Prisliste Unnarennet.df

Comments

Transcription

Prisliste Unnarennet.df
UNNARENNET
Oppdatert:
Bygg
23.08.2016
Rekkehus nr.
BRA
P-Rom
Pris
Garasjepl.
Inkl
Carport
inkl.
Dok. avg
Stip. fj.
Stip. felleskostnad varme
Skjøte
H7
34
115
108
5 650 000
1
7 600
2 570
920
H7
35
116
108
5 400 000
1
7 650
2 581
925
H7
36
116
108
5 400 000
1
7 650
2 581
925
H7
37
116
108
5 400 000
1
7 650
2 581
925
H7
38
115
108
5 650 000
1
7 600
2 568
919
H9
46
130
120
6 250 000
1
8 600
2 838
1 039
H10
47
115
108
5 550 000
1
7 600
2 570
920
H10
48
116
108
5 350 000
1
7 650
2 581
925
H10
49
116
108
5 350 000
1
7 650
2 581
925
H10
50
115
108
5 550 000
1
7 600
2 568
919
Omkostninger
Ved kjøp av ny bolig skal det kun betales dokumentavgift av tomteverdi og ikke av enhetens salgspris (2.5% av andel tomteverdi).
Tinglysingsgebyr for skjøte p.t. kr. 525,-. Tinglysingsgebyr for evt. pantedokumenter utgjør for tiden kr. 697,- pr. dokument inkl. pantattest.
Det tas forbehold om endringer av offentlige satser/avgifter.
Pantedok.
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
Oppstartskapital
697
697
697
697
697
697
697
697
697
697
Felleskostnad / oppstartskapital
Størrelsen på felleskostnadene er ikke fastsatt, men stipulerte felleskostnader skal dekke sameiets ordinære driftsutgifter og avhenger av ytelsene sameiet rekvirerer.
Basert på utkast til budsjett som er utarbeidet av utbygger i samarbeid med forretningsfører, er disse stipulert til ca. kr. 18,- pr. kvm. BRA pr. mnd.
Videre er kostnad til kabel-TV og Bredbånd stipulert til ca. kr. 300,- pr. mnd, kontingent Lørenskog Stasjonsby Driftforening Park og Skog er stipulert til ca. kr. 50,- pr. seksjon pr. mnd.
Seksjoner med garasjeplass har stipulert felleskostnad kr. 150,- pr. garasjeplass pr. mnd, seksjoner med carport har stipulert felleskostnad kr. 60,- pr. carport pr. mnd
Fastsettelse av første års driftsbudsjett og felleskostnader vedtas på sameiets konstituerende sameiermøte. Felleskostnadene fordeles i henhold til vedtektene.
Forretningsfører vil på vegne av sameiet, i forbindelse med kjøpers overtakelse av bolig, innkreve kr. 3 000 i ekstra felleskostnad som startkapital til sameiet.
Kapitaltilskuddet vil ikke bli avregnet mot månedlige felleskostnader eller tilbakebetalt ved eventuelt salg av seksjonen.
Følgende kostnader kommer i tillegg til månedlige felleskostnader:
• Kostnad fjernvarme som inkluderer oppvarmet vann, fakturert etter faktisk forbruk. Forretningsfører har stipulert kostnaden til ca. kr. 8,- pr. kvm BRA.
Betalingsbetingelser
10% av kjøpesummen skal innbetales til oppgjørsmeglers klientkonto når garanti ettet Bustadoppføringslova §12 foreligger (ved forbrukerkjøp).
Ikke-forbrukere skal innbetale 20% ved kontraktsinngåelse, det vil bli stilt krav om kommitert finansiering fra bank på resten av kjøpesummen.
Restvederlag og omkostninger forfaller til betaling to dager før overtagelse.
Kjøpsbetingelser/priser
Salgsprisene kan ikke justeres etter kontraktsinngåelse. Selger står fritt til når som helst å regulere prisen på usolgte boliger.
Prislisten er ikke å anse som bindende tilbud fra selger.
Det tas forbehold om skrivefeil i prislisten.
Oslo 23.08.2016
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
Total kjøpesum
5 661 822
5 411 872
5 411 872
5 411 872
5 661 822
6 262 822
5 561 822
5 361 872
5 361 872
5 561 822
Status