תשבצי היגיון

Comments

Transcription

תשבצי היגיון
‫עושה שכל יוצאים מהמשבצת‬
‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪22‬‬
‫‪25‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪33‬‬
‫‪12‬‬
‫‪24‬‬
‫‪28‬‬
‫‪27‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪39‬‬
‫‪32‬‬
‫‪36‬‬
‫‪35‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪47‬‬
‫‪37‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪46‬‬
‫‪48‬‬
‫‪50‬‬
‫‪52‬‬
‫‪38‬‬
‫‪49‬‬
‫‪51‬‬
‫‪53‬‬
‫‪57‬‬
‫‪29‬‬
‫‪54‬‬
‫‪56‬‬
‫‪55‬‬
‫‪58‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫ה‬
‫י‬
‫ל‬
‫ד‬
‫ט‬
‫נ‬
‫ב‬
‫ס ס‬
‫י‬
‫ת ה‬
‫פ‬
‫ל‬
‫ד‬
‫פ‬
‫ל ט‬
‫ו‬
‫ד‬
‫ו‬
‫כ‬
‫ג‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ג‬
‫א ת ה‬
‫ש‬
‫נ‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ב‬
‫ט פ‬
‫ו‬
‫ט‬
‫ב‬
‫ז‬
‫ל‬
‫כ‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ר‬
‫י‬
‫ז‬
‫ו‬
‫ס‬
‫נ‬
‫נ‬
‫ז‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ד‬
‫י‬
‫ס‬
‫ח‬
‫י‬
‫מ‬
‫צ‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ו‬
‫י‬
‫ס‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ו‬
‫א ה‬
‫ש‬
‫ל‬
‫צ‬
‫ש פ‬
‫א מ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ב ט א‬
‫מ‬
‫פ‬
‫ת ה‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ו‬
‫ג‬
‫ו‬
‫א ח‬
‫ס‬
‫ר‬
‫נ‬
‫ז‬
‫ס‬
‫ו‬
‫נ‬
‫פ‬
‫י‬
‫ס‬
‫ג‬
‫נ‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ )1‬ארכיפלג נורבגי‪ )6 ,‬שחרחר‪ )9 ,‬ציפור ק�ט‬
‫נה באפריקה ‪ )10 ,‬אי יווני קטן‪ )13 ,‬נהר ב�ג‬
‫רמניה‪ )14 ,‬איסוף הפרי על ידי חביטת ענפי‬
‫העץ ‪ )16 ,‬שבט אינדיאני באמריקה‪ )18 ,‬מ�י‬
‫דת נפח קדומה‪ )19 ,‬איצטדיון‪ )20 ,‬מין תוכי‬
‫בניו זילנד‪ )23 ,‬שחרור‪ )25 ,‬עוגיות צרפתיות‪,‬‬
‫‪ )27‬אכזבה‪ )28 ,‬עיר בצרפת‪ )31 ,‬ימה‬
‫באוסטריה‪ )33 ,‬אל מצרי‪ )35 ,‬גבה לב‪)36 ,‬‬
‫ההר הגבוה בפולין ‪ )39 ,‬סובין גסים‪ )42 ,‬ב�י‬
‫רת האיים המלדיביים‪ )44 ,‬מחזה של חנוך‬
‫לוין ‪ )45 ,‬הרגשת בחילה‪ )47 ,‬אציל‪ )48 ,‬טר�א‬
‫נס (פסיכולוגיה)‪ )49 ,‬ימיה‪ )52 ,‬ניצוץ‪)55 ,‬‬
‫עיר קטנה בלוקסמבורג‪ )57 ,‬מפרכה‪)58 ,‬‬
‫יהרוג את משיח בן יוסף‪.‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ )1‬סנאי אדמה לילי‪ )2 ,‬מילת בקשה‪ )3 ,‬שמה‬
‫הקודם של טוקיו ‪ )4 ,‬תו נגינה‪ )5 ,‬עיר בצ�ר‬
‫פת ‪ )6 ,‬מטבע קטן בימי התלמוד‪ )7 ,‬איל ב�ר‬
‫זל לניגוח חומות‪ )8 ,‬ליצן החצר של‬
‫האולימפוס‪ )11 ,‬מאכל הודי‪ )12 ,‬דג החי‬
‫בתהומות‪ )15 ,‬מושב בנגב‪ )16 ,‬מין עץ קשה‬
‫בסין ‪ )17 ,‬מלך סקוטי (‪ )19 ,)1057–1040‬ק�נ‬
‫גורו ספרותי ‪ )21 ,‬קלף חזק‪ )22 ,‬מילת של�י‬
‫לה‪ )24 ,‬לשד העצמות‪ )26 ,‬הר גבוה בפרו‪)29 ,‬‬
‫פ ט ה‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ס‬
‫י‬
‫ק‬
‫ר‬
‫י‬
‫ו‬
‫ו‬
‫נ‬
‫מסך מחשב‪ )30 ,‬עיר כהנים מקראית‪ )32 ,‬פרי‬
‫בדרום אמריקה‪ )34 ,‬בעל שערות קשות‪)35 ,‬‬
‫נכרי שהתייהד‪ )37 ,‬מערב‪ )38 ,‬מין מנעול‪)40 ,‬‬
‫עיר בהונגריה‪ )41 ,‬ספורה‪ )43 ,‬ממציא שעון‬
‫המטוטלת‪ )44 ,‬משבעת הרקיעים באגדה‪)46 ,‬‬
‫מטבע של אוזבקיסטן‪ )50 ,‬צדפת מאכל‪)51 ,‬‬
‫ספין‪ )53 ,‬ממכות מצרים‪ )54 ,‬יחידת מידה‬
‫ללחץ‪ )55 ,‬מתנה‪ )56 ,‬פנים‪ ,‬תוך‪.‬‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫ת‬
‫ר‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ב‬
‫י‬
‫ה‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ש‬
‫נ‬
‫ס צ‬
‫ל‬
‫י‬
‫ס‬
‫ס‬
‫ת ע‬
‫ל‬
‫פ‬
‫א‬
‫נ‬
‫י‬
‫ר ש‬
‫ו‬
‫מ‬
‫מ ש א‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ר‬
‫ע‬
‫כ‬
‫י‬
‫ת ה‬
‫צ‬
‫ר‬
‫י‬
‫ו‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ו‬
‫י‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ר‬
‫ר‬
‫א‬
‫ר‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ק‬
‫ו‬
‫ח‬
‫י‬
‫צ‬
‫פ‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ל‬
‫ג‬
‫ל‬
‫ר‬
‫ד‬
‫י‬
‫י‬
‫מ‬
‫מ‬
‫ד‬
‫י‬
‫ר‬
‫ו‬
‫פ‬
‫י‬
‫ת ח ש‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ק‬
‫י‬
‫נ‬
‫ט‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ס ט‬
‫ו‬
‫ב‬
‫י‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ת‬
‫ו‬
‫ו‬
‫נ‬
‫י‬
‫ש ר‬
‫א‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫ו‬
‫ש‬
‫ק‬
‫מה דרוש‪ :‬אולי רוזה קנינה? (‪ .13 ;)4,2‬תוך‬
‫שיפור פני העיר( (‪ .14 ;)3‬הטרובדור האו�פ‬
‫ראי עשה מלבנה — ספורטאי (‪ .16 ;)6‬חתן‬
‫תרתי משמע (‪ .19 ;)4‬היא חיילת מאושרת?‬
‫זה קשקוש (‪ .20 ;)3‬ראש העיריה לשעבר‬
‫עצור ברמת גן (עפ"י יחיאל שליטין) (‪.22 ;)7‬‬
‫אפס אחד מלבנו יגיע אולי לראשנו (עפ"י‬
‫אלי מועלם) (‪ .23 ;)7‬סיר אויר (‪ .24 ;)3‬מתי‬
‫הרצל שפיר מזכיר את יוסי גרבר? (‪.)4,2,5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ל‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬לעולם לא אסכים לייצר מגמגם ונאיבית‬
‫ממשקה (עפ"י יובל רענן) (‪ .7 ;)4,5,2‬מוטל‬
‫על ידם בהיכל (‪ .8 ;)3‬הרופא נשלח לחזית‪,‬‬
‫זה גורלו (עפ"י יוסי אילן) (‪ .9 ;)4,3‬יאוש‬
‫שנעשה לרוחניות?( (‪ .10 ;)3,4‬בכשפים מחז�י‬
‫רים את הפרשה (‪ .11 ;)3‬שני צדיקים ומספד‬
‫מוסלמי (עפ"י יוסי קאופמן) (‪ .12 ;)4‬ספר‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ 21+1‬אנכי‪ .‬יוסי גרבר שם לועג לציוצי‬
‫(‪ .2 ;)2,3,2,3‬אופה עם אישור עולים בש�ק‬
‫עים (מ) (‪ .3 ;)2,5‬גילה תרופה לפה מכרסם?‬
‫(‪ .4 ;)6‬שף ברכה (עפ"י השמיעה של יגאל‬
‫שילון) (‪ .5 ;)3,5‬מקבלן רומני עם פיאט אל‬
‫תצפו ליחס רציני (עפ"י ירון רחמים) (‪;)4,3‬‬
‫‪ .6‬מוכה מהמכות שנחתו עליו באופרה של‬
‫ורדי( (‪ .11 ;)9‬הטורף בלע (אין אפס!) מוז�י‬
‫קאי (‪ .12 ;)9‬כובע שסופר עליו (‪ .13 ;)3‬קרי‬
‫עולה לנו הון תועפות (עפ"י אורי סלע)‬
‫(‪ .15 ;)5,3‬ברור שהוא עצמו הופיע בסרטים‬
‫(עפ"י מוטי ולהויז) (‪ .17 ;)3,4‬טבע המאכלים‬
‫(חלקם לפחות) (עפ"י אלי מועלם) (‪.18 ;)7‬‬
‫סופר לתליה בהרים (מ) (‪ .21 ;)6‬ר' ‪ 1‬אנכי‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫‏(‪1-9‬‏) במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף‬
‫"הארץ" עד יום שלישי‪ .‬נא לציין בראש הגלויה‬
‫את שם החידה ותאריך הגיליון‪ .‬בין הפותרים‬
‫נכונה יוגרל ספר‪ .‬בפרס השבועי זכתה‬
‫אריאלה ממון מרמת גן‪.‬‬
‫‪ 4‬במרץ‬
‫‪ 2016‬מוסף הארץ‬
‫ ‪67‬‬

Similar documents