Fellesskriv mars - Sameiet Litlafjell

Comments

Transcription

Fellesskriv mars - Sameiet Litlafjell
Fellesskriv til beboere/seksjonseiere – Mars
21. Mars. 2016
Hei alle beboere og seksjonseiere i Sameiet Litlafjell.
Nå er det på tide med en liten statusoppdatering over arbeid og saker som styret har jobbet
med i vinter.
Kontroll av brannmeldere.
Kontroll av brannmeldere er nå utført for i år. Fra nå av vil det bli en årlig kontroll i henhold
til serviceavtalen som er tegnet med ProSec.
Styret har stilt med representanter på rundene og har låst seg inn hvis det forelå tillatelse.
Det er totalt 13 leiligheter som ikke har fått melderen sin kontrollert. Disse har mulighet til å
få den kontrollert til neste år.
Det har i år blitt ekstra kostnader knyttet til en runde nummer 2 med servicefirmaet for sjekk
av brannmelderne. I fremtiden er ikke dette ønskelig og det har samtidig kostet styret mye
tid i forkant å få tak i beboere for å få tillatelse for innlåsing. Til neste kontroll ønsker styret å
se på en annen løsning slik at blir lettere å kontrollere brannmelderne.
Oppdatering av kontaktinformasjon.
Styret har under arbeidet både med kontroll av brannmelderne og med oversikt over
garasjeplassene, oppdaget at kontaktinformasjonen til beboerne ofte er utdaterte eller
mangelfulle. Styret henter ut kontaktinformasjonen som e-post og mobil til beboere
gjennom OBOS. Denne informasjonen kan lett oppdateres enten ved å ringe 02333 eller
sende en mail til OBOS på: [email protected]
Uteområdet
Som nevnt tidligere på det ekstraordinære styremøtet i november har vi fått oppnevnt en
gartner fra utbygger. Uteområdet vil være et prosjekt mellom utbygger, gartner og sameiet
ved styret. Uteområdet er en av styret sine høyest prioriterte saker. Styret er nå i
detaljplanleggingsfasen og hvis alt går etter planen vil vi starte arbeidet etter påske med
ferdigstillelse av området innen utgangen av juli 2016.
Reklamasjonssaker
Utbygger har fortsatt en rekke reklamasjonssaker mot seg og styret sin engasjerte advokat
har satt flere frister til utbygger i brev som ikke har blitt besvart. Arbeidet med en
redegjørelse av disse reklamasjonssakene med utbygger fortsetter etter påske. Styret
vurderer rettslige skritt om det ikke blir noe fremdrift. Disse sakene omhandler alt fra
manglende parkeringsplasser til grener som ikke er ryddet etter hogst.
Fellesbrev fra arkitekt.
I januar har beboere mottatt et brev fra ABO arkitektfirma, datert 13. januar. 2016.
Styret i Sameiet Litlafjell har sendt et svar og ønsket å bli informert om, og inngå dialog om,
alt arbeid som skal gjennomføres på dagens fellesområde og hvordan bebyggelsen skal bli
gjennomført. Per i dag ligger det ingen svar fra ABO arkitektfirma.
Dugnad
Det er planlagt en dugnad i slutten av april, mer info om dette kommer i egen invitasjon.
El-bil ladere
Styret har jobbet i hele vinter med å innhente av tilbud og omfanget av denne saken er
såpass stor at det må legges til årsmøtet. En prosjektskisse med budsjett blir lagt frem på
årsmøtet.
Årsmøte
Årsmøte datoen er mandag 18. april og skal være i Frøya Klubbhus, mer om saker og agenda
for møtet kommer i en egen innkalling.
Fellesskriv på e-post
Om beboere ønsker å få informasjon fra styret på e-post må dere gi tillatelse til dette.
Det kan enkelt gjøres ved å sende en mail med navn til e-postadressen:
[email protected] PS! Noter ned også hvilket husnummer/adresse som står på
ytterdøren deres
Håper dette gir dere beboere bedre innsikt i styret sitt arbeid
Vi vil i løpet av våren oppdaterte også nettsiden våres med enda mer informasjon.
MVH
Ole Kristian Førsund
Styreleder
På vegne av styret i
Sameiet Litlafjell
God Påske!