Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro do Spraw Wydawania Monitora

Comments

Transcription

Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro do Spraw Wydawania Monitora
MONITOR
SĄDOWY i GOSPODARCZY
Warszawa, dnia 20 maja 2009 r.
Nr 97 (3200)
Poz. 6309–6394
Poz. w KRS 62805–63432
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
UWAGA
Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze
Monitora Sądowego i Gospodarczego w wersji elektronicznej. Monitory wydane przed
1 lipca 2008 r. dostępne są jedynie w wersji papierowej.
Zamówienia egzemplarzy MSiG w formie pliku PDF można składać drogą elektroniczną:
– poprzez wysłanie wniosku na adres: [email protected] (zamawiający
otrzyma plik PDF na adres e-mailowy, z którego wysłał zamówienie) lub
– poprzez Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie
internetowej: http://www.pdi.cors.gov.pl
Adres siedziby:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
00-454 Warszawa
ul. Czerniakowska 100
Wnioski MSiG – M2, MSiG – M3 należy przesyłać na wyżej podany adres.
Numer rachunku bankowego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią § 8 ust. 4
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania
i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości
opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204 z późn. zm.), opłatę
za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki
przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, jednak nie mniej niż 60 zł
za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania
podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
MONITOR
SĄDOWY i GOSPODARCZY
Warszawa, dnia 20 maja 2009 r.
Nr 97 (3200)
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro do Spraw Wydawania
Monitora Sądowego i Gospodarczego
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
informuje,
że art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego
i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) stanowi, iż przedsiębiorca
jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego
i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące
tego przedsiębiorcy.
Punkt sprzedaży detalicznej bieżących i archiwalnych numerów
Monitora Sądowego i Gospodarczego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100
poniedziałek 800-1800
wtorek - piątek 815-1600
przerwa 1130-1200
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego prowadzi sprzedaż wysyłkową
egzemplarzy Monitora.
Formularze wniosków o przesłanie egzemplarza Monitora Sądowego i Gospodarczego znajdują się
na stronie internetowej http://ms.gov.pl/monitor/formularze.php
Opłacone zamówienia należy składać w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego
i Gospodarczego w sądach rejonowych lub przesłać pocztą na adres Biura.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora
Sądowego i Gospodarczego oraz w Centrum Informacyjnym Biura.
Informacji na temat prenumeraty Monitora Sądowego i Gospodarczego udzielają oddziały
GARMOND PRESS S.A., KOLPORTER S.A., RUCH S.A. oraz Biuro do Spraw Wydawania
Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Egzemplarze Monitora Sądowego i Gospodarczego można przeglądać w sądach rejonowych,
w których znajdują się Punkty Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego, oraz
w bibliotekach, które otrzymują obowiązkowe egzemplarze na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 1996 r.
o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.). Wykaz Punktów
Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego został umieszczony na kolejnej stronie
oraz na stronie internetowej www.ms.gov.pl
Wykaz Punktów Przyjmowania Ogłoszeń
do Monitora Sądowego i Gospodarczego
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Miasto
Biała Podlaska
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Chełm
Ciechanów
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gorzów Wielkopolski
Jelenia Góra
Kalisz
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Leszno
Lublin
Łomża
Łódź
Nowy Sącz
Olsztyn
Opole
Ostrołęka
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Przemyśl
Radom
Rzeszów
Siedlce
Sieradz
Skierniewice
Słupsk
Suwałki
Szczecin
Tarnobrzeg
Tarnów
Toruń
Warszawa
Wałbrzych
Włocławek
Wrocław
Zamość
Zielona Góra
Kod
21-500
15-950
43-300
85-950
22-100
06-400
42-207
82-300
80-169
66-400
58-500
62-800
40-040
25-312
62-500
75-950
31-547
38-400
59-220
64-100
20-340
18-400
90-928
33-300
10-001
45-359
07-410
64-920
97-300
09-404
61-752
37-700
26-600
35-959
08-110
98-200
96-100
76-200
16-400
70-485
39-400
33-100
87-100
00-454
58-300
87-800
53-235
22-400
65-364
Adres
ul. Brzeska 20-22
ul. Mickiewicza 103
ul. Bogusławskiego 24
ul. Toruńska 64a
pl. Kościuszki 3
ul. Mikołajczyka 5
ul. Rejtana 6
ul. płk. Dąbka 8-12
ul. Piekarnicza 10
ul. Chopina 52 blok 15
ul. Bankowa 18
ul. Asnyka 56a
ul. Lompy 14
ul. Warszawska 44
ul. Wojska Polskiego 2
ul. gen. Andersa 34
ul. Przy Rondzie 7
ul. Wolności 3
ul. Złotoryjska 19
ul. Dąbrowskiego 2
ul. Garbarska 20
ul. Polowa 1
ul. Pomorska 37
ul. Strzelecka 1A
ul. Partyzantów 70
ul. Plebiscytowa 3a
pl. Bema 10
al. Powstańców Wielkopolskich 79
ul. Słowackiego 5
ul. Kilińskiego 10b
ul. Grochowe Łąki 6
ul. Mickiewicza 14
ul. Żeromskiego 53
ul. Trembeckiego 11a
ul. Biskupa Świrskiego 26
al. Zwycięstwa 1
ul. Reymonta 12/14
ul. Szarych Szeregów 13
ul. Przytorowa 2
ul. Królowej Korony Polskiej 31
ul. Sienkiewicza 27
ul. Dąbrowskiego 27
ul. Młodzieżowa 31
ul. Czerniakowska 100
ul. Słowackiego 11
ul. Kilińskiego 20
ul. Poznańska 16/20
ul. Partyzantów 10
ul. Kożuchowska 8
Telefon
0-83, 342 08 80 w. 505
0-85, 665 65 70
0-33, 49 97 916
0-52, 32 62 723
0-82, 564 38 29, 564 44 59
0-23, 674 16 17
0-34, 377 99 82, 377 99 83
0-55, 611 22 30 w. 311
0-58, 321 38 51
0-95, 725 68 06
0-75, 647 17 27
0-62, 765 77 88
0-32, 604 74 52
0-41, 349 57 95
0-63, 242 95 35 w. 369
0-94, 342 82 52
0-12, 619 51 89
0-13, 420 16 30 w. 113
0-76, 721 27 87
0-65, 525 94 17
0-81, 745 47 06
0-86, 215 09 66
0-42, 630 52 00 w. 210
0-18, 449 64 12
0-89, 534 00 69
0-77, 454 38 21
0-29, 764 37 43
0-67, 352 28 59
0-44, 649 42 52
0-24, 268 01 38-39
0-61, 647 37 42
0-16, 678 52 60, 675 73 33 w. 109
0-48, 362 91 31
0-17, 862 89 33 w. 42
0-25, 644 45 39
0-43, 826 67 90
0-46, 834 49 40
0-59, 846 92 12
0-87, 566 22 89 w. 15
0-91, 422 49 90
0-15, 822 22 34, 823 49 56 w. 129
0-14, 632 75 37
0-56, 610 58 46
0-22, 440 06 17
0-74, 843 32 19
0-54, 231 54 34
0-71, 334 82 03
0-84, 638 29 28
0-68, 322 02 54
MSiG 97/2009 (3200)
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Poz. 6309. RONDO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie . . . . . .
PPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie . . . . . . . . .
Poz. 6310. PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONAWSTWA REMONTÓW I INWESTYCJI REMZAP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Puławach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6311. SIIX EMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Toruniu . . . . . . . . . . . .
Poz. 6312. FERROSTAL ŁABĘDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gliwicach . . . . . . . . .
„ZAKŁAD WALCOWNICZY - WALCOWNIA BRUZDOWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zawierciu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6313. ESKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radomiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6314. PH ZAKŁAD MIĘSNY DOBROWOLSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI w Wadowicach Górnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6315. „VEN & TOURISM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W LIKWIDACJI” w Szczecinie . . .
Poz. 6316. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „WIRAŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Garbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6317. „STOKROTKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6318. TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6319. TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6320. „PULS-KOMPRI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W LIKWIDACJI” w Szczecinie . . .
Poz. 6321. „E + F - ENGINEERING AND MANUFACTURING SERVICE POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Krapkowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6322. ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM NUMIZMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
3. Spółki akcyjne
Poz. 6323. „KOWALA” SPÓŁKA AKCYJNA w Poniatowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6324. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA
w Białych Błotach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6325. „ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA” w Bielanach Wrocławskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6326. PGE KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Rogowcu . . . . . . . . .
Poz. 6327. „ZAKŁADY ELEKTROMASZYNOWE - ELEKTRONARZĘDZIA CELMA SPÓŁKA AKCYJNA” w Goleszowie . . .
Poz. 6328. PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Rogowcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6329. WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE „HERBAPOL” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu . . . . . . .
Poz. 6330. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” SPÓŁKA AKCYJNA w Zabrzu . . . . . . . . . . . .
Poz. 6331. „EXPOM” SPÓŁKA AKCYJNA w Kurzętniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„APROM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Jędrychówku . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6332. BLACHOWNIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA w Kędzierzynie-Koźlu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6333. ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA w Ścinawce Średniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6334. „DROSED” SPÓŁKA AKCYJNA w Siedlcach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6335. ENEA SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6336. „HURTAP” SPÓŁKA AKCYJNA w Łęczycy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6337. ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA w Ćmiłowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6338. „MONESTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6339. E-ENERGO SPÓŁKA AKCYJNA w Łomży . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6340. TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH „TOWIMOR” SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu . . . .
Poz. 6341. „JUTRZENKA HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA w Opatówku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6342. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6343. „EUROFAKTOR” SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6344. „SYSTEM” SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6345. C. HARTWIG GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6346. ZAKŁADY PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO „DWIKOZY” SPÓŁKA AKCYJNA w Dwikozach . . .
20 MAJA 2009 R.
–3–
13
13
13
14
15
15
24
25
28
28
28
28
29
31
31
32
32
33
33
35
36
36
37
37
38
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
SPIS TREŚCI
Poz. 6347. CUSTO POL SPÓŁKA AKCYJNA w Wykrotach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6348. DALMOR SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38
39
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 6349. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „WAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI w Mętowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6350. „POHLEN DACH POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Włocławku . . . .
Poz. 6351. FABRYKA SZLIFIEREK „FUM - PABIANICE” SPÓŁKA AKCYJNA w Pabianicach . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6352. Marks Dawid prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dawid Marks w Warszawie . . . . . .
Poz. 6353. JUWENIA-TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Cieszynie . . . . . . . . . . . .
40
40
40
40
41
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 6354. ADRIANA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Kosowiźnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6355. TELMONT SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6356. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ELEKTROMONTAŻ-EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6357. ODS OPTICAL DISC SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Goleniowie . . . .
Poz. 6358. „RESIDENCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rewalu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6359. Łuczak Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fabryka Papieru PAMA w Pabianicach . . .
Poz. 6360. REN BUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie . . . . .
Poz. 6361. ZAKŁADY GRAFICZNE IMIENIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
w Brzozie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
41
41
41
42
42
42
42
4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Poz. 6362. CARBO-RYBNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rybniku . . . . . . . . . . . . . .
42
6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 6363. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „EMOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 6364. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ROLMOT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Siennicy Różanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
1. Wezwanie spadkobierców
Poz. 6365. Wnioskodawca Gmina Słupsk. Sąd Rejonowy w Słupsku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 601/08 . . .
Poz. 6366. Wnioskodawca Jezierska Halina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 2050/08/K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6367. Wnioskodawca Wałek Andrzej Krzysztof. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 688/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6368. Wnioskodawca Invest Bank S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 977/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
–4–
43
43
44
44
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
SPIS TREŚCI
Poz. 6369. Wnioskodawca Sikora Marian. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 1914/08/N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6370. Wnioskodawca Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto
w Poznaniu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1706/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6371. Wnioskodawca Opławski Piotr. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 100/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6372. Wnioskodawca Zasowski Józef. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 384/08 . . .
Poz. 6373. Wnioskodawca Invest Bank S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy w Sosnowcu, II Wydział Cywilny,
sygn. akt II Ns 329/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6374. Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łódź. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 295/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6375. Wnioskodawca Asekuracja Spółka z o.o. w Sopocie. Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 425/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
44
44
44
45
45
45
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego
Poz. 6376. Wnioskodawca Opławski Piotr. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 579/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6377. Wnioskodawca Opławski Piotr. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 577/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6378. Wnioskodawca Opławski Piotr. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 578/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
45
45
4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie
Poz. 6379. Wnioskodawca Biernacka Teresa. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 70/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6380. Wnioskodawca Ziomski Robert. Sąd Rejonowy w Sochaczewie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 54/09 . . .
Poz. 6381. Wnioskodawca Skarb Państwa Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 709/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6382. Wnioskodawca Kramarz Janina. Sąd Rejonowy w Chrzanowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 872/08 . . .
Poz. 6383. Wnioskodawca Pawłowski Tadeusz. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 60/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6384. Wnioskodawca Wiśniewski Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Cywilny,
sygn. akt VI Ns 1231/08/S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6385. Wnioskodawca Życka Jadwiga. Sąd Rejonowy w Opocznie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 985/08 . . .
Poz. 6386. Wnioskodawca Gąsecki Jacek. Sąd Rejonowy w Płońsku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 18/09 . . . . . .
Poz. 6387. Wnioskodawca Borowscy Zenon i Ewa. Sąd Rejonowy w Mławie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 47/09 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
46
46
46
47
47
47
47
47
5. Ustanowienie kuratora
Poz. 6388. Powód Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna w Warszawie. Sąd Rejonowy
w Słupsku, I Wydział Cywilny, sygn. akt X C-upr 11/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 6389. Powód Świerczek Hubert. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1935/08 . . . .
Poz. 6390. Powód Skarb Państwa - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie. Sąd Rejonowy w Chrzanowie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 420/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
48
48
6. Inne
Poz. 6391. Wnioskodawca Ortyl Jan. Sąd Rejonowy w Dębicy, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 913/08 . . . . .
Poz. 6392. Wnioskodawca Kleszcz Józefa. Sąd Rejonowy w Dębicy, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 183/09 . . .
Poz. 6393. Wnioskodawca Przanowski Józef. Sąd Rejonowy w Sochaczewie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 623/08 . . .
Poz. 6394. Wnioskodawca Wyrobek Tadeusz. Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 687/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
20 MAJA 2009 R.
–5–
48
48
48
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
SPIS TREŚCI
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Wpisy pierwsze
Poz. 62805-62848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55-72
2. Wpisy kolejne
Poz. 62849-63432 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73-134
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
INDEKS KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
–6–
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6309
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
I.
OGŁOSZENIA
WYMAGANE PRZEZ KODEKS
SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
2.
Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
„ Poz. 6309. RONDO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000239524.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 sierpnia 2005 r.
PPM DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS 0000239574. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17 sierpnia 2005 r.
[BMSiG-6409/2009]
I. W związku z planowanym połączeniem Spółek PPM Development Spółki z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS 00000239574, oraz Rondo
Development Spółki z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 00000239524,
Zarządy obu łączących się Spółek, stosownie do art. 500 § 2 k.s.h.,
ogłaszają plan połączenia o treści:
2. SPÓŁKI Z O.O.
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 00000239524.
II. Sposób połączenia (art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.)
Połączenie następuje poprzez przeniesienie całego majątku
Rondo Development Sp. z o.o. na PPM Development Sp. z o.o.
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h.
(łączenie przez przejęcie przez Spółkę przejmującą swojej
Spółki jednoosobowej).
Na dzień sporządzenia niniejszego planu połączenia Spółka
przejmująca, tj. PPM Development Sp. z o.o. posiada udziały
stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki przejmowanej,
tj. Rondo Development Sp. z o.o.
Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, tj. PPM Development Sp. z o.o.,
ze względu na posiadanie przez Spółkę przejmującą wszystkich
udziałów Rondo Development Sp. z o.o.
W wyniku połączenia cały majątek Spółki przejmowanej (Rondo
Development Sp. z o.o.) zostanie przeniesiony na Spółkę
przejmującą (PPM Development Sp. z o.o.).
III. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom
oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.)
W Spółce przejmującej nie przyznano praw szczególnych wspólnikom Spółki przejmowanej. W Spółce przejmowanej nie przyznano szczególnych uprawnień wspólnikom ani innym osobom.
IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się
Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu
(art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.)
W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek ani
innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
V. Załączniki
Kraków, dnia 8 maja 2009 r.
Plan połączenia
Spółki PPM Development Sp. z o.o. (Spółka przejmująca)
ze Spółką Rondo Development Sp. z o.o. (Spółka przejmowana)
podpisany przez Zarządy obu Spółek w dniu 8 maja 2009 r.
I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek oraz sposób połączenia (art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.)
Spółka przejmująca:
PPM Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie (30-833), ul. Obrońców Modlina 9,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 00000239574;
Spółka przejmowana:
Rondo Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-833), ul. Obrońców Modlina 9,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez
20 MAJA 2009 R.
Połączenie przeprowadzane jest w trybie art. 492 § 1 pkt 1
w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., tj. łączenie przez przejęcie przez
Spółkę przejmującą swojej Spółki jednoosobowej.
Załączniki do planu połączenia stanowią:
1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki PPM
Development Sp. z o.o. w sprawie połączenia;
2. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Rondo
Development Sp. z o.o. w sprawie połączenia;
3. ustalenie wartości majątku Rondo Development Spółka z o.o.
na dzień 1 kwietnia 2009 r.;
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Rondo Developemnt Spółka z o.o. sporządzone dla celów
połączenia na dzień 1 kwietnia 2009 r., przy wykorzystaniu
tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni
bilans roczny;
5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
PPM Development Spółka z o.o. sporządzoną dla celów
połączenia na dzień 1 kwietnia 2009 r., przy wykorzystaniu
tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni
bilans roczny.
–7–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6310
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
„ Poz. 6310. PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONAWSTWA REMONTÓW I INWESTYCJI REMZAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Puławach. KRS 0000005453. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 marca 2001 r.
[BMSiG-6416/2009]
Plan połączenia
Przedsiębiorstwa Wykonawstwa Remontów i Inwestycji
REMZAP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Puławach oraz Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego
Urządzeń Elektroenergetycznych ELZAP Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Niniejszy plan połączenia („Plan połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498-499 Kodeksu
spółek handlowych („k.s.h.”) przez Zarządy Spółek:
Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji
REMZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Puławach, adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13,
24-110 Puławy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr
KRS 0000005453 - jako REMZAP lub Spółka przejmująca, reprezentowana przez:
1) Pana Jerzego Wiśniewskiego - Prezesa Zarządu,
2) Pana Jacka Janiszka - Wiceprezesa Zarządu,
oraz
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Urządzeń Elektroenergetycznych ELZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, adres: al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000040303 - jako ELZAP lub Spółka przejmowana,
reprezentowana przez Pana Jerzego Wiśniewskiego - Prezesa
Zarządu.
REMZAP i ELZAP są dalej zwane „Spółkami”.
Typ, firmy i siedziby łączących się Spółek
Spółka przejmująca
Przedsiębiorstwo Wykonawstwa Remontów i Inwestycji REMZAP
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach,
adres: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13, 24-110 Puławy,
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000005453.
Kapitał zakładowy REMZAP wynosi 1.563.450 (jeden milion
pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych
i dzieli się na 22.033 (dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści
trzy) udziały (302 udziały zostały umorzone z czystego zysku)
po 70 (siedemdziesiąt) złotych każdy, z czego część kapitału
w kwocie 194.530 zł została pokryta gotówką, a część w kwocie
1.368.920 zł została pokryta przez Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
2. SPÓŁKI Z O.O.
w Puławach wkładem niepieniężnym w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu działek nr 287/1 o pow. użyt. 22.827 m2,
nr 287/2 o pow. użyt. 1.756 m2, nr 291/2 o pow. 462 m2,
nr 292/1 o pow. użyt. 5.357 m2 oraz prawa własności budynków, maszyn, urządzeń i dokumentów.
Spółka przejmowana
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Urządzeń Elektroenergetycznych ELZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, adres: al. Tysiąclecia Państwa
Polskiego 13, 24-110 Puławy, wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr KRS 0000040303. Kapitał zakładowy ELZAP wynosi
664.160 (sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt)
złotych i dzieli się na 1182 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt
dwa) udziały (4 udziały zostały umorzone z czystego zysku)
po 560 (pięćset sześćdziesiąt) złotych każdy, z czego część kapitału w kwocie 542.710 zł została pokryta przez wspólnika
Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A. w Puławach wkładem niepieniężnym w postaci prawa własności maszyn i urządzeń,
a pozostała część gotówką.
Sposób łączenia
Połączenie Spółek będzie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.,
tj. poprzez przeniesienie całego majątku ELZAP jako Spółki
przejmowanej na REMZAP jako Spółkę przejmującą, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego REMZAP poprzez
utworzenie nowych udziałów, które REMZAP wyda wspólnikom
ELZAP według określonego w planie połączenia parytetu
wymiany.
Połączenie zostanie dokonane na podstawie jednobrzmiących
uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników REMZAP
oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ELZAP
w sprawie połączenia, których projekt stanowi załącznik nr 1
(uchwała REMZAP) oraz załącznik nr 2 (uchwała ELZAP)
do planu połączenia.
Na skutek połączenia kapitał zakładowy REMZAP zostanie
podwyższony z kwoty 1.563.450 zł do kwoty 1.811.670 zł,
tj. o kwotę 248.220 zł, w drodze utworzenia 3.546 udziałów
o wartości nominalnej 70 zł każdy.
W wyniku połączenia Spółek REMZAP wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki ELZAP. Z dniem połączenia wspólnicy ELZAP staną się wspólnikami REMZAP.
Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia
do rejestru (dzień połączenia). Wpis ten wywołuje jednocześnie
skutek wykreślenia ELZAP z Krajowego Rejestru Sądowego.
Dzień połączenia planuje się na dzień 3 sierpnia 2009 r.
Połączenie Spółek jest dokonywane w ramach grupy kapitałowej, nie jest konieczne zgłoszenie zamiaru koncentracji
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Zarządy Spółek zobowiązują się zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników, na których mają być podjęte uchwały
w sprawie połączenia najpóźniej do dnia 15 lipca 2009 r.
–8–
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6310-6311
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały
Spółki przejmującej
Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku
Spółki przejmującej
Udziały REMZAP utworzone w wyniku połączenia zostaną
przyznane wspólnikom ELZAP proporcjonalnie do posiadanych
przez nich udziałów w ELZAP, przy czym za każdy 1 (jeden)
udział w ELZAP wspólnik ELZAP otrzyma 3 (trzy) udziały
w REMZAP.
Udziały przyznane wspólnikom ELZAP w związku z połączeniem z REMZAP będą uprawniały do uczestnictwa w zysku
REMZAP, począwszy od dnia 3 sierpnia 2009 r.
Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz
osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej
W związku z połączeniem nie przewiduje się dopłat.
Uzasadnienie stosunku wymiany udziałów
Zarządy łączących się Spółek określiły Parytet Wymiany
na 3 udziały REMZAP za 1 udział ELZAP, na podstawie następujących kryteriów:
- analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej łączących się
Spółek;
- wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych obu Spółek, przy założeniu takich samych warunków
wyceny.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
2. SPÓŁKI Z O.O.
Podstawę ustalenia parytetu wymiany udziałów stanowiły
wartości udziałów REMZAP i ELZAP uzyskane z przeprowadzonej wyceny metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych („DCF”). Z przeprowadzonych wycen uzyskano następujące wartości udziałów łączących się Spółek:
1) REMZAP - oszacowana wartość 1 udziału: 384,83 zł (wartość
kapitałów własnych Spółki według metody DCF: 8.479.000,00 zł,
podzielona przez 22.033 udziały),
2) ELZAP - oszacowana wartość 1 udziału: 1.152,28 zł (wartość
kapitałów własnych Spółki według metody DCF: 1.362.000,00 zł,
podzielona przez 1.182 udziały).
W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne
prawa wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym
w ELZAP.
Szczególne korzyści dla członków organów łączących się
Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu
W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów REMZAP oraz ELZAP oraz
innym osobom uczestniczącym w połączeniu tych
Spółek.
Ostatecznie stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej
na udziały Spółki przejmującej obliczono poprzez podzielenie
oszacowanej wartości jednego udziału ELZAP przez oszacowaną wartość jednego udziału REMZAP. W rezultacie powyższych
obliczeń otrzymano parytet wymiany na poziomie 2,9943 w zaokrągleniu 3 do 1.
Wspólnicy mogą zapoznać się z dokumentami związanymi
z połączeniem (plan połączenia, sprawozdania finansowe
oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek
za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, sprawozdania Zarządów łączących się Spółek
sporządzone dla celów połączenia, opinia biegłego, projekt
uchwał o połączeniu Spółek, projekt zmian umowy Spółki
przejmującej, ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej
na dzień 1 kwietnia 2009 r., oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2009 r. przy wykorzystaniu tych
samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans
roczny) w terminie od dnia 10 czerwca 2009 r. do dnia 10 lipca
2009 r. w siedzibie REMZAP, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13,
24-110 Puławy, w godz. 700-1500.
Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce przejmującej
Plan połączenia uzgodniono i przyjęto w dniu 8 maja 2009 r.
W oparciu o ustalony powyżej parytet wymiany udziałów
przewiduje się, że w procesie połączenia wspólnikom ELZAP
proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w ELZAP
zostaną przyznane nowe udziały w podwyższonym kapitale
REMZAP, przy czym za każdy 1 (jeden) udział w ELZAP o wartości nominalnej 560,00 zł i wartości oszacowanej 1.152,28 zł
wspólnik ELZAP otrzyma 3 (trzy) udziały w REMZAP o wartości
nominalnej 70,00 zł i wartości oszacowanej 384,83 zł.
„ Poz. 6311. SIIX EMS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Toruniu. KRS 0000289171. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24 września 2007 r.
[BMSiG-6412/2009]
W świetle powyższych ustaleń w związku z połączeniem kapitał
zakładowy REMZAP zostanie podwyższony z kwoty 1.563.450 zł
do kwoty 1.811.670 zł, tj. o kwotę 248.220 zł, w drodze utworzenia nowych 3.546 udziałów o wartości nominalnej 70 zł
każdy. Przy przyjęciu wartości emisyjnej 1 udziału REMZAP
na poziomie oszacowanej według metody DCF wartości 384,83 zł
kapitał własny w Spółce przejmującej wzrośnie o 1.364.607,18 zł,
przy czym nadwyżka wartości emisyjnej nad wartością nominalną w kwocie 1.116.387,18 zł zostanie przelana na kapitał
zapasowy jak Agio.
20 MAJA 2009 R.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki SIIX EMS
POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 17, pod numerem 0000289171 („Spółka”), podjęło
dnia 30.04.2009 r. uchwałę numer 1 w przedmiocie rozwiązania
Spółki i otwarcia jej likwidacji.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 279 Kodeksu spółek
handlowych, wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich
wierzytelności pod ww. adresem, w terminie 3 miesięcy
od daty publikacji tego ogłoszenia.
–9–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6312-6314
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
„ Poz. 6312. FERROSTAL ŁABĘDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gliwicach. KRS 0000086806. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30 stycznia 2002 r.
„ZAKŁAD WALCOWNICZY - WALCOWNIA BRUZDOWA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zawierciu.
KRS 0000098737. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 marca 2002 r.
[BMSiG-6437/2009]
4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.03.2009 r.,
przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym
układzie jak ostatni bilans roczny,
5) uchwały Zarządów przyjmujące plan połączenia.
Plan połączenia Spółek został sporządzony w dniu 29 kwietnia 2009 r. w Gliwicach, co zostało potwierdzone podpisami:
Zarząd FERROSTAL ŁABĘDY Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Krystian Gunia
Członek Zarządu
Kazimierz Ochab
Plan połączenia
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek oraz sposób
łączenia
A. Spółka łącząca się:
FERROSTAL ŁABĘDY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach (KRS 0000086806), ul. Zawadzkiego 26,
44-100 Gliwice (dalej: FERROSTAL).
Spółka łącząca się:
Zakład Walcowniczy WALCOWNIA BRUZDOWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Zawierciu (KRS 0000098737),
ul. Okólna 10, 42-400 Zawiercie (dalej: WALCOWNIA).
B. Sposób połączenia: przez przeniesienie całego majątku
WALCOWNI (Spółka przejmowana) na FERROSTAL (Spółka
przejmująca) (łączenie się przez przejęcie). Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego FERROSTAL.
II. Stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały
Spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat: nie dotyczy
(art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.). FERROSTAL
posiada 100% udziałów w WALCOWNI (która jest jego Spółką
jednoosobową).
III. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce przejmującej: nie dotyczy (art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt. 3 k.s.h.) jak w pkt II.
IV. Dzień, od którego udziały, o których mowa w pkt III,
uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej: nie
dotyczy (art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.) - jak
w pkt II i III.
V. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom
oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej: nie przyznaje się.
VI. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się
Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu,
jeżeli takie zostały przyznane. Nie przyznaje się.
Załączniki:
1) projekt uchwały FERROSTAL o połączeniu Spółek (bez uchwały
WALCOWNI - w związku z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 k.s.h.),
2) projekt zmian do umowy Spółki,
3) ustalenie wartości majątku łączących się Spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym (bilanse Spółek
sporządzone na dzień 31.03.2009 r.),
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
2. SPÓŁKI Z O.O.
Zarząd Zakładu Walcowniczego
WALCOWNIA BRUZDOWA Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Krzysztof Liwoch
„ Poz. 6313. ESKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radomiu. KRS 0000184679. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2003 r.
[BMSiG-6463/2009]
Zarząd eSKY Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ogłasza,
iż dnia 7.04.2009 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Spółki eSKY Sp. z o.o. powzięło uchwałę o obniżeniu kapitału
zakładowego Spółki o kwotę 948.000 (dziewięćset czterdzieści
osiem tysięcy) złotych, to jest do kwoty 52.000 (pięćdziesiąt
dwa tysiące) złotych.
Zarząd wzywa wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się
na obniżenie kapitału zakładowego Spółki, aby zgłosili sprzeciw
w siedzibie Spółki przy ul. plac Jagielloński 8, 26-600 Radom,
w terminie trzech miesięcy od daty publikacji niniejszego
ogłoszenia.
„ Poz. 6314. PH ZAKŁAD MIĘSNY DOBROWOLSCY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
w Wadowicach Górnych. KRS 0000037534. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-6458/2009]
Likwidator PH Zakład Mięsny Dobrowolscy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wadowicach Górnych,
adres: 39-308 Wadowice Górne 93, wpisanej do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000037534, zawiadamia,
iż w dniu 31.05.2008 r. powzięta została uchwała Zgromadzenia
Wspólników o rozwiązaniu Spółki.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia.
– 10 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6315-6318
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
„ Poz. 6315. „VEN & TOURISM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W LIKWIDACJI” w Szczecinie.
KRS 0000261419. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 sierpnia 2006 r.
[BMSiG-6464/2009]
W dniu 3 marca 2009 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników „Ven & Tourism” Spółki z o.o. z siedzibą
w Szczecinie podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarto
jej likwidację.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności
w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia
na adres Spółki.
„ Poz. 6316. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „WIRAŻ”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Garbach.
KRS 0000083640. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 stycznia 2002 r.
[BMSiG-6424/2009]
Likwidator Spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wiraż”
Spółka z o.o. w likwidacji w Garbach, KRS 0000083640,
informuje, że uchwałą nr 1 z dnia 30.04.2009 r. Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło o rozwiązaniu
tej Spółki i otwarciu jej likwidacji.
W związku z otwarciem likwidacji wzywa się wierzycieli Spółki
do zgłoszenia swoich wierzytelności pod adresem siedziby
Spółki: ul. Transportowa 1, Garby 62-020 Swarzędz, w terminie
3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.
„ Poz. 6317. „STOKROTKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000016977 SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
1 czerwca 2001 r.
[BMSiG-6481/2009]
Plan połączenia Spółek
„Stokrotka” Sp. z o.o. w Lublinie
i „Przedsiębiorstwo Handlowe Alfa” Sp. z o.o. w Lublinie
sporządzony w Lublinie w dniu 8 maja 2009 r.
I. Połączeniu podlegają następujące Spółki:
a) „Stokrotka” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9, zarejestrowana
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000016977 (Spółka Przejmująca),
b) „Przedsiębiorstwo Handlowe Alfa” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Jutrzenki 5,
zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie,
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem 0000312759 (Spółka Przejmowana).
20 MAJA 2009 R.
2. SPÓŁKI Z O.O.
II. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone na postawie
art. 515 oraz 516 w związku z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez
przeniesienie całego majątku Spółki „Przedsiębiorstwo Handlowe Alfa” Sp. z o.o., będącej Spółką Przejmowaną, na Spółkę
„Stokrotka” Sp. z o.o. występującą jako Spółka Przejmująca.
III. W związku z faktem, że Spółka „Stokrotka” Sp. z o.o. jest
jedynym udziałowcem Spółki „Przedsiębiorstwo Handlowe
Alfa” Sp. z o.o. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Stokrotka” Sp. o.o.
W związku z połączeniem nie zostanie także dokonana zmiana
umowy Spółki „Stokrotka” Sp. z o.o.
IV. Nie przyznaje się wspólnikom praw szczególnych związanych z prawem do udziału lub prawem do głosu.
V. Nie przyznaje się szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
VI. Załączniki do planu połączenia:
a) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przejmowanej o połączeniu Spółek,
b) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień
1 kwietnia 2009 r.,
c) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek na dzień 1 kwietnia 2009 r.
„ Poz. 6318. TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000272382. SĄD REJONOWY
W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 stycznia 2007 r.
[BMSiG-6474/2009]
Plan połączenia Spółek
„Tradis” Sp. z o.o. w Lublinie
i „Dystrybucja Logistyka Serwis” S.A. w Płocku
sporządzony w dniu 8 maja 2009 r., po uzgodnieniu między
łączącymi się Spółkami
I. Połączeniu podlegają następujące Spółki:
a) „Tradis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9, zarejestrowana
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000272382 (Spółka Przejmująca),
b) „Dystrybucja Logistyka Serwis” Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Kostrogaj 24, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 0000029105 (Spółka Przejmowana).
II. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone na postawie
art. 515 oraz 516, w związku z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez
przeniesienie całego majątku Spółki „Dystrybucja Logistyka
Serwis” S.A., będącej Spółką Przejmowaną, na Spółkę „Tradis”
Sp. z o.o., występującą jako Spółka Przejmująca.
– 11 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6318-6322
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
III. W związku z faktem, że Spółka „Tradis” Sp. z o.o. jest jedynym akcjonariuszem Spółki „Dystrybucja Logistyka Serwis” S.A.
połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Tradis” Sp. z o.o. W związku z połączeniem nie zostanie także dokonana zmiana umowy Spółki
„Tradis” Sp. z o.o.
IV. Nie przyznaje się wspólnikom praw szczególnych związanych z prawem do udziału lub prawem do głosu.
IV. Nie przyznaje się wspólnikom praw szczególnych związanych z prawem do udziału lub prawem do głosu.
VI. Załączniki do planu połączenia:
a) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,
b) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
na dzień 1 kwietnia 2009 r.,
c) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek na dzień 1 kwietnia 2009 r.
V. Nie przyznaje się szczególnych korzyści członkom organów
łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym
w połączeniu.
VI. Załączniki do planu połączenia:
a) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,
b) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
na dzień 1 kwietnia 2009 r.,
c) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek na dzień 1 kwietnia 2009 r.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
2. SPÓŁKI Z O.O.
„ Poz. 6319. TRADIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie. KRS 0000272382. SĄD REJONOWY
W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 stycznia 2007 r.
[BMSiG-6469/2009]
Plan połączenia Spółek
„Tradis” Sp. z o.o. w Lublinie
i „Sygel-Jool” S.A. w Częstochowie
sporządzony w dniu 8 maja 2009 r., po uzgodnieniu między
łączącymi się Spółkami
I. Połączeniu podlegają następujące Spółki:
a) „Tradis” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lublinie, ul. Mełgiewska 7-9, zarejestrowana
w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000272382 (Spółka Przejmująca),
b) „Sygel-Jool” Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie,
ul. Bór 66F, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem 0000169138 (Spółka
Przejmowana),
II. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone na postawie
art. 515 oraz 516 w związku z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez
przeniesienie całego majątku Spółki „Sygel-Jool” S.A., będącej
Spółką Przejmowaną, na Spółkę „Tradis” Sp. z o.o., występującą jako Spółka Przejmująca.
III. W związku z faktem, że Spółka „Tradis” Sp. z o.o. jest
jedynym akcjonariuszem Spółki „Sygel-Jool” S.A. połączenie
zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „Tradis” Sp. z o.o. W związku z połączeniem
nie zostanie także dokonana zmiana umowy Spółki „Tradis”
Sp. z o.o.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
V. Nie przyznaje się szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
„ Poz. 6320. „PULS-KOMPRI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ „W LIKWIDACJI” w Szczecinie.
KRS 0000086049. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM
W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 stycznia 2002 r.
[BMSiG-6466/2009]
W dniu 4 marca 2009 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników „Puls-Kompri” Spółki z o.o. z siedzibą w Szczecinie podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki i otwarto jej likwidację.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia wierzytelności
w terminie trzech miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia
na adres Spółki.
„ Poz. 6321. „E + F - ENGINEERING AND MANUFACTURING
SERVICE POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Krapkowicach. KRS 0000117818.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26 czerwca 2002 r.
[BMSiG-6494/2009]
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników firmy E+F Engineering and Manufacturing Service Poland Sp. z o.o. z siedzibą
w Krapkowicach, ul. Opolska 79A, nr KRS 0000117818, podjęło uchwałę o likwidacji firmy.
Wzywa się do zgłaszania wierzytelności w ciągu 3 miesięcy
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do likwidatora
Stanisława Malickiego: Zdzieszowice, ul. Chrobrego 8B/4.
„ Poz. 6322. ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM NUMIZMATYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Szczecinie. KRS 0000301069. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 7 marca 2008 r.
[BMSiG-6461/2009]
Uchwałą z dnia 17 lutego 2009 r. wspólników Zachodniopomorskiego Centrum Numizmatycznego Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinie
– 12 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6322-6325
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
przy ul. Zbójnickiej 7E/4, 71-020 Szczecin, wpisanej do Rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000301069,
otwarto likwidację Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
za 2008 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008,
b) podziału zysku za 2008 r.,
c) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 r.,
d) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
e) wyboru Rady Nadzorczej na nową kadencję.
9. Zamknięcie obrad.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności
pod adresem siedziby Spółki: ul. Zbójnicka 7E/4, 71-20 Szczecin,
w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
3.
Spółki akcyjne
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
„ Poz. 6323. „KOWALA” SPÓŁKA AKCYJNA w Poniatowej.
KRS 0000142499. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10 grudnia 2002 r.
[BMSiG-6419/2009]
Zarząd KOWALA Spółki Akcyjnej zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2009 r.,
na godz. 1200, w Kancelarii Notarialnej Krystyny Czaplińskiej-Rybaczek, w Poniatowej przy ul. Młodzieżowej 2.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania
finansowego Spółki za 2008 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
za wykonanie przez organy Spółki obowiązków za 2008 r.
9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za 2008 r.
10. Wybory do Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.
„ Poz. 6324. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW
„PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Białych
Błotach. KRS 0000046100. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 września 2001 r.
[BMSiG-6427/2009]
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz materiały związane z Walnym Zgromadzeniem wyłożone będą w siedzibie Spółki w terminach
i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
Zarząd Spółki informuje, że uprawnionymi do udziału w Walnym
Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie
Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie z Domu Maklerskiego Powszechnej
Kasy Oszczędności Bank Polski SA, że akcje nie będą wydane
przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
„ Poz. 6325. „ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA” w Bielanach
Wrocławskich. KRS 0000157203. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 1 kwietnia 2003 r.
[BMSiG-6418/2009]
Zarząd Spółki ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000157203, działając na podstawie art. 399
§ 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie ATM Grupa Spółki Akcyjnej z siedzibą
w Bielanach Wrocławskich, które odbędzie się w dniu
15 czerwca 2009 r., o godz. 1300, w Bielanach Wrocławskich
przy ul. Dwa Światy 1.
Porządek obrad:
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów „PREFABET BIAŁE BŁOTA” S.A. z siedzibą w Białych Błotach, działając
na podstawie art. 395, 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień
15 czerwca 2009 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki, ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota.
20 MAJA 2009 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
– 13 –
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności
do podejmowania uchwał.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6325-6326
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Spółki za 2008 r.
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku, dniu dywidendy
i terminie wypłaty dywidendy.
8. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium
członkom Zarządu Spółki.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r.
10. Podjęcie uchwał dotyczących udzielenia absolutorium
członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały o zmianie Regulaminu Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć do dnia
8.06.2009 r., do godz. 1600, w sekretariacie Spółki, w siedzibie
Spółki, w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa Światy 1.
„ Poz. 6326. PGE KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW SPÓŁKA AKCYJNA w Rogowcu. KRS 0000078995.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 stycznia 2002 r.
[BMSiG-6421/2009]
Zarząd PGE Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów Spółki
Akcyjnej z siedzibą w Rogowcu ul. św. Barbary 3, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 100, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000078995, NIP: 7690502259, kapitał zakładowy:
1.145.000.000 PLN (wpłacony w całości), działając na podstawie
art. 399 § 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 42 ust. 1 pkt 1) oraz § 49 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
30 czerwca 2009 r., godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się w Bełchatowie przy ul. 1 Maja 61 (Hala
Widowiskowo-Sportowa).
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania wiążących
uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok
obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2008 r.
do dnia 31.12.2008 r.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 1.01.2008 r.
do dnia 31.12.2008 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia
1.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej PGE KWB Bełchatów S.A. za 2008 r. i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej za rok obrotowy obejmujący okres
od dnia 1.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki
na V wspólną kadencję.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję
obligacji przez PGE KWB Bełchatów S.A.
12. Informacja o zmianach w składzie Rady Nadzorczej PGE
KWB Bełchatów S.A. dokonanych przez PGE GiE S.A.
oraz Ministerstwo Skarbu Państwa na podstawie § 33
Statutu.
13. Informacja dotycząca realizacji uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5.10.2005 r.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd PGE KWB Bełchatów S.A. informuje, że odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz
opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom
na ich żądanie, najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem, a odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą udostępnione na 7 dni przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Rogowcu,
budynek „Pentagon”, II piętro, pokój 214, w godz. 800-1400.
W tym samym miejscu, w godz. 800-1400, przez 3 dni powszednie
przed odbyciem Walnego Zgromadzenia wyłożona będzie lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom
akcji imiennych Spółki wpisanym co najmniej na tydzień
przed odbyciem Zgromadzenia do Księgi Akcyjnej Spółki
prowadzonej przez PKO BP S.A. Dom Maklerski z s. w Warszawie, ul. Puławska 15.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście
lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni przedstawić
aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające
osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się
pełnomocnictwem. Osoby niepełnoletnie reprezentowane
powinny być zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę
do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości.
– 14 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6326-6328
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
W związku z tym Zarząd PGE KWB Bełchatów S.A. prosi
o przybywanie na miejsce obrad w dniu 30 czerwca 2009 r.,
począwszy od godz. 1100.
„ Poz. 6327. „ZAKŁADY ELEKTROMASZYNOWE - ELEKTRONARZĘDZIA CELMA SPÓŁKA AKCYJNA” w Goleszowie.
KRS 0000064413. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22 listopada 2001 r.
[BMSiG-6440/2009]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Zarząd Spółki Akcyjnej Zakłady Elektromaszynowe - Elektronarzędzia CELMA S.A. z siedzibą w Goleszowie zwołuje,
zgodnie z art. 399 § 1, art. 402 i 403 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 i 20 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Zakłady Elektromaszynowe - Elektronarzędzia CELMA S.A. na dzień 17 czerwca 2009 r.,
na godz. 1100, w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
w Warszawie przy ul. Wołoskiej 7.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Zakłady Elektromaszynowe - Elektronarzędzia
CELMA S.A. zwoływanego w terminie 17 czerwca 2009 r.:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności gospodarczej Spółki w 2008 r. oraz sprawozdania finansowego za 2008 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za 2008 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
gospodarczej Spółki w 2008 r.,
c) pokrycia straty netto za 2008 r.,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania obowiązków w 2008 r.,
e) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
10. Informacja Zarządu ZEM - EN CELMA S.A. o sytuacji
ekonomiczno-finansowej Spółki za I kwartał 2009 r.
11. Sprawy wniesione przez akcjonariuszy.
12. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno
być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych będących akcjonariuszami powinni
okazać aktualny wyciąg z rejestru, wymieniający osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba
niewymieniona w wyciągu z rejestru powinna legitymować
się pisemnym pełnomocnictwem.
„ Poz. 6328. PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW SPÓŁKA
AKCYJNA w Rogowcu. KRS 0000032334. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-6438/2009]
Zarząd Spółki PGE Elektrownia Bełchatów S.A. z siedzibą
w Rogowcu, ul. Energetyczna 7, 97- 406 Bełchatów 5, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000032334,
NIP: 7690502495, kapitał zakładowy: 3.000.000.000 zł w pełni
wpłacony, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz § 42 ust. 1 i § Statutu Spółki, zwołuje
na dzień 29 czerwca 2009 r., na godz. 1530, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Rogowcu, w siedzibie Spółki Elbest Sp. z o.o., ul. Energetyczna 9 (budynek U-17).
Proponowany porządek obrad:
Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo
do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeśli są zapisani
w księdze akcyjnej przynajmniej na 1 tydzień przed terminem
odbycia Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu będzie zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. wyłożona
w siedzibie Spółki, w Goleszowie, ul. Przemysłowa 10, przez
trzy dni powszednie przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w godz. 700-1500.
20 MAJA 2009 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
– 15 –
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powiadomienie o zmianach w składach Zarządu i Rady
Nadzorczej PGE Elektrowni Bełchatów S.A.
6. Powzięcie uchwały w sprawie powołania członków Rady
Nadzorczej PGE Elektrowni Bełchatów S.A. V kadencji
wybranych przez pracowników Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdań, wniosków, opinii i ocen
przedstawionych przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą
Spółki i biegłego rewidenta oraz powzięcie uchwał
w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2008 r.
do dnia 31.12.2008 r. - sporządzonego na dzień
31.12.2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
obejmującym okres od dnia 1.01.2008 r. do dnia
31.12.2008 r.;
c) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym obejmującym okres od dnia 1.01.2008 r.
do dnia 31.12.2008 r.;
d) podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
8. Rozpatrzenie sprawozdań, wniosków, opinii i ocen
przedstawionych przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą
Spółki i biegłego rewidenta oraz powzięcie uchwały
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6328
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
3. SPÓŁKI AKCYJNE
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od dnia 1.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu poprzez
przyjęcie nowego brzmienia Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
zmiany przedmiotu działalności Spółki i uchyleniu paragrafów
od 34 do 58 poprzez przyjęcie nowego brzmienia Statutu,
którego projekt przedstawia się jak niżej:
Sprawa z punktu 6 została ujęta w porządku obrad na wniosek Rady Nadzorczej Spółki, a sprawę z punktu 9 ujęto
w myśl propozycji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
i PGE Górnictwo i Energetyka S.A.
§1
1. Spółka prowadzi działalność pod firmą PGE Elektrownia
Bełchatów Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy PGE Elektrownia Bełchatów S.A. oraz wyróżniającego ją znaku słowno-graficznego.
Zarząd PGE Elektrowni Bełchatów S.A. informuje, że prawo
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych,
w szczególności właścicielom akcji imiennych wpisanym co
najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia do księgi
akcyjnej Spółki prowadzonej przez Dom Maklerski PENETRATOR S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Rynek Główny 6.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście
bądź przez pełnomocników lub przedstawicieli. Uczestnictwo
przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób
należyty. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie
pod rygorem nieważności i złożone przed dopuszczeniem
pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uczestniczące w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentujące
osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych zobowiązani są przedłożyć aktualne odpisy z właściwych rejestrów,
potwierdzające uprawnienia do reprezentacji.
Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Wszelkie dokumenty sporządzone
w języku obcym (pełnomocnictwa i odpisy z rejestrów)
powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język
polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki (Biuro Zarządu i Organizacji - budynek U-11, pok. 412, w godzinach 800-1400) wyłożona będzie
lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem
w siedzibie Spółki w wyżej wskazanych miejscu i godzinach
będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy dokumentów, wniosków i projektów uchwał w sprawach objętych
porządkiem obrad, przy czym odpisy dokumentów w sprawach ujętych w punkcie 7 porządku można uzyskać począwszy
od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania
po okazaniu dokumentu tożsamości. W tym celu Zarząd PGE
Elektrowni Bełchatów S.A. prosi o przybywanie na miejsce
obrad w dniu 29 czerwca 2009 r., począwszy od godz. 1430.
Mając na uwadze punkt 9 porządku obrad Zgromadzenia,
zgodnie z art. 402 § 2 zdanie trzecie Kodeksu spółek handlowych,
Zarząd Spółki informuje, iż zamierzone zmiany Statutu Spółki
polegają na zmianie brzmienia paragrafów od 1 do 33 bez
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Statut
I. Postanowienia ogólne
§2
Siedzibą Spółki jest Rogowiec.
§3
Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa
państwowego pod nazwą: Elektrownia „Bełchatów” w Rogowcu.
§4
Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
II. Przedmiot działalności Spółki
§5
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1),
2) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel
paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2),
3) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą
wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
(PKD 35.3),
4) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.0),
5) wydobywanie kamienia, piasku i gliny (PKD 08.1),
6) górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 08.9),
7) działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo (PKD 09.9),
8) drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (PKD 18.1),
9) reprodukcja zapisanych nośników (PKD 18.2),
10) produkcja cementu, wapna i gipsu (PKD 23.5),
11) produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu (PKD 23.6),
12) cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (PKD 23.7),
13) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych
(PKD 25.1),
14) produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów
do centralnego ogrzewania gorącą wodą (PKD 25.3),
15) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali;
metalurgia proszków (PKD 25.5),
16) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka
mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.6),
17) produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi
i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia
(PKD 25.7),
18) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
19) produkcja elektronicznych elementów i obwodów
drukowanych (PKD 26.1),
– 16 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6328
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
20) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.3),
21) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,
kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.5),
22) produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
elektrycznej (PKD 27.1),
23) produkcja baterii i akumulatorów (PKD 27.2),
24) produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego (PKD 27.3),
25) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego
(PKD 27.4),
26) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.9),
27) produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.1),
28) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
29) produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych (PKD 28.4),
30) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
31) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń (PKD 33.1),
32) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.2),
33) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.0),
34) zbieranie odpadów (PKD 38.1),
35) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2),
36) odzysk surowców (PKD 38.3),
37) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
(PKD 39.0),
38) realizacja projektów budowlanych związanych ze
wznoszeniem budynków (PKD 41.1),
39) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.2),
40) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych (PKD 42.1),
41) roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.2),
42) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42.9),
43) rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
(PKD 43.1),
44) wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
(PKD 43.2),
45) wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
(PKD 43.3),
46) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (43.9),
47) sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.1),
48) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 45.2),
49) sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów
do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.3),
50) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
51) sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego
wyposażenia (PKD 46.6),
52) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
(PKD 46.7),
53) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.9),
54) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.1),
20 MAJA 2009 R.
– 17 –
3. SPÓŁKI AKCYJNE
55) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych
na stacjach paliw (PKD 47.3),
56) transport kolejowy towarów (PKD 49.2),
57) pozostały transport lądowy pasażerski (PKD 49.3),
58) transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD 49.4),
59) transport rurociągowy (PKD 49.5),
60) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1),
61) działalność usługowa wspomagająca transport (52.2),
62) wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),
63) działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania
(PKD 58.2),
64) działalność związana z filmami, nagraniami wideo
i programami telewizyjnymi (PKD 59.1),
65) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.2),
66) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.1),
67) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
(PKD 61.1),
68) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej
z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.2),
69) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
(PKD 61.3),
70) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
(PKD 61.9),
71) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0),
72) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; portali internetowych (PKD 63.1),
73) działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji
finansowych (PKD 64.3),
74) pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
(PKD 64.9),
75) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
(PKD 68.1),
76) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
77) działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
78) działalność prawnicza (PKD 69.1),
79) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.2),
80) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów,
z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.1),
81) doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70.2),
82) działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz
związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.1),
83) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
(PKD 74.1),
84) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.9),
85) badania i analizy techniczne (PKD 71.2),
86) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk
przyrodniczych i technicznych (PKD 72.1),
87) reklama (PKD 73.1),
88) wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6328
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
89) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń
oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
90) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4),
91) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.1),
92) działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.2),
93) pozostała działalność związana z udostępnianiem
pracowników (PKD 78.3),
94) działalność agentów i pośredników turystycznych
oraz organizatorów turystyki (PKD 79.1),
95) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji
i działalności z nią związane (PKD 79.9),
96) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.1),
97) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.2),
98) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem
porządku w budynkach (PKD 81.1),
99) sprzątanie obiektów (PKD 81.2),
100) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81.3),
101) działalność związana z administracyjną obsługą biura,
włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
102) działalność związana z organizacją targów, wystaw
i kongresów (PKD 82.3),
103) działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
104) pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),
105) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.6),
106) naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKD 95.1).
2. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez
obowiązku wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie
większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
III. Kapitały i akcje
§6
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.000.000.000 zł (słownie:
trzy miliardy złotych) i dzieli się na 300.000.000 (słownie:
trzysta milionów) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od nr. 000000001 do nr. 0300000000 o wartości nominalnej 10 zł (słownie: dziesięć złotych) każda.
2. Kapitały własne Spółki pokryte zostały funduszami własnymi przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa
w § 3.
3. Wszystkie akcje Spółki są akcjami imiennymi i nie mogą
być zamieniane na akcje na okaziciela.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub
obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia emitowanych w przyszłości akcji Spółki. Zasady emisji obligacji
zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
§7
1. Kapitał zakładowy może być obniżony w drodze zmiany
Statutu przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji,
połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz
w przypadku podziału Spółki przez wydzielenie.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone, i następuje w drodze nabycia akcji
przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
§8
1. Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji imiennych
albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
2. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki mogą
zostać pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi.
§9
1. Akcjonariuszowi posiadającemu powyżej 50% akcji Spółki
przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia akcji przeznaczonych do zbycia. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje
ma obowiązek zawiadomienia, za pośrednictwem Spółki,
o zamiarze zbycia tych akcji na piśmie akcjonariusza posiadającego powyżej 50% akcji, ze wskazaniem osoby nabywcy,
liczby akcji przeznaczonych do zbycia, ustalonej z nabywcą
ceny oraz jednoczesnego zaoferowania przeznaczonych
do zbycia akcji akcjonariuszowi posiadającemu powyżej
50% akcji Spółki po wyżej wskazanej cenie, na warunkach
określonych poniżej.
2. Akcjonariusz posiadający powyżej 50% akcji Spółki może
wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 30 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia o zamiarze zbycia akcji, poprzez
złożenie za pośrednictwem Spółki oświadczenia o realizacji
prawa pierwszeństwa zawierającego liczbę akcji, w stosunku do których wykonuje prawo pierwszeństwa. Bezskuteczny upływ oznaczonego terminu jest równoznaczny
z nieskorzystaniem z prawa pierwszeństwa nabycia akcji
wskazanych w zawiadomieniu.
3. Termin zapłaty za akcje nabywane w trybie prawa pierwszeństwa wynosi do 30 dni, licząc od złożenia przez akcjonariusza posiadającego powyżej 50% akcji Spółki oświadczenia
o wykonaniu prawa pierwszeństwa, wskazanego w ust. 2.
4. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa wobec
całości lub części przeznaczonych do zbycia akcji przeniesienie własności akcji wymaga zgody Spółki. Decyzja
w sprawie zgody winna zostać podjęta w terminie 60 dni
od złożenia pisemnego wniosku Zarządowi Spółki przez
akcjonariusza zamierzającego zbyć swoje akcje. Wniosek
akcjonariusza powinien zawierać wskazanie osoby nabywcy,
liczbę akcji podlegających zbyciu oraz ustaloną cenę za akcje,
nie niższą niż cena wskazana w zawiadomieniu, o której
mowa w ust. 1. Bezskuteczny upływ oznaczonego terminu
jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zbycie akcji.
5. Jeżeli Spółka odmówi zgody na zbycie akcji, wskazuje,
w terminie 30 dni, innego nabywcę akcji. Nabycie akcji
i zapłata ceny przez wskazanego nabywcę następuje w terminie 30 dni, licząc od dnia jego wskazania.
6. Cena nabycia jednej akcji przez osobę trzecią wskazaną
przez Spółkę zgodnie z ust. 5 będzie równa zadeklarowanej
cenie zbycia, przedstawionej we wniosku, o którym mowa
w ust. 4.
7. W przypadku niewyznaczenia nabywcy akcji w trybie,
o którym mowa w ust. 5, lub uchylenia się przez wskazanego
nabywcę od nabycia akcji, lub zapłaty ceny akcjonariusz
chcący zbyć akcje może je zbyć na rzecz osoby i na warunkach określonych we wniosku, o którym mowa w ust. 4.
– 18 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6328
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
8. Zbycie akcji z naruszeniem obowiązków wynikających
z powyższych zapisów jest bezskuteczne wobec Spółki.
9. Zbycie w rozumieniu Statutu oznacza wszelkie odpłatne
lub nieodpłatne przeniesienie akcji w drodze jakiejkolwiek
czynności prawnej, w szczególności w drodze aportu,
sprzedaży, zamiany lub darowizny, z wyłączeniem dziedziczenia.
10. Ograniczenie rozporządzania akcjami, o którym mowa
w § 9, nie dotyczy akcjonariusza posiadającego powyżej
50% akcji Spółki, akcjonariusza zbywającego akcje Spółce
oraz Skarbu Państwa.
11. Ograniczenie rozporządzania akcjami, o którym mowa
w § 9, nie dotyczy zamiany akcji przez uprawnionych
akcjonariuszy na zasadach określonych w ustawie
z dnia 7 września 2007 r. o zasadach nabywania od Skarbu
Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora
elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1367
z późn. zm.).
§ 10
1. Obciążenie akcji wymaga zgody Rady Nadzorczej. Uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody albo odmowy zgody na obciążenie akcji Rada Nadzorcza podejmuje w terminie dwóch
miesięcy, licząc od dnia przekazania Spółce przez akcjonariusza zamierzającego obciążyć swoje akcje, pisemnego
wniosku wskazującego liczbę akcji, które mają być obciążone,
rodzaj obciążenia oraz osobę beneficjenta zabezpieczenia.
2. Wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika
akcji Spółki wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Ograniczenia zawarte w ust. 1 i 2 nie dotyczą akcjonariusza
posiadającego powyżej 50% akcji Spółki.
IV. Uprawnienia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
akcjonariusza posiadającego ponad 50% akcji Spółki
oraz Skarbu Państwa
§ 11
1. W związku z tym, że PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka
Akcyjna jest w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek
handlowych Spółką dominującą w stosunku do Spółki,
PGE Polska Grupa Energetyczna Spółce Akcyjnej przysługują, niezależnie od innych postanowień Statutu, następujące uprawnienia do:
1) wydawania opinii w sprawach wykonywania przez
Spółkę prawa głosu z udziałów lub akcji w sprawach
powołania i odwołania członków organów spółek,
w których Spółka posiada co najmniej 50% głosów
lub jest uprawniona do wyboru/odwołania członków
organów takich spółek w drodze indywidualnego
uprawnienia;
2) wydawania Radzie Nadzorczej opinii w sprawach
zmian w Zarządzie oraz delegowania członków Rady
Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
członków Zarządu;
3) wydawania opinii Spółce w sprawie rocznego planu
finansowego oraz strategicznego planu wieloletniego
Spółki.
2. Akcjonariuszowi posiadającemu powyżej 50% akcji Spółki
oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., o ile jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje prawo otrzymywania:
1) informacji o terminach i planowanym porządku obrad
posiedzeń Rady Nadzorczej, w takim samym terminie,
w jakim zawiadomienia otrzymują członkowie Rady
20 MAJA 2009 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
Nadzorczej, a na żądanie - kopii materiałów przekazywanych na to posiedzenie;
2) zatwierdzonych planów: finansowego i strategicznego
planu wieloletniego Spółki w terminie 10 dni od ich
zatwierdzenia;
3) uproszczonego bilansu i rachunku zysków i strat Spółki
sporządzonych na ostatni dzień danego kwartału;
4) informacji o zwołaniu przez Zarząd Spółki Walnego
Zgromadzenia wraz z jego porządkiem obrad, na co
najmniej 14 dni przed zaplanowanym terminem jego
odbycia;
5) informacji o zwołaniu Zgromadzenia spółki zależnej
lub zamiaru podjęcia uchwał takiej spółki, w trybie
art. 240, 227 § 2 i 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
wraz z jego porządkiem obrad, na co najmniej 7 dni
przed zaplanowanym terminem jego odbycia;
6) kopii protokołów Walnych Zgromadzeń Spółki;
7) kopii uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej w okresach
kwartalnych;
8) kopii ogłoszeń w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”;
9) jednolitego tekstu Statutu Spółki, w ciągu czterech
tygodni od dnia wpisania do Rejestru Przedsiębiorców zmian w Statucie;
10) kwartalnego sprawozdania o Spółce oraz spółkach,
w których Spółka posiada co najmniej 50% udziału
w kapitale zakładowym;
11) kopii protokołów Zgromadzeń Wspólników lub Walnych Zgromadzeń, w których Spółka posiada co najmniej 50% udziału w kapitale zakładowym, w tym
protokołów Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników
lub Zwyczajnych Walnych Zgromadzeń wraz ze sprawozdaniami Zarządu z działalności Spółki, sprawozdaniami finansowymi i opiniami biegłych rewidentów.
3. Skarbowi Państwa, do czasu gdy pozostaje akcjonariuszem
Spółki, przysługuje prawo otrzymywania dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3, 4, 6, 8 i 9.
V. Organy Spółki
§ 12
1. Organami Spółki są:
1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Walne Zgromadzenie.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu nie stanowią inaczej, uchwały organów
Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy
czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się
więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
A. Zarząd Spółki
§ 13
1. Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę
we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki,
niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami
Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej,
należą do kompetencji Zarządu Spółki.
– 19 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6328
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
3. Wszyscy członkowie Zarządu są obowiązani i uprawnieni
do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Zarząd podejmuje uchwały w szczególności w następujących sprawach:
1) przyjęcie regulaminu Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów działalności Spółki pomiędzy
członków Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza;
2) przyjęcie regulaminu organizacyjnego Spółki, który
zatwierdza Rada Nadzorcza;
3) tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;
4) powołanie prokurenta;
5) nabywanie i zbywanie aktywów trwałych w rozumieniu ustawy o rachunkowości, o każdorazowej wartości przekraczającej 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy
złotych), z zastrzeżeniem pkt 6 i 20;
6) nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału
w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania
gruntu;
7) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek
i innych umów finansowych o podobnym charakterze
oraz wystawianie weksli stanowiących zabezpieczenie
tych zobowiązań;
8) emisja i nabywanie obligacji;
9) darowizn i sponsoringu;
10) udzielanie pożyczek, z wyłączeniem pożyczek udzielanych z ZFŚS;
11) zwolnienie z długu o wartości każdorazowo przekraczającej 500 (słownie: pięćset) złotych;
12) przyjmowanie wniosku co do podziału zysku lub
pokrycia straty, a także o ustalenie wysokości odpisów
na kapitały i fundusze;
13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia i proponowanie
porządku obrad, z zastrzeżeniem uprawnień Rady
Nadzorczej i akcjonariuszy w tym zakresie;
14) ustanawianie i odwoływanie pełnomocników Spółki,
z wyjątkiem pełnomocników procesowych i pełnomocników ustanawianych do poszczególnych czynności;
15) uczestnictwo Spółki w organizacjach;
16) określanie stanowiska co do sposobu wykonywania
prawa głosu w sprawach będących przedmiotem obrad
Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek, w których Spółka posiada co najmniej
25% udziału w kapitale zakładowym lub co najmniej
25% głosów na Zgromadzeniu Wspólników/Walnym
Zgromadzeniu;
17) wyrażanie zgody na rozporządzenie akcjami Spółki
na zasadach określonych w Statucie;
18) zaciąganie innych zobowiązań, niewymienionych w ust. 3,
o każdorazowej wartości przekraczającej 400.000 zł
(słownie: czterysta tysięcy złotych);
19) przyjmowanie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
obrotowy; dotyczy to także sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej,
o ile jest ono sporządzane;
20) likwidacja aktywa trwałego o wartości księgowej netto
lub rynkowej każdorazowo przekraczającej 100.000 zł
(słownie: sto tysięcy złotych).
4. W zakresie niewymagającym uchwały Zarządu poszczególni członkowie Zarządu mogą prowadzić sprawy Spółki
samodzielnie, w zakresie określonym w regulaminie
Zarządu.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
5. Zarząd jest zobowiązany podjąć uchwałę w każdej sprawie,
którą przedkłada do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu
lub Radzie Nadzorczej.
6. Uchwała Zarządu może być podjęta również w każdej innej
sprawie wniesionej pod obrady Zarządu we właściwym
trybie, określonym w regulaminie Zarządu.
7. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów o wyniku głosowania
decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 14
1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu Spółki albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
2. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin
uwzględniający podział kompetencji i obszarów działalności
Spółki pomiędzy członków Zarządu, uchwalony przez Zarząd
i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 15
1. Zarząd opracowuje plan finansowy na każdy rok obrotowy,
zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym załącznikiem do planu finansowego jest rzeczowy
i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych. Rada Nadzorcza
może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania
dotyczące planu finansowego.
2. Zarząd opracowuje strategiczny plan wieloletni Spółki, zawierający plan kosztów oraz przychodów. Obligatoryjnym
załącznikiem do strategicznego planu wieloletniego Spółki
jest rzeczowy i kapitałowy plan nakładów inwestycyjnych.
Rada Nadzorcza może określić odrębną uchwałą szczegółowe wymagania dotyczące strategicznego planu wieloletniego Spółki.
3. Plan finansowy oraz strategiczny plan wieloletni Spółki są
przedkładane do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.
4. Przed wystąpieniem do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie
planu finansowego Spółki na nadchodzący rok obrotowy
oraz strategicznego planu wieloletniego Spółki Zarząd
Spółki występuje o opinię PGE Polska Grupa Energetyczna
Spółka Akcyjna i przedkłada ją Radzie.
5. Zarząd Spółki jest obowiązany przedstawić akcjonariuszowi
posiadającemu powyżej 50% akcji Spółki:
1) roczne sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, opinię
wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie
Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 20 ust. 1 pkt 3,
w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego;
2) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy
kapitałowej wraz ze sprawozdaniem z działalności
grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w terminie
określonym w pkt 1.
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest przekazywać podmiotom
wymienionym w § 11 ust. 2 i 3 dokumenty i informacje
tam wskazane.
7. Zarząd Spółki zwraca się do PGE Polska Grupa Energetyczna
Spółki Akcyjnej o uzyskanie opinii, o której mowa w § 11
ust. 1 pkt 1, nie później niż na 14 dni przed planowanym
wykonywaniem przez Zarząd Spółki prawa głosu lub wykonania indywidualnego uprawnienia w zakresie wyboru lub
odwołania członków organów. Nieprzedstawienie opinii w tym
terminie zwalnia Zarząd Spółki z obowiązku uzyskania opinii.
– 20 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6328
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
§ 16
1. Zarząd składa się z od 2 do 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą po uzyskaniu opinii, o której
mowa w § 11 ust. 1 pkt 2.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji,
która trwa trzy lata.
3. Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie,
doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz co najmniej 5 letni staż pracy.
4. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Radzie Nadzorczej pod adresem siedziby Spółki.
5. Członkowie Zarządu nie mogą zajmować się działalnością
konkurencyjną w stosunku do Spółki, w szczególności jakimikolwiek sprawami konkurencyjnych przedsiębiorców
w stosunku do Spółki, w tym uczestniczyć w podmiocie
konkurencyjnym jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub osobowej lub prowadzić konkurencyjną działalność gospodarczą
w ramach przedsiębiorcy prywatnego. Zakaz ten obejmuje
również działalność w ramach spółek osobowych, prowadzenie przez członka Zarządu spółki konkurencyjnej działalności gospodarczej oraz udział w konkurencyjnej spółce
kapitałowej w przypadku posiadania w niej przez członka
Zarządu Spółki co najmniej 10% udziałów albo akcji lub
prawa powoływania co najmniej jednego członka Zarządu.
Zajmowanie się przez członków Zarządu sprawami wymienionymi w zdaniach poprzedzających, na rzecz spółek bezpośrednio lub/i pośrednio zależnych od PGE Polska Grupa
Energetyczna Spółki Akcyjnej nie stanowi działalności konkurencyjnej.
§ 17
1. Do czasu gdy Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej
500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład
Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki
na okres kadencji Zarządu.
2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się
osobę, która w wyborach uzyskała ponad 50% ważnie
oddanych głosów. Wynik wyborów jest wiążący pod
warunkiem udziału w nich co najmniej 50% wszystkich
pracowników.
3. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako
bezpośrednie i powszechne przez Komisje Wyborcze.
4. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników
Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych
uchwał przez Zarząd.
5. Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyboru i odwołania
przez pracowników członka Zarządu wybieranego przez
pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających.
6. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu
wybieranego przez pracowników Spółki na następną
kadencję w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego
pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka
Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
7. W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu
wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory
uzupełniające. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca
od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji
o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów.
20 MAJA 2009 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
8. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki
Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania
osoby wybranej przez pracowników do Zarządu Spółki.
Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej
pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich
pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak
przy wyborze.
§ 18
1. Zasady wynagradzania członków Zarządu, w tym Prezesa
Zarządu, ustala Walne Zgromadzenie.
2. Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada
Nadzorcza, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Walne
Zgromadzenie.
B. Rada Nadzorcza
§ 19
Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością
Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
§ 20
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych czynności
określonych w Kodeksie spółek handlowych i niniejszym
Statucie, należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
w zakresie ich zgodności zarówno z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym; dotyczy to także
sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane;
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub
pokrycia straty;
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa
w pkt 1 i 2;
4) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania
sprawozdania finansowego;
5) zatwierdzanie rocznych planów finansowych oraz
strategicznych planów wieloletnich;
6) uchwalanie regulaminu określającego tryb działania
Rady Nadzorczej;
7) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu
Zarządu wraz z podziałem kompetencji i obszarów
działalności Spółki pomiędzy członków Zarządu;
8) zatwierdzanie uchwalonego przez Zarząd regulaminu
organizacyjnego Spółki;
9) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu
po uzyskaniu opinii, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 2;
10) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów;
11) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego
wykonywania funkcji członka Zarządu;
12) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu w granicach przewidzianych
w zasadach ustalonych przez Walne Zgromadzenie;
13) udzielanie zgody członkom Zarządu na uczestniczenie
w Spółce jako członek organu, z zastrzeżeniem § 16
ust. 5;
– 21 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6328
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
14) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd
pod obrady Walnego Zgromadzenia.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi
zgody na:
1) nabywanie i zbywanie aktywów trwałych w rozumieniu
ustawy o rachunkowości, o każdorazowej wartości
przekraczającej 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony
pięćset tysięcy złotych), a nieprzekraczającej 50.000.000 zł
(słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), z zastrzeżeniem pkt 2;
2) nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału
w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania
gruntu o wartości zobowiązania nieprzekraczającej
20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych);
3) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek
i innych umów finansowych o podobnym charakterze,
o wartości zobowiązania przekraczającej 2.500.000 zł
(słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych), a nieprzekraczającej 100.000.000 zł (słownie: sto milionów
złotych) oraz wystawianie weksli stanowiących zabezpieczenie tych zobowiązań;
4) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu
ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez
Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie
weksli, o wartości zobowiązania nieprzekraczającej
50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych);
5) wydzierżawianie, zastawianie, ustanawianie hipoteki
lub innych ograniczonych praw rzeczowych w odniesieniu do jakiejkolwiek części majątku Spółki;
6) zaciąganie innych zobowiązań, niż określone w niniejszym ust. 2, o każdorazowej wartości przekraczającej
kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych),
z wyjątkiem zobowiązań związanych z wytwarzaniem,
obrotem energią elektryczną i ciepłem, prawami z nimi
związanymi oraz zakupem i transportem paliw;
7) darowizny i sponsoring każdorazowo przekraczające
kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
8) zwolnienia z długu o wartości każdorazowo przekraczającej kwotę 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
9) udzielanie pożyczek z wyłączeniem pożyczek udzielanych z ZFŚS;
10) utworzenie i likwidację oddziału Spółki;
11) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach;
12) tworzenie spółek handlowych, fundacji, spółdzielni
oraz przystępowanie do takich podmiotów, jak również objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych
spółkach lub obligacji zamiennych na akcje lub praw
o podobnym charakterze, z wyjątkiem sytuacji, gdy
objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności
Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych;
13) nabywanie obligacji, z wyłączeniem obligacji emitowanych przez PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
3. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na określony przez Zarząd
Spółki sposób wykonywania przez Spółkę prawa głosu
na Walnych Zgromadzeniach i Zgromadzeniach Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% udziału
w kapitale zakładowym lub głosów na Walnym Zgromadzeniu/Zgromadzeniu Wspólników, w sprawach:
1) zmiany Statutu lub umowy Spółki;
2) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego;
3) połączenia, przekształcenia lub podziału Spółki;
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
4) zbycia/nabycia akcji lub udziałów innej spółki lub
praw o podobnym charakterze, w tym tworzenie spółek
handlowych, fundacji, spółdzielni, z wyjątkiem sytuacji,
gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub
układowych;
5) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki lub
jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich
ograniczonego prawa;
6) nabycia przedsiębiorstwa Spółki w innej spółce;
7) istotnej zmiany przedsiębiorstwa Spółki;
8) nabycia akcji własnych;
9) rozwiązania i likwidacji Spółki.
4. Za zgodę Rady Nadzorczej na czynności, o których mowa
w ust. 2, uważa się także zatwierdzenie rocznego planu finansowego, o którym mowa w § 15 ust. 1, uwzględniającego
dokonanie czynności wyspecyfikowanych w planie finansowym, co do których wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza Spółki zwraca się do PGE Polska Grupa
Energetyczna Spółki Akcyjnej o uzyskanie opinii w sprawach zmian w Zarządzie oraz delegowania członków Rady
Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.
§ 21
1. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony.
2. Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest
do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania
z dokonywanych czynności.
§ 22
1. Rada Nadzorcza składa się z od 3 do 5 członków.
2. PGE Polska Grupa Energetyczna Spółka Akcyjna ma prawo
powoływać i odwoływać oświadczeniem do 2 członków
Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego.
3. Do czasu gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki
ma prawo powoływać i odwoływać oświadczeniem 1 członka
Rady Nadzorczej.
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej
kadencji, która trwa trzy lata.
5. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi
na piśmie pod adresem siedziby Spółki. Zarząd przekazuje
rezygnację członka Rady do wiadomości akcjonariuszowi
posiadającemu powyżej 50% akcji Spółki oraz podmiotowi, który go powołał oświadczeniem.
6. Pracownicy Spółki mają prawo wyboru 2 członków Rady
Nadzorczej, których powołuje Walne Zgromadzenie, zgodnie
z obowiązującymi normami prawnymi.
7. Wybory kandydatów do Rady Nadzorczej wybranych przez
pracowników zarządza Rada Nadzorcza.
8. Rada Nadzorcza uchwala regulamin wyboru kandydatów
do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników, odwołania członków Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających.
9. Do wyborów na kandydatów do Rady Nadzorczej wybieranych przez pracowników stosuje się odpowiednio § 17,
z zastrzeżeniem, iż w przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w pierwszej turze, w drugiej turze uczestniczy nie więcej
niż po dwóch kandydatów na każde miejsce nieobsadzone
w pierwszej turze.
– 22 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6328
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
10. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników
Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie
odwołania osoby wybranej przez pracowników do Rady
Nadzorczej Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla
Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim
co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania
większości niezbędnej jak przy wyborze.
§ 23
1. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
2. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać z pełnionej
funkcji Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady,
a gdy jest to niemożliwe - Wiceprzewodniczący. W przypadku braku możliwości zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego posiedzenie
zwołuje Zarząd Spółki.
5. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest
zaproszenie pisemnie lub pocztą elektroniczną wszystkich
członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady
może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia. Zmiana porządku obrad określonego
w zaproszeniu może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni
są wszyscy członkowie Rady i wszyscy wyrazili zgodę
na jego zmianę.
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388
§ 4 Kodeksu spółek handlowych.
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu
na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych
do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
§ 24
1. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, w szczególności w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia
członka Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany
uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Umowy, o których mowa w ust. 1, podpisuje członek Rady
Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej albo
pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu
dokonywane są w tym samym trybie.
§ 25
1. Koszty realizacji nadzoru przez Radę Nadzorczą (w tym
usług zewnętrznych dotyczących wykonywania obowiązków przez Radę Nadzorczą) oraz koszty funkcjonowania
Rady Nadzorczej ponosi Spółka.
2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im
funkcji, to jest w szczególności: koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru,
koszt zakwaterowania i wyżywienia.
20 MAJA 2009 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie
w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie.
C. Walne Zgromadzenie
§ 26
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, Bełchatowie lub w Warszawie.
§ 27
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności akcjonariusz posiadający
ponad 50% akcji Spółki.
§ 28
1. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile liczba reprezentowanych na nim akcji przekracza 50% kapitału zakładowego.
2. Jedna akcja daje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
§ 29
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd.
Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy
po upływie roku obrotowego.
2. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
powinno być w szczególności:
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki;
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
z wykonania obowiązków;
3) podział zysku lub pokrycie straty;
4) przesunięcie dnia dywidendy, zgodnie z art. 348 § 2
Kodeksu spółek handlowych lub rozłożenie wypłaty
dywidendy na raty.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) zawieszanie członków Zarządu w czynnościach i ich
odwoływanie;
2) odwołanie członków Rady Nadzorczej;
3) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu;
4) ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków
Rady Nadzorczej;
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu
z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
za ubiegły rok obrotowy;
6) połączenie, z zastrzeżeniem art. 516 Kodeksu spółek
handlowych, przekształcenie oraz podział Spółki;
7) zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności
Spółki;
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki;
9) wypłata zaliczki na poczet dywidendy,
10) zatwierdzanie strategii Spółki.
4. Ponadto do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy
udzielanie zgody na:
1) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub
jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego;
2) nabywanie i zbywanie aktywów trwałych w rozumieniu
ustawy o rachunkowości, o każdorazowej wartości
przekraczającej 50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt
milionów złotych), z zastrzeżeniem pkt 3;
– 23 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6328-6329
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
3) nabywanie i zbywanie nieruchomości lub udziału
w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania
gruntu o wartości zobowiązania przekraczającej 20.000.000 zł
(słownie: dwadzieścia milionów złotych);
4) zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek
i innych umów finansowych o podobnym charakterze,
o wartości zobowiązania przekraczającej 100.000.000 zł
(słownie: sto milionów złotych);
5) zaciąganie zobowiązań warunkowych w rozumieniu
ustawy o rachunkowości, w tym udzielanie przez Spółkę
gwarancji i poręczeń majątkowych, wystawianie weksli,
o wartości zobowiązania przekraczającej 50.000.000 zł
(słownie: pięćdziesiąt milionów złotych);
6) emisję obligacji, z wyjątkiem emisji obligacji kierowanych do PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego
lub udziału w nieruchomości o wartości zobowiązania niższej
niż określona w ust. 4 pkt 3 nie wymaga uchwały Walnego
Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy rzeczowej, w tym w szczególności w formie akcji
spółek lub udziałów w spółkach.
7. Kapitał rezerwowy utworzony z przeznaczeniem na wypłatę
dywidendy może być rozwiązany w dowolnym roku obrotowym w każdym czasie uchwałą Walnego Zgromadzenia
określającą jego przeznaczenie, między innymi na wypłatę
dywidendy rzeczowej. Uchwała Walnego Zgromadzenia
o jego przeznaczeniu na wypłatę dywidendy będzie określać
wysokość wypłacanej dywidendy pieniężnej, przedmiot
dywidendy rzeczowej, jej wartość i termin wypłaty. Zarząd
może wystąpić do Walnego Zgromadzenia o rozwiązanie
kapitału rezerwowego.
8. Dywidenda rzeczowa może być wypłacona również z niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz kwot przeniesionych z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, rozwiązanych celem wypłaty dywidendy.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
§ 33
1. Ilekroć w Statucie jest mowa o kwocie wyrażonej w złotych, należy przez to rozumieć kwotę netto.
2. Za wartość zobowiązania przyjmuje się wartość za cały
okres jego trwania, jeżeli jest określony, a w przypadku zobowiązań o charakterze ciągłym, zaciągniętych na czas nieoznaczony, wartość skumulowaną za 48 miesięcy ich trwania
lub za okres wypowiedzenia, o ile jest on dłuższy niż 48 miesięcy.
3. Ilekroć w Statucie jest mowa o PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., należy przez to rozumieć Spółkę PGE Polska
Grupa Energetyczna S.A. zarejestrowaną w Rejestrze
Przedsiębiorców pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000059307.
Zarząd Spółki
Prezes Zarządu
Krzysztof Domagała
Członek Zarządu
Henryk Koprek
„ Poz. 6329. WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE „HERBAPOL” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu. KRS 0000104938.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 kwietnia 2002 r.
[BMSiG-6443/2009]
Zarząd Wrocławskich Zakładów Zielarskich „Herbapol” Spółki
Akcyjnej we Wrocławiu, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h.
oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 19 czerwca 2009 r.,
o godz. 800, we Wrocławiu, w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego, ul. Pretficza 24.
Porządek obrad:
§ 30
1. Wnioski kierowane przez Zarząd do Walnego Zgromadzenia powinny zawierać uzasadnienie oraz pisemną opinię
Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają
wnioski dotyczące Rady Nadzorczej, jak i jej członków.
2. Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez Zarząd nie
obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2
Kodeksu spółek handlowych.
VI. Gospodarka Spółki
§ 31
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
§ 32
1. Spółka tworzy kapitały i fundusze, których obowiązek
utworzenia wynika z przepisów prawa.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka w trakcie
roku obrotowego może tworzyć i znosić inne kapitały
na pokrycie szczególnych strat lub wydatków.
3. W przypadku kapitału/funduszu utworzonego z podziału
zysku netto na nagrody dla pracowników Spółki, kwota,
która pozostała po jego rozdysponowaniu, zostaje przeniesiona na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
oraz podpisanie listy obecności przez Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad Walnego
Zgromadzenia.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008.
8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2008.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2008.
10. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008 r.
11. Udzielenie absolutorium każdemu z członków Zarządu
z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
12. Udzielenie absolutorium każdemu z członków Rady
Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
13. Uchwalenie regulaminu głosowania w sprawie wyborów
do Rady Nadzorczej.
14. Ustalenie liczebności Rady Nadzorczej następnej kadencji.
– 24 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6329-6330
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
21. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.73.Z).
22. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając
ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (47.74.Z).
23. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z).
24. Transport drogowy towarów (49.41.Z).
25. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
biotechnologii (72.11.Z).
26. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
(72.19.Z).
27. Badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z).
28. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z)”.
15. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej następnej kadencji.
16. Wybór członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
18. Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008.
20. Zakończenie obrad.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h. prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanym do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu
powinno być wystawione na piśmie.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., zostanie wyłożona
do wglądu na trzy dni robocze przed datą jego odbycia w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. św. Mikołaja 65/68,
p. 27, w godz. 1000-1200.
Stosownie do art. 402 § 2 k.s.h. wobec zamierzonych zmian
w Statucie Spółki Zarząd podaje projekt zmienionych postanowień Statutu.
W § 6 ust. 1-19 otrzymuje nowe brzmienie i dopisuje się
ust. 20-28:
„1. Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (21.10.Z).
2. Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (21.20.Z).
3. Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie (01.19.Z).
4. Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych
oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków
i wyrobów farmaceutycznych (01.28.Z).
5. Uprawa pozostałych roślin wieloletnich (01.29.Z).
6. Rozmnażanie roślin (01.30.Z).
7. Produkcja soków z owoców i warzyw (10.32.Z).
8. Przetwórstwo herbaty i kawy (10.83.Z).
9. Produkcja przypraw (10.84.Z).
10. Produkcja pozostałych artykułów spożywczych,
gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z).
11. Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi
(11.01.Z).
12. Produkcja mydła i detergentów, środków myjących
i czyszczących (20.41.Z).
13. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
(20.42.Z).
14. Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów
medycznych, włączając dentystyczne (32.50.Z).
15. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych (46.39.Z).
16. Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (46.45.Z).
17. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych
i medycznych (46.46.Z).
18. Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z).
19. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z).
20. Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z).
20 MAJA 2009 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
„ Poz. 6330. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH
„ELZAB” SPÓŁKA AKCYJNA w Zabrzu. KRS 0000095317.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27 lutego 2002 r.
[BMSiG-6448/2009]
Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A.
(dalej zwanej Spółką) z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39,
działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 k.s.h. oraz § 23
ust. 2 Statutu Spółki, zawiadamia akcjonariuszy Spółki,
że na dzień 17 czerwca 2009 r. zwołuje Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki. Obrady ZWZ rozpoczną się o godz. 1100
w Zabrzu, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz sprawozdania Rady
Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji
Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli
wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym
dla Spółki.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy Rady
Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
10. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
– 25 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6330
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Elzab za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Elzab w roku 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Elzab za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia:
i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady
w 2008 r.,
ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz
iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008.
14. Przedstawienie przez Zarząd propozycji pokrycia straty
wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków
w 2008 r.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2008 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
Nadzorczej Spółki VII kadencji i powołania Rady Nadzorczej VII kadencji.
19. Przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie
stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych
Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd ZUK „Elzab” S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) prawo
do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2009 r.,
złożą w siedzibie Spółki, w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39,
pokój 112 lub na portierni, w godz. 700-1700, imienne świadectwo
depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych.
Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia
w ZWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej
na tydzień przed terminem ZWZ (tj. do dnia 9 czerwca 2009 r.).
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostałych dokumentów związanych
ze Zgromadzeniem będą udostępniane akcjonariuszom
na ich żądanie w sekretariacie Zarządu Spółki, w Zabrzu
przy ul. Kruczkowskiego 39 (pokój 112), w godzinach pracy
Spółki, na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie
spółek handlowych i ustawie o rachunkowości.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocników. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także pisemnym
pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako
osoby uprawnione do ich reprezentowania. Na podstawie
art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje,
iż celem obniżenia kapitału zakładowego, o którym jest mowa
w pkt 21 porządku obrad, jest umorzenie 405.662 (słownie:
czterysta pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje własne
Spółki o wartości nominalnej 1,36 zł (słownie: jeden złoty
i trzydzieści sześć groszy) każda serii D, nabytych przez Spółkę
w celu umorzenia na rynku podstawowym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie, w ramach programu nabywania
i umarzania akcji własnych, przyjętego uchwałą Zarządu
Spółki nr 6/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. na podstawie
uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4
z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych
Spółki w celu umorzenia, a następnie zmienionego uchwałą
Zarządu Spółki nr 29/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. na podstawie
uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 2 lipca 2008 r.
Kapitał zakładowy zostanie obniżony o kwotę 551.700, 32 zł
poprzez umorzenie wskazanych wyżej 405.662 akcji własnych
Spółki.
Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd ZUK „Elzab” S.A. podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:
Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 26.20.Z.
2. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego
użytku PKD 26.40.Z.
3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20 Z.
4. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z.
5. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z.
6. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń
peryferyjnych PKD 95.11.Z.
7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
PKD 72.19.Z.
8. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z.
9. Działalność związana z oprogramowaniem
PKD 62.01.Z.
– 26 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6330
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
22. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.41.Z.
23. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
internetowymi (hosting) i podobna działalność
PKD 63.11.Z.
24. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z.
25. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z.
26. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 77.39.Z.
27. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych
produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z.
28. Działalność centrów telefonicznych (call center)
PKD 82.20.Z”.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
10. Działalność związana z doradztwem w zakresie
informatyki PKD 62.02.Z.
11. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych PKD 66.19.Z.
12. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane PKD 85.59.Z.
13. Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z.
14. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie
indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z.
15. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z.
16. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
biurowych PKD 46.66.Z.
17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z”.
Projektowane brzmienie § 6 Statutu Spółki:
„Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
PKD 26.20.Z.
2. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego
użytku PKD 26.40.Z,
3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia PKD 33.20 Z.
4. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z.
5. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z.
6. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń
peryferyjnych PKD 95.11.Z.
7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie
pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
PKD 72.19.Z.
8. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z.
9. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z.
10. Działalność związana z doradztwem w zakresie
informatyki PKD 62.02.Z.
11. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów
emerytalnych PKD 66.19.Z.
12. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane PKD 85.59.Z.
13. Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z.
14. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie
indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z.
15. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z.
16. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
biurowych PKD 46.66.Z.
17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z.
18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą
maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z.
19. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z.
20. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą
towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z.
21. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z.
20 MAJA 2009 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.142.962,40 zł
(dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące
dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści
groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 16.137.050
(szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy
pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden
złoty trzydzieści sześć groszy) każda, z czego:
- 11.015.460 (jedenaście milionów piętnaście
tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych
na okaziciela serii A i C,
- 392.540 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące
pięćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz
- 1.107.460 (jeden milion sto siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B,
- 3.621.590 (trzy miliony sześćset dwadzieścia
jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji
zwykłych na okaziciela serii D”.
Projektowane brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21.591.262,08 zł
(dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt
jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote osiem
groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 15.731.388 (piętnaście
milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta
osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej
1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda,
z czego:
- 11.015.460 (jedenaście milionów piętnaście
tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych
na okaziciela serii A i C,
- 392.540 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące
pięćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz
- 1.107.460 (jeden milion sto siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela
serii B,
- 3.215.928 (trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy
dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych
na okaziciela serii D”.
– 27 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6331-6333
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
„ Poz. 6331. „EXPOM” SPÓŁKA AKCYJNA w Kurzętniku.
KRS 0000080483. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22 stycznia 2002 r.
„APROM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w Jędrychówku. KRS 0000197270. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27 lutego 2004 r.
[BMSiG-6400/2009]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Plan połączenia Spółek
Aprom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Jędrychówku, KRS 0000197270,
z Expom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kurzętniku,
KRS 0000080463,
1. Połączenie Spółek następuje z przyczyn ekonomicznych
poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej
Aprom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Jędrychówku do Spółki przejmującej Expom Spółka
Akcyjna z siedzibą w Kurzętniku. Przedmiotem przeniesienia
jest więc przedsiębiorstwo Spółki przejmowanej ze wszystkimi należnościami, zobowiązaniami, majątkiem trwałym
i środkami obrotowymi.
2. Działalność gospodarcza połączonych Spółek prowadzona
będzie nadal pod firmą Expom Spółka Akcyjna.
3. Jako, że Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce
przejmowanej, połączenie będzie przeprowadzone bez
podwyższania kapitału zakładowego.
4. W związku z połączeniem nie przewiduje się żadnych praw
ani szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1
pkt 5 i 6, osobom w tych przepisach wymienionym.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
6. Rozpatrzenie: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008,
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008
oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku
za rok 2008.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2008 i sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2008 oraz przeznaczenia zysku
za 2008 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności za 2008 rok.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium
członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
„ Poz. 6333. ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA w Ścinawce
Średniej. KRS 0000084847. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29 stycznia 2002 r.
[BMSiG-6455/2009]
Zarząd ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce Średniej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS,
pod numerem 0000084847, działając na podstawie art. 399
§ 1 i 402 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ)
ZETKAMA S.A. na dzień 16 czerwca 2009 r., o godz. 1100,
w siedzibie Spółki, w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja 12.
Porządek obrad:
Kurzętnik, 30 kwietnia 2009 r.
EXPOM SA
APROM Sp. z o.o.
„ Poz. 6332. BLACHOWNIA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
w Kędzierzynie-Koźlu. KRS 0000004251 SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 23 marca 2001 r.
[BMSiG-6457/2009]
Zarząd BLACHOWNIA HOLDING Spółki Akcyjnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1
i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 1 Statutu Spółki,
zawiadamia, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
które odbędzie się dnia 24 czerwca 2009 r., o godz. 1100,
we Wrocławiu, w Hotelu „WROCŁAW”, 53-332 Wrocław,
ul. Powstańców Śląskich 7.
Porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2008, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania
z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków, o których mowa w art. 382 § 3 k.s.h.,
oraz oceny Rady Nadzorczej w sprawie sytuacji Spółki
i pracy Rady w roku 2008.
8. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie
jego zatwierdzenia.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie
jego zatwierdzenia.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały
w sprawie jego zatwierdzenia.
11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały
w sprawie jego zatwierdzenia.
– 28 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6333-6334
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok
obrotowy 2008.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał nr 3/12/2007
i 4/12/2007 podjętych w dniu 6 grudnia 2007 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego
Zgromadzenia.
16. Zamknięcie obrad ZWZ.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje
akcjonariuszom, którzy złożą w Biurze Zarządu Spółki,
w Ścinawce Średniej przy ul. 3 Maja 12, najpóźniej na tydzień
przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia
9.06.2009 r., do godz. 1100, imienne świadectwa depozytowe
wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
„ Poz. 6334. „DROSED” SPÓŁKA AKCYJNA w Siedlcach.
KRS 0000054754. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 października 2001 r.
[BMSiG-6459/2009]
Zarząd „DROSED” S.A. z siedzibą w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej nr 154, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz art. 9 Statutu Spółki, zwołuje
na dzień 22 czerwca 2009 r., na godz. 1100, w Warszawie
przy ul. 17 Stycznia nr 24 (Airport Hotel Okęcie), Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
- udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków
w 2008 roku członkom organów Spółki:
- członkom Zarządu,
- członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady
Nadzorczej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
14. Sprawy różne.
15. Zamknięcie obrad.
Stosownie do przepisów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd „DROSED” S.A. w Siedlcach podaje do wiadomości treść dotychczas obowiązujących postanowień art. 4
Statutu oraz treść projektowanych zmian.
Dotychczasowe brzmienie art. 4 Statutu
„Art. 4. Przedmiot działalności Spółki
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) wylęg piskląt i produkcja żywca drobiowego;
b) ubój i przetwórstwo drobiu;
c) produkcja pierza i wyrobów pościelowych;
d) produkcja pasz i koncentratów;
e) wytwarzanie opakowań;
f) przetwórstwo artykułów rolno-spożywczych;
g) prowadzenie importu na potrzeby Spółki;
h) prowadzenie importu dla celów handlowych;
i) prowadzenie eksportu towarów produkcji własnej i cudzej;
j) produkcja i usługi przemysłowe w zakresie
branży metalowej, elektrotechnicznej, chłodniczej, tworzyw sztucznych, obróbki drewna,
przetwórstwa mięsa;
k) sprzedaż hurtowa, detaliczna i pośrednictwo;
l) usługi transportowe.
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Uchwał
i Wniosków.
5. Przyjęcie przez Zgromadzenie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2008.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2008, projektu podziału zysku za rok 2008.
9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 grupy kapitałowej obejmującej „DROSED” S.A. i Spółki zależne.
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008,
- zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 grupy kapitałowej
obejmującej „DROSED” S.A. oraz Spółki zależne,
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
za rok 2008,
- zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2008,
- podziału zysku za rok 2008,
20 MAJA 2009 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
– 29 –
2. Określony w ust. 1 przedmiot działalności Spółki mieści
się w następujących rodzajach działalności społeczno-gospodarczej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności):
a) chów i hodowla drobiu (podklasa 01.24.Z);
b) działalność usługowa związana z chowem
i hodowlą zwierząt (podklasa 01.42.Z);
c) produkcja mięsa drobiowego i króliczego (podklasa 15.12.Z);
d) produkcja wyrobów z mięsa, w tym drobiowego
i króliczego (klasa 15.13);
e) produkcja gotowych pasz dla zwierząt (grupa 15.7);
f) produkcja pozostałych artykułów spożywczych
(grupa 15.8);
g) działalność usługowa w zakresie instalowania,
naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana
(podklasa 29.24.B);
h) działalność agentów zajmujących się sprzedażą
płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców
dla przemysłu włókienniczego i półproduktów
(podklasa 51.11.Z);
i) sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (podklasa 51.23.Z);
j) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych
(podklasa 51.32.Z);
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6334
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
28) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z).
29) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z).
30) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności,
napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z).
31) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z).
32) Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
(47.22.Z).
33) Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z).
34) Transport drogowy towarów (49.41.Z).
35) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych
towarów (52.10.B).
36) Działalność usługowa wspomagająca transport
lądowy (52.21.Z).
37) Działalność usługowa wspomagająca transport
śródlądowy (52.22.B).
38) Przeładunek towarów w pozostałych punktach
przeładunkowych (52.24.C).
39) Pozostała działalność usługowa wspomagająca
transport (52.29).
40) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
(56.10.A).
41) Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla
odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z).
42) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z).
43) Działalność firm centralnych (head offices)
i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z).
44) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z).
45) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia
działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z).
46) Działalność w zakresie inżynierii i związane
z nią doradztwo techniczne (71.12.Z).
47) Badania i analizy związane z jakością żywności
(71.20.A).
48) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).
49) Działalność związana z doradztwem w zakresie
informatyki (62.02.Z).
50) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z).
51) Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z).
52) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z).
k) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych
(podklasa 52.22.Z);
l) towarowy transport drogowy (klasa 60.24).
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
3. Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa,
zakłady i inne jednostki organizacyjne, jak również
tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach w kraju
i za granicą”.
Projektowana zmiana art. 4 Statutu
„Art. 4. Przedmiot działalności Spółki
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby
z mięsa drobiowego (10.13.Z).
2) Chów i hodowla świń (01.46.Z).
3) Chów i hodowla drobiu (01.47.Z).
4) Chów i hodowla pozostałych zwierząt (01.49.Z).
5) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (10.11.Z).
6) Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
(10.12.Z).
7) Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z).
8) Działalność usługowa wspomagająca chów
i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z).
9) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z).
10) Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (10.86.Z).
11) Produkcja pozostałych artykułów spożywczych,
gdzie indziej niesklasyfikowana (10.89.Z).
12) Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (10.91.Z).
13) Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (10.92.Z).
14) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
(22.22.Z).
15) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (Dział 28).
16) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu
i wyposażenia (33.20.Z).
17) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
(38.11.Z).
18) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z).
19) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z).
20) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów
niebezpiecznych (38.22.Z).
21) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z).
22) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z).
23) Działalność związana z rekultywacją i pozostała
działalność usługowa związana z gospodarką
odpadami (39.00.Z).
24) Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z).
25) Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
(46.32.Z).
26) Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich,
jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (46.33.Z).
27) Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając
ryby, skorupiaki i mięczaki (46.38.Z).
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
2. Spółka może prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
3. Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa,
zakłady i inne jednostki organizacyjne, jak również
tworzyć i uczestniczyć w innych spółkach w kraju
i za granicą”.
Zarząd „DROSED” S.A. w Siedlcach informuje, że akcjonariusze
mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów
wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
– 30 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6334-6336
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo do udziału
w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie
pod rygorem nieważności.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Zarząd „DROSED” S.A. informuje, że akcje na okaziciela dają
prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień
przed terminem tego Zgromadzenia i nie będą odebrane
przed jego ukończeniem. Zamiast akcji mogą być złożone
zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza,
w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział
na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym
w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji i stwierdzić, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego
Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu oraz projekty uchwał i dokumentów objętych
porządkiem obrad zostaną wyłożone i udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki na zasadach i terminach przewidzianych w art. 407 Kodeksu spółek handlowych.
„ Poz. 6335. ENEA SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu.
KRS 0000012483. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21 maja 2001 r.
[BMSiG-6449/2009]
Zarząd Spółki ENEA S.A. („Spółka”) w Poznaniu,
nr KRS 0000012483, działając na podstawie art. 395, art. 399
§ 1 w związku z art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych
i § 29 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2009 r.,
o godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki
ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, Polonia Palace Hotel,
Al. Jerozolimskie 45,00-692 Warszawa.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
8. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy
obejmujący okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok
obrotowy obejmujący okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
10. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ENEA i skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy obejmujący okres
od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie liczebności Rady Nadzorczej VII kadencji.
12. Powołanie członków Rady Nadzorczej na VII kadencję.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze Spółki posiadający
akcje zdematerializowane będą uprawnieni do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o ile złożą w Spółce imienne
świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych tych akcjonariuszy
potwierdzające własność akcji Spółki, stwierdzające liczbę
zdeponowanych na ww. rachunkach akcji i nie odbiorą tych
świadectw przed zakończeniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ww. akcje powinny zostać zablokowane na rachunkach papierów wartościowych do czasu zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe powinny zostać złożone w siedzibie
Spółki, w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 11 (pok. 203),
w godzinach 730-1500, co najmniej na tydzień przed terminem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ostateczny termin
składania świadectw depozytowych to 23 czerwca 2009 r.,
godzina 1400.
Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych mają prawo
uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli
zostali wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień
przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub
przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
6. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.
7. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto
za rok obrotowy obejmujący okres od 1.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.
20 MAJA 2009 R.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w lokalu Zarządu Spółki, w Poznaniu
przy ul. Nowowiejskiego 11, wyłożona będzie lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu.
„ Poz. 6336. „HURTAP” SPÓŁKA AKCYJNA w Łęczycy.
KRS 0000021934. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2001 r.
[BMSiG-6439/2009]
Zarząd HURTAP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łęczycy,
ul. Górnicza 2, działając na podstawie art. 393 k.s.h., zwołuje
w dniu 27 czerwca 2009 r., o godz. 1800, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie HURTAP S.A., które odbędzie się w Łodzi
przy ul. Ogrodowej 15.
– 31 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6336-6338
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Porządek obrad:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór
Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
9. Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad.
„ Poz. 6337. ORZEŁ SPÓŁKA AKCYJNA w Ćmiłowie.
KRS 0000296327. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 3 stycznia 2008 r.
[BMSiG-6435/2009]
Zarząd Orzeł Spółki Akcyjnej w Ćmiłowie, działając na podstawie art. 399 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Orzeł S.A. na dzień 19 czerwca 2009 r., godz. 1200, w siedzibie
Spółki: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ORZEL S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2008 roku.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonywania ich obowiązków w 2008 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady
Nadzorczej Spółki.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ORZEL S.A.
Zarząd ORZEŁ S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406
§ 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538) prawo do uczestnictwa
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
w Walnym Zgromadzeniu dają zaświadczenia wydane na dowód
złożenia akcji Spółki u notariusza lub imienne świadectwa
depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie
zawierające co najmniej wskazanie ilości akcji oraz oświadczenie Domu Maklerskiego, że akcje w liczbie wskazanej
w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu
od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub
zwrotu świadectwa wystawcy. Zaświadczenia wydane na dowód
złożenia akcji Spółki u notariusza oraz świadectwa depozytowe
muszą zostać złożone w siedzibie Spółki: Ćmiłów, ul. Willowa 2-4,
najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,
tj. do dnia 10 czerwca 2009 r., do godziny 1600, i nie mogą być
odebrane przed jego zakończeniem.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy
dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zarząd ORZEŁ S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 412
§ 1 - § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo
powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności
i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Członek
Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami
na Walnym Zgromadzeniu.
„ Poz. 6338. „MONESTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi.
KRS 0000312709. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2008 r.
[BMSiG-6434/2009]
Zarząd Monesta S.A. z siedzibą w Łodzi, nr KRS 0000312709,
zawiadamia o zwołaniu na dzień 17 czerwca 2009 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w siedzibie
Spółki, w Łodzi, o godz. 1130.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółki
i sprawozdania finansowego za rok 2008.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2008.
8. Powzięcie uchwały o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2008.
9. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom
Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
10. Udzielenie absolutoriom poszczególnym członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
11. Powzięcie uchwały w trybie art. 397 Kodeksu spółek
handlowych.
– 32 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6338-6340
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h. na trzy dni robocze przed ZWZA
w siedzibie Spółki wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w ZWZA.
12. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.
Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce
co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia
i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Dokumenty akcji
należy składać w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu,
ul. Piotrkowska 120, w godz. od 900 do 1600.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu wyłożona będzie siedzibie Spółki, w sekretariacie
Zarządu, ul. Piotrkowska 120, w godz. od 900 do 1600, przez
trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
„ Poz. 6339. E - ENERGO SPÓŁKA AKCYJNA w Łomży.
KRS 0000286062. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 sierpnia 2007 r.
[BMSiG-6460/2009]
Zarząd E-ENERGO S.A. z siedzibą w Łomży, ul. Sienkiewicza 10/10,
18-400 Łomża, zarejestrowanej w dniu 7.08.2007 r. w Sądzie
Gospodarczym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy,
pod nr. KRS 0000286062, działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h.,
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
15 czerwca 2009 r., o godz. 1200, w siedzibie Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia:
- sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r.,
- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 r.,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2008 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2008 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium:
- członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków
za 2008 r.,
- członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków
za 2008 r.
7. Zamknięcie obrad.
Zarząd E-ENERGO S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 k.s.h.
prawo do uczestniczenia w ZWZA przysługuje właścicielom
akcji, jeżeli dokumenty akcji na okaziciela zostaną złożone
w siedzibie Spółki, w Łomży, ul. Sienkiewicza 10/10, najpóźniej
na 7 dni przed odbyciem ZWZA i nie będą odebrane do ukończenia ZWZA. Zamiast akcji mogą być złożone w ww. trybie
zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji w Kancelarii
Notarialnej Tomasza Poredy w Łomży przy al. Legionów 7A.
W zaświadczeniu należy wymienić numery dokumentów akcji
i oświadczyć, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem
ZWZA. Akcjonariusze mogą brać udział w ZWZA osobiście
lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele
spółek prawa handlowego powinni okazać aktualne wypisy
z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione
do reprezentowania tych podmiotów.
20 MAJA 2009 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
„ Poz. 6340. TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH
„TOWIMOR” SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu. KRS 0000024955.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
6 lipca 2001 r.
[BMSiG-6465/2009]
Zarząd Toruńskich Zakładów Urządzeń Okrętowych „Towimor”
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej pod numerem
KRS 0000024955 przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 6.07.2001 r.,
działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień
16 czerwca 2009 r., o godz. 1200, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „TOWIMOR” Spółki Akcyjnej, które
odbędzie się w sali konferencyjnej Z.H.U.P „WALTER” przy
ul. Starotoruńskiej 5a w Toruniu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za 2008 r., sprawozdania finansowego za 2008 r.
zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek
przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale
własnym, informację dodatkową, oraz wniosku Zarządu
dotyczącego podziału zysku za 2008 r.
6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2008 r.; ocena sprawozdania finansowego
za 2008 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz ocena wniosku Zarządu dotycząca
podziału zysku za 2008 r.
7. Dyskusja.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „TOWIMOR” S.A. za 2008 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego za 2008 r. zawierającego: bilans, rachunek
zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową.
10. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2008 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w 2008 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
– 33 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6340
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd „TOWIMOR” S.A. podaje poniżej treść § 6 i § 16
obowiązującego Statutu oraz treść projektowanych zmian:
Dotychczasowa treść § 6:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 2822Z,
2. produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 2815Z,
3. produkcja konstrukcji metalowych i ich części
2511Z,
4. obróbka metali i nakładanie powłok na metale
2561Z,
5. obróbka mechaniczna elementów metalowych
2562Z,
6. naprawa i konserwacja maszyn 3312Z,
7. działalność agentów zajmujących się sprzedażą
maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 4614Z,
8. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 4618Z,
9. sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku
domowego 4643Z,
10. sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu
oświetleniowego 4647Z,
11. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 4651Z,
12. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 4652Z,
13. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 4690Z,
14. sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4743Z,
15. sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4754Z,
16. pozostałe zakwaterowanie 5590Z,
17. działalność związana z oprogramowaniem 6201Z,
18. działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 6202Z,
19. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami
informatycznymi 6203Z,
20. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 6209Z,
21. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 6311Z,
22. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 6820Z,
23. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią
doradztwo techniczne 7112Z,
24. pozostałe badania i analizy techniczne 7120B,
25. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane 8559B.
Projektowana treść § 6:
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
2822Z,
2. produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 2815Z,
3. produkcja konstrukcji metalowych i ich części
2511Z,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 34 –
3. SPÓŁKI AKCYJNE
4. obróbka metali i nakładanie powłok na metale
2561Z,
5. obróbka mechaniczna elementów metalowych
2562Z,
6. naprawa i konserwacja maszyn 3312Z,
7. działalność agentów zajmujących się sprzedażą
maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów 4614Z,
8. działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów 4618Z,
9. sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku
domowego 4643Z,
10. sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu
oświetleniowego 4647Z,
11. sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 4651Z,
12. sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego 4652Z,
13. sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 4690Z,
14. sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4743Z,
15. sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 4754Z,
16. pozostałe zakwaterowanie 5590Z,
17. działalność związana z oprogramowaniem 6201Z,
18. działalność związana z doradztwem w zakresie
informatyki 6202Z,
19. działalność związana z zarządzaniem urządzeniami
informatycznymi 6203Z,
20. pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 6209Z,
21. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 6311Z,
22. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 6820Z,
23. działalność w zakresie inżynierii i związane z nią
doradztwo techniczne 7112Z,
24. pozostałe badania i analizy techniczne 7120B,
25. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane 8559B,
26. działalność agentów zajmujących się sprzedażą
drewna i materiałów budowlanych 4613Z,
27. działalność agentów zajmujących się sprzedażą
wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich,
obuwia i artykułów skórzanych 4616Z,
28. działalność agentów zajmujących się sprzedażą
towarów różnego rodzaju 4619Z,
29 sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 4642Z,
30. sprzedaż hurtowa mebli biurowych 4665Z,
31. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
biurowych 4666Z,
32. sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
4669Z,
33. sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 4673Z,
34. sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz
sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego 4674Z,
35. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych 4675Z,
36. sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 4676Z,
37. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 4677Z,
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6340-6341
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
38. działalność taksówek osobowych 4932Z,
39. działalność usługowa związana z przeprowadzkami
4942Z,
40. działalność usługowa wspomagająca transport
lądowy 5221Z,
41. działalność usługowa wspomagająca transport
śródlądowy 5222B,
42. pozostała działalność pocztowa i kurierska 5320Z,
43. działalność agencji informacyjnych 6391Z,
44. pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie
indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych 6499Z,
45. działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat 6621Z,
46. działalność agencji reklamowych 7311Z,
47. pozostała działalność profesjonalna, naukowa
i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 7490Z,
48. działalność związana z wyszukiwaniem miejsc
pracy i pozyskiwaniem pracowników 7810Z,
49. pozostała działalność związana z udostępnianiem
pracowników 7830Z,
50. działalność związana z organizacją targów, wystaw
i kongresów 8230Z,
51. działalność związana z pakowaniem 8292Z,
52. pozostała działalność wspomagająca prowadzenie
działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 8299Z,
53. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 9609Z,
54. pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej
niesklasyfikowany 4939Z,
55. transport drogowy towarów 4941Z,
56. wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych 7732Z,
57. wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 7712Z,
58. wynajem i dzierżawa samochodów osobowych
i furgonetek 7711Z,
59. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń
oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 7739Z.
Dotychczasowa treść § 16:
Umowy o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera
w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków.
W tym samym trybie dokonuje się innych czynności
prawnych dotyczących spraw pomiędzy członkami
Zarządu a Spółką.
Projektowana treść § 16:
Umowy o pracę lub inne umowy cywilnoprawne
z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki
przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród
jej członków.
W tym samym trybie dokonuje się innych czynności
prawnych dotyczących spraw pomiędzy członkami
Zarządu a Spółką.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu
spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, jeżeli są
20 MAJA 2009 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Toruniu, ul. Starotoruńska 5,
wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Materiały merytoryczne będą wyłożone do wglądu akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników.
Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności powinno być
udzielone na piśmie.
Przedstawiciele przedsiębiorców powinni okazać aktualny
odpis z KRS.
„ Poz. 6341. „JUTRZENKA HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA
w Opatówku. KRS 0000009994. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 maja 2001 r.
[BMSiG-6483/2009]
Zarząd JUTRZENKI HOLDING S.A. w Opatówku, działając na podstawie art. 395 i 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 19 czerwca 2009 r.,
na godz. 900, w sali konferencyjnej Spółki, w Opatówku
przy ul. Zdrojowej 1.
Projekt porządku obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia
i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Sprawozdania:
- Zarządu Spółki z działalności wraz ze sprawozdaniem
finansowym za rok obrotowy 2008,
- Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 r. z opinią
Rady Nadzorczej o sprawozdaniach Zarządu oraz
z przedstawieniem oceny sytuacji Spółki i stanowiska
wobec wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej
oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008,
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu,
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
- podziału zysku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
- nabycia akcji własnych Spółki na podstawie art. 362
§ 1 pkt 8 k.s.h., w celu ich dalszej odsprzedaży,
- nabycia akcji własnych na podstawie art. 362 § 1
pkt 5 k.s.h., w celu ich umorzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie Zgromadzenia.
– 35 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6341-6343
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
3. SPÓŁKI AKCYJNE
Zarząd JUTRZENKA HOLDING S.A. informuje, że zgodnie
z art. 406 k.s.h. prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu (ZWZ) przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień
przed odbyciem ZWZ oraz właścicielom akcji na okaziciela,
jeśli złożą w siedzibie Spółki, w Opatówku przy ul. Zdrojowej 1,
najpóźniej na tydzień przed terminem ZWZ, imienne świadectwa
depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji
i stwierdzające, że akcje te zostały zablokowane na rachunku
do czasu zakończenia ZWZ. Imienne świadectwa depozytowe
należy składać w siedzibie Spółki, w Opatówku przy ul. Zdrojowej 1, do dnia 12 czerwca 2009 r., w dni powszednie,
do godz. 1000.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo wymaga
dla swej ważności formy pisemnej.
Pełnomocnikami nie mogą być pracownicy Spółki i członkowie
Zarządu.
Na trzy dni powszednie przed ZWZ w siedzibie Spółki (jw.)
wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać
karty do głosowania w dniu ZWZ od godz. 800.
„ Poz. 6343. „EUROFAKTOR” SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie.
KRS 0000038155. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23 sierpnia 2001 r.
[BMSiG-6451/2009]
„ Poz. 6342. VALVEX SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie.
KRS 0000026818. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lipca 2001 r.
[BMSiG-6454/2009]
Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000038155,
NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 49.609.460 zł opłacony w całości, działając
na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A.
na dzień 16 czerwca 2009 r., na godz. 1100, które odbędzie się
w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Wrocławska 53.
Zarząd VALVEX S.A. w Jordanowie, na podstawie art. 399
§ 1 w związku z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 czerwca 2009 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie
odbędzie się w siedzibie Spółki: ul. Nad Skawą 2, 34-240 Jordanów (sala stołówki zakładowej), początek obrad o godz. 1000.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Prezesa Rady Nadzorczej Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego i sekretarza Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji
Uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w 2008 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Spółki za 2008 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej VALVEX za rok 2008
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej VALVEX za rok 2008.
9. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za 2008 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania
obowiązków w 2008 r.
11. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonania obowiązków w 2008 r.
13. Wybór nowej Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Materiały na Walne Zgromadzenie dostępne będą dla akcjonariuszy w siedzibie Spółki, w Jordanowie, ul. Nad Skawą 2,
pok. 102, na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem.
Na trzy dni przed Walnym Zgromadzeniem, w tym samym
miejscu, jak wyżej, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą.
6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki
za rok obrotowy 2008, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, podjęcie
uchwały w tym zakresie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, podjęcie
uchwały w tym zakresie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto
za rok obrotowy 2008.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej EUROFAKTOR S.A. za rok obrotowy 2008, podjęcie uchwały w tym
zakresie.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej EUROFAKTOR S.A.
za rok obrotowy 2008, podjęcie uchwały w tym zakresie.
– 36 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6343-6345
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z prac Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 2008, podjęcie uchwały
w tym zakresie.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu
do nabywania akcji własnych
16. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Zarządu ze sposobu
uwzględnienia wyników badania przeprowadzonego
przez rewidenta do spraw szczególnych, powołanego
na mocy uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROFAKTOR S.A. z dnia 9 grudnia 2008 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Komitetu Audytu.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.
Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że:
1. Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia
2. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo
uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie
Spółki, w Krakowie, ul. Wrocławska 53, w godz. 800-1600,
co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2009 r., imienne świadectwa
depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie
instrumentami finansowymi, zawierające m.in. liczbę akcji
i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem
Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie,
pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych
powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru
sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba niewymieniona w odpisie z rejestru winna
legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
4. Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki, w Krakowie, ul. Wrocławska 53,
w godz. od 800 do 1600, wyłożona będzie lista akcjonariuszy
uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty
do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu
16 czerwca 2009 r., od godz. 1030.
„ Poz. 6344. „SYSTEM” SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach.
KRS 0000015154. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD
W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 maja 2001 r.
[BMSiG-6453/2009]
Zarząd Spółki SYSTEM S.A. z siedzibą w Katowicach przy
ul. Grabowej 2, zarejestrowanej w KRS pod nr. 0000015154,
dnia 25.05.2001 r., działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402
20 MAJA 2009 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
§ 1 i § 2 k.s.h., zwołuje na dzień 16 czerwca 2009 r., na godz. 1100,
w siedzibie Spółki, w Katowicach przy ul. Grabowej 2, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SYSTEM S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania
Zarządu za rok obrotowy 2008.
8. Rozpatrzenie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady
Nadzorczej V kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków
Zarządu V kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie
akcji Spółki Plasma SYSTEM S.A. w Siemianowicach
Śląskich.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany tytułu II
Statutu Spółki oraz § od 6 do 38 (projekt uchwały
do wglądu w siedzibie Spółki, w Katowicach przy
ul. Grabowej 2).
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego
Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
„ Poz. 6345. C. HARTWIG GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdyni. KRS 0000024354. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lipca 2001 r.
[BMSiG-6473/2009]
Zarząd C. HARTWIG GDYNIA S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej
„Spółka”), działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 Kodeksu
spółek handlowych, informuje, że zwołane zostało Zwyczajne
Walne Zgromadzenie (dalej „Zgromadzenie”) na dzień
29 czerwca 2009 r., na godz. 1100, które odbędzie się w siedzibie
Spółki, w Gdyni przy ul. Derdowskiego 7, sala konferencyjna
Izby Bawełny.
– 37 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6345-6347
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Porządek obrad obejmuje:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2008 r. oraz sprawozdania finansowego za rok
obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. oraz wniosku
co do podziału zysku netto.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2008 r.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania i oceny dokumentów wymienionych
w pkt 5 i pkt 6 porządku obrad.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
sprawozdania finansowego oraz wniosku co do podziału
zysku netto za rok obrotowy od 1.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2008 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.,
d) zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy
kapitałowej Spółki w 2008 r.,
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2008 r.,
f) podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia
do 31 grudnia 2008 r.,
g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki
z działalności za 2008 r.,
h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z działalności za 2008 r.,
i) wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki członkowi
Zarządu,
j) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu określa art. 412 Kodeksu spółek handlowych.
„ Poz. 6346. ZAKŁADY PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO „DWIKOZY” SPÓŁKA AKCYJNA w Dwikozach.
KRS 0000070045. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 7 grudnia 2001 r.
[BMSiG-6482/2009]
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Zarządu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium
członkom Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady
Nadzorczej VI kadencji.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że stosownie do treści art. 406 § 2 k.s.h.
akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym
Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce
co najmniej na tydzień przed terminem tego Zgromadzenia
i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji
mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia
akcji w Biurze Maklerskim Banku Zachodniego WBK S.A.
w Poznaniu, pI. Wolności 15.
„ Poz. 6347. CUSTO POL SPÓŁKA AKCYJNA w Wykrotach.
KRS 0000097697. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20 marca 2002 r.
[BMSiG-6442/2009]
Na podstawie art. 402 § 1 i 3 oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych Zarząd CUSTO POL S.A. z siedzibą w Wykrotach, ul. Parkowa nr 31, 59-730 Nowogrodziec, wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000097697,
kapitał akcyjny Spółki - 500.000 PLN, reprezentowanej przez
jednoosobowy Zarząd w osobie Prezesa Zarządu Spółki Leopolda Wołoszyna, zwołuje na dzień 17 czerwca 2009 r.,
na godz. 1000, w Bolesławcu, w Kancelarii Notarialnej przy
ul. Ogrodowej 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Porządek obrad:
Zarząd Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego „DWIKOZY” S.A. z siedzibą w Dwikozach przy ul. Nadwiślańskiej 1
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 29 czerwca 2009 r., na godz. 1200, Zgromadzenie
odbędzie się w Warszawie, ul. Elektoralna 11/7.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
– 38 –
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Informacja o sposobie głosowania.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
7. Przedstawienie przez Zarząd:
a) sprawozdania z działalności Spółki w 2008 r.,
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6347-6348
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
b) sprawozdania finansowego za okres 1.01.2008 r.
do 31.12.2008 r. obejmującego:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
c) wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2008.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków
w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki w 2008 r.,
b) przyjęcia sprawozdania finansowego za okres
od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r., obejmującego:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
c) przyjęcia wniosku Zarządu w sprawie podziału
zysku za rok 2008,
d) udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania
obowiązków.
10. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
uchwał w sprawach:
a) przyjęcia sprawozdania z działalności Spółki w 2008 r.,
b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r., obejmującego:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r.,
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2008 r.
do 31.12.2008 r.,
- dodatkowe informacje i objaśnienia,
d) podziału zysku za okres od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.,
e) udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków,
f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Sprawy organizacyjno-prawne:
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 k.s.h. prawo
do uczestnictwa w Zgromadzeniu mają akcjonariusze, jeśli są
zapisani do księgi akcyjnej, przynajmniej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 k.s.h., wyłożona będzie
do wglądu na 3 dni przed terminem Zgromadzenia,
tj. w dniach od 12.06.2009 r. do 16.06.2009 r., w siedzibie
Spółki, w godz. od 900 do 1700.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście
lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia.
Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni
okazać aktualne wyciągi z rejestrów (z ostatnich 3 miesięcy),
wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów. Osoby niewymienione w wyciągu winny legitymować się pisemnym pełnomocnictwem wraz z opłatą
skarbową.
20 MAJA 2009 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu będą
mogły dokonać rejestracji i otrzymać kartę do głosowania
bezpośrednio przed salą obrad Walnego Zgromadzenia
na jedna godzinę przed rozpoczęciem obrad.
„ Poz. 6348. DALMOR SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni.
KRS 0000020227. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19 czerwca 2001 r.
[BMSiG-6477/2009]
„Dalmor” S.A. w Gdyni ogłasza, iż działając na podstawie
§ 62 ust. 3 Statutu Spółki w dniu 28.04.2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą
uchwałę:
Uchwała nr 1
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargu
ustnego akcji Spółki World Trade Center - Gdynia S.A.
z siedzibą w Gdyni
Działając na podstawie art. 19 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 r. (tj. Dz.U.02.171.1397
z późn. zm.), § 14 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu
organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów
trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji
(Dz.U.07.27.177 z późn. zm.) oraz § 54 ust. 5 pkt 1 Statutu
Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala,
co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę „Dalmor” S.A.
z siedzibą w Gdyni wszystkich 24.252.800 akcji (słownie:
dwadzieścia cztery miliony dwieście pięćdziesiąt dwa
tysiące osiemset) Spółki World Trade Center - Gdynia S.A.
z siedzibą w Gdyni za cenę wywoławczą całego pakietu
akcji nie niższą niż 65.800.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemset tysięcy złotych zero groszy),
ustaloną w oparciu o wycenę World Trade Center - Gdynia S.A. sporządzoną na dzień 31.12.2008 r. przez firmę
Doradztwo Ekonomiczne dr hab. Dariusz Zarzecki Biuro:
ul. 5 Lipca 15, 70-373 Szczecin.
§ 2. Zbycie akcji Spółki, o których mowa w § 1, nastąpi w formie przetargu ustnego zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia
sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż
składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą
w wyniku komercjalizacji (Dz.U.07.27.177 z późn. zm.).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa
uchwała została powzięta wszystkimi głosami za.
– 39 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6349-6352
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
Wzywa się wierzycieli upadłego oraz osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione
przez wpis w księdze wieczystej, do zgłoszenia swoich praw,
wierzytelności i roszczeń Sędziemu komisarzowi SSR Ewie
Głuszkowskiej, urzędującej w Sądzie Rejonowym we Włocławku przy ulicy Kilińskiego 20, w terminie dwóch miesięcy
od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze Sądowym
i Gospodarczym”.
Syndykiem masy upadłości został wyznaczony Dariusz
Galek, urzędujący w Lipnie przy ulicy Kusocińskiego 11.
III.
PRAWO UPADŁOŚCIOWE
I NAPRAWCZE
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
1.
Postanowienie
o ogłoszeniu upadłości
„ Poz. 6349. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„WAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI w Mętowie. KRS 0000046860. SĄD REJONOWY
W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestr: 24 września 2001 r.,
sygn. akt XVIII GU 25/09, XVIII GUp 8/09.
[BMSiG-6283/2009]
Sąd Rejonowy w Lublinie, XVIII Wydział Gospodarczy
do spraw Upadłościowych i Naprawczych, zawiadamia, że
postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2009 r., wydanym w sprawie
o sygn. akt XVIII GU 25/09 ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa
wielobranżowego WAT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mętowie, z możliwością zawarcia układu,
ustanawiając zarząd własny upadłego obejmujący całość
majątku.
Na Sędzię komisarza wyznaczył SSR Monikę Wysmulską, zaś
na nadzorcę sądowego Dariusza Warde.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zgłosili
swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi, powołując się
na sygn. akt XVIII GUp 8/09.
Ponadto wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz
prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis
w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu komisarzowi
w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się tego obwieszczenia pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie
w postępowaniu upadłościowym.
„ Poz. 6350. „POHLEN DACH POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Włocławku. KRS 0000194214.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11 lutego 2004 r., sygn. akt V GU 10/09, V GUp 4/09.
[BMSiG-6447/2009]
Sąd Rejonowy we Włocławku, V Wydział Gospodarczy,
postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2009 roku w sprawie
V GU 10/09 ogłosił upadłość POHLEN DACH POLSKA Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku obejmującą
likwidację jego majątku.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
„ Poz. 6351. FABRYKA SZLIFIEREK „FUM - PABIANICE”
SPÓŁKA AKCYJNA w Pabianicach. KRS 0000030377 SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24 lipca 2001 r., sygn. akt XIV GUp 4/09.
[BMSiG-6441/2009]
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Naprawczych, postanowieniem z dnia 4 maja 2009 r. ogłosił
upadłość Fabryki Szlifierek „FUM - Pabianice” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pabianicach przy ul. Łaskiej 3/5, obejmującą
likwidację majątku dłużnika.
Na Sędziego komisarza wyznaczono Sędziego SR Małgorzatę
Piotrowską, na syndyka Danutę Polewską.
Sąd wzywa wierzycieli upadłego, aby w terminie jednego
miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia w „Monitorze
Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności
Sędziemu komisarzowi oraz w terminie jednego miesiąca
wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej
do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w wymienionym wyżej terminie od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia,
pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym..
Zgłoszenia należy przesłać na adres: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, Łódź,
ul. Pomorska 37. Adres do korespondencji: al. Kościuszki 107/109,
90-928 Łódź, z podaniem sygnatury akt XIV GUp 4/09.
„ Poz. 6352. Marks Dawid prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Dawid Marks w Warszawie, w upadłości.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział
Gospodarczy, sygn. akt X GU 173/09, X GUp 29/09.
[BMSiG-6402/2009]
Postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2009 r. (sygn.
akt X GU 173/09) Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Naprawczych, ogłosił upadłość przedsiębiorcy Dawida
Marksa prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
Dawid Marks obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Sąd wyznaczył na Sędziego komisarza SSR Magdalenę Nałęcz
oraz na syndyka Katarzynę Uszak.
– 40 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6352-6357
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od dnia ukazania się
obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
została lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
„Adriana” S.A. w Kosowiźnie, sygn. akt XIII GUp 5/08, którą
zainteresowani mogą przeglądać w terminie 14 dni od daty
obwieszczenia i wnieść w tym terminie do Sądu sprzeciw.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis
w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego
miesiąca od dnia ukazania się obwieszczenia o wezwaniu
w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” - pod rygorem
utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
„ Poz. 6355. TELMONT SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie.
KRS 0000144126. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 grudnia 2002 r.,
sygn. akt IX GUp 49/07.
[BMSiG-6415/2009]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Powyższych zgłoszeń należy dokonać na ręce Sędziego komisarza na adres: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100, w dwóch egzemplarzach odpowiadających
wymogom określonym w art. 239-240 Prawa upadłościowego
i naprawczego, powołując się na sygn. akt X GUp 29/09.
„ Poz. 6353. JUWENIA-TEXTIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Cieszynie. KRS 0000140046. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21 listopada 2002 r., sygn. akt VI GU 10/09, VI GUp 6/09 lik.
[BMSiG-6475/2009]
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, IV Wydział Gospodarczy,
zawiadamia, iż postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2009 r.
o sygn. akt VI GU 10/09 została ogłoszona upadłość JUWENIA
TEXTIL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Cieszynie
obejmującą likwidację majątku.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili swoje wierzytelności Sędziemu komisarzowi.
Na Sędziego komisarza Sąd wyznaczył SSR Teresę Płonkę,
na syndyka upadłości wyznaczył Leszka Niedźwieckiego.
Postępowanie będzie się toczyć pod sygn. akt VI GUp 6/09 lik.
3.
Ogłoszenie
o sporządzeniu i przekazaniu
sędziemu komisarzowi
listy wierzytelności
„ Poz. 6354. ADRIANA SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
w Kosowiźnie. KRS 0000103677. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 kwietnia 2002 r., sygn. akt XIII
GUp 5/08.
[BMSiG-6444/2009]
Podaje się do wiadomości, że w sekretariacie Sądu Rejonowego, XIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych
i Naprawczych, w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31, p. 14, wyłożona
20 MAJA 2009 R.
Sędzia komisarz nadzorujący postępowanie upadłościowe
TELMONT S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. akt IX GUp 49/07),
na podstawie art. 255 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego, ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył mu w dniu
28.04.2009 r. uzupełniającą listę wierzytelności upadłego.
Listę można przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego
dla Warszawy-Pragi, IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, ul. Terespolska 15A, III p., i w terminie
dwóch tygodni od obwieszczenia w „Monitorze Sądowym
i Gospodarczym” i można złożyć Sędziemu komisarzowi
sprzeciw w trybie art. 256 i 257 PUiN, co do uznania lub
odmowy uznania wierzytelności.
„ Poz. 6356. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ELEKTROMONTAŻ-EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000054286. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22 października 2001 r., sygn. akt X GUp 275/06.
[BMSiG-6436/2009]
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A.
z siedzibą w Warszawie prowadzonym pod sygn. akt
X GUp 275/06 ogłasza, że syndyk sporządził i przedłożył mu
w dniu 30 kwietnia 2009 r. uzupełniającą listę wierzytelności
numer trzy, którą można przeglądać w sekretariacie Sądu
Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydział Gospodarczy
do spraw Upadłościowych i Naprawczych, w Warszawie,
ul. Czerniakowska 100, III piętro, pokój 324.
W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia
w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” przysługuje prawo
wniesienia na ręce Sędziego komisarza sprzeciwu, zgodnie
z art. 256 P. u. i n., co do uznania lub odmowy uznania wierzytelności.
„ Poz. 6357. ODS OPTICAL DISC SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Goleniowie.
KRS 0000235036. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 31 maja 2005 r., sygn. akt XII GUp 68/09.
[BMSiG-6470/2009]
W związku ze sporządzeniem przez syndyka i przekazaniem
Sędziemu komisarzowi w dniu 7 kwietnia 2009 roku dodatkowej
listy wierzytelności upadłego „ODS Optical Disc Service”
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie,
sygn. akt XII GUp 68/09, Sędzia komisarz ogłasza, iż została
ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego
Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy,
– 41 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6357-6362
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz poucza o prawie jej przeglądania w sekretariacie Sądu przez każdego zainteresowanego oraz poucza o prawie do złożenie sprzeciwu do Sędziego
komisarza, co do dodatkowej listy wierzytelności w terminie
dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w dzienniku „Kurier Szczeciński” i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
„ Poz. 6358. „RESIDENCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rewalu. KRS 0000004493. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru 27 marca 2001 r.,
sygn. akt XII GUp 12/09.
[BMSiG-6472/2009]
W związku ze sporządzeniem przez syndyka masy upadłości
i przekazaniu Sędziemu komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 28 lutego 2009 r., uzupełniającej listy wierzytelności z dnia 10 kwietnia 2009 r., w postępowaniu upadłościowym „Residence” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Rewalu, sygn. akt XII GUp 12/09, Sędzia komisarz ogłasza, iż została ona wyłożona do wglądu w sekretariacie Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie,
XII Wydział Gospodarczy, ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz
poucza o prawie do wniesienia sprzeciwu do Sędziego komisarza co do listy wierzytelności, w terminie dwóch tygodni
od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia i ogłoszenia
w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
„ Poz. 6359. Łuczak Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Fabryka Papieru PAMA w Pabianicach,
w upadłości. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt XIV GUp 5/08.
[BMSiG-6426/2009]
Sędzia komisarz informuje, iż zgodnie z treścią art. 255 ustawy
z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze
(Dz. U. Nr 60, poz. 535) została sporządzona przez syndyka
i przekazana Sędziemu komisarzowi w dniu 30 marca 2009 r.
uzupełniająca lista wierzytelności w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorcy Roberta Łuczaka prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą Fabryka Papieru „PAMA”
z siedzibą w Pabianicach obejmującym likwidację majątku
dłużnika.
Powyższą listę każdy zainteresowany może przeglądać w Sądzie
Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział
Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych,
ul. Pomorska 37.
W terminie dwóch tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia
w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” o przekazaniu
listy wierzytelności Sędziemu komisarzowi, każdy wierzyciel
umieszczony na liście może wnieść do Sędziego komisarza
sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy
uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszenia wierzytelności ze wskazaniem sygnatury akt XIV GUp 5/08,
na adres Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
al. Kościuszki 107/109.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
„ Poz. 6360. REN BUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000172303.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 września 2003 r., sygn. akt V
GUp 10/08.
[BMSiG-6425/2009]
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym z możliwością
zawarcia układu REN BUT Spółki z o.o. w Warszawie (sygn.
akt V GUp 10/08) zawiadamia, że została sporządzona przez
nadzorcę sądowego lista wierzytelności i przekazana Sędziemu
komisarzowi, którą każdy zainteresowany może przeglądać
w sekretariacie Sądu Rejonowego w Legnicy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja do spraw Upadłościowych i Naprawczych,
przy ul. Złotoryjskiej 19 w Legnicy, i w terminie dwóch tygodni
od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w „Monitorze
Sądowym i Gospodarczym” wnieść względem niej sprzeciw
(art. 255 w zw. z art. 221 ust. 2 Puin).
„ Poz. 6361. ZAKŁADY GRAFICZNE IMIENIA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
w Brzozie. KRS 0000024833. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13 lipca 2001 r., sygn. akt XV GUp 8/07.
[BMSiG-6452/2009]
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zakładów
Graficznych imienia Komisji Edukacji Narodowej Spółki
Akcyjnej w Brzozie, sygn. akt XV GUp 8/07, informuje, że
została sporządzona przez syndyka uzupełniająca lista wierzytelności.
Każdy zainteresowany może przeglądać listę w sekretariacie
Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XV Wydział Gospodarczy,
ul. Grudziądzka 45, i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść do Sędziego komisarza sprzeciw.
4.
Ogłoszenie
o możliwości przeglądania
planu podziału
„ Poz. 6362. CARBO-RYBNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rybniku. KRS 0000054426. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18 października 2001 r., sygn. akt XII GUp 34/05.
[BMSiG-6403/2009]
Sędzia komisarz postępowania upadłościowego „CARBO-Rybnik” Sp. z o.o. w Rybniku (sygn. akt XII GUp 34/05)
zawiadamia, iż został sporządzony ostateczny plan podziału
funduszy masy, obejmujący wierzytelności kat. I i II, który
można przeglądać w sekretariacie XII Wydziału Gospodarczego
ds. Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego w Gliwicach, ul. Powstańców Warszawy 23, pokój 234.
– 42 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6362-6366
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
W terminie 2 tygodni od dnia ukazania niniejszego się obwieszczenia można wnieść przeciwko planowi podziału zarzuty.
6.
Postanowienie
o zakończeniu postępowania
upadłościowego
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
„ Poz. 6363. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „EMOS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000016926. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 czerwca 2001 r., sygn. akt XII
U 30/09.
[BMSiG-6487/2009]
Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział
Gospodarczy, podaje do publicznej wiadomości, iż postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2009 r. stwierdzono ukończenie
postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Budowlanego „EMOS” Sp. z o.o. w Szczecinie, sygn. akt XII U 30/09.
IV.
OGŁOSZENIA WYMAGANE
PRZEZ PRAWO
UPADŁOŚCIOWE I PRAWO
O POSTĘPOWANIU
UKŁADOWYM
1.
Wezwanie spadkobierców
„ Poz. 6365. Wnioskodawca Gmina Słupsk. Sąd Rejonowy
w Słupsku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 601/08.
[BMSiG-6401/2009]
Przed Sądem Rejonowym w Słupsku, I Wydział Cywilny,
w sprawie o sygn. akt I Ns 601/08 toczy się postępowanie
z wniosku Gminy Słupsk przy udziale Zdzisława Włodarczyka
oraz Jana Włodarczyka o stwierdzenie nabycia spadku po Bronisławie Włodarczyku, nazwisko rodowe Włodarczyk, synu
Stanisława Włodarczyka i Stanisławy, ur. 15 lutego 1926 roku
w Garlinie, ostatnio zamieszkałym w Gałęzinowie nr 51,
zm. dnia 5 grudnia 2003 r. w Ustce.
Spadkodawca pozostawił gospodarstwo rolne z zabudowaniami położone w miejscowości Gałęzinowo oraz udział
w nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gałęzinowie.
Sąd wzywa spadkobierców zmarłego, aby w ciągu sześciu
miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą
być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Adres do doręczeń: Sąd Rejonowy w Słupsku, I Wydział
Cywilny, ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk.
3.
Postanowienie
o ukończeniu postępowania
upadłościowego
„ Poz. 6366. Wnioskodawca Jezierska Halina. Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 2050/08/K.
[BMSiG-6471/2009]
„ Poz. 6364. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ROLMOT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w Siennicy Różanej. KRS 0000060474. SĄD REJONOWY
W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 listopada 2001 r.,
sygn. akt U 10/02.
[BMSiG-6468/2009]
Sąd Rejonowy w Zamościu, V Wydział Gospodarczy, zawiadamia, że postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie upadłości Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „Rolmot”
Spółki z o.o. w Siennicy Różanej stwierdził ukończenie postępowania upadłościowego.
20 MAJA 2009 R.
V.
OGŁOSZENIA WYMAGANE
PRZEZ KODEKS
POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 2050/08/K, toczy się sprawa
z wniosku Haliny Jezierskiej z uczestnictwem Gminy Miejskiej
Kraków o stwierdzenie nabycia spadku po Stefanii Jezierskiej
z domu Lecznar.
Spadkodawca Stefania Jezierska z domu Lecznar, córka Stefana
i Marii, urodzona dnia 8 lipca 1924 r. w Łańcucie, a ostatnio
zamieszkała w Krakowie przy ul. Przybyszewskiego 44, zmarła
w dniu 2 czerwca 1994 r. w Krakowie.
W związku z powyższym, wzywa się zainteresowanych,
w szczególności następców prawnych Stefanii Jezierskiej
z domu Lecznar, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania
się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy
się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
– 43 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6367-6372
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
„ Poz. 6367. Wnioskodawca Wałek Andrzej Krzysztof. Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 688/08.
[BMSiG-6398/2009]
„ Poz. 6370. Wnioskodawca Bank Zachodni WBK S.A.
we Wrocławiu. Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1706/08.
[BMSiG-6406/2009]
W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
I Wydział Cywilny, toczy się w sprawie o sygnaturze
I Ns 688/08 postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
po Gabrieli Wałek z domu Szafranowskiej, ur. 23 stycznia 1919 r. w Niznie - Dnieprowsk, ostatnio stale zamieszkałej
w Warszawie, ul. Filtrowa 79/25, zm. 17 maja 2005 r. w Warszawie.
W Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu,
I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 1706/08 toczy
się sprawa z wniosku Banku Zachodniego WBK Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku
po Magdalenie Pleskaczewskiej z domu Pleskaczewskiej, córce
Aleksandra i Urszuli, zmarłej 13.01.2000 r. w Poznaniu,
przed śmiercią stale zamieszkałej w Poznaniu.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu sześciu
miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się
do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w ciągu sześciu miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia zgłosili się w sprawie
o sygn. I Ns 1706/08 toczącej się w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, I Wydziale Cywilnym, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
„ Poz. 6368. Wnioskodawca Invest Bank S.A. w Warszawie.
Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 977/08.
[BMSiG-6423/2009]
Przed Sądem Rejonowym w Zabrzu w sprawie o sygn. akt
I Ns 977/08 toczy się postępowanie z wniosku Invest Bank
Spółki Akcyjnej w Warszawie z udziałem Dagmary Kluzy
o stwierdzenie nabycia spadku po Mieczysławie Romanie
Kluzie (Kluza), zmarłym dnia 9 sierpnia 2002 r. w Zabrzu,
ostatnio stale zamieszkałym w Zabrzu.
Wzywa się wszystkich następców prawnych spadkodawcy,
aby w terminie 6 miesięcy od daty opublikowania niniejszego
ogłoszenia zgłosili się i wykazali swoje prawa do dziedziczenia,
gdyż w przeciwnym razie Sąd pominie ich w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku po Mieczysławie Romanie
Kluzie.
„ Poz. 6369. Wnioskodawca Sikora Marian. Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 1914/08/N.
[BMSiG-6404/2009]
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział
Cywilny, informuje, iż pod sygn. I Ns 1914/08/N toczy się
postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Agacie
Piskorz, ur. 8 stycznia 1908 r. w Krakowie, c. Bartłomieja
i Katarzyny, ostatnio zamieszkałej w Krakowie, ul. Drożyska 50,
zmarłej 23 luty 1995 r. w Krakowie, oraz po Marianie Kuli,
ur. 14 lutego 1948 r. w Krakowie, s. Stanisława i Agaty, ostatnio
zamieszkałym w Krakowie, ul. Drożyska 50, zmarłym dnia
5 listopada 2008 r. w Krakowie.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych i testamentowych do zgłoszenia się w tutejszym Sądzie i udowodnienia swoich praw do spadku w terminie 6 miesięcy od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia, gdyż w przeciwnym
wypadku mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu
nabycia spadku.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
„ Poz. 6371. Wnioskodawca Opławski Piotr. Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 100/09.
[BMSiG-6413/2009]
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział
Cywilny, zawiadamia o toczącym się przed tutejszym Sądem
w sprawie I Ns 100/09 postępowaniu o stwierdzenie nabycia
spadku po urodzonej w dniu 13 marca 1899 r. w Łodzi Bercie
Kałuszyner domu Taglicht, córce Lajba i Brandli, ostatnio
stale zamieszkałej w Łodzi, zmarłej w dniu 31 grudnia 1942 r.
w Treblince.
Sąd informuje, iż w skład spadku wchodzi udział w prawie
własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Roosevelta 5 i wzywa spadkobierców zmarłych, aby w terminie nie
dłuższym niż sześć miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili i udowodnili nabycie spadku się, gdyż w przeciwnym razie mogą
zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia
spadku.
„ Poz. 6372. Wnioskodawca Zasowski Józef. Sąd Rejonowy
w Kolbuszowej, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 384/08.
[BMSiG-6429/2009]
W Sądzie Rejonowym w Kolbuszowej, w I Wydziale Cywilnym,
pod sygnaturą I Ns 384/08 toczy się postępowanie w sprawie
z wniosku Józefa Zasowskiego o stwierdzenie nabycia spadku
po Annie Jemioło z domu Kasza, córce Franciszka i Teresy,
urodzonej 15 lipca 1898 roku, zmarłej 13 grudnia 1972 roku
w Niwiskach, ostatnio stale przed śmiercią zamieszkałej
w Niwiskach.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się
do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej i udowodnili nabycie
spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
– 44 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6373-6378
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
„ Poz. 6373. Wnioskodawca Invest Bank S.A. w Warszawie.
Sąd Rejonowy w Sosnowcu, II Wydział Cywilny, sygn. akt II
Ns 329/08.
[BMSiG-6420/2009]
2.
Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania
o uznanie za zmarłego
W Sądzie Rejonowym w Sosnowcu pod sygn. akt II Ns 329/08
toczy się postępowanie z wniosku Invest Bank Spółki Akcyjnej
w Warszawie o stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie
Świątek, córce Wiktora i Katarzyny, zmarłej 25 marca 2003 r.
w Sosnowcu, ostatnio stale zamieszkałej w Sosnowcu.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Sąd wzywa spadkobierców zmarłej, aby w terminie 6 miesięcy
od ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział i wykazali prawa
do spadku, pod rygorem ich pominięcia w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
„ Poz. 6374. Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łódź. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 295/09.
[BMSiG-6431/2009]
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, I Wydział
Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie o sygnaturze
akt I Ns 295/09 z wniosku Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Łodzi o stwierdzenie nabycia spadku po:
a) Kazimierzu Ropelskim, synu Mikołaja i Józefy, zmarłym
dnia 9 marca 1955 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym
w Łodzi przy ul. Miedzianej 22,
b) Mariannie Ropelskiej z domu Bonieckiej, córce Piotra
i Julianny, zmarłej dnia 28 lutego 1973 r. w Łodzi, ostatnio
stale zamieszkałej w Łodzi przy ul. Miedzianej 22.
W skład spadku wchodzi udział we własności nieruchomości
położonej w Łodzi przy ul. Miedzianej 22.
Wzywa się spadkobierców zmarłych, aby zgłosili się do tegoż
Sądu w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie
nabycia spadku.
„ Poz. 6375. Wnioskodawca Asekuracja Spółka z o.o. w Sopocie.
Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 425/08.
[BMSiG-6478/2009]
„ Poz. 6376. Wnioskodawca Opławski Piotr. Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 579/08.
[BMSiG-6410/2009]
Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
w I Wydziale Cywilnym, toczy się w sprawie I Ns 579/08
postępowanie z wniosku Piotra Opławskiego o uznanie
za zmarłego Eugeniusza Kaleckiego, syna Manasa Mowszy
i Nechomy z d. Lurje, urodzonego w 1893 r. w Łodzi, ostatnio
stale zamieszkałego w Łodzi.
Sąd wzywa niniejszym zaginionego, aby w terminie 3 miesięcy
od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosił się do tego Sądu,
gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego, oraz
wzywa wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości
o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
„ Poz. 6377. Wnioskodawca Opławski Piotr. Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 577/08.
[BMSiG-6411/2009]
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział
Cywilny, w sprawie I Ns 577/08 toczy się postępowanie
z wniosku Piotra Opławskiego o uznanie za zmarłego Artura
Aleksandra Gillesa, syna Mikołaja i Emmy z domu Gilles,
urodzonego 3 stycznia 1878 r. w Zgierzu.
Sąd wzywa zaginionego, aby w ciągu sześciu miesięcy
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany
za zmarłego, a także Sad wzywa wszystkie inne osoby, które
mogłyby udzielić informacji o zaginionej, by w powyższym
terminie sześciu miesięcy zgłosiły się i przekazały je Sądowi.
Przed Sądem Rejonowym w Wejherowie pod sygnaturą
I Ns 425/08 toczy się sprawa z wniosku Asekuracja Spółki z o.o.
w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Urszuli Helenie
Weijer zmarłej dnia 28.04.2006 r. w Lublewku, ostatnio stale
zamieszkałej w Lublewku.
„ Poz. 6378. Wnioskodawca Opławski Piotr. Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 578/08.
[BMSiG-6407/2009]
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców zmarłej Urszuli Heleny
Weijer, aby w terminie sześciu miesięcy od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym
w Wejherowie i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział
Cywilny, w sprawie I Ns 578/08 toczy się postępowanie
z wniosku Piotra Opławskiego o uznanie za zmarłego Bin
Bencjona Szlosera, urodzonego 25 grudnia 1890 roku/
26 stycznia 1891 roku w Łodzi, syna Arona Szlosera i Ryfki
Ruchli Szloser z domu Geper.
20 MAJA 2009 R.
– 45 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6378-6382
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi informuje, że
wyżej wymienionej osobie jako małżonkowi Dory Szloser,
byłej współwłaścicielki nieruchomości położonej w Łodzi
przy ul. Roosvelta 5, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi prowadzi Księgę Wieczystą pod nr.
LD1M/00005413/7, może przysługiwać prawo dożywotniego
użytkowania tej nieruchomości.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Sąd wzywa zaginionego, aby w ciągu sześciu miesięcy
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego Sądu, gdyż w przeciwnym razie może być uznany
za zmarłego, a także Sąd wzywa wszystkie inne osoby, które
mogłyby udzielić informacji o zaginionym, by w powyższym
terminie sześciu miesięcy zgłosiły się i przekazały je Sądowi.
4.
Stwierdzenie zasiedzenia wezwanie zainteresowanych
przez ogłoszenie
„ Poz. 6379. Wnioskodawca Biernacka Teresa. Sąd Rejonowy
w Ostrowi Mazowieckiej, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 70/09.
[BMSiG-6422/2009]
W Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej, I Wydziale
Cywilnym, w sprawie o sygn. akt I Ns 70/09 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Biernackiej o zasiedzenie działki
nr 504, o powierzchni 0,0585 ha, położonej w Broku, gmina Brok.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
„ Poz. 6380. Wnioskodawca Ziomski Robert. Sąd Rejonowy
w Sochaczewie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 54/09.
[BMSiG-6396/2009]
Przed Sądem Rejonowym w Sochaczewie w sprawie
o sygn. I Ns 54/09 toczy się postępowanie z wniosku Roberta
Ziomskiego o nabycie przez zasiedzenie prawa własności
nieruchomości położonej we wsi Szymanów, w postaci zabudowanej działki nr 94, o powierzchni 0,4806 ha. Nieruchomość niniejsza stanowiła niegdyś własność Heleny Ziąbskiej.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności
następców prawnych Heleny Ziąbskiej lub jej synów Zenona
Ziomskiego i Henryka Ziomskiego, aby w terminie 3 miesięcy
od daty niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie i udowodnili swe prawa do ww. nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich w dalszym toku postępowania.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
„ Poz. 6381. Wnioskodawca Skarb Państwa Nadleśnictwo
Ostrów Mazowiecka. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 709/08.
[BMSiG-6480/2009]
W Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz., I Wydziale Cywilnym,
w sprawie o sygn. akt I Ns 709/08 toczy się postępowanie
z wniosku Skarbu Państwa - Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie:
- działki nr 1103, o powierzchni 0,67 ha, położonej w Kalinowie,
- działki nr 1968, o powierzchni 0,90 ha, położonej w Komorowie,
- działki nr 390, o powierzchni 1,28 ha i działki nr 391,
o powierzchni 0,70 ha, położonych w Daniłówce I,
- działki nr 672 o powierzchni 3,51 ha, położonej w Gutach
Bujno,
- działki nr 409, o powierzchni 7,77 ha, położonej w Małkini
Dolnej,
- działki nr 309/4, o powierzchni 0,31 ha, położonej w Jeleniach,
- działek: nr 646, o powierzchni 12,87 ha, nr 656, o powierzchni
1,16 ha, nr 668 ,o powierzchni 9,56 ha, nr 669, o powierzchni
24,50 ha, położonych w Stoku,
- działki nr 433, o powierzchni 2,80 ha, położonej w Nagoszewce I.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności
Helenę Włodarską bądź jej następców prawnych jako właścicieli działki nr 390 i nr 391 położonych w Daniłówce I, gminie
Małkinia, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się
ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swoje
prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono
udowodnione.
„ Poz. 6382. Wnioskodawca Kramarz Janina. Sąd Rejonowy
w Chrzanowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 872/08.
[BMSiG-6433/2009]
Sad Rejonowy w Chrzanowie zawiadamia, że w I Wydziale
Cywilnym toczy się pod sygnaturą akt I Ns 872/08 postępowanie z wniosku Janiny Kramarz o stwierdzenie zasiedzenia
nieruchomości położonej w Kwaczale, składającej się z działki
o numerze 1180 B-R, o pow. 0,10 ha, powstałej ze zniesienia
się działek o numerach 1303/3 i pb. 537. Działka 1303/3 objęta
jest Księgą Wieczystą KW nr 67519 Sądu Rejonowego
w Chrzanowie, w której prawo własności wpisane jest
na rzecz Katarzyny Kurnik c. Andrzeja i Marii. Działka pb. 537
nie figuruje w spisie parcelowym dla miejscowości Kwaczała
i nie można ustalić liczby wykazu hipotecznego ani numeru
księgi wieczystej prowadzonej dla tej działki i jej własności.
W ewidencji gruntów ujawniono dla tej działki jako właściciela
małżeństwo Jana i Katarzynę Kurników, a jako użytkownika
Janinę Kramarz.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział
w sprawie i wykazali własność, gdyż w przeciwnym razie Sąd
stwierdzi nabycie własności, jeśli zostanie ono wykazane.
– 46 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6383-6388
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
„ Poz. 6383. Wnioskodawca Pawłowski Tadeusz. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 60/09.
[BMSiG-6488/2009]
W Sądzie Rejonowym w Ostrowi Maz., I Wydziale Cywilnym,
w sprawie o sygn. akt I Ns 60/09 toczy się postępowanie
z wniosku Tadeusza Pawłowskiego o stwierdzenie nabycia
przez zasiedzenie na jego rzecz ciągnika BELARUS MTZ - 82,
nr rejestracyjny GDD 029 Z, nr nadwozia 247302, nr silnika
333150, rok produkcji 1988.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, by zgłosili się
do tutejszego Sądu w terminie 3 miesięcy od daty ukazania
się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd
stwierdzi jej zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
„ Poz. 6384. Wnioskodawca Wiśniewski Jan. Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Cywilny,
sygn. akt VI Ns 1231/08/S.
[BMSiG-6430/2009]
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział
Cywilny, ogłasza, że w sprawie o sygn. akt VI Ns 1231/08/S
toczy się postępowanie z wniosku Jana Wiśniewskiego o zasiedzenie nieruchomości położonej w Skale przy ul. Krakowskiej,
oznaczonej w rejestrze gruntów nr 1831/4 i 1831/4, o powierzchni
0,0246 ha, obręb nr 0013 Skała, dla której nie ma założonej
księgi wieczystej. Nieruchomość znajduje się w posiadaniu
wnioskodawcy i uczestniczki Krystyny Wiśniewskiej.
Sąd wzywa wszystkich, którzy roszczą prawa do tej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się i wykazali własność, gdyż w przeciwnym
razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono wykazane.
„ Poz. 6386. Wnioskodawca Gąsecki Jacek. Sąd Rejonowy
w Płońsku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 18/09.
[BMSiG-6450/2009]
W Sądzie Rejonowym w Płońsku, I Wydział Cywilny, toczy
się sprawa z wniosku Jacka Gąseckiego o stwierdzenie,
że Kazimierz Zieliński nabył przez zasiedzenie własność zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w Gościminie Wielkim, gm. Nowe Miasto, o powierzchni 0,1900 ha, oznaczonej
w ewidencji gruntów numerem 115/4 - sygnatura akt I Ns 18/09.
Sąd Rejonowy w Płońsku wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się
niniejszego ogłoszenia stawiły się w tym Sądzie i wykazały
swoje prawa do ww. nieruchomości, gdyż przeciwnym razie
Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie jeżeli zostanie ono udowodnione.
„ Poz. 6387. Wnioskodawca Borowscy Zenon i Ewa. Sąd Rejonowy w Mławie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 47/09.
[BMSiG-6484/2009]
W Sądzie Rejonowym w Mławie, I Wydział Cywilny, toczy się
z wniosku Zenona i Ewy małż. Borowskich postępowanie
o zasiedzenie niezabudowanej nieruchomości położonej
w Woli Łaszewskiej, oznaczonej nr. 3 i 55, o łącznej
powierzchni 3,33 ha, sygn. akt I Ns 47/09.
Wzywa się poprzednich posiadaczy (w tym spadkobierców
Edmunda i Janiny małż. Klimowskich), aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia zgłosili
swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż jeżeli
w tym terminie nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności
nie wykaże, Sąd stwierdzi nabycie własności, jeżeli zostanie
ono udowodnione.
5.
Ustanowienie kuratora
„ Poz. 6385. Wnioskodawca Życka Jadwiga. Sąd Rejonowy
w Opocznie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 985/08.
[BMSiG-6489/2009]
W Sądzie Rejonowym w Opocznie, w I Wydziale Cywilnym,
toczy się w sprawie o sygn. akt I Ns 985/08 postępowanie
z wniosku Jadwigi Życkiej o stwierdzenie nabycia przez
zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości położonej w Opocznie, obręb 11, oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem działki 233, o powierzchni 0.0550 ha, przedstawionej
na mapie zaewidencjonowanej w dniu 23.06.1998 roku, dla
której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia własności nieruchomości
przez zasiedzenie.
20 MAJA 2009 R.
„ Poz. 6388. Powód Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna w Warszawie. Sąd Rejonowy w Słupsku,
I Wydział Cywilny, sygn. akt X C-upr 11/08.
[BMSiG-6408/2009]
Zarządzeniem z dnia 21 stycznia 2009 r., sygn. akt X C-upr 11/08,
w sprawie z powództwa Polskiego Górnictwa Naftowego
i Gazownictwa Spółki Akcyjnej w Warszawie przeciwko Piotrowi
Stecowi i Henrykowi Zarzecznemu o zapłatę, ustanowiono
kuratora w osobie r. pr. Marcina Jaroszewicza prowadzącego
Kancelarię Radcy Prawnego przy ul. Kilińskiego 45/11 w Słupsku
- dla nieznanych z miejsca pobytu pozwanych Piotra Steca
i Henryka Zarzecznego, ostatnio zameldowanych na pobyt
stały przy ulicy Wolności 24/8 w Słupsku. Adres do doręczeń:
Sąd Rejonowy w Słupsku, I Wydział Cywilny, ul. Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk.
– 47 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6389-6394
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
„ Poz. 6389. Powód Świerczek Hubert. Sąd Okręgowy
w Toruniu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 1935/08.
[BMSiG-6485/2009]
Wzywa się właścicieli wyżej oznaczonych nieruchomości
bądź ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy
od ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie Rejonowym
w Dębicy i udowodnili swe prawa, albowiem w przeciwnym
wypadku postępowanie będzie się toczyć bez ich udziału.
Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny, zarządzeniem
z dnia 13 lutego 2009 r. ustanowił dla nieznanej z miejsca
pobytu pozwanej Hanny Świerczek - kuratora w osobie Anny
Włodarskiej - pracownika sekretariatu Wydziału Cywilnego
Sądu Okręgowego w Toruniu. Ostatnie miejsce zamieszkania
pozwanej w Grudziądzu, ul. Dąbrówki 8/78, województwo
kujawsko-pomorskie.
„ Poz. 6392. Wnioskodawca Kleszcz Józefa. Sąd Rejonowy
w Dębicy, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 183/09.
[BMSiG-6378/2009]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
„ Poz. 6390. Powód Skarb Państwa - Starostwo Powiatowe
w Chrzanowie. Sąd Rejonowy w Chrzanowie, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I C 420/08.
[BMSiG-6498/2009]
W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie pod sygn. akt I C 420/08
toczy się postępowanie z powództwa Skarbu Państwa - Starostwa
Powiatowego w Chrzanowie przeciwko pozwanemu Janowi
Swaczynie, nieznanemu z miejsca pobytu, o ustalenie na rzecz
Skarbu Państwa na podstawie dekretu z dnia 8 marca 1946 r.
o majątkach opuszczonych poniemieckich (Dz. U. z 1946 r.
Nr 13 poz. 87 z późn. zm.) prawa własności nieruchomości
położonej Trzebini, składającej się z działek: nr 1252/3,
nr 1252/4, nr 1253/2 i nr 1253/3, której własność wpisana jest
w wykazie hipotecznym Lwh 727 gm. kat. Trzebinia na rzecz
pozwanego.
Zarządzeniem przewodniczącego z dnia 17 lutego 2009 r.
dla wymienionego pozwanego, którego miejsce pobytu jest
nieznane, został ustanowiony kurator w osobie Łukasza
Nowaka zamieszkałego w Chrzanowie przy ul. Słonecznej 9a,
kod pocztowy 32-500.
Skuteczność doręczenia odpisu pozwu i pism procesowych
uzależniona została od upływu jednego miesiąca od chwili
opublikowania tego ogłoszenia.
6.
Inne
„ Poz. 6391. Wnioskodawca Ortyl Jan. Sąd Rejonowy w Dębicy,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 913/08
[BMSiG-6456/2009]
Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie
w sprawie I Ns 913/08 z wniosku Jana Ortyla o uwłaszczenie
położonych w Korzeniowie, gmina Żyraków:
- działki nr 465 o pow.0,79 ha,
- działki nr 743 o pow. 1,01 ha,
- działki 791 o pow. 0,99 ha,
- działki 804 o pow.0,47 ha,
- działki 808 o pow.0,38 ha,
obj. UH 4/46 208, gdzie jako właściciele ujawnieni są Anna Gawryś
c. Józefa, Antoni Śliwiński s. Józefa.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie
w sprawie o sygn. I Ns 183/09 z wniosku Józefy Kleszcz
o uwłaszczenie działki nr 253 położonej w Róży, gmina Czarna,
o pow. 0,48 ha, obj. Lwh 307, gdzie jako współwłaściciele
ujawnieni są Stanisław Jarosz i Henryka z Gurgów Jaroszowa.
Wzywa się właścicieli wyżej oznaczonych nieruchomości
bądź ich następców prawnych, aby w terminie trzech miesięcy
zgłosili się w Sądzie Rejonowym w Dębicy i udowodnili swe
prawa, albowiem w przeciwnym wypadku postępowanie będzie
się toczyć bez ich udziału.
„ Poz. 6393. Wnioskodawca Przanowski Józef. Sąd Rejonowy
w Sochaczewie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 623/08.
[BMSiG-6399/2009]
Przed Sądem Rejonowym w Sochaczewie w sprawie o sygn.
I Ns 623/08 toczy się postępowanie z wniosku Józefa Przanowskiego o nabycie w drodze uwłaszczenia przez Mariannę
i Konstantego małż. Przanowskich prawa własności nieruchomości położonej we wsi Matyldów - działek nr: 3, 15, 37,
204, 185 i 200, o łącznej powierzchni 5,96 ha, i we wsi Rybionek - działki nr 42, o pow. 1,69 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, w szczególności
następców prawnych Antoniego i Marcjanny Łopatów (Łopata)
i ich córek Ireny Rokickiej i Władysławy Goryniak, aby w terminie 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia stawili się
w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie i udowodnili swe prawa
do ww. nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich w dalszym toku postępowania.
„ Poz. 6394. Wnioskodawca Wyrobek Tadeusz. Sąd Rejonowy
w Suchej Beskidzkiej, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 687/08.
[BMSiG-6432/2009]
Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej ogłasza, że na wniosek
Tadeusza Wyrobka zostało wszczęte postępowanie do sygn.
I Ns 687/08 z uczestnictwem Krystyny Wyrobek, Haliny Bałoś,
Stanisława Wyrobka, Teresy Borys, o stwierdzenie nabycia
własności w trybie ustawy z 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych nieruchomości położonej w Białce, w powiecie suskim, składającej się z działki
nr 914/17 o powierzchni 0,0522 ha powstałej z pgr.l.kat. 914/5
cz. objętej lwh 879, działki nr 914/18 o powierzchni 0,1042 ha
powstałej z pgr.l.kat. 914/5 cz.., 914/7 objętej lwh 879,
KW 8965.
– 48 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
poz. 6394
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
szego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili
prawa do wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym
razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzeniu
nabycia własności.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności
Wincentego Biskupa, Bolesława Kuty, Antoniego Tokarza,
Antoniego Woźny, Mariannę Woźny bądź ich spadkobierców,
aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się mniej-
20 MAJA 2009 R.
– 49 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
A–P
INDEKS
† „FERROSTAL ŁABĘDY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Gliwicach [BMSiG-6437/2009] - s. 10,
poz. 6312.
INDEKS
–H–
† „HURTAP” SPÓŁKA AKCYJNA w Łęczycy [BMSiG-6439/2009] s. 31, poz. 6336.
–A –
† „ADRIANA” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Kosowiźnie [BMSiG-6444/2009] - s. 41, poz. 6354.
† „APROM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
w Jędrychówku [BMSiG-6400/2009] - s. 28, poz. 6331.
† „ATM GRUPA SPÓŁKA AKCYJNA” w Bielanach Wrocławskich [BMSiG-6418/2009] - s. 13, poz. 6325.
–J–
† „JUTRZENKA HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA w Opatówku
[BMSiG-6483/2009] - s. 35, poz. 6341.
† „JUWENIA-TEXTIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Cieszynie [BMSiG-6475/2009] - s. 41,
poz. 6353.
–B–
–K–
† „BLACHOWNIA HOLDING” SPÓŁKA AKCYJNA w Kędzierzynie-Koźlu [BMSiG-6457/2009] - s. 28, poz. 6332.
† „KOWALA” SPÓŁKA AKCYJNA
[BMSiG-6419/2009] - s. 13, poz. 6323.
w
Poniatowej
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
–C–
–Ł–
† „C. HARTWIG GDYNIA” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni
[BMSiG-6473/2009] - s. 37, poz. 6345.
† „CARBO-RYBNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rybniku [BMSiG-6403/2009] - s. 42,
poz. 6362.
† „CUSTO POL” SPÓŁKA AKCYJNA w Wykrotach
[BMSiG-6442/2009] - s. 38, poz. 6347.
–D–
† „DALMOR” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni [BMSiG-6477/2009] s. 39, poz. 6348.
† „Dawid Marks“ - Marks Dawid prowadzący działalność
gospodarczą pod tą nazwą w Warszawie [BMSiG-6402/2009] s. 40, poz. 6352.
†„DROSED” SPÓŁKA AKCYJNA w Siedlcach [BMSiG-6459/2009] s. 29, poz. 6334.
–E–
† „E-ENERGO” SPÓŁKA AKCYJNA w Łomży [BMSiG-6460/2009] s. 33, poz. 6339.
† „E + F - ENGINEERING AND MANUFACTURING SERVICE
POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W LIKWIDACJI w Krapkowicach [BMSiG-6494/2009] - s. 12,
poz. 6321.
† „ENEA” SPÓŁKA AKCYJNA w Poznaniu [BMSiG-6449/2009] s. 31, poz. 6335.
† „ESKY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radomiu [BMSiG-6463/2009] - s. 10, poz. 6313.
† „EUROFAKTOR” SPÓŁKA AKCYJNA w Krakowie
[BMSiG-6451/2009] - s. 36, poz. 6343.
†„EXPOM” SPÓŁKA AKCYJNA w Kurzętniku [BMSiG-6400/2009] s. 28, poz. 6331.
–F–
† FABRYKA SZLIFIEREK „FUM - PABIANICE” SPÓŁKA AKCYJNA
w Pabianicach [BMSiG-6441/2009] - s. 40, poz. 6351.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
† Łuczak Robert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
Fabryka Papieru PAMA w Pabianicach [BMSiG-6426/2009] s. 42, poz. 6359.
–M–
† Marks Dawid prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Dawid Marks w Warszawie [BMSiG-6402/2009] s. 40, poz. 6352.
† „MONESTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi [BMSiG-6434/2009] s. 32, poz. 6338.
–O–
† „ODS OPTICAL DISC SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Goleniowie [BMSiG-6470/2009] s. 41, poz. 6357.
† „ORZEŁ” SPÓŁKA AKCYJNA w Ćmiłowie [BMSiG-6435/2009] s. 32, poz. 6337.
–P–
† „PAMA” Fabryka Papieru - Łuczak Robert prowadzący działalność gospodarczą pod tą nazwą w Pabianicach [BMSiG-6426/2009] s. 42, poz. 6359.
† „PGE ELEKTROWNIA BEŁCHATÓW” SPÓŁKA AKCYJNA
w Rogowcu [BMSiG-6438/2009] - s. 15, poz. 6328.
† „PGE KOPALNIA WĘGLA BRUNATNEGO BEŁCHATÓW”
SPÓŁKA AKCYJNA w Rogowcu [BMSiG-6421/2009] - s. 14,
poz. 6326.
† „PH ZAKŁAD MIĘSNY DOBROWOLSCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Wadowicach Górnych [BMSiG-6458/2009] - s. 10, poz. 6314.
† „POHLEN DACH POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ we Włocławku [BMSiG-6447/2009] s. 40, poz. 6350.
– 50 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
P –W
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
INDEKS
† Powód Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka
Akcyjna w Warszawie. Sąd Rejonowy w Słupsku, I Wydział
Cywilny, sygn. akt X C-upr 11/08 [BMSiG-6408/2009] - s. 47,
poz. 6388.
† Powód Skarb Państwa - Starostwo Powiatowe w Chrzanowie.
Sąd Rejonowy w Chrzanowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 420/08
[BMSiG-6498/2009] - s. 48, poz. 6390.
† Powód Świerczek Hubert. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I C 1935/08 [BMSiG-6485/2009] - s. 48, poz. 6389.
† „PPM DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie [BMSiG-6409/2009] - s. 7, poz. 6309.
† PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE „EMOS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie
[BMSiG-6487/2009] - s. 43, poz. 6363.
† „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ELEKTROMONTAŻ-EXPORT” SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie
[BMSiG-6436/2009] - s. 41, poz. 6356.
† PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU BETONÓW „PREFABET-BIAŁE BŁOTA” SPÓŁKA AKCYJNA w Białych Błotach
[BMSiG-6427/2009] - s. 13, poz. 6324.
† PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „ROLMOT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Siennicy Różanej [BMSiG-6468/2009] - s. 43, poz. 6364.
† PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „WAT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
w Mętowie [BMSiG-6283/2009] - s. 40, poz. 6349.
† PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „WIRAŻ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Garbach
[BMSiG-6424/2009] - s. 11, poz. 6316.
† „PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONAWSTWA REMONTÓW
I INWESTYCJI REMZAP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Puławach [BMSiG-6416/2009] - s. 8,
poz. 6310.
† „PULS-KOMPRI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Szczecinie [BMSiG-6466/2009] s. 12, poz. 6320.
–R–
† „REN BUT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Warszawie [BMSiG-6425/2009] - s. 42,
poz. 6360.
† „RESIDENCE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Rewalu [BMSiG-6472/2009] - s. 42, poz. 6358.
† „RONDO DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie [BMSiG-6409/2009] - s. 7,
poz. 6309.
–S–
† „SIIX EMS POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Toruniu [BMSiG-6412/2009] - s. 9, poz. 6311.
† „STOKROTKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie [BMSiG-6481/2009] - s. 11, poz. 6317.
†„SYSTEM” SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach [BMSiG-6453/2009] s. 37, poz. 6344.
–T –
† „TELMONT” SPÓŁKA AKCYJNA
[BMSiG-6415/2009] - s. 41, poz. 6355.
20 MAJA 2009 R.
w
Warszawie
† TORUŃSKIE ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH „TOWIMOR” SPÓŁKA AKCYJNA w Toruniu [BMSiG-6465/2009] s. 33, poz. 6340.
† „TRADIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Lublinie [BMSiG-6474/2009] - s. 11, poz. 6318;
[BMSiG-6469/2009] - s. 12, poz. 6319.
–V –
† „VALVEX” SPÓŁKA AKCYJNA w Jordanowie
[BMSiG-6454/2009] - s. 36, poz. 6342.
†„VEN & TOURISM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Szczecinie [BMSiG-6464/2009] s. 11, poz. 6315.
–W –
† Wnioskodawca Asekuracja Spółka z o.o. w Sopocie.
Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 425/08 [BMSiG-6478/2009] - s. 45, poz. 6375.
† Wnioskodawca Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu.
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 1706/08 [BMSiG-6406/2009] - s. 44,
poz. 6370.
† Wnioskodawca Biernacka Teresa. Sąd Rejonowy w Ostrowi
Mazowieckiej, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 70/09
[BMSiG-6422/2009] - s. 46, poz. 6379.
†Wnioskodawca Borowscy Zenon i Ewa. Sąd Rejonowy w Mławie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 47/09 [BMSiG-6484/2009] s. 47, poz. 6387.
† Wnioskodawca Gąsecki Jacek. Sąd Rejonowy w Płońsku,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 18/09 [BMSiG-6450/2009] s. 47, poz. 6386.
† Wnioskodawca Gmina Słupsk. Sąd Rejonowy w Słupsku,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 601/08 [BMSiG-6401/2009] s. 43, poz. 6365.
† Wnioskodawca Invest Bank S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy w Sosnowcu, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 329/08
[BMSiG-6420/2009] - s. 45, poz. 6373.
† Wnioskodawca Invest Bank S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy w Zabrzu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 977/08
[BMSiG-6423/2009] - s. 44, poz. 6368.
† Wnioskodawca Jezierska Halina. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 2050/08/K
[BMSiG-6471/2009] - s. 43, poz. 6366.
† Wnioskodawca Kleszcz Józefa. Sąd Rejonowy w Dębicy,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 183/09 [BMSiG-6378/2009] s. 48, poz. 6392.
† Wnioskodawca Kramarz Janina. Sąd Rejonowy w Chrzanowie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 872/08 [BMSiG-6433/2009] s. 46, poz. 6382.
† Wnioskodawca Opławski Piotr. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 100/09
[BMSiG-6413/2009] - s. 44, poz. 6371; sygn. akt I Ns 579/08
[BMSiG-6410/2009] - s. 45, poz. 6376; sygn. akt I Ns 577/08
[BMSiG-6411/2009] - s. 45, poz. 6377; sygn. akt I Ns 578/08
[BMSiG-6407/2009] - s. 45, poz. 6378.
† Wnioskodawca Ortyl Jan. Sąd Rejonowy w Dębicy, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 913/08 [BMSiG-6456/2009] - s. 48, poz. 6391.
† Wnioskodawca Pawłowski Tadeusz. Sąd Rejonowy
w Ostrowi Mazowieckiej, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 60/09
[BMSiG-6488/2009] - s. 47, poz. 6383.
– 51 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
W–Z
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
INDEKS
†Wnioskodawca Przanowski Józef. Sąd Rejonowy w Sochaczewie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 623/08 [BMSiG-6399/2009] s. 48, poz. 6393.
† Wnioskodawca Sikora Marian. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1914/08/N
[BMSiG-6404/2009] - s. 44, poz. 6369.
† Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Łódź.
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 295/09 [BMSiG-6431/2009] - s. 45, poz. 6374.
† Wnioskodawca Skarb Państwa Nadleśnictwo Ostrów
Mazowiecka. Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 709/08 [BMSiG-6480/2009] - s. 46,
poz. 6381.
† Wnioskodawca Wałek Andrzej Krzysztof. Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 688/08 [BMSiG-6398/2009] - s. 44, poz. 6367.
† Wnioskodawca Wiśniewski Jan. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Cywilny, sygn. akt
VI Ns 1231/08/S [BMSiG-6430/2009] - s. 47, poz. 6384.
† Wnioskodawca Wyrobek Tadeusz. Sąd Rejonowy w Suchej
Beskidzkiej, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 687/08
[BMSiG-6432/2009] - s. 48, poz. 6394.
† Wnioskodawca Zasowski Józef. Sąd Rejonowy w Kolbuszowej,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 384/08 [BMSiG-6429/2009] s. 44, poz. 6372.
† Wnioskodawca Ziomski Robert. Sąd Rejonowy w Sochaczewie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 54/09 [BMSiG-6396/2009] s. 46, poz. 6380.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
† Wnioskodawca Życka Jadwiga. Sąd Rejonowy w Opocznie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 985/08 [BMSiG-6489/2009] s. 47, poz. 6385.
† WROCŁAWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE „HERBAPOL”
SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu [BMSiG-6443/2009] - s. 24,
poz. 6329.
–Z–
† „ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM NUMIZMATYCZNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Szczecinie [BMSiG-6461/2009] - s. 12, poz. 6322.
† „ZAKŁAD WALCOWNICZY - WALCOWNIA BRUZDOWA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Zawierciu [BMSiG-6437/2009] - s. 10, poz. 6312.
† „ZAKŁADY ELEKTROMASZYNOWE - ELEKTRONARZĘDZIA
CELMA SPÓŁKA AKCYJNA” w Goleszowie [BMSiG-6440/2009] s. 15, poz. 6327.
† „ZAKŁADY GRAFICZNE IMIENIA KOMISJI EDUKACJI
NARODOWEJ” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Brzozie
[BMSiG-6452/2009] - s. 42, poz. 6361.
† ZAKŁADY PRZEMYSŁU OWOCOWO-WARZYWNEGO
„DWIKOZY” SPÓŁKA AKCYJNA w Dwikozach [BMSiG6482-/2009] s. 38, poz. 6346.
† ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” SPÓŁKA
AKCYJNA w Zabrzu [BMSiG-6448/2009] - s. 25, poz. 6330.
† „ZETKAMA” SPÓŁKA AKCYJNA w Ścinawce Średniej
[BMSiG-6455/2009] - s. 28, poz. 6333.
– 52 –
20 MAJA 2009 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY
DO KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 62805. BIOMAS TARKOWSKI I STĘPNIAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000328936. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 04.05.2009.
[LU.XI NS-REJ.KRS/4546/9/506]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna
3. BIOMAS TARKOWSKI I STĘPNIAK SPÓŁKA
JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat RADZYŃSKI gmina RADZYŃ PODLASKI
miejscowość RADZYŃ PODLASKI 2. miejscowość
RADZYŃ PODLASKI ulica POWSTANIA STYCZNIOWEGO nr domu 17 kod pocztowy 21-300 poczta
RADZYŃ PODLASKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 06 KWIETNIA 2009 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. TARKOWSKI 2. RADOSŁAW MARIUSZ 3. 72061910978 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
2 1. STĘPNIAK 2. MAREK 3. 69102311034 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. TARKOWSKI 2. RADOSŁAW MARIUSZ
3. 72061910978 2 1. STĘPNIAK 2. MAREK
3. 69102311034
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA,
SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 2 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI
Poz. 62806. BS4 FIRMA DORADCZO-INŻYNIERYJNA
SPÓŁKA JAWNA SYLWIA BUCZYŃSKA, URSZULA
STENCEL. KRS 0000328789. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6664/9/589]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna
2. REGON 120030100 NIP 5512393850 3. BS4 FIRMA DORADCZO-INŻYNIERYJNA SPÓŁKA JAWNA
SYLWIA BUCZYŃSKA, URSZULA STENCEL 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M.
KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica TAKLIŃSKIEGO nr domu 52 kod pocztowy 30-499 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
20 MAJA 2009 R.
1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 1 MARCA 2009 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób
powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. ANEKS
Z DNIA 1 MARCA 2009 R. DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ BS4 FIRMA DORADCZO-INŻYNIERYJNA
SPÓŁKA CYWILNA SYLWIA BUCZYŃSKA, URSZULA STENCEL ZAWARTEJ DNIA 04 KWIETNIA 2005 R.
PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. BS4
FIRMA DORADCZO-INŻYNIERYJNA SPÓŁKA CYWILNA SYLWIA BUCZYŃSKA, URSZULA STENCEL 2. EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 3. 2460/2005, 2834/2005 4. PREZYDENT MIASTA KRAKÓW 5. 120030100 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STENCEL 2. URSZULA WIKTORIA
3. 68092800324 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. BUCZYŃSKA 2. SYLWIA AGATA 3. 75101804901
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. „DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY
WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.” PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. STENCEL
2. URSZULA WIKTORIA 3. 68092800324 2 1. BUCZYŃSKA 2. SYLWIA AGATA 3. 75101804901
Rub. 3. Prokurenci 1 1. STENCEL 2. ARKADIUSZ
3. 68010406098 4. PROKURA SAMOISTNA
2 1. BUCZYŃSKI 2. ARKADIUSZ WŁODZIMIERZ
3. 75102000498 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 11
Z DRUKOWANIE GAZET 2 1. 18 12 Z POZOSTAŁE
DRUKOWANIE 3 1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO
DRUKU 4 1. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 5 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 6 1. 25 11
Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 7 1. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
8 1. 25 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW
CENTRALNEGO OGRZEWANIA 9 1. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN
I POJEMNIKÓW METALOWYCH 10 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 11 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 12 1. 25 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH 13 1. 25 92
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI 14 1. 25 93
Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 15 1. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 16 1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 1. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 18 1. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 19 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 20 1. 33 14 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
21 1. 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 22 1. 33 16 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW POWIETRZNYCH I STATKÓW
KOSMICZNYCH 23 1. 33 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 24 1. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 25 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 26 1. 38
11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 27 1. 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 28 1. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 29
1. 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 30 1. 39 00
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 31 1. 41 10
– 55 –
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 32
1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 33 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 34 1. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 35 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 36
1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 37 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 38 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 39 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
40 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 41 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 42 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 43 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 44 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 45 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 46 1. 43
31 Z TYNKOWANIE 47 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 48 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 49 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 50
1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 51
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 52 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 53 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 54 1. 45
19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 55 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 56 1. 45
31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 57 1. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 58 1. 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH 59 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 60 1. 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 61 1. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 62 1. 46 62
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 63 1. 46 63
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE
ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 64 1. 46 64
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA
I MASZYN DZIEWIARSKICH 65 1. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 66 1. 46 66
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 67 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
68 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 69 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA METALI I RUD METALI 70 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
71 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 72
1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 73 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 74 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 75 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
76 1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 77 1. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
78 1. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 79 1. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH,
FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 80 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 81 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 82 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 83 1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 84 1. 52 10
A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW
GAZOWYCH 85 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
86 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 87 1. 52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 88
1. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH
ŚRÓDLĄDOWYCH 89 1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 90 1. 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 91 1. 52 29
B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 92 1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 93
1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 94 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 95 1. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE
(WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 96 1. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 97 1. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 98
1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 99 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 100 1. 56 29 Z POZOSTAŁA
USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
101 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 102 1. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 103
1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 104 1. 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 105 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 106
1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 107
1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 108 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
109 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
110 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 111 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
112 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 113 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
114 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 115 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 116 1. 71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 117 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 118 1. 74
10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 119 1. 77 31 Z WYNAJEM
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
120 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 121 1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 122 1. 77 34
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO 123 1. 77 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO 124
1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 125
1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 126 1. 95 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
Poz. 62807. GOSPODARSTWO ROLNE CIELEŚNICA CISOŃ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000328940. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5496/9/81]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna
3. GOSPODARSTWO ROLNE CIELEŚNICA CISOŃ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina
ROKITNO miejscowość CIELEŚNICA 2. miejscowość CIELEŚNICA nr domu 24 kod pocztowy
21-504 poczta ROKITNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ
SPISANA W DNIU 25.04.2009 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CISOŃ 2. ZBIGNIEW 3. 54120801319 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 2 1. CHRYŚCIENKO 2. MAREK
3. 51092803855 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
3 1. SIERPIEŃ 2. STANISŁAW 3. 41011105876
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIENI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI
SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY.KAŻDY WSPÓLNIK
MA PRAWO JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. CISOŃ 2. ZBIGNIEW
3. 54120801319 2 1. CHRYŚCIENKO 2. MAREK
3. 51092803855 3 1. SIERPIEŃ 2. STANISŁAW
3. 41011105876
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01
4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT 2 1. 01 5 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ
ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 3 1. 01
6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
4 1. 03 2 CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH 5 1. 10 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ,
SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH 6 1. 32
9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 1. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
8 1. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA
SPRZEDAŻ HURTOWA 9 1. 47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 10 1. 49 4 TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 11 1. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 12 1. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 62808. MTJ MARIUSZ KIEWESZ, TOMASZ
WYSOCKI-KALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000328811. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.05.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10756/9/752]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna
– 56 –
3. MTJ MARIUSZ KIEWESZ, TOMASZ WYSOCKI-KALINOWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
STRAŻACKA nr domu 108 kod pocztowy 04-455
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 2 KWIETNIA 2009 R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KIEWESZ 2. MARIUSZ
3. 78080116515 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. WYSOCKI KALINOWSKI 2. TOMASZ 3. 78021607535
5. TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. JEDNOOSOBOWA, KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KIEWESZ 2. MARIUSZ
3. 78080116515 2 1. WYSOCKI KALINOWSKI 2. TOMASZ 3. 78021607535
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 2 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 3 1. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 4 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 5 1. 56
10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
6 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 7 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE
I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 8 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 9 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 10 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 11 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 12
1. 10 82 PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 13 1. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Poz. 62809. PANACEUM KRYSTYNA GIERJATOWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000328630. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/2502/9/476]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna
3. PANACEUM KRYSTYNA GIERJATOWICZ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA 2. miejscowość GDYNIA ulica
POŁUDNIOWA nr domu 11 kod pocztowy 81-008
poczta GDYNIA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 02.01.2009 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE
SPÓŁKI CYWILNEJ NA PODST. ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, WSPÓLNICY
SPÓŁKI CYWILNEJ - PANACEUM SPÓŁKA CYWILNA KRYSTYNA, MACIEJ GIERJATOWICZ: - KRYSTYNA GIERJATOWICZ - NR EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - 50165 - MACIEJ
GIERJATOWICZ - NR EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ - 68479 - MONIKA BRUSKA - NR
EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 74918 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GIERJATOWICZ 2. KRYSTYNA 3. 48052805181 5. NIE 8. NIE
2 1. GIERJATOWICZ 2. MACIEJ 3. 71033000772
5. TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE 3 1. BRUSKA 2. MONIKA 3. 76071305984 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE
SPÓŁKĘ OSOBIŚCIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GIERJATOWICZ 2. KRYSTYNA 3. 48052805181 2 1. GIERJATOWICZ 2. MACIEJ 3. 71033000772 3 1. BRUSKA 2. MONIKA
3. 76071305984
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 73
SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 1. 47 74 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC
ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 1. 68 20 WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 1. 73 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 5 1. 82 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 23 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 24 1. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 25
1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
d) Spółki komandytowe
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 62810. „PROJEKT-K2” M.KOSMAL, D.KRAŚNICKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000328932. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4753/9/826]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna
3. „PROJEKT-K2” M.KOSMAL, D.KRAŚNICKI
SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina KOLBUDY
miejscowość BIELKÓWKO 2. miejscowość BIELKÓWKO ulica DO STRUMYKA nr domu 2 kod pocztowy 83-050 poczta KOLBUDY kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11 KWIETNIA
2009 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOSMAL 2. MARCIN
3. 74021810537 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
2 1. KRAŚNICKI 2. DARIUSZ 3. 69031700879 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ POPRZEZ SKŁADANIE
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODEJMOWANIE DECYZJI
W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SPÓŁKI WOBEC
OSÓB TRZECICH I WOBEC SĄDU JEST KAŻDY ZE
WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KOSMAL
2. MARCIN 3. 74021810537 2 1. KRAŚNICKI 2. DARIUSZ 3. 69031700879
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 24
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
2 1. 17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO
I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 3 1. 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY
4 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 5 1. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
6 1. 25 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI
7 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 1. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
9 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
10 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 11 1. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 12 1. 52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY 13 1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 14 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 16 1. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
17 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 18 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 19 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 20
1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 21 1. 77 33 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 22 1. 77 39
20 MAJA 2009 R.
Poz. 62811. „BMC HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000328600. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2009.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4053/9/119]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. „BMC HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat LESZCZYŃSKI gmina WŁOSZAKOWICE
miejscowość BOSZKOWO 2. miejscowość BOSZKOWO ulica DWORCOWA nr domu 15 kod pocztowy 61-140 poczta WŁOSZAKOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.04.2009 R.,
NOTARIUSZ WOJCIECH CENDROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR
6765/2009. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STRUGAREK
2. ALEKSANDRA MARTA 3. 84031904863 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ 11. 1.900,00 ZŁ 12. NIE
PRub. 1 1. 1.900,00 ZŁ 2. NIE 2 1. BMC HOTELS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 634368723 4. 0000122066 9. NIE 3 1. STRUGAREK 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. 87021902052
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 2.000,00 ZŁ 11. 1.900,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 1.900,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZ.
W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES
ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI NIE JEST WYMAGANA ZGODA KOMANDYTARIUSZY. PRub.
Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. BMC HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 634368723 4. 0000122066
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 02 40
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 2 1. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 3 1. 10 89 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 1. 14 12
Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ 5 1. 14 13
Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 6 1. 14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ
ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 7 1. 17 22
Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA
DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH
8 1. 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 9 1. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 10
1. 32 91 Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK
I PĘDZLI 11 1. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH
NIŻ NIEBEZPIECZNE 13 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 14
1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 15 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION
I PASZ DLA ZWIERZĄT 16 1. 46 31 Z SPRZEDAŻ
– 57 –
HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 17 1. 46 39
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 18 1. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH 19 1. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 20 1. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 21 1. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 23 1. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY
DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 24 1. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 25 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 26 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 27 1. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 28 1. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 29 1. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 30 1. 49 39
Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 31
1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 32
1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 33 1. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 34 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 35 1. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 36
1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 37 1. 56 10 B RUCHOME
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 38 1. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 39 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 40 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 41 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 42 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 43 1. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 44 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 45 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 46 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 47 1. 73 20
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 48 1. 74
30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 49 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 50 1. 77
12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 51 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 52 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 53 1. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 54 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
55 1. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 56 1. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 57 1. 79 12
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
58 1. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 59
1. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 60 1. 79 90 C POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 61
1. 80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 62 1. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW
BEZPIECZEŃSTWA 63 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 64 1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 65 1. 81 22
Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 66 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 67 1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 68 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 69 1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE
DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 70 1. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 71 1. 82
99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 72
1. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 73
1. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 74 1. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI
FIZYCZNEJ 75 1. 96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH
76 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 62812. FABRYKA KUCHNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000328693. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2009.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7393/9/919]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. FABRYKA KUCHNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica LESZCZYŃSKA nr domu 24 kod pocztowy 60-115 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 13 MARCA 2009 ROKU, REP. A NR
2418/2008, NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA UL.
GARBARY 71/42 W POZNANIU. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE MAJCHRZAK & MAJCHRZAK-TECŁAW SPÓŁKA JAWNA (SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCANA) W SPÓŁKĘ FABRYKA KUCHNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
(SPÓŁKA PRZEKSZTAŁCONA), UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW O PRZEKSZTAŁCENIU Z DNIA 13 MARCA
2009 ROKU, REP. A NR 2418/2009, NOTARIUSZ
ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCELARIA NOTARIALNA UL. GARBARY 71/42 W POZNANIU. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka
1 1. MAJCHRZAK & MAJCHRZAK-TECŁAW SPÓŁKA JAWNA 2. REJESTR KRS 3. 0000080340
5. 630061442 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MAJCHRZAK 2. MIROSŁAW PIOTR 3. 56092605872
5. TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1000,00 ZŁOTYCH 11. 1.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub.
1 1. 1.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE 2 1. FABRYKA KUCHNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 300747190 4. 0000295715 9. NIE
3 1. MAJCHRZAK TECŁAW 2. JUSTYNA MARIA
3. 62032802229 5. TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE 9. TAK
10. 1.000,00 ZŁOTYCH 11. 1.000,00 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTA-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
RIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE
WIĘKSZEJ LICZBY KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. FABRYKA KUCHNI SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 300747190 4. 0000295715
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 31 01
Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 2 1. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 3 1. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
MEBLI 4 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 5 1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI,
ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 6 1. 46
43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 7 1. 46 47
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW
I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 8 1. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 9 1. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 10 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
11 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12
1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 13
1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 14 1. 95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA
DOMOWEGO
Poz. 62813. HAPPA WIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000328654. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6038/9/624]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. HAPPA WIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica BOGUSŁAWSKIEGO nr domu 18 nr lokalu 3 kod pocztowy 60-214 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI
SPORZĄDZONA DNIA 26 MARCA 2009 R. PRZED
NOTARIUSZEM ALEKSANDRĄ BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ ALEKSANDRY BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKIEJ I WITOLDA
DUCZMALA S.C. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU, UL.
PADEREWSKIEGO 7, REP. A NR 1809/2009.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. PRZEPIÓRA 2. ANDRZEJ
3. 65062203390 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 850 ZŁ 11. 850 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 850 ZŁ
2. NIE 2 1. ŁUKASIK 2. KAZIMIERZ 3. 47030107934
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 300 ZŁ 11. 300
ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 300 ZŁ 2. NIE 3 1. RATAJ
2. HALINA 3. 65040700484 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 850 ZŁ 11. 850 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 850 ZŁ 2. NIE 4 1. RATAJ 2. PAWEŁ STANISŁAW 3. 61042803453 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 850 ZŁ 11. 850 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 850
ZŁ 2. NIE 5 1. HAPPA WIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 300989875
4. 0000320240 9. NIE 6 1. MAJKOWSKA 2. ALICJA
3. 65011906527 5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 850 ZŁ
11. 850 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 850 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ HAPPA WIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZA
REPREZENTUJE ZARZĄD SKŁADAJĄCY SIĘ
– 58 –
Z JEDNEJ DO CZTERECH OSÓB. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA, W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZŁONKAMI
ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA SĄ ALICJA
MAJKOWSKA I HALINA RATAJ. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. HAPPA
WIATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 300989875 4. 0000320240
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 14
Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 2 1. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 3 1. 35
12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
4 1. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 5 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 6 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 7 1. 85 60
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
8 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE
NA ZLECENIE 10 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 11 1. 73 20
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 12 1. 72
19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 13 1. 72 20 Z BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 14
1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA
Poz. 62814. NADIA INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000328801. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10536/9/908]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. NADIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina
M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica DĄBROWSKIEGO nr domu 72 kod pocztowy 02-586 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ Z DNIA 24
KWIETNIA 2009 R. REP. A NR 2933/2009, MAGDALENA WITKOWSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE,
DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA I MAGDALENA
WITKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA UL.
SZARA 14/15, 00-420 WARSZAWA Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MENOLLY NOWE POWIŚLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140007858
4. 0000227507 9. TAK 10. 50.000,00 11. 205.300.000,00
12. TAK PRub. 1 1. 205.300.000,00 2. TAK 2 1. NADIA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 141434516 4. 0000308002
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ LUB PROKURENT. PRAWO DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA PRZYSŁUGUJE
SAMODZIELNIE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA. CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: - PIOTR OLBRYŚ
- JOHN PAULGEOGHEGAN - SEAMUS SNR. ROSS
- SEAMUS JNR. ROSS PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. NADIA INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 141434516 4. 0000308002
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 3 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
4 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 5 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 6 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 7 1. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 8 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 9 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 10 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 11 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 12 1. 43
31 Z TYNKOWANIE 13 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 14 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 15 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 16
1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 17
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 18 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 62815. ACOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328787. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.05.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10062/9/762]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. ACOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
KLAUDYNY nr domu 16 nr lokalu 100 kod pocztowy 01-684 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 17.03.2009 R.,
NOTARIUSZ PIOTR PRZYBYSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ NR 23 M 2, REP. A NR 749/2009, AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. TARNOWSKA 2. AGNIESZKA JOANNA 3. 78042310708 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. TARNOWSKA 2. AGNIESZKA JOANNA
3. 78042310708 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 4 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 5 1. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 1. 47 HANDEL DETA-
20 MAJA 2009 R.
LICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 8 1. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 9 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 10 1. 41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 11 1. 42 1 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 12
1. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 13 1. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 14 1. 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 15 1. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
Poz. 62816. „AGERE DE” KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328854. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[PO.IX NS-REJ.KRS/3612/9/969]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON 301060348
3. „AGERE DE” KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina
OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW
WIELKOPOLSKI 2. miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica PIESZA nr domu 39 kod pocztowy
63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA
SPÓŁKI Z DNIA 10.03.2009 R. - REP. A NR
1162/2009, NOTARIUSZ - VIOLETTA ZIÓŁKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. CAŁKA 2. SYLWIA 3. 77011404967
5. 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. STEFANIAK-PLUCIŃSKA 2. EWA
3. 81082708248 5. 8 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. MYJA 2. EMILIA
ANNA 3. 81102409144 5. 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 11000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 8500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE PREZES I JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. CAŁKA 2. SYLWIA 3. 77011404967
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. STEFANIAK-PLUCIŃSKA 2. EWA 3. 81082708248 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MYJA 2. EMILIA ANNA
3. 81102409144 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 1. 65 11 Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 3 1. 65 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 4 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 5 1. 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA
I FUNDUSZE EMERYTALNE 6 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 7 1. 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA
8 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘ-
– 59 –
GOWA; DORADZTWO PODATKOWE 9 1. 82 11
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
Poz. 62817. AVISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328557. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5104/9/87]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. AVISTA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo POMORSKIE powiat M.
SOPOT gmina M. SOPOT miejscowość SOPOT
2. miejscowość SOPOT ulica ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 606/610 kod pocztowy 81-879
poczta SOPOT kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 9 KWIETNIA 2009 ROKU SPORZĄDZONY W KANCELARII
NOTARIALNEJ RENATA GÓRSKA WOJCIECH
KONDRACKI SPÓŁKA CYWILNA W GDAŃSKU
PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA KONDRACKIEGO ZAPISANY W REPERTORIUM A NR 314/2009
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KONIECZKA 2. RAFAŁ WOJCIECH
3. 75011002819 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU JEST SAMODZIELNIE UPOWAŻNIONY
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KONIECZKA
2. RAFAŁ WOJCIECH 3. 75011002819 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46
3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 3 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 1. 47
2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
5 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
6 1. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
8 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Poz. 62818. BRIGL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328903.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 04.05.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10569/9/74]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. BRIGL POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ANTONIEWSKA nr domu 1D kod
pocztowy 02-977 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.03.2009 R. TOMASZ CZYŻEWSKI - NOTARIUSZ W KONSTANCINIE-JEZIORNIE, REP. A - 809/2009 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHECHLIŃSKA 2. BEATA EWA 3. 65122505767 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. CHECHLIŃSKI 2. GRZEGORZ 3. 65052011839
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500
ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CHECHLIŃSKA 2. BEATA EWA 3. 65122505767 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. CHECHLIŃSKI 2. GRZEGORZ 3. 65052011839 4. PROKURA SAMODZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ 2 1. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH,
KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 3 1. 32 13
Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH 4 1. 32 40 Z PRODUKCJA GIER
I ZABAWEK 5 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
6 1. 38 3 ODZYSK SUROWCÓW 7 1. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 8 1. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
9 1. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10 1. 47 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH
Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 1. 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 12 1. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 13 1. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 14 1. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
15 1. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 16 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 17 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 18 1. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 19 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 20 1. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 21 1. 78
30 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 22 1. 82
1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 23 1. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 24 1. 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
Poz. 62819. DREAM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328747. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 04.05.2009.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6127/9/3]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. DREAM PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
OBORNICKI gmina RYCZYWÓŁ miejscowość RYCZYWÓŁ 2. miejscowość RYCZYWÓŁ ulica OBORNICKA nr domu 1 B kod pocztowy 64-630 poczta
RYCZYWÓŁ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI SPORZĄDZONA
W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED E. DOROTĄ DROŻDŻ, NOTARIUSZEM W POZNANIU,
W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU
PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3, DNIA 30 MARCA 2009 ROKU, REP. A NR 2803/2009. ZMIANA
UMOWY SPÓŁKI SPORZĄDZONA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO PRZED E. DOROTĄ DROŻDŻ,
NOTARIUSZEM W POZNANIU, W KANCELARII
NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3, DNIA 23 KWIETNIA 2009 ROKU,
REP. A NR 3977/2009 - ZMIENIONO § 2 UMOWY
SPÓŁKI. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MAŃKOWSKI 2. TOMASZ 3. 76051907771 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. KULUPA 2. ROBERT
3. 69042907634 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MAŃKOWSKI
2. TOMASZ 3. 76051907771 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. KULUPA 2. ROBERT 3. 69042907634
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 31 01
Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 2 1. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 3 1. 31 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW
4 1. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
5 1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 6 1. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 7 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 10 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 11 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
12 1. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 13 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 14 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 15 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 16 1. 73
1 REKLAMA 17 1. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 18 1. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 19 1. 95 24 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO 20 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 62820. E-IMPACT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328933. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.05.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9543/9/658]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczo-
– 60 –
ną odpowiedzialnością 3. E-IMPACT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica NARBUTTA nr domu 41/43 kod pocztowy 02-536 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 6 KWIETNIA 2009 R.
W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZA ANNY BRZOZOWSKIEJ PRZED ASESOREM NOTARIALNYM MARZENĄ AMBROZIAK, REP. A NR
1227/2009, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STRZEŚNIEWSKA 2. ALINA EWA
3. 60011402189 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. STRZEŚNIEWSKI
2. MATEUSZ STANISŁAW 3. 85021821735 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STRZEŚNIEWSKA 2. ALINA EWA
3. 60011402189 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 58 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 2 1. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH,
TELEFONICZNYCH) 3 1. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 4 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 5 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 6 1. 58 21
Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
GIER KOMPUTEROWYCH 7 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 8 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
9 1. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA
ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO
I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 10 1. 59 13
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 11 1. 59 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 12 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I MUZYCZNYCH 13 1. 60 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH 14 1. 60 20
Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 15
1. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 16 1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 17 1. 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 18 1. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 19 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 20 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 21
1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
22 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 23 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 24 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 25 1. 63 91
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 26
1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 27 1. 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 28 1. 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 29 1. 90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
30 1. 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH 31 1. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW
SPORTOWYCH 32 1. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI
FIZYCZNEJ 33 1. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 34 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 35 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
36 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 37 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 38 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 39 1. 73 12 A POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 40 1. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 41
1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 42 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 43 1. 73
20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 62821. „ECOWIATR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328905. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.05.2009.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3542/9/831]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „ECOWIATR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
powiat BARTOSZYCKI gmina GÓROWO IŁAWECKIE miejscowość GÓROWO IŁAWECKIE 2. miejscowość GÓROWO IŁAWECKIE ulica MONIUSZKI
nr domu 3 kod pocztowy 11-220 poczta GÓROWO
IŁAWECKIE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
23.03.2009 R., REP. A NR 3091/2009, NOTARIUSZ
SYLWIA BARUTOWICZ-WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOŚNICKI 2. MARIUSZ 3. 71022711591 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SOŚNICKI 2. MIROSŁAW 3. 76031518133 5. 15 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. SOŚNICKI 2. MARIUSZ 3. 71022711591 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SOŚNICKI 2. MIROSŁAW 3. 76031518133
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA
I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 2 1. 42 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
3 1. 68 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 4 1. 68 20 WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
Poz. 62822. FAAC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000328901. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.05.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9749/9/266]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. FAAC NIERUCHOMOŚCI
20 MAJA 2009 R.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica KOPIJNIKÓW nr domu 12 kod
pocztowy 03-274 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.04.2009 R.
REP. A NR 3340/2009, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ
JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 36 LOK. 12.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. FAAC-S.P.A. Z SIEDZIBĄ W REPUBLICE WŁOSKIEJ 5. 4.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.000.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 4000000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. VITALI 2. GIORGIO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. TYBURSKI 2. JERZY WOJCIECH
3. 64033110217 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 3 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
4 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 5 1. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 6 1. 52 24 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 7 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
8 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 9 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 10 1. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 11 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Poz. 62823. „GC&P” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328924. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4666/9/249]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „GC&P” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBUSKIE powiat GORZOWSKI gmina KOSTRZYN miejscowość KOSTRZYN NAD ODRĄ 2. miejscowość KOSTRZYN
NAD ODRĄ ulica BELGIJSKA nr domu 1 kod pocztowy 66-470 poczta KOSTRZYN NAD ODRĄ kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 24.04.2009 R. NOTARIUSZ TEODOR SKOTARCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE,
REPERTORIUM
A
NR
713/2009.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. „AGRO-BOR LOUISA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 210998094
4. 0000153805 5. 3999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOSCI 199950,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 200000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 199950,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. GDY DZIAŁA ZARZĄD
WIELOOSOBOWY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
– 61 –
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. PIOTROWSKI 2. WITOLD RYSZARD
3. 70041806657 5. PREZES 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 2 1. 52 10
MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 3 1. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA
I WYROBÓW Z MIĘSA 4 1. 46 24 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA SKÓR 5 1. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA
PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 6 1. 46
6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 7 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
8 1. 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
9 1. 46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW
I ROŚLIN 10 1. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 11 1. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY
DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 1. 46
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH
ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 13 1. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 14 1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 15 1. 14 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH 16 1. 15 11 Z WYPRAWA SKÓR,
GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR
FUTERKOWYCH 17 1. 10 1 PRZETWARZANIE
I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA
WYROBÓW Z MIĘSA 18 1. 01 70 Z ŁOWIECTWO
I POZYSKIWANIE ZWIERZĄT ŁOWNYCH, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 19 1. 01
1 UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 20
1. 01 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
Poz. 62824. GRANDTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328939. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3249/9/335]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. GRANDTEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina JUCHNOWIEC KOŚCIELNY miejscowość IGNATKI OSIEDLE 2. miejscowość
IGNATKI OSIEDLE ulica JEŹDZIECKA nr domu
1 kod pocztowy 16-001 poczta KLEOSIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.04.2009 R.
W KN LIDII WŁADYSŁAWY MIESZKOWSKIEJ
W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2253/2009 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. POPŁAWSKI 2. ZBIGNIEW TOMASZ
3. 63072502953 5. 91 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.500
(CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. POPŁAWSKI 2. ZBIGNIEW TOMASZ 3. 63072502953 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. POŁUDNIEWSKI 2. ADAM 3. 51080501792 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 20
Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 1. 26 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH
3 1. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 4 1. 26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO
UŻYTKU 5 1. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 6 1. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 1. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
8 1. 60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 9 1. 61 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 10 1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI
SATELITARNEJ 11 1. 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 12
1. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 13 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 14
1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
15 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 16 1. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 17 1. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 18 1. 64
9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 19 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 20 1. 66 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 21 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 22 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 23 1. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 24 1. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 25 1. 73 1 REKLAMA 26 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 27 1. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28
1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 62825. GRUPA SIERADZKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000328889. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3575/9/997]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. GRUPA SIERADZKI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat BRZOZOWSKI gmina DYDNIA miejscowość
KRZYWE 2. miejscowość KRZYWE nr domu 25 kod
pocztowy 36-204 poczta DYDNIA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 08.04.2009 R.
REP. A NR 3189/2009, KANCELARIA NOTARIALNA
W SANOKU UL. KOŚCIUSZKI 31/4, NOTARIUSZ
STANISŁAW DROZD Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SIERADZKI 2. RADOSŁAW 3. 80110509871 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 ZŁ 6. NIE 2 1. SIERADZKI
2. RAFAŁ 3. 79100211656 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES
ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DO KWOTY 25.000 ZŁ, ZAŚ POWYŻEJ KWOTY
25.000 ZŁ UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. SIERADZKA 2. DANUTA 3. 56030417503 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SIERADZKI 2. RADOSŁAW
3. 80110509871 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 2 1. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 3 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 4 1. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 5 1. 13
PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 6 1. 14
PRODUKCJA ODZIEŻY 7 1. 15 PRODUKCJA SKÓR
I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 8 1. 16
PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH
DO WYPLATANIA 9 1. 17 PRODUKCJA PAPIERU
I WYROBÓW Z PAPIERU 10 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 11 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 12 1. 25 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 13
1. 25 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH
WYROBÓW METALOWYCH 14 1. 31 0 PRODUKCJA MEBLI 15 1. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA
WYROBÓW 16 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA
I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 17 1. 35
11 WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 18
1. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM,
PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 19 1. 39 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 20 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 21 1. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 22 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 23 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 24 1. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 25
1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 26 1. 53
2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 27 1. 55 ZAKWATEROWANIE 28 1. 56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 29 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
30 1. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 31 1. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 32 1. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 33 1. 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
34 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 35 1. 70 2 DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 36 1. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 37 1. 74
2 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 38 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 39 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 40 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 41 1. 93 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA
– 62 –
I REKREACYJNA 42 1. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 43 1. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 44
1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH 45 1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 46
1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH
OKREŚLONYCH TOWARÓW 47 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 48 1. 46
73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 49 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO
I GRZEJNEGO 50 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 51
1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 52
1. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 53 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 54
1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 55 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE
TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO
ZAKWATEROWANIA 56 1. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW
KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 57 1. 55
90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 58 1. 56 10
RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 59 1. 56 2 PRZYGOTOWYWANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 60 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 61 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
Poz. 62826. INTEGRIS SYSTEM IT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000328759. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5579/9/743]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. INTEGRIS SYSTEM IT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica LUTYCKA nr domu 1 kod pocztowy 60-415 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. UMOWA SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY Z DNIA
12.02.2009 R. REP. A NR 573/2009 - NOTARIUSZ
AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA
NOTARIALNA AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA
UL. SOLNA 3/10 W POZNANIU. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 27.04.2009 R. REP. A NR
1971/2009 - NOTARIUSZ AGNIESZKA ZIELIŃSKA-JAROCHA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA
O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI INTEGRIS W. ADAMIAK, P. GABRYELCZYK, R. SZEWCZAK, A. ZIMNIAK SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TRYBIE ART. 551 § 2 KSH ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
CYWILNEJ W DNIU 12 LUTEGO 2009 R. ZMIENIONA UCHWAŁĄ Z DNIA 27 KWIETNIA 2009 R.
WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI: 1) PAWEŁ GABRYELCZYK, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA M. POZNANIA, NR 29485/2001/S. 2) ARKA-
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DIUSZ ZIMNIAK, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ WÓJTA
GMINY DOPIEWO, NR 2627/248/2005. 3) WITOLD
ADAMIAK, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA M.
POZNANIA, NR 29488/2001/S. 4) RADOSŁAW
SZEWCZAK, EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA M.
POZNANIA, NR 29486/2001/S. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ADAMIAK 2. WITOLD BOGDAN
3. 59120400131 5. 1333 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 66.650,00 ZŁ 6. NIE 2 1. GABRYELCZYK
2. PAWEŁ ZBIGNIEW 3. 62092502873 5. 889 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.450,00 ZŁ 6. NIE
3 1. SZEWCZAK 2. RADOSŁAW WŁADYSŁAW
3. 70101102295 5. 889 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 44.450,00 ZŁ 6. NIE 4 1. ZIMNIAK 2. ARKADIUSZ ELIGIUSZ 3. 70120700595 5. 889 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 44.450,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU, ALBO
TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. ADAMIAK 2. WITOLD BOGDAN 3. 59120400131 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GABRYELCZYK 2. PAWEŁ ZBIGNIEW 3. 62092502873 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. SZEWCZAK 2. RADOSŁAW WŁADYSŁAW 3. 70101102295 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 4 1. ZIMNIAK 2. ARKADIUSZ ELIGIUSZ
3. 70120700595 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
2 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW
UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 5 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 6 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 7 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 8 1. 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 9 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 10 1. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 11
1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 13 1. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 14 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 62827. ITAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328897. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.05.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10671/9/288]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. ITAMAR SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WAR-
20 MAJA 2009 R.
SZAWA ulica BEKASÓW nr domu 46 nr lokalu
4 kod pocztowy 02-803 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 24.11.2008 R, ANNA SOBKÓW-KIELAR, NOTARIUSZ WE WROCŁAWIU ZA REP A 6616/2008
17.04.2009 R, IRENA SOBKÓW-KUCMIN, NOTARIUSZ WE WROCŁAWIU ZA REP A 1323/09, ZMIANA: § 7, SKREŚLONO: §§ 29, 30, TEKST JEDNOLITY Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PODZIAŁ 2. UCHWAŁA NWZA CONSSYLIUM SPÓŁKA AKCYJNA Z DNIA 24.11.2008 R.
REP A NR 6603/2008, W SPRAWIE PODZIAŁU
SPÓŁKI, W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 529 §
1 PKT 4 KSH, POPRZEZ PRZENIESIENIE CZĘŚCI
JEJ MAJĄTKU OPISANEGO W PLANIE PODZIAŁU
Z DNIA 15.05.2008 ROKU NA NOWO ZAWIĄZANĄ
SPÓŁKĘ POD FIRMĄ ITAMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKĘ WYDZIELONĄ. PODZIAŁ SPÓŁKI DOKONANY ZOSTAŁ Z KAPITAŁU ZAPASOWEGO, BEZ OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI DZIELONEJ. PRub. Podmioty, z których powstała spółka
1 1. CONSSYLIUM SPÓŁKA AKCYJNA 2. REJESTR
KRS 3. 0000006460 5. 016332250 Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KOPROWSKI 2. JAN MARIA
3. 48040504838 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KOPROWSKI
2. JAN MARIA 3. 48040504838 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 20
Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA, DORADZTWO PODATKOWE 3 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 4 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
DU UPRAWNIONY BĘDZIE DO SAMODZIELNIEJ
REPREZENTACJI. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. STELMACH 2. KATARZYNA
3. 80020408765 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 2 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
3 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
4 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 5 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 6 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 7 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 8 1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ,
Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 9 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 10
1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 1. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 12 1. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 1. 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 14 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 15 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 16 1. 46
43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 17 1. 47 63
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 62828. KDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328765. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.05.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9765/9/304]
Poz. 62829. KOM-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328202. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.05.2009.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1549/9/496]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. KDS GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica SOLEC nr domu 81B nr lokalu A51
kod pocztowy 00-382 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. DATA
AKTU NOTARIALNEGO 06.03.2009 R., KANCELARIA NOTARIALNA BEATA BRYDAK, 05-505 PIASECZNO, UL. PUŁAWSKA 45 LOK. 48, REPERTORIUM A 434/2009 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ZOBNIÓW 2. SZYMON
3. 75060202536 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. STELMACH
2. KATARZYNA 3. 80020408765 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. STELMACH 2. DOMINIK HENRYK
3. 78033000672 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY
CZŁONKÓW. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
UPRANIENI BĘDĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄ-
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. KOM-BUD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M. WŁOCŁAWEK
miejscowość WŁOCŁAWEK 2. miejscowość WŁOCŁAWEK ulica PTASIA nr domu 2A kod pocztowy
87-800 poczta WŁOCŁAWEK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI
Z DNIA 23.02.2009 R.; REP A NR 1022/2009; NOTARIUSZ ANNA SMOLARSKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU. W DNIU 06.04.2009 R.;
REP A NR 2086/2009; NOTARIUSZ ANNA SMOLARSKA KANCELARIA NOTARIALNA WE WŁOCŁAWKU ZMIENIONO § 8 PKT 4, § 9 PKT 2, § 15
PKT 4. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. MASTALERSKA 2. ALEKSANDRA
3. 63121208346 5. 13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. MASTALERSKI
2. KAZIMIERZ 3. 62022310798 5. 12 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA
SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE
– 63 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MASTALERSKI 2. KAZIMIERZ 3. 62022310798 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 2 1. 25 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH
3 1. 35 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 4 1. 38
1 ZBIERANIE ODPADÓW 5 1. 38 2 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW 6 1. 39
0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 7 1. 41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 8 1. 41
2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 9 1. 42 1 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 10
1. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 11 1. 42 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 12 1. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 13
1. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 14 1. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 15 1. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 16 1. 49 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI 17
1. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 18 1. 53 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 19 1. 64 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 20 1. 65 1 UBEZPIECZENIA 21 1. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 22 1. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 23 1. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 24
1. 73 1 REKLAMA 25 1. 73 2 BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 26 1. 74 1 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 27 1. 81 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA
ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 28 1. 81 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW 29
1. 92 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 30 1. 18
1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ 31 1. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 32 1. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 33 1. 66
1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 34 1. 66 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA
I FUNDUSZE EMERYTALNE 35 1. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 36 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 37 1. 82
9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 62830. „KONBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328957. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4487/9/90]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „KONBUD” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
LUBAŃSKI gmina LEŚNA miejscowość KOŚCIELNIKI GÓRNE 2. miejscowość KOŚCIELNIKI GÓRNE
nr domu 21 kod pocztowy 59-820 poczta LEŚNA
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 16.04.2009 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA GRAŻYNĘ STANISŁAWĘ
TURKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W ZGORZELCU PRZY UL. BOHATERÓW II ARMII
WOJSKA POLSKIEGO 10 C/2, REPERTORIUM A NR
1619/2009 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SUSZEK 2. ZBIGNIEW HENRYK
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO DOKONYWANIA
CZYNNOŚCI PRAWNYCH W WYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, NATOMIAST PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. SMOLNIK
2. KAMIL STANISŁAW 3. 85100215392 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SUSZEK 2. ZBIGNIEW HENRYK 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 4 1. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
5 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 6 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
7 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 8 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 9 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 10 1. 43 32
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 11 1. 43
33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 12 1. 43 34 Z MALOWANIE
I SZKLENIE 13 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 14 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 15 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 16 1. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 17 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 18 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 19
1. 52 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW 20 1. 52 29
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 21 1. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 22 1. 70 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Poz. 62831. MAIBANG POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000328806. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3217/9/570]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. MAIBANG POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE
powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW ulica PODKARPACKA nr domu 10 C kod pocztowy
35-082 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 03.04.2009 R. REP. A NR
– 64 –
3367/2009, NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA,
KANCELARIA NOTARIALNA BOHDAN ROJOWSKI
NOTARIUSZ BOGDAN CZERWONKA NOTARIUSZ
SPÓŁKA CYWILNA, 35-032 RZESZÓW UL. ZAMKOWA 9. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SONGPING 2. YU 5. 10 UDZIAŁÓW 1.000 ZŁ
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SŁUPEK 2. JAN 3. 48010604535 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. GAJDEK
2. RYSZARD 3. 74020717316 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45
1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 1. 45 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 1. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 4 1. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA
PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 5 1. 46
3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 1. 45 4 SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
NICH 7 1. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 8 1. 46 5 SPRZEDAŻ
HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 9 1. 46 6 SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 10 1. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 11
1. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 12 1. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 1. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 1. 47 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 15 1. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 1. 47
9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 17 1. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 18 1. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 19 1. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
Poz. 62832. MAK & YING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328870. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.05.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8157/9/108]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. MAK & YING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica PRAWNICZA nr domu 13 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 31.03.2009 R. AGNIESZKA PRZYBYSIAK - NOTARIUSZ W WAR-
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
SZAWIE, REP. A - 2941/2009. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CHEN 2. LINPING
5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300 000
ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 300000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. CHEN 2. LINPING 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
3 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
4 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 1. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
6 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 7 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 8 1. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
9 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 10 1. 73 1 REKLAMA 11
1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 12 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 13 1. 52 10
MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
Poz. 62833. MASTAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000327676. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.05.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6075/9/705]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. MASTAMA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica ZAGŁOBY nr domu 33 nr lokalu 91
kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 12.03.2009 R., MARCIN ŁASKI, KANCELARIA
NOTARIALNA PAWEŁ CUPRIAK I MARCIN ŁASKI,
NOTARIUSZE SPÓŁKA PARTNERSKA, 00-131
WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26 B,
REP. A NR 2262/2009, 3.04.2009 R., AKT NOTARIALNY, REP. A NR 3036/2009 NOTARIUSZ MARCIN ŁASKI, SPÓŁKA PARTNERSKA PAWEŁ CUPRIAK I MARCIN ŁASKI NOTARIUSZE, 00-131
WARSZAWA, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26 B, ZM.
§ 7 UST. 2 I § 13 UST. 2 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FARYS 2. MARCIN
3. 78081506731 5. 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. TOMASZEWSKA
2. MAGDALENA KATARZYNA 3. 74091500141
5. 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
6. NIE 3 1. MARCZYK 2. STANISŁAW WALDEMAR
3. 49110703098 5. 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH
ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA
SPRAW SPÓŁKI W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. TOMASZEWSKA 2. MAGDALENA KATARZYNA
20 MAJA 2009 R.
3. 74091500141 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. FARYS 2. MARCIN 3. 78081506731 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MARCZYK 2. STANISŁAW WALDEMAR 3. 49110703098 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 2 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 3 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 4 1. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 1. 56 10
B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
6 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
PÓŁPRODUKTÓW 7 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 8 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
9 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
10 1. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 11 1. 52
10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
POZOSTAŁYCH TOWARÓW 12 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Poz. 62834. „MAXX KUCHNIE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000328975. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2009.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8379/9/754]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „MAXX KUCHNIE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica WIEDEŃSKA nr domu 103 kod pocztowy 60-683 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13 LUTEGO 2009 ROKU, NOTARIUSZ ANNA SOŁTYSIŃSKA-SKONIECZNA, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU PRZY UL. GARBARY
71/42, REP. A NR 1511/2009 20 KWIETNIA 2009 ROKU, REP. A NR 3876/2009, TAMŻE - ZMIANA § 20
UMOWY SPÓŁKI. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WIENKE 2. TOMASZ MAREK
3. 68081711796 5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. INTERPOLEN B.V.
5. 850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
42.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ
REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WIENKE 2. TOMASZ MAREK 3. 68081711796
5. PREZES 6. NIE 2 1. DAMMERS 2. GEORGE JAN
5. WICEPREZES 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46
4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 2 1. 46 73 SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 3 1. 47 7 SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 1. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 1. 47
9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
– 65 –
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 6 1. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 7 1. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 8 1. 73
1 REKLAMA 9 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 10 1. 74 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TŁUMACZENIAMI 11 1. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 1. 46 15 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH 14 1. 46 18 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ
W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 15 1. 46 19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 16 1. 46 69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 17
1. 46 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 18 1. 47 19 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 20 1. 49 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 21 1. 95 22 NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
Poz. 62835. „NAILS FOR NATURE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000328927. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4634/9/484]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „NAILS FOR NATURE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat
ŻAGAŃSKI gmina ŻAGAŃ miejscowość ŻAGAŃ
2. miejscowość ŻAGAŃ ulica SPÓŁDZIELCZA
nr domu 2 kod pocztowy 68-100 poczta ŻAGAŃ
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 10.04.2009 R. NOTARIUSZ GRRAŻYNA KRYSTYNA WACHNIK, KANCELARIA NOTARIALNA
W LUBSKU, REPERTORIUM A NR 2150/2009.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. MACHELEIDT 2. IRENEUSZ 3. 64051914938
5. 5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00
ZŁ 6. NIE 2 1. MACHENY 2. INA 5. 5 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MACHELEIDT 2. IRENEUSZ
3. 64051914938 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MACHENEY 2. INA 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 20 42
Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH
I TOALETOWYCH 2 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 3 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 4 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 5 1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 6 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 7 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 8 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 9 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 62836. POLSKIE SKŁADY WĘGLOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000328348. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.05.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8779/9/158]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. POLSKIE SKŁADY WĘGLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica OKOPOWA nr domu
56 nr lokalu 249 kod pocztowy 01-042 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. DNIA 24.03.2009 R., PRZED NOTARIUSZEM
EWĄ BIENIEK W JEJ KANCELARII NOTARIALNEJ
W WARSZAWIE PRZY ULICY OKOPOWEJ 56 LOK.
3, TRZECH WSPÓLNIKÓW JADWIGA KRAWCZYK,
WŁODZIMIERZ KRAWCZYK I PIOTR KRAWCZYK
ZAWARLI UMOWĘ SPÓŁKI Z O.O. REPERTORIUM
A NR 2678/2009 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KRAWCZYK 2. JADWIGA
3. 57091603281 5. 980 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. PREZES ZARZĄDU 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO
SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. KRAWCZYK 2. JADWIGA 3. 57091603281 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 14 11
Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ 2 1. 14 12
Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ 3 1. 14 13
Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 4 1. 14 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY 5 1. 14 19
Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 6 1. 14 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH 7 1. 14 3 PRODUKCJA
ODZIEŻY DZIANEJ 8 1. 14 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH 9 1. 14 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ 10 1. 15
20 Z PRODUKCJA OBUWIA 11 1. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 12 1. 16 21
Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT
WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 13 1. 16 22
Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 14 1. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH
DLA BUDOWNICTWA 15 1. 16 24 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 16 1. 18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POLIGRAFIĄ 17 1. 18 11 Z DRUKOWANIE GAZET
18 1. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 19 1. 18
13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 20 1. 18 14
Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 21
1. 28 1 PRODUKCJA MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 22 1. 28 21 Z PRODUKCJA PIECÓW,
PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH 23 1. 28 23
Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO,
Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH 24 1. 28 24 Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH 25 1. 28 25
Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ
CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 26 1. 28 30
Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 27 1. 29 20 Z PRODUKCJA NADWOZI
DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA
PRZYCZEP I NACZEP 28 1. 29 3 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 29 1. 30 9 PRODUKCJA SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 30 1. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 31 1. 31 02 Z PRODUKCJA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MEBLI KUCHENNYCH 32 1. 31 03 Z PRODUKCJA
MATERACÓW 33 1. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 34 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 35
1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 36 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 37 1. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 38 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 39 1. 42 13
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 40 1. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH 41 1. 42 9 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 42 1. 43
1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 43 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 44 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 45 1. 43 13
Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 46 1. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 47 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 48 1. 43 32
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 49 1. 43
33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 50 1. 43 34 Z MALOWANIE
I SZKLENIE 51 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 52 1. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 53 1. 43 91
Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 54 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 55 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
56 1. 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 57 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 58 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 59 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 60 1. 45 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 61 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 62 1. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 63 1. 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH 64 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 65 1. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 66 1. 46 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 67 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 68 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 69 1. 46 14
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 70 1. 46 15
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH 71 1. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW
FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 72 1. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 73 1. 46 18
– 66 –
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 74 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 75 1. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 76
1. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 77 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
78 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 79 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 80 1. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 81 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
82 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 83 1. 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 84 1. 49 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI 85 1. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 86 1. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT
LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 87 1. 49 4 TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 88 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 89 1. 49 42
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 90 1. 52 10 MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 91 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 92 1. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 93
1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 94 1. 52 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW 95 1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH
PRZEŁADUNKOWYCH 96 1. 52 29 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 97 1. 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 98 1. 52 29
B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 99 1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
100 1. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
101 1. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 102 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 103 1. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
104 1. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC
POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA
NAMIOTOWE 105 1. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 106 1. 56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 107 1. 56
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 108 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 109 1. 56 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 110
1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 111 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 112 1. 56
30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 113 1. 59 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 114 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 115 1. 59
12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 116 1. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 117 1. 59 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z PROJEKCJĄ FILMÓW 118 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I MUZYCZNYCH 119 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 120 1. 62 02
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI 121 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 122 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 123 1. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ;
DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 124
1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 125 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 126 1. 63
9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 127 1. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI INFORMACYJNYCH 128 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 129 1. 64 1 POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
130 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 131 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 132 1. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH
INSTYTUCJI FINANSOWYCH 133 1. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 134 1. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 135 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 136 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 137 1. 66 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI 138 1. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH
139 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 140 1. 66 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
141 1. 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ
RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
142 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 143 1. 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 144 1. 66
30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 145 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 146 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 147 1. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 148 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 149 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 150
1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 151 1. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 152
1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 153 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 154 1. 71 20 BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 155 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 156 1. 73 1 REKLAMA 157
1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 158 1. 73 12 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REPREZENTOWANIEM MEDIÓW 159 1. 73 12
A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
160 1. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH 161 1. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 162
1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH
MEDIACH 163 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 164 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
165 1. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY-
20 MAJA 2009 R.
KLI 166 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 167
1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 168 1. 77 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 169 1. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 170 1. 77 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP. 171 1. 77 29
Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 172 1. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH 173 1. 77 31 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 174 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 175
1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 176 1. 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO 177 1. 77
35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW
TRANSPORTU LOTNICZEGO 178 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 179 1. 77
40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 180 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 181 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 182 1. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 183 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 184 1. 79 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 185 1. 79 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 186 1. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 187 1. 79 11
B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 188 1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 189 1. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 190
1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
191 1. 81 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW 192 1. 81 21
Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 193 1. 81 22
Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 194 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 195 1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 196 1. 82 11
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 197 1. 82 19
Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 198 1. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 199
1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 200
1. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 201 1. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 202 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 203 1. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 204 1. 95
NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 205 1. 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO
206 1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 207
1. 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU
(TELE)KOMUNIKACYJNEGO 208 1. 95 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 209 1. 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO
SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 210 1. 95 22
– 67 –
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU
UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO
Poz. 62837. PRACOWNIA PROJEKTOWA „ARCH-US” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000328907. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.05.2009.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3193/9/433]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON 008037356 NIP
8512007475 3. PRACOWNIA PROJEKTOWA
„ARCH-US” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI 4. nazwa rejestru
RHB nr w rejestrze 557 nazwa sądu prowadzącego
rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA)
miejscowość MIERZYN 2. miejscowość MIERZYN
ulica WSPÓLNA nr domu 54 kod pocztowy 72-006
poczta MIERZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 1.) AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LUTEGO 1989 R. REP, A NR 724/1989, NOTARIUSZ
SŁAWOMIRA MILCZANOWSKA, PAŃSTWOWE
BIURO NOTARIALNE W SZCZECINIE - UMOWA
SPÓŁKI; 2.) AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LUTEGO
2009 R. REP. A NR 675/2009, NOTARIUSZ IZABELA
BEATA NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE - ZMIENIONO: § 3, § 4, § 7, § 8, § 9, § 11, § 16, § 22 UMOWY
SPÓŁKI, (UCHWAŁĘ NR 2 Z DNIA 17 LUTEGO 2009
R. O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI SPROSTOWANO
UCHWAŁĄ Z DNIA 22 KWIETNIA 2009 R. - AKT NOTARIALNY REP. A NR 1963/2009, NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE).
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. DĄBROWSKI 2. JAKUB JERZY 3. 42072500475
5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
7.500,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 7500,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja 1 1. 17.02.2009 R.,
UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI NR 4 Z DNIA 17.02.2009, AKT NOTARIALNY REP. A NR 675/2009, NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. 3. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRub. Dane likwidatorów 1 1. DĄBROWSKI 2. JAKUB JERZY
3. 42072500475 Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu
lub unieważnieniu spółki 1. 17.02.2009 R., UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NR
4 Z DNIA 17.02.2009, AKT NOTARIALNY REP. A NR
675/2009, NOTARIUSZ IZABELA BEATA NAJMRODZKA MŁODOJEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE. 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 62838. „PURUS POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000328938. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.05.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10714/9/666]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „PURUS POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica JAGIELLOŃSKA nr domu 67A kod
pocztowy 03-303 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.03.2009 ROK,
NOTARIUSZ PAWEŁ ZBIGNIEW CUPRIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. GRZYBOWSKA 2 LOK. 26 B, REPERTORIUM A NR
2531/2009. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SZAUDEL 2. MARIUSZ
3. 81082604292 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. SZAUDEL
2. MARIUSZ 3. 81082604292 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 21
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA
I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 2 1. 66
29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
3 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 4 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE 5 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 6 1. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 9 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 10 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 12 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 13 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 14 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 15 1. 94 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW 16 1. 94
12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH
Poz. 62839. ROL-GIERKINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328772.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[TO.VII NS-REJ.KRS/1933/9/173]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. ROL-GIERKINY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat GRUDZIĄDZKI gmina RADZYŃ CHEŁMIŃSKI miejscowość RADZYŃ CHEŁMIŃSKI 2. miejscowość RADZYŃ CHEŁMIŃSKI ulica FIJEWO
nr domu 7 kod pocztowy 87-220 poczta RADZYŃ
CHEŁMIŃSKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 01.04.2009 R., AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W GRUDZIĄDZU UL. SIKORSKIEGO 38, NOTARIUSZ ELŻBIETA
MILAN-SZYMAŃSKA, REPERTORIUM A NR
3372/2009 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KAWSKI 2. TOMASZ KAZIMIERZ
3. 67032106410 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH
ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KAWSKI 2. TOMASZ
KAZIMIERZ 3. 67032106410 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 11
Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM
RYŻU 2 1. 01 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 3 1. 01 19
Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 4 1. 01 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW
OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH
5 1. 01 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW
I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW
6 1. 01 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN
WIELOLETNICH 7 1. 01 4 CHÓW I HODOWLA
ZWIERZĄT 8 1. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
9 1. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 10 1. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 11 1. 02 10
Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA
PRODUKTÓW LEŚNYCH 12 1. 02 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA 13 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU,
NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 14 1. 46 22
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 15
1. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 16 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 17 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 18 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 19 1. 77 31
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH
Poz. 62840. „SKORPAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328860. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 04.05.2009.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2424/9/819]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „SKORPAL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI
gmina SKOROSZYCE miejscowość SKOROSZYCE
2. miejscowość SKOROSZYCE ulica ŁĄKOWA
nr domu 1 kod pocztowy 48-320 poczta SKOROSZYCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 11.03.2009 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA KONOPNICKA-PĘK, KANCELARIA NOTARIALNA
W OPOLU, REP. A NR 780/2009 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WARZOCHA
2. AGNIESZKA DANUTA 3. 82093012489
5. 3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. OWCZAREK 2. PIOTR 3. 51062802790
5. 3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
6. NIE 3 1. SZENDERA 2. HENRYK JÓZEF
3. 53082703639 5. 3 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 9000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WARZOCHA 2. AGNIESZKA DANUTA 3. 82093012489
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 38 21
Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 2 1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPA-
– 68 –
DÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 3 1. 38 12
Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
4 1. 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 5 1. 19 20
Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 6 1. 23 51
Z PRODUKCJA CEMENTU 7 1. 23 52 Z PRODUKCJA WAPNA I GIPSU 8 1. 23 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ 9 1. 20 20 Z PRODUKCJA
PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW
AGROCHEMICZNYCH 10 1. 10 91 Z PRODUKCJA
GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 11 1. 20 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW
I PIGMENTÓW 12 1. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 13 1. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 14 1. 39
00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 15 1. 23
69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z BETONU, GIPSU I CEMENTU 16 1. 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 17 1. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 18 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 19 1. 46 75
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 20 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 21 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 22 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 23 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 24 1. 46 13
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 25 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 26 1. 70 22 Z POZOSTAŁE
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 27
1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Poz. 62841. „SŁONECZNE ŁANY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000328904. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3740/9/231]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „SŁONECZNE ŁANY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat GIŻYCKI gmina RYN miejscowość STERŁAWKI WIELKIE 2. miejscowość STERŁAWKI WIELKIE nr domu 69 a kod pocztowy 11-520
poczta RYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 08.04.2009 R. - NOTARIUSZ JÓZEFA
TOMASZEWSKA-CZERWONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GIŻYCKU, REP. A NR 2223/2009
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. „UPAŁTY-ROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 790126396 4. 0000061928
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
1.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. „MARKROL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 790242820 4. 0000034522 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE
3 1. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE „PERKUN”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 790012563 4. 0000174453 5. 10 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE
4 1. POTEJKO RZYMOWSKA 2. KATARZYNA
3. 79020615527 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE 5 1. RZYMOWSKI
2. JAN 3. 54110109515 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w
skład organu 1 1. ZAGRODNY 2. HENRYK
3. 53041304059 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. BARANOWSKA 2. HANNA JOLANTA
3. 57052107346 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GŁADCZUK 2. ZOFIA 3. 50040815706 2 1. RZYMOWSKI 2. JAN 3. 54110109515 3 1. BARANOWSKI 2. ANDRZEJ WIESŁAW 3. 57090504897
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 2 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 3 1. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 4 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW CHEMICZNYCH 5 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 1. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 7 1. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
Poz. 62842. TAVOLA COLDA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000328799. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3288/9/218]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. TAVOLA COLDA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA
WOLA miejscowość STALOWA WOLA 2. miejscowość STALOWA WOLA ulica ENERGETYKÓW
nr domu 11 nr lokalu 26 kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.11.2008 R. REP. A NR
14512/2008, NOTARIUSZ TOMASZ BORZĘCKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI
AL.JANA PAWŁA II 25 25.02.2009 R. REP. A NR
1783/2009, NOTARIUSZ TOMASZ BORZĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI
AL.JANA PAWŁA II 25 - ZMIANA PAR. 7 04.04.2009 R.
REP. A NR 3067/2009, NOTARIUSZ TOMASZ BORZĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI AL.JANA PAWŁA II 25 - ZMIANA PAR.
7 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. PEDEVILLA 2. SERGIO CARLO 5. 100 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50.000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W PRZYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZESA - CZŁONKA ZARZĄDU. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NYCZ
2. ANDRZEJ STEFAN 3. 61093001619 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 4 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 5 1. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
20 MAJA 2009 R.
6 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 7 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 8 1. 56
30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 9 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 10 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 11 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 12 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 13 1. 81
21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 14 1. 86 90
D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 15 1. 86 90
E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 16 1. 96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH
Poz. 62843. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328868. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9338/9/140]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
ZGODA nr domu 4 kod pocztowy 00-018 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. DNIA 03.04.2009 R. PRZED NOTARIUSZEM W WARSZAWIE ANETĄ LESZCZYŃSKĄ,
W JEJ KANCELARII PRZY ULICY MELOMANÓW
NR 10 LOK. 4, REPERTORIUM A NR 1653/2009
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. SZCZYPEK 2. SŁAWOMIR 3. 59070500017
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. WŁODARCZYK 2. TADEUSZ
JANUSZ 3. 45040900978 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH 6. NIE
3 1. ŻURAWSKI 2. ANDRZEJ ROBERT
3. 62072813456 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 30000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWAJ CZŁONKOWIE
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŻURAWSKI 2. ANDRZEJ ROBERT
3. 62072813456 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. SZCZYPEK 2. SŁAWOMIR 3. 59070500017
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. WŁODARCZYK
2. TADEUSZ JANUSZ 3. 45040900978 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH
2 1. 10 8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 3 1. 11 0 PRODUKCJA NAPOJÓW 4 1. 18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ 5 1. 26 20
Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 6 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 7 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 8 1. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 9 1. 43
1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 10 1. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH
I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 11
1. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 12 1. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 13 1. 46
– 69 –
4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 14 1. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA
NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 15 1. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 16 1. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 17 1. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 18
1. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19
1. 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
20 1. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21 1. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22 1. 47
5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 23 1. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 24
1. 47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 25 1. 47
9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 26 1. 56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 27 1. 56 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 28
1. 56 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 29 1. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 30 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 31 1. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 32
1. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 33 1. 73 1 REKLAMA 34 1. 79 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 35
1. 79 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ
ZWIĄZANE 36 1. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 37
1. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 62844. WIDENET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328941. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[BI.XII NS-REJ.KRS/3248/9/934]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. WIDENET SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina JUCHNOWIEC KOŚCIELNY miejscowość IGNATKI OSIEDLE 2. miejscowość
IGNATKI OSIEDLE ulica JEŹDZIECKA nr domu
1 kod pocztowy 16-001 poczta KLEOSIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 28.04.2009 R.
W KN LIDII WŁADYSŁAWY MIESZKOWSKIEJ
W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 2259/2009 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. POŁUDNIEWSKI 2. ADAM 3. 51080501792 5. 91
(DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.500 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. POŁUDNIEWSKI
2. ADAM 3. 51080501792 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. POPŁAWSKI 2. ZBIGNIEW TOMASZ 3. 63072502953 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 20
Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 1. 26 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH 3 1. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 4 1. 26 40 Z PRODUKCJA
ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO
UŻYTKU 5 1. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 6 1. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 1. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
8 1. 60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 9 1. 61 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 10 1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI
SATELITARNEJ 11 1. 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 12
1. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 13 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 14
1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
15 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 16 1. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 17 1. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 18 1. 64
9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 19 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 20 1. 66 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 21 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 22 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 23 1. 70
DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 24 1. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 25 1. 73 1 REKLAMA 26 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 27 1. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28
1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 62845. YANTAR YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328919.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.05.2009.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4183/9/183]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. YANTAR YACHTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica DOKI
nr domu 1 kod pocztowy 80-958 poczta GDAŃSK
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 6 MARCA 2009, REPERTORIUM A NR 1990/2009, SPORZĄDZONY PRZED
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
NOTARIUSZEM RYSZARDEM DOMŻAŁEM W JEGO KANCELARII W RASZYNIE, PRZY ALEI KRAKOWSKIEJ NR 29 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WARMUS INVESTMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 010728509 4. 0000142804 5. 80 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 40.000 ZŁ 6. NIE 2 1. JEWSIENIA 2. DAMIAN 3. 76011306316 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONYCH JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI PODMIOTU SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE,
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. JEWSIENIA 2. DAMIAN
3. 76011306316 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 23
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
2 1. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 3 1. 24
10 Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW,
ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH
4 1. 24 20 Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW,
KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI 5 1. 24 31 Z PRODUKCJA PRĘTÓW
CIĄGNIONYCH NA ZIMNO 6 1. 24 32 Z PRODUKCJA WYROBÓW PŁASKICH WALCOWANYCH NA
ZIMNO 7 1. 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO 8 1. 25 11 Z PRODUKCJA
KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
9 1. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 10 1. 25 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 11 1. 25 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO
CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
12 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE
POWŁOK NA METALE 13 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 14
1. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 15 1. 27 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 16 1. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 17 1. 27 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH
PRZEWODÓW I KABLI 18 1. 28 11 Z PRODUKCJA
SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW
LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 19 1. 28 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO
I PNEUMATYCZNEGO 20 1. 28 13 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK 21 1. 28 15
Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 22 1. 29 31 Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 23 1. 30 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH
24 1. 30 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH I SPORTOWYCH 25 1. 33 15 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 26 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 27
1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 28 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 29 1. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 30 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 31
1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 32 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDO-
– 70 –
WĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 33 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 34 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
35 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 36 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 37 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 38 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 39 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 40 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 41 1. 43
31 Z TYNKOWANIE 42 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 43 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 44 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 45
1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 46
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 47 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 48 1. 46 14
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 49 1. 46 63
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE
ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 50 1. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 51
1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 52
1. 50 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY
PASAŻERSKI 53 1. 50 20 Z TRANSPORT MORSKI
I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 54 1. 50 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI 55
1. 50 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY
TOWARÓW 56 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 57
1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA
Poz. 62846. Z P BAUCEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000328800. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4117/9/540]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. Z P BAUCEM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat
TARNOWSKI gmina ŻABNO miejscowość NIEDOMICE 2. miejscowość NIEDOMICE ulica KOLEJOWA nr domu 7 kod pocztowy 33-132 poczta NIEDOMICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 27.03.2009 R. - UMOWA SPÓŁKI, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ROBERTA KULESZĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W TARNOWIE, REP. A NR 1441/2009 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BAŁUT 2. ANDRZEJ
JANUSZ 3. 67032707772 5. 36 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 600 ZŁ 6. NIE 2 1. BAŁUT 2. EWA
MAŁGORZATA 3. 66052309788 5. 24 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 400 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 6000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
organu 1 1. BAŁUT 2. EWA MAŁGORZATA
3. 66052309788 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 23 51
Z PRODUKCJA CEMENTU 2 1. 45 1 HURTOWA
SPRZEDAŻ POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
3 1. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW
CHEMICZNYCH 4 1. 22 PRODUKCJA WYROBÓW
Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 5 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 6 1. 25
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
7 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI 8 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 9 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
g) Spółki akcyjne
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 62847. ICDN24 SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000328672. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4037/9/81]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka akcyjna
3. ICDN24 SPÓŁKA AKCYJNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW
gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2. miejscowość KRAKÓW ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 41E kod pocztowy 31-864 poczta
KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 10 LUTY 2009 ROKU, NOTARIUSZ PIOTR
TOMASZEK PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY UL. TARŁOWSKIEJ
5/6, REPERTORIUM A NR 1291/2009 22 KWIETNIA
2009 ROKU, ASESOR NOTARIALNY RADOSŁAW
CHORABIK ZASTĘPCA NOTARIUSZA W KRAKOWIE DOROTY MITKI PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ
PRZY UL. LUBICZ 3, REPERTORIUM A NR
2382/2009 ZMIANIE ULEGŁ § 6 UST. 1 STATUTU
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 4. NIE 5. NIE
Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza 1 1. COMARCH CORPORATE FINANCE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 5. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 100000,00 ZŁ 2. 175000,00 ZŁ 3. 1000
4. 100,00 ZŁ 5. 100000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji
1 1. SERIA A 2. 1000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Rub. 11. 1. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ ZA SPÓŁKĘ I REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
2 (DWÓCH)CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FILIPIAK 2. JANUSZ
3. 52080301917 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. TARAŃSKI 2. KONRAD 3. 74102214072 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RYMARCZYK 2. ZBIGNIEW 3. 74031716513 2 1. SALWIŃSKI 2. WOJCIECH 3. 70073009372 3 1. BELDZIK 2. ADAM
3. 80122204072 4 1. HOMEL 2. TOMASZ
3. 75032204212 5 1. SMOLIŃSKA 2. MARIA
3. 53121506384 Rub. 3. Prokurenci 1 1. MAURER
2. KATARZYNA 3. 74091409662 4. PROKURA
ŁĄCZNA-PROKURENT JEST UPOWAŻNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 2 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 3 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 4 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
5 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
20 MAJA 2009 R.
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 6 1. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 7 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 8 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 9 1. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 10
1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 11
1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 12 1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 1. 46
5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII
INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 14 1. 46
6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 15 1. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 16 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
n) Stowarzyszenia
Poz. 62848. STOWARZYSZENIE MUSICA PATRIA.
KRS 0000328902. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2009.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4039/9/883]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. stowarzyszenie
3. STOWARZYSZENIE MUSICA PATRIA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica WSPÓLNA
nr domu 17 nr lokalu 17 kod pocztowy 61-479 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 14.01.2009 R., 04.04.2009 R., SKREŚLONO PKT L W § 35, UWCHWALONO TEKST JEDNOLITY. 25.04.2009 R., ZMIENIONO § 28, UCHWALONO TEKST JEDNOLITY. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 8. Organ sprawujący nadzór 1. PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. MĄDRY 2. ALINA MARIA 3. 70071107928
5. PREZES ZARZĄDU 2 1. MIRSKA 2. ANNA MARIA
3. 84120904460 5. WICEPREZES ZARZĄDU
3 1. GRUNWALD 2. IZABELA ANNA 3. 76092103361
5. WICEPREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru
1 1. KOMISJA REWIZYJNA PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. CHAŁUPKA
2. JADWIGA 3. 85092905545 2 1. RACZYŃSKI
2. MAREK 3. 82100205138 3 1. SOBKOWIAK 2. NATALIA 3. 83061505565
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 17 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 2 1. 18
1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ 3 1. 18 2 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
4 1. 32 2 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 5 1. 32 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ 7 1. 33 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 8 1. 47 4 SPRZEDAŻ
DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 1. 47
5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10 1. 47 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ
I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 1. 47 7 SPRZEDAŻ DETA-
– 71 –
LICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12
1. 47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 13 1. 47
9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 14 1. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 15 1. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 16 1. 59 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 17 1. 59 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 18
1. 60 1 NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH 19 1. 60 2 NADAWANIE PROGRAMÓW
TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 20 1. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 21 1. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ;
DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 22
1. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 23 1. 72 2 BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 24
1. 73 1 REKLAMA 25 1. 74 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
26 1. 74 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 27 1. 77 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC
CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 28 1. 78
1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 29 1. 78 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY
TYMCZASOWEJ 30 1. 78 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 31 1. 79 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 32 1. 82 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW 33 1. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 34 1. 84 1 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ORAZ POLITYKA GOSPODARCZA I SPOŁECZNA 35 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 36 1. 90 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 37 1. 91 0 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z KULTURĄ 38 1. 93 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 39 1. 94 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW
ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH 40
1. 94 9 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 41 1. 95 2 NAPRAWA
I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 42 1. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ Rub. 3. Cel działania organizacji 1. STOWARZYSZENIE JEST ZAWIĄZANE DLA: A) PROPAGOWANIA MUZYKI POLSKIEJ, ZGROMADZONEJ W ARCHIWACH ZARÓWNO NA TERENIE POLSKI, JAK
I NA ŚWIECIE. B) WSPIERANIA POLSKIEJ KULTURY MUZYCZNEJ. C) WSPIERANIA ORGANIZACYJNEGO I RZECZOWEGO OSÓB FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE PODEJMUJĄ DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROPAGOWANIEM
MUZYKI POLSKIEJ. D) WYMIANY DOŚWIADCZEŃ
W ŚRODOWISKU AKADEMICKIM. E) KSZTAŁCENIA STUDENTÓW. F) PROMOCJI DAWNYCH
I WSPÓŁCZESNYCH KOMPOZYTORÓW. G) STWORZENIA BAZY DANYCH ZACHOWANYCH RĘKOPISÓW I DRUKÓW MUZYCZNYCH W ARCHIWACH
NA TERENIE POLSKI WRAZ Z ICH INCIPITAMI MUZYCZNYMI. H) ORGANIZACJI SZEROKO ZAKROJONYCH KAMPANII INFORMACYJNYCH I PROJEKTÓW POBUDZAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA
MUZYCZNE SPOŁECZEŃSTWA. CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 1. ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
CJA WE WSZELKICH RELACJACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ KONSOLIDACJA INTERESÓW ŚRODOWISKA NAUKOWCÓW I MUZYKÓW W DZIAŁANIU PROPAGUJĄCYM POLSKĄ KULTURĘ MUZYCZNĄ, PRZEDE WSZYSTKIM W ODNIESIENIU
DO: - STATUSU MUZYKA I NAUKOWCA- MUZYKOLOGA, - MATERIALNYCH WARUNKÓW WYKONYWANIA MISJI MUZYKA I NAUKOWCA-MUZYKOLOGA, - DOSKONALENIA PRAWA AUTORSKIEGO W TYM ZAKRESIE. 6. KSZTAŁTOWANIE ZA-
SAD ETYKI ZAWODOWEJ ŚRODOWISKA MUZYKÓW I MUZYKOLOGÓW ORAZ DZIAŁANIA NA
RZECZ PRZESTRZEGANIA TYCH ZASAD. 7. EDUKACJA W ZAKRESIE MUZYKI POLSKIEJ ORAZ
PROMOCJA MUZYKI POLSKIEJ W PROGRAMACH
NAUCZANIA DZIECI I MŁODZIEŻY. 8. INICJOWANIE I PROWADZENIE WSZECHSTRONNYCH DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I DOKUMENTACYJNYCH
W DZIEDZINIE MUZYKI POLSKIEJ. 9. PROMOCJA
MŁODYCH TALENTÓW.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
KRAJOWEJ I MIĘDZYNARODOWEJ W DZIEDZINIE
PROMOCJI MUZYKI POLSKIEJ. 2. BUDZENIE ZROZUMIENIA I SZACUNKU DLA MUZYKI POLSKIEJ
PRZEZ ZBLIŻANIE I POPULARYZOWANIE JEJ
PIĘKNA. 3. PODNOSZENIE POZIOMU PROGRAMOWEGO I ORGANIZACYJNEGO KRAJOWYCH
FESTIWALI I INNYCH IMPREZ KULTURALNYCH.
4. PROMOCJA I POPIERANIE DZIAŁAŃ PRZYCZYNIAJĄCYCH SIĘ DO UPOWSZECHNIANIA TWÓRCZOŚCI W SPOŁECZEŃSTWIE. 5. REPREZENTA-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 72 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
b) Spółki jawne
Poz. 62849. AGUS JERZY NOWAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000096779. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7204/9/330]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62850. „ALFINE” PRZEDSIĘBIORSTWO ELEKTRONIKI PROFESJONALNEJ ZYGFRYD GŁUCHY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000088021. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7030/9/487]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2009 okres 2008
ROK 1 3. 2008 ROK
Poz. 62851. ALUS M. REJS, J. REJS SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000212923. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.07.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2511/9/396]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 62852. APTEKA SPÓŁKA JAWNA - EMILIA
FARON, WŁADYSŁAW FARON, MARCIN FARON.
KRS 0000060350. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4727/9/467]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 62853. „AWA” SPÓŁKA JAWNA W. ROSÓŁ
I WSPÓLNICY. KRS 0000252723. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.03.2006.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3445/9/933]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
180113204 wpisać: 2. REGON 180113204 NIP
8133471895 wykreślić: 3. AWA SPÓŁKA JAWNA,
W.BUCZEK I WSPÓLNICY wpisać: 3. „AWA”
SPÓŁKA JAWNA W.ROSÓŁ I WSPÓLNICY
20 MAJA 2009 R.
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.04.2009 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: § 2,
§ 6, § 13 UMOWY SPÓŁKI 28.04.2009 R. ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BUCZEK
2. WITOSŁAW HENRYK 3. 58010105974 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE wpisać: 2 1. ROSÓŁ 2. WIESŁAW 3. 58081305530 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. BUCZEK 2. WITOSŁAW 3. 58010105974 wpisać: 2 1. ROSÓŁ 2. WIESŁAW 3. 58081305530
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH. 2 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 3 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY
POJAZDÓW MECHANICZNYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 4 1. 60 24 TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 5 1. 63 1 PRZEŁADUNEK TOWARÓW,
MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 6 1. 63 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 7 1. 65 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE 8 1. 66 03 UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE 9 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 1. 67 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI 11 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 12
1. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ
OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 13 1. 45 BUDOWNICTWO 14 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 15 1. 74 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII
16 1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 17
1. 74 40 Z REKLAMA 18 1. 74 50 REKRUTACJA
I UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKÓW 19 1. 74 87
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA 20
1. 80 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH
I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA 21 1. 80 42
B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 22 1. 90 02 Z GOSPODAROWANIE ODPADAMI 23 1. 37 PRZETWARZANIE
ODPADÓW wpisać: 24 1. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK
SUROWCÓW 25 1. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 26 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 27 1. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 28 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 29 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 30 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
31 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 32 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 33 1. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 34 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 35 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 36 1. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 37 1. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 38 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 39 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 40 1. 73 1 REKLAMA 41
– 73 –
1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
42 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 43 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 44 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 45 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
46 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 47
1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Poz. 62854. AWEG EDWARD KOWALSKI ANASTAZJA KOWALSKA VIOLETTA KWIATKOWSKA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000021802. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.06.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3609/9/455]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62855. „B&B” ANDRZEJ BACHMIŃSKI, JAN
BOBEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000010448. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6391/9/46]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 62856. BERK NIERUCHOMOŚCI ARCHUTOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000023032. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.06.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9868/9/608]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. POSTANOWIENIE
Z DN. 17.04.2009 R. ZA OKRES 01.01.2008 31.12.2008
Poz. 62857. „BRAFARMA ZDANOWSKI SPÓŁKA
JAWNA”. KRS 0000091427. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.02.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7777/9/285]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 62858. BUDOWLANA SPÓŁKA INŻYNIERSKA
P. LIBRONT, M. SENDOR SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000192476. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.02.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6662/9/787]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
1 STYCZNIA 2008 - 31 GRUDNIA 2008
1 3. 1 STYCZNIA 2008 - 31 GRUDNIA 2008
Poz. 62859. CUKIERNICTWO PIEKARSTWO TOMASZ
GRAŻYNA JAN VOGT SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000086523. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4732/9/783]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 62860. DAMIX ARTUR ZYCH, PIOTR HOJDAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000102335. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5971/9/939]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres 2008 R.
Poz. 62861. DANUTA GARLICKA-KONRAD, IRENA
SZOT SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000279197. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2007.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6511/9/680]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62862. „DELTA” CZARTOSZEWSKI I CZARNEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000090940. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.02.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6230/9/618]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.01.2009 R., ZMIENIONO § 5
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 29 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 2 1. 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY
I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
3 1. 29 32 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH 4 1. 29 40
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH 5 1. 31
10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI
I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH,
PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 6 1. 51 53
B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 7 1. 51
54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
8 1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH 9 1. 51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 10 1. 51 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 11 1. 51 70
A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 12 1. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 13
1. 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH
14 1. 52 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA wpisać: 15 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 16 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 17 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 18 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 19
1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 20 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 21 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 22 1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 23 1. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 24 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
25 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 26
1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 27 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 62863. „ELGRA” W.E KUBIK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000045699. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.09.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3615/9/172]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
4 1. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 62866. EXCELLENT OFFICE EWA ŁĄCZYŃSKA
ROBERT ŁĄCZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000270552. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.12.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10789/9/918]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62867. FARMED E. BUKIEWICZ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000050384. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10622/9/84]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres 2008
1 3. 2008
Poz. 62868. FILM ILUMINATION KOPERSKI
LISOWSKI PASEK VEL PASZKOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000097652. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9871/9/122]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2009 okres 2008
1 3. 2008
Poz. 62869. FIRMA „GUZ-POL” J.GUZEK,
A.TĘCZA, J.TĘCZA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000114633. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3798/9/44]
Poz. 62864. ELGROM SUCHECKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000005389. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4428/9/565]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres OD
01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R. 1 3. OD 01.01.2008 R. DO
31.12.2008 R.
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres
01.01.2008 R.-31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R.31.12.2008 R.
Poz. 62870. „FIRMA CODOGNI” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000105243. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3504/9/349]
Poz. 62865. „EURO-DACH” SYLWIA KOWALIK,
MAREK KOWALIK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000122940. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.07.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4599/9/314]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 2. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.04.2009 R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ZMIANA: § 1
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 51 53 SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
2 1. 28 12 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ wpisać: 3 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
Poz. 62871. FIRMA HANDLOWA BAUSTAL
M.TYNDEL I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000045425. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6851/9/267]
– 74 –
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 2. 01.01.2008-31.12.2008
1 3. 01.01.2008-31.12.2008
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 62872. FIRMA HANDLOWA CHEMIROL - LESZEK
KOKOSIŃSKI, MARTA BIAŁCZYK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000078139. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7102/9/427]
Poz. 62878. „FOLWARK WALENCJA” B.J.E.KOWALSCY. SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000286585. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.08.2007.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5518/9/416]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres 2008 ROK
Poz. 62873. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
„ORZEŁ” SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW KUKLA,
BOLESŁAW KUKLA. KRS 0000078689. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4761/9/345]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. 1 3. 01.01.2006 R. 31.12.2006 R.
Poz. 62874. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA
AUTO-CENTER B.J. KASPRZYK, M.S. MIGDAŁ
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000077957. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7054/9/733]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres 2008
ROK 1 3. 2008 ROK
Poz. 62875. FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA WOGA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000151611. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.02.2003.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7047/9/615]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62876. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
„SAGA” -ANTONI GRUSZKA SYLWIA GRUSZKA-SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000199837. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 12.03.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3755/9/557]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 62877. FIRMA INŻYNIERSKA „ENCO”
SPÓŁKA JAWNA K. KUFEL, J. SYNOWIEC. KRS
0000186986. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.01.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4769/9/553]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
20 MAJA 2009 R.
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.05.2008 R. - AKT NOTARIALNY, REP. NR
A 3118/2008 NOTARIUSZ MIROSŁAW NOWACKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W PUŁAWACH. ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI. 30.04.2009 R. ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. KOWALSKA 2. EMILIA DOBROSŁAWA
3. 87052900908) 1. KOWALSKA wpisać: 1. KOWALSKA BIDZIŃSKA wykreślić: 5. NIE wpisać: 5. TAK
6. NIE 7. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. KOWALSKA 2. EMILIA DOBROSŁAWA 3. 87052900908)
1. KOWALSKA wpisać: 1. KOWALSKA BIDZIŃSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 2 1. 55 HOTELE I RESTAURACJE 3 1. 63 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TURYSTYKĄ 4 1. 92 62 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM, POZOSTAŁA 5 1. 92 72
Z DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 93 64
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ wpisać: 7 1. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 8 1. 56
10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 9 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 10 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
11 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
Poz. 62879. „GAMA - PLAWGO & ZAWISZA SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000006432. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 05.04.2001.
[KO.IX NS-REJ.KRS/1906/9/413]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 62880. „GAMAPLAST” GAMALCZYK
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000228667.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.02.2005.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4697/9/613]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
– 75 –
Poz. 62881. „GŁADYSZ” ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY GŁADYSZ GRZEGORZ, GŁADYSZ
LUDMIŁA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000040905. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.09.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6333/9/922]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62882. GOSPODARSTWO ROLNE PITUCHA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000273189. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.01.2007.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5281/9/553]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat
M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE
powiat TOMASZOWSKI gmina LUBYCZA KRÓLEWSKA miejscowość MACHNÓW STARY wykreślić: 2. miejscowość LUBLIN ulica WERTERA nr domu 53 kod pocztowy 20-713 poczta LUBLIN kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość MACHNÓW STARY nr domu 11D kod pocztowy 22-680 poczta LUBYCZA KRÓLEWSKA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.12.2008 R. ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI
15.04.2009 R. ZMIANA § 3 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 01 23 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ wpisać:
2 1. 01 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ
Poz. 62883. H.M.W. HEYDUK SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000311104. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.08.2008.
[PO.IX NS-REJ.KRS/3833/9/214]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.03.2009 R. - ZMIENIONO: § 7 UMOWY
SPÓŁKI.
Poz. 62884. „HEGMAR” HENRYK I MAREK
WIŚNIEWSCY GRZEGORZ SIEWODNIK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000028802. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.07.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3258/9/255]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008 DO 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 DO
31.12.2008
Poz. 62885. „HORUS” ŁYSOŃ, GAWĘDA, ZAJĄC
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000321268. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.01.2009.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4618/9/446]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
120847999 NIP 5512544384
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.01.2009 R. - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI
W PAR. 3; 29.01.2009 R. - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W PAR. 3; 8.04.2009 R. - ZMIANA UMOWY
SPÓŁKI W PAR. 3;
Poz. 62886. HURTOWNIA OSPRZĘTU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO ELTIMEX SPÓŁKA JAWNA
URSZULA I GRZEGORZ JABŁOŃSCY. KRS
0000138182. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.11.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1926/9/55]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 62887. „JASZ” BŁYSKAL, ZDUNEK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000084036. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2523/9/519]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62888. „K&R DESIGN KARBOWNIK MACIEJ,
RAKOWSKI WOJCIECH” SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000190268. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.01.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10655/9/250]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1.
31 MARCA 2009 R., ZMIANA § 2 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2 1. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 3 1. 74 8 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 4 1. 74 40 Z REKLAMA 5 1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
6 1. 74 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII 7 1. 74 14 A DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 1. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI
ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 10 1. 72 INFORMATYKA 11 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 12
1. 60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY 13 1. 61 TRANSPORT WODNY 14 1. 62
TRANSPORT LOTNICZY 15 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 16 1. 55 HOTELE I RESTAURACJE 17 1. 52 HANDEL DETALICZNY,
Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 18
1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI
I MOTOCYKLAMI 19 1. 45 BUDOWNICTWO 20
1. 17 WŁÓKIENNICTWO 21 1. 18 PRODUKCJA
ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH 22 1. 19
PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 23 1. 20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ
Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 24 1. 21 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU 25 1. 22
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 26 1. 24 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH 27 1. 25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH 28 1. 25
2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 29 1. 26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH 30
1. 28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 31 1. 30 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 32 1. 31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 33 1. 36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 34 1. 33
PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH,
PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW 35 1. 16 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 36 1. 15 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 37 1. 01 ROLNICTWO
I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ
USŁUGOWĄ 38 1. 02 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE
Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ wpisać: 39 1. 47
59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 40 1. 46
65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH
41 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 42 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 43 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 44 1. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 45
1. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 46
1. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 47
1. 95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI
I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO 48 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 49 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 50 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 51 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 52 1. 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH 53 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 54 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 55 1. 77 40
Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 56
1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
57 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 58 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 59 1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 60 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 61
1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 62 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 63 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 64
1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 65 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 66 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 67 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 68 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 69
1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 70 1. 56 21 Z PRZYGO-
– 76 –
TOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 71
1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 72 1. 51 22 Z TRANSPORT KOSMICZNY 73 1. 52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY 74
1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 75 1. 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 76 1. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY
I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 77 1. 47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 78 1. 47
99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 79 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 80 1. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 81 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres 01.01.2008
- 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62889. „KARO” BRONISŁAWA KAMIŃSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000005433. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.04.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7505/9/34]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 62890. „KNUDSEN AND PARTNER” SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000256075. SĄD REJONOWY W
KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.05.2006.
[KO.IX NS-REJ.KRS/1901/9/408]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres
01.01.2008 R.-31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R.31.12.2008 R.
Poz. 62891. KONTEL-TELECOM STANISŁAW
WIŚNIEWSKI I ANDRZEJ WIŚNIEWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000025875. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.07.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10781/9/710]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres 2008
1 3. 2008
Poz. 62892. LAMA SPÓŁKA JAWNA JEŁOWICKI,
IGNACZAK. KRS 0000021180. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/5067/9/115]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1 1. 16.03.2009 R. USUNIECIE PARAGRAFU NR 8.
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KLEMBA
2. JERZY GRZEGORZ 3. 58041802750 4. SAMODZIELNA - JEDNOOSOBOWA
Poz. 62893. LAMA SPÓŁKA JAWNA JEŁOWICKI,
IGNACZAK. KRS 0000021180. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.07.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7826/9/380]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MAREK
PILIP, JERZY PROŚCIŃSKI, LESZEK WOJNOWSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWE LUBTEL SPÓŁKA JAWNA
wpisać: 3. MAREK PILIP, LESZEK WOJNOWSKI,
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWE LUBTEL SPÓŁKA JAWNA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. ZMIANA
UMOWY Z DNIA 1 KWIETNIA 2009 ROKU - § 1, § 2,
§ 4, § 5, § 6, § 7, § 8
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PROŚCIŃSKI 2. JERZY STANISŁAW 3. 43012103372 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. PROŚCIŃSKI 2. JERZY STANISŁAW 3. 43012103372
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 2 1. 45 21
C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH,
ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH 3 1. 45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH:
RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH
4 1. 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH 5 1. 45 34
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 6 1. 45 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU
BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 7 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 8 1. 70 20
Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK wpisać: 10
1. 25 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH 11 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
12 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 13 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 14 1. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 15 1. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 16
1. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 17 1. 61 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 18 1. 61
9 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 19 1. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 20 1. 68
2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 21 1. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO 22 1. 77
3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
Poz. 62898. MAJOR WIENCEK RUBAN SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000304185. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2008.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8029/9/846]
Poz. 62900. MARTIGO WĘGRZYN, GRZYBEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000157392. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.04.2003.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2444/9/461]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 3. 01.01.2008-31.12.2008
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres 2008
1 3. 2008
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres 2008
ROK 1 3. 2008 ROK
Poz. 62894. LS SORDYL - SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000149285. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4810/9/440]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 ROK 1 3. 01.01.200831.12.2008 ROK
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 62899. MAREK PILIP, LESZEK WOJNOWSKI,
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE HANDLOWO-USŁUGOWE LUBTEL SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000007307. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5231/9/948]
Poz. 62895. „M. TOKARCZYK I SPÓŁKA - SPÓŁKA
JAWNA - TNN”. KRS 0000076847. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4646/9/607]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 62896. MACHURA BROS CORPORATION
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000103612. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.04.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6790/9/49]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62897. „MAGOTRANS” GÓRKA & RUBASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000183672. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2003.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4658/9/730]
20 MAJA 2009 R.
– 77 –
Poz. 62901. MULTIGRAF JACEK NALEPA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000081548. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6581/9/927]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2009 okres 2008
ROK 1 3. 2008 ROK
Poz. 62902. MURBET GABRYLEWICZ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000006365. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31.05.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3596/9/40]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. UCHWAŁĄ NR 1 Z DNIA 02.04.2009 R. ZMIENIONO § 1 UST. 3 UMOWY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 26 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ
2 1. 27 22 Z PRODUKCJA RUR STALOWYCH, PRZEWODÓW RUROWYCH I PROFILI DRĄŻONYCH
3 1. 28 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 4 1. 28 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH 5 1. 28 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
6 1. 28 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE
I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 7 1. 28 51 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE
POWŁOK NA METALE 8 1. 28 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 9 1. 28
52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 10 1. 28 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA 11 1. 29 24
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 37 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW
I ZŁOMU 13 1. 37 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH 14 1. 37 20 Z ZAGOSPODAROWANIE
NIEMETALOWYCH ODPADÓW I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH 15 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY
ZIEMNE 16 1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 17 1. 45 22 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
18 1. 45 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 19 1. 45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ
20 1. 45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM 21 1. 45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KONSTRUKCJI STALOWYCH 22 1. 45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH
23 1. 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANYCH 24 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 25 1. 45 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 26 1. 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 27 1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 28 1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH 29 1. 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 30 1. 45 34
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 31 1. 45 41 Z TYNKOWANIE 32
1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
33 1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 34 1. 45 44 A MALOWANIE 35 1. 45 44 B SZKLENIE 36 1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WYKOŃCZENIOWYCH 37 1. 45 50 Z WYNAJEM
SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 38 1. 50 10 B SPRZEDAŻ
DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 39
1. 50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 40 1. 51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 41
1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 42 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW
STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 43 1. 51 52 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA METALI I RUD METALI 44 1. 51 53
A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA 45 1. 51 53
B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 46 1. 51
54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 47
1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 48 1. 51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 49 1. 51 57
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 50
1. 51 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH 51 1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 52 1. 51 70
B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 53 1. 52 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 54 1. 52 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH,
FARB I SZKŁA 55 1. 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 56 1. 60 24 A TOWAROWY
TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 57 1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
58 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 59 1. 63 11 PRZEŁADUNEK
TOWARÓW 60 1. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 61 1. 63 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 62 1. 65 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 63 1. 65 22 Z POZOSTAŁE
FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 64 1. 65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 65 1. 67 13
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 66 1. 70 11
Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 67 1. 70 12
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 68 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 69 1. 71
2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU 70 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 71 1. 71 34 Z WYNAJEM
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 72 1. 74 12
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 73
1. 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 74 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 75 1. 74 30
Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 76 1. 74 82
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 77
1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 78
1. 93 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 79 1. 08 11 WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY
I ŁUPKÓW 80 1. 08 12 WYDOBYWANIE ŻWIRU
I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 81
1. 09 90 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 82 1. 22 11 PRODUKCJA OPON I DĘTEK
Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE
OPON Z GUMY 83 1. 23 61 PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 84 1. 23 62 PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU 85
1. 23 63 PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFA-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
BRYKOWANEJ 86 1. 23 64 PRODUKCJA ZAPRAWY
MURARSKIEJ 87 1. 23 69 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU
88 1. 23 70 CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA 89 1. 24 20 PRODUKCJA RUR,
PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI 90 1. 24 31 PRODUKCJA PRĘTÓW CIĄGNIONYCH NA ZIMNO 91
1. 24 33 PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO 92 1. 24 34 PRODUKCJA DRUTU
93 1. 25 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 94 1. 25 12 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 95 1. 25 29 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 96 1. 25 50 KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 97 1. 25 61 OBRÓBKA METALI
I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 98 1. 25 62
OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 99 1. 25 91 PRODUKCJA POJEMNIKÓW
METALOWYCH 100 1. 25 92 PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI 101 1. 25 93 PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 102
1. 25 94 PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 103 1. 25 99
PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 104 1. 29 20 PRODUKCJA NADWOZI
DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA
PRZYCZEP I NACZEP 105 1. 29 32 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 106 1. 33 11 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 107 1. 33 12
NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 108 1. 33
13 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 109 1. 33 14
NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 110 1. 33 15 NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 111 1. 33 17 NAPRAWA
I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
TRANSPORTOWEGO 112 1. 33 19 NAPRAWA
I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 113 1. 33 20 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 114 1. 38 11 ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH
NIŻ NIEBEZPIECZNE 115 1. 38 12 ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 116 1. 38 21 OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 117 1. 38 22 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 118
1. 38 31 DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 119
1. 38 32 ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW
SEGREGOWANYCH 120 1. 41 10 REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 121 1. 41 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 122 1. 42 11 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 123 1. 42 91 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
WODNEJ 124 1. 42 99 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 125 1. 43 11 ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 126 1. 43 12 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 127 1. 43 13
WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 128 1. 43 21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 129 1. 43 22
WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 130 1. 43 29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 131
1. 43 31 TYNKOWANIE 132 1. 43 32 ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 133 1. 43 33 POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 134 1. 43 34 MALOWANIE I SZKLENIE 135
1. 43 39 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 136 1. 43
91 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 137 1. 43 99 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 138 1. 45 11 SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 139 1. 45 19 SPRZEDAŻ
– 78 –
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 140 1. 45 20 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 141 1. 45 31 SPRZEDAŻ
HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 142 1. 45 32 SPRZEDAŻ DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 143
1. 45 40 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH 144 1. 46 12 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 145 1. 46 13 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 146 1. 46 14
DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 147 1. 46 15
DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH 148 1. 46 17 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 149
1. 46 18 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH
OKREŚLONYCH TOWARÓW 150 1. 46 19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 151 1. 46 21
SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT
152 1. 46 39 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 153 1. 46 71 SPRZEDAŻ
HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
154 1. 46 72 SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD
METALI 155 1. 46 73 SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 156 1. 46 74 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ
SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 157 1. 46 75
SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 158 1. 46 76 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 159 1. 46 77 SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 160 1. 46 90
SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
161 1. 47 11 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 162 1. 47 19 POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 163 1. 47 21
SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 164 1. 47 22 SPRZEDAŻ DETALICZNA
MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 165 1. 47
23 SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW
I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 166 1. 47 24 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 167
1. 47 25 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
168 1. 47 26 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 169 1. 47 29 SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
170 1. 47 30 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
171 1. 47 41 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 172 1. 47 42 SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 173 1. 47 43 SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 174 1. 47
51 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 175 1. 47 52 SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH,
FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 176 1. 47 53 SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH
POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 177 1. 47 54 SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 178 1. 47 59 SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 179 1. 47 61 SPRZEDAŻ
DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 180 1. 47 62 SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 181 1. 47 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 182 1. 47 64 SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 183
1. 47 65 SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 184 1. 47 71 SPRZEDAŻ DETALICZNA
ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 185 1. 47 72 SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 186 1. 47 73 SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 187
1. 47 74 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 188 1. 47 75 SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 189 1. 47 76 SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH
ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT
DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 190 1. 47 77 SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 191 1. 47 78 SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
192 1. 47 79 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 193 1. 47 81 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 194 1. 47 82
SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 195 1. 47 89
SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 196 1. 47 91 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 197 1. 47 99 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 198 1. 49 31 TRANSPORT LĄDOWY
PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 199 1. 49 32
DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 200
1. 49 39 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
201 1. 49 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
202 1. 49 42 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 203 1. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 204 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 205
1. 52 21 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 206 1. 55 10 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
207 1. 55 30 POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC
POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA
20 MAJA 2009 R.
NAMIOTOWE 208 1. 55 90 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 209 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 210 1. 56
10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
211 1. 56 21 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 212 1. 56 29 POZOSTAŁA
USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA
213 1. 56 30 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 214 1. 62 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 215 1. 62 02 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI 216 1. 62 03 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 217 1. 62 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII
INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 218
1. 63 11 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 219 1. 63 12 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 220 1. 63 91
DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 221
1. 63 99 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 222 1. 64 19 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 223 1. 64 92 POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 224 1. 64 99
POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 225 1. 66 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 226 1. 66 21 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 227 1. 66 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 228 1. 68
10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 229 1. 68 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 230 1. 68 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 231 1. 68
32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 232 1. 69 20 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 233 1. 70 21 STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
234 1. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 235 1. 71 11 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 236 1. 71 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE
Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 237 1. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 238 1. 73 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 239 1. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
240 1. 74 10 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 241 1. 74
20 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 242 1. 74 30
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
243 1. 74 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 244 1. 77 11
WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 245 1. 77 12 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 246 1. 77 21 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 247 1. 77 22 WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO,
PŁYT CD, DVD ITP. 248 1. 77 29 WYPOŻYCZANIE
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 249 1. 77
31 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 250 1. 77 32 WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 251 1. 77 33 WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 252 1. 77 34 WYNAJEM
I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO 253 1. 77 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI-
– 79 –
KOWANE 254 1. 77 40 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 255 1. 78 30 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM
PRACOWNIKÓW 256 1. 85 51 POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 257 1. 85 53
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU
NAUKI JAZDY I PILOTAŻU 258 1. 85 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 259 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 260 1. 85
60 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
261 1. 92 00 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI
LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 262
1. 95 11 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 263 1. 95
12 NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 264 1. 95 21 NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO
SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 265 1. 95
22 NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU
UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO 266
1. 95 24 NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI
I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO 267 1. 95 29 NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 268 1. 96 01 PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH 269 1. 96 02 FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
270 1. 96 04 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 271
1. 96 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 62903. ORTYL SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000250906. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2006.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3737/9/717]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 01.04.2009 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI
JAWNEJ (UAKTUALNIENIE SKŁADU OSOBOWEGO WSPÓLNIKÓW) - NOWA TREŚĆ PAR. 6 PAR. 9
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ORTYL
2. STANISŁAW JÓZEF 3. 35041407338 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE
Poz. 62904. P.H.U. „DAMAR” DARIUSZ BARTNICKI, MAREK ABRAMOWSKI. KRS 0000154084.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.03.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7568/9/163]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2009 okres ZA 2008
ROK 1 3. ZA 2008 ROK
Poz. 62905. P.H.U. „GROSIK” M.KRZESIŃSKA,
M.KRZESIŃSKI, R.KRZESIŃSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000279661. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7645/9/419]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2009 okres ROK
2008 1 3. ROK 2008
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 62906. PHU MIRAŻ SŁAWOMIR MAZUR,
MAŁGORZATA MAZUR SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000144530. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4823/9/964]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62907. PIEKARNIA „PIEKUŚ” PAKULSCY
& WALOREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000096326.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3285/9/15]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 62908. POL-MARK M. GRYNKIEWICZ - J.PLINTA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000242606. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.10.2005.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4153/9/220]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. DNIA 10 STYCZNIA 2007 R. ZMIENIŁ BRZMIENIE § 9, § 10 NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 1 DO
UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 31.08.2005 R.
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JAN PLINTA wpisać:
2. KAŻDY ZE SWPÓLNIKÓW MOŻE DZIAŁAĆ JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GRYNKIEWICZ 2. MAREK WIESŁAW 3. 69021308151
Poz. 62909. „PROWENT” CENTRUM ZAOPATRZENIA BUDOWLANEGO - J. CWALIŃSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000011570. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.06.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3176/9/994]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62910. PRZEDSIĘBIORSTWO BARBARA
KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000205496.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.04.2004.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4461/9/42]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 2. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 62911. PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE
„TRAKT” J. ŻŁOBIŃSKI, A. STACHURSKI, K. BICZYSKO
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000009029. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.04.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3590/9/634]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62912. „PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
AUGUŚCIAK SPÓŁKA JAWNA”. KRS 0000092449.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7500/9/29]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres ZA ROK
2008 1 3. ZA ROK 2008
Poz. 62913. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „DIANA” HALINA & ANDRZEJ
SAWULAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000116305.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2002.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4172/9/461]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres 2008 R.
1 3. 2008 R.
Poz. 62914. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE AGRO-AS Z.BEDNARSKI & A.SAJDUTKA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000012695. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.05.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3553/9/553]
mentach wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009
okres 01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008
- 31.12.2008
Poz. 62917. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „BELIN” ZAKŁAD PRACY
CHRONIONEJ - WOJCIECH LENARTOWICZ,
ROMAN ERDMANN, ANDRZEJ NOWAK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000012586. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.05.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7198/9/722]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62918. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEROBU
ODPADÓW EKO-VIG A.MŁYNARSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000208231. SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.05.2004.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1970/9/254]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62919. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-PRODUKCYJNE „WIBROMAK” TOMASZ WIELOGÓRSKI, RYSZARD BROWARSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000085363. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.01.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3559/9/959]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62915. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-MONTAŻOWE PROGRESS ZBIGNIEW CHMIELAK,
DANUTA CHMIELAK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000300897. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4394/9/107]
Poz. 62920. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „WTÓR-POL” TOBOLSKI ANDRZEJ-CHMIELEWSKI MACIEJ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000056638. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.10.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3171/9/989]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
390547124 NIP 6920207292
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres 2008 R.
1 3. 2008 R.
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres OD
01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.
Poz. 62916. PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻOWO-USŁUGOWE „ELEMONT” SPÓŁKA JAWNA KAZIMIERZ SADOWSKI, ALEKSANDER MOŁCZAN. KRS
0000005341. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.03.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3608/9/54]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych doku-
– 80 –
Poz. 62921. PRZETWÓRSTWO RYB-WARZYW PIĄTEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000132162. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.09.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7780/9/799]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres 2008 R.
1 2. 2008 R. 1 3. 2008 R.
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 62922. ROL-ZBYT JAROSIŃSKI WŁODZIMIERZ JAROSIŃSKI ARTUR SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000039545. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7768/9/365]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 62923. SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY ZIELIŃSKA, ANTONIAK, PIOTRKOWSKA SPÓŁKA
JAWNA „W LIKWIDACJI”. KRS 0000079818. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.01.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4103/9/615]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 62924. SKLEP RATUSZOWY ANTONI PIECHA
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000012293. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.05.2001.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2433/9/739]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62925. SKLEPY SPOŻYWCZE U SĄSIADA
SPÓŁKA JAWNA J. ŚRODA I WSPÓLNIK. KRS
0000303635. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2008.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3748/9/439]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62926. TAURUS - BIS SPÓŁKA JAWNA ADAM
SKÓRA, JÓZEF HAJTEK, JACEK HAJTEK W LIKWIDACJI. KRS 0000066152. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/2180/9/838]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. TAURUS-BIS SPÓŁKA JAWNA ADAM SKÓRA, JÓZEF
HAJTEK, JACEK HAJTEK wpisać: 3. TAURUS - BIS
SPÓŁKA JAWNA ADAM SKÓRA, JÓZEF HAJTEK,
JACEK HAJTEK W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki wykreślić: 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ
WSZYSCY WSPÓLNICY. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. HAJTEK 2. JACEK
MIECZYSŁAW 3. 58012104476 2 1. HAJTEK 2. JÓZEF TEODOR 3. 55090101991 3 1. SKÓRA 2. ADAM
WOJCIECH 3. 42102501670
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW NR 1/2009 Z DNIA 29.01.2009 ROKU 3. JEDNOOSOBOWO PRub. Dane likwidatorów
1 1. SERMET KURZYNIEC 2. ANNA 3. 73032604049
20 MAJA 2009 R.
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR
1/2009 Z DNIA 29.01.2009 ROKU 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 62927. TRAKTOR-SERWIS DEPTA-SZEWCZYK
SPÓŁKA JAWNA W LUBLINIE. KRS 0000083989.
SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2002.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5406/9/192]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. ZMIANA
UMOWY Z 28.04.2009 R. § 2 UMOWY SPÓŁKI, ZŁOŻONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI;
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 28 11
C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH 2 1. 28 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
3 1. 28 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH
POZOSTAŁA 4 1. 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 37 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW
I ZŁOMU 6 1. 50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 7 1. 50 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
8 1. 51 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW 9 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
10 1. 52 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW
UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH 11 1. 60
24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Z KIEROWCĄ 12 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 13 1. 71 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ wpisać: 14 1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN
I URZĄDZEŃ 15 1. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 16 1. 33
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 17 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 18 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 19 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 20 1. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ
UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 21 1. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 22 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 23 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 24
1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Poz. 62928. VERO G. GNIADEK, I. GNIADEK-CHWAŁA, M. SKAŁKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000159330. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.04.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5522/9/331]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 03.04.2009 okres 2008 R. 1 3. 2008 R.
Poz. 62929. „WIZA-PLUS” PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE ZBIGNIEW I ELŻBIETA
ZAWADA SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000075195. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7501/9/430]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
– 81 –
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2008 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 62930. ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY KIMITEX JOLANTA ŁABAZIEWICZ, MIROSŁAW JAROSZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000084141. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4652/9/324]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2009 okres
01.01.2008 R.-31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R.31.12.2008 R.
Poz. 62931. ZAKŁAD ROBÓT INSTALACYJNYCH
„WODNIK” J.MAREK, M. KORBOLEWSKI, M. DUDEK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000091616. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.02.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4484/9/887]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres 2008 R.
1 3. 2008 R.
Poz. 62932. ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
MARIA BOGUSŁAW KRAWCZAK I MARIA KRAWCZAK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000223317. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2004.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4043/9/798]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
1 3. 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
Poz. 62933. ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY
„EMITER” SPÓŁKA JAWNA STANISŁAW BIEDA,
PIOTR LIS. KRS 0000077172. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4778/9/473]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 2. 01.01.2008-31.12.2008
1 3. 01.01.2008-31.12.2008
d) Spółki komandytowe
Poz. 62934. „AKBYG SP APS” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000301111. SĄD REJONOWY W
KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.03.2008.
[KO.IX NS-REJ.KRS/1900/9/7]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres
10.03.2008 R.-31.12.2008 R. 1 3. 10.03.2008 R.31.12.2008 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 62935. „BELLA VISTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000315498. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2008.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5513/9/411]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2009 okres 2008
1 3. 2008
Poz. 62936. BR HOLLAND SPÓŁKA Z O.O. HANDEL
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000291696. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.11.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4753/9/826]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 62937. „D. DOBKOWSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000114426. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.05.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9691/9/562]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 3. 01.01.2008-31.12.2008
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 3. 01.01.2008-31.12.2008
Poz. 62941. LADENBAU POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000267309. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.11.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6913/9/886]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62942. ŁASZCZUK I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000081718. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9606/9/678]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62943. „MEK” BARACZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI. KRS 0000271402. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2007.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6081/9/422]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 62938. DEVELOPER PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000281257. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.05.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4141/9/97]
Poz. 62944. „MERLIN KONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA
KOMANDYTOWA”. KRS 0000293264. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2007.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5507/9/694]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 62939. „GASTRONOMIA I APTEKI ALMACHNOUK” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000300744.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 04.03.2008.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6358/9/569]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2008 okres
04.03.2008 - 31.12.2008 1 3. 04.03.2008 - 31.12.2008
Poz. 62940. KPMG TAX M.MICHNA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000283669. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9824/9/720]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
141210537 NIP 5272563257
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 62945. „MIKE’S AMERICAN BIKES A.K. BYG
SP. Z O.O.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000318410. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2008.
[KO.IX NS-REJ.KRS/1899/9/404]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres
05.11.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 05.11.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 62946. „ODEON P. SKAŁECKI KANCELARIA
PRAWNA” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000260944. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.07.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10625/9/287]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
– 82 –
Poz. 62947. POLSPORT MARCIN TETERYCZ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000307644. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.06.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10903/9/146]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62948. PRZEDSIĘBIORSTWO „ANDRZEJ
KACZMAREK” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000230622. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2005.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4460/9/641]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Poz. 62949. CENTRUM LECZENIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000299336. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.02.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10644/9/528]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. CENTRUM
LECZENIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - ODDZIAŁ PIASECZNO 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość PIASECZNO 3. miejscowość PIASECZNO ulica LUDOWA nr domu 5 kod pocztowy
05-500 poczta PIASECZNO kraj POLSKA wpisać:
2 1. CENTRUM LECZENIA CHORÓB CYWILIZACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - ODDZIAŁ WARSZAWA - KEN 2. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 3. miejscowość WARSZAWA ulica
AL. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 21
nr lokalu U 7 kod pocztowy 02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 62950. ABC EUROPEAN AIR & SEA CARGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000115836. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.06.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7019/9/454]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MISIEC 2. PAWEŁ MARIUSZ 3. 70121905012
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GALBAVY
2. ROBERT 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 62951. ACNET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035491. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10579/9/395]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ZIELIŃSKA
2. MARZENA AGNIESZKA 3. 76020911301 4. PROKURA SAMOISTNA
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 62952. ACTIVIS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000097303.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7046/9/214]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62953. „ADROG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000285546. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.07.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9756/9/384]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2009 okres
01.08.2007 - 31.12.2008 1 3. 01.08.2007 - 31.12.2008
1 4. 01.08.2007 - 31.12.2008
Poz. 62954. ADVERSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000313049. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.09.2008.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4734/9/585]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
03.10.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 03.10.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 03.10.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 62955. ADVERTISING VIEW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000202742. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.04.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5224/9/830]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica WADOWICKA
nr domu 6 kod pocztowy 30-415 poczta KRAKÓW
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica ————————— nr domu —- nr lokalu — kod
pocztowy — poczta — kraj POLSKA
20 MAJA 2009 R.
Poz. 62956. „AFILA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000132966. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4606/9/323]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. ZABROCKI 2. MAREK 3. 59091309051)
5. 254 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 127.000,00 ZŁ wpisać: 5. 554 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 277.000,00
ZŁOTYCH wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. TAX BIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 192003469) 5. 96 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 48.000,00 ZŁ wpisać:
5. 146 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 73.000,00 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 175000,00 ZŁ
wpisać: 1. 350000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 3. 01.01.2008-31.12.2008
1 4. 01.01.2008-31.12.2008
Poz. 62957. AG SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000305228. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.05.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10954/9/152]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres 2008
ROK 1 3. 2008 ROK 1 4. 2008 ROK
Poz. 62958. AGAT - PRODUCENT REKLAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000286000. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2007.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6927/9/811]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RADWAN
2. TOMASZ JAN 3. 67021915654 4. PROKURA
ŁĄCZNA
Poz. 62959. AGENCJA REWITALIZACJI STARÓWKI
ARS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000044769. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6556/9/969]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.03.2009 R. REPERTORIUM A NUMER 5325/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ HANNĘ BANUCHA
W KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. BARBARA
MACUGA-NOTARIUSZ, HANNA BANUCHA-NOTARIUSZ W PŁOCKU PRZY UL. KWIATKA 8, 09-402
PŁOCK - ZMIENIONO ART. 7 UST. 1, ART. 8 UST. 1
PKT B AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.03.2009 R. REPERTORIUM A NUMER 6872/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ HANNĘ BANUCHA
W KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. BARBARA
MACUGA-NOTARIUSZ, HANNA BANUCHA-NOTARIUSZ W PŁOCKU PRZY UL. KWIATKA 8, 09-402
PŁOCK - ZMIENIONO ART. 7 UST. 1, ART. 8 UST. 1
PKT B
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
– 83 –
1. GMINA PŁOCK 3. 000592868) 5. 34832 (TRZYDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE OSIEMSET TRZYDZIEŚCI DWA) O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.416.000,00
PLN wpisać: 5. 45.391 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY TRZYSTA DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.695.500,00
(DWADZIEŚCIA DWA MILIONY SZEŚĆSET DZIWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆŚET)ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 17416000,00 ZŁ
wpisać: 1. 22695500,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 5279500,00 ZŁ
Poz. 62960. „AIR” JURKOWSCY - ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000151449. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7726/9/279]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 3. 01.01.2008-31.12.2008
1 4. 01.01.2008-31.12.2008
Poz. 62961. „AJRIKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000196668. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4718/9/547]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
210445840 wpisać: 2. REGON 210445840 NIP
5981411715
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2005 - 31.12.2005, 01.01.2006 - 31.12.2006,
01.01.2007 - 31.12.2007, 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2005 - 31.12.2005, 01.01.2006 31.12.2006, 01.01.2007 - 31.12.2007, 01.01.2008 31.12.2008 1 4. 01.01.2005 - 31.12.2005, 01.01.2006
- 31.12.2006, 01.01.2007 - 31.12.2007, 01.01.2008 31.12.2008
Poz. 62962. „AKME ENTERPRISE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000222250. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.11.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5156/9/494]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 ROK 1 3. 01.01.2008 31.12.2008 ROK 1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008 ROK
Poz. 62963. „ALAB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000179493. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.11.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10673/9/90]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 62964. „ALEXANDER MANN SOLUTIONS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000227368. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6821/9/304]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27
PAŹDZIERNIK 2008 ROKU, (REP. A 6015/2008), NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, PPRZY UL. FILTROWEJ 68 LOK.3, WARSZAWA ZMIANA § 32
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ELLISON 2. MARTIN EDWARD 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. STUART 2. GORDON
MCKENZIE 5. PREZES 6. NIE 3 1. HEATH 2. DAVID
MICHAEL 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 62965. „ALLIANCE BIKES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000160150. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.05.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10650/9/245]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62966. ALTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000139230. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/6171/9/202]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2009 okres
01.01.2006 - 31.12.2006 1 1. data złożenia
31.03.2009 okres 01.01.2007 - 31.12.2007 1 1. data
złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2006 - 31.12.2006 1 3. 01.01.2007 31.12.2007 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2006 - 31.12.2006 1 4. 01.01.2007 31.12.2007 1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62967. ALVARETTI PLUS WIESŁAW PARADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000309687. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.07.2008.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4120/9/54]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2009 okres
24.06.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 24.06.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 24.06.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 62968. „AMHIL EUROPA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000036122. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4600/9/917]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JANOWSKA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
2. ANNA MARIA 3. 76071302448 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. WOŁOS 2. ARKADIUSZ PAWEŁ
3. 66082700636 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 62969. ANIMEX-AGRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000025758.
SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.07.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5413/9/310]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 R.-31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R.31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.
Poz. 62970. APEX - 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000051905. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6170/9/801]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji:
1.
SIWECKA
2.
EWA
MARIA
3. 37021902200) 5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 500,00 ZŁ wpisać: 5. 17 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500, - ZŁ
Poz. 62971. AQUA PARK ŁÓDŹ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000196146. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.02.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6586/9/932]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.03.2009 R. REPERTORIUM A NR 3305/2009
NOTARIUSZ MARIUSZ WRÓBLEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI; ZMIENIONO § 8
UST. 1, DODANO § 8 UST. 2 PKT 7 I 8.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. MAKRO 5 INVESTICIJE, IZGRADNJA OBJEKTOV
D.O.O.) 5. 21.421 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.421.000 ZŁ wpisać: 5. 23303 UDZIAŁÓW
W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.303.000 ZŁ wykreślić:
2 (dla pozycji: 1. MIASTO ŁÓDŹ) 5. 4.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.440.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 8340 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 8.340.000 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 25861000,00 ZŁ
wpisać: 1. 31643000,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 1882770, 68 ZŁ
Poz. 62972. „ARGALI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000212918. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.07.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8159/9/910]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
015808762 NIP 7010145028
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 3. 01.01.2008-31.12.2008
1 4. 01.01.2008-31.12.2008
– 84 –
Poz. 62973. ARMA BAUTEILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000266653.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2006.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2086/9/143]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2009 okres 2008
ROK 1 3. 2008 ROK 1 4. 2008 ROK
Poz. 62974. „ARTBAU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000120557. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.06.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6000/9/453]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1.
17 MARCA 2009 R. REPERTORIUM A NR 1173/2009
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE DARIUSZ JABŁOŃSKI - NOTARIUSZ ZMIANY W UMOWIE
SPÓŁKI: PKT 3, PKT 7.1, PKT 15.1, PKT 18, PKT 30.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 25 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA 2 1. 28 11
B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
3 1. 28 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH 4 1. 28 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH
ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 5 1. 31 62
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 45 31 B WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 7 1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 8 1. 45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 9 1. 45 41
Z TYNKOWANIE 10 1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 11 1. 45 44 A MALOWANIE
12 1. 45 44 B SZKLENIE 13 1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 14 1. 51 70 A POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 15
1. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 16 1. 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 1. 55 11
Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI 18 1. 55
30 A RESTAURACJE 19 1. 55 30 B POZOSTAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 20 1. 55 52
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 21 1. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT
DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 22
1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 23 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 24 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 25 1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 26 1. 70 20
Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 27 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 28 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 29 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 30 1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 31 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z POŚREDNICTWEM PRACY 32 1. 74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 33 1. 93 05
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 34 1. 45 11
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 35 1. 45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 36 1. 45 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA 37 1. 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 38
1. 45 23 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
DROGOWYCH 39 1. 45 24 BUDOWA OBIEKTÓW
INŻYNIERII WODNEJ 40 1. 45 25 WYKONYWANIE
SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
41 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 42
1. 51 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI
I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 43 1. 51 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 44 1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW CHEMICZNYCH 45 1. 60 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY 46 1. 63 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW 47 1. 60 30 Z TRANSPORT RUROCIĄGOWY 48 1. 61 10 TRANSPORT WODNY MORSKI
I PRZYBRZEŻNY 49 1. 61 20 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY 50 1. 63 12 MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 51 1. 65 12
B POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE POZOSTAŁE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 52 1. 67 11
Z ZARZĄDZANIE RYNKIEM FINANSOWYM 53
1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
wpisać: 54 1. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW
DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
55 1. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 56 1. 25 12 Z PRODUKCJA
METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 57 1. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY
ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 58 1. 28 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW
I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 59 1. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 60 1. 33
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 61
1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 62 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 63 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 64 1. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 65 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 66 1. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 67
1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 68 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 69 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 70 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 71 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 72 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 73 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 74 1. 43 34
Z MALOWANIE I SZKLENIE 75 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 76 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 77
1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 78 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD,
METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 79
1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH 80 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 81 1. 46
73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 82 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 83 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 84 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 85 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 86 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZ-
20 MAJA 2009 R.
NA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 87 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 88 1. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 89 1. 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 90 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 91 1. 49 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH 92 1. 49 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW 93 1. 50 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 94 1. 50 40 Z TRANSPORT
WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW 95 1. 52 10
A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 96 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
97 1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 98
1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 99 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 100 1. 56
21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 101 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 102 1. 64
19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 103
1. 66 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI 104 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 105 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 106 1. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 107 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
108 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 109 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE 110 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 111 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO
PROJEKTOWANIA 112 1. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 113
1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 114 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 115 1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 116 1. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 117 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 118
1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2009 okres 2008 ROK
1 3. 2008 ROK 1 4. 2008 ROK
Poz. 62975. ARTIC PERSONAL SZCZECIN LIMITED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000272558. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.01.2007.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4250/9/118]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres 2008 R.
1 3. 2008 R. 1 4. 2008 R.
Poz. 62976. ASCON POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000255298.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2006.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2472/9/622]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
– 85 –
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62977. ASSISTO - KANCELARIA DORADZTWA
GOSPODARCZEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000279003. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 18.04.2007.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3505/9/750]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. ASSISTO KANCELARIA DORADZTWA GOSPODARCZEGO
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MIELCU ODDZIAŁ KRAKOW 2. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 3. miejscowość KRAKÓW
ulica JANA PAWŁA II nr domu 41L kod pocztowy
31-864 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 62978. AT-FILM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000217597. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.09.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10866/9/174]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres 2008
1 3. 2008 1 4. 2008
Poz. 62979. „ATLANT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000175124. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3966/9/481]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62980. ATTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000136512. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7077/9/578]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres 2008
ROK 1 2. 2008 ROK 1 3. 2008 ROK 1 4. 2008 ROK
Poz. 62981. „AUTO KOMPLEX” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000179040. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4393/9/706]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.04.2009 R. - NOTARIUSZ URSZULA MAKARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KŁODZKU PRZY UL. BOHATERÓW GETTA 1, REPERTORIUM A NR 4461/2009 - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W NOWYM BRZMIENIU.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000.000,00
ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 300000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ
Poz. 62982. AUTO PREMIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000236952.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2005.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2142/9/356]
Poz. 62987. „BAUSCH & LOMB POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS
0000243758. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.10.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10507/9/346]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 62983. „B.B.J.-AUTOMATION” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000204975. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4981/9/189]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2009 okres
01.01.2008 DO 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 DO
31.12.2008 1 4. 01.01.2008 DO 31.12.2008
Poz. 62984. „BALNEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000220751. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.11.2004.
[GL.X NS-REJ.KRS/3240/9/726]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62985. „BALTIMARE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000117728.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.06.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5314/9/610]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2009 okres
01.01.2008 DO 31.12.2008 1 3. 2008 1 4. 2008
Poz. 62986. BAŁTYCKIE CENTRUM BIZNESU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000311009. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5390/9/574]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 (dla pozycji: 1. MACIEJCZYK 2. POLIKARP
3. 35031701691) 5. WSPÓLNIK POSIADA 300
(TRZYSTA)UDZIAŁÓW, PO 1.000,00 (TYSIĄC) ZŁOTYCH KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00
(TRZYSTA TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 1.000
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KESSLER 2. CHRISTOPH 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZEMŁA 2. ROBERT MIROSŁAW 3. 68052800634 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 62988. BEST METAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000136179. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.10.2002.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5161/9/810]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres ROK
2008 1 3. ROK 2008 1 4. ROK 2008
Poz. 62989. „BETON-STAL WYTWÓRNIA BETONÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000100696. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9683/9/43]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upadłościowym wpisać: 1 (dla pozycji: nr wpisu 7 data
wpisu 18.03.2005) 2. sposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA M.ST. WARSZAWY WYDZIAŁ X GOSPODARCZY SYGN.AKT XGUP 111/06
data 19.02.2009
Poz. 62990. BEUMER SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000229352. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.02.2005.
[GL.X NS-REJ.KRS/3938/9/320]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62991. „BIO - MAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000097135. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/3628/9/696]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
– 86 –
Poz. 62992. BIOCERON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000256215. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.04.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9222/9/312]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
140525211 NIP 5222809986
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.04.2009 ROKU, ARTUR KĘDZIERSKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA UL. ŁUCKA 18 LOK. 12,00-845 WARSZAWA,
REP. A NR 3568/2009 PARAGRAFY ZMIENIONE:
§ 8 UST. 1, § 10
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TOMYS
2. PAWEŁ 3. 71020101192 5. 50 (PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000
(DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. RUDZIŃSKA 2. JOANNA MAGDALENA 3. 80122500024) 1. RUDZIŃSKA wpisać:
1. BOLEWSKA wykreślić: 3 (dla pozycji: 1. BOLEWSKI 2. BOGDAN 3. 80101413053) 5. 25 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
12.500 (DWANAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
wpisać: 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
37.500,00 ZŁOTYCH
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 (dla pozycji: 1. RUDZIŃSKA 2. JOANNA MAGDALENA 3. 80122500024) 1. RUDZIŃSKA wpisać:
1. BOLEWSKA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 26 23 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH 2 1. 26 24
Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW
TECHNICZNYCH, POZOSTAŁYCH 3 1. 26 25
Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW POZOSTAŁYCH 4 1. 26 26 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW I WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH 5 1. 27 3 POZOSTAŁA OBRÓBKA
WSTĘPNA ŻELIWA I STALI 6 1. 27 4 PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH I NIEŻELAZNYCH
7 1. 27 5 ODLEWNICTWO METALI 8 1. 29 4 PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH 9 1. 33 10 PRODUKCJA SPRZĘTU
MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ
PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH 10 1. 34 30
A PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I ICH SILNIKÓW
11 1. 50 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 12 1. 52
3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 13 1. 51 90
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 14 1. 67 13
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 1. 70
11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 16 1. 70
12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 17 1. 70 20 Z WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 18
1. 73 10 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 19 1. 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA wpisać: 20 1. 46 61 SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 21 1. 47
91 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 22 1. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 23 1. 74 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 24
1. 93 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 25
1. 93 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 26 1. 85 EDUKACJA 27 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 28 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 29
1. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
Poz. 62993. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE
GEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA „GEOBIOS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000137487. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2233/9/537]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 62994. BIURO RACHUNKOWE JURCZYGA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000241634. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.09.2005.
[GL.X NS-REJ.KRS/3555/9/355]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62995. „BIURO ROZWOJU” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000214828. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.08.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5287/9/959]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 62996. BMT INTERNATIONAL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000262403. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.08.2006.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4439/9/287]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 (dla pozycji: 1. FRONTCZAK 2. JOANNA
3. 71022803221) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać:
5. PREZES ZARZĄDU 2 1. GALANCIAK 2. IRENEUSZ WALDEMAR 3. 67071201233 5. WICEPREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KUĆKO 2. WANDA
3. 57062313760 4. ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW wpisać: 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI
gmina TRZEBOWNISKO miejscowość JASIONKA
wykreślić: 2. miejscowość RZESZÓW ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 40 nr lokalu 12 kod pocztowy 35-001 poczta RZESZÓW kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość JASIONKA nr domu 950 kod pocztowy 36-002 poczta JASIONKA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.12.2008 R. REP. A NR 9342/2008/BK, NOTARIUSZ BEATA KAWALEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI, UL. ABRAHAMA 29/2 ZMIANA
§ 1 UST. 3, § 4 ORAZ § 5 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI,
PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. BORGWARNER TURBO SYSTEMS WORLDWIDE
HEADQUARTERS GMBH) 5. 995 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.750,00 ZŁ wpisać:
5. 1.383.678 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
69.183.900 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ
wpisać: 1. 69531550,00 ZŁ
Poz. 62998. BOSSARD POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000229400. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.02.2005.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7192/9/316]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ERLANGSEN 2. PETER 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 62999. „BOV” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000292201. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.11.2007.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2492/9/264]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TOMASZEWSKI
2. SŁAWOMIR KLEMENS 3. 71072603611 2 1. WITKOWSKI 2. DARIUSZ 3. 76071304570
Poz. 63000. BPBK - BIURO INŻYNIERSKIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000060278. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.12.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4488/9/491]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 ROK 1 3. 01.01.2008 31.12.2008 ROK 1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008 ROK
Poz. 62997. BORGWARNER TURBO SYSTEMS
POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289644. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.10.2007.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/1589/9/780]
Poz. 63001. „BUCHALTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155363.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.03.2003.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3764/9/477]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
20 MAJA 2009 R.
– 87 –
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2009 okres
1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
1 2. 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
1 3. 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
1 4. 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
Poz. 63002. BUDOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000153054. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6554/9/167]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63003. BUDOPROJEKT-NIERUCHOMOŚCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000088023. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.02.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4407/9/522]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 63004. BURMAN - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247841. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3805/9/53]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63005. BUTRANS-POZNAŃ MATERIAŁY
BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000239521. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.08.2005.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7088/9/300]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1
1.
BURZYŃSKI
2.
ANDRZEJ
JÓZEF
3. 46111008436 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63006. „BUTTIMER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS
0000233154. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.04.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10737/9/511]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres 2008
1 3. 2008 1 4. 2008
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63007. CAPITALPRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114404. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 03.06.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6491/9/147]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica ŻMIGRODZKA
nr domu 41 nr lokalu 49 kod pocztowy 60-171 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
POZNAŃ ulica PLAC WIOSNY LUDÓW nr domu
2 kod pocztowy 61-831 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.03.2009 R., REP. A NR 3665/2009, NOTARIUSZ PIOTR KOWANDY, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. P. KOWANDY A. ADAMSKI UL. NOWOWIEJSKIEGO 59/2, 61-734 POZNAŃ, ZMIANA:
§ 5, § 6 UST. 1, § 7, § 8 UST. 1, § 9, § 10, § 12
UST. 1, § 12 UST. 3, § 17 UST. 1, § 17 UST. 3
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. TOMASZEWSKI 2. GRZEGORZ 3. 71020110910)
5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00
ZŁ wpisać: 5. 984 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 492.000,00 ZŁ wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. KONIECKO 2. KRZYSZTOF 3. 67031304314) 5. 34
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 984 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
492.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KONIECKO 2. ELŻBIETA 3. 68103003621
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BENTKOWSKI
2. DARIUSZ 3. 71042902915 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 2 1. 22 12
Z WYDAWANIE GAZET 3 1. 22 13 Z WYDAWANIE
CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
4 1. 22 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 5 1. 22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 74 40 Z REKLAMA 7 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 8 1. 74 14
A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
9 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
10 1. 51 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH
11 1. 51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO,
TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 12 1. 51 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 13 1. 51 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 14 1. 51 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 15
1. 51 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 16 1. 51 38 B SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI 17 1. 51 32
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH 18 1. 51 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 19 1. 51 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 20 1. 51 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 21 1. 51
47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 22
1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
23 1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH 24 1. 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 25 1. 52 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 26 1. 52 22 Z SPRZE-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
DAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH 27 1. 52 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH
I CUKIERNICZYCH 28 1. 52 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 29 1. 52 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 30 1. 52 62 A SPRZEDAŻ
DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
31 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 32 1. 52 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH 33 1. 52 33 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 34 1. 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 35 1. 52 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 36 1. 52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 37 1. 55 11 Z PROWADZENIE HOTELI I MOTELI Z RESTAURACJAMI 38 1. 55 12 Z PROWADZENIE HOTELI I MOTELI BEZ RESTAURACJI 39
1. 55 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 40 1. 55 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE 41 1. 55 30 A SPRZEDAŻ POSIŁKÓW
I NAPOJÓW W RESTAURACJACH 42 1. 55 30
B SPRZEDAŻ POSIŁKÓW I NAPOJÓW W BARACH
SZYBKIEJ OBSŁUGI, BARACH MLECZNYCH
I PUNKTACH SPRZEDAŻY FRYTEK I RYB, LODZIARANIACH, ITP. 43 1. 55 51 Z SPRZEDAŻ POSIŁKÓW
I NAPOJÓW W STOŁÓWKACH 44 1. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI
SPECJALIZOWANYMI 45 1. 60 24 C WYNAJEM
SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 46
1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW
TRANSPORTU LĄDOWEGO 47 1. 55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 48
1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 49
1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 50 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 51 1. 70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 52 1. 45 21
A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 53 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 54 1. 45
25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
MURARSKICH 55 1. 45 25 E WYKONYWANIE
SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 56 1. 45
45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 57 1. 85 32
B PRZEDSZKOLA 58 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 59 1. 52 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 60 1. 67 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI
I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI 61
1. 65 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 62
1. 80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wpisać: 63
1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 64 1. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 65 1. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI
FINANSOWYCH 66 1. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 67 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 68 1. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
– 88 –
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 69
1. 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ
RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH
STRAT 70 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 71 1. 66 29
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
72 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 73 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2009 okres 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63008. CEGEDIM POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000034048. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9134/9/334]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica PILECKIEGO
nr domu 63 kod pocztowy 02-781 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL.JEROZOLIMSKIE nr domu 56C
kod pocztowy 00-803 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 63009. CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWE „BOSS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000028092. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.07.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10040/9/318]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WYGONOWSKA 2. BOŻENNA 3. 50051902882 4. PROKURA SAMODZIELNA
Poz. 63010. „CENTRUM STABILIZACJI GRUNTÓW
I ODPADÓW PRZEMYSŁOWYCH” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000227316. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2005.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4518/9/345]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres 2008 R.
1 3. 2008 R. 1 4. 2008 R.
Poz. 63011. CENVIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000190331. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.01.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7688/9/906]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 63012. CHALLANGE TWENTY SEVEN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000324676. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.02.2009.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9806/9/880]
Poz. 63017. COOPERATIVE FOODS SERVICE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000122337. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.07.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/3316/9/270]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CHALLANGE TWENTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. CHALLANGE
TWENTY SEVEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica KIEŁCZOWSKA
nr domu 70 kod pocztowy 51-315 poczta WROCŁAW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica BUDZISZYŃSKA nr domu 96 nr lokalu
2 kod pocztowy 54-436 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63013. CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKIE
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197406. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8642/9/287]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. SAMORZĄDOWY CHORZOWSKO-ŚWIĘTOCHŁOWICKI ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI 3. 273268024) 5. 33836 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 67.652.000 ZŁ wpisać:
5. 33826 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
67.652.000,00 ZŁ
Poz. 63014. CITY SECURITY GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000268058. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.11.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9546/9/861]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1
1.
LISIECKI
2.
JAROSŁAW
LESZEK
3. 69010704674 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63015. „CLIMA-PRODUKT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000135132. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.10.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5495/9/680]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres 2008
1 2. 2008 1 3. 2008 1 4. 2008
Poz. 63016. COMP SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000038165. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3787/9/322]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 2. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
20 MAJA 2009 R.
Poz. 63018. „CORONUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261625. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.08.2006.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8056/9/606]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 3. 01.01.2008-31.12.2008
1 4. 01.01.2008-31.12.2008
3. 64050605943 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. URBANIAK 2. MACIEJ 3. 93031606156 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
6. NIE
Poz. 63022. DABEX-BYDGOSZCZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000236325. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.06.2005.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2936/9/447]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. KOZIATEK 2. ZBIGNIEW PIOTR
3. 72071411876) 5. 3.058 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 152 900 ZŁ wpisać: 5. 2308 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 115.400,00 ZŁ
2 1. BUDZIŃSKA 2. ALEKSANDRA IZABELLA
3. 81052308360 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. KOPERSKI 2. DARIUSZ 3. 76100102533 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ 6. NIE 4 1. FRYCZYŃSKA 2. MAŁGORZATA DOROTA 3. 74021105820
5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
12.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 63023. DAMAS DIGITAL GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000192577. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6067/9/186]
Poz. 63019. „CYTRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000181291. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.11.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4410/9/36]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 2. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63024. „DD-LAB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273743. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.02.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10537/9/309]
Poz. 63020. „D&M” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000150231. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2003.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4696/9/212]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
190313898 wpisać: 2. REGON 190313898 NIP
5860203627
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. GRĄDZIEL 2. ROBERT CZESŁAW
3. 77012200951) 5. 122 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 122.000,00 ZŁ wpisać: 5. 165 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 165.000,00 ZŁ wykreślić:
2 1. GRĄDZIEL 2. CZESŁAW STANISŁAW
3. 45101002395 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 63021. DAAGNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000320977. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2009.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6548/9/450]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. URBANIAK 2. MONIKA BARBARA
– 89 –
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. UNIKOM SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140204790)
5. 1.334 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
1.334.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 1.826 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.826.000,00 ZŁ wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. ALPHA MEDICAL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 141311222) 5. 2.001 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.001.000 ZŁOTYCH wpisać:
5. 2.739 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
2.739.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3335000,00 ZŁ
wpisać: 1. 4565000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LIPKA 2. MACIEJ 3. 73120107133 5. WICEPREZES ZARZĄDU DO SPRAW FINANSÓW 6. NIE wpisać: 2 1. KARLIK 2. JOZEF 6. NIE
Poz. 63025. DELTA GARTENHOLZ POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000130914. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.09.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2060/9/95]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TUCHOLSKI gmina CEKCYN
miejscowość DĘBOWIEC wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat
TUCHOLSKI gmina CEKCYN miejscowość ZDROJE
wykreślić: 2. miejscowość DĘBOWIEC ulica - nr domu 2 nr lokalu - kod pocztowy 89-511 poczta CEKCYN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZDROJE
nr domu 93 kod pocztowy 89-505 poczta MAŁE
GACNO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.12.2008 R., REPERTORIUM A NUMER
5079/2008 NOTARIUSZ JANUSZ FIEREK - KANCELARIA NOTARIALNA W CZERSKU, ZMIENIONO
PAR. 3, PAR 4, PAR. 8, PAR 13 I PAR. 14
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. SCHMAGLINSKI 2. ALBIN JOZEF 5. 10 UDZIAŁÓW PO
500,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000 ZŁ
6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ
wpisać: 1. 550000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2. REPREZENTACJA SAMOISTNA wpisać:
2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI
SKŁADAJĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE - REPREZENTACJA SAMOISTNA PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. SCHMAGLINSKI 2. ALBIN JOZEF 5. WICEPREZES 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 20 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA 2 1. 20 20 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA
PŁYT I SKLEJEK 3 1. 20 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 4 1. 20 40 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
DREWNIANYCH 5 1. 20 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA 6 1. 20 52
Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY
I Z MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
7 1. 51 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA
8 1. 51 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW
BEZALKOHOLOWYCH 9 1. 51 35 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 10 1. 51
41 Z SPRZEDAŻ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 11
1. 51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 12 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW
STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 13 1. 51 53 B SPRZEDAŻ
HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 14 1. 51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 15 1. 51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 16 1. 50 50 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 17 1. 51 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI wpisać: 18 1. 16 10
Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 19
1. 16 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH
I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 20
1. 16 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW
PODŁOGOWYCH 21 1. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 22 1. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 23 1. 16 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z
DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA,
SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 24 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 25 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 26 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 27 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA
STACJACH PALIW 28 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 29 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 30 1. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 31
1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNOHANDLOWO-USŁUGOWE „DREWPOL” - SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W
ZDROJACH (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) ŁĄCZY SIĘ
Z DELTA GARTENHOLZ POLSKA SPÓŁKĄ
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W DĘBOWCU (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) PRZEZ PRZEJĘCIE MAJĄTKU PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWO-USŁUGOWEGO „DREWPOL” SPÓŁKI Z O.O. PRZEZ DELTA GARTENHOLZ
POLSKA SPÓŁKA Z O. O. W ZAMIAN ZA UDZIAŁY
TEJ SPÓŁKI, KTÓRE OTRZYMA WSPÓLNIK
PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNO- HANDLOWO-USŁUGOWEGO „DREWPOL” - SPÓŁKA Z O.
O. - ALBIN JÓZEF SCHMAGLINSKI NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW DELTA GARTENHOLZ POLSKA SPÓŁKA. Z O.O. PODJĘŁO
UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU W DNIU 22 GRUDNIA
2008 R. NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO- HANDLOWO-USŁUGOWEGO „DREWPOL” - SPÓŁKA Z O. O. W ZDROJACH PODJĘŁO
UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU TAKŻE W DNIU 22
GRUDNIA 2008 R.
Poz. 63026. DERMSCAN POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000308843. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5330/9/648]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
220626568 NIP 5833032133
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GDAŃSK ulica STARODWORSKA
nr domu 3 kod pocztowy 80-137 poczta GDAŃSK
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica DANUSI nr domu 2A nr lokalu 1 kod pocztowy
80-434 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Poz. 63027. „DOME INTERNATIONAL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000113367. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.05.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10424/9/684]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63028. „DOMRES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000264885. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2006.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/2708/9/84]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica KAWIA
nr domu 4/16 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
CZĘSTOCHOWA ulica FOCHA nr domu 8 nr lokalu
8 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA
kraj POLSKA
Poz. 63030. „DREW-PAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000098572. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.03.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/3232/9/207]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. JAROSZEWICZ
2. MARCIN 3. 79091701554 5. POSTANOWIENIE
SĄDU REJONOWEGO W SŁUPSKU WYDZIAŁ VI
GODPODARCZY VI GPU 3/06 6. 24.09.2008
Poz. 63031. DSN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000302723. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.04.2008.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2505/9/679]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres OD
15.05.2008 R. DO 31.12.2008 R. 1 3. OD 15.05.2008 R. DO
31.12.2008 R. 1 4. OD 03.03.2008 R. DO 31.12.2008 R.
Poz. 63032. „E. I A. GŁOWACCY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000037979. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10298/9/333]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2009 okres
01.01.2006 - 31.12.2006 1 1. data złożenia
08.04.2009 okres 01.01.2007 - 31.12.2007 1 1. data
złożenia 08.04.2009 okres 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2006 - 31.12.2006 1 3. 01.01.2007 31.12.2007 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2006 - 31.12.2006 1 4. 01.01.2007 31.12.2007 1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63033. EC ELECTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247843.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.12.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5986/9/265]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63029. DOMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000223886. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2004.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1991/9/297]
Poz. 63034. ECOSERVICE PRZEDSIĘBIORSTWO
BUDOWLANE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000234283. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.05.2005.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4516/9/543]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
– 90 –
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1 1. 20.04.2009 NOTARIUSZ ALEKSANDRA ROMANOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE REPERTORIUM A NR 5147/2009 ZMIANA § 29
Poz. 63035. EKO-ENERGETYKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000315255. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2008.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3885/9/621]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wpisać:
1 1. BARANOWSKI 2. HENRYK PRZEMYSŁAW
3. 66050103650 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 12.250,00 ZŁ 6. NIE
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63036. „EKO-FILTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000107242.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ
WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.04.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4452/9/122]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres 2008
ROK 1 3. 2008 ROK 1 4. 2008 ROK
Poz. 63037. „EKO-TREND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000118599.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3178/9/796]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63038. „EL AT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000141203. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.12.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3426/9/692]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63039. ELEKTROWNIA WODNA WE WŁOCŁAWKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000041433. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.09.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2446/9/263]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA
3. 190275904 4. 0000033455 5. 595 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 297500 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA 3. 220353024
4. 0000271591 5. 595 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 297500 ZŁ 6. NIE
20 MAJA 2009 R.
Poz. 63040. „ELTEMES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000284026. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4690/9/806]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. KAPCIA 2. BOGUSŁAW AUGUSTYN
3. 62012910638) 5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 150000 ZŁ wpisać: 5. 170 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 170.00,00 ZŁOTYCH
Poz. 63041. EMKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000248769. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.01.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6446/9/547]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2009 okres 2008 R.
1 3. 2008 R.
Poz. 63042. „EMPIRE INVESTMENTS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000296831. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2008.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4522/9/260]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BELLOT 2. GARY PETER 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BUCKNALL 2. THOMAS HENRY
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. WOŹNA
2. KATARZYNA JAGODA 3. 82051912787 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. SMITH 2. STEPHEN
JOHN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SCHNEIDER
2. FRANK 3. 64112013550 4. ODDZIELNA
2 1. SMITH 2. STEPHEN JOHN 4. SAMOISTNA
Poz. 63043. ENERGA ELEKTROWNIE SŁUPSK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000139864. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4887/9/494]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA
3. 190275904 4. 0000033455 5. 58.800 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.400.000,00 ZŁ 6. TAK
wpisać: 2 1. ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
3. 220353024 4. 0000271591 5. 58.800 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.400.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 63044. „ENERGIA WIATRU” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000190252. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.02.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6667/9/792]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
– 91 –
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
1 STYCZNIA 2008 R. - 21 PAŹDZIERNIKA 2008 R.
1 3. 1 STYCZNIA 2008 R. - 21 PAŹDZIERNIKA 2008 R.
1 4. 1 STYCZNIA 2008 R. - 21 PAŹDZIERNIKA 2008 R.
Poz. 63045. „ENERGY DRINK DYSTRYBUCJA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000130667. SĄD REJONOWY W
KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.09.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/1897/9/602]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres 2008 R.
1 3. 2008 R. 1 4. 2008 R.
Poz. 63046. „EPA GDYNIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ. KRS 0000058494.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.11.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4923/9/65]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.01.2009 R., REPERTORIUM A NR 646/2009, NOTARIUSZ ZOFIA
DALESZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA Z.
DALESZYŃSKA, J.K. DALESZYŃSKI S.C., SZCZECIN, ZMIANA PAR. 6, AKT NOTARIALNY Z DNIA
30.03.2009 R., REPERTORIUM A NR 3728/2009,
NOTARIUSZ ZOFIA DALESZYŃSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA Z. DALESZYŃSKA, J.K. DALESZYŃSKI S.C., SZCZECIN, ZMIANA PAR. 6.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 31 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI
I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW 2 1. 31 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA,
NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ 3 1. 32
20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH,
KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH
NAWIGACYJNYCH 4 1. 33 20 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW
I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH 5 1. 35 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 6 1. 45 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA 7 1. 45 22 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 8 1. 45 23
WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH 9 1. 45 24 BUDOWA OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 10 1. 45 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 11
1. 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH
12 1. 52 49 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ
SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 13 1. 60 24
TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY 14 1. 63 11
PRZEŁADUNEK TOWARÓW 15 1. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 16
1. 64 20 D RADIOKOMUNIKACJA 17 1. 64 20 E RADIODYFUZJA 18 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 19 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ 20 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 21 1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE wpisać: 22 1. 26 11 Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH 23 1. 26 20 Z
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 24 1. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU
(TELE)KOMUNIKACYJNEGO 25 1. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH 26 1. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 27
1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 28
1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 29 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 30 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 31 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 32 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 33 1. 46
51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 34 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 35 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
36 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 37 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 38
1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 39
1. 61 90 Z 71DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 40 1. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 41 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 42 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 43 1. 63 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 44
1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 45 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 46 1. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 47 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 48 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 49 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 50 1. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 51 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 52 1. 70 22 Z 71POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 53 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 54 1. 71
20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 55 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 56 1. 73
1 REKLAMA 57 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 58 1. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 59 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 60
1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 61 1. 82
19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 62 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 63 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 64 1. 95 11 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH 65 1. 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNE-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
GO 66 1. 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO
UŻYTKU 67 1. 85 59 Z POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 68 1. 14 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ 69 1. 14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ
ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 70 1. 46 16
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 71 1. 46 42 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 72 1. 46 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 73 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 74 1. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH JEDNOSTKACH 75 1. 47 72
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW
SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 63047. ES-SYSTEM WILKASY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000015579. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.05.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4476/9/368]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres 2008 R.
1 2. 2008 R. 1 3. 2008 R. 1 4. 2008 R.
Poz. 63048. ESY FLORESY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000230398.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.03.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8765/9/233]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat LUBELSKI
gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica MIKLASZEWSKIEGO nr domu 16 nr lokalu 30 kod pocztowy
02-776 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość LUBLIN ulica STEFCZYKA nr domu
30 nr lokalu 39 kod pocztowy 20-151 poczta LUBLIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DN.03.09.2008 R. REPERTORIUM
A NR 4611/2008 NOTARIUSZ GRAŻYNA LEWICKA,
KANCELARIA NOTARIALNA UL. JASNA 8, 20-077
LUBLIN ZMIANY: § 2 UST. 1; § 3 UST. 1, § 5
UST. 1, § 6 UST. 3
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BARAŃSKA 2. JOANNA BALBINA 3. 65033106446 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. BARAŃSKI 2. MICHAŁ
3. 69110100695 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. POŻAROWSKI 2. JERZY 3. 55052104356 5. 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000 ZŁOTYCH 6. NIE
4 1. POŻAROWSKA 2. MARIA WERONIKA
3. 81070900245 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
5 1. SZCZODROWSKA 2. MARTA MAŁGORZATA
3. 76103004184 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BARAŃSKA 2. JOANNA BALBINA
3. 65033106446 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. POŻAROWSKA 2. ELŻBIETA ANNA
3. 56073103322 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. SZCZODROWSKA 2. MARTA MAŁGORZATA 3. 76103004184 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
– 92 –
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW
Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM
MEBLI), AWYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 2 1. 21 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU 3 1. 36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 1. 45 BUDOWNICTWO
5 1. 50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 6 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 7 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI;
NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 8 1. 55 HOTELE I RESTAURACJE
9 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 10 1. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI
ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 11 1. 72 INFORMATYKA 12 1. 73 DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA 13 1. 74 40 Z REKLAMA 14 1. 92 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM
WIDEO 15 1. 74 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 16
1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 17 1. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 18 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 19 1. 46 73 SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 20 1. 49 41
TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 21 1. 71
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 22
1. 77 32 WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 23 1. 77 40 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC
CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
Poz. 63049. ETIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000305537. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2008.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4173/9/862]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
9 CZERWCA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
1 3. 9 CZERWCA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
1 4. 9 CZERWCA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
Poz. 63050. „EURO-CONSULTING” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000204590. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.04.2004.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3579/9/601]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63051. „EURO-GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000233098.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.04.2005.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7504/9/633]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RA-
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
BEN 2. NATASJA MARIA 5. 125 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ 6. NIE
2 1. GALAK NOWOTKO 2. DOMINIK JAROSŁAW
3. 81090700731 5. 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. WALCZAK 2. JACEK 3. 70100204530) 5. 125 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ wpisać: 5. 250
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
wykreślić: 4 (dla pozycji: 1. KEMBŁOWICZ 2. DARIUSZ 3. 62111405356) 5. 125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁ wpisać: 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PIECHOCKI 2. DARIUSZ 3. 57030203172 4. SAMOISTNA
2 1. RABEN 2. PETER JOSEPH 3. 68021715138
4. SAMOISTNA
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63052. EUROCOM STUDIO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000047829. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10447/9/529]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
008131658 wpisać: 2. REGON 008131658 NIP
5261033780 wykreślić: 3. „AWIZ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. EUROCOM STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica OSTRZYCKA
nr domu 1/3 nr lokalu 139 kod pocztowy 04-035
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. NIEPODLEGŁOŚCI
nr domu 19 kod pocztowy 02-653 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 22.04.2009 R., REP. A NR 1253/2009 NOTARIUSZ JADWIGA ZACHARZEWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA JADWIGI ZACHARZEWSKIEJ, ANNY NIŻYŃSKIEJ W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 18, ZMIANA § 2, § 6, § 8
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WIŚNIEWSKI 2. JERZY TADEUSZ 3. 53071103354 5. 34
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. WIŚNIEWSKA 2. MARZENA JOANNA
3. 59102603202 5. 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. RĘKAWEK
2. KAROLINA 3. 83093007761 5. 33 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ 6. NIE wpisać:
4 1. HAJDUK 2. MACIEJ KRZYSZTOF 3. 85110204870
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
50.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WIŚNIEWSKI 2. JERZY TADEUSZ
3. 53071103354 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. WIŚNIEWSKA 2. MARZENA JOANNA
3. 59102603202 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. RĘKAWEK 2. KAROLINA 3. 83093007761 5. II
VICE PREZES 6. NIE wpisać: 4 1. KRASOWSKA
2. MONIKA 3. 72082600043 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. HAJDUK
2. KRZYSZTOF WŁADYSŁAW 3. 55011704171
4. PROKURA SAMODZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 74 40 Z REKLAMA 2 1. 92 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
RADIOWA I TELEWIZYJNA 3 1. 22 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 4 1. 22 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA 5 1. 22 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 6 1. 26 12 Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO
I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO 7 1. 29 40
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH 8 1. 29
56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNA-
20 MAJA 2009 R.
CZENIA 9 1. 31 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 1. 32 30
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA
DŹWIĘKIEM I OBRAZEM 11 1. 36 63 Z PRODUKCJA
WYROBÓW POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 45 BUDOWNICTWO 13
1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI
I MOTOCYKLAMI 14 1. 52 HANDEL DETALICZNY,
Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 15
1. 64 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA 16 1. 64 20 F TELEWIZJA KABLOWA 17
1. 65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE 18 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 19 1. 71 33 Z WYNAJEM
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 20 1. 71 34
Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 21 1. 71 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 22 1. 72 INFORMATYKA 23 1. 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 24 1. 73 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 25 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 26 1. 74 14
A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
27 1. 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI 28 1. 74 30 Z BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 29 1. 74 7 SPRZĄTANIE
I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 30 1. 74 8 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 31 1. 80 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE
FORMY KSZTAŁCENIA 32 1. 92 31 G ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 33 1. 92 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 34 1. 93 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 35 1. 92 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO 36 1. 55 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 37 1. 55 40 Z BARY 38 1. 55 50
DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING wpisać:
39 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 40 1. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 41 1. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO
I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 42 1. 59 14
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 43 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 44
1. 60 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH 45 1. 60 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH
I ABONAMENTOWYCH 46 1. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 47 1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ
48 1. 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 49 1. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 50 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 51 1. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 52
1. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 53 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 54 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 55 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 56 1. 47 63 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALI-
– 93 –
ZOWANYCH SKLEPACH 57 1. 46 43 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 58 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 59
1. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO
I TELEWIZJI 60 1. 73 12 B POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH DRUKOWANYCH 61 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH
(INTERNET) 62 1. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH 63 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 64 1. 77 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP. 65 1. 71 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 66 1. 73 1 REKLAMA
67 1. 56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 68 1. 56 2 11PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 69
1. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 70 1. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 71 1. 46 6 SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 72 1. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 73
1. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 74
1. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 75 1. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 76 1. 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 77 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH 78 1. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA,
WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ
79 1. 85 2 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
Poz. 63053. EUROPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000260815. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.07.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8382/9/268]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
140576065 wpisać: 2. REGON 140576065 NIP
1132641386
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 65/79 kod pocztowy 00-697 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PAŃSKA nr domu 73 kod
pocztowy 00-834 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 63054. „EVIVA DRZEŻEWO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280786. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2007.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/3695/9/740]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. EVIVA SPÓŁKA AKCYJNA 3. 240106876)
1. EVIVA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 1. MARTIFER
RENEWABLES SPÓŁKA AKCYJNA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 63055. „EVIVA GAĆ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000280808. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.05.2007.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/3670/9/93]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. EVIVA SPÓŁKA AKCYJNA 3. 240106876)
1. EVIVA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 1. MARTIFER
RENEWABLES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 63056. „EVIVA ZĘBOWO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280782. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2007.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/3563/9/874]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. EVIVA SPÓŁKA AKCYJNA 3. 240106876)
1. EVIVA SPÓŁKA AKCYJNA wpisać: 1. MARTIFER
RENEWABLES SPÓŁKA AKCYJNA
Poz. 63057. „EW RYWAŁD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318394.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.11.2008.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4444/9/603]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
220701086 wpisać: 2. REGON 220701086 NIP
5862228293
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SIWIEC 2. RAFAŁ DARIUSZ 3. 75020102214
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PRONDZIŃSKI 2. JAROSŁAW DANIEL 3. 75040512873
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2009 okres 2008
1 3. 2008 1 4. 2008
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63060. „FABERDOM IZOLACJE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000311444. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.08.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9665/9/203]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
141529576 NIP 5252434019
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres OD
01.01.2008 DO 31.12.2008 R. 1 3. OD 01.01.2008 DO
31.12.2008 R. 1 4. OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 R.
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
320631388 NIP 8561809950
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. VIG 2. PETER 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. LEGARTH 2. JENS) 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BORATYŃSKA TABERSKA 2. DOROTA 3. 73062916161 4. SAMOISTNA
Poz. 63061. FABRYKA CERAMIKI BUDOWLANEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000080021. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.01.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4584/9/988]
Poz. 63065. FERRO LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000307843.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.06.2008.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4814/9/44]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2009 okres
04.06.2008 - 31.12.2008 1 3. 04.06.2008 - 31.12.2008
1 4. 04.06.2008 - 31.12.2008
Poz. 63062. „FAMET TUBEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000295846.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2007.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3042/9/326]
Poz. 63066. „FILIZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000192746. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.02.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9427/9/519]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres
01.03.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.03.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.03.2008 - 31.12.2008
Poz. 63058. „EXTEM INWESTYCJE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293099. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2007.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7597/9/725]
Poz. 63063. FCB 7 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000322401. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.01.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9682/9/642]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KUCZERA 2. JOANNA 3. 59033005188 5. 380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 38.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. RYBORZ 2. FILIP 3. 85011501751 5. 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 32.000,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 3 1. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE „EXTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 271559622
4. 0000037029 5. 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ 6. NIE
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
141715244
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica MENUETA
nr domu 34 kod pocztowy 02-827 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL.NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 69
kod pocztowy 02-626 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. ASTONO LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE)
5. 999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.950
PLN wpisać: 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RZEPECKA 2. AGNIESZKA KATARZYNA
3. 75031600248 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GRONOWSKI 2. JANUSZ ADAM
3. 69092913133 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63059. F.H.U. „CRYSPOL” KACZMAREK, ZIELIŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000277608. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.03.2007.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3170/9/588]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 63064. FERMENTATIONEXPERTS POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000325897. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2009.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4164/9/942]
– 94 –
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 3. 01.01.2008-31.12.2008
1 4. 01.01.2008-31.12.2008
Poz. 63067. „FRAZO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000266323. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.10.2006.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3743/9/434]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
280158528 wpisać: 2. REGON 280158528 NIP
7393580422
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2009 okres 2007 R.
1 3. 2007 R. 1 4. 2007 R.
Poz. 63068. „FULIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000172064. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.09.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10367/9/70]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 63069. GARBUIO POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000102512. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5779/9/945]
Poz. 63074. „GIJSEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000241742. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.10.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4327/9/63]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2009 okres
01.11.2007 - 31.10.2008 1 3. 01.11.2007 - 31.10.2008
1 4. 01.11.2007 - 31.10.2008
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 3. 01.01.2008-31.12.2008
1 4. 01.01.2008-31.12.2008
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63070. GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000125773. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5191/9/773]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2009 okres
01.01.2007-31.12.2007 1 3. 01.01.2007-31.12.2007
1 4. 01.01.2007-31.12.2007
Poz. 63071. GEO, MIESZKANIE I DOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000036221. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.09.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6690/9/948]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. ZAREMBA ŚMIETAŃSKI 2. ADAM PIOTR
3. 54062004711) 5. 536 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 26 800 ZŁ wpisać: 5. 3536 O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 176.800,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 177050,00 ZŁ
wpisać: 1. 327050,00 ZŁ
Poz. 63072. „GEOEKSPRES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000180432.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.11.2003.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4892/9/810]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63073. „GEST” - CENTRUM OBROTU
I ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI - SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000015662. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.05.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7205/9/731]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
20 MAJA 2009 R.
Poz. 63075. „GLOB CAPITAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000022644.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/7590/9/918]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63076. GOSPODARSTWO ROLNE „BOMI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000205535. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.04.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/2573/9/124]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2009 okres 2008 R.
1 3. 2008 R. 1 4. 2008 R.
Poz. 63077. GOSPODARSTWO ROLNE „OSÓWIEC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228467. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 14.02.2005.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3185/9/914]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008 R.
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
Poz. 63080. GRAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000275772. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4597/9/512]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63081. „GRADIENT L.S.” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000264268.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.09.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7306/9/233]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
01.01.2008 R.-31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R.31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.
Poz. 63082. „GREENFONE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000251199.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.02.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10487/9/813]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63083. GREJSPOL-WEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000242970.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2005.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2936/9/447]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2009 okres
01.01.2008 R.-31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R.31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. KOCHANEK 2. ŁUKASZ TOMASZ
3. 81022218172) 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ wpisać: 5. 49 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ wykreślić:
2 (dla pozycji: 1. BARDZIK 2. JAN KAZIMIERZ
3. 49121301951) 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ wpisać: 5. 51 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63079. GÓRAŻDŻE BETON SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000051234. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3605/9/851]
Poz. 63084. „GRILTEX POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000124014. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7472/9/977]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
Poz. 63078. GOSPODARSTWO ROLNO-USŁUGOWE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198255. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.03.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3957/9/561]
– 95 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63085. GT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000242717.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.10.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10305/9/342]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63086. „H.S.C. CONSULT INTERNATIONAL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000152915. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2003.
[PO.IX NS-REJ.KRS/1294/9/793]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PYKACZ 2. MAŁGORZATA 3. 64120304569
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63087. HERFORD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225176. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.12.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9757/9/785]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63088. „HERKULES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000323791. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.03.2009.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3563/9/874]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. WOŹNICKI 2. PAWEŁ 3. 68080502074 5. 15.000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.000.000,00
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. RATAŃCZUK 2. JOANNA
3. 71020304304 5. 15.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 15.000.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 63089. HODOWLA ZARODOWA ZWIERZĄT
„ŻOŁĘDNICA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000064220. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4604/9/521]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 2. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63090. HORTINO ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA
OWOCOWO-WARZYWNEGO LEŻAJSK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000024290. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3625/9/493]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 25 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. SZWEDA 2. BOGUSŁAW 3. 64081703438 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. AUGUSTYN
2. STANISŁAW MIROSŁAW 3. 60111300190 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63091. „HORYZONT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000211122.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.06.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4793/9/110]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.03.2009 okres 2007
1 3. 2007 1 4. 2007
Poz. 63092. HOTEL HAFFNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000007928.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.05.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4980/9/788]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 30 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GRZEGOWSKI 2. MACIEJ HENRYK
3. 77022400796 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63093. „HOTELEX POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000258647. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.06.2006.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4709/9/627]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63094. „HOUSE OF FUN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000324064.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.02.2009.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4734/9/585]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ŻBIKOWSKI
2. SŁAWOMIR MAREK 3. 72031400830 4. PROKURA SAMOISTNA
– 96 –
Poz. 63095. HP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000057752. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.10.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/4348/9/106]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 -31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
Poz. 63096. HSW-ZAKŁAD SPRĘŻYNOWNIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000044548. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.09.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3767/9/680]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres OD
01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R. 1 2. OD
01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R. 1 3. OD
01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R. 1 4. OD
01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.
Poz. 63097. HYDRO-NAFTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000080448.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.01.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4547/9/907]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63098. „I PROFESJONALNA SZKOŁA BIZNESU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000154309. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.03.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3326/9/591]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63099. „IGLOPORT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000048133. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4972/9/269]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUC 2. JAROSŁAW JÓZEF 3. 45090206499
5. DYREKTOR 6. NIE wpisać: 2 1. RULAFF 2. GRZEGORZ 3. 58092605098 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KUC 2. JAROSŁAW
JÓZEF 3. 45090206499 4. SAMOISTNA
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 63100. IICS/POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000137463. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10602/9/442]
Poz. 63105. INSODLEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000132386. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.09.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5670/9/235]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOZAKIEWICZ 2. DOMINIKA HELENA
3. 66091000806 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 (dla pozycji: 1. INSTYTUT ODLEWNICTWA
3. 000031331) 5. 160 (STO SZEŚĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 80.000
(OSIEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁ wpisać: 5. 165
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 82 500,00 ZŁ
wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić:
2 1. ISENDORF 2. BOGDAN TADEUSZ
3. 48121402655 5. 5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.500 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁ
6. NIE
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63101. „IKEDA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000034987. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.08.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3604/9/450]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 69 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63102. IMMO-LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000149532. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.02.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10329/9/588]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63103. IMPULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000271249. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.01.2007.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3439/9/216]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
160109974 wpisać: 2. REGON 160109974 NIP
7492009860
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63104. INFO HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000229415. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.02.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8331/9/262]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ODYŃCA nr domu 37 nr lokalu 1 kod pocztowy 02-606 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica AL.KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ nr domu 49 nr lokalu 47 kod pocztowy
02-797 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
20 MAJA 2009 R.
Poz. 63106. „INTER TECHNIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000032991.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.08.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3578/9/200]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63107. INTERPUNKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000156458. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.03.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9735/9/341]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 2. 01.01.2008-31.12.2008
1 3. 01.01.2008-31.12.2008 1 4. 01.01.200831.12.2008
Poz. 63108. INŻYNIERSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000111206. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6838/9/432]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63109. IVS-5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000166300. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.07.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3257/9/854]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.03.2009 R. REP. A NR 2924/2009, NOTARIUSZ JOLANTA KREMSKA-BIALIK, KANCELARIA
NOTARIALNA W DĘBICY - ZMIENIONO PARAGRAFY: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14.
– 97 –
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2. DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO
PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU
POWOŁANIA PROKURENTA SAMODZIELNEGO
(SAMOISTNEGO)-PROKURET SAMODZIELNIE.
wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
JEST UPOWAŻNIONY CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU) SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA SAMODZIELNEGO (SAMOISTNEGO) - PROKURENT
SAMODZIELNIE.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 45 BUDOWNICTWO 2 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
3 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 4 1. 70 OBSŁUGA
NIERUCHOMOŚCI 5 1. 74 13 BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ 6 1. 74 14 DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 1. 74 40 REKLAMA 8 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
9 1. 74 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA 11 1. 50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH wpisać: 12 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 13
1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 14 1. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 15 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 16 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 17 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 18 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 19 1. 73 1 REKLAMA 20 1. 73 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 21 1. 78 1 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 22 1. 78 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 23 1. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 24 1. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 25
1. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres 01.01.2008
- 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63110. „JAMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293925. SĄD
REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.12.2007.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5053/9/190]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.03.2009 R., NOTARIUSZ BEATA SŁOWIKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
REP. A NR 1341/2009 - ZMIENIONO § 5 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. MAZUREK 2. KRZYSZTOF 3. 58092003612) 5. 33
(TRZYDZIEŚCI TRZY) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
16.500 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁ)
wpisać: 5. 56 (PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.000,00 (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY) ZŁOTYCH wykreślić:
2 1. KUZIOŁA 2. MARCIN 3. 83022502390 5. 33
(TRZYDZIEŚCI TRZY) O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
16.500 ZŁ (SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁ)
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KUZIOŁA 2. MARCIN 3. 83022502390 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić: 1 1. 14
POZOSTAŁE GÓRNICTWO 2 1. 45 BUDOWNICTWO
3 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 4 1. 52 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 5 1. 60
TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY 6 1. 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI 7 1. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ
WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 8 1. 74 DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA POZOSTAŁA 9 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA 10 1. 50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH wpisać: 11 1. 08 99
Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 12 1. 09 90
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 13
1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 14 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 15 1. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 16 1. 42 13 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 17 1. 42
21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 18
1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 19 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 20 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 21 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
22 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 23 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW
I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 24 1. 43
99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
25 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 26 1. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 27 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 28 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 29 1. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 30 1. 46
76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 31 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 32 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 33 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 34 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 35 1. 77
12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 36 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 37 1. 77 39
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 38 1. 78 30
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 39 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 40 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.200831.12.2008 1 3. 01.01.2008-31.12.2008 1 4. 01.01.200831.12.2008
Poz. 63111. JORDANÓW PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000308868. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.06.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7412/9/51]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica EMILII PLATER
nr domu 53 kod pocztowy 00-113 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ŻURAWIA nr domu 6/12 nr lokalu 417
kod pocztowy 00-503 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PALACIO
GARAY 2. INAKI IRKUS 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ 6. TAK wpisać:
2 1. BMP LAWYERS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 141217055
4. 0000300698 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SZWOLGIN
2. IZABELA JOANNA 3. 71082100423 4. PROKURA
SAMODZIELNA
Poz. 63112. JUNEX - RYZBIG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045864.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.09.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6918/9/891]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63113. „KAWADO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000174558. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.09.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3471/9/292]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63114. KERN-LIEBERS POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000126759. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.08.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1717/9/933]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
– 98 –
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2009 okres
01.07.2007 - 30.06.2008 1 2. 01.07.2007 - 30.06.2008
1 3. 01.07.2007 - 30.06.2008 1 4. 01.07.2007 30.06.2008
Poz. 63115. „KHK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000048373. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.10.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4586/9/790]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63116. KIDDE-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000075060.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3868/9/182]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 2. 01.01.2007 R. 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 63117. KISAN-APTERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000086658. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/4743/9/505]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica RADZIKOWSKIEGO
nr domu 51 A kod pocztowy 31-305 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica KRÓLEWSKA nr domu 82 nr lokalu 55
kod pocztowy 30-079 poczta KRAKÓW kraj
POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO-HANDLOWE KISAN
SP. Z O.O. wpisać: 1. KISAN SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykreślić:
3. 010590519 wpisać: 3. 141188885 4. 0000294697
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.03.2009 okres
01.01.2008-27.10.2008 1 3. 01.01.2008-27.10.2008
Poz. 63118. „KLASYK PL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000125141. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5489/9/963]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. BROCHOCKA 2. JANINA MARIANNA
3. 26052504460 5. 60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. VAN DER SLUIS 2. CORNELIS DOUWE 5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ (PIĘĆSET) ZŁOTYCH KAŻDY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. MAŚLANKOWSKI 2. ROMAN 3. 47061803856 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 4 1. ABYLGAZIEV 2. ASEN 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY
ZŁOTYCH) 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MAŚLANKOWSKI 2. ROMAN
3. 47061803856 5. PREZES 6. NIE wpisać:
2 1. ABYLGAZIEV 2. ASEN 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 63119. „KOL-TOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000176430. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2003.
[PO.IX NS-REJ.KRS/2771/9/524]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.03.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63120. „KOLPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000162443. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.06.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4734/9/585]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63121. „KOLTRAM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000070848. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.12.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3409/9/253]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
Poz. 63122. „KOMEXIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000022954. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3843/9/535]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 (dla pozycji: 1. TROJNIAR SZAL 2. BEATA
3. 69092206400) 5. 25 UDZIAŁÓW PO 5.000 ZŁ
KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW PO 5.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 250.000 ZŁOTYCH wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. SZAL 2. SŁAWOMIR 3. 69011408270 5. 25 UDZIAŁÓW PO 5.000
ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TROJNIAR SZAL 2. BEATA 3. 69092206400
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KLOC
2. TOMASZ 3. 67052014676 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TROJNIAR SZAL
20 MAJA 2009 R.
2. BEATA 3. 69092206400 4. PROKURA SAMOISTNA 2 1. WILK 2. MONIKA 3. 75070515725 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 63123. KORPORACJA HYDRO-INSTAL WARSZAWA-WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000008758. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.04.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10107/9/942]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
017243413 wpisać: 2. REGON 017243413 NIP
5222594913 wykreślić: 3. KORPORACJA HYDRO-INSTAL WARSZAWA-WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. KORPORACJA HYDRO-INSTAL WARSZAWA-WOLA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. WYSZOGRODZKI 2. WIESŁAW JÓZEF 3. 50022100538 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 01.04.2009
UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O OTWARCIU LIKWIDACJI
Z DNIA 01.04.2009 R., NOTARIUSZ ANNA NIŻYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 18, REP. A NR 952/2009
3. LIKWIDATOR SAMODZIELNIE PRub. Dane likwidatorów 1 1. WYSZOGRODZKI 2. WIESŁAW JÓZEF
3. 50022100538
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. 01.04.2009 UCHWAŁA NR
1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z DNIA
01.04.2009 R. - NOTARIUSZ ANNA NIŻYŃSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL.
ŚWIĘTOKRZYSKA 18, REP. A NR 952/2009 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 63124. „KOVER - POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000257284. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.05.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5371/9/333]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 63125. „KREDYT POMORZE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000062037. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4982/9/590]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość GDAŃSK ulica GRUNWALDZKA nr domu 239 kod pocztowy 80-266
poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica PARTYZANTÓW
nr domu 72 nr lokalu 80 kod pocztowy 80-254
poczta GDAŃSK kraj POLSKA
– 99 –
Poz. 63126. „KRICKET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000109008. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.04.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6400/9/857]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
015149650 wpisać: 2. REGON 015149650 NIP
5342193192
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PRUSZKOWSKI gmina RASZYN miejscowość RASZYN - RYBIE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina
RASZYN miejscowość FALENTY NOWE wykreślić:
2. miejscowość RASZYN - RYBIE ulica NA SKRAJU
nr domu 71 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość FALENTY
NOWE ulica DROGA HRABSKA nr domu 6 nr lokalu 16 kod pocztowy 05-090 poczta RASZYN kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.04.2009 R. REPERTORIUM A NR 569/2009,
NOTARIUSZ ALDONA CZAMARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZMIANA §§ 3,
6, 7.1, 9, 12.1, 14, 19
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 51 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
WŁÓKIENNICZYCH 2 1. 51 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 3 1. 51 47 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 4 1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 5 1. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 1. 52 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY 7 1. 52 43
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW
SKÓRZANYCH 8 1. 55 30 A RESTAURACJE 9 1. 55
40 Z BARY 10 1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT
DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 11
1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 12 1. 63 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY 13 1. 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 14 1. 18 22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN
I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA 15 1. 18 22 B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA 16 1. 18 10 Z PRODUKCJA
ODZIEŻY SKÓRZANEJ 17 1. 22 25 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA 18 1. 74 40 Z REKLAMA wpisać: 19 1. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 20 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 21
1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 22 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 23 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 24 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 25 1. 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 26 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 27 1. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Poz. 63127. KRJ PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213917.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5015/9/708]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63128. KRONO ENERGY POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000107670. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3832/9/813]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EAST
CENTRO LAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. KRONO ENERGY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat
JASIELSKI gmina JASŁO miejscowość JASŁO
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miejscowość
JASŁO ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 10 kod
pocztowy 38-200 poczta JASŁO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica WOŁKOWYSKA nr domu 32 kod pocztowy 61-132 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.03.2009 R., REP. A NR 952/2009, NOTARIUSZ IZABELA WALKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA MAŁGORZATA MUSZALSKI, IZABELA
WALKOWIAK S.C. UL. GARBARY 53/4, 61-869 POZNAŃ - UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. EAST
CENTRO CAPITAL MANAGEMENT AG 5. 150
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000, ZŁ
6. TAK wpisać: 2 1. KRONO ENERGY LIMITED
5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
75.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY
PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE
DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM
ŁĄCZNIE. wpisać: 2. PRAWO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU
ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SZELĄG 2. ANDRZEJ 3. 63113010771 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KACZMAREK 2. MONIKA DOROTA 3. 73051001542 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SOPHIANOS 2. PETROS 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 4 1. SEIFERT 2. WOLFGANG HERMAN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 65 21 Z LEASING FINANSOWY 2 1. 70 20
Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 1. 70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI 4 1. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 5 1. 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 6 1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH
ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO 7 1. 71 32
Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 8 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 9 1. 74 14 A DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA wpisać: 10 1. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 11
1. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
12 1. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 13 1. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 14 1. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 15
1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 16 1. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE
ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 17 1. 38
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 18 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 19 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
20 1. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 21 1. 42
13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW
I TUNELI 22 1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI
ROZDZIELCZYCH 23 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH 24 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
WODNEJ 25 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 26 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 27 1. 46 12
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 28 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 29
1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 30
1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH
OKREŚLONYCH TOWARÓW 31 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 32 1. 46
71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 33 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 34 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 35
1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 36 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 37 1. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 38
1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 39 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
40 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 41 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 42 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 43 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 44 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
45 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 46 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres 01.01.2008
- 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63129. KRUCZA PROPERTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000238963. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2005.
[WR.VI NS-REJ.KRS/2391/9/762]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „PATHWAY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. KRUCZA PROPERTY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WROCŁAW ulica KRUCZA nr domu
64-66 kod pocztowy 53-411 poczta WROCŁAW kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WROCŁAW ulica
– 100 –
RYNEK nr domu 39/40 kod pocztowy 50-102 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 14.04.2009 R. NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK
KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU
PRZY UL. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 81, REP. A NR
866/2009 ZMIENIONO § 2 UST. 1, 2, DODANO § 9,
USUNIĘTO § 13 UST. 3, 4, 5, 6,
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. CASLIN 2. PATRICK GERARD) 5. 4.740 (CZTERY
TYSIĄCE SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.370.000 (DWA MILIONY TRZYSTA SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 1185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 592.500,00 ZŁ (PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 2 1. RITCHIE 2. LAURENCE ANTHONY 5. 1185 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 592.500,00 ZŁ (PIĘĆSET
DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 3 1. DOUGLAS 2. ALAN 5. 1185
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 592.500,00
ZŁ (PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE
PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 4 1. WALLACE 2. WILLIAM HUGH 5. 1185 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 592.500,00 ZŁ (PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CASLIN 2. PATRICK GERARD 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. RITCHIE 2. LAURENCE
ANTHONY 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. WALLACE 2. WILLIAM HUGH 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru wpisać: 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. RITCHIE 2. JULIAN CROZIER 2 1. WEBER 2. MIRCO 3 1. PIECHOWIAK 2. JĘDRZEJ
3. 76030600130
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZCZECIŃSKI
2. PIOTR TOMASZ 3. 82091902733 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 63130. KRZYSZTOF MODZELEWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000294970. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.12.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9029/9/917]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica SOLARIEGO
nr domu 1 nr lokalu 2 kod pocztowy 00-070 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica SOLARIEGO nr domu 1 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-070 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. MODZELEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. 55121903956)
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500
ZŁOTYCH wpisać: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 22 500 ZŁOTYCH wykreślić:
2 1. OLEJNIK ROSZKOWSKA 2. JUSTYNA OLGA
3. 75011200927 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 63131. LABO BPM - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138261. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2445/9/862]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63132. LE VILLAGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000288810. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.09.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7623/9/975]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.03.2009 R., REP. A NR 1828/2009 NOTARIUSZ IZABELA PODSIADŁOWSKA-SKĄPSKA
KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 7, § 18 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. SERWAŃSKI 2. MICHAŁ 3. 72050704197) 5. 75
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ
wpisać: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
47.500,00 ZŁ wykreślić: 2 1. BUCHOWSKI 2. WOJCIECH 3. 72122704010 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2. ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH
ŁĄCZNIE. wpisać: 2. ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW.
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BUCHOWSKI 2. WOJCIECH
3. 72122704010 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63133. LENOVO (POLAND) SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000293884. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.11.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9982/9/945]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY REP. A NR 2170/2009
Z DNIA 20.02.2009 R. SPORZĄDZONY PRZEZ ARTURA KĘDZIERSKIEGO, NOTARIUSZA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2 UST. 1
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH
NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 1. 30 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ
DO PRZETWARZANIA INFORMACJI 3 1. 51 14
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 4 1. 51 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB
OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 6 1. 51 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 7 1. 52 48
A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 8 1. 52 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 9 1. 52 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 1. 71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 11 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 12 1. 72 21
Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 13 1. 72 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZA-
20 MAJA 2009 R.
KRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA 14
1. 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH 15 1. 72 40
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
16 1. 72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN
BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 17 1. 72 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA 18 1. 73 10 G PRACE
BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK
TECHNICZNYCH 19 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 20 1. 74 14 DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 21 1. 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW 22 1. 74 40 Z REKLAMA wpisać: 23 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 24 1. 26 20 Z PRODUKCJA
KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 25
1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 26 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 27 1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 28
1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 29 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 30 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 31 1. 47 41
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 32 1. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 33 1. 47
59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 35 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 36 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
37 1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 38 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 39 1. 58 21
Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER
KOMPUTEROWYCH 40 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 41 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 42 1. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 43
1. 26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 44 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 45 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 46 1. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ
LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 47
1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 48 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 49 1. 71 20 B POZOSTAŁE
BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 50 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 51 1. 73
12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU
I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 52 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 53 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 54 1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 55 1. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 56 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 57
1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 58 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 59 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
– 101 –
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 60 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 61 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 62 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 63 1. 64
20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
64 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 65 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 66 1. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC
CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 67 1. 78 30
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 68 1. 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
Poz. 63134. LILY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282356. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.06.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9917/9/703]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
11.05.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 3. 11.05.2007 R. 31.12.2007 R. 1 4. 11.05.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 63135. LOGIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000137583.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.11.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2419/9/503]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63136. LOGISFERA 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000299311.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.02.2008.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4988/9/996]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ATENA USŁUGI INFORMATYCZNE I FINANSOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 190880611 4. 0000009488 5. 73
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73.000,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. VALDEMORE HOLDING B.V.
5. 73 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 73.000,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 63137. LP-BIURO PROJEKTOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000309271. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2008.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7780/9/799]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. BEDNARCZYK 2. PIOTR RAFAŁ 3. 69081400835 4. SAMOISTNA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 63138. „LTV POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000277033. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.03.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5310/9/6]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.04.2009 okres 2008
ROK 1 3. 2008 ROK 1 4. 2008 ROK 1 4. 2007 ROK
Poz. 63139. „LUBATEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000231468. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4415/9/41]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63140. „M&J PHOTO - VIDEO” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000081536. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7886/9/306]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-CENTRUM miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica KRZYWICKIEGO nr domu
34 kod pocztowy 02-078 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica POLNA nr domu 48 nr lokalu 10 kod pocztowy
00-644 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 63141. MACRO ART POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000101025. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7108/9/833]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. ZARZĄD PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZYMCZAK 2. JACEK EUGENIUSZ 3. 58072804778 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BRENK 2. GRZEGORZ
3. 60123002350 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63142. „MAGNES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213382. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.07.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4454/9/924]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2009 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 1. data złożenia
09.04.2009 okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63143. MAŁOPOLSKIE CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000189373. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.01.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6307/9/563]
Poz. 63148. „MARKOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000020021. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.06.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4948/9/712]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. TARGOWSKI
2. PIOTR 3. 67082100099 4. PROKURA SAMODZIELNA
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2009 okres ZA ROK
2008 1 3. ZA ROK 2008 1 4. ZA ROK 2008
Poz. 63149. „MARKOZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000197850. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4561/9/143]
Poz. 63144. MANETTI BATTILORO EAST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000175349. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.10.2003.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2177/9/324]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica KAWIA
nr domu 4/16 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
CZĘSTOCHOWA ulica FOCHA nr domu 8 nr lokalu
5 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA
kraj POLSKA
Poz. 63145. MARDOM-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000139654. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/6465/9/788]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica TAMKA nr domu 16
kod pocztowy 91- 403 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica RATAJSKA
nr domu 11 A kod pocztowy 91-231 poczta ŁÓDŹ
kraj POLSKA
Poz. 63146. „MARGOT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000142004. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.12.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3786/9/921]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63147. „MARK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000134778. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4487/9/90]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SŁOMIŃSKI 2. DARIUSZ GRZEGORZ
3. 79112813833 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
– 102 –
Poz. 63150. MAX INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000307370. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.06.2008.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5020/9/24]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1
1.
ZABOKLICKI
2.
MAREK
MARIAN
3. 57041907533 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63151. MAZZIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000221147. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2004.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2368/9/606]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63152. „MEBLE 2001 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI”. KRS
0000191958. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.01.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9856/9/485]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63153. MEDIACOM - WARSZAWA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000050676. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10612/9/763]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-MOKOTÓW miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica WITA STWOSZA nr domu
22 kod pocztowy 02-661 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica POSTĘPU nr domu 6 kod pocztowy 02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZIOMEK
2. ŁUKASZ PIOTR 3. 78080100356 4. PROKURA
ŁĄCZNA - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63154. MEDIATOUCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000192956.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 04.02.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10973/9/393]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 (dla pozycji: 1. SKURZAK 2. KAROL KAMIL
3. 76103104235) 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 51
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 ZŁOTYCH wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. BOGUSŁAWSKI
2. ROBERT 3. 75071404990) 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
25.500 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ
wpisać: 1. 51000,00 ZŁ
Poz. 63155. MEGGY EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000005323.
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.04.2001.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/1776/9/458]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CIESZYŃSKI gmina CIESZYN miejscowość CIESZYN
wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA
miejscowość BIELSKO-BIAŁA wykreślić: 2. miejscowość CIESZYN ulica WESOŁA nr domu 16 kod
pocztowy 43-400 poczta CIESZYN kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica KOMOROWICKA nr domu 110 kod pocztowy 43-300
poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.03.2009 R. REPERTORIUM A NR 1281/2009,
NOTARIUSZ: WIESŁAW KŁAPUT, KANCELARIA
NOTARIALNA 43-300 BIELSKO-BIAŁA UL. CECHOWA 5/1: - ZMIANA TREŚCI § 2 UST. 2 UMOWY
SPÓŁKI.
Poz. 63156. „MERANCO - APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA I LABORATORYJNA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000040915. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7781/9/200]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
20 MAJA 2009 R.
Poz. 63157. MEYN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000115418.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.05.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4605/9/922]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2009 okres
1 STYCZNIA 2008 ROKU - 31 GRUDNIA 2008 ROKU
1 2. 1 STYCZNIA 2008 ROKU - 31 GRUDNIA 2008
ROKU 1 3. 1 STYCZNIA 2008 ROKU - 31 GRUDNIA
2008 ROKU 1 4. 1 STYCZNIA 2008 ROKU 31 GRUDNIA 2008 ROKU
Poz. 63158. „MHEER ESTATE POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280423. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.05.2007.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4071/9/959]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN wykreślić: 2. miejscowość SZCZECIN ulica NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 31 kod pocztowy 70-412 poczta SZCZECIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość SZCZECIN ulica LUTNIANA
nr domu 39 kod pocztowy 71-425 poczta SZCZECIN
kraj POLSKA
Poz. 63159. MINI MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000010216. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.07.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9601/9/673]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63160. MIXT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000161075. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.05.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3603/9/49]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FILUSZ 2. KRZYSZTOF 3. 66102912777
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SOLIŃSKI 2. MARIUSZ 3. 60030203714 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. RYŚ 2. ALEKSANDER LUDWIK 3. 57081402490 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
– 103 –
Poz. 63161. „MONTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000036548. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10694/9/133]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63162. „MULTICONTACT GRUPA INWESTYCYJNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000125138. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10391/9/627]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63163. MULTITECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000185023. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.12.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6660/9/985]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres 2008
ROK 1 3. 2008 ROK 1 4. 2008 ROK
Poz. 63164. MULTIVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000039457. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.09.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10886/9/816]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres 1.01.2005 31.12.2005 1 2. 1.01.2005 - 31.12.2005 1 3. 1.01.2005 31.12.2005 1 4. 1.01.2005 - 31.12.2005
Poz. 63165. NAD ODRĄ ZARZĄD BUDYNKÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000058200. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3787/9/322]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2009 okres
1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
1 3. 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
1 4. 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
Poz. 63166. NATIONAL OILWELL POLAND
SPÓŁKA Z OGRANCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000011319. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.05.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3677/9/900]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JUVASTOL 2. ARNFINN 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. MELSTVEIT 2. JAN ERIK STORK
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. SPORSHEIM
2. ROBIN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63167. „NETWORK TALENT GROUP” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000194710. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.02.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/5474/9/637]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 LUTEGO 2009 ROKU, REP. A NR 3297/2009, NOTARIUSZ ROBERT
BŁASZCZAK, KANCELARIA NOTARIALNA PAWEŁ
BŁASZCZAK, ROBERT BŁASZCZAK SPÓŁKA CYWILNA, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI,
TEKST UMOWY SPÓŁKI ZOSTAŁ ZMIENIONY
W CAŁOŚCI, TJ. OD PAR. 1 DO 11.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2 1. 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 1. 74 40 Z REKLAMA 4 1. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW
I WYSTAW 5 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 92 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII
I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH 7 1. 92 34
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać:
8 1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 9 1. 46
41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 10 1. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 11 1. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 12 1. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 1. 47 71
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14
1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 15 1. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 16 1. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 17 1. 59 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO
I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 18 1. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 19 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 20 1. 64 20
Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 21
1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 22 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 23 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 24 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 25 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 26 1. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 27 1. 70 1 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 28 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE
(PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 29 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZA-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
RZĄDZANIA 30 1. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 31 1. 73 1 REKLAMA 32 1. 73 20
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 33 1. 74
84 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 34 1. 78
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 35
1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 36
1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
37 1. 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
Poz. 63168. NGM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000194103. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.02.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4013/9/835]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH wpisać: 2 1. 43 22 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
Poz. 63169. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA „TRZECH
WIESZCZÓW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000231235. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.03.2005.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2366/9/804]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63170. ODRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODzPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000225091. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.12.2004.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2933/9/244]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MARKOWSKI 2. MARIUSZ ROBERT
3. 65112307955 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63171. OPOLSKIE KOPALNIE SUROWCÓW
MINERALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000026495. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.07.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3602/9/648]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŻABSKI 2. JACEK TOMASZ 3. 73081701292
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. FILUSZ
2. KRZYSZTOF 3. 66102912777 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. SOLIŃSKI 2. MARIUSZ
– 104 –
3. 60030203714 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
4 1. RYŚ 2. ALEKSANDER LUDWIK 3. 57081402490
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
Poz. 63172. ORTOFACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000287141. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2007.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4242/9/599]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
1 3. 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
1 4. 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
Poz. 63173. „OSDRUK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000162551. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.05.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7577/9/83]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.12.2007 R. - 30.11.2008 R. 1 3. 01.12.2007 R. 30.11.2008 R. 1 4. 01.12.2007 R. - 30.11.2008 R.
Poz. 63174. OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „STILON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000088937. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 07.02.2002.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4690/9/806]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.04.2009 NOTARIUSZ URSZULA KOSTULSKA KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM REPERTORIUM A 2482/2009
ZMIANA: § 6 UST. 1 I 2 DODANO: W § 6
UST. 6 I 7 W § 7 DOTYCHCZASOWY ZAPIS OZNACZA SIĘ JAKO UST. 1 ORAZ DODAJE SIĘ UST. 2
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. AGROINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 080169691) 5. 2730
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1365000 ZŁ
wpisać: 5. 6600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.300.000 PLN
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1365000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3300000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 1935000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA wpisać:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM
Poz. 63175. P.F.I. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000182393. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5025/9/29]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BARTNIK 2. MIROSŁAW 3. 53082505293 5. DYREKTOR 6. NIE wpisać: 2 1. PAWŁOWSKI 2. ROBERT 3. 59080902872 5. DYREKTOR 6. NIE
002051071 wpisać: 2. REGON 002051071 NIP
5210122982
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2009 okres 2008 R.
1 3. 2008 R. 1 4. 2008 R.
Poz. 63176. „P&R KOMPLEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000166297.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4389/9/791]
Poz. 63182. PK16 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000257589. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.05.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9855/9/84]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres ZA 2008
ROK 1 3. ZA 2008 ROK 1 4. ZA 2008 ROK
Poz. 63177. „PATHWAY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000238963. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2005.
[WR.VI NS-REJ.KRS/467/9/164]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2009 okres 01.07.2007 R. 30.06.2008 R. 1 4. 01.07.2007 R. - 30.06.2008 R.
Poz. 63178. PGD MANAGEMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000127642. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6379/9/612]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63179. „PHARMANET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000069796.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.12.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9649/9/165]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63180. PIECE TUNELOWE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000233678. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5119/9/413]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2009 okres 2008
ROK 1 4. 2008 ROK
Poz. 63181. „PIOTR WICHA ARCHITEKT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000107345. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.04.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8033/9/761]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
20 MAJA 2009 R.
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres OD
01.01.2008 DO 31.12.2008 1 3. OD 01.01.2008 DO
31.12.2008 1 4. OD 01.01.2008 DO 31.12.2008
Poz. 63183. PKP SZYBKA KOLEJ MIEJSKA
W TRÓJMIEŚCIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000076705. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4639/9/489]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KRYNICKI 2. JANUSZ 3. 50020303797 wpisać: 2 1. CZUBAK 2. BOŻENA 3. 59071901589
Poz. 63187. „POLKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000171051. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.09.2003.
[KO.IX NS-REJ.KRS/1893/9/998]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63188. „POLSIENA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000209644. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.06.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3837/9/818]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SIERRA NAVARRO 2. ANTONIO 5. PREZES
6. NIE 2 1. SIERRA NAVARRO 2. MANUEL 5. VICE-PREZES 6. NIE wpisać: 3 1. SIERRA NAVARRO
2. RUFINO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. SIERRA
NAVARRO 2. MARCELINO 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63184. POLAND TOPTONE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000229388. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.02.2005.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7497/9/624]
Poz. 63189. „POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE-INFO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000033690. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9867/9/207]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
130966220 wpisać: 2. REGON 130966220 NIP
5691759025
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 2. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. WALCZAK
2. ARTUR PIOTR 3. 72120100733 4. SAMOISTNA
Poz. 63185. POLCREDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000010811. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/1258/9/113]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GAJEC 2. WOJCIECH PAWEŁ 3. 77091502533
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63186. „POLINORD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000045047. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4587/9/191]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 28 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŁAKOMSKA 2. JOANNA MONIKA 3. 74071803686 4. ŁĄCZNA
– 105 –
Poz. 63190. POMORSKI DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000264460.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.09.2006.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/3817/9/176]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
220307432 wpisać: 2. REGON 220307432 NIP
5891899423
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RYCHERT
2. SŁAWOMIR PIOTR 3. 70071306457 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
6. NIE wpisać: 2 1. MIELEWCZYK 2. KRZYSZTOF
3. 65013111053 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1
1.
RYCHERT
2.
SŁAWOMIR
PIOTR
3. 70071306457 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. BUCIOR 2. GRZEGORZ ADAM 3. 70081700559
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
3 1. BENTKOWSKI 2. MARIUSZ ROBERT
3. 66112509491 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
4 1. MIELEWCZYK 2. KRZYSZTOF 3. 65013111053
5. WICE PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2009 okres 2007
1 3. 2007 1 4. 2007
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 63191. PORTOWE CENTRALNE WARSZTATY
MECHANICZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000024213. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.07.2001.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4247/9/604]
Poz. 63192. POZNAŃSKA HODOWLA ROŚLIN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000039691. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7028/9/374]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 07 KWIETNIA 2009 R., REP. A NR
3719/2009, NOTARIUSZ JOANNA RAMĘDA - PILIP,
KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, - NR
ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW I INNYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: § 8, § 9, § 10, § 11 UST. 1,
§ 15, - NR USUNIĘTYCH JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: § 13 UST. 2, 3, 4 I 5.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. RABCZEWSKI 2. KRZYSZTOF PIOTR 3. 71051305697 5. 5.100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 255.000,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 1. 35 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY
I KONSERWACJI STATKÓW, PLATFORM I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 3 1. 31 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA,
NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 4 1. 31 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY
I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY
ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ 5 1. 28 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 6 1. 28 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI
METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ 7 1. 29 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 8 1. 74 30
Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 9 1. 63 12
A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 10 1. 60 24
B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 11 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 12 1. 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 13
1. 35 11 A PRODUKCJA STATKÓW, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 14 1. 28 11
C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH 15
1. 45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ 16 1. 74 25
C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 17 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
18 1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 19 1. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 20 1. 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 21
1. 28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
I CHWYTAKÓW 22 1. 30 11 Z PRODUKCJA STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 23 1. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 24 1. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 25 1. 33 14 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 26
1. 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW
I ŁODZI 27 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 28
1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 29 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 30 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 31 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 32 1. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
33 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2009 okres 01.01.2008 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 63193. „PRESS + SINTERTECHNIK” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000106258. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.04.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3773/9/397]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres 2008
1 3. 2008 1 4. 2008
Poz. 63194. „PRIME FOOD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000091298.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4990/9/109]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. TURSKI 2. ANDRZEJ 3. 55091104559
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. JORGENSEN
2. KRISTIAN OVE 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. BRUS 2. TOMASZ 3. 71072702754 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. AXELGAARD
2. TOM 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63195. PROJEKT-LAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000239552.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7214/9/651]
Poz. 63197. PROSPERITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000217211. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4127/9/861]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JANUSZCZYK 2. MAREK FRANCISZEK 3. 66082210870
5. 12.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
640.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. CHAWAŁKIEWICZ
2. EUGENIA ALICJA 3. 54010416360 5. 12.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 640.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 63198. PRZEDSIĘBIORSTWO „MEM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000179480. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.11.2003.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5251/9/590]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.02.2009 okres 2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63199. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„MAX-BUD” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201530. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.03.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4099/9/809]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2009 okres
01.01.2008 R.-31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R.31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.
Poz. 63200. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE „IZOLBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000129106. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10236/9/605]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 22.04.2009 okres 2007 1 3. 2007 1 4. 2007
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina WIELICZKA miejscowość
CZARNOCHOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat WIELICKI gmina
WIELICZKA miejscowość ZABAWA wykreślić:
2. miejscowość CZARNOCHOWICE nr domu 269
kod pocztowy 32-020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZABAWA nr domu 178 kod
pocztowy 32-020 poczta WIELICZKA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.02.2009 R.-NOTARIUSZ TADEUSZ SZELIGA, KANCELARIA NOTARILNA W KRAKOWIE, UL.
KIELECKA 25A, REPERTORIUM A NR 1135/2009 ZMIANA § 3 PKT 1
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63196. PROMANEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000195680. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7033/9/690]
Poz. 63202. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„QUASIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000035415. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.08.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5846/9/880]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres 2008
ROK 1 3. 2008 ROK 1 4. 2008 ROK
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2009 okres 2008
1 3. 2008 1 4. 2008
– 106 –
Poz. 63201. PRZEDSIĘBIORSTWO DYSKAM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000161329. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.05.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5770/9/336]
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 63203. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE,
USŁUGOWE I PRODUKCYJNE BIM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000016737. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.06.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/2857/9/389]
Poz. 63208. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
HANDLU I USŁUG „KERKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000023137.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3159/9/555]
Poz. 63213. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
HANDLOWE „AMG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050700. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/1694/9/197]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2009 okres
01.01.2006 - 31.12.2006 1 3. 01.01.2006 - 31.12.2006
1 4. 01.01.2006 - 31.12.2006
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63204. PRZEDSIĘBIORSTWO MONTAŻOWE
„KOTŁOMONTAŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000055842. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.10.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/8565/9/31]
Poz. 63209. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
RYBACKIEJ „PSTRĄG” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000179764. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.11.2003.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2341/9/157]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upadłościowym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY
W SŁUPSKU nr VI GU 19/08 data 30.01.2009
3. PROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ
ZAWARCIA UKŁADU PRub. Dane osoby powołanej
w toku postępowania upadłościowego 1 1. PIWKOWSKA SKUZA 2. MONIKA 3. 72040402865
5. NADZORCA SĄDOWY
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KUSZ 2. MARIAN FRANCISZEK 3. 56042017993
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63205. PRZEDSIĘBIORSTWO OBROTU ZWIERZĘTAMI HODOWLANYMI W PRZEWORSKU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000316562. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.10.2008.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3700/9/947]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. MARSZAŁEK
2. ADAM SZCZEPAN 3. 52122402651 4. PROKURA
SAMODZIELNA
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2009
okres 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63210. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE,
HANDLOWE, USŁUGOWE „ARKUS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038800. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/4394/9/107]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63206. PRZEDSIĘBIORSTWO PAMAX-ALUMINIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000326464. SĄD REJONOWY
W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.03.2009.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3459/9/858]
Poz. 63211. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „KIM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000247069. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2005.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3572/9/794]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
160241194 NIP 7511740753
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.04.2009 R., KN I. SACHTA-GROSZ
W KLUCZBORKU, REP. A NR 1376/2009 - ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2009 okres
2006 R. 1 1. data złożenia 06.04.2009 okres
2007 R. 1 3. 2006 R. 1 3. 2007 R. 1 4. 2006 R.
1 4. 2007 R.
Poz. 63207. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
BETONÓW „PUBR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000060159. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4665/9/848]
Poz. 63212. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE FARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000104153. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6116/9/281]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 2. 01.01.2008-31.12.2008
1 3. 01.01.2008-31.12.2008 1 4. 01.01.200831.12.2008
20 MAJA 2009 R.
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
– 107 –
Poz. 63214. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „GALICJA-ART” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000185800. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4657/9/329]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63215. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „KROS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000042400. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5142/9/569]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2009 okres 2008
1 3. 2008 1 4. 2008
Poz. 63216. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „POL-ELEKTRA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000030012. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.07.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3183/9/112]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
Poz. 63217. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „ROL-SAD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000133065. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2971/9/726]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
090352677 wpisać: 2. REGON 090352677 NIP
5620005690
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość LUBOSTROŃ ulica - nr domu -
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
nr lokalu - kod pocztowy 89-210 poczta ŁABISZYN
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LUBOSTROŃ
nr domu 15 kod pocztowy 89-210 poczta ŁABISZYN
kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ŚLISKI 2. PIOTR GRZEGORZ 3. 85021107118
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. WAŚKOWICZ 2. MARIUSZ 3. 79082908850
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63218. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „HARPOL” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000175564. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 15.10.2003.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/3899/9/546]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ŻMUDA 2. JACEK 3. 82031618599 5. 47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47 000,00 ZŁ 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. ŻMUDA 2. STANISŁAW
3. 57032118614) 5. 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6 000,00 ZŁ wpisać: 5. 53 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.000,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GRAMBURG 2. ELWIRA RYSZARDA
3. 87071509582 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŻMUDA 2. STANISŁAW 3. 57032118614
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŻMUDA 2. STANISŁAW 3. 57032118614 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 63219. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „K & M TRADING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000218963. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2004.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6913/9/886]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
290851233 wpisać: 2. REGON 290851233 NIP
6591275848
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. OSADNIK 2. MAREK 3. 68042401230) 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000, - PLN
wpisać: 5. 190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚĆI 190.000 ZŁ wykreślić: 2 1. WRONA 2. KRZYSZTOF JAN 3. 68073001234 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000, - PLN 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WRONA 2. KRZYSZTOF JAN 3. 68073001234
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63221. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „KAPRINŻ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000136653. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3273/9/892]
Poz. 63225. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPEDYCYJNE „EXPOL” - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000010414.
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4563/9/945]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres
01.01.2008 R - 31.12.2008 R
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63222. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE „MULTEXIM”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000139328. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII
WYDZIAŁ
GOSPODARCZY
KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.11.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7881/9/301]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.12.2008 R., NR REP A 40457/2008, ASESOR
NOTARIALNY WOJCIECH ZARZYCKI ZASTĘPCA
NOTARIUSZA JANA DAMULEWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. ARMII KRAJOWEJ 19
W KRAKOWIE. ZMIENIONO PAR 6 UST. 1 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. PIETKIEWICZ 2. ADAM 3. 65102710859)
5. 1409 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
1.409.000,00 ZŁ wpisać: 5. 1.141 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.141.000,00 wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. DROGOSZ 2. JACEK 3. 65081400134)
5. 1219 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
1.219.000,00 ZŁ wpisać: 5. 987 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 987.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 2628000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2128000,00 ZŁ
Poz. 63223. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-MONTAŻOWE PRZEMYSŁU „PRIM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000160086. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.05.2003.
[GD.VII NS-REJ.KRS/3832/9/813]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZULC 2. JAN HENRYK 3. 56040302554 5. DYREKTOR 6. NIE
Poz. 63220. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „SKRZYNKARNIA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074556. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4675/9/169]
Poz. 63224. PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HODOWLANE „WOLBROMEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000203365. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4436/9/84]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 R. 1 2. 01.01.2008 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008 R.
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 3. 01.01.2008-31.12.2008
1 4. 01.01.2008-31.12.2008
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 108 –
Poz. 63226. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
W NOWYM TOMYŚLU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000275954. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.03.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7201/9/127]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63227. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„EKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000164898.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.06.2003.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7465/9/859]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić:
3. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„EKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE „EKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z JEDNYM
Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB
PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. JANKOWSKI 2. ANDRZEJ
3. 58030604352 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SOKOŁOWSKA 2. EWA 3. 56072310464 4. SAMOISTNA
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 26.03.2009
R. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
NR 1 AKT NOTARIALNY REP. A NR 2724/2009,
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA E. DOROTA DROŻDŻ PROWADZĄCĄ KN W POZNANIU
PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3. 3. LIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO PRub. Dane likwidatorów 1 1. JANKOWSKI 2. ANDRZEJ
3. 58030604352
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WIELOBRANŻOWEGO „EKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 26.03.2009.
AKT NOTARIALNY REP. A NR 2724/2009,
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA E. DOROTA DROŻDŻ PROWADZĄCĄ KN W POZNANIU PRZY UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3.
2. ROZWIĄZANIE
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 63228. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„MARLEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000049778. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2001.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2438/9/744]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KOMOROWSKI 2. MACIEJ ELIGIUSZ
3. 68021309636 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. STARĘGA 2. ANNA 3. 51060809126) 4. SAMOISTNA
wpisać: 4. SAMOISTNA W ZAKRESIE SPRAW DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 500.000 ZŁ,
A W POZOSTAŁYCH SPRAWACH ŁĄCZNA
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU wykreślić: 2 (dla pozycji:
1. MARCINIAK 2. JACEK 3. 44100202157) 4. SAMOISTNA wpisać: 4. SAMOISTNA W ZAKRESIE
SPRAW DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZANIA PRAWEM, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
500.000 ZŁ, A W POZOSTAŁYCH SPRAWACH
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 63229. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„ODZIEŻ BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000199219. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 11.03.2004.
[KO.IX NS-REJ.KRS/1889/9/83]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres 2008 R.
1 3. 2008 R. 1 4. 2008 R.
Poz. 63230. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„TOMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000195239. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.02.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4711/9/740]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63231. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE „REMODEX JAGT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000134175.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.10.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4476/9/368]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63232. PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GDYNI. KRS 0000126973.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.08.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4581/9/785]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wykreślić:
20 MAJA 2009 R.
1 1. 21 GRUDNIA 2007 R., REPERTORIUM A NUMER 12036/2007, JANINA SOLECKA, EWA JEZIORSKA, JOANNA SOLECKA NOTERIUSZE S.C.
GDYNIA, PAR. 8 UST. 1 ORAZ UST. 22-23, PAR. 18
UST. 1, 3, PAR. 20 UST. 3, 4, PAR. 28 UST. 1 ZD.2,
PAR. 29 UST. 1. wpisać: 2 1. 21 GRUDNIA 2007 R.,
REPERTORIUM A NUMER 12036/2007, JOANNA
SOLECKA, EWA JEZIORSKA, JOANNA SOLECKA
NOTARIUSZE S.C. GDYNIA, PAR. 8 UST. 1 ORAZ
UST. 22-23, PAR. 18 UST. 1, 3, PAR. 20 UST. 3, 4,
PAR. 28 UST. 1 ZD.2, PAR. 29 UST. 1. wykreślić:
3 1. 19 GRUDNIA 2008 R., REPERTORIUM A NUMER 9553/2008, JOANNA SOLECKA, EWA JEZIORSKA, JOANNA SOLECKA NOTARIUSZE S.C.,
81-384 GDYNIA UL. WŁADYSŁAWA IV 49/1;
PAR. 1 UST. 1 ORAZ UST. 24-26 wpisać: 4 1. 19
GRUDNIA 2008 R., REPERTORIUM A NUMER
9553/2008, JOANNA SOLECKA, EWA JEZIORSKA,
JOANNA SOLECKA NOTARIUSZE S.C., 81-384
GDYNIA UL. WŁADYSŁAWA IV 49/1; PAR. 8 UST. 1
ORAZ UST. 24-26 5 1. 30 MARCA 2009 R. REPERTORIUM A NR 2698/2009, JOANNA SOLECKA,
„EWA JEZIORSKA, JOANNA SOLECKA NOTARIUSZE S.C.” 81-384 GDYNIA, UL. WŁADYSŁAWA IV
49/1, ZMIENIONO PAR. 8 UST. 1, DODANO DO
PAR. 8 UST. 27-28
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. GMINA MIASTA GDYNI 3. 000598486) 5. 839.041
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 83.904.100
ZŁ wpisać: 5. 910.958 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 91.095.800,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 202679100,00 ZŁ
wpisać: 1. 209904800,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 7225700,00 ZŁ
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SIWIEC 2. RAFAŁ DARIUSZ 3. 75020102214
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PRONDZIŃSKI 2. JAROSŁAW DANIEL 3. 75040512873
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2009 okres 2008
1 3. 2008 1 4. 2008
Poz. 63236. „RADGEB” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000193216. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.02.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5648/9/480]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63237. „RAVEN EUROPA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000248395. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.01.2006.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4084/9/483]
Poz. 63233. „PRZEMYSŁÓWKA” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000059553. SĄD REJONOWY
W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 12.11.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4206/9/919]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2009 okres
01.11.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.11.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.11.2008 R. - 31.12.2008 R.
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008 R.- 31.12.2008 R. 1 2. 01.01.2008 R.31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R.- 31.12.2008 R.
1 4. 01.01.2008 R.- 31.12.2008 R.
Poz. 63238. „RD SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000196971.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 26.02.2004.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7320/9/469]
Poz. 63234. „PUNTA LINEA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000178080.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.10.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9920/9/217]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
015542413 NIP 1181696401
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
Poz. 63235. „PW GARDEJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318387.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.11.2008.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4442/9/801]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
220701057 wpisać: 2. REGON 220701057 NIP
5862228301
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
– 109 –
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2009 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R. 31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 63239. „REGAL INVESTMENTS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000319432. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.12.2008.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4694/9/410]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
080293333 NIP 5993069895
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SCHNEIDER 2. FRANK 3. 64112013550
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BUCKNALL
2. THOMAS HENRY 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 3 1. WOŹNA 2. KATARZYNA JAGODA
3. 82051912787 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
4 1. FRANCIS 2. DAVID JONATHAN 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOZŁOWSKI
2. LESZEK MARIUSZ 3. 70021804097 4. PROKURA
SAMOISTNA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 63240. „RENLOGER POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS
0000202036. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.03.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10369/9/872]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. GERBAUD 2. THIERRY NICOLAS 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49 500 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. KARABAN 2. MIKHAIL 5. 99 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 PLN 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GERBAUD 2. THIERRY NICOLAS 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KARABAN 2. MIKHAIL 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63241. RES-GAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000165993. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3574/9/596]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63242. RESGRAPH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000090953. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3813/9/572]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres 2008 R.
1 2. 2008 R. 1 3. 2008 R. 1 4. 2008 R.
Poz. 63243. RESOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000248364. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2006.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4198/9/509]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. POLICHT 2. JAROSŁAW 3. 68092210059 5. 328 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 164.000
ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. JEKIEŁEK 2. MARTA ELŻBIETA 3. 78101112386 5. 64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. WALKOSZ 2. JAROSŁAW 3. 77111911651 5. 64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 63244. RIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000199454. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/2833/9/143]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. RIBUD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
ŚCIĄ wpisać: 3. RIBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. BECKERS
2. HELMUT 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 21.01.2009 R.,
KANCELARIA NOTARIALNA ADAM WASAK 80437 GDAŃSK, UL. WAJDELOTY 18/1, PROTOKÓŁ
Z NADZWYCZJNEGO ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW,
REPERTORIUM A NUMER 317/2009 3. LIKWIDATOR - JEDNOOSOBOWO PRub. Dane likwidatorów
1 1. WRÓBLEWSKI 2. STEFAN 3. 46090203394
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. 21.01.2009 R., KANCELARIA
NOTARIALNA ADAM WASAK 80-437 GDAŃSK,
UL. WAJDELOTY 18/1, PROTOKÓŁ Z NADZWYCZJNEGO ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW, REPERTORIUM A NUMER 317/2009 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 63245. „RIGALL DISTRIBUTION” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000093766. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/3971/9/797]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.03.2009 R., NOTARIUSZ JOANNA LEWCZUK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 3881/2009, USTALENIE
NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. RIGALL 2. MAREK WŁADYSŁAW
3. 59092108833) 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ wpisać: 5. 8 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ wykreślić:
2 (dla pozycji: 1. ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA
3. 140012670) 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.500,00 ZŁ wpisać: 5. 72 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW LUB JEDNEGO CZŁONKA
ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Rub. 2. Organ nadzoru wpisać: 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. NEWS 2. ROSS 2 1. MARZEC 2. MARCIN 3. 74091409792 3 1. GRYGIEL 2. GRZEGORZ
MACIEJ 3. 66020914114 4 1. BIEŃKOWSKI 2. WOJCIECH MAREK 3. 73050802656 5 1. GRABOWSKI
2. PAWEŁ 3. 78061202512
Poz. 63246. „ROHRBOGEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000252802.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.03.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6869/9/796]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2009 okres
01.01.2007 R.-31.12.2007 R. 1 2. 01.01.2007 R.31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.
1 4. 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.
– 110 –
Poz. 63247. ROLPLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245106. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2005.
[PO.IX NS-REJ.KRS/3818/9/577]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat KONIŃSKI gmina GOLINA miejscowość
GOLINA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina KLECZEW miejscowość KLECZEW wykreślić: 2. miejscowość GOLINA ulica PONIATOWSKIEGO nr domu 20 kod pocztowy 62-590 poczta GOLINA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość KLECZEW ulica
LEŚNA nr domu 65 kod pocztowy 62-540 poczta
KLECZEW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKTEM
NOTARIALNYM Z DNIA 10.03.2009 R., REP. A NR
278/09, NOTARIUSZ TOMASZ ANTONIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, ZMIENIONO § 3,
§ 7 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 17 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW
WŁÓKIENNICZYCH, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY
I DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 2 1. 28 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 3 1. 17 54
Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 1. 93 05 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 17 40 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU I WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO 6 1. 28 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH 7 1. 52 41
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 8 1. 52 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB
I SZKŁA 9 1. 51 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 10 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 11 1. 17 30 Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH 12 1. 60
24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 13 1. 22 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA 14 1. 45 21
G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 15 1. 45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KONSTRUKCJI STALOWYCH 16 1. 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 17 1. 45 43 B SZTUKATORSTWO 18 1. 45
44 A MALOWANIE 19 1. 45 44 B SZKLENIE 20 1. 45
45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 21 1. 55 52
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 22 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 23 1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 24 1. 70 20
Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 25 1. 70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 26 1. 70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 27
1. 74 40 Z REKLAMA 28 1. 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 29 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 30 1. 72 60
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ,
POZOSTAŁA 31 1. 22 23 Z INTROLIGATORSTWO
32 1. 22 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU 33 1. 51 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW 34 1. 51 12 Z DZIA-
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW
PRZEMYSŁOWYCH 35 1. 51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 36
1. 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 37
1. 51 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 38 1. 51 16 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA
I WYROBÓW SKÓRZANYCH 39 1. 51 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 40 1. 51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY
TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 41 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 42 1. 51 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 43 1. 51
22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN
44 1. 51 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH
ZWIERZĄT 45 1. 51 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
SKÓR 46 1. 51 25 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU 47 1. 51 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 48
1. 51 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 49 1. 51 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 50 1. 51 34
A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 51 1. 51 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 52 1. 51 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 53
1. 51 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 54 1. 51 37
Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 55 1. 51 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 56
1. 51 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI 57 1. 51 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 58 1. 51 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 59
1. 51 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH
60 1. 51 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO,
TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 61 1. 51 45
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 62 1. 51 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH 63 1. 51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 64 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 65
1. 51 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD
METALI 66 1. 51 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA 67 1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 68 1. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 69 1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 70 1. 51 56
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 71 1. 51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 72 1. 51 81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 73 1. 51 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 74 1. 51 83 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH 75 1. 51 84 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA 76 1. 51 85 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
20 MAJA 2009 R.
BIUROWYCH ORAZ MEBLI BIUROWYCH 77 1. 51
86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH 78 1. 51 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI 79 1. 51 88
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ
I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WYŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW 80 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 81 1. 52 12 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 82 1. 52 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW 83 1. 52 22
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA 84 1. 52 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 85 1. 52 24
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH 86 1. 52
25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 87 1. 52 26
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH 88 1. 52 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZARSKICH I JAJ, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 89 1. 52 27 B SPRZEDAŻ
DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 90 1. 52 31 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
91 1. 52 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH 92 1. 52 33
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 93 1. 52 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY 94 1. 52 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH 95 1. 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 96 1. 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 97 1. 52 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA
KSIĄŻEK 98 1. 52 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA
GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 99 1. 52 48
A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 100 1. 52 48
B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO
101 1. 52 48 C SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII 102 1. 52 48
D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 103 1. 52 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA
GIER I ZABAWEK 104 1. 52 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW
105 1. 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 106 1. 52 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA
W SKLEPACH 107 1. 52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ 108 1. 52 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 109 1. 52 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 110 1. 52 63
A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 111 1. 52 63
B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 112 1. 52 71 Z NAPRAWA
OBUWIA I POZOSTAŁYCH WYROBÓW SKÓRZANYCH 113 1. 52 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 114
1. 52 73 Z NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 115 1. 52 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 116 1. 13 92
Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 117 1. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 118 1. 13
96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZ-
– 111 –
NYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 119 1. 13 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 120 1. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 121 1. 33 19 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 122 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 123 1. 47 52 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 124 1. 46 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 125 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 126 1. 13 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 127 1. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 128
1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 129 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 130 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
131 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 132 1. 43
39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 133 1. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 134 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 135 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
136 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 137 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 138 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 139 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 140
1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 141 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH
NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 142
1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 143 1. 62 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 144 1. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 145 1. 46 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 146 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 147 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 148
1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
149 1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH 150 1. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW
SKÓRZANYCH 151 1. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 152 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 153 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
154 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT 155 1. 46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 156 1. 46 23 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 157 1. 46 24
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR 158 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
159 1. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA
I WYROBÓW Z MIĘSA 160 1. 46 33 Z SPRZEDAŻ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH,
JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 161
1. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 162 1. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 163 1. 46 35
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 164 1. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH
I PIEKARSKICH 165 1. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 166
1. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI
I MIĘCZAKI 167 1. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 168 1. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 169
1. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 170
1. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU
ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO
ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 171 1. 46 44 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW
CZYSZCZĄCYCH 172 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 173 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 174 1. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 175
1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 176 1. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 177 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 178 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ
SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 179 1. 46 75
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 180 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 181 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 182 1. 46 62
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 183 1. 46
63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE
ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 184 1. 46
64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH 185 1. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
186 1. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 187 1. 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 188 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 189 1. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 190 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 191 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 192
1. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW
I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 193 1. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
194 1. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 195 1. 47 24
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 196 1. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 197 1. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 198
1. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 199 1. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 200 1. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 201 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 202 1. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 203
1. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 204 1. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
205 1. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
206 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 207
1. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 208 1. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 209 1. 47
61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
210 1. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET
I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 211 1. 47
41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 212 1. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
213 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 214 1. 47
77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 215 1. 47 64 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
216 1. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 217 1. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 218 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
219 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 220 1. 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 221 1. 47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 222 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 223 1. 95 23 Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH 224 1. 95 21 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU
POWSZECHNEGO UŻYTKU 225 1. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO 226 1. 95 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII 227
1. 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Poz. 63248. „SALUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000169606. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.08.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/3689/9/23]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
– 112 –
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63249. SBC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000238457. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.07.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10499/9/936]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. WIATR 2. MIROSŁAW 3. 56092504751)
5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
30.000,00 ZŁ wpisać: 5. 132 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 66.000,00 ZŁ wykreślić: 2 (dla pozycji:
1. WIATR 2. MICHAŁ 3. 79082000736) 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ wpisać: 5. 88 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
44.000,00 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ
wpisać: 1. 110000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63250. „SIGMA TRAKT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095965.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7887/9/707]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.04.2009 R. REP. A NR 1529/2009 NOTARIUSZ DOROTA BELKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TRZEBNICY PRZY UL. ŚW. JADWIGI NR 12.
ZMIANA § 10 UST. 1
Poz. 63251. „SILOPOL PŁOCK” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000289335. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.09.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7142/9/711]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. OLSZEWSKA 2. JOLANTA ELŻBIETA 3. 66061510009
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.04.2009 okres ROK
OBROTOWY 2008 (OD 01.01.2008 DO 31.12.2008)
1 3. ROK OBROTOWY 2008 (OD 01.01.2008 DO
31.12.2008) 1 4. ROK OBROTOWY 2008 (OD
01.01.2008 DO 31.12.2008)
Poz. 63252. SITI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000195930. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4617/9/45]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. SITI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. SITI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBIOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH
ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDNOOSOBOWE
PREZESA ZARZĄDU LUB DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO JEDNEGO WICEPREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. DRWAL 2. RYSZARD 3. 56092801193 5. PREZES 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŚWITEK 2. BOGUSŁAW 3. 58060901834 wpisać: 2 1. DRWAL 2. RYSZARD 3. 56092801193
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI
I OTWARCIU LIKWIDACJI OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 27.03.2009
ROKU PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA SUMARĘ
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, REPERTORIUM „A” NR 3174/2009
3. LIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PRub. Dane likwidatorów 1 1. ŚWITEK
2. BOGUSŁAW 3. 58060901834
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. ZAKOŃCZENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM W DNIU 27.03.2009 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA SUMARĘ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, REPERTORIUM „A” NR 3174/2009 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 63253. „SK-FLOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000196787. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4607/9/724]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63254. SKARYDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259499. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2006.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5871/9/838]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63255. „SKRIVANEK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000024886.
SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5316/9/412]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 30 MARCA 2009 R.,
REPERTORIUM A NR 879/2009 SPORZĄDZONY
PRZED NOTARIUSZEM - KRYSTYNĄ CZAPLIŃSKĄ-RYBACZEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W PONIATOWEJ. ZMIENIONO § 3 UMOWY SPÓŁKI. SKREŚLENIE W § 15 USTĘPU DRUGIEGO.
20 MAJA 2009 R.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. SKRIVANEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) 5. 227 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140 740 ZŁ (STO CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY SIEDEMSET CZTERDZIEŚCI ZŁOTYCH) wpisać: 5. 236
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 146 320,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 2 1. 22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 3 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 4 1. 72 INFORMATYKA 5 1. 73 20
PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE
NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH
6 1. 74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
7 1. 74 40 Z REKLAMA 8 1. 74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 9 1. 80 4 SZKOLNICTWO
DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA 10 1. 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM 11 1. 74 5 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY wpisać: 12 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA
ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 13 1. 33
NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE
MASZYN I URZĄDZEŃ 14 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 15 1. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 16 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 17 1. 59 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 18 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 19 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
20 1. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 21 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 22 1. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 23
1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 24 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 25 1. 85 EDUKACJA 26 1. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 27 1. 91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ 28 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 29 1. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Poz. 63256. „SM LOGISTIC” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000143690.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.12.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4423/9/560]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. UCHWAŁA NR 3 Z DNIA 12 LUTEGO 2009 R.
ZAPROTOKOŁOWANA PRZEZ NOTARIUSZA
WANDĘ MIŁOSZEWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W ANDRYCHOWIE REP.
A 755/2009. ZMIENIONO DOTYCHCZASOWE
BRZMIENIE § 7.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 15 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
2 1. 15 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 1. 15 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
– 113 –
4 1. 18 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY
I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 20 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA 6 1. 25 22
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 7 1. 25 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA 8 1. 25 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 9 1. 26 61
A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH, Z WYJĄTKIEM BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH 10 1. 26 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA 11
1. 45 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA
LĄDOWA 12 1. 45 31 WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 13 1. 45 32 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 14 1. 45 33
WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH 15 1. 45
34 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 16 1. 45 45 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 17 1. 50 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 18 1. 50 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 19 1. 50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 20 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 21 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 22 1. 51 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 23 1. 51 47
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 24
1. 51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW
I ZŁOMU 25 1. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 26 1. 52 12
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 27 1. 52 48
G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28 1. 52 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH 29 1. 55 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI 30 1. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT
DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 31
1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 32 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 33 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH
SKŁADOWISKACH 34 1. 63 21 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
LĄDOWY 35 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 36 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 37 1. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 38 1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO 39 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 40 1. 74 14
B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
41 1. 74 40 Z REKLAMA 42 1. 74 70 Z SPRZĄTANIE
I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 43 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 44 1. 90 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW 45 1. 90 00 C USŁUGI
SANITARNE I POKREWNE 46 1. 93 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 47 1. 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 48 1. 63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH wpisać: 49 1. 10 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW
I WARZYW 50 1. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 51 1. 10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 52
1. 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH
I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 53 1.
14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DODATKÓW DO ODZIEŻY 54 1. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 55 1. 16 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 56 1. 33 19
Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 57 1. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 58
1. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 59 1. 27 32
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI
60 1. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 61 1. 23 61
Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 62 1. 23 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU 63 1. 42 99 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 64 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 65 1. 43
22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 66 1. 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 67
1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 68
1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 69 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 70 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 71 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 72 1. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 73
1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 74
1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 75 1. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 76 1. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 77 1. 46 47 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO 78 1. 46 48 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII
79 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 80
1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 81 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ODPADÓW I ZŁOMU 82 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 83 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 84 1. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
85 1. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW,
ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 86 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 87 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 88 1. 55
10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 89 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 90 1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 91 1. 52 10
A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 92 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
93 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 94 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 95
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG
I AUTOSTRAD 96 1. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 97 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 98 1. 42 21 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 99 1. 42 22
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
100 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 101 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 102 1. 68
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 103 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH 104 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
105 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
106 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
107 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 108 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 109 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 110 1. 73 12 A POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 111 1. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 112
1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 113 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 114 1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 115 1. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 116 1. 81 29 Z POZOSTAŁE
SPRZĄTANIE 117 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
118 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 119 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 120 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 121 1. 77 40
Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC
CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 122 1. 82 91
Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE
INKASA I BIURA KREDYTOWE 123 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 124 1. 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 125 1. 38 11
Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 126 1. 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 127 1. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE
ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 128 1. 38
22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 129 1. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 130 1. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 131 1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 132
1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH
Poz. 63257. „SMAGA.NET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000245007.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.11.2005.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3243/9/929]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
– 114 –
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63258. SMAK SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000164778.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.06.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3886/9/22]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 2. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63259. „SOKPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000113233. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.05.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1783/9/576]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
Poz. 63260. SOLID MCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000037255. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
23.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10540/9/823]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 82 19 Z WYKONYWANIE, PRZYGOTOWYWANIE, ARCHIWIZOWANIE I NISZCZENIE DOKUMENTÓW wpisać: 2 1. 82 19 Z PRZECHOWYWANIE,
PRZYGOTOWYWANIE, ARCHIWIZOWANIE I NISZCZENIE DOKUMENTÓW
Poz. 63261. „SPARTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000280819. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.05.2007.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2229/9/622]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63262. „SPECTIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000250354. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2006.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/8105/9/701]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „SPECTIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „SPECTIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADA-
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. JANICKI
2. MACIEJ WOJCIECH 3. 75081905034 5. PREZES
6. NIE 2 1. VAN BOOM 2. PIETER 5. WICEPREZES
6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA
NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW Z DNIA 7.04.2009 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI I OTWARCIU LIKWIDACJI, STWIERDZONA PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM PRZEZ
NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR
2472/2009. 3. LIKWIDATOR SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ PRub. Dane likwidatorów
1 1. JANICKI 2. MACIEJ WOJCIECH 3. 75081905034
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Z DNIA 7.04.2009 R. O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI
I OTWARCIU LIKWIDACJI, STWIERDZONA PROTOKOŁEM SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR
2472/2009. 2. ROZWIĄZANIE
POWYŻEJ KWOTY 500.000PLN DO KWOTY
2.000.000PLN OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADAJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. POWYŻEJ KWOTY 2.000.000PLN
WYMAGANA JEST ZGODA WALNEGO ZGROMADZENIA. wpisać: 2. PREZES ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA
DO KWOTY 15.000.000,00 ZŁ (PIĘTNAŚCIE MILIONÓW ZŁOTYCH). POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU MOGĄ SAMODZIELNIE ROZPORZĄDZAĆ
PRAWEM LUB ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO
KWOTY 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH). DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ
KWOTY 300.000,00 ZŁ I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. DOMIŃCZYK
2. JAROSŁAW IDZI 3. 64090109335 5. CZŁONEK
ZARZĄDU VICEPREZES SPÓŁKI 6. NIE
Poz. 63263. SPEDIMAC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000306905. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.05.2008.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1987/9/382]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica KAWIA
nr domu 4/16 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
CZĘSTOCHOWA ulica FOCHA nr domu 8 nr lokalu
8 kod pocztowy 42-217 poczta CZĘSTOCHOWA
kraj POLSKA
Poz. 63264. „ST. GALICJA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000179955.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3359/9/757]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.03.2009 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R. 31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 63265. STALKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000200089. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.03.2004.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2063/9/298]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 7.04.2009 R., NOTARIUSZ KRZYSZTOF GIELNIEWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W MYSZKOWIE UL. KWIATKOWSKIEGO 7/2, REP. A NR
1500/2009 - ZMIANA PAR. 7 PKT 4, PAR. 11,
PAR. 12 PKT 6 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE ROZPORZĄDZAĆ PRAWEM LUB ZACIĄGAĆ ZOBOWIĄZANIA DO KWOTY 500.000PLN.
20 MAJA 2009 R.
Poz. 63266. „STALKOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138214. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.11.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3597/9/441]
Poz. 63267. „STARKO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000230018. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2005.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/3106/9/747]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres 2008
ROK 1 3. 2008 ROK 1 4. 2008 ROK
Poz. 63268. „T.M.J. TEXTILES” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000256188. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.04.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7184/9/797]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.04.2009 okres
01.05.2006 R.-30.04.2007 R. 1 3. 01.05.2006 R.30.04.2007 R. 1 4. 01.05.2006 R.-30.04.2007 R.
Poz. 63269. TATRA CLUB 2000 HOTEL BELVEDERE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000092962. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4754/9/227]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 2. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
– 115 –
Poz. 63270. TAXPOINT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000301855. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2008.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5794/9/582]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.02.2009 R. ASESOR NOTARIALNY RADOSŁAW CHORABIK - ZASTĘPCA NOTARIUSZA
W KRAKOWIE DOROTY MITKI PROWADZĄCEJ
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ PRZY UL. LUBICZ 3,
REP. A NR 582/2009 ZMIENIONO § 28 UST. 1
05.02.2009 R. ASESOR NOTARIALNY RADOSŁAW
CHORABIK - ZASTĘPCA NOTARIUSZA W KRAKOWIE DOROTY MITKI PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ
NOTARIALNĄ PRZY UL. LUBICZ 3, REP. A NR
585/2009 ZMIENIONO § 5 UST. 1, § 3 UST. 1,
§ 9 UST. 2, § 13 UST. 5, § 14 UST. 2,
§ 14 UST. 3, § 17 UST. 2, § 24 UST. 1, § 26, § 26
PKT 3 (UCHYLENIE), § 26 PKT 4-10 (ZMIANA
OZNACZENIA), § 26 PKT 10 (DODANY), § 26
PKT 11 (DODANY), § 34 (UCHYLENIE), § 35-38
ZMIANA OZNACZENIA), § 35 (ZMIANA).
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. STRZELECKA 2. ANNA MARIA 3. 70100703749)
5. 1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 28 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000 ZŁ (CZTERNAŚCIE
TYSIĘCY ZŁOTYCH) wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. NIE wykreślić: 2 1. DUDA ŚMIAŁEK 2. EWA
MAŁGORZATA 3. 71021000681 5. 1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. NIE 3 (dla pozycji: 1. VARGA 2. WŁADYSŁAW
LASZLO 3. 77051205838) 5. 1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać:
5. 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000
ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 4 (dla pozycji:
1. RADWAN 2. MARCIN 3. 76122104139)
5. 1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 28 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000 ZŁ (CZTERNAŚCIE
TYSIĘCY ZŁOTYCH) wykreślić: 5 (dla pozycji:
1.
KNAPIK
2.
KATARZYNA
GRAŻYNA
3. 72122708441) 5. 1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI
10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać:
5. 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000
ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 6 (dla pozycji:
1.
WOLICKA
2.
MAGDALENA
JANINA
3. 75110305664) 5. 1 UDZIAŁ W WYSOKOŚCI
10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać:
5. 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000
ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 7 1. FILIPOWICZ
2. VIOLETTA IWONA 3. 71110512202 5. 1 UDZIAŁ
O WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DUDA ŚMIAŁEK 2. EWA MAŁGORZATA
3. 71021000681 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. FILIPOWICZ 2. VIOLETTA IWONA
3. 71110512202 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63271. TELEWOLT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000144787. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.12.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8782/9/672]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia okres ROK 2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 63272. TENZA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250409.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2006.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2430/9/536]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63273. TICHY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000091480. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4743/9/505]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63274. TOJAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000037316. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.08.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5004/9/986]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63275. „TOMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000229286. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2005.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2409/9/182]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RYCHTER 2. RAFAŁ BOGUSŁAW
3. 76021802219 5. V-CE PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. PAJESTKA 2. ZBIGNIEW
3. 75071006055 5. WICEPREZES 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. RYCHTER 2. RAFAŁ
BOGUSŁAW 3. 76021802219
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2009 okres
01.01.2008 R DO 31.12.2008 R 1 3. 01.01.2008 R DO
31.12.2008 R 1 4. 01.01.2008 R DO 31.12.2008 R
Poz. 63276. TORG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000128821. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.09.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/1875/9/158]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 15 12 Z PRODUKCJA MIĘSA DROBIOWEGO
I KRÓLICZEGO 2 1. 15 13 A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MIĘSNYCH I Z KRWI 3 1. 15 13 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW MIĘSNYCH 4 1. 15 20 Z PRZETWARZANIE
I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA 5 1. 15 31 Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW 6 1. 15 32 Z PRODUKCJA SOKÓW
Z OWOCÓW I WARZYW 7 1. 15 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 8 1. 15 33 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM
I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW
9 1. 15 41 Z PRODUKCJA NIE OCZYSZCZONYCH
OLEJÓW I TŁUSZCZÓW 10 1. 15 42 Z PRODUKCJA
RAFINOWANYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW 11 1. 15
43 PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH
TŁUSZCZÓW JADALNYCH 12 1. 15 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 13 1. 15 52
Z PRODUKCJA LODÓW 14 1. 15 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ 15 1. 15 62
Z WYTWARZANIE SKROBI I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH 16 1. 15 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA
ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 17 1. 15 72 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 18
1. 15 81 A PRODUKCJA PIECZYWA 19 1. 15 81
B PRODUKCJA WYROBÓW CIASTKARSKICH
ŚWIEŻYCH 20 1. 15 82 Z PRODUKCJA PIECZYWA
CUKIERNICZEGO TRWAŁEGO 21 1. 15 83 Z PRODUKCJA CUKRU 22 1. 15 84 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH
23 1. 15 85 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK
I PODOBNYCH PRODUKTÓW MĄCZNYCH 24 1. 15
86 Z PRZETWÓRSTWO HERBATY I KAWY 25 1. 15
87 Z PRODUKCJA PRZYPRAW 26 1. 15 88 Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 27 1. 15 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28 1. 15 91 Z PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCH 29 1. 15 92 Z PRODUKCJA ALKOHOLU
ETYLOWEGO 30 1. 15 93 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH 31 1. 15 94 Z PRODUKCJA JABŁECZNIKA I WIN OWOCOWYCH 32 1. 15 95 Z PRODUKCJA
NAPOJÓW FERMENTOWANYCH NIE DESTYLOWANYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 33 1. 15 96 Z PRODUKCJA PIWA 34 1. 15 97 Z PRODUKCJA SŁODÓW 35 1. 15
98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 36 1. 16 00 Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH 37 1. 17 11
Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ 38 1. 17
12 Z PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ ZGRZEBNEJ 39 1. 17 13 Z PRODUKCJA PRZĘDZY WEŁNIANEJ CZESANKOWEJ 40 1. 17 14 Z PRODUKCJA
PRZĘDZY LNIANEJ 41 1. 17 15 Z PRODUKCJA
PRZĘDZY Z JEDWABIU ORAZ Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH 42 1. 17 16 Z PRODUKCJA NICI DO
SZYCIA 43 1. 17 17 Z PRODUKCJA PRZĘDZY
Z WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH POZOSTAŁA 44 1. 17
21 Z PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH 45
1. 17 22 Z PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH
ZGRZEBNYCH 46 1. 17 23 Z PRODUKCJA TKANIN
WEŁNIANYCH CZESANKOWYCH 47 1. 17 24
Z PRODUKCJA TKANIN Z JEDWABIU ORAZ
Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH 48 1. 17 25 Z PRODUKCJA TKANIN POZOSTAŁYCH 49 1. 17 30 Z WYKOŃCZANIE MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH 50
1. 17 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW
WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 51 1. 17 40
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU I WYPOSAŻENIA KEMPINGOWEGO 52 1. 17 51 Z PRODUKCJA
DYWANÓW I CHODNIKÓW 53 1. 17 52 A PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH I SIECIOWYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 54 1. 17 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE NAPRAWY SIECI I WYROBÓW POWROŹNICZYCH 55 1. 17 53 Z PRODUKCJA WŁÓKNIN 56 1. 17 54 Z PRODUKCJA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH POZOSTAŁYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 57 1. 17 60 Z PRODUKCJA
DZIANIN 58 1. 17 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW
POŃCZOSZNICZYCH 59 1. 17 72 Z PRODUKCJA
ODZIEŻY DZIANEJ 60 1. 18 10 Z PRODUKCJA
ODZIEŻY SKÓRZANEJ 61 1. 18 21 Z PRODUKCJA
– 116 –
UBRAŃ ROBOCZYCH 62 1. 18 22 A PRODUKCJA
UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA 63 1. 18 22 B PRODUKCJA
UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT
POZOSTAŁA 64 1. 18 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY
65 1. 18 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY
I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 66 1. 18 30 Z WYPRAWIANIE
I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA
WYROBÓW FUTRZARSKICH 67 1. 19 10 Z PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH 68 1. 19 20
Z PRODUKCJA WYROBÓW KALETNICZYCH I RYMARSKICH 69 1. 19 30 A PRODUKCJA OBUWIA,
Z WYJĄTKIEM SPORTOWEGO 70 1. 19 30 B PRODUKCJA OBUWIA SPORTOWEGO 71 1. 20 10
A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 72
1. 20 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA 73 1. 20 20
Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH; PRODUKCJA PŁYT I SKLEJEK 74 1. 20 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH
DLA BUDOWNICTWA 75 1. 20 40 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 76 1. 20 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA
77 1. 20 52 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA,
SŁOMY I Z MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 78 1. 21 11 Z PRODUKCJA MASY
WŁÓKNISTEJ 79 1. 21 12 Z PRODUKCJA PAPIERU
I TEKTURY 80 1. 21 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ
Z PAPIERU I TEKTURY 81 1. 21 22 Z PRODUKCJA
PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH 82 1. 21 23 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH
ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 83 1. 21 24 Z PRODUKCJA TAPET 84 1. 21 25 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 85 1. 22 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 86 1. 22 12 Z WYDAWANIE GAZET 87 1. 22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 88 1. 22
14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH 89
1. 22 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 90 1. 22 21 Z DRUKOWANIE GAZET 91 1. 22
22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 92
1. 22 23 Z INTROLIGATORSTWO 93 1. 22 24
Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT
DRUKARSKICH 94 1. 22 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA 95
1. 22 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH 96 1. 22 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO 97 1. 22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 98 1. 27 10
Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ STOPÓW
ŻELAZA 99 1. 27 21 Z PRODUKCJA RUR ŻELIWNYCH 100 1. 27 22 Z PRODUKCJA RUR STALOWYCH, PRZEWODÓW RUROWYCH I PROFILI DRĄŻONYCH 101 1. 27 31 Z PRODUKCJA SZTAB, PRĘTÓW I PROFILI CIĄGNIONYCH NA ZIMNO 102 1. 27
32 Z PRODUKCJA WYROBÓW WĄSKICH I PŁASKICH WALCOWANYCH NA ZIMNO 103 1. 27 33
Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH
I SKŁADANYCH NA ZIMNO 104 1. 27 34 Z PRODUKCJA DRUTÓW 105 1. 27 35 Z POZOSTAŁA OBRÓBKA WSTĘPNA ŻELIWA I STALI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA; PRODUKCJA STOPÓW ŻELAZA, Z WYJĄTKIEM WYMIENIONYCH
W 27.10.Z 106 1. 27 41 Z PRODUKCJA METALI
SZLACHETNYCH 107 1. 27 42 Z PRODUKCJA ALUMINIUM 108 1. 27 43 Z PRODUKCJA OŁOWIU,
CYNKU I CYNY 109 1. 27 44 A PRODUKCJA MIEDZI
NIEOBROBIONEJ 110 1. 27 44 B PRODUKCJA WYROBÓW MIEDZIANYCH W POSTACI PÓŁPRODUKTÓW 111 1. 27 45 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
METALI NIEŻELAZNYCH 112 1. 27 51 Z ODLEWNICTWO ŻELIWA 113 1. 27 52 Z ODLEWNICTWO
STALIWA 114 1. 27 53 Z ODLEWNICTWO METALI
LEKKICH 115 1. 27 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI
I STOPÓW MIEDZI 116 1. 27 54 B ODLEWNICTWO
POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYJĄTKIEM ODLEWNICTWA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI 117 1. 28 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM
DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 118 1. 28 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WY-
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
JĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 119 1. 28
11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH 120
1. 28 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 121 1. 28 21
Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH 122 1. 28 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO
OGRZEWANIA 123 1. 28 30 A PRODUKCJA WYTWORNIC PARY 124 1. 28 30 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY (POZA KOTŁAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA
GORĄCĄ WODĘ) 125 1. 28 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 126 1. 28 51 Z OBRÓBKA
METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 127
1. 28 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 128 1. 28 61 Z PRODUKCJA
WYROBÓW NOŻOWNICZYCH 129 1. 28 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 130 1. 28 63 Z PRODUKCJA
ZAMKÓW I ZAWIASÓW 131 1. 28 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH 132 1. 28 72
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH
133 1. 28 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU
134 1. 28 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 135 1. 28 75 A PRODUKCJA
WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO ŁAZIENEK I KUCHNI 136 1. 28 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA 137
1. 45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 138 1. 45 21
A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 139 1. 45 21 B WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH 140 1. 45 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH 141 1. 45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH 142 1. 45 21
E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH
I PRODUKCYJNYCH 143 1. 45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANYCH 144 1. 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
145 1. 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI
I POKRYĆ DACHOWYCH 146 1. 45 23 A BUDOWA
DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 147 1. 45 23
B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH 148 1. 45 24
A BUDOWA PORTÓW MORSKICH 149 1. 45 24
B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 150 1. 45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ 151 1. 45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM 152 1. 45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 153 1. 45 25
D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 154 1. 45 25 E WYKONYWANIE
SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 155
1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 156 1. 45 31
B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SYGNALIZACYJNYCH 157 1. 45 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH
I RUCHOMYCH SCHODÓW 158 1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 159 1. 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 160 1. 45
33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 161 1. 45
33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH 162 1. 45 33 C WYKONYWANIE
INSTALACJI GAZOWYCH 163 1. 45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLA-
20 MAJA 2009 R.
NYCH 164 1. 45 41 Z TYNKOWANIE 165 1. 45 42
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 166
1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 167 1. 45 43 B SZTUKATORSTWO 168 1. 45 44 A MALOWANIE 169 1. 45
44 B SZKLENIE 170 1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 171 1. 45 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU
BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 172 1. 50 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA
POJAZDÓW MECHANICZNYCH 173 1. 50 10
B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 174 1. 50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA
POJAZDÓW MECHANICZNYCH 175 1. 50 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI
MECHANICZNYMI 176 1. 50 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
MECHANICZNYCH 177 1. 50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 178 1. 50 40 Z SPRZEDAŻ,
KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ
SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 179
1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 180
1. 51 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU
WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW 181 1. 51
12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 182 1. 51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
183 1. 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
184 1. 51 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW
GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH
WYROBÓW METALOWYCH 185 1. 51 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY,
OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 186 1. 51
17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 187 1. 51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ
W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB
OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 188 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 189 1. 51 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT 190 1. 51 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 191 1. 51 23 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 192 1. 51 24
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR 193 1. 51 25
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE PRZETWORZONEGO
TYTONIU 194 1. 51 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
OWOCÓW I WARZYW 195 1. 51 32 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH 196
1. 51 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 197 1. 51 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 198 1. 51 34 B SPRZEDAŻ
HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 199
1. 51 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 200 1. 51 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH 201 1. 51 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 202 1. 51 38
A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW
I MIĘCZAKÓW 203 1. 51 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI 204 1. 51 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 205 1. 51 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 206 1. 51 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 207 1. 51 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 208 1. 51 44
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET
I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 209 1. 51 45
– 117 –
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 210 1. 51 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 211 1. 51 47
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 212
1. 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH,
CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 213 1. 51 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
METALI I RUD METALI 214 1. 51 53 A SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA 215 1. 51 53 B SPRZEDAŻ
HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 216 1. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH
ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 217 1. 51
55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 218 1. 51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 219 1. 51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 220 1. 51 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 221 1. 51
62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH 222 1. 51 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ
MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH
223 1. 51 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 224 1. 51 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU
WODNEGO 225 1. 51 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ŁĄCZNIE ZE
SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW 226 1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 227 1. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 228 1. 52 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 229 1. 52
12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 230 1. 52 21
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW
231 1. 52 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA
I WYROBÓW MIĘSNYCH 232 1. 52 23 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
233 1. 52 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA,
CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH 234 1. 52 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
235 1. 52 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH 236 1. 52 27 A SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 237 1. 52
27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 238 1. 52 31
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 239 1. 52 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH 240 1. 52 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 241 1. 52 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 242 1. 52 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY 243 1. 52 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH 244 1. 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 245 1. 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 246 1. 52 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA 247 1. 52 47 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 248 1. 52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 249 1. 52 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO
ORAZ PRECYZYJNEGO 250 1. 52 48 C SPRZEDAŻ
DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII 251 1. 52 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 252 1. 52 48
E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK 253
1. 52 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW,
ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW 254 1. 52 48 G
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 255
1. 52 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW
UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH 256
1. 52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ 257
1. 52 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI
I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 258 1. 52 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 259 1. 52 63
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ 260 1. 52 71 Z NAPRAWA OBUWIA I INNYCH WYROBÓW SKÓRZANYCH 261
1. 52 72 Z NAPRAWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO 262 1. 52 73
Z NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII
263 1. 52 74 Z NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 264 1. 60 24 A TOWAROWY
TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 265 1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
266 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 267 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 268 1. 65 23
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 269 1. 67
13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 270 1. 70
11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 271 1. 70 12
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 272 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 273 1. 70 31
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 274 1. 70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI 275 1. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 276 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 277 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 278 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 279 1. 74 15
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM
HOLDINGAMI 280 1. 74 40 Z REKLAMA 281 1. 74 84
B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 282 1. 80
42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 63277. „TOTAL SANBUD” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000158605. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.04.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7662/9/858]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
01.01.2008 DO 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 DO
31.12.2008 1 4. 01.01.2008 DO 31.12.2008
Poz. 63278. TP EMITEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000060959. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6032/9/218]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 63279. „TYCZKA POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000102703. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.03.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2084/9/341]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. TYCZKA ENERGIE GMBH & CO. KG A.A.
wpisać: 1. TYCZKA ENERGIE GMBH
Poz. 63280. USŁUGI TRANSPORTOWE-HANDEL
ROLNICZY EKSPORT-IMPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000268966.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.12.2006.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2502/9/476]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63281. USTECKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000058147. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4592/9/507]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.12.2008 R., REPERTORIUM A NR 9421/2008, SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA JANA DWORCZYŃSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W USTCE
PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 10, ZMIENIONY
PAR. 8, PAR. 15 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. GMINA MIEJSKA USTKA 3. 000523873)
5. 30.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
15.499.500,00 ZŁ wpisać: 5. 40.411 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.205.500,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 15499500,00 ZŁ
wpisać: 1. 20205500,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 876000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 1. 70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI 4 1. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI 5 1. 70 12 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 1. 70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 8 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 9 1. 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU
I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 10 1. 45 31
A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BUDYNKÓW I BUDOWLI 11 1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 12 1. 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 13 1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 14 1. 45 44
A MALOWANIE wpisać: 15 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 16 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 17 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 18 1. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 19
– 118 –
1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 20 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 21 1. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 22
1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 23 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 24 1. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 25 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 26
1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
27 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 28 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 29 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 30 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 31 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 63282. „VADE MECUM 2” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000139762. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3573/9/195]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PIWOWOŃSKA 2. NATALIA 3. 84091804381
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PIWOWOŃSKI 2. ANTONI 3. 59030607390 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63283. VALUE ADVISORS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000322991. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.02.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10053/9/842]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
141697839 NIP 9522062080
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. OSOWSKA 2. KATARZYNA MARTA 3. 78072904582 5. 24
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. BZOMA 2. WALERIA 3. 53033104328
5. 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000
ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 63284. VASSILLI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000312216.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.08.2008.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5003/9/585]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2009 okres
1 WRZEŚNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
1 3. 1 WRZEŚNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
1 4. 1 WRZEŚNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008
Poz. 63285. VELFAC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000258352.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.06.2006.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4771/9/666]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA-
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BERING SORENSEN
2. KURT 2 1. OLESEN 2. OLE 3 1. ROM 2. HENRIK
4 1. JESPERSEN 2. FINN wpisać: 5 1. HANSEN
2. FINN 6 1. HANSEN 2. HENRIK JESPER 7 1. FRIIS
2. POVL
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 2. 01.01.2008-31.12.2008
1 3. 01.01.2008-31.12.2008 1 4. 01.01.200831.12.2008
Poz. 63286. „VENDOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000273992. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.02.2007.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4743/9/505]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. NIEKURZAK 2. LESZEK STANISŁAW
3. 61051202032 5. WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
6. NIE
Poz. 63287. VIGO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293453. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.11.2007.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5078/9/837]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SOKOŁOWSKI 2. KRZYSZTOF 3. 62092508190
5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. GIEROWSKI 2. PIOTR
PRZEMYSŁAW 3. 70072613495 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63288. VIS PRODUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293030.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2007.
[KI.X NS-REJ.KRS/1170/9/446]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. VRTQ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. VIS PRODUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KIELCE ulica SŁOWACKIEGO
nr domu 12 kod pocztowy 25-365 poczta KIELCE
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KIELCE ulica
KRAKOWSKA nr domu 25 kod pocztowy 25-036
poczta KIELCE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.01.2009 R. - REP. A 112/2009, NOTARIUSZ
JACEK FRELICH, KANCELARIA NOTARIALNA
W KIELCACH, IX WIEKÓW KIELC 2B/2 - ZMIANA
UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO § 1 I § 3.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ZIELONKA 2. PAWEŁ MAREK 3. 70051801592 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. GRABOWSKI 2. GRZEGORZ MARCIN
3. 74071208030 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. DRELA
2. ANNA 3. 53052302804 5. 250 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁ 6. NIE
4 1. DRELA 2. EMANUEL GRZEGORZ
3. 76022105311 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 12 500,00 ZŁ 6. NIE 5 1. ZASĘPA
2. MARTA AGNIESZKA 3. 76091501627 5. 250
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12 500,00 ZŁ
6. NIE 6 1. LECH 2. RYSZARD ZBIGNIEW
20 MAJA 2009 R.
3. 60051004057 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 12 500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZIELONKA 2. PAWEŁ MAREK 3. 70051801592
5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. ZASĘPA 2. MARTA
AGNIESZKA 3. 76091501627 5. PREZES 6. NIE
3 1. LECH 2. RYSZARD ZBIGNIEW 3. 60051004057
5. WICEPREZES 6. NIE 4 1. DRELA 2. ANNA
3. 53052302804 5. WICEPREZES 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. DRELA 2. EMANUEL GRZEGORZ 3. 76022105311 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 3 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI;
NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO
I DOMOWEGO 4 1. 60 TRANSPORT LĄDOWY;
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 5 1. 45 BUDOWNICTWO wpisać: 6 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW
SPOŻYWCZYCH 7 1. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW
8 1. 12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
9 1. 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
10 1. 14 PRODUKCJA ODZIEŻY 11 1. 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 12 1. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 13 1. 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 14 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 15 1. 19 WYTWARZANIE
I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 16 1. 20 PRODUKCJA
CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 17
1. 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 18
1. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 19 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 20 1. 24 PRODUKCJA
METALI 21 1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN
I URZĄDZEŃ 22 1. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 23 1. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 24 1. 28 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 25 1. 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 26 1. 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 27 1. 31 PRODUKCJA MEBLI 28 1. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA
WYROBÓW 29 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA
I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 30 1. 35
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ
WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 31 1. 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 32 1. 37 ODPROWADZANIE
I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 33 1. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW;
ODZYSK SUROWCÓW 34 1. 39 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 35 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 36 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
37 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 38 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 39 1. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 40 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 41 1. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RURO-
– 119 –
CIĄGOWY 42 1. 50 TRANSPORT WODNY 43 1. 51
TRANSPORT LOTNICZY 44 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 45 1. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 46 1. 55 ZAKWATEROWANIE 47
1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z WYŻYWIENIEM 48 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 49 1. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 50 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 51 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 52 1. 66
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE
EMERYTALNE 53 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 54 1. 71
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 55
1. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
56 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 57 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 58
1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 59 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 60 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Poz. 63289. VITAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000189700. SĄD
REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[BI.XII NS-REJ.KRS/2935/9/46]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. VITAMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KOZIŃCACH 2. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina DOBRZYNIEWO DUŻE miejscowość KOZIŃCE
3. miejscowość KOZIŃCE nr domu 9 kod pocztowy
16-003 poczta KOZIŃCE kraj POLSKA 2 1. VITAMED
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W LIPOWYM MOŚCIE 2. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SOKÓLSKI
gmina SZUDZIAŁOWO miejscowość LIPOWY
MOST 3. miejscowość LIPOWY MOST nr domu
9 kod pocztowy 16-113 poczta SZUDZIAŁOWO kraj
POLSKA 3 1. VITAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PRUSZKOWIE 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW 3. miejscowość PRUSZKÓW
ulica MIERNICZA nr domu 40 nr lokalu 88 kod
pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.04.2009 R. W KN HALINY SIEKLUCKIEJ
W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 1531/2009 W § 5.1
DODANO PKT 7, PKT 8, PKT 9, PKT 10, PKT 11,
PKT 12, PKT 13, PKT 14, PKT 15
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 86
90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
2 1. 87 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 3 1. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 4 1. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW POPRAWIAJĄCYCH KONDYCJĘ
FIZYCZNĄ 5 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 6 1. 72 19 Z DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA W ZAKRESIE NAUK MEDYCZNYCH
7 1. 72 11 Z DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA W ZAKRESIE BIOTECHNOLOGICZNYM 8 1. 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH 9 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W ZAKRESIE INFORMATYKI I PROGRAMOWANIA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 63290. WAGGON SERVICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000257149. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.05.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9885/9/47]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63291. WASTE WATER TREATMENT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000260049.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.07.2006.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4950/9/825]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „WASTE WATER TREATMENT - CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
wpisać: 3. WASTE WATER TREATMENT CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JURKIEWICZ 2. RADOSŁAW 3. 61050302634 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. MATYJASZEK 2. ROBERT ZBIGNIEW
3. 57112509192 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA
NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW Z DNIA 06.04.2009 R., NOTARIUSZ
JOANNA JAROSZ, KANCELARIA NOTARIALNA
ALEKSANDRA ROMANOWSKA, JOANNA JAROSZ, UL. JEDNOŚCI 78, 65-001 ZIELONA GÓRA,
06.04.2009 R., REPERTORIUM A NR 4493/2009.
3. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST
DWÓCH LIKWIDATORÓW ŁĄCZNIE PRub. Dane likwidatorów 1 1. MATYJASZEK 2. ROBERT ZBIGNIEW 3. 57112509192 2 1. JURKIEWICZ 2. RADOSŁAW MARIAN 3. 61050302634
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
Z DNIA 06.04.2009 R., NOTARIUSZ JOANNA JAROSZ, KANCELARIA NOTARIALNA ALEKSANDRA
ROMANOWSKA, JOANNA JAROSZ, UL. JEDNOŚCI 78, 65-001 ZIELONA GÓRA, 06.04.2009 R., REPERTORIUM A NR 4493/2009. 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 63292. „WATER JET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000238985.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2005.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3527/9/194]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYŃSKI gmina BISKUPIEC
miejscowość BISKUPIEC wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość BISKUPIEC ulica CHROBREGO nr domu 27/29 kod pocztowy 11-300 poczta BISKUPIEC kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica KONDRATOWI-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
CZA nr domu 50 kod pocztowy 03-642 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.03.2009 R. NOTARIUSZ GABRIELA MARZINEK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁOMIANKACH, REP. A NR 1242/2009 ZMIENIONO: § 3 I § 7
UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. KOCHOWICZ 2. WOJCIECH MŚCIWOJ
3. 64121712390) 5. 2350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 235.000 ZŁ wpisać: 5. 17077 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.707 700 ZŁ wykreślić: 2 1. „PRIMA PHARMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 011265833
4. 0000215096 5. 11.178 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 1.117.800 ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 2 1. 93 01
Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH 3 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW
MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO.
4 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 5 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. 6 1. 60 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY. 7 1. 45 BUDOWNICTWO 8 1. 50
10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH.
9 1. 80 41 Z DZIAŁALNOŚĆ SZKÓŁ NAUKI JAZDY
I PILOTAŻU. 10 1. 92 61 Z DZIAŁALNOŚĆ STADIONÓW I INNYCH OBIEKTÓW SPORTOWYCH. 11
1. 92 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE SPORTEM. 12 1. 92 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA. 13 1. 91 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 1. 18 21
Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH 15 1. 70 20
Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 16 1. 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI. 17 1. 74 40 Z REKLAMA 18 1. 74 84 B DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 19 1. 93 04
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 20 1. 50 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ
SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 21
1. 55 30 A RESTAURACJE 22 1. 55 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE. 23 1. 61 10
B PRZYBRZEŻNY TRANSPORT WODNY. 24 1. 61
20 Z ŚRÓDLĄDOWY TRANSPORT WODNY. 25
1. 63 22 A DZIAŁALNOŚĆ PORTÓW MORSKICH
ŚRÓDLĄDOWYCH 26 1. 63 30 A DZIAŁALNOŚĆ
BIUR PODRÓŻY. 27 1. 63 40 B DZIAŁALNOŚĆ
ŚRÓDLĄDOWYCH WODNYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH. 28 1. 30 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI. 29 1. 65 23 A POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wpisać: 30 1. 77 WYNAJEM
I DZIERŻAWA 31 1. 96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH
32 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 33 1. 95 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 34 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 35
1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 36 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
37 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
EDUKACJĘ 38 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 39
1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 40 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 41 1. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ
ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA
– 120 –
KREDYTOWE 42 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 43 1. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 44 1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 45 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 46 1. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 47 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 48 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 49 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 50 1. 85 53 Z POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU
51 1. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH 52 1. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH
I REKREACYJNYCH 53 1. 93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
KLUBÓW SPORTOWYCH 54 1. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 55
1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 56 1. 94 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 57 1. 14 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ 58 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 59 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 60 1. 81
10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 61
1. 73 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
62 1. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 63 1. 73 12 B POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH DRUKOWANYCH 64 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH
(INTERNET) 65 1. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH 66 1. 73 20 BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 67 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW 68 1. 93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 69 1. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI
FIZYCZNEJ 70 1. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 71
1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 72 1. 56 10 B RUCHOME
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 73 1. 50 10
Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI 74 1. 50 20 Z TRANSPORT MORSKI
I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 75 1. 50 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI 76
1. 50 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY
TOWARÓW 77 1. 52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
78 1. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 79 1. 79
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI,
POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ
ZWIĄZANE 80 1. 52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 81 1. 26
20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH 82 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
83 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 84 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 85 1. 30 11 Z PRODUKCJA
STATKÓW I KONSTRUKCJI PŁYWAJĄCYCH 86
1. 30 12 Z PRODUKCJA ŁODZI WYCIECZKOWYCH
I SPORTOWYCH
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 63293. „WATRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000166790. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.07.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3769/9/482]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63294. WCL TERMINAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000258264.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.06.2006.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4029/9/562]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.03.2009 R., NOTARIUSZ EWA KORPA, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR
1050/2009 - ZMIENIONO § 3 UST. 1.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. WOŁYŃSKA 2. JULIA 3. 82012300884 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOWALEWSKA
2. JULIA 3. 82012300884 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 2 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 1. 70 20
Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 5 1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH
ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO 6 1. 71 33
Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 7 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
wpisać: 8 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH
SKŁADOWISKACH 9 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 10 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 11 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 12 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 13 1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC
KOMPUTERY 14 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
DO DNIA 31.12.2006 R. 1 4. OD DNIA 01.01.2008 R.
DO DNIA 31.12.2008 R. 1 4. OD DNIA 01.01.2006 R.
DO DNIA 31.12.2006 R.
Poz. 63296. „WENTWORTH EUROPA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000215804. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.08.2004.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4626/9/965]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JANOWSKA
2. ANNA MARIA 3. 76071302448 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 63297. „WERK-LAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000180906.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2003.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2350/9/77]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63298. WIELKOPOLSKIE ZAKŁADY MIĘSNE
„AGRICO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ.
KRS 0000118134. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.06.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4535/9/784]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.03.2009 R., REP. A NR 2785/2009, NOTARIUSZ EWA BLADOWSKA - DUDA, KANCELARIA
NOTARIALNA W KALISZU, - ZMIENIONO: § 28.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CZAJCZYŃSKI 2. KRZYSZTOF KAZIMIERZ
3. 51091101374 5. WICEPREZES 6. NIE
Poz. 63299. „WIT TECHNOLOGIE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000287568. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.08.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4583/9/587]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2009 okres
20.07.2007 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 20.07.2007 R. 31.12.2008 R. 1 4. 20.07.2007 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63295. „WEMAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. KRS
0000067529. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/1710/9/126]
Poz. 63300. „WOJNICKIE CENTRUM MEDYCZNE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000036522. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4756/9/29]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2009 okres OD
DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R. 1 1. data złożenia 30.03.2009 okres OD DNIA 01.01.2006 R.
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 3. 01.01.2008-31.12.2008
1 4. 01.01.2008-31.12.2008
20 MAJA 2009 R.
– 121 –
Poz. 63301. WOOD-ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237500. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.07.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7100/9/625]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 3. 01.01.2008-31.12.2008
1 4. 01.01.2008-31.12.2008
Poz. 63302. WOODWARD GOVERNOR POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000233878. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2005.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6420/9/499]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KANIA 2. DOMINIK MARCIN 3. 77080406615 4. SAMODZIELNA
2 1. HERMANN 2. DIETMAR JÜRGEN 4. SAMODZIELNA
Poz. 63303. WYDAWNICTWO „MARPRESS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000129915. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.09.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4563/9/945]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 3. 01.01.2008-31.12.2008
1 4. 01.01.2008-31.12.2008
Poz. 63304. XEVIN CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000312156. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.08.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9803/9/677]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.
WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica RZYMSKA nr domu 5 kod pocztowy 03-976 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica MŁYNARSKA nr domu 7 kod pocztowy 01-205 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z 24 MARCA 2009 (24.03.2009 R.), REPERTORIUM A NR 2338/2009 NOTARIUSZ SŁAWOMIR OGONEK Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W WARSZAWIE PRZY AL. JANA PAWŁA 61 LOK.
132, ZMIANA W UMOWIE SPÓŁKI W TEN SPOSÓB, ŻE W § 5 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 21
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GOLONKA
2. KRZYSZTOF HENRYK 3. 72061700537 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 85
59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 63305. ZAKŁAD ELEKTROENERGETYCZNY
H.CZ. „ELSEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000118580. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.06.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2431/9/937]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63306. ZAKŁAD ENERGETYCZNY PŁOCK CENTRUM HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000074173. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7801/9/733]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. ENERGA-OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA
3. 190275904 4. 0000033455 5. 1.477 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 738.500 /SIEDEMSET
TRZYDZIEŚCI OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH/
6. TAK wpisać: 2 1. ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA
3. 220353024 4. 0000271591 5. 1477 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 738.500,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 63307. ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000156699. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.03.2003.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4051/9/317]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2009 okres
01.01.2008 R.-31.12.2008 R. 1 2. 01.01.2008 R.31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.
1 4. 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.
Poz. 63308. ZAKŁAD GOSPODARKI I USŁUG
KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000116424. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3627/9/295]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRUSIEWICZ 2. ELŻBIETA 3. 39070703221 4. PROKURA
ŁĄCZNA wpisać: 2 1. DZIECHCIARZ 2. EDYTA MAŁGORZATA 3. 74061707026 4. PROKURA ŁĄCZNA
W POŚREDNICTWIE W ZAKRESIE OPAKOWAŃ,
PRZETWÓRSTWA TEKTURY I PAPIERU 2 1. 28
PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ NA RACHUNEK WŁASNY LUB W POŚREDNICTWIE W ZAKRESIE OPAKOWAŃ, PRZETWÓRSTWA METALU 3 1. 25 PROWADZENIE
WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ NA
RACHUNEK WŁASNY LUB W POŚREDNICTWIE
W ZAKRESIE OPAKOWAŃ, PRZETWÓRSTWA
TWORZYW SZTUCZNYCH 4 1. 20 PROWADZENIE
WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ NA
RACHUNEK WŁASNY LUB W POŚREDNICTWIE
W ZAKRESIE W ZAKRESIE OPAKOWAŃ, PRZETWÓRSTWA DREWNA 5 1. 74 PROWADZENIE DORADZTWA TECHNICZNEGO, ORAZ PRAC PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE WSKAZANYM W PKT 1-4
6 1. 60 PROWADZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH 7 1. 60 PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I HANDLOWEJ NA RACHUNEK WŁASNY, LUB W POŚREDNICTWIE
W ZAKRESIE WSKAZANYM W PKT 1-5 8 1. 26
6 PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ, USŁUGOWEJ I HANDLOWEJ NA
WŁASNY RACHUNEK LUB W POŚREDNICTWIE
W ZAKRESIE PRODUKCJI BETONOWYCH I GIPSOWYCH WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA wpisać:
9 1. 17 21 PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ NA RACHUNEK WŁASNY LUB
W POŚREDNICTWIE W ZAKRESIE OPAKOWAŃ,
PRZETWÓRSTWA TEKTURY I PAPIERU 10 1. 25 91
PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ NA RACHUNEK WŁASNY LUB W POŚREDNICTWIE W ZAKRESIE OPAKOWAŃ, PRZETWÓRSTWA METALU 11 1. 22 22 PROWADZENIE
WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ NA RACHUNEK WŁASNY LUB W POŚREDNICTWIE W ZAKRESIE OPAKOWAŃ, PRZETWÓRSTWA TWORZYW
SZTUCZNYCH 12 1. 16 24 PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ NA RACHUNEK
WŁASNY LUB W POŚREDNICTWIE W ZAKRESIE
OPAKOWAŃ, PRZETWÓRSTWA DREWNA 13 1. 71
12 PROWADZENIE DORADZTWA TECHNICZNEGO,
ORAZ PRAC PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE WSKAZANYM W PKT 1-4 14 1. 49 41 PROWADZENIE DORADZTWA TECHNICZNEGO, ORAZ PRAC PROJEKTOWYCH W ZAKRESIE WSKAZANYM W PKT 1-4 15
1. 49 PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ I HANDLOWEJ NA RACHUNEK WŁASNY LUB W POŚREDNICTWIE W ZAKRESIE WSKAZANYM W PKT 1-5 16 1. 23 6 PROWADZENIE
WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ, USŁUGOWEJ I HANDLOWEJ NA RACHUNEK WŁASNY
LUB W POŚREDNICTWIE W ZAKRESIE PRODUKCJI
BETONOWYCH I GIPSOWYCH WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.03.2009 okres 01.01.2008
- 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63310. ZAKŁAD PRODUKCJI RÓŻNEJ KMW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000121945. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.07.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/5810/9/511]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2009 okres ZA ROK
2008 1 3. ZA ROK 2008 1 4. ZA ROK 2008
Poz. 63309. ZAKŁAD PRODUKCJI OPAKOWAŃ
„TARNOPAK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000116838. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 06.06.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3510/9/66]
Poz. 63311. ZAKŁAD ROLNY „AGRO-MINKOWSKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000153462. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.03.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3610/9/167]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 21 PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ NA RACHUNEK WŁASNY LUB
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 122 –
Poz. 63312. ZAKŁAD TELETECHNICZNY KRAKÓW SPÓŁKA PRACOWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000142944. SĄD
REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6385/9/329]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. SYREK 2. JANUSZ 3. 51071704674)
5. 624 UDZIAŁY O WARTOŚCI 312000 (TRZYSTA DWANAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać:
5. 627 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
313.500,00 ZŁ
Poz. 63313. ZAKŁAD USŁUGOWO PRODUKCYJNY
SUR-MARR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000171600. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.09.2003.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3694/9/339]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63314. ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY
„ROCCIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000073274. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/3238/9/613]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica RYNEK
nr domu 11 nr lokalu 7 kod pocztowy 42-600 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica RYNEK
nr domu 11 nr lokalu 6 kod pocztowy 42-600 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA
Poz. 63315. „ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI
ELEKTRYCZNYCH-OPOLE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000163530.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3544/9/633]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63316. ZBIGNIEW BADOWSKI, MAREK
BUDZYŃSKI - ARCHITEKCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000193626.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.02.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10504/9/143]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 63317. ZIELONOGÓRSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000019231. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.06.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4674/9/768]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres
01.01.2008 R., - 31.12.2008 R., 1 3. 01.01.2008 R., 31.12.2008 R., 1 4. 01.01.2008 R., - 31.12.2008 R.,
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63318. ZIELONY DUKAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000252163.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 10.03.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9890/9/363]
Poz. 63322. BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000010186. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.05.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8625/9/848]
Poz. 63326. COMSET SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000034946. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.08.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6919/9/292]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 37 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. FRANCA CASTRO PEREIRA COUTINHO 2. LUIS MARIA 2 1. FURTEK
2. MAREK 3. 56091502330
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 1. data złożenia
06.04.2009 okres 01.01.2008 - 31.12.2008
1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63323. BANK POLSKA KASA OPIEKI - SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000014843. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.07.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9230/9/831]
Poz. 63319. „ZREMB” WOJKOWICE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000144690. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7831/9/696]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 89 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD
BANKU) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NIEZGODA
WALCZAK 2. KATARZYNA AGNIESZKA
3. 69122800365 5. WICEPREZES ZARZĄDU
BANKU 6. NIE
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres 2008
ROK 1 3. 2008 ROK 1 4. 2008 ROK
g) Spółki akcyjne
Poz. 63320. AGMAR SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000308929. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.07.2008.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3846/9/738]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.07.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 2. 01.07.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.07.2008 R. - 31.12.2008 R.
1 4. 01.07.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63321. APTEKI POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000015498. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.05.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6904/9/966]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 23 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. HAŁACZKIEWICZ
2. JADWIGA 3. 58021306754 2 1. SZYNDLER
2. ALEKSANDRA 3. 54100604880 3 1. GRUDZIŃSKA 2. MARTA 3. 78111206347 wpisać: 4 1. PIASECKI 2. KAROL 3. 72120310679 5 1. KOCMAN
2. PIOTR 3. 66070311398 6 1. KOZŁOWSKI 2. RAFAŁ 3. 74082203752
20 MAJA 2009 R.
Poz. 63324. BIOETON SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000321764. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.01.2009.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10998/9/40]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica CHEŁMSKA
nr domu 9 nr lokalu 245 kod pocztowy 00-726 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica BUKOWIŃSKA nr domu
22 B kod pocztowy 02-703 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 63325. BLUMERANG PRE IPO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000284645. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.07.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7090/9/413]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MATUSZCZAK 2. MARCIN 3. 70100403779
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. OLEJNICZAK
2. MARIUSZ KAROL 3. 68041802995 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. TYLIŃSKI 2. TOMASZ 3. 68010709658 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. TYLIŃSKI 2. TOMASZ 3. 68010709658
– 123 –
Poz. 63327. ELTEL NETWORKS RZESZÓW
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000227554. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.02.2005.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3164/9/871]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
Poz. 63328. „FAMOT - PLESZEW” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000121849. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4608/9/125]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 2. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63329. GDYNIA CONTAINER TERMINAL
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000056295. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5127/9/932]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 29 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. TOKARSKI 2. FRYDERYK TOMASZ
3. 45031103317) 4. SAMOISTNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ
TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. BORZOBOHATY 2. JACEK ANTONI 3. 47110403017) 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 4. PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
Poz. 63330. GÓRNICZE ZAKŁADY DOLOMITOWE
SPÓŁKA AKCYJNA. KRS 0000049108. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.10.2001.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2475/9/825]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 23.04.2009 R. REPERTORIUM A NR 1923/2009,
NOTARIUSZ JOLANTA KASZNIA KANCELARIA
NOTARIALNA W MYSZKOWIE, UL. KWIATKOWSKIEGO 9/2 - ZMIENIONO ART. 7.1.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 14 12 Z WYDOBYWANIE SKAŁ WAPIENNYCH,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
GIPSU I KREDY 2 1. 14 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA 3 1. 14 21
Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU 4 1. 14 30
A KOPALNICTWO MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU
CHEMICZNEGO 5 1. 15 98 Z PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
6 1. 24 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW SZTUCZNYCH I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH 7 1. 40 10
C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 8 1. 26
70 Z PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO 9 1. 28 11 B PRODUKCJA
KONSTRUKCJI METALOWYCH 10 1. 28 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH 11 1. 29 11
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI
SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW
LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 12 1. 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY
I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
13 1. 29 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA 14 1. 31 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA,
NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW 15 1. 31 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY
I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY
ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ 16 1. 40 10
B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 17 1. 41
00 A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 18 1. 45 11
Z ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 19 1. 45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ 20 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 21
1. 45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 22 1. 45 50 Z WYNAJEM
SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 23 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PALIW 24 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 25 1. 51 53
B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 26 1. 51
57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
27 1. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 28 1. 52 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 29 1. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI
SPECJALIZOWANYMI 30 1. 60 24 B TOWAROWY
TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 31 1. 64 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE 32 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 33 1. 65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 34 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 35 1. 70 12 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 36 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 37 1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
LĄDOWEGO 38 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 39 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 40
1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 41 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO,
URBANISTYCZNEGO I TECHNOLOGICZNEGO 42
1. 41 00 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY 43 1. 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 44 1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH wpisać: 45
1. 08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH
ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA,
SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW 46
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
1. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 47 1. 08 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU
CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW 48 1. 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO
I WYDOBYWANIE 49 1. 11 07 Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD
MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 50 1. 20 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW
I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH 51 1. 23 70 Z CIĘCIE,
FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA 52
1. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 53 1. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 54 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 55 1. 33 14 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
56 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 57 1. 35 12
Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 58 1. 35
13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 59
1. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 60
1. 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 61 1. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE
ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 62 1. 41
10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 63
1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 64 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 65 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 66 1. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 67 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 68 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 69 1. 46
73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 70 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 71 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 72 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 73
1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 74
1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 75
1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 76 1. 61 90
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 77 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH 78 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 79 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 80 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 81 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 82 1. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 83
1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 84 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008
- 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
Poz. 63331. GREEN WAY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000320208. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.12.2008.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4940/9/504]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
– 124 –
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. JOŃCZYK 2. PIOTR 3. 64081401978 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 63332. HIGH TECH TREE SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000304795. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.05.2008.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4524/9/62]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 5. 125000,00
ZŁ wpisać: 5. 375000,00 ZŁ
Poz. 63333. M&M AIR SEA CARGO SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000123691. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.07.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9807/9/281]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
012895306 wpisać: 2. REGON 012895306 NIP
5222252118
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. MĄCZKO 2. ALEKSANDER 3. 65081404978 wpisać: 2 1. MAZARIN
2. HARALD
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
Poz. 63334. „MOTO-HURT” SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000270805. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.12.2006.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3908/9/357]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 50 30 HANDEL HURTOWY AKCESORIAMI
I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ INNYMI WYROBAMI
2 1. 50 30 B HANDEL DETALICZNY AKCESORIAMI
I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ INNYMI WYROBAMI
PRZEMYSŁOWYMI 3 1. 50 30 EKSPORT I IMPORT
AKCESORIÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I INNYCH WYROBÓW
PRZEMYSŁOWYCH 4 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH
I GAZOWYCH 5 1. 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
6 1. 74 30 USŁUGI W ZAKRESIE BADAŃ I ANALIZ
TECHNICZNYCH 7 1. 50 20 USŁUGI W ZAKRESIE
OBSŁUGI I NAPRAW POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA 8 1. 74 40 USŁUGI REKLAMOWE 9 1. 37 20 USŁUGI ODZYSKIWANIA
METALI I ODPADÓW (RECYKLING) 10 1. 51
5 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO
NIEROLNICZEGO PÓŁPRODUKTAMI, ODPADAMI
I ZŁOMEM 11 1. 60 23 USŁUGI PASAŻERSKIE
TRANSPORTU LĄDOWEGO 12 1. 60 24 USŁUGI
DROGOWE TRANSPORTU TOWAROWEGO 13
1. 34 20 PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 14 1. 29 PRODUKCJA WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH, A W SZCZEGÓLNOŚCI: MASZYN
I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH, CZĘŚCI ZAMIENNYCH I AKCESORIÓW DO MASZYN I URZĄDZEŃ
TECHNICZNYCH ORAZ INNYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH DLA PRZEMYSŁU, ROLNICTWA
I LOTNICTWA 15 1. 65 2 USŁUGI POŚREDNICTWA
FINANSOWEGO, UDZIELANIE POŻYCZEK 16 1. 51
57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
17 1. 28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGO-
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WYCH I CHWYTAKÓW 18 1. 29 20 Z PRODUKCJA
NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 19 1. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 20 1. 45 20
Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
21 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 22 1. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 23 1. 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH 24 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
25 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW
I ZŁOMU 26 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 27 1. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 28 1. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 29 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 30 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 31 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 32 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH wpisać: 33
1. 28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 34 1. 29 20 Z PRODUKCJA
NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP 35 1. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 36 1. 45 20
Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
37 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 38 1. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 39 1. 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH 40 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
41 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW
I ZŁOMU 42 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 43 1. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 44 1. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 45 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 46 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 47 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 48 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Poz. 63335. PIONEER PEKAO TOWARZYSTWO
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000016956. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10253/9/44]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
Poz. 63336. PRIM SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000056198. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/5419/9/716]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
20 MAJA 2009 R.
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 (dla pozycji: 1. DZIADEK 2. MARCIN PIOTR
3. 72041801618) 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ
CZASOWO DELEGOWANY DO WYKONYWANIA
OBOWIĄZKÓW CZŁONKA ZARZĄDU, DO CZASU
POWOŁANIA NOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU, NIE
DŁUŻEJ JEDNAK JAK NA OKRES 3 MIESIĘCY wpisać: 5. CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO WYKONYWANIA OBOWIĄZKÓW
CZŁONKA ZARZĄDU, DO CZASU POWOŁANIA
NOWEGO CZŁONKA ZARZĄDU, NIE DŁUŻEJ JEDNAK JAK NA OKRES 3 MIESIĘCY, TJ. DO 15 LIPCA
2009 R.
Poz. 63337. „PROJECT CONSULTING” SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000213261. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.07.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5350/9/290]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY DNIA 20.04.2009 R. - REPERTORIUM A NR 1157/2009 R. NOTARIUSZ MARIA PASZKIEWICZ, UL. SZEROKA 29/2, 80-835
GDAŃSK
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. LISEWSKI 2. JÓZEF
KRZYSZTOF 3. 50083005333 wpisać: 2 1. ZELEK
2. JOLANTA 3. 73111209864
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 1. data złożenia 24.04.2009
okres 01.01.2008-31.12.2008 1 2. 01.01.200831.12.2008
1
2.
01.01.2008-31.12.2008
1 3. 01.01.2008-31.12.2008 1 3. 01.01.200831.12.2008
1
4.
01.01.2008-31.12.2008
1 4. 01.01.2008-31.12.2008
Poz. 63338. SCREEN NETWORK SPÓŁKA
AKCYJNA. KRS 0000319543. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/9926/9/623]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 18 MARCA 2009 R.
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SŁAWOMIRA OGONKA W KANCELARII NOTARIALNEJ SŁAWOMIRA OGONKA PRZY UL. JANA PAWŁA II
NR 61 LOK. 132, REP. A NR 2170/2009 ZMIENIONO
BRZMIENIE § 4 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 525000,00 ZŁ wykreślić: 3. 5000000 wpisać: 3. 5250000 wykreślić: 4. 0, 10 ZŁ wpisać: 4. 0,
10 ZŁ wykreślić: 5. 500000,00 ZŁ wpisać:
5. 525000,00 ZŁ
Rub. 9. Emisje akcji wpisać: 1 1. B 2. 250000 3. AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE
Poz. 63339. SIMTEL SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000279396. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2007.
[GD.VII NS-REJ.KRS/5389/9/862]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WALCZAK 2. MARIETTA 3. 64022009568 2 1. PIEKARSKA 2. RYSZARDA 3. 43032202684
– 125 –
Poz. 63340. TARNOWSKA AGENCJA ROZWOJU
REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000044181. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.09.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4076/9/964]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 2. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63341. WIRELAND SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000133994. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.10.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4906/9/626]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upadłościowym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY
W SŁUPSKU VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY SEKCJA DS. REJESTROWYCH nr VI GU 3/09 data
06.04.2009 3. PROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU PRub. Dane osoby
powołanej w toku postępowania upadłościowego
1 1. NOWICKA 2. ELŻBIETA 3. 54070503688
5. NADZORCA SĄDOWY
h) Spółdzielnie
Poz. 63342. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZŁUCHOWIE. KRS 0000085632. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.02.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/5016/9/109]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 2. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. 01.01.2008 31.12.2008
Poz. 63343. BANK SPÓŁDZIELCZY W GORLICACH.
KRS 0000137659. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.11.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4737/9/788]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KOTOWICZ
2. LUCYNA ZOFIA 3. 61083014362 4. SKŁADANIE
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU WE
WSZYSTKICH SPRAWACH Z WYŁĄCZENIEM
SPRAW O CHARAKTERZE SPÓŁDZIELCZYM ORAZ
SPRAW NALEŻĄCYCH DO KOLEGIALNYCH DECYZJI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM
ZARZĄDU LUB Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM
Rub. 4. Przedstawiciele wpisać: 1 1. KOTOWICZ
2. LUCYNA ZOFIA 3. 61083014362 4. SKŁADANIE
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU WE
WSZYSTKICH SPRAWACH Z WYŁĄCZENIEM
SPRAW O CHARAKTERZE SPÓŁDZIELCZYM
ORAZ SPRAW NALEŻĄCYCH DO KOLEGIALNYCH DECYZJI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM
CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63344. BANK SPÓŁDZIELCZY W INOWROCŁAWIU. KRS 0000026852. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 11.07.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/2361/9/799]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 20.03.2009 R. ZMIENIONO: § 3 UST. 2, § 6 UST. 7 I 9,
§ 7 UST. 1 PKT 4 I 8, § 8 UST. 1 PKT 1, § 9 UST. 2,
§ 11 UST. 10 PKT 1 I UST. 11, § 15 UST. 9, § 22
UST. 1, § 28 UST. 1 PKT 1, 2 I 13, § 32 UST. 2, § 34,
§ 36 UST. 8, § 43 UST. 1 PKT 2, § 43 UST. 3 PKT 1,
§ 47 UST. 5 I 6, WYRAZY „KOMISJA NADZORU
BANKOWEGO” W CAŁYM STATUCIE ZASTĄPIONO UŻYTYMI W ODPOWIEDNIM PRZYPADKU WYRAZAMI „KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO”
DODANO: § 5 UST. 3 PKT 6 PPKT E, § 9 UST. 5 I 6,
§ 18 UST. 3, § 23 PKT 10 PPKT F, § 40 UST. 6 I 7, § 43
UST. 2 PKT 2 PPKT D, § 43 UST. 3 PKT 3 I 4; SKREŚLONO: § 28 UST. 1 PKT 12, § 47 UST. 4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 64 19
Z ŚWIADCZY INNE USŁUGI FINANSOWE W ZAKRESIE: E) WYKONYWANIA W IMIENIU I NA RZECZ MAZOWIECKIEGO BANKU REGIONALNEGO S.A., NA
PODSTAWIE UMOWY AGENCYJNEJ, USŁUG W ZAKRESIE OBSŁUGI MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH PRZEKAZÓW PIENIĘŻNYCH W RAMACH SIECI
WESTERN UNION MONEY TRANSFER
Poz. 63345. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU.
KRS 0000110924. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.05.2002.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6274/9/506]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.04.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 R. 1 2. 01.01.200831.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008-31.12.2008 R.
1 4. 01.01.2008-31.12.2008 R.
Poz. 63346. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC
CHŁOPSKA” W OSIEKU JASIELSKIM W LIKWIDACJI.
KRS 0000211953. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.07.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3865/9/979]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
DA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SZCZECHLA 2. ZYGMUNT ROMAN 3. 53022806091 wpisać: 2 1. GURBAŁA 2. MARIUSZ ANTONI 3. 68090709656
Poz. 63349. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA POBORSZÓW „W LIKWIDACJI”. KRS
0000049854. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.10.2001.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2202/9/173]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA wpisać:
3. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA POBORSZÓW „W LIKWIDACJI”
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO
TEGO UPOWAŻNIONA. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. EICHHOF 2. RUDOLF
3. 59032000016 4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE
2 1. WEKLICZ 2. ANNA 3. 48092004065 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE 3 1. RZĄSA 2. ŁUCJA
3. 50020318269 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA
WALNEGO ZGROMADZENIA NR II/1/3/2009
Z DNIA 25.02.2009 R. UCHWAŁA WALNEGO
ZGROMADZENIA NR I/2/2/2009 Z DNIA 21.01.2009
R. 3. DWAJ LIKWIDATORZY ŁĄCZNIE PRub. Dane
likwidatorów 1 1. RZĄSA 2. ŁUCJA MARIA
3. 50020318269 2 1. WEKLICZ 2. ANNA
3. 48092004065
Poz. 63350. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRÓŚCIELOWIE. KRS 0000103555.
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.04.2002.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2822/9/421]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63351. ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KIETLICACH. KRS 0000183580. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.12.2003.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3587/9/120]
Poz. 63347. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W STRZAŁKOWIE. KRS
0000039582. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4444/9/603]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RUTKOWSKI 2. ANDRZEJ JÓZEF
3. 57031518798 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
Poz. 63352. RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA
OGRODNICZO-PSZCZELARSKA. KRS 0000130314.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3623/9/691]
Poz. 63348. „JURAJSKA” SPÓŁDZIELNIA PRACY. KRS
0000097465. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.03.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1906/9/413]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RA-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. WZP Z DNIA 27.03.2009 R. - PAR. 5 UST. 2,
PAR. 7, PAR. 9 UST. 1 PKT 2, PAR. 11 UST. 2,
PAR. 34 UST. 2, PAR. 39 UST. 4, PAR. 46, PAR. 61
UST. 3, PAR. 66 UST. 1, PAR. 69, PAR. 70, PAR. 71,
PAR. 72, PAR. 73, PAR. 74.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
– 126 –
1 1. 01 1 UPRAWY ROLNE; WARZYWNICTWO;
OGRODNICTWO 2 1. 01 41 A DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI
3 1. 15 3 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW
4 1. 15 89 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 15 9 PRODUKCJA NAPOJÓW
6 1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
7 1. 51 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU
WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW 8 1. 51 17
DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH 9 1. 51 18 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY
OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ
GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 1. 51 19 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 11 1. 51 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
12 1. 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU 13 1. 51 70 POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA 14 1. 52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 1. 52 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 1. 55
52 PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH 17
1. 52 63 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 18 1. 60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY 19 1. 63
1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 20 1. 74 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 21 1. 67 13
DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 22 1. 70
1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 23 1. 70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 24 1. 71 3 WYNAJEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 25 1. 74 12 DZIAŁALNOŚĆ
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 26 1. 74 30 BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 27 1. 74 13 BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 28 1. 74 40 REKLAMA 29 1. 29 53 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE
ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓW
wpisać: 30 1. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 31
1. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 32 1. 10 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW 33 1. 10 39
Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 34 1. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 35 1. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 36 1. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT,
SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO
I PÓŁPRODUKTÓW 37 1. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 38 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 39 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 40
1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT 41 1. 46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 42 1. 46 31 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 43 1. 46 33
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW
MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 44 1. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 45 1. 46 36
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY,
WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 46
1. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 47 1. 46 38 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZA-
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
JĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 48 1. 46 39
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 49 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 50 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
51 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 52 1. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 53 1. 47
29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 54 1. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY
DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 55 1. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 56 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 57 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 58 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 59
1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 60
1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 61 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 62 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 63 1. 71 20 A BADANIA I ANALIZY
ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 64 1. 77 12
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 65 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU
W BUDYNKACH 66 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 67 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 68 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2009 okres 01.01.2008
- 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63353. SPÓŁDZIELNIA „SPOŁEM” NIERUCHOMOŚCI. KRS 0000044370. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4748/9/510]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63354. SPÓŁDZIELNIA „ZJEDNOCZONA”
W LIKWIDACJI. KRS 0000004067. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.05.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/9120/9/409]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wykreślić: 1 (dla pozycji:
nr wpisu 3 data wpisu 16.11.2001) 3. KURATOR LIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO wpisać: 3. JEDNOOSOBOWO-LIKWIDATOR PRub. Dane likwidatorów wykreślić: 1 1. PREDER 2. MAREK RYSZARD
3. 42050202278
20 MAJA 2009 R.
Poz. 63355. SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „WSPÓLNA CHATA” W LIKWIDACJI.
KRS 0000149963. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/10491/9/728]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. PRZEDPEŁSKI 2. MIROSŁAW
STANISŁAW 3. 51060403498 2 1. MACIĄG 2. KRZYSZTOF LUDWIK 3. 51072502936 3 1. BYLICKA ROSIŃSKA
2. KRYSTYNA ZOFIA 3. 55101105509 4 1. KONIKOWSKI
2. WOJCIECH 3. 50080803798 5 1. ZEMBOWICZ 2. ANDRZEJ MARIAN 3. 58101503315 wpisać: 6 1. SZATKIEWICZ 2. ARTUR 3. 61122702494 7 1. POSZEPCZYŃSKA
2. IZABELA AGNIESZKA 3. 55042005625 8 1. CZAKIERT
2. ARTUR DARIUSZ 3. 63092500410 9 1. TWOREK
2. PIOTR 3. 62051303495 10 1. KOWAL 2. KAZIMIERZ
LESZEK 3. 50032305835
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres 2007 R. 1 3.
2007 R. 1 4. 2007 R.
Poz. 63356. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
MYCIELIN Z SIEDZIBĄ W SŁUSZKOWIE. KRS
0000133466. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.10.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4471/9/363]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63357. SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
W NIEPOŁOMICACH Z/S W WOLI BATORSKIEJ.
KRS 0000134461. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.10.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/6521/9/1]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008
Poz. 63358. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„GRYF”. KRS 0000119107. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.06.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4464/9/245]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 21 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 (dla pozycji: 1. KUŹNIAR 2. BOGUSŁAW JAN
3. 47050507897) 4. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
wpisać: 4. CZŁONEK ZARZĄDU wykreślić: 2 (dla
pozycji: 1. WITKOWSKA 2. ZUZANNA HENRYKA
3. 61052313643) 4. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać:
4. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63360. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NASZ DOM” W WAPLEWIE WIELKIM. KRS
0000135170. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.10.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/4864/9/649]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 1 3. 01.01.2008-31.12.2008
1 4. 01.01.2008-31.12.2008
Poz. 63361. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POMOCY
W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM „WITOLDA”
W LIKWIDACJI. KRS 0000322350. SĄD REJONOWY
W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.01.2009.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3864/9/578]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 63362. SPÓŁDZIELNIA PIEKARNICZO-CIASTKARSKA W CHODZIEŻY W LIKWIDACJI. KRS
0000175971. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.10.2003.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4764/9/548]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63363. SPÓŁDZIELNIA PRACY „HANDLOWIEC”. KRS 0000193075. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.02.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4087/9/686]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 2. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63364. SPÓŁDZIELNIA PRACY W CIECHANOWIE W LIKWIDACJI. KRS 0000173135. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6287/9/30]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 63359. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„NASZ DOM”. KRS 0000231473. SĄD REJONOWY
W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.03.2005.
[TO.VII NS-REJ.KRS/2050/9/774]
Poz. 63365. SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA MAZOWSZE W PRZASNYSZU. KRS 0000265236. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.10.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/7985/9/6]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
– 127 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63366. WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA „NAUCZYCIEL” W PŁOCKU. KRS
0000044320. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.09.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6260/9/581]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres 2008 R.
1 3. 2008 R. 1 4. 2008 R.
n) Stowarzyszenia
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63367. HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE.
KRS 0000310900. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.07.2008.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3126/9/389]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 1. STOWARZYSZENIE 2. REGON 180386764 3. HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat
PRZEMYSKI gmina ORŁY miejscowość CIEMIĘRZOWICE 2. miejscowość CIEMIĘRZOWICE nr domu 77 kod pocztowy 37-717 poczta KASZYCE kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 15.04.2008 R. 2 1. 25.03.2009 R. ZMIANA:
PKT 2, PKT 8, PKT 10, PKT 45
Rub. 5. wpisać: 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 8. Organ sprawujący nadzór wpisać: 1. STAROSTA POWIATU PRZEMYSKIEGO
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wpisać: 1 1. ZARZĄD 2. DO ZAWIERANIA UMÓW, UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA
I SKŁADANIA INNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI
W SZCZEGÓLNOŚCI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH WYMAGANE SĄ PODPISY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DONIMIRSKI 2. JERZY 3. 60091200617 5. PREZES
2 1. NOJSZEWSKI 2. ZBIGNIEW 3. 59041603037
5. WICE-PREZES 3 1. WEKEZER 2. TOMASZ
3. 53020202134 5. WICE-PREZES 4 1. PFEIFFER POSYNIAK 2. BEATA 3. 59080802844 5. SKARBNIK
5 1. KANIEWSKI 2. KRZYSZTOF 3. 49021203298
5. SEKRETARZ
Rub. 2. Organ nadzoru wpisać: 1 1. KOMISJA REWIZYJNA PRub. Dane osób wchodzących w
skład organu 1 1. MIELCAREK 2. ŁUKASZ
3. 80020705473 2 1. NAGOWIECKA KUCHARZ
2. RENATA 3. 60010104327 3 1. KORYBUT DASZKIEWICZ 2. ELŻBIETA 3. 82092000782
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 47
1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 1. 55 ZAKWATEROWANIE 3 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 4 1. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 5 1. 63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 6 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 1. 73 REKLAMA,
BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 8 1. 79
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI,
POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ
ZWIĄZANE 9 1. 90 0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 10 1. 91 03
Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH 11 1. 94 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 3. Cel działania organizacji wpisać: 1. A. ROZJEMNA POMOC I REKOMENDACJA, B. PROMOCJA OBIEKTÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
W KRAJU I ZAGRANICĄ, C. DZIAŁANIE NA RZECZ
PODNOSZENIA ESTETYKI OBIEKTÓW I STANDARDU ICH USŁUG, D. POGŁĘBIANIE ŚWIADOMOŚCI
POSIADANIA I ZARZĄDZENIA ZABYTKAMI KULTURY - WAŻNEGO ELEMENTU DZIEDZCTWA NARODOWEGO I NARODOWEJ TRADYCJI
Poz. 63368. „INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION” (MIĘDZYNARODOWE STOWARZYSZENIE
POLICJI) - SEKCJA POLSKA. KRS 0000154720.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO
I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 01.04.2003.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5691/9/278]
Poz. 63371. ODDZIAŁ POLSKI THE EXPLORERS
CLUB. KRS 0000234398. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.06.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/378/9/785]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 7.02.2009 R. - ZMIANA ART. 2 W ROZDZIALE II
4.04.2009 R. - ZMIANA ART. 2 W ROZDZIALE II
ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU
Poz. 63372. POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI W KIELCACH. KRS
0000061237. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.11.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/2537/9/444]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.04.2009 okres OD
DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R. 1 4. OD
DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R., 28.03.2009 R.
Poz. 63373. POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY
Z CUKRZYCĄ W PŁOCKU. KRS 0000231127. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.03.2005.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/6337/9/526]
Poz. 63369. JAROCIŃSKIE STOWARZYSZENIE
EDUKACYJNE. KRS 0000002928. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.03.2001.
[PO.IX NS-REJ.KRS/4716/9/745]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres 2008
ROK 1 4. 2008 ROK, 07.04.2009
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1
1.
ZIĘNTEK
2.
MAŁGORZATA
EWA
3. 62070506686 5. SKARBNIK wpisać: 2 1. KOSIŃSKI 2. TOMASZ 3. 63100505251 5. SKARBNIK
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMISJA
REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GENS 2. DOROTA
3. 67090200846 wpisać: 2 1. TROIŃSKA 2. GRAŻYNA JOANNA 3. 67022709506
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. (SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO), 27.04.2009
Poz. 63370. „KLUB ROTARIAŃSKI ŚWIDNICA-WAŁBRZYCH - ROTARY CLUB ŚWIDNICA-WAŁBRZYCH”. KRS 0000130317. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.09.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4431/9/79]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
890473692 wpisać: 2. REGON 890473692 NIP
8841773957
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD KLUBU) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. SWOROBOWICZ 2. MARIAN
3. 56010122812 5. V-CE PREZYDENT
– 128 –
Poz. 63374. POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ W SOSNOWCU. KRS
0000010950. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/7601/9/531]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZLOMPEK 2. TYTUS MARCIN 3. 33062403478
5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. PODSIEDLIK 2. MAŁGORZATA EWA 3. 69071302983 5. CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. GRYGUTIS 2. BEATA EWA
3. 68041914409 5. CZŁONEK ZARZĄDU 4 1. SYGAŁA 2. JERZY FRANCISZEK 3. 53071408558
5. SKARBNIK ZARZĄDU 5 1. PAWŁOWSKI 2. TOMASZ JERZY 3. 68020900814 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6 1. HOLLI JASIŃSKA 2. HALINA WIESŁAWA
3. 56010718381 5. SEKRETARZ ZARZĄDU wpisać:
7 1. PIETER 2. KATARZYNA DANUTA
3. 79090315820 5. WICEPREZES ZARZĄDU D/S
GOSPODARCZYCH 8 1. BARÓW 2. ROBERT STANISŁAW 3. 64050706118 5. CZŁONEK ZARZĄDU
9 1. SZYMA 2. BARBARA ANNA 3. 52120302564
5. SKARBNIK ZARZĄDU 10 1. KONIUSZEWSKA
2. SWIETŁANA 3. 62051515364 5. SEKRETARZ ZARZĄDU 11 1. JUREK 2. DARIUSZ 3. 60021109315
5. CZŁONEK ZARZĄDU 12 1. ĆWIKLIŃSKI 2. WALDEMAR 3. 52092401678 5. CZŁONEK ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMISJA
REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. BALCEREK 2. DANIEL SZYMON 3. 86040216070 2 1. BRZESZCZ
2. IRENEUSZ JAN 3. 35082503693 wpisać: 3 1. LITYŃSKI 2. MAREK 3. 49081502614 4 1. BARÓW
2. ANNA 3. 66022412023
20 MAJA 2009 R.
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 63375. PUCKIE STOWARZYSZENIE WSPIERAJĄCE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE UMYSŁOWO
„RAZEM”. KRS 0000024132. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.07.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/3687/9/221]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.03.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008 - SPRAWZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63376. RADA REGIONALNA FEDERACJI
STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH
NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ W
SŁUPSKU. KRS 0000061571. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4146/9/102]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PAWLAK 2. STANISŁAW 3. 34070603236
5. WICEPREZES 2 1. KOZIEŁ 2. STANISŁAW
3. 41090902373 5. WICEPREZES 3 1. BEDNARSKA
2. EWA BARBARA 3. 59081601886 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wpisać: 4 1. DUDEK 2. OLGA
3. 43091300389 5. WICEPREZES 5 1. BRUZDA
2. TADEUSZ 3. 51102803699 5. WICEPREZES
6
1.
BIELAN
2.
HENRYK
KAZIMIERZ
3. 51050604676 5. WICEPREZES
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMISJA
REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŁUKOWIEC 2. ALFRED ZDZISŁAW 3. 38112804210 2 1. BORATYŃSKA TARGOWSKA 2. JADWIGA TERESA
3. 39011301606 3 1. ŻYTKA 2. IWONA BARBARA
3. 57110903141 wpisać: 4 1. POPIEL 2. KRYSTYNA
3. 48091204008 5 1. KAŁUZIŃSKI 2. LUCJAN
EDWARD 3. 43021103312 6 1. KOSIŃSKI 2. STANISŁAW 3. 50021106337
Poz. 63377. STOWARZYSZENIE - KLUB KOBIET PO
MASTEKTOMII „AMAZONKI” PRZY PODKARPACKIM OŚRODKU ONKOLOGICZNYM W BRZOZOWIE. KRS 0000112999. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.05.2002.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/3660/9/772]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SMOLEŃ 2. ZDZISŁAWA 3. 40080309769 5. SEKRETARZ wpisać: 2 1. RACHWAŁ 2. BARBARA
3. 67121101388 5. SEKRETARZ
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. - 31.12.2008 R.
Poz. 63378. STOWARZYSZENIE „NA RZECZ ROZWOJU MIASTA I GMINY DEBRZNO”. KRS
0000055538. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.10.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/4577/9/870]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
20 MAJA 2009 R.
Poz. 63379. STOWARZYSZENIE „NAMYSŁOWSKA
DOBRA SZKOŁA”. KRS 0000227022. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 24.01.2005.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3568/9/879]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. MERYTORYCZNE
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPP ZA
OKRES 01.01.2008 - 31.12.2008, 28.04.2009
Poz. 63380. STOWARZYSZENIE „ORDO EX CHAO”.
KRS 0000075798. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/7297/9/422]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2009 okres 2008
1 3. UCHWAŁA ZARZĄDU Z DN. 24.03.2009
W SPRAWIE PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2008 1 4. 2008 MERYTORYCZNE
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
Poz. 63381. STOWARZYSZENIE „SZANSA”. KRS
0000060434. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.11.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4434/9/282]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2009 okres
01.01.2008-31.12.2008 ROK 1 3. 01.01.200831.12.2008 ROK 1 4. 01.01.2008-31.12.2008 R.
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Poz. 63382. STOWARZYSZENIE GOSPODARCZO-EDUKACYJNE „DOBRO DZIECKA”. KRS
0000234116. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.05.2005.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/5507/9/694]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.03.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.
Poz. 63383. STOWARZYSZENIE NA RZECZ
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „NADZIEJA”. KRS
0000062761. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.11.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4519/9/746]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość STROBIN nr domu 12 kod pocztowy 98-313 poczta KONOPNICA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość STROBIN nr domu 34 kod
pocztowy 98-313 poczta KONOPNICA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
– 129 –
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BOŻEK 2. KAROL 3. 32071901957 5. CZŁONEK
ZARZĄDU
Poz. 63384. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU EDUKACJI I REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. KRS 0000306950. SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 28.05.2008.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2810/9/298]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TOMASIAK 2. MIROSŁAW 3. 74100914516
5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. BEM 2. ROMAN
WIKTOR 3. 70040205655 5. CZŁONEK ZARZĄDU
3 1. GAJDA 2. BEATA 3. 63082303869 5. SEKRETARZ wpisać: 4 1. SACHTA GRINER 2. HELENA LIDIA 3. 62040913209 5. WICEPREZES ZARZĄDU
5 1. PLOCH 2. BARBARA IZABELA 3. 76062918485
5. SEKRETARZ
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMISJA
REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SACHTA GRINER
2. HELENA LIDIA 3. 62040913209 wpisać: 2 1. WIESIOŁEK 2. MARIA ALDONA 3. 59122112706
Poz. 63385. STOWARZYSZENIE NA RZECZ
ROZWOJU I EDUKACJI POLSKIEJ WSI. KRS
0000219865. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2004.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/4375/9/866]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 3. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R. 1 4. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 ROK;
28.04.2009
Poz. 63386. STOWARZYSZENIE NA RZECZ
ROZWOJU PSYCHIATRII „ADIUTARE”. KRS
0000245927. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.11.2005.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4401/9/116]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZUBRZYCKA 2. MARIA STANISŁAWA
3. 56121807684 5. WICEPREZES wpisać: 2 1. BOGDAŁ 2. ELŻBIETA ANNA 3. 60072305043 5. WICEPREZES
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMISJA
REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PRACIAK 2. STANISŁAW 3. 42050804272 wpisać: 2 1. ZUBRZYCKA
2. MARIA STANISŁAWA 3. 56121807684
Poz. 63387. STOWARZYSZENIE OPIEKI
PALIATYWNEJ ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ. KRS
0000241008. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.09.2005.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/2192/9/961]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2009 okres
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 97/2009 (3200)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
01.01.2008 - 31.12.2008 1 3. 01.01.2008 - 31.12.2008
1 4. 01.01.2008 - 31.12.2008 - MERYTORYCZNE
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO
Poz. 63388. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM NR 3 W TRZEBINI „BONA FIDE”. KRS
0000107880. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4760/9/944]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2009 okres
01.01.2008 R. - 31.12.2008 R. 1 4. 01.01.2008 R. 31.12.2008 R.- MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI O.P.P.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009626_97_001
Poz. 63389. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 1 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W PRUDNIKU „PRZYJAZNA JEDYNKA”. KRS 0000252612. SĄD
REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.03.2006.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/2985/9/651]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. MERYTORYCZNE
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPP ZA
OKRES 01.01.2008 - 31.12.2008, 31.03.2009
Poz. 63390. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W PRUDNIKU. KRS 0000248193. SĄD REJONOWY W OPOLU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.12.2005.
[OP.VIII NS-REJ.KRS/3092/9/931]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.04.2009 okres
01.01.2008 - 31.12.2008 1 4. MERYTORYCZNE
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OPP ZA
OKRES 01.01.2008 - 31.12.2008, 09.04.2009
Poz. 63391. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ
ZWIERZĄT DUŻYCH I MAŁYCH „CZTERY ŁAPY”. KRS
0000291970. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[GL.X NS-REJ.KRS/2363/9/601]
W dniu 05.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 1. STOWARZYSZENIE 2. REGON 240776418 3. STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ ZWIERZĄT DUŻYCH I MAŁYCH „CZTERY ŁAPY” 6. TAK
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2. miejscowość
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica WYZWOLENIA nr domu
124 kod pocztowy 44-337 poczta JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 14.06.2007 R. 2 1. 02.10.2008 R. ZMIENIONO:
NAGŁÓWEK STATUTU, PAR. 1 - TEKST JEDNOLITY 3 1. 11.02.2009 R. ZMIENIONO: PAR. 7, PAR. 25,
PAR. 27 DODANO: PAR. 7A, PAR. 27A - TEKST
JENDOLITY
Rub. 5. wpisać: 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Komitet założycielski wpisać: 1 1. CIERZ-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
NIOK 2. HENRYK MARIAN 3. 58070701152 2 1. KUKLA 2. ELŻBIETA HALINA 3. 57111613203 3 1. KUKLA 2. ANDRZEJ RYSZARD 3. 56071017812
4 1. ABRAMCZYK 2. JÓZEF 3. 47010500155
5 1. PTASZYŃSKA 2. EWA HELENA 3. 52030211949
6 1. WITNIK JANECKA 2. EWELINA BARBARA
3. 77020416247 7 1. MENSFEL 2. BOGDAN
3. 58100915838 8 1. BIERYT 2. ANDRZEJ
3. 72031707371 9 1. TROJAN 2. IZABELA BARBARA 3. 69091210026 10 1. BAŁAGA 2. RAFAŁ STANISŁAW 3. 68030908431 11 1. JANECKI 2. DANIEL
3. 77111416774 12 1. SZYMAŃSKA 2. EWA JOANNA 3. 78120413565 13 1. MAJER 2. HALINA DOROTA 3. 59122502787 14 1. MUŁENKO 2. EWA WIESŁAWA 3. 54052510622 15 1. KARASEK 2. MICHAŁ
PIOTR 3. 82091014056 16 1. TEKIELI 2. MICHALINA
MARIA 3. 56083110347 17 1. TEKIELI 2. EMERYK
EMIL 3. 53121410353
Rub. 8. Organ sprawujący nadzór wpisać: 1. PREZYDENT MIASTA JASTRZĘBIE ZDRÓJ MINISTER
PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wpisać: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU STOWARZYSZENIA
ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA SKŁADANE
WOBEC STOWARZYSZENIA ORAZ DORĘCZENIA
PISM MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MAJER 2. HALINA
DOROTA 3. 59122502787 5. PREZES ZARZĄDU 2 1. SZYMAŃSKA 2. EWA BARBARA
3. 78120413565 5. CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. BANAŚ
2. MARIAN 3. 46031814690 5. ZASTĘPCA PREZESA
Rub. 2. Organ nadzoru wpisać: 1 1. KOMISJA REWIZYJNA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ABRAMCZYK 2. JÓZEF 3. 47010500155
2 1. TROJAN 2. IZABELA 3. 69091210026 3 1. SIWIAK 2. ELŻBIETA LEONTYNA 3. 52032804406
Dz. 3. Rub. 3. Cel działania organizacji wpisać:
1. 1. OCHRONA ZWIERZĄT, NIESIENIE POMOCY
ZWIERZĘTOM, SZCZEGÓLNIE JEJ POTRZEBUJĄCYM. - PRZEBYWAJĄCYM W SCHRONISKACH
DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, W SZCZEGÓLNOŚCI ZAŚ W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH
ZWIERZĄT W JASTRZĘBIU ZDROJU. - POZOSTAJĄCYCH CZYJĄŚ WŁASNOŚCIĄ, LECZ TRAKTOWANYM W SPOSÓB NIEHUMANITARNY. - WOLNO ŻYJĄCYM -, CHORYM ORAZ POTRZEBUJĄCYM POMOCY. 2. UŚWIADAMIANIE LOKALNYCH
SPOŁECZNOŚCI O PRAWACH ZWIERZĄT, PROPAGOWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA BYT ZWIERZĄT UDOMOWIONYCH (ZWŁASZCZA PSÓW
I KOTÓW), PRZECIWDZIAŁANIE WSZELKIM FORMOM OKRUCIEŃSTWA WOBEC ZWIERZĄT.
3. DZIAŁANIA NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY
ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO TAKŻE NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA.
Rub. 4. Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego wpisać: 1 1. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW
I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 2 1. 75
00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 3 1. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 4 1. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 1. 94 99
Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI
CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH 2 2. 75 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 3 2. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 4 2. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 5 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 2. 88 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 2. 90 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM
PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 8 2. 91 04
– 130 –
Z DZIAŁALNOŚĆ OGRODÓW BOTANICZNYCH
I ZOOLOGICZNYCH ORAZ OBSZARÓW I OBIEKTÓW OCHRONY PRZYRODY 9 2. 94 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 63392. STOWARZYSZENIE ROZWOJU PĘGOWA.
KRS 0000299410. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.02.2008.
[WR.VI NS-REJ.KRS/22063/8/309]
W dniu 04.05.2009 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 1. STOWARZYSZENIE 2. REGON 020729487 NIP 9151738228
3. STOWARZYSZENIE ROZWOJU PĘGOWA 6. TAK
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
TRZEBNICKI gmina OBORNIKI ŚLĄSKIE miejscowość PĘGÓW 2. miejscowość PĘGÓW ulica
GŁÓWNA nr domu 101 kod pocztowy 55-120 poczta OBORNIKI ŚLĄSKIE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. STATUT
UCHWALONY NA ZEBRANIU ZAŁOŻYCIELSKIM
W DNIU 09 LISTOPADA 2007 R. 2 1. 15.02.2009 R.
PRZYJETO NOWY TEKST STATUTU
Rub. 5. wpisać: 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Komitet założycielski wpisać: 1 1. PANICZ
2. ŁUKASZ SZYMON 3. 80052315011 2 1. ANTOSZCZYSZYN 2. SZCZEPAN JAN 3. 54120400211
3 1. BRUCHAJZER 2. ELŻBIETA IRENA 3. 55020311168
4 1. MIĄŻEK 2. TERESA 3. 65100309224 5 1. ROGALA 2. MARTA 3. 74021512545
Rub. 8. Organ sprawujący nadzór wpisać: 1. STAROSTA POWIATU TRZEBNICKIEGO
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wpisać: 1 1. ZARZĄD 2. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE PREZES I WICEPREZES. DLA WAŻNOŚCI INNYCH PISM I DOKUMENTÓW WYMAGANY JEST
PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU: PREZESA
LUB JEDNEGO Z DWÓCH WICEPREZESÓW. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PANICZ 2. ŁUKASZ SZYMON 3. 80052315011 5. PREZES 2 1. ANTOSZCZYSZYN 2. SZCZEPAN JAN
3. 54120400211 5. WICEPREZES 3 1. BRUCHAJZER
2. ELŻBIETA IRENA 3. 55020311168 5. WICEPREZES 4 1. MIĄŻEK 2. TERESA 3. 65100309224 5. SEKRETARZ 5 1. CYRAN 2. BARBARA 3. 66120906345
5. SKARBNIK 6 1. OLSZEWSKI 2. PIOTR PAWEŁ
3. 85101400519 5. CZŁONEK ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru wpisać: 1 1. KOMISJA REWIZYJNA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. ROGALA 2. MARTA 3. 74021512545
2 1. PUĆ 2. ALEKSANDRA 3. 54102004909 3 1. CYGAN 2. EDWARD 3. 46043000993 4 1. BOROWSKI
2. MACIEJ BRONISŁAW 3. 48121603674
5 1. KRYSZTOFORSKI 2. ZBIGNIEW 3. 58100508854
Dz. 3. Rub. 3. Cel działania organizacji wpisać:
1. 1. STOWARZYSZENIE INFRASTRUKTURY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 2. ZWIĘKSZENIE AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI PĘGOWA GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE PRZEZ INTEGROWANIE ICH NA RZECZ WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ SPOŁECZNYCH 3. PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MIESZKAŃCA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ
MOŻLIWOŚCI AKTYWNYCH SPOSOBÓW ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW LOKALNYCH 4. OCHRONA LOKALNYCH ZASOBÓW NATURALNYCH
I KULTUROWYCH, PRZEZ ICH PIELĘGNOWANIE,
OCALENIE LUB ODTWORZENIE, UCZENIE DBANIE
O NIE ORAZ WYKORZYS