Direktør konsernjuridisk Bernard Zysman – Gjensidige

Comments

Transcription

Direktør konsernjuridisk Bernard Zysman – Gjensidige
Vår regulatoriske hverdag – styrt fra EU eller
særnorsk regulering?
Bernard Zysman, direktør konsernjuridisk, Gjensidige
26. Januar 2016
#med norden og baltikum som hjemmemarked
#1
#7
#5
#5
2
Gjensidiges juridiske struktur i og utenfor Norge
Finanstilsynet
i Norge
Gjensidige
Finanstilsynet
i Danmark
Tryg
Codan
Finansinspektionen
i Sverige
If
3
Regelverksflommen fra EU (og Norge)
•
•
•
•
•
•
SII
Omnibus II
Kommisjonsforordning (gjennomføringsbestemmelser)
Tekniske standarder utarbeidet av EIOPA
EIOPA anbefalinger
Finanstilsynet
4
Eksempler på norsk tilpasning
•
•
•
•
•
•
Garantiordning
Naturskade
Internmodell
Finansforetakslov
Bank/forsikring
Gold plating
5
Styrt fra EU? Hva ønsker vi?
•
•
•
•
•
Forutsigbarhet og konkurranselikhet
«Regelverksarbitrasje»
Tilpasning til gunstigst rammevilkår
Rettsliggjøring
Tidlig involvering/dialog
6