Hvitvaskingskonferansen 2015

Comments

Transcription

Hvitvaskingskonferansen 2015
Hvitvaskingskonferansen
Arrangører: Finans Norge, Finanstilsynet og Økokrim
Målgruppe: Ansatte i finansnæringen og på myndighetssiden som arbeider med hvitvasking. Også konsulentmiljøer inviteres.
Tid: 12. november 2015, 10:00 - 13. november 2015, 13:00
Sted: Sundvolden Hotel
Påmelding: Kontakt Bente Kristiansen i Finans Norge på [email protected]
I år vil søkelyset blant annet bli rettet mot nyheter fra EUs 4. hvitvaskingsdirektiv, tilsynspraksis i
Europa og det pågående lovarbeidet i Norge.
Påmeldingsfrist: frist 22. oktober
Pris: Konferansen koster kr 6800,- inkl. overnatting m/frokost, lunsj to dager og
festmiddag samt kostnader til foredragsvirksomhet mm.
Foreløpig program
Fredag 13. november
Torsdag 12. november
09.00. Registrering
14.00
Finanstilsynet – siste nytt
10.00
Åpning og velkommen
Anne-Merete Bellamy, avdelingsdirektør markedstilsyn
Henriette Stenbeck, førstekonsulent
Idar Kreutzer, adm. direktør
Finans Norge
14.30. Pause
10.10
Gjensidige forsikring
Helge Leiro Baastad, adm.direktør
10.45. Pause
11.00
Tilsynspraksis i Europa
Michael Landberg, Chefkonsulent
Finanstilsynet, Danmark
11.45
Lovutvalget – de viktigste
temaene i lovarbeidet
Professor Jon Petter Rui
12.30. Lunsj
13.30
Økokrim – siste nytt
Sven Arild Damslora, Økokrim
15.00
Sesjon A:
Risikobasert tilnærming – risikoanalyse
Metodikk, eksempler fra forsikring
Anne Lise Dietzel, Tryg
Svein‐Arne Kausland, Tryg
Sesjon B:
Risikostyring/strategi
Hvordan lykkes med AMLarbeidet i et stort finansforetak?
Roar Østby, DnB
Tine Krogsrud, DnB
16.00
Nettverksbygging
19.30
Aperitiff med påfølgende f
estmiddag
09.00
Hvordan finansnæringen
utnyttes av kriminelle?
Idar Smedsrud, Romerike politidistrikt
09.45
Prosjekt internasjonale
pengetransaksjoner
Jørgen Steen, prosjektleder,
Skattedirektoratet
10.30. Pause
10.40
Hvitvaskingsloven og personopplysningsloven – noen dilemmaer
Kim Ellertsen, juridisk direktør,
Datatilsynet
11.30. Pause
12.00
Nytt fra Politiets sikkerhetstjeneste
Terrorfinansiering – saker og
modus
Finn Stuart Jordet, PST
12.30
Etiske problemstillinger i
compliance-arbeidet
Henrik Syse, filosof
13.00. Lunsj

Similar documents