pdf

Comments

Transcription

pdf
www.utnieuws.nl
Onafhankelijk magazine van de Universiteit Twente
jaargang 02 - nummer 07 - september 2012
Ed Brinksma >
‘Ik ben een
zondagskind’
Achtergrond >
Integriteitscommissie
over vertrouwen
Reportage >
Baywatch op Texel
Extra bijlage >
Vrijhofspecial
T
N
U
T
S
Gratis Fiets
t.w.v.
€ 179!
Alleen voor studenten: 15 maanden de Volkskrant voor
€ 15 per maand en een fiets cadeau! Check vk.nl/fiets
2 UT NIEUWS 07|2012
Nieuws
In dit nummer
Opinie | Verkiezingen
> 16 – 17
Van de redactie
Op het moment dat dit septembernummer
van UT Nieuws uitkomt is de Kick-In alweer
achter de rug en staat de opening van een
kersvers academisch jaar voor de deur. Met
andere woorden: we zijn allemaal weer
Studenten | Terrassentest
> 32 - 33
uitgerust terug op het nest.
In dat nest is volop jong leven te vinden.
Speciaal voor de nieuwe studenten (er
deden er 1100 mee aan de Kick-In) is het
coverinterview met Ed Brinksma. Een eerste
kennismaking met hun rector magnificus.
Ed Brinksma > 4 – 7 Interview Arjen Dijkstra > 10 – 11 High Tech Factory > 12 – 13
Integriteitscommissie > 14 – 15 In het stemhokje > 18 Masteronderwijsdag > 19 Foto
Kick-In > 20 – 21 Interview Jetje Beijer > 22 – 23 Boekrecensie > 25 Alumnus Peter van
de Pol > 26 – 27 Interview Vanessa Evers > 28 – 29 Activisme > 30 – 31 International:
How to stay relaxt > 34 – 35 PhD Silja Eckartz > 36 Expat Lens: Ricardo de Oliveira Schmidt
> 37 Twenty Twente Tweets & Geert en Beert > 38
25%
25% KORTING
op lenzen, brillen en zonnebrillen
Geldig in 2012 op vertoon van je collegekaart
Dat zie je alleen bij
Maar we denken dat ook ‘oud-gedienden’
het leuk vinden om te lezen dat Brinksma
kiezers hebben we een overzichtje van
“geen enkel idee had wat studeren precies
partijstandpunten gemaakt, gebaseerd op
inhield”, toen hij zich op zeventienjarige
een inventarisatie van het HOP (Hoger On-
leeftijd aan de poort van de RUG meldde.
derwijs Persbureau). Zie het als een service,
We peilden verder hoe het staat met het
niet als een stemadvies. Want daar wagen
activisme. Door de langstudeerboete is er
we ons niet aan. Bovendien zweven we zelf
niet veel animo onder studenten om een be-
ook nog. We hebben wel StemWijzer inge-
stuursfunctie op zich te nemen. Bijna iedere
vuld, maar daar mogen we, volgens Martin
studie- of studentenvereniging heeft er last
Rosema, universitair docent politicologie,
van. Want wie voelt er nu voor een dikke
niet blind op varen. In een opinieverhaal
boete van 3000 euro? Politici steggelden
op pagina 16&17 geeft hij uitleg over het
deze zomer volop over de langstudeerboete.
gebruik van stemwijzers.
Met de verkiezingen voor de deur werd het
Bij dit nummer van UT Nieuws Magazine
een campagne-onderwerp. Voor studenten
voegen we eveneens een Vrijhofspecial. Het
lijkt het gunstig uit te pakken. Met de
bruist in De Vrijhof. En dat willen we aan
nadruk op lijkt. De langstudeerboete is (ten
het begin van een nieuw cultureel seizoen
tijde van het drukken van UT Nieuws) nog
graag onder uw aandacht brengen. Kom
niet definitief van tafel.
eens binnenlopen!
Nu we het toch over de naderende verkie-
Enschede • Hofpassage 13 • Tel. 053-4321898
Colofon
Onafhankelijk maandblad voor personeel en
studenten van de Universiteit Twente. Jaargang 02.
Verschijnt elke eerste donderdag van de maand op
de campus; vrijdag/zaterdag buiten de UT. Oplage:
8.000 exemplaren.
Redactie-adres:
Gebouw De Vrijhof
Kamers 315, 316, 317, 328, 319
De Veltmaat 5, 7522 NM Enschede
Postadres:
Postbus 217, 7500 AE Enschede
Telefoon:
(053 – 489) 2029
zie verder onder redactie
Fax: (053 – 489) 3439
E-mail redactie: [email protected]
Internet: http://www.utnieuws.nl
of via de homepage van de UT
Twitter:
@UTNieuws
Redactie:
Ditta op den Dries (hoofdredacteur,
(053 - 489) 2030
[email protected]
Paul de Kuyper (053 – 489) 4084
[email protected]
Maaike Platvoet (053 – 489) 3815
[email protected]
Sandra Pool (053 – 489) 2936
[email protected]
Office-management:
Brigitte Boogaard (053 – 489) 2029
[email protected]
Vaste medewerkers:
Marloes van Amerom, Leanne Benneworth, Mo
Cornelisz, Giels Brouwer,
Rayke Derksen, Nynke Dirven, Maaike Endedijk,
Egbert van Hattem, Laura Lisa Hellwig,
Simone Kramer,
Ruben Libgott,
Mariska Roersen,
Beer Sijpesteijn, Thijs Spruijt, Jochem Vreeman.
Internetbeheer:
WAME – Websites, Applicaties, Advies
www.wame.nl
Foto’s:
Arjan Reef, Gijs van Ouwerkerk.
zingen hebben; speciaal voor zwevende
Redactieraad:
M. Driesprong, dr. A. Heuvelman,
drs. J.W.D. ter Hellen,
prof. dr. A. Need, dr. O. Peters.
Advertenties:
Bureau Van Vliet BV, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort
Tel. 023 – 5714745. Site: www.bureauvanvliet.com
E-mail: [email protected]
Advertentietarieven op aan­vraag.
Regionale advertenties
TwentyFifty, Postbus 652, 7500 AR Enschede
Tel. 053 – 6409004. Site: www.twentyfifty.nl
E-mail: [email protected]
Advertentietarieven op aanvraag.
HOP:
UT Nieuws is aangesloten bij het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP).
Adreswijzigingen:
Abonnees (ook studenten) dienen deze
schriftelijk door te geven aan de redactie
UT-Nieuws Postbus 217, 7500 AE Enschede
of per e-mail: [email protected]
Stage of buitenlands studieverblijf: studenten
die op stage gaan of in het buitenland gaan
studeren kunnen het UT-Nieuws magazine op
schriftelijk verzoek opgestuurd krijgen. Wie
prijs stelt op deze (gratis) service zendt een
Ditta op den Dries, hoofdredacteur.
adreswijziging naar de redactie o.v.v.
faculteit, stagelocatie en periode (zo nauwkeurig mogelijk).
Kopij:
Nieuws voor het UT-Nieuws magazine en de
website naar: [email protected]
Abonnementen:
Jaarabonnement: 44 euro. Abonnementen
schriftelijk aan te vragen met vermelding
van naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en bank-/girorekening. Abonnementen kunnen maandelijks ingaan. Betaling
via factuur. Het jaarabonnement wordt
automatisch verlengd, tenzij men minimaal 1
maand voor afloop van de abonnementsperiode schriftelijk opzegt.
Concept, vormgeving en realisatie:
Wegener SpeciaalMedia
www.wegenerspeciaalmedia.nl
Bezorging Campus:
Motorsportgroep UT, Richard van Schouwenburg
en Arno Wedzinga, tel. 053-4892029.
E-mail: [email protected]
Copyright UT-Nieuws:
Auteursrecht voorbehouden. Het is verboden
zonder toestemming van de hoofdredacteur
artikelen schema’s foto’s of illustraties geheel
of gedeeltelijk over te nemen en/of openbaar te
maken in enigerlei vorm of wijze.
UT NIEUWS 07|2012 3
4 UT NIEUWS 07|2012
Interview
Ed Brinksma , rector magnificus van Universiteit Twente
‘Je hebt niet altijd
alles zelf in de hand’
Bijna vier jaar staat (54) als rector magnificus aan het roer van de Universiteit Twente. Een
de plekken waar ze ontstaan. Grote universiteiten
drukke baan, die veel vergt van zijn sociale leven maar ook interessante ontmoetingen en
misschien minder snel bij het CvB terecht komen.
talloze uitdagingen biedt. Hij tekent daarom graag voor vier jaar bij, alhoewel de officiële
hebben een strakker protocol, waardoor problemen
Maar zij hebben ook weer minder overzicht van wat
er speelt en leeft.’
beslissing – het akkoord van de Raad van Toezicht - daarover nog moet vallen. Aan hem
‘Dat ‘wij-gevoel’ en die betrokkenheid is sterk op de
ligt het in ieder geval niet. ‘Het is een voorrecht om aan een universiteit, en zeker die van
zijn bij wat er in de faculteiten en instituten gaande
ons, te mogen werken als rector.’
alles op de hoogte te zijn. Nieuwe hoogleraren nodi-
UT. Dat past ook bij mij. Ik wil persoonlijk betrokken
is, en span me er voor in om zo goed mogelijk van
gen we uit voor uitgebreidere kennismakingssessies.
Tekst: Maaike Platvoet | Foto’s: Rikkert Harink >
centraal’, waarmee hij doelt op de invoering van het
Als rector ben ik natuurlijk vooral verantwoordelijk
Nieuwe Onderwijs Model (NOM), dat vlak voor de
voor het academische deel, maar ik zou vaker ook
Lunchen in restaurant Amis werd het. Op zijn
zomervakantie na ellenlange vergaderingen eindelijk
die betrokkenheid willen met het ondersteunende
verzoek. Want rector magnificus Ed Brinksma houdt
instemming kreeg van de Universiteitsraad. Maar
personeel. Uiteindelijk hebben we één gedeeld doel,
nou eenmaal van lekker eten. Zelf koken doet hij
ook het lustrumjaar vond Brinksma fantastisch.
en dat is om – binnen de mogelijkheden - van deze
graag. Geen ingewikkeld gedoe, gewoon met goede
‘Het hoogtepunt was voor mij de diesviering, met
universiteit de beste universiteit te willen maken.’
ingrediënten een smakelijke maaltijd bereiden. Het is
de lezing van hoogleraar Clemens van Blitterswijk
Brinksma zegt dat hij erover nadenkt hoe de twee
voor de rector dé ultieme ontspanning na een lange
en de prachtige eredoctoraten, waaronder die voor
groepen – het wetenschappelijk personeel en het
dag op de UT. ‘Ik heb de gave dat ik kan proeven
de Mythbusters. Ik heb veel positief commentaar
ondersteunende personeel – nader tot elkaar kun-
wat ik lees, en kan me daardoor geweldig amuseren
ontvangen van collega’s uit het land. Dat geslaagde
nen komen. ‘Zodat ze elkaar beter begrijpen. En
met kookboeken.’ Gemiddeld drie avonden per week
lustrumjaar kwam door inzet van velen, en dan
zodat iemand van de salarisadministratie trots is als
kookt hij zelf, op de avonden dat er geen UT-ver-
leunen wij als UT op een ontzettend sterk wij-gevoel.
een UT-wetenschapper, bijvoorbeeld, een Spinoza-
plichtingen zijn. En natuurlijk eet hij graag buiten
Als je dat gevoel weet te treffen – dat gevoel van
prijs ontvangt. Ik ben er van overtuigd dat we dan
de deur. In Enschede is Amis favoriet, vandaar
betrokkenheid - kan er zo ontzettend veel. Wat dat
als UT nog sterker kunnen zijn.’ Mooi vond hij het
zijn keuze om hier te gaan lunchen. Hij bestelt de
betreft hebben we goud in handen.’
dan ook dat bij de sessies over het Nieuwe Onder-
Amis-burger, een Italiaanse bol met rosé gebraden
Natuurlijk kleven er aan die kleinschaligheid van
wijs Model, juist bij de sessie voor het ondersteu-
hamburger. En een droge witte wijn, natuurlijk.
onze universiteit soms ook nadelen. Door korte lijn-
nend personeel de zaal bomvol zat. ‘Bij de uitrol van
De afgelopen vier jaar van zijn rectoraat ervoer hij
tjes komen problemen ook snel op het bordje van het
het NOM hoop ik dat we dat vast houden.’
‘onder de streep’ als zeer positief. ‘De renaissance
college van bestuur, en dus van de rector, terecht.
Wat hem drijft? Even is het stil aan de andere kant
van het onderwijs aan de universiteiten staat daarin
‘Het is belangrijk dat problemen worden opgelost, op
van de tafel. Dan heel resoluut: ‘De successen van
de instelling en de successen van de mensen van
onze instelling. En natuurlijk zaken die een direct
Hendrik Brinksma (Ed)
gevolg zijn van het beleid. We hebben vol ingezet op
het realiseren van een University College, ATLAS.
En nu is de accreditatie binnen. Dat is ontzettend
bevredigend.’
1957
Hendrik Brinksma (Ed), op 16 september geboren in Den Haag.
Dat er ook wel eens mindere kanten zitten aan het
1982 studeert cum laude af als wiskundige aan de RUG
rectoraat, vindt hij ook. Het vertrek van de gerenom-
1988 promotie aan de UT. Vanaf dan hoofddocent aan de toenmalige faculteit Informatica
meerde UT-hoogleraar Hans Kuipers, die bijna zijn vol-
1990 sabbatical in Zweden (Stockholm)
tallige groep meenam naar de Technische Universiteit
1991-2009 hoogleraar in de vakgroep Formal Methods and Tools van de faculteit Informatica en later de faculteit EWI
Eindhoven, noemt hij ‘een dip’. Toch heeft Brinksma
1995-1997 decaan van de faculteit Informatica van de UT
de afgelopen vier jaar niet één keer wakker gelegen
2005-2009 hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven en wetenschappelijk directeur van het
van zijn werk, zegt hij. ‘Ik ben een positief mens en
Embedded Systems Institute in Eindhoven
heb een groot relativeringsvermogen. >
2006-2010 adjointhoogleraar aan de faculteit Engineering and Science van de Universiteit van Aalborg
2009-heden
rector magnificus van de Universiteit Twente.
Ed Brinksma is getrouwd, heeft een zoon (22) en dochter (10).
UT NIEUWS 07|2012 5
Interview
Dat wil niet zeggen dat je er niet vol voor moet gaan,
maar je moet je ook niet laten opjagen. Ook niet door
allerlei opinies in de media. Je moet een eigen kijk op
kwesties hebben.’
Eerstejaars
‘Ik ben een positief mens
en heb een groot
relativeringsvermogen’
‘Maak jezelf duidelijk wat je doelen zijn’, wil hij alle
eerstejaarsstudenten als advies meegeven. ‘Voor het
eerste jaar, voor je studie, voor het leven.’ Dat is niet
gemakkelijk, beseft hij. ‘En dat inzicht mag je gaandeweg ook best wijzigen, maar het is wel van belang om te
weten wat je eruit wilt halen en hoe je in je studie wilt
Ruim tweeduizend eerstejaars zijn net de campus op-
bent, ik had geen idee. Wel was en ben ik onsterfelijk
staan.’ Zomaar gedachteloos aan een studie beginnen,
gestroomd. Zijn eigen studententijd, en in het bijzonder
nieuwsgierig en wil ik van alles precies weten hoe het
is de grootste valkuil. Als je wilt studeren, dan moet
dat eerste studiejaar, staat Brinksma nog helder voor
zit.’ Ondanks die onbevangen instelling pakte de studie
je daar vol voor gaan. Wil je er daarnaast dingen doen,
geest. Lacht: ‘Ik heb een uitstekend geheugen, daar
voor hem goed uit. ‘Mijn studententijd was een mooie
dan moet je dat goed inplannen. Denk daar vooral van
sta ik ook binnen mijn familie om bekend.’ De jonge
periode, waar ik met volle teugen van genoot. Ik had het
tevoren over na’, luidt zijn advies.
Brinksma, nog net 17 jaar oud, koos in 1975 voor een
geluk dat ik een studie koos, die me interesseerde en
Had hij zelf dingen anders willen doen? Twijfelend: ‘Mis-
studie wiskunde, aan de Rijksuniversiteit Groningen. De
die ik aan kon. Een beetje zondagskindgevoel, dat kun
schien scherpere keuzes maken op intellectuele inhoud.
‘KEI-week’ - zoals de introductie daar wordt genoemd
je wel zeggen.’
Als ik dat had gedaan, had ik bepaalde dingen nu beter
– miste hij wegens deelname aan een wetenschappelijk
Want juist het maken van een goede keuze, weet rector
in de vingers gehad. En ik vraag me wel eens af waarom
kamp voor jongeren in Israël. Eenmaal in Groningen had
Brinksma, is voor de huidige student lastig door het
ik niet in het buitenland ben gaan studeren. Een beetje
hij eigenlijk ‘helemaal geen voorstelling’ wat studeren
grootschalige aanbod en het studietempo dat vervol-
luie keuze, denk ik nu achteraf. Ik ging in Groningen
precies inhield. ‘Waar je dan precies dagelijks mee bezig
gens wordt verlangd.
studeren en ben daar gebleven, omdat het daar goed
6 UT NIEUWS 07|2012
was en mij gemakkelijk af ging. Maar misschien had ik
veel wil ‘uitspinnen’ . ‘Mijn 22-jarige zoon is autistisch
legejaar verzorgt voor BMT en EE-studenten. Brinksma
juist op dat punt van mijn carrière naar het buitenland
en heeft ook een handicap. Dat beïnvloedt je leven, dat
noemt ‘de transformatie’ het leukst aan het geven van
moeten gaan.’
zijn dingen die je overkomen en die moet je een plaats
onderwijs. ‘Je begint met een groep die iets nog niet
geven. Ik heb daar veel levenslessen uit gehaald, en ook
begrijpt of weet en op een gegeven moment zie je aan de
een hoop relativeringsvermogen. Al moet je ook niet
blikken dat ze het snappen. Als je iemand iets hebt laten
Een zondagskind, noemde hij zich al eerder. Een studie
te veel willen relativeren, want dat leidt tot cynisme
begrijpen, dat is heel mooi.’
die hij fluitend doorliep en cum laude afrondde, een
en is ook niet de bedoeling. Het ligt gewoon niet altijd
Niet gek dat het Nieuwe Onderwijs Model hem aan het
wetenschappelijke carrière als hoogleraar aan de UT,
aan jou, dat is belangrijk om te beseffen. Je maakt altijd
hart gaat. Want ja, daar gelooft hij in. En wel om drie
wetenschappelijk directeur van het Embedded Systems
onderdeel uit van een groep, van anderen. Je hebt niet
redenen. ‘Eén, omdat de manier waarop we academici
Institute in Eindhoven en nu rector. Maar hoe succesvol
altijd alles zelf in de hand. Dat is voor mij een bruikbaar
opleiden helemaal niet zo academisch is. Het is niet zo dat
ook, met levenslessen krijgt iedereen te maken. Wat zijn
handvat om met de wereld om te gaan.’
we met ‘standaardrecepten uit een opleidingskookboek’
Levensles
die van hem?
onze studenten kunnen leren om belangrijke problemen
‘Een levensles is dat je niet alle ontwikkelingen die
Onderwijs
relevant voor jou zijn, zelf altijd onder controle hebt. Aan
De wijze waarop rector Ed Brinksma zijn woorden in
recepten’ waarmee we problemen te lijf kunnen gaan. En
de ene kant is het goed om ambities te hebben, aan de
lange volzinnen formuleert heeft onmiskenbaar de toon
twee, omdat je pas leert door het te doen. Iedereen weet
andere kant is het goed te weten dat als je succes hebt
van een onderwijsman. Niet op een belerende manier,
dat, maar het komt maar zelden terug in het concrete
dat dit mede afhankelijk is van geluk ’, zegt Brinksma.
eerder hartstochtelijk. Hij verheugt zich enorm op de
onderwijs. Als ik zelf terugkijk, dan is datgene waar ik
Hij wil graag een voorbeeld noemen, wat hij niet al te
drie colleges ‘introductie Wiskunde’ die hij begin dit col-
het meest van heb geleerd niet het boek waaruit ik heb
op te lossen. De maatschappij schreeuwt juist om ‘nieuwe
geleerd, maar datgene waar ik iets heb toegepast. Dan
ga je kijken hoe het zit, en krijg je gevoel voor de dingen.
En drie, de wetenschap is zo groot geworden dat voor
veel vakgebieden gewoon geen standaard kennisoverzicht meer voorhanden is. Internet heeft er desondanks
voor gezorgd dat deze enorme verzameling kennis in
principe wel toegankelijk is. Maar hoe moeten we daar
dan effectief mee omgaan?’ Wat moet de universiteit doen
om nodig te blijven in dat aanbod? ‘Iedereen zet colleges
online. Dus moet je iets anders aan te bieden hebben,
juist als kleinere universiteit. Wij willen dat doen met een
speciale vorm van onderwijs. Daarmee kunnen we onze
naam en reputatie versterken.’
Of studenten de invoering van het NOM over een aantal
jaren als succesvol zullen bestempelen, is een lastige
vindt de rector. Dan zijn de studenten die het huidige
onderwijs volgen grotendeels weg. Maar dat het de
aantrekkelijkheid verhoogt voor de UT staat voor hem
vast. Hij hoopt dat studenten – ook internationaal straks een bewuste keus zullen maken voor de UT, juist
vanwege dat onderwijsmodel. En dat er dan mensen
zijn die liever klassiek onderwijs willen en ergens anders
heengaan, is ook goed. ‘Geef het een kans. Ik ben in
ieder geval niet bang om een geprofileerde keuze te
maken.’
Als het aan hem ligt, komt er dus nog vier jaar rectorschap bij. Zou hij – zonder goedkeuring of overleg met
collega-bestuurders en Universiteitsraad – iets per
direct mogen veranderen, dan is dat in ieder geval het
aantal vergaderingen en de dikke pakken papier met
50% reduceren. ‘Nee, ik ben eigenlijk geen vergadertijger. Ik denk dat ik 70% van mijn tijd in vergadering
ben. Die tijd zou ik liever spenderen aan mensen met
interessante ideeën over onze UT. Want dat is wat
inspireert. Of het nou hoogleraren zijn, promovendi,
studenten of mensen van buiten.’
De Amis-burger wordt met een espresso weggespoeld.
Buiten staat de chauffeur met de Audi-dienstwagen
al te wachten. De plicht roept, de dag is nog maar net
begonnen. |
UT NIEUWS 07|2012 7
Reportage
Baywatch op Texel
Een vakantie vol zon, zee en strand. Maar dan wel keihard werken. Enschedese
studenten waren deze zomer strandwacht op Texel. Ze zijn lid van Piranha Rescue,
de reddingstak van de UT-studentenzwemvereniging. Het bewaken heeft vooral een
preventieve taak: strandgasten uitleggen dat zwemvleugeltjes gevaarlijk zijn, mensen
terugroepen die te ver de zee in gaan. Maar soms moet er ook uren worden gezocht
naar een vermist kind.
Tekst en foto’s: Paul de Kuyper >
vereniging Piranha waren deze zomer vier leden
actief op Texel. Vandaag zijn Stan en Claire
Meneer, uw dochter heeft een heel mooi zwem-
Cox aan het werk, een vijfdejaars technische
pak aan’, begint Stan Peters (22, derdejaars
geneeskunde.
technische geneeskunde) een gesprek met de
Stan zit in zijn derde week op Texel. Hij heeft
vader van een klein meisje in rood swimsuit met
nog geen mensen uit zee moeten redden.
daarin rubberen drijvers. ‘Alleen, in het zwem-
‘Gelukkig’, zegt hij erbij. Elke ochtend doen de
bad zijn die drijvers heel veilig, maar we hebben
zes strandbewakers op post 20 reddingsoefe-
op dit moment een aflandige wind en dan kan
ningen: mensen uit zee helpen, bewusteloze
een kind een heel eind de zee op drijven. We
slachtoffers stabiel leggen en het zogenaamde
hebben liever dat u dit pak uitdoet.’
zwin afzoeken. Een zwin is de geul die tussen
De vader reageert begripvol, zoals de meesten
een zandbank en het strand loopt. Daar kan het
volgens Stan. Even later komt hij bij de hulp-
plots dieper worden en is de stroming verrader-
post polsbandjes halen voor zijn drie kinderen.
lijk. Kinderen kunnen er kopje onder gaan. Stan
Op die bandjes kunnen ouders hun mobiele
en zijn collega’s lopen schuifelend door het zand
nummer schrijven voor het geval een kind
alsof ze een kind zoeken.
verdwaalt.
Vanaf een uur of elf komen de strandgasten en
Stan bemant deze maandag met vijf anderen
dan begint het eigenlijke werk. ‘Dat is vooral
de post bij strandpaal 20 bij toeristendorp De
preventief’, vertelt Stan. Hoewel het zo’n 25
Koog. Ook bij palen 19, 21 en 28 bewaakt de
graden en zonnig is, is het niet heel druk op
Texelse Reddingsbrigade het strand gedurende
het strand bij De Koog. Tijdens de patrouilles
Het was een hectische zondag op haar post, voor-
de zomermaanden. De strandwachten komen
– altijd met twee man tegelijk, uitgerust met
al omdat zich in de middag een moeder meldde
van brigades uit het hele land en doen het
portofoon, een rescuetube (een flexibele red-
die haar zesjarige zoontje was kwijtgeraakt. ‘Ze
zomerwerk een, twee of drie weken als vrijwil-
dingsboei) en een redvest – vraagt hij mensen
had zich even omgedraaid en hij was weg. Wij
liger. Hun maaltijden worden vergoed en ze
de ruimte voor de strandopgang vrij te houden
gaan dan op zoek. Iemand langs de waterlijn,
krijgen een slaapplek aangeboden. Van de vorig
zodat er bij nood een ambulance het strand op
iemand langs de duinen, en omdat het strand hier
jaar opgerichte Rescue-tak van studentenzwem-
kan. Vliegeraars met dubbele lijnen spreekt hij
heel diep is ook iemand midden over het strand.
aan. Die zijn verboden. Maar vooral wijst hij de
Doorgaans lopen kinderen weg met de zon en de
mensen op het verbod op drijfmiddelen, zoals
wind in de rug. Behalve meisjes met lange haren.
luchtbedden en zwembanden en de zwemvleu-
Die gaan eerder tegen de wind in anders waait
geltjes voor kinderen. Stan: ‘Die mogen hier
hun haar in het gezicht’, weet Claire.
niet, want ze bieden een schijnveiligheid. Een
De zoektocht duurde tweeënhalf uur, waarbij
kind drijft er makkelijk te ver de zee mee op.’
alle strandwachten van post 28 werden ingezet
Lange zoektocht
Claire Cox
8 UT NIEUWS 07|2012
en ook badgasten hun hulp aanboden. ‘Het jongetje werd uiteindelijk bij de vuurtoren gevon-
Vijf kilometer strand naar het noorden, bij paal
den. Vijf kilometer hiervandaan’, aldus Claire.
28 bij De Cocksdorp, is het eveneens een kalme
Enorm opgelucht waren ze dat het goed was
stranddag. ‘Je had hier gisteren moeten zijn’, ver-
afgelopen. ‘Na anderhalf uur begin je te denken:
telt Claire Cox (24). ‘Toen was het echt slalom-
wat nou als de bootpatrouille hem zo in het
men om de handdoeken.’
water vindt, of kitesurfers hem opduiken? Je
UT-student Stan Peters (rechts) met een collega-strandwacht aan het werk.
moet er niet aan denken. Gelukkig mankeerde
waarom iets gevaarlijk is, ze de volgende keer
koppe gedronken, een Texels biertje. Een enkele
dit jongetje niets.’
voorzichtiger zijn.’
keer wordt er gestapt, maar echt laat maken ze
Deze maandagmiddag zijn ze net als in De Koog
het nooit. ‘Iedereen houdt zich in, anders trek je
vooral bezig met vakantievierders aanspreken
Alert zijn
op zwemvleugeltjes. Een paar keer moet Claire
Terug in de Koog is de strakblauwe lucht een
staan’, aldus Stan. ‘Je werkt hier als hulpdienst.
tijdens haar looppatrouille mensen uit zee
grijsbewolkte geworden. Afkoelen doet het nog
Jouw aanwezigheid kan levens redden. Als je niet
roepen. ‘Die zwemmen echt te ver’, wijst ze op
niet, maar toch ruimen veel strandgasten tegen
alert bent, kan dat grote consequenties hebben.’ |
een groepje van vier zwemmers, waarbij twee
vier uur hun windschermen en vouwstoeltjes al
kinderen van een jaar of tien. ‘Ze kunnen niet
op. Stan behandelt bij de reddingspost nog een
eens staan. Die kinderen moeten watertrappe-
tiener met een kwallenbeet. Vervolgens ritst hij
len. Als je dan moe wordt, tja, dan kom je niet
zijn wetsuit dicht en stapt aan boord van de red-
meer terug.’
dingsboot. Nog even een uurtje vaarpatrouille,
Met collega Ruud probeert ze het clubje met
vooral om extra ervaring op te doen, want echt
armgebaren naar de kant te halen. Ze hebben
druk is het niet meer.
ook wel een fluitje, maar ze doen het liever
Een uur later wordt begonnen met opruimen.
zonder. ‘Dat is vriendelijker.’ De zwemmers zien
Om zes uur sluit de post. De ervaring leert dat
het wenken en komen op veiliger afstand. Ruud
zelfs op warme, drukke dagen het strand rond die
en Claire blijven even staan. ‘Dan kunnen we
tijd is leeggestroomd. De bemanning van de vier
uitleggen waarom we ze terugroepen’, verklaart
bewakingsposten eet gezamenlijk in De Koog.
de TG-studente. ‘We hopen dat als je vertelt
Later op de avond wordt er soms een Skuum-
het niet. De volgende ochtend moet je er weer fris
UT NIEUWS 07|2012 9
Promovendus
Arjen Dijkstra (33) promoveert in Martinikerk in Franeker
Zoektocht naar de
verdwenen sextant
Als promovendus Arjen Dijkstra naar een feestje gaat wéét hij dat de vraag gaat
komen. Wat doe je zoal in ‘t dagelijks leven?, willen mensen weten. Het antwoord
van Arjen: ‘onderzoek naar wiskunde in de zeventiende eeuw in Friesland’. Als hij
dan een opgetrokken wenkbrauw ziet gooit hij graag wat olie op het vuur. ‘En dat
wordt betaald van jullie geld’, zegt hij steevast. ‘Mijn onderzoek is verre van saai.
Het is juist bijzonder spannend! En waardevol’ , zegt hij, strijdbaar en vol passie.
Dijkstra promoveert op vrijdag 21 september in de Martinikerk in Franeker.
Tekst: Ditta op den Dries | Foto: Dick Manshande >
zoek) aan verbonden zijn. En dat is voor Dijkstra de
UT. Nadat hij zijn verzoek indiende kreeg hij dus per
Waarom in de Martinikerk en niet op de campus
omgaande een afwijzing. Het kostte hem een reisje
van de Universiteit Twente? Omdat het plaatje
naar Enschede en een gesprek van een half uur met
voor Dijkstra dan klopt als een bus. Hij verdedigt
rector magnificus Ed Brinksma. Hij wist hem al snel
zijn proefschrift in de kerk waar in vroeger tijden
te overtuigen van de sterke link tussen zijn onder-
de hoogleraren uit zijn onderzoek in de banken
zoek en de aangevraagde plek van promoveren. ‘En
schoven. Het is ook typerend voor zijn werkwijze:
ik heb aangevoerd dat er van precedentwerking
blijf altijd zo dicht mogelijk bij je bronnen. Hij moest
geen sprake zal zijn. De kans dat er nóg iemand gaat
daarvoor wel eerst de top van de UT overtuigen.
promoveren op een Fries en historisch onderwerp is
Het is gebruikelijk dat promovendi op de universi-
nihil’, lacht hij.
teit promoveren waar ze (ten tijde van hun onder-
Zijn proefschrift heeft de titel: Between academics
hoogleraren in de wiskunde en hun werk staan in
and idiots, a cultural history of mathematics in the
zijn onderzoek centraal: Metius, Holwarda en Ful-
Dutch Province of Friesland (1600 – 1700). Wie het
lenius. Zo geeft hij de geschiedenis een gezicht. Hij
Arjen Dijkstra
boek leest krijgt inzicht in wat wiskunde in de ze-
dook in hun leven en haalde spannende dingen naar
ventiende eeuw inhield en hoe Friesland er destijds
boven. ‘Ik voelde me net inspector Morse. Ik stuitte
uitzag. ‘Het boek kan door historici begrepen wor-
op hoogleraren met schulden en drankproblemen,
Naam: Arjen Dijkstra
den, er zit niet té veel wiskunde in’, grapt hij. Zijn
op leugenaars die in hun eigen fantasie geloofden,
Leeftijd: 33
werk zoomt sterk in op de geschiedenis van Frane-
op machtsintriges en relatieproblemen. ‘Ik vond het
Geboren in: Dokkum
ker, dat in die periode een belangrijke universiteits-
humor te ontdekken dat de vrouw van Abraham de
Broer van: Anne Dijkstra, werkzaam op UT aan de
stad was. De overblijfselen daarvan zijn nog volop
Grau, een van de hoogleraren wiskunde, het tafelzil-
faculteit Gedragswetenschappen
te zien. ‘Vroeger had Nederland twee universiteiten;
ver van de buurvrouw stal.’
Opleiding: havo, daarna hbo Leeuwarden docent
een in Leiden en een in Franeker. De universiteit
‘Mijn proefschrift zit tjokvol met bijzondere vond-
geschiedenis
van Franeker ontstond na de Reformatie omdat er
sten. Brieven van grote geleerden die opdoken en
Studeerde: Geschiedenis aan de RUG. Cum laude
behoefte was om protestantse dominees op te lei-
een originele pakbon van de verscheping van het
afgestudeerd.
den. Er studeerden ook medici en rechtsgeleerden’,
fameuze Orrery, een bijzonder type planetarium
AIO: Kwam na zijn doctoraal naar de UT als AIO.
vertelt Dijkstra ter plekke. Het oude witte klooster,
dat in de achttiende eeuw door stadhouder Willem
Werkt: als coördinator scholierenacademie aan de RUG.
waar in de zeventiende eeuw les werd gegeven,
V geschonken wer d. Daar kan ik helemaal warm
Promoveert: op vrijdag 21 september om 15.00 uur in de
staat nog overeind. De vleugel er tegenover ook.
voor lopen, van zo’n vondst.’
Martinikerk in Franeker.
Het Mariakerkje dat naast het klooster stond is, tot
Begeleider proefschrift: Fokko Jan Dijksterhuis.
spijt van Dijkstra, gesloopt.
Sextant
Voorzitter van de promotiecommissie: Ed Brinksma
Hij zit boordevol verhalen die zich in en rond het
Onder wiskunde in de zeventiende eeuw werd
Paranimfen: Tim Nicolaije en Arjen Veenstra.
oude universiteitsgebouw hebben afgespeeld. Drie
destijds heel wat meer verstaan dan tegenwoor-
10 UT NIEUWS 07|2012
dig. De astronomie, vestingbouwkunde, navigatie
en zelfs de muziekleer waren hier onderdeel van.
In 1607 ontwierp de Franeker hoogleraar Adriaan
Metius, de eerste hoogleraar wiskunde in Frane-
In de voetsporen van
inspector Morse
afvragen of het zo erg is dat de sextant verdwenen is. Ik wéét de waarde van het instrument en
wat ermee gedaan is op de universiteit Franeker. Maar toch blijf ik ernaar op zoek. En als ik
ker, een bijzonder instrument om astronomische
over verschillende instellingen. Het sextant kwam
‘em ooit vind kom ik vast in ‘De wereld draait
observaties mee te doen. Met het sextant kan
in het bezit van het Natuurkundig Genootschap te
door.’
de hoogte van de zon en de loop van de maan
Leeuwarden (NGL).
Vier jaar is Arjen Dijkstra als AIO aan de Uni-
worden gemeten. Maar Metius ontwierp het in-
Dijkstra weet dat het sextant van Metius in
versiteit Twente verbonden geweest. Hij bleef in
strument in de eerste plaats om de afstand tussen
1877 nog trots prijkte op een tentoonstelling.
het noorden van het land wonen. ‘Dichtbij mijn
sterren te bepalen.
Daarna verloor men in Leeuwarden de interesse
bronnen he?!.’ Hij roemt de academische vrij-
Een jaar later, in 1608, publiceerde Metius een
voor het instrument. Het werd opgeslagen op
heid die hij in Twente kreeg. ‘En de secretariële
korte handleiding voor het maken en het gebruik
de zolder van een bank, later in de kelder van
ondersteuning, die vond ik écht heel erg goed.’
van dit sextant. Iedere astronoom kon voortaan
een machinekamer en vervolgens op zolder van
Inmiddels werkt hij fulltime als coördinator van
zelf zo’n instrument in elkaar knutselen en dat
de Rijks HBS in Leeuwarden. ‘Sinds het begin
de scholierenacademie aan de Rijks Univer-
deden velen. Willem Blaeu, vaardig instrumentma-
van de twintigste eeuw is er van het sextant
siteit Groningen. Toch blijft ‘onderzoek doen’
ker en vriend van Metius, maakte voor hem een
geen spoor meer te bekennen. Kijk, en daar kan
zijn grote liefde. ‘De beste wetenschappers zijn
exemplaar dat op de universiteit intensief werd
ik slecht tegen. Het gaat wel om een instrument
mensen die hun persoonlijke fascinatie kunnen
gebruikt voor metingen. Na de dood van Metius
van twee meter hoog! Ik heb de zolders van de
omzetten in onderzoek. Je moet een gigantische
kochten de Gedeputeerde Staten van Friesland
bank en de HBS afgestruind. Niks. Ik heb op-
drive voelen’, merkte Dijkstra eerder tijdens het
het sextant voor de universiteit Franeker aan.
roepen in de krant gedaan en heb verschillende
interview op. Die drive heeft hij. Een Veni-aan-
Toen ‘Franeker’ in 1844 definitief haar deuren
sporen gevolgd. Niks. In een oud boek heb ik
vraag met het onderwerp ‘boeken in de vroeg-
moest sluiten, werden alle bezittingen verdeeld
wel een plaatje gevonden. Ach, je moet je ook
moderne tijd’ is in de maak. |
UT NIEUWS 07|2012 11
Achtergrond
Oplevering High Tech Factory nadert
De oplevering van de High Tech Factory op de campus zal deze maand plaatsvinden.
Het voormalige MESA+-gebouw werd de afgelopen twee jaar verbouwd tot een ultra-
bedrijven op huurbasis gebruik kunnen maken.
Geen enkele andere universiteit kent een soortgelijke opzet. Dat geldt ook voor de apparatuur,
geavanceerde productiefaciliteit voor kleine hightechbedrijven. Het ondernemerschap op
waarvoor in 2010 een speciaal fonds werd opge-
gebied van nanotechnologie krijgt op deze manier een flinke duw in de rug. Dankzij de
de nationale, provinciale en regionale overheden,
High Tech Factory en het High Tech Fund zijn bedrijven in staat specialistische apparatuur
toegang krijgen tot het gebruik van hightech ap-
te gebruiken en zo het productievolume te verhogen.
richt. Op dit apparatuurfonds, gefinancierd door
kunnen jonge bedrijven een beroep doen en zo
paratuur. Dit gaat door middel van een leasecontract, de apparatuur blijft eigendom van High
Tech Fund, maar de bedrijven hebben wel recht
Tekst: Maaike Platvoet | Foto: Gijs van Ouwerkerk >
als we een prominente figuur willen uitnodigen’,
op eerste koop.
zegt Miriam Luizink, algemeen directeur van
Wat meteen in het oog springt is de ingang van de
Zo’n 15 bedrijven zullen begin november hun
de High Tech Factory BV en zakelijk directeur
High Tech Factory. Die is opvallender en ruimer
intrek nemen in het nieuwe pand. De officiële
van MESA+. Ze noemt het ‘uniek’ wat in het
dan het oude MESA+-pand. Met ledlampjes zul-
opening staat op de rol voor begin 2013. ‘Dan
voormalige MESA+-pand gerealiseerd wordt: 22
len straks in de ontvangstruimte de letters van
is er vast ook een nieuw kabinet. Wel zo handig
cleanroom-eenheden en 20 kantoren waarvan
High Tech Factory oplichten. Een receptie is
12 UT NIEUWS 07|2012
er niet. ‘We willen dit laagdrempelig houden, er
komt een soort van belsysteem’, aldus Luizink.
De kantoren op de eerste verdieping zijn strak en
modern. Zwart-wit fotobehang siert de wanden,
kleurrijk gestreept tapijt op de grond. De cleanrooms – in totaal 22 eenheden – van 30 à 40 m2
zijn desgewenst bij elkaar aan te trekken. Sommige cleanrooms hebben lichtinval van buiten,
anderen niet. ‘Het ene bedrijf is misschien niet
happig op ‘pottenkijkers’, terwijl een ander graag
bij daglicht werkt.’ Enkele ondernemingen werken
al in het aangrenzende - en eerder opgeleverde
gedeelte. Zoals Micronit, die het grootste gedeelte
van de huidige cleanroom gebruikt. Daarnaast
komen bedrijven als SmartTip, Medspray, DeltaMask, SolMateS, UNeedle en NanoPhysics in het
nieuwe pand. Daarmee zit de High Tech Factory
nog niet meteen vol, maar dat is volgens Luizink
geen probleem. ‘We willen juist ook bedrijven van
buiten Twente hiernaartoe trekken, en daar is nu
nog ruimte voor.’ |
UT NIEUWS 07|2012 13
Opinie
Jacques Thomassen over het ‘masseren’ van onderzoeksgegevens
‘Elke wetenschapper weet
wat wel en niet kan’
Een schokgolf bewoog door academisch Nederland toen de fraude van de Tilburgse
Tekst: Paul de Kuyper | Illustratie: Bas van der Schot>
hoogleraar Diederik Stapel aan het licht kwam. Alle universiteiten namen maatregelen
Hooguit vijf per jaar. Zoveel zaken verwacht
om herhaling te voorkomen. Dit voorjaar werd aan de UT de Commissie Wetenschappelijk
de Commissie Wetenschappelijke Integriteit
Integriteit ingesteld, die klachten omtrent fraude behandelt en een afschrikwekkende
niet te voorspellen, erkent Jacques Thomas-
jaarlijks te behandelen. Al valt dat eigenlijk
werking moet hebben. ‘Als de commissie niets te doen heeft dan heeft ze het best aan haar
sen. De emeritus hoogleraar politicologie is
functie beantwoord.’
vertrouwenspersoon. Tot nu toe heeft de com-
de voorzitter van de commissie en tevens
missie zich over twee zaken gebogen. Daar wil
Thomassen best iets over vertellen, maar niet
te veel, want het is uiteraard niet de bedoeling
dat iedereen weet om wie het gaat. Vertrouwelijkheid is een van de kernwaarden van de
integriteitscommissie.
Melding 1 komt van studenten die stage liepen
bij een vakgroep. De stagiairs hadden het idee
dat de onderzoeksgegevens zodanig gemasseerd werden dat er statistisch een grotere
significantie in de resultaten ontstond. Groter
dan bij een ‘gewone’ benadering van die data.
Thomassen: ‘De stagiairs hadden zich geheel
verlaten op computermodellen, maar de betrokken onderzoeker heeft ons er van kunnen overtuigen dat het om verantwoordelijke
correcties op die modellen ging die hij had
gedaan. Eigenlijk was er dus niks aan de hand.
Dit was geen geval van fraude.’
Melding 2 gaat over een promovendus die
verdacht werd van plagiaat. De melding werd
gedaan door ‘de omgeving van de PhD’. Het
plagiaat had betrekking op de inleiding van het
proefschrift, niet op de kern van het onderzoek, die werd geen geweld aan gedaan.
Thomassen: ‘Volgens de strikte definitie was
het plagiaat. Dat kwam vooral voort uit naïviteit, slordigheid. Gemakzucht is misschien het
beste woord. Het proefschrift is uiteindelijk
bijgesteld en omdat de commissie het niet als
een zware vorm van plagiaat heeft beoordeeld
zag ze ook geen beletsel om de promovendus
toe te laten tot de promotie. Ik weet niet of
dat inmiddels ook gebeurd is. Daar gaat de
promotiecommissie over.’
14 UT NIEUWS 07|2012
Ingezonden:
Governance
Goldilocks
Eed afleggen
juiste impactfactors publiceert. Dat leidt tot
De Commissie Wetenschappelijke Integriteit
uitwassen. Ik hoorde laatst weer van drie tijd-
werd dit voorjaar ingesteld. Naast Thomassen
schriften die voortdurend elkaar citeren om
zetelen de hoogleraren Ellen Giebels, Leon
zo een hogere impactfactor te krijgen.’
Dit verhaal gaat over een obese organisatie die maar niet
Lefferts en Stefano Stramigioli in de com-
De hoogleraar politicologie ziet die druk
slank wil worden. En over een gordijn van administratieve
missie. Behalve klachten behandelen over
de komende jaren niet afnemen. Het heeft
maatregelen dat een weglopen voor verantwoordelijkheid
(vermoedens van) schending van de weten-
volgens hem te maken met het gegeven dat
moet versluieren. En over een organisatorische verandering
schappelijke integriteit, heeft de commissie
universiteiten niet meer primair opleidings-
die de geur van een machtsgreep maar niet van zich af
tot taak het college te adviseren over beleid
instituten zijn, maar onderzoeksinstellingen.
kan schudden. Kortom, dit is een sprookje dat maar geen
om fraude tegen te gaan.
Prestaties worden daardoor gemeten in de
sprookje wil worden...
Als je een vermoeden hebt van fraude of pla-
output van onderzoek. Thomassen: ‘Je kunt
giaat kun je rechtstreeks naar de commissie
je afvragen hoe die prestaties gekwalificeerd
Op een dag loopt Voorzitter, maar laten we hem/haar
stappen of eerst met de vertrouwenspersoon
moeten worden. Het huidige systeem leidt tot
Goudlokje noemen, rond over de campus. Ze komt langs een
praten. De commissie hoort dan de klager, die
perversies.’
gloednieuw, groot en vierhoekig gebouw en denkt: ‘Goh,
voor de buitenwereld anoniem blijft maar de
‘Door de hoge druk zullen er altijd individuele
daar ben ik nog nooit geweest, laat ik eens gaan kijken!’ en
klacht uiteraard moet onderbouwen, en de
onderzoekers zijn die het geluk proberen te
loopt naar binnen. Op vloer 1 aangekomen ziet ze een mooi
aangeklaagde. Uiteindelijk geeft de commis-
helpen’, verwacht Thomassen. Universiteiten
glimmend apparaat staan en, aangetrokken door de macht
sie een advies aan het college van bestuur
werken nu aan nieuwe normen voor de opslag
van de knoppen, begint ze eraan te draaien. Ze heeft echter
waarin staat of er sprake is van schending
van data, zodat onderzoeksgegevens tot in
geen idee wat het apparaat doet, en al gauw begint het aan
van de wetenschappelijke integriteit en welke
lengte van jaren bewaard blijven en een expe-
alle kanten te schudden en te kraken, en spuwt het grote
sanctie opgelegd zou moeten worden. Het
riment dus herhaald kan worden. De kans dat
witte gaswolken uit. ‘O jee!’ denkt Goudlokje, ‘laat ik maar snel
college besluit daarover. De commissie heeft
een fraudeur betrapt wordt, groeit daardoor.
verder gaan.’ Op vloer 3 aangekomen, staat ze voor een op het
de bevoegdheid iedereen op de UT op te
Thomassen hoopt dat daarnaast alleen al
oog transparante afdeling, waar met grote letters ‘Financial
roepen en te verzoeken gegevens beschikbaar
het feit dat de UT nu een Commissie Weten-
Planning & Control’ op staat. Aangetrokken door de grote
te stellen.
schappelijke Integriteit heeft geïnstalleerd
glimmende letters loopt ze naar binnen en gaat achter een
Het ene geval van fraude is volgens commis-
een afschrikwekkende werking heeft. ‘Als de
scherm zitten. ‘Goh, dat zijn grote getallen! Laat ik daarvan
sievoorzitter Thomassen gemakkelijker aan
commissie niets te doen heeft dan heeft ze
eens wat naar centraal overmaken.’ De computer bliept vredig,
te tonen dan het andere. Bij Stapel was het
het best aan haar functie beantwoord.’
en zelfvoldaan over dit succesje loopt Goudlokje naar buiten.
evident. Die verzon zijn eigen data. Maar
soms ligt het subtieler. Gegevens worden zo
Drempel over
Op dezelfde vloer komt ze dan bij een groot kantoor met fraaie
rood gestoffeerde meubels. ‘Goh’, zegt Goudlokje bij zichzelf,
gemasseerd dat er een mooi resultaat uitAnne Flierman (Foto: Gijs van Ouwerkerk)
komt. Van een schemergebied wil Thomassen
In het geval van Diederik Stapel waren het
‘dat ziet er gezellig uit!’ Ze gaat naar binnen en laat zich in de
uiteindelijk promovendi die bij de Tilburgse
grote fauteuil in het midden van de kamer ploffen. Vermoeid
echter niets weten. Elke wetenschapper weet
rector aanklopten. Een stap die je niet ge-
door alle indrukken valt ze al snel in slaap...
wat wel en niet kan.
makkelijk zet. Je bent voor je onderzoek in
‘De VSNU (Vereniging Nederlandse Universi-
hoge mate afhankelijk van je hoogleraar. Ook
Intussen komen Decaan, Mini-Decaan en Gewone Hoogleraar
teiten) heeft een lijst opgesteld met criteria
Thomassen meent dat de drempel hoog kan
binnen. Op vloer 1 worden ze gealarmeerd door de grote
die onder schending van de wetenschappe-
zijn. Om die iets te verlagen worden binnen-
gaswolken, en ze gaan kijken waar die vandaan komen. Bij het
lijke integriteit worden verstaan. Ik kan me
kort het voorzitterschap van de commissie en
apparaat aangekomen zien ze dat het zojuist de geest heeft
niet voorstellen dat er iets op die lijst staat
de functie van vertrouwenspersoon ontkop-
gegeven. ‘Hoe is dat gebeurd?’ vraagt Mini-Decaan. ‘Nogal
waarvan iemand niet weet dat het niet door
peld. De laatste leidt een klacht wel door naar
wiedes,’ bromt Decaan, ‘er heeft iemand aan de knoppen ge-
de beugel kan.’ Dat een wetenschappelijke
de commissie, maar is niet betrokken bij de
draaid!’ ‘Maar wie gaat dat betalen?’ piept Gewone Hoogleraar.
eed nodig zou zijn, zoals dit voorjaar werd ge-
afhandeling ervan.
Ongerust lopen ze door naar vloer 3. ‘Kijk!’ zegt Mini-Decaan,
opperd door enkele hoogleraren van De Jonge
Desondanks blijft het ‘vrij vergaand’ om een
‘Hier kunnen we je budget bekijken of er nog een nieuw ap-
Akademie, vindt hij dan ook te gek voor
klacht wegens fraude in te dienen, aldus Tho-
paraat af kan.’ ‘Maar,’ piept Gewone Hoogleraar wanneer ze op
woorden. ‘Iemand uit de academische wereld
massen. ‘In de meeste gevallen gaat het om
het scherm kijken, ‘mijn budget is helemaal weg!’ ‘Tja, da’s nou
die dit niet snapt, moet geen eed afleggen, die
mensen die je kent en meestal is er sprake
jammer!’ bromt Decaan, ‘Dat moeten jullie binnen je cluster
hoort er gewoon niet thuis.’
van een afhankelijkheidsrelatie. Als jouw
maar oplossen!’ Dan komen ze bij het grote kantoor. ‘Hee, de
carrière afhangt van je hoogleraar, is het niet
deur staat open!’ piept Gewone Hoogleraar. ‘Zal vast de schoon-
gemakkelijk een klacht in te dienen.’
maakster geweest zijn.’ zegt Mini-Decaan. ‘Nou, dat denk ik
Of fraude nu vaker voorkomt dan pakweg
Nazorg levert de commissie er niet bij. ‘Of een
niet!’ bromt Decaan. ‘Er ligt iemand in mijn stoel te slapen!’
twintig of dertig jaar geleden, weet Thomas-
zaak nou terecht is of niet, de verhoudingen
Door het lawaai wordt Goudlokje wakker, en ze schrikt als ze
sen niet. Hij wijst wel – eigenlijk net als ieder
zijn verstoord. Als je dan nog moet samen-
de drie ziet. Ze zet het op een lopen en vlucht het gebouw uit.
ander in de academische wereld – op de druk
werken, kan dat moeilijk zijn. Maar nazorg
De drie staren haar verbouwereerd na en ze leefden nog lang
om te publiceren die volgens de commissie-
is geen taak van de commissie, dat moet de
en ongelukkig... En Goudlokje? Die zagen ze nooit weer, want
voorzitter ‘krankzinnige vormen’ aanneemt.
directe omgeving doen. Als ze die zorg nodig
haar ambtstermijn zat erop...
‘Je carrière is zo verschrikkelijk afhankelijk
acht, wijst de commissie daar nadrukkelijk
van het feit of je in de juiste journals met de
op.’ |
Publicatiedruk
Jurriaan Huskens, hoogleraar MESA+/TNW
UT NIEUWS 07|2012 15
Opinie
Vaar niet blind op kieswijzers
Op 12 september gaan ongeveer tien miljoen kiesgerechtigden naar de stembus om te
het verleden. Eén kieswijzer, Stemmentracker,
beslissen over de nieuwe samenstelling van de Tweede Kamer. Velen zullen pas in de laatste
kijkt specifiek hiernaar. Een goede kieswijzer
dagen hun stemkeuze maken. Een interessant hulpmiddel voor de zwevende kiezer zijn de
tot hun recht komen en in geen van de be-
bevat echter stellingen waarin beide functies
kieswijzers op internet. Na beantwoording van een aantal vragen geeft zo’n test aan welke
staande tests wordt zo’n evenwicht bereikt.
politieke partij het best bij je past. Bijna de helft van de kiezers bezoekt tijdens de campagne
Thema’s
zo’n website. In 1989 werd de eerste en bekendste stemhulp gelanceerd: StemWijzer.
Een belangrijk verschil tussen kieswijzers be-
Tegenwoordig heeft de kiezer keus uit tientallen kieswijzers. Ze hebben substantiële
stemhulpen als StemWijzer en Kieskompas be-
invloed op het stemgedrag, zo weten we uit onderzoek, maar deugen ze ook? Vanuit
want ook de Tweede Kamer beslist over zeer
wetenschappelijk perspectief valt er best wat op aan te merken.
treft de breedte van de onderwerpen. Bekende
slaan een breed scala aan thema’s. Dat is goed,
uiteenlopende onderwerpen. In een goed functionerend stelsel van politieke vertegenwoordiging klinken de opvattingen van burgers over
Tekst: Martin Rosema | Foto: Gijs van Ouwerkerk
partijen voor de toekomst, wat aansluit bij de
al die thema’s door. De mening van een student
functie van het geven van een mandaat. Een
is niet alleen relevant als het om studiefinan-
De precieze omvang van het effect van kies-
andere belangrijke functie is het afleggen van
ciering gaat, maar ook bij immigratiebeleid,
wijzers op stemgedrag is lastig vast te stellen,
verantwoording door politici voor prestaties in
begrotingspolitiek, of wetgeving over levensbe-
maar vrijwel niemand twijfelt nog óf ze invloed
hebben. Om te beginnen helpen stemhulpen
twijfelende kiezers om een keuze te maken en
hierdoor bevorderen ze de opkomst. In een
studie op basis van gegevens van het Nationaal
Kiezersonderzoek 2006 hebben we dat opkomsteffect geschat op drie procent. Minstens zo
interessant is het effect op de partijkeuze. Met
name zwevende kiezers laten zich vaak leiden
door het advies van kieswijzers, vooral als het
enigszins aansluit op bestaande voorkeuren. In
het Nationaal Kiezersonderzoek 2010 zei ongeveer de helft van de twijfelende kiezers dat ze
een kieswijzer had geraadpleegd, en de helft
van die groep gaf aan dat het advies invloed
had gehad op de stemkeuze. Kieswijzers zijn
dus geen randverschijnsel meer en dit geeft de
makers een grote verantwoordelijkheid.
Bij het ontwerpen van een kieswijzer moeten
de makers veel keuzes maken. De belangrijkste
is welke vragen of stellingen worden opgenomen. We weten uit onderzoek dat met een
iets andere selectie van stellingen een advies
ineens heel anders kan uitpakken. Vaak ontstaat kritiek op het ontbreken van specifieke
thema’s: StemWijzer vraagt nu bijvoorbeeld
niets over de euro, en Kieskompas vraagt niets
over het begrotingstekort. Belangrijker dan de
precieze thema’s is echter of de onderliggende
waarden en ideologie worden blootgelegd en
of aan de dubbele functie van verkiezingen
recht wordt gedaan. De meeste kieswijzers
leggen de nadruk op de plannen van politieke
16 UT NIEUWS 07|2012
Column | Beer Sijpesteijn
ëindiging. Kieswijzers gericht op één doelgroep
leren, met als doel om meer adviezen voor de
(bijvoorbeeld jongeren) of één thema (bijvoor-
partij te genereren. Jack de Vries van het CDA
beeld natuur en milieu) moeten we daarom
heeft dat bijvoorbeeld ooit expliciet toegege-
eerder zien als pogingen van belangengroepen
ven. Het is daarom beter dat makers niet blind
om hun onderwerp onder de aandacht te bren-
varen op wat partijen zelf zeggen. Burgers
gen, dan als serieuze tests voor de twijfelende
zijn erbij gebaat als de woorden van politici
kiezer. De breedheid van onderwerpen is ook
worden getoetst. Gelukkig is dat besef inmid-
precies waardoor kieswijzers waardevol zijn.
dels doorgedrongen bij de makers van de meest
Een doorsnee kiezer weet wel ongeveer hoe de
populaire kieswijzers.
PVV denkt over immigratie en de ChristenUnie
Sport
Als ergens een uitdrukking voor bestaat in het Latijn
over euthanasie, maar hoe zij staan tegenover
Uitslag
alle andere onderwerpen waar de politiek ook
Wanneer de standpunten van partijen en
ook voor het gezegde Mens sana in corpore sano, een
over gaat is meestal niet bekend.
kiezers bij alle stellingen bekend zijn, volgt de
gezonde geest in een gezond lichaam.
dan weet je dat het waar moet zijn. Dat geldt dus
Een heikel punt vormt de codering van de posi-
laatste stap: het omzetten ervan in een uitslag
Academische prestaties zijn het resultaat van intense
ties van politieke partijen bij de stellingen. De
of advies. De meest gebruikte methode is om
geestelijke arbeid. Om deze arbeid op het gewenste
belangrijkste basis zijn de verkiezingsprogram-
bij elke vraag aan iedere partij een score toe te
niveau te leveren moet de geest gezond en helder zijn.
ma’s van de partijen. Soms worden aanvullend
kennen, de scores van alle vragen op te tellen,
En zoals we van de Romeinen kunnen leren, bevindt
andere bronnen gebruikt, zoals stemmingen
en dan een ranglijst te produceren. StemWijzer
een gezonde geest zich in een gezond lichaam.
over moties in het parlement of speeches van
gebruikt deze methode (zie foto). Sommige
Het is natuurlijk ook niet voor niets dat in het ideaal
partijleiders. En er vindt nadrukkelijk overleg
andere kieswijzers geven alleen de naam van
van de campusuniversiteit sport een grote rol speelt.
plaats tussen de makers en politieke partijen.
de partij die het beste scoort. Dit suggereert
Ook op onze campus hebben we diverse sportfacilitei-
Er zijn voorbeelden bekend van pogingen door
meer precisie dan waargemaakt kan worden.
ten, door de directeur van het sportcentrum in de juni-
partijen om de coderingen bewust te manipu-
Bovendien scoren vaak meerdere partijen on-
editie van het UT Nieuws liefkozend ‘klein Papendal’
geveer even goed en dat ziet de gebruiker dan
genoemd.
niet. Een derde methode, die door Kieskompas
We moeten dankbaar zijn voor wat we hebben, maar
wordt gebruikt, presenteert een figuur met
wat ik zie is dat de mannen en vrouwen die deze
twee assen (links-rechts en progressief-conser-
universiteit runnen elke mogelijkheid lijken te grijpen
vatief) waarin zowel de kiezer als de partijen
om te beknibbelen op sport.
worden geplaatst. Deze methode werkt in het
Het standaardvoorbeeld is de erbarmelijke staat
voordeel van partijen die dichter bij het cen-
van de sintelbaan, maar de bezuinigingen op sport
trum van het assenstelsel staan: als een kiezer
zijn veel groter. Zo is er meer vraag om zaalruimte
het vaker met een andere partij eens is, komt
van sportverenigingen (en dus studenten) dan het
hij in zo’n figuur toch bij een partij nabij het
sportcentrum kan aanbieden, maar de UT geeft hier
centrum uit. Hiermee wordt de kiezer eigenlijk
zo weinig om dat plannen die er waren voor een extra
op het verkeerde been gezet.
zaal zijn uitgesteld tot na het huidige vastgoedplan,
Wat betekent dit alles voor de gebruiker van
dat loopt tot 2014. Leuk ‘weggeadministreerd’, feite-
kieswijzers? Om te beginnen heeft geen enkele
lijk een gigantische bezuiniging.
kieswijzer de waarheid in pacht. Het is daarom
Maar er is meer, namelijk de bezuinigingstaakstelling
beter om er twee of drie in te vullen en de
die bijna drie jaar geleden vanuit de commissie Berger
adviezen altijd met een korrel zout te nemen.
kwam. Zonder verder een rationale te geven bedacht
Verder moet men niet alleen maar kijken welke
die commissie dat er wel even een miljoen op sport
partij bovenaan staat, want vaak scoort de
(acht ton) en cultuur (twee ton) bezuinigd kan worden.
tweede of derde partij nauwelijks slechter. Ten
Vorig jaar leidde dat tot de onfortuinlijke zwemkaart,
slotte bieden de betere kieswijzers niet alleen
met als gevolg een leeg zwembad deze zomer, dit jaar
de mogelijkheid om een stemadvies te krijgen,
leidt het tot andere verschaling: Het wordt duurder
maar ook om meer te leren over de standpun-
om lid te zijn van meerdere sportverenigingen.
ten van de partijen en de argumenten die rele-
Wederom beleid dat in de praktijk niet zal leiden tot
vant zijn. Juist die mogelijkheden zijn cruciaal
verhoogde inkomsten, maar tot afname van gebruik.
voor het oorspronkelijke doel van zulke tests:
Bezuinigen op sport, een zonde tegen je opdracht als
wijzer stemmen. |
campusuniversiteit, maar zolang bestuurders hooguit
tijdens de Batavierenrace iets met sport hebben, heb
ik weinig vertrouwen in verbetering.
Martin Rosema is als universitair docent
Beer Sijpesteijn is
politicologie verbonden aan de faculteit
student technische informatica.
Management en Bestuur van de Universiteit
Twente.
Reageren? www.utnieuws.nl
UT NIEUWS 04|2012 17
Verkiezingen
Houvast in het stemhokje
Weet jij al op wie je gaat stemmen? De Tweede Kamerverkiezingen van aankomende woensdag
gaan over Europa, over de economie, over uit de hand lopende zorgkosten. Maar ook niet
lijkt niet groot dat dat na de verkiezingen wordt
teruggedraaid. Alleen SP en PvdA zijn daar voorstander van. GroenLinks wil het reisrecht naar zes
onbelangrijk: wat is de politiek van plan met basisbeurs, langstudeerboete, OV-kaart en het
jaar brengen. ‘Wij vinden dat studenten eigenlijk
collegegeld voor tweede studies? Een overzicht voor wie verdwaalt in de partijstandpunten over
master zouden moeten krijgen. Wij gaan er dus
studeren maar die ideeën wel zwaar wil laten meewegen in het stemhokje.
aldus GroenLinks-parlementariër Jesse Klaver.
een uitloopjaar voor zowel hun bachelor als hun
voor pleiten om er één jaar reisrecht bij te doen’,
Hoger collegegeld tweede studies afschaffen
Tekst: Paul de Kuyper >
behouden: CDA, PVV, SP, SGP en ChristenUnie.
Bij het afschaffen van het verhoogde collegegeld
VVD, PvdA, GroenLinks en D66 pleiten voor een
voor tweede studies krijgen SP en PvdA steun
Om maar met het heetste hangijzer van de afgelopen
leenstelsel, maar verschillen wel van inzicht over de
van D66. Die drie partijen willen dat je ook voor
twee jaar te beginnen: de boete van 3000 euro voor
uitwerking daarvan. D66 en VVD willen bijvoorbeeld
een tweede studie het normale tarief betaalt. De
langstudeerders. VVD, PvdA, SP, D66, GroenLinks
de terugbetalingstermijn verlengen van vijftien naar
andere grote partijen zijn tegen. VVD-Kamerlid
en sinds kort ook het CDA willen die maatregel zo
twintig jaar zodat je meer tijd hebt om een hogere
Anne-Wil Lucas hierover: ‘Studenten die het
snel mogelijk terugdraaien. De PVV laat zich er in
schuld af te lossen. D66’er Boris van der Ham: ‘Als
aandurven om twee opleidingen tegelijk te doen,
haar verkiezingsprogramma niet over uit. SGP en
het je ook binnen twintig jaar niet lukt om af te be-
moeten we daarvoor niet straffen. Maar we moeten
ChristenUnie willen de boete behouden. Volgens
talen wordt de lening kwijtgescholden. Je zit er dus
geen spijtoptanten gaan financieren. De VVD wil
Kamerlid Carola Schouten stemde ChristenUnie voor
niet je hele leven aan vast.’ PvdA en GroenLinks zien
mensen prikkelen om meteen de goede studie te
de langstudeerboete ‘omdat je best van studenten
liever dat na vijftien jaar een eventuele restschuld
kiezen.’
mag vragen om binnen een redelijke termijn af te
wordt kwijtgescholden.
studeren’.
Basisbeurs of leenstelsel
Vijf partijen willen de basisbeurs in de bachelorfase
OV-reisrecht terug naar zeven jaar
Gratis technische studies
Voor het geval je nog wilt switchen, sommige
Vanaf september mag je nog maar vijf in plaats van
partijen willen technische opleidingen gratis of
zeven jaar met een studenten-OV reizen. De kans
in ieder geval goedkoper maken. PvdA kiest voor
helemaal gratis. ‘In de techniek zijn op sommige
plaatsen echt heel nijpende tekorten. Er zijn
bedrijven die er daarom over denken te vertrekken naar het buitenland. We gaan samen met
het bedrijfsleven kijken voor welke studies het
nodig is om het collegegeld af te schaffen’, licht
Kamerlid Tanja Jadnanansing toe. CDA wil technische studies net als zorg- en lerarenopleidingen
goedkoper maken, SGP ziet meer in het verstrekken van beurzen aan de beste bèta-studenten en
GroenLinks wil dat voor alle studies het collegegeld met 500 euro omlaag gaat.’
Tot slot
Partijen beloven in aanloop naar verkiezingen
altijd meer dan ze na afloop kunnen realiseren.
Over het terugdraaien van de langstudeerboete
lijkt weinig twijfel te bestaan, maar een strategische stem die wordt ingegeven door een van de
andere vier punten, biedt geen garantie. Je kunt
dit overzicht mee laten wegen in het stemhokje,
maar houd er rekening mee dat partijen na 12
september andere motieven kunnen hebben. Er
worden coalities gesmeed, compromissen gesloten en ‘breekpunten’ over de schutting geworpen.
Bovenstaande ideeën kunnen er dan heel anders
uitzien. |
18 UT NIEUWS 07|2012
Onderwijsdag
Profilering op typisch Twentse aspecten
Masteropleidingen onder de loep
De projectgroep Positionering en Kwaliteitsverbetering Masteronderwijs (PKM) organiseert op
die in 2010 gestart is als opvolger van de stuurgroep
dinsdag 18 september de Master Onderwijsdag. De masteropleidingen van de UT zijn voor een
Schools van Route’14 en bestaat uit één opleidings-
kwaliteitsonderzoek onder de loep genomen. Petra de Weerd-Nederhof, PKM-projectleider en
Een voorbeeld waar volgens De Weerd-Nederhof
tevens directeur Twente Graduate School, bespreekt die dag de eerste bevindingen in Pecha
internationale studenten. ‘Misschien is het handig
Kucha-stijl. UT Nieuws kreeg alvast een voorproefje.
directeur per faculteit, wordt dan opgeheven.
veel opleidingen mee kampen is de instroom van
om een loketfunctie te realiseren om bepaalde zaken
te regelen zoals beurzenproblematiek, collegegeld,
werving en selectie.’ Een ander item is het schakelen
Tekst: Sandra Pool | Foto’S: Gijs van Ouwerkerk >
naar de master. ‘We vragen opleidingen na te denken
‘Pecha Kucha is op een creatieve manier presente-
doelgroepen om de doorstroom naar de master
ren. Ik laat twintig slides zien met alleen een afbeel-
soepel te laten verlopen. ‘
ding. Elke slide wordt twintig seconden getoond.
Er zijn ook specifieke aandachtspunten per oplei-
over een goede voorbereiding voor verschillende
Zo vertel je kort en krachtig je verhaal’, zegt Petra
ding. ‘Bij studies die vooral gericht zijn op Neder-
De Weerd-Nederhof. Haar relaas gaat die dag over
landse studenten adviseren we om aan de slag
elf doorgelichte masteropleidingen. Ze zijn geana-
te gaan met de internationale leeromgeving. Bij
lyseerd op basis van een zestal criteria. ‘We kijken
verschillende technische opleidingen rijst de vraag
naar de relatie tussen onderzoek en onderwijs.
of het aantal studenten bij sommige vakken wel vol-
Daarnaast checken we de drie o’s van onderzoek,
als universiteit willen profileren. De kwaliteit van
doende is. Kun je niet beter vakken samenvoegen en
ontwerpen en organiseren. Internationalisering
het masteronderwijs wordt dus gekoppeld aan een
enkele vakken alleen voor de masterstudenten geven
staat ook op de agenda evenals instroom, uitstroom
duidelijke UT-profilering.’
te specialisatie? We hebben ook geadviseerd om na
en de kwaliteit van docenten.’ Het zijn volgens De
Voor het kwaliteitsonderzoek wordt voor elke master
te denken over de eindtermen ofwel de afstemming
Weerd-Nederhof allemaal typisch Twentse aspecten.
een doorlichting uitgevoerd en twee gesprekken ge-
met de arbeidsmarkt. ‘
‘Met name de eerste drie aandachtspunten hebben
voerd met de opleidingsdirecteur. ‘Op basis van dat
Over de relatie onderwijs en onderzoek zegt ze: ‘Wat
te maken met wat we op de UT willen en hoe we ons
kader zoeken wij uit wat we ervan vinden en geven
we willen is dat de expertise in Twente gebruikt
we een drietal verbeterpunten mee’, zegt de project-
wordt. Om een masteraccreditatie te hebben moet
leider. Dat gebeurt in een twee uur durende interac-
de opleiding bouwen op goed gevisiteerd onderzoek.
tieve workshop. ‘Uit alle geledingen, van student tot
In het kader van de landelijke profileringsdiscussie
docent, zitten afgevaardigden om tafel. De sessie is
wil je als universiteit opleidingen aanbieden die voor-
best zwaar’, zegt De Weerd-Nederhof. ‘De bevindin-
al gebaseerd zijn op je onderzoekssterkten. Het is
gen worden hard gezegd. Maar dat is het waard. Het
wenselijk je master(tracks) te profileren langs deze
levert nieuwe inzichten op. Er wordt nagedacht waar
onderzoekslijnen. Al is het geen eenrichtingsverkeer.
ze naar toe willen en je ziet dat sommige opleidingen
Als bepaald onderzoek wel van hoog niveau is, maar
al aan het veranderen zijn. ‘De verbeterpunten wor-
niet het gewenste aantal studenten trekt, dan kun
den opgenomen in het jaarplan. De PKM-stuurgroep,
je er ook voor kiezen om onderzoeksgroepen op te
bouwen of te versterken in de richting waar meer
beroepsperspectief is.’
Masteropleidingen
Onderwijsdag
De masteronderwijsdag is toegankelijk voor alle
medewerkers en studenten en is bedoeld om ieder-
Eind dit jaar zijn volgens De Weerd-Nederhof ook de overige masteropleidingen doorgelicht en is de monitoring van de
een te informeren over de ontwikkelingen. Er zijn
kwaliteitsslag opgenomen in het jaarplan.
workshops gerelateerd aan elk van de zes aandachts-
De volgende masteropleidingen zijn al doorgelicht: Educational Science and Technology, Science Education and Com-
gebieden. Filosoof Bas Haring is de gehele dag
munication, Communication Studies en Psychology van de faculteit gedragswetenschappen. Van de faculteit EWI zijn de
aanwezig en zal afsluiten met een kritische noot. Een
studies Applied Mathematics, Computer Science/Telematics geanalyseerd en van de faculteit CTW zijn dat de opleidingen
andere key note speaker is de Zweed Carl-Gustaf
Civil Engineering and Management/ Construction Management and Engineering. Bij TNW zijn Nanotechnology en Chemical
Jansson die het innovatieve concept van de ICTLabs
Engineering onder de loep genomen en tot slot de opleiding Business Administration en European Studies van de faculteit
masterschools zal toelichten. |
Management en Bestuur.
UT NIEUWS 07|2012 19
UT in beeld
20 UT NIEUWS 07|2012
Bikkelen...
Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen, moeten ze bij de KickIn-commissie hebben gedacht.
Wie een studie aan de UT succesvol wil voltooien
moet een bikkel worden. Altijd doorzetten, onder
alle omstandigheden. Never nooit opgeven. De
1100 verse UT-studenten die deelnamen aan de
KickIn-activiteiten werden daarop met militaire
precisie voorbereid. Push-ups in de modder, onder
streng toezicht van een sergeant-majoor.
De jongen links op de foto is er even bij gaan
zitten. Hij kijkt alsof hij denkt: o was ik maar…..
bij moeder thuisgebleven. De anderen gaan stug
door, met een glimlach om hun mond. De situatie
is kenmerkend voor studeren aan de UT. Soms
gaat het allemaal soepeltjes, soms wordt het je
even te veel. Maar wie blijft bikkelen haalt de
eindstreep. |
Foto: Arjan Reef
UT NIEUWS 07|2012 21
Wie is....
‘Ik zit nog in de flow van
Tekst: Ditta op den Dries | Foto: Gijs van Ouwerkerk >
en vervolgens als faculteitssecretaresse. Weer
trein. Het voelt net alsof ik even ben uitgestapt,
later, toen er een vijfkoppig College van Bestuur
terwijl de trein doordendert. Ik weet nog niet
Werken. ‘Toen ik mijn Schoevers-diploma
kwam, ging ik in de bestuursvleugel werken. Ik
wat ik met mijn vrije tijd ga doen. Ik kijk wel wat
binnen had kreeg ik mijn eerste baan. Het was
had in de Vleugel prima collega’s. We zijn een
1969. Ik werd secretaresse bij een jachtzeil-
hecht zelfsturend team! Werken op de UT is
doekimporteur op Schiphol-Oost en verdiende
werken in een heel mooie omgeving, al verlies je
690 gulden per maand. In 1970 trouwde ik met
dat een beetje uit het oog als je er langer werkt.
Hans. In die tijd bleef een getrouwde vrouw na
haar huwelijk thuis. Ondenkbaar nu, maar dat
Competenties. Als secretaresse van het CvB
deed iedereen. Ik viel in een ontzettend groot
moet je proactief werken. Je moet de omstandig-
gat. Zat 13 hoog op een flat in Amsterdam-Noord
heden zó regelen dat je baas z’n werk goed kan
en sprak alleen de melkboer en de man van de
doen. Ik plande de agenda van Anne Flierman
stomerij. Niks voor mij. Ik meldde me aan bij een
en dat is een hele klus. Stel, Anne wil drie col-
uitzendbureau en deed verschillende klussen.
legevoorzitters én rectoren van andere universi-
Bij een machinefabriek kreeg ik een vaste baan
teiten spreken. Zorg er dan maar eens voor dat
aangeboden. Ze vroegen me voor de zekerheid
iedereen op hetzelfde tijdstip kan! Dat is haast
of ik wellicht zwanger was. En dat was ik. En
ondoenlijk. Ik inventariseerde eerst geschikte
daarmee was het aanbod van de baan. Ik mocht
data en ging daarna in onderhandeling met mijn
wel blijven als uitzendkracht. In 1975 verhuisden
collega’s van de vergaderpartners om te kijken of
we van Amsterdam naar Twente.
ze bereid zijn een afspraak te verschuiven. Anne
Flierman is een harde werker, die ervan houdt
Universiteit Twente. Eind jaren ’80 volgde
efficiënt te werken. Dus maakte ik belafspraken
ik via het arbeidsbureau een automatiserings-
voor hem zoveel mogelijk voor onderweg, in de
cursus bij Jeroen Teelen. Ik was nog van de
auto. In de Vleugel heb ik met veel plezier voor
typemachine en het carbonpapier en had de hele
een aantal collegeleden gewerkt, waarvan de
automatisering gemist. Dat bleek wel bij het sol-
laatste zes jaar voor Anne. Volgens mij waren
liciteren. Ik lag niet goed in de markt. Maar met
we een goed team.We konden op elkaar reke-
die cursus maakte ik een flinke inhaalslag. Jules
nen. Integriteit staat hoog in ‘t vaandel. Horen,
Pieters, toen UHD bij de UT, had een uitzoekklus
zien en zwijgen. Ik praatte zelfs thuis niet over
voor mij en via hem kon ik op de UT beginnen.
delicate zaken.
Ik heb op verschillende plekken gewerkt; als
uitzendkracht op het faculteitsbureau, Informa-
Sporten. Ik sport graag. Ik doe in de sport-
tica, als vervanging van een zwangere collega in
school in Haaksbergen aan spinning en aan
het laboratorium INF en later bij de vakgroep IS
pilates. En sinds kort aan megawalk. Dat is
iets nieuws. Je werkt een programma af op de
crosstrainer, op de maat van de muziek, zonder
Wie is Jetje Beijer?
te stoppen, met steeds wisselende weerstand.
Na drie kwartier heb je de tong op je schoenen.
Eigenlijk ben ik meer een teamplayer. Vanaf mijn
schoolperiode deed ik aan hockey. Mijn twee
Functie: secretaresse van het CvB
dochters gingen vanaf zes weken al mee naar
Geboren: in Boekelo
het hockeyveld. Acht jaar geleden ben ik ermee
Opleiding: Schoevers Amsterdam
gestopt. Maar met mijn dameshockeyteam van
Woont: in Boekelo
30 jaar geleden heb ik nog steeds contact. We
Burgerlijke staat:Getrouwd met Hans Beijer,
komen regelmatig bijeen om een hapje te eten.
twee dochters (40 en 37)
En te bridgen.
Televisie: GTST en Het Zesde Zintuig
Film: Geen favoriet.
Afscheid. Ik ga met pensioen. Op 31 juli had ik
Liefst humor en geen spanning.
mijn laatste werkdag op de UT. Op 13 septem-
Boek: Het negende schrift van
ber is mijn afscheidsreceptie. Het gevoel is heel
dubbel. Ik zit nog in de flow van de denderende
Maya van Isabel Allende.
22 UT NIEUWS 07|2012
n de denderende trein’
op m’n pad komt. Half oktober ga ik eerst naar
pen in de spelregels van bridgen en wellicht mijn
gaan doen, liefst in een ziekenhuis. Waarom juist
Amerika om een nieuw kleinkind te bewonderen.
creativiteit op de naaimachine nieuw leven in
daar? In een ziekenhuis wordt gestructureerd
Ik heb er dan zes! Verder wil ik me meer verdie-
blazen. Ik ben ook van plan vrijwilligerswerk te
gewerkt. En dat past heel goed bij mij.’ |
UT NIEUWS 07|2012 23
WINTERSPORT AL VANAF
€29,- INCL. SKIPAS
GENIET
WWW.HUSK.NL
ERVAN
GENIE
T ERV
AN
NU HE
NOG T
KAN.
20111025_abri_husk.indd 1
10/25/2011 4:28:03 PM
Boekrecensie
Nuttige ervaringsverhalen, overbodige do’s and dont’s
TomTom voor studentenleven
Het boek Bier, zweet & tranen van Lenneke van der Burg is geschreven om eerstejaars wegwijs te maken
columns zijn niet alleen leuk, maar ook waardevol.
in hun nieuwe leventje als kersverse student. Het 160 pagina’s tellende boekwerk is opgedeeld in tien
Het zijn verhalen rechtstreeks uit de studenten-
hoofdstukken. Aan bod komen onderwerpen zoals hospiteren, kamers & kansen (hoofdstuk 3) en mores,
overbodig. Die vormen een herhaling van het
wereld. Dat maakt de rest van de teksten in feite
ervaringsverhaal, weliswaar wat breder getrokken
grappen & grollen (hoofdstuk 10).
en voorzien van wat extra informatie, maar het
rijtje do’s en don’ts is in negen van de tien geval-
Tekst: Sandra Pool >
3. Doe iets (bij voorkeur wat de studieadvi-
len te voor de hand liggend, te betuttelend en
seur zegt). Tja, zo lusten we er nog wel een paar.
te weinig verrassend. Maar toch, de middelbare
In elk hoofdstuk doen enkele ervaringsdeskun-
Bier, zweet en tranen is allesomvattend. Het
scholier die alvast in de mood wil komen voor
digen hun verhaal: de zogeheten tips. En dat is
boek wordt neergezet als de TomTom in het stu-
aankomend collegejaar kan het boek voor e12,50
maar goed ook. De door studenten geschreven,
dentenleven en beschrijft alle cliché’s. Studenten
online bestellen. Na 160 pagina’s is het duidelijk:
korte columns zijn niet alleen leuk, maar bevat-
komen aan het woord. Zij delen hun ervaring. De
je stapt echt een nieuwe wereld in. Welkom! |
ten ook handige weetjes voor de nieuwelingen.
Het zijn waardevolle tips, gegrepen uit het echte
studentenleven. Zo vertelt een tweedejaars
student lucht- en ruimtevaarttechniek over
het hospiteren. ‘Ze doen niet aardig. Feuten
noemen ze je. Je wordt wakker gehouden of je
mag niet douchen. Je accepteert het. Maar ik
wist wel: ik wil hier niet bij horen.’ Uiteindelijk komt het allemaal goed met deze student. Hij
vervolgt: ‘Ik koos voor een klein huis. Bij ons
weet je alles van elkaar. Ik ben nul momenten
eenzaam geweest.’ Een mooie opsteker voor de
groentjes die nog moeten.
Een ander handig weetje doet een tweedejaarsstudent rechten uit Rotterdam uit de doeken.
‘Meisjes vinden commissie- of bestuurswerk
interessant. Daar kan je gebruik van maken.
Ze zien je bestuursvestje en ze komen vanzelf
op je af. Vestje cashen, heet dat.’ Kijk, dat is nog
eens een goede tip voor de nieuwe aanwas.
De ervaringsverhalen lezen prettig en vlot weg.
Daarna komt de auteur aan bod. Die gaat in op
het onderwerp, trekt het breder en geeft de lezer
nog iets meer achtergrondinformatie. Die informatie geldt overigens niet voor elke universiteit
en ook niet voor elke student. Neem de volgende
situatie uit het hoofdstuk Losgaan, liefde & lust:
En het gaat zo makkelijk. Er is altijd wel iets
te vieren. Je drinkt, je danst en voor je het
weet sta je te zoenen met iemand die je nog
geen uur kent. Het is zeer de vraag of deze vlieger opgaat voor alle UT-studenten. Het is dus aan
de lezer te bepalen wat op hem of haar slaat.
Het boek bevat veel informatie en een overload
aan tips. Een rijtje do’s & don’ts sluit elk hoofdstuk af. Die tips zijn soms op het flauwe af. Zoals
deze: 1. Ga naar de studieadviseur. 2. Luister.
UT NIEUWS 07|2012 25
Alumnus
UT-Alumnus Peter van de Pol werkt bij de United Nations
‘Het is een stroperig systeem’
Hij stapte eruit en kwam weer terug. Zijn missie? Het systeem van binnenuit veranderen. Zijn doel?
Een bottum up-werkwijze implementeren. Waarom? Omdat het werkt. UT-alumnus Peter van de Pol is
werkzaam als policy advisor bij de United Nations, standplaats New York. ‘Het is een stroperig systeem.
Dát veranderen is voor mij de uitdaging.’
Tekst en beeld: Sandra Pool >
190 lidstaten zijn naar binnengehaald. Bouwvakkers domineren het terrein voor renovatiewerk-
‘Hey, heb jij nog geen koffie?’, vraagt Peter van
zaamheden. ‘Rondleidingen zijn wel mogelijk.
de Pol. Zelf is hij gewapend met een coffee to go.
Alleen in het witte gebouw, daar links’, wijst de
Vers gehaald bij de bekende koffieketen Star-
alumnus, ‘We noemen het de bunker. Het is het
bucks. Al lang niet meer de populairste coffee-
domein van de Algemene Vergadering.’ Wie naar
shop in de Verenigde Staten, weet Van de Pol. ‘De
binnen wil, moet langs strikte beveiliging. Niet
Amerikanen drijven op koffie. ’s Ochtends loopt
verwonderlijk. Het pand was een van de targets
iedereen met zo’n grote beker over straat. Hoe
tijdens 9/11.
zoeter, hoe beter. Maar er is een antiketen-bewe-
Zelf werkt hij in een kantorenpand verderop. In
ging gaande’, vertelt hij. ‘De plaatselijke koffieten-
een koffieshop in de buurt vertelt hij over zijn
tjes zijn weer in trek.’ Dus gaat hij op pad, op zoek
missie, al was werken bij de Verenigde Naties
naar zo’n lokale toko voor een volgend bakkie.
nooit een bewuste carrièrestap voor hem. ‘Ik
Vertrekpunt is 42nd Street, een belangrijke straat
werkte hiervoor in Hilversum bij het trainings-
in Manhattan, hartje New York. Vooral de kruising
centrum van de Wereldomroep. In die tijd deed ik
met Broadway bij Times Square trekt vele bezoe-
ook mijn master Onderwijskunde bij de Universi-
kers. De megagrote, knipperende reclameborden
teit Twente. Ik was gespecialiseerd in e-learning.
en fonkelende lichtjes spreken ’s avonds tot de
Het idee was om na die opleiding het trainings-
verbeelding. In de theaters staan Evita, The Lion
aanbod up to date te brengen en om zodoende de
In 2009 ging hij voor de belangenorganisatie als
King en Mary Poppins op het podium. Op straat
capaciteit van mediaorganisaties en mediaprofes-
expert in veranderingsmanagement naar het
proberen verklede tv- en filmhelden wat centen
sionals in ontwikkelingslanden te versterken.’
Aziatische Bangladesh. Het doel? De democratie
te verdienen. Van Spiderman tot Spongebob. Wie
hervormen. ‘Een enorme kluif,’ stelt hij. ´Ontwik-
wil, kan zich laten vereeuwigen met zijn of haar
Verandermanagement
favoriet. Als je 42nd Street uitloopt, kom je langs
De alumnus concludeerde na een tijdje dat het
down geregeld. Er is een blauwdruk hoe public
enkele highlights van de stad: het Chrysler ge-
geven van trainingen heel weinig zoden aan
administration werkt en eruit moet zien volgens
bouw, Grand Central Terminal en uiteindelijk kom
de dijk zet. ‘Leuk voor het individu, maar het
de UN. Dat is waar het land naar toe moet. De UN
je bij het hoofdkantoor van de United Nations.
veranderde weinig in de organisatie. Ik raakte
heeft de kennis en gaat zogenaamd helpen om
daardoor geïnteresseerd in organisatieontwik-
daar te komen.’
Tussenstop
kelingssamenwerking was en is nog steeds top
keling en verandermanagement. Ik begon voor
Dat werkt niet, wist hij. ‘Ontwikkelingslanden
Van de Pol maakt er een tussenstop. Het gebouw
mezelf, maar solliciteerde ondertussen ook bij de
zitten vol met slimme mensen. Ze weten heel
is gesloten. Zomerreces. De vlaggen van de ruim
United Nations.’
goed wat ze willen, maar praten op gelijke voet is
niet zo aan ontwikkelingssamenwerking besteed.’
United Nations
Wel aan Van de Pol. Hij gooide het projectplan
voor Bangladesh de deur uit en ging op zijn eigen
manier te werk. ‘We zijn naar de politie en high
officials van de regering gegaan. We vroegen wat
De United Nations, de Verenigde Naties is een internationale belangenorganisatie. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1945, is
de plannen en prioriteiten waren en of we mis-
ze opgericht door 51 landen om samen te werken op onder meer het gebied van internationaal recht en veiligheid. Sinds
schien konden helpen.’ Een gouden greep, bleek
juli vorig jaar telt de VN 193 lidstaten. Er zijn zes bestuursorganen, te weten de Algemene Vergadering, de Economische en
achteraf.
Sociale Raad, het Internationaal Gerechtshof, het Secretariaat, de Trustschapsraad en de Veiligheidsraad. Daarnaast hebben
de VN gespecialiseerde programma’s zoals het Ontwikkelingsprogramma, het United Nations Development Programme,
Actiepunten
waar Van de Pol werkt.
De projectmanager kreeg drie actiepunten toe-
26 UT NIEUWS 07|2012
bedeeld: het opzetten van een civil service act,
het hervormen van het ministerie en het opzetten van een handboek waarin staat wat klanten
van het ministerie kunnen verwachten. Van
de Pol: ‘Na drie maanden was de civil service
act klaar. Het zijn de regels wat de overheid en
ambtenaren doen. Het is de kunst het gedeelde
belang te vinden. Dat is heel veel praten. Gevoelige punten identificeren en kijken wat het
beste werkt. Het is een politiek gevecht en wij
bieden daarvoor een platform.’ Vervolgt: ‘Je zit
met alle hoge functionarissen om tafel. Het is
ontzettend belangrijk hoe je je opstelt. Toen we
de drie actiepunten voor elkaar hadden, wonnen we vertrouwen en werden we gevraagd om
te helpen met andere ontwikkelingen.’
Als je werkelijk wilt weten wat de burger nodig
heeft, ga dan met ze praten, luidde het advies
van de UN-medewerker. ‘Dat werkt als een
tierelier.’ Een voorbeeld. ‘Bangladesh heeft heel
veel riksja’s. Ambtenaren hadden alle riksja-eigenaren bij elkaar geroepen op een groot plein
om nieuwe regels te maken. Iedereen was er
zo gelukkig mee, omdat alle belanghebbenden
erbij betrokken waren. Dat leidt tot een beter
begrip.’
Het is het sterke punt van zijn werkwijze. ‘We
hielpen om dingen voor elkaar te krijgen en
alleen waar nodig droegen wij experts aan. Dat
werkte zo goed, na anderhalf jaar zat ik met
de minister te praten en die zei: Peter, you are
working for me, not for the UN. En dat is wat je
horen wilt!
Eind 2011 stapte hij eruit. ‘Bangladesh is niet
goed voor de gezondheid. Je wordt steeds sneller ziek. Een goede reden om weg te gaan.’ Kort
daarna keerde hij weer terug binnen de organisatie. Dit keer op het hoofdkwartier. Als politiek
adviseur bij de capacity development group. ‘Er
wordt inhoudelijk beleid gemaakt. Hier worden
de manuals geschreven voor hoe je projecten in
elkaar zet of hoe je een project moet managen.
Op deze positie heb je net iets meer invloed. Er
liggen veel mogelijkheden om langzaam maar
zeker zaken te veranderen.’
Een moeilijk proces, verwacht Van de Pol. ‘De
UN is een totaal uit de klauwen gelopen bureaucratie. Er zijn ruim 190 landen lid. Dat is nogal
het land wil. Op deze manier blijft het ineffici-
Zo’n irritante eigenschap. Daaraan ergeren veel
een dolle boel daar in de Veiligheidsraad. Van
ënt werken.’
ontwikkelingslanden zich.’
nationale regeringen krijgt ze geld, maar deze
En dat moet anders, vindt Van de Pol. ‘Wat ik
donoren zetten vraagtekens bij de efficiëntie
Irritant
van de UN. Begrijpelijk, donoren staan immers
Vervolgt: ‘De afgelopen 20 jaar is er in de manier
deren. Ik heb niet zo veel zin om van land tot land
onder druk om in eigen land te rechtvaardigen
waarop ontwikkelingssamenwerking wordt gedaan
te reizen en de belangrijke adviseur uit te hangen.
waar het geld naar toe gaat. Daarom kiezen zij
weinig veranderd. Men zegt dat er met lokale
Het is een stroperig systeem, waar veel politiek
waar het geld naar toe moet. Dat maakt het
mensen gewerkt wordt, maar in de praktijk is dat
bedreven wordt. Het is moeilijk om er beweging in
voor de UN moeilijk om aan te sluiten bij wat
niet zo. Omdat ze denken dat ze het beter weten.
te krijgen, maar dat is voor mij juist de uitdaging.’ |
wezenlijk wil, is dat systeem van binnenuit veran-
UT NIEUWS 07|2012 27
Interview
Het levenswerk van Vanessa Evers
Een robot met sociaal
In de zorg, de dienstverlening, op reis en thuis zullen we steeds vaker ‘sociale robots’ tegen
ren bij het leren van nieuwe taken, zoals een ouder
het lijf lopen. Professor Vanessa Evers van Human Media Interaction (CTIT) ziet ze graag
Evers: ‘De meeste mensen hebben geen ervaring
samenwerkt met het kind om de tafel af te ruimen.
komen, maar dan wel zorgvuldig ontworpen, met sociaal intelligente trekjes. ‘We moeten
met machineleren, gedistribueerde beslissingsme-
onze menselijke capaciteiten kunnen inzetten om ze dingen te leren. Samen met ons, zoals
wel een levenslange ervaring met sociale interactie
thoden of kunstmatige intelligentie, maar hebben
en sociaal leren achter de rug.’
je een kind leert de tafel af te ruimen.’
Sevilla
Tekst: Egbert van Hattem | Foto: Gijs van Ouwerkerk >
eenmaal in elkaar. We beoordelen elkaar continu en
Het best is dus maar om van de nood een deugd te
sturen elkaars gedrag bij.’
maken. Evers en de onderzoekers van Human Me-
Vanessa Evers heeft geen moeite uit te leggen dat
Robots zullen, net als mensen, de sociale factoren
dia Interaction doen dat in tal van projecten. Een
sociale robots ons leven al zijn binnengedrongen,
in de omgeving moeten gebruiken om te interacte-
voorbeeld is de rondleidrobot in de Real Alcazar
ongemerkt: de automatische piloot, de nog best
dure grasmaairobot, en de auto met cruisecontrol
– of die met slimme sensoren, die feilloos achteruit
inparkeert. Een sociale robot kan meer dan alleen
obstakels detecteren en daar slim omheen lopen,
aldus Evers. ‘Hij reageert zelfstandig op ons en onze
leefomgeving en heeft daar fysieke impact op.’
Subtiel
De relatie tussen mens en robot luistert nauw, zeker
als ze bij elkaar over de vloer komen. Neem een
robot die beddengoed inzamelt in een zorginstelling.
Met welke snelheid kan hij/zij zich het best door de
gangen voortbewegen, zonder irritatie of ongemak
te veroorzaken bij verplegers en bij bewoners?
Niet dwars door een groepje heenrijden is nog wel
in te programmeren, maar op tijd afremmen en
voldoende afstand bewaren zijn subtiele begrippen.
‘Het zou mooi zijn als de robot dat al doende kan
leren’, vertelt Evers. ‘Te dichtbij komen is sociaal en
cultureel bepaald. De robot zou gelaatsuitdrukkingen moeten kunnen interpreteren en daarvan leren.
Dus: oeh, die kijkt niet blij, ik kom te dichtbij. Zo
leren we het zelf in feite ook.’
Complex
Mensen en robots kunnen, gek genoeg, op persoonlijk vlak gemakkelijk botsen. Robots, of intelligente
autonome systemen, worden al snel te complex
voor ons mensen. De genoemde grasmaaier maakt,
in onze ogen, maar rare routes en al snel leveren we
commentaar. Op onze computer kunnen we zelfs
ongeremd boos worden. ‘We reageren op robots
alsof het sociale wezens zijn, omdat we niet anders
kunnen’, zegt Evers. ‘Zo steken we evolutionair nu
28 UT NIEUWS 07|2012
intelligente trekjes
in Sevilla. De spannende vraag: kan een robot de
bijvoorbeeld met een projectie laten zien hoe een
jaar opgeleverd wordt, zal op drie locaties binnen
bezoekers boeien op een nieuwe manier?
ruïne er vroeger uitzag, even de diepte ingaan of
Alcazar ‘een demonstratie’ moeten kunnen geven
Want: toch jammer wanneer groepen toeristen,
een leuke roddel overbrengen. We vragen ons af
waarin het sociale aspect tot uitdrukking komt.
bijvoorbeeld leden van een gezin, afzonderlijk van
wat de rondleidrobot extra kan bieden naast een
Als mensen naar de robot toekomen, moet deze
elkaar met hun eigen headset door het bewon-
gewone gids.’
herkennen welke mensen bij elkaar horen en zich
derenswaardige kasteel en de tuinen wandelen.
Samen met Betsy van Dijk en Daphne Karreman
tot hen richten. Ook kan de robot zelf zijn diensten
Aan de andere kant: niet iedereen kan of wil
onderzoekt Evers de persoonlijkheid en het
aanbieden als hij ziet dat mensen wachten door op
persoonlijk worden rondgeleid. ‘Een robot kan
gedrag van de robot. Het prototype dat na drie
ze ‘toe te lopen’, of – wie weet – zelf beginnen met
een show als het erg druk is op een locatie en het
‘Een robot zou gelaatsuitdrukkingen moeten
kunnen interpreteren. Zo van: Oei, die kijkt niet blij.’
publiek daar gaandeweg bij betrekken.
Evers: ‘Ook moeten we aan duidelijke technische
randvoorwaarden voldoen. De robot moet zichzelf
opladen, in de ochtend zelf opstarten, schuilen tegen de regen en … koel blijven, want in Sevilla is het
nogal eens erg warm. Dat moet hij twee weken lang
zelfstandig volhouden, 24 uur per etmaal.’
Pensioen
Evers ziet de zoektocht als haar levenswerk. Over
twintig jaar hoopt ze mee te maken dat sociale robots opgenomen worden door de markt en bijdragen
aan een gezonder, welvarender, socialer en meer
ecologisch verantwoord leven. ‘Gezien de huidige
pensioentrend zal ik dan na mijn 65ste nog genoeg
tijd hebben om te meten hoe de samenleving beïnvloed wordt door sociale robots.’
De samenwerking in onderzoek die nodig is, is
volgens haar immens. Om de onderzoeksagenda te
vervolmaken is over het gehele spectrum van de
robotica wetenschappelijke voortgang nodig: sociale
cognitie, sociale actie en sociale perceptie.
Op die lange weg komen onderzoekers vast ook
verder met vragen die Evers nu intrigeren. Robots
mogen ook weer niet teveel op mensen lijken, want
dan voelen die zich ongemakkelijk (‘uncanny’),
zoals de Japanse onderzoeker Masahimo Mori laat
zien. ‘Mensen verwachten veel van een robot die
zich sociaal opstelt, net als mensen dat van elkaar
verwachten. Toch zijn de gedragsrichtlijnen tussen
mensen niet één-op-één vertaalbaar naar die tussen
mensen en robots.’
Wat in ieder geval duidelijk lijkt: uiterlijk en
beweging van de robots moeten bij elkaar passen.
Anders denken mensen: ‘hier klopt iets niet’. Naast
platte identificatie is een soort emotionele herkenning noodzakelijk. Een robot die zich menselijk
voordoet maar zich houterig voortbeweegt, komt er
bij ons niet in. |
UT NIEUWS 07|2012 29
Activisme
Bestuurders
gezocht
Door de langstudeerboete en harde knip doen minder studenten een jaar bestuur voor
een studie-of studentenvereniging. Voorgaande jaren meldden nieuwe bestuursleden zich
spontaan aan, nu moeten verenigingen hard naar hen op zoek.
Tekst: Martine Zeijlstra | Foto: Gijs van Ouwerkerk >
Ambitie
studentenvereniging heeft er last van. ‘Veel studenten zeggen dat ze niet willen vanwege de harde
knip’, zegt Terpstra. ‘Ze zijn bang dat ze nog een jaar
Joni Terpstra (21 jaar) heeft het afgelopen jaar veel
vertraging oplopen als ze twee vakken niet halen.’
geleerd van haar jaar als voorzitter in het bestuur
Een andere reden voor veel studenten om zich niet
bij Isaac Newton, de studievereniging van werk-
in te zetten voor een vereniging is de langstudeer-
tuigbouwkunde. Commissies begeleiden, op korte
boete. ‘Wij vermoedden twee jaar geleden al dat
termijn van alles en nog wat regelen, zodat activi-
de langstudeerboete voor problemen zou zorgen’,
teiten niet in het water vielen. Nu is de kamer van
zegt Menno in ’t Veld (21), coördinator extern van
de studievereniging soms een uurtje dicht omdat
studentenvereniging A.S.V. Taste en vierdejaars
er maar één nieuw bestuurslid is. Terpstra en haar
werktuigbouwkunde. ‘Wij hadden twee besturen met
mede-bestuursleden hebben nog geen nieuwe
twee keer zes bestuursplekken en we waren bang
bestuursleden gevonden en puzzelen iedere week
dat we die door de boete niet meer allemaal gevuld
hoe ze de vereniging toch nog draaiende kunnen
kregen.’ De studentenvereniging besloot om de twee
houden. Dat is best lastig, vooral als er weer colleges
besturen samen te voegen tot een bestuur met acht
en tentamens gepland staan. ‘Maar we willen alle zes
leden. Dat bleek een wijs besluit. ‘Normaal gespro-
dat de studievereniging blijft bestaan, dus we gaan
ken kregen we spontaan veel aanmeldingen voor het
door.’
bestuur, nu haalden we de zeven net. We hebben
Terpstra en haar collega’s vinden het erg jammer dat
dus ondanks het samenvoegen van de besturen
het zo loopt. ‘We hebben ons een jaar lang volledig
alsnog een bestuurder minder dan gewenst voor
voor de studievereniging ingezet, nu belandt alles
komend jaar. Kleinere commissies gaan makkelijker
op een laag pitje. We hebben geen tijd om zelf extra
omdat die eenvoudiger met een studie te combine-
activiteiten en lezingen te organiseren en ook grote
ren zijn. Vier van de tien studenten geven aan dat
punten als het financiële systeem op de kop zetten
ze geen bestuur willen doen vanwege de langstu-
lukt nu niet. We hadden die taken graag aan een
deerboete. Ze zijn bang dat ze door een jaar bestuur
nieuw bestuur overgedragen.’
zoveel vertraging oplopen dat ze die 3000 euro boete
daarin zijn we wel een uitzondering. Veel vereni-
Ze zetten alles op alles om de kamer van de vereni-
moeten betalen.’
gingen hebben moeite met het vinden van nieuwe
ging zo vaak mogelijk open te houden. Leren voor
Uiteindelijk vond A.S.V. Taste genoeg nieuwe be-
bestuursleden. Studenten voelen zich overvallen
een herkansing gebeurt in die ruimte. Weekenden en
stuursleden, maar daar moesten ze wel veel moeite
door de langstudeerboete. Ze hebben het gevoel dat
vrije uren zijn gereserveerd voor de vereniging. Wie
voor doen. ‘We hebben veel gesprekken gevoerd met
de spelregels halverwege het spel zijn veranderd en
moet leren voor een tentamen krijgt daar tijd voor,
leden die al eens een commissie deden. Gelukkig
ze zijn daarom druk bezig met het afronden van hun
dan werken de anderen wat harder. Oud-bestuur-
zijn er genoeg leden met hart voor de club, waardoor
bachelor. Ze hebben geen tijd voor een jaar bestuur.’
ders zetten zich in. ‘Iedereen wil ons wel helpen’,
we altijd wel een bestuur kunnen vormen, maar het
Haspels zet zich daarom met de Student Union in
zegt Terpstra. Maar af en toe lukt het niet en is de
moet niet zo doorgaan.’
voor een collegegeldvrij bestuursjaar. Studenten
kamer even dicht. ‘Vervelend, maar iedereen heeft
er wel begrip voor’, zegt Terpstra.
Collegegeldvrij besturen
doen daarmee wel een jaar bestuur, maar schrijven
zich niet in bij de universiteit. Daardoor lopen ze
Max Haspels (23), vijfdejaars werktuigbouwkunde
geen studievertraging op, en riskeren ze dus ook
en voorzitter en portefeuillehouder communicatie
geen langstudeerboete. ‘Het zou een win-winsituatie
Veel animo is er namelijk niet onder studenten om
Student Union vond redelijk makkelijk nieuwe
zijn voor zowel de student als de universiteit’, denkt
een jaar bestuur te doen. Bijna iedere studie-of
bestuursleden voor het komende collegejaar. ‘Maar
Haspels. ‘De student doet bijvoorbeeld ervaring op
Hart voor de club
30 UT NIEUWS 07|2012
met het organiseren van evenementen, iets wat je
Bestuursminor
lid bij’, zegt Oosterhuis. Zelf loopt hij door zijn jaar
niet leert tijdens je studie. En de universiteit blijft
Sven Oosterhuis (22), vierdejaars technische
bestuur wel een half jaar vertraging en daarmee een
bijdragen aan de voorzieningen. Want het kost
bedrijfskunde en voorzitter van studievereniging
boete van 1500 euro op. ‘Maar dat heb ik er wel voor
erg veel geld als voetbal en theatersport door een
Stress bedacht samen met zijn collega’s een andere
over. Ik ben 50 tot 60 uur per week bezig geweest
medewerker geregeld moet worden in plaats van
oplossing voor het probleem. ‘We hadden veel
met regelen van dingen die ik leuk vind. Ik heb mee-
een student.’ Het grote struikelblok is geld. ‘Als je als
moeite om nieuwe bestuursleden te vinden’, zegt
geholpen de minor op poten te zetten en heb een
student niet staat ingeschreven krijg je immers ook
Oosterhuis. ‘Eerst bedachten we dat Stress de helft
coachingstraject opgezet waardoor eerstejaars die
geen studiefinanciering en daarmee geen inkomen.
van de langstudeerboete zou betalen, maar dat trok
zich inzetten voor de vereniging hulp bij hun studie
Een bestuursjaar is dan alleen weggelegd voor rijke
studenten niet over de streep. ’Samen met docenten
krijgen van een coach. Dat heeft 25 actieve eerste-
studenten. Dat is een gevaar en ik zie graag dat de
zette de studievereniging daarom een nieuwe be-
jaars opgeleverd, terwijl het in voorgaande jaren 15
UT meewerkt aan het realiseren van de mogelijk-
stuursminor op poten. Bestuursleden doen ervaring
tot 20 waren. Sommige mensen snappen het niet dat
heid tot het doen van een collegegeldvrij bestuur-
op in het organiseren van zaken voor de studiever-
ik een jaar bestuur heb gedaan omdat zij zelf zo snel
sjaar. Want veel studenten laten de beslissing voor
eniging en worden daar met twintig studiepunten
mogelijk willen afstuderen om geen boete op te
een jaar bestuur afhangen van de collegegeldvrije
voor gecompenseerd door de collegestof hier ook
lopen. Ik snap die reactie, maar het maakt me niet
variant.’
op aan te passen. ‘Daardoor kregen we er een nieuw
uit. Ik had een geweldig bestuursjaar.’ |
UT NIEUWS 07|2012 31
Terrassentest
Lekker nazomeren
Na een zomer met toch redelijk veel mooi weer is het nieuwe collegejaar alweer begonnen. Studeren
betekent echter meer dan alleen achter de boeken zitten en dus trekken studenten veel de stad in. Enschede
wordt gepromoot als een bruisende studentenstad, waar goede terrassen niet kunnen ontbreken. Rondom
de oude markt is het vaak druk en gezellig en door slim te kiezen kun je de hele dag in de zon zitten.
Natuurlijk is praktijkervaring het beste, maar toch is het handig om van tevoren al te weten op welk terras
je het beste kan vertoeven. Ook handig voor de 1200 nieuwe UT-studenten die Enschede nog moeten
verkennen. Op een mooie zomerdag testte UT Nieuws vijf terrassen.
Tekst: Mo Cornelisz en Simone Kramer | Foto’s: Gijs van Ouwerkerk >
Samsam (Oude Markt 15)
Een van de bekendere terrassen en eetgelegenheden in Enschede is Samsam. Ben je een echte
zonaanbidder? Dan raden wij je Samsam absoluut aan. De bediening is op onze testdag niet
heel snel. We moesten zeker een kwartier wachten totdat we geholpen werden en ook werden
gebruikte schotels niet direct meegenomen. Het verse sapje is het gelukkig waard, de vitamine C
werd weer op peil gebracht. Een ander goed punt is de daghap. Zeven dagen per week krijg je bij
Samsam een andere culinaire uitspatting van de kok voorgeschoteld. Niet geheel onbelangrijk;
de daghap is zeker betaalbaar voor studenten. Je merkt wel dat de echte Tukkers, toeristen en
studenten bekend zijn met Samsam. Het terras zit namelijk zo goed als vol. Met mooi weer is het
soms een stoelendans, maar als je even geduld hebt vind je wel een mooi plekje in de zon.
Bediening
●●● Prijzen
Hygiëne
●●● Bier v/d tap: e 2,20
Entourage
●●●● Wijn: e 3,00
Zonplezier
●●●●● Fris: e 2,15
Irish Pub Molly Malone (Oude Markt 11)
Irish Pub Molly Malone kwam in de Terras Top 100 van Misset Horeca op nummer 11. Reden genoeg
om dit terras zelf uit te testen. Wat ons zo aansprak bij Molly Malone is de werkwijze. De bediening is
snel, zeer vriendelijk en bovenal oplettend. Om snel te kunnen bedienen hebben ze een heel slim hulpmiddel. De Irish Pub werkt met een vlaggetje op tafel. Wil je wat bestellen of vragen, dan steek je het
vlaggetje omhoog en word je binnen enkele seconden geholpen. Frisdrank wordt geserveerd zoals het
hoort; op viltjes, etiket naar voren en in een flesje. Ben jij een echte bierliefhebber? Dan ben je hier aan
het juiste adres. Molly Malone biedt een ruim assortiment aan speciaalbieren van de tap en in fles. Wat
op ons betreft is die 11e plaats in de top 100 zeker verdiend!
32 UT NIEUWS 07|2012
Bediening
●●●●● Prijzen
Hygiëne
●●●● Bier v/d tap: e 2,40
Entourage
●●●●● Wijn: e 3,20
Zonplezier
●●●●● Fris: e 2,10
op het terras
De Kater (Oude Markt 5)
Aan de westkant van de Grote Kerk vind je een hele rij met terrassen. Eén van deze terrassen is De Kater.
Een prima locatie, vanaf hier heb je namelijk goed zicht over het grootste gedeelte van de Oude Markt.
In de zomer zijn er meerdere festiviteiten op de Oude Markt, bij De Kater zit je altijd eerste rang. Het
meubilair is ietwat ouderwets. Dat geldt ook voor de kopjes waar de koffie in wordt geschonken. De kaart
is inmiddels meer dan tig keer gebruikt en mag dus ook best een keer vervangen worden. De bediening bij
De Kater is snel. De dames en heren nemen snel een drankje op en brengen dit ook zonder problemen.
Daar houden we van. Op dit terras heb je niet de hele dag zon. Is de zon wel te bekennen? Dan verdwijnt
ze achter de grote parasol. Deze parasol is wel ideaal voor als het regent, dan kan je blijven genieten van je
drankje en hapje op het terras.
Bedienin
●●●● Prijzen
Hygiëne
●●● Bier v/d tap: 2,50
Entourage
●●● Wijn: 3,30
Zonplezier
●●● Fris: 2,20
Fellini (Bolwerkstraat 2)
Iets buiten de Oude Markt komen we Fellini tegen. Dit is een van de nieuwste eet- en drinkgelegenheden in Enschede. Als je op het terras van Fellini gaat zitten zul je misschien denken dat je bij een
strandtent bent beland zonder strand. De stijl doet het wel vermoeden. Binnen is de inrichting hypermodern. ’s Avonds wordt Fellini omgetoverd tot een chique club, met verschillende thema-avonden.
Studentikoos kunnen we het hier niet noemen. De kaart van Fellini bevat voornamelijk Italiaanse
gerechten. Je raadt het vast al? De koffie is hier absoluut een aanrader. Wil jij ’s avonds wat luxer eten
en drinken? Dan moet je bij Fellini zeker een (niet dure) daghap en lekkere cocktail nemen. Helaas
zijn hier niet veel zonuren, de gele bol zit voornamelijk verstopt achter hoge gebouwen.
Bediening
●●●● Prijzen
Hygiëne
●●●● Bier v/d tap: 2,50
Entourage
●●● Wijn: 3,30
Zonplezier
●● Fris: 2,20
Central Park (Langestraat 58-60)
Het eerste wat opvalt is de grootte van het terras van Central Park; dat is namelijk niet groot. Aan het
achterste gedeelte van het terras staan een paar lounge banken van steigerhout met bijpassende tafels.
Daarvoor staan nog enkele tafels. De aankleding is een beetje sober. Het straalt in ieder geval geen luxe
uit, al zijn we daar in de zomer misschien niet eens naar op zoek. De bediening is snel en aardig, al storen
de vale t-shirts met vlekken ons een beetje. De klandizie op dit terras is een mix van uitgewinkelde voorbijgangers, studenten en levensgenieters die al met pensioen zijn. Een nadeel is dat je frisdrank uit een
automaat en dus niet uit een flesje krijgt. Voor slechts e0,10 extra heb je al een frisje uit een flesje.
Bediening
●●●● Prijzen
Hygiëne
●●● Bier v/d tap: 2,40
Entourage
●●●● Wijn: 3,20
Zonplezier
●●●● Fris: 2,00
UT NIEUWS 07|2012 33
International
When your holidays are over
How to stay happy
Hopefully, you had a brilliant holiday from which you returned tanned, revived and, who
knows, buzzing with new exciting plans. However, once we return to our daily working
routines it can be easy to fall back into old patterns and get all stressy, tired and coffee
addicted again. So how to avoid the post-holiday blues? Below follow some tips.
Text: Marloes van Amerom | Photo: shutterstock >
fresh skills in this field may also help you to deal
better with your workload. If you silently fear time
1) Organize your emails
management merely represents ways to work
Aaaargghh, those emails. Who doesn’t cringe on
more efficiently –thereby only ‘helping’ you to add
the first day of their return to work upon being
MORE items to your to-do list- then think again.
confronted with an endless list of electronic mes-
These days it also helps you take a fresh look at
sages? And what is worse, even after you man-
what you really want to go for (and what not)
aged to tackle these, a whole new pile will soon be
and to maintain your boundaries correspondingly
waiting for you.
and say no when necessary. Ensuring you have
In case this stresses you out: you’re not alone. A
sufficient free time to recharge your batteries
growing body of research indicates that for many
throughout the working week and weekend is
people emails have turned from the fun and
actually an important priority.
quick alternative to ‘common’ mail and phone
Interested? Then register for one of the many
calls they once were, into, well, a major head-
courses the UT organizes in this field coming aca-
ache. Because there are so many and the weight
demic year. Simply surf to: http://www.utwente.nl/
of the unanswered ones can bear hard on one’s
hr/cursusaanbod/en/Calendar/
conscience.
And/or explore the art of life hacking, which helps
First of all, chip away at emails as fast as possible,
you to manage and control your information
keeping your answers friendly but to-the-point.
needs -rather than vice versa- often by using the
Should you still allow your computer system
web. Visit for example Tim Ferris’ webpage, the
to loudly alert you to each new incoming email
movement’s founder at www.fourhourworkweek.
switch it off, particularly when working on an
com. While not all of his tips may be for you (take
important deadline. American studies indicate
‘employ a relatively cheap personal assistant in
that it takes at least five minutes before you are
India using the web to communicate your needs’,
back on track with your essay, or whatever it was
for instance), many have found his advice on us-
that needed your attention. And getting behind
ing one’s social networks, like Facebook, to gener-
option. Not only is it located in a park (namely
schedule is a major ‘stress creator’.
ate expertise and tips when dealing with complex
the Wooldrikspark), you will sit in a beautiful
In case you are cc’t into messages that are not
(research) problems helpful.
English-style garden . Should you need books as
even of interest to you, alert the sender. The
well or fast internet at some stage? Not a prob-
same goes for mailing lists that no longer merit
lem. Just pop by the UT study areas in the Wal-
your interest.
3) Go green
straat or, if you are no longer a student but a UT
Finally, Microsoft Outlook has some great func-
Just watching green spaces can have a calming
employee, the public library with its free, yet fast
tions to help organize your email, like labeling
effect although having a sniff at nature itself is
Wi-Fi. The latter is located in the Pijpenstraat.
them into various categories. So has Gmail these
clearly even more effective. Fortunately, fields
days. In his famous book on time management
and trees are not that difficult to come by at our
4) Sports
Getting Things ѵ Done, king of time management
campus. But what if you need a table to work at
A great way to at least temporarily keep those
David Allen offers useful pointers as well.
or you feel like working outside of the campus?
stress bugs at bay is to do some sports dur-
2) Work smart
In that case, a visit to the Ik en mijn moeder
ing your breaks on campus. Activities like Tai
Talking about time management, developing some
(‘Me and my mom’) tea garden, may be an
Chi and yoga are known for their calming and
34 UT NIEUWS 07|2012
and relaxed
relaxing effects, and may in the long term boost
are, however, some Asian, mostly Thai, massage
happy or makes you experience physical prob-
your concentration. Or what to think of Zumba?
therapists in Enschede, whom you can turn to,
lems, like insomnia or headaches, then consider
The cheerful rhythms to which you will dance
like Titra Srichawong at the Mekkelholtsweg 22.
that perhaps deeper underpinning problems
not only enable you to indulge in some choco-
Prices start from €25 for 30 minutes.
could play a role.
late in a guilt-free manner afterwards, they can
In case the reason you feel you could do with a
Persistent procrastination may mask perfor-
also easily bring back your holiday feeling.
massage lies in persistent neck, shoulder or back
mance anxiety for example. Linked to this, self-
pain following prolonged computer use, you can
imposed perfectionism can be a main pitfall.
5) Get a good massage
also turn to the ‘anti-RSI’ masseuse employed by
Whatever the underlying cause, do not fear.
Unfortunately, unlike Amsterdam and other big
the UT Sports Center. Phone the Sports Center
The UT’s psychologists are trained in assisting
cities in the West, relatively cheap, pay-as-you-go
for further details on 053-4894780.
you to trace and conquer the root cause of your
Chinese massages are not yet available in En-
problems in balancing your studies or work
schede. A pity perhaps, because Asian and other
6) Finally,
type of massages can be a great way to relax
should you find yourself still struggling with
not only your muscles, but also yourself. There
deadlines to the extent that it makes you un-
with your private time – as fast as possible.
Happy working! |
UT NIEUWS 07|2012 35
International
Silja Eckartz:
‘My thesis is like my home!’
Congratulations to Dr. Silja Eckartz. On August 31st, she defended her dissertation successfully! Silja
finished a dual PhD at EWI and MB on methods of improving cost estimations and benefits management
PhDs are the backbone of our university. But who are they?
for IT implementations in networks. She explains how her tools assist in reaching a fair distribution of
This month: Silja Eckartz, PhD Graduate at the Information
costs and benefits and, as a bonus, has some advice for PhDs who still have some way to go.
Every month, we introduce another PhD candidate to you.
Systems Group.
Text: Mariska Roersen | Photo: Gijs van Ouwerkerk >
tor, such as profit, is a very useful starting point.’
‘iDEAL is a good example of a large IT implemen-
Structure for people
tation in a network setting’, the German scientist
The added value of Silja’s research can be sum-
introduces her research. ‘All banks benefit from
marised as offering structure. ‘It sounds extremely
Thesis as a home
the system, but it took very complex mechanisms
straightforward but simplification really helps.
Now that her PhD is completed, the doctor looks
to objectively allocate costs and benefits amongst
People tend to wander off into details and don’t
back on the four years that lie behind her and
the partners.’
focus on the most important issues. My method
is a bit nostalgic about it. ‘My thesis has become
Silja was not involved in iDEAL herself, but used
gives the needed structure for evaluating IT
my home! It’s like I am living in a house where
4 case studies to create an instrument to support
investments.’
only I know where I put things and where to find
group decisions. ‘One of the main findings was that
Silja vividly recalls the moment when she realised
them again’. Having said this, Silja acknowledges
a bidding system in which partners can anony-
her research could really make a difference: ‘Once,
that she also faced some darker moments. ‘The
mously suggest how much they want to invest in
a large company invited me to give a workshop
first year was particularly challenging. As I was
the project works best. After that, distribution of
to project managers from all over the world. I
working for two faculties, I sometimes felt isolated
benefits based on some previously determined fac-
received very encouraging feedback from them.
from both of them. There were moments when I
The managers and consulting agencies shared
with me that the workshop had really helped them
to progress their work.’
wondered where it was all going, and how I could
find a balance in my dissertation.’
It was only from the second year onwards that she
started to feel thrilled about what she was doing.
‘I started to see that because I worked from both
an IT and a management perspective, I was able
to realise a synergetic effect.’ Silja is convinced
that true innovation is born at the intersection of
disciplines.
‘Choose your own path’
Being a veteran now, what advice can the researcher give to other PhDs? ‘Choose your own
path’, Silja answers decisively. ‘Be the captain of
your own ship, since you will be the one having
to do the work.’ On top of that, Silja strongly
recommends doing research abroad if there are
opportunities. ‘I spent two weeks on a research
visit to Aalborg, Denmark. If I could do it again,
I would stay for longer. During my studies I
lived in Sweden for 6 months and I have never
forgotten its beauty. I also like the way Scandinavian countries are frontrunners in things like
emancipation.’ Not to say that the German native
doesn’t like The Netherlands, though:. ‘In Germany, there is often more hierarchy in organisations. I really enjoy the ability to have lively
discussions here where organisational structures
are quite flat.’ |
36 36
UTUT
NIEUWS
NIEUWS
07|2012
07|2012
Suddenly seeing cows
Brazilian Ricardo de Oliveira Schmidt is a
PhD candidate in Design and Analysis of
Communications Systems. His research focuses on
the management of network systems.
Text: Leanne Benneworth | Photo: Gijs van Ouwerkerk >
ExpatLens
few hours and if you miss it, that’s your chance to
I’ve done some Dutch courses, but it’s hard to
shop gone! That was difficult to get used to.
get practice. There are a lot of non-Dutch in my
My home city is small, about 200,000 people.
research group – four others from Brazil! I find
I’d been doing my Master’s in a city of 4 million
people on the campus are very patient when
I’d never visited the Netherlands before I came
people before I moved here, so strangely En-
I try out my Dutch though, people in the city
to Enschede, in fact it was the first time I’d
schede feels more like home. I did my Bachelor’s
quickly switch to German and then English.
left the American continent! I’m from southern
at a campus university too, so the campus feels
I’d like to stay in Europe when I finish my
Brazil, which is more like Europe than the rest
very familiar. I love cycling along through trees
PhD, though I had considered going to North
of Brazil, but it was still a culture shock. The
with the birds singing and suddenly seeing cows,
America. There is more balance here, you can
biggest change for me was the limited hours for
that’s what I grew up with and that’s what En-
work and enjoy life rather than just focusing on
shops and markets in the Netherlands – it’s just a
schede is like too.
work. |
UT NIEUWS 04|2012 37
Service
Twenty Twente Tweets
20/8 - @AtillaKerpisci: @jandouwekroeske De #utwente opstellin-
bij de #bestorming van de #bastille! Ik kijk er naar uit! #kick12
gen op #Lowlands zagen er goed uit! Twentse groet aan jullie hele
team!
24/8 - @ppverbeek: Slecht verteerbaar nieuws: Rijksmuseum
Twenthe schrapt veertien banen wegens aangekondigde bezuinin-
20/8 - @woutervj: Blijft toch irritant, op de fiets ingehaald worden
gen op subsidie http://bit.ly/NehB4g
door iemand die er duidelijk minder moeite voor doet. #elektromotor
24/8 - @hwgvdhoeven: Volgens mij is de introductieweek van de
#UTwente aan de gang. Diverse groepjes jongmenschen in ganz-
20/8 - @amberwalraven: Dat was wel het spannendste afstudeer-
epas op weg naar jolijt ende vermaeck.
praatje ooit.... flauwvallende toehoorder. BHV erbij gehaald. Alles
goed gekomen en afgestudeerd :-)
26/8 - @Henrikjee: Heerlijk dat studentenleven:) weetbeters zijn
sws de leukste #kick12
21/8 - @kickin_ut: Opbouw Kick-In al druk aan de gang - de tent
staat al en het begint er allemaal steeds meer op te lijken!
27/8 - @mfonville: “@UTNieuws: Partijen bezuinigen op ov-studentenkaart http://tinyurl.com/9r2wo38” gaan we dan eindelijk weer
22/8 - @RobbinJan: Aangezien ik nog niks ken in Enschede zo al
massaal liften als studenten? #AEGEE
op de fiets richting de UT voor #kick12
27/8 - @SUTwente: Ook meedansen voor het goede doel? Doe dan
22/8 - @Erwinholtland: NOS op bezoek bij innovatieve bedrijven
op 30 september mee aan de Zumbathon! Kaartjes koop je via:
op Kennispark Twentehttp://bit.ly/PWNM80 �
http://www.zumbalinda.nl
22/8 - @tomsnijders: Op naar Enschede voor de Kick-In! Mooooooi
27/8 - @liudvikaleisyte: Did you find my Ipad at London Heathrow
#kick12
today? I would appreciate if you could contact me ASAP. Thank
you very much.
22/8 - @WouterMoes: Jetzt geht die Party richtig los! #kick12
#aegee #KADMOS
27/8 - @Jowsen: 49 mensen uit één auto #kick12
22/8 - @GijsDiepeveen: Bier mag niet van de organisatie #kick12
28/8 - @wietsesmid: Pfft. 12 uur. En we moeten nog aan de bierestafette beginnen.....
23/8 - @Lindaeew: Mijn laatste echte vakantiedag is begonnen. En
die begin ik natuurlijk met koffie op de veranda.
28/8 - @amberwalraven: Giving my final lecture at UT today. They
called it ‘fun lecture’ on the pre-master faculty introduction pro-
23/8 - @bobvandevijver: Ha! Kijk maar uit! Ik heb een brandslang
38 UT NIEUWS 07|2012
gram. I’ll try! :-D
DEMCON wenst alle studenten van de UT
een briljant studiejaar
“Hoe kunnen we het electrische en mechanische
domein hier integreren? Ideeën?”
Be here. Be the future.
Herken je de taal van de mensen die je hier
“________ ________
______ _____________
_____________”
ziet afgebeeld? Heb je gezonde ambities
op het gebied van mechatronica? Dan ligt
er bij DEMCON een geweldige kans op je
te wachten. We ontwikkelen baanbrekende
projecten
op
het
gebied
van
hightech-
technologie en maken een groei door waar
de meeste andere bedrijven alleen maar van
kunnen dromen. Neem contact met ons op
als je mee wilt praten. Versterk onze denktank,
ervaar waar we met elkaar toe in staat zijn en
tot welke prachtige ontwikkelingen dat leidt.
Kijk op www.bethefuture.nl
www.be the future.nl
How do you make a
lithography system that
goes to the limit of what
is physically possible?
At ASML we bring together the most creative minds in science and technology
to develop lithography machines that are key to producing cheaper, faster, more
energy-efficient microchips.
Per employee we’re Europe’s largest private investor in R&D, giving you the
freedom to experiment and a culture that will let you get things done.
Join ASML’s multidisciplinary teams and help us push the
boundaries of what’s possible.
www.asml.com/careers
UT NIEUWS 07|2012 39
Wereldwijd succesvol met compressors en gasturbines voor de olie- en gasindustrie
Hoogwaardig Hengelo
Siemens staat wereldwijd bekend als een
betrouwbare partner voor technische oplossingen van hoogwaardige kwaliteit. In
Hengelo ontwikkelen zeer gespecialiseerde
en hoogopgeleide engineers en servicetechnici al vier decennia lang complete
oplossingen voor de exploitatie van olieen gasvelden.
Kennis, ervaring, inzet en innovatiekracht.
Dat zijn de ingrediënten voor het succes.
Siemens Energy ontwerpt, bouwt en installeert hoogwaardige compressorinstallaties
én draagt zorg voor onderhoud, reparatie en
verbetering van bestaande compressors.
SIE Adv Hengelo 220x297.indd 1
Niet alleen de compressor zelf, maar ook de
aandrijving – in de vorm van een gasturbine
of elektromotor – en alle regelapparatuur
produceert Siemens zelf. Daarmee is het
één van ’s werelds grootste en meest innovatieve spelers op dit gebied.
Betrouwbaar en integer
De vestiging in Hengelo is een betrouwbare
en integere partner die meedenkt, flexibel
is en zorgvuldig omgaat met milieu en
productie- en klantgegevens. Van detailontwerp tot installatie on site. Kortom:
een wereldwijd competence center voor
de olie- en gassector.
Siemens Energy
Locatie Oost
Industrieplein 1
7553 LL Hengelo
T 074 240 2000
[email protected]
www.siemens.nl
www.facebook.com/siemensnederland
www.linkedin.com/company/siemensnederland-n-v-locatie-oost
27-08-12 16:41

Similar documents

pdf

pdf Bureau Van Vliet BV, Postbus 20, 2040 AA Zandvoort, Tel. 023 – 5714745. Site: www.bureauvanvliet.com. E-mail: [email protected] Advertentietarieven op aan­vraag. HOP: UT Nieuws is aa...

More information