på kr.
2000,- som skal dekke fjerning.
 Alle har et ansvar for å holde fellesarealene rene og søppelfrie
 Ødeleggelser som følger av ballspill og barnelek vil medføre et økonomisk
erstatningskrav.
 Døra til oppgangene skal alltid være lukket
 Røyking er ikke tillatt fellesarealene
 Ta hensyn
 Ikke vær redd for å varsle styret via www.abv18.no
Med vennlig hilsen
Styret i Åkebergveien 18 sameie
www.abv18.no

Similar documents