PENSJONSK ASSEK ONFER ANSEN

Comments

Transcription

PENSJONSK ASSEK ONFER ANSEN
P EN S J O N S K A S S E KO NFE R ANS E N
Pensjonskassekonferansen 2014
13.-14. mai 2014
Park Hotel Sandefjord
Pensjonsreformen – hva nå?
Pensjonsperspektiver
Livsforsikringsbransjens utfordringer
Ny tjenestepensjonslov
Aktiv aksjeforvaltning
Fellesadministrasjon og fellespensjonskasser
Markedet for livsforsikring
Kostnader ved uførhet
Innskuddspensjon og hybrider i pensjonskasser
Makro – til himmel eller helvete?
Orienteringer fra Finanstilsynet
13. MAI 2014
13. mai 2014
1200Lunsj
1300
Åpning av konferansen
1305
Pensjonsreformen – hva nå?
Robert Eriksson, Arbeids- og sosialdepartementet
1350Pause
1405
The European Agenda for Adequate, Safe and Sustainable Pensions
Fritz von Nordheim, EU-kommisjonen
1445Pause
1500Pensjonsperspektiver
Kåre Willoch
1600Pause
1615
Aktiv aksjeforvaltning
Nils Erling Ødegaard, MP Pensjon
1700
Fagprogrammet avsluttes for dagen
1900Middag
14. MAI 2014
14. mai 2014
0900
Finanstilsynet orienterer
Runa Sæther, Finanstilsynet
0945
Livsforsikringsbransjens utfordringer
Åmund Lunde, Oslo Pensjonsforsikring
1030Pause
1100
Markedet for livsforsikring
Christian Fotland, Gabler
1130 Ny tjenestepensjonslov
Rolf Skomsvold, Pensjonskasseforeningen
1200Lunsj
1300
Kostnader ved uførhet
Knut Røed, Frischsenteret
1330
Fellesadministrasjon og fellespensjonskasser
Sven Iver Steen, Arntzen de Besche
1400
Innskuddspensjon og hybrider i pensjonskassen
Helge Rudi, Trondheim kommunale pensjonskasse
1420
Makro – til himmel eller helvete?
Frank Jullum, Danske Bank
1500
Samlingen avsluttes
PÅM E L DING
Deltakeravgift
For medlemmer av Pensjonskasseforeningen
For ikke-medlemmer
5 400 kroner
7 400 kroner
Påmelding
Påmelding gjøres via vår hjemmeside www.pensjonskasser.no
innen 23. april 2014.
Vi tar forbehold om at konferansen kan bli fulltegnet. Full deltakeravgift
påløper ved avmelding etter utløpt påmeldingsfrist.
Overnatting
Hotellovernatting på Park Hotel koster kroner 1 240 og kan bestilles ved
påmelding til konferansen. Utgifter relatert til overnatting gjøres direkte
opp med hotellet.
Pensjonskasseforeningen
[email protected]
Telefon: 23 28 44 83
www.pensjonskasser.no

Similar documents