פתרון משבוע שעבר

Comments

Transcription

פתרון משבוע שעבר
‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪17‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪18‬‬
‫‪22‬‬
‫‪25‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪33‬‬
‫‪12‬‬
‫‪24‬‬
‫‪28‬‬
‫‪27‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪39‬‬
‫‪32‬‬
‫‪36‬‬
‫‪35‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪47‬‬
‫‪37‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪46‬‬
‫‪48‬‬
‫‪50‬‬
‫‪52‬‬
‫‪38‬‬
‫‪49‬‬
‫‪51‬‬
‫‪53‬‬
‫‪57‬‬
‫‪29‬‬
‫‪54‬‬
‫‪56‬‬
‫‪55‬‬
‫‪58‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ט‬
‫ר‬
‫נ‬
‫ג‬
‫ר‬
‫ח‬
‫ק‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ט ע‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ע‬
‫ת‬
‫מ ט‬
‫נ‬
‫ג‬
‫ז‬
‫ע‬
‫ז‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ז‬
‫ד‬
‫נ‬
‫ח‬
‫ד‬
‫ק ס‬
‫צ‬
‫ר‬
‫צ‬
‫ת‬
‫ג‬
‫ד‬
‫י‬
‫מ‬
‫ב‬
‫ט‬
‫י‬
‫ו‬
‫א‬
‫ס‬
‫א‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ה ח‬
‫ר‬
‫י‬
‫כ‬
‫י‬
‫ת‬
‫ל‬
‫פ‬
‫ג‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ה‬
‫ס‬
‫ר‬
‫ס‬
‫ק ט‬
‫ס‬
‫כ‬
‫מ‬
‫ל‬
‫ש‬
‫ש כ‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ס‬
‫נ‬
‫ד‬
‫י‬
‫א ת ה‬
‫מ‬
‫פ‬
‫ג‬
‫נ‬
‫ס‬
‫פ‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ד‬
‫ה‬
‫ג‬
‫י‬
‫פ‬
‫ח‬
‫פ‬
‫ס‬
‫מ‬
‫נ‬
‫כ‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ט‬
‫ר‬
‫ש‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ )1‬מין צב‪ )6 ,‬חכם בתקופת המשנה‪ )9 ,‬עיר‬
‫באיטליה ‪ )10 ,‬הר געש בקוסטה ריקה‪ )13 ,‬מ�ע‬
‫רב ‪ )14 ,‬מקום הולדתה של אפרודיטה‪ )16 ,‬ג�ו‬
‫מה בסלע בה נקווים מי הגשמים‪ )18 ,‬דופנות‬
‫הפעמון‪ )19 ,‬בנו של נחור אחי אברהם‪)20 ,‬‬
‫עלוה‪ ,‬כל עלי הצמח‪ )23 ,‬מלחין ארגנטיני‪)25 ,‬‬
‫עץ נשיר גדול הגדל בגדות נחלים‪ )27 ,‬שפיר‪,‬‬
‫לא ממאיר‪ )28 ,‬יחידת הספק‪ )31 ,‬שמה הקודם‬
‫של טוקיו ‪ )33 ,‬טפטף‪ ,‬נזל אט אט‪ )35 ,‬מח�ש‬
‫בה ‪ )36 ,‬מאפה ירקות צרפתי‪ )39 ,‬עיר בסלו�ב‬
‫קיה‪ )42 ,‬שפרה ורבה‪ )44 ,‬תערובת דלילה של‬
‫בטון‪ )45 ,‬בד עבה עשוי צמר כבוש‪ )47 ,‬נהר‬
‫בגרמניה‪ )48 ,‬חור שציר הדלת סובב בתוכו‪,‬‬
‫‪ )49‬תל חרבות‪ )52 ,‬נחגר‪ ,‬נקשר בחגורה‪)55 ,‬‬
‫עיר בדרום גרמניה‪ )57 ,‬שומר הנשים בחצר‬
‫אחשוורוש‪ )58 ,‬עינות צוקים‪.‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ )1‬העוויות של חנופה‪ )2 ,‬עיר בגרמניה על גבול‬
‫הולנד‪ )3 ,‬נהר בצרפת‪ )4 ,‬קידומת לשם צרפתי‪,‬‬
‫‪ )5‬אדם‪ )6 ,‬ספר של צרויה שלו‪ )7 ,‬לחם הודי‪)8 ,‬‬
‫פייטן ומקובל בצפת‪ )11 ,‬עטיני פרה על האש‪,‬‬
‫‪ )12‬סוחר‪ )15 ,‬אל הרעם במיתולוגיה הנורדית‪,‬‬
‫‪ )166‬אי במלטה‪ )17 ,‬צמח בר ממשפחת המור�כ‬
‫בים‪ )19 ,‬דפנה‪ )21 ,‬ענף עבה‪ )22 ,‬תבלין לקפה‪,‬‬
‫א‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ה‬
‫א‬
‫נ‬
‫פ‬
‫א מ‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ת‬
‫י‬
‫מ‬
‫‪ )244‬עיר עתיקה במצרים‪ )26 ,‬התכוון‪ ,‬עלה ב�ד‬
‫עתו ‪ )29 ,‬סרט של רומן פולנסקי‪ )30 ,‬סופרת ו�מ‬
‫שוררת ישראלית‪ )32 ,‬אגדה בארצות הצפון‪)34 ,‬‬
‫ספל‪ ,‬קערית ‪ )35 ,‬קנגורו ספרותי‪ )37 ,‬מצבת ז�י‬
‫כרון‪ )38 ,‬מילת זירוז‪ )40 ,‬אל מצרי‪ )41 ,‬ריק‪,‬‬
‫נעור‪ )43 ,‬נגן צ'לו נודע‪ )44 ,‬צייר צרפתי‪)46 ,‬‬
‫מבני עדת קורח‪ )50 ,‬סודי‪ )51 ,‬המוט שבפלך‪,‬‬
‫‪ )53‬קוסם‪ )54 ,‬מילת הכפלה‪ )55 ,‬כעס‪ )56 ,‬רטוב‪.‬‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫ג‬
‫נ‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ע‬
‫מ‬
‫א‬
‫פ‬
‫ד‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ה א ש‬
‫ד‬
‫מ‬
‫ר‬
‫כ‬
‫ה‬
‫י‬
‫ל ש‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ט‬
‫ד‬
‫ב‬
‫נ‬
‫פ‬
‫ל‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ו‬
‫א‬
‫ר‬
‫פ‬
‫ו‬
‫י‬
‫ב‬
‫ד‬
‫י‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ב‬
‫נ‬
‫ג‬
‫ר‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ד‬
‫ח‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ר‬
‫א‬
‫ז‬
‫ה‬
‫י‬
‫ל‬
‫ד‬
‫פ‬
‫א‬
‫י‬
‫ו‬
‫ט א‬
‫ז‬
‫ל‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ד‬
‫מ‬
‫כ‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ת‬
‫ק‬
‫כ‬
‫פ‬
‫ר‬
‫ל‬
‫ס ט‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ג‬
‫ר‬
‫כ‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ל‬
‫ר‬
‫ר‬
‫ה‬
‫ס‬
‫ו‬
‫נ‬
‫י‬
‫מ‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ק‬
‫י‬
‫ר‬
‫י‬
‫ו‬
‫ל‬
‫י‬
‫נ‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ס‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬ספר מוסמך? סתם‪( ...‬עפ"י יהושע רחמים)‬
‫(‪ .7 ;)5,5‬גורר את עצמו‪ ,‬ולהפך (‪ .8 ;)3‬בפ�ר‬
‫קליטות המדינה אמרו שהוא המנהיג של תקוע‬
‫פתנו (עפ"י ירון רחמים ועודד גרטמן) (‪;)4,3‬‬
‫‪ .9‬הם פטפטו — וביציאתם תמכו בנו (‪.10 ;)7‬‬
‫המלחין חזר לוועדה (‪ .11 ;)3‬מתקן טעויות של‬
‫קוסמות (עפ"י יוסי קאופמן) (‪ .12 ;)4‬עושות‬
‫מעגלים מן העופות( (‪ .13 ;)6‬באיזו דרך הן ת�ו‬
‫חבות אותו? (‪ .14 ;)3‬שמענו שהם מכינים תה‬
‫על פי הספר( (‪ .16 ;)6‬ע"י הרשת קוף נותן ק�ו‬
‫לו (‪ .19 ;)4‬הנחה עבורנו (עפ"י איציק בלול)‬
‫(‪ .20 ;)3‬בתזמורת פגוש ביונית? להפך (עפ"י‬
‫יהושע רחמים) (‪ .22 ;)7‬יש עופות ענק בכוח‬
‫(‪ .23 ;)7‬העו"ד הגיעה לפרקה (‪ .24 ;)3‬רופא‬
‫השיניים שיבחו (עפ"י יהושע רחמים) (‪)5,2,3‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬על פי הספר שוב אין יציבות בשער המטבע‬
‫הישן (‪ .2 ;)5‬האיראני שוב יחלל אולי את התנ"ך‬
‫(עפ"י יהושע רחמים) (‪ .3 ;)7‬עונש כזה יש מזמן‪,‬‬
‫בדרך מסוימת (‪ .4 ;)6‬מפה לא סודית (עפ"י יהושע‬
‫רחמים) (מ) (‪ .5 ;)6,2‬מפקד מסתובב בגרמניה‬
‫(עפ"י יהושע רחמים)( (‪ .6 ;)7‬כשהתלוננה הז�מ‬
‫רת על אובדן נרתיקה‪ ,‬אמרו לה שיש יותר מדי‬
‫כאלה (עפ"י יוסי אילן) (‪ .11 ;)3,3,2‬החברה‬
‫מיוצגת בין הרשעים (עפ"י יהושע רחמים) (‪;)4,4‬‬
‫‪ .12‬שם אולי חזן שרטט את גבולותיהם וכו' (‪;)3‬‬
‫‪ .13‬במשטרה שמר מתוך שמירת סודיות (‪.15 ;)8‬‬
‫שפן מבולבל (עפ"י יהושע רחמים) (‪ .17 ;)3,4‬הם‬
‫על הרגלים כדי לראות את נתי בגמר (עפ"י יעע‬
‫קב טומשין) (‪ .18 ;)3,4‬ברק הלוי השתנה בברכת‬
‫"מה טובו" (מ)( (‪ .21 ;)6‬תש כוחם בארוחת הב�ו‬
‫קר? (עפ"י יהושע רחמים) (‪)3,2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪22‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫‏(‪1-9‬‏) במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף‬
‫"הארץ"‪ .‬נא לציין בראש הגלויה את שם החידה‬
‫ותאריך הגיליון‪ .‬בין הפותרים נכונה יוגרל ספר‪.‬‬
‫בפרס השבועי זכה אלון חובב מצור הדסה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬