פתרון משבוע שעבר

Comments

Transcription

פתרון משבוע שעבר
‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ז‬
‫ח‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ )1‬עיר ביוון העתיקה ‪ /‬יום הדין במיתולוגיה‬
‫הסקנדינבית ‪ )2 ,‬מקדש יהודי במצרים העת�י‬
‫קה ‪ /‬יסוד אלמתכתי ‪ )3 ,‬צייר הולנדי‪ )4 ,‬מ�ו‬
‫שבה בגליל התחתון ‪ /‬אם המרגלית ‪ /‬עיר‬
‫קטנה בלוקסמבורג ‪ )5 ,‬אשתו היפה של ת�ל‬
‫מי השלישי מלך מצרים ‪ /‬אלה יוונית‪ )6 ,‬חיית‬
‫טרף ‪ /‬נחל‪ )7 ,‬סימן לא מפורש ‪ /‬ורמוט‪)8 ,‬‬
‫בן אברהם וקטורה ‪ /‬מילת זירוז ‪ /‬חטיבה‬
‫בצה"ל‪ )9 ,‬מושב בצפון עמק החולה‪ )10 ,‬כעס‬
‫רב ‪ /‬לא יציב ‪ )11 ,‬אורחת גמלים ‪ /‬מין נקנ�י‬
‫קיות חריפות‪.‬‬
‫ט‬
‫י‬
‫יא‬
‫יב‬
‫יג‬
‫יד‬
‫טו‬
‫קילר סודוקו‬
‫ח מ‬
‫י‬
‫ר ש‬
‫ו‬
‫ר‬
‫א ק‬
‫י‬
‫ת‬
‫ד‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ר‬
‫י‬
‫א‬
‫נ‬
‫ד‬
‫י‬
‫י‬
‫צ‬
‫ד‬
‫י‬
‫ט‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ג‬
‫נ‬
‫ק‬
‫ב‬
‫צ‬
‫ח‬
‫ג‬
‫ב‬
‫נ‬
‫ז‬
‫ז‬
‫ח‬
‫י‬
‫ר‬
‫מ‬
‫מ ת ק‬
‫נ‬
‫ה‬
‫א‬
‫ר‬
‫ש פ‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ב‬
‫פ‬
‫א‬
‫כ‬
‫ר‬
‫ל‬
‫י‬
‫א‬
‫י‬
‫ת מ‬
‫ה‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ג‬
‫נ‬
‫ת‬
‫כ‬
‫פ‬
‫ג‬
‫מ‬
‫י‬
‫ת‬
‫ט‬
‫נ‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ה‬
‫פ‬
‫א‬
‫נ‬
‫ס ט‬
‫ס ס‬
‫ד‬
‫כ‬
‫מ ש‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ז‬
‫ב‬
‫מ‬
‫ש‬
‫י‬
‫מ‬
‫מ‬
‫ק‬
‫א‬
‫נ‬
‫ז‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ש‬
‫מ‬
‫צ ח ק‬
‫ו‬
‫נ‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫א‬
‫‪11 10‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫א) ספין ‪ /‬שכונה ברמת גן‪ ,‬ב) זוג‪ ,‬ג) מין שרך‬
‫‪ /‬קיבוץ ליד אשקלון‪ ,‬ד) נהר באירלנד החוי‬
‫צה את קורק ‪ /‬צמח רך וצעיר‪ ,‬ה) בירת‬
‫מאוריציוס שבאוקיינוס ההודי ‪ /‬מושב בגליל‬
‫העליון‪ ,‬ו) אמורא בבלי‪ ,‬ז) נהר בספרד ‪ /‬סרט‬
‫ישראלי‪ ,‬של ג'ורג' עובדיה‪ ,‬ח) אתר עגינה‪ ,‬ט)‬
‫מאכל פרסי ‪ /‬קשה עורף‪ ,‬י) מחוקק אתונאי‬
‫קדום‪ ,‬יא) שוקת ‪ /‬מחזה של הנריק איבסן‪ ,‬יב)‬
‫נהר באפריקה ‪ /‬מנת אוכל‪ ,‬יג) מין לחם תיי‬
‫מני ‪ /‬בית כנסת קטן של חסידים‪ ,‬יד) תואר‬
‫אצולה גבוה‪ ,‬טו) משקפי צבט ‪ /‬קורנית‪.‬‬
‫ח ח‬
‫ר‬
‫פ‬
‫ה‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ל‬
‫א‬
‫ת‬
‫נ‬
‫י‬
‫ו‬
‫א‬
‫ט ש‬
‫י‬
‫ל‬
‫ג‬
‫ב‬
‫נ‬
‫מ‬
‫א‬
‫ד‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ו‬
‫א‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ר‬
‫י‬
‫ה‬
‫ד‬
‫י‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ד‬
‫א‬
‫מ‬
‫ח‬
‫י‬
‫ב‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ל‬
‫מ‬
‫ע‬
‫י‬
‫נ‬
‫ר‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ו‬
‫נ‬
‫נ‬
‫ו‬
‫פ‬
‫י‬
‫ו‬
‫ז‬
‫נ‬
‫י‬
‫פ‬
‫ר‬
‫י‬
‫ס ט‬
‫ה‬
‫י‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ק ס‬
‫ס‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ט‬
‫ב‬
‫ו‬
‫ע‬
‫א‬
‫פ‬
‫ק ט ה‬
‫ר‬
‫ב‬
‫נ‬
‫ל‬
‫ד‬
‫י‬
‫ק‬
‫ק‬
‫י‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ש ש ש ש‬
‫ח‬
‫ד‬
‫י‬
‫מ‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ו‬
‫צ‬
‫ו‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ע‬
‫י‬
‫ת‬
‫נ‬
‫י‬
‫פ‬
‫נ‬
‫י‬
‫נ‬
‫ו‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬יו"ר די מתפלא על המקצוע (‪ .7 )5 ,5‬הוא‬
‫צרפתי? חשפי אותו (‪ .8 )3‬בית לגור בו וגבינה‬
‫(אבל לא קוטג') (‪ .9 )7‬השחקן הסטנדאפיסט‬
‫הצטער כשהפך למרשל איטלקי (מ') (‪.10 )7‬‬
‫מין עגבניות (‪ .11 )3‬ממנו יצא בצלאל או‬
‫נשיא? (‪ .12 )4‬מסתבר שסבא וסבתא שלי‬
‫במצב הטלטלות (‪ .13 )6‬רצה בצעירותה (‪)3‬‬
‫‪ .14‬מי נטרל את אהבתו של מאיר אריאל?‬
‫(‪ .16 )6‬גרנט נאיבי‪ ,‬למשל (עפ"י איציק‬
‫בלול) (‪ .19 )4‬למנוחה‪ ,‬אין דבר‪.20 )3( ...‬‬
‫האירוע המכריע הדמיוני? (‪ .22 )4 ,3‬המרקים‬
‫הבולגריים שלה במסעדה איטלקית (‪.23 )7‬‬
‫משה ובת צלפחד( (‪ .24 )3‬נסיכה עם מזור ו�ד‬
‫ביר ברפואה (‪)10‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬מבקר המסעדות בלאו או בראשי וגו' (‪)5‬‬
‫‪ .2‬מטבע אלגנטי — אבל איזה פרצוף לו על‬
‫פי הפתגם!( (‪ .3 )4 ,3‬נעצו בה בדרך מחו�ש‬
‫בת‪ .4 )6( ...‬לידה בעיר מוסלמית? להפך‪,‬‬
‫לפי נאום תשובה לרב החובל (‪ .5 )5 ,3‬ביד‪,‬‬
‫בין העינים‪ ,‬מגלה ג'ונגלים( (‪ .6 )2 ,5‬השת�ג‬
‫עו על טומולי — אבל לא מקוריים (‪.11 )8‬‬
‫יטפס וימנע טיפוס (עפ"י יעקב הרמן) (‪)8‬‬
‫‪ .12‬כלי נגינה‪ ,‬לא כן? (‪ .13 )3‬מי שאחרון‬
‫שונא אותם( (‪ .15 )4 ,4‬צ'רלטון בחנה הספ�ר‬
‫די (‪ .17 )5 ,2‬פרח נאמן ושמן (עפ"י איציק‬
‫בלול) (‪ .18 )7‬כך מעריכים את יוסף בורג‬
‫בהוד השרון (‪ .21 )3 ,3‬מתפלאת מאוד‬
‫לראות שהמנוח אינו נח (‪)5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪22‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫‏(‪1-9‬‏) במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף‬
‫"הארץ"‪ .‬נא לציין בראש הגלויה את שם החידה‬
‫ותאריך הגיליון‪ .‬בין הפותרים נכונה יוגרל ספר‪.‬‬
‫בפרס השבועי זכתה דנה לוי מקרית אתא‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬

Similar documents