MONITOR

Transcription

MONITOR
MONITOR
SĄDOWY i GOSPODARCZY
Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r.
Nr 139(4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 9826–9877
Poz. w KRS 115963–117462
Od dnia 18 maja 2012 r. Monitor Sądowy i Gospodarczy jest wydawany
wyłącznie w formie elektronicznej na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 30 kwietnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz
podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego
i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
(Dz. U. z 2012 r. poz. 499).
Ministerstwo Sprawiedliwości uprzejmie informuje, iż od dnia 1 stycznia 2011 r.
cena za egzemplarz Monitora Sądowego i Gospodarczego w formie
elektronicznej wynosi 14,76 zł (w tym 23% VAT).
Numer rachunku bankowego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Wojciech Chmurzyński; MS
Digitally signed by Wojciech Chmurzyński; MS
Date: 2012.07.19 08:37:13 CEST
Reason: Elektroniczne wydanie MSiG
Location: Polska
Wykaz Punktów Przyjmowania Ogłoszeń
do Monitora Sądowego i Gospodarczego
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Miasto
Biała Podlaska
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Chełm
Ciechanów
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gorzów Wielkopolski
Jelenia Góra
Kalisz
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Leszno
Łomża
Łódź
Nowy Sącz
Olsztyn
Opole
Ostrołęka
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Przemyśl
Radom
Rzeszów
Siedlce
Sieradz
Skierniewice
Słupsk
Suwałki
Szczecin
Świdnik
Tarnobrzeg
Tarnów
Toruń
Warszawa
Wałbrzych
Włocławek
Wrocław
Zamość
Zielona Góra
Kod
21-500
15-950
43-300
85-950
22-100
06-400
42-200
82-300
80-169
66-400
58-500
62-800
40-040
25-312
62-500
75-950
31-547
38-400
59-220
64-100
18-400
90-928
33-300
10-001
45-359
07-410
64-920
97-300
09-404
61-752
37-700
26-600
35-303
08-110
98-200
96-100
76-200
16-400
70-485
21-040
39-400
33-100
87-100
00-454
58-300
87-800
53-630
22-400
65-364
Adres
ul. Brzeska 20-22
ul. Mickiewicza 103
ul. Bogusławskiego 24
ul. Toruńska 64a
al. I Armii Wojska Polskiego 16
ul. Mikołajczyka 5
ul. Żwirki i Wigury 9/11
ul. płk. Dąbka 8-12
ul. Piekarnicza 10
ul. Chopina 52 blok 15
ul. Bankowa 18
ul. Asnyka 56a
ul. Lompy 14
ul. Warszawska 44
ul. Wojska Polskiego 2
ul. gen. Andersa 34
ul. Przy Rondzie 7
ul. Wolności 3
ul. Złotoryjska 19
ul. Dąbrowskiego 2
ul. Polowa 1
ul. Pomorska 37
ul. Strzelecka 1A
ul. Partyzantów 70
ul. Plebiscytowa 3a
ul. Mazowiecka 3
al. Powstańców Wielkopolskich 79
ul. Słowackiego 5
ul. Kilińskiego 10b
ul. Grochowe Łąki 6
ul. Mickiewicza 14
ul. Żeromskiego 53
ul. gen. J. Kustronia 4
ul. Biskupa Świrskiego 26
al. Zwycięstwa 1
ul. Reymonta 12/14
ul. Szarych Szeregów 13
ul. Przytorowa 2
ul. Królowej Korony Polskiej 31
ul. Wyszyńskiego 8
ul. Sienkiewicza 27
ul. Dąbrowskiego 27
ul. Młodzieżowa 31
ul. Czerniakowska 100
ul. Słowackiego 11
ul. Kilińskiego 20
ul. Poznańska 16
ul. Partyzantów 10
ul. Kożuchowska 8
Telefon
0-83, 342 08 80 w. 505
0-85, 665 65 70
0-33, 49 97 916
0-52, 32 62 723
0-82, 564 38 29, 564 44 59
0-23, 674 16 17
0-34, 377 99 82
0-55, 611 22 30 w. 311
0-58, 321 38 51
0-95, 725 68 06
0-75, 647 17 27
0-62, 765 78 51
0-32, 604 74 52
0-41, 349 57 95
0-63, 242 95 35 w. 369
0-94, 342 82 52
0-12, 619 51 89
0-13, 420 16 30 w. 113
0-76, 721 27 87
0-65, 525 94 17
0-86, 215 09 66
0-42, 630 52 00 w. 210
0-18, 449 64 12
0-89, 534 00 69
0-77, 454 38 21
0-29, 765 44 92
0-67, 352 28 59
0-44, 649 42 52
0-24, 268 01 38-39
0-61, 647 37 42
0-16, 678 52 60, 675 73 33 w. 109
0-48, 362 91 31
0-17, 715 22 15, 715 22 02, 715 22 01
0-25, 644 45 39
0-43, 826 67 90
0-46, 834 49 40
0-59, 846 92 12
0-87, 566 22 89 w. 31
0-91, 422 49 90
0-81, 464 87 71
0-15, 823 48 80 w. 437
0-14, 632 75 37
0-56, 610 58 46
0-22, 440 06 17
0-74, 843 32 19
0-54, 231 54 34
0-71, 334 82 03
0-84, 638 29 28
0-68, 322 02 54
MSiG 139/2012 (4004)
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Poz. 9826. MCJ INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9827. TECHOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Czastarach . . .
Poz. 9828. ZAKŁAD ROLNY AGRO-MINKOWSKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w Kędzierzynie-Koźlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9829. PRZEDSIĘBIORSTWO Z. SZTUCKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
w Wieluniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9830. AUTO-PARK POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu . . . . . . . .
Poz. 9831. „IMPLEMENTICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . .
Poz. 9832. „ALPIRENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Józefowie . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9833. ECA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI W LIKWIDACJI
w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9834. „LE STELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W LIKWIDACJI w Warszawie . . . .
Poz. 9835. VIV DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Garnku . . . . . . . . . . . .
Poz. 9836. MR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chodzieży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9837. „EUROPEAN CAR TRADE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . .
Poz. 9838. „T-REX STUDIO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . . .
Poz. 9839. AUTOKLIMAT KOCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tychach . . . . . . . . . .
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
3. Spółki akcyjne
Poz. 9840. FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9841. CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9842. AERO AT SPÓŁKA AKCYJNA w Mielcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9843. FOJUD SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
9
10
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 9844. Malinowski Ryszard prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-HandlowoUsługowy MAR-POL Ryszard Malinowski w Smardzach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 9845. Cojg Teresa i Cojg Leon prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LETTER FASHION Teresa Cojg
i Leon Cojg w upadłości likwidacyjnej w Gliwicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9846. „ODEON A I R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9847. „WACŁAW SŁOWIK, DARIUSZ ZALIWSKI I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI
LIKWIDACYJNEJ w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9848. DRIMEX-BUD SPÓŁKA AKCYJNA „W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Warszawie . . . . . . . . . . . .
Poz. 9849. NOWE OGRODY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
LIKWIDACYJNEJ w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9850. SELECTOURS & TELEMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
LIKWIDACYJNEJ w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9851. „ALU - NOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9852. Urbański Jerzy Andrzej prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Ubojnia Zwierząt Rzeźnych
Jerzy Andrzej Urbański w upadłości likwidacyjnej w Makowie Mazowieckim . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9853. Redlecka-Stanik Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa
KOTŁO-RED Agnieszka Redlecka w Żorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9854. S-BUD Sylwia Bąkiewicz w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 9855. „G.C. AUTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5. Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego
Poz. 9856. Nowakowski Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Huta Szkła LUCYNA
w Obornikach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9857. TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY STRANKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w Skalmierzycach . . .
19 LIPCA 2012 R.
–3–
12
13
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
SPIS TREŚCI
6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 9858. Pilch Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą ROAN METAL Robert Pilch w upadłości
likwidacyjnej w Szówsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9859. SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW SŁUCHU I ICH PRZYJACIÓŁ W UPADŁOŚCI
UKŁADOWEJ w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
1. Wezwanie spadkobierców
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 9860. Wnioskodawca Krysińska Danuta. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 420/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9861. Wnioskodawca Gmina Miasta Gdynia. Sąd Rejonowy w Gdyni, VII Wydział Cywilny, sygn. akt
VII Ns 2797/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9862. Wnioskodawca Bocian-Czyż Anna Mirosława. Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 333/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9863. Wnioskodawca INTERHANDLER Spółka z o.o. w Toruniu. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty
w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 203/11/N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9864. Wnioskodawca Wyzińska Dorota. Sąd Rejonowy w Świdnicy, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1349/11 . . .
Poz. 9865. Wnioskodawca Zdrada Helena Teresa. Sąd Rejonowy w Ropczycach, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 89/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9866. Wnioskodawca Kucharczyk Jadwiga. Sąd Rejonowy w Elblągu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 279/12 . . . .
13
13
14
14
14
14
14
2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego
Poz. 9867. Wnioskodawca Jodłowska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
XVI Wydział Cywilny, sygn. akt XVI Ns 374/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie
Poz. 9868. Wnioskodawca Mikowski Wiesław Jan. Sąd Rejonowy w Ropczycach, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 7/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9869. Wnioskodawca Gmina Pruszków. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 473/12 . . .
Poz. 9870. Wnioskodawca Szufla Paweł i Szufla Barbara. Sąd Rejonowy w Piasecznie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 864/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9871. Wnioskodawca Szydlikowie Urszula i Tomasz. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 6/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9872. Wnioskodawca Paliga Andrzej. Sąd Rejonowy w Kwidzynie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 445/10 . . .
Poz. 9873. Wnioskodawca Leszczyński Tomasz. Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 770/11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
15
16
16
5. Ustanowienie kuratora
Poz. 9874. Wnioskodawca Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyniu. Sąd Rejonowy w Gostyniu, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Co 533/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 9875. Powód Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
VII Wydział Cywilny, sygn. akt VII Nc 16147/11/R3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
6. Inne
Poz. 9876. Wnioskodawca Kraj Krystyna. Sąd Rejonowy w Brzesku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 404/12 . . . .
Poz. 9877. Wnioskodawca Kulak Stanisław. Sąd Rejonowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 824/12 . . .
16
17
INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Wpisy pierwsze
Poz. 115963-116103 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21-83
2. Wpisy kolejne
Poz. 116104-117462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-197
INDEKS KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
–4–
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
poz. 9826-9831
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
I.
OGŁOSZENIA
WYMAGANE PRZEZ KODEKS
SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
2.
Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
 Poz. 9826. MCJ INC. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000234353. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18 maja 2005 r.
[BMSiG-9640/2012]
Zarząd Spółki MCJ INC. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadamia o podjęciu uchwały nr 2/07/2012 Zgromadzenia
Wspólników z dnia 12 lipca 2012 r. o zwrocie dopłat wniesionych
przez jedynego wspólnika na podstawie uchwały nr 2/06/2012
Zgromadzenia Wspólników z dnia 18 czerwca 2012 r. w łącznej wysokości 15.000.040,00 zł.
 Poz. 9827. TECHOMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Czastarach. KRS 0000339235.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 listopada 2009 r.
[BMSiG-9632/2012]
Likwidator TECHOMET Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czastarach, ul. Słoneczna 4, 98- 410 Czastary,
KRS 0000339235, zawiadamia o otwarciu likwidacji Spółki
i wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności
w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia.
 Poz. 9828. ZAKŁAD ROLNY AGRO-MINKOWSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kędzierzynie-Koźlu. KRS 0000153462. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 marca 2003 r.
[BMSiG-9641/2012]
Zakład Rolny „Agro-Minkowskie” Spółka z o.o. z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2012 r.
uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
postanowiono obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę
1.438.000 zł (jeden milion czterysta trzydzieści osiem tysięcy
złotych), to jest z kwoty 1.530.000 zł (jeden milion pięćset
trzydzieści tysięcy złotych) do kwoty 92.000 zł (dziewięćdziesiąt
19 LIPCA 2012 R.
2. SPÓŁKI Z O.O.
dwa tysiące złotych). Obniżenie kapitału zakładowego zostaje
dokonane przez umorzenie 2.876 (dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł
(pięćset złotych) każdy.
Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na wyżej
wskazane obniżenie kapitału zakładowego, aby pod adresem
siedziby Spółki: ul. Antoniego Czechowa 4; 47-200 Kędzierzyn-Koźle, wnieśli sprzeciwy w nieprzekraczalnym terminie
trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia
w MSiG.
 Poz. 9829. PRZEDSIĘBIORSTWO Z. SZTUCKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
w Wieluniu. KRS 0000171564. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29 sierpnia 2003 r.
[BMSiG-9638/2012]
Likwidator Przedsiębiorstwa Z. Sztucki Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, ul. Wojska Polskiego 2, 98-300 Wieluń, KRS 0000171564, zawiadamia o otwarciu
likwidacji Spółki i wzywa wierzycieli do zgłaszania swoich
wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania
się niniejszego ogłoszenia.
 Poz. 9830. AUTO-PARK POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000144649. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 grudnia 2002 r.
[BMSiG-9648/2012]
Działając w trybie art. 264 § 1 k.s.h., Spółka „AUTO-PARK
POZNAŃ” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zawiadamia,
iż w dniu 10.07.2012 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.900.000,00 (pięć milionów dziewięćset tysięcy) złotych z wysokości 44.349.000,00 (czterdzieści
cztery miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych
do wysokości 38.449.000,00 (trzydzieści osiem milionów
czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy) złotych.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby
w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia
wnieśli sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie kapitału
zakładowego Spółki.
 Poz. 9831. „IMPLEMENTICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000303492.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 kwietnia 2008 r.
[BMSiG-9660/2012]
„Implementica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w likwidacji w Warszawie, aleja Stanów Zjednoczonych 26,
lok. 147, ogłasza otwarcie likwidacji dnia 11 lipca 2012 r.
–5–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
poz. 9831-9838
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Wzywa się wszystkich wierzycieli do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego
ogłoszenia.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, aby
w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje wierzytelności.
 Poz. 9832. „ALPIRENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Józefowie. KRS 0000208020. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21 maja 2004 r.
[BMSiG-9654/2012]
 Poz. 9836. MR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chodzieży. KRS 0000295654. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20 grudnia 2007 r.
[BMSiG-9664/2012]
Likwidator Alpirent Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza o rozwiązaniu
w dniu 29.06.2012 r. i otwarciu likwidacji Spółki i wzywa wierzycieli do zgłaszania roszczeń w terminie 3 miesięcy od daty
ukazania się ogłoszenia.
Likwidator Spółki MR Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Chodzieży,
ul. Notecka 33, 64-800 Chodzież, nr KRS 0000295654, ogłasza,
że Zgromadzenie Wspólników Spółki w dniu 27 czerwca 2012 r.
podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.
 Poz. 9833. ECA MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI W LIKWIDACJI w Warszawie.
[BMSiG-9655/2012]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
2. SPÓŁKI Z O.O.
Likwidator Spółki ECA MEDIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w likwidacji ogłasza o otwarciu
likwidacji i wzywa wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności
w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia pod adresem: ECA
MEDIA Sp. z o.o. w organizacji w likwidacji, 02-661 Warszawa,
ul. Wita Stwosza 8a.
Robert Glinicki
 Poz. 9834. „LE STELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS 0000357112.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 maja 2010 r.
[BMSiG-9659/2012]
Likwidator Spółki LE STELLE Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą
w Warszawie ogłasza o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej
likwidacji.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności
w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia pod
adresem siedziby Spółki.
 Poz. 9837. „EUROPEAN CAR TRADE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000214800.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 sierpnia 2004 r.
[BMSiG-9678/2012]
Likwidator Spółki EUROPEAN CAR TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alejach
Jerozolimskich 56C, 00-803 Warszawa, informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki EUROPEAN
CAR TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podjęło w dniu 10.07.2012 r. uchwałę
o rozwiązaniu Spółki. Tym samym z dniem 10.07.2012 r.
otwarto likwidację Spółki.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia swoich wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres
siedziby Spółki, tj.: Aleje Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa.
Likwidator
Riccardo Gaeta
Jednocześnie wzywa wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.
Likwidator
Riccardo Caruso
 Poz. 9835. VIV DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Garnku. KRS 0000210044. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 2 lipca 2004 r.
[BMSiG-9645/2012]
Likwidator Spółki VIV Development Sp. z o.o. z siedzibą
w Garnku, ul. Główna 5A, 42-270 Kłomnice, wpisanej do KRS
pod nr 0000210044, informuje, że powzięta została uchwała
Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
 Poz. 9838. „T-REX STUDIO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000104591.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-9672/2012]
Likwidator Spółki T-Rex Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 195, 02-729
Warszawa (poprzedni adres: ul. Kozia 3/5, 00-070 Warszawa),
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, w dniu 8.04.2002 r. pod numerem 0000104591,
zawiadamia, że w dniu 6.07.2012 r. podjęta została uchwała
Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki i otwarciu
jej likwidacji.
–6–
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
poz. 9838-9841
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
W związku z tym wzywa się wierzycieli Spółki, aby w terminie
trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili swoje wierzytelności.
 Poz. 9839. AUTOKLIMAT KOCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tychach. KRS 0000310113.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 lipca 2008 r.
[BMSiG-9674/2012]
Likwidator Spółki AUTOKLIMAT KOCH Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Tychach, adres:
ul. Zacisze 65, 43-100 Tychy, wpisanej do KRS pod nr.
310113, zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2012 r. podjęta została
uchwała Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Spółki
i otwarcia jej likwidacji.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności na adres Spółki w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania
się niniejszego ogłoszenia.
3.
Spółki akcyjne
 Poz. 9840. FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000357784. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 czerwca 2010 r.
[BMSiG-9649/2012]
Działając na podstawie art. 434 § 1-2 w zw. z art. 436 k.s.h.,
Zarząd Financial Intermediaries Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Spółką) składa ofertę objęcia nie mniej
niż 250.000 i nie więcej niż 660.031 akcji na okaziciela serii E
z zachowaniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy na zasadach subskrypcji zamkniętej.
1. Podstawą prawną emisji akcji serii E jest Uchwała 15/VI/2012
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2012 r.,
na podstawie której dokonano podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie niższą niż 250.000 złotych i nie wyższą niż 660.031 złotych w drodze emisji, na zasadzie prawa
poboru, nie mniej 250.000 i nie więcej niż 660.031 akcji
na okaziciela serii E.
2. Prawu poboru podlega nie mniej niż 250.000 i nie więcej
niż 660.031 akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 złoty każda.
3. Cena emisyjna akcji serii E wynosi 1,20 złotego (jeden złoty
i 20/100) za każdą akcję.
4. Prawo poboru przysługuje dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Za każda akcję posiadaną na koniec dnia
ustalenia prawa poboru akcjonariuszowi przysługuje jedno
jednostkowe prawo poboru. Jedno jednostkowe prawo
19 LIPCA 2012 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
poboru uprawnia do objęcia jednej akcji serii E. W przypadku gdyby liczba akcji serii E przypadająca danemu
akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą
całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej
liczby całkowitej.
5. Zapisy na akcje serii E przyjmowane będą od 15.08.2012 r.
do 15.09.2012 r. w domach maklerskich prowadzących
rachunki, na których zarejestrowane są prawa poboru lub
w domach maklerskich wskazanych przez depozytariuszy,
jeśli prawa poboru są zarejestrowane na rachunkach
papierów wartościowych prowadzonych przez depozytariuszy.
6. Akcjonariusz, któremu przysługuje prawo poboru z tytułu
posiadania przez niego akcji w dniu ustalenia prawa poboru,
tj. 13 lipca 2012 r. może w terminie przyjmowania zapisów na akcje dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu
na akcje serii E w liczbie nie większej niż 660.031 w razie
niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
7. Wpłaty na akcje serii E powinny być dokonane gotówką
w wysokości 1,20 złotego za każdą akcję wraz ze złożeniem zapisu na akcje. Formularz zapisu na akcje zostanie
zamieszczony na stronie internetowej Spółki: www.fipsa.pl.
8. Niezłożenie zapisu lub niedokonanie wpłaty na akcje serii E
w terminie przyjmowania zapisów skutkować będzie wygaśnięciem prawa poboru, przy czym dokonanie wpłaty jedynie w części będzie podstawą do przydziału akcji w liczbie
odpowiadającej wniesionej opłacie.
9. Przydział akcji objętych przez akcjonariusza w wykonaniu
prawa poboru nastąpi w jednym terminie.
10. Zapisujący się na akcje przestają być związani zapisem,
jeśli emisja akcje serii E nie zostanie zgłoszona do zarejestrowania do dnia 21 grudnia 2012 r.
11. Informacja o przydziale akcji serii E zostanie podana przez
Spółkę nie później niż do dnia 29.09.2012 r.
Prezes Zarządu
Roland Winter
Wiceprezes Zarządu
Paweł Osowski
 Poz. 9841. CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS SPÓŁKA
AKCYJNA w Warszawie. KRS 0000277147. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 marca 2007 r.
[BMSiG-9647/2012]
Zarząd CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000277147, zgodnie z art. 450 § 2 k.s.h.,
ogłasza treść uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2012 roku:
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 24 maja 2012 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki z wyłączeniem prawa poboru akcji Serii C, zmiany Statutu Spółki, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy
–7–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
poz. 9841
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane na mocy niniejszej Uchwały umotywowane jest umożliwieniem objęcia Akcji przez posiadaczy
warrantów subskrypcyjnych serii A.
w całości prawa poboru w stosunku do akcji Serii C, dematerializacji akcji Serii C oraz ubiegania się o dopuszczenie
i wprowadzenie akcji Serii C do obrotu na rynku regulowanym
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Celtic Property Developments S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółki”), działając
na podstawie art. 430 § 1, art. 448 i 449 § 1 Kodeksu spółek
handlowych („k.s.h.), uchwala, co następuje:
I. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
W związku z emisją przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych
serii A uprawniających do obejmowania akcji Spółki Serii C
na podstawie uchwały nr 22 z dnia 24 maja 2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji
Spółki Serii C oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych
serii A (dalej: „Uchwała w sprawie emisji warrantów”) i w celu
wykonania praw wynikających z warrantów subskrypcyjnych
serii A, uchwala się, co następuje:
§ 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]
1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki
o kwotę nie większą niż 16.321,40 zł (słownie: szesnaście
tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie
więcej niż 163 214 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące
dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki
serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć
groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej
niż 16.321,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dwadzieścia jeden 40/100 złotych) - dalej: „Akcje”.
3. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa
w ust. 1, jest dokonywane z tym zastrzeżeniem, że uprawnieni, którym przyznano prawo do objęcia Akcji Spółki opisanych w ust. 2, wykonają je na warunkach określonych
w niniejszej uchwale oraz Uchwale w sprawie emisji warrantów, w trybie art. 448-452 k.s.h.
4. Emisja Akcji zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną,
o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.)
ze względu na fakt, iż liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia Akcji nie przekroczy 99 (słownie:
dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
§ 2. [Cel podwyższenia. Uzasadnienie]
1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonuje
się w celu umożliwienia osobom uprawnionym posiadającym warranty subskrypcyjne serii A wykonania praw
do objęcia nie więcej niż 163 214 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście) Akcji.
2. Zgodnie z art. 448 § 4 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia Akcji
przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić
wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
§ 3. [Termin wykonania praw objęcia Akcji]
1. Uprawnieni posiadający warranty subskrypcyjne serii A
będą mogli obejmować Akcje od dnia objęcia Warrantów
subskrypcyjnych serii A do dnia 24 maja 2022 roku pod warunkiem, że w chwili złożenia oświadczenia o objęciu
Akcji serii C będą oni pełnili funkcje w Zarządzie Spółki.
2. Obejmowanie Akcji nastąpi w trybie określonym w art. 451
k.s.h., tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych
na formularzach przygotowanych przez Spółkę.
3. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji serii C.
§ 4. [Osoby uprawnione do objęcia Akcji]
Akcje mogą być obejmowane wyłącznie przez osoby uprawnione posiadające warranty subskrypcyjne serii A, pod warunkiem, że w chwili złożenia oświadczenia o objęciu Akcji będą
oni pełnili funkcje w Zarządzie Spółki.
§ 5. [Cena emisyjna Akcji]
1. Cena emisyjna 1 (słownie: jednej) Akcji serii C obejmowanej
w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego
serii A będzie równa jej wartości nominalnej, która w chwili
podjęcia uchwały wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy).
2. Akcje pokryte będą przez osoby wskazane w § 4 Uchwały
wyłącznie wkładami pieniężnymi, wniesionymi w dniu
objęcia Akcji.
§ 6. [Dywidenda]
1. Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
1) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę
w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 k.s.h. włącznie,
akcje uczestniczą w zysku od pierwszego dnia stycznia
roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok,
w którym doszło do ich wydania;
2) w przypadku, gdy Akcje zostaną wydane przez Spółkę
w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa
w art. 348 § 2 k.s.h. do końca roku obrotowego - akcje
uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia
stycznia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. W przypadku Akcji zdematerializowanych, przez „wydanie
akcji”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji
na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.
§ 7. [Wyłączenie prawa poboru]
1. Wyłącza się w całości prawo poboru akcjonariuszy w stosunku do Akcji serii C.
2. Wyłączenie prawa poboru w stosunku do Akcji jest ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie Spółki,
co szczegółowo uzasadnia Opinia Zarządu w sprawie
pozbawienia dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru
–8–
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
poz. 9841-9842
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
dwieście czternaście) akcji zwykłych na okaziciela Spółki
serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć
groszy) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej
niż 16.321,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta
dwadzieścia jeden 40/100 złotych).”
w odniesieniu do akcji Spółki Serii C oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej akcji serii C stanowiąca załącznik do protokołu.
3. W związku z pozbawieniem Akcjonariuszy w całości prawa
poboru Akcji serii C, nie określa się dnia prawa poboru.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
3. SPÓŁKI AKCYJNE
§ 8. [Dematerializacja Akcji serii C]
III. Postanowienia końcowe
1. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym
działając na podstawie:
a) art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity
z dnia 9 października 2009 roku, Dz. U. Nr 185,
poz. 1439, ze zm.),
b) art. 5 ust. 8 ustawy i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi
(Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.),
Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:
1) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji
Spółki serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
2) złożenie Akcji Spółki serii C do depozytu,
3) dokonanie dematerializacji Akcji Spółki serii C w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183,
poz. 1538 ze zm.).
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
1) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających
na celu dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii C
do obrotu na rynku regulowanym, w tym do złożenia
wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień
do Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dokonania
innych odpowiednich czynności w powyższym celu,
2) złożenia akcji serii C do depozytu,
3) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji Akcji Spółki
serii C, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym
Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy
o rejestrację Akcji Spółki serii C w depozycie papierów
wartościowych.
§ 10. [Upoważnienia i zobowiązania]
1. Rada Nadzorcza Spółki jest upoważniona do określenia
szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu
Akcji, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą
do reprezentowania Spółki we wszelkich sprawach związanych z realizacją uchwały w zakresie, w jakim dotyczy ona
członków Zarządu Spółki i w jakim łączy się z wykonaniem
przez osoby uprawnione wskazane w § 4 uchwały, będące
członkami Zarządu, uprawnień wynikających z niniejszej
uchwały, w szczególności do przyjęcia oświadczenia o objęciu
Akcji.
3. Na podstawie uchwały Rady Nadzorczej kompetencje
wskazane w ust. 2 wykonywać może Przewodniczący Rady
Nadzorczej albo inny członek Rady Nadzorczej.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do:
1) zgłoszenia warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego w trybie art. 450 k.s.h.,
2) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych
przez art. 452 k.s.h.,
3) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych
do wykonania postanowień wynikających z niniejszej
uchwały,
4) dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych
zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały,
w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany Statutu
Spółki do rejestru przedsiębiorców.
5. Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego
Statutu Spółki uwzględniającego zmiany dokonane na podstawie niniejszej uchwały.
§ 11. [Postanowienia końcowe]
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z skutkiem
od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.
II. Zmiana Statutu Spółki
Prezes Zarządu
Celtic Property Developments S.A.
Andrew Morrison Shepherd
§ 9. [Zmiana Statutu]
W związku z dokonanym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonuje się następującej zmiany w Statucie
Spółki:
po § 4a Statutu Spółki dodaje się nowy § 4b w następującym
brzmieniu:
㤠4b
Na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 24 maja 2012 r. kapitał zakładowy
został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą
niż 16.321,40 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta
dwadzieścia jeden 40/100 złotych) poprzez emisję nie
więcej niż 163 214 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące
19 LIPCA 2012 R.
 Poz. 9842. AERO AT SPÓŁKA AKCYJNA w Mielcu.
KRS 0000333088. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 9 lipca 2009 r.
[BMSiG-9658/2012]
Sprostowanie: W MSiG Nr 127 (3992) z dnia 3.07.2012 r.,
pod poz. 8971, ukazało się ogłoszenie AERO AT S.A. z siedzibą
w Mielcu (nr KRS 0000333088), dotyczące zwołania ZWZ
–9–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
poz. 9842-9845
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
na dzień 27.07.2012 r., na godz. 1000, w którym zabrakło informacji o adresie w miejscowości, w której ma się odbyć. Zarząd
podaje zatem, że ZWZ odbędzie się w siedzibie Capital Partners S.A. przy ul. Królewskiej 16, 00-103 Warszawa.
 Poz. 9843. FOJUD SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000345571. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31 grudnia 2009 r.
[BMSiG-9681/2012]
Zarząd Spółki Fojud S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fojud S.A. na dzień 20 sierpnia 2012 r.,
godz. 1100, w Kancelarii Notarialnej Olaf Peretiatkowicz
przy ul. Libelta 1a w Poznaniu.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki w zakresie
§ 1, 20 i 26 Statutu.
6. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu
Spółki.
7. Powzięcie uchwał o wyborze biegłego rewidenta do badania
sprawozdań finansowych Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Projekty uchwał są dostępne na stronie Spółki www.fojud.pl
III.
PRAWO UPADŁOŚCIOWE
I NAPRAWCZE
nowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy MAR-POL Ryszard
Malinowski z siedzibą w Smardzach.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie 3 miesięcy
od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości
w MSiG zgłaszali swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości do upadłego,
jeżeli nie zostały ujawnione w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 3 miesięcy, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
Wyznaczono na Sędziego komisarza SSR Jadwigę Dobrowolską.
Na syndyka masy upadłości wyznaczono Pawła Miłka.
(Zgłoszenia wierzytelności należy nadsyłać na adres Sądu
Rejonowego w Kaliszu, ul. Asnyka 56a, w 2 egzemplarzach
z powołaniem się na sygnaturę akt V GUp 9/12).
3.
Ogłoszenie
o sporządzeniu i przekazaniu
sędziemu komisarzowi
listy wierzytelności
 Poz. 9845. Cojg Teresa i Cojg Leon prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą LETTER FASHION Teresa Cojg i Leon
Cojg w upadłości likwidacyjnej w Gliwicach. Sąd Rejonowy
w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XII GUp 11/11.
[BMSiG-9650/2012]
Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt
XII GUp 11/11 dotyczącej upadłości obejmującej likwidację
majątku upadłego Teresy Cojg i Leona Cojga dnia 28 maja 2012 r.
syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności,
którą przeglądać można w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Naprawczych, ul. Powstańców Warszawy 23, pok. 115, i jest
do wglądu w godzinach pracy sekretariatu.
1.
Postanowienie
o ogłoszeniu upadłości
 Poz. 9844. Malinowski Ryszard prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy MAR-POL Ryszard Malinowski w Smardzach.
Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V
GU 40/12, GUp 9/12.
[BMSiG-9646/2012]
W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia
i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, każdy
wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego
komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy
uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności, w tym samym terminie sprzeciw przysługuje
upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub
oświadczeniami.
Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z 28.06.2012 r. w sprawie V GU 40/12 ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika Ryszarda Mali-
Sprzeciw winien odpowiadać warunkom formalnym pisma
procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa
upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 10 –
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
poz. 9846-9851
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
 Poz. 9846. „ODEON A I R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
w Warszawie. KRS 0000217013. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14 września 2004 r., sygn. akt X GUp 74/11.
[BMSiG-9644/2012]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Sędzia komisarz zawiadamia, że syndyk złożył Sędziemu komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Odeon A i R Sp. z o.o. w upadłości
likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (sygn. akt X GUp 74/11)
oraz poucza o prawie wniesienia do Sędziego komisarza
przez każdego wierzyciela umieszczonego na liście sprzeciwu,
co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - temu,
któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności,
w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia
w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. Sprzeciw winien
być sporządzony zgodnie z art. 257 Prawa upadłościowego
i naprawczego.
Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100, w godzinach urzędowania
Sądu.
 Poz. 9847. „WACŁAW SŁOWIK, DARIUSZ ZALIWSKI
I WSPÓLNICY” SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI
LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000280584. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17 maja 2007 r., sygn. akt IX GUp 22/11.
[BMSiG-9635/2012]
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego „Wacław
Słowik, Dariusz Zaliwski i Wspólnicy” Spółki komandytowej,
prowadzonego pod sygn. akt IX GUp 22/11 zawiadamia,
iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 1, którą
zainteresowani mogą przeglądać w pokoju nr 41 budynku
Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ, IX Wydział
Gospodarczy, ul. Terespolska 15a.
W terminie 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia
w MSiG można złożyć na ręce Sędziego komisarza sprzeciw
do uzupełniającej listy wierzytelności.
 Poz. 9848. DRIMEX-BUD SPÓŁKA AKCYJNA „W UPADŁOŚCI
LIKWIDACYJNEJ” w Warszawie. KRS 0000072302. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 3 stycznia 2002 r., sygn. akt X GUp 43/10.
[BMSiG-9637/2012]
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego DRIMEX-BUD S.A., prowadzonego pod sygn. akt X GUp 43/10 zawiadamia, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 5,
którą zainteresowani mogą przeglądać w sekretariacie Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy,
ul. Czerniakowska 100.
19 LIPCA 2012 R.
W terminie 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia
w MSiG można złożyć na ręce Sędziego komisarza sprzeciw
do uzupełniającej listy wierzytelności.
 Poz. 9849. NOWE OGRODY 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
w Warszawie. KRS 0000264906. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 września 2006 r., sygn. akt X GUp 3/12.
[BMSiG-9639/2012]
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym „NOWE
OGRODY 2” Sp. z o.o., prowadzonym pod sygn. akt X GUp 3/12
zawiadamia, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 2, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy,
ul. Czerniakowska 100, pok. 328, 00-454 Warszawa.
Sprzeciwy do uzupełniającej listy wierzytelności nr 2 można
zgłaszać w trybie art. 256 ust. 1 i 2 Prawa upadłościowego
i naprawczego w terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia w prasie oraz budynku Sądu i ogłoszenia w „Monitorze
Sądowym i Gospodarczym”.
 Poz. 9850. SELECTOURS & TELEMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000193542. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 lutego 2004 r., sygn. akt X GUP 83/10.
[BMSiG-9642/2012]
Sędzia komisarz zawiadamia, że w postępowaniu upadłościowym Selectours & Telemac Sp. z o.o., syndyk złożył
w dniu 9 lipca 2012 r. III uzupełniającą listę wierzytelności.
Listę wierzytelności można przeglądać w Sądzie Rejonowym
dla m.st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100, pokój 324,
sygnatura akt X GUp 83/10.
W terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia i ogłoszenia
można zgłaszać do listy sprzeciwy.
 Poz. 9851. „ALU - NOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie. KRS 0000184478. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22 grudnia 2003 r., sygn. akt IX GUp 26/11.
[BMSiG-9633/2012]
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego ALU-NOVA Sp. z o.o. prowadzonego pod sygn. akt IX GUp 26/11
zawiadamia, iż syndyk złożył uzupełniającą listę wierzytelności nr 4, którą zainteresowani mogą przeglądać w pokoju nr 41
budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi-Północ,
IX Wydział Gospodarczy, ul. Terespolska 15a.
W terminie 2 tygodni od daty ukazania się obwieszczenia
w MSiG można złożyć na ręce Sędziego komisarza sprzeciw
do uzupełniającej listy wierzytelności.
– 11 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
poz. 9852-9856
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
 Poz. 9852. Urbański Jerzy Andrzej prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Jerzy
Andrzej Urbański w upadłości likwidacyjnej w Makowie Mazowieckim. Sąd Rejonowy w Ostrołęce, V Wydział Gospodarczy
do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt V
GUp 5/11/Ap 2.
[BMSiG-9665/2012]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Na podstawie art. 255 i 262 Prawa upadłościowego i naprawczego Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym
Jerzego Andrzeja Urbańskiego Ubojnia Zwierząt Rzeźnych
w Makowie Mazowieckim, sygn. akt V GUp 5/11/Ap 2 ogłasza,
że syndyk sporządził i przedłożył Sędziemu komisarzowi
w dniu 9 lipca 2012 roku uzupełniającą listę wierzytelności
upadłego.
Uzupełniającą listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego, Sądu Rejonowego
w Ostrołęce, ul. Mazowiecka 3, i w terminie dwóch tygodni
od daty obwieszczenia złożyć na ręce Sędziego komisarza
sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 Prawa upadłościowego i naprawczego.
 Poz. 9853. Redlecka-Stanik Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa
KOTŁO-RED Agnieszka Redlecka w Żorach. Sąd Rejonowy
w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XII GUp 23/11.
[BMSiG-9670/2012]
Sędzia komisarz zawiadamia, że w sprawie o sygn. akt XII
GUp 23/11 dotyczącej upadłości F.H.U. Agnieszka Redlecka-Stanik „Kotło-Red” z s. w Żorach syndyk przekazał Sędziemu komisarzowi listę wierzytelności, którą można przeglądać
w siedzibie Sądu Rejonowego w Gliwicach, XII Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych,
ul. Powstańców Warszawy 23, pokój 115 (I piętro).
W terminie dwóch tygodni od niniejszego obwieszczenia
i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy
wierzyciel umieszczony na tej liście może złożyć do Sędziego
komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej
wierzytelności. W tym samym terminie sprzeciw przysługuje
upadłemu, o ile lista nie jest zgodna z jego wnioskami lub
oświadczeniami. Sprzeciw winien odpowiadać warunkom
formalnym pisma procesowego, a nadto wskazanym w treści art. 257 Prawa upadłościowego i naprawczego, pod rygorem jego odrzucenia.
 Poz. 9854. S-BUD Sylwia Bąkiewicz w Warszawie. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi-Północ w Warszawie, IX Wydział
Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt IX
GUP 30/11.
[BMSiG-9656/2012]
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym S-BUD
Sylwia Bąkiewicz, sygn. akt IX GUp 30/11, zawiadamia, że została
sporządzona lista wierzytelności, którą każdy zainteresowany
może przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego dla War-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
szawy-Pragi-Północ, IX Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, ul. Terespolska 15A.
W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia
w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” każdy wierzyciel
umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza
sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy
uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
W tym samym terminie sprzeciw przysługuje upadłemu, o ile
projekt nie jest zgodny z jego wnioskami lub oświadczeniami.
Jeżeli upadły nie składał oświadczeń, mimo iż był do tego
wezwany, może zgłosić sprzeciw tylko wtedy, gdy wykaże,
że nie złożył oświadczeń z przyczyn od niego niezależnych.
4.
Ogłoszenie o możliwości
przeglądania planu podziału
 Poz. 9855. „G.C. AUTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lublinie.
KRS 0000008192. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18 kwietnia 2001 r., sygn. akt IX GUp 109/11.
[BMSiG-9653/2012]
Sędzia komisarz zawiadamia, iż w toku postępowania upadłościowego „G.C. AUTO” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (sygn. akt IX GUp 109/11) został
złożony przez syndyka projekt ostatecznego planu podziału
funduszów masy upadłości.
Plan ten można przeglądać w sekretariacie IX Wydziału Gospodarczego dla spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu
Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
(21-040 Świdnik, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 18,
w pokoju numer 503, na V piętrze, w godzinach od 1000
do 1400) i w terminie dwóch tygodni od daty obwieszczenia
o sporządzeniu planu podziału wnieść przeciwko niemu
zarzuty.
5.
Postanowienie o umorzeniu
postępowania upadłościowego
 Poz. 9856. Nowakowski Janusz prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Huta Szkła LUCYNA w Obornikach.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy,
sygn. akt V GUp 9/11.
[BMSiG-9631/2012]
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, V Wydział Gospodarczy,
ul. Wzgórze Kościuszki 2, postanowieniem z dnia 12.07.2012 r.
– 12 –
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
poz. 9856-9861
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
(sygn. akt V GUp 9/11) umorzył postępowanie upadłościowe
Janusza Nowakowskiego prowadzącego działalność gospodarczą
pod firmą Huta Szkła Lucyna w Obornikach, ul. Łukowska 2.
 Poz. 9857. TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY
STRANKOWSKI SPÓŁKA JAWNA w Skalmierzycach.
KRS 0000280369. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 maja 2007 r.,
sygn. akt V GUp 3/12.
[BMSiG-9643/2012]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Sąd Rejonowy w Kaliszu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
Upadłościowo-Naprawcza, zawiadamia, iż postanowieniem
z dnia 29.06.2012 roku umorzone zostało postępowanie upadłościowe wobec dłużnika Transport Międzynarodowy i Krajowy
Strankowski Spółka jawna w Nowych Skalmierzycach, sygn.
akt V GUp 3/12.
6.
Postanowienie
o zakończeniu postępowania
upadłościowego
1.
Wezwanie spadkobierców
 Poz. 9860. Wnioskodawca Krysińska Danuta. Sąd Rejonowy
w Jeleniej Górze, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 420/12.
[BMSiG-9636/2012]
W Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze przy ul. Bankowej 18
(kod pocztowy: 58-500) pod sygnaturą akt I Ns 420/12 zostało
wszczęte postępowanie z wniosku Danuty Krysińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Mamercie Rymkiewiczu, zmarłym
w dniu 4 lutego 2012 r. w Jeleniej Górze, ostatnio stale
zamieszkałym w Jeleniej Górze.
 Poz. 9858. Pilch Robert prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą ROAN METAL Robert Pilch w upadłości likwidacyjnej w Szówsku. Sąd Rejonowy w Przemyślu, V Wydział
Gospodarczy, sygn. akt V GUp 1/11.
[BMSiG-9661/2012]
Sad Rejonowy w Przemyślu, V Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 29 czerwca 2012 r., sygn. akt V GUp 1/11,
w przedmiocie stwierdzenia ukończenia postępowania upadłościowego postanawia:
I. stwierdzić ukończenie postępowania upadłościowego
dłużnika Roberta Pilcha „ROAN METAL” w Szówsku w upadłości likwidacyjnej,
II. umorzyć w całości niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym zobowiązania upadłego.
 Poz. 9859. SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW
SŁUCHU I ICH PRZYJACIÓŁ W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ
w Warszawie. KRS 0000146807. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12 lutego 2003 r., sygn. akt X GUp 44/08.
[BMSiG-9671/2012]
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Naprawczych, postanowieniem z dnia 27 czerwca 2012 r.,
sygn. akt X GUp 44/08, stwierdził zakończenie postępowania
upadłościowego Społecznego Stowarzyszenia Inwalidów
Słuchu i Ich Przyjaciół w Warszawie.
19 LIPCA 2012 R.
V.
OGŁOSZENIA WYMAGANE
PRZEZ KODEKS
POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Sąd wzywa spadkobierców, aby w terminie sześciu miesięcy
od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili w tutejszym Sądzie nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą
zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia
spadku.
 Poz. 9861. Wnioskodawca Gmina Miasta Gdynia. Sąd Rejonowy w Gdyni, VII Wydział Cywilny, sygn. akt VII Ns 2797/10.
[BMSiG-9652/2012]
W Sądzie Rejonowym w Gdyni, VII Wydziale Cywilnym,
pod sygnaturą VII Ns 2797/10 toczy się postępowanie wszczęte
z wniosku Gminy Miasta Gdyni o stwierdzenie nabycia spadku
po:
- wdowie Cecylii Kowalskiej, z domu Rohde, urodzonej
14 grudnia 1913 roku w Zieleniszu, ostatnio zamieszkałej
przy ulicy Dąbrowskiego 12a/11 w Rumi, zmarłej w dniu
25 czerwca 1984 roku w Wejherowie;
- jej synu Edmundzie Kowalskim, urodzonym 31 lipca 1939 roku
w Rumi, ostatnio stale zamieszkałym przy ulicy Dąbrowskiego 12a/11 w Rumi, zmarłym 13 października 1984 roku
w Rumi.
Zmarli nie pozostawili testamentów. W skład spadku wchodzi
udział we współwłasności nieruchomości gruntowej, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta numer GDI Y/0003 3 567/0,
z tytułu spadkobrania po ujawnionych w dziale II księgi spadkodawcach Franciszku Rohde i Marcie Rohde.
Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa wszystkich spadkobierców,
aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego
ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie
spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
– 13 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
poz. 9862-9867
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
 Poz. 9862. Wnioskodawca Bocian-Czyż Anna Mirosława.
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 333/12.
[BMSiG-9657/2012]
W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, I Wydziale
Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 333/12 z wniosku Anny
Mirosławy Bocian-Czyż toczy się postępowanie o stwierdzenie
nabycia spadku po Katarzynie Czyż z domu Koluch, córce Artema
i Teodory, zmarłej dnia 9 stycznia 2012 r. w Lublinie, ostatnio
zamieszkałej w Lublinie przy ul. Wajdeloty 16/13. Spadkodawczyni pozostawiła testament własnoręczny sporządzony
w dniu 14 maja 2004 r.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie sześciu
miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili i udowodnili
nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
 Poz. 9863. Wnioskodawca INTERHANDLER Spółka z o.o.
w Toruniu. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 203/11/N.
[BMSiG-9662/2012]
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie ogłasza,
że na wniosek INTERHANDLER Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu zostało wszczęte postępowanie pod sygn. I Ns 203/11/N o stwierdzenie nabycia
spadku po zmarłym w dniu 13 stycznia 2009 roku Romanie
Stanisławie Muńko (urodzonym w Gdyni w dniu 13 listopada 1957 roku, synu Jerzego Muńko i Ireny Muńko z domu
Dzierża), ostatnio zamieszkałym w Krakowie.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
sześciu miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się
w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
 Poz. 9864. Wnioskodawca Wyzińska Dorota. Sąd Rejonowy
w Świdnicy, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1349/11.
[BMSiG-9663/2012]
W Sądzie Rejonowym w Świdnicy zawisła sprawa z wniosku
Doroty Wyzińskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Leokadii
Wojciechowskiej, córce Franciszka i Marii z domu Garlińskiej,
urodzonej dnia 12.02.1933 r. w Blanzy-Les Mines, zmarłej
jako wdowa dnia 5.10.2011 r. w Świebodzicach, ostatnio stale zamieszkałej w Świebodzicach. Nie wiadomo, by spadkodawczyni pozostawiła testament, natomiast najbliżsi spadkobiercy ustawowi odrzucili spadek, przy czym Sąd nie zna adresów i pełnego kręgu wszystkich krewnych spadkodawczyni
mogących po niej dziedziczyć.
Wzywa się wszelkie osoby zainteresowane wynikiem niniejszego postępowania, aby w terminie sześciu miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa
do spadku, pod rygorem ich pominięcia w dalszym toku postępowania.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
 Poz. 9865. Wnioskodawca Zdrada Helena Teresa. Sąd Rejonowy w Ropczycach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 89/12.
[BMSiG-9673/2012]
Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach, I Wydział Cywilny,
pod sygn. akt I Ns 89/12 toczy się postępowanie z wniosku
Heleny Teresy Zdrady o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie
Majka, synu Michała i Katarzyny, zmarłym w dniu 1 maja
1991 r. w Sędziszowie Młp., ostatnio stale zamieszkałym
w Ropczycach przy ul. Szkolnej 8. W skład spadku wchodzi
działka nr 1859 (grunty orne, łąki trwałe, pastwiska trwałe)
o pow. 0,53 ha, położona w Borku Wielkim, gm. Sędziszów
Młp.
Wzywa się spadkobierców zmarłego, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili udział
w postępowaniu i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
 Poz. 9866. Wnioskodawca Kucharczyk Jadwiga. Sąd Rejonowy w Elblągu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 279/12.
[BMSiG-9676/2012]
Przed Sądem Rejonowym w Elblągu pod numerem I Ns
279/12 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia
na podstawie testamentu notarialnego spadku po Ryszardzie
Jerzym Guzowskim, urodzonym 4.01.1955 r. w Elblągu,
zmarłym 3.05.2012 r. w Elblągu, synu Aleksandra i Reginy,
z zawodu inżyniera mechanika, w skład spadku po którym
wchodzi spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego położonego w Elblągu przy ulicy Leśmiana 3/12,
garaż położony w Elblągu, dla którego prowadzona jest Księga
Wieczysta EL l E/00047238 l i samochód osobowy Ford Fiesta
rok produkcji 1998.
Sąd Rejonowy w Elblągu wzywa, aby spadkobiercy w ciągu
sześciu miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia w „Gazecie
Wyborczej” zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
2.
Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania
o uznanie za zmarłego
 Poz. 9867. Wnioskodawca Jodłowska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział
Cywilny, sygn. akt XVI Ns 374/12.
[BMSiG-9606/2012]
Na podstawie art. 530 k.p.c. zarządzić ogłoszenia o wszczęciu
postępowania z wniosku Agnieszki Jodłowskiej, zamieszkałej
przy ul. Gagarina 25 m. 54 w Warszawie, w przedmiocie
– 14 –
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
poz. 9867-9871
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
uznania za zmarłego zaginionego Ryszarda Wiesława Czubek
(stan cywilny wdowiec), zamieszkałego ostatnio w Warszawie
przy ul. Gagarina 25 m. 54, urodzonego 5 lutego 1948 r.
w Nadarzynie, syna Stefana i Zofii z domu Majchrzak.
Wezwać zaginionego Ryszarda Wiesława Czubek, aby w terminie 6 miesięcy zgłosił się do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, gdyż w przeciwnym razie
może zostać uznany za zmarłego.
Wezwać wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości
o zaginionym Ryszardzie Wiesławie Czubek, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
4.
Stwierdzenie zasiedzenia wezwanie zainteresowanych
przez ogłoszenie
 Poz. 9869. Wnioskodawca Gmina Pruszków. Sąd Rejonowy w Pruszkowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 473/12.
[BMSiG-9679/2012]
W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny,
pod sygnaturą akt I Ns 473/12 toczy się postępowanie z wniosku Gminy Pruszków o stwierdzenie nabycia własności przez
zasiedzenie nieruchomości położonej w Pruszkowie przy
ul. Potulickiego 6, w obrębie nr 23, składającej się z działki
o numerze ewidencyjnym 96 o powierzchni 0,0793 ha, dla
której w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie prowadzony jest
Zbiór Dokumentów o numerze ZD 3413.
 Poz. 9868. Wnioskodawca Mikowski Wiesław Jan. Sąd Rejonowy w Ropczycach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 7/12.
[BMSiG-9675/2012]
Przed Sądem Rejonowym w Ropczycach z wniosku Wiesława
Jana Mikowskiego pod sygn. akt I Ns 7/12 toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne: nr 491 o pow. 1,0242 ha
(pastwiska trwałe, użytki rolne zabudowane), nr 493 o pow.
0,6096 ha (grunty orne, lasy), nr 496 o pow. 0,5876 ha
(grunty orne, lasy), nr 498 o pow. 0,6151 ha (grunty orne),
nr 501 o pow. 0,7530 ha (grunty orne, pastwiska trwałe, lasy),
nr 1709 o pow. 0,1672 ha (łąki trwałe), nr 1797 o pow.
0,3024 ha (łąki trwałe), położonych w Wielopolu Skrzyńskim,
gm. Wielopole Skrzyńskie, powiat ropczycko-sędziszowski,
woj. podkarpackie.
Działki ewidencyjne nr 491, 493, 496, 498, 501 położone
w Wielopolu Skrzyńskim powstały z parcel gruntowych objętych zaginioną Księgą Gruntową Lwh 300 gm. kat. Rzegocin
oraz Zbiorem Dokumentów Zd nr 714 i 2706.
W Zbiorach Dokumentów Zd nr 714 i 2706 jako właściciel
w 13/32 częściach ujawniony jest Emil Mikowski.
Działka ewidencyjna nr 1797 położona w Wielopolu Skrzyńskim powstała z cz. p. gr. 308/1 obj. zaginioną Księgą Gruntową Lwh 384 gm. kat. Rzegocin.
Działka ewidencyjna nr 1709 położona w Wielopolu Skrzyńskim powstała z części p.gr. 254, 255, 257 obj. zamkniętą
Księgą Gruntową Lwh 451 gm. kat. Wielopole, gdzie jako
właściciele ujawnieni są Jan Górnicki i Bronisława Górnicka
po 1/2 części.
W protokole stwierdzenia stanu władania gruntami jako władający działkami nr 491, 493, 496, 498, 501, 1709, 1797 położonymi w Wielopolu Skrzyńskim ujawniony jest Eugeniusz
Mikowski, s. Emila.
Zgodnie z wnioskiem stwierdzenie nabycia własności przez
zasiedzenie powinno nastąpić na rzecz Wiesława Jana Mikowskiego, s. Eugeniusza i Cecylii.
19 LIPCA 2012 R.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności
spadkobierców po Janie Górnickim i Bronisławie Górnickiej,
aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia
stawili się w Sądzie Rejonowym w Ropczycach (39-100 Ropczyce, ul. Słowackiego 7, woj. podkarpackie) i wykazali swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku
ich udział w postępowaniu zostanie pominięty, a Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się
w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie, I Wydział Cywilny,
i udowodnili swoje prawa do powyższej nieruchomości
pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, o ile zostanie ono
udowodnione.
 Poz. 9870. Wnioskodawca Szufla Paweł i Szufla Barbara.
Sąd Rejonowy w Piasecznie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 864/11.
[BMSiG-9680/2012]
W Sądzie Rejonowym w Piasecznie, I Wydziale Cywilnym,
pod sygnaturą I Ns 864/11 toczy się postępowanie z wniosku
Pawła Szufla i Barbary Szufla o zasiedzenie nieruchomości
położonej w miejscowości Kędzierówka, gmina Prażmów,
powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, o powierzchni 5,71 ha, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 43/2,
49, 84 obręb nr 0010 Kędzierówka.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby zgłosili się w terminie
3 miesięcy do Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o zasiedzenie.
 Poz. 9871. Wnioskodawca Szydlikowie Urszula i Tomasz.
Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 6/12.
[BMSiG-9634/2012]
W Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz., I Wydziale Cywilnym,
w sprawie o sygn. akt I Ns 6/12 toczy się postępowanie
z wniosku Urszuli i Tomasza małż. Szydlik z udziałem Marianny
Szydlik o zasiedzenie nieruchomości położonej w Ostrowi
Mazowieckiej, gminie Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski,
województwo mazowieckie, przy ul. Wschodniej 1, oznaczonej
– 15 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
poz. 9871-9876
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
jako działka o numerze ewidencyjnym 3921, o powierzchni
0,0904 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności
spadkobierców Weroniki Podbielskiej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego
Sądu i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie,
jeżeli zostanie ono udowodnione.
 Poz. 9872. Wnioskodawca Paliga Andrzej. Sąd Rejonowy
w Kwidzynie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 445/10.
[BMSiG-9651/2012]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
W Sądzie Rejonowym w Kwidzynie toczy się sprawa z wniosku
Andrzeja Paligi z uczestnictwem Jerzego Paligi, Franciszka
Paligi, Krzysztofa Paligi, Piotra Paligi, Agnieszki Lubańskiej,
Jacka Paligi i Iwony Matuszak o zasiedzenie nieruchomości
położonej z Starym Dzierzgoniu, składającej się z działki o numerze
ewidencyjnym 285, o powierzchni 0,10 ha, dla której nie została
dotychczas urządzona księga wieczysta.
w Gostyniu praw dłużnika Wojciecha Kąkolewskiego, którego
miejsce pobytu nie jest znane, w postępowaniu egzekucyjnym
z wniosku Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gostyniu
przeciwko Wojciechowi Kąkolewskiemu o sprzedaż lokalu
w drodze licytacji, sygn. akt I Co 533/12.
Pozew i inne pisma, wymagające dokonania czynności procesowej, doręczane będą do rąk kuratora, aż do chwili zgłoszenia się zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej
zastępowania.
 Poz. 9875. Powód Credit Agricole Bank Polska S.A.
we Wrocławiu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
VII Wydział Cywilny, sygn. akt VII Nc 16147/11/R3.
[BMSiG-9677/2012]
Sąd wzywa by zainteresowani w ciągu trzech miesięcy
od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili swoje
prawa do wyżej wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu zasiedzenia nieruchomości.
Zarządzeniem z dnia 25.06.2012 r. w sprawie toczącej się
przed Sądem Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VII Wydziałem Cywilnym, (sygn. akt VII Nc 16147/11/R3)
z powództwa Credit Agricole Bank Polska Spółki Akcyjnej we
Wrocławiu przeciwko Alinie Mikołajczyk o zapłatę ustanowiono kuratora w osobie aplikanta radcowskiego p. Joanny
Jędrzejewskiej, ul. Mickiewicza 18a/3, 60-834 Poznań, dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanej Aliny Mikołajczyk, ostatnio zamieszkałej: ul. Kościańska 62, 60-103 Poznań, celem
reprezentowania jego interesów w przedmiotowym postępowaniu.
 Poz. 9873. Wnioskodawca Leszczyński Tomasz. Sąd Rejonowy w Nowym Tomyślu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 770/11.
[BMSiG-9669/2012]
Pozew i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż do
chwili zgłoszenia zastępowanej strony lub osoby uprawnionej do jej zastępowania.
W Sądzie Rejonowym w Nowym Tomyślu, I Wydziale Cywilnym, toczy się sprawa o sygnaturze akt I Ns 770/11 z wniosku
Tomasza Leszczyńskiego o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Sątopach, o obszarze 1,7200 ha, obejmującej działkę nr 47, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu prowadzona
jest Księga Wieczysta nr PO1N/00019455/2, której wpisanym
właścicielem jest Skarb Państwa.
Niniejszym ogłoszeniem wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Bronisławy Wieloch,
aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i wykazali swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie
Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
5.
Ustanowienie kuratora
 Poz. 9874. Wnioskodawca Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyniu. Sąd Rejonowy w Gostyniu, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Co 533/12.
[BMSiG-9666/2012]
Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Aliny
Mikołajczyk dla reprezentowania w Sądzie Rejonowym
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
6.
Inne
 Poz. 9876. Wnioskodawca Kraj Krystyna. Sąd Rejonowy
w Brzesku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 404/12.
[BMSiG-9667/2012]
Przed Sądem Rejonowym w Brzesku, I Wydział Cywilny,
toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Kraj o stwierdzenie,
że Krystyna Kraj, c. Władysława i Zofii, nabyła przez uwłaszczenie własność działki ewidencyjnej nr 1107 w Złotej, gmina
Czchów, o powierzchni 0,68 ha. Działka ewidencyjna nr 1107
w Złotej objęta jest Księgą Wieczystą TR1B/00012392/0 i jako
współwłaściciele ujawnieni są Adam Piech, s. Wojciecha i Zofii,
Zofia Kunegunda Piech, Jan Antoni Piech, a w wypisie z rejestru gruntów ujawniona jest Zofia Średniawa, zamieszkała
w Krakowie.
Sąd Rejonowy w Brzesku, I Wydział Cywilny, wzywa wszystkich
zainteresowanych, aby zgłosili się w Sądzie Rejonowym
w Brzesku, I Wydział Cywilny, w ciągu 3 miesięcy od ukazania
się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności
do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi
nabycie własności przez uwłaszczenie, jeżeli zostaną udowodnione przesłanki pozwalające na to stwierdzenie.
– 16 –
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
poz. 9877
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
 Poz. 9877. Wnioskodawca Kulak Stanisław. Sąd Rejonowy
w Tarnowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 824/12.
[BMSiG-9668/2012]
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu
3 miesięcy od chwili ukazania się niniejszego ogłoszenia stawiły się w Sądzie Rejonowym w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27, pokój 211, zgłosiły się do udziału w postępowaniu
i udowodniły swoją własność, gdyż w przeciwnym razie może
nastąpić stwierdzenie przez Sąd uwłaszczenia nieruchomości
zgodnie z wnioskiem, o ile zostanie ono udowodnione.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
W Sądzie Rejonowym w Tarnowie, I Wydział Cywilny, toczy
się pod sygn. akt I Ns 824/12 sprawa z wniosku Stanisława
Kulaka przy uczestnictwie Jana Kulaka, Małgorzaty Bandury,
Aliny Kulak o stwierdzenie, że Stanisław Kulak i Alina Kulak
nabyli na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej prawo
własności nieruchomości położonej w Wał Rudzie, gmina
Radłów, stanowiącej działkę nr 1017, o powierzchni 0,57 ha,
objętą zaginionym LWH 847 gm. kat. Radłów.
19 LIPCA 2012 R.
– 17 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
A–P
INDEKS
–H–
 „Huta Szkła LUCYNA” - Nowakowski Janusz prowadzący
działalność gospodarczą pod tą nazwą w Obornikach
[BMSiG-9631/2012] - s. 12, poz. 9856.
INDEKS
–I–
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
–A –
 „IMPLEMENTICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-9660/2012] - s. 5, poz. 9831.
 „AERO AT” SPÓŁKA AKCYJNA w Mielcu [BMSiG-9658/2012] s. 9, poz. 9842.
 „ALPIRENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Józefowie [BMSiG-9654/2012] - s. 6, poz. 9832.
 „ALU - NOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie [BMSiG-9633/2012] - s. 11, poz. 9851.
 „AUTOKLIMAT KOCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tychach [BMSiG-9674/2012] - s. 7,
poz. 9839.
 „AUTO-PARK POZNAŃ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu [BMSiG-9648/2012] - s. 5,
poz. 9830.
–C–
 „CELTIC PROPERTY DEVELOPMENTS” SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie [BMSiG-9647/2012] - s. 7, poz. 9841.
 Cojg Teresa i Cojg Leon prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą LETTER FASHION Teresa Cojg i Leon Cojg
w upadłości likwidacyjnej w Gliwicach [BMSiG-9650/2012] s. 10, poz. 9845.
–L–
 „LE STELLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” W LIKWIDACJI w Warszawie [BMSiG-9659/2012] s. 6, poz. 9834.
 „LETTER FASHION Teresa Cojg i Leon Cojg w upadłości likwidacyjnej” - Cojg Teresa i Cojg Leon prowadzący działalność
gospodarczą pod tą nazwą w Gliwicach [BMSiG-9650/2012] s. 10, poz. 9845.
–M–
 Malinowski Ryszard prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy MAR-POL Ryszard Malinowski w Smardzach [BMSiG-9646/2012] s. 10, poz. 9844.
 „MCJ INC.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-9640/2012] - s. 5, poz. 9826.
 „MR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w Chodzieży [BMSiG-9664/2012] - s. 6, poz. 9836.
–D–
–N–
 DRIMEX-BUD SPÓŁKA AKCYJNA „W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ” w Warszawie [BMSiG-9637/2012] - s. 11, poz. 9848.
 Nowakowski Janusz prowadzący działalność gospodarczą pod
nazwą Huta Szkła LUCYNA w Obornikach [BMSiG-9631/2012] s. 12, poz. 9856.
 „NOWE OGRODY 2” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie [BMSiG-9639/2012] - s. 11, poz. 9849.
–E–
 „ECA MEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI W LIKWIDACJI w Warszawie [BMSiG-9655/2012] - s. 6, poz. 9833.
 „EUROPEAN CAR TRADE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-9678/2012] s. 6, poz. 9837.
–F–
 „FINANCIAL INTERMEDIARIES POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie [BMSiG-9649/2012] - s. 7, poz. 9840.
 „Firma Handlowo-Usługowa KOTŁO-RED Agnieszka Redlecka” Redlecka-Stanik Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod tą nazwą w Żorach [BMSiG-9670/2012] - s. 12, poz. 9853.
 „FOJUD” SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu [BMSiG-9681/2012] s. 10, poz. 9843.
–G–
 „G.C. AUTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Lublinie
[BMSiG-9653/2012] - s. 12, poz. 9855.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
–O–
 „ODEON A I R” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ w Warszawie [BMSiG-9644/2012] - s. 11, poz. 9846.
–P–
 Pilch Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
ROAN METAL Robert Pilch w upadłości likwidacyjnej
w Szówsku [BMSiG-9661/2012] - s. 13, poz. 9858.
 Powód Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu.
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VII Wydział
Cywilny, sygn. akt VII Nc 16147/11/R3 [BMSiG-9677/2012] - s. 16,
poz. 9875.
 „PRZEDSIĘBIORSTWO Z. SZTUCKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Wieluniu
[BMSiG-9638/2012] - s. 5, poz. 9829.
– 18 –
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
R–Z
INDEKS
–R–
 Redlecka-Stanik Agnieszka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa KOTŁO-RED
Agnieszka Redlecka w Żorach [BMSiG-9670/2012] - s. 12,
poz. 9853.
 „ROAN METAL Robert Pilch w upadłości likwidacyjnej” Pilch Robert prowadzący działalność gospodarczą pod tą nazwą
w Szówsku [BMSiG-9661/2012] - s. 13, poz. 9858.
–S–
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
 „S-BUD” Sylwia Bąkiewicz w Warszawie [BMSiG-9656/2012] s. 12, poz. 9854.
 „SELECTOURS & TELEMAC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
w Warszawie [BMSiG-9642/2012] - s. 11, poz. 9850.
 „SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE INWALIDÓW SŁUCHU
I ICH PRZYJACIÓŁ” W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ w Warszawie [BMSiG-9671/2012] - s. 13, poz. 9859.
–T –
 „TECHOMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Czastarach [BMSiG-9632/2012] s. 5, poz. 9827.
„TRANSPORT MIĘDZYNARODOWY I KRAJOWY STRANKOWSKI”
SPÓŁKA JAWNA w Skalmierzycach [BMSiG-9643/2012] s. 13, poz. 9857.
 „T-REX STUDIO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BMSiG-9672/2012] - s. 6, poz. 9838.
–U–
 Urbański Jerzy Andrzej prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Ubojnia Zwierząt Rzeźnych Jerzy Andrzej Urbański
wupadłości likwidacyjnej wMakowie Mazowieckim [BMSiG-9665/2012] s. 12, poz. 9852.
–V –
 „VIV DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Garnku [BMSiG-9645/2012] - s. 6, poz. 9835.
–W –
 „WACŁAW SŁOWIK, DARIUSZ ZALIWSKI I WSPÓLNICY”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
w Warszawie [BMSiG-9635/2012] - s. 11, poz. 9847.
 Wnioskodawca Bocian-Czyż Anna Mirosława. Sąd Rejonowy
Lublin-Zachód w Lublinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 333/12 [BMSiG-9657/2012] - s. 14, poz. 9862.
 Wnioskodawca Gmina Miasta Gdynia. Sąd Rejonowy w Gdyni,
VII Wydział Cywilny, sygn. akt VII Ns 2797/10 [BMSiG-9652/2012] s. 13, poz. 9861.
19 LIPCA 2012 R.
 Wnioskodawca Gmina Pruszków. Sąd Rejonowy w Pruszkowie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 473/12 [BMSiG-9679/2012] s. 15, poz. 9869.
 Wnioskodawca Gostyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Gostyniu. Sąd Rejonowy w Gostyniu, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Co 533/12 [BMSiG-9666/2012] - s. 16, poz. 9874.
 Wnioskodawca INTERHANDLER Spółka z o.o. w Toruniu.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 203/11/N [BMSiG-9662/2012] - s. 14,
poz. 9863.
 Wnioskodawca Jodłowska Agnieszka. Sąd Rejonowy dla
Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XVI Wydział Cywilny,
sygn. akt XVI Ns 374/12 [BMSiG-9606/2012] - s. 14, poz. 9867.
 Wnioskodawca Kraj Krystyna. Sąd Rejonowy w Brzesku,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 404/12 [BMSiG-9667/2012] s. 16, poz. 9876.
 Wnioskodawca Krysińska Danuta. Sąd Rejonowy w Jeleniej
Górze, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 420/12 [BMSiG-9636/2012] s. 13, poz. 9860.
 Wnioskodawca Kucharczyk Jadwiga. Sąd Rejonowy w Elblągu,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 279/12 [BMSiG-9676/2012] s. 14, poz. 9866.
 Wnioskodawca Kulak Stanisław. Sąd Rejonowy w Tarnowie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 824/12 [BMSiG-9668/2012] - s. 17,
poz. 9877.
 Wnioskodawca Leszczyński Tomasz. Sąd Rejonowy w Nowym
Tomyślu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 770/11 [BMSiG-9669/2012] s. 16, poz. 9873.
 Wnioskodawca Mikowski Wiesław Jan. Sąd Rejonowy w Ropczycach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 7/12 [BMSiG-9675/2012] s. 15, poz. 9868.
 Wnioskodawca Paliga Andrzej. Sąd Rejonowy w Kwidzynie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 445/10 [BMSiG-9651/2012] s. 16, poz. 9872.
 Wnioskodawca Szufla Paweł i Szufla Barbara. Sąd Rejonowy
wPiasecznie,IWydział Cywilny, sygn. aktINs864/11 [BMSiG-9680/2012] s. 15, poz. 9870.
 Wnioskodawca Szydlikowie Urszula i Tomasz. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 6/12 [BMSiG-9634/2012] - s. 15, poz. 9871.
 Wnioskodawca Wyzińska Dorota. Sąd Rejonowy w Świdnicy,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1349/11 [BMSiG-9663/2012] s. 14, poz. 9864.
 Wnioskodawca Zdrada Helena Teresa. Sąd Rejonowy w Ropczycach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 89/12 [BMSiG-9673/2012] s. 14, poz. 9865.
–Z–
 „Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy MAR-POL Ryszard
Malinowski” - Malinowski Ryszard prowadzący działalność
gospodarczą pod tą nazwą w Smardzach [BMSiG-9646/2012] s. 10, poz. 9844.
 „ZAKŁAD ROLNY AGRO-MINKOWSKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kędzierzynie-Koźlu
[BMSiG-9641/2012] - s. 5, poz. 9828.
– 19 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY
DO KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 115963. 4 ALL MULTIMEDIA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000425526. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20919/12/860]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. 4 ALL MULTIMEDIA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ROLNA nr domu 159A kod pocztowy
02-729 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ
ZAWARTA DNIA 06.06.2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOPEĆ
2. BARTOSZ 3. 71101300614 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 2 1. DOLEWSKI 2. MAREK ADAM
3. 72122006051 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
3 1. KUŹMIŃSKI 2. PIOTR WIKTOR 3. 83083107439
5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KOPEĆ 2. BARTOSZ 3. 71101300614 2 1. DOLEWSKI
2. MAREK ADAM 3. 72122006051 3 1. KUŹMIŃSKI
2. PIOTR WIKTOR 3. 83083107439
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 11
Z DRUKOWANIE GAZET 2 1. 18 12 Z POZOSTAŁE
DRUKOWANIE 3 1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO
DRUKU 4 1. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 5 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 6 1. 46
1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 7 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 8 1. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 1. 47 21
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 10 1. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 1. 47
23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 1. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13
1. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
14 1. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWE-
19 LIPCA 2012 R.
GO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 1. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17 1. 47 62 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 1. 47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19 1. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 20 1. 47
65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 21 1. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22 1. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 23 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 24 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
25 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 26 1. 47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 27 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 28
1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 29 1. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 30
1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 31 1. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 32 1. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 33 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 34 1. 58 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 35
1. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 36 1. 58 29
Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 37 1. 59 11
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 38 1. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI
WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 39 1. 59
13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 40 1. 59 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 41 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I MUZYCZNYCH 42 1. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 43 1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 44
1. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 45 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 46
1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 47 1. 62 03
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM
URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 48 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 49 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 50 1. 63 91
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 51
1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 52 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RA-
– 21 –
CHUNEK 53 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 54 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 55 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE
NA ZLECENIE 56 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
57 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 58 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 59 1. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 60 1. 73
12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA
NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 61 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 62 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 63
1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
64 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 65 1. 74 20
Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 66 1. 74 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
67 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 68 1. 77 33
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 69 1. 77
40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 70
1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 71 1. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 72 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z PAKOWANIEM 73 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 74 1. 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 75 1. 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 76 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 115964. EVERBE MARTA BRYŁA-GOZDYRA,
AGNIESZKA SZÓSTEK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000424927. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/12199/12/755]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. EVERBE MARTA BRYŁA-GOZDYRA, AGNIESZKA SZÓSTEK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość JÓZEFOSŁAW 2. miejscowość JÓZEFOSŁAW ulica WAKACYJNA nr domu 36 kod pocztowy 05-509 poczta
JÓZEFOSŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 23.04.2012 R. 14.06.2012 - ZMIANA
PAR. 2 PKT 3 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRYŁA GOZDYRA
2. MARTA TERESA 3. 72022205501 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 2 1. SZÓSTEK 2. AGNIESZKA JOANNA 3. 74120907808 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI
UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE DO KWOTY 20.000 ZŁ /SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH/. POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST OŚWIADCZENIE WOLI I PODPISY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BRYŁA
GOZDYRA 2. MARTA TERESA 3. 72022205501
2 1. SZÓSTEK 2. AGNIESZKA JOANNA 3. 74120907808
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 2 1. 73 12
A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
3 1. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 4 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 5 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 6 1. 73
20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 1. 70
21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 8 1. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9 1. 74
90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 11 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC
PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 12 1. 78
20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 13 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
14 1. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 15 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 16 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 17 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 18 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 19 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 20 1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 21 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 22 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 23 1. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 24 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 25 1. 58 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 26 1. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 27 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 28 1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 29 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 30 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 31
1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 32 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 33 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 34 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE
NA ZLECENIE 35 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 36 1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
FOTOGRAFICZNA 37 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 38 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 39 1. 82 11
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 40 1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE
DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
BIURA 41 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 42 1. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELE-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
FONICZNYCH (CALL CENTER) 43 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 44 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 45 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 46 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 47 1. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM
AUTORSKIM 48 1. 84 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI
USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 49 1. 84 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA 50 1. 85 52 Z POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 51 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 52
1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 53 1. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 54 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 55 1. 53 20 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 56 1. 79 12
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 57
1. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
Poz. 115965. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO
HANDLOWE ZIBI PLUS ZBIGNIEW KOPERA, GRAŻYNA KOPERA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000425279.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7551/12/15]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE
ZIBI PLUS ZBIGNIEW KOPERA, GRAŻYNA KOPERA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina MIELEC
miejscowość MIELEC 2. miejscowość MIELEC ulica
BAJANA nr domu 6 A kod pocztowy 39-300 poczta
MIELEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 01.06.2012 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOPERA 2. ZBIGNIEW ZYGMUNT 3. 56042906596 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 2 1. KOPERA 2. GRAŻYNA
3. 56082405785 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KOPERA
2. ZBIGNIEW ZYGMUNT 3. 56042906596 2 1. KOPERA 2. GRAŻYNA 3. 56082405785
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2 1. 49 39
Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 3 1. 45
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 1. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 5 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 115966. PRZYCHODNIA LEKARSKA „MEDICOM BIS” K.KNAPIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000425362. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3692/12/517]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
– 22 –
3. PRZYCHODNIA LEKARSKA „MEDICOM BIS”
K.KNAPIK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica PUŻAKA nr domu 5 kod pocztowy
42-224 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA ——Adres
poczty
elektronicznej
[email protected] Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 25.05.2012 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA „MEDICOM” S.C. W OSOBACH KRZYSZTOFA KNAPIKA I EWY KORECKIEJ
WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PODJĘLI W DNIU 25.05.2012 R. UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ
W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PAR.
4 KSH. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KNAPIK
2. KRZYSZTOF ARKADIUSZ 3. 60072007310 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KORECKA 2. EWA MAŁGORZATA 3. 63071003882 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO REPREZENTOWAĆ NA ZEWNĄTRZ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE Z TYM ZASTRZEŻENIEM, IŻ ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH PRZEDMIOT JEDNORAZOWO WYNOSI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁ), A W STOSUNKU ROCZNYM 100.000,00
ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁ) WYMAGA DZIAŁANIA OBU
WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. KNAPIK 2. KRZYSZTOF ARKADIUSZ 3. 60072007310 2 1. KORECKA
2. EWA MAŁGORZATA 3. 63071003882
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 86 22
Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
2 1. 86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA
3 1. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 4 1. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 86 90 C PRAKTYKA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 6 1. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 7 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 115967. SILVA RERUM RESTAURACJA
I CATERING ICIEK I MŁODZIKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000424930. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15603/12/178]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. SILVA RERUM RESTAURACJA I CATERING
ICIEK I MŁODZIKOWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃSKI gmina DOPIEWO miejscowość DĄBRÓWKA 2. miejscowość DĄBRÓWKA ulica DAGLEZJOWA nr domu 8 nr lokalu 2 kod pocztowy
62-070 poczta DOPIEWO kraj POLSKA ——- Adres
poczty elektronicznej [email protected] —
—- Adres strony internetowej WWW.SILVARERUM.BIZ Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 17.04.2012 R. 03.06.2012 R., PRZYJĘTO TREŚĆ
UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU SPROSTOWANYM W DNIU 17.06.2012 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ICIEK 2. KARINA KATARZYNA 3. 66060813080
5. NIE 8. NIE 2 1. MŁODZIKOWSKI 2. ŁUKASZ
3. 85013110234 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMO-
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DZIELNIE. DOTYCZY TO WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ICIEK
2. KARINA KATARZYNA 3. 66060813080 2 1. MŁODZIKOWSKI 2. ŁUKASZ 3. 85013110234
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 2 1. 56 10
A RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 3 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 4 1. 56
30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 5 1. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 6 1. 93 2 DZIAŁALNOŚĆ
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 7 1. 85 59 B POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 115968. T I S MICHALAK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000425266. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10387/12/692]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 301042652 NIP 6652895635 3. T I S MICHALAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina KAZIMIERZ BISKUPI miejscowość SOKÓŁKI 2. miejscowość SOKÓŁKI nr domu 54 kod pocztowy 62530 poczta KAZIMIERZ BISKUPI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI
JAWNEJ Z DNIA 14.06.2012 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE
SPÓŁKI CYWILNEJ „MICHALAK” TOMASZ MICHALAK I SŁAWOMIRA MICHALAK SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE
UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ W DNIU
14.06.2012 R. STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ
KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ART. 26 § 4
WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1. SŁAWOMIRA MICHALAK POD
NUMEREM 022212/09 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KONINA) 2. TOMASZ MICHALAK POD NUMEREM 78/2008 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ WÓJTA GMINY
KAZIMIERZ BISKUPI) REGON: 301042652 NIP:
665289635 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MICHALAK 2. TOMASZ JACEK 3. 78071403433 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MICHALAK 2. SŁAWOMIRA
ZOFIA 3. 45052003106 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MICHALAK 2. TOMASZ JACEK 3. 78071403433 2 1. MICHALAK 2. SŁAWOMIRA ZOFIA 3. 45052003106
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 1. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 3 1. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 1. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 7 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 8 1. 56 29
Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 9 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 10 1. 68 20 Z WYNA-
19 LIPCA 2012 R.
JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 11 1. 85 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH
d) Spółki komandytowe
Poz. 115969. ARCHITEKTON GDA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000425470. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9336/12/318]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ARCHITEKTON GDA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M.
GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość
GDAŃSK ulica MIĘDZYGWIEZDNA nr domu 22
kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI
SPORZĄDZONA DNIA 4 CZERWCA 2012 ROKU
W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED NOTARIUSZEM JANEM SKWARLIŃSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. GARNCARSKIEJ 4/6/4
W GDAŃSKU, REP. A NR 4320/2012 ZMODYFIKOWANA DNIA 25 CZERWCA 2012 ROKU AKTEM
NOTARIALNYM W/W NOTARIUSZA REP. A NR
4856/2012 W ZAKRESIE § 12 UST. 1 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE
SPÓŁKI ARCHITEKTON BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SPÓŁKĘ ARCHITEKTON GDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA,
UCHWAŁA NR 3 O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTA
DNIA 4 CZERWCA 2012 ROKU PRZEZ NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
ARCHITEKTON BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAPROTOKOŁOWANA
PRZEZ NOTARIUSZA JANA SKWARLIŃSKIEGO
POD REP. A NR 4320/2012 I SPROSTOWANA
W ZAKRESIE PKT III. 1 DNIA 25.06.2012 ROKU POD
REP. A NR 4856/2012 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ARCHITEKTON BIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS 3. 0000007705 5. 192530252 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ARCHITEKTON GDA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4. 0000291250 9. NIE 2 1. SACHSE 2. JAKUB JERZY
3. 69080304734 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 1.000,00 ZŁOTYCH 11. 177.500,00 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 177.500,00 ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - ARCHITEKTON GDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W GDAŃSKU, W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA JEDNOOSOBOWY ZARZĄD - PREZES ZARZĄDU JAKUB SACHSE, KTÓRY SAMODZIELNIE SKŁADA
OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ARCHITEKTON GDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000291250
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 4 1. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 5 1. 42
22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 6 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDO-
– 23 –
WEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 8 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 9 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 10 1. 43 21 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 11 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 12 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 13 1. 43
31 Z TYNKOWANIE 14 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 15 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 16 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 17
1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 18
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 19 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 20 1. 46 13
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 21 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 22 1. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 23 1. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 24 1. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH)
I POLA NAMIOTOWE 25 1. 55 90 Z POZOSTAŁE
ZAKWATEROWANIE 26 1. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 27
1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 28 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 29 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 30 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 31 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 32 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 33 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 34 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 35 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 36 1. 79 11
A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 37
1. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 38 1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 39 1. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW
TURYSTYCZNYCH 40 1. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 41
1. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 42 1. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI
SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 43 1. 81 10
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 44
1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Poz. 115970. DARMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000425253. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16018/12/969]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. DARMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO 2. miejscowość PIASECZNO
ulica PUŁAWSKA nr domu 38 nr lokalu 3 kod pocztowy 05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.06.2012,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NOTARIUSZ JAROSŁAW PLUTA, KANCELARIA
NOTARIALNA W PIASECZNIE, REP. A NR
3840/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DARMILK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 146084972 4. 0000417393 9. NIE 2 1. MACIEJEWSKI 2. DARIUSZ 3. 68052704334 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000 (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 11. 1.000 (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 12. NIE
PRub. 1 1. 1.000 (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 2. NIE
3 1. CYBA 2. KRZYSZTOF ADAM 3. 78072300692
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000 (JEDEN
TYSIĄC ZŁOTYCH) 11. 1.000 (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 12. NIE PRub. 1 1. 1.000 (JEDEN TYSIĄC
ZŁOTYCH) 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, A W JEGO
IMIENIU: DARIUSZ MACIEJEWSKKI KRZYSZTOF
ADAM CYBA PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. DARMILK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146084972
4. 0000417393
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 2 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
3 1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 4 1. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 5 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 6 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
7 1. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 8 1. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 9 1. 46 37 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 10 1. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 11 1. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 12 1. 46 66
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 13 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
14 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
15 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 16 1. 52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 17
1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 18 1. 63 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 19 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 20 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 21 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY 22 1. 73 12 B POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH DRUKOWANYCH 23 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 24 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 25 1. 77
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 26 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
27 1. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 28 1. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 29 1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 30 1. 82 11
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 31 1. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 115971. ELCAD TECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000425450. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/4341/12/279]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ELCAD TECHNOLOGY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat ŻYWIECKI gmina ŻYWIEC miejscowość ŻYWIEC 2. miejscowość ŻYWIEC ulica LEŚNIANKA nr lokalu 102A kod pocztowy 34-300
poczta ŻYWIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 11.06.2012 ROKU, REPERTORIUM
A NR 3904/2012 NOTARIUSZ MAŁGORZATA
PRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŻYWCU PRZY UL. RYNEK 1 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ELCAD
TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 241875683 4. 0000378992
9. NIE 2 1. MICHNIOWSKI 2. JANUSZ
3. 60020114611 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1.000,00 ZŁOTYCH 11. 1.000,00 ZŁOTYCH
12. TAK PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁOTYCH 2. TAK
3 1. KULEC 2. JACEK 3. 58080303591 5. TAK 6. NIE
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁOTYCH
11. 1.000,00 ZŁOTYCH 12. TAK PRub. 1 1. 1.000,00
ZŁOTYCH 2. TAK 4 1. TYC 2. JAN 3. 52030905390
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁOTYCH 11. 1.000,00 ZŁOTYCH 12. TAK PRub.
1 1. 1.000,00 ZŁOTYCH 2. TAK 5 1. CZARNIK 2. ROMAN 3. 54042401639 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁOTYCH 11. 1.000,00 ZŁOTYCH 12. TAK PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁOTYCH 2. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI JEST: A) KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (PROKURA SAMOISTNA), C)
PROKURENT DZIAŁAJĄCY WRAZ Z INNYM PROKURENTEM (PROKURA ŁĄCZNA). PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KULEC
2. JACEK 3. 58080303591 2 1. MICHNIOWSKI 2. JANUSZ 3. 60020114611
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 26 12
Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW
DRUKOWANYCH 2 1. 26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 3 1. 26
30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 4 1. 26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
5 1. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW
I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH
I NAWIGACYJNYCH 6 1. 26 52 Z PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW 7 1. 26 70 Z PRODUKCJA
INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO 8 1. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 9 1. 28 23
Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO,
Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH 10 1. 28 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH 11 1. 28 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 28 41 Z PRODUKCJA MASZYN
DO OBRÓBKI METALU 13 1. 28 49 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH 14
1. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 15 1. 29 31 Z PRODUKCJA
WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 16
1. 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 17 1. 33
20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 18 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
19 1. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 20
– 24 –
1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 21 1. 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 22 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 23 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 24 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 25 1. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 26 1. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 27 1. 47
54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 28 1. 47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 29 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 30 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 31 1. 58 29
Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 32 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 33 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 34
1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 35 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 36 1. 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 37 1. 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
Poz. 115972. GALERIA NDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000424064. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14826/12/154]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. GALERIA NDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat NOWODWORSKI gmina NOWY DWÓR MAZOWIECKI miejscowość NOWY
DWÓR MAZOWIECKI 2. miejscowość NOWY
DWÓR MAZOWIECKI ulica WOJSKA POLSKIEGO
nr domu 20 kod pocztowy 05-100 poczta NOWY
DWÓR MAZOWIECKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI-AKT NOTARIALNY REP. A NR 2263/2012 Z DNIA 16 MAJA
2012 ROKU SPORZĄDZONY PRZED MATYLDĄ
PRZYBYLSKĄ - NOTARIUSZEM W KANCELARII
NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. KOPERNIKA 30. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GALERIA NDM
SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 146081650 4. 0000417504 9. NIE 2 1. CELIŃSKA 2. ANNA 3. 76061605007 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 1.600,00 PLN 11. 1.600,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 1.600,00 PLN 2. NIE 3 1. ŻUŁTAK
2. EWA 3. 71101604343 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.600,00 PLN 11. 1.600,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 1.600,00 PLN 2. NIE 4 1. ŻUŁTAK 2. DARIUSZ 3. 69102504953 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.600,00 PLN 11. 1.600,00 PLN 12. NIE
PRub. 1 1. 1.600,00 PLN 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ TJ.SPÓŁKA GALERIA NDM SPÓŁKA
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SAMODZIELNIE, REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD
TEJŻE SPÓŁKI, W SKŁAD KTÓREGO AKTUALNIE
WCHODZĄ ANNA CELIŃSKA, EWA ŻUŁTAK, DARIUSZ ŻUŁTAK PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GALERIA NDM SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000417504
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 4 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 5 1. 42
91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII WODNEJ 6 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 7 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 8 1. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
9 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 10 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
11 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 12 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 13 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 14 1. 43
32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 15
1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 16 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 17 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 18 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 19 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 20 1. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 21 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 22 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 23 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 24 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 25 1. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 26 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 27 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 28 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 29 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 30 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 31 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 32 1. 73
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 33
1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
34 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 35 1. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 36 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ
ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 37 1. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 38 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 39 1. 81 21
Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 40 1. 81 22
Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 41 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 42 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 43 1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKU-
19 LIPCA 2012 R.
MENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
BIURA 44 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
Poz. 115973. WĘŻYK ARCHITEKCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000425082. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21402/12/298]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. WĘŻYK ARCHITEKCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina
M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica ELŻBIETY
DRUŻBACKIEJ nr domu 6 kod pocztowy 01-622
poczta WARSZAWA kraj POLSKA ——- Adres
poczty elektronicznej [email protected] ——- Adres strony internetowej WWW.WEZYKARCHITEKCI.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.06.2012 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ IWONĘ STARZYK-WOJNAR W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE. REP. A NR 3829/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WĘŻYK 2. TOMASZ 3. 73122000878 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 1.000,00 ZŁOTYCH 11. 1.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE
2 1. WĘŻYK ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015694376
4. 0000198593 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ, WĘŻYK ARCHITEKCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU TOMASZA WĘŻYKA. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. WĘŻYK
ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015694376 4. 0000198593
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
3 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Poz. 115974. „BRUSER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000425558. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2012.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/7594/12/502]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. „BRUSER” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina
M. OPOLE miejscowość OPOLE 2. miejscowość
OPOLE ulica REYMONTA nr domu 19 nr lokalu
7 kod pocztowy 45-065 poczta OPOLE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 12.06.2012 R.,
NOTARIUSZ DOROTA KALSZTEIN, KANCELARIA
NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR -
– 25 –
2580/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. „BRUSER”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 470068844 4. 0000132826 Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ 2. 500 3. 100,00 ZŁ 4. 50000,00
ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. SERIA A 2. 500 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI JEST KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY
SAMODZIELNIE. PRub. Dane komplementariuszy
reprezentujących spółkę 1 1. „BRUSER” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 470068844 4. 0000132826
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
3 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
4 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 1. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
6 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 1. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 8 1. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 9 1. 71
2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 10 1. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 11 1. 77 1 WYNAJEM
I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 12 1. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 13 1. 81
10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 14
1. 81 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW 15 1. 81 30
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 16 1. 96
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 115975. BUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS 4 SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000423082.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4573/12/246]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. BUDIZOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M.
WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK 2. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica KOMUNALNA nr domu 8 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. 15.05.2012 R.; REP. A NR 5004/2012; NOTARIUSZ IWONA WALTER; KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. BUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 340769384 4. 0000358783
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ 2. 500000 3. 0,
10 ZŁ 4. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 49998, 90 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji
1 1. A 2. 11 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2 1. B 2. 499989 3. 499989 AKCJE SERII B SĄ 20KROTNIE UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE DYWIDENDY ORAZ BĘDĄ KORZYSTAĆ Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI POWIERZONE JEST JEDYNEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI. W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE JEST
KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, WÓWCZAS WALNE ZGROMADZENIE W DRODZE UCHWAŁY
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
O ZMIANIE STATUTU SPÓŁKI OKREŚLI, KTÓREMU Z KOMPLEMENTARIUSZY POWIERZONE
JEST PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM POZOSTAŁYCH KOMPLEMENTARIUSZY. W PRZYPADKU KOMPLEMENTARIUSZA
BUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane komplementariuszy
reprezentujących
spółkę
1 1. BUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 340769384 4. 0000358783
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 2 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 3 1. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 4 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 5 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
6 1. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 7 1. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 9 1. 16 10
Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 10
1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA 11 1. 22 23 Z PRODUKCJA
WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 12 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 13 1. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 14
1. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 15 1. 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO
16 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 17 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 18 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 19 1. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI
PODZIEMNEJ 20 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 21 1. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEJ
22 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 23 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 24
1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
DRÓG I AUTOSTRAD 25 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 26 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 27 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 28 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 29
1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 30 1. 81 10
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
31 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 32
1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 33 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 34 1. 77
32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 35 1. 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
36 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 37 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 38
1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 115976. BUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS 5 SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000425479.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4567/12/529]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. BUDIZOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROGRESS 5 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M.
WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK 2. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica KOMUNALNA nr domu 8 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. 15.05.2012 R., NOTARIUSZ IWONA WALTER,
KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU
PRZY UL. KILIŃSKIEGO 11A/4, REPERTORIUM
A NR 5009/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. BUDIZOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 340769384 4. 0000358783 Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ 2. 500000 3. 0, 10 ZŁ
4. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 49998, 90 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2.
11 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2 1. B 2. 499989 3. 499.989 AKCJE SERII B SĄ 20KROTNIE UPRZYWILEJOWANE W ZAKRESIE DYWIDENDY ORAZ BĘDĄ KORZYSTAĆ Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI POWIERZONE JEST JEDYNEMU KOMPLEMENTARIUSZOWI. W PRZYPADKU, GDY W SPÓŁCE JEST
KILKU KOMPLEMENTARIUSZY, WÓWCZAS WALNE ZGROMADZENIE W DRODZE UCHWAŁY
O ZMIANIE STATUTU SPÓŁKI OKREŚLI, KTÓREMU Z KOMPLEMENTARIUSZY POWIERZONE
JEST PROWADZENIE SPRAW SPÓŁKI, Z WYŁĄCZENIEM POZOSTAŁYCH KOMPLEMENTARIUSZY. W PRZYPADKU KOMPLEMENTARIUSZA BUDIZOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. BUDIZOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 340769384 4. 0000358783
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 2 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 3 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
4 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 5 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 6 1. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 7 1. 79
90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 1. 93 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
9 1. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 10 1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z DREWNA 11 1. 22 23 Z PRODUKCJA
WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 12 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 13 1. 23 61 Z PRODUKCJA
WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 14 1. 25
11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 15 1. 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO 16 1. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 17 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 18 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 19 1. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO-
– 26 –
WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 20 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 21
1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
22 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 23 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 24 1. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 25 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 26 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
27 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 28 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
29 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 30 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 31 1. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 32 1. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 33
1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
34 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 35 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 36 1. 71
12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 37
1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 38 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
Poz. 115977. „GLASPOLARIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA. KRS 0000425416. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/9622/12/696]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 3. „GLASPOLARIS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO AKCYJNA 4. NIE 5. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat PUCKI gmina
WŁADYSŁAWOWO miejscowość WŁADYSŁAWOWO 2. miejscowość WŁADYSŁAWOWO ulica
SZTORMOWA nr domu 3 kod pocztowy 84-120
poczta WŁADYSŁAWOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA
06 CZERWCA 2012 ROKU ASESOR NOTARIALNY
AGNIESZKA OLESZCZUK-KOWALSKA - ZASTĘPCA NOTARIUSZA TOMASZA WEBERA KANCELARIA NOTARIALNA W PUCKU REPERTORIUM A NR
2961/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. „GLASPOLARIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000422729 Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ 2. 50 3. 1000,00 ZŁ 4. 50000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji 1 1. SERIA A 2. 50 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD
KOMPLEMENTARIUSZA, W KTÓRYM KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ
REPREZENTACJI PRub. Dane komplementariuszy
reprezentujących spółkę 1 1. „GLASPOLARIS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000422729 Rub. 3. Prokurenci 1 1. BUDZISZ 2. LESZEK 3. 55013008877 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 22 23
PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 1. 23 11 PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO 3 1. 23 12 KSZTAŁTOWA-
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NIE I OBRÓBKA SZKŁA PŁASKIEGO 4 1. 23 13
PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO 5 1. 23 19
PRODUKCJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA,
WŁĄCZAJĄC SZKŁO TECHNICZNE 6 1. 24 2 PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI
7 1. 25 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 8 1. 25 12 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
9 1. 25 61 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 10 1. 25 62 OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 11 1. 25 72
PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW 12 1. 25 73
PRODUKCJA NARZĘDZI 13 1. 41 1 REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 14 1. 41 2 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
15 1. 43 11 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 16 1. 43 12 PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 17 1. 43 29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
18 1. 43 32 ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 19 1. 43 33 POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 20 1. 43 34 MALOWANIE I SZKLENIE 21 1. 43 39 WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 22 1. 43 91 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 23 1. 43 99 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 24
1. 46 15 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 25 1. 46 18 DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 26
1. 46 19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 27 1. 46 44 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
28 1. 46 69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ 29 1. 46 73 SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 30 1. 46 74
SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 31
1. 47 52 SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
32 1. 49 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
33 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 34 1. 52 21
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 35 1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH
PRZEŁADUNKOWYCH 36 1. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
37 1. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 38
1. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 39 1. 77 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 40 1. 77 12 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 41 1. 82 11 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 42 1. 82 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
TOWO-AKCYJNA 3. METROPOLIS - „GRUPA ECHO”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE
gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica AL. SOLIDARNOŚCI nr domu 36
kod pocztowy 25-323 poczta KIELCE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 20.03.2012 R., REP.
A 640/2012, NOTARIUSZ ELŻBIETA GIEDYK-SIERAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. MAŁA 14/6. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 20.03.2012 R., REP. A 635/2012, NOTARIUSZ ELŻBIETA GIEDYK-SIERAKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. MAŁA
14/6 - UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI „ECHO - METROPOLIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O JEJ PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ W TRYBIE ART. 575 KSH. PRub. Podmiot,
z którego powstała spółka 1 1. „ECHO - METROPOLIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS 3. 0000271629 5. 260133700
Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. „GRUPA
ECHO” SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 291016395 4. 0000126990 Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 100499950,00 ZŁ 2. 100499950 3. 1,00 ZŁ
4. 100499950,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2.
50 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
2 1. B 2. 100499900 3. 100 499 900 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO UDZIAŁU W ZYSKACH I POZBAWIONYCH PRAWA GŁOSU (AKCJE NIEME). AKCJE NIEME UPRZYWILEJOWANE SĄ DO UDZIAŁU
W ZYSKACH W TEN SPOSÓB, ŻE PRZYZNAJĄ
UPRAWNIONEMU DYWIDENDĘ, KTÓRA PRZEWYŻSZA O POŁOWĘ DYWIDENDĘ PRZEZNACZONĄ DO
WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM
Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONE SĄ OSOBY DZIAŁAJĄCE W IMIENIU I NA RZECZ
„GRUPA ECHO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYMI DLA TEJ SPÓŁKI.
PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących
spółkę 1 1. „GRUPA ECHO” SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 291016395
4. 0000126990
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 UPRAWY
ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
2 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 4 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO
PIENIĘŻNE 6 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 7 1. 73 1 REKLAMA 8 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 9 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 10 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 11 1. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 12 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 13 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 14 1. 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Poz. 115978. METROPOLIS - „GRUPA ECHO”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000422994. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[KI.X NS-REJ.KRS/4037/12/61]
Poz. 115979. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
„DEKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA.
KRS 0000425472. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13410/12/952]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY-
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN-
19 LIPCA 2012 R.
– 27 –
DYTOWO-AKCYJNA 3. PRZEDSIĘBIORSTWO
USŁUGOWE „DEKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M.
WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica CIEPŁA nr domu 8 nr lokalu
6 kod pocztowy 50-524 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. 15.06.2012 R., NOTARIUSZ ANNA SOBKÓW-KIELAR, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, PL. SREBRNY 1/4, REP. A NR 3434/2012
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUGOWEGO „DEKA” WITOLD SADOWSKI, PIOTR
SIMSON SPÓŁKI JAWNEJ W TRYBIE ART. 551
I NAST. KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.
UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
USŁUGOWEGO „DEKA” WITOLD SADOWSKI,
PIOTR SIMSON SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA
15.06.2012 R. OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM
NOTARIUSZA ANNY SOBKÓW-KIELAR Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, PL.
SREBRNY 1/4, REP. A NR 3428/2012 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „DEKA” SPÓŁKA JAWNA WITOLD SADOWSKI, PIOTR SIMSON 2. REJESTR KRS 3. 0000181081 5. 930014893
Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „DEKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 021869227 4. 0000419256 Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ 2. 500 3. 100,00 ZŁ 4. 50000,00
ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A 2. 500 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE „DEKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU. REPREZENTACJA
KOMPLEMENTARIUSZA JEST NASTĘPUJĄCA:
DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
SKUTECZNĄ REPREZENTACJĘ WYKONUJE JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU. CZŁONEK ZARZĄDU NIE BĘDĄCY
PREZESEM ANI WICEPREZESEM ZARZĄDU DLA
SKUTECZNEJ REPREZENTACJI DZIAŁA Z INNYM
CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących
spółkę 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
„DEKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 021869227 4. 0000419256
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 1. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 4 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 6 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 1. 55 ZAKWATEROWANIE 9 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 10 1. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 11 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 12
1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 13 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 14 1. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 15 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 16 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 115980. 3 RYZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425122. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[GL.X NS-REJ.KRS/8004/12/179]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 3 RYZY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE 2. miejscowość GLIWICE ulica SKOWROŃSKIEGO nr domu 26 kod pocztowy 44-100 poczta
GLIWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.05.2012 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ GAJOS, KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ GAJOS, WOJCIECH MAŁACHOWSKI S.C., REP. A NR
2873/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. RÓŻANKOWSKI 2. ANDRZEJ MAREK 3. 73081315017 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ŻABIŃSKI
2. WOJCIECH ANTONI 3. 70060200775 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŻABIŃSKI 2. WOJCIECH ANTONI 3. 70060200775 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RÓŻANKOWSKI 2. ANDRZEJ MAREK 3. 73081315017 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 17 23
Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
2 1. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 3 1. 18 13
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 4 1. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 5 1. 18 20
Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 6 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 7 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 8 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
9 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 10 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 11 1. 46 15
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH 12 1. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW
FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 13 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 14 1. 46 38 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 15 1. 46 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 16 1. 46 44
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ
ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 17 1. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO 18 1. 46 48 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII
19 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 20
1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 21 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 22 1. 46 65 Z SPRZEDAŻ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 23 1. 46 66
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 24 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 25 1. 46 75
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 26 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 27 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 28
1. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW
I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 29 1. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 30
1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31 1. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 32 1. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 33 1. 47
53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ
POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 1. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 35 1. 47
59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 36 1. 47
62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 37 1. 47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 38 1. 47 65 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 39 1. 47
71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
40 1. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA
I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 41 1. 47
75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW
I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 42 1. 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 43 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 44 1. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POCZTOWA I KURIERSKA 45 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 46 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 47 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 48 1. 56 29
Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 49 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 50 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 51 1. 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
52 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 53 1. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 54 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 55 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
56 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 57 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 58 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 59 1. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 60 1. 73
– 28 –
12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA
NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 61 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 62 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 63
1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
64 1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 65
1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 66 1. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 67 1. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 68 1. 79 12
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
69 1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 70 1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII,
PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 71 1. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 72 1. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 73 1. 95 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 74 1. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU
DOMOWEGO I OGRODNICZEGO 75 1. 95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA
DOMOWEGO 76 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 115981. 3 R.OSES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425482. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17952/12/827]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 3 R.OSES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GRÓJECKI gmina GRÓJEC miejscowość
MIROWICE 2. miejscowość MIROWICE ulica
GŁÓWNA nr domu 16 kod pocztowy 05-600 poczta
GRÓJEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.06.2012 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RÓŻYCKI 2. ŁUKASZ
PATRYK 3. 77041500130 5. 150 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ 6. NIE 2 1. RÓŻYCKI 2. JANUSZ 3. 53022202774 5. 45 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 ZŁ 6. NIE 3 1. RÓŻYCKI 2. JAKUB KONRAD 3. 79121903556 5. 150
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ
6. NIE 4 1. RÓŻYCKA 2. GRAŻYNA JADWIGA
3. 54012502528 5. 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 10.500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 45000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. RÓŻYCKI 2. ŁUKASZ PATRYK
3. 77041500130 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. RÓŻYCKI 2. JAKUB KONRAD 3. 79121903556
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. RÓŻYCKA
2. GRAŻYNA JADWIGA 3. 54012502528 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 29 20
Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP
2 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO PO-
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
JAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 4 1. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
5 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 1. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 8 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 1. 47 64
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 115982. AGRIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425227. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9929/12/806]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
302057785 NIP 6222780645 3. AGRIX SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
OSTROWSKI gmina NOWE SKALMIERZYCE miejscowość NOWE SKALMIERZYCE 2. miejscowość
NOWE SKALMIERZYCE ulica PLAC WOLNOŚCI
nr domu 3 kod pocztowy 63-460 poczta NOWE
SKALMIERZYCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
06.03.2012 R., NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA-DUDA, KANCELARIA NOTARIALNA W KALISZU,
REP. A NR 2234/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STASIAK 2. MATEUSZ JAKUB 3. 87121811814 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ŻEŚKO 2. KRZYSZTOF
3. 72072911177 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 20 16
Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH 2 1. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
3 1. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 4 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
5 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 6 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 7 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 8 1. 43 32
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 9 1. 43
33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 10 1. 43 34 Z MALOWANIE
I SZKLENIE 11 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 12 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 13 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 14 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 15 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 16 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 17 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 1. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19
1. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
19 LIPCA 2012 R.
TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 20 1. 47 52 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21 1. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ
ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 23 1. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 24 1. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 25 1. 47 71 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 26 1. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 27 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 28 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 29 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 30 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE
I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 31 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 32 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 33 1. 70 21 Z STOSUNKI
MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 34 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 35 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 36 1. 78 10
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 37 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 38 1. 78 30 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 39 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 115983. AKSON ELEKTRO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425511. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7188/12/381]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AKSON
ELEKTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica ZACISZE nr domu
3 kod pocztowy 65-775 poczta ZIELONA GÓRA kraj
POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej [email protected] ——- Adres strony internetowej WWW.AKSON.COM.PL Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 26.06.2012 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZDANOWICZ 2. PAWEŁ 3. 73062812092 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁON-
– 29 –
KÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ZDANOWICZ 2. PAWEŁ 3. 73062812092 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 4 1. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 5 1. 42 13 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 6 1. 42
21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
7 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 8 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 9 1. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 10
1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 11 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 12 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 13 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 14 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 15 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 16 1. 43
31 Z TYNKOWANIE 17 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 18 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 19 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 20
1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 21
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 22 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 23 1. 58 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 24 1. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH,
TELEFONICZNYCH) 25 1. 58 13 Z WYDAWANIE
GAZET 26 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM
I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 27 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 28 1. 58
21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
GIER KOMPUTEROWYCH 29 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 30 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
31 1. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA
ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO
I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 32 1. 59 13
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 33 1. 59 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 34 1. 60 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH 35
1. 60 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 36 1. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 37 1. 61
20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 38 1. 61 30
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 39 1. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 40
1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 41 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
42 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
43 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 44 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 45 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 46 1. 68 10 Z
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 47 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 48 1. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 49 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 50 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 51
1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 52
1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 53
1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 54 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 55 1. 72
11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 56 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH
I TECHNICZNYCH 57 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 58 1. 71 20 A BADANIA
I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 59
1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 60 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 61 1. 74
20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 62 1. 74 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
63 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 64 1. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 65 1. 16 23
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
66 1. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 67 1. 18 11 Z DRUKOWANIE GAZET 68 1. 18
12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 69 1. 18 13
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 70 1. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 71 1. 18
20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 72 1. 22 11 Z PRODUKCJA OPON
I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY 73 1. 22 19 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY 74 1. 22 21
Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 75 1. 22
22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 76 1. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 77 1. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 78 1. 25
11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 79 1. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 80
1. 25 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY,
Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO
OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 81 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 82 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 83 1. 25 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW 84 1. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 85 1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 86
1. 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 87 1. 26 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH 88 1. 26
20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH 89 1. 26 30 Z PRODUKCJA
SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 90 1. 26 40
Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 91 1. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 92
1. 26 52 Z PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW
93 1. 26 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO 94 1. 26 70
Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH
I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO 95 1. 26 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 96 1. 27
11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW,
PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 97 1. 27 12
Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 98
1. 27 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW 99 1. 27 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO 100 1. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 101
1. 27 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 102 1. 27 52
Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO 103 1. 27 90
Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 104 1. 28 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 105 1. 28 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO
I PNEUMATYCZNEGO 106 1. 28 13 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK 107 1. 28 15
Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 108 1. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 109 1. 28 30
Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 110 1. 28 41 Z PRODUKCJA MASZYN
DO OBRÓBKI METALU 111 1. 28 49 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH 112
1. 28 91 Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII 113 1. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA
GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 114 1. 28 94 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO 115 1. 28 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW 116 1. 28 95 Z PRODUKCJA MASZYN DLA
PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO 117 1. 28 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW 118 1. 28 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 119 1. 33 11 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 120 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 121 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 122 1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 123
1. 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW
I ŁODZI 124 1. 33 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH 125 1. 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 126 1. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 127
1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 128 1. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 129
1. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
130 1. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 131 1. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 132 1. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ
I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 133 1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 134 1. 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 135 1. 38 21
Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 136 1. 38 22 Z PRZETWARZANIE
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 137 1. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 138 1. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW
Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 139 1. 39 00
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 140 1. 36 00
Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
141 1. 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 142 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 143 1. 14 14
Z PRODUKCJA BIELIZNY 144 1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 145 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
– 30 –
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 146 1. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
147 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 148 1. 46 43 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 149 1. 47 41 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 150
1. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 151 1. 47 43
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 152 1. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 153 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 154 1. 45
40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH 155 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 156 1. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 157 1. 45 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 158 1. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
159 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 160 1. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 161 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 162 1. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 163
1. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 164 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
165 1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 166 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 167 1. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM
AUTORSKIM 168 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 169 1. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 170 1. 82 11
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 171 1. 81 10
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
172 1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA
SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 173 1. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL
CENTER) 174 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 175 1. 95 21 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU
POWSZECHNEGO UŻYTKU 176 1. 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 177 1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 178 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 179 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 180 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
181 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 182 1. 55 90 Z POZO-
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
STAŁE ZAKWATEROWANIE 183 1. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 184 1. 02 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA
185 1. 01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE
Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 186 1. 01 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH 187 1. 01 11
Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM
RYŻU 188 1. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH 189 1. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 190 1. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 115984. ALIEN DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425494.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.06.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16828/12/98]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ALIEN DESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OBORNICKI gmina OBORNIKI miejscowość OBORNIKI 2. miejscowość OBORNIKI ulica KRĘTA nr domu 3 kod pocztowy 64-600 poczta
OBORNIKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.06.2012 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BRYGMAN 2. ALAN
OSKAR 3. 87111405953 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. BRYGMAN
2. ALAN OSKAR 3. 87111405953 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 2 1. 95 1 NAPRAWA
I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO 3 1. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 4 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
5 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 6 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 7 1. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
8 1. 61 TELEKOMUNIKACJA 9 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ
SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 10
1. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 11 1. 72 BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE
Poz. 115985. „AMAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425512. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14124/12/645]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
19 LIPCA 2012 R.
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
021901570 NIP 8982200695 3. „AMAT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość
WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica
CIESZKOWSKIEGO nr domu 20A kod pocztowy
51-604 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.06.2012 R., NOTARIUSZ
MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIAK
S.C. WE WROCŁAWIU, UL. ŚW. MIKOŁAJA 8-11,
REP. A NR 4277/2012. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAZUR 2. JOLANTA
MARIA 3. 49033103061 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.750 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA
ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MAZUR 2. ANDRZEJ HENRYK
3. 51030503515 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 2 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
6 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 7 1. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 8 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 9 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 10 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 11 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 12 1. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 13 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO
PROJEKTOWANIA 14 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 15 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 16
1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Poz. 115986. ANILEN.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425367.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2012.
[WR.VI NS-REJ.KRS/12430/12/523]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ANILEN.COM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica STALOWA nr domu 69 nr lokalu
7 kod pocztowy 53-044 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.04.2012 R. - AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM JOLANTĄ OŁPIŃ-
– 31 –
SKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 1802/2012.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PRZYBYŁ 2. PIOTR SEBASTIAN 3. 83111014294
5. 5 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. LECH 2. MATEUSZ
3. 84081904134 5. 5 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z POWOŁANYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PRZYBYŁ 2. PIOTR SEBASTIAN 3. 83111014294
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LECH 2. MARTA
3. 84072907142 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. LECH 2. MATEUSZ
3. 84081904134 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 1. 47 41 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 1. 47 43 SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 1. 47 61 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 1. 47 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 1. 47 78 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
7 1. 58 21 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 8 1. 58 29 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 9 1. 61 10 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 10 1. 61 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
11 1. 61 90 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 12 1. 74 10 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 13 1. 74 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 1. 77 33
WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 15 1. 95
11 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 16 1. 95 12 NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 17 1. 62 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
18 1. 62 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
19 1. 63 11 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 20 1. 63 12 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 21 1. 95 21 NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO
SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU
Poz. 115987. AQUACO 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425509. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14365/12/532]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AQUACO
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA nr domu 8-11
kod pocztowy 50-125 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.06.2012
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MIASTOPROJEKT WROCŁAW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 932925593 4. 0000166714 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY
ZŁOTYCH) 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00
ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. MUSIAŁ
2. ROBERT RYSZARD 3. 65020914858 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 2 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 1. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ,
GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 4 1. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 1. 55 ZAKWATEROWANIE 6 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 7 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
8 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 9 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 10 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 11 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 12 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 13 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW
I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 14
1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 15
1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 16 1. 85 EDUKACJA
17 1. 86 OPIEKA ZDROWOTNA 18 1. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 19 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 20 1. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 115988. ARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425488. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16841/12/933]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ARMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M. RADOM gmina M. RADOM miejscowość
RADOM 2. miejscowość RADOM ulica PUŁAWSKA
nr domu 14/18 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 05.06.2012 R., SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM URSZULĄ
DUTKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
W RADOMIU PRZY UL. PIŁSUDSKEIGO 9, REPERTORIUM A NR 5188/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DYJAS 2. BARTOSZ
ZYGMUNT 3. 86020300557 5. 90 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.500,00 ZŁ
(CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH ()) 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY
JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. DYJAS 2. BARTOSZ ZYGMUNT
3. 86020300557 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 2 1. 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 3 1. 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 4 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 5 1. 24 3 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW ZE STALI
PODDANEJ WSTĘPNEJ OBRÓBCE 6 1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
7 1. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 1. 41 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 9 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 10 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 11 1. 46
3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 12 1. 46 4 SPRZEDAŻ
HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
13 1. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 14 1. 46
73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 15 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 16 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 17 1. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
18 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 19
1. 55 ZAKWATEROWANIE 20 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 21
1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 22 1. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 23 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 24 1. 73 1 REKLAMA 25 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 26 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW
TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI
I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 27 1. 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 28 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Poz. 115989. „AURUM INVESTMENTS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000424996. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15927/12/727]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „AURUM INVESTMENTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M.
POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość
POZNAŃ ulica NARAMOWICKA nr domu 264
– 32 –
A nr lokalu 1 kod pocztowy 61-601 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 29.05.2012 R. NOTARIUSZ OLAF PERETIATKOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. LIBELTA
1 A, 61-706 POZNAŃ, REP. A NR 4258//2012.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. WIZE 2. ADAM MARCIN 3. 81030201236 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ UPRAWNIONY
JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO W OSOBIE PREZESA ZARZĄDU- PREZES
ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. WIZE 2. ADAM MARCIN
3. 81030201236 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 2 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 3 1. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 4 1. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET
5 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 6 1. 58 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 7 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I MUZYCZNYCH 8 1. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 9 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
10 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 11 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 12 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 13 1. 64 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 14 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 15 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 16 1. 64
30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW
I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 17
1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 18 1. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA
I FUNDUSZE EMERYTALNE 19 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 20 1. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 21 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 22 1. 70
21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 23 1. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 24
1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 25 1. 73 1 REKLAMA 26 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 27 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 28 1. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 29 1. 77 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 30 1. 77 3 WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ
ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 31 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 32 1. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM
AUTORSKIM 33 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH 34 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 35 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 36 1. 85 5 POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI 37 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 38 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 115990. AUTODAL IMPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425448. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9869/12/989]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AUTODAL IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica UCZNIOWSKA nr domu 52 kod pocztowy 80-530 poczta
GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 15.06.2012, NOTARIUSZ MIROSŁAW MROCZKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAW
MROCZKOWSKI - NOTARIUSZ, UL. ABRAHAMA 1,
80-307 GDAŃSK, REPERTORIUM A NR 2095/2012
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIWICKI 2. ŁUKASZ JAKUB 3. 85112601415 5. 100 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O WARTOŚCI 5000 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SIWICKI 2. TOMASZ ZENON 3. 63120404712
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 1. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 4 1. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 5 1. 66 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 6 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 7 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 8 1. 90 0 DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
9 1. 93 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 10
1. 96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH 11 1. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 12 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 13 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 14 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 15 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 16 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 17 1. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 18 1. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 19 1. 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
Poz. 115991. AUTOPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425137.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7373/12/257]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
19 LIPCA 2012 R.
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AUTOPORTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat PRZEMYSKI gmina PRZEMYŚL miejscowość PRZEMYŚL 2. miejscowość PRZEMYŚL
ulica WYBRZEŻE JANA PAWŁA II nr domu 20 kod
pocztowy 37—700 poczta PRZEMYŚL kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.06.2012 R. NOTARIUSZ BOŻENA WÓJCIAK W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE PRZY UL. B. KRZYWOUSTEGO 69/10, NR REP A 712/2012. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FEDORENKO
2. YURIY 3. 83101918474 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA). JEŻELI W SKŁAD
ZARZĄDU WCHODZĄ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, JEŻELI JEDNAK WARTOŚĆ
PRZEDMIOTU CZYNNOŚCI PRAWNEJ DOKONYWANEJ W IMIENIU SPÓŁKI WYNOSI CO NAJMNIEJ 20.000,00 ZŁ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W SYTUACJI, GDY
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD LICZĄCY CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY
I PROKURENTA BĄDŹ PROKURENTÓW WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH TAKICH OSÓB.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. FEDORENKO 2. YURIY 3. 83101918474 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 1. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 5 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 6 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW
ZIELENI 7 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 8 1. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 9 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Poz. 115992. BIOINFOBANK CTT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000424870. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/12698/12/859]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BIOINFOBANK CTT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ
ulica ŚW. MARCIN nr domu 80/82 nr lokalu 356 kod
pocztowy 61-809 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.04.2012 R.,
NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU, UL. KOŚCIUSZKI
86/6, REP. A NR 4679/2012 12.06.2012 R., NOTARIUSZ WOJCIECH ZIELIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 6548/2012
ZMIENIONO: § 9 PKT 2 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
– 33 –
1 1. RYCHLEWSKI 2. LESZEK 3. 71021000254
5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. „BIOINFOBANK” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 639594588 4. 0000099000 5. 499 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.950,00 ZŁ 6. NIE
3 1. „BIB SEED CAPITAL” SPÓŁKA AKCYJNA
3. 300574097 4. 0000379911 5. 401 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.050 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 55000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. RYCHLEWSKI
2. LESZEK 3. 71021000254 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 89
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 1. 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY
DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 3 1. 10 92
Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT
DOMOWYCH 4 1. 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW
BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 5 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH
NOŚNIKÓW INFORMACJI 6 1. 20 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH 7 1. 20 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH 8 1. 20 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW
AGROCHEMICZNYCH 9 1. 20 42 Z PRODUKCJA
WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
10 1. 20 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH 11 1. 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 21 10 Z PRODUKCJA
PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 13 1. 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW
I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 14 1. 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW
ELEKTRONICZNYCH 15 1. 26 12 Z PRODUKCJA
ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH 16 1. 26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 17 1. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
18 1. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW
I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH
I NAWIGACYJNYCH 19 1. 26 60 Z PRODUKCJA
URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU
ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO 20 1. 26 70 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO 21 1. 26 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 22 1. 28 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
23 1. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 24 1. 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 25 1. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 26 1. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
27 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 28
1. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 29 1. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 30 1. 38 22 Z PRZETWARZANIE
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 31 1. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 32 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 33 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 34
1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 35 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 36 1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
37 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 38 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 39 1. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 40 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 41 1. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 42 1. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 43
1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 44 1. 58 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 45 1. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER
KOMPUTEROWYCH 46 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO
OPROGRAMOWANIA 47 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 48 1. 59 12
Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 49 1. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
50 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 51 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 52 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 53 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 54
1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 55 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 56 1. 63 91
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 57
1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 58 1. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 59 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 60 1. 64
30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW
I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 61
1. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 62 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 63
1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 64 1. 66 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI 65 1. 66 12
Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW
GIEŁDOWYCH 66 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 67 1. 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM
PONIESIONYCH STRAT 68 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 69 1. 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE
EMERYTALNE 70 1. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 71 1. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 72 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 73 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 74
1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 75 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 76 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 77 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 78 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 79 1. 71 20 A BADANIA I ANALIZY
ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 80 1. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
81 1. 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 82
1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZY-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
RODNICZYCH I TECHNICZNYCH 83 1. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 84 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 85 1. 73 12 B POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH DRUKOWANYCH 86 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH
(INTERNET) 87 1. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH 88 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 89 1. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 90 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 91 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 92 1. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM
AUTORSKIM 93 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 94 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 95
1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 96 1. 82 11
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 97 1. 82 20
Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH
(CALL CENTER) 98 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 99 1. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ
ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA
KREDYTOWE 100 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 101 1. 84 13 Z KIEROWANIE
W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA 102 1. 85 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 103
1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 104 1. 86 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ 105 1. 90 03
Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA 106 1. 91 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK 107 1. 91 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW 108
1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 109 1. 94 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW 110 1. 94 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH 111 1. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ
KONDYCJI FIZYCZNEJ 112 1. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 115993. BIOMASA PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425485.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2012.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14366/12/933]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BIOMASA PL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW
ulica KAMIEŃSKIEGO nr domu 201 nr lokalu 5 kod
pocztowy 51-126 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.06.2012 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KRAKOWIAK 2. MAREK SZYMON
3. 63041801272 5. 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
– 34 –
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KRAKOWIAK 2. MAREK SZYMON 3. 63041801272
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 2 1. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 3 1. 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 4 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH
SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 5 1. 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 6 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 7 1. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 8 1. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA,
Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW
ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 9 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 10 1. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 12 1. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 13 1. 35 WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE
DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 14 1. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 15 1. 37 ODPROWADZANIE
I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 16 1. 39 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 17 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
18 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 19 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 20 1. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 21 1. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 22
1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 23 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 24
1. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 25
1. 50 TRANSPORT WODNY 26 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 27 1. 56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 28 1. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 29 1. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE
ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
30 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 31 1. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 32 1. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 33 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 34 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 35 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 36 1. 85 EDUKACJA 37 1. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 38 1. 94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 39 1. 95
NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
40 1. 98 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 41 1. 97 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW 42
1. 99 ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE.
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 115994. BOREALIS-11 ŁASK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425270. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2012.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11131/12/550]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BOREALIS-11 ŁASK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość
ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica TYMIENIECKIEGO nr domu 20 kod pocztowy 90-349 poczta ŁÓDŹ
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 15.06.2012 R., NOTARIUSZ ANNA OSKALDOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR 3776/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ANTHOS BOREALIS
LIMITED 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST
WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. BALD 2. ŁUKASZ WITOLD
3. 69112200577 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 28 11
Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 2 1. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3 1. 35 12
Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 4 1. 35
13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
5 1. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
6 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 7 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
8 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 115995. BRUNO COMPANY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000424847. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21196/12/488]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BRUNO
COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica CHMIELNA nr domu
21 nr lokalu 23 kod pocztowy 00-021 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 11.05.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA
TADEUSZ SOJKA UL. DOMANIEWSKA 39A
02-672 WARSZAWA, REP. A NR 13151/2012.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MORAŃSKA 2. ELWIRA MAGDALENA
3. 74120900429 5. 190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 10000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 9500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SA-
19 LIPCA 2012 R.
MODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MORAŃSKA 2. ELWIRA MAGDALENA
3. 74120900429 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 1. 17
11 Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ 4 1. 17 12
Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY 5 1. 17 21
Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY
FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 6 1. 17 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH
I SANITARNYCH 7 1. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 8 1. 17 24 Z PRODUKCJA
TAPET 9 1. 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 10 1. 18 11
Z DRUKOWANIE GAZET 11 1. 18 12 Z POZOSTAŁE
DRUKOWANIE 12 1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO
DRUKU 13 1. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 14 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 15 1. 58 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 16 1. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH,
TELEFONICZNYCH) 17 1. 58 13 Z WYDAWANIE
GAZET 18 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM
I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 19 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 20 1. 58
21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
GIER KOMPUTEROWYCH 21 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 22 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
23 1. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA
ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO
I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 24 1. 59 14
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 25 1. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO
I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 26 1. 59 20
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 27 1. 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 28 1. 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 29 1. 90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
30 1. 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 31 1. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW
SPORTOWYCH 32 1. 93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 33 1. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI
FIZYCZNEJ 34 1. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 35 1. 93 21
Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI 36 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Poz. 115996. BUDPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425404.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7915/12/739]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BUDPROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW
miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW
ulica 3-GO MAJA nr domu 11 nr lokalu 16 kod
pocztowy 35-030 poczta RZESZÓW kraj POLSKA —
—- Adres poczty elektronicznej [email protected]
– 35 –
JECT.COM.PL. [email protected] ——- Adres
strony internetowej WWW.BUDPROJECT.COM.PL
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.06.2012 R. NOTARIUSZ MGR DANUTA GROTOWSKA, 35-030
RZESZÓW UL. 3-GO MAJA 28, REPERTORIUM
A NR 1290/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. GIŻA 2. DARIUSZ KAZIMIERZ
3. 79030117976 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH
ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST
UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
ODDZIELNIE Z TYM, ŻE DO ROZPORZĄDZENIA
PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA
DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH
CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GIŻA 2. DARIUSZ KAZIMIERZ 3. 79030117976 5. PREZES 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 08 12
Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 2 1. 38 31 Z DEMONTAŻ ZUŻYTYCH WYROBÓW 3 1. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 1. 41 20 Z ROBOTY
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 5 1. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 6 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 7 1. 42 21 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 8 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
9 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 10 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 11 1. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 12 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 13 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO INŻYNIERSKICH 14 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 15 1. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 16
1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 17 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 18 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 19 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 20 1. 43
34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 21 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 22 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 23 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 24 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 25 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 26 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 27 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 28 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 29 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 30 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 31 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 32 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE
NA ZLECENIE 33 1. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 34 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY 35 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 36 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 37 1. 73
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
REKLAMA 38 1. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 39
1. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 40 1. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 41 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 42 1. 81 30
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 115997. BURAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425346. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21853/12/708]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BURAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica KASPRZAKA nr domu 29/31
nr lokalu 503 kod pocztowy 01-234 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 19.06.2012 R., REP. A NR 4250/2012, ASESOR
NOTARIALNY OLGA WAWSZCZYK-RACZYŃSKA,
ZASTĘPCA NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
PRZY AL. JANA PAWŁA II NR 61 LOK. 132.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. CHYZHENKO 2. IURII 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. IESMANSKYI 2. VIKTOR 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. OLIINYK 2. SERHII 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 7500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. CHYZHENKO 2. IURII 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. IESMANSKYI 2. VIKTOR 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. OLIINYK 2. SERHII 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 5 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 1. 55 ZAKWATEROWANIE 7 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 8 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 9 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW
TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI
I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
Poz. 115998. CHEMNAFT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425111. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21846/12/590]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CHEMNAFT
GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica MIODOWA nr domu
1 kod pocztowy 00-080 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 04.06.2012 R., NOTARIUSZ IWONA KRUPIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
PRZY UL. DUBOIS 12 LOK. 16, ZA REP. A NR
1620/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KALIŃSKI 2. LEON CZESŁAW
3. 56041900096 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KALIŃSKI 2. LEON CZESŁAW
3. 56041900096 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2 1. 19 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW
RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 3 1. 20 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH 4 1. 20 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH 5 1. 20 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK,
FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH
6 1. 20 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
CHEMICZNYCH 7 1. 22 2 PRODUKCJA WYROBÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 8 1. 38 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW 9 1. 45
20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 10 1. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 11 1. 46 15
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH 12 1. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 13 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 14 1. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 16 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 17 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
18 1. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 19 1. 64 99 Z POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 20 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 21 1. 73 1 REKLAMA 22 1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 23 1. 82
9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 115999. CHP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425508. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14987/12/582]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. CHP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE
gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE
2. miejscowość KATOWICE ulica JAGIELLOŃSKA
– 36 –
nr domu 16 nr lokalu 7 kod pocztowy 40-032 poczta
KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.06.2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SPYRA 2. LESZEK JACEK 3. 76071515851
5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00
ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SPYRA 2. LESZEK JACEK 3. 76071515851 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 22 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY
2 1. 24 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW,
KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW,
ZE STALI 3 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 4 1. 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
5 1. 28 96 Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW 6 1. 46
63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE
ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 7 1. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 8 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO
I GRZEJNEGO 9 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW CHEMICZNYCH 10 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 11 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
12 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 14 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 15 1. 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 16 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 17
1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 18 1. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 19 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 20
1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 21 1. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 22
1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 23
1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 24 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE 25 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 26 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 27 1. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28 1. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 29 1. 23 20
Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH
Poz. 116000. DANZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425540. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9455/12/660]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DANZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica WAŁY
PIASTOWSKIE nr domu 1 kod pocztowy 80-855
poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 24-05-2012 R., PRZED ASESOREM
NOTARIALNYM ANNĄ DZIDKOWSKĄ, ZASTĘPCĄ
NOTARIUSZA ADAMA WASAKA, W KANCELARII
NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZY UL. WAJDELOTY 18/1, REPERTORIUM A NUMER 2134/2012.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. OLSZEWSKI 2. JAROSŁAW LONGIN
3. 68092303810 5. 190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 9.500 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WŁOSTOWSKI 2. JAROSŁAW 3. 72030811253
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. OLSZEWSKI 2. JAROSŁAW LONGIN 3. 68092303810 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 1. 16
PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH
DO WYPLATANIA 3 1. 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI
ROPY NAFTOWEJ 4 1. 28 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
TRANSPORTOWEGO 6 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
7 1. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 8 1. 39
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 9 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 10 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 11 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 12 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 13 1. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 14 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 15
1. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 16 1. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 17 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 18 1. 64 9 POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 19 1. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 20 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 21 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
22 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Poz. 116001. DENEB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425550. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/14024/12/544]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
19 LIPCA 2012 R.
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DENEB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat WIELICKI gmina NIEPOŁOMICE miejscowość NIEPOŁOMICE 2. miejscowość NIEPOŁOMICE ulica BRZEZINKI nr domu 4 kod pocztowy
32-005 poczta NIEPOŁOMICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. DNIA 26 CZERWCA 2012 ROKU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SMÓŁKA 2. SZYMON JAN
3. 82072908538 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. WOJTAS
2. JACEK 3. 66062301415 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w
skład organu 1 1. SMÓŁKA 2. SZYMON JAN
3. 82072908538 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. WOJTAS 2. JACEK 3. 66062301415 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 1. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 1. 55 ZAKWATEROWANIE 4 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 5 1. 79
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI,
POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ
ZWIĄZANE
Poz. 116002. DIANA TELEWIZJA KABLOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425203. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7475/12/160]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DIANA TELEWIZJA KABLOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina
STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA
2. miejscowość STALOWA WOLA ulica KS.JERZEGO POPIEŁUSZKI nr domu 17 kod pocztowy 37-450
poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.06.2012 R. - NOTARIUSZ BOŻENA BUKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W ROPCZYCACH, REP. A NR 2438/12
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ DIANA TELEWIZJA KABLOWA J.SEIDLER, M.BETLEJA, W.WOŁCZ SPÓŁKA
JAWNA Z/S W STALOWEJ WOLI W SPÓŁKĘ
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA
PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW DIANA
TELEWIZJA KABLOWA J.SEIDLER, M.BETLEJA,
W.WOŁCZ SPÓŁKA JAWNA NR 1/06/2012 Z DNIA
14 CZERWCA 2012 R. - AKT NOTARIALNY REP.
A NR 2438/12 PRub. Podmioty, z których powstała
spółka 1 1. DIANA TELEWIZJA KABLOWA J.SEIDLER, M.BETLEJA, W.WOŁCZ SPÓŁKA JAWNA
2. REJESTR KRS 3. 0000100041 5. 830018629
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SEIDLER 2. JAN
3. 65062404098 5. 400 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 20.000 ZŁ 6. NIE
2 1. BETLEJA 2. MAREK 3. 64110706599 5. 300
UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ 6. NIE 3 1. WOŁCZ 2. WOJCIECH
ANDRZEJ 3. 66080901572 5. 300 UDZIAŁÓW PO 50
ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
– 37 –
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. SEIDLER 2. JAN
3. 65062404098 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. WOŁCZ 2. WOJCIECH ANDRZEJ 3. 66080901572
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. BETLEJA 2. MAREK 3. 64110706599 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH 3 1. 59 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO 4 1. 60 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA 5 1. 59 12
Z DZIAŁALNOŚĆ POPRODUKCYJNA ZWIĄZANA
Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI
TELEWIZYJNYMI 6 1. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ
WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 7 1. 59
14 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ
WIDEO 8 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 9 1. 59
20 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH 10
1. 60 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH 11 1. 60 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH
I ABONAMENTOWYCH 12 1. 60 20 Z TELEWIZJA
KABLOWA 13 1. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 14 1. 61
10 Z TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA 15
1. 60 20 Z TRANSMISJA DANYCH 16 1. 61 20
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 17 1. 61 90 Z RADIOKOMUNIKACJA 18 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 19 1. 73 1 REKLAMA 20
1. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO
I TELEWIZJI 21 1. 73 12 B POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH DRUKOWANYCH 22 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH
(INTERNET) 23 1. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH
Poz. 116003. DIMISTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425443. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22607/12/576]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DIMISTEEL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ZŁOTA nr domu 61 nr lokalu 100
kod pocztowy 00-819 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.06.2012 R., NOTARIUSZ IWONA OKOŁOTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. REP. A NR 5285/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DMITROCA 2. KAZIMIERZ 3. 39020200792 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. DMITROCA
2. KAZIMIERZ 3. 39020200792 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45
1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 1. 45 2 KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 1. 45 3 SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 1. 45 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 5 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 1. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 8 1. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 9 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
Poz. 116004. DOM PODLASKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425280.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3871/12/676]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
051981573 NIP 9661544316 3. DOM PODLASKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 2152 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU SĄD GOSPODARCZY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość
BIAŁYSTOK ulica MODLIŃSKA nr domu 12 nr lokalu 25 kod pocztowy 15-066 poczta BIAŁYSTOK kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 19.12.2000 R. W KN ELŻBIETY LUSSA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 9102/2000 ZAWIĄZANO
SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 13.01.2012 R. W KN IGORA POPOWA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 176/12 ZMIENIONO TYTUŁ, § 1 - § 17 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KRYSIUK 2. JERZY 3. 58050110211
5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET)
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. MOJSA 2. MARIUSZ
3. 79032700792 5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KRYSIUK 2. JERZY 3. 58050110211 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MOJSA 2. MARIUSZ 3. 79032700792 5. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
3 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 4 1. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
6 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 7 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 8 1. 43 22 Z WYKONYWANIE IN-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
STALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 9 1. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 10 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 11
1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
12 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 13 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 14 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 15 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 16 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 17 1. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 18 1. 16 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY
FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE
DREWNA 19 1. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH
DLA BUDOWNICTWA 20 1. 16 24 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 21 1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA;
PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 22
1. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH
I SKLEPOWYCH 23 1. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 24 1. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 25 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 26 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 27
1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 28 1. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 29 1. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ
DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 30 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
1 1. data złożenia 10.05.2012 okres 2011 ROK
1 3. 2011 ROK 1 4. 2011 ROK
Poz. 116005. DONLIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000423662. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/6485/12/410]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DONLIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina DOBRE
MIASTO miejscowość DOBRE MIASTO 2. miejscowość DOBRE MIASTO ulica WARSZAWSKA nr domu 13 kod pocztowy 11-040 poczta DOBRE MIASTO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.04.2012 R. NOTARIUSZ LUBOMIR WALDEMAR TRUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA
W PRZASNYSZU, REP. A NR 2194/2012; 26.06.2012 R.
NOTARIUSZ LUBOMIR WALDEMAR TRUSIEWICZ,
KANCELARIA NOTARIALNA W PRZASNYSZU,
REP. A NR 3050/2012 ZMIENIONO § 22 UST. 3
UMOWY SPÓŁKI. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. XU 2. XIAODONG 5. 3000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000, - ZŁ 6. NIE
2 1. ZHENG 2. XIAOLING 3. 82042719146 5. 1000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000, - ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 400000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI: 1)
PRZY JEDNOOSOBOWYM ZARZĄDZIE SPÓŁKI,
UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI,
2)PRZY WIELOOSOBOWYM ZARZĄDZIE SPÓŁKI
UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.”
– 38 –
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. XU 2. XIAODONG 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. ZHENG 2. XIAOLING
3. 82042719146 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 1. 45
3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 1. 47 30
SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 4 1. 46
2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 5 1. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 1. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 7 1. 46 6 SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 8 1. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 9 1. 46
5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII
INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 10 1. 47
1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 1. 47
2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12
1. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 13 1. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 1. 47
6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 1. 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 16 1. 47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 17 1. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 18 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 19 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 20 1. 56
1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 21 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 22 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 23 1. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 24
1. 73 1 REKLAMA
Poz. 116006. DREW-MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425442.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.06.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9652/12/659]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DREW-MARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ZŁOTOWSKI gmina JASTROWIE
miejscowość JASTROWIE 2. miejscowość JASTROWIE ulica CMENTARNA nr domu 5 kod pocztowy 64-915 poczta JASTROWIE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.05.2012 R.,
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NOTARIUSZ TOMASZ ANTONIAK, REP. A NR
2.780/2012. 11.06.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NOTARIUSZ MAREK GLANOWSKI, REP. A NR 3510/2012 - ZMIENIONO: § 7.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONEJ POD NAZWĄ DREW-
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
-MARK MAREK KACZMARCZYK W JEDNOOSOBOWĄ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ POD FIRMĄ DREW-MARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ- AKT
NOTARIALNY Z DNIA 14.05.2012 R., NOTARIUSZ
TOMASZ ANTONIAK, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, REP. A NR 2.780/2012 PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. DREW-MARK
MAREK KACZMARCZYK 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. 2564 5. 211281607
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KACZMARCZYK
2. MAREK HUBERT 3. 84052811195 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. DYTRYCH 2. JÓZEF
3. 55030700873 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. KACZMARCZYK 2. MAREK HUBERT
3. 84052811195 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 02 20
Z POZYSKIWANIE DREWNA 2 1. 03 22 Z CHÓW
I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH
3 1. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 4 1. 08 92 Z WYDOBYWANIE TORFU 5 1. 10 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW
I MIĘCZAKÓW 6 1. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 7 1. 16 22 Z PRODUKCJA
GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 8 1. 16
23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 9 1. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
DREWNIANYCH 10 1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA
WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 11 1. 38 11
Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 12 1. 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 13 1. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 14
1. 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 15 1. 38 31
Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 16 1. 38 32
Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 17 1. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ
ODPADAMI 18 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 19 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 20 1. 43 13
Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 21 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 22 1. 43
22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 23 1. 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 24
1. 43 31 Z TYNKOWANIE 25 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 26 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 27 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE
28 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 29
1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 30
1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 31 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 32 1. 46
21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA
ZWIERZĄT 33 1. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 34 1. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ
DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 35 1. 46 62
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 36 1. 46 63
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE
ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 37 1. 46 65
19 LIPCA 2012 R.
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 38
1. 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 39 1. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 40 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 41 1. 46 72
Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 42
1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 43 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 44 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 45 1. 46 76
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 46 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 47 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 48 1. 51 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW 49 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 50 1. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 51 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 52 1. 77
35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO
Poz. 116007. ECOHEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425449.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4679/12/753]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ECOHEATING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat WYSOKOMAZOWIECKI gmina SZEPIETOWO miejscowość SZEPIETOWO 2. miejscowość SZEPIETOWO ulica SOSNOWA nr domu
7 kod pocztowy 18-210 poczta SZEPIETOWO kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 24.05.2012 R. W KN TEODOZJI GREGORCZUK
W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1796/2012 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KARCZEWSKI 2. RADOSŁAW 3. 75080717777
5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. GONCZARUK 2. KAMIL TOMASZ
3. 76082801893 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KARCZEWSKI
2. RADOSŁAW 3. 75080717777 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GONCZARUK 2. KAMIL TOMASZ
3. 76082801893 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 38 21
Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 2 1. 38 22 Z PRZETWARZANIE
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 3 1. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 4 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 5 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 6 1. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 7 1. 42
22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 8 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 9 1. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WOD-
– 39 –
NEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 10
1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 11 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 12 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 13 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 14 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 15 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 16 1. 43
31 Z TYNKOWANIE 17 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 18 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 19 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 20
1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 21
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 22 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 23 1. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 24
1. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 25 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 26 1. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 27
1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 28 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 29 1. 47 41 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 30
1. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31 1. 47 52
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 32
1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 33 1. 47
79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 1. 47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 35 1. 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 36 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 37 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 38 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 39 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 40 1. 63 91
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 41
1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 42 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 43 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 44 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 45 1. 69
10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 46 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 47 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 48 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 49 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 50 1. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA
NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 51
1. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 52 1. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
53 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 54 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 55 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 56 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 57 1. 81 10
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 58
1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 59
1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
60 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
61 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
EDUKACJĘ 62 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116008. ECOPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425146. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22489/12/744]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ECOPE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica GĄSIENICOWA nr domu 11
A kod pocztowy 04-521 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 10.05.2012 R., NOTARIUSZ MARTA PILECKA-BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 646/2012 01.06.2012 R., NOTARIUSZ MARTA PILECKA-BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR
718/2012, ZMIENIONY ZOSTAŁ § 26. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BUJALSKI 2. PIOTR
MICHAŁ 3. 67030300793 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ 6. NIE 2 1. BUJALSKA
2. ELŻBIETA MAŁGORZATA 3. 65042700048 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ
6. NIE 3 1. BRODNICKA 2. AGNIESZKA MARIANNA
3. 74091300321 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1.250 ZŁ 6. NIE 4 1. NGUYEN BRODNICKI 2. TUNG 3. 72051717031 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BRODNICKA 2. AGNIESZKA MARIANNA 3. 74091300321 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BUJALSKA 2. ELŻBIETA MAŁGORZATA 3. 65042700048 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 11 01
Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI 2 1. 11 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH 3 1. 11 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH 4 1. 11 04 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH
NAPOJÓW FERMENTOWANYCH 5 1. 11 05 Z PRODUKCJA PIWA 6 1. 11 06 Z PRODUKCJA SŁODU
7 1. 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH
I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 8 1. 46
17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 9 1. 46 34 A SPRZEDAŻ
HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 10 1. 46
34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 11 1. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 12 1. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 13 1. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 15 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 16 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 17
1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 18 1. 56 10 B RUCHOME
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 19 1. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 20 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 21 1. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
22 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 23 1. 58 12
Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 24 1. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 25 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 26 1. 58
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
27 1. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 28 1. 58 29
Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 29 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 30 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 31 1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 32 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 33 1. 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 34 1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 35 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 36 1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH,
STATKÓW I SAMOLOTÓW 37 1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH 38 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 39 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 40 1. 46 43 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 41 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 42 1. 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ
CZĘŚCI DO NIEGO 43 1. 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH 44 1. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 45 1. 85 52
Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 46 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 47 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 48 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 49 1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
– 40 –
50 1. 77 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO,
PŁYT CD, DVD ITP. 51 1. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 52 1. 77
40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 53 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 54 1. 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 55 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 56 1. 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA
I FUNDUSZE EMERYTALNE 57 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 58 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 59 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 1. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 61 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 62 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 63 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 64 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 65 1. 71 20
A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ
ŻYWNOŚCI 66 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 67 1. 72 11 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
BIOTECHNOLOGII 68 1. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK
SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 69 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 70
1. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO
I TELEWIZJI 71 1. 73 12 B POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH DRUKOWANYCH 72 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH
(INTERNET) 73 1. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH 74 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 75 1. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 76 1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 77 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 78 1. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 79 1. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 80 1. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 81
1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 82 1. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW
WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 83 1. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 84 1. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 85 1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 86 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 87 1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 88 1. 82
20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH
(CALL CENTER) 89 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 90 1. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ
ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA
KREDYTOWE 91 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 92 1. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116009. ECOTRECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000424717. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/7334/12/374]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ECOTRECH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat
NYSKI gmina PACZKÓW miejscowość PACZKÓW
2. miejscowość PACZKÓW ulica KOLEJOWA nr domu 8A kod pocztowy 48-370 poczta PACZKÓW kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 11.05.2012 R., NOTARIUSZ SEBASTIAN SZAFRAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 5020/2012 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. REGUŁA 2. MATEUSZ MAREK 3. 86030114179 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. REGUŁA 2. MIKOŁAJ MIROSŁAW 3. 91081608258
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
PREZES ZARZĄDU. NATOMIAST W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. REGUŁA 2. MAREK
3. 56120503413 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. REGUŁA 2. MATEUSZ MAREK 3. 86030114179 4. PROKURA SAMOISTNA
2 1. REGUŁA 2. MIKOŁAJ MIROSŁAW
3. 91081608258 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 2 1. 33 14 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
3 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
5 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 6 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 7 1. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 8 1. 42 13 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 9 1. 43
11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 10 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 11 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 12 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 13 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 14 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 15 1. 43
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 16 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 17 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 18
1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 19 1. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 20 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWA-
19 LIPCA 2012 R.
NA 21 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 22 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 23 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 24 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 25 1. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 26 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 27 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 28 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 29 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
Poz. 116010. EKSPERT GRUPA FINANSOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425231. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12844/12/852]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EKSPERT
GRUPA FINANSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość
KATOWICE ulica TADEUSZA BOYA - ŻELEŃSKIEGO nr domu 108 kod pocztowy 40-750 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT SPORZĄDZONY DNIA 25 KWIETNIA 2012
R. PRZED NOTARIUSZEM IZABELĄ BIEŃKO - MAJ
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. 3-GO MAJA 14, REPERTORIUM A NR
2907/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KOWALCZYK GAJDZIK
2. AGNIESZKA IRENA 3. 74040504363 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. MACHERZYŃSKA 2. MARIA MAŁGORZATA
3. 64020103721 5. 225 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 25000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W JEJ IMIENIU
OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOWALCZYK GAJDZIK 2. AGNIESZKA IRENA
3. 74040504363 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 35
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 1. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU,
CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 3 1. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 4 1. 46 38
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
5 1. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 6 1. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 7 1. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
8 1. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 9 1. 46
44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH
ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 10 1. 46 45
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 11 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 12
1. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWA-
– 41 –
NÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 13 1. 46 48
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW
I BIŻUTERII 14 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 15 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 16 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 17 1. 46
61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 18 1. 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 19 1. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE,
BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 20 1. 46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ
MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH
21 1. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 22 1. 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH 23 1. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO
I PÓŁPRODUKTÓW 24 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 25 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 26 1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH,
STATKÓW I SAMOLOTÓW 27 1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 28 1. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 29
1. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 30 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 31 1. 46
34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 32 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 33 1. 46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 34 1. 46 23
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 35
1. 46 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR 36 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 37
1. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 38 1. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 39 1. 46 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 40 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 41 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 42 1. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 43 1. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 44
1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 45 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 46 1. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 47
1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 48 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 49 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 50 1. 43
32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 51
1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 52 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 53 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 54 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 55 1. 43 99 Z
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 56 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 57 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 58
1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 59 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 60 1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 61 1. 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 62
1. 33 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW
POWIETRZNYCH I STATKÓW KOSMICZNYCH 63
1. 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 64 1. 33 19
Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 65 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 66 1. 35 11 Z WYTWARZANIE
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 67 1. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 68 1. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 69 1. 35 14
Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 70 1. 35 21
Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH 71 1. 35 22
Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 72 1. 35 23 Z HANDEL PALIWAMI
GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM 73 1. 38 12
Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 74
1. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 75 1. 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH 76 1. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 77 1. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 78
1. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 79
1. 11 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH 80
1. 11 03 Z PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH
WIN OWOCOWYCH 81 1. 11 04 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW
FERMENTOWANYCH 82 1. 11 05 Z PRODUKCJA
PIWA 83 1. 11 06 Z PRODUKCJA SŁODU 84 1. 11 07
Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH;
PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 85 1. 18 11 Z DRUKOWANIE GAZET 86 1. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 87 1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO
DRUKU 88 1. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 89 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 90 1. 26 20
Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 91 1. 27 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO 92 1. 28 11 Z PRODUKCJA
SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW
LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 93 1. 28 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO
I PNEUMATYCZNEGO 94 1. 28 13 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK 95 1. 28 14
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW 96 1. 28 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW
NAPĘDOWYCH 97 1. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 98 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MASZYN 99 1. 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 100 1. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ,
GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 101 1. 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 102 1. 37 00
Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
103 1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 104 1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
I SIECI ROZDZIELCZYCH 105 1. 42 22 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 106 1. 42
91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII WODNEJ 107 1. 42 99 Z ROBOTY
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 108 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 109
1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 110 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 111 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 112 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 113 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 114
1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 115 1. 02 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA 116 1. 03 12 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH 117 1. 10 20
Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB,
SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 118 1. 11 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE
ALKOHOLI 119 1. 05 10 Z WYDOBYWANIE WĘGLA
KAMIENNEGO 120 1. 05 20 Z WYDOBYWANIE WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 121 1. 06 10 Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ 122 1. 06 20 Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO 123 1. 08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW 124 1. 08 12
Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 125 1. 08 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW 126 1. 08 92
Z WYDOBYWANIE TORFU 127 1. 08 93 Z WYDOBYWANIE SOLI 128 1. 08 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 129 1. 09 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ
ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO 130
1. 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 131 1. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW
TARTACZNYCH 132 1. 16 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA
BAZIE DREWNA 133 1. 16 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 134 1. 16
23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 135 1. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
DREWNIANYCH 136 1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA
WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 137 1. 19 10
Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU 138
1. 19 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE
PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 139
1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
140 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
141 1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA
SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 142 1. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL
CENTER) 143 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 144 1. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA
PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
145 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 146 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 147 1. 85 51 Z POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 148 1. 85 59
A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 149 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 150 1. 85
60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 151 1. 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 152 1. 91 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 153 1. 95 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 154 1. 95 12 Z NA-
– 42 –
PRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 155 1. 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 156 1. 95 22 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA
DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO 157 1. 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 158 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 159 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 160 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
161 1. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO
I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 162 1. 59 13
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 163 1. 59 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 164 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I MUZYCZNYCH 165 1. 60 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH 166 1. 60 20
Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
167 1. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 168 1. 61 20
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 169 1. 61 30
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 170 1. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
171 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 172 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 173 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 174 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 175
1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 176 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 177 1. 63 91
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH
178 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 179 1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH
PRZEŁADUNKOWYCH 180 1. 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
181 1. 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 182 1. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 183 1. 53 20 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 184 1. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 185 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 186 1. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW
KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 187 1. 55
90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 188 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 189 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 190 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
191 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 192 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 193
1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 194 1. 58 12
Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 195 1. 58 13
Z WYDAWANIE GAZET 196 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
197 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 198 1. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 199 1. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK
OSOBOWYCH 200 1. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 201 1. 49 41 Z TRANSPORT
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DROGOWY TOWARÓW 202 1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 203 1. 49 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI
PALIW GAZOWYCH 204 1. 49 50 B TRANSPORT
RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW 205
1. 50 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY
PASAŻERSKI 206 1. 50 20 Z TRANSPORT MORSKI
I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 207 1. 50 30
Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI 208 1. 50 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW 209 1. 51 10 Z TRANSPORT
LOTNICZY PASAŻERSKI 210 1. 51 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW 211 1. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 212 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
213 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 214 1. 52 22
A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT MORSKI 215 1. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 216 1. 52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY 217 1. 52 24 A PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 218 1. 52 24
B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 219 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA
STACJACH PALIW 220 1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 221 1. 47
42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 222 1. 47 43
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 223 1. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 224
1. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 225 1. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
226 1. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 227 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 228 1. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 229 1. 47 72 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 230 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 231 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 232 1. 47 81
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 233 1. 47
82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 234 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 235 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 236 1. 49 10
Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY 237 1. 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 238 1. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 239 1. 46
65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH
240 1. 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 241
1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ 242 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
19 LIPCA 2012 R.
243 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI
I RUD METALI 244 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 245 1. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 246
1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 247 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 248 1. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 249
1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 250 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 251 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 252 1. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 253 1. 47 22
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 254 1. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 255 1. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH
I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 256 1. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 257 1. 47 26
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 258 1. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 259 1. 64
19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 260
1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 261 1. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW,
FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 262 1. 64 91 Z LEASING FINANSOWY
263 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 264 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 265
1. 66 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI 266 1. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA
ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 267 1. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 268 1. 66
21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA
I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 269
1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW
UBEZPIECZENIOWYCH 270 1. 66 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 271 1. 66 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM
FUNDUSZAMI 272 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 273 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 274 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 275 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
276 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 277 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 278 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 279 1. 71
20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ
ŻYWNOŚCI 280 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 281 1. 72 11 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
BIOTECHNOLOGII 282 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 283 1. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 284 1. 73 11
– 43 –
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 285
1. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO
I TELEWIZJI 286 1. 73 12 B POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH DRUKOWANYCH 287 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH
(INTERNET) 288 1. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH 289 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 290 1. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 291 1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 292 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 293 1. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 294 1. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 295
1. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 296 1. 77
29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 297 1. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 298 1. 77 33
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 299 1. 77
34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO 300 1. 77 35 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO 301 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 302 1. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 303 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 304 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 305 1. 78 30 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 306 1. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 307 1. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 308
1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 309 1. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW
WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 310 1. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 311 1. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 312 1. 80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 313 1. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI
SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 314 1. 80 30
Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA 315 1. 81
10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
316 1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
317 1. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE
BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 318
1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
Poz. 116011. EMIR 46 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425206. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22157/12/676]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EMIR 46
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WARSZAWA ulica LWOWSKA nr domu 19 kod
pocztowy 00-660 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2012 R., REP. A NR 940/2012,
SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM
MATUSIAKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W WARSZAWIE PRZY UL. ŻELAZNEJ 67 LOK. 57.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. CHAJEC, DON - SIEMION & ŻYTO SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 3. 015628072 4. 0000184058
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO
JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH
SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA
W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA 0 USTANOWIENIU PROKURY. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. DON SIEMION 2. EWA DOROTA 3. 62032000405 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. CHAJEC 2. ANDRZEJ
BOGDAN 3. 66052704958 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 2 1. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 3 1. 03 RYBACTWO 4 1. 05 WYDOBYWANIE
WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO
(LIGNITU) 5 1. 06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ
I GAZU ZIEMNEGO 6 1. 07 GÓRNICTWO RUD METALI 7 1. 08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 8 1. 09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
9 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10 1. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 11 1. 12
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 12 1. 13
PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 13 1. 14
PRODUKCJA ODZIEŻY 14 1. 15 PRODUKCJA SKÓR
I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 15 1. 16
PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH
DO WYPLATANIA 16 1. 17 PRODUKCJA PAPIERU
I WYROBÓW Z PAPIERU 17 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 18 1. 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 19 1. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW
I WYROBÓW CHEMICZNYCH 20 1. 21 PRODUKCJA
PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 21 1. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 22 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 23 1. 24 PRODUKCJA METALI 24
1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 25 1. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 26
1. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
27 1. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28 1. 29
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 29 1. 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 30 1. 31 PRODUKCJA
MEBLI 31 1. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 32 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 33 1. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ
WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 34 1. 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 35 1. 37 ODPROWADZANIE
I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 36 1. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW;
ODZYSK SUROWCÓW 37 1. 39 DZIAŁALNOŚĆ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 38 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 39 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
40 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 41 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 42 1. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 43 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 44 1. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 45 1. 50 TRANSPORT WODNY 46 1. 51
TRANSPORT LOTNICZY 47 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 48 1. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 49 1. 55 ZAKWATEROWANIE 50 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 51 1. 58
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 52 1. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH,
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 53
1. 60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 54 1. 61 TELEKOMUNIKACJA 55 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 56 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 57 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 58 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 59 1. 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM
PONIESIONYCH STRAT 60 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 61 1. 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE
EMERYTALNE 62 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 63 1. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 64 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 65 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 66 1. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 67 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
68 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 69 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 70 1. 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 71
1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 72
1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 73 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 74 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ
SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 75
1. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 76 1. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 116012. EMIR 47 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425204. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22156/12/275]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI-
– 44 –
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EMIR 47 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica LWOWSKA nr domu 19 kod pocztowy 00-660
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.04.2012
R., REP. A NR 941/2012, SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM PAWŁEM MATUSIAKIEM Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHAJEC, DON - SIEMION & ŻYTO SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 015628072 4. 0000184058 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB
ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO OŚWIADCZENIA O USTANOWIENIU
PROKURY. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. DON SIEMION 2. EWA DOROTA
3. 62032000405 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. CHAJEC 2. ANDRZEJ BOGDAN 3. 66052704958
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 UPRAWY
ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
2 1. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
3 1. 03 RYBACTWO 4 1. 05 WYDOBYWANIE WĘGLA
KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)
5 1. 06 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU
ZIEMNEGO 6 1. 07 GÓRNICTWO RUD METALI
7 1. 08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
8 1. 09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 9 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 10 1. 11
PRODUKCJA NAPOJÓW 11 1. 12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 12 1. 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 13 1. 14 PRODUKCJA
ODZIEŻY 14 1. 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW
ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 15 1. 16 PRODUKCJA
WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY
I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 16
1. 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 17 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 18 1. 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW
RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 19 1. 20 PRODUKCJA
CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 20
1. 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI
FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 21 1. 22
PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW
SZTUCZNYCH 22 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW
Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW
NIEMETALICZNYCH 23 1. 24 PRODUKCJA METALI
24 1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 25 1. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 26 1. 27
PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 27 1. 28
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28 1. 29 PRODUKCJA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 29 1. 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 30 1. 31 PRODUKCJA MEBLI 31 1. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 32 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN
I URZĄDZEŃ 33 1. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ
WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 34 1. 36 POBÓR,
UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 35 1. 37
ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 36
1. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM,
PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM OD-
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
PADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 37 1. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 38 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
39 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 40 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 41 1. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 42 1. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 43 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 44 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 45 1. 50
TRANSPORT WODNY 46 1. 51 TRANSPORT LOTNICZY 47 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 48
1. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 49 1. 55 ZAKWATEROWANIE 50 1. 56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 51 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 52
1. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 53 1. 60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 54 1. 61
TELEKOMUNIKACJA 55 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 56 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 57 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 58 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 59 1. 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 60 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 61 1. 66
29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 62
1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 63 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 64 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII;
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 65 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 66 1. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 67 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 68 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 69 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI
I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 70 1. 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA
71 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 72 1. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 73 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI 74 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA,
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 75 1. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 76 1. 96
POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Poz. 116013. ENERPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425571. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10235/12/184]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
19 LIPCA 2012 R.
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENERPRO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica AL. GEN.
HALLERA nr domu 132 kod pocztowy
80-416 poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.06.2012 R., REP. A NR
4689/2012, NOTARIUSZ WITOLD OGIEGŁO, KANCELARIA NOTARIALNA WITOLDA OGIEGŁO
W GDAŃSKU UL. DMOWSKIEGO 15/7 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HOPPE 2. MARCIN
PRZEMYSŁAW 3. 77050400975 5. 25 UDZIAŁÓW
O WARTOŚCI 2.500, -ZŁ 6. NIE 2 1. HRYWNIAK
2. KRZYSZTOF DANIEL 3. 78033102695 5. 25
UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 2.500, -ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HOPPE 2. MARCIN
PRZEMYSŁAW 3. 77050400975 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 2 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 1. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 6 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 7 1. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 8 1. 74 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
9 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Poz. 116014. ENIXA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000424934.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.06.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15601/12/376]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENIXA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SUCHY LAS miejscowość ZŁOTNIKI 2. miejscowość ZŁOTNIKI ulica
GRANICZNA nr domu 24 kod pocztowy 62-002
poczta SUCHY LAS kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
05.06.2012 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ
ALEKSANDRĘ BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA- NOTARIUSZ, BEATA SPACZYŃSKA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA UL. NOWOWIEJSKIEGO 10/14, 61-731 POZNAŃ, REP. A NR
2213/2012. AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.06.2012 R.
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ BEATĘ SPACZYŃSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 2342/2012. ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. GRADYS 2. IGOR 3. 56122502915 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ
6. NIE 2 1. MACIEJEWSKI 2. PAWEŁ PIOTR
3. 64112300418 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ 6. NIE 3 1. URYZAJ 2. MACIEJ 3. 70081004691 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 1.700,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5100,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
– 45 –
OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA
PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MACIEJEWSKI
2. PAWEŁ PIOTR 3. 64112300418 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GRADYS 2. IGOR
3. 56122502915 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. URYZAJ 2. MACIEJ 3. 70081004691 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 1. 41
2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 1. 42 1 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
4 1. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 5 1. 42 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 6 1. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
7 1. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 8 1. 43
3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 9 1. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 10 1. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 11 1. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 12 1. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 13 1. 69 1 DZIAŁALNOŚĆ
PRAWNICZA 14 1. 69 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
15 1. 70 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 16 1. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 17 1. 71
1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 18 1. 71 2 BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 19 1. 72 1 BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK
PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 20 1. 72
2 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 21 1. 73 1 REKLAMA 22 1. 73 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 23 1. 74 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO
PROJEKTOWANIA 24 1. 74 2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 25 1. 74 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 26 1. 74 9 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 27 1. 47 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 28 1. 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 29 1. 45 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 30 1. 45
3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 31 1. 45
4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH 32 1. 46 1 SPRZEDAŻ
HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 33 1. 46
3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 34 1. 46 4 SPRZEDAŻ
HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
35 1. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
36 1. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 37 1. 46
7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ
HURTOWA 38 1. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 39 1. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
SKLEPACH 40 1. 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 41 1. 47 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA
STACJACH PALIW 42 1. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 43 1. 47
5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 44 1. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 45
1. 47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 46 1. 47
9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 47 1. 96 0 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116015. ENTER AIR SERVICES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425507. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22558/12/481]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ENTER AIR
SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA KRAKOWSKA
nr domu 106 kod pocztowy 02-256 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 24.05.2012, NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.
DOMANIEWSKA 39 A, REP. A NR 14579/2012
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. ENTER AIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142051272 4. 0000339408
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB
CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PIETRZAK 2. TOMASZ MAREK 3. 74122800413
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 1. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
4 1. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 5 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
6 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 7 1. 59
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 8 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 9 1. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 10 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 11 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 12 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 116016. EURALBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425244. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23408/12/846]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. EURALBA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica WYRZYSKA nr domu 9 A kod
pocztowy 02-455 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.06.2012 R.,
NOTARIUSZ JACEK KOSSEWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR
2641/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ROSA REYES 2. AGUSTÍN 5. 220
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 22000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ROSA REYES 2. AGUSTÍN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. CERRILLO
PEREZ 2. PEDRO RAMON 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 2 1. 24
PRODUKCJA METALI 3 1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 4 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
6 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
7 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Poz. 116017. „FIGHT CLUB ŁÓDŹ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425340. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2012.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10928/12/773]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „FIGHT
CLUB ŁÓDŹ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica DREWNOWSKA nr domu 77 kod pocztowy 91-008 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DN. 07.05.2012 R. NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP. A NR 1863/2012, 18.06.2012 R.
NOTARIUSZ PIOTR CZARNECKI KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REP. A NR 2741/2012 - SPROSTOWANO § 15 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. CHMAL 2. ŁUKASZ 3. 83092707174 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE
2 1. BURZYŃSKI 2. MARCIN LUCJAN 3. 78060508176
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
– 46 –
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁACZNIE Z PROKURENTEM O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. BURZYŃSKI 2. MARCIN LUCJAN 3. 78060508176 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 85 5 POZOSTAŁE FORMY EDUKACJI 2 1. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ
ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 3 1. 93
1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 4 1. 93
11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH
5 1. 93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 6 1. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW
SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ
7 1. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 8 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 9 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10 1. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 1. 47 71
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12
1. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 1. 47 73
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 116018. FIRMA HANDLOWA „ADAM” EKSPORT-IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000424952. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.06.2012.
[GL.X NS-REJ.KRS/8317/12/6]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. FIRMA HANDLOWA „ADAM” EKSPORT-IMPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. RYBNIK gmina M. RYBNIK miejscowość RYBNIK
2. miejscowość RYBNIK ulica GOTARTOWICKA
nr domu 18 kod pocztowy 44-251 poczta RYBNIK
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 25.05.2012 R., NOTARIUSZ TOMASZ BALAS,
KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH,
REP. A NR 1592/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SPYCHAŁA 2. ADAM
ZBIGNIEW 3. 66102703979 5. 99 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SPYCHAŁA 2. PATRYK 3. 88022512459 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. SPYCHAŁA 2. ADAM ZBIGNIEW 3. 66102703979
4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
2 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 4 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA-
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 1. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 1. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH,
ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 7 1. 47 89 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
8 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 9 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116019. GLOBBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425468. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16744/12/35]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GLOBBE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PUŁTUSKI gmina ZATORY miejscowość
MYSTKÓWIEC-SZCZUCIN 2. miejscowość MYSTKÓWIEC-SZCZUCIN nr domu 9 kod pocztowy
07-214 poczta ZATORY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.04.2012 R., KANCELARIA
NOTARIALNA - JACEK KUKULSKI, UL. NARBUTTA
4/10, 02-564 WARSZAWA REPERTORIUM A NR
1427/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PLUTA 2. MAREK ZENON
3. 63052208536 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. SZCZUBEŁ 2. SŁAWOMIR 3. 77042514815 5. 50
(PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 2 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PLUTA 2. MAREK ZENON 3. 63052208536 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZCZUBEŁ 2. SŁAWOMIR
3. 77042514815 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46
3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 1. 46 4 SPRZEDAŻ
HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
3 1. 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4 1. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Poz. 116020. GREEN 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425500. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5906/12/677]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GREEN
3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica STARTOWA nr domu
5 kod pocztowy 85-744 poczta BYDGOSZCZ kraj
19 LIPCA 2012 R.
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 24.05.20112 R. NOTARIUSZ ANDRZEJ BARABASZ, REPERTORIUM A NUMER 2826/2012, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY UL.
CIESZKOWSKIEGO 17/2 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DOMBEK GAWRON
2. SYLWIA MAGDALENA 3. 77041900602 5. 67
UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 3.350,00 PLN
6. NIE 2 1. STACHOWIAK 2. DAWID 3. 75123001933
5. 33 UDZIAŁY ŁĄCZNA WARTOŚĆ: 1650,00 PLN
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. PREŁOWSKI
2. PIOTR 3. 52013107476 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 4 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 6 1. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 7 1. 71
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
8 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
9 1. 71 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Poz. 116021. GRUPA AK NOVA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000424989. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14781/12/974]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRUPA AK
NOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ
ulica MRĄGOWSKA nr domu 3 kod pocztowy
60-161 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM
ADAMSKIM W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. F. NOWOWIEJSKIEGO 59/2
W DNIU 6 CZERWCA 2012 R., REPERTORIUM
A NUMER 6868/2012. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRUSIEWICZ 2. RAJMUND 3. 69123010835 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BEDNAREK 2. ANDRZEJ 3. 68121205935 5. 35 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750,00 ZŁ 6. NIE
3 1. PEKSA 2. MARIAN 3. 53042306074 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w
skład organu 1 1. BEDNAREK 2. ANDRZEJ
3. 68121205935 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. PEKSA 2. MARIAN 3. 53042306074 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 2 1. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTA-
– 47 –
ŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW
METALOWYCH 3 1. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE,
WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 4 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 5 1. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 6 1. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA
GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 7 1. 29 10 E PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 1. 29 20 Z PRODUKCJA
NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 9 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 10 1. 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 11 1. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 12 1. 35 12
Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 13 1. 35
13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 14
1. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 15
1. 35 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH 16
1. 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH
W SYSTEMIE SIECIOWYM 17 1. 35 23 Z HANDEL
PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
18 1. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE
DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 19 1. 36 00
Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
20 1. 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE
ŚCIEKÓW 21 1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 22 1. 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 23 1. 38 21
Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 24 1. 38 22 Z PRZETWARZANIE
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 25 1. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 26 1. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 27 1. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 28 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 29 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 30 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 31 1. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 32 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 33
1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 34 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 35 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 36 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
37 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 38 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 39 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 40 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 41 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 42 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 43 1. 43
31 Z TYNKOWANIE 44 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 45 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 46 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 47
1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 48
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 49 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 50 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 51 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 52 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 53
1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 54 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 55 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 56 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 57 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 58 1. 70 21
Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 59 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
60 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 61 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE 62 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 63 1. 72 19 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 64 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 65 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 66 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 67 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 68 1. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 69 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ
ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 70 1. 77 40 Z DZIERŻAWA
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH
PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 71 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 72 1. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 73 1. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 74 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 75 1. 94
99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 76 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 116022. „GRUPA AVANTI” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425474. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16670/12/293]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
146135020 NIP 5342486439 3. „GRUPA AVANTI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PRUSZKOWSKI gmina BRWINÓW miejscowość ŻÓŁWIN 2. miejscowość ŻÓŁWIN ulica MŁOCHOWSKA nr domu 26 kod pocztowy 05-807 poczta PODKOWA LEŚNA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA W DNIU 28 MAJA 2012 ROKU PRZED NOTARIUSZEM KAROLINĄ PĘKALĄ PROWADZĄCĄ
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 106B LOK.18, REPERTORIUM A NR 640/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. REBZDA 2. PAWEŁ
3. 76031606395 5. 300 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI
NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDY I O WARTOŚCI
NOMINALNEJ CAŁKOWITEJ 30.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. FILA 2. ŁUKASZ 3. 77111600175 5. 200 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDY I O WARTOŚCI NOMINALNEJ CAŁKOWITEJ
20.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU DWU
LUB WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FILA 2. ŁUKASZ
3. 77111600175 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ 2 1. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 3 1. 46 1 SPRZEDAŻ
HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 4 1. 46
6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 5 1. 41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 1. 47
1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 1. 46
4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 8 1. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 9 1. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 10 1. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 11 1. 47 8 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 12 1. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 13
1. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 14 1. 53 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POCZTOWA I KURIERSKA 15 1. 55 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 16 1. 55
2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 17
1. 55 3 POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA
DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 18 1. 56 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 19 1. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 20 1. 68
1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 21 1. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ;
DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 22
1. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 23 1. 77 1 WYNAJEM
I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 24 1. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 25 1. 73
1 REKLAMA 26 1. 73 2 BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 27 1. 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO 28 1. 93 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE
SPORTEM 29 1. 93 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Poz. 116023. GRUPA VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000424254.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12218/12/887]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRUPA VENTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW
ulica CHMIELENIEC nr domu 2A nr lokalu 2 LU kod
pocztowy 30-348 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.06.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR
MIERNICZEK, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTRA
– 48 –
MIERNICZKA W KRAKOWIE PRZY UL. PRĄDNICKIEJ 12/304, REP. A NR 313/2012 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. POCIECHA 2. PIOTR
MARIA 3. 70052006439 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9100,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 10000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 900,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SYSKA 2. MARCIN
3. 74042910153 5. PREZES 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 13 30
Z WYKOŃCZENIA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
2 1. 14 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ
3 1. 14 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ
4 1. 14 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY 5 1. 14 19
Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 6 1. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 7 1. 16 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 8 1. 46 16
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 9 1. 17 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 10 1. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 11 1. 23 13
Z PRODUKCJA SZKŁA GOSPODARCZEGO 12 1. 25
50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 13
1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 14 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 15
1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 16 1. 26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 17 1. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 19 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 20
1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 21 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 22 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 23 1. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 24 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 25
1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 26 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 27 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA
KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 28 1. 58
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
29 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 30 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 31
1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 32 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 33
1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 34 1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 35 1. 93 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE
SPORTEM 36 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 37 1. 95 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 38 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116024. HUTREM SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000424480. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12448/12/52]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HUTREM
SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA
GÓRNICZA 2. miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA
ulica ALEJA PIŁSUDSKIEGO nr domu 92 kod pocztowy 41-308 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 29 MAJA 2012 R., SPORZĄDZONMY PRZED NOTARIUSZEM RAFAŁEM
SZMALEM, W KANCELARII NOTARIALNEJ W CZELADZI PRZY UL. 1 MAJA 18, REPERTORIUM „A”
NR 3523/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY
ZWIĄZEK ZAWODOWY „SOLIDARNOŚĆ - 80”
PRACOWNIKÓW HUTY KATOWICE S.A. W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 3. 273127980 4. 0000065399
5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
10.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, WÓWCZAS CZŁONEK ZARZĄDU
ESET UPRAWNIONY DO SAMODIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.
W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BOJANOWSKA 2. EWELINA MARIA 3. 77030309203 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 23 69
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU 2 1. 23 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK 3 1. 24 32
Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO 4 1. 24 33 Z PRODUKCJA
WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO 5 1. 25
11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 6 1. 28 4 PRODUKCJA MASZYN I NARZĘDZI MECHANICZNYCH 7 1. 33 11 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 8 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MASZYN 9 1. 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
10 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 11 1. 38 11
Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 12 1. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 13 1. 38 31
Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 14 1. 38 32
Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 15 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 16
1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 17 1. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 18 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 19 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 20 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 21 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 22
1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 23 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
19 LIPCA 2012 R.
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 24 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 25 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 26 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 27 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 28 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 29 1. 81 2 SPRZĄTANIE
OBIEKTÓW 30 1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 31 1. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 32 1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 33 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 34
1. 24 34 Z PRODUKCJA DRUTU
Poz. 116025. HVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425184. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14860/12/32]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. HVP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina MICHAŁOWICE miejscowość MICHAŁOWICE WIEŚ 2. miejscowość MICHAŁOWICE WIEŚ ulica KASZTANOWA nr domu
44 kod pocztowy 05-816 poczta MICHAŁOWICE kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 18.05.2012 ROKU, ASESOR
NOTARIALNY RAFAŁ WENDOR, KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARD DOMŻAŁ - NOTARIUSZ, NUMER REPERTORIUM A 5180/2012 AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.06.2012 ROKU, ASESOR NOTARIALNY RAFAŁ WENDOR, KANCELARIA NOTARIALNA
RYSZARD DOMŻAŁ - NOTARIUSZ, NUMER REPERTORIUM A 6058/2012 NUMER REPERTORIUM
A 6058/2012, ZMIANA § 15 UST. 4 I 5
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. GOŹLIŃSKI 2. WACŁAW 3. 52030515999 5. 26
UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ
KAŻDY; ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 2.600,00
ZŁ 6. NIE 2 1. GOŹLIŃSKI 2. TOMASZ
3. 77082211495 5. 12 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI
NOMINALNEJ 100,00 ZŁ KAŻDY; ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 1.200,00 ZŁ 6. NIE 3 1. GOŹLIŃSKA TENDERENDA 2. MAJA 3. 84092211708 5. 12
UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 100,00 ZŁ
KAŻDY; ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 1.200,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W PRZYPADKU WICEPREZESÓW ZARZĄDU WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ALBO WICEPREZESA ZARZĄDU
I PROKURENTA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. GOŹLIŃSKI 2. WACŁAW
3. 52030515999 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. GOŹLIŃSKI 2. TOMASZ 3. 77082211495 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. GOŹLIŃSKA TENDERENDA 2. MAJA 3. 84092211708 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 2 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 3 1. 55 30 Z POLA KEMPINGO-
– 49 –
WE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 4 1. 55 90
Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 5 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 6 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 7 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
8 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 9 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 10 1. 47
11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z
PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 11 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 1. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 1. 47 26
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 1. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 15 1. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16
1. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
17 1. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 18 1. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 19 1. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH 20 1. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI
FIZYCZNEJ 21 1. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 22 1. 93 21
Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI 23 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 24
1. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 25 1. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 26 1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 27 1. 79 90
A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 28 1. 79 90
B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 29 1. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 30 1. 85 51
Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ
ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
31 1. 85 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU 32 1. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 33 1. 85 60
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
34 1. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 35 1. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI
FIZYCZNEJ 36 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 37 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 38
1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 39 1. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO
I SPORTOWEGO 40 1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 41 1. 77 34 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO 42 1. 77 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO 43 1. 77 39
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 44 1. 82 11
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 45 1. 82 19
Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 46 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
I KONGRESÓW 47 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 48 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 49 1. 73 12
B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
50 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 51 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 52
1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 53 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 54 1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 55 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 56 1. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 57 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 58 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 59 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 60 1. 43 13
Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 61 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 62 1. 43
22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 63 1. 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 64
1. 43 31 Z TYNKOWANIE 65 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 66 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 67 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE
68 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 69
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 70 1. 43 99 Z POZOSTAŁESPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 71 1. 46 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 72 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 73 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 74
1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 75 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Poz. 116026. IBOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425372.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/5229/12/815]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IBOS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat KRAŚNICKI gmina KRAŚNIK miejscowość
KRAŚNIK 2. miejscowość KRAŚNIK ulica SIENKIEWICZA nr domu 31 kod pocztowy 23-210 poczta
KRAŚNIK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.04.2012 R. NOTARIUSZ WŁODZIMIERZ
ANDRZEJ WILCZOPOLSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAŚNIKU PRZY ULICY MICKIEWICZA
1C, 23-210 KRAŚNIK, REP. A NR 1646/2012.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SMORODSKYI 2. IEVGEN 3. 75011119373 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. PINCHUK 2. SERGII 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. RAKOVSKA 2. IANA 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONKOWIE ZARZĄDU
DO KWOTY 6.000,00 ZŁ SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ 6.000,00 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SMORODSKYI 2. IEVGEN 3. 75011119373 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PINCHUK 2. SERGII 5. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 6. NIE 3 1. RAKOVSKA
2. IANA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 2 1. 78 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY
TYMCZASOWEJ 3 1. 78 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 4 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 5 1. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO,
WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 6 1. 02
LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 7 1. 05
WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA
BRUNATNEGO (LIGNITU) 8 1. 07 GÓRNICTWO
RUD METALI 9 1. 08 POZOSTAŁEGÓRNICTWO
I WYDOBYWANIE 10 1. 09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 11 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH 12 1. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW
13 1. 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 14 1. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE
SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 15 1. 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 16 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
17 1. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW
CHEMICZNYCH 18 1. 22 PRODUKCJA WYROBÓW
Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 19 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 20 1. 25
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
21 1. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 22 1. 31
PRODUKCJA MEBLI 23 1. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 24 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 25 1. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 26 1. 39
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 27 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 28 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 29 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 30 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 31 1. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 32 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 33
1. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 34 1. 50 TRANSPORT WODNY 35
1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 36 1. 55
ZAKWATEROWANIE 37 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 38
1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 39 1. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 40 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 41 1. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 42 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 43
1. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 44 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 45 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
– 50 –
W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 46 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI 47 1. 86 OPIEKA ZDROWOTNA 48 1. 87
POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 49
1. 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 50 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 51 1. 95 NAPRAWA
I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 52 1. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 53 1. 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 54 1. 64 FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 55
1. 13 20 D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN
Poz. 116027. „IL GABBIANO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425350.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9365/12/880]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „IL GABBIANO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica AL. KOŚCIUSZKI nr domu 1 nr lokalu 39 kod pocztowy 90-418 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DN.30 KWIETNIA 2012 R.,
ASESOR NOTARIALNY ANGELIKA PRZYBYSZEK
ZASTĘPCA NOTARIUSZA RADOSŁAWA KANIECKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI REP.
A NR 3199/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. BONFANTE 2. ROSARITA 5. 97
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 850 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BONFANTE
2. ROSARITA 5. PREZES 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 2 1. 15 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA
WYROBÓW RYMARSKICH 3 1. 15 20 Z PRODUKCJA OBUWIA 4 1. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 5 1. 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 1. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 7 1. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 8 1. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 9 1. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10 1. 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 1. 47
4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 1. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 1. 56 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 14 1. 56 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 15 1. 56 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 16 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116028. ITEELABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425198. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22029/12/414]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ITEELABS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ŻURAWIA nr domu 26 nr lokalu
10 kod pocztowy 00-515 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT
NOTARIALNY REP. A NR 10902/2012, SPORZĄDZONY W DN. 20.06.2012 R., PRZED NOTARIUSZEM ADAMEM SUCHTA W KANCELARII NOTARIALNEJ ADAM SUCHTA BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI S.C. W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 36
LOK. 12. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BMP MEDIA INVESTORS AG 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KORNILOV 2. OLEKSII
3. 88052317934 5. 325 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.250,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. YATSUNYK 2. VITALIY 5. 325 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.250,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 32500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KORNILOV 2. OLEKSII 3. 88052317934
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru
1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. YATSUNYK 2. VATALIY 2 1. SPYRKA 2. JENS 3 1. BIELAU 2. STEFAN
3. 78033021778
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 3 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
4 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
5 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 6 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 7 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 8 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 1. 73 12
B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
10 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 11 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 12
1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 13 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
14 1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 15
1. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 16 1. 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 17 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 18 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WY-
19 LIPCA 2012 R.
DAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 19 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 20 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 116029. IUSTIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425520. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16830/12/211]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IUSTIVE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica ŚLĄSKA nr domu 20 kod pocztowy 60-614 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.06.2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KOMARNICKA KORPALSKI KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA JAWNA 3. 300388294
4. 0000262254 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w
skład organu 1 1. KORPALSKI 2. MARIUSZ
3. 71052701539 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. KOMARNICKA NOWAK 2. BEATA
3. 70021003182 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2 1. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA,
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 3 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 116030. IZABELIN U5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425113. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16095/12/334]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. IZABELIN U5
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość KRUSZEWNIA 2. miejscowość KRUSZEWNIA
ulica IZABELIN nr domu 66 nr lokalu CO kod pocztowy 62-020 poczta KRUSZEWNIA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.06.2012 R.,
REP. A NR 1988/2012, NOTARIUSZ ADAM JACKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 10/1
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KASZTELAN 2. JĘDRZEJ 3. 87100208655 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH
– 51 –
SPÓŁKI, PODPISYWANIA DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KASZTELAN 2. ANDRZEJ
3. 56111301491 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
2 1. 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 3 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 1. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 5 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 6 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
7 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 1. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
9 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 10 1. 50 TRANSPORT WODNY 11
1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 12 1. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 13 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 14 1. 73 1 REKLAMA 15
1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 16 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 17 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Poz. 116031. KANCELARIA KSIĘGOWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425480. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7197/12/301]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KANCELARIA KSIĘGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina STRZEGOM miejscowość STRZEGOM 2. miejscowość
STRZEGOM ulica DOLNA nr domu 9 kod pocztowy
58-150 poczta STRZEGOM kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej [email protected] ——- Adres strony internetowej
WWW.KANCELARIAKSIEGOWYCH.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.03.2012 R. NOTARIUSZ
SYLWIA ŁAGODA, KANCELARIA NOTARIALNA R.
BARTELA, S. ŁAGODA S.C. W ŚWIDNICY, RYNEK
15, REP. A NR 2417/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MROZEK 2. MAGDALENA HONORATA 3. 80011117948 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. FORNAL
2. KAMIL ŁUKASZ 3. 82100814552 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. FORNAL 2. KRZYSZTOF JAN
3. 84040516619 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MROZEK 2. MAGDALENA HONORATA
3. 80011117948 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 2 1. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
3 1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 4 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 5 1. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 6 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS)
I KOMUNIKACJA 7 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 8 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 10 1. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 11 1. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116032. KANCELARIA RACHUNKOWO-PODATKOWA FINANCECITY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425060. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10657/12/32]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KANCELARIA RACHUNKOWO-PODATKOWA FINANCECITY.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica TARGOWA nr domu 35
kod pocztowy 90-043 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA —
—- Adres poczty elektronicznej [email protected] ——- Adres strony internetowej FINANCECITY.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 23.05.2012 R., KANCELARIA NOTARIALNA
W PABIANICACH, NOTARIUSZ ROMAN BARCZAK,
REPERTORIUM A NR 5475/2012 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GARBALA 2. SŁAWOMIR 3. 76101808490 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE SWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GARBALA 2. SŁAWOMIR
3. 76101808490 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 2 1. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
3 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 4 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 5 1. 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Poz. 116033. KEEPONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425127. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22368/12/600]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KEEPONE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica JANA PAWŁA WORONICZA
nr domu 15 nr lokalu 70 kod pocztowy 02-625 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 14.06.2012 R., NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8050/2012
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. WOJDYGA 2. DARIUSZ ROBERT
3. 61082302635 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. WOJDYGA
2. GRZEGORZ ARTUR 3. 82120300330 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
6. NIE 3 1. FIECEK 2. SZYMON STANISŁAW
3. 83110109294 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. WOJDYGA 2. GRZEGORZ ARTUR 3. 82120300330 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. FIECEK 2. SZYMON STANISŁAW 3. 83110109294
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
2 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 3 1. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 4 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 5 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 6 1. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 7 1. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO
I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 8 1. 59 14
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 9 1. 60 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH 10 1. 60 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 11 1. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 12 1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ,
Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 13 1. 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 14 1. 61 90
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 15 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 16 1. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 17 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 18 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 19 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 20 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 21 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 22 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE
NA ZLECENIE 23 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
24 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 25 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 26 1. 73 12 C POŚRED-
– 52 –
NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 27 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 28 1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 29 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
Poz. 116034. KILSTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000423579. SĄD
REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[KI.X NS-REJ.KRS/4201/12/894]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KILSTONE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE 2. miejscowość KIELCE ulica ZAGNAŃSKA nr domu 13 kod pocztowy 25-524 poczta KIELCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.02.2012 R., REP. A 753/2012, NOTARIUSZ KATARZYNA SZULIK-DUDEK, KANCELARIA NOTARIALNA W MIELCU, UL. LWOWSKA 4.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. JAROSZ 2. KAZIMIERZ JÓZEF 3. 85051712135
5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. KILIAN 2. ŁUKASZ 3. 78062617593
5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ: W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH DO
KWOTY 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W ZAKRESIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ
KWOTY 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT
ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KILIAN 2. ŁUKASZ 3. 78062617593 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 71
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
2 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW
UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 4 1. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
5 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 6 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
8 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 9 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 10 1. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 11 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 12 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 13 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 14 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 15 1. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 16
1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 17
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 18 1. 77 12
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 19 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
20 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 21 1. 23 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE
I WYKAŃCZANIE KAMIENIA 22 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 23 1. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 24 1. 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116035. KOMPRESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425047.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14309/12/210]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
242951297 3. KOMPRESJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica GEN.ZYGMUNTA WALTERA JANKEGO nr domu 13 kod pocztowy 40-615
poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 11.06.2012 R., REPERTORIUM „A”
NR 4966/2012, NOTARIUSZ BOŻENA GÓRSKA-WOLNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. GLIWICKA6/4. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAŁOTA 2. WITOLD
ALEKSANDER 3. 73060100731 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. KURZAK 2. JERZY 3. 47100902515 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY SAMODZIELNIE.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
KWOTY 50.000,00 ZŁOTYCH UPRAWNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY
SAMODZIELNIE, NATOMIAST W ZAKRESIE CZYNNOŚCI DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH
WARTOŚĆ PRZEKRACZA KWOTĘ 50.000,00 ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MAŁOTA 2. WITOLD ALEKSANDER
3. 73060100731 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. KURZAK 2. JAROSŁAW ADAM 3. 73100400876
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 20 11
Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH 2 1. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 3 1. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
4 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 5 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 6 1. 25 91
Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH
7 1. 25 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI
8 1. 25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU,
19 LIPCA 2012 R.
ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 9 1. 25 94 Z PRODUKCJA
ZŁĄCZY I ŚRUB 10 1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11
1. 30 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 12 1. 30 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH 13 1. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 14 1. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 15 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 16 1. 33 14 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
17 1. 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 18 1. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 19 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 20 1. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 21
1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 22 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 23 1. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 24 1. 42
22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 25 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 26 1. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 27
1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 28 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 29 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 30 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 31 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 32 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 33 1. 43
31 Z TYNKOWANIE 34 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 35 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 36 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 37
1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 38
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 39 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 40 1. 46 13
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 41 1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 42 1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 43 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 44
1. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 45 1. 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
OBRABIAREK 46 1. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 47 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 48 1. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 49
1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
PÓŁPRODUKTÓW 50 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 51 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 52
1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 53 1. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 54 1. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANS-
– 53 –
PORT MORSKI 55 1. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 56 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 57 1. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 58 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 59 1. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
60 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 61 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 62 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
63 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 64 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS)
I KOMUNIKACJA 65 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 66 1. 71
20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 67 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 68 1. 74
10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 69 1. 74 20
Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 70 1. 74 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
71 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 72 1. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 73 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 74 1. 77 33
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 75 1. 77
34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO 76 1. 77 39 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 77 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 78 1. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 79 1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 80 1. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 81 1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 82 1. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 83 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
84 1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 85 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 86
1. 84 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 87
1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
88 1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 89 1. 95
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 90 1. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
Poz. 116036. KPRI ASFALTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425413.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13090/12/116]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. KPRI ASFALTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW
ulica BISKUPIŃSKA nr domu 23 kod pocztowy 30-732
poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
o umowie 1 1. 18.06.2012 R., ASESOR NOTARIALNY MARTA SKRZYNIARZ, ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY PALMIRSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA IWONA PALMIRSKA NOTARIUSZ, TADEUSZ SZELIGA NATARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL.
KIELECKA 25A, 31-523 KRAKÓW, REP. A NR
6538/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 350279488 4. 0000170559 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH
SPÓŁKI, A TAKŻE DO PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU
I WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. POTOK
2. MARIUSZ RYSZARD 3. 65040308415 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŚLIWA 2. RAFAŁ FELIKS
3. 72100901370 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 2 1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 3 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 4 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 5 1. 77 32 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 6 1. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 7 1. 19 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI
ROPY NAFTOWEJ
Poz. 116037. M & S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425376. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5488/12/542]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. M & S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
ZIELONOGÓRSKI gmina ZIELONA GÓRA miejscowość ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA
GÓRA ulica AL. ZJEDNOCZENIA nr domu 90 kod
pocztowy 65-120 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.04.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR KAZIMIERZ SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 2221/2012. 06.06.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR KAZIMIERZ SZYSZKO, KANCELARIA
NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 2712/2012 - § 12 UST. 2, § 13,
§ 20. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. STANISŁAWEK PYSZKA 2. MARIA
3. 52122501626 5. 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.200, - ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KONATOWICZ 2. SZYMON 3. 52072901831 5. 24 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 19.200, - ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 40000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - PREZES JEDNOOSOBOWO, - POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU
DWUOSOBOWO LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SPÓLKI. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. FALLACH
2. WOJCIECH PIOTR 3. 69092702210 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 11
Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 2 1. 10 12
Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA
Z DROBIU 3 1. 10 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH 4 1. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 5 1. 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
6 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
7 1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 8 1. 33 19 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 9 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 10
1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 11 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 12 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 13 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 14 1. 42 21 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 15 1. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
16 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
17 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 18 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 19 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 20 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 21 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 22 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 23 1. 43
31 Z TYNKOWANIE 24 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 25 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 26 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 27
1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 28
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 29 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 30 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 31 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 32 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
33 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 34 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 35 1. 59 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 36 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 37 1. 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 38 1. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 39 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
40 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW 41 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 42 1. 78 30
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 43 1. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 44 1. 66 21
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA
I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 45 1. 66
22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW
UBEZPIECZENIOWYCH 46 1. 66 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 47 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 48
1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE IN-
– 54 –
DZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 49 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 50 1. 85 59
A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 51 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 52 1. 85 60
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Poz. 116038. MAASBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000424883. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13446/12/321]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MAASBUD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY
2. miejscowość TYCHY ulica BARONA nr domu
24F nr lokalu 8 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.05.2011 R., NOTARIUSZ JACEK WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA, 42-600 TARNOWSKIE GÓRY, UL. GLIWICKA 35, REPERTORIUM A NR 2574/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PIETRUCHA 2. MARIUSZ 3. 71042205797 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. PIETRUCHA 2. JOANNA 3. 79021615304 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PIETRUCHA 2. MARIUSZ 3. 71042205797 5. PREZES 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 2 1. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ
ODPADAMI 3 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 6 1. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 1. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 9 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 10 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 11 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 12 1. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 13 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
14 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 15
1. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 116039. MAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000424900. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15105/12/475]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MAKON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica
STRZESZYŃSKA nr domu 31 kod pocztowy 60-479
poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 12 CZERWCA 2012 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
JACKA KACZOROWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, PRZY UL. MŁYŃSKIEJ 13/8, REPERTORIUM A NR 6916/2012
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. LEBIODA 2. MACIEJ RAFAŁ 3. 77092714890
5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LEBIODA 2. MACIEJ
RAFAŁ 3. 77092714890 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 1. 31
PRODUKCJA MEBLI 3 1. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 4 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
5 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 1. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 7 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 8 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
9 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 10
1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 11 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 12 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 13 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 14 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 15 1. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 16
1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 17 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 18 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 19 1. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 116040. MAM CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425145.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14093/12/390]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MAM CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW 2. miejscowość CHORZÓW ulica
KATOWICKA nr domu 154 kod pocztowy 41-500
poczta CHORZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 11.06.2012 R., NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA - FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA PROWADZONA W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ
NOTARIUSZY MARZENY KUBACKIEJ - FILAS
ORAZ JANA SZYMAŃSKIEGO W ZABRZU, REPERTORIUM A NR 5277/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MICHALSKI 2. MIRO-
19 LIPCA 2012 R.
SŁAW 3. 78102915636 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KOSZAŁKOWSKI 2. ADAM 3. 79061804698 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE
3 1. DURBAJŁO 2. MICHAŁ 3. 72052501358 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. DURBAJŁO
2. MICHAŁ 3. 72052501358 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. MICHALSKI 2. MIROSŁAW
3. 78102915636 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. KOSZAŁKOWSKI 2. ADAM 3. 79061804698
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 2 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 3 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 4 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 5 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 7 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 8 1. 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 9 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 10 1. 50 20 Z TRANSPORT
MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 11 1. 50 40
Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW 12 1. 51 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW 13 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 14 1. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 15 1. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI 16 1. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 17 1. 52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY 18
1. 52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 19 1. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 20 1. 52
24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 21 1. 52
29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 22 1. 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 23
1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 24 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 25 1. 63 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 26 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 27 1. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 28 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 29 1. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 30 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 31 1. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 32 1. 73
12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA
NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 33 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 34 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 35
1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 36 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW 37 1. 82 99 Z POZOSTA-
– 55 –
ŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 38 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 116041. MARIO VIOLUCCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425456. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9487/12/425]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MARIO VIOLUCCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica
KOŁOBRZESKA nr domu 30 kod pocztowy 80-349
poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 08.05.2012 R., NOTARIUSZ EWA
OSYPIŃSKA-BALCERZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 492/2, REPERTORIUM A NR 3414/2012.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. OLECH 2. MARIUS 3. 63041400938 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
6. NIE 2 1. OLECH 2. WIOLETA BARBARA
3. 75090100127 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁA
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. OLECH 2. WIOLETA BARBARA
3. 75090100127 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 1. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 4 1. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 1. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA
I FUNDUSZE EMERYTALNE 6 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 8 1. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 9 1. 12
PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 10 1. 13
PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 11 1. 14
PRODUKCJA ODZIEŻY 12 1. 15 PRODUKCJA SKÓR
I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 13 1. 16
PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH
DO WYPLATANIA 14 1. 17 PRODUKCJA PAPIERU
I WYROBÓW Z PAPIERU 15 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 16 1. 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 17 1. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW
I WYROBÓW CHEMICZNYCH 18 1. 21 PRODUKCJA
PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 19 1. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 20 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 21 1. 24 PRODUKCJA METALI
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
22 1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 23 1. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 24
1. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
25 1. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 26 1. 29
PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 27 1. 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 28 1. 31 PRODUKCJA
MEBLI 29 1. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 30 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 31 1. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ
WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 32 1. 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 33 1. 37 ODPROWADZANIE
I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 34 1. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW;
ODZYSK SUROWCÓW 35 1. 39 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 36 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 37 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
38 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 39 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 40 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 41 1. 50 TRANSPORT WODNY 42 1. 51 TRANSPORT LOTNICZY 43 1. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 44 1. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 45 1. 55 ZAKWATEROWANIE 46 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 47 1. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 48 1. 60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 49 1. 61 TELEKOMUNIKACJA 50 1. 62
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 51 1. 63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 52 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 53
1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD
OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 54 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 55 1. 72 BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE 56 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 57 1. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 58 1. 75 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 59 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 60 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 61 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW
I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 62 1. 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 63 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 64 1. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 65 1. 85 EDUKACJA
66 1. 86 OPIEKA ZDROWOTNA 67 1. 87 POMOC
SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 68 1. 88
POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
69 1. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA
Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 70 1. 91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ 71 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 72 1. 95 NAPRAWA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 73 1. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 116042. MARLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000420752. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2975/12/310]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MARLO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA
miejscowość BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość
BIELSKO-BIAŁA ulica KOMOROWICKA nr domu 82
kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 3.02.2012 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 495/2012, NOTARIUSZ MARIUSZ
ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM 2; 29.05.2012 R.,
AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER
2488/2012, NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK,
KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ
PRZY UL. NAD NIPREM 2 - ZMIANA § 1.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. JEDYNAK 2. LESZEK 3. 57022802316 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KOZIEŁ 2. MAŁGORZATA MARIA 3. 63031501089 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2 1. 10 85
Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ
3 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
4 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 7 1. 47
81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 8 1. 47
89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 9 1. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 10 1. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
11 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 12 1. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
Poz. 116043. MAURITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425476. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13924/12/382]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MAURITIA
– 56 –
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW
ulica WAGONOWA nr domu 5-7 kod pocztowy
53-609 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.06.2012 R., NOTARIUSZ
ANNA BORZEMSKA- WILICZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ŚWIDNICKA 22/22, REPERTORIUM A NR 75/2012.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. GRUSZKA 2. EWA SYLWIA 3. 74090305808
5. 150 (STO PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY)
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. SKRZYSZEWSKI 2. KRZYSZTOF MARIAN 3. 74011205116 5. 150 (STO PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
15.000 (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. SZUDZIKOWSKA 2. KAROLINA ANNA
3. 85012919247 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY)
ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. GOTOWICKA 2. AGATA URSZULA 3. 77071111504 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIDCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGANIA W JEJ
IMIENIU ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SZUDZIKOWSKA 2. KAROLINA
ANNA 3. 85012919247 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. SKRZYSZEWSKI 2. KRZYSZTOF MARIAN 3. 74011205116 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
3 1. GRUSZKA 2. EWA SYLWIA 3. 74090305808
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. GOTOWICKA
2. AGATA URSZULA 3. 77071111504 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 20 41
Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH 2 1. 20 42
Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH
I TOALETOWYCH 3 1. 20 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH 4 1. 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6 1. 45 19
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 1. 45
31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 9 1. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 10 1. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 11
1. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU
TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 12 1. 46 12
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 13 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 14
1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 15
1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 16 1. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 17 1. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 18 1. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 19 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 20 1. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 21 1. 46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 22 1. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ŻYWYCH ZWIERZĄT 23 1. 46 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR 24 1. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
OWOCÓW I WARZYW 25 1. 46 32 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 26 1. 46
33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW
MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 27 1. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 28 1. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
29 1. 46 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
TYTONIOWYCH 30 1. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 31 1. 46 37 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 32 1. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 33 1. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 34 1. 46 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 35 1. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 36 1. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 37 1. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
38 1. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 39 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 40 1. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI,
DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 41
1. 46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 42 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 43 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA 44 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 45
1. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 46 1. 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
OBRABIAREK 47 1. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 48 1. 46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO
ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH 49 1. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI
BIUROWYCH 50 1. 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 51 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 52 1. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 53 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 54 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 55
1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 56 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 57 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 58
1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW
I ZŁOMU 59 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 60 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 61
1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 62 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
19 LIPCA 2012 R.
KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 63 1. 49 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY
PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY 64 1. 52 10
A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 65 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
66 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 67 1. 52 22
A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT MORSKI 68 1. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
ŚRÓDLĄDOWY 69 1. 52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY 70 1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 71 1. 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 72 1. 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 73 1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 74 1. 53
10 Z DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO) 75 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 76 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 77
1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
78 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 79 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 80 1. 63 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 81
1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 82 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 83 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 84 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 85 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 86 1. 69
20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 87 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS)
I KOMUNIKACJA 88 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 89 1. 71
12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 90
1. 71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 91 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 92 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 93 1. 73 12
A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
94 1. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH 95 1. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 96
1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH
MEDIACH 97 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 98 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
99 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 100 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 101
1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 102 1. 77 12
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 103 1. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE
I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO
I SPORTOWEGO 104 1. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 105 1. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 106 1. 77 33 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 107 1. 77 39
– 57 –
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 108 1. 77
40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 109
1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 110 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 111 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH 112 1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH 113 1. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW
PRZEMYSŁOWYCH 114 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA
Poz. 116044. MAXIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425373. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4437/12/465]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MAXIMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA
miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość
CZĘSTOCHOWA ulica KRAKOWSKA nr domu 26
B kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 20.03.2012 R. ASESOR NOTARIALNY IZABELA
MAJOCHA, KANCELARIA NOTARIALNA ADAMA
SADOWSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO NR 15 LOK. 14-15, REPERTORIUM
A NR 1063/2012. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PIDZIK 2. ELWIRA 3. 78012605685
5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
7.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BOGUS 2. SEBASTIAN
3. 74011001552 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. NACHMAN 2. GRZEGORZ
3. 66081011595 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WIŚNIEWSKA 2. URSZULA 3. 66102409103
2 1. PIDZIK 2. ELWIRA 3. 78012605685 3 1. BOGUS
2. SEBASTIAN 3. 74011001552
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 3 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 1. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 5 1. 64 91
Z LEASING FINANSOWY 6 1. 64 92 Z POZOSTAŁE
FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 7 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 8 1. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
9 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
10 1. 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ
RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
11 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 12 1. 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 13 1. 66 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM
FUNDUSZAMI 14 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 15
1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 16
1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 17 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
18 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 19 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 20 1. 70 21 Z STOSUNKI
MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 21 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 22 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 23 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 24 1. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 25 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 26 1. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 116045. MBM PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000424812.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/12800/12/964]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MBM PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica
LUBUSKA nr domu 12 nr lokalu 11 kod pocztowy
40-219 poczta KATOWICE kraj POLSKA ——- Adres
poczty elektronicznej [email protected] ——- Adres strony internetowej
WWW.MBMPROJECT.PL Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 11.05.2012 NOTARIUSZ JUSTYNA
JAROS KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH,
UL. BAŁDYKA 1/2, REP. A NR 3108/2012
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SZCZEPANIAK 2. MATEUSZ EDWARD
3. 86012912711 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZCZEPANIAK 2. MATEUSZ EDWARD
3. 86012912711 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 21 10
Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI
FARMACEUTYCZNYCH 2 1. 21 20 Z PRODUKCJA
LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 3 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 4 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 5 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 6 1. 43 21 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 7 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJ-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
NYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 8 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 9 1. 43 31
Z TYNKOWANIE 10 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 11 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
12 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 13 1. 43 39
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 14 1. 43 91
Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 15 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 16 1. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 17 1. 46 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 18 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 19 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 20 1. 46 14
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 21 1. 46 15
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH 22 1. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW
FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 23 1. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 24 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 25
1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT 26 1. 46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 27 1. 46 31 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 28 1. 46 33
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW
MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 29 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 30 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31
1. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW
I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 32 1. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
33 1. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 1. 47 25
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 35 1. 47
29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 36 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA
STACJACH PALIW 37 1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 38 1. 47
43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 39 1. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
40 1. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 41 1. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
42 1. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 43 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETA-
– 58 –
LICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 44 1. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 45 1. 47 62 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 46 1. 47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 47 1. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 48 1. 47
65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 49 1. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 50 1. 47 71
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 51
1. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 52 1. 47 73
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 53 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 54 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 55 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 56 1. 47
8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 57 1. 47 81
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 58 1. 47
89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 59 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 60 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 61 1. 49 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY 62
1. 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 63
1. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
MIEJSKI I PODMIEJSKI 64 1. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 65 1. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 66 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 67 1. 49 42
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 68 1. 49 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH 69 1. 49 50
B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 70 1. 52 10 A MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 71 1. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 72 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 73 1. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
MORSKI 74 1. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY
75 1. 52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY 76 1. 52 24
A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 77 1. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 78 1. 52 24
C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH
PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 79 1. 52 29
A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 80 1. 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 81
1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 82 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 83 1. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 84 1. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 85
1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 86 1. 58 19 Z POZOSTAŁA
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 87 1. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER
KOMPUTEROWYCH 88 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO
OPROGRAMOWANIA 89 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 90 1. 59 12
Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 91 1. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
92 1. 59 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 93 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 94 1. 60 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH 95 1. 60 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 96 1. 61 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 97 1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI
SATELITARNEJ 98 1. 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 99
1. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 100 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 101
1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 102 1. 62 03
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM
URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 103 1. 62 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 104 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 105 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 106 1. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI INFORMACYJNYCH 107 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 108 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
109 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 110 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 111 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 112 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 113 1. 71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 114 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 115 1. 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 116 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
117 1. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH
I HUMANISTYCZNYCH 118 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 119 1. 73 12
A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
120 1. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH 121 1. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 122
1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH
MEDIACH 123 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 124 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
125 1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
126 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 127 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
128 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 129 1. 77
12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 130 1. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻA-
19 LIPCA 2012 R.
WA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 131 1. 77
32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 132 1. 77 33 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 133 1. 77 34
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO 134 1. 77 35 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO 135 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 136 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 137 1. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 138 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
139 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
140 1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA
SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 141 1. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL
CENTER) 142 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 143 1. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA
PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
144 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 145 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 146 1. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 147 1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 148 1. 95 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 149 1. 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 150 1. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO
I OGRODNICZEGO 151 1. 95 23 Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH 152 1. 95 24
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO 153 1. 95 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII 154 1. 95
29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 155 1. 96 01
Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH 156 1. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 157 1. 96 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA 158 1. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 159 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 160 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 161
1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH
OKREŚLONYCH TOWARÓW
Poz. 116046. MEDIPHARM INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000424960. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/13947/12/227]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MEDIPHARM INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica GRUNWALDZKA
nr domu 248 kod pocztowy 60-166 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT
NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 31.05.2012 R.
– 59 –
PRZED ASESOREM NOTARIALNYM NATALIĄ NIECEWICZ UPOWAŻNIONYM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA MIKOŁAJA SIENNICKIEGO, W SIEDZIBIE
PROWADZONEJ PRZEZ NIEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU, NA OSIEDLU NA MURAWIE NR 12; REP. NR A 4837/2012
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SZELERSKA TWARDOSZ 2. HANNA
3. 52012705804 5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MICHALSKI
2. WOJCIECH 3. 61040207013 5. 1 UDZIAŁ O WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. JEŻELI ZARZĄD
JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W PRZYPADKU,
GDY POWOŁANY ZOSTANIE ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZELERSKA TWARDOSZ
2. HANNA 3. 52012705804 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 43
Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH
ZWIERZĄT KONIOWATYCH 2 1. 01 46 Z CHÓW
I HODOWLA ŚWIŃ 3 1. 01 47 Z CHÓW I HODOWLA
DROBIU 4 1. 01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 5 1. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 6 1. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH 7 1. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
8 1. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 9 1. 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ
PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 10 1. 10
92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 11 1. 18 12 Z POZOSTAŁE
DRUKOWANIE 12 1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO
DRUKU 13 1. 20 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW
I PIGMENTÓW 14 1. 20 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH 15 1. 20 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH 16 1. 20 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH 17 1. 20 20
Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH
ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH 18 1. 20 41
Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH 19 1. 20 42
Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH
I TOALETOWYCH 20 1. 20 53 Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH 21 1. 20 59 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 22 1. 21 10
Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI
FARMACEUTYCZNYCH 23 1. 21 20 Z PRODUKCJA
LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 24 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 25 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 26 1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 27 1. 33
17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 28 1. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 29 1. 33 20 Z INSTALOWANIE
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 30 1. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 31 1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 32 1. 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 33 1. 38 21
Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 34 1. 38 22 Z PRZETWARZANIE
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 35 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 36 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 37 1. 46 22 Z
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 38
1. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 39 1. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
40 1. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 41 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 42 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 43
1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 44 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW CHEMICZNYCH 45 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 46 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 47 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 48 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 49 1. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 50 1. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 51 1. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC
ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 52 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 53 1. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY
DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 54 1. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 55 1. 47 89 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
56 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 57 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 58
1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 59
1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZEPROWADZKAMI 60 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 61 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 62 1. 52
24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH
MORSKICH 63 1. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 64 1. 52 24
C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH
PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 65 1. 52
29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 66 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 67 1. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 68 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 69 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 70 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 71 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 72 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 73 1. 71 20
A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ
ŻYWNOŚCI 74 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 75 1. 72 11 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
BIOTECHNOLOGII 76 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 77 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 78 1. 73 12 A POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 79 1. 73 12 B PO-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
ŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 80
1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 81 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 82 1. 73
20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 83
1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 84 1. 74 20
Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 85 1. 74 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
86 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 87 1. 75 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 88 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 89 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 90 1. 77
32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 91 1. 77 33 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 92 1. 81 21
Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 93 1. 81 22
Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 94 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 95 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 96 1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
BIURA 97 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 98 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z PAKOWANIEM 99 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 100 1. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 101 1. 93 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI
102 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 103 1. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ
KONDYCJI FIZYCZNEJ
Poz. 116047. „MEGA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425143. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9419/12/980]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „MEGA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica WEDMANOWEJ nr domu 7 kod pocztowy 93-228 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z DNIA 28.05.2012 R, REP. A NR
6255/12 I Z DNIA 14.06.2012 R. REP A NR 7106/12,
NOTARIUSZ ARTUR STRZĘPEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. „LTA BUSINESS
CENTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 101404972 4. 0000419525 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GRACZYK 2. BARTŁOMIEJ PIOTR
3. 82060707398 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
– 60 –
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 2 1. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM
MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
3 1. 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 4 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 5 1. 31 PRODUKCJA MEBLI 6 1. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA
WYROBÓW 7 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA
I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 8 1. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 9 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 10 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 11 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 12 1. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 13 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 14
1. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 15 1. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 16 1. 55 ZAKWATEROWANIE 17 1. 56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 18 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
19 1. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 20 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 21 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 22 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 23 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 24 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 25 1. 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 26 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 27 1. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 28 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 29 1. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO
PODATKOWE 30 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 31 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 32 1. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 33 1. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 34 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 35 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 36 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW
I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 37 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 38 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 39 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 40 1. 85 53 Z POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU 41 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 42 1. 86 OPIEKA ZDROWOTNA 43 1. 87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 44 1. 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 45 1. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 46 1. 91
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ 47 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 48 1. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTY-
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 49
1. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116048. MIERDOSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425535. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14360/12/527]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MIERDOSO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW
ulica WŁOŚCIAŃSKA nr domu 19 E nr lokalu 3 kod
pocztowy 51-514 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
——- Adres poczty elektronicznej [email protected] Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.06.2012. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KANTOROVÁ 2. JANA 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KANTOROVÁ 2. JANA 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 1. 11
PRODUKCJA NAPOJÓW 3 1. 12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 1. 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 5 1. 14 PRODUKCJA
ODZIEŻY 6 1. 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW
ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 7 1. 16 PRODUKCJA
WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE
SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 8 1. 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 9 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 10
1. 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU
I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 11
1. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW
CHEMICZNYCH 12 1. 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ
LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 13 1. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 14 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH
SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 15 1. 24 PRODUKCJA METALI 16 1. 25 1 PRODUKCJA METALOWYCH
ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 17 1. 25 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW
METALOWYCH 18 1. 25 3 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 19 1. 25
5 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 20 1. 25
6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW
METALOWYCH 21 1. 25 7 PRODUKCJA WYROBÓW
NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA
22 1. 25 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH
WYROBÓW METALOWYCH 23 1. 26 PRODUKCJA
KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 24 1. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH 25 1. 28 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 26 1. 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 27 1. 30 9 PRODUKCJA SPRZĘTU
TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28 1. 31 PRODUKCJA MEBLI 29 1. 32
19 LIPCA 2012 R.
POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 30 1. 33
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ 31 1. 35 WYTWARZANIE
I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 32
1. 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE
WODY 33 1. 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 34 1. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
35 1. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 36
1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 37 1. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 38 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 39 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 40 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
41 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 42 1. 50 TRANSPORT WODNY 43
1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 44 1. 53
2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 45 1. 55 ZAKWATEROWANIE 46 1. 56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 47 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
48 1. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 49 1. 61 3 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 50 1. 61
9 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 51 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 52 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 53 1. 64 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 54 1. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 55 1. 66 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 56 1. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 57 1. 69 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 58 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 59 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 60 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 61 1. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 62 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 63 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 64 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW
I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 65
1. 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA
I OCHRONIARSKA 66 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 67 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Poz. 116049. „MK BUDOWNICTWO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425314. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4334/12/161]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
– 61 –
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „MK BUDOWNICTWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat CZĘSTOCHOWSKI gmina OLSZTYN miejscowość TURÓW 2. miejscowość TURÓW ulica POŁUDNIOWA nr domu 89 kod pocztowy 42-256 poczta OLSZTYN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 5.06.2012 R., NOTARIUSZ EWA ROKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO
24/1, REP. A NR 2437/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KLIMEK KOWALCZYK 2. SYLWIA MARZENA 3. 81070907242 5. 198
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9.900,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI MAJĄ PRAWO CZŁONKOWIE ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KLIMEK KOWALCZYK 2. SYLWIA MARZENA 3. 81070907242 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOWALCZYK 2. MICHAŁ JACEK
3. 79120805699 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 3 1. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 4 1. 42 13 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 5 1. 42
21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
6 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 7 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 8 1. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
9 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 10 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 11 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 12 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 13 1. 43
32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 14
1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 15 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 16 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 17 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 18 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 19 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 20 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 21 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
22 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 23 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Poz. 116050. MOLECTRA EU - POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425521. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5911/12/993]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MOLECTRA
EU - POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ
gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica JAGIELLOŃSKA nr domu 109 nr lokalu 12 kod pocztowy
85-027 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 MAJA 2012 R. SPORZĄDZONY
PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ MROTEK W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ANNY MROTEK W BYDGOSZCZY PRZY UL. NIEDŹWIEDZIA
7/2, REPERTORIUM A NUMER 2571/2012;
26.06.2012 NOTARIUSZ ANNA MROTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REPERTORIUM A NUMER 3135/2012 -ZMIANA § 25 UMOWY
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KAWKA 2. EDWARD 3. 46032415838 5. 400
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000,00 ZŁ
(CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. WITOSZEK 2. MARCIN TOMASZ 3. 70041904355
5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6. NIE 3 1. RYDZKOWSKI 2. ARTUR PIOTR
3. 73120403215 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY
ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. REPREZENTACJA SAMOISTNA KAŻDEGO Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KAWKA 2. EDWARD 3. 46032415838 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RYDZKOWSKI 2. ARTUR
PIOTR 3. 73120403215 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE 3 1. WITOSZEK 2. MARCIN TOMASZ
3. 70041904355 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 38 32
Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 2 1. 22 11 Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY 3 1. 22 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY 4 1. 38 11
Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 5 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 6 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE
Poz. 116051. MULTI FOOD RESTAURANTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425359. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15447/12/864]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. MULTI FOOD RESTAURANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina
LUBOŃ miejscowość LUBOŃ 2. miejscowość LUBOŃ ulica ŻABIKOWSKA nr domu 66 kod pocztowy 62-030 poczta LUBOŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.06.2012 R., NOTARIUSZ
RAFAŁ SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. ŚW. MARCIN 71/3,
REP. A NR 1746/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KRAWCZYK 2. ANNA
3. 83010803188 5. 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1 700,00 ZŁ 6. NIE 2 1. GRZYB
2. AGNIESZKA JADWIGA 3. 72032903424 5. 16
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 600,00 ZŁ
6. NIE 3 1. MAĆKOWIAK 2. KRZYSZTOF ALFRED
3. 58012206079 5. 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1 700,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST
WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JED-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
NOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MAĆKOWIAK 2. KRZYSZTOF ALFRED 3. 58012206079 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. KRAWCZYK 2. ANNA 3. 83010803188
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. GRZYB
2. AGNIESZKA JADWIGA 3. 72032903424 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 13
Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC
WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 2 1. 10 31
Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW 3 1. 10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW
Z OWOCÓW I WARZYW 4 1. 10 39 Z POZOSTAŁE
PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW
I WARZYW 5 1. 10 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA
I WYRÓB SERÓW 6 1. 10 52 Z PRODUKCJA LODÓW 7 1. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH
I CIASTEK 8 1. 10 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW
I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK
9 1. 10 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY
I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 10 1. 10 83 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY 11 1. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 12
1. 10 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 13 1. 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 1. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 15 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 16 1. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 17 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 1. 47 21 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19
1. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 20 1. 47 23 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 21 1. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH
I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22 1. 47 25 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 23 1. 47 29 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
24 1. 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 25
1. 47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 26 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 27
1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 28 1. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 29 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 30 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 31 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 32 1. 56
21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 33 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 34 1. 56
30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 35 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA 36 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 37 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 38 1. 64 91 Z LE-
– 62 –
ASING FINANSOWY 39 1. 64 92 Z POZOSTAŁE
FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 40 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 41 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 42 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
43 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 44 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 45 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 46 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 47 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 48 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 49 1. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 50 1. 77 39 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 51 1. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC
CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 52 1. 79 11
A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 53
1. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 54 1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
Poz. 116052. NEXELEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425406. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12906/12/471]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
122587284 NIP 9452168783 3. NEXELEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M.
KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica ALEJA 29 LISTOPADA nr domu 45B nr lokalu 14 kod pocztowy
31-425 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.06.2012 R., ASESOR NOTARIALNY AGNIESZKA MACHALEWSKA-FLAK,
ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY HĘDRZAK-SŁOTY, KANCELARIA NOTARIALNA W
KRAKOWIE, RYNEK DĘBNICKI 6/4, 30-319 KRAKÓW, REP. A NR 2788/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DOLEGA 2. PAWEŁ
3. 84020720595 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KURDZIEL
2. GRZEGORZ 3. 81121811270 5. 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PRAW
I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI
DO 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00
ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONYCH
JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. DOLEGA 2. PAWEŁ
3. 84020720595 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. KURDZIEL 2. GRZEGORZ 3. 81121811270
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 26 20
Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 2 1. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU
(TELE)KOMUNIKACYJNEGO 3 1. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
4 1. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI
TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 1. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA
NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 6 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 7 1. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 8 1. 58
2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 9 1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI
SATELITARNEJ 10 1. 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 11
1. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 12 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 13
1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 14 1. 62 03
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM
URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 15 1. 62 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 16 1. 63 1 PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ;
DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 17
1. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 18 1. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 19 1. 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 20 1. 72 20 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 21
1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 22 1. 73 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW 23 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 24 1. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 25 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 26 1. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 27 1. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 28 1. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 29 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW 30 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 31 1. 85 59 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 32 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Poz. 116053. OKNA- KOŁODZIEJCZYK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425510. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7578/12/464]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. OKNA- KOŁODZIEJCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina
OCHOTNICA DOLNA miejscowość TYLMANOWA
2. miejscowość TYLMANOWA ulica OS. MASTA-
19 LIPCA 2012 R.
LERZE nr domu 33F kod pocztowy 34-451 poczta
TYLMANOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 26.06.2012 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOŁODZIEJCZYK
2. ZOFIA 3. 68011502281 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KOŁODZIEJCZYK 2. JANUSZ 3. 67022503575 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KOŁODZIEJCZYK 2. JANUSZ
3. 67022503575 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA,
Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH
DO WYPLATANIA 2 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 3 1. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 4 1. 31
PRODUKCJA MEBLI 5 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
6 1. 85 1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE
Poz. 116054. „OPTIME” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425343. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5263/12/693]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „OPTIME”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat AUGUSTOWSKI gmina AUGUSTÓW miejscowość AUGUSTÓW 2. miejscowość AUGUSTÓW
ulica TYTONIOWA nr domu 8 kod pocztowy 16-300
poczta AUGUSTÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.06.2012 R. W KN JOLANTY KISIEL W AUGISTOWIE, REP. A NR 1144/2012 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ROMANOWSKI 2. ZBIGNIEW
3. 70043009751 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ROMANOWSKI 2. ZBIGNIEW 3. 70043009751 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 10
Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 2 1. 16
22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 3 1. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH
DLA BUDOWNICTWA 4 1. 16 24 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 5 1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA;
PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
6 1. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 7 1. 25
12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW
STOLARKI BUDOWLANEJ 8 1. 25 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW 9 1. 30 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH 10
1. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH
I SKLEPOWYCH 11 1. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI
KUCHENNYCH 12 1. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 13 1. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 14 1. 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
STATKÓW I ŁODZI 15 1. 33 20 Z INSTALOWANIE
– 63 –
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 16 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 17 1. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 18 1. 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 19 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 20 1. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 21 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 22
1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
23 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 24 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 25 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 26 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 27 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 28 1. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 29 1. 46
73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 30 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO
I GRZEJNEGO 31 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW CHEMICZNYCH 32 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 33 1. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA
ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 34 1. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 35 1. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 36 1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 37 1. 77 39 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 38 1. 95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA
DOMOWEGO 39 1. 23 11 Z PRODUKCJA SZKŁA
PŁASKIEGO 40 1. 23 19 Z PRODUKCJA I OBRÓBKA
POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC SZKŁO
TECHNICZNE 41 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 42 1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
43 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 44 1. 25 93 Z PRODUKCJA
WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
45 1. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 46 1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 116055. „P&P INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000424663.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10318/12/846]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „P&P INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat ŁASKI gmina ŁASK miejscowość ŁOPATKI
CEGIELNIA 2. miejscowość ŁOPATKI CEGIELNIA
nr domu 9 kod pocztowy 98-100 poczta ŁASK kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 21.05.2012 R. NOTARIUSZ EWA HAJDUKIEWICZ-ZYBERT, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁASKU, REPERTORIUM A NR 2881/2012
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1 1. PRUSKI 2. KRZYSZTOF JACEK 3. 68011705011
5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
25.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. PARFENIUK
2. ANATOLII 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. PRUSKI
2. KRZYSZTOF JACEK 3. 68011705011 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE
2 1. 01 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH 3 1. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 4 1. 01
63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA
PO ZBIORACH 5 1. 01 64 Z OBRÓBKA NASION DLA
CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN 6 1. 02 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA 7 1. 02 30 Z POZYSKIWANIE
DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA 8 1. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 9 1. 10 61
Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ
10 1. 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 11 1. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 12 1. 16 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 13 1. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH
I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 14 1. 16 24
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 15
1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA,
SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 16 1. 23 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 18 1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 19 1. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 20 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 21 1. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 22 1. 32 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW
JUBILERSKICH I PODOBNYCH 23 1. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 24 1. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 25 1. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 26 1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW
INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 27 1. 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 28 1. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 29 1. 38 22 Z PRZETWARZANIE
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 30 1. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 31 1. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 32 1. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 33 1. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 34
1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG
I AUTOSTRAD 35 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 36 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 37 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 38
1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 39 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
40 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 41 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 42
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ
DACHOWYCH 43 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 44 1. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 45 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI
I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 46 1. 46 13
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 47 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 48 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 49
1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA
ZWIERZĄT 50 1. 46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
KWIATÓW I ROŚLIN 51 1. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 52 1. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 53
1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 54 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 55 1. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 56 1. 46
76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 57 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ODPADÓW I ZŁOMU 58 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 59 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 60 1. 47
76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN,
NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
61 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 62 1. 47 89
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 63 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 64 1. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
65 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
66 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 67 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 68 1. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 69 1. 52 24
C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH
PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 70 1. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 71 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 72 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 73 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 74 1. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 75 1. 77
32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 76 1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 77 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 78 1. 95 22 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA
DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO 79 1. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 116056. PERSONAL EXPERT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425469. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/9554/12/360]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PERSONAL
– 64 –
EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA
2. miejscowość GDYNIA ulica 10 LUTEGO nr domu 25
nr lokalu 5 kod pocztowy 81-364 poczta GDYNIA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18.06.2012 R.
ASESOR NOTARIALNY BARTOSZ PILARCZYK ZASTĘPCA NOTARIUSZA JACKA WAROŃSKIEGO
W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI REPERTORIUM A NR 6347/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ZIÓŁKOWSKA 2. MONIKA
3. 76041711209 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ZIÓŁKOWSKA 2. MONIKA
MAGDALENA 3. 76092210306 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST PRZY
CZYNNOŚCIACH PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ
25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ZIÓŁKOWSKA 2. MONIKA 3. 76041711209 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ZIÓŁKOWSKA 2. MONIKA MAGDALENA
3. 76092210306 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC
PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 2 1. 78 30
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 3 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 4 1. 85 EDUKACJA 5 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 7 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 8 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
9 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 10 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 11 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 12 1. 72 BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE 13 1. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 14 1. 74 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA 15 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 16
1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI,
POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
17 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 18 1. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 19 1. 87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 20 1. 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 21 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 22 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 23 1. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 24 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Poz. 116057. PERSPECTIVA SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425453. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7086/12/478]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PERSPECTIVA SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
LUBELSKIE powiat ZAMOJSKI gmina ZAMOŚĆ
miejscowość SITANIEC 2. miejscowość SITANIEC
nr domu 478 kod pocztowy 22-400 poczta ZAMOŚĆ
kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej [email protected] ——- Adres
strony internetowej WWW.PERSPECTIVASOLUTIONS.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT
NOTARIALNY SPORZĄDZONO DNIA 14.05.2012
R., REPERTORIUM A NR 927/2012 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JAKUBCZAK
2. KRZYSZTOF 3. 82011407759 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 3500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. JAKUBCZAK 2. KRZYSZTOF 3. 82011407759
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. JAKUBCZAK 2. MAŁGORZATA 3. 82011403687
4. PROKURA SAMODZIELNA 2 1. JAKUBCZAK
2. ALEKSANDER 3. 85020306990 4. PROKURA SAMODZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 26 70
Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH
I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO 2 1. 26 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH,
SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO 3 1. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH,
KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 4 1. 27 32
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI
5 1. 27 31 Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH 6 1. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH,
WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 7 1. 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 8 1. 71 20 B POZOSTAŁE
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 9 1. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 10 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TŁUMACZENIAMI 12 1. 78 30 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 13 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 14 1. 62 02
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 15 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 16 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 17 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 18 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 19
1. 26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO
SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 20 1. 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 21 1. 47 54 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22 1. 47
29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 23 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 24 1. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC
ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJA-
19 LIPCA 2012 R.
LIZOWANYCH SKLEPACH 25 1. 47 73 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH
Poz. 116058. PETROMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425538. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16829/12/499]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PETROMAX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica
SIELSKA nr domu 17A kod pocztowy 60-129 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 26.06.2012 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RUDASZ 2. DIANA
HELENA 3. 72100104209 5. 495 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ 2. Kapitał nie
został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. SADOWSKI 2. PIOTR 3. 84062905897
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 3 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Poz. 116059. PETROSELL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000424872. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13859/12/249]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PETROSELL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
BĘDZIŃSKI gmina BĘDZIN miejscowość BĘDZIN
2. miejscowość BĘDZIN ulica MAŁACHOWSKIEGO
nr domu 41 nr lokalu 76 kod pocztowy 42-500 poczta BĘDZIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.05.2012 NOTARIUSZ ADAM PODSIADŁO KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE
GÓRNICZEJ (41-300) PRZY ULICY GRANICZNEJ 12/111, REPERTORIUM A NR 2915/2012
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. WÓJCIK 2. GRZEGORZ KRZYSZTOF
3. 86082208958 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
– 65 –
w skład organu 1 1. WÓJCIK 2. GRZEGORZ
KRZYSZTOF 3. 86082208958 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 2 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 1. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 5 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI
I RUD METALI 6 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 7 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 8 1. 47 82
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 9 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Poz. 116060. PHONG - NHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425414.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4070/12/538]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PHONG NHA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość
CZĘSTOCHOWA ulica ŚLĄSKA nr domu 22 nr lokalu 16 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.12.2011 R. REPERTORIUM A NR 6320/2011,
NOTARIUSZ MARIA WINIARSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. RACŁAWICKA 4. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PHAM NGOC 2. CHINH 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA WSZELKICH DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. PHAM NGOC 2. CHINH 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 2 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
METALI I RUD METALI 3 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 4 1. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
5 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH 6 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 7 1. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
8 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 10 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11
1. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW
I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 1. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
13 1. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 1. 47
24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 15 1. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 1. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17
1. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
NA STACJACH PALIW 19 1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 20 1. 47
42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21 1. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 22 1. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 23 1. 47 52
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 24
1. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW,
CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH
ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 25 1. 47
54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 26 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 27 1. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 28 1. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
29 1. 47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
30 1. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31 1. 47 65 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 32 1. 47
71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
33 1. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA
I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 1. 47
73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 35 1. 47 74
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE,
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 36 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 37 1. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 38
1. 47 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW,
ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 39 1. 47 78
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 40 1. 47 79
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 41 1. 47 81 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 42 1. 47 82
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEK-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
STYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 43 1. 47 89
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 44 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 45 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 46 1. 49 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY 47 1. 49 20
Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 48 1. 49 31
Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI
I PODMIEJSKI 49 1. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 50 1. 49 39 Z POZOSTAŁY
TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 51 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 52 1. 49 42
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 53 1. 49 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH 54 1. 49 50
B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 55 1. 50 10 Z TRANSPORT MORSKI
I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI 56 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 57
1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
Poz. 116061. PHSS ANGIELKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ. KRS 0000425424.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10101/12/516]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PHSS ANGIELKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚICĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość
ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica ŻELIGOWSKIEGO nr domu 8/10 kod pocztowy 90-753 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej [email protected] Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 27.04.2012 R., REPERTORIUM A NR
1250/2012., NOTARIUSZ WALDEMAR JEZIORSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W ZGIERZU
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. RZEPKA 2. TADEUSZ 3. 59050208715 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. WESOŁOWSKI 2. TOMASZ
MARCIN 3. 75122807790 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. KOŁODZIEJCZYK 2. MICHAŁ WŁODZIMIERZ
3. 77061401891 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KOŁODZIEJCZYK 2. MICHAŁ
WŁODZIMIERZ 3. 77061401891 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RZEPKA 2. TADEUSZ
3. 59050208715 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 61
Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU
ZBÓŻ 2 1. 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH
I CIASTEK 3 1. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH
I PIEKARSKICH 4 1. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
– 66 –
Poz. 116062. POLSKIE TOWARZYSTWO ROLNICZE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000422683. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/4716/12/725]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POLSKIE TOWARZYSTWO ROLNICZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M.
BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość
BYDGOSZCZ 2. miejscowość BYDGOSZCZ ulica
TETMAJERA nr domu 14 kod pocztowy 85-337
poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13 STYCZNIA 2012 R., NOTARIUSZ PIOTR GÓRECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY UL. MOSTOWA 1, REPERTORIUM A NR 207/2012; AKTEM NOTARIALNYM
Z DNIA 15.06.2012 R. SPORZĄDZONYM PRZEZ
NOTARIUSZA PIOTRA GÓRECKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY PRZY UL. MOSTOWEJ 1 (REP. A NR 2277/2012) SKREŚLONO §
8 PKT 24, § 8 PKT 58 I § 8 PKT 59 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MONIUK 2. JACEK
LESZEK 3. 79082403034 5. 90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500 (CZTERY
TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. LEPIONKA
2. MARIA 3. 49081407803 5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDNOOSOBOWO
PREZES ZARZĄDU (REPREZENTACJA SAMOISTNA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MONIUK 2. JACEK LESZEK 3. 79082403034
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 11
Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM
RYŻU 2 1. 01 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH 3 1. 02 10
Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA
PRODUKTÓW LEŚNYCH 4 1. 02 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA 5 1. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 6 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 7 1. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 8 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
9 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 10 1. 58 12
Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 11 1. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 12 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 13 1. 58
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
14 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 15
1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH 16 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 17
1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 18 1. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 19 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 20
1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 21 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 22 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 23 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 24 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁAL-
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 25 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
26 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 27 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 28 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
29 1. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 30 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 31 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 32 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 33 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 34 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY 35 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE 36 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 37 1. 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 38 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
39 1. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 40 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 41 1. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 42 1. 73 12
B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 43
1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 44 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 45 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 46 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 47 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 48 1. 77
31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 49 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 50
1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 51 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 52 1. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 53 1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII,
PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 54 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW 55 1. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA
I BIURA KREDYTOWE 56 1. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 57 1. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 58 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 59 1. 94 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI POLITYCZNYCH 60 1. 96
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 116063. POMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425555. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/14083/12/69]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
19 LIPCA 2012 R.
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. POMA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica
ŚW. TOMASZA nr domu 35 nr lokalu 4 kod pocztowy 31-027 poczta KRAKÓW kraj POLSKA ——- Adres poczty elektronicznej [email protected] —
—- Adres strony internetowej WWW.POMA.COM.PL Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.06.2012 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. TURZAŃSKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 72111601218 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5 000 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. TURZAŃSKI 2. TOMASZ TADEUSZ 3. 72111601218 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 1. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 3 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 4 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 5 1. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM
MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
6 1. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 7 1. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ
I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 8 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 9 1. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 10 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 11 1. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 12 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 13 1. 50 TRANSPORT WODNY 14 1. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 15 1. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 16 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 17 1. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 18 1. 85 EDUKACJA 19 1. 91
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ 20 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Poz. 116064. RADAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425275. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22936/12/441]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
146131000 NIP 9522119443 3. RADAMO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
– 67 –
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica CHEŁMŻYŃSKA nr domu 211 kod
pocztowy 04-458 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.04.2012 R.,
NOTARIUSZ ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA, REP. A NR
1434/2012 ZMIANA § 3 21.05.2012 R., NOTARIUSZ
ANDRZEJ KARPOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WARSZAWA, REP. A NR 1718/2012.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SŁOWIKOWSKI 2. MARIUSZ 3. 83101815115
5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
100.000 ZŁOTYCH NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI
USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z BEATĄ SŁOWIKOWSKĄ 6. TAK 2 1. SŁOWIKOWSKA 2. BEATA
3. 84102413968 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 100.000 ZŁOTYCH NA ZASADZIE
WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ
Z MARIUSZEM SŁOWIKOWSKIM 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA
I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. SŁOWIKOWSKI 2. MARIUSZ
3. 83101815115 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 3 1. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
4 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 5 1. 43 39
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 6 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Poz. 116065. RENT MS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425457. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/4370/12/841]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RENT MS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA
miejscowość BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość
BIELSKO-BIAŁA ulica KATOWICKA nr domu 80 kod
pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.06.2012 R.,
AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER
10162/2012, NOTARIUSZ ANETA MAGDA ZIELECKA, KANCELARIA NOTARIALNA ANETA MAGDA-ZIELECKA AGNIESZKA KACZMARCZYK SPÓŁKA
CYWILNA, UL. RATUSZOWA 2/10, 43-300 BIELSKO-BIAŁA Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SŁAPA 2. KAZIMIERZ MAREK
3. 59030102857 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SŁAPA 2. JAKUB FILIP 3. 82032500330 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. DOBRZAŃSKI 2. ADAM PAWEŁ 3. 76121411711 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W RAZIE POWOŁANIA
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI SAMODZIELNIE, ZA WYJĄTKIEM SYTUACJI GDY USTAWA WYMAGA
UPRZEDNIEJ ZGODY LUB UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW BĄDŹ INNYCH ORGANÓW. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH
I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO:
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
PRZY ZACIĄGANIU ZOBOWIĄZAŃ LUB ROZPORZĄDZENIU MAJĄTKIEM SPÓŁKI DO KWOTY
50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH),
A POWYŻEJ TEJ KWOTY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SŁAPA 2. JAKUB FILIP
3. 82032500330 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 2 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 4 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
5 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 116066. „RENTHALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000425210. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16432/12/609]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „RENTHALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M. SIEDLCE gmina M. SIEDLCE miejscowość SIEDLCE 2. miejscowość
SIEDLCE ulica STAROWIEJSKA nr domu 232/234 kod
pocztowy 08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.12.2012 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA TROSZKIEWICZ PROWADZĄCA
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SIEDLCACH PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO NR 7, REPERTORIUM A NR
8918/2011 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. HALLMAKER UTLEIE AS 5. 1.000 (JEDEN TYSIĄC)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
200.000 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. TORGERSEN 2. JAN ERIK 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KNOP 2. MICHAŁ JERZY
3. 69120701699 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. TORGERSEN 2. HANS MARIUS 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 2 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 3 1. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 4 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 6 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 7 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 8 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 9 1. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH
CZĘŚCI 10 1. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA
BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 11 1. 33
11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 116067. SAGO CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425465.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7901/12/814]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SAGO CARGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość
LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica JANA SAWY
nr domu 6 nr lokalu 04 kod pocztowy 20-632 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.06.2012 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ŚWIĆ 2. ARTUR PAWEŁ 3. 78011909292 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ŚWIĆ 2. MARTA
3. 81032802909 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ŚWIĆ
2. ARTUR PAWEŁ 3. 78011909292 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 2 1. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 3 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 1. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 7 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
8 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 10 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11
1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 12 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
13 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 14 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 15 1. 64
FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 16 1. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
Poz. 116068. SCAFFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425502. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3908/12/337]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SCAFFO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio-
– 68 –
tu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA
miejscowość BIELSKO-BIAŁA 2. miejscowość
BIELSKO-BIAŁA ulica GEN. MACZKA kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały 1 1. SCAFFO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA 3. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica LISTOPADOWA
nr domu 120 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 29.05.2012 R., AKT NOTARIALNY,
REPERTORIUM A NUMER 2496/2012, NOTARIUSZ
MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. NAD NIPREM
2. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. DANEL 2. MAGDALENA DOROTA
3. 78080800249 5. UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. POLEWKA 2. MAREK LESZEK 3. 68052205798 5. 2 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU JEST
UMOCOWANY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. CZŁONEK ZARZĄDU UMOCOWANY JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH
KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZAĆ BĘDZIE
KWOTY 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), W POZOSTAŁYM ZAKRESIE WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CZŁONKA ZARZĄDU
Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DANEL 2. MAGDALENA DOROTA
3. 78080800249 5. P [REZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. DANEL 2. ROBERT REMIGIUSZ 3. 79092013313 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 58 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
2 1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 3 1. 73
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
4 1. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE
USŁUGI 5 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 6 1. 43 31 Z TYNKOWANIE
7 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH
OKREŚLONYCH TOWARÓW 8 1. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
9 1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 10 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Poz. 116069. SERW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425419. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7479/12/764]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SERW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
M. CHEŁM gmina M. CHEŁM miejscowość CHEŁM
2. miejscowość CHEŁM ulica WOŁYŃSKA nr domu
49 kod pocztowy 22-100 poczta CHEŁM kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.05.2012
R., NOTARIUSZ JACEK PRZETOCKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W CHEŁMIE, REP. A NR 4546/2012
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1 1. SADLAK 2. MARCIN 3. 72061206675 5. 49
UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 4.900,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZADU ŁACZNIE ALBO CZŁONEK ZARZADU ŁACZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SADLAK 2. MARCIN 3. 72061206675 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
3 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
4 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 1. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
6 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 7 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 8 1. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 9 1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 10 1. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 11 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 12 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 13 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 116070. SILVERMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425297.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23115/12/661]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SILVERMANN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica PORY nr domu 78
nr lokalu 12.32 kod pocztowy 02-757 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.06.2012 R., NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR
10502/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KRUPA 2. OLGA 3. 77122504622
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KOWALSKI 2. ADAM ROBERT 3. 69021310354 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTACJI
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KRUPA 2. OLGA
3. 77122504622 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 72
Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
2 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI
19 LIPCA 2012 R.
I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 3 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
4 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW
I ZŁOMU 5 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 1. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 1. 58 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 8 1. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 9 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM
I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 10 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 11 1. 58
29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 12 1. 59 11
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 13 1. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI
WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 14 1. 59
20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 15 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 16 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 17
1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
18 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 19 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 20 1. 63 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 21 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 22 1. 73 12 B POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH DRUKOWANYCH 23 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH
(INTERNET) 24 1. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH 25 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO
PROJEKTOWANIA 26 1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
FOTOGRAFICZNA
Poz. 116071. SMART REALTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425497.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13960/12/62]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SMART REALTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW
ulica PL. WOLNICA nr domu 13 nr lokalu 10 kod
pocztowy 31-060 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26.06.2012 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. RACZEK 2. MARIUSZ 3. 88060103837 5. 95
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU.
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ
Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. RACZEK
2. MARIUSZ 3. 88060103837 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 02 LE-
– 69 –
ŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 2 1. 01
UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT,
ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 3 1. 09 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
4 1. 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
TRANSPORTOWEGO 5 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 6 1. 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 7 1. 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 8 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
9 1. 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ
10 1. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW
CHEMICZNYCH 11 1. 29 PRODUKCJA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 12 1. 10 PRODUKCJA
ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 13 1. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 14 1. 13 PRODUKCJA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH 15 1. 11 PRODUKCJA
NAPOJÓW 16 1. 16 PRODUKCJA WYROBÓW
Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 17 1. 33
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ 18 1. 24 PRODUKCJA METALI 19 1. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 20 1. 22
PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW
SZTUCZNYCH 21 1. 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 22 1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
23 1. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 24 1. 31 PRODUKCJA MEBLI 25 1. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 26 1. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 27
1. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM,
PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 28 1. 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 29 1. 39
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 30 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 31 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 32 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 33 1. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 34 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 35 1. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
36 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 37
1. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 38 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 39 1. 55 ZAKWATEROWANIE 40 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 41 1. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 42 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 43 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 44 1. 60
NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 45 1. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 46 1. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA
I FUNDUSZE EMERYTALNE 47 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 48 1. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 49
1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 50 1. 75 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 51 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 52 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 53 1. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 54 1. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
I DORADZTWO PODATKOWE 55 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 56 1. 79
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI,
POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ
ZWIĄZANE 57 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 58
1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 59 1. 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 60
1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 61
1. 85 EDUKACJA 62 1. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 63 1. 93
DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 64 1. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Poz. 116072. SMSJ INWESTYCJE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA. KRS
0000425533. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12918/12/594]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. SMSJ INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW
ulica IGOŁOMSKA nr domu 27 kod pocztowy
31-983 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 12.06.2012 R. REPERTORIUM
A NR 3238/2012, NOTARIUSZ DOMINIKA ANGERMAN-WAJDA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, UL. PIŁSUDSKIEGO 36/4.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SMOLEŃSKI 2. JANUSZ JÓZEF
3. 49062102378 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ 6. NIE 2 1. MATULKA 2. PRZEMYSŁAW 3. 75042500517 5. 40 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ 6. NIE 3 1. ŚLIWA 2. EWA BOGUSŁAWA 3. 65042906185 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JAK I JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. MAJERCZAK 2. MARZENA MAŁGORZATA 3. 78051314360
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2 1. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
3 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 4 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 6 1. 68 31
POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7 1. 68 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 116073. STALMONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425195.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16633/12/212]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. STALMONTAŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina WOLANÓW miejscowość MŁODOCIN WIĘKSZY 2. miejscowość
MŁODOCIN WIĘKSZY nr domu 86 kod pocztowy
26-624 poczta KOWALA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. - AKT NOTARIALNY Z DNIA
05.04.2012 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ DUTKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W RADOMIU, REPERTORIUM A NR
3237/2012, - AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.05.2012 R.
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA URSZULĘ
DUTKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ
W RADOMIU, REPERTORIUM A NR 4763/2012 ZMIANA § 10 UST. 2 I § 18 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BERAK 2. STANISŁAW KAROL 3. 65091107230
5. 200 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ 6. NIE 2 1. PASEK 2. GRZEGORZ
3. 78052305695 5. 200 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 20000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KOŁODZIEJCZYK 2. JOLANTA
3. 67062303681 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. BERAK 2. STANISŁAW KAROL 3. 65091107230 4. PROKURA SAMODZIELNA
2 1. PASEK 2. GRZEGORZ 3. 78052305695 4. PROKURA SAMODZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 20
Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 2 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 5 1. 42 12 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 6 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 7 1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 8 1. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
9 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 10 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 11 1. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 12 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 13 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 14 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 15 1. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 16
1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 17 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 18 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 19 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 20 1. 43
34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 21 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 22 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
– 70 –
23 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 24 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 25 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 26 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 27 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 28 1. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 29 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 30 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 31 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 32 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 33 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 34 1. 71
11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
35 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
36 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 37 1. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 38 1. 77 32 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 39 1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 40 1. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
Poz. 116074. T.I.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425438. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7591/12/299]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. T.I.G. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN
miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZTYN
ulica SZARYCH SZEREGÓW nr domu 5 kod pocztowy 10-072 poczta OLSZTYN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.06.2012 R. NOTARIUSZ ADAM BIERANOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 1810/12
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. WĘGRZYN 2. ŁUKASZ 3. 93092001116 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WĘGRZYN 2. BEATA
ANNA 3. 69030802664 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
3 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
4 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
5 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 1. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
7 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
8 1. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA
Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 9 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ
SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116075. „TAMBIEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425405. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6852/12/648]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „TAMBIEN”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. ZIELONA GÓRA gmina M. ZIELONA GÓRA miejscowość
ZIELONA GÓRA 2. miejscowość ZIELONA GÓRA ulica K. LISOWSKIEGO nr domu 9 A kod pocztowy
65-072 poczta ZIELONA GÓRA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.06.2012 R., NOTARIUSZ EDYTA SOMPOLIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM
A NUMER 1578/2012. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. „INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 978006672
4. 0000158428 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000, - ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO
SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI W WYNIKU KTÓRYCH DOJDZIE DO ROZPORZĄDZENIA
PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ DO WYSOKOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WARTOŚCI
300.000,00 (TRZYSTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY W PRZYPADKU
ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ŁAWRYNOWICZ 2. PAWEŁ JAKUB
3. 80093007432 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 UPRAWY
ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
2 1. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
3 1. 03 RYBACTWO 4 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 5 1. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 6 1. 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 7 1. 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 8 1. 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 9 1. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA
ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 10 1. 17 PRODUKCJA
PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 11 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 12 1. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW
I WYROBÓW CHEMICZNYCH 13 1. 22 PRODUKCJA
WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 14
1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 15
1. 24 PRODUKCJA METALI 16 1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 17 1. 26 PRODUKCJA
KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 18 1. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH 19 1. 28 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 20 1. 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 21 1. 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 22 1. 31 PRODUKCJA MEBLI 23 1. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 24 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 25 1. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ
I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
26 1. 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE
WODY 27 1. 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE
ŚCIEKÓW 28 1. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE
19 LIPCA 2012 R.
ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 29
1. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 30 1. 41 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 31 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 32
1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 33
1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 34 1. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 35 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 36 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 37 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 38 1. 53 DZIAŁALNOŚĆ
POCZTOWA I KURIERSKA 39 1. 55 ZAKWATEROWANIE 40 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 41 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 42 1. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 43 1. 61 TELEKOMUNIKACJA 44 1. 62
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 45 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
46 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 47 1. 66 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 48 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 49 1. 69
2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 50 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 51 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 52 1. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 53 1. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
54 1. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 55 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 56 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 57 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW
I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 58 1. 80
DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 59 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW
ZIELENI 60 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 61 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 62 1. 85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 63 1. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 64 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 65 1. 95 NAPRAWA
I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 66 1. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 67 1. 97 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW 68 1. 98 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY
I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
Poz. 116076. TBM-C SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425464. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16760/12/73]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
– 71 –
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TBM-C
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat OTWOCKI gmina OTWOCK miejscowość
OTWOCK 2. miejscowość OTWOCK ulica UL. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA nr domu 9 nr lokalu
1 kod pocztowy 05-400 poczta OTWOCK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.05.2012 R., SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA CHAŁUPCZAKA,
KANCELARIA NOTARIALNA UL. JASTRZĘBOWSKIEGO 24, 02-786 WARSZAWA, REPERTORIUM
A NR 6270/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. TBM DOM SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 691563618
4. 0000046754 5. 100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI
NOMINALNEJ 50,00 PLN ŁĄCZNA WARTOŚĆ
UDZIAŁÓW 5 000,00 PLN (PIĘĆ TYSIĘCY
ZŁ,00/100GR) 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU
SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STASZKIEWICZ 2. ARTUR JERZY 3. 62092401196 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. RADZISZEWSKI 2. ANDRZEJ ZBIGNIEW
3. 50120302416 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 38 1 ZBIERANIE ODPADÓW 2 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 1. 46
7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ
HURTOWA 6 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 7 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 8 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 9 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 10
1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 11
1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 13 1. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH 14 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 15 1. 81 30
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 16 1. 82
19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 17 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 18 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 19 1. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 116077. THERMOTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425106. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[GL.X NS-REJ.KRS/8135/12/644]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. THERMOTECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE 2. miejscowość ZABRZE ulica WOLNOŚCI nr domu 345A kod pocztowy 41-800 poczta
ZABRZE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 22.02.2012 R. NOTARIUSZ GRAŻYNA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, AKT
NOTARIALNY REP. A NR 1556/2012 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WALIGÓRA 2. JERZY
3. 58021506751 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. DERELA 2. MARCIN 3. 76111407232 5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANI
SĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WALIGÓRA 2. JERZY 3. 58021506751
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
2 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
3 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4 1. 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
5 1. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 6 1. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 7 1. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 8 1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW
I SAMOLOTÓW 9 1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 10 1. 33 19
Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 11 1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 12 1. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 116078. TIBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425390. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8513/12/604]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
301990165 3. TIBUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. LESZNO gmina
M. LESZNO miejscowość LESZNO 2. miejscowość
LESZNO ulica FRYDERYKA CHOPINA nr domu 29
kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.12.2011 R.,
NOTARIUSZ BRONISŁAWA PLECHA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZAMOTUŁACH, REP. A NR
11754/2011 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. JAKUBIAK-SĘK 2. ANNA KATARZYNA 3. 82091904889 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SĘK
2. WŁODZIMIERZ PIOTR 3. 73062209896 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. SĘK 2. WŁODZIMIERZ PIOTR 3. 73062209896 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2 1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 3 1. 32 12 Z PRODUKCJA
WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH 4 1. 32
13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH 5 1. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 1. 47 65
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 1. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 8 1. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
9 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
10 1. 47 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 1. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 14 1. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 15 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 16 1. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 17
1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 18 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 19 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 20 1. 66
22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW
UBEZPIECZENIOWYCH 21 1. 66 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 22 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 23 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
24 1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 25
1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 26 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 27 1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 28 1. 82
91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 29 1. 82 92
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 30
1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
31 1. 85 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 32 1. 85
59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 33
1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Poz. 116079. TRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425541. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24431/12/73]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TRAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE po-
– 72 –
wiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 51 nr lokalu 622A kod pocztowy
04-028 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.06.2012 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STEFANIAK 2. ARTUR JACEK 3. 79112108737 5. 91 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 550,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. STEFANIAK 2. ARTUR JACEK
3. 79112108737 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 3 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
4 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 5 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Poz. 116080. TS APOLLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425117. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14044/12/186]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TS APOLLO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat GRODZISKI gmina GRODZISK MAZOWIECKI miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI 2. miejscowość GRODZISK MAZOWIECKI ulica ROMUALDA TRAUGUTTA nr domu 40C nr lokalu 11 kod
pocztowy 05-825 poczta GRODZISK MAZOWIECKI
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 10.05.2012 R., NOTARIUSZ
KRZYSZTOF KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU, UL. BRACI TUŁODZIECKICH
9, 09-200 SIERPC, REPERTORIUM A NR 2498/2012
ORAZ AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2012 R.,
REPERTORIUM A NR 3355/2012, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF KUSKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU - ZMIANA PAR. 6
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE MAXIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 142046785
4. 0000337738 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4900 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: - W PRZYPADKU
POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA) - W PRZYPADKU
POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. TOPOLEWSKA 2. MILENA 3. 90060500163 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 08 1 WYDOBYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY 2 1. 08
9 GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 3 1. 09 DZIAŁALNOŚĆ
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO
I WYDOBYWANIE 4 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 5 1. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 6 1. 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 7 1. 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 8 1. 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 9 1. 16 PRODUKCJA WYROBÓW
Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 10 1. 17
PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 11
1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH
NOŚNIKÓW INFORMACJI 12 1. 20 1 PRODUKCJA
PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW
I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH 13 1. 20 2 PRODUKCJA
PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW
AGROCHEMICZNYCH 14 1. 20 3 PRODUKCJA
FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB
DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH 15
1. 20 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW,
ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 16
1. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 17 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 18 1. 24 5 ODLEWNICTWO METALI 19 1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 20 1. 26 PRODUKCJA
KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 21 1. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH 22 1. 28 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 23 1. 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 24 1. 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 25 1. 31 PRODUKCJA MEBLI 26 1. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA
WYROBÓW 27 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA
I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 28 1. 38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM,
PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 29 1. 41 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 30 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
31 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 32 1. 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 33 1. 45 2 KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 34 1. 45 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 35 1. 45 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH
NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO NICH 36 1. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 37 1. 46 2 SPRZEDAŻ
HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 38 1. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 39
1. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 40 1. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA
NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 41 1. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 42 1. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 43 1. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 44
1. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 45
1. 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
46 1. 47 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 47
1. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 48 1. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 49 1. 47
19 LIPCA 2012 R.
6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 50 1. 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 51 1. 47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 52 1. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 53 1. 49 2 TRANSPORT
KOLEJOWY TOWARÓW 54 1. 49 4 TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
55 1. 50 2 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY
TOWARÓW 56 1. 50 4 TRANSPORT WODNY
ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW 57 1. 51 2 TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW I TRANSPORT KOSMICZNY 58 1. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 59 1. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 60 1. 53 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
POCZTOWA I KURIERSKA 61 1. 55 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 62 1. 55
2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 63
1. 55 3 POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA
DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 64 1. 55 9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 65 1. 56 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 66 1. 56 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 67
1. 56 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 68 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 69 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 70 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 71 1. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 72 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 73 1. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 74 1. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 75 1. 77 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 76 1. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 77 1. 77 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM
AUTORSKIM 78 1. 78 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 79 1. 78 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 80 1. 78
3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 81 1. 79 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 82
1. 79 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ
ZWIĄZANE 83 1. 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 84 1. 81 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH 85 1. 81 2 SPRZĄTANIE
OBIEKTÓW 86 1. 81 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW
ZIELENI 87 1. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 88 1. 82 2 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL
CENTER) 89 1. 82 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 90
1. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 91 1. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 92 1. 91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z KULTURĄ 93 1. 92 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI
WZAJEMNYMI 94 1. 93 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 95 1. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
– 73 –
Poz. 116081. „UBROKER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425027. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9820/12/96]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
302096957 3. „UBROKER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ
gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ 2. miejscowość KALISZ ulica POLNA nr domu 20 kod pocztowy 62-800 poczta KALISZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 30.04.2012 R., NOTARIUSZ
ARKADIUSZ FRAJ, KANCELARIA NOTARIALNA
W KALISZU, REP. A NR 2212/2012 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SAŁATA 2. KRZYSZTOF JAN 3. 58011102253 5. 80 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. RUDOWICZ 2. ZENOBIA 3. 50041102649 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE
3 1. WARSZEWSKA 2. RENATA 3. 71041412426
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZNETUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WARSZEWSKA 2. RENATA 3. 71041412426
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RUDOWICZ 2. ZENOBIA 3. 50041102649 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 2 1. 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA
I FUNDUSZE EMERYTALNE 3 1. 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 4 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
5 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 6 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 7 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 8 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 10 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Poz. 116082. „VILLA NOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425557.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7386/12/781]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „VILLA NOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość
LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica CHOPINA
nr domu 10 nr lokalu 1 kod pocztowy 20-026 poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 01.06.2012 R. - REP. A NR 2399/2012, NOTARIUSZ GRZEGORZ KOŁODZIEJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE Rub. 5. 1. CZAS
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOWALIK 2. MAŁGORZATA 3. 77020808565 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500 ZŁ
(DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. SAWA 2. DOROTA JOANNA 3. 79070903344 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KOWALIK
2. MAŁGORZATA 3. 77020808565 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SAWA 2. DOROTA JOANNA
3. 79070903344 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 3 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 1. 69 10
Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
Poz. 116083. „VINO TRIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000425525. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22563/12/797]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. „VINO TRIO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica KOSZYKOWA nr domu 60/62
nr lokalu 43 kod pocztowy 00-673 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 19-06-2012 R., REP. A NR 4094/2012, NOTARIUSZ JOANNA SZESZKOWSKA. AL.NIEPODLEGŁOŚCI NR 245 LOK.103 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FORTUNA 2. JANUSZ 3. 58120101691 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. EDELHAJT 2. BOLESŁAW 3. 51011800039
5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
20.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. NORWICZ 2. MICHAŁ 3. 58122302670 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 60000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FORTUNA 2. JANUSZ
3. 58120101691 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. EDELHAJT 2. BOLESŁAW 3. 51011800039
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. NORWICZ
2. MICHAŁ 3. 58122302670 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 2 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 4 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 1. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 7 1. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 1. 46 1 SPRZEDAŻ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 9 1. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 10 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 11
1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 12 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
Poz. 116084. VIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425129. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/14313/12/125]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina GÓRA KALWARIA
miejscowość GÓRA KALWARIA 2. miejscowość
GÓRA KALWARIA ulica WYSZYŃSKIEGO nr domu
1 kod pocztowy 05-530 poczta GÓRA KALWARIA
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 08.05.2012 R., NOTARIUSZ PAWEŁ GMEREK,
KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY KOŚCIUSZKI NR 17, 05-500 PIASECZNO, REPERTORIUM A NR 4636/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TRZCIŃSKI 2. JACEK
WITOLD 3. 70061501417 5. 50 UDZIAŁÓW PO 50,00
KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. RYTKO 2. ANNA 3. 73012301128 5. 50 UDZIAŁÓW PO 50,00 KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JAK
I W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SZCZEGÓLNYCH LUB OKREŚLONEGO RODZAJU ZARZĄD
MOŻE USTANOWIĆ PEŁNOMOCNIKA (LUB PEŁNOMOCNIKÓW) DZIAŁJĄCYCH SAMODZIELNIE
W GRANICACH UMOCOWANIA. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. TRZCIŃSKI
2. JACEK WITOLD 3. 70061501417 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RYTKO 2. ANNA 3. 73012301128
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 1. 11
PRODUKCJA NAPOJÓW 3 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 1. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 1. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 6 1. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 7 1. 55 ZAKWATEROWANIE
8 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 9 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE
DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 10
1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 11 1. 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 12 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 13 1. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 14 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 15 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
16 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 17 1. 94 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW
– 74 –
Poz. 116085. VTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425544. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2012.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7400/12/908]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. VTIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN
2. miejscowość LUBLIN ulica KRAKOWSKIE
PRZEDMIEŚCIE nr domu 54 kod pocztowy 20-002
poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 15.05.2012 R. - REP. A NR 1962/2012,
NOTARIUSZ ANDRZEJ TATARA, KANCELARIA
NOTARIALNA W LUBLINIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. URBAŃSKA
SERGIEL 2. MAGDALENA KONSTANCJA
3. 72032901866 5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500
(DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. ŁADNIAK 2. RENATA 3. 79091902085 5. 25
(DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500 (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK
ZARZĄDU; 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SERGIEL 2. ANDRZEJ MARIAN
3. 64032501993 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. ŁADNIAK 2. DARIUSZ
WAWRZYNIEC 3. 78111403959 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 61 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 2 1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI
SATELITARNEJ 3 1. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 4 1. 62
03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
5 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 6 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 7 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 8 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 116086. WALOSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425518. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22708/12/78]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON
146171760 NIP 5272679037 3. WALOSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL.JANA PAWŁA II nr domu 29 kod
pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
——- Adres poczty elektronicznej [email protected] Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 20-06-2012 R., NOTARIUSZ MAREK MAJCHRZAK, KANCELARIA NOTARIALNA MAREK
MAJCHRZAK, TOMASZ PIEPER SPÓŁKA CYWILNA, UL. POLMA 22 LOK. 13,00-630 WARSZAWA;
REPERTORIUM A NR 2829/2012 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JUNCUS OY SPÓŁKA AKCYJNA 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WIÓRKIEWICZ 2. MARIUSZ 3. 73030305652
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 1. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
3 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 4 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 7 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 8 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 9 1. 73 1 REKLAMA
Poz. 116087. WARMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425445. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8195/12/570]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WARMIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat KĘTRZYŃSKI gmina KĘTRZYN miejscowość KĘTRZYN 2. miejscowość KĘTRZYN ulica BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu
5 kod pocztowy 11-400 poczta KĘTRZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2012 R., REP. A NR
3529/2012, NOTARIUSZ REGINA KAMIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘTRZYNIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE
ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LEWANDOWSKI 2. JANUSZ JERZY 3. 55081408171 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. KLUCZKOWSKA 2. MARIA JOLANTA
3. 59052007107 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 2 1. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
3 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA-
19 LIPCA 2012 R.
CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 4 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA
Poz. 116088. WIFI24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425391. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[GL.X NS-REJ.KRS/6164/12/64]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WIFI24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE 2. miejscowość GLIWICE ulica DOLNA nr domu 12 kod pocztowy 44-100 poczta GLIWICE kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 24.04.2012., NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO,
KACELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP.
A NR 3004/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. BUCHATSKYY 2. MYKOLA 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
6. NIE 2 1. ADVATUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 241490977
4. 0000351383 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZENIA WOLI, REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM W TYM PODPISYWANIA UMÓW ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. BUCHATSKYY 2. MYKOLA 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. KOWALCZYK 2. GRZEGORZ ZBIGNIEW
3. 65122807975 5. WICEPREZEZ ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 26 20
Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 2 1. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU
(TELE)KOMUNIKACYJNEGO 3 1. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
4 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 5 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 6 1. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
7 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 8 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
9 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 10 1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 1. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 1. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
13 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 14 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 15 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 16 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 17 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 18 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DA-
– 75 –
NYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 19
1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
20 1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 21 1. 95
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 22 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 116089. WIGOSTAV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425528. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/4765/12/929]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WIGOSTAV
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN 2. miejscowość CIESZYN ulica POKOJU
nr domu 1 kod pocztowy 43-400 poczta CIESZYN
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.06.2012 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KOWALOVA 2. BEATA 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOWALOVA 2. BEATA 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 10
Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 2 1. 16
21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH
I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 3 1. 16
22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 4 1. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH
DLA BUDOWNICTWA 5 1. 16 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 6 1. 22 21
Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 7 1. 22 23
Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 8 1. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 9 1. 23 13 Z PRODUKCJA SZKŁA
GOSPODARCZEGO 10 1. 23 19 Z PRODUKCJA
I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZAJĄC
SZKŁO TECHNICZNE 11 1. 25 11 Z PRODUKCJA
KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 12
1. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 13 1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW
METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 1. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 15 1. 31 09 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH MEBLI 16 1. 33 11 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 17 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 18 1. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 19 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 20 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 21 1. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 22
1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 23 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 24 1. 43 13 Z WYKONYWANIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 25 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 26 1. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 27
1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 28 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 29 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 30 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 31 1. 43
34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 32 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 33 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
34 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 35 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 36 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 37 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 38 1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH,
STATKÓW I SAMOLOTÓW 39 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 40
1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 41 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 42 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 43
1. 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 44
1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 45
1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 46 1. 52 22
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 47 1. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 48 1. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 49 1. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 50 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 51 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 52 1. 56
21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 53 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 54 1. 56
30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 55 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 56 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 57 1. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 58 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 59 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 60
1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 61 1. 77 32 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 62 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 63 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH 64 1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 65 1. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 66 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
67 1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 68 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 69 1. 96 03 Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA 70 1. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 116090. WILK STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425431.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13236/12/798]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WILK STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW
ulica CZARNOWIEJSKA nr domu 49 nr lokalu 3 kod
pocztowy 30-049 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.06.2012 R.,
ASESOR NOTARIALNY MGR SŁAWOMIR GOŁĄBEK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MGR JANA DAMULEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA MGR
JAN DAMULEWICZ, MGR WITOLD KAPUSTA,
MGR KONRAD SEWERYN SPÓŁKA CYWILNA, UL.
ARMII KRAJOWEJ 19, 30-150 KRAKÓW, REP. A NR
12002/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WILK 2. BEATA 3. 67070801762
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ
REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WILK 2. BEATA 3. 67070801762 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOTOWICZ 2. PAWEŁ
STEFAN 3. 68091802631 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 13 30
Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
2 1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW
Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH
DO WYPLATANIA 3 1. 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
4 1. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 5 1. 18 13
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 6 1. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 7 1. 18 20
Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 8 1. 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 9 1. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
10 1. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW,
ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 12 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 1. 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 14 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 15 1. 58 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 16 1. 58 14 WYDAWANIE
CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 17
1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 18 1. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 19 1. 58 29
Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 20 1. 59 11
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 21 1. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRO-
– 76 –
DUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI
WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 22 1. 59
13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 23 1. 59 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 24 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 25
1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 26
1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 27 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 28 1. 73 12 A POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 29 1. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 30
1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 31 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 32 1. 73
20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 33
1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 34 1. 74 20
Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 35 1. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 36 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 37 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 38 1. 85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 39 1. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 40 1. 90 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM
PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 41 1. 90 02
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 42 1. 90 03
Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA 43 1. 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 44 1. 91 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW
ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH
Poz. 116091. WISE PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425454.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14732/12/770]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WISE PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat M. DĄBROWA GÓRNICZA gmina M. DĄBROWA GÓRNICZA miejscowość DĄBROWA
GÓRNICZA 2. miejscowość DĄBROWA GÓRNICZA
ulica JAWOROWA nr domu 40 kod pocztowy
41-300 poczta DĄBROWA GÓRNICZA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 18 CZERWCA
2012 R. PRZED NOTARIUSZEM IZABELĄ BIEŃKO-MAJ W KANCELARII NOTARIALNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY ULICY 3-GO MAJA 14 REP.
A 4610/2012 - UMOWA SPÓŁKI 25.06.2012 R. NOTARIUSZ IZABELA BIEŃKO - MAJ W KANCELARII
NOTARIALNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ PRZY
ULICY 3-GO MAJA 14 REP. A NR 4835/2012 - ZMIANA PAR. 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PECIAK 2. MARIUSZ
MAREK 3. 70071315053 5. 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.400,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SZUMERA
2. RAFAŁ SZYMON 3. 75071801155 5. 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI I DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, A TAKŻE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. PECIAK 2. MARIUSZ MAREK 3. 70071315053 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZUMERA 2. RAFAŁ SZYMON
3. 75071801155 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2 1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 3 1. 33 11 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 4 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MASZYN 5 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
6 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 7 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 8 1. 42 11 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
9 1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 10 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 11 1. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 12
1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 13 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 14 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 15 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 16 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 17 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 18 1. 43
31 Z TYNKOWANIE 19 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 20 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 21 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 22
1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 23
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 24 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 25 1. 46 16
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 26 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ
W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 27 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 28 1. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 29
1. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 30 1. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
31 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 32
1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 33 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 34 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 35 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 36 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 37 1. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 38 1. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 39 1. 58 11 Z WYDAWANIE
KSIĄŻEK 40 1. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW
ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 41 1. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 42 1. 58
14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH
PERIODYKÓW 43 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 44 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
19 LIPCA 2012 R.
W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 45 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 46 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 47 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 48
1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 49 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 50 1. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 51 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 52 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 53 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 54 1. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 55 1. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 56
1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 57
1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 58 1. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W RADIO I TELEWIZJI 59 1. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 60 1. 73 12
C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 61 1. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH 62 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO
PROJEKTOWANIA 63 1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
FOTOGRAFICZNA 64 1. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 65
1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 66 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 67 1. 81 30
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 68 1. 82
30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 69 1. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 70 1. 95 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KOWALSKI 2. GRZEGORZ WITOLD
3. 55030305610 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. KOWALSKI 2. PRZEMYSŁAW BARTOSZ
3. 86050903357 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 2 1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 1. 61 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 4 1. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI
5 1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 6 1. 62
02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 7 1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 8 1. 95 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 9 1. 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 10 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 11 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 12
1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 14
1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 15
1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 16 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 17 1. 73
20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 18
1. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 19
1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 20 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 21 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 22 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 23 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
Poz. 116092. WIZJER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425539. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24333/12/774]
Poz. 116093. WODZISŁAW CZYSTA ENERGIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000425276. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7757/12/623]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WIZJER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica SUROWIECKIEGO nr domu 12
nr lokalu 212 kod pocztowy 02-785 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 26.06.2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KOWALSKI 2. GRZEGORZ WITOLD 3. 55030305610 5. 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 800,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. WODZISŁAW CZYSTA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI
gmina ŻYRAKÓW miejscowość BOBROWA WOLA
2. miejscowość BOBROWA WOLA nr domu 72 kod
pocztowy 39-203 poczta NAGOSZYN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.06.2012 R. NOTARIUSZ WOJCIECH KRÓLIKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY, UL. SPÓŁDZIELCZA 3, REP. A NR 3.505/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. „AUTODISTRIBUTION INVEST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 691770323 4. 0000183354
– 77 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
5. 40 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000
ZŁ 6. NIE 2 1. FISZER 2. TOMASZ 3. 75102600278
5. 10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. TAK PRZY ZARZĄDZIE
JEDNOOSOBOWYM, JAK I WIELOOSOBOWYM
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST
DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOLBUSZ 2. LUCJAN 3. 63061710057 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOLBUSZ 2. DARIUSZ
3. 65090505794 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci 1 1. KOLBUSZ 2. JÓZEF
3. 52031906932 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 50
Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)
2 1. 01 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 3 1. 02 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM
POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH 4 1. 02
20 Z POZYSKIWANIE DREWNA 5 1. 23 44 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH 6 1. 24 33 Z PRODUKCJA
WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO 7 1. 25
11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 8 1. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
9 1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 1. 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 11
1. 26 12 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH 12 1. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 13
1. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 14 1. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 15 1. 27 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW 16 1. 27 31 Z PRODUKCJA
KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH 17 1. 27 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH
I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI 18 1. 27
33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO
19 1. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 20 1. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 21 1. 28 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH,
SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 22 1. 28
12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO
NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO 23 1. 28 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
POMP I SPRĘŻAREK 24 1. 28 41 Z PRODUKCJA
MASZYN DO OBRÓBKI METALU 25 1. 28 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 26 1. 33 11 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 27 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 28 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 29 1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 30 1. 33
17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 31 1. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 32 1. 33 20 Z INSTALOWANIE
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 33 1. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 34 1. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 35 1. 35 13 Z DYSTRYBUCJA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 36 1. 35 14 Z HANDEL
ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 37 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 38 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 39 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 40 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 41
1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 42 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
WĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 43 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 44 1. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 45 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 46
1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
47 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 48 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 49 1. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 50 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 51 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 52 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 53 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 54 1. 43 34
Z MALOWANIE I SZKLENIE 55 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 56 1. 43 91 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 57 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 58 1. 46
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 59 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW,
RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 60
1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 61 1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 62
1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 63 1. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH,
OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 64 1. 46 17
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 65 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 66 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 67
1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 68 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 69 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 70 1. 64 19
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 71 1. 66
12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW
GIEŁDOWYCH 72 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 73 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 74 1. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 75 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 76 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 77 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 78 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 79 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 80 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 81 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE 82 1. 71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 83 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 84 1. 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 85 1. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 86 1. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 87 1. 77 32 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLA-
– 78 –
NYCH 88 1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 89 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 90
1. 80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA
91 1. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 92
1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 93 1. 85
60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Poz. 116094. ZACISZNY ZAKĄTEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425395. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/20806/12/235]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZACISZNY
ZAKĄTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ZŁOTA nr domu 61
nr lokalu 100 kod pocztowy 00-819 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 07.03.2012 R., NOTARIUSZ ANNA CHOMIUK
W KANCELARII NOTARIALNEJ ANNY CHOMIUK
W MIŃSKU MAZOWIECKIM, REP. A 561/2012
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. GRABCZAN 2. ZOFIA ANNA 3. 62052810222
5. 9500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
475000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. GRABCZAN
2. ZOFIA ANNA 3. 62052810222 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZEMBSKI 2. KRZYSZTOF STEFAN
3. 48040205579 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 2 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 1. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 1. 87 10
Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ 5 1. 87
20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 6 1. 87 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 7 1. 87 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 8 1. 88 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM
WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Poz. 116095. ZRE KATOWICE SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000425193. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14399/12/99]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRA-
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ZRE KATOWICE SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica GENERAŁA ZYGMUNTA WALTERA
JANKEGO nr domu 13 kod pocztowy 40-615 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DN.
05.04.2012, REPERTORIUM A NUMER 2942/2012,
NOTARIUSZ BOŻENA GÓRKA WOLNIK, KN W KATOWICACH, UL. GLIWICKA 6/4. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI KATOWICE SPÓŁKA AKCYJNA 3. 271570894 4. 0000076761 5. 2000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. CHOMIUK
2. SŁAWOMIR KRZYSZTOF 3. 74100404891 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 30
Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 2 1. 33 11 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 3 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
4 1. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 5 1. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 6 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 7 1. 25
62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 8 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 9 1. 28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 10 1. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 11 1. 28 12 Z PRODUKCJA
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO 12 1. 28 13
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK 13 1. 28 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
KURKÓW I ZAWORÓW 14 1. 28 15 Z PRODUKCJA
ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 15 1. 27 12
Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ
I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 16
1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 17 1. 27 90 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 18
1. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 19 1. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 20 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 21 1. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 22 1. 42
99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 23
1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 24 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 25 1. 46
1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 26 1. 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 27 1. 52 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW
28 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 29 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 30 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
19 LIPCA 2012 R.
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 31 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 32 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 33 1. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 34 1. 77 39 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 35 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 36 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 37 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 38 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 39 1. 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 40 1. 77 32 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 41 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 42 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 43 1. 78
30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 44 1. 66 21
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA
I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 45 1. 66
29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
g) Spółki akcyjne
Poz. 116096. BESTFARM SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000425444. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5580/12/435]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
3. BESTFARM SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
WĄBRZESKI gmina PŁUŻNICA miejscowość NOWA WIEŚ KRÓLEWSKA 2. miejscowość NOWA
WIEŚ KRÓLEWSKA nr domu 27 kod pocztowy
87-214 poczta PŁUŻNICA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 13.06.2012 R.; REP. A NR
2654/2012; ASESOR NOTARIALNY EDYTA MALINOWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAŁGORZATY SZYSZKO, KANCELARIA NOTARIALNA WE
WROCŁAWIU Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
4. TAK 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. OŚWIADCZENIE PRZEDSIĘBIORCY MARCINA PIOTRA ZAKIERSKIEGO
Z DNIA 13.06.2012 R. O PRZEKSZTAŁCENIU PROWADZONEJ PRZEZ SIEBIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NAZWĄ FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA-ZAKIERSKI-F.H.U ZAKIERSKI W SPÓŁKĘ
AKCYJNĄ BESTFARM SPÓŁKA AKCYJNA NA
PODSTAWIE ART. 584 ZN.1 KSH I ART. 584 ZN.9
KSH. REP A NR 2639/2012 ASESOR NOTARIALNY
EDYTA MALINOWSKA ZASTĘPCA NOTARIUSZA
MAŁGORZATY SZYSZKO KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU. PRub. Podmioty, z których powstała spółka 1 1. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA-ZAKIERSKI-F.H.U ZAKIERSKI 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. 558
5. 871713211 Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza
1 1. ZAKIERSKI 2. MARCIN PIOTR 3. 78101112959
5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 2974500,00 ZŁ
2. 991500,00 ZŁ 3. 29745000 4. 0, 10 ZŁ
5. 2974500,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji
1 1. A 2. 15515126 3. 15515126 AKCJI IMIENNYCH
SERII A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU
W TEN SPOSÓB, ŻE NA KAŻDĄ AKCJĘ TEJ SERII
PRZYSŁUGUJĄ 2 (DWA) GŁOSY NA WALNYM
ZGROMADZENIU SPÓŁKI. 2 1. B 2. 14229874
3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SA-
– 79 –
MODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ZAKIERSKI 2. MARCIN PIOTR
3. 78101112959 5. PREZES 6. NIE Rub. 2. Organ
nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MARSZAŁEK
2. JACEK 3. 67051501416 2 1. BŁAJSZCZAK
2. KRZYSZTOF 3. 55112106814 3 1. ZAKIERSKA
2. EWELINA 3. 56060817085 4 1. ZAKIERSKI 2. ARTUR 3. 77072212273 5 1. ZAKIERSKA 2. AGNIESZKA 3. 81121609882
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 75
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 2 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA,
NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION
I PASZ DLA ZWIERZĄT 3 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 4 1. 47 76
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN,
NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 1. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 6 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 7 1. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC
RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 8 1. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
9 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW
I ZŁOMU 10 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 11 1. 01 61
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 12 1. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
13 1. 01 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN 14 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 15 1. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 16
1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 17 1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 18 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 19 1. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 20 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 21 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 22 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 23 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 24 1. 38 11
Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 25 1. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 26 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Poz. 116097. GENESIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000424853. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15561/12/201]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA AKCYJNA
3. GENESIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica ZA CYTADELĄ nr domu 19 kod pocztowy 61-659 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. 18 MAJA 2012 R., NOTARIUSZ KATARZYNA
MIKOŁAJCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA
UL. MŁYŃSKA 3/4, 61-729 POZNAŃ, REP. NR
A 2901/2012 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
4. TAK 5. NIE Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA
W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ, W JAKIEJ DZIAŁAŁA PRZEDSIĘBIORCA ANNA LATOS-BIELEŃSKA CENTRUM GENETYKI MEDYCZNEJ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ, OŚWIADCZENIE
O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY Z DNIA
18 MAJA 2012 R. NAZWA REJESTRU, W KTÓRYM
PODMIOT JEST ZAREJESTROWANY: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMCJA O DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ NUMER W REJESTRZE:
41384/2003/S Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza
1 1. LATOS BIELEŃSKA 2. ANNA 3. 52041803025
5. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
3. 100000 4. 1,00 ZŁ 5. 100000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje
akcji 1 1. A 2. 100000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. 1. W PRZYPADKU
POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WE
WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SKŁADA PREZES SPÓŁKI.
2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LATOS
BIELEŃSKA 2. ANNA 3. 52041803025 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WALKOWIAK 2. ANETA
3. 73051412247 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PSTRĄG BIELEŃSKI 2. WITOLD 3. 51080403957
2 1. CHOJNACKA PACHURA 2. EWA 3. 46052803222
3 1. PSTRĄG BIELEŃSKI 2. ANDRZEJ 3. 92032315173
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 86 10
Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 2 1. 87 20 Z POMOC
SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 3 1. 86 21
Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 4 1. 86 22
Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA
5 1. 86 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 6 1. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 7 1. 86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH 8 1. 87 10 Z POMOC SPOŁECZNA
Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ
PIELĘGNIARSKĄ 9 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 10 1. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
11 1. 88 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA
BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ
PARAMEDYCZNA 13 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 14 1. 59 12
Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 15 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I MUZYCZNYCH 16 1. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ
WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 17 1. 59
14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 18 1. 60 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW
RADIOFONICZNYCH 19 1. 60 20 Z NADAWANIE
PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 20 1. 90 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM
PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 21 1. 90 02
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 22 1. 90 03
Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA 23 1. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 24 1. 85 52
Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 25 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 26 1. 63 91
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 27
1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 28
1. 91 01 A DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK 29 1. 91 01
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW 30 1. 91 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW 31 1. 91 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ
PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 32
1. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH 33 1. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH
I REKREACYJNYCH 34 1. 93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
KLUBÓW SPORTOWYCH 35 1. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 36
1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 37 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 38 1. 32 99 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 39 1. 58 14 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 40
1. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 41 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 42 1. 58 12 Z WYDAWANIE
WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 43 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 44 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
45 1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 46 1. 31 01 Z PRODUKCJA
MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 47 1. 26 60
Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO 48 1. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 49 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 50 1. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 51 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 52 1. 56 29 Z POZOSTAŁA
USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
53 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 54 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 55 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 56 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 57 1. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 58 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 59 1. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
60 1. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE,
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 61 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 62
1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 63 1. 49 42
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 64 1. 49 39 Z POZOSTAŁY
TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 65 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 66 1. 51 10
Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI 67 1. 51 21
Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW 68 1. 72 11
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 69 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH
I TECHNICZNYCH 70 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 71 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 72 1. 73 12
C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 73 1. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH 74 1. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA
NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 75
1. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 76 1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
– 80 –
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC
KOMPUTERY 77 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 78
1. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 79 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 80 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 81 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 82
1. 77 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW
TRANSPORTU LOTNICZEGO 83 1. 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU
WODNEGO 84 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 85
1. 85 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 86 1. 85 32
A TECHNIKA 87 1. 85 32 B ZASADNICZE SZKOŁY
ZAWODOWE 88 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 89 1. 87 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 90
1. 87 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 91 1. 88 91
Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI 92 1. 88 10
Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 93 1. 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTÓW KULTURALNYCH
o) Fundacje
Poz. 116098. EUROPEJSKA FUNDACJA MŁODZIEŻY.
KRS 0000425339. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/15462/12/501]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. FUNDACJA 3. EUROPEJSKA FUNDACJA MŁODZIEŻY 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
PL. TRZECH KRZYŻY nr domu 16 kod pocztowy
00-499 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 28.04.2012 R. ZMIANA
Z DN. 06.06.2012 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 8. Organ sprawujący nadzór 1. MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD FUNDACJI 2. PREZES SAMODZIELNIE LUB TRZEJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE, UPOWAŻNIENI
SĄ DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA FUNDACJI ORAZ DO ZACIĄGANIA
ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH W IMIENIU FUNDACJI. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STOLARSKI 2. JAKUB 3. 76030518172
5. PREZES ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 3 1. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
4 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 5 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 1. 94 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI
PROFESJONALNYCH 7 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 8 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
9 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
10 1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 11 1. 38 32 Z ODZYSK SUROW-
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
CÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 12 1. 46
77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
13 1. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 14 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 1. 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 16 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 17 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18 1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
19 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 20 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 21 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 22 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 23 1. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE
I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO
I SPORTOWEGO 24 1. 68 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 25 1. 79 12
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
26 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 27 1. 93 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
28 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 29
1. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 3. Cel działania organizacji 1. CELEM FUNDACJI JEST PROWADZENIE ORAZ WSPIERANIE
DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INICJOWANIA WSZELKICH DZIAŁAŃ TWORZĄCYCH MŁODZIEŻY WARUNKI RÓWNYCH SZANS NA DRODZE DO ICH
ROZWOJU INTELEKTUALNEGO, ZAWODOWEGO,
SPOŁECZNEGO I KULTURALNEGO, A W SZCZEGÓLNOŚCI UŁATWIANIE DOSTĘPU DO EDUKACJI
I KULTURY, TWORZENIE I WSPOMAGANIE MECHANIZMÓW OGRANICZAJĄCYCH BEZROBOCIE
WŚRÓD LUDZI MŁODYCH, WSPIERANIE INICJATYW I POSTAW OBYWATELSKICH, WSKAZYWANIE KIERUNKÓW OSOBISTEGO ROZWOJU ORAZ
WSZELKIE INNE DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU
LIKWIDACJĘ WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
WŚRÓD MŁODZIEŻY.
Poz. 116099. FUNDACJA MAIO. KRS 0000425321.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2012.
[WR.VI NS-REJ.KRS/12727/12/312]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. FUNDACJA
3. FUNDACJA MAIO 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M.
WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica RUSKA nr domu 51b kod
pocztowy 50-079 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 11.06.2012 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 8. Organ
sprawujący nadzór 1. MINISTER PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU ZARZĄDU FUNDACJI SKŁADAĆ MOŻE
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM
ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ 100.000
(STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH OŚWIADCZENIA WOLI
SKŁADA PREZES FUNDACJI SAMODZIELNIE LUB
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KEMPA SZPIKOWSKA 2. JOANNA 3. 76110612587
5. PREZES ZARZĄDU 2 1. SZPIKOWSKI 2. TOMASZ
3. 75072800412 5. CZŁONEK ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 58 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 2 1. 58 14 Z WYDAWA-
19 LIPCA 2012 R.
NIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
3 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 4 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 5 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 6 1. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 7 1. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO
I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 8 1. 59 14
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 9 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 10 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 11 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 12 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
13 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 14 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 15 1. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 16 1. 78 10
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 17 1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 18 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 19 1. 84 11 Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ 20 1. 84 12 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE
DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z OCHRONĄ ZDROWIA, EDUKACJĄ, KULTURĄ ORAZ POZOSTAŁYMI
USŁUGAMI SPOŁECZNYMI, Z WYŁĄCZENIEM ZABEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 21 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 22 1. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 23 1. 85 52
Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 24 1. 85 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU 25 1. 85 59
A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 26 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 27 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 28 1. 87
POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 29
1. 87 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 30 1. 88 POMOC SPOŁECZNA
BEZ ZAKWATEROWANIA 31 1. 88 99 Z POZOSTAŁA
POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 32 1. 90 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM
PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 33 1. 90 02
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE
PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 34 1. 90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA 35 1. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 36 1. 94 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Rub. 3. Cel
działania organizacji 1. 1. NIESIENIE POMOCY, WYRÓWNYWANIE SZANS ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE
WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU RODZIN I OSÓB
W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ, WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH ORAZ RODZIN ZASTĘPCZYCH. 2. ZWIĘKSZANIE MOŻLIWOŚCI STARTU ŻYCIOWEGO DLA
BYŁYCH WYCHOWANKÓW PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH I RODZIN ZASTĘPCZYCH.
3. ZMIESZANIE ILOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY W PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, RESOCJALIZACYJNYCH I SOCJOTERAPEUTYCZNYCH.
4. PROPAGOWANIE I WSPIERANIE RODZINNEJ
OPIEKI ZASTĘPCZEJ. 5. TWORZENIE SYSTEMU POMOCY DZIECKU I RODZINIE NA POZIOMIE LOKALNYM, KRAJOWYM ORAZ WSPÓŁPRACA W TEJ
DZIEDZINIE POZA GRANICAMI KRAJU. 6. WSPIERANIE MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH. 7. WSPIERANIE
ROZWOJU GOSPODARCZEGO, W TYM ROZWÓJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. 8. WSPIERANIE EKOLOGII
I OCHRONY ZWIERZĄT. 9. WSPIERANIE KULTURY
I SZTUKI. 10. DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA.
– 81 –
Poz. 116100. WĘGIELEK - FUNDACJA NA RZECZ
HUMANITARNEGO I GODNEGO TRAKTOWANIA
ZWIERZĄT. KRS 0000424825. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2012.
[WR.VI NS-REJ.KRS/12516/12/388]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. FUNDACJA 3. WĘGIELEK - FUNDACJA NA RZECZ HUMANITARNEGO I GODNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
ŚREDZKI gmina KOSTOMŁOTY miejscowość PIOTROWICE 2. miejscowość PIOTROWICE nr domu
46 A kod pocztowy 55-311 poczta PIOTROWICE kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. 01.06.2012 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 8. Organ sprawujący nadzór 1. MINISTER
ŚRODOWISKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD FUNDACJI 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU ZARZĄDU FUNDACJI
W RAMACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU DO KWOTY:
20.000,00 ZŁOTYCH - SKŁADA JEDEN CZŁONEK
ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK POWOŁANY
PRZEZ ZARZĄD. POWYŻEJ WSKAZANEJ KWOTY:
20.000,00 ZŁOTYCH, OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU ZARZĄDU FUNDACJI SKŁADAJĄ
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI
W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH, SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK POWOŁANY PRZEZ ZARZĄD. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LITOWCZENKO KALINOWSKA 2. MAGDALENA BEATA 3. 74052606903 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. RADKE 2. MAGDALENA MANUELA 3. 75051305466 5. PREZES ZARZĄDU 3 1. DE
JONG 2. PIEBE 3. 72092715872 5. CZŁONEK ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 61
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 2 1. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW
I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 3 1. 02
10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH 4 1. 02 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA 5 1. 02 40
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 6 1. 03 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB
ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH
W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH 7 1. 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 8 1. 10 92 Z PRODUKCJA GOTOWEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 9 1. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 10 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 11 1. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 12 1. 55 90
Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 13 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 14 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 15 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
16 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 17 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 18 1. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI INFORMACYJNYCH 19 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 20 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 21 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 22 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE
NA ZLECENIE 23 1. 71 20 A BADANIA I ANALIZY
ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 24 1. 73
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
25 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 26 1. 75 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 27 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 28 1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 29 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 30 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 31 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 32 1. 85 52 Z POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 33 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 34 1. 86 90
D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 35 1. 86 90
E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 36 1. 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 37 1. 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 38 1. 90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA 39 1. 90 04
Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 40
1. 91 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW 41 1. 96 03
Z POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA 42 1. 96
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 43 1. 98 10
Z GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE
WYROBY NA WŁASNE POTRZEBY 44 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 45 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Rub. 3. Cel działania organizacji 1. - DZIAŁANIE NA RZECZ HUMANITARNEGO I GODNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZĄT, PRZESTRZEGANIA PRAW ZWIERZĄT, ICH
POSZANOWANIA, OBJĘCIA OCHRONĄ I OTOCZENIA OPIEKĄ; - DZIAŁANIE NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA WIEDZY NA TEMAT PRAW ZWIERZĄT, WSPIERANIE I ORGANIZOWANIE INICJATYW USTAWODAWCZYCH W ZAKRESIE TWORZENIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH PRAW ZWIERZĄT; - PROPAGOWANIE I KSZTAŁTOWANIE
WŁAŚCIWEGO STOSUNKU DO ZWIERZĄT UDOMOWIONYCH I DZIKICH; - DZIAŁANIE NA RZECZ
OCHRONY ŚRODOWISKA; - DZIAŁALNOŚĆ INTERWENCYJNA W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW PRAWA, POPRZEZ ŚCIGANIE
I UJAWNIANIE PRZESTĘPSTW PRZECIWKO ZWIERZĘTOM ORAZ REPREZENTOWANIE WOBEC WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI PRAW ZWIERZĘCIA
JAKO POKRZYWDZONEGO; - WSPIERANIE I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ, BADAWCZEJ, WETERYNARYJNEJ, WYSTAWOWEJ I PIELĘGNACYJNO-KOSMETYCZNEJ NA RZECZ ZWIERZĄT UDOMOWIONYCH I DZIKICH; - WSPIERANIE
I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SCHRONISK
DLA ZWIERZĄT UDOMOWIONYCH I DZIKICH; WSPIERANIE, UMOŻLIWIENIE I PROPAGOWANIE
IDEI GODNEGO POCHÓWKU ZWIERZĄT, ORGANIZACJA I PROWADZENIE CMENTARZY DLA ZWIERZĄT I INFRASTRUKTURY Z TYM ZWIĄZANEJ.
p) Oddziały zagranicznych
przedsiębiorców
Poz. 116101. G3 BUILDING QUALITY SL.ODDZIAŁ
W POLSCE. KRS 0000425333. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22537/12/438]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 3. G3 BUILDING QU-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
ALITY SL.ODDZIAŁ W POLSCE 4. G3 BUILDING
QUALITY SL. 5. REJESTR HANDLOWY DLA LA CORUŃA, TOM 2.003 ARCHIWUM, DZIAŁ OGÓLNY,
ARKUSZ 122, KARTA NUMER C-19.372, WPIS
I 6. PRAWO HISZPANII 8. NIE 9. NIE Rub. 2. Siedziba i adres oddziału 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina
M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica PYTLASIŃSKIEGO nr domu 11 nr lokalu 1 kod pocztowy 00-777
poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. kraj HISZPANIA jednostka podziału terytorialnego miejscowość LA CORUŃA ulica FONTAN nr domu 1 nr lokalu 6A kod pocztowy 15.004 poczta LA CORUŃA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy 1 1. ZARZĄD
2. SAMODZIELNA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. LORENZO COTELO 2. JOSE
FRANCISCO 5. CZŁONEK ZARZĄDU Rub. 4. Osoby
reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę
w oddziale 1 1. LORENZO COTELO 2. JOSE FRANCISCO
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 2 1. 33 19 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 6 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 7 1. 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
8 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 9 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 116102. PCGSM LIMITED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE. KRS 0000425352. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22146/12/954]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 3. PCGSM LIMITED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE 4. PCGSM LIMITED
5. THE REGISTRAR OF COMPANIES FOR ENGLAND AND WALES, NO 8047912, COMAPNIES
HOUSE 6. WIELKA BRYTANIA 8. NIE 9. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres oddziału 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. kraj
W.BRYTANIA jednostka podziału terytorialnego
ANGLIA miejscowość LONDYN ulica LONDON ROAD nr domu 5 nr lokalu kod pocztowy SW 17 9JR
poczta LONDON
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy 1 1. ZARZĄD
2. DYREKTOR SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MOTYL 2. PIOTR MARCIN 5. DYREKTOR Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę
w oddziale 1 1. MOTYL 2. PIOTR MARCIN
3. 80041006612
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 2 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 3 1. 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 4 1. 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
– 82 –
p) Związki zawodowe
Poz. 116103. NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ZARZĄD TERENOWY PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W RAWICZU. KRS
0000425242. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8463/12/108]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. ZWIĄZEK ZAWODOWY 2. REGON 301752320 3. NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA
ZARZĄD TERENOWY PRZY ZAKŁADZIE KARNYM
W RAWICZU 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat RAWICKI gmina RAWICZ miejscowość RAWICZ 2. miejscowość RAWICZ ulica
17 STYCZNIA nr domu 28 kod pocztowy 63-900
poczta RAWICZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o statucie 1 1. 10.09, 1991. UCHWAŁĄ IX ZJADZU
SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO NSZZ FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA -ZMIENIONO: ART. 10 UST. 1, ART. 13
UST. 4 I 5, ART. 20 UST. 2, 3 I 4, ART. 21 UST. 1
PKT 2, ART. 21 UST. 2, ART. 25 UST. 1 PKT 3A,
ART. 26 UST. 1, ART. 26 UST. 1 PKT 8 I 12, ART. 26
UST. 2, 4, 6 I 7, ART. 27 UST. 1, ART. 27 UST. 2
PKT 2, ART. 30 UST. 1, ART. 30 UST. 5 PKT 1 I 2,
ART. 30 UST. 6, ART. 33 UST. 1 I 2, ART. 36 UST. 1,
2 I 3, ART. 37 UST. 2, ART. 41, ART. 46 -DODANO:
PREAMBUŁA, ART. 11 UST. 4, ART. 13 UST. 6 I 7,
ART. 20 UST. 5, ART. 20 UST. 7 PKT 1 I 2, ART. 21
UST. 1 PKT 4, ART. 22 UST. 5, ART. 26 UST. 1
PKT 6 I 13, ART. 27 UST. 2 PKT 3, ART. 27 UST. 3,
ART. 30 UST. 2 PKT 1 I 2, ART. 30 UST. 3 I 4,
ART. 30 UST. 5 PKT 3, ART. 33 UST. 3 -USUNIĘTO:
ART. 30 UST. 3, ART. 36 UST. 5 19.04.2005 R. ZMIENIONO: ART. 7 PKT 11, ART. 17, ART. 25
UST. 1 PKT 5, ART. 26 UST. 1, ART. 26 UST. 1
PKT 8, ART. 26 UST. 1 PKT 12 I 13, ART. 27 UST. 1,
ART. 33 UST. 1, ART. 33 UST. 2 PKT 6, ART. 34,
ART. 36 UST. 4, ART. 43 UST. 1, ART. 43 UST. 3 DODANO: ART. 2 UST. 3 I 4, ART. 7 PKT 13, 14, 15
I 16, ART. 11 UST. 5, ART. 12 UST. 2, ART. 39
PKT 7 I 8, ART. 43 UST. 4 I 5 -USUNIĘTO: ZAPISY
DOTYCZĄCE „KÓŁ” W DNIU 5 CZERWCA 2009 R.,
UCHWAŁAMI XIII ZJAZDU SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH
ZMIAN W STATUCIE ZWIĄZKU: -ZMIENIONO:
ART. 9; ART. 13; ART. 26 UST. 1; ART. 30 UST. 2;
ART. 32 UST. 2 PKT 1; ART. 43 UST. 1 PKT 4;
ART. 43 UST. 3 PKT 3 -DODANO: ART. 6 PKT 8;
ART. 16 PKT 4; ART. 43 UST. 1 PKT 5; ART. 43
UST. 1 PKT 6; ART. 43 UST. 6. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU ZWIĄZKU
W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE
JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH
UPEŁNOMOCNIONYCH OSÓB. ZARZĄD TERENOWY REPREZENTUJE ORGANIZACJĘ TERENOWĄ
WOBEC KIEROWNICTWA JEDNOSTKI ORAZ INNYCH WŁADZ, ORGANÓW I INSTYTUCJI. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KABZA 2. DARIUSZ ANDRZEJ 3. 66121503510 5. PRZEWODNICZĄCY 2 1. DZIKOWSKI 2. MACIEJ HENRYK 3. 71120107191 5. SKARBNIK 3 1. GROŃSKI
2. BOLESŁAW ANTONI 3. 59102510779 5. CZŁONEK ZARZĄDU 4 1. REJEK 2. MIECZYSŁAW
3. 83080107678 5. CZŁONEK ZARZĄDU 5 1. SKRZYPEK
2. ADRIAN 3. 78072908456 5. ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO 6 1. TYCZYŃSKI 2. MAREK
3. 71081107018 5. CZŁONEK ZARZĄDU 7 1. KOWALCZYK 2. MICHAŁ JERZY 3. 68110905651 5. SEKRETARZ Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. KOMISJA REWIZYJNA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. MAĆKOWIAK 2. WALDEMAR MICHAŁ
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KÓW 8 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 9 1. 94 20 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 10 1. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
Rub. 3. Cel działania organizacji 1. ZWIĄZEK REPREZENTUJE FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW WIĘZIENNICTWA ORAZ INNE OSOBY,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 10, A TAKŻE BRONI
ICH GODNOŚCI, PRAW ORAZ INTERESÓW MATERIALNYCH I MORALNYCH, ZARÓWNO ZBIOROWYCH, JAK I INDYWIDUALNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ: 1/ OBRONĘ ICH INTERESÓW ZAWODOWYCH, MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH, 2/ ZAPEWNIENIE
PRZESTRZEGANIA PRAW WYNIKAJĄCYCH ZE
STOSUNKU SŁUŻBOWEGO, WYNAGRODZENIA,
WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY
PRACY ORAZ STABILIZACJI ZAWODOWEJ, 3/
WSPÓŁDZIAŁANIE W GODZENIU DZIAŁALNOŚCI
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WIĘZIENNICTWA Z INTERESAMI ZATRUDNIONYCH W NICH
FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW, 4/ ODDZIAŁYWANIE NA RZECZ DEMOKRATYZACJI,
PRAWORZĄDNOŚCI I KOLEŻEŃSKIEJ SOLIDARNOŚCI W STOSUNKACH MIĘDZYLUDZKICH, 5/
WSPÓŁDZIAŁANIE W KSZTAŁTOWANIU ETYKI
ZAWODOWEJ I SUMIENNEGO STOSUNKU DO
OBOWIĄZKÓW SŁUŻBOWYCH, 6/ INICJOWANIE
I POPIERANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ STWARZANIA
FUNKCJONARIUSZOM I PRACOWNIKOM WARUNKÓW DO PODNOSZENIA KWALIFIKACJI
OGÓLNYCH I ZAWODOWYCH ORAZ ADAPTACJI
SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ. 7/ WYSTĘPOWANIE
Z INICJATYWAMI ORAZ OPINIOWANIE AKTÓW
PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH SYTUACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ I PŁACOWEJ FUNKCJONARIUSZY. 8/ PROMOCJĘ ORAZ OCHRONĘ
ZDROWIA PSYCHICZNEGO I FIZYCZNEGO.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
3. 72042712676 2 1. BOJKO 2. DARIUSZ MIKOŁAJ
3. 77112307279 3 1. RZEŹNIK 2. MARIUSZ ROMAN
3. 77103106050
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 2 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 4 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 5 1. 47
11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
7 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYN-
19 LIPCA 2012 R.
– 83 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
b) Spółki jawne
Poz. 116104. „A. MICHALSKI, W. KANTY REST
SERVIS-WITEX” SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000244530.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.11.2005.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14003/12/501]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116105. ABM MAJSTER BOGUSŁAW I MIROSŁAW MAŁYSZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000112477. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.05.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14233/12/666]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011 R.-31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R.31.12.2011 R.
Poz. 116106. AGENCJA REKLAMOWA OPUS
B SPÓŁKA JAWNA BOGUMIŁ BUDZIK, RYSZARD
SZOSTAK. KRS 0000032480. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8662/12/909]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116109. AKKOP KOPEREK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000108906. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12497/12/256]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres 2011 R.
1 2. 2011 R. 1 3. 2011 R.
Poz. 116110. AMBER-MED BARCICKI WIESŁAW
& SŁOWIŃSKI GRZEGORZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000273919. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2007.
[KI.X NS-REJ.KRS/3680/12/394]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2012 okres OD
DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R. 1 2. OD
DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R. 1 3. OD
DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.
Poz. 116111. APTEKA A. ADAMUS SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000395220. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11201/12/688]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. APTEKA
ANNA KOWALSKA SPÓŁKA JAWNA wpisać:
3. APTEKA A. ADAMUS SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.05.2012 R. ZMIANA § 1 UST. 1 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOWALSKA 2. ANNA 3. 60121401649 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 2 1. KOWALSKI 2. BOGDAN ZBIGNIEW
3. 56020503694 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE wpisać:
3 1. ADAMUS 2. ADAM 3. 77021703517 5. NIE
8. NIE 4 1. HOŁOWIECKI 2. RAFAŁ 3. 79121101619
5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. KOWALSKA 2. ANNA 3. 60121401649 2 1. KOWALSKI 2. BOGDAN
ZBIGNIEW 3. 56020503694 wpisać: 3 1. ADAMUS
2. ADAM 3. 77021703517 4 1. HOŁOWIECKI 2. RAFAŁ 3. 79121101619
Poz. 116114. „BOSCH CENTRUM AGARES” BARBARA I JERZY SCHMIDT SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000076778. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10286/12/190]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK
Poz. 116115. CENTRUM HURTOWE PASZ MIROSŁAW BĄK I SŁAWOMIR WOJTYLAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000285888. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.08.2007.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6024/12/679]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116116. CORTEZ E. BISAGA-BOGDAN
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000374675. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.12.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/9704/12/957]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CORTEZ
BEATA URBANIK, ELŻBIETA BISAGA-BOGDAN
I TADEUSZ SZYMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA wpisać:
3. CORTEZ E. BISAGA-BOGDAN SPÓŁKA JAWNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: ——Adres poczty elektronicznej [email protected] ——- Adres strony internetowej
WWW.CZEKOLADACORTEZ.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNIA
1 MAJA 2012 ROKU ZMIENIONO: § 2, § 5,
§ 8 UMOWY SPÓŁKI DNIA 18 CZERWCA 2012 ROKU ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZYMAŃSKI 2. TADEUSZ 3. 64072215870 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. SZYMAŃSKI 2. TADEUSZ 3. 64072215870
Poz. 116107. AGENCJA REKLAMOWA PLUS
J. BUTRUK, K. BUTRUK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000246452. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2005.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5168/12/597]
Poz. 116112. AUTO ŻELAZO SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000300273. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.02.2008.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16747/12/238]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres 2011 R.
1 3. 2011 R.
Poz. 116108. AGRITOP MAJEWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000411058. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.02.2012.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7064/12/34]
Poz. 116113. BOMATUR SPÓŁKA JAWNA BOGUSŁAW I DANUTA MATLAK. KRS 0000257915. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.05.2006.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14386/12/575]
Poz. 116118. CRUX SPÓŁKA JAWNA D.ZAJĄC,
P.WOLNY. KRS 0000093132. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13890/12/924]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2012 okres 01-012011 - 31-12-2011 1 3. 01-01-2011 - 31-12-2011
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
01.01.2011-31.12.2011 1 3. 01.01.2011-31.12.2011
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 84 –
Poz. 116117. CRISTAL FINANCE E.GRUDZIEŃ,
E.NIEDZIELA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI.
KRS 0000385213. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.05.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14001/12/699]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116119. CZAJKA I SYN SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000307378. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 03.06.2008.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/8129/12/927]
Poz. 116125. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA
ELŻBIETA JACEK CEGŁOWSCY SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000247063. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.12.2005.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10243/12/703]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
1 3. 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116120. EKOLAND MAJEWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000411533. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.02.2012.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7073/12/954]
Poz. 116126. FORTUNA - TONN SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000273792. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.02.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11388/12/164]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116121. „ELKOND - KAKAREKO, OLSZEWSKI,
PANAS - SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000003059. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5341/12/350]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK
Poz. 116122. FAST-FOL GADOMSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000155108. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16807/12/55]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres 2011 R.
1 3. 2011 R.
Poz. 116123. FHUP OGRÓD I DOM SUTKOWSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000344412. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2009.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16469/12/379]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116124. FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWA MARIA, STEFAN, GRZEGORZ TĘCZA
„TĘCZA” SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000148431. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7652/12/517]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011-31.12.2011 1 3. 01.01.2011-31.12.2011
19 LIPCA 2012 R.
Poz. 116127. FREY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000227630. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.02.2005.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/15840/12/461]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116128. GCP INSTYTUT DOSKONALENIA
WIEDZY PRAWNO-EKONOMICZNEJ J. MOSIĄDZ,
T. OLIWA, D. RZĄSA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000254412. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13688/12/609]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GCP INSTYTUT DOSKONALENIA WIEDZY PRAWNO-EKONOMICZNEJ J.MOSIĄDZ, T.OLIWA SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. GCP INSTYTUT DOSKONALENIA
WIEDZY PRAWNO-EKONOMICZNEJ J. MOSIĄDZ,
T. OLIWA, D. RZĄSA SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.05.2012 R. - ZMIANA § 2, § 7, § 10, § 17
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. RZĄSA
2. DARIUSZ ALEKSANDER 3. 59051619754 5. TAK
6. NIE 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. RZĄSA 2. DARIUSZ
ALEKSANDER 3. 59051619754
Poz. 116129. „HOREX A. I E. HOROSZKIEWICZ”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000101864. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7135/12/573]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 2. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
– 85 –
Poz. 116130. HURTOWNIA OWOCÓW I WARZYW
CYTRO-HURT SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAWA
ŁUCZAK, LESZEK ŁUCZAK. KRS 0000141325. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9469/12/585]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116131. JAN SZUDY, WOJCIECH SZUDY
„ENERGOPAL” PRODUKTY NAFTOWE - SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000104788. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6899/12/739]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116132. „JAR-POL” J. I R. BURACZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000099969. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.03.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3703/12/130]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK
Poz. 116133. K. D. RYDZEWSCY KATARZYNA
RYDZEWSKA DARIUSZ RYDZEWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000283398. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.06.2007.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5236/12/933]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK
Poz. 116134. KANTOR WYMIANY WALUT JAN
KORONA, BOGUMIŁ WOJTALEWICZ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000026658. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16232/12/407]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres 2011 R.
1 3. 2011 R.
Poz. 116135. KANTOR WYMIANY WALUT SPÓŁKA
JAWNA FILIPEK ROBERT, GIBAS IWONA. KRS
0000007852. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13808/12/243]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116136. KARAT MB HUMKA SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000083757. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.01.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9050/12/251]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
470523573 wpisać: 2. REGON 470523573 NIP
7270007576 wykreślić: 3. KARAT TELEKOM M.B.
HUMKA SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. KARAT MB
HUMKA SPÓŁKA JAWNA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica POGONOWSKIEGO
nr domu 5/7 kod pocztowy 90-745 poczta ŁÓDŹ kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica TANSMANA nr domu 8 nr lokalu 6 kod pocztowy
92-548 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. ANEKS
Z DNIA 23.05.2012 -ZMIANA §§ 2, 3, 4 UMOWY.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
4 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 6 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH 7 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 8 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 9 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 10 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 11 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 12 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 13 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 14 1. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.05.2012 okres 2005 ROK
1 1. data złożenia 24.05.2012 okres 2006 ROK
1 1. data złożenia 24.05.2012 okres 2007 ROK
1 1. data złożenia 24.05.2012 okres 2008 ROK
1 1. data złożenia 24.05.2012 okres 2009 ROK
1 1. data złożenia 24.05.2012 okres 2010 ROK
1 1. data złożenia 24.05.2012 okres 2011 ROK
1 3. 2008 ROK 1 3. 2009 ROK 1 3. 2010 ROK
1 3. 2011 ROK
Poz. 116137. KAZIMIERZ SZYMAŃSKI, ROMAN
ZASADZIŃSKI „KARO-PLAST” PRODUKCJA
ARTYKUŁÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000013096. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/15236/12/940]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2012 okres 2011 R.
1 3. 2011 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 116138. KLIMATYZACJA-AUTOMATYKA
PRO-STER SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW JACHOWICZ, TOMASZ WRONKO. KRS 0000008949. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.04.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10843/12/309]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011-31.12.2011 1 3. 01.01.2011-31.12.2011
Poz. 116139. KOMEX BOGDAN KOWALCZE JAN
MALINA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000040927. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.09.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13410/12/952]
1 1. 16.05.2012 R. ZMIENIONO PAR. 11 31.05.2012 R.
ZMIENIONO PAR. 3, 4, 7, 9 02.06.2012 R. ZMIENIONO PAR. 7 I 9
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PASZEK
2. MIROSŁAW 3. 79110905213 5. NIE 8. NIE
wpisać: 2 1. PASZEK 2. IWONA AGNIESZKA
3. 79060905864 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. PASZEK 2. MIROSŁAW 3. 79110905213 wpisać: 2 1. PASZEK
2. IWONA AGNIESZKA 3. 79060905864
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 116144. MATBUD SPÓŁKA JAWNA
J. ZARAŃSKI, A. ZARAŃSKA, M. PYRCAK. KRS
0000075275. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.12.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5136/12/832]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres OD
01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R. 1 3. OD 01.01.2011 R. DO
31.12.2011 R.
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK
Poz. 116140. „KOREX” SZABLOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000312725. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.09.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7297/12/402]
Poz. 116145. MIRAGE SPÓŁKA JAWNA HALINA
I RYSZARD KASPRZYK. KRS 0000095095. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12864/12/494]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 2. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116141. KRUPA - DZWIERZYŃSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000004180. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7170/12/852]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK
Poz. 116142. „MAREK, MAZGAJ - SPÓŁKA
JAWNA - RARYTAS”. KRS 0000072117. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/6687/12/414]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116143. „MARMIR” PASZEK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000248637. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.01.2006.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7349/12/700]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
– 86 –
Poz. 116146. „MOTO-BUS” WĄTROBA, ANDREARCZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000113982. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6026/12/481]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2012 okres 2011
1 3. 2011
Poz. 116147. „NEKO PLEXI DESIGN” G.KOWSZEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000094289. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.02.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22536/12/37]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres 2011
1 3. 2011
Poz. 116148. NIZIELSKI & BORYS CONSULTING
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000199792. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/10300/12/317]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2012 okres 01-012011 - 31-12-2011 1 3. 01-01-2011 - 31-12-2011
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116149. „OPTIMUM” ANNA ZŁOTNICKA-PLUCIŃSKA, WOJCIECH PLUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000160665. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.05.2003.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/7660/12/36]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. „OPTIMUM” ANNA ZŁOTNICKA-PLUCIŃSKA, WOJCIECH PLUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIŃSKI gmina ŚWIESZYNO miejscowość ŚWIESZYNO 3. miejscowość ŚWIESZYNO
nr domu 66 kod pocztowy 76-024 poczta ŚWIESZYNO kraj POLSKA wpisać: 2 1. „OPTIMUM”
ANNA ZŁOTNICKA-PLUCIŃSKA, WOJCIECH
PLUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W
STRZELCACH KRAJEŃSKICH 2. kraj POLSKA
województwo LUBUSKIE powiat STRZELECKO-DREZDENECKI gmina STRZELCE KRAJEŃSKIE
miejscowość STRZELCE KRAJEŃSKIE 3. miejscowość STRZELCE KRAJEŃSKIE ulica BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 7 A kod pocztowy
66-500 poczta STRZELCE KRAJEŃSKIE kraj POLSKA 3 1. „OPTIMUM” ANNA ZŁOTNICKA-PLUCIŃSKA, WOJCIECH PLUCIŃSKI SPÓŁKA JAWNA III ODDZIAŁ W RESKU 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŁOBESKI gmina RESKO miejscowość RESKO
3. miejscowość RESKO ulica KOŚCIUSZKI nr domu 14 kod pocztowy 72-315 poczta RESKO kraj
POLSKA 4 1. „OPTIMUM” ANNA ZŁOTNICKA-PLUCIŃSKA, WOJCIECH PLUCIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA ODDZIAŁ W TCZEWIE 2. kraj POLSKA
województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI
gmina TCZEW miejscowość TCZEW 3. miejscowość TCZEW ulica 30-STYCZNIA nr domu 28
b kod pocztowy 83-110 poczta TCZEW kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21 MAJA 2012 R. - ZMIENIONO § 3
Poz. 116150. P.H.-U. „ETA” SPÓŁKA JAWNA
T.ŁYCZAK, A.SZNURO, P.NOWAKOWSKI. KRS
0000305700. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.05.2008.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16126/12/589]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.05.2012, ZMIANA PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZNURO
2. ANDRZEJ MAREK 3. 51042519230 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. SZNURO 2. MICHAŁ
3. 81013101159 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. SZNURO 2. ANDRZEJ MAREK 3. 51042519230 wpisać: 2 1. SZNURO 2. MICHAŁ 3. 81013101159
Poz. 116151. P.H.U. „STALBUD” ROSTALSKI
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000061720. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.11.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16802/12/50]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres
01.01.2011-31.12.2011 1 3. 01.01.2011-31.12.2011
19 LIPCA 2012 R.
Poz. 116152. „PARA” SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000369003. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2010.
[KI.X NS-REJ.KRS/3694/12/319]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 16.04.2012 R., ZMIENIONO: § 6 PKT 1, § 6 PKT 3
Poz. 116153. „PEKROL” KAZIMIERZ ZEMANKIEWICZ, MAREK CICHOCKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000090849. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7657/12/522]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116154. PERM MIERZEJEWSCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000317439. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2008.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5157/12/875]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116155. PNEUMATYKA PLUS MARCIN
ROMAŃSKI JACEK ROMAŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000303870. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2008.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8247/12/868]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.06.2012 R. - ANEKSEM NR 2 ZMIENIONO
§ 5 UMOWY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 72
19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Poz. 116156. „PORTA MEBLE” SPÓŁKA JAWNA
RENATA OSIPOWICZ, GRZEGORZ OSIPOWICZ.
KRS 0000041555. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8318/12/407]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2012 okres 1.0131.12.2009 ROK 1 3. 1.01- 31.12.2009 ROK
Poz. 116157. PPHU AGRO-HURT SPÓŁKA JAWNA
WALDEMAR, PIOTR, PAWEŁ WIDEŁ. KRS
0000081776. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/6976/12/995]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 R. 1 2. 01.01.2011 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011 R.
– 87 –
Poz. 116158. „PRIMA” ZBIGNIEW DUDEK, IWONA
WINKLER, SŁAWOMIR WÓJCIK - SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000068759. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16240/12/926]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2012 okres
01.01.2011-31.12.2011 1 3. 01.01.2011-31.12.2011
Poz. 116159. „PRO-SAN” M. JAGIEŁKA I M. WISZNIEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000274706. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.02.2007.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3866/12/360]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres 2011
ROK 1 2. 2011 ROK 1 3. 2011 ROK
Poz. 116160. PROFI ROBERT REGUCKI, STANISŁAW JAWOR SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000253888. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.03.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12342/12/545]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2012 okres 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.
Poz. 116161. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„BUD - DOM” SPÓŁKA JAWNA JANUSZ MARCINKOWSKI, ZOFIA STAWIŃSKA. KRS 0000128759.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.09.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7852/12/719]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116162. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
A.SERGIEL, A.SKOP - SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000233397. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD
W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.04.2005.
[LU.VI NS-REJ.KRS/6644/12/927]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116163. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„GAMMA” SPÓŁKA JAWNA STANISŁAWA, ROBERT,
TOMASZ KRZYWICCY. KRS 0000098000. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7976/12/66]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres 2011
1 3. 2011
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 116164. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE LECHTOM TOMASZ PIECHOCKI
LECH STACHOWIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000313991. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15088/12/145]
Poz. 116169. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE „LIGWAN”
M.WAŃCZYK I M.LIGĘZA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000279677. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.05.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7144/12/493]
Poz. 116174. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-CONSULTINGOWE „GT PROJEKT” P. ŁĘCKI,
M. TROĆ, A. WOJTASIK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000164892. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2003.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16154/12/750]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI ANEKS Z DNIA
31.05.2012, ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 64
99 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE, POZOSTAŁA
FINANSOWA DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2012 okres
01.01.2011 -31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 31.12.2011 R.
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116170. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWO USŁUGOWE ŻALUTEX SPÓŁKA
JAWNA JAGIEŁKA, LUPA-LEWANDOWSKA. KRS
0000298613. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15744/12/964]
Poz. 116175. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-BUDOWLANYCH „DROBUD” SPÓŁKA
JAWNA RYSZARD SZREIBER, KRZYSZTOF SZREIBER. KRS 0000173588. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.09.2003.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5334/12/232]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011 R. -31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116171. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „ELMAR” SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW BĘDZIKOWSKI, ROMAN BĘDZIKOWSKI.
KRS 0000181452. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.12.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16935/12/317]
Poz. 116176. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE „KŁOS” STASIK WŁADYSŁAW, KĘDRA
TEODOZJA, JAKUS WIESŁAW, ZACZYK MIECZYSŁAW, PAJESTKA EDWARD SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000096430. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/7491/12/198]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2012
okres 01.01.2011-31.12.2011 1 3. 01.01.201131.12.2011
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116165. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE LIDER J. I M. KOSTRZEWSCY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000118231. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.06.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5317/12/793]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116166. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-IMPORTOWE „PAMAR” SPÓŁKA JAWNA ŁYSZCZEK MARIUSZ, ŁYSZCZEK PAWEŁ. KRS
0000122127. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.08.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/4368/12/728]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116167. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE „JG” SPÓŁKA JAWNA W.FEDYK
I SPÓŁKA. KRS 0000011830. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5471/12/414]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116172. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „MINBUD” RYSZARD SIKORSKI,
ZDZISŁAW ŻAREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000012280. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.05.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16832/12/13]
Poz. 116177. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH I HANDLOWYCH „POLCARBO” SPÓŁKA
JAWNA RYSKALOK & S-KA. KRS 0000006885.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.04.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/11226/12/335]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres 2011
1 3. 2011
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2012 okres
01.01.2011-31.12.2011 1 2. 01.01.2011-31.12.2011
1 3. 01.01.2011-31.12.2011
Poz. 116168. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BOGUSŁAWA I PAWEŁ JANKOWIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000290863. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10409/12/27]
Poz. 116173. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „PINGWINEK”
JERZY ŚWIERCZ, ANNA ŚWIERCZ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000063389. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/3714/12/852]
Poz. 116178. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „HORYZONT” SPÓŁKA JAWNA
TADEUSZ ŁAGODA JÓZEF MULARCZYK. KRS
0000270799. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2006.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5392/12/356]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2012 okres OD
DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R. 1 3. OD
DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 88 –
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 116179. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „HERMES” J.DWORAK I S-KA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000188829. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9626/12/300]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116180. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SANIT” SPÓŁKA JAWNA ARKADIUSZ
JACKOWSKI I KRZYSZTOF BŁAŻEJEWSKI. KRS
0000011858. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.05.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/7131/12/969]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2012 okres
1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009 1 1. data
złożenia 01.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31
GRUDNIA 2010 1 1. data złożenia 01.06.2012 okres
1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
1 3. 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009
1 3. 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010
1 3. 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116184. STACJA PALIW „AJO” A.ORŁOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000033414. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.08.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8259/12/991]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK
Poz. 116185. „STACJA PALIW KARP” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000005883. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.04.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5197/12/159]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK
Poz. 116186. STAWPOL MACIEJ STAWNY,
KRYSTYNA STAWNA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000247851. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.12.2005.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16881/12/217]
Poz. 116181. ROZTOCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000381501. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13700/12/934]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. NIP
8943018822 wpisać: 2. REGON 021488086 NIP
8943018822
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica GRABISZYŃSKA
nr domu 281 kod pocztowy 53-234 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica BOLESŁAWA PRUSA nr domu 1 nr lokalu 6 kod pocztowy 50-319 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA
Poz. 116187. SYSTEMY BRAMOWE SERWIS WALDEMAR GRUPA CEZARY BERNAT SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000340317. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2009.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16237/12/412]
Poz. 116182. „RÓŻEWSCY SPA” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000271446. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2007.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3939/12/701]
Poz. 116188. SZATKOWSKI I SYN-SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000060169. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.11.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16584/12/117]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres
01.01.2011 R. -31.12.2011 R. 1 3. ZA ROK 2011
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2012 okres 2011 R.
1 3. 2011 R.
Poz. 116183. „SEMAG” M.BREWCZYŃSKI, J.PRZYBYŁA, A.STEFANIAK, SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000232177. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.04.2005.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14387/12/976]
Poz. 116189. „TŁOBUD” FIRMA BUDOWLANO-REMONTOWO-HANDLOWA E. S. TŁOCZEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000091860. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.02.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/12013/12/680]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.06.2012 R. - ZMIANA PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI
19 LIPCA 2012 R.
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GRUPA 2. JAKUB 3. 85111516073 4. PROKURA SAMOISTNA
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
– 89 –
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116190. „TOP-GYM WOLNY, ŚMIELAK
SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000263443. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.09.2006.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13801/12/436]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116191. TRANSDŹWIG ZAWADZCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000178817. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.11.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5155/12/73]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK
Poz. 116192. „VARMA” JAROSŁAW FEDORCZUK, FILIP URBANIAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000288050. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.09.2007.
[WR.VI NS-REJ.KRS/12977/12/119]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 55
30 A RESTAURACJE 2 1. 55 40 Z BARY 3 1. 55 10
Z HOTELE 4 1. 55 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE 5 1. 55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE
I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 6 1. 60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 7 1. 51 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 8 1. 51 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
9 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 10
1. 52 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 1. 52
25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 12 1. 52 48
G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13
1. 52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ 14 1. 52
63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 15 1. 74 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 16 1. 74 70
Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 17 1. 93
05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18 1. 29 56
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 19
1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 20 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA 21 1. 51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 22 1. 51 87
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI 23 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ wpisać: 24 1. 56 10 A RESTAURACJE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
25 1. 56 30 Z BARY 26 1. 55 10 Z HOTELE 27 1. 56 10
B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE 28
1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 29 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 30 1. 46
17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 31 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 32 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 33 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 1. 47
25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 35 1. 47 78
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 36
1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ 37 1. 47
99 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIEDZIBĄ SKLEPOWĄ GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 38 1. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 39 1. 81 21
Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 40 1. 96
09 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 41 1. 33 12
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 42
1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CERAMICZNYCH 43 1. 46 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA 44 1. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH, SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET, ŚROKÓW CZYSZCZĄCYCH 45 1. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁYU, HANDLU, NAWIGACJI 46 1. 77 39 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
Poz. 116193. „WĘGLOTRANS EŁK KARCZEWSKI”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000081644. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.01.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/8204/12/381]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres 2011 R.
1 3. 2011 R.
Poz. 116194. WROTRAM WOJCIECH LISOWSKI,
KRZYSZTOF MATYJASZCZYK, MARIUSZ GRUDZKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000114485. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13908/12/344]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.
Poz. 116196. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY KLIMA-WENT SPÓŁKA JAWNA M.OBRĘBSKI K.KLUSKA. KRS 0000089566. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.02.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17038/12/682]
Poz. 116201. AFLOPA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000371631. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.11.2010.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10488/12/194]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2012
okres 01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011
- 31.12.2011
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 01.06.2012 R.,
REP. A NR 3666/2012 NOTARIUSZ D.KUPIS, KANCELARIA NOTARIALNA W PABIANICACH ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. FURMAN 2. ANDRZEJ ZBIGNIEW 3. 51040502317) wykreślić: 11. 500 ZŁ ORAZ 96.826.970,00 ZŁOTYCH
NA ZASADACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ
MAŁŻEŃSKIEJ Z GRAŻYNĄ FURMAN wpisać:
11. 12.500.500,00 ZŁ ORAZ 98.826.970,00 ZŁ NA
ZASADACH WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ MAŁŻENSKIEJ Z GRAŻYNĄ FURMAN wykreślić:
12. TAK wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 12.500.000,00
ZŁ 2. TAK
Poz. 116197. ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY KAM-BUD KAMIONOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000422049. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2012.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16732/12/912]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO RAFAŁ KAMIONKOWSKI
wpisać: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO RAFAŁ KAMIONOWSKI
Poz. 116198. ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH
INSTALACYJNYCH I TECHNICZNYCH „BJT”
J. FRANEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000143451.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.12.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9490/12/939]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK
Poz. 116199. ZAPTECH SPÓŁKA JAWNA. SOBAŃSCY. KRS 0000180151. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.11.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6062/12/161]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK
d) Spółki komandytowe
Poz. 116195. WYKONAWSTWO ROBÓT WODNO-SANITARNYCH „BANGO” SPÓŁKA JAWNA SŁAWOMIR GOSZCZYCKI, ZDZISŁAW BANASZCZAK,
WOJCIECH NOWICKI. KRS 0000097252. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16785/12/720]
Poz. 116200. 10/165 GASTON INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000352347.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26.03.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22761/12/197]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2012 okres ROK
2011 1 3. ROK 2011
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 90 –
Poz. 116202. ARCHE CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000401206. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.11.2011.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13897/12/731]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
27.09.2011 - 31.12.2011 1 3. 27.09.2011 - 31.12.2011
Poz. 116203. „BAZUKASTUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000306766. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.05.2008.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13189/12/505]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116204. BUDOWNICTWO STEPRON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000423475. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.06.2012.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5012/12/485]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
200703267 NIP 5423225890
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.06.2012 R. W DARIUSZA ANDRYCHOWSKIEGO W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2272/2012
ZMIENIONO § 8
Poz. 116205. COHEN KONSULTANT SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000312332. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21248/12/786]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 116206. „DIATHER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000396320. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/16096/12/735]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2012 okres
20.09.2011 - 31.12.2011 1 3. 20.09.2011 - 31.12.2011
Poz. 116207. „DYRDA, SZYMAŃSKI, KONDRATOWICZ. KANCELARIA ADWOKACKO-RADCOWSKA”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000083300.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21124/12/439]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116208. „ESJOT” JANOWSKI I BRAUN
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000156460. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.03.2003.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3931/12/493]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.06.2012 R. REPERTORIUM A NR 2169/2012,
NOTARIUSZ GRZEGORZ MICHALSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WAŁCZU: NOWY TEKST
UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116209. EUROKLIMAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000411327. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.02.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16017/12/568]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres ZA 2011
ROK 1 3. ZA 2011 ROK
Poz. 116210. G3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000404464. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8853/12/191]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.05.2012 R., NOTARIUSZ PIOTR PAWEŁ NASKRĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR
5692/2012 -ZMIENIONO: § 8, § 12 UST. 2 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BĄK
19 LIPCA 2012 R.
2. TOMASZ ANDRZEJ 3. 70113001876) wykreślić:
11. 5000,00 ZŁ wpisać: 11. 275.798, 94 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 270.798, 94
ZŁ 2. TAK 2 (dla pozycji: 1. KOWALCZYK 2. SERGIUSZ JAN 3. 77042702296) wykreślić: 11. 5000,00
ZŁ wpisać: 11. 275.798, 94 ZŁ wykreślić: 12. NIE
wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 270.798, 94 ZŁ 2. TAK
Poz. 116211. GRONO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000356154. SĄD REJONOWY
W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.05.2010.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/1889/12/63]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.12.2011 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NU MER 11739/2011, NOTARIUSZ
AGNIESZKA BOCHENEK-PEREK, KANCELARIA
NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 14/24 - ZMIANA § 8
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. CIEŚLAR
2. ROMAN 3. 69082510278) wykreślić: 10. 1000
PLN wpisać: 10. 1.000,00 ZŁ wykreślić: 11. 1000
PLN wpisać: 11. 919.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE
wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 168.000,00 ZŁ 2. TAK
2 (dla pozycji: 1. LIBERA CICHY 2. ALEKSANDRA
3. 70121208504) wykreślić: 10. 1000 PLN wpisać:
10. 1.000,00 ZŁ wykreślić: 11. 1000 PLN wpisać:
11. 781.000,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać:
12. TAK PRub. 1 1. 388.857,00 ZŁ 2. TAK 3 (dla pozycji: 1. LUDŹMIERSKA 2. BEATA 3. 70102904063)
wykreślić: 10. 1000 PLN wpisać: 10. 1.000,00 ZŁ
wykreślić: 11. 1000 PLN wpisać: 11. 923.500,00 ZŁ
wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. TAK PRub.
1 1. 172.500,00 ZŁ 2. TAK
Poz. 116212. „GT PROJEKT SP. Z O.O. & CO”
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000249629. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16152/12/948]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116213. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000356416. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.05.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17080/12/79]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały 1 (dla pozycji: 1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
V ODDZIAŁ W WARSZAWIE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA) wykreślić: 1. HB DORADCY FINANSOWI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA V ODDZIAŁ
W WARSZAWIE wpisać: 1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA VIII ODDZIAŁ
W WARSZAWIE wykreślić: 3. miejscowość WARSZAWA ulica KRUCZA nr domu 46 kod pocztowy
00-509 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
3. miejscowość WARSZAWA ulica KRUCZA nr domu 46 kod pocztowy 00-509 poczta WARSZAWA
– 91 –
kraj POLSKA 2 (dla pozycji: 1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA II ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW
gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW)
wykreślić: 3. miejscowość WROCŁAW ulica POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 2-4 kod pocztowy 53-333 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać:
3. miejscowość WROCŁAW ulica KRAWIECKA
nr domu 3 nr lokalu 3G kod pocztowy 50-148 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 3 1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA I ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU 2. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK
3. miejscowość BIAŁYSTOK ulica SIENKIEWICZA
nr domu 1 nr lokalu 10 kod pocztowy 15-092 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 4 1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA I ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY 2. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ miejscowość
BYDGOSZCZ 3. miejscowość BYDGOSZCZ ulica
GDAŃSKA nr domu 72 nr lokalu 3 kod pocztowy
85-021 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA 5 1. HB
DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA III ODDZIAŁ W GDAŃSKU 2. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 3. miejscowość GDAŃSK ulica GRUNWALDZKA nr domu 4850 kod pocztowy 80-241 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 6 1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA I ODDZIAŁ W GŁOGOWIE
2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat GŁOGOWSKI gmina GŁOGÓW miejscowość
GŁOGÓW 3. miejscowość GŁOGÓW ulica SŁODOWA nr domu 38 kod pocztowy 67-200 poczta GŁOGÓW kraj POLSKA 7 1. HB DORADCY FINANSOWI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA I ODDZIAŁ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM 2. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI 3. miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA nr domu 102 kod pocztowy
66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 8 1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA II ODDZIAŁ W KATOWICACH
2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość
KATOWICE 3. miejscowość KATOWICE ulica PL.
MIARKI nr domu 1 kod pocztowy 40-035 poczta KATOWICE kraj POLSKA 9 1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA I ODDZIAŁ
W KOSZALINIE 2. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN 3. miejscowość KOSZALIN ulica ASNYKA nr domu 4 kod
pocztowy 75-003 poczta KOSZALIN kraj POLSKA
10 1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA I ODDZIAŁ W LESZNIE 2. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO 3. miejscowość LESZNO ulica NARUTOWICZA
nr domu 19 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO
kraj POLSKA 11 1. HB DORADCY FINANSOWI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA I ODDZIAŁ W LUBINIE 2. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość
LUBIN 3. miejscowość LUBIN ulica RYNEK nr domu 19-21 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj
POLSKA 12 1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA IV ODDZIAŁ W POZNANIU
2. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
POZNAŃ 3. miejscowość POZNAŃ ulica ŚWIĘTY
MARCIN nr domu 33 kod pocztowy 61-806 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA 13 1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA I ODDZIAŁ
W SUWAŁKACH 2. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat SUWALSKI gmina SUWAŁKI
miejscowość SUWAŁKI 3. miejscowość SUWAŁKI
ulica NONIEWICZA nr domu 85D nr lokalu 3 kod
pocztowy 16-400 poczta SUWAŁKI kraj POLSKA 14
1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA I ODDZIAŁ W WAŁBRZYCHU 2. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
WAŁBRZYSKI gmina WAŁBRZYCH miejscowość
WAŁBRZYCH 3. miejscowość WAŁBRZYCH ulica
DURACZA nr domu 1A nr lokalu 2 kod pocztowy
58-309 poczta WAŁBRZYCH kraj POLSKA 15 1. HB
DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA IV ODDZIAŁ W WARSZAWIE 2. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 3. miejscowość WARSZAWA ulica
DOMANIEWSKA nr domu 39A kod pocztowy 02672 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 16 1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA V ODDZIAŁ W WARSZAWIE 2. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 3. miejscowość WARSZAWA ulica
AL. KEN nr domu 49 nr lokalu U3 kod pocztowy
02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 17 1. HB
DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA IX ODDZIAŁ W WARSZAWIE 2. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 3. miejscowość WARSZAWA ulica
AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 72 nr lokalu 15 kod pocztowy 04-036 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA 18 1. HB DORADCY FINANSOWI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA X ODDZIAŁ
W WARSZAWIE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina
M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
3. miejscowość WARSZAWA ulica PUŁAWSKA
nr domu 111A kod pocztowy 02-707 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 19 1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA I ODDZIAŁ
W ZABRZU 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE 3. miejscowość ZABRZE ulica
DWORCOWA nr domu 3 kod pocztowy 41-800
poczta ZABRZE kraj POLSKA 20 1. HB DORADCY
FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
I ODDZIAŁ SPECJALISTYCZNY LION’S HOUSE
W WARSZAWIE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina
M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
3. miejscowość WARSZAWA ulica WILCZA nr domu 3 kod pocztowy 00-538 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA 21 1. HB DORADCY FINANSOWI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA I ODDZIAŁ
W KIELCACH 2. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE
miejscowość KIELCE 3. miejscowość KIELCE ulica
ŚW. LEONARDA nr domu 1 nr lokalu 1G kod pocztowy 25-311 poczta KIELCE kraj POLSKA 22 1. HB
DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA I ODDZIAŁ W LUBLINIE 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M.
LUBLIN miejscowość LUBLIN 3. miejscowość LUBLIN ulica HEMPLA nr domu 5 kod pocztowy
20-008 poczta LUBLIN kraj POLSKA 23 1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA II ODDZIAŁ W LUBLINIE 2. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina
M. LUBLIN miejscowość LUBLIN 3. miejscowość
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
LUBLIN ulica LIPOWA nr domu 14 nr lokalu 2 kod
pocztowy 20-024 poczta LUBLIN kraj POLSKA 24
1. HB DORADCY FINANSOWI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA I ODDZIAŁ W ŁODZI 2. kraj POLSKA
województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina
M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 3. miejscowość ŁÓDŹ
ulica PIOTRKOWSKA nr domu 78 kod pocztowy
90-102 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HOME
BROKER SPÓŁKA AKCYJNA 3. 140780529
4. 0000273150 9. TAK 10. 450.286, 07 ZŁ
11. 450.286, 07 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 450.286, 07 ZŁ
2. NIE wpisać: 2 1. HOME BROKER NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA 3. 141012293 4. 0000386307
9. TAK 10. 450.286, 07 PLN 11. 450.286, 07 PLN
12. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2012 okres 2011 R.
1 2. 2011 R. 1 3. 2011 R.
Poz. 116214. JABŁONKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000316887. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10420/12/60]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116215. JURPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000363707. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.08.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16233/12/808]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116216. KANCELARIA PRAWNA K. KAWECKI,
G. SYJUT I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000269570. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12293/12/450]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2012 okres OD
01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R. 1 3. OD
01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.
Poz. 116217. KANCELARIA PRAWNA KOZŁOWSKI,
KRÓL I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000402614. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.11.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/15189/12/647]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. NIP
5222992424 wpisać: 2. REGON 145887812 NIP
5222992424
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica LAZUROWA
nr domu 14B nr lokalu 27 kod pocztowy 01-314
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miej-
– 92 –
scowość WARSZAWA ulica KLIMCZAKA nr domu
10 D nr lokalu 1 kod pocztowy 02-972 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. ZMIANA
UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 26
KWIETNIA 2012 ROKU, SPORZĄDZONA PRZED
NOTARIUSZEM W WARSZAWIE TOMASZEM
BĄBKA ZA REP. A NR 1416/2012, KANCELARIA
NOTARIALNA BARBARA BĄBKA, TOMASZ BĄBKA, SPÓŁKA CYWILNA, WARSZAWA, UL. NOWOGRODZKA 7/9 LOK. 24, ZMIANA § 11 UST. 1 POPRZEZ ZASTĄPIENIE DOTYCHCZASOWEJ JEJ
TREŚCI NOWĄ.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY wpisać:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE. PRZYJMOWAĆ OŚWIADCZENIA SKIEROWANE DO SPÓŁKI
MOŻE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY SAMODZIELNIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GAJDA 2. PIOTR
3. 77071205717 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. KRYSAKOWSKI 2. JACEK ADAM 3. 73102913073 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 116218. KANCELARIA PRAWNA OPTIMUM
P. SZCZOTKA, M. SZARGORODZKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000326142. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.03.2009.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13920/12/778]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116219. KGP 11 - KG INVEST II SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000309232. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22955/12/682]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116220. KGP5 - KG INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000261696. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.08.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22952/12/479]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116221. KONSTELACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000365536. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13008/12/435]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
24.08.2010 - 31.12.2011 1 3. 24.08.2010 - 31.12.2011
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 116222. KUCH, SĘKOWSKI, TACZANOWSKA-WILEŃSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000325647. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.03.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22418/12/96]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116223. LIDES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000401942. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.11.2011.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15057/12/781]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres
30.06.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 30.06.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116224. LOGISTIC CITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IV SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000297690. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10481/12/387]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
Poz. 116225. M-R FINANSE R. GRUDZIŃSKI
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000313112. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.09.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23507/12/546]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116226. „MMAD IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000279127. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.05.2007.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7166/12/937]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica
MATEJKI nr domu 61 F nr lokalu 12 kod pocztowy
66-400 poczta GORZÓW WLKP. kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI ulica KOSYNIERÓW GDYŃSKICH nr domu 66 kod
pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.06.2011 R., NOTARIUSZ KATARZYNA
KŁUDKA-GIEJBO, KANCELARIA NOTARIALNA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR
19 LIPCA 2012 R.
1788/2011: § 5 - DODANO UST. 3. 18.08.2011 R.,
NOTARIUSZ KATARZYNA KŁUDKA-GIEJBO, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 2137/2011: § 5 - DODANO
UST. 4.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. TREPCZYŃSKI 2. WOJCIECH KRYSTIAN 3. 77073004192)
wykreślić: 10. 30.000,00 ZŁ wpisać: 10. 30000,00 ZŁ
wykreślić: 11. 210.000,00 ZŁ wpisać: 11. 359285, 50
ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać: 12. TAK PRub.
1 1. 349285, 50 ZŁ 2. TAK 2 (dla pozycji: 1. ŁUPIŃSKI 2. ŁUKASZ 3. 77031106571) wykreślić:
10. 30.000,00 ZŁ wpisać: 10. 30000,00 ZŁ wykreślić:
11. 210.000,00 ZŁ wpisać: 11. 359285, 50 ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 349285, 50
ZŁ 2. TAK
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 01 41 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ; ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI 2 1. 02 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 3 1. 14
21 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU 4 1. 20 10
A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 5 1. 20
10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA 6 1. 20 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH
DLA BUDOWNICTWA 7 1. 26 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH I GIPSOWYCH 8 1. 31 20
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ 9 1. 36 12 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA 10 1. 36 13
Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 11 1. 36 14
PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA 12 1. 45 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 13 1. 45 21
A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 14 1. 45 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW,
LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 15
1. 45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH
OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 16 1. 45 21 E WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH 17 1. 45
21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
18 1. 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA
BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 19 1. 45 22 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 20 1. 45
23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB
BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH 21 1. 45 25
WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH 22 1. 45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 23 1. 45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 24 1. 45 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 25 1. 51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 26 1. 51 53 B SPRZEDAŻ
HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 27 1. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ
SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 28 1. 60 24
TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 29 1. 60 24
A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 30 1. 60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 31 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 32 1. 70 12
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 33 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 34 1. 71 21
Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO 35 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 36 1. 74 40
– 93 –
Z REKLAMA wpisać: 37 1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 38 1. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM
39 1. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU;
WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 40 1. 16 10
Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 41
1. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 42 1. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW
BUDOWLANYCH Z BETONU 43 1. 23 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU 44
1. 23 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU 45 1. 33 14
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 46 1. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI
BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 47 1. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 48 1. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 49 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
50 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 51 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 52 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 53
1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
54 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 55 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 56 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
57 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 58 1. 43 31
Z TYNKOWANIE 59 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 60 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 61 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 62
1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 63
1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH 64 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 65 1. 46
74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 66 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 67 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 68 1. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 69
1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 70 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 71 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2012 okres 01.01.2010 R. 31.12.2010 R. 1 1. data złożenia 09.05.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2010 R. 31.12.2010 R. 1 3. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116227. MULTICREDIT POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000386573. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.05.2011.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16023/12/285]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
301746985 NIP 7831672757
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres 2011 R.
1 3. 2011 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 116228. MYKULTURALNI.PL ANETA KIEŁCZYKOWSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000307136. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.06.2008.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13110/12/649]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.03.2012 R., NOT. ROMANA GRUSKOŚ,
KANC. NOT. W KRAKOWIE, REP. A NR 1077/2012
ZMIANA: § 6, § 7, § 10.1
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MICHALSKA 2. MAŁGORZATA RENATA 3. 69072200068
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 20.000,00 ZŁ
(DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁ) 11. 20.000,00 ZŁ
(DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁ) 12. NIE PRub.
1 1. 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁ)
2. NIE wpisać: 2 1. SOKOŁOWSKA 2. CELINA
3. 54022808748 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 20.000 ZŁ 11. 20.000 ZŁ 12. NIE
Poz. 116229. PRAGMATISTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000367700. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22784/12/42]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
13.10.2010 - 31.12.2011 1 3. 13.10.2010 - 31.12.2011
Poz. 116230. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANDRZEJCZAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000376370. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/8091/12/865]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.02.2012 R., NOTARIUSZ SYLWIA GROSS, KANCELARIA NOTARIALNA WE WSCHOWIE, REP. A NR 658/2012 ZMIENIONO: § 8 UMOWY -UCHWALONO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KOMPLEMENTARIUSZ LILIANA MAGDALENA ADAMKIEWICZ SAMODZIELNIE, KOMPLEMENTARIUSZ TOMASZ
PAWEŁ ANDRZEJCZAK TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM
KOMPLEMENTARIUSZEM LUB PROKURENTEM.
wpisać: 2. KOMPLEMENTARIUSZ LILIANA MAGDALENA ADAMKIEWICZ JEST UPRAWNIONA DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYMI
KOMPLEMENTARIUSZAMI LUB PROKURENTEM.
KOMPLEMENTARIUSZ TOMASZ PAWEŁ ANDRZEJCZAK JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM KOMPLEMENTARIUSZEM LUB PROKURENTEM.
Poz. 116231. REGIONALNE CENTRUM SERWISOWE
WOJCIECH BESZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000276942. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2007.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14018/12/827]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. REGIONALNE CENTRUM SERWISOWE KAZIMIERZ BESZ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. REGIONALNE CENTRUM SERWISOWE WOJCIECH BESZ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: ——Adres poczty elektronicznej [email protected] ——- Adres strony internetowej WWW.RCSBESZ.PL
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.05.2012 R. REP. A 4403/2012, NOTARIUSZ
MAGDALENA WITKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. SZARA 14 LOK.
15. UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI,
DOKONUJĄC W SZCZEGÓLNOŚCI ZMIANY:
§ 1 UST. 1, § 1 UST. 2, § 4, § 7 UST. 1, § 7 UST. 2,
§ 9 UST. 3, § 16.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BESZ
2. KAZIMIERZ 3. 51072201699 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. NIE wpisać: 2 1. BESZ 2. WOJCIECH
3. 80122312056 5. NIE 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. BESZ 2. KAZIMIERZ
3. 51072201699 wpisać: 2 1. BESZ 2. WOJCIECH
3. 80122312056
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BESZ 2. WOJCIECH 3. 80122312056 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 116232. SALAD STORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000260748. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23299/12/934]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116233. SCHÖNHERR CVAK SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000019338. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.06.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22287/12/740]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011-31.12.2011 1 2. 01.01.2011-31.12.2011
1 3. 01.01.2011-31.12.2011
Poz. 116234. SMDI DORADZTWO INWESTYCYJNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000352619.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.03.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23097/12/930]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116235. „SOBIESŁAW ZASADA BYDGOSZCZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000312470. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.09.2008.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5690/12/857]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
– 94 –
Poz. 116236. SOLDENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000421752. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22164/12/794]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 14 CZERWCA 2012 R., SPORZĄDZONY PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MAJĄ
BRUŹDZIAK ZASTĘPCĄ ARTURA KĘDZIERSKIEGO
NOTARIUSZA W WARSZAWIE, PROWADZĄCEGO
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY
UL. BAGNO 2 LOKAL 194, ZA REP. A NR 8029/2012
ZMIANA: § 4 UST. 2; § 4 UST. 3 ORAZ § 5 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. SOŁTYK
2. KRZYSZTOF 3. 73082702391) wykreślić:
10. 100,00 ZŁ wpisać: 10. 10.000,00 ZŁ wykreślić:
11. 100,00 ZŁ wpisać: 11. 215.750,00 ZŁ wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 215.650,00 ZŁ
2. TAK 2 (dla pozycji: 1. ŁOZA SOŁTYK 2. KATARZYNA MONIKA 3. 74091702383) wykreślić:
10. 100,00 ZŁ wpisać: 10. 10.000,00 ZŁ wykreślić:
11. 100,00 ZŁ wpisać: 11. 12.100,00 ZŁ wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. TAK PRub. 1 1. 12.000,00 ZŁ
2. TAK
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DZIUDZIK ŁOZA 2. SYLWIA 3. 81060313644 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 116237. THERMO LOGISTICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000389738. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2011.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9892/12/145]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 03 KWIETNIA 2012
ROKU REPERTORIUM A NR 2598/2012 KANCELARIA NOTARIALNA JAN SKWARLIŃSKI NOTARIUSZ UL. GARNCARSKA 4/6 M 4 80-894
GDAŃSK. ZMIENIONY ZOSTAŁ PARAGRAF 1, PARAGRAF 3, PARAGRAF 7, PARAGRAF 8, PARAGRAF 13 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. ZANIEWSKI
2. MICHAŁ IGOR 3. 78091603897 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 PLN 11. 500,00
PLN 12. NIE PRub. 1 1. 500,00 PLN 2. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2012 okres
01.05.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.05.2011 - 31.12.2011
Poz. 116238. TOMASZ BONDAREWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000252205.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.03.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16754/12/356]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011-31.12.2011 1 3. 01.01.2011-31.12.2011
Poz. 116239. WETTIN CLUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000391044. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.07.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11751/12/798]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. KACHEL 2. PAULINA ZOFIA 3. 80070311509) wykreślić: 10. 2.500,00 ZŁ wpisać: 10. 1.500,00 ZŁ wykreślić: 11. 2.100,00 ZŁ wpisać: 11. 2.500,00 ZŁ
2 (dla pozycji: 1. HEROD 2. KRZYSZTOF MICHAŁ
3. 82031503594) wykreślić: 10. 2.500,00 ZŁ wpisać:
10. 1.500,00 ZŁ wykreślić: 11. 2.100,00 ZŁ wpisać:
11. 2.500,00 ZŁ
Poz. 116240. WILANÓW RESIDENCES SAVLEIGH
LIMITED SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000256951. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.05.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21772/12/848]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RASIEWICZ 2. CHRISTOPHER HENRY 3. 67090312237
4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. FRĄCKIEWICZ 2. MARIUSZ JANUSZ 3. 76012505936
4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116241. ZIELONA POLANA APUS SPÓŁKA
AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000268836. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.11.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22775/12/122]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Poz. 116242. ABRAVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IGP SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (DAWNIEJ INVEST GROUP POLSKA SP. Z O.O.). KRS 0000416740. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.04.2012.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/5935/12/239]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 25 KWIETNIA 2012
ROKU, REP. A NR 3222/2012, KANCELARIA MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI SPÓŁKA CYWILNA, UL. KRASIŃSKIEGO 9/1, 85-008
BYDGOSZCZ ZMIANA § 11 STATUTU
Poz. 116243. BIK ZARZĄDZANIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SILMED SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000361088.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12742/12/949]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
20.07.2010-31.12.2011 1 2. 20.07.2010-31.12.2011
1 3. 20.07.2010-31.12.2011 1 4. 20.07.201031.12.2011
19 LIPCA 2012 R.
Poz. 116244. CASTRO GENERAL OFFICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA W KRAKOWIE. KRS
0000356081. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13407/12/438]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116245. „DEMUTH OMEGA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ IT
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA W LIKWIDACJI. KRS 0000349320. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.02.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9971/12/203]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116246. ELAND MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000289225.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12693/12/854]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116247. „GAWRA INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ II
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA”. KRS
0000284340. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.07.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23002/12/36]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116248. GLOBAL BUSINESS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000360396.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.08.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11889/12/70]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
– 95 –
Poz. 116249. PK 17 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000264833. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21994/12/494]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.201131.12.2011 1 2. 01.01.2011-31.12.2011 1 3. 01.01.201131.12.2011 1 4. 01.01.2011-31.12.2011
Poz. 116250. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
GÓRSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000342239.SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC WGDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.11.2009.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10101/12/516]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011
- 31.12.2011 1 2. 01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011
- 31.12.2011 1 4. 01.01.2011 -31.12.2011
Poz. 116251. SIS FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000371168. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.11.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15850/12/782]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 30.12.2011 R.,
PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ MIKOŁAJCZAK
PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ URSZULA
STERLING - NOTARIUSZ, KATARZYNA MIKOŁAJCZAK
- NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA W POZNANIU, PRZY
UL. MŁYŃSKIEJ 3 M 4, 61-729 POZNAŃ, ZMIANA DOTYCZY § 6 UST. 1 STATUTU. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wpisać:
1. 60000,00 ZŁ wykreślić: 2. 50000 wpisać: 2. 60000 wykreślić: 4. 50000,00 ZŁ wpisać: 4. 60000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. AKCJE IMIENNE SERII
B 2. 10000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 116252. SKARBIEC NIERUCHOMOŚCI 2 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000236648. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22572/12/717]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116253. WŁADYSŁAW WASIŃSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000418120.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2012.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4961/12/527]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
200691742 NIP 9662085135
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.05.2012 R.
W KN MARCINA ŁASKI W WARSZAWIE, REP. A NR
4245/2012 ZMIENIONO § 5 UST. 1, § 6 UST. 1 - 3, § 12
UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wpisać:
1. 70000,00 ZŁ wykreślić: 2. 50000 wpisać: 2. 70000 wykreślić: 4. 50000,00 ZŁ wpisać: 4. 70000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 20000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 20000 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 01 11
Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN
OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
2 1. 01 12 Z UPRAWA RYŻU 3 1. 01 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN
KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 4 1. 01 14
Z UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ 5 1. 01 15 Z UPRAWA
TYTONIU 6 1. 01 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH
7 1. 01 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ
WIELOLETNIE 8 1. 01 21 Z UPRAWA WINOGRON 9 1. 01
22 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH
TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH 10 1. 01 23
Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH 11 1. 01 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH
12 1. 01 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW 13 1. 01 26
Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH 14 1. 01 27 Z UPRAWA
ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW 15 1. 01 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH 16 1. 01 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH 17 1. 01 41 Z CHÓW
I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO 18 1. 01 42 Z CHÓW
I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW 19
1. 01 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH
ZWIERZĄT KONIOWATYCH 20 1. 01 44 Z CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT WIELBŁĄDOWATYCH 21 1. 01 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ 22
1. 01 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ 23 1. 01 47 Z CHÓW
I HODOWLA DROBIU 24 1. 01 49 Z CHÓW I HODOWLA
POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT 25 1. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 26 1. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 27 1. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 28 1. 01 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN
Poz. 116254. ZBIGNIEW ŻOCHOWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000418067.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2012.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4965/12/131]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
200691720 NIP 5423225016
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. 17.05.2012 R.
W KN MARCINA ŁASKI W WARSZAWIE, REP. A NR
4253/2012 ZMIENIONO § 6 UST. 1-3, § 12 UST. 1, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ wpisać:
1. 70000,00 ZŁ wykreślić: 2. 50000 wpisać: 2. 70000 wykreślić: 4. 50000,00 ZŁ wpisać: 4. 70000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 20000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. C 2. 20000 3. AKCJE NIE
SĄ UPRZYWILEJOWANE
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 116255. „2 S MEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237952. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.07.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17826/12/367]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
1 1. SOŁDAN 2. MACIEJ KAJETAN 3. 72032401199
5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
15.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KOWALEWSKI 2. PIOTR BARTOSZ 3. 76010600534) 5. 75
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁOTYCH 3 1. NOWICKA
2. KAROLINA IWONA 3. 77032216341 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. KOWALEWSKI 2. TOMASZ MAREK 3. 72070400750 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 116256. 4KPROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000384000. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.04.2011.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14184/12/571]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2012 okres
18.04.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 18.04.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 18.04.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116257. „A.B.BERREN-HANDLOWY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000177786. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.10.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16993/12/441]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2012 okres ROK
OBROTOWY 2011 1 3. ROK OBROTOWY 2011
1 4. ROK OBROTOWY 2011
Poz. 116258. „A.K.S.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000058962. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17160/12/538]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116259. A&T GLOBAL SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000400164. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.10.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/17601/12/518]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DURZYŃSKI 2. TOMASZ JAN 3. 66100300871 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00
ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KUSHWAH
2. ANUPAM SINGH 3. 83090620413) 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DURZYŃSKI 2. TOMASZ JAN
3. 66100300871 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
– 96 –
Poz. 116260. A1PIXEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000386786. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.05.2011.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5454/12/975]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
20.05.2011 - 31.12.2011 1 3. 20.05.2011 - 31.12.2011
1 4. 20.05.2011 - 31.12.2011
Poz. 116261. A2 MULTIMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000298851.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.02.2008.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13161/12/655]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116262. ACQUITEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000290701. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2007.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13789/12/111]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116263. ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000060322. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7186/12/579]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011 R.
Poz. 116264. AFK PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000320354. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7009/12/113]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GORLICE ulica WRÓBLEWSKIEGO
nr domu 17 kod pocztowy 38-300 poczta GORLICE
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GORLICE ulica MICKIEWICZA nr domu 22 kod pocztowy 38-300
poczta GORLICE kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116265. AFRICA CONNECTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000419064. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.04.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22711/12/592]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WHITESTONE BUSINESS SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać:
3. AFRICA CONNECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19 CZERWCA
2012 R., NOTARIUSZ MARIA OGRODZIŃSKA-ZALEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL.JANA PAWŁA II 80 KL. D M.D2, REP.
A NR 2158/2012 ZMIANA § 2, § 6, § 9
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KRAKOWIAK 2. RAFAŁ 3. 77040215534) wykreślić: 5. 80
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.250 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. TRACZ 2. ADAM
JÓZEF 3. 67122301138 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
3 1. MAJEWSKI 2. MARIUSZ 3. 69111412812 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. KOMOSIŃSKI 2. JACEK RYSZARD
3. 63012606439 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.500 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 2 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
3 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 116266. AGC SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000072464.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6891/12/531]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 2. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011 1 4. 01.01.2011 31.12.2011
Poz. 116267. AGENCJA OCHRONY „SZANIEC”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000148513. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21901/12/402]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116268. AGENCJA PROMOCJI MIAST I REGIONÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000345430. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2009.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12413/12/84]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
19 LIPCA 2012 R.
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116269. AGENCJA USŁUG I HANDLU „POLTROP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000150451. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2003.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4364/12/124]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116270. AGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000038388. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13807/12/842]
Poz. 116273. „AGRODĘBNO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000391013.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.07.2011.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9141/12/432]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2012 okres
07.07.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 07.07.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 07.07.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116274. AGROMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000111941. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.07.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10384/12/489]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres ZA ROK
2011 1 3. ZA ROK 2011 1 4. ZA ROK 2011
Poz. 116275. AGRONOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000156976. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/6757/12/552]
Poz. 116271. „AGRO-MAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000172825.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.09.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7674/12/961]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość BESKO ulica KOŚCIELNA nr domu 23
kod pocztowy 38-524 poczta BESKO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BESKO ulica WIŚNIOWA nr domu
9 kod pocztowy 38-524 poczta BESKO kraj POLSKA
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116276. AHS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342486.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.11.2009.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14005/12/303]
Poz. 116272. „AGRO-SOKOŁÓW” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000087437. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.02.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4855/12/709]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres
01.01.2011 R.- 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R.31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R.- 31.12.2011 R.
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: —
—- Adres poczty elektronicznej [email protected] ——- Adres strony internetowej
WWW.AGROSOKOLOW.PL
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOMOROWSKI 2. WŁODZIMIERZ 3. 58082304774
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DAŚKO
2. ANNA 3. 56070803263 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KROGSGAARD
2. ASGER wpisać: 2 1. RAVN 2. PETER
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.04.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 2. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
przekształceniu wpisać: 1 1. WYDZIELENIE CZĘŚCI
MAJĄTKU SPÓŁKI W WYNIKU PODZIAŁU
Poz. 116277. AICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000248088. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12511/12/383]
– 97 –
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres
01.01.2011-31.12.2011 1 3. 01.01.2011-31.12.2011
1 4. 01.01.2011-31.12.2011
Poz. 116278. AIR ENGINEERING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000285643. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.08.2007.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13022/12/671]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116279. AIRTECH SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000322926. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.02.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23553/12/547]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116280. AKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322222. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2009.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14334/12/168]
Poz. 116284. „ALFEN CHEMIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000200150. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.03.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/15659/12/189]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116285. „ALIANS TRADE - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000122872.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/3698/12/923]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. IVANOVA 2. INA) wykreślić: 5. 550 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 275.000,00 ZŁ wpisać:
5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
500.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. PĄCZEK PĄCZYŃSKI 2. TADEUSZ WIKTOR 3. 40101401656) wykreślić: 5. 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
275.000,00 ZŁ wpisać: 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 550000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ
Poz. 116281. AKCESORIA DLA SITODRUKU ARA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000098909. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/10567/12/252]
Poz. 116286. ALLIANCE SILESIA II SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000384516. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.04.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22276/12/18]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2012 okres
01.01.2011-31.12.2011 1 3. 01.01.2011-31.12.2011
1 4. 01.01.2011-31.12.2011
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JAŚKIEWICZ
2. KRZYSZTOF STANISŁAW 3. 81051403431
4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 116282. ALE FUN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417328. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.04.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22794/12/363]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica BONIFRATERSKA nr domu 17 kod pocztowy 00-203 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica GABRIELA nr domu 2 kod pocztowy 01-347 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 116287. ALMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000409243. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.01.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/13378/12/985]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MIROCHA 2. ALEKSANDER ANDRZEJ
3. 59112910914) wykreślić: 5. 3965 UDZIAŁÓW PO
500,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.982.500,00 ZŁ wpisać: 5. 1927 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 963 500,00 ZŁ 2 1. MIROCHA 2. LUCYNA BOŻENA 3. 66070906125 5. 2038
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 019,000 ZŁ
6. NIE
Poz. 116283. ALEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000342254. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.11.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23682/12/210]
Poz. 116288. ALOEVERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000419160. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.04.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21482/12/866]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TU
2. HOANG DINH 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać:
2 1. DO MINH 2. TUAN 3. 84040321910 5. 100
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 98 –
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00
ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TU 2. HOANG DINH 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. DO MINH 2. TUAN
3. 84040321910 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 116289. ALPINE GREEN ENERGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000316603. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.10.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10470/12/665]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. GRABOWSKI 2. PIOTR 3. 62030701476 4. PROKURA ŁĄCZNA
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres
01.01.2011 R.-31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R.31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.
Poz. 116290. „ALSEN MARKETING” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000321159. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2009.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14470/12/949]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116291. ALTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000390721. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.07.2011.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5442/12/852]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres ZA
2011 R. 1 3. ZA 2011 R. 1 4. ZA 2011 R.
Poz. 116292. „AMBERLINE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246273.
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.12.2005.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3941/12/814]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. CHYLAK 2. BOLESŁAW 3. 45041402417) wykreślić: 5. 240 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
120.000,00 ZŁ wpisać: 5. 312 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 156.OOO, OO ZŁ
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 2. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116293. „AMERICAN WAY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000075170. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16087/12/815]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116294. AMPHITEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
OPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289919. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.10.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21714/12/724]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116295. AN - ROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000267461. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.11.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16169/12/76]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116296. „ANAPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303519. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7174/12/456]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116297. ANMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000420120. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.05.2012.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14882/12/476]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PŁAZIŃSKI
2. OSKAR LECH 3. 89050506834 4. PROKURA SAMOISTNA
RUSZEWSKI 2. JACEK GRZEGORZ 3. 62091211134)
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. JARUSZEWSKA 2. ANNA TERESA 3. 54051702046 5. 50
UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JARUSZEWSKA 2. ANNA TERESA 3. 54051702046
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 116300. AOMB POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000334048.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.07.2009.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16055/12/50]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116301. API-EKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000299581. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2008.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17048/12/3]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116302. „AQUA COMFORT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000140838. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13915/12/462]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116305. ARCHIWUM SIERADZKIE „ARCHIWISTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000192838. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.02.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6891/12/531]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość SIERADZ ulica M. REJA nr domu
4 kod pocztowy 98-200 poczta SIERADZ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SIERADZ ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 73 kod pocztowy 98-200
poczta SIERADZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.02.2012 R., REPERTORIUM A NR 880/2012,
KANCELARIA NOTARIALNA W SIERADZU, NOTARIUSZ IGNACY NAWROCKI ZMIANA § 10, § 13, § 15
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać:
2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY
JEST DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MIROWSKA 2. DOROTA JOANNA
3. 86060305761 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 116306. „ARFA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000087975. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7622/12/554]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116307. ARGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000006118. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12664/12/292]
Poz. 116298. ANTAREST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000312409. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.08.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/20581/12/495]
Poz. 116303. AR SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000360328. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.07.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14183/12/170]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2011 okres 2011
1 3. 2011 1 4. 2011
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 1. data złożenia
15.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
1 2. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R.
- 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R.
- 31.12.2011 R.
Poz. 116299. ANWIL TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000227951. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.02.2005.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/11495/12/383]
Poz. 116304. „AR-MED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000239274. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.08.2005.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16314/12/668]
Poz. 116308. ARIANA TRADE GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000420248. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.05.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11874/12/744]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. JA-
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
19 LIPCA 2012 R.
– 99 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. FAQIR MOHAMMAD 2. NASIR AHMAD) wykreślić:
5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3750 PLN
wpisać: 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250
ZŁ 2 1. MOHAMMAD MEHDI 2. ASADULLAH 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ 6. NIE
3 1. AZIM GUL 2. QAYOUM GUL 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250 ZŁ 6. NIE
Poz. 116309. „ARMAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315581. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2008.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/4374/12/445]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30 MARCA
2012 ROKU, REPERTORIUM A NUMER 1386/2012 NOTARIUSZ MARIUSZ ŚWIERCZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ - ZMIENIONO § 11
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116310. ARS-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000398687. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.10.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11272/12/336]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MARSZAŁEK 2. JACEK MAREK 3. 61040803790)
wykreślić: 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ 2 (dla pozycji:
1. MADEJ 2. ANDRZEJ ADAM 3. 55112904511) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ wpisać: 5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ
Poz. 116311. ART DATA BASE MARKETING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000338453. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.10.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22464/12/97]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica POWSTAŃCÓW
ŚLĄSKICH nr domu 103 nr lokalu 1 kod pocztowy 01-355
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica BEMA nr domu 83 nr lokalu
1 kod pocztowy 01-233 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SZAJERKA
2. GRZEGORZ FRANCISZEK 3. 78012913991 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. ROWICKI 2. JERZY JAN 3. 61052703778 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZAJERKA
2. GRZEGORZ FRANCISZEK 3. 78012913991 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOPERA 2. ANETA
3. 86082205009 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 116313. ARTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259676. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.07.2006.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/7353/12/615]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ADAMCZYK 2. TOMASZ JACEK 3. 54071200096
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ROMAN
2. JACEK JANUSZ 3. 66042511915 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. WŁOCH 2. PAWEŁ
3. 81082105557 5. WICEPREZES 6. NIE 4 1. PASŁAWSKA MISZTAL 2. ANNA 3. 78022418220
5. WICEPREZES 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2012 okres
1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
1 3. 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
1 4. 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011
Poz. 116314. „ARTINO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000408529. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.01.2012.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7275/12/958]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. MINHINOVICH 2. ALENA 5. 1300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 116315. ASFALTBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000311858. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.08.2008.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/4364/12/124]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
1.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 1.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 1.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116316. ASPOL-FV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000205693. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.04.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10695/12/514]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
01.01.2011 R.-31.12.2011 R. 1 2. 01.01.2011 R.31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.
1 4. 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.
Poz. 116312. ART NEON LIGHTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000422081. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2012.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12588/12/437]
Poz. 116317. ASTALBET INŻYNIERIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000361411. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.07.2010.
[KI.X NS-REJ.KRS/4995/12/94]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał nie
został pokryty
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres OD
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 100 –
DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R. 1 3. OD
DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R. 1 4. OD
DNIA 01.01.2011 R. DO DNIA 31.12.2011 R.
Poz. 116318. ASTIN MAŁOPOLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000360707. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.07.2010.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12420/12/202]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
121282973 NIP 6812031531
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres
01.01.2011-31.12.2011 1 3. 01.01.2011-31.12.2011
1 4. 01.01.2011-31.12.2011
Poz. 116319. „ATAK LOGISTIK” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000385662. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.05.2011.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/7705/12/216]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
320993329 NIP 8513145972
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 MAJA 2012 R., REP. A NR
4306/2012, NOTARIUSZ DOROTA ANDRZEJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE ZMIENIONO § 6 PRZEZ DODANIE PUNKTÓW OD
13 DO 34 ORAZ § 15 PKT 1.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 47
30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 2 1. 46
12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 3 1. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 4 1. 46 17
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 5 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 6 1. 47
11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 7 1. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 8 1. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 11 1. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 12 1. 52 24
C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH
PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 13 1. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
14 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 15 1. 92 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 16
1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 17 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 18
1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 19 1. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 20 1. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W
WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21 1. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 116320. „ATM SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000024013.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.07.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13162/12/56]
Poz. 116325. „AVA IBERICO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000007834.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.04.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16310/12/64]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. MOŚCICKI 2. ROBERT MARIUSZ 3. 68090400434 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
01.01.2011 R.-31.12.2011 R. 1 2. 01.01.2011 R.31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.
1 4. 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116326. „AVRIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000184272. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9493/12/142]
Poz. 116321. AURUM 2 DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000373588. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.12.2010.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16750/12/752]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.12.2010 - 30.11.2011 1 3. 01.12.2010 - 30.11.2011
1 4. 01.12.2010 - 30.11.2011
Poz. 116327. „AXELLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000141377. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23522/12/183]
Poz. 116322. „AUTO POLMOZBYT RADOM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000173129. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.10.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16649/12/939]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116323. „AUTO SPED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000209499.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.06.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/8105/12/681]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZABUSKI 2. JÓZEF 3. 63061803351 5. 67 UDZIAŁÓW
O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 33.500,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. ZAJĄCZKOWSKI 2. ANDRZEJ BOGUSŁAW 3. 56010115218 5. 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 116324. „AUTO-TECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000268410.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2006.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4353/12/402]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
19 LIPCA 2012 R.
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 31.12.2011 1 2. 01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 31.12.2011 1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116328. AXENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000336338. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.09.2009.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12351/12/465]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116329. AXITOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W LIKWIDACJI”. KRS
0000208947. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.06.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23873/12/492]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.05.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.05.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.05.2011 - 31.12.2011
Poz. 116330. „AXP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000344706. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.12.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18762/12/17]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
– 101 –
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116331. AXXA INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000187856. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.01.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22043/12/650]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116332. „AZNAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000417521. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.04.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22266/12/697]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 44 nr lokalu 521 kod pocztowy
00-024 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica KOŃSKI JAR
nr domu 6 kod pocztowy 02-785 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PRONET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 130855583 4. 0000096500 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. WIŚNIEWSKI 2. MARCIN JANUSZ 3. 84013000015 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. MATUSZEWSKI 2. PIOTR MICHAŁ 3. 74020200052 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SMOLIŃSKI 2. TOMASZ ZDZISŁAW
3. 72101806773 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WIŚNIEWSKI 2. MARCIN JANUSZ
3. 84013000015 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 116333. „B & K” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000083888. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/18476/12/639]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116334. B2B INSPIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000388987. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2011.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13419/12/561]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
10.12.2010 R. - 30.11.2011 R. 1 3. 10.12.2010 R. 30.11.2011 R. 1 4. 10.12.2010 R. - 30.11.2011 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 116335. „BACKER POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000133562. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/4335/12/562]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116336. „BAIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000127917. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.08.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23473/12/88]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116337. „BALMORAL PROPERTIES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000313464. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.09.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22107/12/71]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116338. BALNEATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000331096.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.06.2009.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17062/12/239]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KUKURYKA 2. MAREK JERZY 3. 54030202590 5. 1564
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 78.200,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. SOBIEPANEK KUKURYKA
2. ZOFIA KRYSTYNA 3. 53041704286 5. 1564
UDZIAŁY, ŁĄCZNA WARTOŚĆ 78200,00 PLN 6. NIE
Poz. 116339. „BALTIC TANK POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000394527.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.08.2011.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10469/12/953]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2012 okres
25.08.2011 - 31.12.2011 1 3. 25.08.2011 - 31.12.2011
1 4. 25.08.2011 - 31.12.2011
Poz. 116340. BARDENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000415371. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.03.2012.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15749/12/969]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
2. miejscowość POZNAŃ ulica GARBARY nr domu
95 nr lokalu B 87 kod pocztowy 61-757 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica ŚWIĘTY MARCIN nr domu 29 nr lokalu
8 kod pocztowy 61-806 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BILIŃSKI
2. ZBIGNIEW 3. 68121305017 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. SOCZÓWKA 2. JACEK ROBERT
3. 64100209299 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BILIŃSKI 2. ZBIGNIEW 3. 68121305017 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SOCZÓWKA
2. JACEK ROBERT 3. 64100209299 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 116341. BASS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000357189.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.05.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10382/12/687]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116342. BATISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000134318. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7754/12/420]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.06.2012 R., REPERTORIUM A NR 2192/2012,
NOTARIUSZ JACEK OSĘKOWSKI Z KANCELARII
NOTARIALNEJ W SANOKU PRZY UL. 3 MAJA
10/2, ZMIENIONO § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RUSZEL
2. ELŻBIETA JADWIGA 3. 71080611448) wykreślić:
5. 119 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY NA ŁĄCZNĄ
KWOTĘ 59500 ZŁ wpisać: 5. 40 (CZTERDZIEŚCI)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ
20 000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
2 1. BUCZEK 2. BERNARD ANDRZEJ 3. 74101003655
5. 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE 3 1. RUSZEL
2. ROMAN ROBERT 3. 70041103112 5. 40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20 000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY
ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. RUSZEL 2. ROMAN ROBERT 3. 70041103112
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BUCZEK 2. BERNARD ANDRZEJ 3. 74101003655 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 70
2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 3 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 4 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
– 102 –
Poz. 116343. „BAUMAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000203203. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.04.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5504/12/471]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 2. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011 1 4. 01.01.2011 31.12.2011
Poz. 116344. BAUPOZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000354763. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.04.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/16175/12/793]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116345. BAZALT - NITRON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000036310. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7664/12/640]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 2. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116346. „BCT-BAŁTYCKI TERMINAL KONTENEROWY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000024234. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/8558/12/893]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 2. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011 1 4. 01.01.2011 31.12.2011
Poz. 116347. BEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000046499. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11721/12/835]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2012 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 1. data złożenia
28.05.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.2009 1 1. data
złożenia 28.05.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.2010
1 1. data złożenia 28.05.2012 okres 01.01.2011 31.12.2011 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2009 - 31.12.2009 1 3. 01.01.2010 31.12.2010 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2009 31.12.2009 1 4. 01.01.2010 - 31.12.2010
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116348. „BEAPHAR POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000078857. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.01.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/9267/12/581]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116349. „BEAST-GLOBAL TOOL COMPANY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000107313. SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2002.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7445/12/197]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116350. BEATRICE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000298114. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.02.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22549/12/561]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116351. BEL-POL AKCESORIA MEBLOWE
IMPORT EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000398246. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.10.2011.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5133/12/629]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KNIAZEU 2. IHAR) wykreślić: 5. 35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
1.750 (TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH wpisać: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET) ZŁOTYCH 2 (dla pozycji: 1. HULIDZINA
2. ALENA) wykreślić: 5. 35 (TRZYDZIEŚCI PIĘĆ)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.750 (TYSIĄC SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT) ZŁOTYCH wpisać: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH wykreślić: 3 1. MŁYNARCZYK 2. PIOTR
3. 80050517514 5. 30 (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500 (TYSIĄC PIĘĆSET)
ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KNIAZEU 2. IHAR) wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić:
2 1. MŁYNARCZYK 2. PIOTR 3. 80050517514
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
19 LIPCA 2012 R.
Poz. 116352. BELLERPACK BELLERDRUK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000298560. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2008.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6102/12/336]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2012 okres
1.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 1.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 1.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116353. „BEŁCHATOWSKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000134822. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.10.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/9293/12/940]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. SZTAJNERT 2. LESZEK 3. 52111308575
5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 116354. BEM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000013550. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.05.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/14038/12/469]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116355. BENEFIT INTELLECTUAL PROPERTY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000374422. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22145/12/553]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
142758764 NIP 7010276173
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BENEFIT
SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA 3. 750721670) wykreślić: 5. 1.261.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 63.095.000,00 ZŁOTYCH wpisać:
5. 1261880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
63094000,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
29.12.2010 R. - 30.11.2011 R. 1 3. 29.12.2010 R. 30.11.2011 R. 1 4. 29.12.2010 R. - 30.11.2011 R.
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDZKI WSCHODNI gmina TUSZYN miejscowość
GŁUCHÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat ŁÓDZKI WSCHODNI gmina
RZGÓW miejscowość RZGÓW wykreślić: 2. miejscowość GŁUCHÓW ulica DŁUGA nr domu 85 kod
pocztowy 95-080 poczta TUSZYN kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość RZGÓW ulica KATOWICKA nr domu 43 kod pocztowy 95-030 poczta
RZGÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.04.2012 R., NUMER REP. A 1750/2012, NOTARIUSZ ANDRZEJ GRUSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TUSZYNIE, ZMIANA § 3 UMOWY
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TOPDEMIR 2. ATILLA 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KAYMAZ 2. UMIT
3. 88090516254 5. WICEPREZES 6. NIE
Poz. 116357. BES - FARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000397884. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.10.2011.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12916/12/792]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: —
—- Adres poczty elektronicznej [email protected]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1
1.
SPÓLNIK
2.
KRZYSZTOF
JÓZEF
3. 63111110954 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BUJARA 2. KRZYSZTOF MICHAŁ
3. 61030202017 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 116358. BEST-WIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000325027. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.03.2009.
[KR.XI NS-REJ.KRS/11823/12/738]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BIDAS 2. ALEKSY 3. 63021903354 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ) 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. GAŁĄZKA 2. WŁODZIMIERZ STANISŁAW 3. 66050910212)
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁ) wpisać:
5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 99.000 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BIDAS 2. ALEKSY 3. 63021903354 5. PREZES
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. GAŁĄZKA 2. WŁODZIMIERZ
STANISŁAW 3. 66050910212) 5. WICEPREZES wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116356. „BERGE TEKSTIL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000048004. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8828/12/233]
Poz. 116359. BESTAR TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283113.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2007.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6108/12/742]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
– 103 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116360. BETA INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354849. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13189/12/505]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SECUS PROPERTY SPÓŁKA AKCYJNA 3. 240551961
4. 0000279620 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. SENTO
SPÓŁKA AKCYJNA 3. 357189848 4. 0000287388
5. 100 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50
ZŁ KAŻDY CZYLI O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 2. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011 1 4. 01.01.2011 31.12.2011
Poz. 116361. „BETON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000124022. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.07.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10178/12/570]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116362. BETTA-TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000414210.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.03.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22301/12/867]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. WOJTCZAK 2. JERZY 3. 48012404997) wykreślić:
5. 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
45.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 1.350 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 135.000,00 ZŁOTYCH
2 (dla pozycji: 1. KĘSY 2. PAWEŁ 3. 86032004856)
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
3 1. „PETRO - INVEST PLUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 300252620
4. 0000254685 5. 3.150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 315.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ
wpisać: 1. 500000,00 ZŁ
Poz. 116363. „BIAŁE - GOSPODARSTWO ROLNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000042183. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.09.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7003/12/707]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 116364. BIK - PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000258190.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2006.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5194/12/956]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK 1 4. 2011 ROK
Poz. 116365. BIKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000385313. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2011.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10131/12/479]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
221228870 NIP 5842714978
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
11.05.2011 - 31.12.2011 1 3. 11.05.2011 - 31.12.2011
1 4. 11.05.2011 - 31.12.2011
Poz. 116366. BIO SAŁATA WINNICKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000354768. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2010.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7230/12/669]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116367. BIOCLAR POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000135220. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.11.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6982/12/712]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2012 okres
01.01.2009-31.12.2009 1 1. data złożenia 23.04.2012
okres 01.01.2010-31.12.2010 1 3. 01.01.200931.12.2009
1
3.
01.01.2010-31.12.2010
1 4. 01.01.2009-31.12.2009 1 4. 01.01.201031.12.2010
Poz. 116368. BIOGAZOWNIE POLSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000255956. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12465/12/491]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia
11.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
1 3. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
– 104 –
Poz. 116369. BIOKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000384543. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.04.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/13691/11/120]
W dniu 14.05.2011 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wykreślić:
1 1. 15.04.2011 PAWEŁ ZIEMIAŃCZYK, ASESOR
NOTARIALNY ZASTĘPCA JOANNY LEWCZUK NOTARIUSZA W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNY JOANNA LEWCZUK, AL.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 18 LOK. 3A REP. A NR 5229/2011
wpisać: 2 1. 15.04.2011 PAWEŁ ZIEMIAŃCZYK,
ASESOR NOTARIALNY ZASTĘPCA JOANNY LEWCZUK NOTARIUSZA W WARSZAWIE KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA LEWCZUK, AL.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 18 LOK. 3A REP.
A NR 5229/2011
Poz. 116370. BIURO FINANSOWE „KORAX”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000242761. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.10.2005.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6003/12/636]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK 1 4. 2011 ROK
Poz. 116371. BIURO FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI „HINZ” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000268919. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2006.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/8637/12/951]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2012 okres 2011
1 3. 2011 1 4. 2011
Poz. 116372. BIURO PODATKOWE „MAXIM”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000202633. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/5381/12/634]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116373. BIURO PROJEKTOWO-BADAWCZE
DRÓG I MOSTÓW TRANSPROJEKT-WARSZAWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000024503. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22812/12/94]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres ZA 2011 R.
1 2. ZA 2011 R. 1 3. ZA 2011 R. 1 4. ZA 2011 R.
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 116374. „BIURO RACHUNKOWE BOŻENY
ŚWINARSKIEJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000139161. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10124/12/361]
Poz. 116379. BIZNES FINANSE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000364774. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14441/12/387]
Poz. 116384. BLUTEX POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000285393. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/10366/12/649]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres OD
01.01.2011 DO 31.12.2011 R. 1 3. OD 01.01.2011 DO
31.12.2011 R. 1 4. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 R.
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. BIZNES
FINANCE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. BIZNES FINANSE
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116375. BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW
CHŁODNI ENERGETYCZNYCH „PROJCHŁOD”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000038163. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.08.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/7280/12/274]
Poz. 116380. BKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000373255. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.12.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/13911/12/858]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.05.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
18.12.2010 - 31.12.2011 1 3. 18.12.2010 - 31.12.2011
1 4. 18.12.2010 - 31.12.2011
Poz. 116376. BIURO TURYSTYKI WOJAŻER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000156047. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.03.2003.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10272/12/265]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres ZA 2011
ROK 1 3. ZA 2011 ROK 1 4. ZA 2011 ROK
Poz. 116377. BIURO USŁUG VIKING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000369073. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.10.2010.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9501/12/552]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. BARANOWSKA 2. DOROTA ANNA
3. 70051204982) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. BARANOWSKI
2. SZYMON PRZEMYSŁAW 3. 70121500293 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK 1 4. 2011 ROK
Poz. 116378. „BIZNES - PRESS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS
0000213317. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.07.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21889/12/77]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK
19 LIPCA 2012 R.
Poz. 116381. „BKT DYREK. SYSTEMY GRZEWCZE-SANITARNE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000175715. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.10.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/15455/12/383]
Poz. 116385. BOGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225239. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23692/12/531]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.
WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica PETOFIEGO nr domu 4 nr lokalu 6 kod pocztowy 01-917 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica TARGOWA nr domu 70 nr lokalu 14 kod pocztowy 03-734 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2012 okres 2011 R.
1 3. 2011 R. 1 4. 2011 R.
Poz. 116386. BOLDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000346663. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.01.2010.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21723/12/644]
Poz. 116382. BLUCAMP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245899.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.11.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21903/12/204]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116387. „BRAINSOFT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000316667.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2008.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7134/12/172]
Poz. 116383. BLUE ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000361608.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.07.2010.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15942/12/364]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. NIP
7781473428 wpisać: 2. REGON 301493828 NIP
7781473428
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
27.07.2010 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 27.07.2010 R. 31.12.2011 R. 1 4. 27.07.2010 R. - 31.12.2011 R.
– 105 –
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116388. BRAND TRUST PARTNERS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000387699. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.05.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23185/12/908]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
30.05.2011 - 31.12.2011 1 3. 30.05.2011 - 31.12.2011
1 4. 30.05.2011 - 31.12.2011
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116389. „BRIFEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000418876. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.04.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21880/12/468]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 44 nr lokalu 521 kod pocztowy
00-024 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PRONET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 130855583 4. 0000096500 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. ZIÓŁKOWSKI 2. MARCIN
3. 82092403110 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SMOLIŃSKI 2. TOMASZ ZDZISŁAW
3. 72101806773 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZIÓŁKOWSKI 2. MARCIN 3. 82092403110
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 116390. BRIGHTNESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000299896.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.02.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23262/12/164]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116391. BRIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000264129. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.09.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21900/12/1]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116392. „BROCAR” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000256443. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.05.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16134/12/108]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „BROCAR” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „BROCAR” -SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI,
W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZAR ZĄDU PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. PARSZEWSKA 2. ANNA
DOROTA 3. 67122108285 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 23.04.2012
REPRETORIUM A NR 1283/2012 ALICJA PIETRAS
NOTARIUSZ W SZYDŁOWCU NADZWYCZAJNE
ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W DNIU
23.04.2012 POJĘŁO UCHWAŁĘ O ROZWIĄZANIU
SPÓŁKI „BROCAR” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Z SIEDZIBĄ W SZYDŁOWCU - DZIAŁAJĄC NA PODSTAWIE ART. 270
PKT 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH - PO
PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO. 3. LIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO
PRub. Dane likwidatorów 1 1. PARSZEWSKA
2. ANNA DOROTA 3. 67122108285
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. 23.04.2012 REPRETORIUM
A NR 1283/2012 ALICJA PIETRAS NOTARIUSZ
W SZYDŁOWCU NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W DNIU 23.04.2012 POJĘŁO
UCHWAŁĘ O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI „BROCAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZYDŁOWCU - DZIAŁAJĄC
NA PODSTAWIE ART. 270 PKT 2 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH - PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO. 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 116393. „BUTRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000103392. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.04.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14132/12/164]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2011 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116394. „BV KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000170869. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 26.08.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4734/12/565]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.05.2012 R. W KN ELŻBIETY BOĆKOWSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1464/2012
ZMIENIONO § 7, § 8, § 9, § 10 UST. 1, § 12
UST. 2, UST. 3, UST. 4, § 15 UST. 6, DODANO
§ 12 UST. 5, UST. 6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. JAWOROWSKI 2. MAREK 3. 76032804372) wykreślić:
5. 500 (PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 250 (DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000
(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. JAWOROWSKA NIEWIŃSKA 2. URSZULA 3. 73020304520 5. 250
(DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.000 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ
wpisać: 1. 57500,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK 1 4. 2011 ROK
– 106 –
Poz. 116395. BYSTRONIC POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000254005. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.03.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16845/12/537]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 2. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011 1 4. 01.01.2011 31.12.2011
Poz. 116396. „BZK GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286592.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 22.08.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16777/12/201]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116397. „C. WITT I SPÓŁKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000151075. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.02.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23307/12/344]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116398. CAMARI INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000397002. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.09.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21301/12/796]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. CENTRAL EUROPEAN WARSAW INVESTMENT
S.A.R.L.) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI
NOMINALNEJ 2500,00 ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. CA IMMO HOLDING B.V.) wykreślić: 5. 50
UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500,00
ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 10000,00 ZŁ
Poz. 116399. CAMPAK POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000095123. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.03.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22084/12/335]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 116400. CARO 12 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000350751. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.03.2010.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4468/12/829]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość OŚWIĘCIM ulica NOJEGO nr domu
8 nr lokalu 3 kod pocztowy 32-602 poczta OŚWIĘCIM kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość OŚWIĘCIM ulica —- nr domu —- nr lokalu —- kod pocztowy —- poczta —- kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BIENIASZ 2. ROBERT MAREK 3. 76042406537 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. DESKA 2. ANDRZEJ 3. 56052400572 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BIENIASZ 2. ROBERT MAREK 3. 76042406537
5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. DESKA 2. ANDRZEJ
3. 56052400572 5. PREZES 6. NIE
Poz. 116401. CB DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000285213. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.07.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23694/12/333]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DE SITTER 2. BART LOUIS 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. LEMETS 2. NATALIYA
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIETRZAK 2. RAFAŁ ANDRZEJ 3. 69102402398
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ESZ 2. GRZEGORZ 3. 72100600590 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. SUSZEK 2. MIROSŁAW
3. 65041314178 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 2. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011 1 4. 01.01.2011 31.12.2011
Poz. 116405. CEGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000281422. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.05.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21942/12/87]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116406. „CELTRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000132121.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.10.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22746/12/560]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK
Poz. 116402. „CBIT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000216589. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22607/12/576]
Poz. 116407. „CENTRALA NASIENNA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000094724. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9796/12/648]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116403. CCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000297797. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23461/12/965]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116404. CDP NETIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000023814. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.07.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22331/12/830]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 45 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
19 LIPCA 2012 R.
Poz. 116408. CENTRUM DIAGNOSTYKI RUROCIĄGÓW I APARATURY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000048176. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.10.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22473/12/17]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 27 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica SZPITALNA nr domu
1 kod pocztowy 00-020 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PRZASNYSKA nr domu 6 B kod pocztowy
01-756 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
– 107 –
w skład organu wykreślić: 1 1. ŚWIĘTOCHOWSKA
2. DANUTA 3. 48112503026 2 1. MELANIUK 2. JERZY 3. 51110402754 wpisać: 3 1. KARPIŃSKI
2. MAREK 3. 53091503699 4 1. ZAKRZEWSKI 2. TOMASZ 3. 74060807079
Poz. 116409. CENTRUM DORADZTWA KREDYTOWEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000387974. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23548/12/231]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
20.05.2011 - 31.12.2011 1 3. 20.05.2011 - 31.12.2011
1 4. 20.05.2011 - 31.12.2011
Poz. 116410. CENTRUM EKONOMIKI ROLNICZEJ
I OBSZARÓW WIEJSKICH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000338150. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.10.2009.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/6029/12/684]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116411. CENTRUM HEVELIUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000385494. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2011.
[GD.VII NS-REJ.KRS/9861/12/781]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2012 okres
06.05.2011 - 31.12.2011 1 3. 06.05.2011 - 31.12.2011
1 4. 06.05.2011 - 31.12.2011
Poz. 116412. CENTRUM MEDYCZNE SBB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000266318. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.10.2006.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7302/12/609]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość SKOPANIE nr domu 187 A kod
pocztowy 39-451 poczta SKOPANIE kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość SKOPANIE ulica KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI nr domu 5 kod pocztowy 39451 poczta SKOPANIE kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116413. CENTRUM OBSŁUGI FIRM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000319037. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2008.
[BI.XII NS-REJ.KRS/5184/12/635]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK 1 4. 2011 ROK
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 116414. CENTRUM PROFILAKTYKI, LECZENIA
I OPIEKI „MEDICO” NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000232116. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2005.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14444/12/590]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116415. CENTRUM PROMOCJI INFORMATYKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000208659. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.05.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/21722/12/243]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116416. CENTRUM SZKOLEŃ I EDUKACJI
MENEDŻERSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000368502. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2010.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14236/12/869]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116417. „CENTRUM ZA RZEKĄ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000266388. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.10.2006.
[KO.IX NS-REJ.KRS/3641/12/511]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. VAN BERGEN 2. FRANCISCUS AUGUSTINUS)
wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Poz. 116418. CEREAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186992. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.01.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4626/12/945]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2012 okres
01.01.2011-31.12.2011 1 3. 01.01.2011-31.12.2011
1 4. 01.01.2011-31.12.2011
Poz. 116419. CERTUS TRADE A-B SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000314267. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.09.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23506/12/145]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
2. miejscowość WARSZAWA ulica MODLIŃSKA
nr domu 6 nr lokalu 205 kod pocztowy 03-216 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 31 kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JODZIO
2. WALDEMAR 3. 58080704354 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. GASIEWICZ 2. DARIUSZ
3. 67010504577 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JODZIO 2. WALDEMAR 3. 58080704354 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WISZYŃSKI
2. GRZEGORZ 3. 69041711911 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 116420. CETUS-PROJECT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000333420. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.07.2009.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7975/12/665]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116421. CEZ POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000266114.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 19.10.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21896/12/195]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 2. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011 1 4. 01.01.2011 31.12.2011
Poz. 116422. CF PLUS (POLSKA) SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000249911. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.02.2006.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10160/12/41]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2012 okres
01.01.2009 - 31.12.2009 1 1. data złożenia
06.06.2012 okres 01.01.2010 - 31.12.2010
1 3. 01.01.2009 - 31.12.2009 1 3. 01.01.2010 31.12.2010 1 4. 01.01.2009 - 31.12.2009
1 4. 01.01.2010 - 31.12.2010
Poz. 116423. CH TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289687. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.10.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21934/12/568]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
– 108 –
Poz. 116424. CH WARSZAWA U SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000298581. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.02.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21937/12/771]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116425. CHEN’S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000295384. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.02.2008.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/6698/12/136]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. ELBLĄG gmina M. ELBLĄG
miejscowość ELBLĄG wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MŁAWSKI gmina MŁAWA miejscowość MŁAWA wykreślić:
2. miejscowość ELBLĄG ulica 1 MAJA nr domu 28
kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość MŁAWA ulica ŻWIRKI
nr domu 6 kod pocztowy 06-500 poczta MŁAWA
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKTEM
NOTARIALNYM Z DNIA 25.05.2012 R., REP. A NR
904/2012, ASESOR NOTARIALNY GRZEGORZ
WRÓBLEWSKI ZASTĘPCA BOŻENY HANDZLIK,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE
ZMIENIONO § 3 UMOWY.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CHEN
2. YIPING 5. 1080 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 540.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. GAO 2. XIAOQIN 5. 720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
360.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 3 1. GAO
2. GUOSHENG 5. 1800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 900.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CHEN 2. YIPING 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. GAO 2. XIAOQIN 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. GAO 2. GUOSHENG 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 116426. „CIARKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000321581. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.01.2009.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/7414/12/833]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116427. CIECHPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000254225. SĄD
REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.04.2006.
[LU.VI NS-REJ.KRS/7273/12/156]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116428. CITIES LIGHTING CONSULTANTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000285852. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22723/12/715]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.04.2012 R., REP. A NR 2328/2012, NOTARIUSZ MARTYNA GONSTAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 124 LOK. 3, ZMIANA § 6 UST. 1, § 8
19.06.2012 R., REP. A NR 3405/2012, NOTARIUSZ
MARTYNA GONSTAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI
124 LOK. 3, ZMIANA § 6 UST. 1, § 8
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MAJCHER 2. JACEK ARTUR 3. 69032113919) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
17.000,00 ZŁ wpisać: 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. REDZIŃSKI 2. DARIUSZ ARKADIUSZ 3. 56051605350)
wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ wpisać: 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ wykreślić: 3 1. SUCHECKI 2. BOGUSŁAW MACIEJ 3. 61021916271
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
17.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 31 50 Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH 2 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 3 1. 45 31 B WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH 4 1. 45 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW
OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW 5 1. 45 31 D WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
6 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
7 1. 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 1. 31 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY
I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 1. 67 13
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 1. 70 12
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 11 1. 70 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 12 1. 71 10
Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 13
1. 71 22 Z WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU
WODNEGO 14 1. 72 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 15 1. 72 30 D PRZETWARZANIE DANYCH 16 1. 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 17 1. 73 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 18 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 19 1. 74 14
A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
20 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 21 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 22 1. 74 30
Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 23 1. 74 50
A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ
I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 24 1. 74 87
A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW I WYSTAW 25 1. 80 42 B KSZTAŁCENIE
USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY
KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wpisać: 26 1. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 27
1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEK-
19 LIPCA 2012 R.
TRYCZNYCH 28 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 29 1. 46
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 30 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31 1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 32 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 33 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 34 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 35 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 36 1. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 37 1. 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO 38
1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 39 1. 62 03
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM
URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 40 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 41 1. 71 20 B POZOSTAŁE
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 42 1. 73 20
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 43 1. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 44 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 45 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC
PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 46
1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 47
1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 116429. CKM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000315995. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.10.2008.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17011/12/233]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 DO 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 DO
31.12.2011 1 4. 01.01.2011 DO 31.12.2011
Poz. 116430. CLICKQUICKNOW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000375843. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.01.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23138/12/506]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.06.2012, REP. A NR 5952/2012, ASESOR
NOTARIALNY DANUTA ŁUSZCZ - ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY EWY DAŃKO-ROESLER, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY
UL. ORDYNACKIEJ 9 ZMIANA: § 7 UST. 1 ORAZ
UST. 2, W § 8 UST. 3 DODANO PKT 3, W § 14 DOTYCHCZASOWA TREŚĆ STANOWI UST. 1, W § 14
PO UST. 1 DODANO UST. 2
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 5250,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. BUŁKA 2. JAROSŁAW KAZIMIERZ
3. 73110100258 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
– 109 –
Poz. 116431. „CLIFF” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237081. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2005.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7167/12/338]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 85 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA 2 1. 85 14 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ
ZDROWIA LUDZKIEGO 3 1. 51 HANDEL HURTOWY
I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
4 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA
NA ZLECENIE wpisać: 5 1. 86 2 PRAKTYKA LEKARSKA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2007 R.
- 31.12.2007 R. 1 1. data złożenia 25.06.2012 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 1. data złożenia
25.06.2012 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
1 1. data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2010 R. 31.12.2010 R. 1 3. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2009 R.
- 31.12.2009 R. 1 3. 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2008 R.
- 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
1 4. 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
Poz. 116432. CLIMAX PORTABLE MACHINE
TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000389598. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2011.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10271/12/864]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
08.06.2011 - 31.12.2011 1 3. 08.06.2011 - 31.12.2011
1 4. 08.06.2011 - 31.12.2011
Poz. 116433. CLOUD ANT TECHNOLOGIES
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000397004. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.09.2011.
[WA.XII NS-REJ.KRS/21267/12/27]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. NIP
5272666425 wpisać: 2. REGON 145827566 NIP
5272666425
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2012 okres
30.06.2011 - 31.12.2011 1 3. 30.06.2011 - 31.12.2011
1 4. 30.06.2011 - 31.12.2011
Poz. 116434. CLUSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000389542. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.06.2011.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19611/12/981]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. SARATA 2. ZBIGNIEW 3. 51110701112) wykreślić: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
5 000 ZŁ wpisać: 5. 83 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.150,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.06.2012 okres ROK
2011 1 3. ROK 2011
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 116435. „CMS AUTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000199872.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.03.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16984/12/521]
Poz. 116440. COMBUSTION & ENVIRONMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000171412. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/14378/12/56]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2012 okres
01.01.2005 - 31.12.2005 1 1. data złożenia
15.06.2012 okres 01.01.2006 - 31.12.2006 1 1. data
złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011
1 3. 01.01.2005 - 31.12.2005 1 3. 01.01.2006 31.12.2006 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2005 - 31.12.2005 1 4. 01.01.2006 31.12.2006 1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. MEHLDAU & STEINFATH FEUERUNGS
TECHNIK GMBH Z SIEDZIBĄ W HAMBURGU
(NIEMCY)) wykreślić: 5. 7513 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 375.650 PLN wpisać: 5. 7 521
UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 376050 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BRANDL 2. CONRAD 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. CZOPEK 2. LESZEK JAN
3. 65081903194 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011-31.12.2011 1 3. 01.01.2011-31.12.2011
1 4. 01.01.2011-31.12.2011
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116436. „CO-LOGISTIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000385321.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2011.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/3748/12/419]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.05.2012 okres 2011
1 3. 2011 1 4. 2011
Poz. 116437. COLLECTION WORLD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000298588. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.02.2008.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16703/12/350]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.06.2012 okres 2011
ROK 1 3. 2011 ROK 1 4. 2011 ROK
Poz. 116438. COLLIERS INTERNATIONAL REMS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000323917. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.02.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22101/12/665]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116439. COLZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000418318. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.05.2012.
[PO.IX NS-REJ.KRS/9848/12/946]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GRZESZCZUK-CHROMIŃSKA 2. MAŁGORZATA 3. 83020212080 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. DŻYGAŁA 2. JAROSŁAW TADEUSZ 3. 80120705339 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 116441. COMFORT FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000398999.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.10.2011.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/15810/12/498]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica WIKTORSKA
nr domu 88 nr lokalu 81 kod pocztowy 02-582 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica GÓRNOŚLĄSKA nr domu
24 kod pocztowy 00-484 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.04.2012 R., REPERTORIUM A NR 3335/2012,
KANCELARIA NOTARIALNA DOROTA CIECHOMSKA NOTARIUSZ, UL. AL. NIEPODLEGŁOŚCI 18,
02-653 WARSZAWA, ZMIANY W PAR. 7 UST. 3,
PAR. 20 UST. 3
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. JAKUBOWSKA 2. MARTA ANNA 3. 79040215163) wykreślić: 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4000 ZŁ wpisać: 5. 160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 8000,00 ZŁ wykreślić: 2 1. KALINOWSKI 2. DARIUSZ JERZY 3. 62071107879 5. 240
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12000 ZŁ
6. NIE 3 (dla pozycji: 1. PAWEŁEK 2. DANIEL WIESŁAW 3. 73031517056) 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ wpisać: 5. 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić: 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSZYSCY
CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁJĄCY ŁĄCZNIE. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KALINOWSKI 2. DARIUSZ JERZY 3. 62071107879
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 116442. CONEKT KONSTRUKCJE SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000325587. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2009.
[KR.XI NS-REJ.KRS/12695/12/656]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
– 110 –
2. miejscowość KRAKÓW ulica PUŁKOWNIKA
DĄBKA nr domu 17 kod pocztowy 30-732 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KRAKÓW ulica RYBITWY nr domu 42 kod pocztowy 30-722 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DYGAS
2. OSKAR JAN 3. 60051300658 5. 158 UDZIAŁÓW
O WARTOŚCI 79.000 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. BĄK
2. JACEK 3. 63122005232 5. 158 (STO PIĘĆDZIESIAT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
79.000 (SIEDEMDZIESIAT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE
Poz. 116443. „CONTI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000181718. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.12.2003.
[GD.VII NS-REJ.KRS/10091/12/304]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Poz. 116444. CONTRAIN POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000303184. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 07.04.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10967/12/656]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2012 okres
01.01.2011 R. - 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 R. 31.12.2011 R. 1 4. 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
Poz. 116445. CORLEONIS TRANSPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000323682. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.02.2009.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/9290/12/737]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ERTEL 2. ARKADIUSZ KRZYSZTOF 3. 69072505279) wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZOELLMER 2. JOANNA EWA 3. 77121001403
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. OBRĘBSKI
2. JACEK 3. 85061815136 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. STĘPIEŃ 2. GRAŻYNA 3. 57122602506 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 116446. CREATIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000374554.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2010.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4562/12/524]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
19 LIPCA 2012 R.
MSiG 139/2012 (4004)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 116447. „D&TG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000292598. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.11.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/17058/12/324]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_010217_17_001
Poz. 116448. DAATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000395207. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.09.2011.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/15538/12/45]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. NIP
7792399569 wpisać: 2. REGON 301913414 NIP
7792399569
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.03.2012 R., ASESOR NOTARIALNY DOMINIKA SOKALSKA UPOWAŻNIONY ZASTĘPCA NOTARIUSZA JACKA KACZOROWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH CENDROWSKI,
JACEK KACZOROWSKI W POZNANIU, REP. A NR
3696/2012. W § 5 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI DODANO PUNKTY OD 43 DO 47.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 77
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 4 1. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 5 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 116449. DALKIA CHRZANÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000212092. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.07.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/6966/12/674]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KOZIOŁ 2. WIESŁAW 3. 54060205053 wpisać: 2 1. PILIPCZUK
2. MILENA 3. 70122511241
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2012 okres
01.01.2011 - 31.12.2011 R. 1 2. 01.01.2011 31.12.2011 R. 1 3. 01.01.2011 - 31.12.2011 R.
1 4. 01.01.2011 - 31.12.2011 R.
Poz. 116450. „DANFOSS POLAND” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000018540. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.06.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/16482/12/214]
W dniu 26.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.06.2012 okres
01.01.2011-31.12.2011 1 2. 01.01.2011-31.12.2011
1 3. 01.01.2011-31.12.2011 1 4. 01.01.201131.12.2011
19 LIPCA 2012 R.
Poz. 116451. DANGAARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000411250. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2012.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/8031/12/939]
W dniu 27.06.2012 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO wykreślić: 2. miejscowość RZESZÓW ulica GEODETÓW nr domu
1 kod pocztowy 35-328 poczta RZESZÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość JASŁO ulica KOŚCIUSZKI nr domu 61 kod pocztowy 38-200 poczta
JASŁO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1.
20 CZERWCA 2012 R. REP. A NR 3864/12, NOTARIUSZ AGATA ULIASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W JAŚLE, ZMIENIONO: § 4 UST. 1, § 9, WYKREŚLONO § 10, DOTYCHCZASOWE ZAPISY
§ 11- 23 OTRZYMUJĄ ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ § 10 -22, ZMIENIONO § 14.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. CHCIUK
2. ANNA ELŻBIETA 3. 80111908747) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000
ZŁ wpisać: 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 5000 ZŁ (DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET ZŁOTYCH) wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. NIE 2 1. KRZANOWSKI 2. JERZY 3. 70021610016
5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZI