Wykaz Punktów Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i

Transcription

Wykaz Punktów Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i
MONITOR
SĄDOWY i GOSPODARCZY
Warszawa, dnia 24 grudnia 2008 r.
Nr 251(3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 16326–16410
Poz. w KRS 215316–215860
UWAGA
Od dnia 1 lipca 2008 r. (MSiG 127/08) przyjmujemy zamówienia na bieżące egzemplarze
Monitora Sądowego i Gospodarczego w wersji elektronicznej. Monitory wydane przed
1 lipca 2008 r. dostępne są jedynie w wersji papierowej.
Zamówienia egzemplarzy MSiG w formie pliku PDF można składać drogą elektroniczną:
– poprzez wysłanie wniosku na adres: [email protected] (zamawiający
otrzyma plik PDF na adres e-mailowy, z którego wysłał zamówienie) lub
– poprzez Portal Dostępowo-Informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości na stronie
internetowej: http://www.pdi.cors.gov.pl
Adres siedziby:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
00-454 Warszawa
ul. Czerniakowska 100
Wnioski MSiG – M2, MSiG – M3 należy przesyłać na wyżej podany adres.
Numer rachunku bankowego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią § 8 ust. 4
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania
i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości
opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204 z późn. zm.), opłatę
za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki
przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak, jednak nie mniej niż 60 zł
za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania
podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%.
Krzysztof Parafiński; Ministerstwo
Sprawiedliwości
Digitally signed by Krzysztof Parafiński; Ministerstwo Sprawiedliwości
Date: 2012.06.26 11:32:01 CEST
Reason: Elektroniczne wydanie MSiG
Location: Polska
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
MONITOR
SĄDOWY i GOSPODARCZY
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Warszawa, dnia 24 grudnia 2008 r.
Nr 251 (3100)
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro do Spraw Wydawania
Monitora Sądowego i Gospodarczego
informuje,
że art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego
i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) stanowi, iż przedsiębiorca
jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego
i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące
tego przedsiębiorcy.
Punkt sprzedaży detalicznej bieżących i archiwalnych numerów
Monitora Sądowego i Gospodarczego:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100
poniedziałek 800-1800
wtorek - piątek 815-1600
przerwa 1130-1200
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego prowadzi sprzedaż wysyłkową
egzemplarzy Monitora.
Formularze wniosków o przesłanie egzemplarza Monitora Sądowego i Gospodarczego znajdują się
na stronie internetowej http://ms.gov.pl/monitor/formularze.php
Opłacone zamówienia należy składać w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego
i Gospodarczego w sądach rejonowych lub przesłać pocztą na adres Biura.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Punktach Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora
Sądowego i Gospodarczego oraz w Centrum Informacyjnym Biura.
Informacji na temat prenumeraty Monitora Sądowego i Gospodarczego udzielają oddziały
GARMOND PRESS S.A., KOLPORTER S.A., RUCH S.A. oraz Biuro do Spraw Wydawania
Monitora Sądowego i Gospodarczego.
Egzemplarze Monitora Sądowego i Gospodarczego można przeglądać w sądach rejonowych,
w których znajdują się Punkty Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego, oraz
w bibliotekach, które otrzymują obowiązkowe egzemplarze na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 1996 r.
o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.). Wykaz Punktów
Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego został umieszczony na kolejnej stronie
oraz na stronie internetowej www.ms.gov.pl
Wykaz Punktów Przyjmowania Ogłoszeń
do Monitora Sądowego i Gospodarczego
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Miasto
Biała Podlaska
Białystok
Bielsko-Biała
Bydgoszcz
Chełm
Ciechanów
Częstochowa
Elbląg
Gdańsk
Gorzów Wielkopolski
Jelenia Góra
Kalisz
Katowice
Kielce
Konin
Koszalin
Kraków
Krosno
Legnica
Leszno
Lublin
Łomża
Łódź
Nowy Sącz
Olsztyn
Opole
Ostrołęka
Piła
Piotrków Trybunalski
Płock
Poznań
Przemyśl
Radom
Rzeszów
Siedlce
Sieradz
Skierniewice
Słupsk
Suwałki
Szczecin
Tarnobrzeg
Tarnów
Toruń
Warszawa
Wałbrzych
Włocławek
Wrocław
Zamość
Zielona Góra
Kod
21-500
15-950
43-300
85-950
22-100
06-400
42-207
82-300
80-169
66-400
58-500
62-800
40-040
25-312
62-500
75-950
31-547
38-400
59-220
64-100
20-340
18-400
90-928
33-300
10-001
45-057
07-410
64-920
97-300
09-404
61-752
37-700
26-600
35-959
08-110
98-200
96-100
76-200
16-400
70-485
39-400
33-100
87-100
00-454
58-300
87-800
53-235
22-400
65-364
Adres
ul. Brzeska 20-22
ul. Mickiewicza 103
ul. Bogusławskiego 24
ul. Toruńska 64a
pl. Kościuszki 3
ul. Mikołajczyka 5
ul. Rejtana 6
ul. płk. Dąbka 8-12
ul. Piekarnicza 10
ul. Chopina 52 blok 15
ul. Bankowa 18
ul. Asnyka 56a
ul. Lompy 14
ul. Warszawska 44
ul. Wojska Polskiego 2
ul. gen. Andersa 34
ul. Przy Rondzie 7
ul. Wolności 3
ul. Złotoryjska 19
ul. Dąbrowskiego 2
ul. Garbarska 20
ul. Polowa 1
ul. Pomorska 37
ul. Strzelecka 1A
ul. Partyzantów 70
ul. Ozimska 19
pl. Bema 10
al. Powstańców Wielkopolskich 79
ul. Słowackiego 5
ul. Kilińskiego 10b
ul. Grochowe Łąki 6
ul. Mickiewicza 14
ul. Żeromskiego 53
ul. Trembeckiego 11a
ul. Biskupa Świrskiego 26
al. Zwycięstwa 1
ul. Reymonta 12/14
ul. Szarych Szeregów 13
ul. Przytorowa 2
ul. Królowej Korony Polskiej 31
ul. Sienkiewicza 27
ul. Dąbrowskiego 27
ul. Młodzieżowa 31
ul. Czerniakowska 100
ul. Słowackiego 11
ul. Kilińskiego 20
ul. Grabiszyńska 269
ul. Ormiańska 11
ul. Kożuchowska 8
Telefon
0-83, 342 08 80 w. 505
0-85, 665 65 70
0-33, 49 97 916
0-52, 32 62 723
0-82, 564 38 29, 564 44 59
0-23, 674 16 17
0-34, 377 99 82, 377 99 83
0-55, 611 22 30 w. 311
0-58, 321 38 51
0-95, 725 68 06
0-75, 647 17 27
0-62, 765 77 88
0-32, 604 74 52
0-41, 349 57 95
0-63, 242 95 35 w. 369
0-94, 342 82 52
0-12, 619 51 89
0-13, 420 16 30 w. 113
0-76, 721 27 87
0-65, 525 94 17
0-81, 745 47 06
0-86, 215 09 66
0-42, 630 52 00 w. 210
0-18, 449 64 12
0-89, 534 00 69
0-77, 454 38 21
0-29, 764 37 43
0-67, 352 28 59
0-44, 649 42 52
0-24, 268 01 38-39
0-61, 647 37 42
0-16, 678 52 60, 675 73 33 w. 109
0-48, 362 91 31
0-17, 862 89 33 w. 42
0-25, 644 45 39
0-43, 827 13 20 w. 256
0-46, 834 49 40
0-59, 846 92 12
0-87, 566 22 89 w. 15
0-91, 422 49 90
0-15, 822 22 34, 823 49 56 w. 129
0-14, 632 75 37
0-56, 610 58 46
0-22, 440 06 17
0-74, 843 32 19
0-54, 231 54 34
0-71, 334 82 03
0-84, 638 29 14, 638 29 12
0-68, 322 02 54
MSiG 251/2008 (3100)
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Poz. 16326. ADRIATICA.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie . . .
Poz. 16327. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „BEMIST” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Rybniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16328. „PROHAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Łodzi . . . . .
Poz. 16329. „BAMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Komorowie . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16330. POL-MOT AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . . .
„POL-MOT AUTO BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kielcach . . . . . . .
Poz. 16331. „EUROMETAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Inowrocławiu . . . . . . . . .
Poz. 16332. POL-MOT AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . . .
ITAL-MOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16333. TM2L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16334. ZETTERBERGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi . . . . . . . . .
7
7
7
7
7
7
8
9
9
10
10
3. Spółki akcyjne
Poz. 16335. PERMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA w Koszalinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16336. CZYSTE ŚRODOWISKO ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
w Rudzie Śląskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16337. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „C & K” SPÓŁKA AKCYJNA w Brzesku . . . .
Poz. 16338. RZESZOWSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Rzeszowie . . . .
Poz. 16339. „EKOLINE POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Słubicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16340. FABRYKA ELEKTROFILTRÓW „ELWO” SPÓŁKA AKCYJNA w Pszczynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16341. „TES GROUP” SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowie Podgórnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16342. GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA w Żywcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16343. KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI „SIARKOPOL” SPÓŁKA AKCYJNA w Grzybowie . . . .
Poz. 16344. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16345. OLSZTYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH „INŻYNIERIA” SPÓŁKA AKCYJNA
w Olsztynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16346. LIBET SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16347. WASPOL SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16348. ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ „LUBIANA” SPÓŁKA AKCYJNA w Łubianie . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
11
12
12
13
13
14
16
16
16
17
18
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 16349. EKO-DOM BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE Spółka z o.o. w Krzeszycach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16350. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BOS Spółka z o.o. w Mikołowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16351. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” W LIKWIDACJI w Osieku Jasielskim . . . .
Poz. 16352. „NOWY LIDER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radomiu . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16353. Sokół Dawid prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SOKÓŁ-ALPIN Firma
Ogólnobudowlana Transport w Chorzowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16354. „JUREX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białym Borze . . . . . . . . . . . . . . .
18
19
19
19
19
20
3. Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności
Poz. 16355. „GALON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie . . . .
Poz. 16356. Zieliński Kazimierz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany - Kazimierz
Zieliński w Działdowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16357. Ernest Cezary prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa CEZER w Złotowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16358. Bański Patryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-TURBO-PPHU w Elblągu . . .
Poz. 16359. ZAKŁADY SAMOCHODOWE „JELCZ” SPÓŁKA AKCYJNA w Jelczu-Laskowicach . . . . . . . . . . . . .
24 GRUDNIA 2008 R.
–3–
20
20
20
20
21
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
SPIS TREŚCI
4. Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 16360. „DANA MODA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie . . . . . . . . . . . .
Poz. 16361. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRAWERS Spółka z o.o. w Katowicach . . .
Poz. 16362. ZACH-CIECH Spółka z o.o. w Chorzowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16363. FABRYKA MEBLI „ARTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
w Osielsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16364. ŚLĄSKIE ZAKŁADY LIN I DRUTU „LINODRUT” SPÓŁKA AKCYJNA w Zabrzu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16365. Maga Stanisława i Maga-Gabrych Monika Maria - wspólniczki Apteki Leków Gotowych
OŁAWSKA s.c. Stanisława Maga, Monika Maria Maga-Gabrych w Oławie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16366. LCF SPÓŁKA AKCYJNA w Elblągu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
21
21
21
22
22
6. Postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 16367. „STUDIO FULL SCAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
w Kielcach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
9. Inne
Poz. 16368. „BYTOM-STYL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tarnowskich Górach . . .
Poz. 16369. ŚLĄSKIE ZAKŁADY LIN I DRUTU „LINODRUT” SPÓŁKA AKCYJNA w Zabrzu . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16370. ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH „SEZAMOR” SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
w Słupsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16371. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „DOLPES” SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowskich Górach . . .
Poz. 16372. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „SAMTRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Knurowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
22
22
23
23
IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 16373. „AMAJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16374. KWK „Niwka Modrzejów” Spółka z o.o. w Sosnowcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
23
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
1. Wezwanie spadkobierców
Poz. 16375. Wnioskodawca Wielgus Marianna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny,
sygn. akt II Ns 496/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16376. Wnioskodawca Trachimowicz Aleksandra. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział
Cywilny, sygn. akt II Ns 2484/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16377. Wnioskodawca Gmina Wysokie. Sąd Rejonowy w Lublinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 1384/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16378. Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa BARYCZ w Miliczu. Sąd Rejonowy w Gliwicach,
II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 1349/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16379. Wnioskodawca Gmina Wysokie. Sąd Rejonowy w Lublinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 1381/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16380. Wnioskodawca Guz Ryszard. Sąd Rejonowy w Lubartowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 430/08 . . .
Poz. 16381. Wnioskodawca GE Money Bank S.A. w Gdańsku. Sąd Rejonowy w Gliwicach, II Wydział Cywilny,
sygn. akt II Ns 2274/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16382. Wnioskodawca Witos Władysław. Sąd Rejonowy w Miastku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 200/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16383. Wnioskodawca Wiśniewska Zofia. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 609/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16384. Wnioskodawca Gmina Łódź - Urząd Miasta Łódź. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
III Wydział Cywilny, sygn. akt III Ns 1120/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16385. Wnioskodawca Gmina Łódź - Urząd Miasta Łódź. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1424/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16386. Wnioskodawca Drewnowska Marzena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział
Cywilny, sygn. akt II Ns 2051/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
–4–
23
23
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
SPIS TREŚCI
Poz. 16387. Wnioskodawca Jaciubek Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny,
sygn. akt II Ns 1132/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16388. Wnioskodawca Sasin Marianna. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 285/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16389. Wnioskodawca Wilczyński Marek. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 337/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16390. Wnioskodawca Gmina Strumień. Sąd Rejonowy w Cieszynie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 537/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
25
25
25
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
2. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o uznanie za zmarłego
Poz. 16391. Wnioskodawca Brzozowski Marek i Brzozowska Grażyna. Sąd Rejonowy w Płocku, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 896/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie
Poz. 16392. Wnioskodawca Małeta Andrzej i inni. Sąd Rejonowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 1398/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16393. Wnioskodawca Dąbrowski Tomasz i Dąbrowska Dorota. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli
w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1696/06 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16394. Wnioskodawca Bartoszczyk Halina. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 2426/08/10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16395. Wnioskodawca Czechowski Tadeusz i Czechowski Stanisław. Sąd Rejonowy w Gostyninie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 442/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16396. Wnioskodawca Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Pacynie. Sąd Rejonowy w Gostyninie, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 494/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16397. Wnioskodawca Węclewska Irena. Sąd Rejonowy w Gostyninie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 483/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16398. Wnioskodawca Waluga Salomea. Sąd Rejonowy w Jaworznie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 366/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16399. Wnioskodawca Gmina i Miasto Izbica Kujawska. Sąd Rejonowy w Radziejowie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 121/07 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16400. Wnioskodawca Sibiga Franciszek. Sąd Rejonowy w Nisku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 231/08 . . .
26
26
26
27
27
27
27
27
28
5. Ustanowienie kuratora
Poz. 16401. Powód Gmina Legnica - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy. Sąd Rejonowy w Pile,
VII Wydział Grodzki, sygn. akt VII C upr. 114/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16402. Wnioskodawca Hnidec Joanna. Sąd Rejonowy w Pile, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 690/08 . . .
Poz. 16403. Powód Kowalska Grażyna. Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 717/08 . . .
Poz. 16404. Wnioskodawca Brygoła Krystyna. Sąd Rejonowy w Gdyni, VII Wydział Cywilny, sygn. akt VII
Ns 1554/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
28
28
6. Inne
Poz. 16405. Wnioskodawca Kowalski Lucjan. Sąd Rejonowy w Płocku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 1245/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16406. Wnioskodawca Pejaś Jerzy. Sąd Rejonowy w Kaliszu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1155/07 . . .
Poz. 16407. Wnioskodawca Halik Józef. Sąd Rejonowy w Mielcu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 511/08 . . . . .
Poz. 16408. Wnioskodawca Duda Waldemar. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 1072/08 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
28
29
29
Dodane do:
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
3. Spółki akcyjne
Poz. 16409. „MULTIMEDIA POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poz. 16410. NIERUCHOMOŚCI I KAPITAŁ SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
30
INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
24 GRUDNIA 2008 R.
–5–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
SPIS TREŚCI
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. Wpisy pierwsze
Poz. 215316-215378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-62
2. Wpisy kolejne
Poz. 215379-215860 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63-134
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
INDEKS KRS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
–6–
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16326-16330
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
I.
OGŁOSZENIA
WYMAGANE PRZEZ KODEKS
SPÓŁEK HANDLOWYCH
2.
Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
„ Poz. 16326. ADRIATICA.NET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie.
KRS 0000167239. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 lipca 2003 r.
[BM-15924/2008]
Uchwałą z dnia 17 października 2008 r. wspólników Adriatica.net
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Willowej 8/10, lok. 2, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
w dniu 15.07.2003 r. pod numerem 0000167239, rozwiązano
Spółkę i otwarto likwidację Spółki.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności
pod adresem siedziby Spółki: ul. Willowa 8/10, lok. 2, 00-790
Warszawa, w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego
ogłoszenia.
„ Poz. 16327. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE „BEMIST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Rybniku. KRS 0000244391.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 3 listopada 2005 r.
[BM-15933/2008]
2. SPÓŁKI Z O.O.
„ Poz. 16328. „PROHAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Łodzi. KRS 0000127536.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2002 r.
[BM-15962/2008]
„PROHAND” Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kamińskiego 18,
informuje o otwarciu likwidacji Spółki.
Ewentualne roszczenia prosimy kierować pisemnie na adres
siedziby Spółki w terminie 3 miesięcy od daty publikacji
ogłoszenia.
„ Poz. 16329. „BAMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Komorowie. KRS 0000049265. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 października 2001 r.
[BM-15946/2008]
Dnia 24.07.2008 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
Spółki „BAMO” Sp. z o.o. obniżyło kapitał zakładowy Spółki
do kwoty 835.000,00 zł.
„BAMO” Sp. z o.o. wzywa wierzycieli do wniesienia sprzeciwu
w terminie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, jeżeli nie zgadzają się na obniżenie kapitału.
„ Poz. 16330. POL-MOT AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000080452.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 stycznia 2002 r.
„POL-MOT AUTO BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kielcach. KRS 0000152993. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 lutego 2003 r.
[BM-15913/2008]
Plan połączenia POL-MOT AUTO Sp. z o.o. i POL-MOT AUTO
Bis Sp. z o.o. uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu
5 grudnia 2008 r. pomiędzy:
Wzywa się wszystkich wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego
ogłoszenia.
POL-MOT Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Felińskiego 2, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr. KRS 0000080452, reprezentowaną przez:
Marka Pola - Prezesa Zarządu, Wandę Dzierżyńską - członka
Zarządu, Marka Wolniewicza - członka Zarządu,
a
POL-MOT AUTO Bis Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy
ul. Krakowskiej 285, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr. KRS 0000152993, reprezentowaną przez: Marka Pola Prezesa Zarządu, Wandę Dzierżyńską - członka Zarządu, Marka
Wolniewicza - członka Zarządu.
Likwidator
Kazimierz Bestry
Niniejszy Plan połączenia został sporządzony na podstawie
art. 492 § 1 pkt 1, art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlo-
Likwidator Spółki Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne „BEMIST” Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą
w Rybniku pod adresem: 44-270 Rybnik, ul. Wrębowa 8A m. 7,
informuje, że uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników z dnia 11.12.2006 r. postanowiono rozwiązać
Spółkę poprzez likwidację.
24 GRUDNIA 2008 R.
–7–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16330-16331
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
2. SPÓŁKI Z O.O.
wych (dalej - k.s.h.), a ponieważ POL-MOT AUTO Sp. z o.o.
jest jedynym wspólnikiem POL-MOT AUTO Bis Sp. z o.o.,
na podstawie art. 515 § 1 i art. 516 k.s.h., ma on charakter
uproszczony.
7. Zarządy POL-MOT Auto Sp. z o.o. i POL-MOT AUTO
Bis Sp. z o.o. uznały wartość majątku Spółki przejmowanej,
tj. POL-MOT AUTO Bis Sp. z o.o., na poziomie aktywów netto tej
Spółki wg stanu na 1 listopada 2008 r.
Strony niniejszym postanawiają, co następuje:
Określenie tej wartości zawarte jest w załączniku nr 2.
Typ, firma i siedziba Spółek
Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym
Spółki przejmowanej
1.1. Spółka przejmująca - POL-MOT Auto Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w (01-513) Warszawie przy
ul. Felińskiego 2.
1.2. Spółka przejmowana - POL-MOT AUTO Bis Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (25-801) Kielcach przy ul. Krakowskiej 285.
8. Oświadczenie Zarządu Spółki przejmowanej POL-MOT AUTO
Bis Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym tej Spółki,
sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2008 r.
stanowi załącznik nr 3.
Dzień połączenia Spółek
Sposób łączenia
2.1. Połączenie będzie dokonane w sposób określony w art. 492
§ 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki
POL-MOT AUTO Bis Sp. z o.o. na Spółkę POL-MOT
AUTO Sp. z o.o.
Zważywszy, że 100% udziałów POL-MOT AUTO Bis Sp. z o.o.
należy do POL-MOT Auto Sp. z o.o., połączenie będzie dokonane z zastosowaniem postanowień art. 515 i art. 516 k.s.h.,
bez podwyższania kapitału zakładowego i bez przyznawania
dodatkowych udziałów w POL-MOT AUTO Sp. z o.o.
2.2. Majątek każdej z połączonych Spółek będzie zarządzany
przez POL-MOT Auto Sp. z o.o. oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności
powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem
sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu, zażądają
na piśmie zapłaty.
9.1. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do
Rejestru właściwego według siedziby Spółki POL-MOT Auto
Sp. z o.o. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki POL-MOT AUTO Bis Sp. z o.o.
9.2. POL-MOT Auto Sp. z o.o. wstępuje z dniem połączenia
we wszystkie prawa i obowiązki POL-MOT AUTO Bis Sp. z o.o.
Na POL-MOT Auto Sp. z o.o. przechodzą z dniem połączenia
w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały
przyznane POL-MOT AUTO Bis Sp. z o.o., chyba że ustawa
lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi
inaczej.
9.3. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na POL-MOT Auto Sp. z o.o. praw ujawnionych w tych
księgach lub rejestrach następuje na wniosek tej Spółki.
Zarząd POL-MOT Auto Sp. z o.o.
Prezes
Marek Pol
Członek
Wanda Dzierżyńska
Członek
Marek Wolniewicz
Prawa przyznane przez POL-MOT Auto Sp. z o.o. udziałowcom oraz osobom szczególnie uprawnionym w POL-MOT
AUTO Bis Sp. z o.o.
3. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw udziałowcom ani innym osobom szczególnie uprawnionym
w POL-MOT AUTO Bis Sp. z o.o.
Zarząd ITAL-MOT Sp. z o.o.
Prezes
Marek Pol
Członek
Wanda Dzierżyńska
Członek
Marek Wolniewicz
Szczególne korzyści dla członków organów łączących się
Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu
4. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści ani
członkom organów POL-MOT Auto Sp. z o.o. i/lub POL-MOT
AUTO Bis Sp. z o.o., ani innym osobom uczestniczącym
w połączeniu.
Projekt uchwał o połączeniu Spółek
5. Projekt uchwał Zgromadzenia Wspólników POL-MOT Auto
Sp. z o.o. i POL-MOT AUTO Bis Sp. z o.o. dotyczących połączenia Spółek stanowi załącznik nr 1.
„ Poz. 16331. „EUROMETAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Inowrocławiu. KRS 0000073592.
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20 grudnia 2001 r.
[BM-15967/2008]
Projekt zmian Umowy Spółki POL-MOT Auto Sp. z o.o.
6. Nie przewiduje się zmian Umowy Spółki przejmującej, które
związane byłyby z połączeniem Spółek.
Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
„EUROMETAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, nr KRS
0000073592, ogłasza, iż na podstawie uchwały Zgromadzenia
Wspólników z dnia 26.09.2008 r., po upływie 3 miesięcy
od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zostaną wspólnikom
Spółki zwrócone dopłaty w łącznej kwocie 40.000 złotych.
–8–
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16332
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
„ Poz. 16332. POL-MOT AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000080452.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 stycznia 2002 r.
ITAL-MOT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000053253. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13 listopada 2001 r.
[BM-15920/2008]
Plan połączenia POL-MOT AUTO Sp. z o.o. i ITAL-MOT Sp. z o.o.
uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 5 grudnia 2008 r.
pomiędzy:
POL-MOT AUTO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Felińskiego 2, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr. KRS 0000080452, reprezentowaną przez:
Marka Pola - Prezesa Zarządu, Wandę Dzierżyńską - członka
Zarządu, Marka Wolniewicza - członka Zarządu,
a
ITAL-MOT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 6,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr. KRS 000053253, reprezentowaną przez: Marka Pola Prezesa Zarządu, Wandę Dzierżyńską - członka Zarządu, Marka
Wolniewicza - członka Zarządu.
2. SPÓŁKI Z O.O.
kojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności
powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem
sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają
na piśmie zapłaty.
Prawa przyznane przez POL-MOT AUTO Sp. z o.o. udziałowcom oraz osobom szczególnie uprawnionym w ITAL-MOT Sp. z o.o.
3. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw udziałowcom ani innym osobom szczególnie uprawnionym
w ITAL-MOT Sp. z o.o.
Szczególne korzyści dla członków organów łączących się
Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu
4. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści ani
członkom organów POL-MOT AUTO Sp. z o.o. i/lub ITAL-MOT Sp. z o.o., ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
Projekt uchwał o połączeniu Spółek
5. Projekt uchwał Zgromadzenia Wspólników POL-MOT AUTO Sp. z o.o. i ITAL-MOT Sp. z o.o. dotyczących połączenia
Spółek stanowi załącznik nr 1.
Projekt zmian Umowy Spółki POL-MOT AUTO Sp. z o.o.
6. Nie przewiduje się zmian Umowy Spółki przejmującej, które
związane byłyby z połączeniem Spółek.
Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej
Niniejszy plan połączenia został sporządzony na podstawie
art. 492 § 1 pkt 1, art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej - k.s.h.), a ponieważ POL-MOT AUTO Sp. z o.o.
jest jedynym wspólnikiem ITAL-MOT Sp. z o.o., na podstawie art. 515 § 1 i art. 516 k.s.h., ma on charakter uproszczony.
7. Zarządy POL-MOT AUTO Sp. z o.o. i ITAL-MOT Sp. z o.o.
uznały wartość majątku Spółki przejmowanej, tj. ITAL-MOT Sp. z o.o., na poziomie aktywów netto tej Spółki wg
stanu na 1 listopada 2008 r. Określenie tej wartości zawarte
jest w załączniku nr 2.
Strony niniejszym postanawiają, co następuje:
Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym
Spółki przejmowanej
Typ, firma i siedziba Spółek
1.1. Spółka przejmująca - POL-MOT AUTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (01-513) Warszawie
przy ul. Felińskiego 2.
1.2. Spółka przejmowana - ITAL-MOT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w (10-793) Warszawie przy
ul. Rydygiera 6.
8. Oświadczenie Zarządu Spółki przejmowanej ITAL-MOT Sp. z o.o.
zawierające informację o stanie księgowym tej Spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2008 r.,
stanowi załącznik nr 3.
Sposób łączenia
Dzień połączenia Spółek
2.1. Połączenie będzie dokonane w sposób określony w art. 492
§ 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki
ITAL-MOT Sp. z o.o. na Spółkę POL-MOT AUTO Sp. z o.o.
Zważywszy, że 100% udziałów ITAL-MOT Sp. z o.o. należy
do POL-MOT AUTO Sp. z o.o., połączenie będzie dokonane
z zastosowaniem postanowień art. 515 i art. 516 k.s.h., bez
podwyższania kapitału zakładowego i bez przyznawania
dodatkowych udziałów w POL-MOT AUTO Sp. z o.o.
2.2. Majątek każdej z połączonych Spółek będzie zarządzany
przez POL-MOT AUTO Sp. z o.o. oddzielnie, aż do dnia zaspo-
9.1. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do Rejestru właściwego według siedziby Spółki POL-MOT AUTO
Sp. z o.o. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki ITAL-MOT Sp. z o.o.
9.2. POL-MOT AUTO Sp. z o.o. wstępuje z dniem połączenia
we wszystkie prawa i obowiązki ITAL-MOT Sp. z o.o. Na POL-MOT AUTO Sp. z o.o. przechodzą z dniem połączenia
w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały
przyznane ITAL-MOT Sp. z o.o., chyba że ustawa lub decyzja
o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
24 GRUDNIA 2008 R.
–9–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16332-16335
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
9.3. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na POL-MOT AUTO Sp. z o.o. praw ujawnionych w tych
księgach lub rejestrach następuje na wniosek tej Spółki.
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Zarząd POL-MOT AUTO Sp. z o.o.
Prezes
Marek Pol
Członek
Wanda Dzierżyńska
Członek
Marek Wolniewicz
Zarząd ITAL-MOT Sp. z o.o.
Prezes
Marek Pol
Członek
Wanda Dzierżyńska
Członek
Marek Wolniewicz
„ Poz. 16333. TM2L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu. KRS 0000260390. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13 lipca 2006 r.
[BM-15923/2008]
Likwidator Spółki TM2L Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Stary
Rynek 38-39, 61-772 Poznań, zarejestrowanej w KRS pod
numerem 0000260390, zawiadamia, że uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dn. 19.11.2008 r. nastąpiło rozwiązanie
Spółki i otwarcie likwidacji.
Wzywa się wszystkich wierzycieli Spółki, by zgłaszali swoje
wierzytelności na adres Spółki w ciągu 3 miesięcy od daty
opublikowania niniejszego ogłoszenia.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
3.
Spółki akcyjne
„ Poz. 16335. PERMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA w Koszalinie.
KRS 0000260499. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18 lipca 2006 r.
[BM-15969/2008]
Zarząd PerMedia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Koszalinie
przy ul. Partyzantów 17, wpisanej do Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod nr. KRS 0000260499, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 stycznia 2009 r., na godz. 1200.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Koszalinie
przy ul. Partyzantów 17.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia prawa poboru.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki do kwoty 2.227,500 zł w drodze subskrypcji prywatnej.
7. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
Zmiana § 7 ust. 1
„ Poz. 16334. ZETTERBERGS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi. KRS 0000081749.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17 stycznia 2002 r.
[BM-15925/2008]
Uchwałą z dnia 19 listopada 2008 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki „Zetterbergs Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (KRS nr 0000081749) postanowiło obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 500.000,00
(pięćset tysięcy) złotych, to jest do kwoty 500.000 (pięciuset
tysięcy) złotych, poprzez obniżenie wartości nominalnej
udziałów z kwoty 500,00 (pięciuset) złotych do kwoty 250,00
(dwustu pięćdziesięciu) złotych i przeniesienie kwoty 500.000
(pięciuset tysięcy) złotych na kapitał zapasowy.
Wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby pod adresem siedziby Spółki:
ul. Papiernicza 7, 92-312 Łódź, wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Dotychczasowe brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.725.000 (jeden milion
siedemset dwadzieścia pięć tysięcy) i pokryty zostaje
gotówką.”
Proponowane brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.227.500 zł (dwa miliony
dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset złotych)
i pokryty zostaje gotówką.”
Zmiana § 7 ust. 2
Dotychczasowe brzmienie:
„Kapitał zakładowy dzieli się na 2.300.000 (dwa miliony
trzysta tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 0,75 zł (siedemdziesiąt pięć groszy) każda.”
Proponowane brzmienie:
„Kapitał zakładowy dzieli się na 2.970.000 (dwa miliony
dziewięćset siedemdziesiąt) akcji, o wartości nominalnej 0,75 zł
(siedemdziesiąt pięć groszy) każda.”
– 10 –
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16335-16338
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
3. SPÓŁKI AKCYJNE
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Zmiana § 7 ust. 4
Dotychczasowe brzmienie:
„Kapitał zakładowy dzieli się na:
- akcje imienne założycielskie serii A w liczbie 300 000,
o numeracji od 1 do 300 000, na łączną wartość 300.000 zł
(trzysta tysięcy złotych),
- akcje zwykłe na okaziciela serii B w liczbie 300 000 o numerach od 1 do 300 000, na łączną kwotę 300 000 zł (trzysta
tysięcy złotych),
- akcje imienne serii C w liczbie 1.400.000 (jeden milion
czterysta tysięcy), o numerach od 1 (jeden) do 1.400.000
(jeden milion czterysta tysięcy), na łączną kwotę
1.400.000,00 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych),
- akcje na okaziciela serii D w liczbie 300.000 (trzysta tysięcy),
o numeracji od 1 (jeden) do 300.000 (trzysta tysięcy),
na łączną kwotę 300.000,00 (trzysta tysięcy złotych).”
Proponowane brzmienie:
„Kapitał zakładowy dzieli się na:
- akcje imienne założycielskie serii A w liczbie 300.000,
o numeracji od 1 do 300 000, na łączną wartość
300.000 zł (trzysta tysięcy złotych),
- akcje zwykłe na okaziciela serii B w liczbie 300.000, o numerach od 1 do 300 000, na łączną, kwotę 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych)
- akcje imienne serii C w liczbie 1.400.000 (jeden milion
czterysta tysięcy), o numerach od 1 (jeden) do 1.400.000
(jeden milion czterysta tysięcy), na łączną kwotę
1.400.000,00 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych),
- akcje na okaziciela serii D w liczbie 300.000 (trzysta tysięcy),
o numeracji od 1 (jeden) do 300.000 (trzysta tysięcy),
na łączną kwotę 300.000,00 (trzysta tysięcy złotych),
- akcje imienne serii E w liczbie 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy), o numerach od 1 (jeden) do 670.000
(sześćset siedemdziesiąt tysięcy), na łączną kwotę
502.500,00 zł (pięćset dwa tysiące pięćset złotych)”.
„ Poz. 16336. CZYSTE ŚRODOWISKO ORGANIZACJA ODZYSKU SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Rudzie Śląskiej.
KRS 0000127680. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24 sierpnia 2002 r.
[BM-15929/2008]
Zgodnie z art. 465 § 1 k.s.h. likwidatorzy Spółki pod firmą
Czyste Środowisko Organizacja Odzysku S.A. w likwidacji
z siedzibą w Rudzie Śląskiej (41-700), ul. Kokotek 33, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS, pod
nr. KRS 127680, informują, że uchwałą z dnia 5.03.2007 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanowiło
o rozwiązaniu Spółki i otwarciu jej likwidacji.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania ich wierzytelności
pod ww. adresem siedziby Spółki w terminie 6 miesięcy
od daty ostatniego ogłoszenia.
Niniejsze ogłoszenie jest pierwszym ogłoszeniem.
24 GRUDNIA 2008 R.
„Poz. 16337. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
„C & K” SPÓŁKA AKCYJNA w Brzesku. KRS 0000224090.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 grudnia 2004 r.
[BM-15965/2008]
Zarząd P.P.U. „C & K” S.A. z siedzibą w Brzesku, KRS 224090,
zwołuje na dzień 19 stycznia 2009 r., o godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie
się w Brzesku, ul. Mickiewicza 66, w Restauracji August.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad, który poza ww. obejmuje podjęcie uchwał w przedmiocie:
1) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Spółki;
2) odwołania dotychczasowego i powołania nowego
Prezesa Zarządu.
5. Zamknięcie NWZA.
„Poz. 16338. RZESZOWSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SPÓŁKA AKCYJNA w Rzeszowie. KRS 0000025140.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2001 r.
[BM-15968/2008]
Zarząd RCMB S.A. w Rzeszowie („Spółka”) ogłasza, zgodnie
z art. 434 § 1 k.s.h., ofertę objęcia 1.661.598 (jeden milion
sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt
osiem) akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii E,
o wartości nominalnej 2,15 zł (dwa złote 15/100) każda („Akcje
Serii E”), w pierwszym terminie prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki („Pierwszy Termin Poboru”).
Akcje Serii E zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki z dnia 31.10.2008 r., przewidującej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.572.435,70 zł (trzy miliony
pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści pięć
złotych 70/100).
Cena emisyjna jednej Akcji Serii E wynosi 2,15 zł (dwa złote 15/100).
Przydział Akcji Serii E, objętych w wyniku realizacji prawa poboru
przez osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 31.10.2008 r.,
nastąpi w stosunku 2,2919 Akcji Serii E na każdą dotychczasową akcję Spółki, po zaokrągleniu otrzymanego iloczynu,
w przypadku ułamkowych części akcji, w górę do najbliższej
liczby całkowitej.
Zapisy na Akcje Serii E będą przyjmowane od 30.12.2008 r.
do 20.01.2009 r. w siedzibie Spółki przy ul. Przemysłowej 3
na formularzach przygotowanych przez Spółkę i dostępnych
w jej siedzibie.
Osoby zapisujące się na Akcje Serii E zobowiązane są do dokonania pełnej wpłaty na Akcje Serii E, objęte złożonym zapisem, na rachunek bankowy Spółki oznaczony w formularzu
zapisu. Niewykonanie prawa poboru w terminie jego wyko-
– 11 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16338-16340
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
nania skutkuje wygaśnięciem prawa poboru. Pełna wpłata
na Akcje Serii E winna wpłynąć na rachunek najpóźniej
w dniu 20.01.2009 r. Nieopłacenie w pełni zapisu skutkuje
nieważnością zapisu oraz niemożliwością dokonania przez
Zarząd Spółki przydziału Akcji Serii E osobie, która nie opłaciła
w pełni zapisu.
Przydział Akcji Serii E zostanie ogłoszony nie później niż
w ciągu 2 tygodni od dnia przydziału akcji w drugim terminie
prawa poboru, a jeżeli wszystkie akcje objęte prawem poboru
zostaną subskrybowane w pierwszym terminie prawa poboru,
to w ciągu 2 tygodni od dnia przydziału akcji w pierwszym
terminie prawa poboru.
Zapisujący się na akcje przestają być związani dokonanym
zapisem, jeżeli wniosek o wpis podwyższenia kapitału
do KRS nie zostanie zgłoszony do 30.03.2009 r.
W przypadku niedojścia emisji do skutku albo upływu terminu
do zgłoszenia nowej emisji do sądu albo uprawomocnienia
orzeczenia odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału
zakładowego, zwrot kwot wpłaconych na Akcje Serii E nastąpi
(bez odsetek) przelewem na rachunki wskazane w formularzu
zapisu.
„ Poz. 16339. „EKOLINE POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Słubicach. KRS 0000314153. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 7 października 2008 r.
[BM-14837/2008]
W związku z podjęciem dniu 9 maja 2008 r. przez Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działającej pod firmą
EKOLINE POLSKA Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą
w Słubicach uchwały w przedmiocie rozwiązania Spółki
i otwarcia likwidacji oraz powołaniu na likwidatora Spółki
Adama Kuranta (akt notarialny Rep. A nr 4050/2008) wzywa
się wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w siedzibie Spółki przy ul. Wojska Polskiego 68,
69-100 Słubice, w terminie 6 miesięcy od dnia opublikowania
ostatniego ogłoszenia.
Ogłoszenie drugie.
„ Poz. 16340. FABRYKA ELEKTROFILTRÓW „ELWO” SPÓŁKA
AKCYJNA w Pszczynie. KRS 0000053646. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16 października 2001 r.
[BM-15912/2008]
Zarząd Fabryki Elektrofiltrów „ELWO” S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20
pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 stycznia 2009 r.,
godz. 1000, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które
odbędzie się w siedzibie Spółki, w Pszczynie przy ul. Bielskiej 44.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
5. Przedstawienie wniosków w sprawie zmiany § 18 ust. 2
pkt 11 Statutu Spółki (uprawnienia Rady Nadzorczej)
i sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki,
w szczególności brzmienia § 18 ust. 2 pkt 11, poprzez
dodanie na końcu punktu następującej treści:
„… w tym zawierania transakcji finansowych niepowiązanych
z podpisanymi umowami handlowymi i opcji walutowych”.
Proponowana treść uchwały brzmi:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie
§ 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala niniejszym dodanie
na końcu § 18 ust. 2 pkt 11 Statutu Spółki, następującej treści:
„… w tym zawierania transakcji finansowych niepowiązanych z podpisanymi umowami handlowymi i opcji walutowych”.
2. W związku z podjęciem niniejszej uchwały § 18 ust. 2 pkt
11 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
§ 18. 2. 11)
wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych nieprzewidzianych w budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane w ramach zwykłego zarządu Spółką
oraz udzielanie nieprzewidzianych w programie działania
Spółki poręczeń, gwarancji i dokonywanie nieprzewidzianych
w programie działania obciążeń majątku.
- otrzymuje następujące brzmienie:
§ 18. 2. 11)
wyrażenie zgody na zaciągnięcie pożyczek i kredytów długoterminowych nieprzewidzianych w budżecie, innych niż kredyty kupieckie zaciągane w ramach zwykłego zarządu Spółką
oraz udzielanie nieprzewidzianych w programie działania
Spółki poręczeń, gwarancji i dokonywanie nieprzewidzianych
w programie działania obciążeń majątku, w tym zawierania
transakcji finansowych niepowiązanych z podpisanymi umowami handlowymi i opcji walutowych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu
Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zakończenie obrad.
Zgodnie z art. 406 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych właściciele akcji imiennych mają prawo uczestnictwa, jeżeli są
zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą
w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zaświadczenie
– 12 –
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16340-16342
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
wydane przez BDM S.A. w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27,
zawierające liczbę posiadanych akcji i numery dokumentów
akcji oraz stwierdzenie, że akcje nie będą wydane do czasu
zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Zarząd
„ Poz. 16341. „TES GROUP” SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowie
Podgórnym. KRS 0000224509. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 grudnia 2004 r.
[BM-15958/2008]
Zarząd TES GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Tarnowie
Podgórnym, ul. Poznańska 169, KRS 0000224509, zawiadamia, w trybie art. 359 § 3 k.s.h. oraz art. 456 § 1 k.s.h., iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na posiedzeniu w dniu 8.12.2008 r. podjęło następujące uchwały:
- Uchwała nr 3 w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki
o treści: Walne Zgromadzenie „TES GROUP” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, na podstawie art. 359 § 1,
art. 360 i art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 7 Statutu Spółki, uchwala, co następuje:
§1
1. Walne Zgromadzenie „TES GROUP” S.A. umarza 288 (dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji własnych „TES GROUP” S.A.
serii A, o numerach od 0713 (zero siedemset trzynaście)
do 1.000 (jeden tysiąc), o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden
tysiąc) złotych każda, nabytych przez Spółkę w dniu ósmego
października dwa tysiące ósmego (8.10.2008) roku od akcjonariuszy:
- Adriany Gut - 130 (sto trzydzieści) akcji serii A, o numerach
od 0713 (zero siedemset trzynaście) do 0842 (zero osiemset czterdzieści dwa), za łączną kwotę brutto 2.200.000,00
(dwa miliony dwieście tysięcy) złotych,
- Romana Pawlikowskiego - akcje serii A, o numerach
od 0843 (zero osiemset czterdzieści trzy) do 1.000 (jeden
tysiąc), za łączną kwotę brutto 2.750.000,00 (dwa miliony
siedemset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. Z uwagi na okoliczność, iż umorzeniu ulegają akcje własne
Spółki nabyte w tym celu przez Spółkę od akcjonariuszy
za wynagrodzeniem przewyższającym ich wartość nominalną,
akcjonariuszom Adrianie Gut i Romanowi Pawlikowskiemu
z tytułu umorzenia akcji nie przysługują odrębne świadczenia.
§2
Obniżenie kapitału zakładowego Spółki następuje w drodze
zmiany Statutu Spółki poprzez umorzenie akcji, o których
mowa w § 1 niniejszej uchwały.
§3
Niniejsza uchwała podlega ogłoszeniu w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
- Uchwała nr 4, na mocy której dokonano obniżenia kapitału
zakładowego Spółki o kwotę 288.000,00 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych, to jest z dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego w kwocie 1.000.000,00 (jednego
24 GRUDNIA 2008 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
miliona) złotych do nowej wysokości w kwocie 712.000,00
(siedemset dwanaście tysięcy) złotych - w związku z umorzeniem 288
(dwustu osiemdziesięciu ośmiu) akcji własnych Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości
nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych. Walne Zgromadzenie wyraziło zgodę na przeznaczenie z kapitału zapasowego kwoty 4.662.000,00 zł na pokrycie
kwoty należnej byłym akcjonariuszom Adrianie Gut i Romanowi
Pawlikowskiemu z tytułu umorzenia akcji.
Jednocześnie z obniżeniem kapitału zakładowego dokonano
jego podwyższenia o kwotę 288.360,00 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt) złotych, to jest
do kwoty 1.000.360,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt)
złotych, przewyższającej pierwotną wysokość kapitału zakładowego - w drodze podwyższenia wartości nominalnej akcji
imiennych z wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych do wartości nominalnej 1.405,00 (jeden tysiąc czterysta
pięć) złotych - każda akcja, to jest o kwotę 405,00 (czterysta
pięć) złotych. Postanowiono, iż: akcjom o zwiększonej wartości nominalnej nie będą przyznane dodatkowe uprawnienia
i uczestniczyć będą one w dywidendzie począwszy od dnia
powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o podziale
zysku za rok 2008. Akcjonariusze winni pokryć podwyższoną
wartość nominalną akcji w ten sposób, że wartość wkładu
będzie tożsama z podwyższoną wartością nominalną akcji.
Podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji
zostanie objęte w terminach określonych przez Zarząd Spółki
przez osoby, które pozostawały akcjonariuszami Spółki
w dniu powzięcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.
W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki, którzy
nie wyrażają zgody na obniżenie kapitału zakładowego z jednoczesnym jego podwyższeniem do kwoty przewyższającej
jego pierwotną wartość, do zgłoszenia sprzeciwów w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy począwszy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia na adres siedziby Spółki:
TES GROUP S.A., ul. Poznańska 169, 62-080 Tarnowo Podgórne.
„ Poz. 16342. GRUPA ŻYWIEC SPÓŁKA AKCYJNA w Żywcu.
KRS 0000018602. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 czerwca 2001 r.
[BM-15901/2008]
Zarząd Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu (34-300),
ul. Browarna 88, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000018602,
działając na podstawie art. 399 § 1, art. 403 k.s.h. oraz § 21
Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 stycznia 2009 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej.
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 7a, o godz. 1100.
Porządek obrad.
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
– 13 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16342-16343
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) umorzenia akcji własnych Grupy Żywiec S.A. nabytych w celu umorzenia,
2) obniżenia kapitału zakładowego Grupy Żywiec S.A.
w związku z umorzeniem akcji Spółki,
3) zmiany Statutu Grupy Żywiec S.A. w związku z obniżeniem kapitału zakładowego.
6. Zamknięcie obrad.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 k.s.h., Zarząd Grupy
Żywiec S.A. („Spółka”) podaje niżej proponowane zmiany
Statutu:
§ 6 aktualna treść:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.090.512,50 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy).”
- proponowane brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.678.342,50 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy
trzysta czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt groszy).“
§ 7 aktualna treść:
„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10.436.205 (dziesięć
milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięć)
akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,50 zł
(dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.”
- proponowane brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 10.271.337 (dziesięć
milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.”
Nadto stosownie do wymogów art.455 § 2 k.s.h., Zarząd
podaje, że:
- celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest realizacja proponowanej do uchwalenia przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie umorzenia akcji
własnych nabytych przez Spółkę i realizacja w części
wypłaty środków niezbędnych do dokonania zapłaty przez
Spółkę za nabyte akcje własne,
- kapitał zakładowy Spółki ma być obniżony o kwotę
412.170 zł (czterystu dwunastu tysięcy stu siedemdziesięciu złotych),
- obniżenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez umorzenie 164.868 (stu sześćdziesięciu czterech tysięcy ośmiuset
sześćdziesięciu ośmiu) akcji zwykłych Spółki na okaziciela
o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda. Zgodę na nabycie akcji własnych w celu umorzenia Walne Zgromadzenie wyraziło w uchwale nr 2/2008
podjętej na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
w dniu 31 października 2008 r.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje, że akcjonariusze mogą
brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne
wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba
niewymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać
swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu, pod rygorem nieważności powinno być udzielone na piśmie. Prawo
do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe,
jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki, w Żywcu, ul. Browarna 88, co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 20 stycznia 2009 r., do godz. 1800, i nie
będą odebrane przed jego zakończeniem.
Zamiast świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wydane na dowód złożenia świadectw depozytowych
w depozycie bankowym lub u notariusza z określeniem
w nich ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Grupy Żywiec S.A.
na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Zgromadzenia od godz. 1000.
„ Poz. 16343. KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI
„SIARKOPOL” SPÓŁKA AKCYJNA w Grzybowie. KRS 0000185170.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29 grudnia 2003 r.
[BM-15897/2008]
Zarząd Spółki Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Grzybowie, wpisanej
do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Kielcach,
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
w dniu 29.12.2003 r., pod numerem KRS 0000185170, działając na podstawie art. 405 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
ogłasza uchwały powzięte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych:
1) z dnia 14.11.2008 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
14.11.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środka
trwałego - dmuchawy powietrza K201 dla instalacji Clausa
Zakładu Produkcji Chemicznej za cenę netto nieprzekraczającą kwoty 350.000,00 zł
Działając na podstawie § 54 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, NWZ
uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie środka trwałego - dmuchawy powietrza K201 dla instalacji Clausa Zakładu Produkcji Chemicznej za cenę nieprzekraczającą kwoty 350.000,00 zł netto (trzysta pięćdziesiąt tysięcy
złotych netto).
– 14 –
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16343
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.11.2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego koparko-ładowarki typ 9.50 za cenę netto nieprzekraczającą
kwoty 180 000,00 zł
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Działając na podstawie § 54 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, NWZ
uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie środka trwałego - koparkoładowarki typ 9.50 za cenę nieprzekraczającą kwoty 180.000,00 zł netto (sto osiemdziesiąt
tysięcy złotych netto).
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
14.11.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środka
trwałego - dźwigu samochodowego z zabudową AD - 10
na podwoziu TATRA 4x4 za cenę netto nieprzekraczającą
kwoty 209 500,00 euro
Działając na podstawie § 54 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, NWZ
uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie środka trwałego - dźwigu samochodowego z zabudową
typu AD - 10 na podwoziu TATRA 4x4 za cenę nieprzekraczającą kwoty 209.500,00 euro netto (dwieście dziewięć tysięcy
pięćset euro netto).
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
14.11.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środka
trwałego - samochodu ciężarowego do zabudowy skrzyniowej
marki SCANIA za cenę netto nieprzekraczającą kwoty 70 000 euro
3. SPÓŁKI AKCYJNE
typu wywrot trzystronny marki SCANIA za cenę nieprzekraczającą kwoty 67 000 euro netto (sześćdziesiąt siedem tysięcy
euro netto).
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
14.11.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środka
trwałego - samochodu ciężarowego do zabudowy skrzyniowej i żurawia marki SCANIA za cenę netto nieprzekraczającą
kwoty 87 500 euro
Działając na podstawie § 54 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, NWZ
uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie środka trwałego - samochodu ciężarowego do zabudowy
skrzyniowej i żurawia marki SCANIA za cenę nieprzekraczającą kwoty 87 500 euro netto (osiemdziesiąt siedem tysięcy
pięćset euro netto).
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
14.11.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środka
trwałego - samochodu ciężarowego do zabudowy podnośnikiem koszowym typ PMO 184H/HE za cenę netto nieprzekraczającą kwoty 108 000 euro.
Działając na podstawie § 54 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, NWZ
uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie środka trwałego - samochodu ciężarowego do zabudowy
podnośnikiem koszowym typ PMO 184H/HE za cenę nieprzekraczającą kwoty 108 000 euro netto (sto osiem tysięcy euro
netto).
Działając na podstawie § 54 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, NWZ
uchwala, co następuje:
2) z dnia 5.12.2008 r.:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie środka trwałego - samochodu ciężarowego do zabudowy
skrzyniowej marki SCANIA za cenę nieprzekraczającą kwoty
70 000 euro netto (siedemdziesiąt tysięcy euro netto).
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia
5.12.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Dobrowie, składającej się z działek nr ew. 121/57
i 121/61 oraz ustanowienia służebności gruntowej za łączną
cenę wywoławczą nie niższą niż 139 380,00 zł
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.11.2008 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie środka trwałego samochodu ciężarowego do zabudowy typu wywrot trzystronny
marki SCANIA za cenę netto nieprzekraczającą kwoty 67 000 euro
Działając na podstawie § 54 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, NWZ
uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie środka trwałego - samochodu ciężarowego do zabudowy
24 GRUDNIA 2008 R.
Działając na podstawie § 54 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki, NWZ
uchwala, co następuje:
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie
prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,
położonej w Dobrowie, składającej się z działek nr ew. 121/57
i 121/61 oraz ustanowienia służebności gruntowej za łączną
cenę wywoławczą nie niższą niż 139 380,00 zł (słownie: sto
trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych).
– 15 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16344-16346
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
„ Poz. 16344. JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK SPÓŁKA
AKCYJNA w Jarocinie. KRS 0000043923. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13 września 2001 r.
[BM-15898/2008]
Zarząd Jarocińskiej Fabryki Obrabiarek Spółki Akcyjnej w Jarocinie, działając na podstawie art. 398 oraz art. 400 § 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz art. 18 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje
na dzień 22 stycznia 2009 r., godz. 930, w siedzibie Spółki,
tj. w Jarocinie przy ul. Zacisznej 14, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Głosowanie oddzielnymi grupami w sprawie wyboru
członków Rady Nadzorczej.
7. Zakończenie Zgromadzenia.
„ Poz. 16345. OLSZTYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT
INŻYNIERYJNYCH „INŻYNIERIA” SPÓŁKA AKCYJNA w Olsztynie.
KRS 0000020836. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27 czerwca 2001 r.
[BM-15950/2008]
Zarząd Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych
„Inżynieria” S.A. z siedzibą w Olsztynie, ul. Sprzętowa 6, wpisanego do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego
w Olsztynie, VIII Wydziału Gospodarczego KRS, pod numerem 0000020836, zawiadamia, że Comtrans Sp. z o.o. z siedzibą
w Olsztynie, ul. Sprzętowa 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydziału Gospodarczego KRS, pod numerem 0000123253, w dniu
15 grudnia 2008 r. przydzielono 23500 imiennych akcji zwykłych serii B Spółki. Wykaz wyłożony jest w siedzibie Spółki
w okresie od 15 do 29 grudnia 2008 r.
„ Poz. 16346. LIBET SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu.
KRS 0000109191. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2002 r.
[BM-15906/2008]
Zarząd Libet S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śl. 5,
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000109191,
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wyso-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
3. SPÓŁKI AKCYJNE
kości 202.194.000,00 zł, w całości wpłacony, informuje iż dnia
9 grudnia 2008 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy (ZWZA) przeprowadzone w trybie art. 405 § 1
Kodeksu spółek handlowych, w trakcie którego jednomyślnie
podjęto następujące uchwały, które weszły w życie z dniem
ich podjęcia:
Uchwała nr 1
ZWZA LIBET Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia
9 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 1 Kodeksu
spółek handlowych oraz 24 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się,
co następuje:
§1
Zatwierdza się:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 269.398.551,48 zł
(słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt jeden
złotych czterdzieści osiem groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie
28.012.415,56 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów
dwanaście tysięcy czterysta piętnaście złotych pięćdziesiąt
sześć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od
1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 28.012.415,56 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwanaście tysięcy czterysta piętnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu
środków pieniężnych w kwocie 41.161.521,26 zł (słownie:
czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy,
pięćset dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia sześć groszy)
oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Uchwała nr 2
ZWZA LIBET Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia
9 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego
sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej LIBET S.A. za okres od 1 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 2 pkt 1, art. 395
5 Kodeksu spółek handlowych oraz 24 pkt 1 Statutu Spółki,
uchwala się, co następuje:
§1
Zatwierdza się:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r.,
który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
282.027.360,58 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa
miliony dwadzieścia siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt
złotych pięćdziesiąt osiem groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od
1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk
– 16 –
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16346-16347
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH
netto w kwocie 29.041.527,21 zł (słownie: dwadzieścia
dziewięć milionów czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia jeden groszy),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 29.041.527,21 zł
(słownie: dwadzieścia dziewięć milionów czterdzieści
jeden tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych dwadzieścia jeden groszy),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu
roku obrotowego o kwotę 42.950.890,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy
osiemset dziewięćdziesiąt złotych zero groszy),
- dodatkowe informacje i objaśnienia
oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej LIBET S.A.
za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Uchwała nr 3
ZWZA LIBET Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia
9 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2007 r.
do 31 grudnia 2007 r.
§1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Uchwała nr 4
ZWZA LIBET Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia
9 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych oraz 24 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się,
co następuje:
§1
Udziela się niżej wymienionym członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres:
Simonowi Garethowi Taylorowi - od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,
Thomasowi Lehmannowi - od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,
Faridzie Górze - od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Uchwała nr 5
ZWZA LIBET Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia
9 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych oraz 24 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się,
co następuje:
§1
Niżej wymienionym członkom Zarządu Spółki udziela się absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za okres:
Grzegorzowi Łajcy - od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,
Ireneuszowi Gronostajowi - od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.,
Robertowi Napierale - od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
24 GRUDNIA 2008 R.
3. SPÓŁKI AKCYJNE
Uchwała nr 6
ZWZA LIBET Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia
9 grudnia 2008 r. w sprawie przeznaczenia zysku za okres
od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 24 pkt 2 Statutu Spółki w związku
z § 28 ust. 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala, by rozdysponować
zysk netto osiągnięty w okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.
w kwocie 28.012.415,56 PLN (słownie: dwadzieścia osiem
milionów dwanaście tysięcy czterysta piętnaście złotych
pięćdziesiąt sześć groszy) w następujący sposób:
- cześć zysku netto w kwocie 12.004.517,97 PLN (słownie:
dwanaście milionów cztery tysiące pięćset siedemnaście
złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć
na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- część zysku netto w kwocie 16.007.897,59 PLN (słownie:
szesnaście milionów siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała nr 6
ZWZA LIBET Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu z dnia
9 grudnia 2008 r. w sprawie udzielenie zgody na zbycie prawa
użytkowania wieczystego wraz z prawem własności budynków
Działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z 24 pkt 10 Statutu Spółki, uchwala się,
co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego części nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Pancerniaków 12,
tj. prawa użytkowania wieczystego części działki o numerze
94/8 wraz z prawem własności budynków posadowionych
na tej działce, dla której Sąd Rejonowy w Lublinie, X Wydział
Ksiąg Wieczystych, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze
LU1I/00125004/8.
„ Poz. 16347. WASPOL SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie.
KRS 0000312434. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29 sierpnia 2008 r.
[BM-15915/2008]
Zarząd Waspol S.A. z siedzibą w Wyszkowie zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZA), które odbędzie się
w dniu 30 stycznia 2009 r., o godz. 1100, w siedzibie Waspol S.A.
przy ul. I AWP 171, w Wyszkowie.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad NWZA.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
– 17 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16347-16349
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem
prawa poboru,
b) ubiegania się o dopuszczenie akcji serii B i C do
obrotu na rynku NewConnect i ich dematerializacji,
c) zmiany § 7 ust. 1 oraz § 29 ust. 2 Statutu,
d) przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
e) przyjęcia regulaminu Walnych Zgromadzeń.
7. Zamknięcie obrad NWZA.
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Zmiany w Statucie Spółki:
Dotychczasowe brzmienie:
§ 7 ust. 1 Statutu:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.200.000 złotych (słownie:
dwa miliony dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 4.400.000
(słownie: cztery miliony czterysta tysięcy) akcji o wartości
nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy), z czego:
2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii A,
ustanowionych jako imienne, uprzywilejowanych co do głosu
w stosunku 2 głosy na 1 akcję oraz 2.200.000 (słownie: dwa
miliony dwieście tysięcy) akcji serii B, ustanowionych jako
zwykłe na okaziciela”.
i projekt jego zmiany:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.300.000 zł
(słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych) i nie więcej
niż 2.350.000 zł (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt
tysięcy złotych) i dzieli się na nie mniej niż 4.600.000 (słownie: cztery miliony sześćset tysięcy) i nie więcej niż
4.700.000 (słownie: cztery miliony siedemset tysięcy) akcji
o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy)
każda, z czego: 2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście
tysięcy) akcji serii A, ustanowionych jako imienne, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 2 głosy na 1 akcję;
2.200.000 (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) akcji serii B,
ustanowionych jako zwykłe na okaziciela; oraz nie mniej niż
200.000 (dwieście tysięcy) i nie więcej niż 300.000 (trzysta
tysięcy) akcji serii C, ustanowionych jako zwykłe na okaziciela, opłaconych gotówką”.
oraz § 29 ust. 2 Statutu:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany niniejszego Statutu, rozwiązania Spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części
wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy biorących udział
w Zgromadzeniu. Po dopuszczeniu akcji Spółki do obrotu
regulowanego, uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie
zmiany niniejszego Statutu, rozwiązania Spółki, zbycia lub
wydzierżawienia przedsiębiorstwa podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów”.
i projekt jego zmiany:
„Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany niniejszego Statutu, rozwiązania Spółki, zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów”.
Zarząd Waspol S.A. informuje, iż:
- prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje akcjonariuszom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej, zaś
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
właścicielom akcji na okaziciela wtedy, gdy akcje zostaną
złożone w Spółce na co najmniej tydzień przed dniem
NWZA,
- materiały informacyjne dotyczące NWZA, w tym projekty
uchwał wraz z uzasadnieniem dostępne będą w siedzibie
Spółki na 14 dni przed datą NWZA,
- rejestracja obecności w dniu 30 stycznia 2009 r. rozpocznie się o godz. 1000.
„ Poz. 16348. ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ „LUBIANA”
SPÓŁKA AKCYJNA w Łubianie. KRS 0000063845. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21 listopada 2001 r.
[BM-15949/2008]
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia ZPS LUBIANA SA
z LUBIANA - BIS Sp. z o.o.
1. Zarząd ZPS „Lubiana” SA z siedzibą w Łubianie powtórnie
informuje o zamiarze połączenia Zakładów Porcelany Stołowej „LUBIANA” SA ze Spółką zależną „LUBIANA - BIS”
Spółka z o.o. w drodze jej przejęcia.
2. Ogłoszenie planu połączenia zostało opublikowane w
„Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Nr 222/08 z dnia
13 listopada 2008 r.
3. Z dokumentami łączących się Spółek, o których mowa
w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze
Spółki mogą się zapoznawać w sekretariacie ZPS „Lubiana” SA
w Łubianie przy ul. Zakładowej 1, pok. nr 208, w każdy
dzień powszedni w godzinach 800-1300, w terminie do dnia
5 stycznia 2009 r.
III.
PRAWO UPADŁOŚCIOWE
I NAPRAWCZE
1.
Postanowienie
o ogłoszeniu upadłości
„ Poz. 16349. EKO-DOM BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE
Spółka z o.o. w Krzeszycach. RHB 1641. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, wpis do rejestru: 24 sierpnia 1995 r., sygn. akt V GU 6/08, V GUp 5/08.
[BM-15942/2008]
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ogłasza, iż postanowieniem z dnia 25.11.2008 r.
w sprawie o sygn. akt V GU 6/08, V GUp 5/08, ogłoszono upadłość obejmującą likwidację majątku dłużnika EKO-DOM Budownictwo Ekologiczne Sp. z o.o. w Krzeszycach.
– 18 –
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16349-16353
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
Wyznaczono Sędziego komisarza w osobie SSR Sebastiana
Góreckiego oraz syndyka w osobie Krzysztofa Wojtkuna.
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Wzywa się wierzycieli upadłej Spółki, aby w terminie jednego
miesiąca od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym
i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości
zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza.
Ponadto Sąd wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz
prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach
należących do upadłej Spółki, jeżeli nie zostały ujawnione
przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia Sędziemu
komisarzowi w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa
powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
„ Poz. 16350. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BOS
Spółka z o.o. w Mikołowie, w upadłości. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt
X GUp 16/08/3.
[BM-15940/2008]
Sędzia komisarz zawiadamia, iż postanowieniem z dnia
21.11.2008 r. (sygn. akt X GUp 16/08/3) sprostowano oczywistą omyłkę pisarską zawartą w postanowieniu w przedmiocie
ogłoszenia upadłości z dnia 7.08.2008 r. w ten sposób, iż zamiast
omyłkowo wpisanej nazwy upadłego Przedsiębiorstwa
Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „BOS” Sp. z o.o.
w Mikołowie wpisać Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„BOS” Sp. z o.o. w Mikołowie.
„ Poz. 16351. GMINNA SPÓŁDZIELNIA „SAMOPOMOC
CHŁOPSKA” W LIKWIDACJI w Osieku Jasielskim. KRS 0000211953.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 lipca 2004 r., sygn. akt V GU 17/08.
[BM-15954/2008]
Sąd Rejonowy w Krośnie, V Wydział Gospodarczy, ul. Wolności 3, 38-400 Krosno, postanowieniem z dnia 25 listopada 2008 r.
o sygn. akt V GU 17/08 ogłosił upadłość Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Osieku Jasielskim w likwidacji
obejmującą likwidację majątku dłużnika. Na Sędziego komisarza wyznaczono SSR Andrzeja Leśniaka, a na syndyka
Marka Leszczaka.
Wzywa się wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności do Sędziego komisarza w terminie dwóch miesięcy
od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
Wzywa się też osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej
do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy
od dnia obwieszczenia niniejszego postanowienia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” pod rygorem utraty prawa
powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
24 GRUDNIA 2008 R.
„ Poz. 16352. „NOWY LIDER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radomiu. KRS 0000102927. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 marca 2002 r., sygn. akt V GUp 4/08.
[BM-15893/2008]
Postanowieniem z dnia 4 grudnia 2008 r. Sąd Rejonowy
w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, uchylił układ wierzycieli z upadłym Nowy Lider Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości w Radomiu przyjęty przez zgromadzenie
wierzycieli w dniu 26 lutego 2008 r., zatwierdzony prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu
z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie V GUp 4/06.
Zmieniono postanowienie Sądu Rejonowego w Radomiu
z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie V GU 5/06 i ogłoszono
upadłość Nowy Lider Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomiu obejmującą likwidację majątku dłużnika.
Wyznaczono jako Sędziego komisarza SSR Pawła Lechowicza.
Wyznaczono jako syndyka Aleksandra Gawlika - wpisanego
na listę syndyków Sądu Okręgowego w Radomiu.
Wzywa się wierzycieli upadłego, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości zgłosili swe wierzytelności w stosunku do upadłego.
Wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej
do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy
od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości
w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”, pod rygorem
utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.
„ Poz. 16353. Sokół Dawid prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą SOKÓŁ-ALPIN Firma Ogólnobudowlana
Transport w Chorzowie. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 24/08/1,
X GU 97/08/1.
[BM-15939/2008]
Podaję do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2008 r., w sprawie o sygn. akt X GU 97/08/1
ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku Dawida
Sokoła, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą
SOKÓŁ-ALPIN Firma Ogólnobudowlana Transport w Chorzowie. Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygn. akt
X GUp 24/08/1.
Sędziego komisarza wyznaczono w osobie Sędziego Sądu
Rejonowego w Katowicach Marka Stachury, a syndyka
w osobie Jana Mike.
Wzywam wszystkich wierzycieli upadłego, by zgłaszali swoje
wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” na adres:
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
X Wydział Gospodarczy
– 19 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16353-16358
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
ul. Lompy 14
40-040 Katowice
w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do sygn. akt
X GUp 24/08/1.
Wierzytelności zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu
rozpoznawane będą na koszt wierzyciela.
Nadto wzywam osoby, którym przysługują prawa oraz prawa
i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis
w księdze wieczystej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty
obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgłosili je na adres jak wyżej, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu
upadłościowym.
jącej likwidację majątku, sygn. akt V GUp 14/07, zawiadamia,
iż została sporządzona druga uzupełniająca lista wierzytelności, którą można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12
(pokój 311), i w terminie 2 tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć
do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono
uznania zgłoszonej wierzytelności.
„ Poz. 16356. Zieliński Kazimierz prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą Zakład Budowlany - Kazimierz Zieliński
w Działdowie, w upadłości. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział
Gospodarczy, sygn. akt V GUp 3/08.
[BM-15959/2008]
Sędzia komisarz
„ Poz. 16354. „JUREX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białym Borze. KRS 0000104711. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10 kwietnia 2002 r., sygn. akt VII GUp 13/08.
[BM-15903/2008]
Sąd Rejonowy w Koszalinie, VII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Naprawczych, w dniu 5.12.2008 r. postanowił:
1. Ogłosić upadłość „JUREX” Sp. z o.o. w Białym Borze,
obejmującą likwidację majątku, sygn. akt VII GUp 13/08.
2. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłaszania wierzytelności
Sędziemu komisarzowi w terminie jednego miesiąca
od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia.
3. Wyznaczyć SSR Marię Annę Majewską-Jurys na Sędziego
komisarza oraz Zdzisława Kościńskiego na syndyka.
4. O ogłoszeniu upadłości podać do publicznej wiadomości
przez obwieszczenie w MSiG oraz dzienniku „Głos Koszaliński”.
3.
Ogłoszenie
o sporządzeniu i przekazaniu
sędziemu komisarzowi
listy wierzytelności
„ Poz. 16355. „GALON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie. KRS 0000159805.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24 kwietnia 2003 r., sygn. akt V GUp 14/07.
[BM-15956/2008]
Sędzia komisarz masy upadłości „GALON” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostródzie w upadłości obejmu-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Sędzia komisarz masy upadłości Kazimierz Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Zakład Budowlany”
Kazimierz Zieliński w Działdowie, w upadłości, obejmującej
likwidację majątku, sygn. akt V GUp 3/08, zawiadamia, iż została
sporządzona lista wierzytelności, którą można przeglądać
w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego
w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 311) i w terminie 2
tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia każdy wierzyciel
umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza
sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy
uznania - ten, któremu odmówiono uznania zgłoszonej wierzytelności.
„ Poz. 16357. Ernest Cezary prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa
CEZER w Złotowie. Sąd Rejonowy w Pile, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt V GUp 2/08.
[BM-15953/2008]
Sędzia komisarz masy upadłości Cezarego Ernesta prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa „CEZER” w Złotowie (sygn. akt V GUp 2/08)
ogłasza, że na podstawie art. 255 ust. 1 Prawa upadłościowego
i naprawczego (Dz. U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) syndyk sporządził i przedłożył listę wierzytelności upadłego. Listę wierzytelności można przeglądać w sekretariacie Sądu Gospodarczego
w Pile i w terminie dwóch tygodni od dnia ukazania się ogłoszenia można złożyć Sędziemu komisarzowi sprzeciw odpowiadający wymogom art. 256 i 257 PUiN co do uznania lub
odmowy uznania wierzytelności.
„ Poz. 16358. Bański Patryk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO-TURBO-PPHU w Elblągu, w upadłości. Sąd Rejonowy w Elblągu, V Wydział Gospodarczy, sygn. akt
V GUp 1/08.
[BM-15909/2008]
Sędzia komisarz masy upadłości Patryka Bańskiego - przedsiębiorcy działającego pod firmą „PRO-TURBO-PPHU Patryk
Bański” w Elblągu, sygn. akt V GUp 1/08, zawiadamia, iż została
sporządzona uzupełniająca lista wierzytelności, którą można
przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu
– 20 –
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16358-16364
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12 (pokój 311)
i w terminie 2 tygodni od niniejszego obwieszczenia można
złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten, któremu odmówiono
uznania zgłoszonej wierzytelności.
„ Poz. 16359. ZAKŁADY SAMOCHODOWE „JELCZ” SPÓŁKA
AKCYJNA w Jelczu-Laskowicach. KRS 0000011030. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 maja 2001 r., sygn. akt
VIII GUp 1/08.
[BM-15900/2008]
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Zakładów
Samochodowych „JELCZ” S.A. w Jelczu-Laskowicach, obejmującym likwidację majątku upadłego, sygn. akt VIII GUp 1/08,
ogłasza, że została mu przekazana lista wierzytelności w tym
postępowaniu, którą każdy zainteresowany może przeglądać
w sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej,
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, przy ul. Poznańskiej 16-20 we Wrocławiu, i w terminie
2 tygodni od dnia obwieszczenia i ogłoszenia o tym wnieść
przeciwko niej sprzeciw, przy czym każdy wierzyciel umieszczony na liście może złożyć do Sędziego komisarza sprzeciw
co do uznania wierzytelności, a co do odmowy uznania - ten,
któremu odmówiono uznania wierzytelności.
4.
Ogłoszenie
o możliwości przeglądania
planu podziału
Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku dłużnika Specjalistycznego Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego TRAWERS Sp. z o.o. (sygn. akt X GUp 90/07/6) sporządzony został
ostateczny plan podziału dot. kategorii I.
Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału
Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, pokój 103, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji nin. obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnosić zarzuty przeciwko planowi
podziału.
„ Poz. 16362. ZACH-CIECH Spółka z o.o. w Chorzowie. Sąd
Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 99/07/6.
[BM-15932/2008]
Sędzia komisarz zawiadamia, iż w postępowaniu upadłościowym
obejmującym likwidację majątku dłużnika „Zach-Ciech” Sp. z o.o.
w Chorzowie (sygn. akt X GUp 99/07/6) sporządzony został
plan podziału dotyczący kategorii II.
Plan podziału można przeglądać w sekretariacie X Wydziału
Gospodarczego Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach przy ul. Lompy 14, pokój 103, i w ciągu dwóch tygodni od daty publikacji nin. obwieszczenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” wnosić zarzuty przeciwko planowi
podziału.
„ Poz. 16363. FABRYKA MEBLI „ARTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Osielsku.
KRS 0000160659. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 5 maja 2003 r., sygn. akt XV GUp 14/05.
[BM-15966/2008]
„ Poz. 16360. „DANA MODA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie. KRS 0000087445.
SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 5 lutego 2002 r., sygn. akt XXII GUp 8/05.
[BM-15945/2008]
W związku ze sporządzeniem przez syndyka i przekazaniem
Sędziemu komisarzowi ostatecznego planu podziału funduszów masy: „DANA MODA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie, sygn. akt XXII GUp 8/05, Sędzia komisarz ogłasza, iż został on wyłożony do wglądu w sekretariacie
Sądu Rejonowego w Szczecinie, XXII Wydziału Gospodarczego,
ul. Narutowicza 19, pokój 110, oraz poucza o prawie jego
przeglądania w sekretariacie Sądu przez każdego zainteresowanego oraz poucza o prawie do złożenia zarzutów co do planu
podziału w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się
obwieszczenia.
24 GRUDNIA 2008 R.
„ Poz. 16361. Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRAWERS Spółka z o.o. w Katowicach. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X GUp 90/07/6.
[BM-15936/2008]
Sędzia komisarz w postępowaniu upadłościowym Fabryki
Mebli „ARTE” Sp. z o.o. w Osielsku w sprawie o sygn. akt
XV GUp 14/05 informuje, że został sporządzony przez syndyka
ostateczny plan podziału funduszów masy upadłości. Plan
ten można przeglądać w sekretariacie Wydziału XV Gospodarczego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, ul. Grudziądzka 45,
i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego obwieszczenia wnieść zarzuty.
„ Poz. 16364. ŚLĄSKIE ZAKŁADY LIN I DRUTU „LINODRUT”
SPÓŁKA AKCYJNA w Zabrzu. KRS 0000078011. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycznia 2002 r.,
sygn. akt XII GUp 26/05.
[BM-15934/2008]
Sędzia komisarz masy upadłości Śląskich Zakładów Lin i Drutu
„LINODRUT” S.A. w Zabrzu (sygn. akt XII GUp 26/05) zawiadamia, że w sekretariacie Sądu Rejonowego w Gliwicach
przy ul. Powstańców Warszawy 23, wyłożono do wglądu
– 21 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16364-16370
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE
plan częściowego podziału funduszy masy upadłości obejmujący wierzytelności ujęte na liście w kategorii II, który każdy
zainteresowany może przeglądać i w ciągu dwóch tygodni
od ukazania się ogłoszenia ewentualnie wnieść przeciwko
planowi zarzuty.
wieniem z dnia 9 grudnia 2008 r. Sąd stwierdził zakończenie
postępowania upadłościowego Studia Full Scan Sp. z o.o.
w Kielcach, sygn. akt V GUp 1/08.
„ Poz. 16365. Maga Stanisława i Maga-Gabrych Monika Maria wspólniczki Apteki Leków Gotowych OŁAWSKA s.c. Stanisława
Maga, Monika Maria Maga-Gabrych w Oławie, w upadłości.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Naprawczych, sygn. akt VIII GUp 7/05.
[BM-15941/2008]
9.
Inne
Sędzia komisarz zawiadamia, iż w dniu 28 listopada 2008 r.
w postępowaniu upadłościowym Stanisławy Magi i Moniki
Marii Magi-Gabrych (sygn. akt VIII GUp 7/05) wyłożony został
częściowy plan podziału funduszów masy, obejmujący podział
kwoty 68.246,89 zł pomiędzy wierzycieli, których wierzytelności zostały uznane w kat. 1 i 2, który każdy zainteresowany
może przeglądać w sekretariacie Wydziału VIII Gospodarczego
dla spraw Upadłościowych i Naprawczych Sądu Rejonowego
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Poznańskiej
16-20 i w terminie dwóch tygodni od ukazania się niniejszego
zawiadomienia wnieść przeciwko niemu zarzuty.
„ Poz. 16366. LCF SPÓŁKA AKCYJNA w Elblągu. KRS 0000089214.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 6 lutego 2002 r., sygn. akt V GUp 2/03.
[BM-15895/2008]
Sędzia komisarz masy upadłości LCF Spółki Akcyjnej w Elblągu
(sygnatura akt V GUp 2/03) zawiadamia, iż sporządzono plan
podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży ruchomości obciążonych zastawem skarbowym ustanowionym na rzecz I Urzędu
Skarbowego w Gdańsku oraz że wykaz ruchomości i plan podziału można przeglądać w sekretariacie V Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego w Elblągu przy ul. płk. Dąbka 8-12
(pokój 311) i w terminie dwóch tygodni od daty niniejszego
obwieszczenia wnieść przeciwko planowi zarzuty.
Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 listopada 2008 r. (sygn. akt XII GUp 21/04)
zmienił postanowienie z dnia 25 sierpnia 2004 r. wydane
w postępowaniu upadłościowym „BYTOM-STYL” Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością w Tarnowskich Górach
w ten sposób, że Sędziego komisarza wyznaczył w osobie
SSR Beaty Jendryki.
„ Poz. 16369. ŚLĄSKIE ZAKŁADY LIN I DRUTU „LINODRUT”
SPÓŁKA AKCYJNA w Zabrzu. KRS 0000078011. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15 stycznia 2002 r.,
sygn. akt XII GUp 26/05.
[BM-15938/2008]
Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 2 grudnia 2008 r. (sygn. akt XII GUp 26/05)
zmienił postanowienie z dnia 1 września 2005 r. wydane
w postępowaniu upadłościowym Śląskich Zakładów Lin i Drutu
„Linodrut” Spółki Akcyjnej w Zabrzu w ten sposób, że Sędziego
komisarza wyznaczył w osobie SSR Małgorzaty Popiół.
„ Poz. 16370. ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH „SEZAMOR”
SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Słupsku. KRS 0000148055.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21 stycznia 2003 r., sygn. akt VI GUp 1/07.
[BM-15951/2008]
6.
Postanowienie
o zakończeniu postępowania
upadłościowego
„ Poz. 16367. „STUDIO FULL SCAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Kielcach.
KRS 0000059438. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 5 listopada 2001 r., sygn. akt V GUp 1/08.
[BM-15907/2008]
Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Upadłościowych i Naprawczych, informuje, iż postano-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
„ Poz. 16368. „BYTOM-STYL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tarnowskich Górach. KRS 0000002584.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 maja 2001 r., sygn. akt XII GUp 21/04.
[BM-15935/2008]
Sąd Rejonowy w Słupsku, VI Wydział Gospodarczy, Sekcja
ds. Rejestrowych, Upadłościowych i Układowych, w sprawie
o sygn. akt VI GUp 1/07 zawiadamia, iż postanowieniem
z dnia 24 listopada 2008 r. orzeczono wyłączyć z masy upadłości Zakładów Urządzeń Okrętowych „SEZAMOR” Spółki
Akcyjnej w Słupsku, i wydać Elżbiecie Domagale i Bogdanowi
Hauzer następujące ruchomości stanowiące ich własność:
maszynę wytrzymałościową EDZ-20 (801203804), młot wahadłowy PSW-30 (403/64), twardościomierz Vickersa HPO 10
(99201/20), mikroskop warsztatowy (801103740), twardościomierz EQUO TYP D (800113870), twardościomierz Brinella
HPO 300 (800103787). Poucza się, iż na postanowienie istnieje
możliwość wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia
obwieszczenia i ogłoszenia.
– 22 –
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16371-16376
IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
„ Poz. 16371. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„DOLPES” SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowskich Górach. KRS
0000211364. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30 czerwca 2004 r., sygn. akt XII GUp 2/05.
[BM-15948/2008]
Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 listopada 2008 r. (sygn. akt XII GUp 2/05)
zmienił postanowienie z dnia 12 stycznia 2005 roku wydane
w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „DOLPES” Spółki Akcyjnej w Tarnowskich
Górach w ten sposób, że Sędziego komisarza wyznaczył w osobie SSR Beaty Jendryki.
„ Poz. 16372. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„SAMTRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Knurowie. KRS 0000206761. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14 maja 2004 r., sygn. akt VII GUp 1/03.
[BM-15947/2008]
Sąd Rejonowy w Gliwicach, XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 3 listopada 2008 r. (sygn. akt VII GUp 1/03)
zmienił postanowienie z dnia 19 grudnia 2003 roku wydane
w postępowaniu upadłościowym Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SAMTRANS” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Knurowie w ten sposób, że Sędziego komisarza wyznaczył w osobie SSR Beaty Jendryki.
IV.
OGŁOSZENIA WYMAGANE
PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
I PRAWO O POSTĘPOWANIU
UKŁADOWYM
3.
Postanowienie
o ukończeniu postępowania
upadłościowego
„Poz. 16374. KWK „Niwka Modrzejów” Spółka z o.o. w Sosnowcu,
w upadłości. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, sygn. akt X U 101/02/1.
[BM-15937/2008]
Podaje się do publicznej wiadomości, że Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 21 listopada 2008 r. wydanym w sprawie
o sygn. akt X U 101/02/1 stwierdził ukończenie postępowania
upadłościowego dłużniczki KWK „Niwka Modrzejów” Spółki z o.o.
w upadłości w Sosnowcu.
V.
OGŁOSZENIA WYMAGANE
PRZEZ KODEKS
POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
1.
Wezwanie spadkobierców
„ Poz. 16375. Wnioskodawca Wielgus Marianna. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny, sygn. akt
II Ns 496/06.
[BM-15918/2008]
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny,
zawiadamia o toczącym się postępowaniu, sygn. akt II Ns 496/06,
z wniosku Marianny Wielgus z udziałem Jana Wielgusa i Prokuratora Prokuratury Rejonowej Łódź-Górna w Łodzi o stwierdzenie nabycia spadku po Józefie Wielgusie, synu Jana i Marianny,
ur. 23 sierpnia 1930 r. w Rosochej, zmarłym dnia 2 listopada 2005 r.
w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi przy ul. Strycharskiej 14/18 m. 22.
Sąd wzywa spadkobierców zmarłego, aby w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu,
w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo
do spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
„ Poz. 16373. „AMAJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie. KRS 0000086913. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30 stycznia 2002 r.,
sygn. akt V U 42/02.
[BM-15971/2008]
Postanowieniem z dnia 28 listopada 2008 r. Sąd Rejonowy
w Radomiu, V Wydział Gospodarczy, stwierdził ukończenie
24 GRUDNIA 2008 R.
postępowania upadłościowego „AMAJ” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością w upadłości w Chełmie.
„ Poz. 16376. Wnioskodawca Trachimowicz Aleksandra.
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział
Cywilny, sygn. akt II Ns 2484/08.
[BM-15927/2008]
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział
Cywilny, w sprawie II Ns 2484/08 z wniosku Aleksandry
Trachimowicz o stwierdzenie nabycia spadku po Zdzisławie
Trachimowiczu, urodzonym 17 stycznia 1925 r. w Jarosławiu,
synu Stanisława i Ireny z domu Zapała, zmarłym w dniu
1 czerwca 1996 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi
przy ul. Inowrocławskiej 9 m. 171, wzywa wszystkich zainte-
– 23 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16376-16383
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
resowanych, aby w terminie 6 (sześciu) miesięcy od ukazania
się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie
spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
„ Poz. 16377. Wnioskodawca Gmina Wysokie. Sąd Rejonowy
w Lublinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1384/08.
[BM-15970/2008]
W Sądzie Rejonowym w Lublinie, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 1384/08 z wniosku Gminy Wysokie toczy
się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadków po: Kazimierze
Flis, zmarłej dnia 22 września 1957 r. w Krasnymstawie,
ostatnio stale zamieszkałej w Giełczwi oraz Stanisławie Janie
Flisie, zmarłym dnia 23 lutego 2008 r. w Giełczwi Drugiej
i tam ostatnio stale zamieszkałym. W skład spadku wchodzą
nieruchomości położone w Giełczwi Drugiej i Giełczwi Dołach.
Wzywa się spadkobierców, aby w terminie sześciu miesięcy
od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być
pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
„ Poz. 16378. Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa
BARYCZ w Miliczu. Sąd Rejonowy w Gliwicach, II Wydział
Cywilny, sygn. akt II Ns 1349/07.
[BM-15919/2008]
W Sądzie Rejonowym w Gliwicach toczy się postępowanie
w sprawie II Ns 1349/07 z wniosku Spółdzielni Mieszkaniowej
„Barycz” w Miliczu o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie
Ciszak z d. Zawadzkiej, córce Józefa i Marii, zmarłej 13.12.2002 r.
w Gliwicach.
Sąd wzywa ewentualnych spadkobierców, aby w terminie
sześciu miesięcy od dnia 1 września 2008 r. zgłosili się w tutejszym Sądzie pod rygorem pominięcia w dalszym postępowaniu.
„ Poz. 16379. Wnioskodawca Gmina Wysokie. Sąd Rejonowy
w Lublinie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1381/08.
[BM-15972/2008]
W Sądzie Rejonowym w Lublinie, I Wydział Cywilny, w sprawie o sygn. akt I Ns 1381/08 z wniosku Gminy Wysokie toczy
się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Rozalii
Bartoszek, zmarłej dnia 9 lutego 1991 r. w Bychawie, ostatnio
stale zamieszkałej w Giełczwi Drugiej. W skład spadku wchodzi nieruchomość położona w Giełczwi Drugiej (działka nr 933,
o pow. 0,16 ha).
Wzywa się spadkobierców, aby w terminie sześciu miesięcy
od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być
pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
„ Poz. 16380. Wnioskodawca Guz Ryszard. Sąd Rejonowy
w Lubartowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 430/08.
[BM-15974/2008]
Przed Sądem Rejonowym w Lubartowie w sprawie o sygn. akt
I Ns 430/08 toczy się postępowanie z wniosku Ryszarda Guza
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
o stwierdzenie nabycia spadku po Mariannie Zofii Guz c.
Wojciecha i Petroneli, zamieszkałej ostatnio w Kocku, zmarłej
dnia 3 grudnia 1981 r. w Kocku. Spadkodawczyni pozostawiła
testament, w którym do dziedziczenia po sobie powołała
wnuka Ryszarda Guza.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności
spadkobierców wymienionej, w tym zwłaszcza spadkobierców Jana Guza i Aleksandra vel Stanisława Guza, aby w terminie 6 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą
być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia
spadku.
„ Poz. 16381. Wnioskodawca GE Money Bank S.A. w Gdańsku.
Sąd Rejonowy w Gliwicach, II Wydział Cywilny, sygn. akt
II Ns 2274/07.
[BM-15928/2008]
Przed Sądem Rejonowym w Gliwicach, II Wydział Cywilny,
toczy się pod sygn. akt II Ns 2274/07 sprawa z wniosku GE
Money Banku S.A. w Gdańsku, ul. Elżbietańska 2, o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Winnickim, zmarłym
dnia 30 listopada 2004 r. w Gliwicach, ostatnio stale zamieszkałym w Gliwicach.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się
w terminie 6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia, pod rygorem pominięcia w dalszym postępowaniu.
„ Poz. 16382. Wnioskodawca Witos Władysław. Sąd Rejonowy
w Miastku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 200/08.
[BM-15961/2008]
W Sądzie Rejonowym w Miastku pod sygn. akt I Ns 200/08
toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po
Oktawii Ostrowskiej-Witos z d. Kosowskiej, ur. 22.06.1920 r.,
c. Jana i Romualdy, zm. 4.07.2006 r., ostatnio zamieszkałej
w Kępicach.
Sąd wzywa spadkobierców, do zgłoszenia się w ciągu 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia i udowodnienia nabycia spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
„ Poz. 16383. Wnioskodawca Wiśniewska Zofia. Sąd Rejonowy w Wągrowcu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 609/08.
[BM-15973/2008]
Sąd Rejonowy w Wągrowcu w sprawie o sygn. akt I Ns 609/08
z wniosku Zofii Wiśniewskiej o stwierdzenie nabycia spadku
po Adamie Kaczmarku, zmarłym w dniu 2 grudnia 1953 r.,
ostatnio zamieszkałym w Sokołowie Budzyńskim, po którym
w skład spadku wchodzi nieruchomość w Zbyszewicach, dla
której tutejszy Sąd prowadzi Księgę Wieczystą KW Próchnowo
Tom III k. 80, wzywa spadkobierców Adama Kaczmarka, jego
zstępnych oraz innych zainteresowanych, aby w terminie 6
miesięcy od umieszczenia ogłoszenia zgłosili do tutejszego
Sądu nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku mogą
być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia
spadku.
– 24 –
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16384-16390
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
„ Poz. 16384. Wnioskodawca Gmina Łódź - Urząd Miasta Łódź.
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, III Wydział
Cywilny, sygn. akt III Ns 1120/08.
[BM-15963/2008]
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
w sprawie III Ns 1120/08 toczy się postępowanie spadkowe
po Genowefie Pietruszce z domu Zielińskiej, córce Józefa
i Małgorzaty, zmarłej w dniu 13 marca 2004 roku w Łodzi,
ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy ul. Strzelców
Kaniowskich 32, na podstawie ustawy.
Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 6 miesięcy
od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu,
w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo
do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
Wnioskodawca Gmina Łódź - Urząd Miasta Łodzi.
„ Poz. 16385. Wnioskodawca Gmina Łódź - Urząd Miasta Łódź.
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 1424/08.
[BM-15964/2008]
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, I Wydział Cywilny,
zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie o sygn. akt
I Ns 1424/08 z wniosku Gminy Łódź - Urzędu Miasta Łodzi
o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Gondzio, córce
Stanisława i Teofili, zmarłej 23 września 2006 r. w Łodzi,
ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego
255/267.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
6 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu
i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą
być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia
spadku.
„ Poz. 16386. Wnioskodawca Drewnowska Marzena. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny,
sygn. akt II Ns 2051/08.
[BM-15955/2008]
W „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Nr 239/2008 z dnia
8 grudnia 2008 r., strona 32, pozycja 15533, ukazało się ogłoszenie z wniosku Marzeny Drewnowskiej o stwierdzenie
nabycia spadku. W ogłoszeniu tym opublikowano:
„o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Michalinie Kornackiej
z domu Maśłenik”,
a winno być:
„o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Michalinie Kornackiej
z domu Maślenik”.
II Ns 1132/08 z wniosku Zbigniewa Jaciubka o stwierdzenie
nabycia spadku po Halinie Antoninie Szulc z domu Maciejewskiej
(córce Wacława i Teresy), zmarłej dnia 22 kwietnia 2001 r.
w Kruszowie, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy
ul. Pryncypalnej 49 m. 1.
Wzywa się spadkobierców zmarłej, aby w terminie 6 miesięcy
od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu,
w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo
do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci
w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
„ Poz. 16388. Wnioskodawca Sasin Marianna. Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 285/08.
[BM-15926/2008]
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. I Ns 285/08 toczy się
postępowanie z wniosku Marianny Sasin o stwierdzenie nabycia
spadku po Stanisławie Sasinie, synu Kazimierza i Franciszki
z domu Felba, urodzonym dnia 10 grudnia 1922 r. w Warszawie,
ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Syreny 35 m. 38.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, w szczególności
następców prawnych Wacława Sasina, Janiny Krzyżanowskiej
z domu Sasin, Bogusława Winicjusza Sasina i Czesława Sasina,
aby w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia
zgłosili się i udowodnili prawa do nabycia spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu
o stwierdzeniu nabycia spadku.
„ Poz. 16389. Wnioskodawca Wilczyński Marek. Sąd Rejonowy
dla Warszawy-Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 337/08.
[BM-15921/2008]
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
w I Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt I Ns 337/08 toczy się
postępowanie z wniosku Marka Wilczyńskiego o stwierdzenie
nabycia spadku po Macieju Stańczyku synu Józefa i Julianny,
urodzonego w dniu 31 grudnia 1889 r. w Żądkowie, ostatnio
stałe zamieszkałego w Warszawie przy ul. Górczewskiej 5/7/9 m. 14,
zmarłego w dniu 16 lutego 1951 r. w Warszawie oraz
o stwierdzenie nabycia spadku po Kunegundzie Stańczyk
z domu Wilczyńskiej, córce Józefa i Barbary, urodzonej
w dniu 2 marca 1889 r. w Solcu, ostatnio stale zamieszkałej
w Warszawie przy ul. Górczewskiej 5/7/9 m. 14, zmarłej
w dniu 26 grudnia 1970 r. w Warszawie.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6
miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili
się i udowodnili prawa do nabycia spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
„ Poz. 16387. Wnioskodawca Jaciubek Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny, sygn. akt
II Ns 1132/08.
[BM-15931/2008]
„ Poz. 16390. Wnioskodawca Gmina Strumień. Sąd Rejonowy
w Cieszynie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 537/08.
[BM-15899/2008]
W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w II Wydziale
Cywilnym, toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt
Przed Sądem Rejonowym w Cieszynie, I Wydziałem Cywilnym, toczy się postępowanie pod sygn. I Ns 537/08 z wniosku
24 GRUDNIA 2008 R.
– 25 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16390-16394
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
Gminy Strumień z udziałem Edith Krumm, Christl Matzke, Erich
Mendroch, Horst Mendroch o stwierdzenie nabycia spadku
po Jerzym Obracaj s. Andrzeja i Marii, zmarłym dnia 30.01.1951 r.
w Bąkowie, ostatnio stale zamieszkałym w Bąkowie.
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Wzywa się spadkobierców, aby zgłosili się do postępowania
i wykazali prawo do dziedziczenia w terminie 6 miesięcy
od ukazania się ogłoszenia pod rygorem pominięcia w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku. W skład spadku
wchodzi nieruchomość obj. lwh 255 gm. kat. Drogomyśl.
2.
Ogłoszenie
o wszczęciu postępowania
o uznanie za zmarłego
Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby w ciągu 3
miesięcy od chwili ukazania się niniejszego ogłoszenia stawiły się
w Sądzie Rejonowym w Tarnowie przy ulicy Dąbrowskiego
27 pokój 111, zgłosiły się do udziału w postępowaniu i udowodniły swoją własność, gdyż w przeciwnym razie może
nastąpić stwierdzenie przez Sąd zasiedzenia nieruchomości
na rzecz wnioskodawcy, o ile zostanie ono udowodnione.
„ Poz. 16393. Wnioskodawca Dąbrowski Tomasz i Dąbrowska
Dorota. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1696/06.
[BM-15916/2008]
„ Poz. 16391. Wnioskodawca Brzozowski Marek i Brzozowska
Grażyna. Sąd Rejonowy w Płocku, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 896/08.
[BM-15957/2008]
Przed Sądem Rejonowym w Płocku wszczęte zostało postępowanie z wniosku Marka Brzozowskiego i Grażyny Brzozowskiej
w sprawie o sygn. akt I Ns 896/08 o uznanie za zmarłego Mariana
Dobrowolskiego syna Wincentego Jana i Klemensy z domu
Magenta, urodzonego 13 marca 1887 r. w Płocku, ostatnio
stale zamieszkałego w Płocku.
Wzywa się zaginionego, aby w terminie 3 miesięcy od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosił się do tutejszego
Sądu, bo w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego
oraz wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi.
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie,
I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 1696/06 toczy się
z wniosku Tomasza Dąbrowskiego i Doroty Dąbrowskiej następców prawnych Franciszki Martynowskiej sprawa
o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Laskach,
gm. Izabelin przy ul. Cichowszczyzna 30, a stanowiącej działki
ewidencyjne nr 1763/1,1763/2 i 1764 o powierzchni 1357 m2.
Nieruchomość ta objęta jest Księgą Wieczystą nr WA1M/00262570/4
prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa,
VI Wydział Ksiąg Wieczystych, w której jako właściciele tej
nieruchomości wskazani zostali: Karol Janowski, Wacław
Janowski, Maria Janowska, Danuta Łoskot, Krystyna Janowska,
Jolanta Janowska, Jerzy Janowski, Franciszek Borczon, Helena
Lipka, Bronisława Martynowska, Jan Nowakowski, Dorota
Dąbrowska i Tomasz Dąbrowski.
Sąd wzywa, aby właściciele, ich spadkobiercy oraz wszyscy
inni zainteresowani w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali
swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, w przeciwnym
bowiem razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono
udowodnione.
4.
Stwierdzenie zasiedzenia wezwanie zainteresowanych
przez ogłoszenie
„ Poz. 16394. Wnioskodawca Bartoszczyk Halina. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział
Cywilny, sygn. akt I Ns 2426/08/10.
[BM-15922/2008]
„ Poz. 16392. Wnioskodawca Małeta Andrzej i inni. Sąd Rejonowy w Tarnowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1398/08.
[BM-15960/2008]
W Sądzie Rejonowym w Tarnowie, I Wydział Cywilny, toczy się
pod sygnaturą I Ns 1398/08 sprawa z wniosku Andrzeja Małety,
Janusza Małety, Marii Małety, Jana Małety, Pawła Małety,
Magdaleny Małety:
- o stwierdzenie zasiedzenia przez Janinę z Kowalówków Małetę
własności nieruchomości położonej w Tarnowie, składającej się
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
z działki o powierzchni 0,0119 ha, nr 380/2, objętej LWH 40
gm. kat. Strusina, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Tarnowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Według treści LWH
właścicielami wymienionej nieruchomości są Józefa Smalec
w 5/25 części, Stanisław Smalec w 15/25 części, Michalina
Fajt w 1/25 części, Tadeusz Fajt w 1/25 części, Kazimierz Fajt
w 1/25 części, Józef Fajt w 1/25 części, Marian Fajt w 1/25 części.
Posiadaczem tej nieruchomości są obecnie wnioskodawcy.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Poznaniu wzywa się
zainteresowanych w sprawie o sygn. akt I Ns 2426/08/10
z wniosku Haliny Bartoszczyk o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia udziału we współwłasności zabudowanej
nieruchomości o powierzchni 1.424 m2, położonej w Poznaniu przy ul. Stewnickiej nr 7, obręb Kobylepole, stanowiącej
działkę gruntu nr 127, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi Księgę Wieczystą pod oznaczeniem PO2P/00001071/6,
gdzie jako właściciel 1/8 udziału wpisany jest Henryk Ima,
– 26 –
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16394-16399
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
zmarły w dniu 10 grudnia 1975 r., aby w terminie 3 miesięcy
od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie
Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda, I Wydział Cywilny,
ponieważ w przypadku, gdy w terminie tym nikt się nie zgłosi
albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi
zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się w Sądzie i wykazali uprawnienia do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w tym postępowaniu.
„ Poz. 16395. Wnioskodawca Czechowski Tadeusz i Czechowski
Stanisław. Sąd Rejonowy w Gostyninie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 442/08.
[BM-15910/2008]
„ Poz. 16398. Wnioskodawca Waluga Salomea. Sąd Rejonowy
w Jaworznie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 366/08.
[BM-15930/2008]
Przed Sądem Rejonowym w Gostyninie pod sygn. akt I Ns 442/08
toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Czechowskiego
i Stanisława Czechowskiego o zasiedzenie w częściach równych nieruchomości położonej we wsi Remki, gm. Pacyna,
zabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 121/1 o powierzchni 13,86 ha i działki rolnej oznaczonej numerem 120 o powierzchni 0,94 ha. Dla działki
numer 121/1 w Sądzie Rejonowym w Gostyninie jest prowadzona Księga Wieczysta nr KW 13676, dla działki nr 120 nie
jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się w Sądzie i wykazali uprawnienia do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w tym postępowaniu.
„ Poz. 16396. Wnioskodawca Spółdzielnia Kółek Rolniczych
w Pacynie. Sąd Rejonowy w Gostyninie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 494/08.
[BM-15908/2008]
Przed Sądem Rejonowym w Gostyninie pod sygn. akt I Ns 494/08
toczy się postępowanie z wniosku Spółdzielni Kółek Rolniczych
w Pacynie o zasiedzenie nieruchomości położonej we wsi
Remki, gm. Pacyna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki nr 35 o powierzchni 0,36 ha i działki numer 68 o powierzchni 0,26 ha. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym
w Gostyninie nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór
dokumentów.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się w Sądzie i wykazali uprawnienia do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w tym postępowaniu.
„ Poz. 16397. Wnioskodawca Węclewska Irena. Sąd Rejonowy
w Gostyninie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 483/08.
[BM-15911/2008]
Przed Sądem Rejonowym w Gostyninie pod sygn. akt I Ns 483/08
toczy się postępowanie z wniosku Ireny Węclewskiej o zasiedzenie zabudowanej nieruchomości położonej w Gostyninie
przy ul. 18 Stycznia 11, gm. Gostynin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3318 o powierzchni 0,0516 ha. Dla
nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Gostyninie nie
jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów.
24 GRUDNIA 2008 R.
W Sądzie Rejonowym w Jaworznie, w I Wydziale Cywilnym,
toczy się postępowanie w sprawie o sygn. akt I Ns 366/08
z wniosku Salomei Walugi, z udziałem Danuty Jaworek
i Stanisława Walugi, o zasiedzenie nieruchomości będącej
obecnie w posiadaniu wnioskodawczyni Salomei Walugi:
a) działki o nr.:
- 117 o powierzchni 750 m2,
- 170 o powierzchni 809 m2,
położone w Jaworznie, w obrębie 262, dla których
w Sądzie Rejonowym w Jaworznie prowadzona jest Księga
Wieczysta KW 31676,
b) działki o nr.:
- 159 o powierzchni 864 m2
- 113 o powierzchni 540 m2,
położone w Jaworznie, w obrębie 262, dla których
w Sądzie Rejonowym w Jaworznie prowadzona jest Księga
Wieczysta KW 31674,
c) działkę o nr.:
- 32 o powierzchni 1962 m2,
położoną w Jaworznie, w obrębie 279, dla której w Sądzie
Rejonowym w Jaworznie prowadzona jest Księga Wieczysta KW 1265.
Sąd wzywa uczestników, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa
do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi
ich nabycie przez zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
„ Poz. 16399. Wnioskodawca Gmina i Miasto Izbica Kujawska.
Sąd Rejonowy w Radziejowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt
I Ns 121/07.
[BM-15891/2008]
Przed Sądem Rejonowym w Radziejowie w sprawie I Ns 121/07
z wniosku Gminy i Miasta Izbica Kujawska toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie na rzecz
Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej
w Izbicy Kuj. przy ulicy Plac Wolności, o powierzchni 0.6981 ha,
oznaczonej i opisanej na mapie i wypisie gruntów Starostwa
Powiatowego we Włocławku jako działka nr 256/1 i 256/2
oraz nieruchomości położonej w Izbicy Kuj. przy ulicy Plac
Piłsudskiego, o powierzchni 0.5884 ha, oznaczonej i opisanej
na mapie i wypisie gruntów Starostwa Powiatowego we
Włocławku jako działka nr 260/1 i 260/2.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie
trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgło-
– 27 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16399-16405
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
siły się do Sądu Rejonowego w Radziejowie i wskazały swój
interes prawny w przystąpieniu do sprawy, gdyż w przeciwnym razie może to wywrzeć ujemny skutek w sferze ich
uprawnień w stosunku do przedmiotu zasiedzenia.
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
„ Poz. 16400. Wnioskodawca Sibiga Franciszek. Sąd Rejonowy
w Nisku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 231/08.
[BM-15943/2008]
Przed Sądem Rejonowym w Nisku, I Wydział Cywilny, toczy się
postępowanie o sygn. akt I Ns 231/08 z wniosku Franciszka
Sibigi z uczestnictwem Marii Sibigi i innych o stwierdzenie
zasiedzenia działki położonej w Racławicach oznaczonej
numerem ewidencyjnym 1125/2 o powierzchni 0,10 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności
Julię Bałuch, spadkobierców Adama Ozgi lub ich następców
prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się
niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie i wykazali swe
prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie,
jeżeli zostanie ono udowodnione.
I Ns 690/08 z wniosku Joanny Hnidec o stwierdzenie nabycia
spadku po zmarłym w dniu 21 grudnia 2007 r. w Pile Józefie
Hnidec.
„ Poz. 16403. Powód Kowalska Grażyna. Sąd Okręgowy
w Toruniu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 717/08.
[BM-15944/2008]
Sąd Okręgowy w Toruniu, I Wydział Cywilny, zarządzeniem
z dnia 1 października 2008 r. ustanowił w sprawie z powództwa Grażyny Kowalskiej przeciwko Kazimierzowi Kowalskiemu
o rozwód dla nieznanego z miejsca pobytu Kazimierza
Kowalskiego, ur. 4 marca 1966 r. w Toruniu, syna Andrzeja
i Mirosławy, ostatnio zamieszkałego w Chełmży, ul. Paderewskiego 22 m. 1, kuratora w osobie Ewy Zakrzewskiej pracownika sekretariatu, I Wydziału Cywilnego, Sądu Okręgowego w Toruniu.
„ Poz. 16404. Wnioskodawca Brygoła Krystyna. Sąd Rejonowy
w Gdyni, VII Wydział Cywilny, sygn. akt VII Ns 1554/08.
[BM-15917/2008]
Sąd Rejonowy w Gdyni, VII Wydział Cywilny, ogłasza, iż w sprawie o sygn. akt VII Ns 1554/08 z wniosku Krystyny Brygoły
o podział majątku dla nieznanego z miejsca pobytu Jerzego
Brygoły, ostatnio stale zamieszkałego w Gdyni, ul. Pruszkowskiego 8A/8, postanowieniem z dnia 4 listopada 2008 r. ustanowiono kuratora w osobie Marty Banackiej.
5.
Ustanowienie kuratora
„ Poz. 16401. Powód Gmina Legnica - Zarząd Gospodarki
Mieszkaniowej w Legnicy. Sąd Rejonowy w Pile, VII Wydział
Grodzki, sygn. akt VII C upr. 114/08.
[BM-15976/2008]
Zarządzeniem z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie toczącej się
przed Sądem Rejonowym, Sądem Grodzkim w Pile, Wydziałem VII,
(sygn. akt VII C upr. 114/08) z powództwa Gminy Legnica Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy przeciwko
Józefowi Drożdżyńskiemu o zapłatę kwoty 1105,05 zł ustanowiono kuratora w osobie radcy prawnego Jacka Buszkiewicza.
Pozew i inne pisma procesowe wymagające dokonania czynności procesowej doręczane będą do rąk kuratora, aż
do chwili zgłoszenia się strony albo jej przedstawiciela lub
pełnomocnika.
6.
Inne
„ Poz. 16405. Wnioskodawca Kowalski Lucjan. Sąd Rejonowy
w Płocku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1245/08.
[BM-15892/2008]
„ Poz. 16402. Wnioskodawca Hnidec Joanna. Sąd Rejonowy
w Pile, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 690/08.
[BM-15952/2008]
W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie
z wniosku Lucjana Kowalskiego, sygn. akt I Ns 1245/08,
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej
we wsi Stare Łubki, gmina Bulkowo, składającej się z działek
o numerze ewidencyjny 13 o powierzchni 5,70 ha oraz numerze ewidencyjny 22 o powierzchni 2,45 ha - Wykaz Hipoteczny
Łubki lit. B nr Ł 19.
Sąd Rejonowy w Pile, I Wydział Cywilny, zawiadamia, iż zarządzeniem z dnia 31 października 2008 r. ustanowił dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania Piotra Hnidec
kuratora w osobie radcy prawnego Jacka Buszkiewicza
celem reprezentowania Piotra Hnidec w sprawie o sygn. akt
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie
trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia, zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali tytułem własności do przedmiotowej
nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie
własności, o ile zostanie udowodnione.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 28 –
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16406-16409
Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
„ Poz. 16406. Wnioskodawca Pejaś Jerzy. Sąd Rejonowy
w Kaliszu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1155/07.
[BM-15894/2008]
Dodane do:
W Sądzie Rejonowym w Kaliszu, I Wydziale Cywilnym, toczy się
sprawa o sygn. akt I Ns 1155/07 z wniosku Jerzego Pejasia
o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości rolnej położonej w Zagorzenie, o łącznej powierzchni 4,25 ha, oznaczonej jako działki nr 9, 11, 92/1, 94/1
na wypisie i wyrysie z rejestru gruntów Starosty Kaliskiego
z dnia 6.03.2007 r., nie mającej urządzonej księgi wieczystej
ani zbioru dokumentów.
I.
OGŁOSZENIA WYMAGANE
PRZEZ KODEKS
SPÓŁEK HANDLOWYCH
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3
miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i wykazali swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż
w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, o ile zostanie udowodnione.
„ Poz. 16407. Wnioskodawca Halik Józef. Sąd Rejonowy
w Mielcu, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 511/08.
[BM-15829/2008]
W Sądzie Rejonowym w Mielcu, I Wydział Cywilny, toczy się
sprawa z wniosku Józefa Halika (sygn. akt I Ns 511/08)
o stwierdzenie nabycia własności w drodze uwłaszczenia nieruchomości oznaczonej numerami działek: 146, 157/1, 157/2,
o łącznej powierzchni 1.3038 ha, położonej w Łączkach Brzeskich. Działka nr 146 powstała w miejsce pgr 93/2 z Lwh 286,
wykaz zaginiony, działka nr 157/1 powstała w miejsce pgr. 88/2
z Lwh 286, wykaz zaginiony, działka nr 157/2 powstała
w miejsce pgr 85/2, pgr. 84/2 z Lwh 286, wykaz zaginiony.
Sąd wzywa zainteresowanych do zgłoszenia się i wykazania
praw w terminie trzech miesięcy od daty ogłoszenia. Jeżeli
w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, Sąd stwierdzi uwłaszczenie, jeżeli zostanie
ono udowodnione.
„ Poz. 16408. Wnioskodawca Duda Waldemar. Sąd Rejonowy
w Tarnowskich Górach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1072/08.
[BM-15914/2008]
Przed Sądem Rejonowym w Tarnowskich Górach pod sygn. akt
I Ns 1072/08 toczy się sprawa z wniosku Waldemara Dudy
o umorzenie akcji firmy TGM S.A. z siedzibą w Tarnowskich
Górach, stanowiących dwa dokumenty: odcinek zbiorowy 73
sztuki akcji zwykłych imiennych serii A od nr. 00850 do nr. 00922,
o łącznej wartości nominalnej 3650 zł, oraz odcinek zbiorowy
38 sztuk akcji zwykłych imiennych serii C od nr. 10398 do nr. 10435,
o łącznej wartości nominalnej 1900 zł.
Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące prawa do ww. dokumentów, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swoje prawa i złożyli w Sądzie ww. dokumenty,
gdyż w razie ich niezłożenia dokumenty te mogą być umorzone.
24 GRUDNIA 2008 R.
3.
Spółki akcyjne
„ Poz. 16409. „MULTIMEDIA POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA
w Gdyni. KRS 0000238931. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 sierpnia 2005 r.
[BM-16028/2008]
Zarząd Multimedia Polska Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą
w Gdyni przy ul. Tadeusza Wendy 7/9, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000238931, zwołuje na dzień 19 stycznia 2009 r.,
na godz. 1600, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Multimedia
Polska Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Biurze Zarządu
Spółki, w Warszawie przy ul. Emilii Plater 53, XVI piętro.
Porządek obrad:
I. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
II. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.
III. Sporządzenie listy obecności.
IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
V. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
VI. Przyjęcie porządku obrad.
VII. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji
własnych z przeznaczeniem ich zaoferowania pracownikom Spółki i przeniesienia środków finansowych Spółki
z kapitału rezerwowego na ww. fundusz.
VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych Spółki w celu ich zaoferowania do
nabycia pracownikom Spółki.
IX. Podjęcie uchwały w sprawie wrażenia zgody na finansowanie przez Spółkę nabycia przez pracowników Spółki
emitowanych przez Spółkę akcji.
X. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 4.510.317 akcji
własnych.
– 29 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16409-16410
Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
XI. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 157.700.000 PLN do kwoty
153.189.683 PLN, o kwotę 4.510.317 PLN, w drodze umorzenia 4.510.317 akcji własnych.
XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
XIII. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Multimedia Polska S.A., które odbędzie się w dniu 19 stycznia 2009 r., zobowiązani są do złożenia w Biurze Zarządu Multimedia Polska SA, które mieści się na XVI piętrze w budynku przy ul. Emilii
Plater 53, w Warszawie, imiennych świadectw depozytowych
wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych najpóźniej w terminie do dnia 12 stycznia 2009 r.,
do godz. 1700.
Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona do wglądu w Biurze Zarządu Multimedia Polska SA, na trzy dni powszednie przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia.
Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane
z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w Biurze Zarządu
Multimedia Polska S.A. w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział
w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być
sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad.
Proponowana zmiana Statutu:
Dotychczasowe brzmienie § 6:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 157.700.000 (słownie:
sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset tysięcy) złotych i dzieli się na 157.700.000 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów siedemset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda, w tym:
(a) 63.590.876 akcji na okaziciela serii A o numerach
od 000 000 001 do 063 590 876,
(b) 8.245.623 akcji na okaziciela serii C o numerach
od 000 000 001 do 008 245 623,
(c) 32 205 874 akcje na okaziciela serii D o numerach
od 000 000 001 do 032 205 874,
(d) 32 869 899 akcje na okaziciela serii E o numerach
od 000 000 001 do 032 869 899,
(e) 20 787 728 akcji na okaziciela serii F o numerach
od 000 000 001 do 020 787 728.
2. Akcje wymienione w ustępie pierwszym lit. (a) - (b) niniejszego paragrafu są akcjami objętymi w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę
akcyjną, o którym mowa w § 4 Statutu.
Proponowane brzmienie § 6:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 153.189.683 (słownie: sto
pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
sześćset osiemdziesiąt trzy) złote i dzieli się na 153.189.683
(słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony sto osiemdziesiąt
dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe
na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden)
złoty każda.
Stosownie do wymogów art. 455 § 2 k.s.h., Zarząd Spółki
podaje, że celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest
realizacja proponowanej do uchwalenia przez Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie umorzenia akcji
własnych, nabytych przez Spółkę w ramach realizacji przez
Spółkę programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, uchwalonego przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 grudnia 2007 r.,
tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki
do liczby akcji Spółki. Kapitał zakładowy Spółki ma być obniżony o kwotę 4.510.317 zł (słownie: cztery miliony pięćset
dziesięć tysięcy trzysta siedemnaście groszy), poprzez umorzenie 4.510.317 (słownie: cztery miliony pięćset dziesięć
tysięcy trzysta siedemnaście) akcji zwykłych Spółki na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda.
„ Poz. 16410. NIERUCHOMOŚCI I KAPITAŁ SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie. KRS 0000015381. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28 maja 2001 r.
[BM-16029/2008]
Zarząd Spółki Akcyjnej Nieruchomości i Kapitał S.A. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, zarejestrowanej w Sądzie
Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000015381, zwołuje
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
19 stycznia 2008 r., na godz. 1000, w siedzibie Kancelarii
Adwokackiej Tomczak i Partnerzy, ul. Podwale 3 lok. 9.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem przez Zarząd Spółki, na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej oddział Spółki w Grodzisku
Mazowieckim.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lub wniesienie aportem przez Zarząd Spółki, na warunkach ustalonych przez Zarząd Spółki, nieruchomości
Spółki w Grodzisku Mazowieckim, o ile nie zostanie ona
wniesiona aportem wraz ze zorganizowaną częścią
przedsiębiorstwa Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Spółkę kredytu oraz ustanowienie na majątku Spółki wymaganych przez bank zabezpieczeń.
– 30 –
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
poz. 16410
Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. SPÓŁKI AKCYJNE
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Informacja dodatkowa:
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje
akcjonariuszom, którzy do dnia 12 stycznia 2008 r. złożą w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Żurawiej 8, w godz. od 900
do 1630, swoje akcje lub zaświadczenia, o których mowa
w art. 406 § 2 Kodeksu spółek handlowych, i nie odbiorą ich
do dnia ukończenia Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego
Zgromadzenia.
24 GRUDNIA 2008 R.
– 31 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
A–P
INDEKS
† „GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
W LIKWIDACJI w Osieku Jasielskim [BM-15954/2008] - s. 19,
poz. 16351.
† „GRUPA ŻYWIEC” SPÓŁKA AKCYJNA w Żywcu
[BM-15901/2008] - s. 13, poz. 16342.
INDEKS
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
–A –
† „ADRIATICA.NET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie [BM-15924/2008] s. 7, poz. 16326.
† „AMAJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Chełmie [BM-15971/2008] - s. 23, poz. 16373.
† „ITAL-MOT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BM-15920/2008] - s. 9, poz. 16332.
–B–
–J–
† „BAMO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Komorowie [BM-15946/2008] - s. 7, poz. 16329.
† „Bański Patryk prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą PRO-TURBO-PPHU” w Elblągu [BM-15909/2008] s. 20, poz. 16358.
† „BYTOM-STYL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Tarnowskich Górach [BM-15935/2008] s. 22, poz. 16368.
† „JAROCIŃSKA FABRYKA OBRABIAREK” SPÓŁKA AKCYJNA
w Jarocinie [BM-15898/2008] - s. 16, poz. 16344.
† „JUREX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Białym Borze [BM-15903/2008] - s. 20, poz. 16354.
–C–
† „CEZER” Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa - Ernest
Cezary prowadzący działalność gospodarczą pod tą nazwą
w Złotowie [BM-15953/2008] - s. 20, poz. 16357.
† „CZYSTE ŚRODOWISKO ORGANIZACJA ODZYSKU”
SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Rudzie Śląskiej
[BM-15929/2008] - s. 11, poz. 16336.
–D–
–I–
–K–
† „KOPALNIE I ZAKŁADY CHEMICZNE SIARKI SIARKOPOL”
SPÓŁKA AKCYJNA w Grzybowie [BM-15897/2008] - s. 14,
poz. 16343.
† „KWK Niwka Modrzejów” Spółka z o.o. w Sosnowcu
[BM-15937/2008] - s. 23, poz. 16374.
–L–
† „LCF” SPÓŁKA AKCYJNA w Elblągu [BM-15895/2008] s. 22, poz. 16366.
† „LIBET” SPÓŁKA AKCYJNA we Wrocławiu [BM-15906/2008] s. 16, poz. 16346.
–M–
† „DANA MODA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Szczecinie [BM-15945/2008] - s. 21, poz. 16360.
–E–
† „EKO-DOM BUDOWNICTWO EKOLOGICZNE” Spółka
z o.o. w Krzeszycach [BM-15942/2008] - s. 18, poz. 16349.
† „EKOLINE POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
w Słubicach [BM-14837/2008] - s. 12, poz. 16339.
† „Ernest Cezary prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa CEZER”
w Złotowie [BM-15953/2008] - s. 20, poz. 16357.
† „EUROMETAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Inowrocławiu [BM-15967/2008] - s. 8,
poz. 16331.
† „Maga Stanisława i Maga-Gabrych Monika Maria - wspólniczki Apteki Leków Gotowych OŁAWSKA s.c. Stanisława
Maga, Monika Maria Maga-Gabrych” w Oławie [BM-15941/2008] s. 22, poz. 16365.
† „MULTIMEDIA POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA w Gdyni
[BM-16028/2008] - s. 29, poz. 16409.
–N–
† „NIERUCHOMOŚCI I KAPITAŁ” SPÓŁKA AKCYJNA
w Warszawie [BM-16029/2008] - s. 30, poz. 16410.
† „NOWY LIDER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Radomiu [BM-15893/2008] - s. 19, poz. 16352.
–F–
–O–
† „FABRYKA ELEKTROFILTRÓW ELWO” SPÓŁKA AKCYJNA
w Pszczynie [BM-15912/2008] - s. 12, poz. 16340.
† „FABRYKA MEBLI ARTE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Osielsku
[BM-15966/2008] - s. 21, poz. 16363.
† „OLSZTYŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH INŻYNIERIA” SPÓŁKA AKCYJNA w Olsztynie
[BM-15950/2008] - s. 16, poz. 16345.
–G–
† „PERMEDIA” SPÓŁKA AKCYJNA w Koszalinie [BM-15969/2008] s. 10, poz. 16335.
† „POL-MOT AUTO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie [BM-15913/2008] - s. 7,
poz. 16330, [BM-15920/2008] - s. 9, poz. 16332.
† „GALON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Ostródzie [BM-15956/2008] - s. 20,
poz. 16355.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
–P–
– 32 –
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
P –W
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
INDEKS
† „POL-MOT AUTO BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Kielcach [BM-15913/2008] - s. 7,
poz. 16330.
† Powód Gmina Legnica - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
w Legnicy. Sąd Rejonowy w Pile, VII Wydział Grodzki,
sygn. akt VII C upr. 114/08 [BM-15976/2008] - s. 28, poz. 16401.
† Powód Kowalska Grażyna. Sąd Okręgowy w Toruniu,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 717/08 [BM-15944/2008] s. 28, poz. 16403.
† „PROHAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Łodzi [BM-15962/2008] - s. 7,
poz. 16328.
† „PRO-TURBO-PPHU” - Bański Patryk prowadzący działalność
gospodarczą pod tą nazwą w Elblągu [BM-15909/2008] - s. 20,
poz. 16358.
† „PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE BEMIST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Rybniku [BM-15933/2008] s. 7, poz. 16327.
† „PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE C & K”
SPÓŁKA AKCYJNA w Brzesku [BM-15965/2008] - s. 11,
poz. 16337.
† „Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe BOS” Spółka
z o.o. w Mikołowie [BM-15940/2008] - s. 19, poz. 16350.
† „PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE DOLPES”
SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowskich Górach [BM-15948/2008] s. 23, poz. 16371.
† „PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SAMTRANS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Knurowie [BM-15947/2008] - s. 23, poz. 16372.
–R–
† „RZESZOWSKA CENTRALA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH”
SPÓŁKA AKCYJNA w Rzeszowie [BM-15968/2008] - s. 11,
poz. 16338.
–S–
† „Sokół Dawid prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą SOKÓŁ-ALPIN Firma Ogólnobudowlana Transport”
w Chorzowie [BM-15939/2008] - s. 19, poz. 16353.
† „Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
TRAWERS” Spółka z o.o. w Katowicach [BM-15936/2008] s. 21, poz. 16361.
† „STUDIO FULL SCAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Kielcach [BM-15907/2008] s. 22, poz. 16367.
–Ś–
† „ŚLĄSKIE ZAKŁADY LIN I DRUTU LINODRUT” SPÓŁKA
AKCYJNA w Zabrzu [BM-15934/2008] - s. 21, poz. 16364,
[BM-15938/2008] - s. 22, poz. 16369.
–T –
† „TES GROUP” SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnowie Podgórnym
[BM-15958/2008] - s. 13, poz. 16341.
† „TM2L” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Poznaniu [BM-15923/2008] - s. 10, poz. 16333.
24 GRUDNIA 2008 R.
–W –
† „WASPOL” SPÓŁKA AKCYJNA w Wyszkowie [BM-15915/2008] s. 17, poz. 16347.
† Wnioskodawca Bartoszczyk Halina. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 2426/08/10 [BM-15922/2008] - s. 26, poz. 16394.
† Wnioskodawca Brygoła Krystyna. Sąd Rejonowy w Gdyni,
VII Wydział Cywilny, sygn. akt VII Ns 1554/08 [BM-15917/2008] s. 28, poz. 16404.
† Wnioskodawca Brzozowski Marek i Brzozowska Grażyna.
Sąd Rejonowy w Płocku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 896/08 [BM-15957/2008] - s. 26, poz. 16391.
† Wnioskodawca Czechowski Tadeusz i Czechowski Stanisław.
Sąd Rejonowy w Gostyninie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 442/08 [BM-15910/2008] - s. 27, poz. 16395.
† Wnioskodawca Dąbrowski Tomasz i Dąbrowska Dorota. Sąd
Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 1696/06 [BM-15916/2008] - s. 26, poz. 16393.
† Wnioskodawca Drewnowska Marzena. Sąd Rejonowy dla
Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny, sygn. akt II
Ns 2051/08 [BM-15955/2008] - s. 25, poz. 16386.
† Wnioskodawca Duda Waldemar. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1072/08
[BM-15914/2008] - s. 29, poz. 16408.
† Wnioskodawca GE Money Bank S.A. w Gdańsku. Sąd
Rejonowy w Gliwicach, II Wydział Cywilny, sygn. akt II
Ns 2274/07 [BM-15928/2008] - s. 24, poz. 16381.
† Wnioskodawca Gmina i Miasto Izbica Kujawska. Sąd Rejonowy w Radziejowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 121/07
[BM-15891/2008] - s. 27, poz. 16399.
† Wnioskodawca Gmina Łódź - Urząd Miasta Łódź. Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, III Wydział Cywilny,
sygn. akt III Ns 1120/08 [BM-15963/2008] - s. 25, poz. 16384.
† Wnioskodawca Gmina Łódź - Urząd Miasta Łódź. Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, I Wydział Cywilny,
sygn. akt I Ns 1424/08 [BM-15964/2008] - s. 25, poz. 16385.
† Wnioskodawca Gmina Strumień. Sąd Rejonowy w Cieszynie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 537/08 [BM-15899/2008] s. 25, poz. 16390.
† Wnioskodawca Gmina Wysokie. Sąd Rejonowy w Lublinie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1384/08 [BM-15970/2008] s. 24, poz. 16377; sygn. akt I Ns 1381/08 [BM-15972/2008] s. 24, poz. 16379.
† Wnioskodawca Guz Ryszard. Sąd Rejonowy w Lubartowie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 430/08 [BM-15974/2008] s. 24, poz. 16380.
† Wnioskodawca Halik Józef. Sąd Rejonowy w Mielcu,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 511/08 [BM-15829/2008] s. 29, poz. 16407.
† Wnioskodawca Hnidec Joanna. Sąd Rejonowy w Pile,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 690/08 [BM-15952/2008] s. 28, poz. 16402.
† Wnioskodawca Jaciubek Zbigniew. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 1132/08
[BM-15931/2008] - s. 25, poz. 16387.
† Wnioskodawca Kowalski Lucjan. Sąd Rejonowy w Płocku,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1245/08 [BM-15892/2008] s. 28, poz. 16405.
† Wnioskodawca Małeta Andrzej i inni. Sąd Rejonowy
w Tarnowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1398/08
[BM-15960/2008] - s. 26, poz. 16392.
– 33 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
W–Z
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
INDEKS
† Wnioskodawca Pejaś Jerzy. Sąd Rejonowy w Kaliszu,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 1155/07 [BM-15894/2008] s. 28, poz. 16406.
† Wnioskodawca Sasin Marianna. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 285/08
[BM-15926/2008] - s. 25, poz. 16388.
† Wnioskodawca Sibiga Franciszek. Sąd Rejonowy w Nisku,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 231/08 [BM-15943/2008] s. 28, poz. 16400.
† Wnioskodawca Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Pacynie.
Sąd Rejonowy w Gostyninie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 494/08 [BM-15908/2008] - s. 27, poz. 16396.
† Wnioskodawca Spółdzielnia Mieszkaniowa BARYCZ
w Miliczu. Sąd Rejonowy w Gliwicach, II Wydział Cywilny,
sygn. akt II Ns 1349/07 [BM-15919/2008] - s. 24, poz. 16378.
† Wnioskodawca Trachimowicz Aleksandra. Sąd Rejonowy
dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, II Wydział Cywilny,
sygn. akt II Ns 2484/08 [BM-15927/2008] - s. 23, poz. 16376.
† Wnioskodawca Waluga Salomea. Sąd Rejonowy
w Jaworznie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 366/08
[BM-15930/2008] - s. 27, poz. 16398.
† Wnioskodawca Węclewska Irena. Sąd Rejonowy w Gostyninie,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 483/08 [BM-15911/2008] s. 27, poz. 16397.
† Wnioskodawca Wielgus Marianna. Sąd Rejonowy dla ŁodziWidzewa w Łodzi, II Wydział Cywilny, sygn. akt II Ns 496/06
[BM-15918/2008] - s. 23, poz. 16375.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
† Wnioskodawca Wilczyński Marek. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I
Ns 337/08 [BM-15921/2008] - s. 25, poz. 16389.
† Wnioskodawca Wiśniewska Zofia. Sąd Rejonowy w Wągrowcu,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 609/08 [BM-15973/2008] s. 24, poz. 16383.
† Wnioskodawca Witos Władysław. Sąd Rejonowy w Miastku,
I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 200/08 [BM-15961/2008] s. 24, poz. 16382.
–Z–
† „ZACH-CIECH” Spółka z o.o. w Chorzowie [BM-15932/2008] s. 21, poz. 16362.
† „ZAKŁADY PORCELANY STOŁOWEJ LUBIANA” SPÓŁKA
AKCYJNA w Łubianie [BM-15949/2008] - s. 18, poz. 16348.
† „ZAKŁADY SAMOCHODOWE JELCZ” SPÓŁKA AKCYJNA
w Jelczu-Laskowicach [BM-15900/2008] - s. 21, poz. 16359.
† „ZAKŁADY URZĄDZEŃ OKRĘTOWYCH SEZAMOR” SPÓŁKA
AKCYJNA W UPADŁOŚCI w Słupsku [BM-15951/2008] - s. 22,
poz. 16370.
† „ZETTERBERGS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Łodzi [BM-15925/2008] - s. 10,
poz. 16334.
† „Zieliński Kazimierz prowadzący działalność gospodarczą
pod nazwą Zakład Budowlany - Kazimierz Zieliński” w Działdowie [BM-15959/2008] - s. 20, poz. 16356.
– 34 –
24 GRUDNIA 2008 R.
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY
DO KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
1. Pierwsze
b) Spółki jawne
Poz. 215316. „FIRKON” KONIECZNY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000319218. SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.12.2008.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7692/8/818]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna
3. „FIRKON” KONIECZNY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica LEGIONÓW nr domu 186 B kod
pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 10.11.2008 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KONIECZNY
2. GRZEGORZ 3. 75041403996 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 2 1. KONIECZNY 2. MARIUSZ PIOTR
3. 67041603933 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I SKŁADANIA PODPISÓW,
W IMIENIU SPÓŁKI, UMOCOWANY JEST KAŻDY
WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KONIECZNY
2. GRZEGORZ 3. 75041403996 2 1. KONIECZNY
2. MARIUSZ PIOTR 3. 67041603933
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 13
1 PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN
TEKSTYLNYCH 2 1. 13 2 PRODUKCJA TKANIN
3 1. 13 3 WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 4 1. 13 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH 5 1. 16 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 6 1. 20 60
Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH 7 1. 22
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 8 1. 25 61 Z OBRÓBKA
METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
9 1. 25 7 PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 10
1. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 11 1. 25 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13
1. 30 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH 14 1. 30 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 1. 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 16 1. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 17 1. 38 31 Z DEMONTAŻ
WYROBÓW ZUŻYTYCH 18 1. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 19
1. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGO-
24 GRUDNIA 2008 R.
WA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 20
1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 21
1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 22 1. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 23
1. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 24 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 25 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 26 1. 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 27 1. 46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO
ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH 28 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 29 1. 46 72
Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 30
1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 31 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 32 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 33 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 34 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 35 1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 36 1. 47
51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 37 1. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH
POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 38 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 39 1. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 40 1. 47 78
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 41 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 42 1. 47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 43 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 44 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 45 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 46 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 47 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 48 1. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 49 1. 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
50 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 51 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 52 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 53 1. 73 1 REKLAMA 54 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 55 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 56 1. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO-
– 37 –
CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 57
1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
58 1. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 59 1. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 60 1. 82
9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215317. „KENAY” A.GRZEGOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000319209. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14362/8/346]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna
3. „KENAY” A.GRZEGOREK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. KALISZ gmina M. KALISZ miejscowość KALISZ 2. miejscowość KALISZ ulica CZĘSTOCHOWSKA nr domu 25 kod pocztowy 62-800
poczta KALISZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 01.10.2008 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRZEGOREK 2. ANDRZEJ TOMASZ 3. 47030203173
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. IWANICKA-GRZEGOREK 2. EWA IWONA 3. 47011904460 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. GRZEGOREK 2. MARIA
3. 86080418483 5. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GRZEGOREK 2. ANDRZEJ TOMASZ 3. 47030203173 2 1. IWANICKA-GRZEGOREK 2. EWA IWONA 3. 47011904460 3 1. GRZEGOREK 2. MARIA 3. 86080418483
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 39
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 2 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 3 1. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 1. 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 5 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Poz. 215318. KREATOR DOM DEVELOPMENT
KRZYSZTOF SIARKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000319102. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34019/8/259]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna
3. KREATOR DOM DEVELOPMENT KRZYSZTOF
SIARKIEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica FORTUNY nr domu 9 kod pocztowy 01-339 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 26 LISTOPADA
2008 R. W WARSZAWIE UMOWA SPÓŁKI
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SIARKIEWICZ 2. KRZYSZTOF
3. 65101101412 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. „TOWER GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 017449304 4. 0000075711
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SIARKIEWICZ 2. KRZYSZTOF 3. 65101101412 2 1. „TOWER
GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 017449304 4. 0000075711
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 2 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 3 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 4 1. 23 PRODUKCJA
WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 5 1. 41 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 6 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
7 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 8 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 9 1. 95
2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 10 1. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 11 1. 55 ZAKWATEROWANIE 12 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 13 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 14 1. 79 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 15 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 16 1. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 215319. PRESTO KAZIMIERZ JUSZCZAK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000319300. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/17227/8/179]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna
3. PRESTO KAZIMIERZ JUSZCZAK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica AL.
GRUNWALDZKA nr domu 10 kod pocztowy 80-236
poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 02.12.2008 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. JUSZCZAK 2. KAZIMIERZ 3. 42042404530
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. JUSZCZAK 2. SABINA 3. 41040803105 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
3 1. JUSZCZAK 2. MACIEJ 3. 68013110336 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKA MOŻE BYĆ REPREZENTOWANA
SAMODZIELNIE PRZEZ KAŻDEGO ZE WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. JUSZCZAK 2. MACIEJ 3. 68013110336
2 1. JUSZCZAK 2. KAZIMIERZ 3. 42042404530
3 1. JUSZCZAK 2. SABINA 3. 41040803105
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 24 PRODUKCJA METALI 2 1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 3 1. 28 PRODUKCJA MA-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
SZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 1. 32 2 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 5 1. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
6 1. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 1. 96 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215320. PROBUS DACZYŃSKI I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000319063. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22525/8/332]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna
3. PROBUS DACZYŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA
JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW
miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW
ulica JULIUSZA LEA nr domu 175 kod pocztowy
30-133 poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 26
LISTOPADA 2008 ROKU. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DACZYŃSKI 2. DARIUSZ ZDZISŁAW 3. 65032405294
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KROCHMAL
2. PIOTR JÓZEF 3. 66121011592 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. DACZYŃSKI 2. DARIUSZ ZDZISŁAW 3. 65032405294 2 1. KROCHMAL
2. PIOTR JÓZEF 3. 66121011592
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 4 1. 43 1 ROZBIÓRKA
I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
5 1. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 6 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 7 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 9 1. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
10 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 11 1. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215321. S & K SERVICE S.MARZEC M.MARZEC
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000319103. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32225/8/36]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna
2. REGON 011937899 NIP 5271150197 3. S & K SERVICE S.MARZEC M.MARZEC SPÓŁKA JAWNA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WIELICZKA 2. miejscowość WIELICZKA ulica POŁCZYŃSKA nr domu 21A kod
pocztowy 01-377 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
– 38 –
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI
CYWILNEJ Z DN.01.07.1996 R. - DN.31.03.2008 R.
DOSTOSOWANIE TREŚCI UMOWY SPÓŁKI DO
WYMOGÓW SPÓŁKI JAWNEJ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE
SPÓŁKI CYWILNEJ S & K SERVICE SŁAWOMIR
MARZEC MIROSŁAW MARZEC W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ S & K SERVICE S.MARZEC M.MARZEC SPÓŁKA JAWNA W TRYBIE ARTYKUŁU 26
PARAGRAF 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
NA PODSTAWIE ANEKSU Z DNIA 31.03.2008 R.
DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 01.07.1996
R. 1) SŁAWOMIR MARZEC PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POD FIRMĄ S & K SERVICE SŁAWOMIR MARZEC MIROSŁAW MARZEC
ZAREJESTROWANY W WYDZIALE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ DLA DZIELNICY
WŁOCHY M.ST.WARSZAWY POD NR 274744, NUMER REGON: 011937899 2)MIROSŁAW MARZEC
PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
POD FIRMĄ S & K SERVICE SŁAWOMIR MARZEC
MIROSŁAW MARZEC ZAREJESTROWANY W WYDZIALE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZEZWOLEŃ DLA DZIELNICY WŁOCHY M.ST.WARSZAWY POD NR 274745, NUMER REGON:
011937899 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARZEC
2. SŁAWOMIR TADEUSZ 3. 50102104939 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MARZEC 2. MIROSŁAW
KRZYSZTOF 3. 74121805297 5. TAK 6. TAK 7. TAK
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MARZEC
2. SŁAWOMIR TADEUSZ 3. 50102104939 2 1. MARZEC 2. MIROSŁAW KRZYSZTOF 3. 74121805297
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 14
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 1. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 1. 33 13
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 4 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 215322. SZOKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000319238. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8942/8/587]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna
3. SZOKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M.
BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica NOWOGRÓDZKA nr domu
2 nr lokalu 16 kod pocztowy 15-490 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 25.11.2008 R. W KN BARBARY MOTAL-FILIPCZUK W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 6705/2008 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ JAWNĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZOKA
2. GRZEGORZ 3. 86061014754 5. NIE 8. NIE 2 1. SZOKA KOZIEJKO 2. ŻANETA 3. 81020101405 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. SZOKA 2. MARIA
3. 57110203180 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SZOKA 2. GRZEGORZ 3. 86061014754
2 1. SZOKA 2. ŻANETA 3. 81020101405 3 1. SZOKA 2. MARIA 3. 57110203180
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄ-
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 4 1. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 5 1. 42 13 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 6 1. 42
21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
7 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 8 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 9 1. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 10
1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 11 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 12 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 13 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 14 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 15 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 16 1. 43
31 Z TYNKOWANIE 17 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 18 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 19 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 20
1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 21
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 22 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 23 1. 46 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 24 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 25 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 26 1. 46 14
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 27 1. 46 15
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW
METALOWYCH 28 1. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW
FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 29 1. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 30 1. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 31 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 32 1. 46 21
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 33 1. 46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 34 1. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ŻYWYCH ZWIERZĄT 35 1. 46 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR 36 1. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
OWOCÓW I WARZYW 37 1. 46 32 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 38 1. 46
33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW
MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 39 1. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 40 1. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
41 1. 46 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
TYTONIOWYCH 42 1. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 43 1. 46 37 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 44 1. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 45 1. 46 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 46 1. 46 41
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 47 1. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 48 1. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
24 GRUDNIA 2008 R.
ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 49 1. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 50 1. 46
45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 51 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 52
1. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 53 1. 46 48
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW
I BIŻUTERII 54 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 55 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 56 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 57 1. 46
61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 58 1. 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 59 1. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE,
BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 60 1. 46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ
MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH
61 1. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 62 1. 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 63
1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ 64 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
65 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD
METALI 66 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 67 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ
SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 68 1. 46 75
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 69 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 70 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 71 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 72 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 73 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 74
1. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW
I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 75 1. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
76 1. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 77 1. 47 24
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 78 1. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 79 1. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 80
1. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 81 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH
NA STACJACH PALIW 82 1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 83 1. 47
42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 84 1. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 85 1. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 86 1. 47 52
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 87
– 39 –
1. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW,
CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH
ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 88 1. 47
54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 89 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 90 1. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 91 1. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
92 1. 47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ
DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
93 1. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 94 1. 47 65 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 95 1. 47
71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
96 1. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA
I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 97 1. 47
73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 98 1. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH,
WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 99 1. 47
75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW
I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 100 1. 47
76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN,
NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 101 1. 47 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 102
1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 103 1. 47
79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 104 1. 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 105 1. 47 82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY
I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 106 1. 47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 107
1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 108 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 109
1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 110 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 111 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
112 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 113 1. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 114 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 115 1. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 116
1. 77 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT
CD, DVD ITP. 117 1. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 118 1. 77 31
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH 119 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 120
1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
121 1. 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO 122 1. 77 35
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO 123 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 124 1. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 125 1. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 126 1. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 127 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 128 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 129 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 130
1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 131 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
Poz. 215323. W.O.W.O.WIESŁAW OMELJANIUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000319208. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33603/8/67]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka jawna
3. W.O.W.O.WIESŁAW OMELJANIUK SPÓŁKA
JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica GRANITOWA nr domu 3 nr lokalu 67 kod pocztowy 02-681 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 17.11.2008
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. OMELJANIUK 2. WIESŁAW
3. 71051209434 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
2 1. OMELJANIUK 2. WALDEMAR 3. 72101208711
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI JEST WYŁĄCZNIE WSPÓLNIK WIESŁAW
OMELJANIUK. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. OMELJANIUK 2. WIESŁAW
3. 71051209434
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 1. 11
PRODUKCJA NAPOJÓW 3 1. 13 PRODUKCJA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH 4 1. 14 PRODUKCJA
ODZIEŻY 5 1. 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH 6 1. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA,
Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH
DO WYPLATANIA 7 1. 17 PRODUKCJA PAPIERU
I WYROBÓW Z PAPIERU 8 1. 18 POLIGRAFIA
I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 9 1. 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 10 1. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 11 1. 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 12
1. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 13 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 14 1. 24 PRODUKCJA METALI 15 1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 16 1. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 17 1. 27 PRODUKCJA
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 18 1. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 19 1. 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 20 1. 30
PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
PORTOWEGO 21 1. 31 PRODUKCJA MEBLI 22
1. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW 23
1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 24 1. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ
I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 25 1. 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 26 1. 37 ODPROWADZANIE
I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 27 1. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW;
ODZYSK SUROWCÓW 28 1. 39 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 29 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 30 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 31 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 32 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 33
1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 34
1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 35 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 36 1. 50
TRANSPORT WODNY 37 1. 51 TRANSPORT LOTNICZY 38 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 39 1. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 40 1. 55 ZAKWATEROWANIE 41 1. 56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 42 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 43 1. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 44 1. 60 NADAWANIE
PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 45 1. 61 TELEKOMUNIKACJA
46 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
47 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 48 1. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 49
1. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 50 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 51 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 52 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 53 1. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 54 1. 73
REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 55 1. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 56
1. 75 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 57 1. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 58 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 59 1. 79
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI,
POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI
Z NIĄ ZWIĄZANE 60 1. 80 DZIAŁALNOŚĆ
DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA 61
1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
62 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 63 1. 84
ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE 64 1. 85 EDUKACJA 65 1. 86 OPIEKA
ZDROWOTNA 66 1. 87 POMOC SPOŁECZNA
Z ZAKWATEROWANIEM 67 1. 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 68 1. 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ
I ROZRYWKĄ 69 1. 91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK,
– 40 –
ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ 70 1. 92
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 71 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 72 1. 94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH 73 1. 95 NAPRAWA
I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 74
1. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 75 1. 97 GOSPODARSTWA
DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW 76
1. 98 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY 77 1. 99 00 Z ORGANIZACJE
I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE.
d) Spółki komandytowe
Poz. 215324. AUDIT-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000319233. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.12.2008.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/14110/8/737]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. AUDIT-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica PONIATOWSKIEGO
nr domu 76 nr lokalu 6 kod pocztowy 71-112
poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 26 WRZEŚNIA 2008 R. NOTARIUSZ DOBROSŁAWA ANNA KUNIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE, REP.
A NR 11.112/2008 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOZŁOWSKA
2. BEATA MAGDALENA 3. 66011406321 5. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 4.000,00 ZŁ 11. 4.000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 4.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. PRASAŁEK 2. KATARZYNA 3. 65040114281 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 4.000,00 ZŁ
11. 4.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 4.000,00 ZŁ
2. NIE 3 1. AUDIT-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 320375519
4. 0000284135 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. PRAWO PROWADZENIA SPRAW
SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. AUDIT-EXPERT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 320375519 4. 0000284135 Rub. 3. Prokurenci
1 1. KOZŁOWSKA 2. BEATA MAGDALENA
3. 66011406321 4. PROKURA SAMOISTNA
2 1. PRASAŁEK 2. KATARZYNA 3. 65040114281
4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 69 20
Z BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH,
PRZEGLĄDY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH,
USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH, DORADZTWO PODATKOWE 2 1. 74 90 Z EKSPERTYZY EKONOMICZNO-FINANSOWE 3 1. 70 22 Z DORADZTWO
W ZAKRESIE ORGANIZACJI INFORMATYZACJI
RACHUNKOWOŚCI ORAZ PROWADZENIE POSTĘPOWANIA LIKWIDACYJNEGO I UPADŁOŚCIOWEGO 4 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI 5 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI 6 1. 58
19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215325. „CPO PRO-LAS - WEREMIJEWICZ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA” SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000319132. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17764/8/765]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. „CPO PRO-LAS - WEREMIJEWICZ
I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA” SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat RAWSKI gmina CIELĄDZ miejscowość
OSSOWICE 2. miejscowość OSSOWICE nr domu
13 kod pocztowy 96-214 poczta CIELĄDZ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.XI.2008 R., REP A NR 9578/2008
NOTARIUSZ IRENA SUŁKOWSKA - SŁOMKA KANCELARIA NOTARIALNA W RAWIE MAZOWIECKIEJ
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. STANISŁAWCZYK 2. ANNA
3. 82111512788 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 20000 ZŁOTYCH 11. 20000 ZŁOTYCH 12. NIE
PRub. 1 1. 2000 ZŁOTYCH 2. NIE 2 1. BUDEK 2. KAZIMIERZ LEON 3. 49102013150 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 30000 ZŁOTYCH 11. 30000 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 3000 2. NIE 3 1. PRO - LAS
- WEREMIJEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
3. 050626344 4. 0000191144 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY BEZ OGRANICZEŃ ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI MA PRAWO DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, CO OBEJMUJE
WSZELKIE CZYNNOŚCI SĄDOWE I POZASĄDOWE
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. PRO-LAS-WEREMIJEWICZ I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA 3. 050626344 4. 0000191144
Rub. 3. Prokurenci 1 1. STANISŁAWCZYK 2. ANNA
3. 82111512788 4. SAMOISTNA 2 1. BUDEK 2. KAZIMIERZ LEON 3. 49102013150 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 61
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 2 1. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 3 1. 01 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN 4 1. 02 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH 5 1. 02 20 Z POZYSKIWANIE
DREWNA 6 1. 02 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA 7 1. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 8 1. 08 12
Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 9 1. 08 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 10 1. 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 11 1. 16 10
Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 12
1. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 13 1. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY,
RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 14 1. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 15 1. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 16 1. 35 12
Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 17 1. 35
13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 18
1. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 19
1. 35 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH 20
1. 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH
W SYSTEMIE SIECIOWYM 21 1. 35 23 Z HANDEL
PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM 22 1. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 23
1. 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 24 1. 37 00 Z ODPROWADZANIE
I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 25 1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 26
1. 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZ-
24 GRUDNIA 2008 R.
NYCH 27 1. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 28 1. 38 22
Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 29 1. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 30 1. 38 32 Z ODZYSK
SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 31 1. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 32 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 33 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 34 1. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 35
1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 36 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 37 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 38 1. 46 13
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 39 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 40 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 41
1. 46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN 42 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW
I PRODUKTÓW POCHODNYCH 43 1. 46 72
Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
44 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 45 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 46 1. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 47
1. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW,
ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 48 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 49 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 50 1. 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB
INTERNET 51 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 52 1. 49 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH 53 1. 49 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW 54 1. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 55 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 56 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 57 1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 58 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 59 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 60
1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 61 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 62 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 63 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 64 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 65 1. 71
20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 66 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 67 1. 73
20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 68
1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 69 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO-
– 41 –
TOCYKLI 70 1. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 71 1. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 72 1. 77 33 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 73 1. 77 39
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 74 1. 81 10
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 75
1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE
BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 76
1. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 77
1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 78 1. 81 30
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 79
1. 84 13 Z KIEROWANIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI GOSPODAROWANIA 80 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215326. GRUPA DORADCZO-INWESTYCYJNA
KONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000319214. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.12.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16799/8/662]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. GRUPA DORADCZO-INWESTYCYJNA
KONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość
GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica SZYMANOWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 80-280
poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 LISTOPADA 2008 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ
NOTARIUSZA IWONĘ GOWKIELEWICZ - KOTLARZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ ELŻBIETA
MACIĄG, IWONA GOWKIELEWICZ-KOTLARZ,
SPÓŁKA CYWILNA W GDYNI PRZY UL. GEN. JÓZEFA BEMA 15/2, REPERTORIUM A NR 6456/2008.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. SACHAJKO 2. DOROTA
3. 67052012728 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 45.000,00 ZŁOTYCH 11. 45.000,00 ZŁOTYCH
12. NIE PRub. 1 1. 45.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE
2 1. SACHAJKO 2. PIOTR 3. 67082208056 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 45.000,00 ZŁOTYCH
11. 45.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub. 1 1. 45.000,00
ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. GRUPA DORADCZO-INWESTYCYJNA „KONSULTANT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 192220215
4. 0000134977 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST
SAMODZIELNIE PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA
SPÓŁKĘ GRUPA DORADCZO-INWESTYCYJNA
KONSULTANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU,
KTÓRĄ REPREZENTUJE ZARZĄD SPÓŁKI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. GRUPADORADCZO-INWESTYCYJNA „KONSULTANT” SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 192220215 4. 0000134977
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68
1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 2 1. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 3 1. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215327. KAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000319085. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14433/8/885]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. KAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat M. LESZNO gmina M. LESZNO miejscowość LESZNO 2. miejscowość LESZNO ulica NOWY RYNEK nr domu 1 kod pocztowy 64-100 poczta LESZNO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.11.2008 R., REP. A NR 28634/2008, NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KAMI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 300977464 4. 0000316817 9. NIE 2 1. KONCEWICZ 2. AGNIESZKA 3. 74021208226 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 25.000,00 ZŁ
11. 25.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 25.000,00 ZŁ
2. NIE 3 1. KONCEWICZ 2. SEBASTIAN 3. 71101207836
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 25.000,00 ZŁ
11. 25.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 25.000,00 ZŁ
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH
W ZAKRESIE WSZYSTKICH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKĘ REPREZENTOWAĆ BĘDZIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KAMI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 300977464 4. 0000316817
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 11
Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA,
Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 2 1. 10 12
Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA
Z DROBIU 3 1. 10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW
Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO 4 1. 10 41 Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH 5 1. 10 42
Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH
TŁUSZCZÓW JADALNYCH 6 1. 10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ 7 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 8 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 9 1. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 10
1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 11 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 12 1. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 13 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 14
1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
15 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 16 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 17 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 18 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 19 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 20 1. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA
I WYROBÓW Z MIĘSA 21 1. 46 33 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH,
JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 22 1. 47
22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 23 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 24 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 25 1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 26 1. 55 10 Z HOTE-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
LE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 27
1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 28 1. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 29 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 30 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 31 1. 56
21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 32 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 33 1. 56
30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 34 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 35 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 36 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 37 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 38 1. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 39 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 40 1. 78 30
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 41 1. 81 10
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 42
1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE
BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 43
1. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 44
1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 45 1. 82
19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 46 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Poz. 215328. „MYSKAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000319047. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14258/8/330]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. „MYSKAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat WĄGROWIECKI gmina WĄGROWIEC
miejscowość WĄGROWIEC 2. miejscowość WĄGROWIEC ulica KCYŃSKA nr domu 35 kod pocztowy 62-100 poczta WĄGROWIEC kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 24.11.2008 R.,
NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR
21.617/2008 - UMOWA SPÓŁKI. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników
1 1. „MYSKAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 634478995 4. 0000164390
9. NIE 2 1. MYSAKOWSKA 2. EWA BARBARA
3. 58080811849 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 500,00 11. 45.000,00 12. TAK PRub. 1 1. 500,00
2. NIE 3 1. KALICH 2. WOJCIECH MAREK
3. 55062106274 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 500,00 11. 45.000,00 12. TAK PRub. 1 1. 500,00
2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ - „MYSKAL”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KTÓREJ W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SĄ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB 1 CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PREZES - WOJCIECH KALICH, VICEPREZES - EWA MYSAKOWSKA PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. „MYSKAL” SPÓŁKA Z OGRANI-
– 42 –
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 634478995
4. 0000164390
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 24 33
Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA
ZIMNO 2 1. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI
METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 3 1. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 4 1. 25 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA
5 1. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
6 1. 25 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY,
Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO
OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 7 1. 25 50 Z KUCIE,
PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE
METALI; METALURGIA PROSZKÓW 8 1. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 9 1. 25 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW
NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW 10 1. 25 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW 11 1. 25 73
Z PRODUKCJA NARZĘDZI 12 1. 25 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH 13 1. 25 92
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI 14 1. 25 93
Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 15 1. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 16 1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 1. 27 51
Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 18 1. 28 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM
SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH
I MOTOCYKLOWYCH 19 1. 28 12 Z PRODUKCJA
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO 20 1. 28 13
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK 21 1. 28 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
KURKÓW I ZAWORÓW 22 1. 28 15 Z PRODUKCJA
ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 23 1. 28 21
Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW
PIECOWYCH 24 1. 28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 25 1. 28 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 26 1. 28 30 Z PRODUKCJA MASZYN
DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 27 1. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 28 1. 28 93
Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH
W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW 29 1. 28 94 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO 30 1. 28 95 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
31 1. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 32 1. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 33 1. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 34 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 35 1. 33 13 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 36 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 37 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 38 1. 42 13
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 39 1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 40 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH 41 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 42 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 43 1. 43
29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 44 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 45 1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH,
STATKÓW I SAMOLOTÓW 46 1. 49 41 Z TRANS-
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
PORT DROGOWY TOWARÓW 47 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 48 1. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 49
1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 50 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 51 1. 71
12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 52
1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 53 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH
NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 54
1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 55 1. 77 33
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 56 1. 77
39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 215329. PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI ZABYTKÓW „MATEUSZ” BOJKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000319211. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34244/8/419]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa 3. PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI ZABYTKÓW „MATEUSZ” BOJKO SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica SUWALSKA nr domu
36 E nr lokalu 32 kod pocztowy 03-252 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 GRUDNIA 2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ
AGNIESZKĘ KACPRZYCKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY AL.JANA PAWŁA
II NUMER 61, LOK.215; REPERTORIUM A NR
5442/2008. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA PRZEDSIĘBIORSTWA KONSERWACJI ZABYTKÓW „MATEUSZ” SP. Z O.O. NA PODSTAWIE ART. 551 § 1 KSH, W OPARCIU
O UCHWAŁĘ NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI ZABYTKÓW „MATEUSZ”
SP. Z O.O. Z DNIA 1 GRUDNIA 2008 R. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI ZABYTKÓW „MATEUSZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS 3. 0000253794
5. 140472680 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOJKO
2. DARIUSZ TOMASZ 3. 64092203631 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 242.000 ZŁ 11. 242.000 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 242.000 ZŁ 2. NIE 2 1. BOJKO
2. MATEUSZ KAMIL 3. 87011901593 5. NIE 8. NIE
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU
BEZ OGRANICZEŃ - KOMPLEMENTARIUSZOWI
W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES
ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI WYMAGANA JEST ZGODA KOMANDYTARIUSZA. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. BOJKO 2. MATEUSZ
KAMIL 3. 87011901593
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 2 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW
I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
3 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 4 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄ-
24 GRUDNIA 2008 R.
ZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 5 1. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 6 1. 42
99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 1. 43 91
Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 8 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 9 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
10 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 11 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 12 1. 43
31 Z TYNKOWANIE 13 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 14 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 15 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 16
1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 17
1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 18
1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 19 1. 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU
WODNEGO 20 1. 91 03 Z DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Poz. 215330. NUMER 14 „TRITAX POLSKA (GP)
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS
0000319048. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/32248/8/881]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka komandytowa-akcyjna 3. NUMER 14 „TRITAX POLSKA (GP)
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE
5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica NOWY ŚWIAT nr domu 61 nr lokalu
3 kod pocztowy 00-042 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU,
NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA MONIKA NIEDZIELA, MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, UL.
EMILII PLATER 20 LOK.8,00-688 WARSZAWA, REP.
A NR 6433/2008. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. TRITAX
POLSKA (GP) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140863132 4. 0000272002
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ 2. 50000
3. 1,00 ZŁ 4. 50000,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A-00001 DO A-50000 2. 50000 3. AKCJE NIE SĄ
UPRZYWILEJOWANE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I PROWADZENIA JEJ SPRAW JEST
JEDYNY KOMPLEMENTARIUSZ: SPÓŁKA POD
FIRMĄ „TRITAX POLSKA (GP)” SP. Z O.O., W KTÓREJ ORGANEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA JEST ZARZĄD ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI: „KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM
PREZES) SAMODZIELNIE”. CZŁONKAMI ZARZĄDU SĄ: MARK GLENN SHAW (PREZES ZARZĄDU),
TIMOTHY WILLIAM LUMSDON (CZŁONEK ZARZĄDU). PROKURENTAMI SAMOISTNYMI JEDYNEGO
– 43 –
KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: BOŻENNA ANNA
SZTYLLER, JAN ZYGMUNT CHUDZYNSKI. PRub.
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
1 1. TRITAX POLSKA (GP) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140863132
4. 0000272002
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
3 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
4 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 1. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
6 1. 55 ZAKWATEROWANIE 7 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 8 1. 62
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 9 1. 63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 10 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 11 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 12 1. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 13 1. 64 91
Z LEASING FINANSOWY 14 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 15 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 16 1. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 17 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 18 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 19
1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 20 1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 21 1. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 22
1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 215331. „ANDROMEDA-ART GROUP” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000319026. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33797/8/661]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „ANDROMEDA-ART
GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KOCHANOWSKIEGO
nr domu 18 nr lokalu 6 kod pocztowy 01-864 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 26.11.2008 R. AKT NOTARIALNY,
NOT. JOANNA ŻARSKA, KN W WARSZAWIE, REP.
A 10377/2008 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KARCZEWSKA 2. EWA ZOFIA
3. 50073103344 5. 455 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 45.500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 4500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. CZŁONEK ZARZĄDU
REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE PRub.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KARCZEWSKA 2. EWA ZOFIA 3. 50073103344 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 90 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM
PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 2 1. 90 02
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 3 1. 90 03
Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA 4 1. 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW
KULTURALNYCH 5 1. 91 02 Z DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW 6 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 7 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
8 1. 73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO
I TELEWIZJI 9 1. 73 12 B POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 10 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 11 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 12 1. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 13 1. 46 36
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY,
WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 14
1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 15 1. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 1. 47
24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 17 1. 47 29 Z SPRZEDAŻ POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 1. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19 1. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 20 1. 47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 215332. BHDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319136. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17829/8/587]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON 100566425
3. BHDESIGN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica LEGIONÓW nr domu 16 kod pocztowy 90-701 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16 LIPCA 2008 R., ASESOR NOTARIALNY
PIOTR KRÓL, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA
MAŁGORZATĘ Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A 9305/2008.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. KOCIOŁEK 2. PIOTR JÓZEF 3. 72071302051
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. BUDNY 2. JAROSŁAW
KRZYSZTOF 3. 80051408194 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA PODPISÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BUDNY 2. JAROSŁAW
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
KRZYSZTOF 3. 80051408194 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. KOCIOŁEK 2. PIOTR JÓZEF 3. 72071302051
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46
1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 2 1. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3 1. 47 1 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 1. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 1. 47 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 6 1. 47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
7 1. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 8 1. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 9 1. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 10 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 11 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW,
WYSTAW I KONGRESÓW 12 1. 86 22 Z PRAKTYKA
LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 13 1. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 14 1. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
Poz. 215333. BLANCHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319151. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.12.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/32701/8/295]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON 141493430
3. BLANCHARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina
M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica KRÓLEWSKA
nr domu 27 kod pocztowy 00-060 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 10.07.2008 R., NOTARIUSZ WOJCIECH
SZCZYPKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 10615/2008.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. TGC NOMINEES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140179460 4. 0000242123
5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
50.000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DOBOSZYŃSKA 2. URSZULA JOLANTA 3. 51013100649
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 1. 11
PRODUKCJA NAPOJÓW 3 1. 13 PRODUKCJA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH 4 1. 14 PRODUKCJA
ODZIEŻY 5 1. 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU 6 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 7 1. 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE
KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 8 1. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW
I WYROBÓW CHEMICZNYCH 9 1. 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 10 1. 22
PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW
SZTUCZNYCH 11 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW
Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW
– 44 –
NIEMETALICZNYCH 12 1. 24 PRODUKCJA METALI 13 1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 14 1. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 15 1. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 16 1. 28 PRODUKCJA
MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 1. 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 18
1. 31 PRODUKCJA MEBLI 19 1. 32 POZOSTAŁA
PRODUKCJA WYROBÓW 20 1. 33 NAPRAWA,
KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN
I URZĄDZEŃ 21 1. 36 POBÓR, UZDATNIANIE
I DOSTARCZANIE WODY 22 1. 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 23 1. 38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM,
PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM
ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 24 1. 39
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 25
1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 26 1. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 27 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 28 1. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 29 1. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 30 1. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 31 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 32 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 33 1. 55 ZAKWATEROWANIE 34 1. 56
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 35 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 36 1. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 37 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 38 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 39 1. 64
20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 40 1. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 41
1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA
KREDYTÓW 42 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
43 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 44 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES);
DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 45
1. 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 46 1. 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE
ROZWOJOWE 47 1. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 48 1. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 49 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 50 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 51 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 52
1. 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA
I OCHRONIARSKA 53 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 54 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 55 1. 85 EDUKACJA 56 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 57 1. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 58 1. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215334. „BONA-TOURS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319086. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32437/8/361]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „BONA-TOURS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KOWALCZYKA nr domu
16 nr lokalu 217 kod pocztowy 03-193 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.10.2008 R. - ANNA JABŁOŃSKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A - 6090/2008.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. HANSZKE 2. NADZIEJA 3. 59102607244 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. HANSZKE 2. ZBIGNIEW
3. 86032800933 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. W PRZYPADKU
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HANSZKE 2. NADZIEJA 3. 59102607244
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. HANSZKE 2. ZBIGNIEW 3. 86032800933 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 79 12
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
2 1. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 3 1. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 4 1. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW
TURYSTYCZNYCH 5 1. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 6 1. 79
90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215335. C&C GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000319099. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22641/8/471]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON 120811702
3. C&C GRUPA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW
gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica BALICKA nr domu 93A kod
pocztowy 30-149 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z 27.11.2008 R, NOTARIUSZ KATARZYNA
GRUSZCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W KRAKOWIE, REPERTORIUM A NR 19264/2008.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. CZAJCZYK 2. KRZYSZTOF ADAM 3. 56011201613
5. 1925 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
96.250 ZŁ 6. NIE 2 1. CZAJCZYK 2. DARIUSZ WŁODZIMIERZ 3. 61080601453 5. 1650 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 82.500 ZŁ 6. NIE
24 GRUDNIA 2008 R.
3 1. CZAJCZYK 2. ANNA ELŻBIETA 3. 83092603708
5. 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500
ZŁ 6. NIE 4 1. CZAJCZYK 2. SARA ALEKSANDRA
3. 89040704965 5. 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 275000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 275000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST: -KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU DOKONYWANIA CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE
PRZEKRACZA KWOTY 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU DOKONYWANIA CZYNNOŚCI, KTÓRYCH WARTOŚĆ
PRZEKRACZA KWOTĘ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. CZAJCZYK 2. KRZYSZTOF
ADAM 3. 56011201613 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. CZAJCZYK 2. DARIUSZ WŁODZIMIERZ
3. 61080601453 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 7 PRODUKCJA WYROBÓW PIEKARSKICH I MĄCZNYCH
2 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 4 1. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 5 1. 46 32
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA 6 1. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW
I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 7 1. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
8 1. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW
BEZALKOHOLOWYCH 9 1. 46 35 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 10 1. 46
36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY,
WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 11
1. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 12 1. 46 38 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 13 1. 46 39
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 14 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 15 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16
1. 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
17 1. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW
I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 1. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
19 1. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 20 1. 47 24
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 21 1. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 22 1. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 23
1. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 24 1. 49 31 Z TRANSPORT
LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 25
1. 49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 26 1. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 27 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 28 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
29 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 30 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWA-
– 45 –
ŁEGO ZAKWATEROWANIA 31 1. 55 30 Z POLA
KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 32
1. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 33
1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 34 1. 56 10 B RUCHOME
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 35 1. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 36 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 37 1. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
38 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 39 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 40 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
41 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 42 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS)
I KOMUNIKACJA 43 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 44 1. 73
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 45
1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 46 1. 77 12
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 47 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 48
1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
49 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 50 1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 51 1. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
52 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 53 1. 81 30
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 54 1. 82
30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
Poz. 215336. E-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318808. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.12.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/24644/8/816]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. E-EXPERT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE nr domu 13 nr lokalu 274 kod pocztowy 00-071 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 13.02.2008 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA ZAPART, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE PRZY ULICY WSPÓLNEJ 57
LOK.6., REPERTORIUM A NR 1265/2008, ZMIENIONY W DNIU 21.11.2008 R., NOTARIUSZ ALEKSANDRA ZAPART, REPERTORIUM A NR 8915/2008.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. FORGIEL 2. EMILIA ELŻBIETA 3. 77011513461
5. 990 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH WICEPREZESÓW
DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FORGIEL 2. EMILIA
ELŻBIETA 3. 77011513461 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 11
Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 2 1. 01 12 Z UPRAWA RYŻU 3 1. 01 13
Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY
ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH 4 1. 01 14 Z UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ 5 1. 01 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY
ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 6 1. 01 21 Z UPRAWA WINOGRON 7 1. 01 22 Z UPRAWA DRZEW
I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPIKALNYCH
I PODZWROTNIKOWYCH 8 1. 01 23 Z UPRAWA
DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH 9 1. 01 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW
OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH
10 1. 01 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW
I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW 11
1. 01 26 Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH 12 1. 01 27
Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO
PRODUKCJI NAPOJÓW 13 1. 01 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH
ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 14 1. 01 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH 15 1. 01 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH 16 1. 01 44 Z CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT WIELBŁĄDOWATYCH 17
1. 01 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ 18
1. 01 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH
ZWIERZĄT 19 1. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH 20 1. 14 20
Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH 21
1. 14 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY
DZIANEJ 22 1. 15 20 Z PRODUKCJA OBUWIA 23
1. 18 11 Z DRUKOWANIE GAZET 24 1. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 25 1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 26 1. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 27 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 28 1. 27 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 29
1. 27 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 30
1. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH
I SKLEPOWYCH 31 1. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI
KUCHENNYCH 32 1. 31 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW 33 1. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
MEBLI 34 1. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 35 1. 33
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 36
1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 37
1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 38 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 39 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 40 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 41 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 42 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 43 1. 43 13
Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 44 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 45 1. 43
22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 46 1. 43 29 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 47
1. 43 31 Z TYNKOWANIE 48 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 49 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 50 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE
51 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 52
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 53 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 54 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 55 1. 45
19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 56 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHO-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 57 1. 45
31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 58 1. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 59 1. 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH 60 1. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO
I PÓŁPRODUKTÓW 61 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 62 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 63 1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH,
STATKÓW I SAMOLOTÓW 64 1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 65 1. 46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 66
1. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 67 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ
W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH
TOWARÓW 68 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 69 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO
TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 70 1. 46
22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN
71 1. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH
ZWIERZĄT 72 1. 46 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
SKÓR 73 1. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 74 1. 46 42 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 75 1. 46 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 76 1. 46 44
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ
ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 77 1. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 78 1. 46
47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW
I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 79 1. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 80 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 81 1. 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 82 1. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 83 1. 46 63
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE
ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 84 1. 46 64
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA
I MASZYN DZIEWIARSKICH 85 1. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 86 1. 46 66
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 87 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
88 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 89 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 90 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 91
1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 92 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 93 1. 47 29 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
– 46 –
94 1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 95 1. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 96 1. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 97 1. 47
51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 98 1. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 99 1. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ
ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 100 1. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 101 1. 47 59
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 102 1. 47
71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
103 1. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA
I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 104 1. 47
91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 105 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 106 1. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 107 1. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 108 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 109 1. 58
12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP.
ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 110 1. 58 13
Z WYDAWANIE GAZET 111 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
112 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 113 1. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 114
1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 115
1. 61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 116 1. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 117 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 118
1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 119 1. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 120 1. 63 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
121 1. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 122 1. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 123 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 124 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 125 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 126 1. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 127 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 128
1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 129 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 130 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 131 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 132 1. 71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 133 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 134 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZO-
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
STAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 135 1. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 136 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 137 1. 73 12
A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
138 1. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
DRUKOWANYCH 139 1. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 140
1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH
MEDIACH 141 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 142 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
143 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 144 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 145 1. 78
30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 146 1. 79 11
A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH
147 1. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 148 1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 149 1. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 150 1. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
151 1. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 152 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 153 1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
BIURA 154 1. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW
TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 155 1. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 156 1. 82 91
Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE
INKASA I BIURA KREDYTOWE 157 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 158 1. 82
99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 159
1. 85 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 160 1. 90 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM
PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 161 1. 90 02
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 162 1. 90
03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA 163 1. 94 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW 164
1. 94 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH 165 1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 166 1. 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 167 1. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO
I OGRODNICZEGO 168 1. 95 23 Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH 169 1. 95 24
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO 170 1. 96 02 Z FRYZJERSTWO
I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 171 1. 96
04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 172 1. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215337. „ELSA-E” SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319185. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32685/8/366]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczo-
24 GRUDNIA 2008 R.
ną odpowiedzialnością 3. „ELSA-E” SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AGRARNA nr domu 11 kod pocztowy
04-269 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI
Z DN.06.11.2008 - NOTARIUSZ ARTUR STANISŁAW KOZAK, KN W WARSZAWIE, NR REP. A
8447/2008 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ELSA SPÓŁKA ZOGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 140572854 4. 0000257876
5. 1.800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
1.800.000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. GAŁECKA 2. ELŻBIETA MARTA 3. 51042903802 5. 1.800 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 3600000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 1800000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GAŁECKA 2. ELŻBIETA MARTA 3. 51042903802 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. GAŁECKA 2. ELŻBIETA TERESA
3. 53051103666 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
4 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Poz. 215338. „FAST & FASTER” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000318851. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24142/8/509]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „FAST & FASTER”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA 2. miejscowość
WÓLKA KOSOWSKA ulica AL.KRAKOWSKA nr domu 129 nr lokalu 1 kod pocztowy 05-552 poczta
WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.09.2008 R. KN TERESA
STAROSTA - WARSZAWA - REP. A NR 7420/2008
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. LE 2. DUC ANH 3. 82050421990 5. 100 (STO)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW
50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. LE 2. DUC ANH
3. 82050421990 5. PREZES 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
2 1. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3 1. 47
41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 4 1. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 1. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
– 47 –
SKLEPACH 6 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 1. 41
20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH
Poz. 215339. FORMED CENTRA MEDYCZNE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319277. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20998/8/44]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. FORMED CENTRA MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica KRASIŃSKIEGO nr domu 29 kod
pocztowy 50-450 poczta WROCŁAW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 04.12.2008 R., REP. A NR 2719/2008
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MARKA LEŚNIAKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. WITA STWOSZA 3. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZMIGIELSKI 2. ROBERT 3. 63120801991 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. SZMIGIELSKI 2. ROBERT
3. 63120801991 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 46
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 2 1. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 1. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC
ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 5 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 6 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 7 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE
I PODAWANIE NAPOJÓW 8 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 1. 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 10 1. 86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 11 1. 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 12 1. 87 20 Z POMOC
SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 13 1. 86 23
Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 14 1. 86
90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 15
1. 86 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO 16 1. 86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK
I POŁOŻNYCH 17 1. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 18 1. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 19 1. 87 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ 20 1. 87 30
Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 21 1. 87 90 Z POZOSTAŁA
POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
22 1. 88 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU
I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215340. GTW MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318951. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.12.2008.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7248/8/215]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. GTW MEDIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica REJTANA nr domu 11 kod pocztowy
42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 22.10.2008 R.
NOTARIUSZ ADAM SADOWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE, UL. DĄBROWSKIEGO 26A/1, REPERTORIUM A NR 9548/2008.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. GRACZYK 2. MARTA EWA 3. 78071501544
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
25.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. KASPRZYCKA 2. MARTA
ANNA 3. 80032702561 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. KASPRZYCKI 2. PIOTR 3. 79091502292 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 1. 45 19
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 3 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 4 1. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
5 1. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA
ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 6 1. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 7 1. 46 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 8 1. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH,
CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW
CZYSZCZĄCYCH 9 1. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 10 1. 46 48
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW
I BIŻUTERII 11 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 12 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 13 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 14 1. 46
66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 15 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 16 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 17 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 18 1. 53 20 Z POZOSTA-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
ŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 19
1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 20 1. 58 13 Z WYDAWANIE
GAZET 21 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 22 1. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 23
1. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 24 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 25 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS)
I KOMUNIKACJA 26 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 27 1. 73
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 28
1. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 29 1. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 30
1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH
MEDIACH 31 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 32 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 33 1. 82 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215341. HIRNY BD PRUSZKÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000319083. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33370/8/808]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. HIRNY BD PRUSZKÓW
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica SIELECKA nr domu 22 nr lokalu
52/53 kod pocztowy 00-738 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 31.10.2008 AKT NOTARIALNY, NOT. ARTUR
KOZAK, KN W WARSZAWIE, REP. A 8217/2008
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. HIRNY BD SPÓŁKA AKCYJNA 3. 015695849
4. 0000205138 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. HIRNY 2. PIOTR LESZEK 3. 68081601734 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BONECKI DUDA 2. TOMASZ
WOJCIECH 3. 72041400596 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. STANISZEWSKI 2. KONRAD MARIAN 3. 79053101556 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 3 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 4 1. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 1. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
6 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 7 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI
FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
– 48 –
Poz. 215342. IT HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318853. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23973/8/610]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON 141632601 3. IT
HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GRODZISKI gmina MILANÓWEK
miejscowość MILANÓWEK 2. miejscowość MILANÓWEK ulica KRÓLEWSKA nr domu 105 A kod
pocztowy 05-822 poczta MILANÓWEK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 06.11.2008
R., ALDONA CZAMARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. KONDUKTORSKIEJ NR 4 LOK.29, REPERTORIUM A NR
2803/2008. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. DYMECKI 2. DOMINIK ZBIGNIEW
3. 81031707236 5. 50 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁO
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. JELENIEWSKI 2. PAWEŁ 3. 66010305072 5. 50
UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁO O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. ZARZĄD SPÓŁKI JEST
JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI
SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES
ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY
ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. DYMECKI 2. DOMINIK ZBIGNIEW
3. 81031707236 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. JELENIEWSKI 2. PAWEŁ 3. 66010305072 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 1. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 3 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 4 1. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 7 1. 61 TELEKOMUNIKACJA
8 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 9 1. 63
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 10 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE
Z ZARZĄDZANIEM 11 1. 73 REKLAMA, BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 12 1. 95 NAPRAWA
I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Poz. 215343. J&P TRADING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318760. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.12.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23526/8/804]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. J&P TRADING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość CHYBY 2. miejscowość CHYBY ulica CI-
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
SOWA nr domu 14 kod pocztowy 62-081 poczta
PRZEŹMIEROWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. DNIA 5 LISTOPADA 2008 R. W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL.
FREDRY 1/14 PRZED NOTARIUSZEM IZABELĄ
PODSIADŁOWSKĄ - SKĄPSKĄ, REP. A NR
12.299/2008. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KOSTKA 2. JACEK SEBASTIAN
3. 73062701411 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25.000 ZŁ 6. NIE 2 1. ANTCZAK
2. PIOTR GRZEGORZ 3. 70052902650 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH
JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN
CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOSTKA 2. JACEK SEBASTIAN 3. 73062701411
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ANTCZAK
2. PIOTR GRZEGORZ 3. 70052902650 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 13
1 PRZYGOTOWANIE I PRZĘDZENIE WŁÓKIEN
TEKSTYLNYCH 2 1. 13 2 PRODUKCJA TKANIN
3 1. 13 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
TEKSTYLNYCH 4 1. 14 1 PRODUKCJA ODZIEŻY,
Z WYŁĄCZENIEM WYROBÓW FUTRZARSKICH
5 1. 14 2 PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH
6 1. 14 3 PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ 7 1. 45
1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 8 1. 45 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 9 1. 46
1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 10 1. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 11 1. 46 5 SPRZEDAŻ
HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 12 1. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 13 1. 46 7 POZOSTAŁA
WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 14
1. 46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 15 1. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 1. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17 1. 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 18 1. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 19 1. 49 2 TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 20 1. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 21 1. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 22 1. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 23
1. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 24 1. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 25 1. 62
0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 26 1. 63
1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 27 1. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
28 1. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 29 1. 68 2 WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 30 1. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 31
1. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZA-
24 GRUDNIA 2008 R.
NIEM 32 1. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 33 1. 71 2 BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 34 1. 73 1 REKLAMA 35
1. 73 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 36
1. 74 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 37 1. 74 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 38 1. 74
9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 39 1. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 40 1. 77 3 WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 41 1. 77
4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 42
1. 78 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 43 1. 82 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 44 1. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 45 1. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215344. „LUBASA NIERUCHOMOŚCI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318848. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31805/8/929]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „LUBASA NIERUCHOMOŚCI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST.
WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica EMILII PLATER nr domu 53 kod pocztowy 00-113 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.10.2008 R., AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MIROSŁAWA KUPISA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, PRZY UL. GRZYBOWSKIEJ 2/84, ZA REPERTORIUM A NR 9023/2008. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. „LUBASA DESARROLLS INMOBILIARIOS” S.L. 5. 2499 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 249.900 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 250000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. TIMONER LLORENT 2. FRANCISCO JAVIER 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SANCHEZ
DEL RIO BARRIOS 2. LUIS 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 3 1. GINER MARTI 2. MANUEL 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 2 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
3 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
4 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Poz. 215345. MAITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319087. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34135/8/398]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczo-
– 49 –
ną odpowiedzialnością 3. MAITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
CZOŁOWA nr domu 32 Ł kod pocztowy 03-028
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 LISTOPADA 2008 R., NOTARIUSZ AGNIESZKA TULCZYŃSKA-OŻGA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE UL. DŁUGA 36, WARSZAWA REPERTORIUM A NUMER 11087/2008 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LAUDY 2. AGNIESZKA BEATA 3. 68090601002 5. 40 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
6. NIE 2 1. ŚWIECH 2. KATARZYNA ANNA
3. 65112703140 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. JASZCZUK 2. ZBIGNIEW STANISŁAW 3. 56111804536
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
10.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEJ OSOBY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW
I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST
2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. JASZCZUK 2. ZBIGNIEW STANISŁAW
3. 56111804536 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 26 20
Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 2 1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH
3 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 4 1. 38 31
Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 5 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 6 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7 1. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 8 1. 46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 9 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
I OPROGRAMOWANIA 10 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 11 1. 46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
12 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 1. 47
42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 1. 47 43
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 17
1. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 18 1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 19 1. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 20 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OPROGRAMOWANIEM 21 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 22 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 23 1. 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 24 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 25 1. 63
12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
26 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 27 1. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 28 1. 64 92 Z POZOSTAŁE
FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 29 1. 66 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
30 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 31 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE
Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 32 1. 73 20
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 33 1. 74
90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 34 1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 35
1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 36 1. 95
12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO
Poz. 215346. „MARENT POLAND” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000319078. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34113/8/954]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „MARENT POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina
M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica WIERTNICZA
nr domu 68 kod pocztowy 02-952 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO: 14.11.2008, NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
UL. ŚRÓDZIEMNOMORSKA NR 11 LOKAL 3, REPERTORIUM A NR 7622/2008 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. „EUROAUTOBOMBAS SL.” 5. 1 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. LI 2. CHAO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 13
Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 2 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 3 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 4 1. 45 20 Z KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 6 1. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
7 1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
8 1. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWE-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
GO WYPOSAŻENIA 9 1. 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 10 1. 46 63 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH
W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 11 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 12 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 13 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 14 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 15
1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 16 1. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB
I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 18 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 19 1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 20 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 21 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 22 1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 23 1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 24 1. 77
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 25 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 26 1. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 27 1. 77 31 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 28 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 29 1. 77 39
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 30 1. 82 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz.
215347.
„MARKIS-TRANS”
SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000319194. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24723/8/874]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON 141638207
3. „MARKIS-TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat GARWOLIŃSKI gmina
GARWOLIN miejscowość GARWOLIN 2. miejscowość GARWOLIN ulica SŁONECZNA nr domu 2A
kod pocztowy 08-400 poczta GARWOLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 19.11.2008
R., NOTARIUSZ WALDEMAR GŁADKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 25152/2008 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KISIEL 2. MARIANNA
3. 58032508586 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 60.000 ZŁ 6. NIE 2 1. KISIEL 2. KRZYSZTOF ARTUR 3. 84100613032 5. 40 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ 6. NIE 3 1. KISIEL 2. MARCIN 3. 78120112013 5. 40 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KISIEL 2. MARCIN
3. 78120112013 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KISIEL 2. KRZYSZTOF ARTUR 3. 84100613032 5. WI-
– 50 –
CEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci
1 1. KISIEL 2. MARIANNA 3. 58032508586
4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 2 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
3 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
4 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 5 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 6 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 7 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 8 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
9 1. 55 ZAKWATEROWANIE 10 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
11 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 12 1. 62
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 13 1. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 14 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 15
1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 16 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 17
1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 18 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE 19 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 20 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI 21 1. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 215348. MULTI ASSIST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319245. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/14118/8/945]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. MULTI ASSIST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica
WYSPIAŃSKIEGO nr domu 1A kod pocztowy 70497 poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 30
PAŹDZIERNIKA 2008 R. PODPISANY PRZED LESZKIEM BIAŁKOWSKIM, NOTARIUSZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 7482/2008 - UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ AKT NOTARIALNY Z DNIA 07 LISTOPADA 2008 R. PODPISANY PRZED LESZKIEM BIAŁKOWSKIM, NOTARIUSZEM W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR 7671/2008 - ANEKS DO
UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2008 ZMIANA: § 2, § 22 UMOWY SPÓŁKI Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOZIWODZKI 2. MICHAŁ KRZYSZTOF 3. 65092408170 5. 97 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 48.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA - DO SKŁADANIA OŚWIADCZĘŃ
W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU
SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI CZŁONKOWIE ZA-
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
RZĄDU I PROKURENCI SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BONK
2. MACIEJ JAROSŁAW 3. 73040204235 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. RACZYŃSKI 2. BARTOSZ MICHAŁ 3. 74092501110 4. PROKURA SAMODZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 66 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 2 1. 66 2 DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE
EMERYTALNE 3 1. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ;
DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 4 1. 96
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 62
0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 6 1. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 7 1. 77 4 DZIERŻAWA
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH
PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 8 1. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 9 1. 45
1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 10 1. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 11 1. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 12
1. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 13 1. 73 1 REKLAMA 14 1. 68
2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 15 1. 69
1 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA 16 1. 69 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO
PODATKOWE 17 1. 94 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ
ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH 18 1. 68
3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
19 1. 73 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
20 1. 82 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 21
1. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 22 1. 82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 23 1. 78 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 24 1. 78 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 25 1. 78
3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 26 1. 93 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 27 1. 93
1 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
28 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 29
1. 85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 30 1. 18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ 31 1. 09
1 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU
ZIEMNEGO 32 1. 41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 33 1. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 34 1. 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 35 1. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 36 1. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 37 1. 11 0 PRODUKCJA NAPOJÓW 38 1. 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ 39 1. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 40 1. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 41
1. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
42 1. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 43 1. 46
24 GRUDNIA 2008 R.
7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ
HURTOWA 44 1. 49 4 TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 45 1. 52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 46 1. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 47 1. 55 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 48
1. 56 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 49 1. 56 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 50 1. 77
3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
Poz. 215349. OLIMPIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319198. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.12.2008.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24755/8/639]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. OLIMPIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość
PŁOCK 2. miejscowość PŁOCK ulica DWORCOWA nr domu 46 kod pocztowy 09-400 poczta
PŁOCK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 27.10.2008 R., REPERTORIUM A NR
23534/2008, NOTARIUSZ HANNA BANUCHA,
KANCELARIA NOTARIALNA, UL. KWIATKA 8,
09-402 PŁOCK Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. MORDZIŃSKA 2. DOROTA ZOFIA 3. 44011205201 5. 1.967 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 983.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 993500,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 983500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. MORDZIŃSKA 2. DOROTA ZOFIA 3. 44011205201 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 2 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
I SIECI ROZDZIELCZYCH 4 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 5 1. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
6 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 7 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 8 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 9 1. 43 32
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 10 1. 43
33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 11 1. 43 34 Z MALOWANIE
I SZKLENIE 12 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 13 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 14 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 15 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 16
1. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 17 1. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 18 1. 46 34
B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 19 1. 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH
I PIEKARSKICH 20 1. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 21
1. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ
– 51 –
ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI
I MIĘCZAKI 22 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
METALI I RUD METALI 23 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 24 1. 47 21
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 25 1. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 26 1. 47
23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 27 1. 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW
CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 28
1. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
29 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
30 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 31 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 32 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 33 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 34 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 35 1. 56 29
Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 36 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 37 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 38
1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Poz. 215350. OPEN ARCHITEKCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000319059. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33731/8/329]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. OPEN ARCHITEKCI
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica CZECZOTA nr domu 10 nr lokalu 1 kod pocztowy 02-607 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI Z DN.24.11.2008 - NOTARIUSZ KINGA
NAŁĘCZ, KN W WARSZAWIE, NR REP. A
14899/2008 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KOKOT 2. PRZEMYSŁAW WACŁAW 3. 71080403030 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. PARADOWSKI 2. PAWEŁ KAMIL 3. 73021500277 5. 34
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. MERMER 2. DANIEL ADAM
3. 74022102772 5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 51000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOKOT 2. PRZEMYSŁAW WACŁAW 3. 71080403030 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PARADOWSKI 2. PAWEŁ KAMIL
3. 73021500277 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. MERMER 2. DANIEL ADAM 3. 74022102772
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
2 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
3 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 4 1. 74 10 Z
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 5 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 6 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 7 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 8 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
10 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 11 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
12 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD
BUDOWĘ 13 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
14 1. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 15
1. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 16 1. 43 9 POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 17
1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 18 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 19 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 20
1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE
Poz. 215351. PARADIGM SPINE POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000319161. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33982/8/537]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. PARADIGM SPINE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica LWOWSKA nr domu 2A nr lokalu 29 kod pocztowy 00-658 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 25.11.2008
R., NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZCZY, REP. A NR
19148/2008 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ZACZENIUK 2. MACIEJ JERZY
3. 67111400097 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50000 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PRZY SKŁADANIU
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PREZES MOŻE
ZAWSZE DZIAŁAĆ JEDNOOSOBOWO, ZAŚ
KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DZIAŁA WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB
Z PROKURENTEM, JEŚLI TEN ZOSTANIE USTANOWIONY. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. ZACZENIUK 2. MACIEJ JERZY 3. 67111400097 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ZACZENIUK 2. MARIOLA 3. 68112610465
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 13
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 2 1. 26 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH,
SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO 3 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 4 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 5 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 6 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
LICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 7 1. 46
18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 8 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 9 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 10 1. 47 73 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 11 1. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 1. 49 39 Z POZOSTAŁY
TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 13 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 14 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 15 1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH
PRZEŁADUNKOWYCH 16 1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 17 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 18
1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 19 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 20 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 21 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 22 1. 73 1 REKLAMA 23 1. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 24 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 25 1. 77 39 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 26 1. 77 40
Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 27
1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW 28 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 29 1. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 30 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 31 1. 86
90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 32 1. 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ
OBIEKTÓW KULTURALNYCH
Poz. 215352. PATRIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS
0000319000.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[KR.XII NS-REJ.KRS/11710/8/130]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. PATRIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina RABKA-ZDRÓJ miejscowość
RABKA-ZDRÓJ 2. miejscowość RABKA-ZDRÓJ ulica POLNA nr domu 22 kod pocztowy 34-700 poczta RABKA-ZDRÓJ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 18 MARZEC 2008 R. KANCELARIA
NOTARIALNA W NOWYM TARGU - NOTARIUSZ
IZABELA GÓRNIK REP. A 2419/2008. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PECIORA 2. PAVELAS 5. 50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25000 ZŁ
6. NIE 2 1. SIMKUS 2. STANISLOVAS 5. 50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 25000 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
– 52 –
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI
SĄ: A. PREZES ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, B.
ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU (NIE
PEŁNIĄCY FUNKCJI PREZESA) ALBO CZŁONEK
ZARZĄDU (NIE BĘDĄCY PREZESEM) ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWERGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. PECIORA 2. PAVELAS 5. PREZES 6. NIE 2 1. SIMKUS 2. STANISLOVAS 5. WICEPREZES 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
2 1. 55 2 OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 3 1. 56 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 4 1. 56 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
5 1. 56 3 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 6 1. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 1. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE
8 1. 79 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI 9 1. 79 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
Poz. 215353. PEAK EURO PROMOTION - SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000319101. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/11922/8/455]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. PEAK EURO PROMOTION - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW
miejscowość RZESZÓW 2. miejscowość RZESZÓW
ulica HANASIEWICZA nr domu 19 nr lokalu 113
kod pocztowy 35-103 poczta RZESZÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.11.2008
R. REP. A NR 12475/2008, KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. ZAMKOWA 9, NOTARIUSZ BOHDAN ROJOWSKI Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BORCZYK 2. MAŁGORZATA 3. 73011105983 5. 100 UDZIAŁÓW PO
500,00 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST OBOWIĄZANY I UPRAWNIONY DO
PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MOŻE PROWADZIĆ BEZ UPRZEDNIEJ
UCHWAŁY ZARZĄDU SPRAWY NIE PRZEKRACZAJĄCE ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI.
ZA CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZAKRES UWAŻA SIĘ ROZPORZĄDZENIE PRAWEM
LUB PODJĘCIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTĘ 30.000 ZŁ (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY
ZŁOTYCH). W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KUCZMENDA 2. JADWIGA 3. 54020408681
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 18 20
Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 2 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 4 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 5 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 6 1. 47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 1. 47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH 8 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 9 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 10 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I MUZYCZNYCH 11 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 12
1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 13 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 14 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 15 1. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 16 1. 77 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO,
PŁYT CD, DVD ITP. 17 1. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 18 1. 85 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 19 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 20 1. 86 90
A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 21 1. 90
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 22 1. 90
02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 23
1. 93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH 24 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 25 1. 93 13
Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 26 1. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
27 1. 93 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI 28 1. 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ
KONDYCJI FIZYCZNEJ
Poz. 215354. „PIOMAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319196. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.12.2008.
[LU.XI NS-REJ.KRS/15071/8/34]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „PIOMAR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN
2. miejscowość LUBLIN ulica MICKIEWICZA
nr domu 89 kod pocztowy 20-466 poczta LUBLIN
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 29-10-2008 R. SPISANY PRZED NOTARIUSZ ALICJĄ DECZKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE REP. A 5083/2008. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. STAROPIĘTKA 2. MAREK
3. 66041814712 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WANICKI
2. PIOTR KAZIMIERZ 3. 65072813372 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE 2) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 3) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STAROPIĘTKA 2. MAREK 3. 66041814712 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
24 GRUDNIA 2008 R.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 2 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 3 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 4 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY
ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 5 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 6 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 7 1. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE
ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 8 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 9 1. 69 DZIAŁALNOŚĆ
PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE 10 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 11 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 12
1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 13 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 14 1. 81
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 15 1. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 16 1. 85 EDUKACJA 17 1. 91
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ 18 1. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 215355. PRASOS INVESMENT SPV SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000318382. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33316/8/288]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. PRASOS INVESMENT
SPV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica PIĘKNA nr domu 18 kod pocztowy 00-549 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 7835/2008 SPORZĄDZONY W DNIU 5 WRZEŚNIA 2008 ROKU PRZED NOTARIUSZEM MAŁGORZATĄ KĘDZIERSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY ZIMNEJ NR 2 LOK.
1 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. DELOITTE DORADZTWO PODATKOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 016598077 4. 0000001991 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEGO BĄDŹ
DWÓCH CZŁONKÓW, CZŁONKOWIE ZARZĄDU
LUB PROKURENT REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ INDYWIDUALNIE PRZED ORGANAMI WŁADZY I OSOBAMI TRZECIMI W SĄDZIE I POZA SĄDEM.
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA
SIĘ Z TRZECH LUB Z WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW, SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB TEŻ
CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ŻARSKI
2. PIOTR MARIA 3. 71101200334 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PASTERNAK 2. ROBERT
3. 71031800732 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
– 53 –
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 2 1. 11
PRODUKCJA NAPOJÓW 3 1. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 4 1. 22
PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW
SZTUCZNYCH 5 1. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 6 1. 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 7 1. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ
ELEKTRYCZNYCH 8 1. 28 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 1. 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 10 1. 31 PRODUKCJA MEBLI 11 1. 38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM,
PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 12 1. 41 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 13 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
14 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 15 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 16 1. 46 HANDEL
HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 17 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 18 1. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 19 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 20 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE
INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 21 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 22 1. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 23 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 24 1. 69
2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 25 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 26 1. 71
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 27
1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 28 1. 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA 29
1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 30 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 31 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI 32 1. 85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 33 1. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO
Poz. 215356. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„EWROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318886. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.12.2008.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/12977/8/136]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON 810737370 NIP
8521022511 3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE
„EWROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. nazwa rejestru RHB nr w rejestrze
4502 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WAŁBRZYSKI gmina
CZARNY BÓR miejscowość JACZKÓW 2. miejscowość JACZKÓW nr domu 66 kod pocztowy 58-379
poczta CZARNY BÓR kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
22.05.1995 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ
HELENĘ POSYNIAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W SZCZECINIE, REP. A NR 1243/1995 R. AKT
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NOTARIALNY Z DNIA 19.09.2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ MARIĘ OLSZEWSKĄ
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE,
ZMIANA § 3, § 6, § 18 UMOWY Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. „ALKA” SPÓŁKA
Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 810606827 4. 0000292541 5. 19.650 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.965.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 1966000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 1962000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO
JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. OLSZEWSKI 2. JACEK 3. 63021501934
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 UPRAWY
ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ 2 1. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA 3 1. 03 RYBACTWO 4 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 1. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 6 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 7 1. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 9 1. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 10 1. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 11 1. 56
1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 12 1. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 13 1. 49 50
TRANSPORT RUROCIĄGOWY 14 1. 50 TRANSPORT
WODNY 15 1. 52 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW 16
1. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 17 1. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 18 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 19 1. 52 29 A DZIAŁALNOŚĆ
MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 20 1. 52
29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 21 1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 22
1. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 23 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 24 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 25 1. 73 1 REKLAMA 26 1. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ
KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 27 1. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW 28 1. 17 22
Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA
DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH 29
1. 23 42 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH 30 1. 93 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 31
1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 32 1. 08 12
Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU
Poz. 215357. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH W BIELSKU PODLASKIM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000319267. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8875/8/652]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczo-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
ną odpowiedzialnością 3. PRZEDSIĘBIORSTWO
ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH W BIELSKU
PODLASKIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
PODLASKIE powiat BIELSKI gmina BIELSK PODLASKI miejscowość BIELSK PODLASKI 2. miejscowość BIELSK PODLASKI ulica SPORTOWA nr domu 4 kod pocztowy 17-100 poczta BIELSK PODLASKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.10.2008 R. W KN PAWŁA BŁASZCZAKA
W WARSZAWIE, REP. A NR 28251/2008 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 6. Sposób powstania
spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 14.10.2008 R. - AKT
KOMERCJALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO W KN PAWŁA BŁASZCZAKA W WARSZAWIE, REP. A NR 28251/2008 PRub. Podmioty,
z których powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH I MOSTOWYCH
W BIELSKU PODLASKIM 2. REJESTR KRS
3. 0000186411 5. 050506344 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SKARB PAŃSTWA - MINISTER SKARBU
PAŃSTWA 5. 30.000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500.000
(JEDEN MILION PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 1500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. 1. WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. PARFIENIUK 2. ROMAN 3. 54041407230 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 2 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 3 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
4 1. 35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE
W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE
DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 5 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 6 1. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215358. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO „BUDUS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000318993. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7588/8/802]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. REGON 002349072 NIP
9661252743 3. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE BUDOWNICTWA OGÓLNEGO „BUDUS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁOSTOCKI gmina JUCHNOWIEC KOŚCIELNY miejscowość HRYNIEWICZE 2. miejscowość HRYNIEWICZE kod pocztowy 15-601 poczta
BIAŁYSTOK 6 kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 1) 12.12.1990 R. W KN ALINY SIKORSKIEJ W BIAŁYMSTOKU, REP. NR 114/90 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2) 15.09.2008 R. W KN IGORA POPOWA
W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 5472/08 SKREŚLONO § 1 DO § 15, DODANO § 1 DO § 33 3) 28.11.2008
R. W KN IGORA POPOWA W BIAŁYMSTOKU, REP.
A NR 7135/08 ZMIENIONO § 6 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WALICKI 2. MIKOŁAJ
3. 47051802656 5. 1.200 (TYSIĄC DWIEŚCIE)
– 54 –
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000
(SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 60000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. - W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES
ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO-W PRZYPADKU POWOŁANIA WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM PREZES
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WALICKI 2. MIKOŁAJ 3. 47051802656 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 10
Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 2 1. 16
21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH
I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 3 1. 16
22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 4 1. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH
DLA BUDOWNICTWA 5 1. 16 24 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 6 1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA;
PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
7 1. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 8 1. 23 63 Z PRODUKCJA MASY
BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 9 1. 31 01
Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 10 1. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
MEBLI 11 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 12 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 13 1. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 14 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 15 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 16 1. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 17
1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 18 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 19
1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 20 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
21 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 22 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 23 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 24 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE
25 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 26
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI
I POKRYĆ DACHOWYCH 27 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 28 1. 46 12
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 29 1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 30 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 31 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 32 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 33 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 34 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 35 1. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 36 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 37 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 38 1. 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 39
1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 40
1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 41 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 42 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMA-
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 43 1. 81 21
Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 44 1. 81 22
Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 45 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 46 1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215359. REMBUD CONSTRUCTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000318800. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[KI.X NS-REJ.KRS/7646/8/817]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. REMBUD CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina CHĘCINY miejscowość CHĘCINY 2. miejscowość CHĘCINY ulica
JĘDRZEJOWSKA nr domu 17 kod pocztowy 26-060
poczta CHĘCINY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 11.09.2008 R. - REP. A 40925/2008,
NOTARIUSZ TOMASZ CYGAN, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE
133 LOK. 43 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. ŚLĘZAK 2. DARIUSZ 3. 76021212258
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 000,00
ZŁ 6. NIE 2 1. PORZUCEK 2. JERZY RYSZARD
3. 70040707133 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. PORZUCEK 2. JERZY RYSZARD
3. 70040707133 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. ŚLĘZAK 2. DARIUSZ 3. 76021212258 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 08 11
Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ
KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ
WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW 2 1. 08
12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 3 1. 08 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW 4 1. 08
92 Z WYDOBYWANIE TORFU 5 1. 08 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 1. 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 7 1. 14 12
Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ 8 1. 14 13
Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 9 1. 14 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY 10 1. 14 19
Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY 11 1. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 12 1. 16 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 13 1. 16 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH
14 1. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 15 1. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
DREWNIANYCH 16 1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA
WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 17 1. 20 51 Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH 18 1. 20
52 Z PRODUKCJA KLEJÓW 19 1. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 20 1. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH
21 1. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 22 1. 22
29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 23 1. 23 20 Z PRO-
24 GRUDNIA 2008 R.
DUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH 24 1. 23
31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI I PŁYTEK 25 1. 23 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY 26 1. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 27 1. 23 62
Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH
Z GIPSU 28 1. 23 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 29 1. 23 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ 30 1. 23 65
Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO
WŁÓKNEM 31 1. 23 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU
32 1. 23 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA 33 1. 23 91 Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH 34 1. 23 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 35 1. 25 11 Z PRODUKCJA
KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 36
1. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 37 1. 25 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 38 1. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 39 1. 25 30 Z PRODUKCJA
WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW
DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 40 1. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA
PROSZKÓW 41 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 42 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 43 1. 25 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW 44 1. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 45
1. 25 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH 46 1. 25 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
Z METALI 47 1. 25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW
Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 48 1. 25 94
Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 49 1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW
METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 50 1. 28 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH 51 1. 28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 52 1. 28 23 Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 53 1. 28 24
Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH 54 1. 28 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 55 1. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215360. „ROBSON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319252. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34030/8/292]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „ROBSON” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. PRYMASA TYSIĄCLECIA nr domu 40 kod pocztowy 01-242 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 13.11.2008 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE JOLANTĘ BUJALSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ
W WARSZAWIE, ZA REPERTORIUM A NR 5477/2008
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. BIENIEK 2. ROBERT 3. 72051217197 5. 42
UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 21 000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. BIENIEK 2. MIECZYSŁAW ADAM
3. 47070610656 5. 358 UDZIAŁY O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 179 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spół-
– 55 –
ki 1. 200000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU
LUB PROKURENT, LUB W WYPADKU ZARZĄDU
WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB
PROKURET SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BIENIEK 2. ROBERT 3. 72051217197 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 2 1. 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM
I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK
SUROWCÓW 3 1. 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 4 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 5 1. 43 ROBOTY
BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 6 1. 45 HANDEL
HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 7 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 8 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 9 1. 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 10 1. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 11 1. 55 ZAKWATEROWANIE 12 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM 13 1. 59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 14 1. 59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 15 1. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 16 1. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 17 1. 70 21 Z STOSUNKI
MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 18 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 19 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
20 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 21 1. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 22 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 23 1. 95 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 24 1. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 215361. „SCAI POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319135. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.12.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33898/8/163]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „SCAI POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. TAK 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
nr domu 62 kod pocztowy 00-322 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 31-10-2008 R., ANNA GLEGOŁA, KANCELARIA
NOTARIALNA LUIZA KWAŚNICKA NOTARIUSZ
ANNA GLEGOŁA NOTARIUSZ S.C. AL. UJAZDOWSKIE 47 LOK. 8, WARSZAWA REP. A NR 3231/2008
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. CONSULENZA AZIENDALE PER L`INFORMATICA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
SCAI - SOCIETA PER AZIONI 5. 144 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 144.000 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. T.S. CONSULTING S.A.S.DI SCIOLLA GIOVANNI E C. 5. 18 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI
18.000, - ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. KOŚNIK 2. MAREK
3. 67022612772 5. 18 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WYSOKOŚCI 18.000, - ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 180000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 18000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU UDZIELENIA
PROKURY - PROKURENT SAMIDZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. RANNISI
2. ANGELO 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. VANARA 2. ALBERTO 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. KOŚNIK 2. MAREK 3. 67022612772 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 3 1. 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 4 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
5 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
6 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 7 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 8 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 9 1. 73 1 REKLAMA 10 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 12 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TŁUMACZENIAMI 13 1. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 1. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 15 1. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 16 1. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 17 1. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 18
1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 19 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 20 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 21 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
Poz. 215362. ŚWIAT MEBLI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319115. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/11993/8/103]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. ŚWIAT MEBLI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat
KROŚNIEŃSKI gmina KROŚCIENKO WYŻNE miejscowość PUSTYNY 2. miejscowość PUSTYNY ulica KSIĘŻA nr domu 31 kod pocztowy 38-422 poczta PUSTYNY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 19 LISTOPADA 2008 R. - NOTARIUSZ JOLANTA ULIASZ, KANCELARIA NOTARIALNA W KROŚNIE, UL. CZAJKOWSKIEGO 5,
REP. A NR 11127/2008 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. KONDRACKI 2. GRZEGORZ
3. 68012113712 5. 401 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻ-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
DY, O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.100,00 ZŁ 6. NIE
2 1. KOŁODZIEJ 2. RAFAŁ EDWARD 3. 80011416214
5. 75 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOŁODZIEJ 2. RAFAŁ EDWARD 3. 80011416214 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SZAREK 2. SŁAWOMIR
KAROL 3. 82030601637 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 31 01
Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 2 1. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 3 1. 31 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW
4 1. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI
5 1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 6 1. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 7 1. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH 8 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 10
1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 11 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 12 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 13
1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 14
1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 15 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 16 1. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 17
1. 73 1 REKLAMA 18 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 19 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 20 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
Poz. 215363. TORUS CONSULTING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000318762. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33783/8/736]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. TORUS CONSULTING
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica E.OSMAŃCZYKA nr domu
8 nr lokalu 6 kod pocztowy 01-494 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. DATA AKTU NOTARIALNEGO - 15.10.2008
ASESOR NOTARIALNY ŻYWIA LIPIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA ŁĘCZYCKA UL.
MICKIEWICZA 22 LOK.4, 01-551 WARSZAWA
REPERTORIUM A 8184/2008 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. CYWIŃSKA 2. JOLANTA MARIA 3. 66050711868 5. 2040 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.020.000 ZŁOTYCH 6. NIE
2 1. PAWLAK 2. ARTUR BOGUMIŁ 3. 75012900611
– 56 –
5. 1960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
980.000 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 2000000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 2000000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST: 1) PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE LUB
2) WICEPREZES ZARZĄDU I CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. CYWIŃSKI 2. KRZYSZTOF JAROSŁAW
3. 64053012474 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. PAWLAK 2. ARTUR BOGUMIŁ 3. 75012900611
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 64 92
Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
2 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 3 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 6 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 7 1. 90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
8 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
Poz. 215364. UNIMEDIK E.B. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319190. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.12.2008.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24720/8/671]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. UNIMEDIK E.B.
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO
miejscowość PIASECZNO 2. miejscowość PIASECZNO ulica JANA PAWŁA II nr domu 41 kod
pocztowy 05-550 poczta PIASECZNO kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 13.11.2008 R.,
JULIA FERSTEN - ASESOR NOTARIALNY, ZASTĘPCA JAROSŁAWA PLUTY - NOTARIUSZA,
KANCELARIA NOTARIALNA JAROSŁAW PLUTA NOTARIUSZ, ULICA JANA PAWŁA II NR 10 W PIASECZNIE, REP. A NR 7655/2008. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BONDER 2. ELŻBIETA ŁUCJA 3. 67030413581 5. 50 W WYSOKOŚCI
ŁĄCZNEJ 50.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BONDER 2. ELŻBIETA ŁUCJA 3. 67030413581 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 20 13
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH
CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH 2 1. 20 14
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH
CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH 3 1. 20 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH
4 1. 21 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 5 1. 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH 6 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
I MEDYCZNYCH 7 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 8 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 1. 47
73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FAR-
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
MACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10 1. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH,
WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 1. 47
8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 12 1. 47
9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 13 1. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 14 1. 58 11 Z WYDAWANIE
KSIĄŻEK 15 1. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET 16
1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 17 1. 58 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 18 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 19 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 20 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 21 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 22 1. 71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 23 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 24 1. 72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 25 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
26 1. 73 1 REKLAMA 27 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 28 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 29 1. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW,
Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM
AUTORSKIM 30 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 31 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 32
1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 33 1. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 34 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 35 1. 85 60
Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
36 1. 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 37 1. 86 21
Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA 38 1. 86 22
Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 39
1. 86 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
40 1. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 41 1. 86 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO 42 1. 86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 43 1. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 44 1. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
45 1. 87 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ 46 1. 87 20 Z POMOC SPOŁECZNA
Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 47 1. 87 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB
W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 48 1. 87 90 Z POZOSTAŁA POMOC
SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 49 1. 88 10
Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 50 1. 88 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI 51 1. 88 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
powiat M. BYDGOSZCZ gmina M. BYDGOSZCZ
miejscowość BYDGOSZCZ 2. miejscowość
BYDGOSZCZ ulica ZBÓJNICKA nr domu 2 nr lokalu 46 kod pocztowy 85-793 poczta BYDGOSZCZ
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 24.10.2008 R., NOTARIUSZ MACIEJ MIELCAREK, KANCELARIA NOTARIALNA MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH OSŁAWSKI PRZY UL. KRASIŃSKIEGO 9/1 W BYDGOSZCZY, REP. A NR
17885/2008 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. STRZAŁKOWSKI 2. ALEKSANDER
JÓZEF 3. 71071116576 5. 100 UDZIAŁÓW 50.000 ZŁ
(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO (REPREZENTACJA SAMOISTNA)
LUB WICEPREZES ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM
ZARZĄDU LUB PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. STRZAŁKOWSKI 2. ALEKSANDER JÓZEF 3. 71071116576 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 86 10
Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 2 1. 86 21 Z PRAKTYKA
LEKARSKA OGÓLNA 3 1. 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA 4 1. 86 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA 5 1. 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA 6 1. 86 90
B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO
7 1. 86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 8 1. 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA 9 1. 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 10 1. 87 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA
OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ 11 1. 87 20 Z POMOC
SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB
Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 12 1. 87 30
Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 13 1. 87 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 14
1. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 1. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH,
WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 1. 47 75
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17 1. 47 41
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 18 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 19 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 20 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 21 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 22 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 23
1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 24 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
Poz. 215365. VIDDAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319111. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9427/8/516]
Poz. 215366. VSSG POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319167. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.12.2008.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/24955/8/841]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. VIDDAR SPÓŁKA
24 GRUDNIA 2008 R.
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczo-
– 57 –
ną odpowiedzialnością 3. VSSG POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica JÓZEFOWSKA nr domu 6 kod pocztowy 40-144 poczta KATOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. AKT ZAŁOŻYCIELSKI Z DNIA 7 LISTOPADA
2008 R., NOTARIUSZ TADEUSZ KAŁUSOWSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA TADEUSZA KAŁUSOWSKIEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM UL.
WAŁOWA 29, REPERTORIUM A NR 9476/2008
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. VSSG BIOMASA S.R.O. 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. UPRAWNIONYMI DO
REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. GODOJ 2. MARIUSZ 3. 78120812975 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. STELMACH 2. CZESŁAW
3. 61072709776 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 02 20
Z POZYSKIWANIE DREWNA 2 1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 3 1. 41
20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 4 1. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 5 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD,
METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
6 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH 7 1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW
I SAMOLOTÓW 8 1. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
9 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 10 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW
I PRODUKTÓW POCHODNYCH 11 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
12 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 13 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 15 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 16 1. 52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 17 1. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 18 1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 19 1. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 20 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 21 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 22 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 23
1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 24
1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WYKONYWANE NA ZLECENIE 25 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 26 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ
DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 27 1. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 28 1. 78
30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 29 1. 82 92
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215367. W-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319292. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[GL.X NS-REJ.KRS/13384/8/719]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. W-ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
GLIWICKI gmina PILCHOWICE miejscowość PILCHOWICE 2. miejscowość PILCHOWICE ulica GLIWICKA nr domu 3 kod pocztowy 44-145 poczta
PILCHOWICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA
03.10.2008 R., NOTARIUSZ IWONA SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH,
REP. „A” NR 9741/2008 ANEKS DO UMOWY
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 17.11.2008 R., NOTARIUSZ IWONA
SAMORZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W GLIWICACH, REP. „A” NR 11270/2008 - ZMIENIONO § 1 PKT 1 ORAZ § 1 PKT 2 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JONDERKO
2. ADAM ANDRZEJ 3. 72021913816 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00; -ZŁ
6. NIE 2 1. KONYSZ 2. TOMASZ ROBERT
3. 65020909454 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00; -ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY
JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KONYSZ 2. TOMASZ ROBERT
3. 65020909454 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 1. JONDERKO 2. ADAM ANDRZEJ 3. 72021913816
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 05 10 Z WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO 2 1. 05 20
Z WYDOBYWANIE WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) 3 1. 08 11 Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW 4 1. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU;
WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 5 1. 08 91 Z WYDOBYWANIE MINERAŁÓW DLA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO ORAZ DO PRODUKCJI NAWOZÓW
6 1. 08 92 Z WYDOBYWANIE TORFU 7 1. 08 93 Z WYDOBYWANIE SOLI 8 1. 08 99 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 1. 09 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ
ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO 10 1. 09
90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 11
1. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH
12 1. 16 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA
13 1. 16 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW
PODŁOGOWYCH 14 1. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 15 1. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 16 1. 16 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA,
SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 17 1. 18 11 Z DRUKOWANIE GAZET 18 1. 18
12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 19 1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 20 1. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 21 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 22 1. 19 10 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE
KOKSU 23 1. 19 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ 24 1. 20 11 Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH 25 1. 20 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW
I PIGMENTÓW 26 1. 20 13 Z PRODUKCJA POZO-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
STAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH 27 1. 20 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH 28 1. 20 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH 29 1. 20 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH
PODSTAWOWYCH 30 1. 20 17 Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH 31 1. 20 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW
I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH
32 1. 20 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS
USZCZELNIAJĄCYCH 33 1. 20 41 Z PRODUKCJA
MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH
I CZYSZCZĄCYCH 34 1. 20 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 35 1. 20
51 Z PRODUKCJA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
36 1. 20 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW 37 1. 20 53
Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH 38 1. 20
59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
39 1. 20 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH 40 1. 22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY,
RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 41 1. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 42 1. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 43 1. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 44 1. 23 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW
OGNIOTRWAŁYCH 45 1. 23 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY 46 1. 23 43 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH 47 1. 23 44 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH 48 1. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 49 1. 23 63 Z PRODUKCJA
MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ 50 1. 23
64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ 51 1. 23
65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO
WŁÓKNEM 52 1. 23 70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE
I WYKAŃCZANIE KAMIENIA 53 1. 23 91 Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH 54 1. 23 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH
SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 55 1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 56 1. 38 12
Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 57
1. 38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 58 1. 38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 59 1. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW
ZUŻYTYCH 60 1. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW
Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 61 1. 39 00
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 62 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 63 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 64 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 65 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 66 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 67 1. 43 21 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 68 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 69 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 70 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 71 1. 43 33
Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 72 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 73 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 74
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 75 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 76 1. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT,
SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO
I PÓŁPRODUKTÓW 77 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 78 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ-
– 58 –
MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 79 1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW
I SAMOLOTÓW 80 1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI,
ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO
I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 81 1. 46
16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY,
WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH 82 1. 46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 83
1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 84 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 85 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 86 1. 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 87 1. 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 88 1. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE,
BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 89 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 90 1. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 91 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
METALI I RUD METALI 92 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 93 1. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 94
1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 95 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 96 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 97 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
98 1. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI,
MIEJSKI I PODMIEJSKI 99 1. 49 39 Z POZOSTAŁY
TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 100 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 101 1. 58
14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH
PERIODYKÓW 102 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 103 1. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 104 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 105 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 106 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 107 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 108
1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 109 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 110 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 111 1. 73 12 C POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
112 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 113 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU
I OPINII PUBLICZNEJ
Poz. 215368. WIELKOPOLSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000319171. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 08.12.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23383/8/325]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. WIELKOPOLSKI FUN-
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DUSZ HIPOTECZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina
M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica MŁYŃSKA nr domu 12
A nr lokalu 5 kod pocztowy 61-730 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 30.10.2008 R., NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, OS.
NA MURAWIE 12, REPERTORIUM A NUMER
17881/2008. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. BOROWIAK 2. PIOTR 3. 67012806318
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,
- ZŁ 6. NIE 2 1. PERLIŃSKI 2. RADOSŁAW
3. 72011705117 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000, - ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY Z CZŁONKÓW
ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. BOROWIAK
2. PIOTR 3. 67012806318 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. PERLIŃSKI 2. RADOSŁAW 3. 72011705117
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 10
Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 2 1. 16
21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH
I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 3 1. 16
22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 4 1. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH
DLA BUDOWNICTWA 5 1. 16 24 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 6 1. 33 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 7 1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA
WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW
UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 8 1. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 1. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 10 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 11 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 12 1. 23 69
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU 13 1. 23 70 Z CIĘCIE,
FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA 14
1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 15 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 16
1. 25 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW 17
1. 30 1 PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI 18 1. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 19 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 20 1. 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 21 1. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 22 1. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 23 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 24 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 25 1. 43 91
Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 26 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 27 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 28 1. 43 22
Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 29 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 30
1. 43 31 Z TYNKOWANIE 31 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 32 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 33 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE
34 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 35
1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 36 1. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 37 1. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ-
24 GRUDNIA 2008 R.
SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 38
1. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA
NAMIOTOWE 39 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 40 1. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 41 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 42 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 43 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 44 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 45 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 46 1. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 47 1. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT
LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 48 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 49 1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
50 1. 50 10 Z TRANSPORT MORSKI I WODNY
PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI 51 1. 50 20 Z TRANSPORT MORSKI I WODNY PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 52 1. 52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW
W PORTACH MORSKICH. 53 1. 50 30 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI 54
1. 50 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY
TOWARÓW 55 1. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 56 1. 52 24
C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH
PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 57 1. 52 10
A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 58 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
59 1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI 60 1. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 61 1. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW
TURYSTYCZNYCH 62 1. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 63
1. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 64 1. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 65 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 66 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH 67 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 68 1. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI
FINANSOWYCH 69 1. 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW
WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 70
1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
71 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 72 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 73 1. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH
I KOLEI PODZIEMNEJ 74 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 75 1. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 76 1. 42
22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 77 1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 78 1. 42 99
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 79
1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 80 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 81 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE
NA ZLECENIE 82 1. 81 2 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW. 83 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM W BUDYNKACH 84 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 85
1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 86 1. 77 39 Z WYNAJEM
– 59 –
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 87 1. 77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU
WODNEGO 88 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
REKLAMOWYCH 89 1. 73 12 A POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 90 1. 73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 91
1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 92 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
93 1. 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE
ŚCIEKÓW 94 1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 95 1. 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 96 1. 38 21
Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ
NIEBEZPIECZNE 97 1. 38 22 Z PRZETWARZANIE
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 98 1. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 99 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 100
1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 101 1. 01 1 UPRAWY ROLNE INNE
NIŻ WIELOLETNIE
Poz. 215369. WIWENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319162. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34293/8/623]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. WIWENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica CIUPAGI nr domu 1 kod pocztowy
03-016 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02 GRUDNIA
2008 R. NOTARIUSZ BARBARA WRÓBLEWSKA
KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE,
AL.SOLIDARNOŚCI 53 LOK.24, 03-402 WARSZAWA REPERTORIUM A NR 13276/2008
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ
LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. LASEK 2. DARIUSZ TOMASZ 3. 72123005233
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000
ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. WILGA 2. ANDRZEJ JAROSŁAW 3. 69042610097 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 100000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. LASEK 2. DARIUSZ TOMASZ
3. 72123005233 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
2 1. WILGA 2. ANDRZEJ JAROSŁAW 3. 69042610097
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 3 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 4 1. 42 12
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 5 1. 42 13 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 6 1. 42
91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII WODNEJ 7 1. 42 99 Z ROBOTY
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 8 1. 42 21 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 9 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 10
1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 11 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 12 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 13 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 14 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 15 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 16 1. 43
31 Z TYNKOWANIE 17 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 18 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE
ŚCIAN 19 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 20
1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 21
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 22 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 23 1. 25 73
Z PRODUKCJA NARZĘDZI 24 1. 25 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW 25 1. 25 30 Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM
KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 26 1. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
27 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 28 1. 25 91
Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH 29
1. 25 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI 30
1. 25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU,
ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 31 1. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 32 1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 33
1. 25 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW 34 1. 32 99 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 35 1. 24 33 Z PRODUKCJA
WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO 36 1. 25
11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 37 1. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 38
1. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
39 1. 25 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 40 1. 25 61
Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE 41 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA
ELEMENTÓW METALOWYCH 42 1. 28 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM
SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH
I MOTOCYKLOWYCH 43 1. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 44 1. 28 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO 45 1. 28 13
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK 46 1. 28 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
KURKÓW I ZAWORÓW 47 1. 28 15 Z PRODUKCJA
ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 48 1. 28 21
Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW
PIECOWYCH 49 1. 28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 50 1. 28 25
Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ
CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 51 1. 26 11
Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
52 1. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 53 1. 27 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU
INSTALACYJNEGO 54 1. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 55 1. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 56 1. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 57 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 58 1. 77
12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 59 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻA-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
WA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 60
1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
61 1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 62 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 63 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 64 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 65 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 66 1. 71
12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 67
1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 68 1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 69 1. 81 22
Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 70 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE
Poz. 215370. WOLFCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319234. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/14103/8/619]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. WOLFCOM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARGARD SZCZECIŃSKI miejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI 2. miejscowość STARGARD SZCZECIŃSKI ulica ZBIGNIEWA HERBERTA nr domu 23 kod pocztowy 73-110
poczta STARGARD SZCZECIŃSKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 13.11.2008 R. NOTARIUSZ SYLWIA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA SYLWII GARDOCKIEJ W SZCZECINIE, REPERTORIUM A NR
3090/2008. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. NACKOWICZ 2. JERZY
3. 70120501653 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SCHULZE 2. HELMUTH MATTHIAS 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOSCI 10.000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. PRĘTKIEWICZ
2. SEBASTIAN CZESŁAW 3. 74031614231 5. 40
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁĄDANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI
SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY
CZŁONEK ZARZĄDU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. NACKOWICZ 2. JERZY
3. 70120501653 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 2 1. 25 2 PRODUKCJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
3 1. 25 3 PRODUKCJA WYTWORNIC PARY,
Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO
OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 4 1. 25 5 KUCIE,
PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE
METALI; METALURGIA PROSZKÓW 5 1. 25 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW
METALOWYCH 6 1. 25 7 PRODUKCJA WYROBÓW
NOŻOWNICZYCH, SZTUĆCÓW, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 7 1. 26 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH 8 1. 26 2 PRODUKCJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 9 1. 26 4 PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECH-
– 60 –
NEGO UŻYTKU 10 1. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH,
KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 11 1. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 12 1. 28
PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 1. 30 1 PRODUKCJA STATKÓW I ŁODZI 14 1. 30 9 PRODUKCJA
SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 15 1. 31 0 PRODUKCJA
MEBLI 16 1. 32 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO 17 1. 32 9 PRODUKCJA WYROBÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18 1. 33
1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ
19 1. 33 15 Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI 20 1. 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO
UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 21 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 22 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 23 1. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 24 1. 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 25 1. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 26 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
27 1. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 28
1. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 29 1. 50 TRANSPORT WODNY 30 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 31 1. 71 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 32 1. 72 BADANIA
NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE 33 1. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 34 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 35 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 36 1. 77
3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH
37 1. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 38 1. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 39 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 40 1. 33 20 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 41 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 42 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
Poz. 215371. „WS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000319140. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/14051/8/321]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. „WS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M.
SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość
SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica KLONOWICA nr domu 22 nr lokalu 5 kod pocztowy 71247 poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29 PAŹDZIERNIKA 2008 R.,
NOTARIUSZ JACEK SŁUŻEWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA W SZCZECINIE, REPERTORIUM
A NR 6270/2008 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. WARNAWSKI 2. SZYMON
3. 82112701237 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 50000,00 ZŁ
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. WARNAWSKI 2. SZYMON
3. 82112701237 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 1. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET
I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 1. 47 63
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO
PIENIĘŻNE 6 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 7 1. 74 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
8 1. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ
AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 9 1. 82 92
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 10
1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
11 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 12 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
h) Spółdzielnie
Poz. 215372. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MŁODOŚĆ”
W ŚWIEBODZICACH. KRS 0000319246. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.12.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12767/8/613]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. spółdzielnia 2. REGON 001004543 NIP 8842237149 3. SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „MŁODOŚĆ” W ŚWIEBODZICACH 4. nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze RSA-III-113 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W WAŁBRZYCHU 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI
gmina ŚWIEBODZICE miejscowość ŚWIEBODZICE
2. miejscowość ŚWIEBODZICE ulica PIŁSUDSKIEGO nr domu 19AB kod pocztowy 58-160 poczta
ŚWIEBODZICE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o statucie 1 1. 20.09.2008 R. UCHWALONO NOWE
BRZMIENIE STATUTU; 28.11.2008 R. ZMIENIONO:
§ 8 UST. 2.4 PKT.3, § 119 UST. 1, § 32 UST. 3,
SKREŚLONO: § 40, § 41 OTRZYMAŁ NR 40, § 42
NR 41, § 43 NR 42, § 44 NR 43, § 45 NR 44, § 46 NR
45, § 47 NR 46, § 48 NR 47, § 49 NR 48, § 50 NR 49,
§ 51 NR 50, § 52 NR 51, § 53 NR 52, § 54 NR 53, §
55 NR 54 I ZMIENIONO BRZMIENIE UST. 6, § 56
OTRZYMAŁ NR 55 I NADANO MU NOWE BRZMIENIE, ZMIENIONO: § 56, § 57, § 60 UST. 1, SKREŚLONO: § 63 UST. 1, § 65 UST. 1, § 72 UST. 1,
ZMIENIONO: § 65 UST. 3, ZMIENIONO: § 67, SKREŚLONO: § 71 UST. 1 PKT.3, § 74 PKT.1 I ZMIENIONO NUMERACJĘ PKT.2 NA 1, ZMIENIONO: § 80.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MŁYŃCZYK 2. JERZY 3. 55032814318
4. PREZES ZARZĄDU 5. NIE 2 1. SWOBODA 2. KRYSTYNA 3. 57041619681 4. ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU 5. NIE 3 1. CHLEBOWSKI 2. PRZEMYSŁAW
3. 70020613652 4. CZŁONEK ZARZĄDU 5. NIE
24 GRUDNIA 2008 R.
Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BLOCH 2. JULITA 3. 67012211383 2 1. SZCZUREK SURMA 2. ANNA 3. 79083006441 3 1. PIERZCHAŁA 2. BARTŁOMIEJ 3. 79051514491
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 1. 68 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 3 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 4 1. 68 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNYM RACHUNEK 5 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE
o) Fundacje
Poz. 215373. FUNDACJA „DZIEDZICTWO JANA
PAWŁA II”. KRS 0000318776. SĄD REJONOWY
W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[LU.XI NS-REJ.KRS/13171/8/993]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. fundacja 3. FUNDACJA „DZIEDZICTWO JANA PAWŁA II” 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo LUBELSKIE powiat KRAŚNICKI gmina KRAŚNIK miejscowość KRAŚNIK
2. miejscowość KRAŚNIK ulica NARUTOWICZA
nr domu 31 kod pocztowy 23-200 poczta KRAŚNIK
kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie
1 1. 12.09.2008 R.Z AUTOPOPRAWKAMI Z DNIA
13.11.2008 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 8. Organ sprawujący nadzór 1. MINISTER
WŁAŚCIWY DO SPRAW KULTURY I OCHRONY
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA ŁĄCZNIE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WIŚLIŃSKI
2. KRZYSZTOF 3. 60021205790 5. PREZES ZARZĄDU 2 1. KOWAL 2. KAROL 3. 83052202958
5. CZLONEK ZARZĄDU 3 1. GAŁKOWSKA 2. MARIOLA ANNA 3. 78080204166 5. CZŁONEK ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA FUNDATORÓW PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. BAB 2. ADAM PIOTR 3. 74123003891
2 1. RAK 2. ALEKSANDRA 3. 86051901767 3 1. CYBULAK 2. JAROSŁAW KRYSTIAN 3. 81072503613
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 2 1. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI 3 1. 58 19 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
4 1. 73 1 REKLAMA 5 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Rub. 3. Cel działania organizacji 1. 1)
UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O DZIEDZICTWIE
PONTYFIKATU JANA PAWŁA II, 2) PRACA WYCHOWAWCZA UKIERUNKOWANA NA KSZTAŁTOWANIE POSTAW ODPOWIEDZIALNOŚCI OBYWATELSKIEJ OPARTEJ NA WARTOŚCIACH GŁOSZONYCH PRZEZ JANA PAWŁA II, 3) WSPIERANIE
I PROMOWANIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ
INSPIROWANEJ PONTYFIKATEM JANA PAWŁA II.
Poz. 215374. FUNDACJA „POMPKA”. KRS
0000319122. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/29745/8/673]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. fundacja 3. FUNDACJA „POMPKA” 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
– 61 –
MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina
M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2. miejscowość WARSZAWA ulica ŁOWICKA nr domu 56 nr lokalu 4A kod pocztowy 00-531 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 16.08.2007 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 8. Organ sprawujący nadzór 1. MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. § 23 STATUTU
1.OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI
SKŁADA PREZES ZARZĄDU 2.OŚWIADCZENIA
WOLI W IMIENIU FUNDACJI RODZĄCE ZOBOWIĄZANIA FUNDACJI NA KWOTĘ POWYŻEJ 10.000, (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH SKŁADA DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES ZARZĄDU
3.FUNDACJĘ NA ZEWNĄTRZ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPOWAŻNIENI PRZEZ PREZESA ZARZĄDU. PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 1. ZDROJEWSKA 2. ANITA MARIA 3. 63060602807 5. PREZES
2 1. ZDROJEWSKA ŻYWIECKA 2. ANNA EMANUELA 3. 83091000087 3 1. SZOŁOWSKA JORDANOW
2. JULITA 3. 39052702424 5. CZŁONEK ZARZĄDU
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK, BROSZUR, ULOTEK 2 1. 58 14
Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW; WYDAWANIE PROGRAMÓW RADIOWYCH I TELEWIZYJNYCH 3 1. 58 19 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 4 1. 18 12 POZOSTAŁE DRUKOWANIE 5 1. 18 13 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 6 1. 18 20 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 7 1. 60 10
NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH
8 1. 60 20 NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH 9 1. 59 11 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 10 1. 59 13 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ
WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 11 1. 59
14 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 12 1. 90 01 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
13 1. 90 02 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 14
1. 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ TEATRÓW I SAL KONCERTOWYCH, GALERII I SALONÓW WYSTAWIENNICZYCH, DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY, ŚWIETLIC ORAZ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW KULTURALNYCH. Rub. 3. Cel działania organizacji 1. 1.UPOWSZECHNIANIE KULTURY, SZTUKI, EDUKACJI,
WYCHOWANIA I WSZECHSTRONNEGO ORGANIZOWANIA CZASU WOLNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH. 2.DZIAŁANIE NA RZECZ
ROZWOJU ARTYSTYCZNEGO UTALENTOWANYCH OSÓB. 3.DZIAŁANIE NA RZECZ POPRAWY
JAKOŚCI ŻYCIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ.
Poz. 215375. FUNDACJA „UBI ISOCIETAS,
IBI IUS”. KRS 0000319142. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33406/8/68]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. fundacja 3. FUNDACJA „UBI ISOCIETAS, IBI IUS” 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica LEKTYKARSKA nr domu 29 nr lokalu 9 kod pocztowy 01-687
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o statucie 1 1. 5 LISTOPADA 2008 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 8. Organ sprawujący nadzór
1. MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD FUNDACJI 2. 1.PREZES
ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO, 2.DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 3.CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK - DZIAŁAJĄCY
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ŁĄCZNIE W GRANICACH PEŁNOMOCNICTWA
UDZIELONEGO PEŁNOMOCNIKOWI, 4.DWAJ PEŁNOMOCNICY - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE W GRANICACH UDZIELONEGO PEŁNOMOCNICTWA. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. STRZEŻEK 2. JERZY GRZEGORZ 3. 61050903491
5. PREZES ZARZĄDU Rub. 2. Organ nadzoru
1 1. RADA FUNDACJI PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MŁODZIEJOWSKI 2. BRONISŁAW JULIUSZ 3. 48052803639 2 1. JABŁOŃSKI
2. KRZYSZTOF JAN 3. 45040502736 3 1. NOSARZEWSKI 2. MACIEJ MARIUSZ 3. 62020202273
4 1. KOCHAŃSKI 2. JERZY ZENON 3. 47050904175
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 58 11
Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 2 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
3 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 4 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 5 1. 63 12
Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
6 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC
RELATIONS) I KOMUNIKACJA 7 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA, EKSPERTYZY ORAZ RAPORTY POŚWIĘCONE POSZCZEGÓLNYM DZIEDZINOM PRAWA
ORAZ DZIEDZINOM ŻYCIA SPOŁECZNEGO, POLITYCZNEGO I GOSPODARCZEGO 8 1. 72 20 Z PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH 9 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII
PUBLICZNEJ 10 1. 73 12 B POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH DRUKOWANYCH 11 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE
REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH
(INTERNET) 12 1. 73 12 D POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W POZOSTAŁYCH MEDIACH 13 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 15 1. 94 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH Rub. 3. Cel
działania organizacji 1. 1.INSPIROWANIE, WSPOMAGANIE I PROMOWANIE INICJATYW NAUKOWYCH, OŚWIATOWYCH, LEGISLACYJNYCH, DOTYCZĄCYCH POLSKIEGO PRAWA. 2.DZIAŁANIE
NA RZECZ REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PAŃSTWA PRAWA, UPOWSZECHNIANIE I OCHRONA PRAW RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH W TYM PRAW KONSUMENTÓW. 3.ROZWÓJ I EUROPEIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU PRAWA.
Poz. 215376. FUNDACJA NA RZECZ SZTUKI
TAŃCA. KRS 0000319100. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33512/8/886]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. fundacja 3. FUNDACJA NA RZECZ SZTUKI TAŃCA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
MOLIERA nr domu 8 nr lokalu 60 kod pocztowy 00076 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. 23 PAŻDZIERNIK 2008 ROKU
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 8. Organ
sprawujący nadzór 1. MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. OŚWIADCZENIA WOLI
W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ: - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO-DWAJ WICEPREZESI
DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOCIOŁKOWSKA 2. BOŻENA 3. 41032701783 5. PREES ZARZĄDU 2 1. PIETKIEWICZ KRAŚKO 2. BARBARA 3. 36100301882
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
5. CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPREZES 3 1. ORŁOWSKA 2. IRENA 3. 42062801261 5. CZŁONEK
ZARZĄDU - WICEPREZES
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 59 12
Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 2 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
3 1. 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH
4 1. 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 5 1. 91 01 B DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW
6 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
7 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Rub. 3. Cel działania
organizacji 1. 1. ROZPOWSZECHNIANIE WŚRÓD
SPOŁECZNOŚCI POLSKIEJ WIEDZY O KULTURZE
TAŃCA KLASYCZNEGO, WSPÓŁCZESNEGO I LUDOWEGO WE WSZYSTKICH JEGO FORMACH.
2. ORGANIZOWANIE IMPREZ ARTYSTYCZNYCH
W ZAKRESIE KULTURY TANECZNEJ WE
WSZYSTKICH JEJ FORMACH. 3. TROSKA O WŁAŚCIWĄ RANGĘ I POZYCJĘ SPOŁECZNO ZAWODOWĄ ARTYSTÓW SZTUKI TAŃCA. 4. STWORZENIE ARCHIWUM SZTUKI TAŃCA. 5. ORGANIZACJA WARSZTATÓW SZKOLENIOWYCH. 6. INSPIRACJA I WYMIANA WIEDZY, DOŚWIADCZENIA. IDEI I INFORMACJI MIĘDZY ARTYSTAMI
A SPOŁECZNOŚCIĄ. 7. WSPÓŁPRACA Z ORGANAMI I INSTYTUCJAMI PAŃSTWOWYMI, SAMORZĄDOWYMI I INNYMI DLA REALIZACJI CELÓW
STATUTOWYCH.
p) Oddziały zagranicznych
przedsiębiorców
Poz. 215377. PAPAYA MAYA TOUR OPERATOR
SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE. KRS
0000319149. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE,
XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7354/8/33]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. oddział zagranicznego przedsiębiorcy 3. PAPAYA MAYA TOUR OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE
4. PAPAYA MAYA TOUR OPERATOR SOCIEDAD
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 5. PUBLICZNY
REJESTR HANDLOWY KARTA HANDLOWA NR
300466, NACZELNA DYREKCJA REJESTRÓW PUBLICZNYCH WŁASNOŚCI I HANDLU 6. PRAWO
MEKSYKAŃSKICH STANÓW ZJEDNOCZONYCH
8. NIE 9. NIE Rub. 2. Siedziba i adres oddziału
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica ALEJA KOŚCIUSZKI nr domu
10/12 nr lokalu 22 kod pocztowy 42-200 poczta
CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA 3. kraj MEKSYK jednostka podziału terytorialnego MIASTO MEKSYK
DYSTRYKT FEDERALNY miejscowość MEKSYK
ulica CALLE GELATI nr domu 55 nr lokalu kod
pocztowy C.P. 11850 poczta MEKSYK D.F.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy 1 1. ZARZĄD
2. REPREZENTOWANIE SPÓŁKI PRZED WSZELKIEGO RODZAJU SĄDAMI I WŁADZAMI WSZELKIEGO RODZAJU I KOMPETENCJI ORAZ PODEJMOWANIE WSZELKIEGO RODZAJU CZYNNOŚCI CYWILNYCH, HANDLOWYCH LUB KARNYCH W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI. REPREZENTOWANIE
ŁĄCZNE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. RODRIGUEZ QUINTERO 2. ADALBERTO 5. PREZES 2 1. GHIRGA 2. BARBARA 5. SKARBNIK Rub. 4. Osoby reprezentujące zagranicznego
przedsiębiorcę w oddziale 1 1. STRZELEC 2. EWA
GRAŻYNA 3. 61121905928
– 62 –
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ POLEGAJĄCA NA STAŁYM POŚREDNICZENIU W ZAWIERANIU UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG TURYSTYCZNYCH NA RZECZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 2 1. 79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POLEGAJĄCA NA WYKONYWANIU NA ZLECENIE
KLIENTA CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH I PRAWNYCH
ZWIĄZANYCH Z ZAWIERANIEM UMÓW O ŚWIADCZENIU USŁUG TURYSTYCZNYCH 3 1. 79 12 Z ORGANIZOWANIE IMPREZ TURYSTYCZNYCH WŁĄCZAJĄC WYCIECZKI TURYSTYCZNE Z KOMPLEKSOWYMI PROGRAMAMI IMPREZ, UWZGLĘDNIAJĄC
TRANSPORT, ZAKWATEROWANIE, WYŻYWIENIE,
ZWIEDZANIE MUZEÓW, MIEJSC HISTORYCZNYCH,
OGLĄDANIE WIDOWISK TEATRALNYCH, MUZYCZNYCH I SPORTOWYCH
p) Związki pracodawców
Poz. 215378. ZWIĄZEK PRACODAWCÓW ARCHITEKTÓW „LUCIDUS ORDO”. KRS 0000319263. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24766/8/361]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. związek pracodawców 3. ZWIĄZEK PRACODAWCÓW ARCHITEKTÓW
„LUCIDUS ORDO” 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ
miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ
ulica PROMIENISTA nr domu 78 kod pocztowy 60142 poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie 1 1. STATUT UCHWALONY DNIA
17.10.2008 R. 01.12.2008 R.: WYKREŚLONO ART.
6 I ZMIENIONO NUMERACJĘ KOLEJNYCH ARTYKUŁÓW. ZMIENIONO ART. 9. WYKREŚLONO ART.
10 I ZMIENIONO NUMERACJĘ KOLEJNYCH ARTYKUŁÓW. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD KRAJOWY ZWIĄZKU 2. DO
REPREZENTOWANIA ZWIĄZKU KONIECZNE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
ZWIĄZEK MOŻE TAKŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE PREZYDENT ZWIĄZKU. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. RYŻYŃSKI
2. WOJCIECH 3. 53121002118 5. PREZES ZARZĄDU
(PREZYDENT ZWIĄZKU) 2 1. DETKA 2. ANDRZEJ
3. 62042900294 5. CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. ŁOBOS
2. MACIEJ 3. 72100201371 5. CZŁONEK ZARZĄDU
Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA KRAJOWA ZWIĄZKU PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GĘSIAK 2. WOJCIECH 3. 54041303970 2 1. FRĄCZEK 2. PIOTR 3. 70051604331 3 1. WOLSKI
2. KRZYSZTOF 3. 56091002953 4 1. KOBYLAŃSKI
2. PAWEŁ 3. 58012702650 5 1. CHODOR 2. LESZEK
3. 55060105190
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 2 1. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET
3 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 4 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 5 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 6 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 8 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 9 1. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 10 1. 94 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW Rub. 3. Cel działania organizacji 1. CELEM
DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU JEST OCHRONA I REPREZENTOWANIE INTERESÓW PRACODAWCÓW BĘDĄCYCH ARCHITEKTAMI, BĄDŹ ICH ZATRUDNIAJĄCYCH, WSPIERANIE ROZWOJU I INTEGRACJI
PRZEDSIĘBIORCÓW ARCHITEKTÓW
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. Kolejne
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
b) Spółki jawne
Poz. 215379. ARTUR BIELIŃSKI I EUGENIUSZ
BRZUSZEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000100672. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14943/8/711]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
230350650 wpisać: 2. REGON 230350650 NIP
6151186000
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2008 okres 01.01.200231.12.2002 1 1. data złożenia 25.11.2008 okres
01.01.2003-31.12.2003 1 1. data złożenia 25.11.2008
okres 01.01.2004-31.12.2004 1 1. data złożenia
25.11.2008 okres 01.01.2005-31.12.2005 1 1. data złożenia 25.11.2008 okres 01.01.2006-31.12.2006 1 1. data
złożenia 25.11.2008 okres 01.01.2007-31.12.2007
1 3. 01.01.2002-31.12.2002 1 3. 01.01.2003-31.12.2003
1 3. 01.01.2004-31.12.2004 1 3. 01.01.2005-31.12.2005
1 3. 01.01.2006-31.12.2006 1 3. 01.01.2007-31.12.2007
Poz. 215380. BASTRA WEINDICH SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000147440. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25100/8/494]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.11.2008 R. ZMIANA DOTYCZY PAR. 2 UMOWY
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 50 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW MECHANICZNYCH 2 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
3 1. 51 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 4 1. 51 3 SPRZEDAŻ
HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU
5 1. 51 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 6 1. 51
5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ
ZŁOMU 7 1. 51 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN,
SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
8 1. 51 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
9 1. 52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10 1. 52 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 1. 52 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 1. 52 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 13
1. 72 1 DORADZTWO W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 14 1. 72 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 15 1. 72 3 PRZETWARZANIE
DANYCH 16 1. 72 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z BAZAMI DANYCH 17 1. 72 5 KONSERWACJA
I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH 18 1. 72 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ 19 1. 15
1 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH 20 1. 60
2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY 21 1. 63
1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 22 1. 63 2 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 23
1. 63 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
24 GRUDNIA 2008 R.
24 1. 63 4 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 25 1. 74 84 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 26 1. 74 4 REKLAMA 27 1. 71 1 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 28 1. 71 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH
ŚRODKÓW TRANSPORTU 29 1. 71 3 WYNAJEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 30 1. 65 23 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 31 1. 65 21 Z LEASING FINANSOWY 32 1. 50 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH wpisać: 33 1. 49 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI 34 1. 52
1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 35 1. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 36 1. 79 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 37 1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH
AGENCJI TRANSPORTOWYCH 38 1. 73 1 REKLAMA 39 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 40 1. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 41 1. 64
20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
42 1. 64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 43 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 44 1. 64
91 Z LEASING FINANSOWY 45 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 46 1. 45 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 47 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 48 1. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 49 1. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 50 1. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 51
1. 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 52 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 53 1. 46
6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 54 1. 46 76
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 55 1. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 56 1. 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 57 1. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 58 1. 62
0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 59
1. 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 60 1. 33 1 NAPRAWA
I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ 61 1. 10
1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA
ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA 62 1. 85
5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 63 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 64 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 65
1. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 66 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 67 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
68 1. 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
– 63 –
Poz. 215381. „BETA” PIOTR MOŻEJKO I SPÓŁKA”
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000277509. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.03.2007.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/14106/8/822]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 215382. BLACK-FISH SPÓŁKA JAWNA M.PRUSINOWSKI I WSPÓLNICY. KRS 0000281782. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.05.2007.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12850/8/586]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2008 okres ZA 2007
R. 1 3. ZA 2007 R.
Poz. 215383. „BOPOL” B.JUSZCZYK SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000092420. SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.02.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7809/8/938]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica WILGOWA
nr domu 65A kod pocztowy 42-271 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica MONIUSZKI nr domu 14 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.10.2008 R.
- ZMIENIONO PAR. 3
Poz. 215384. „CHEMIS” - RYSZARD KISZKA,
PIOTR KISZKA, BARBARA KISZKA, IWONA
KISZKA - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000097043. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24357/8/37]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.10.2008 okres 01.01.2004
- 31.12.2004 1 1. data złożenia 27.10.2008 okres
01.01.2005 - 31.12.2005 1 3. 01.01.2004 - 31.12.2004
1 3. 01.01.2005 -31.12.2005
Poz. 215385. COURAGE ANDRZEJ GAJER, JÓZEF WÓJCIK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000039562. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.09.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34245/8/820]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 215386. „DOMINO” SPÓŁKA JAWNA EUGENIUSZ
ŚWISZCZ, ZOFIA ŚWISZCZ. KRS 0000076000. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.01.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14168/8/550]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić:
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
3. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
„DOMINO” SPÓŁKA JAWNA EUGENIUSZ ŚWISZCZ,
ZOFIA ŚWISZCZ wpisać: 3. „DOMINO” SPÓŁKA
JAWNA EUGENIUSZ ŚWISZCZ, ZOFIA ŚWISZCZ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.10.2008 R,
ZMIENIONO: § 1, § 3, § 4.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. ŚWISZCZ 2. EUGENIUSZ 3. 56053005233) 5. TAK
wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 7. TAK wpisać: 7. NIE wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. ŚWISZCZ 2. ZOFIA MARIA 3. 57081310760)
5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. NIE wykreślić: 7. TAK wpisać: 7. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 2 1. 29 52
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA 3 1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 4 1. 51 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH 5 1. 52 48
G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 7 1. 63 12
C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
8 1. 63 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 9 1. 65 23
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 10 1. 71 21
Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO 11 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 12 1. 93 05
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 1. 74
40 Z REKLAMA 14 1. 45 41 Z TYNKOWANIE 15
1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 16 1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 17 1. 45 43
B SZTUKATORSTWO 18 1. 45 44 A MALOWANIE
19 1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
20 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK wpisać: 21 1. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 22 1. 28 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 23 1. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 24 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 25
1. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 26 1. 46
49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 27 1. 46 63
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE
ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 28 1. 46
73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 29 1. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB
I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 30 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 31 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 32 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE
I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 33 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 34
1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
35 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 36 1. 73 1 REKLAMA 37 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 38 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Poz. 215387. FIRMA JUBILERSKA KUBACCY
KANTOR WYMIANY WALUT SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000138881. SĄD REJONOWY W TORUNIU,
VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2002.
[TO.VII NS-REJ.KRS/8179/8/549]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.11.2007 ROKU, ZMIENIONO § 10 PKT
1 UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 215388. „FIRMA KLICH & KLICH” ZBIGNIEW
KLICH, WOJCIECH KLICH SPÓŁKA JAWNA ZAKŁAD
PRACY CHRONIONEJ. KRS 0000182556. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.12.2003.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13712/8/74]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ miejscowość SIENICZNO wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina OLKUSZ
miejscowość SIENICZNO wykreślić: 2. miejscowość SIENICZNO ulica ORZECHÓWKA nr domu 25
kod pocztowy 32-300 poczta OLKUSZ kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość SIENICZNO ulica ORZECHÓWKA nr domu 25 kod pocztowy 32-300 poczta
OLKUSZ kraj POLSKA
Poz. 215389. GALL-ICM, M. I I. MAJCHER, SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000133430. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.10.2002.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15114/8/412]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.11.2008 R., ZMIANA § § 4, 6 UMOWY SPÓŁKI ORAZ W DNIU 01.12.2008 UCHWALONO TEKST
JEDNOLITY.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 50 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW
MECHANICZNYCH 2 1. 50 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 3 1. 50 20
A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 4 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH
SKŁADOWISKACH 5 1. 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
6 1. 65 21 Z LEASING FINANSOWY 7 1. 65 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 8 1. 80
42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 9 1. 45 21
A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 10 1. 93 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 1. 70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI 12 1. 74 40 Z REKLAMA 13
1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 14
1. 26 82 Z PRODUKCJA WYROBÓW POZOSTAŁYCH Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
15 1. 29 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA 16 1. 50 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI
17 1. 50 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AK-
– 64 –
CESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 18
1. 50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 19
1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 20 1. 71
10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 21
1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 22 1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 23 1. 45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 24 1. 45
41 Z TYNKOWANIE 25 1. 45 42 Z ZAKŁADANIE
STOLARKI BUDOWLANEJ 26 1. 55 11 Z HOTELE
I MOTELE Z RESTAURACJAMI 27 1. 55 30 A RESTAURACJE 28 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 29 1. 55 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 30 1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
31 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 32 1. 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 33 1. 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 34 1. 93 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 35 1. 66 03
Z UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE 36 1. 67 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI wpisać: 37 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 38 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 39 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 40 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 41
1. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 42 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 43 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 44 1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 45 1. 47 30
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW
SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 46 1. 64 91
Z LEASING FINANSOWY 47 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 48 1. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 49 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 50 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 51 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 52 1. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 53 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 54 1. 41
20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 55 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 56 1. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 57
1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 58 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
59 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 60 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 61 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 62 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE
63 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 64
1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 65 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 66 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 67 1. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH)
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
I POLA NAMIOTOWE 68 1. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 69
1. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 70 1. 47 54 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 71 1. 65
12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE
ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 72 1. 66 21
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA
I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 73 1. 66
22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW
UBEZPIECZENIOWYCH 74 1. 66 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
Poz. 215390. „GOLD DROP” ZDANOWICZ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000160455. SĄD REJONOWY
W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.04.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8974/8/352]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica GEN. WŁ.
ANDERSA nr domu 40 kod pocztowy 15-113
poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość BIAŁYSTOK ulica CIOŁKOWSKIEGO
nr domu 167 kod pocztowy 15-516 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31.10.2008 R.
- ZMIANA PREAMBUŁY UMOWY SPÓŁKI, ZMIENIONO § 3, § 5
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 51 45 SPRZEDAŻ HURTOWA KOSMETYKÓW
2 1. 51 44 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO,
TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 3 1. 51 70
POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 4 1. 51 70
B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA wpisać: 5 1. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
6 1. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 7 1. 46
49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 8 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 9 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 215391. „HEMARPOL” BOGACCY SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000219543. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.10.2004.
[GL.X NS-REJ.KRS/13264/8/976]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. BOGACKI 2. PAWEŁ KRZYSZTOF
3. 75041908170) 5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać:
7. TAK wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. BOGACKI 2. MARIUSZ ZBIGNIEW 3. 73030908459) 5. TAK wpisać:
5. TAK wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić:
7. NIE wpisać: 7. TAK
Poz. 215392. HOTEL „PIETRAK” SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000195087. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2004.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24727/8/478]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2008 okres 2007 R.
1 3. 2007 R.
24 GRUDNIA 2008 R.
Poz. 215393. HURTOWNIA CENTRUM - PORCELANA SZKŁO SZTUĆCE - SMYŁA SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000088590. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25268/8/729]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1.SMYŁA 2.ROBERT TADEUSZ 3. 78100411271)
5. NIE wpisać: 5. TAK 6. TAK 7. TAK
Poz. 215394. „INTEROIL” SPÓŁKA JAWNA
KAMECCY - GALUBA. KRS 0000014090. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.05.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16061/8/784]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ANEKS Z DNIA 01.10.2008 R. DO UMOWY
SPÓŁKI JAWNEJ - ZMIANA § 7.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. KAMECKI 2. JACEK 3. 80061010055) 5. NIE wpisać: 5. TAK 6. NIE 7. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY
REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) 2. UPRAWNIONY
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST STANISŁAW KAMECKI wpisać: 2. KAŻDY WSPÓLNIK
Z OSOBNA JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KAMECKI 2. JACEK
3. 80061010055 2 1. GALUBA 2. BEATA KATARZYNA 3. 78110907461
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R. 31.12.2007 R.
Poz. 215395. ISS POLSKA SPÓŁKA JAWNA
MARIOLA PIOTROWSKA, MAREK PIOTROWSKI.
KRS 0000229040. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2005.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24826/8/178]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
140055567 NIP 5252327252 wykreślić: 3. ISS POLSKA SPÓŁKA JAWNA MARIOLA PIOTROWSKA,
ARTUR PASZCZAK, MAREK PIOTROWSKI wpisać:
3. ISS POLSKA SPÓŁKA JAWNA MARIOLA PIOTROWSKA, MAREK PIOTROWSKI
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27.10.2008 R.
- ZMIANIE ULEGAJĄ: WSTĘP, PAR. 2, PAR. 3, PAR.
4; USUNIĘTO: PAR. 10; ZMIENIONO NUMERACJĘ
NASTĘPNYCH PARAGRAFÓW, 19.11.2008 R.,
ZMIENIONO PAR. 1
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PASZCZAK 2. ARTUR 3. 68012301230 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. PASZCZAK 2. ARTUR 3. 68012301230
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 2 1. 18 13
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU wpisać: 3 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 5 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 6 1. 46 45
– 65 –
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 7 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 8 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 9 1. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 10 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 11 1. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
Poz. 215396. „KLON” MIROSŁAW GÓRSKI
I WSPÓLNICY - SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000162805. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 26.05.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12217/8/503]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 41 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 215397. KREDYT PLUS ŻEMŁO SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000279855. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.04.2007.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13923/8/998]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość LEGNICA ulica JAWORZYŃSKA
nr domu 14 kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LEGNICA ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy
59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA
Poz. 215398. LEWAL - POL DYBAŁA I WSPÓLNICY
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000078622. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.01.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22629/8/37]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość KRAKÓW ulica KRZYWDY nr domu
37 kod pocztowy 30-720 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
KRZYWDA nr domu 37 kod pocztowy 30-720 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20 LISTOPADA 2008 R.- ZMIANA § 3 UMOWY.
Poz. 215399. „MAKABA II” RYSZARD ZAUER,
KATARZYNA BLAWUSZ SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000196869. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.02.2004.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15348/8/181]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
230928712 wpisać: 2. REGON 230928712 NIP
6121638124
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNIA 20
LISTOPADA 2008 R. - ZMIANA TREŚCI § 10 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ GAZU PŁYNNEGO 2 1. 52
44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
3 1. 55 40 BARY 4 1. 55 30 A RESTAURACJE 5 1. 55
23 MOTEL 6 1. 52 25 SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH wpisać: 7 1. 46 71
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 8 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 10 1. 55 10
Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 11 1. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
13 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14
1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 15 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI
DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 16 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 17 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 18
1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Poz. 215400. „NIKO” SPÓŁKA JAWNA STAWECKI.
KRS 0000073524. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.12.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11610/8/29]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ZAKŁAD
USŁUGOWO PRODUKCYJNO-HANDLOWY „NIKO”
IMPORT - EXPORT, JOLANTA STAWECKA I JERZY
STAWECKI SPÓŁKA JAWNA wpisać: 3. „NIKO”
SPÓŁKA JAWNA STAWECKI
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat NOWOSOLSKI gmina NOWA SÓL miejscowość NOWA SÓL wpisać: 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat NOWOSOLSKI
gmina NOWE MIASTECZKO miejscowość GOŁASZYN wykreślić: 2. miejscowość NOWA SÓL
ulica KACZKOWSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 67-100 poczta NOWA SÓL kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość GOŁASZYN nr domu
41B kod pocztowy 67-124 poczta GOŁASZYN
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 06.11.2008 R.
- ZMIANA TREŚCI § 2; § 3; § 4.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
Poz. 215401. P.P.H.U. J&K „ROMSTOM” J. LECHOWSKA, I. LECHOWSKA SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000082042. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 15.01.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14720/8/664]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 26.10.2008 R. - ZMIENIONO § 2 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 2 1. 50 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH
3 1. 52 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
4 1. 50 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH 5 1. 52 74 Z NAPRAWA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
6 1. 71 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 7 1. 60 24
C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Z KIEROWCĄ 8 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI wpisać: 9 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10 1. 47
79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 11 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 12 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 13 1. 47 89
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 14 1. 93 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA 15 1. 47 64
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 1. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 17 1. 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 18 1. 45
31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 19 1. 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH 20 1. 45 32 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 21 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 22 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 23 1. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO 24 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 25 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 26 1. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 27 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 28 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 29
1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM
PRACOWNIKÓW 30 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 31
1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 32 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 33
1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 34 1. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.09.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R. 31.12.2007 R.
Poz. 215402. „PALO-PALO” SPÓŁKA JAWNA BARBARA FIG, TADEUSZ ROZBORSKI, EWA MOISAN, MARKUS RADEMACHER. KRS 0000086371. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33663/8/993]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „PALO-PALO” BARBARA FIG, EWA MOISAN, TADEUSZ ROZBORSKI SPÓŁKA JAWNA wpisać:
3. „PALO-PALO” SPÓŁKA JAWNA BARBARA
FIG, TADEUSZ ROZBORSKI, EWA MOISAN,
MARKUS RADEMACHER
– 66 –
Poz. 215403. „PIEKARNIA-CUKIERNIA” KRZYSZTOF I LESZEK NOWACZYK SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000093096. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24472/8/775]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.09.2008 okres 2007
ROK 1 3. 2007 ROK
Poz. 215404. „POLSTAL” A.NOCUŃ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000120047. SĄD REJONOWY
W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.06.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7904/8/34]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.11.2008 ROK - ZMIENIONO PAR. 5
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. JASIAK
2. MAGDALENA AGNIESZKA 3. 80041002069)
1. JASIAK wpisać: 1. ŚCIEBURA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 51 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI, RUD
METALI 2 1. 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SŁUŻBOWĄ wpisać:
3 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD
METALI 4 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
Poz. 215405. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
USŁUGOWO-REMONTOWE „MURBET” SPÓŁKA
JAWNA WOJCIECH JAŚKIEWICZ, ANNA ŚLIWIŃSKA. KRS 0000103558. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2002.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14259/8/731]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 215406. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
USŁUGOWE TOMAR - SPÓŁKA JAWNA LEWANDOWSKI M. LEWANDOWSKI Ł. LEWANDOWSKI T.
KRS 0000073765. SĄD REJONOWY W LUBLINIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.12.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/15104/8/91]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW UCHWAŁA NR 4 Z DNIA 03.12.2008 R. DO UMOWY
SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 10.12.2001 R. - ZMIANA §
7 UMOWY SPÓŁKI, ZŁOŻONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI,
Poz. 215407. PRZEDSIĘBIORSTWO MAKAMEX
E.Z KLIMEK SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000092400.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.02.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/21622/8/159]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.10.2008 R. - DODANIE § 9A
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215408. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „JĘDRZEJEWSCY” EDYTA JĘDRZEJEWSKA I ROBERT JĘDRZEJEWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000147721. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.01.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/21359/8/626]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
670817009 wpisać: 2. REGON 670817009 NIP
7991005142
Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „JĘDRZEJEWSCY” EDYTA JĘDRZEJEWSKA I ROBERT JĘDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ W DOBRUCIE
2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SZYDŁOWIECKI gmina OROŃSKO miejscowość DOBRUT 3. miejscowość DOBRUT kod pocztowy 26-505 poczta OROŃSKO kraj POLSKA
2 1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „JĘDRZEJEWSCY” EDYTA JĘDRZEJEWSKA I ROBERT
JĘDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ
W ŻERDZI 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina PRZYTYK miejscowość ŻERDŹ 3. miejscowość ŻERDŹ kod pocztowy 26-650 poczta PRZYTYK kraj POLSKA
3 1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „JĘDRZEJEWSCY” EDYTA JĘDRZEJEWSKA I ROBERT
JĘDRZEJEWSKI SPÓŁKA JAWNA ODDZIAŁ
W GRĘBENICACH 2. kraj POLSKA województwo
ŁÓDZKIE powiat OPOCZYŃSKI gmina ŻARNÓW
miejscowość GRĘBENICE 3. miejscowość GRĘBENICE kod pocztowy 26-330 poczta ŻARNÓW kraj
POLSKA wpisać: 4 1. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „JĘDRZEJEWSCY” EDYTA JĘDRZEJEWSKA I ROBERT JĘDRZEJEWSKI SPÓŁKA
JAWNA ODDZIAŁ W BARAKU 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SZYDŁOWIECKI
gmina SZYDŁOWIEC miejscowość BARAK 3. miejscowość BARAK nr domu 1 A kod pocztowy 26-500
poczta SZYDŁOWIEC kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28 LIPCA
2008 ROKU, ZMIENIONO PARAGRAF 2 I PARAGRAF 4 USTĘP 2 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW
MECHANICZNYCH 2 1. 50 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI
3 1. 50 30 A SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
4 1. 50 30 B SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH
5 1. 50 40 Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 6 1. 60 24 A TOWAROWY
TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 7 1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
8 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 9 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 10 1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 11 1. 51 70
B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 12 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 13 1. 52 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 1. 55 11 Z HOTELE
I MOTELE Z RESTAURACJAMI 15 1. 55 40 Z BARY
16 1. 55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 17 1. 50 10 A HURTOWA
SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW 18 1. 50 10 B DETALICZNA SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW wpisać: 19
1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MO-
24 GRUDNIA 2008 R.
TOCYKLI 20 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 21 1. 45
31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 22 1. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 23 1. 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH 24 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 25 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 26
1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZEPROWADZKAMI 27 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 28 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 29 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 30 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31
1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 32 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 33 1. 56 29
Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 34 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 35 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 36 1. 45
19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.07.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 2. 01.01.2007 R. 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 215409. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „WIT-POL-BIS” SPÓŁKA JAWNA
WITOLD CHOJAK, WŁODZIMIERZ HAJDUK,
URSZULA PASTUSZKA I JANUSZ PASTUSZKA.
KRS 0000074884. SĄD REJONOWY DLA
M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24811/8/852]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
671994699 wpisać: 2. REGON 671994699 NIP
7962344522
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 18.11.2008
R., ZMIANA PAR. 5
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 74
90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215410. ROMI M. OLSZEWSKI R. DRABIK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000203359. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.04.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33596/8/58]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica GÓRCZEWSKA
nr domu 122 A nr lokalu 9 kod pocztowy 01-460
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica KŁOBUCKA nr domu
10 kod pocztowy 02-699 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. ANEKS
DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTEJ W DNIU 31
MARCA 2004 ROKU W WARSZAWIE. ANEKS DO
UMOWY OBEJMUJE ZMIANĘ ADRESU I DOWO-
– 67 –
DU OSOBISTEGO MIKOŁAJA OLSZEWSKIEGO
I ZMIANĘ DOWODU OSOBISTEGO ROBERTA
DRABIKA
Poz. 215411. ROTERDAM J.GRADUS, A.PACHOŁ SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000183663. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.12.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/23004/8/855]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 215412. „TEXTRA-SPED” OTYLIA MATUSZAK, KATARZYNA SZCZUR SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000282533. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.06.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23690/8/746]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.11.2008 R. -ZMIENIONY § 5 -WYKREŚLONY
§ 9 -ZMIANA OZNACZENIA § 10 NA 9; -ZMIANA
OZNACZENIA § 11 NA 10 -ZMIANA OZNACZENIA
§ 12 NA 11 I NADANIE MU NOWEGO BRZMIENIA
-ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWYCH § §
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30 NA § § 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH. 2 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 3 1. 74 14
A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
4 1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
5 1. 52 12 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 1. 52
62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH
I TARGOWISKACH 7 1. 52 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 8 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU wpisać: 9 1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
Poz. 215413. „TRICITY” L. I K. ŻOŁNIERUK
R. I A. ZIELIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000076196. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.01.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16989/8/543]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 215414. „VENGA” M. CICHAWA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087999. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.02.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/18062/8/327]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R. 31.12.2007 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215415. ZAKŁAD INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNY SPÓŁKA JAWNA W. JEMIELITY T. SMOLIŃSKI. KRS 0000016845. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.06.2001.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8941/8/186]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.11.2008 R. ZMIENIONO § 2
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 28 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH 2 1. 28 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW
I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 3 1. 28
30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY (POZA KOTŁAMI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ) 4 1. 33 20
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH,
KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH,
NAWIGACYJNYCH 5 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY
ZIEMNE 6 1. 45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW
I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
7 1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 8 1. 45 21 C WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH
I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH
9 1. 45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
10 1. 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA
BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 11 1. 45 22 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 12 1. 45
25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ 13 1. 45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM 14
1. 45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI
STALOWYCH 15 1. 45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 16 1. 45 25
E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 17 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
18 1. 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH 19 1. 45 31
D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 20 1. 45 32 Z WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 21 1. 45
33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 22 1. 45
33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 23 1. 45 33 C WYKONYWANIE
INSTALACJI GAZOWYCH 24 1. 45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 25 1. 45 41 Z TYNKOWANIE 26 1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 27 1. 45 43
A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 28 1. 45 45 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 29 1. 45 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU
BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 30 1. 51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA
I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 31 1. 51 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 32
1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
33 1. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 34 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 35 1. 74 30
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE wpisać: 36
1. 25 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW
CENTRALNEGO OGRZEWANIA 37 1. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 38 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 39 1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 40 1. 33
19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 41 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 42 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 43 1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI
ROZDZIELCZYCH 44 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH 45 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 46 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
47 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 48 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW
I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 49
1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 50 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH,
GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 51 1. 43 29
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 52 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 53
1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
54 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 55 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 56 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 57 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 58 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 59 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 60 1. 46 13
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 61 1. 46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 62 1. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 63 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 64 1. 46 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 65 1. 46 47
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW
I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 66 1. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 67 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO
NICH 68 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 69 1. 46 71
Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 70 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 71 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 72
1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 73 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 74 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 75 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 76 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 77 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 78 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE
Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 79 1. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
80 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 81 1. 74 90
– 68 –
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 82 1. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 83 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 84 1. 77 39
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 85
1. 80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 86 1. 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 87 1. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO
I OGRODNICZEGO
Poz. 215416. ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY
SOFTRANS GÓRSCY SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000163239. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.05.2003.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23419/8/585]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 09.10.2008 R. DODANO PAR. 5A.
c) Spółki partnerskie
Poz. 215417. NOTARIUSZE WIESŁAWA RYDZKOWSKA I MARCIN RYDZKOWSKI SPÓŁKA PARTNERSKA. KRS 0000302667. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2008.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16926/8/414]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
d) Spółki komandytowe
Poz. 215418. CAPITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000290196. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.10.2007.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/15808/8/402]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. INVENO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. CAPITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GDYNIA ulica ALEJA ZWYCIĘSTWA nr domu 96/98 kod pocztowy 81-451
poczta GDYNIA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDYNIA ulica OLIWSKA nr domu 16D
nr lokalu 1 kod pocztowy 81-589 poczta GDYNIA
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. REP.
A NR 7246/2008 CEZARY PIETRASIK NOTARIUSZ
W GDAŃSKU UCHYLONO DOTYCHCZASOWE
BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ
I USTALONO NOWY TEKST UMOWY
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rub. 5. wykreślić: 1. 11 LAT wpisać: 1. CZAS
NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. INVENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. CAPITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wykreślić:
2 (dla pozycji: 1. ZAGÓRSKI 2. MARCIN ZYGMUNT 3. 62101306458) 11. 280.000,00 ZŁOTYCH
wpisać: 11. 5000 ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać:
12. NIE PRub. 1 1. 275.000 ZŁ 2. TAK wykreślić:
3 (dla pozycji: 1. BALICKI 2. ZDZISŁAW JÓZEF
3. 58052422499) 11. 30.000,00 ZŁOTYCH wpisać:
11. 5000 ZŁ wykreślić: 12. TAK wpisać: 12. NIE
PRub. 1 1. 25.000 ZŁ 2. TAK wykreślić:
4 1. DELCAMP LIMITED 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁOTYCH 11. 40.000,00 ZŁOTYCH 12. NIE PRub.
1 1. 40.000,00 ZŁOTYCH 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. INVENO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. CAPITIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPDOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 2 1. 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW 3 1. 65 21 Z LEASING FINANSOWY 4 1. 65
22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 5 1. 65 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE
POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 6 1. 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA
FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 1. 67 12 B ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI I ZBIORCZYM PORTFELEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 8 1. 70 11
Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 9 1. 70 12
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 10 1. 70 20 Z WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 11
1. 70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 12 1. 70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 13 1. 71 10
Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 14
1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW
TRANSPORTU LĄDOWEGO 15 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 16
1. 71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 17
1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 18 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 19 1. 72
21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 20 1. 72 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA 21 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH 22 1. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z BAZAMI DANYCH wpisać: 23 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 24 1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH,
WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 25 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 26 1. 62
01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 27 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 28 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 29 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 30 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 31 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 32 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 33 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 34 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 35 1. 64 20 Z DZIAŁAL-
24 GRUDNIA 2008 R.
NOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 36 1. 64 30
Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 37 1. 64
91 Z LEASING FINANSOWY 38 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 39
1. 66 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI 40 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 41 1. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 42 1. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 43 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 44 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 45 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 46
1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
Poz. 215419. DYNAMICS PR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000290647. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.10.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33927/8/616]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 19.11.2008
R., REPERTORIUM A NUMER 6300/2008, NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY ULICY WALECZNYCH 36 LOKAL 1A
W WARSZAWIE; ZMIENIONO: § 9 UST. 1, 2, 3, 4, 5
ORAZ § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 2 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
3 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM
SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 4 1. 71 WYNAJEM
MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 5 1. 72 INFORMATYKA 6 1. 74
13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
7 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 9 1. 74 40 Z REKLAMA
10 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 11 1. 74 8 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 80
EDUKACJA 13 1. 93 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
POZOSTAŁA wpisać: 14 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA 15 1. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 16 1. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 17 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 18 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 19 1. 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 20 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 21 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 22 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 23 1. 85 EDUKACJA 24 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
– 69 –
Poz. 215420. EINKAUFS-CENTER GALERIA
BALTYCKA G.M.B.H. & CO. KG SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000157281. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33989/8/344]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 2. 01.01.2007 R. 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 215421. KALINAUSKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000266331. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.10.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33350/8/166]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
140740228 wpisać: 2. REGON 140740228 NIP
9522008666
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica LUCERNY
nr domu 108 nr lokalu P.129 kod pocztowy 04-687
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica MRÓWCZA nr domu
243 kod pocztowy 04-697 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. ZMIANA
§ § 1, 2, 5, 7, 13, 14, 19, 23; TEKST JEDNOLITY
Z DN.23.10.2008 - ASESOR NOTARIALNY KATARZYA
TOWAREK, ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY UMECKIEJ, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 9008/2008;
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PRĘDKI
2. JACEK RYSZARD 3. 65091601253 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 50.000 ZŁ 11. 50.000 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 50.000 ZŁ 2. NIE 2 1. KALINAUSKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015280516 4. 0000137454 9. NIE wpisać:
3 1. KALINAUSKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015280516 4. 0000137454
8. NIE 9. TAK 10. 50.000 ZŁ 11. 50.000 ZŁ 12. NIE
4 1. PENTAD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
3. 140601700 4. 0000261233 8. NIE 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ) 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PROKURENT JEDNOOSOBOWO LUB ŁĄCZNIE Z KOMPLEMENTARIUSZEM. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO. KOMPLEMENTARIUSZ - KALINAUSKAS SP.
Z O.O. JEST REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD
JEDNOSOBOWO. ZARZĄD: 1. ALFONSO KALINAUSKAS 2. AGATA KALINAUSKAS 3. TOMASZ
WIAZOWSKI 4. GRZEGORZ GAŁĘZIA wpisać:
2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE, PRZY
CZYM KOMPLEMENTARIUSZ PENTAD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁA PRZEZ ZARZĄD W TEN SPOSÓB, ŻE PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM LUB DWUOSOBOWYM PREZES
LUB WICEPREZES REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZA SAMODZIELNIE, A PRZY ZARZĄDZIE
WIELOOSOBOWYM KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTOWANY JEST PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB
PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; AKTUALNIE DO ZARZĄDU POWOŁANO: ALFONSO KALINAUSKAS
MARIUSZ BABAROWSKI PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. KALINAUSKAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015280516 4. 0000137454 wpisać:
2 1. PENTAD INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA
3. 140601700 4. 0000261233
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. ALEKSANDROWSKI
2. MAREK ZBIGNIEW 3. 62042500074 4. PROKURA
SAMODZIELNA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.11.2008 okres ZA ROK
2007 1 3. ZA ROK 2007
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215422. TREE DEVELOPMENT GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - ŁÓDŹ
1 SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000301030. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.03.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/15646/8/682]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.09.2008 R. - REPERTORIUM A NR 7144/2008
NOTARIUSZ R.KANIECKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŁODZI- ZMIENIONO § 8 UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. KRASOWSKI 2. WOJCIECH 3. 80070102992)
5. NIE wpisać: 5. TAK 6. TAK 7. TAK
e) Spółki komandytowo-akcyjne
Poz. 215423. REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 10 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000257333. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33967/8/900]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica EMILII PLATER
nr domu 53 kod pocztowy 00-113 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica BONIFRATERSKA nr domu 17 kod
pocztowy 00-203 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 26.11.2008
ROKU PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE PIOTRA SKOWORODKO, ZA REPERTORIUM A NR
11484/2008, ZMIANIE ULEGŁ § 2
Poz. 215424. REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 16 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000257151. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.05.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33962/8/895]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica EMILII PLATER
nr domu 53 kod pocztowy 00-113 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica BONIFRATERSKA nr domu 17 kod
pocztowy 00-203 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 26.11.2008
ROKU PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE PIOTRA SKOWORODKO, ZA REPERTORIUM A NR
11510/2008 ZMIANA § 2
Poz. 215425. REF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4 SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS 0000255324. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.04.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33972/8/216]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
2. miejscowość WARSZAWA ulica EMILII PLATER
nr domu 53 kod pocztowy 00-113 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica BONIFRATERSKA nr domu 17 kod
pocztowy 00-203 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o statucie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 26.11.2008 R.
PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE PIOTRA
SKOWORODKO, ZA REPERTORIUM A NR 11457/2008,
ZMIANIE ULEGŁ § 2
f) Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością
Poz. 215426. „2 MEW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000314570. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2008.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9879/8/327]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KURACH 2. ARTUR 3. 76020410251 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CZIZMOWSKI
2. ADAM BOLESŁAW 3. 55011101718 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215427. 2 X 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000222061. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.11.2004.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/10983/8/711]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 215428. „3EF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000127234. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.08.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31753/8/631]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
Poz. 215429. 4VISION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228120. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.02.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33932/8/932]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. MACHULSKI 2. KRZYSZTOF HENRYK
3. 67111709295) 5. 1.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 110.000,00 PLN wpisać: 5. 700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.000 PLN wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. PIRGA 2. MARIA
3. 66021100981) 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 30.000,00 PLN wpisać: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 PLN wykreślić: 3 (dla pozycji: 1. PŁATEK 2. JAROSŁAW STA-
– 70 –
NISŁAW 3. 73092501199) 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 PLN wpisać: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 PLN
Poz. 215430. „ACT ADVANCED COSMETIC TECHNOLOGIES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000271561. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 10.01.2007.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12651/8/785]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BARTOSZYCKI gmina BARTOSZYCE miejscowość BARTOSZYCE wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
powiat M. ELBLĄG gmina M. ELBLĄG miejscowość ELBLĄG wykreślić: 2. miejscowość BARTOSZYCE ulica PIENIĘŻNEGO nr domu 10 kod pocztowy 11-200 poczta BARTOSZYCE kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ELBLĄG ulica KRÓLEWIECKA
nr domu 281 kod pocztowy 82-300 poczta ELBLĄG
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.10.2008
R.NOTARIUSZ ANNA MALENTA-ZDUŃCZUK,
KANCELARIA NOTARIALNA W ELBLĄGU REP. A
NR 4002/2008 ZMIENIONO: § 3
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. KORS 2. GEORGE) 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ wpisać: 5. 475
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500 ZŁ
Poz. 215431. ACTIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000272956. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 29.01.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31716/8/550]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 215432. „AFFINITY PETCARE POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289737. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34020/8/971]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2008 okres
17.11.2007 - 31.12.2007 1 3. 17.11.2007 - 31.12.2007
1 4. 17.11.2007 - 31.12.2007
Poz. 215433. AGENCJA ROZWOJU LOKALNEGO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000089796. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.02.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/11747/8/900]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 02.12.2008 R., ASESOR NOTARIALNY TYMOTEUSZ GRAJNER ZASTĘPCA NOTARIUSZA IWONY SAMORZEWSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 11827/2008 ZMIENIONO: PAR. 9 UST. 1, UST. 2
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. GMINA GLIWICE 3. 276255335) 5. 3266 UDZIA-
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.266.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 3.266 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.857.750,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4422000,00 ZŁ
wpisać: 1. 3869250,00 ZŁ
2. miejscowość KRAKÓW ulica SASKA nr domu 23
kod pocztowy 30-720 poczta KRAKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KRAKÓW ulica
KRZYWDA nr domu 37 kod pocztowy 30-720 poczta KRAKÓW kraj POLSKA
Poz. 215434. „AGRON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000231456. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.04.2005.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14461/8/46]
Poz. 215439. „ALFA-TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000205877. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.05.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16948/8/858]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. SAWCZYN 2. ŁUKASZ JAN 3. 85072005397
5. 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
750.000 ZŁ 6. TAK 2 (dla pozycji: 1. MATYSIK
2. BERNADETA ANNA 3. 56042508927) 5. 1.800
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900.000,00 ZŁ
wpisać: 5. 3.290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.645.000,00 ZŁ
Poz. 215435. AIG CAPITAL MANAGEMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000033692. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.08.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33335/8/529]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. HAZE 2. ARTUR 3. 67010121596 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215436. „AIR POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000103223. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.04.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24957/8/643]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica BUKOWSKA nr domu 285 kod pocztowy 60-185 poczta POZNAŃ kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
OS. BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 13 nr lokalu C kod pocztowy 60-681 poczta POZNAŃ kraj
POLSKA
Poz. 215437. „AKRYBIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210449. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.06.2004.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12441/8/262]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2008 okres 2006 R.
1 1. data złożenia 10.10.2008 okres 2007 R.
1 4. 2006 R. 1 4. 2007 R.
Poz. 215438. ALBI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000276503. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.03.2007.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22875/8/240]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
24 GRUDNIA 2008 R.
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
193042299 wpisać: 2. REGON 193042299 NIP
9570883811 wykreślić: 3. CENTRUM EDUKACJI
DOROSŁYCH „ALFA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „ALFA-TRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27 LISTOPAD 2008 R., REPERTORIUM A NR 26028/2008
KRYSTYNA BINKOWSKA NOTARIUSZ W GDAŃSKU ZMIENIONO § § 1 I 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. DABIŃSKA 2. BOŻENA GRAŻYNA 3. 68052502321)
1. DABIŃSKA wpisać: 1. KWIATKOWSKA wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
50.000,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 22 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 2 1. 22
2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA 3 1. 22 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 4 1. 30 0 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 5 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 6 1. 51
6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 7 1. 52 1 SPRZEDAŻ
DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 8 1. 52 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 9 1. 55 1 HOTELE 10 1. 55
2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI
I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 11 1. 55 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 12 1. 70 1 OBSŁUGA
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 13
1. 70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 14 1. 70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE 15 1. 72 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 16 1. 72
2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 17 1. 72 3 PRZETWARZANIE DANYCH 18 1. 72
4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
19 1. 72 5 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN
BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH 20
1. 72 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z INFORMATYKĄ 21 1. 74 5 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU 22
1. 80 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH
I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA wpisać: 23
1. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 24 1. 18 13
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 25 1. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 26 1. 18
20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW
INFORMACJI 27 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 28 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 29
1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 30
1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZEPROWADZKAMI 31 1. 50 10 Z TRANSPORT
MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI 32 1. 50 30
Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI 33 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 34 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 35 1. 55 30 Z POLA
KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZ-
– 71 –
DÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 36
1. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 37
1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 38 1. 56 10 B RUCHOME
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 39 1. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 40 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA
DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 41 1. 56 30
Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
42 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 43 1. 58 19
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 44
1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 45
1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 46 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
47 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
48 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 49 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 50 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 51 1. 63 99
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 52 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 53 1. 68 31 B POŚREDNICTWO
W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 54 1. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 55 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 56 1. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 57 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
58 1. 85 41 Z SZKOŁY POLICEALNE 59 1. 85 51
Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ
ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
60 1. 92 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI
LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI 61 1. 95
11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2008 okres 01.01.200531.12.2005 1 1. data złożenia 01.12.2008 okres
01.01.2006-31.12.2006 1 3. 01.01.2005-31.12.2005
1 3. 01.01.2006-31.12.2006 1 4. 01.01.2005-31.12.2005
1 4. 01.01.2006-31.12.2006
Poz. 215440. ALVARION-TADIPOL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000024725. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 03.07.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34327/8/81]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ATLASOWA
nr domu 23 kod pocztowy 02-437 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica JUTRZENKI nr domu 177 kod pocztowy 02-231 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 215441. AMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000042047. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.09.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22898/8/85]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. HIAB CORPORATION) 5. 1002 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.100,00 ZŁOTYCH
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 5. 20.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50100,00 ZŁ
wpisać: 1. 1000000,00 ZŁ
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215442. „ANDEAN MEDICINE CENTRE POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000195022. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.02.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16800/8/265]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.11.2008 okres
01.01.2006-31.12.2006 1 3. 01.01.2006-31.12.2006
1 4. 01.01.2006-31.12.2006
Poz. 215443. ANROM HOLDING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000091867. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.02.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6796/8/452]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.10.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
Poz. 215444. AP - GAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS
0000161519.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA
W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.05.2003.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22752/8/294]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. PIETROŃ 2. ZBIGNIEW JAN 3. 53020806970
5. 50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO
500,00 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA
PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. PIETROŃ
2. LECH ZYGMUNT 3. 85091703311 5. 50 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 500,00 ZŁ
(PIĘĆSET ZŁOTYCH) KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY
ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać: 3 1. AP7 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 120539246 4. 0000287918 5. 100 UDZIAŁÓW
O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 500 ZŁ KAŻDY
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT
TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. TAK
Poz. 215445. APT. EUROPEJSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000275473. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.03.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34181/8/399]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. SIMA 2. KRZYSZTOF 3. 58031002999
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MAZUREK 2. MICHAŁ 3. 79022804013 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. PILECKI 2. TOMASZ
3. 81120101330 4. PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 215446. ARBIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000211394. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19752/8/784]
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. POLAK 2. PIOTR PAWEŁ 3. 49082003459 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KRUPA 2. JERZY
RYSZARD 3. 50010303550 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. BUCZYŃSKI 2. ZBIGNIEW APOLINARY 3. 55072303030 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2008 okres 2007
1 1. data złożenia 12.11.2008 okres 2006 1 1. data
złożenia 12.11.2008 okres 2005 1 1. data złożenia
12.11.2008 okres 2004 1 3. 2007 1 3. 2006 1 3. 2005
1 3. 2004 1 4. 2007 1 4. 2006 1 4. 2005 1 4. 2004
Poz. 215450. „B & P SENATOR” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000221275. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.11.2004.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/13930/8/116]
Poz. 215447. „ARKA CORPORATION” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000073353. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16804/8/869]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JANIK 2. PIOTR 3. 75111607215 5. ZASTĘPCA
PREZESA ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WAJDLEJT
2. ZYGMUNT 3. 52022806278 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215448. ARMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000288205. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.09.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33621/8/907]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica WĄWOZOWA
nr domu 35 nr lokalu 4 kod pocztowy 02-798 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica WILHELMA ROENTGENA
nr domu 23 nr lokalu 10 kod pocztowy 02-781 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. ZARĘBIŃSKI 2. MACIEJ HUBERT 3. 66092600555)
5. 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.000
ZŁOTYCH wpisać: 5. 24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. MEDILOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 611324540 4. 0000014236
5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 3 1. ZIÓŁEK 2. ANDRZEJ
RYSZARD 3. 63072202792 5. 51 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.500 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GALEWICZ 2. MICHAŁ JAN 3. 66060400635
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ZIÓŁEK
2. ANDRZEJ RYSZARD 3. 63072202792 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215449. AUTO-START SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000120680. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.07.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27793/8/334]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
– 72 –
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2008 okres
1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007
1 3. 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007
1 4. 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007
Poz. 215451. BAKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000046714. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.09.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33852/8/473]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. WRÓBLEWSKI 2. JACEK ANTONI
3. 61052703334) 5. 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 17.500 ZŁOTYCH wpisać: 5. 52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE wykreślić: 2 1. WRÓBLEWSKI 2. ANTONI RYSZARD 3. 35091402376
5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 3 1. WRÓBLEWSKA 2. ALDONA 3. 33092003367 5. 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ 6. NIE 4 1. WRÓBLEWSKI 2. PRZEMYSŁAW JERZY 3. 63101502677
5. 34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.000,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 215452. BENASA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000281162. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.05.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/32738/8/65]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
140924201 NIP 5252395182
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 1 SIERPNIA 2008 R., REPERTORIUM A NR 8017/2008, SPORZĄDZONY
PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO PIOTRA
PRZYBYSZA, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA MAŁGORZATY NOWOSIELSKIEJ, PROWADZĄCEJ
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE
PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 23 LOK.2 ZMIANA:
§ 7, § 8
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. POZNAN HOLDINGS B.V.) 5. 500
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00
ZŁOTYCH wpisać: 5. 1.785 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 178.500,00 ZŁOTYCH wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. SAMILAND HOLDING B.V. 5. 315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ
wpisać: 1. 210000,00 ZŁ
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215453. „BERLIN GROUP DEVELOPMENT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000234399. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.05.2005.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24420/8/368]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 7 LISTOPADA 2008
R., REPERTORIUM A NUMER: 8764/2008, SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ ALEKSANDRA BŁAŻEJCZAK-ŻDŻARSKA, WITOLD
DUCZMAL S.C. W POZNANIU PRZEZ NOTARIUSZA WITOLDA DUCZMALA. ZMIANA UMOWY
SPÓŁKI: - W § 5 WYKREŚLA SIĘ PUNKT 3, - WYKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 12
I WSTAWIA NOWĄ, - WYKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 20 PUNKT 1 I 2 I WSTAWIA
NOWĄ, - W § 20 WYKREŚLA SIĘ PUNKT 4, - WYKREŚLA SIĘ DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ § 21
PUNKT 5 I WSTAWIA NOWĄ.
Poz. 215454. BEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000313859. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.09.2008.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14216/8/244]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WOJCIECHOWSKI 2. DOMINIK PAWEŁ 3. 80050709319
5. 130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
130.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. WOJCIECHOWSKI
2. KRZYSZTOF 3. 49050508793 5. 130 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 130.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 215455. BIURO OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI
„MODERATOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000015370. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.05.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9548/8/660]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.10.2008 R., REPERTORIUM A NR 18091/2008,
NOTARIUSZ - WOJCIECH OSŁAWSKI, KANCELARIA
NOTARIALNA MACIEJ MIELCAREK I WOJCIECH
OSŁAWSKI SPÓŁKA CYWILNA UL. KRASIŃSKIEGO
9/1, 85-008 BYDGOSZCZ, ZMIENIONO TREŚĆ §
3 UST. 1, § 5 POPRZEZ DODANIE UST. 3
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. GUDELL 2. ADAM ROBERT 3. 65092410335) 5. 270
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.350.000,00
ZŁ wpisać: 5. ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 370 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW - 1.850.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2000000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. TOCHMAN
2. JACEK WŁODZIMIERZ 3. 65073010051 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 215456. „BMK CENTRUM ELEKTROINSTALACJI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000158854. SĄD REJONOWY
KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.04.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/24292/8/215]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21
24 GRUDNIA 2008 R.
LIPCA 2008 R., AKT NOTARIALNY, REP. A NR
12275/2008, NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, UL. GLIWICKA 15 ZMIENIONO: PAR. 2 UST. 2, PAR. 2 UST.
3, PAR. 4, PAR. 5 UST. 1, PAR. 5 UST. 2, PAR. 6,
PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12,
PAR. 13 DODANO: PAR. 2 UST. 4, PAR. 5 UST. 3,
PAR. 5 UST. 4, PAR. 5 UST. 5, PAR. 5 UST. 6, PAR.
14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19,
PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23 05.11.2008 R.,
AKT NOTARIALNY REP. A NR 17798/2008 STANOWIĄCY SPROSTOWANIE AKTU NOTARIALNEGO
Z DNIA 21.07.2008 R., REP. A NR 12275/2008, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA GRAJNERA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KATOWICACH, UL. GLIWICKA 15 ZMIENIONO: PAR. 4, PAR. 5, PAR. 13 DODANO: PAR. 14,
PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR.
20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. STRAUSS 2. MAREK JERZY 3. 64060408998)
5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
100.000,00 ZŁ wpisać: 5. 199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.500 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 31 20 A PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ,
Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
2 1. 31 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ
I STEROWNICZEJ 3 1. 31 50 Z PRODUKCJA SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH 4 1. 31 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 1. 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 6 1. 60 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI
TRANSPORT LĄDOWY 7 1. 60 24 B TRANSPORT
DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 8 1. 74
84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 1. 65 23
Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 10 1. 74 20
A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA
BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO wpisać: 11 1. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 12 1. 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ 13 1. 27 31 Z PRODUKCJA KABLI
ŚWIATŁOWODOWYCH 14 1. 27 32 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI 15 1. 27 33
Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO 16
1. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 17 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 18 1. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 19 1. 45 11
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 20 1. 45
19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 21 1. 46 51
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 22
1. 47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 23 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO
I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 24 1. 49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 25
1. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
26 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
27 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 28 1. 62 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 29 1. 73 12 C POŚREDNIC-
– 73 –
TWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 30 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 31 1. 74
90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 32 1. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA
I BIURA KREDYTOWE 33 1. 95 11 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH 34 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 35 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 36 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
Poz. 215457. BPH PBK ZARZĄDZANIE FUNDUSZAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000185789. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.01.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34255/8/141]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica MARYNARSKA
nr domu 10 kod pocztowy 00-976 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica TOWAROWA nr domu 25A kod pocztowy 00-958 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 215458. „BRIGHTON TEC” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000124868. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.07.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33900/8/167]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-URSYNÓW miejscowość WARSZAWA wpisać:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica KŁOBUCKA
nr domu 23 kod pocztowy 02-699 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ŚNIADECKICH nr domu 10
kod pocztowy 00-656 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 215459. „BTS-TADAY-PANORAMA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000093911. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.02.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/13256/8/457]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2008 okres
01.01.2004 R.-31.12.2004 R. 1 1. data złożenia
02.12.2008 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.
1 1. data złożenia 02.12.2008 okres 01.01.2006 R.31.12.2006 R. 1 1. data złożenia 02.12.2008 okres
01.01.2007 R.-31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2004 R.31.12.2004 R. 1 3. 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.
1 3. 01.01.2006 R.-31.12.2006 R. 1 3. 01.01.2007 R.31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.
1 4. 01.01.2005 R.-31.12.2005 R. 1 4. 01.01.2006 R.31.12.2006 R. 1 4. 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215460. „BUTAMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210567. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.06.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33754/8/174]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STYCZYŃSKA 2. ISABELLA ANNA 3. 57093016108 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. JASIOŁEK 2. SEBASTIAN
PAWEŁ 3. 76051415739 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STYCZYŃSKA 2. ISABELLA ANNA 3. 57093016108
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. JASIOŁEK
2. SEBASTIAN PAWEŁ 3. 76051415739 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215461. BYDGOSKA FABRYKA NARZĘDZI
„BEFANA-VIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000042010. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.09.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/8958/8/314]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
001395532 wpisać: 2. REGON 001395532 NIP
5540233319
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 16.10.2008,
REP. A NR 10162/2008, PIOTR SKOWORODKO, KANCELARIA PIOTR SOROKA, MONIKA KĘDZIERSKA,
PIOTR SKOWORODKO, IGOR SOROKA NOTARIUSZE
- SPÓŁKA CYWILNA WARSZAWA -UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. „VIS-INWESTYCJE” SPÓŁKA AKCYJNA
3. 011836690) 5. 1247 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 124.700 ZŁ wpisać: 5. 6632 UDZIAŁY,
ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ 663.200, - PLN wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. „MEXPOL” AUSSENHANDELSGESELLSCHAFT M.B.H 5. 165
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ
6. NIE 3 1. DFM FELLENFABRIK DUDERSTADT
GMBH & CO.KG 5. 220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 163200,00 ZŁ
wpisać: 1. 663200,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2. PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY
JEDNOOSOBOWO-REPREZENTACJA SAMOISTNA. CZŁONEK ZARZĄDU - ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO I CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR WYKONAWCZY - REPREZENTACJA
ŁĄCZNA KAŻDEGO Z NICH Z PREZESEM ZARZĄDU - DYREKTOREM GENERALNYM LUB PROKURENTEM wpisać: 2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU
LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 28 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 2 1. 28 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE
METALI; METALURGIA PROSZKÓW 3 1. 28 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 4 1. 28 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 5 1. 51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ
W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB
OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 51 54 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ
SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 7 1. 52 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW META-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
LOWYCH, FARB I SZKŁA 8 1. 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 1. 52 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 10 1. 51 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 11 1. 51 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 12 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 13 1. 71 10
Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH wpisać: 14 1. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 15 1. 25 50
Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE, WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 16 1. 25
61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK
NA METALE 17 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 18 1. 46 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB
OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 19 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ
SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 20 1. 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA 21 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIE ŻYWNOŚCIOWYCH, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 22 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 23 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 24 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI
I RUD METALI 25 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI I DZIERŻAWIONYMI 26 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Poz. 215462. „C. HARTWIG TRANSPORT SERVICE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000128622. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.09.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/17317/8/959]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.11.2008 R., REPERTORIUM A NUMER 11360
NA ROK 2008 HANNA WAROŃSKA NOTARIUSZ
W GDYNI, KANCELARIA NOTARIALNA GDYNIA,
ZMIANA PAR. 7 I 8, DODANIE W PAR. 11 UST. 3
I UST. 4, ZMIANA PAR. 29 UST. 2.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. C. HARTWIG GDYNIA SPÓŁKA AKCYJNA
3. 190880396) 5. 740 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 74.000,00 ZŁ wpisać: 5. 7.872 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 787.200,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 74000,00 ZŁ
wpisać: 1. 787200,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD
SPÓŁKI) 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO
JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. wpisać: 2. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU
SPÓŁKI MOGĄ BYĆ SKŁADANE PRZEZ KAŻDEGO
Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSBOWO
Poz. 215463. CARGO HUB WARSZAWA-BIAŁA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000313522. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.09.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32638/8/964]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
141566778 NIP 5213499440
– 74 –
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. CARGO HUB WARSZAWA - BIAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BIAŁEJ PODLASKIEJ 2. kraj POLSKA województwo PODLASKIE
powiat BIALSKI gmina BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA 3. miejscowość BIAŁA
PODLASKA ulica NARUTOWICZA nr domu 2 kod
pocztowy 21-500 poczta BIAŁA PODLASKA kraj
POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KANCELARIA OBSŁUGI INWESTYCJI „ARIDA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 140649887 4. 0000261795 5. 360 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000 ZŁOTYCH 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. „IZOKOR BUDOWNICTWO”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 010191890) 5. 105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 10.500 ZŁOTYCH wpisać: 5. 3.750
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 375.000,00
ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 3 1. ZIENTARSKI 2. MIROSŁAW JÓZEF 3. 55022605212 5. 900
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90.000,00 ZŁ
6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ
wpisać: 1. 500000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. ZIENTARSKI 2. MIROSŁAW JÓZEF 3. 55022605212
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ZIENTARSKI
2. MIROSŁAW JÓZEF 3. 55022605212 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 215464. CASTELMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000268415. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.11.2006.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16786/8/138]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KALICKI 2. SŁAWOMIR TADEUSZ 3. 61112406557
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PIERNICKI 2. SŁAWOMIR 3. 73010304994 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KALICKI 2. TADEUSZ 3. 34052002970 wpisać: 2 1. KALICKI 2. SŁAWOMIR TADEUSZ 3. 61112406557
Poz. 215465. CAT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000024468. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34091/8/619]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 2. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007 1 4. 01.01.2007 31.12.2007
Poz. 215466. CATMAN POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000246584. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.12.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32513/8/216]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
2. miejscowość WARSZAWA ulica PODCHORĄŻYCH nr domu 8 nr lokalu 22 kod pocztowy 00-721
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. STANÓW ZJEDNOCZONYCH nr domu 51 kod pocztowy 04-028
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.11.2008 okres
01.01.2006 - 31.12.2006 1 1. data złożenia
13.11.2008 okres 01.01.2007 - 31.12.2007
1 3. 01.01.2006 - 31.12.2006 1 3. 01.01.2007 31.12.2007
Poz. 215467. CEDIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000313815. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.09.2008.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7439/8/497]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. RYNDZIEWICZ 2. MARIUSZ 3. 72080807190)
5. 200 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ wpisać: 5. 197 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 98.500,00 ZŁ wykreślić:
6. TAK wpisać: 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MATUSZAK 2. ROMAN 3. 52012604776
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215468. CENTRAL EUROPEAN REAL PROPERTY
POLAND 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000284686. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.07.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/30393/8/440]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ARMII LUDOWEJ nr domu 26 kod pocztowy 00-609 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica DOMANIEWSKA nr domu 50A
kod pocztowy 02-672 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 215469. CENTRUM HANDLOWE „SZOMBIERKI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000059214. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25087/8/768]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE PRZEZ INNĄ
SPÓŁKĘ 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĄPI NA ZASADZIE PRZENIESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ CENTRUM HANDLOWE „SZOMBIERKI” SP. Z O.O. NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ
„CONSULTING” SP. Z O.O., BEZ PODWYŻSZENIA
KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, 26.11.2008 R. UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW (AKT NOTARIALNY REP. A NR 12956/2008)
Poz. 215470. CENTRUM KARDIOLOGII SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213155. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.07.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24909/8/840]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
24 GRUDNIA 2008 R.
pozycji: 1. SYNGOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 240869887) 5. 10.400
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 520.000,00 ZŁ wpisać:
5. 20800 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1040000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2000000,00 ZŁ
Poz. 215471. CHEMAR RUROCIĄGI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000066707. SĄD REJONOWY W KIELCACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.11.2001.
[KI.X NS-REJ.KRS/8807/8/207]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ENPROVALVE GMBH 5. 18 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 175 000,00 ZŁ 6. TAK wpisać:
2 1. BABCOCK INDUSTRIEROHRLEITUNGSBAU
GMBH 5. 18 350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9 175 000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 215472. CHŁODNA 52/54 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000078133. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34020/8/971]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
016343986 wpisać: 2. REGON 016343986 NIP
5272307347
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. JONSSON
2. ANNA ELIZA 4. SAMODZIELNA
Poz. 215473. CNS SOLUTIONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000032888. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33961/8/494]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA § § 7, 9, 10, 15; DODANO § 15A;
TEKST JEDNOLITY Z DN.07.11.2008 - NOTARIUSZ
KRZYSZTOF KOSIORKIEWICZ, KN W WARSZAWIE, NR REP. A 5811/2008;
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 55 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI 2 1. 55 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI 3 1. 55 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE wpisać: 4 1. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 5 1. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
6 1. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 7 1. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
Poz. 215474. COALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000133607. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.10.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/13977/8/207]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. GRIZZLY MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO-
– 75 –
WIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. COALA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 20 LISTOPADA 2008 R., REPERTORIUM A NR 15190/2008, NOTARIUSZ JACEK KRZYSZTOF DALESZYŃSKI,
KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE; PARAGRAF 2 PARAGRAF 5
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 33 10 A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH I MEBLI MEDYCZNYCH 2 1. 35 43
Z PRODUKCJA WÓZKÓW INWALIDZKICH 3 1. 36
40 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO wpisać: 4 1. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH,
WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 5 1. 32 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO
Poz. 215475. „COIMPEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000099608. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.03.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33708/8/173]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA
2008 ROKU, REP. A NR 11137/2008, NOTARIUSZ
TAMARA JOANNA ŻURAKOWSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY ORDYNACKIEJ 9. ZMIANA BRZMIENIA: ART. 6 PKT 6.1
ORAZ ART. 7 PKT 7.4 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. RUOPPOLO 2. SALVATORE 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DANIELEWICZ 2. RYSZARD
3. 57052200414 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 2 1. 45 12
Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 3 1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 4 1. 45 21
G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 5 1. 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 6 1. 45 31
A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BUDYNKÓW I BUDOWLI 7 1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 8 1. 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 9 1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 10 1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 11 1. 60 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY 12
1. 63 11 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 13 1. 63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH
PRZEŁADUNKOWYCH 14 1. 63 12 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 15 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 16 1. 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 17 1. 65 21
Z LEASING FINANSOWY 18 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 19 1. 70 12 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 20 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 21 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 22 1. 74
20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO,
TECHNOLOGICZNEGO 23 1. 74 40 Z REKLAMA 24
1. 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 25 1. 60 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
SPECJALIZOWANYMI 26 1. 70 32 Z ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE wpisać: 27
1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 28 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 29 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE 30 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 31
1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 32
1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 33 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
34 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 35 1. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 36 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH;
ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI
(HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 37 1. 64 91
Z LEASING FINANSOWY 38 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 39 1. 64 99
Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 40 1. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 41 1. 64 20
Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 42
1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM
HOLDINGÓW FINANSOWYCH 43 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
Poz. 215476. COLUMBUS FACTORING SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000210993. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/15430/8/753]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. POMYKALSKI
2. PRZEMYSŁAW 3. 71082400370 wpisać: 2 1. SOBIESZUK 2. ANNA MAGDALENA 3. 76061201685
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2008 okres 2007
ROK 1 2. 2007 ROK 1 3. 2007 ROK
Poz. 215477. COMODO - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000112741. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.05.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/13296/8/741]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PASEK 2. ZYGMUNT FRANCISZEK 3. 57020817897
5. 11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 5.940,00; -ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. MOJŻYSZ 2. KONSTANCJUSZ MICHAŁ 3. 81092902919)
5. 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 9.180,00; -ZŁ wpisać: 5. 28 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.120,00; -ZŁ wykreślić:
3 (dla pozycji: 1. SZCZĘSNY 2. KRZYSZTOF RUDOLF 3. 79022515191) 5. 38 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20.520,00; -ZŁ wpisać: 5. 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
16.200,00; -ZŁ wykreślić: 4 1. DZIWISZ 2. HENRYK
ANDRZEJ 3. 57020801515 5. 11 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.940,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 5 1. KOSTECZKO 2. WITOLD ZENON
3. 62013003450 5. 28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.120,00; -ZŁ 6. NIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 215478. „CONCEPT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000279420. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12895/8/875]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „MATIK” SPÓŁKA AKCYJNA 3. 001352310
4. 0000213672 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 150.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
2 1. „MTM GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 120753063 4. 0000314327
5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 150.000
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PACURA
2. KRZYSZTOF 3. 64062509413 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2008 okres OD
01.01.2007 R DO 31.12.2007 R 1 3. OD 01.01.2007
R DO 31.12.2007 R 1 4. OD 01.01.2007 R DO
31.12.2007 R
Poz. 215479. „CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000076043. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
09.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25060/8/319]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ
SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE SPÓŁEK NASTĄPI NA ZASADZIE PRZENIESIENIA CAŁEGO MAJĄTKU
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, BEZ PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, 26.11.2008 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW (AKT NOTARIALNY REP. A NR 12960/2008)
Poz. 215480. CORONADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250390. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.02.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34179/8/286]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
Poz. 215481. „CPU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000167822. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.08.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/10662/8/365]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „CPU”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „CPU” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA PRAWNIE SKUTECZNYCH OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY SAMODZIELNIE JEST PREZES ZARZĄDU, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU,
– 76 –
ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. SZPIN 2. ANNA ZOFIA 3. 74042311848
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 14.05.2008 R.
- POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH, WYDZIAŁ X GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO O ROZWIĄZANIU
SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 623 § 3 K.S.H.,
SYGN.AKT GL.X NS-REJ.KRS 17917/07/562 3. LIKWIDATOR JEDNOOSOBOWO PRub. Dane likwidatorów 1 1. SZPIN 2. ANNA ZOFIA 3. 74042311848
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. 14.05.2008 R. - POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH, WYDZIAŁ X GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI NA
PODSTAWIE ART. 623 § 3 K.S.H., SYGN.AKT GL.X
NS-REJ.KRS 17917/07/562 2. ROZWIĄZANIE
Poz.
215482.
D.H.R
DRUK
HANDLOWY
I REKLAMOWY KONTAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000266242.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
19.10.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/15807/8/1]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.10.2008 okres
07.09.2006 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 215483. D&V PROPERTIES LTD. SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000143159. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.01.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33860/8/992]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PERQUY
2. WIM 4. SAMOISTNA wpisać: 2 1. RICHARDSON
2. RONALD FRANS 4. SAMOISTNA
Poz. 215484. „DAGO RATIONARIUM” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000172902. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.09.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32516/8/419]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 (dla pozycji: 1. GIERULA 2. MAŁGORZATA EWA
3. 71060506526) 1. GIERULA wpisać: 1. GIELECIŃSKA wykreślić: 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać:
5. CZŁONEK ZARZĄDU
Poz. 215485. „DAN- BUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000242995. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.10.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32596/8/987]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.11.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 215486. „DAREKON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000129761. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.09.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/15261/8/915]
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.08.2008 okres 01
STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 2005 1 4. 01
STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 2005
Poz. 215487. „DAX TRADING INVESTMENTS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000146752. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16105/8/563]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.10.2008 R., REP.
A NR 5360/2008 SPORZĄDZONY W KANCELARII
NOTARIALNEJ
NOTARIUSZA
WOJCIECHA
CHMIEL Z SIEDZIBĄ W KARTUZACH, PRZY UL.
KOŚCIUSZKI 20/01; -PAR. 6 - ZMIANA; -PAR. 7
UST. 1 - ZMIANA; -PAR. 8 - ZMIANA.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ŚWIERCZYŃSKA 2. MARIA DANUTA 3. 57012804485 5. 40
UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.000 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. SIERACKI 2. KONRAD
TADEUSZ 3. 82120705852 5. 460 UDZIAŁÓW PO
100,00 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4000,00 ZŁ wpisać: 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wpisać: 1 1. ZARZĄD PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MICHAŁOWSKA
SEKOSKY 2. ANNA 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 37 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU 2 1. 37 20 Z ZAGOSPODAROWANIE NIEMETALOWYCH ODPADÓW
I WYROBÓW WYBRAKOWANYCH 3 1. 40 10 WYTWARZANIE I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 4 1. 40 30 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)
5 1. 45 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 6 1. 45 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 7 1. 45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 8 1. 45
4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 9 1. 45 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ
OPERATORSKĄ 10 1. 50 10 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH 11 1. 50 20 A OBSŁUGA
I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 12
1. 50 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
POJAZDÓW MECHANICZNYCH 13 1. 50 40
Z SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 14 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 15 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA
REALIZOWANA NA ZLECENIE 16 1. 51 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH
ZWIERZĄT 17 1. 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU 18 1. 51 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 19 1. 51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU 20 1. 51
6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 21 1. 51 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 22 1. 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 23 1. 63 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 24 1. 63 30
D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA 25
24 GRUDNIA 2008 R.
1. 63 40 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH 26 1. 65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE 27 1. 67 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM 28 1. 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 29 1. 70 20 Z WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 30
1. 70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE
31 1. 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 32 1. 71 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH
ŚRODKÓW TRANSPORTU 33 1. 71 3 WYNAJEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 34 1. 71 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 35 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE
SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 36 1. 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 37
1. 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH 38 1. 72 40
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
39 1. 72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH
40 1. 72 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ 41 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 42 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 43 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 44 1. 74
14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
45 1. 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI 46 1. 74 30 Z BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 47 1. 74 40 Z REKLAMA 48
1. 74 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU 49 1. 74 60 Z DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA
I OCHRONIARSKA 50 1. 74 70 Z SPRZĄTANIE
I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 51 1. 74 8 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 52 1. 90 00 GOSPODARKA ŚCIEKAMI ORAZ WYWÓZ I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE 53 1. 92 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO 54 1. 92 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA 55
1. 92 3 INNA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA 56 1. 92 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI
INFORMACYJNYCH 57 1. 92 62 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 58 1. 92
72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 59 1. 93 04
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 60 1. 93 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 61 1. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 62 1. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 63 1. 35 30
Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ
WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 64 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 65 1. 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
66 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 67 1. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH
I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 68
1. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 69 1. 45 40 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO
NICH 70 1. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 71 1. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
72 1. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 73 1. 46
4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 74 1. 46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA
NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ 75 1. 46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 76 1. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 77 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 78 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 79 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 80 1. 52 10
MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWA-
– 77 –
RÓW 81 1. 52 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW 82
1. 52 29 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 83 1. 52 29
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH 84 1. 59 1 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO
I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 85 1. 62 01
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 86 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 87 1. 63
1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 88 1. 63 91 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI INFORMACYJNYCH 89 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 90 1. 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA
I FUNDUSZE EMERYTALNE 91 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 92 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
93 1. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 94 1. 71 20 BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 95 1. 73 1 REKLAMA 96
1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
97 1. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 98 1. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 99 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ZATRUDNIENIEM 100 1. 79 1 DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 101 1. 81 10
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
102 1. 81 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW 103 1. 82
1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ 104 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 105 1. 93 13
Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ 106 1. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM
107 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 108 1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 109 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215488. „DECORE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237162. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2005.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7680/8/695]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.12.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R. 31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 215489. DIAMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000105260. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.04.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/13301/8/948]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KUKOWKA 2. ROMUALD 3. 43111601935
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KINCER 2. HANNA ŁUCJA 3. 76032401265 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. KORYCIŃSKI 2. RAFAŁ
3. 68092007899 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
4 1. PILCH 2. EMILIA 3. 72070116369 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KUKOWKA 2. ROMUALD 3. 43111601935
Poz. 215490. „DKD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188644. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.01.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12217/8/503]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
970637835 wpisać: 2. REGON 970637835 NIP
9730465704
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 19.11.2008,
NOTARIUSZ ADRIANA MISKIEWICZ KANCELARIA
NOTARIALNA W ZIELONEJ GÓRZE, REPERTORIUM A NUMER 10244/2008, ZMIANA § 6 - DODANO PUNKTY H-P
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 26 82 PRODUKCJA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 2 1. 29 PRODUKCJA MASZYN, SPRZĘTU
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 3 1. 51 HANDEL
HURTOWY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI
I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI 4 1. 52 HANDEL
DETALICZNY ARTYKUŁAMI PRZEMYSŁOWYMI
I MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI 5 1. 74 USŁUGI
PROJEKTOWE 6 1. 45 ORGANIZACJA WYKONAWSTWA I WYKONAWSTWO WSZELKIEGO RODZAJU ROBÓT BUDOWLANYCH 7 1. 60 USŁUGI
TRANSPORTOWE 8 1. 63 USŁUGI SPEDYCYJNE
9 1. 71 USŁUGI POŚREDNICTWA HANDLOWEGO
10 1. 51 EKSPORT I IMPORT TOWARÓW 11 1. 74
EKSPORT I IMPORT USŁUG wpisać: 12 1. 23 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 1. 26 40
Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 14 1. 26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH 15
1. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 16
1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 17
1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 18 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
19 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 20 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 21
1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 22 1. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 23 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
24 1. 46 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA 25 1. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 26 1. 46 43 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 27 1. 46 45 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 28 1. 46 46
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 29 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 30 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 31 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 32 1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETA-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
LICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 33 1. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 1. 47 65
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 35 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 36 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 37
1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW
UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 38 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 39 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 40 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 41 1. 51 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW 42 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
PORTALI INTERNETOWYCH 43 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 44 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 45 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TŁUMACZENIAMI 46 1. 77 29 Z WYPOŻYCZANIE
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 47 1. 77 39
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 48 1. 82 92
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 49
1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
50 1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH
Poz. 215491. „DMZ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000087260. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/13365/8/478]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA
2008 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM
JOLANTĄ ZARECKĄ, PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W SZCZECINIE REP. A NR
7517/2008. ZMIANA § 7 I § 8 ORAZ UCHYLENIE
TREŚCI § § OD 10 DO 28 I ZASTĄPIENIE JEJ NOWĄ TREŚCIĄ ORAZ NUMERACJĄ TJ.: OD § § 10
DO 24
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. MOHR 2. ROLAND STEPHAN) 5. 16 (SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
10000,00 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać:
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
12.500,00 ZŁ wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. LIPIŃSKI
2. WALDEMAR 3. 63030306272) 5. 8 (OSIEM)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00
(PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ wykreślić: 3 1. KOŁTUNOWSKI 2. ANDRZEJ JERZY
3. 46051602532 5. 8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 800 (OSIEMSET) ZŁOTYCH
6. NIE 4 (dla pozycji: 1. CIEŚLAR 2. ZBIGNIEW
3. 53011701396) 5. 8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ wykreślić: 5 (dla pozycji: 1. WOŁOSZYN 2. KRZYSZTOF ANDRZEJ
3. 55101103958) 5. 8 (OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 25000,00 ZŁ
wpisać: 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WOŁOSZYN
– 78 –
2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. 55101103958 4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 2 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 3 1. 51 64
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH wpisać: 4 1. 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
5 1. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
6 1. 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 1. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN
I URZĄDZEŃ 8 1. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 9 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 10 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 11 1. 52
1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 12 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
13 1. 61 TELEKOMUNIKACJA 14 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ
DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 15 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 16
1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 17 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 18 1. 64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 19 1. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 20 1. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 21 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 22 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 23 1. 73
1 REKLAMA 24 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 25 1. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
26 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 27 1. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 28 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 29 1. 95 1 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU
KOMUNIKACYJNEGO 30 1. 95 21 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU
POWSZECHNEGO UŻYTKU
Poz. 215492. DORADCA ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000083744. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.01.2002.
[LU.XI NS-REJ.KRS/14638/8/92]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DORADCA ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPA FINANS-SERVIS wpisać:
3. DORADCA ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 14 LISTOPADA
2008 R.REP A NR 5226/2008 KRYSTYNA BUCHLIŃSKA NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA,
20-076 LUBLIN UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
51/10 ZMIENIONO: § 2 POPRZEZ NOWE BRZMIENIE; § 4 POPRZEZ NOWE BRZMIENIE; § 5 POPRZEZ NOWE BRZMIENIE; § 6 POPRZEZ NOWE
BRZMIENIE; § 7 POPRZEZ NOWE BRZMIENIE; § 9
POPRZEZ NOWE BRZMIENIE ZDANIA DRUGIEGO;
§ 10 UST. 1, 2, 3 I 4 POPRZEZ NOWE BRZMIENIE;
§ 10 UST 5 - WYKREŚLENIE; § 11 WYKREŚLENIE;
§ 14 POPRZEZ NOWE BRZMIENIE; § 15 POPRZEZ
NOWE BRZMIENIE; § 16 POPRZEZ NOWE BRZMIENIE; § 17 WYKREŚLENIE; § 18 WYKREŚLENIE; DOTYCHCZASOWA TREŚĆ; § 19-OKREŚLA SIĘ JAKO
§ 19 UST. 1; DO § 19 DODAJE SIĘ UST. 2; DO-
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
TYCHCZASOWA TREŚĆ § 22 OKREŚLA SIĘ JAKO
UST. 1; DO § 22 DODAJE SIĘ UST. 2; DO § 22 DODAJE SIĘ UST. 3; § 24 UST. 3-POPRZEZ NOWE
BRZMIENIE; DO § 24 DODAJE SIĘ UST. 4, 5 I 6; §
25-POPRZEZ NOWE BRZMIENIE; § 27-POPRZEZ
NOWE BRZMIENIE. W ZWIĄZKU Z WYKREŚLENIEM § 11, § 17 I § 18 UMOWY SPÓŁKI ZMIENIA
SIĘ NUMERACJĘ KOLEJNYCH PARAGRAFÓW.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. CZERWIŃSKI 2. STEFAN TADEUSZ 3. 52102601614 5. 67
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33.500,00
ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 210000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2. DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE
PREZES ZARZĄDU ORAZ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU. wpisać: 2. § 16 UMOWY SPÓŁKI:
1. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI
SĄ PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. CZŁONEK ZARZĄDU POSIADAJĄCY
UPRAWNIENIA BIEGŁEGO REWIDENTA UPOWAŻNIONY JEST JEDNAK DO SAMODZIELNEGO PODPISYWANIA OPINII I RAPORTÓW Z BADANIA
I PRZEGLĄDÓW SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
ORAZ EKSPERTYZ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
11.HARŁUKOWICZ 2.BOŻENA TERESA 3. 57120204564
5. CZŁONEK 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. WALA 2. FRANCISZEK KAZIMIERZ 3. 36112402032 wpisać: 2 1. MESSNER 2. ZBIGNIEW STEFAN 3. 29031303557
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 2 1. 74 12 Z USŁUGOWE PROWADZENIE
KSIĄG RACHUNKOWYCH I PODATKOWYCH
3 1. 74 12 Z PRZEGLĄDY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 4 1. 74 14 A EKSPERTYZY I OPINIE EKONOMICZNO-FINANSOWE 5 1. 74 12 Z DORADZTWO PODATKOWE 6 1. 74 14 A DORADZTWO
W ZAKRESIE ORGANIZACJI I INFORMATYZACJI
RACHUNKOWOŚCI 7 1. 74 84 B PROWADZENIE
POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO I LIKWIDACYJNEGO 8 1. 22 11 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA I SZKOLENIOWA W ZAKRESIE RACHUNKOWOŚCI wpisać: 9 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 10 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 11 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 12 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
13 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 14 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.11.2008 okres
01.07.2007 R. - 30.06.2008 R. 1 3. 01.07.2007 R. 30.06.2008 R. 1 4. 01.07.2007 R. - 30.06.2008 R.
Poz. 215493. DPI-ZCS POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000038084. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.09.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24190/8/312]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 (dla pozycji: 1. RYBCZYŃSKI 2. ANDRZEJ
3. 54102100070) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać:
5. CZŁONEK ZARZĄDU POWOŁANY PRZEZ FABRYKĘ SAMOCHODÓW OSOBOWYCH SPÓŁKA
AKCYJNA
24 GRUDNIA 2008 R.
Poz. 215494. „DRASZBA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000039053. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16266/8/991]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DRABAREK 2. STANISŁAW 3. 47020701014 wpisać: 2 1. SZUBERT
2. ROBERT WOJCIECH 3. 70112900411
Poz. 215495. DSV SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000050920. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33598/8/860]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 1. DSV SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W PRUSZKOWIE wpisać: 1. DSV
SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W OŁTARZEWIE wykreślić:
2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW wpisać: 2. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina OŻARÓW MAZOWIECKI miejscowość OŁTARZEW wykreślić: 3. miejscowość
PRUSZKÓW ulica 3-GO MAJA nr domu 8 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość OŁTARZEW ulica POŁUDNIOWA nr domu 2 kod pocztowy 05-850 poczta OŻARÓW MAZOWIECKI kraj POLSKA
Poz. 215496. „DUAL PROFIL PRODUCTION” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000084528. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.01.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14302/8/420]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
SKIERNIEWICE gmina NOWY KAWĘCZYN miejscowość NOWY KAWĘCZYN wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat ŻYRARDOWSKI gmina PUSZCZA MARIAŃSKA miejscowość KAMION wykreślić: 2. miejscowość NOWY
KAWĘCZYN kod pocztowy 96-115 poczta NOWY
KAWĘCZYN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
KAMION nr domu 28 A kod pocztowy 96-330 poczta PUSZCZA MARIAŃSKA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 14.11.2008
R., NOTARIUSZ MARIANNA FIJAŁKOWSKA, REPERTORIUM A NR 5038/2008 - ZMIENIONO §
3 UMOWY SPÓŁKI;
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KASPRZYK FIGINI 2. MAŁGORZATA TERESA
3. 62093004329 5. VICE-PREZES 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R. 31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 215497. „E - SERVICE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000026177. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.08.2001.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/10246/8/923]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
– 79 –
pozycji: 1. BOCZAR 2. JÓZEF 3. 48031902559)
5. ILOŚĆ - 60 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ - 3000, wpisać: 5. 54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
13.500,00 ZŁ wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. PASZCZYŃSKI 2. STANISŁAW 3. 50031904851) 5. ILOŚĆ
- 14 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ - 700, - wpisać: 5. 13
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.250,00 ZŁ
wykreślić: 3 (dla pozycji: 1. HAJDER 2. LUCJAN
3. 69040203251) 5. ILOŚĆ - 10 ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ - 500, - wpisać: 5. 9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.250,00 ZŁ wykreślić: 4 (dla pozycji:
1. UMPIROWICZ 2. SŁAWOMIR 3. 74111505356)
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6250 PLN
wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ROGOYSKI 2. TOMASZ 3. 73071500470 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. STRĘCIWILK 2. WIESŁAW 3. 66092407732) 5. PREZES ZARZĄDU
wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU 3 1. SZURLEJ
2. KRZYSZTOF 3. 84061508299 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 4 1. WARGACKI 2. MARIAN 3. 73011300494
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215498. „E.I.B. SYSTEMS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000090624. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 12.02.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33976/8/820]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2008 okres
01.05.2007 - 30.04.2008 1 3. 01.05.2007 - 30.04.2008
1 4. 01.05.2007 - 30.04.2008
Poz. 215499. EASTWAVE BUILDING COMPANY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000151604. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34160/8/356]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica JOLIOT-CURIE
nr domu 26 nr lokalu 19 kod pocztowy 02-646 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PUŁAWSKA nr domu 303
kod pocztowy 02-785 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 215500. ECO CAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000151195. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 11.02.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/13134/8/912]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 21.10.2008 R. NOTARIUSZ MAGDALENA KOROBOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 13469/2008-ZMIENIONO § 8.1,
§ 9 UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. GRAU BRZÓSKA 2. JUSTYNA MONIKA
3. 73122200308) 5. 300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 300.000,00 ZŁ wpisać: 5. 587
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 587.000
ZŁ wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. TWARDOWSKI
2. ZBIGNIEW IRENEUSZ 3. 70091701216) 5. 300
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000
ZŁ wpisać: 5. 587 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 587.000 ZŁ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 600000,00 ZŁ
wpisać: 1. 1174000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 574000,00 ZŁ
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215501. „EDIWAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000200858. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16522/8/406]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M.
ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina DŁUTÓW miejscowość PAWŁÓWEK wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica HIPOTECZNA nr domu 16 kod pocztowy 91-335 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość PAWŁÓWEK nr domu 4 kod pocztowy 95-081 poczta
DŁUTÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.10.2008
R., REPERTORIUM A NR 1595/2008, NOTARIUSZ
EWA SŁUGOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W ŁODZI, ZMIENIONO § 3, § 5 PKT 1
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SOKÓŁ
2. LILLA 3. 40011205548 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. NALEWAJEK 2. GRZEGORZ MICHAŁ 3. 81062407572 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 01 1 UPRAWY ROLNE; WARZYWNICTWO;
OGRODNICTWO 2 1. 01 2 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT 3 1. 01 3 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE
Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)
4 1. 01 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z UPRAWAMI ROLNYMI, Z CHOWEM I HODOWLĄ
ZWIERZĄT, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ 5 1. 02 0 LEŚNICTWO, ŁĄCZNIE
Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ 6 1. 15 1 PRODUKCJA, PRZETWÓRSTWO I KONSERWOWANIE MIĘSA I PRODUKTÓW MIĘSNYCH 7 1. 15 3 PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW 8 1. 15 4 PRODUKCJA
OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO 9 1. 15 5 WYTWARZANIE ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH 10 1. 15 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI
I PRODUKTÓW SKROBIOWYCH 11 1. 15 7 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT 12 1. 15
8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 13 1. 15 9 PRODUKCJA NAPOJÓW 14
1. 20 3 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH
I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 15 1. 20
4 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 16
1. 20 5 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA POZOSTAŁYCH; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I Z MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 17 1. 21 1 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ,
PAPIERU I TEKTURY 18 1. 21 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 19 1. 24 1 PRODUKCJA
PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW 20 1. 24 2 PRODUKCJA PESTYCYDÓW I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH 21 1. 24 3 PRODUKCJA
FARB I LAKIERÓW 22 1. 24 5 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW
KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 23 1. 24
6 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH 24 1. 26 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU 25 1. 26 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH 26 1. 28
1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 27 1. 28 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 28
1. 29 1 PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH,
SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 29 1. 29
3 PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 30 1. 36 1 PRODUKCJA MEBLI 31 1. 45
1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 32
1. 45 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄ-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
DOWA I WODNA 33 1. 45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 34 1. 45 4 WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 35
1. 45 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 36 1. 50
1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH 37
1. 50 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 38 1. 50 5 SPRZEDAŻ
DETALICZNA PALIW 39 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 40 1. 51 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH
ZWIERZĄT 41 1. 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU 42 1. 51 4 SPRZEDAŻ
HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
I OSOBISTEGO 43 1. 51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA
PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU 44 1. 51 6 SPRZEDAŻ
HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA 45 1. 51 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
HURTOWA 46 1. 52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 47 1. 52
2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 48 1. 52 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 49 1. 52 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 50 1. 52 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH 51 1. 52 6 HANDEL DETALICZNY
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 52 1. 55 1 HOTELE 53 1. 55
2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI
I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 54 1. 55 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 55 1. 55 4 BARY 56 1. 55
5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING 57 1. 60
1 TRANSPORT KOLEJOWY 58 1. 60 2 TRANSPORT
LĄDOWY POZOSTAŁY 59 1. 63 3 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 60 1. 63 4 DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 61
1. 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 62 1. 70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 63 1. 70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE wpisać: 64 1. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WYŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 65 1. 02 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE
DREWNA 66 1. 10 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW
Z MIĘSA 67 1. 10 3 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 68 1. 10 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO 69 1. 10 5 WYTWARZANIE WYROBÓW MLECZARSKICH 70 1. 10 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ,
SKROBI I WYROBÓW SKROBIOWYCH 71 1. 10
8 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH 72 1. 10 91 Z PRODUKCJA GOTOWYCH
PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 73 1. 11
PRODUKCJA NAPOJÓW 74 1. 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY
I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 75
1. 17 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 76 1. 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH 77 1. 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 78 1. 25 11 Z PRODUKCJA
KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 79 1. 25
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 80 1. 28 PRODUKCJA MASZYN
I URZĄDZEŃ GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 81 1. 28 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA
ROLNICTWA I LEŚNICTWA 82 1. 31 PRODUKCJA
MEBLI 83 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 84 1. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 85
1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 86 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 87 1. 45 HANDEL HURTOWY
I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI;
NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 88
1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN-
– 80 –
DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 89 1. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 90 1. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 91 1. 55 ZAKWATEROWANIE 92 1. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
93 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCIAMI 94 1. 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
REZERWACJI I DZIAŁALNOŚĆ Z NIĄ ZWIĄZANA
Poz. 215502. EF NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000280722. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.05.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33753/8/773]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. SPORTS PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 240281102
4. 0000263818 5. 68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 34.000 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać:
2 1. MAJCHROWICZ 2. MARCIN SEBASTIAN
3. 79051417831 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000,00 PLN 6. NIE 3 1. PAWŁOWSKI
2. ŁUKASZ 3. 81072516190 5. 28 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000,00 PLN 6. NIE
Poz. 215503. „EFIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000191263. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/30043/8/532]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. GNIADEK 2. ŁUCJA 3. 52021800525)
5. 37 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.125
ZŁOTYCH wpisać: 5. 74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 46.250,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 25000,00 ZŁ
wpisać: 1. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
Poz. 215504. EKO TEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000241968. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2005.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7678/8/582]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.12.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R. 31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 215505. „EKONOVA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000226289. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.01.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34210/8/852]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JĘDRYCHOWSKI 2. ZYGMUNT ANTONI
3. 35051902155 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. ŁAWNICZAK 2. WOJCIECH 3. 56091905454
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. ŁAWNICZAK
2. WOJCIECH 3. 56091905454
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. JĘDRYCHOWSKI
2. ZYGMUNT ANTONI 3. 35051902155 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 215506. „EL-KOMPLEKS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000292553. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.11.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14492/8/410]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica
KOŚCIELNA nr domu 6 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica
ŻÓŁKIEWSKIEGO nr domu 3 kod pocztowy 63-400
poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA
Poz. 215507. EL-POMIAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000092808. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.04.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16805/8/270]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KWIATKOWSKI 2. SŁAWOMIR STANISŁAW
3. 64102904437 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KWIATKOWSKI
2. SŁAWOMIR STANISŁAW 3. 64102904437
4. ŁĄCZNA WRAZ Z DRUGIM PROKURENTEM
Poz. 215508. „ELA-DEKOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000168408. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.07.2003.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7867/8/62]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica KRÓTKA
nr domu 44/46 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
CZĘSTOCHOWA ulica KATEDRALNA nr domu
7 kod pocztowy 42-202 poczta CZĘSTOCHOWA
kraj POLSKA
Poz. 215509. „ELEKTRONICZNE SYSTEMY SPRZEDAŻY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000028562. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.07.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20972/8/996]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SRIDHARA 2. MITTU 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. KRZYŻAK 2. TOMASZ 3. 74083111014
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
24 GRUDNIA 2008 R.
Poz. 215510. „ELTRACK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000188610. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33714/8/890]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. MIERZEJEWSKI 2. LESZEK 3. 42051202857
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. STRAWIŃSKI 2. WŁADYSŁAW 3. 49070802974 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215511. ELZO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000220555. SĄD
REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.10.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/8183/8/464]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2008 okres
01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 1 1. data złożenia
01.12.2008 okres 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
1 1. data złożenia 01.12.2008 okres 01.01.2006 R. 31.12.2006 R. 1 1. data złożenia 01.12.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2004 R. 31.12.2004 R. 1 3. 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R.
1 3. 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. 1 3. 01.01.2007 R.
- 31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
1 4. 01.01.2005 R. - 31.12.2005 R. 1 4. 01.01.2006 R.
- 31.12.2006 R. 1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 215512. „EMPIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000005327. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.04.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34235/8/499]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 30 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EMPIK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „EMPIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.09.2008 R., SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA DARIUSZA WIERZCHUCKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE
PRZY ULICY ZIMNEJ NR 2 LOK.23, REPERTORIUM
A NR 8310/2008, DOKONANO ZMIANY CAŁEJ
TREŚCI AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD
SPÓŁKI) 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, SPÓŁKĘ
REPREZENTUJE ZAWSZE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. wpisać: 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ
OSÓB, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZAWSZE DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 26 40 Z PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ 2 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY,
Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI 3 1. 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 4 1. 51 34
– 81 –
B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 5 1. 51 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 6 1. 51 36 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW
CUKIERNICZYCH 7 1. 51 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 8 1. 51
39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 9 1. 51 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PERFUM I KOSMETYKÓW 10 1. 51 47 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 11 1. 52 HANDEL
DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 12 1. 52 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 13 1. 52 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH
I CUKIERNICZYCH 14 1. 52 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 15 1. 52 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW TYTONIOWYCH 16 1. 52 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 17 1. 52 33 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH 18 1. 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA
DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 19 1. 52 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 20 1. 52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
21 1. 52 48 B SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU
OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO 22 1. 52 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK 23 1. 52 48 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 24 1. 52 50
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH 25 1. 52 62
B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ 26 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 27
1. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 28 1. 63 30 D DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH 29 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 30 1. 71 40
Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 31 1. 74 40 Z REKLAMA 32
1. 74 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 33
1. 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 34
1. 80 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 35 1. 92 13
Z PROJEKCJA FILMÓW 36 1. 92 31 E DZIAŁALNOŚĆ GALERII I OŚRODKÓW WYSTAWIENNICZYCH 37 1. 92 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW KULTURY wpisać: 38 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 39
1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
40 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 41 1. 59 13
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH 42 1. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 43 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 44 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 45 1. 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 46 1. 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 47 1. 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI 48 1. 85 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 49 1. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 50 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 51 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 52 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 53 1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 54 1. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 55 1. 52 MAGAZYNOWANIE
I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT 56 1. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 57 1. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH 58 1. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 59 1. 79 90
C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 60 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 61 1. 77 2 WYPOŻYCZANIE
I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 62 1. 73 1 REKLAMA 63 1. 74 20
Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 64 1. 59 14
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW 65 1. 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW
KULTURALNYCH 66 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 67 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 68 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 69 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 70 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH
(HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 71 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE
I PODAWANIE NAPOJÓW 72 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
Poz. 215513. „EMPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000044730. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.09.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25275/8/847]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. ZARYCHTA 2. EMILIA 3. 54053014088)
5. 8000 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z ARTUREM ZARYCHTA
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000 ZŁ wpisać:
5. 8000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
400.000 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. ZARYCHTA 2. ARTUR BRONISŁAW
3. 59100312670 5. 8000 UDZIAŁÓW PO 50,00 ZŁ
WE WSPÓŁWŁASNOŚCI ŁĄCZNEJ Z EMILIĄ ZARYCHTA O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 400.000 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ZARYCHTA 2. ARTUR BRONISŁAW 3. 59100312670
5. VICE PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215514. ENERGOSYSTEM RYBNIK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000168873. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.08.2003.
[GL.X NS-REJ.KRS/12998/8/179]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.10.2008 R., NOTARIUSZ JACEK OSTALECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU REP.
A NR 20006/2008 ZMIENIONO: PAR. 7 UST. 3,
PAR. 8, PAR. 9 UST. 3, PAR. 10 UST. 2, PAR. 14
UST. 3 LIT.F, PAR. 15 UST. 3 DODANO: PAR. 14
UST. 1 SKREŚLONO: PAR. 13 UST. 3 ZMIENIONO
NUMERACJĘ PAR. 14 UST. 1, 2 I 3 NA PAR. 14
UST. 2, 3, 4
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 215515. ENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000243508. SĄD
REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2005.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7386/8/798]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.10.2008 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. MARIACKA NR 37/2, REP. „A” NUMER
26011/2008 - ZMIANA PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 18 21 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH
2 1. 18 22 PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY
WIERZCHNIEJ 3 1. 18 22 A PRODUKCJA UBRAŃ
WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW, POZOSTAŁA 4 1. 18 22 B PRODUKCJA UBRAŃ
WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT, POZOSTAŁA 5 1. 18 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY 6 1. 18
24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 1. 19 30 A PRODUKCJA OBUWIA
Z WYŁĄCZENIEM SPORTOWEGO 8 1. 19 30 B PRODUKCJA OBUWIA SPORTOWEGO 9 1. 20 10
A PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 10
1. 20 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE IMPREGNOWANIA DREWNA 11 1. 20 30
Z PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 12 1. 20 40
Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 13
1. 20 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA,
SŁOMY I Z MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 14 1. 20 51 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA 15 1. 22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 16 1. 22 12 Z WYDAWANIE GAZET 17 1. 22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 18 1. 22 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH 19 1. 22 15
Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA 20
1. 22 21 Z DRUKOWANIE GAZET 21 1. 22 22
Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 22 1. 24 41
Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI
FARMACEUTYCZNYCH 23 1. 24 42 Z PRODUKCJA
LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 24
1. 28 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 25 1. 28 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 26
1. 29 11 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 27 1. 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28 1. 29 42 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY
I KONSERWACJI OBRABIAREK I POZOSTAŁYCH
NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU 29 1. 29 52 A PRODUKCJA MASZYN DLA
GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYŁĄCZENIEM
DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 30 1. 29 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN
DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA 31 1. 29 53
Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH
W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW 32 1. 31 10 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW, 33 1. 31 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY
I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY
ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ 34 1. 31 62
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 35 1. 33 10 A PRODUKCJA
SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO
– 82 –
ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI
MEDYCZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ 36 1. 51 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH 37 1. 33 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA,
NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WŁĄCZAJĄC CHIRURGICZNY 38 1. 45 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 39 1. 45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNOINŻYNIERSKICH 40 1. 37 10 Z PRZETWARZANIE
ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM
41 1. 37 20 Z PRZETWARZANIE ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC WYROBY WYBRAKOWANE 42 1. 40 22 Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ
PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 43
1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 44 1. 45 21 B WYKONYWANIE
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE
OBIEKTÓW MOSTOWYCH 45 1. 45 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH:
RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 46 1. 45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 47 1. 45 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH
48 1. 45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 49 1. 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW
PREFABRYKOWANYCH 50 1. 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 51
1. 45 23 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
DROGOWYCH 52 1. 45 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 53 1. 45 23 B ROBOTY
NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY
OBIEKTÓW SPORTOWYCH 54 1. 45 24 BUDOWA
OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 55 1. 45 25
A STAWIANIE RUSZTOWAŃ 56 1. 45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM 57 1. 45
25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 58 1. 45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH MURARSKICH 59 1. 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 60 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 61
1. 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH 62 1. 45 31
C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW 63
1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 64 1. 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 65 1. 45 33 WYKONYWANIE INSTALACJI
CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH
I GAZOWYCH 66 1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 67 1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 68 1. 45
33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 69
1. 45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 70 1. 45 41 Z TYNKOWANIE 71 1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 72 1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 73 1. 45
44 A MALOWANIE 74 1. 45 45 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 75 1. 45 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU
BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 76 1. 51 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW
ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW
DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW 77 1. 51 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD,
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 78
1. 51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH 79 1. 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW
I SAMOLOTÓW 80 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH
ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 81 1. 51 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 82
1. 51 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA 83
1. 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
84 1. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 85 1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 86 1. 51 56 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 87
1. 51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW
I ZŁOMU 88 1. 51 8 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 89 1. 51 81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 90 1. 51 82 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
91 1. 51 83 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA
PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN
DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH 92 1. 51 84
Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 93
1. 51 85 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH ORAZ MEBLI
BIUROWYCH 94 1. 51 86 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
CZĘŚCI ELEKTRONICZNYCH 95 1. 51 87 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I NAWIGACJI
96 1. 51 88 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN,
URZĄDZEŃ I NARZĘDZI ROLNICZYCH, WŁĄCZAJĄC SPRZEDAŻ CIĄGNIKÓW 97 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 98 1. 52 31
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 99 1. 52 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH 100 1. 52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ 101 1. 52 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 102 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 103 1. 52 62 B SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
104 1. 55 10 Z HOTELE 105 1. 55 30 A RESTAURACJE 106 1. 55 30 B PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
POZOSTAŁE 107 1. 55 40 Z BARY 108 1. 55 51
Z STOŁÓWKI 109 1. 55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE
I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 110 1. 60 24
A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 111 1. 60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 112 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 113 1. 63
12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
114 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 115
1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 116 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
117 1. 70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE 118 1. 70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 119 1. 70
32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA
ZLECENIE 120 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 121 1. 71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 122 1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
123 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 124 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 125 1. 72 10 Z DORADZTWO
W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 126
24 GRUDNIA 2008 R.
1. 72 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 127 1. 74 14 A DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 128 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 129
1. 74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 130 1. 74 85 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI
131 1. 74 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 132 1. 74 87
B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 133 1. 80
42 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 134 1. 80 42
B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE wpisać: 135 1. 14 13
Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 136 1. 14 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY 137
1. 14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY
I DODATKÓW DO ODZIEŻY 138 1. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 139 1. 15 20 Z PRODUKCJA OBUWIA 140 1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 141 1. 22 19
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY 142 1. 32 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO 143 1. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW
TARTACZNYCH 144 1. 16 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 145 1. 16 23
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA
146 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 147 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 148 1. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 149 1. 33
19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 150 1. 58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK 151 1. 58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) 152 1. 58 13 Z WYDAWANIE GAZET
153 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 154 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
I MUZYCZNYCH 155 1. 18 11 Z DRUKOWANIE GAZET 156 1. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 157 1. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 158 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA 159 1. 21 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH 160 1. 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 161
1. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 162 1. 25 61 Z OBRÓBKA
METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 163
1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 164 1. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 165 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 166 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH 167 1. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA
ORAZ BUDOWNICTWA 168 1. 28 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 169
1. 28 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH
W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW 170 1. 33 14 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
171 1. 26 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO 172 1. 31
01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 173 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
174 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 175 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 176 1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 177 1. 38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH 178 1. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 179
1. 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH
– 83 –
W SYSTEMIE SIECIOWYM 180 1. 35 23 Z HANDEL
PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
181 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 182 1. 42 12 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 183 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 184 1. 42 21
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 185
1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII
TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 186 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 187 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 188 1. 43
21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 189 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 190 1. 80 20
Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE
OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA 191
1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 192 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 193 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 194 1. 43 34
Z MALOWANIE I SZKLENIE 195 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 196 1. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT,
SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO
I PÓŁPRODUKTÓW 197 1. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 198 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 199 1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH,
STATKÓW I SAMOLOTÓW 200 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 201 1. 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 202 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 203 1. 46 74
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 204
1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 205 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 206 1. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 207
1. 46 62 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK
208 1. 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN
WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ
I WODNEJ 209 1. 46 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ
MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH
210 1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 211 1. 46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MEBLI BIUROWYCH 212 1. 46 66 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
BIUROWYCH 213 1. 46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO 214 1. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 215 1. 46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 216 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 217 1. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 218 1. 47
74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 219 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 220 1. 47 81 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW
TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
I TARGOWISKACH 221 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI,
NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 222 1. 47
82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 223 1. 47 89
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 224 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE
OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 225 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 226 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI
GASTRONOMICZNE 227 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 228 1. 56 29
Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 229 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 230 1. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 231
1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z PRZEPROWADZKAMI 232 1. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 233 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 234
1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 235 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 236 1. 42 91 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
WODNEJ 237 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 238 1. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 239
1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 240 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
241 1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 242 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 243 1. 77 39
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 244 1. 77
33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
245 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 246
1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
247 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 248 1. 58
21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE
GIER KOMPUTEROWYCH 249 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA 250 1. 02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM
251 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 252 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 253 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 254
1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 255 1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 256 1. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE
SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 257 1. 81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 258 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z TŁUMACZENIAMI 259 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 260 1. 82 19 Z WYKONYWANIE
FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA
261 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 262 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 263 1. 74 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 264 1. 77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 265 1. 82
91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 266 1. 80 30
Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA 267 1. 85
59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH 268 1. 85 32
A TECHNIKA 269 1. 85 32 B ZASADNICZE SZKOŁY
ZAWODOWE 270 1. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 271 1. 85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
272 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 273 1. 45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 274 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 275 1. 45 19
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 276 1. 45 32
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 277 1. 45 40
Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH
Poz. 215516. ERESTE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000268805. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.11.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34423/8/578]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.11.2008 okres 2007
1 3. 2007 1 4. 2007
Poz. 215517. ESKULAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000053826. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2001.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/14044/8/203]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.10.2008 R. REP. A NR 5440/2008, NOTARIUSZ SŁAWOMIR TOKARSKI, KN W PYRZYCACH.
ZMIANA: § 9, § 16, DODANY: § 11 (1). § 11 (2), § 18
UST. 1 (1), USUNIĘTY § 18 UST. 6
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. DZIEL
2. SZCZEPAN 3. 53020901415 5. 13 UDZIAŁÓW NA
ŁĄCZNĄ KWOTĘ 6.500, -ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. DZIEL 2. SEBASTIAN WOJCIECH 3. 81040914935
5. UDZIAŁ 1/2 CZĘŚCI W 13 UDZIAŁACH O WARTOŚCI 6.500,00 ZŁ 6. NIE 3 1. DZIEL 2. DANUTA TERESA 3. 55062807243 5. UDZIAŁ 1/2 CZĘŚCI W 13
UDZIAŁACH O WARTOŚCI 6.500,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 215518. ETIENNETTE MEDIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000284424. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 09.07.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33919/8/97]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. WIŚNIEWSKA 2. ANNA KATARZYNA
3. 77033003982) 5. 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 36 000,00 PLN wpisać: 5. 46 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.000 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. ZIELASKO 2. RALF HANS-JURGEN 5. 10
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10 000,00
PLN 6. NIE
– 84 –
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIELASKO 2. RALF HANS-JURGEN 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. WIŚNIEWSKI 2. MICHAŁ
3. 72090903798 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215519. EURO - AMERICAN KONSORCJUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000099099. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34043/8/816]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica GÓRCZEWSKA
nr domu 124 nr lokalu 301 kod pocztowy 01-460
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ROMANTYCZNA
nr domu 2 kod pocztowy 04-865 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. EURO AMERICAN KONSORCJUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BIELSKU-BIAŁEJ 2. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA) 3. miejscowość
BIELSKO-BIAŁA ulica LEGIONÓW nr domu 81 kod
pocztowy 43-304 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA wpisać: 3. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica
KS.STOJAŁOWSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 43300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA
Poz. 215520. EURO MOTO TRADE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000152364. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.02.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34044/8/217]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.
WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica GÓRCZEWSKA nr domu 124
nr lokalu 301 kod pocztowy 01-460 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ROMANTYCZNA nr domu 2 kod
pocztowy 04-865 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz.
215521.
„EURO-CENTER”
SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000238152. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2005.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12470/8/824]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GORGIEL
2. ANDRZEJ STEFAN 3. 55092607990 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 215522. „EUROLUX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286249. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.08.2007.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19834/8/45]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. RUDNIK
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. ZDZISŁAW ANTONI 3. 48120403053 4. PROKURA SAMOISTNA wpisać: 2 1. WIEŚNIAK 2. WIOLETTA SYLWIA 3. 67090900401 4. SAMOISTNA
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215523. „EUROTAXGLASS’S POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000029356. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.07.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33287/8/835]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WŁODARCZYK
2. PIOTR JACEK 3. 67040100592 4. SAMOISTNA
Poz. 215524. „EUROTRADE-BUILD” - SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000033133. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.08.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11363/8/534]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R. 31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 215525. EWG TACZALIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000305682. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15012/8/509]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. EWG ELEKTROWNIE WIATROWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 020239613) 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać: 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000 ZŁ
(TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ
wpisać: 1. 300000,00 ZŁ
Poz. 215526. FABRYKA WYROBÓW GUMOWYCH
„CHEMIK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000218359. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.10.2004.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/13995/8/47]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
812720935 NIP 8512886092
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2008 okres
1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007
1 3. 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007
1 4. 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007
Poz. 215527. „FARMA WIATROWA 2” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000298540. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14790/8/911]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
24 GRUDNIA 2008 R.
pozycji: 1. „WIND ENERGY POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 020168712) 5. 630 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 630.000,00 ZŁ (SZEŚĆSET TRZYDZIEŚCI
TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać: 5. 830 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 830.000,00 ZŁ (OSIEMSET TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 630000,00 ZŁ
wpisać: 1. 830000,00 ZŁ
Poz. 215528. „FAST LOGISTICS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000108124. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 18.04.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17562/8/761]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. FIJOL
2. JAN 4. SAMOISTNA
Poz. 215529. „FEMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000135151. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.10.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33859/8/280]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.06.2008 R. REP. A NR 8095/08 NOTARIUSZ
MAREK WATRAKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. LINDLEYA 14 A LOK.
7. ZMIANA PARAGRAFÓW: 7 UST. 1 I 5, 6 UST. 1.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. ŁOPATNIUK 2. ALEKSANDRA MARTA
3. 63101400364) 5. 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.000.000 ZŁ wpisać: 5. 2000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100000 ZŁOTYCH
wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. TEICHMANN 2. EUFEMIA 3. 39032001668) 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ NA ZASADZIE
WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ
Z JERZYM TEICHMANNEM wpisać: 5. 1000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z JERZYM TEICHMANN
wykreślić: 3 (dla pozycji: 1. TEICHMANN 2. JERZY
JAN 3. 36121901793) 5. 1.000 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ
Z EUFEMIĄ TEICHMANN wpisać: 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
NA ZASADZIE WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z EUFEMIĄ TEICHMANN
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 3000000,00 ZŁ
wpisać: 1. 150000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 20 3 PRODUKCJA WYROBÓW STOLARSKICH
I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 2 1. 20
4 PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH
3 1. 22 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 4 1. 22
2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA 5 1. 22 3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 6 1. 24 3 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW
7 1. 24 5 PRODUKCJA ŚRODKÓW MYJĄCYCH
I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH
I TOALETOWYCH 8 1. 24 62 PRODUKCJA KLEJÓW
I ŻELATYN 9 1. 25 22 PRODUKCJA OPAKOWAŃ
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 10 1. 25 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA
BUDOWNICTWA 11 1. 25 24 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
12 1. 26 22 PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH 13 1. 26 3 PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH 14 1. 26 4 PRODUKCJA CERAMIKI BUDOWLANEJ 15 1. 26 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA ORAZ GIPSU 16 1. 26 6 PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH ORAZ GIPSOWYCH 17 1. 26 7 PRODUKCJA WYROBÓW ZE
– 85 –
SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO 18 1. 26 8 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH 19 1. 28
1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH 20 1. 30 0 PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW 21 1. 33 10
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO 22 1. 36 1 PRODUKCJA MEBLI 23 1. 36
4 PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO 24 1. 36
5 PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 25 1. 36 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 26 1. 45 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 27 1. 45
2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 28 1. 45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 29 1. 45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 30 1. 45 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
31 1. 50 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH 32 1. 50 2 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA 33
1. 50 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 34 1. 50 4 SPRZEDAŻ,
KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ
SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 35
1. 50 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 36 1. 51
1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 37 1. 51 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW
ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 38 1. 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU 39 1. 51 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 40
1. 51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW
I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO
ORAZ ZŁOMU 41 1. 51 6 SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 42 1. 51 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 43 1. 52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 44 1. 52
2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 45 1. 52 3 SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW
TOALETOWYCH 46 1. 52 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 47 1. 52
5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH 48 1. 52
6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
49 1. 55 1 HOTELE 50 1. 55 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA
KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 51 1. 55
3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 52 1. 55 4 BARY 53 1. 55 5 DZIAŁALNOŚĆ
STOŁÓWEK I KATERING 54 1. 60 2 TRANSPORT
LĄDOWY POZOSTAŁY 55 1. 63 1 PRZEŁADUNEK,
MAGAZYNOWANIE, I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 56 1. 63 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 57 1. 63 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 58 1. 63
4 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI TRANSPORTOWYCH
59 1. 64 12 A DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA 60 1. 64
2 TELEKOMUNIKACJA Z WYJĄTKIEM RADIODYFUZJI 61 1. 65 12 B POZOSTAŁE POŚREDNICTWO
PIENIĘŻNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 62 1. 65 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE 63 1. 67 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM 64 1. 67 2 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA
ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI
EMERYTALNO-RENTOWYMI 65 1. 70 1 OBSŁUGA
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 66
1. 70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 67 1. 70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE 68 1. 71 1 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 69 1. 71 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU 70 1. 71
3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ 71 1. 72 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 72 1. 72 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
OPROGRAMOWANIA 73 1. 72 3 PRZETWARZANIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DANYCH 74 1. 72 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z BAZAMI DANYCH 75 1. 72 5 KONSERWACJA
I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH 76 1. 72 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ 77 1. 74
1 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWOKSIĘGOWA; DORADZTWO; ZARZĄDZANIE HOLDINGAMI ZA WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI PRAWNICZEJ 78 1. 74 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII 79 1. 74 3 BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 80 1. 74 4 REKLAMA 81
1. 74 5 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU 82 1. 74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA 83 1. 85 1 DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA LUDZKIEGO 84
1. 85 2 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 85 1. 92
1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO 86 1. 92 3 INNA DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA 87 1. 92 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM 88 1. 92 7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA 89 1. 93 04
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 90 1. 93 05 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 91 1. 16 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 92 1. 16
23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA 93 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI
I POKRYĆ DACHOWYCH 94 1. 16 24 Z PRODUKCJA
OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 95 1. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 96 1. 18 11 Z DRUKOWANIE GAZET 97
1. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 98 1. 18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 99
1. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE
USŁUGI 100 1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO
DRUKU 101 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 102 1. 20 30
Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH
POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH 103 1. 20 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH 104 1. 20 52 Z PRODUKCJA KLEJÓW
105 1. 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 106 1. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH 107 1. 22 23
Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 108 1. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 109 1. 23 42 Z PRODUKCJA
CERAMICZNYCH WYROBÓW SANITARNYCH 110
1. 23 31 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH KAFLI
I PŁYTEK 111 1. 23 32 Z PRODUKCJA CEGIEŁ, DACHÓWEK I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, Z WYPALANEJ GLINY 112 1. 23 5 PRODUKCJA CEMENTU, WAPNA I GIPSU 113 1. 23 6 PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU 114 1. 23
70 Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA 115 1. 23 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW
NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 116 1. 25 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 117
1. 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ 118 1. 28 23 Z PRODUKCJA MASZYN
I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 119
1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 120 1. 26 20
Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 121 1. 31 0 PRODUKCJA MEBLI
122 1. 32 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO 123 1. 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK
124 1. 26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO
SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 125 1. 28 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 126 1. 43 1 ROZBIÓRKA
I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 127
1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYN-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
KÓW 128 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 129 1. 42 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH
I SZYNOWYCH 130 1. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 131 1. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 132 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 133 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 134 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 135
1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 136 1. 45 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 137 1. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
138 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
139 1. 46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA
NA ZLECENIE 140 1. 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA
PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 141
1. 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 142 1. 46
4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO 143 1. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 144 1. 46
6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 145 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 146 1. 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 147 1. 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 148 1. 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 149 1. 47
8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA
STRAGANACH I TARGOWISKACH 150 1. 47
9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 151 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 152 1. 55 20 Z OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 153 1. 55 30
Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA
POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 154 1. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 155 1. 56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 156 1. 56 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 157
1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE
NAPOJÓW 158 1. 49 3 POZOSTAŁY TRANSPORT
LĄDOWY PASAŻERSKI 159 1. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 160 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 161
1. 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 162 1. 79 1 DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH
ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 163 1. 79 90
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ
ZWIĄZANE 164 1. 53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA 165 1. 61 10
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 166 1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI
SATELITARNEJ 167 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 168 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 169 1. 64
99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDU-
– 86 –
SZÓW EMERYTALNYCH 170 1. 66 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE,
Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW
EMERYTALNYCH 171 1. 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM
PONIESIONYCH STRAT 172 1. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 173 1. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH
I ELEKTROENERGETYCZNYCH 174 1. 42 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 175 1. 68
10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 176 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 177 1. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 178
1. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
179 1. 77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 180 1. 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH 181 1. 62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM
W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ
POWIĄZANA 182 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 183
1. 58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 184 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 185 1. 95 11 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ
PERYFERYJNYCH 186 1. 70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 187 1. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 188 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 189 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM
CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW,
Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
190 1. 71 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 191 1. 71 20 BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 192 1. 73 1 REKLAMA 193
1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 194 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 195 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 196 1. 74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 197 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM 198 1. 74 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI
199 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
200 1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA
SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 201 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 202 1. 82
20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH
(CALL CENTER) 203 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW
I KONGRESÓW 204 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 205 1. 63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 206 1. 74
10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 207 1. 77 40
Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM
PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 208
1. 82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ
AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 209 1. 86
10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI 210 1. 87 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA
OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 211 1. 86
2 PRAKTYKA LEKARSKA 212 1. 86 90 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOT-
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
NEJ 213 1. 87 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ 214 1. 87 30 Z POMOC SPOŁECZNA
Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
215 1. 87 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA
Z ZAKWATEROWANIEM 216 1. 88 10 Z POMOC
SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB
W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 217 1. 88 9 POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA 218 1. 75 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 219 1. 59 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI 220 1. 90
0 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ 221 1. 85 51 Z POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ
SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 222 1. 93 12
Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH 223
1. 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
ZE SPORTEM 224 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 225 1. 96
04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 226 1. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.10.2008 okres
01.01.2002 - 31.12.2002 1 1. data złożenia
24.10.2008 okres 01.01.2004 - 31.12.2004 1 1. data
złożenia 24.10.2008 okres 01.01.2006 - 31.12.2006
1 3. 01.01.2002 - 31.12.2002 1 3. 01.01.2004 31.12.2004 1 3. 01.01.2006 - 31.12.2006
1 4. 01.01.2002 - 31.12.2002 1 4. 01.01.2004 31.12.2004 1 4. 01.01.2006 - 31.12.2006
Poz. 215530. „FENIKS BIUROSERWIS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000220333. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.10.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/12240/8/659]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. IREK 2. MIECZYSŁAW 3. 58122004930)
5. 348 UDZIAŁÓW NA KWOTĘ 17.400 ZŁ wpisać:
5. 580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
29.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 2 1. JĘDRZEJCZAK 2. PIOTR 3. 58071404450
5. 232 UDZIAŁY NA KWOTĘ 11.600 ZŁ 6. NIE
Poz. 215531. FILTRONA PROTECTION AND FINISHING PRODUCTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000088579. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.02.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17563/8/162]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2008 okres
01.01.2007-31.12.2007 1 3. 01.01.2007-31.12.2007
1 4. 01.01.2007-31.12.2007
Poz. 215532. „FOLMIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308010. SĄD
REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.06.2008.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7437/8/695]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ZEGRZE POMORSKIE nr domu 16
nr lokalu 5 kod pocztowy 76-624 poczta ŚWIESZYNO kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZEGRZE
POMORSKIE nr domu 16 nr lokalu 5 kod pocztowy
76-024 poczta ŚWIESZYNO kraj POLSKA
24 GRUDNIA 2008 R.
Poz. 215533. „FORUM MEDIA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000057010. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.10.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24579/8/683]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 215534. FS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000235555. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.06.2005.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24690/8/817]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.05.2008 R. 1 3. 01.01.2007 R. 31.05.2008 R. 1 4. 01.01.2007 R. - 31.05.2008 R.
Poz. 215535. „G I D” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000201972. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.04.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25416/8/524]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 215536. GABINETY STOMATOLOGICZNE
„ALFA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000196601. SĄD REJONOWY
W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 08.03.2004.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/13880/8/620]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2008 okres ROK
2007 1 3. ROK 2007 1 4. ROK 2007
Poz. 215537. GARDENIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000204122. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.04.2004.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/12105/8/279]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. CENTRUM OGRODNICZE NISKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. GARDENIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.08.2008
R. REP. A NR 11845/2008, KANCELARIA NOTARIALNA W STALOWEJ WOLI PRZY AL.JANA PAWŁA II 25, NOTARIUSZ TOMASZ BORZĘCKI - PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW - ZMIENIONE ZOSTAŁY PAR: PAR.
2, PAR. 15 I PAR. 16.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. BYRA 2. JANUSZ STANISŁAW 3. 59042808455)
5. 20 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIA-
– 87 –
ŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50.000 ZŁ wykreślić: 2 1. KOWAL 2. JAN ANDRZEJ
3. 66112100517 5. 180 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 3 1. KOWAL 2. EWA 3. 67103004588 5. 100
UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2. ZARZĄD SPÓŁKI JEDNOOSOBOWY - PREZES
ZARZĄDU ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO, BEZ OGRANICZENIA, WE WSZYSTKICH SPRAWACH. wpisać: 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU MOŻE SAM REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. KOWAL 2. EWA 3. 67103004588 5. WICEPREZES 6. NIE
Poz. 215538. GDAŃSKI GABINET NUMIZMATYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000308102. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.06.2008.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16920/8/8]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „ABAK”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. GDAŃSKI GABINET NUMIZMATYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GDAŃSK ulica KARTUSKA nr domu 73A kod pocztowy 80-136 poczta GDAŃSK kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica
TKACKA nr domu 27/28 kod pocztowy 80-831 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.11.2008 R.
REPERTORIUM A NR 9559/2008, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ EWY OSYPIŃSKIEJ - BALCERZAK; ZMIENIONO PAR. 2.1, PAR. 3 UMOWY
SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SUCHANEK 2. ADAM ANDRZEJ 3. 56040405578
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SUCHANEK 2. WOJCIECH RADOSŁAW 3. 80081813032
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SUCHANEK 2. ADAM
ANDRZEJ 3. 56040405578 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 22 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 2 1. 22
3 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 3 1. 30 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI 4 1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 5 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY
Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI. 6 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 7 1. 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 8 1. 52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ 9 1. 64 20 C TRANSMISJA
DANYCH 10 1. 64 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA 11 1. 72 INFORMATYKA
12 1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
wpisać: 13 1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU
14 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 15 1. 26 20 Z PRODUKCJA
KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 16
1. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 17 1. 47
1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 1. 47
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19
1. 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 20 1. 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 21 1. 47
7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 22 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
23 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 24 1. 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 25 1. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 26 1. 61 TELEKOMUNIKACJA 27 1. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 28 1. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
29 1. 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 30 1. 47 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH
Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 215539. GEPLASTYK POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000221665. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 17.11.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16463/8/990]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2007 DO 31.12.2007
Poz. 215540. GLOBAL FOOD POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000134862. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.10.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34001/8/730]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-BIELANY
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica JANA KASPROWICZA nr domu 132 nr lokalu 1H kod pocztowy 01-949 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica CZARNIECKIEGO nr domu 46 kod pocztowy
01-548 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
A GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY-PREZES
ZARZĄDU, -PROKURENCI SAMODZIELNIE, W GRANICACH UMOCOWANIA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZYMAŃSKI 2. GRZEGORZ ANDRZEJ 3. 61053106570 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŁUCZAK SZYMAŃSKA 2. IWONA ELŻBIETA 3. 71110610023
4. PROKURA SAMOISTNA
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 24.11.2008 R.
UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM
A NR 8849/2008 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA STANISŁAWA RUDOWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W OZORKOWIE. 3. LIKWIDATOR SAMODZIELNIE PRub. Dane likwidatorów
1 1. ŁUCZAK 2. TOMASZ 3. 81122709314
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. 24.11.2008 R. UCHWAŁA
NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW OBJĘTA
AKTEM NOTARIALNYM REPERTORIUM A NR
8849/2008 SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA
STANISŁAWA RUDOWICZA, KANCELARIA NOTARIALNA W OZORKOWIE. 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 215542. „HARRIS & LOYD DEVELOPMENT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000263795. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.09.2006.
[LU.XI NS-REJ.KRS/15092/8/77]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. BARTOSZEWSKI 2. PIOTR 3. 75010607770
5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
300.000,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. HELMERICH TRADING LIMITED 5. 120 UDZIAŁÓW PO 2500 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 300.000,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. JAKUBOWSKI 2. MACIEJ 3. 46021103498 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215543. HC INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000283964. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.06.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33094/8/751]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SUPERKONSTELACJA LIMITED 5. 200 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100000 ZŁOTYCH 6. TAK
wpisać: 2 1. GRZYBOWSKI 2. WOJCIECH MIECZYSŁAW 3. 68082004550 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 ZŁOTYCH 6. TAK
Poz. 215541. „GRO-VIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000087284. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 01.02.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17882/8/706]
Poz. 215544. HCH - INSTYTUT INNOWACJI
BUDOWLANYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000278599. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34031/8/693]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „GRO-VIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „GRO-VIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. -KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica CHAŁUBIŃSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 00-613 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica OSTROBRAMSKA nr domu 101 kod pocztowy 04-041 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 88 –
Poz. 215545. HEBA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228466. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.02.2005.
[GL.X NS-REJ.KRS/13392/8/238]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.11.2008 R. - REP. A NR 21483/2008, NOTARIUSZ IRENA KRZYKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU ZDROJU - ZMIANA
§ 4 I § 14
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2. JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU
wpisać: 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE
Z PROKURENTEM, LUB DWÓCH PROKURENTÓW
ŁĄCZNIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 27 51 Z ODLEWNICTWO ŻELIWA 2 1. 27 52
Z ODLEWNICTWO STALIWA 3 1. 27 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI 4 1. 27 54
B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM ODLEWNICTWA MIEDZI I STOPÓW MIEDZI 5 1. 28 11 B PRODUKCJA
KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 6 1. 28 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH 7 1. 28 51
Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE 8 1. 29 52 A PRODUKCJA MASZYN DLA
GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYŁĄCZENIEM
DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 9 1. 29 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN
DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA 10 1. 45 21
E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH
I PRODUKCYJNYCH 11 1. 51 90 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA 12 1. 27 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH 13 1. 70 20 Z WYNAJEM
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 14
1. 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 15 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO,
URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 16
1. 51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 17 1. 45 25
E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT
BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 18 1. 60 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 19 1. 60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 20 1. 60 24
C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH
Z KIEROWCĄ 21 1. 65 23 Z POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 22 1. 52 63 POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ 23 1. 72 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA 24
1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 25 1. 51
52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 26 1. 51 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI
I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 27 1. 51 82
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE I INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 28 1. 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 29 1. 93 05
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 30 1. 70 11
Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 31 1. 70 12
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 32 1. 27 22 Z PRODUKCJA RUR
STALOWYCH 33 1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
TECHNICZNE 34 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 35 1. 74 14 A DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 36 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 37 1. 28 52
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 38 1. 28 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 39
1. 28 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU 40
1. 28 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 41 1. 28 75 B PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH 42 1. 29 14 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ
ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 43 1. 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 44 1. 29 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH 45 1. 29 42
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH DO OBRÓBKI METALU 46 1. 51 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 47
1. 51 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
PÓŁPRODUKTÓW 48 1. 51 81 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 49 1. 52 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA 50 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 51 1. 51 53
A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA 52 1. 51 53
B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 53 1. 51
54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 54
1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 55 1. 51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
ODPADÓW I ZŁOMU 56 1. 52 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 57 1. 52
42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY 58 1. 52 43
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW
SKÓRZANYCH 59 1. 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 60 1. 52 45 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH 61 1. 70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 62 1. 70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 63
1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW
TRANSPORTU LĄDOWEGO 64 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 65
1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
66 1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 67 1. 45 43 B SZTUKATORSTWO 68 1. 45 44 A MALOWANIE 69 1. 45 44
B SZKLENIE 70 1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 71 1. 51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 72 1. 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH,
STATKÓW I SAMOLOTÓW 73 1. 51 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH 74 1. 51 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW
WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH 75 1. 51 17 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 76 1. 51 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 77 1. 51 42 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 78 1. 51 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 79 1. 51 44
24 GRUDNIA 2008 R.
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET
I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH 80 1. 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 81
1. 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 82 1. 45 25 A STAWIANIE
RUSZTOWAŃ 83 1. 45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE
Z FUNDAMENTOWANIEM 84 1. 45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 85
1. 45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 86 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW
I BUDOWLI 87 1. 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH 88
1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 89 1. 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 90 1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI
CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 91 1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO- KANALIZACYJNYCH 92 1. 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 93 1. 45 34
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH 94 1. 45 41 Z TYNKOWANIE 95
1. 27 10 Z PRODUKCJA ŻELIWA I STALI ORAZ
STOPÓW ŻELAZA 96 1. 27 34 Z PRODUKCJA DRUTÓW 97 1. 27 44 B PRODUKCJA WYROBÓW MIEDZIANYCH W POSTACI PÓŁPRODUKTÓW 98 1. 29
32 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH 99 1. 29 43 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 100 1. 31 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ 101 1. 31 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 102 1. 33 20
B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH,
KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH,
NAWIGACYJNYCH 103 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 104 1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 105 1. 45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH
W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 106 1. 45
21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
wpisać: 107 1. 24 10 Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW
HUTNICZYCH 108 1. 24 20 Z PRODUKCJA RUR,
PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE STALI 109 1. 24 34 Z PRODUKCJA DRUTU 110 1. 24 44 Z PRODUKCJA MIEDZI 111 1. 24 51 Z ODLEWNICTWO ŻELIWA 112
1. 24 52 Z ODLEWNICTWO STALIWA 113 1. 24 53
Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH 114 1. 24 54
A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI 115
1. 24 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 116 1. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 117 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 118 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA
ELEMENTÓW METALOWYCH 119 1. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 120 1. 25 93 Z PRODUKCJA
WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
121 1. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 122
1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 123 1. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDO-
– 89 –
BYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 124 1. 32 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 125 1. 33
11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH
WYROBÓW GOTOWYCH 126 1. 33 12 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MASZYN 127 1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 128 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
129 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 130 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 131 1. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 132 1. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
133 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
MOSTÓW I TUNELI 134 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA
I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 135 1. 43
12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
136 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 137 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 138
1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 139 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 140 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 141 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 142 1. 43
34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 143 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 144 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 145 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 146 1. 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
147 1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
148 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO
RODZAJU 149 1. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH 150 1. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 151 1. 46 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 152 1. 46 62
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK 153 1. 46
63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE
ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 154 1. 46
72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI 155 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA,
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 156 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU
I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 157 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 158 1. 46
76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 159 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 160 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 161 1. 47 71
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 162
1. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 163 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 164 1. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 165 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 166 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 167
1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 168 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 169 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 170 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
171 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 172 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE 173 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 174 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 175 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 176 1. 77
32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 177 1. 77 39 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 178 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 179 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215546. HPS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000250645. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.02.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31845/8/213]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.11.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
Poz. 215547. HUMMEL SPORT FASHION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000295525. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 21.12.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33593/8/855]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica SOLIDARNOŚCI
nr domu 117 kod pocztowy 00-140 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica LIGONIA nr domu 42 kod pocztowy 01-498 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 215548. „HUNTER DOUGLAS POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000040147. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.09.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34214/8/456]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica MARYWILSKA
nr domu 34 kod pocztowy 03-228 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica MARYWILSKA nr domu 34B kod
pocztowy 03-228 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 215549. „IKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000256781. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.05.2006.
[WR.IX NS-REJ.KRS/12631/8/143]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.07.2008 R. - NOTARIUSZ WALDEMAR DAWIDOWICZ, ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA URSZULI
MAKARSKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W KŁODZKU PRZY UL. BOH. GETTA 1, REPERTORIUM A NR
9501/2008 - ZMIANA § § 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20,
22, 24, 25 UMOWY SPÓŁKI. 22.07.2008 R. - NOTA-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
RIUSZ URSZULA MAKARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KŁODZKU PRZY UL. BOH. GETTA 1,
REPERTORIUM A NR 10203/2008 - SPROSTOWANO POMYŁKĘ PISARSKĄ W § 9 UMOWY SPÓŁKI.
01.12.2008 R. - NOTARIUSZ URSZULA MAKARSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KŁODZKU
PRZY UL. BOH. GETTA 1, REPERTORIUM A NR
16256/2008 - ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOZOJED 2. JIRI 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 60 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
2 1. 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE,
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 3 1. 63 40
C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI
TRANSPORTOWYCH. 4 1. 64 12 A DZIAŁALNOŚĆ
KURIERSKA 5 1. 45 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI;
INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 6 1. 51 32
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA 7 1. 51 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW
I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 8 1. 51 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 9 1. 51 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI 10 1. 52 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW 11 1. 52 22
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA 12 1. 52 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW 13 1. 51 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH 14 1. 51 53
B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 15 1. 52
27 B SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA,
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 16 1. 52 42
SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY 17 1. 55 USŁUGI HOTELI I RESTAURACJI 18 1. 55 2 OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE 19
1. 52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ 20
1. 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW
NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 21 1. 74 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU 22 1. 70 12
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 23 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 24 1. 70 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 25 1. 70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 26 1. 71 21 Z WYNAJEM
POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO 27 1. 74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE
OBIEKTÓW 28 1. 92 34 Z DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 29 1. 93 04 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ wpisać: 30
1. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 31 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
32 1. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 33 1. 47 71 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 34 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 35
1. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW,
CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH
ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 36 1. 46
43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 37 1. 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 38 1. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 39 1. 55
9 POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 40 1. 78
– 90 –
1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM
MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 41 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 42 1. 81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
43 1. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 44 1. 81
29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE 45 1. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 46 1. 85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI
ARTYSTYCZNEJ 47 1. 90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 48 1. 90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH 49 1. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA 50 1. 46 32
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA 51 1. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW
I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 52 1. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 53 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW 54
1. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW
I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 55 1. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
Poz. 215550. IMAGE MEDIA GROUP SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000072989. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.12.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33930/8/130]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. DĄBROWSKI 2. JANUSZ ANTONI
3. 54050200699) 5. DYREKTOR - CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. BRODACKA
2. MONIKA 3. 70093001468 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 3 1. BALCERZAK 2. CEZARY TOMASZ
3. 70121203493 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 4 1. RADZISZEWSKA 2. MAŁGORZATA 3. 71040205942
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215551. IND.I.A. POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000301421. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.03.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34177/8/484]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. IND.I.A. S.P.A.) 5. 1 200 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600.000 ZŁOTYCH wpisać:
5. 1400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
700.000 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 600000,00 ZŁ
wpisać: 1. 700000,00 ZŁ
Poz. 215552. INFRADROG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000109628. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 25.04.2002.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9852/8/878]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215553. INTELITECH INTERNATIONAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237266. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32947/8/187]
NÓW miejscowość DYNÓW 3. miejscowość DYNÓW ulica RYNEK nr domu 7 A kod pocztowy 36065 poczta DYNÓW kraj POLSKA 2 1. INTERNATIONAL EXPERTS OF FINANCIAL LAW - MIĘDZYNARODOWI EKSPERCI FINANSOWO-PRAWNI SP.
Z O.O. - ODDZIAŁ TARNOBRZEG 2. kraj POLSKA
województwo PODKARPACKIE powiat M. TARNOBRZEG gmina M. TARNOBRZEG miejscowość
TARNOBRZEG 3. miejscowość TARNOBRZEG ulica
J. PIŁSUDSKIEGO nr domu 8 nr lokalu 2 kod pocztowy 39-400 poczta TARNOBRZEG kraj POLSKA
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.11.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
Poz. 215557. INTEROUTE POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000148278. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.01.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34091/8/619]
Poz. 215554. „INTER-MAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000002516. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 07.03.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/15106/8/893]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. CENTRAL EUROPEAN COMMUNICATIONS
HOLDINGS B.V. 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000,00 6. TAK wpisać: 2 1. INTEROUTE COMMUNICATIONS LIMITED 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
6. TAK
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 215555. INTERNATIONAL COLLEGE OF REFINISH COMPETENCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000058940. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2001.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/13522/8/193]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. CSV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 810518804) 5. 70 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.000,00 ZŁ wpisać:
5. 66 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
33.000,00 ZŁ wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. GARUS
2. PIOTR 3. 64013100618) 5. 149 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74.500,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) wpisać:
5. 145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
72.500,00 ZŁ wykreślić: 3 (dla pozycji: 1. ZMYSŁOWSKI 2. RAFAŁ 3. 65021100410) 5. 149 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 74.500,00 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH) wpisać: 5. 145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
72.500,00 ZŁ wykreślić: 4 (dla pozycji: 1. TUTKO
2. SYLWESTER 3. 63040613113) 5. 24 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.000,00 ZŁ wpisać:
5. 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
18.000,00 ZŁ
Poz. 215556. INTERNATIONAL EXPERTS OF
FINANCIAL LAW - MIĘDZYNARODOWI EKSPERCI
FINANSOWO-PRAWNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000287279. SĄD
REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2007.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/12221/8/418]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
180210090 NIP 7952407178
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. INTERNATIONAL
EXPERTS OF FINANCIAL LAW - MIĘDZYNARODOWI EKSPERCI FINANSOWO-PRAWNI SP.Z O.O. ODDZIAŁ DYNÓW 2. kraj POLSKA województwo
PODKARPACKIE powiat RZESZOWSKI gmina DY-
24 GRUDNIA 2008 R.
Poz. 215558. „INTERTEK - SERVIS” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000273360. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 01.02.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34155/8/40]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ŚWIDERSKA
nr domu 37 nr lokalu 208 kod pocztowy 03-128
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica MYŚLIBORSKA nr domu 53 nr lokalu 208 kod pocztowy 03-128 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 215559. INTRAKOM PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000240391. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.08.2005.
[BI.XII NS-REJ.KRS/8162/8/421]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.10.2008 okres 2007
ROK 1 3. 2007 ROK 1 4. 2007 ROK
Poz. 215560. INVENTRONICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000149329. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2003.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15296/8/883]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. DIGITAL
DOMAIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. INVENTRONICS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość JAWOR ulica KUZIENNICZA nr domu 10 B kod pocztowy 59-400 poczta JAWOR kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość JAWOR ulica KUZIENNICZA nr domu 10 D kod pocztowy 59-400
poczta JAWOR kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.12.2008 R.
- NOTARIUSZ MARIUSZ KĘDZIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. WOJSKA
– 91 –
POLSKIEGO 2, REPERTORIUM A NR 15215/08 SKREŚLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ ORAZ
UCHWALONO UMOWĘ W NOWYM BRZMIENIU.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 2 1. 72 20
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
3 1. 72 30 PRZETWARZANIE DANYCH 4 1. 72 40
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
5 1. 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 6 1. 74 14
DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
7 1. 72 50 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN
BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH
8 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 9 1. 74 40 REKLAMA 10
1. 80 42 POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 11 1. 22 22
DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 12 1. 22 23
INTROLIGATORSTWO 13 1. 22 33 REPRODUKCJA
KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 14
1. 25 22 PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW
SZTUCZNYCH 15 1. 29 71 PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 16 1. 30 02 PRODUKCJA KOMPUTERÓW
I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI 17 1. 32 20 A PRODUKCJA URZĄDZEŃ
NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH
18 1. 32 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH 19 1. 32
30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWO- TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA
DŹWIĘKIEM I OBRAZEM 20 1. 33 10 A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO 21 1. 33 20 A PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH,
NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA,
Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 22
1. 33 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH 23 1. 36 50 PRODUKCJA GIER I ZABAWEK 24 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 25 1. 52 48
A SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO 26 1. 72 10 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 27 1. 72 60
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ 28 1. 51 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE 29 1. 60 23 POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY 30 1. 74 30
Z PRZEPROWADZANIE POMIARÓW KONTROLNYCH wpisać: 31 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 32 1. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 33 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 34 1. 22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 35 1. 27 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO 36 1. 28 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH 37 1. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 38 1. 26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 39 1. 26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU
(TELE)KOMUNIKACYJNEGO 40 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 41 1. 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 42 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
43 1. 26 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO 44 1. 26 51
Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW
POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH
45 1. 26 70 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW
OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
46 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 47 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 48
1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
49 1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 50 1. 72 11
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII 51 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH
I TECHNICZNYCH 52 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 53
1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 54 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 55 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE 56 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 57 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 58 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 59 1. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 60 1. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 61 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 62
1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 63
1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 64 1. 58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH 65 1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
66 1. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 67 1. 33 14 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 68
1. 26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO
SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU 69 1. 33 19
Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 70 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 71 1. 47 41
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 72 1. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 73
1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 74 1. 49 39 Z POZOSTAŁY
TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 75 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Poz. 215561. „INVEST-KOŁO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000275688. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.03.2007.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14040/8/599]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2008 okres
01.04.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 3. 01.04.2007 R. 31.12.2007 R. 1 4. 01.04.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 215562. „INWESTYCJE PŁOCK” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000072605. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.12.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24756/8/40]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość
PŁOCK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina
M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość PŁOCK ulica OTOLIŃSKA
nr domu 21 kod pocztowy 09-407 poczta PŁOCK
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA
ulica POSTĘPU nr domu 5A, BUD.B kod pocztowy
02-676 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 28.10.2008
R., REPERTORIUM A NR 28490/2008, NOTARIUSZ
KRZYSZTOF NURKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF NURKOWSKI NOTARIUSZ
W WARSZAWIE, UL. POSTĘPU 18B, 02-676 WARSZAWA, ZMIENIONO PAR. 3.
Poz. 215563. „ITALCAR IMPORT-EXPORT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000266873. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.10.2006.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20567/8/276]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2008 okres 2006 R.
1 3. 2006 R. 1 4. 2006 R.
Poz. 215564. J & B PARADOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000135323. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 17.10.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33928/8/17]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „EKO MILLENIUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. J & B PARADOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-TARGÓWEK miejscowość WARSZAWA wpisać:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica RADZYMIŃSKA nr domu 148 kod pocztowy 03-574 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PAROWCOWA nr domu
2 kod pocztowy 02-445 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23
WRZEŚNIA 2008 R., REPERTORIUM A NR
8792/2008, KANCELARIA NOTARIALNA SP. CYWILNA NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK UCHWAŁAY WSPÓLNIKÓW ORAZ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 5. wpisać: 2. RZECZPOSPOLITA
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. KALIŃSKA
2. BEATA KATARZYNA 3. 73011000042 5. 79
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.375 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 4000,00 ZŁ
wpisać: 1. 50000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 625,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GIL 2. HENRYK WALDEMAR 3. 55112103651
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PARADOWSKA 2. MAŁGORZATA ZOFIA 3. 59092802249
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KALIŃSKA 2. BEATA KATARZYNA 3. 73011000042 4. JEDNOOSOBOWY DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA
– 92 –
Poz. 215565. J&J CENTRAL PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000253684. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.03.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33687/8/239]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. KOMISJA REWIZYJNA) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚWIĘTEK
2. JANUSZ 3. 56041409472 wpisać: 2 1. KAMIŃSKI
2. DARIUSZ 3. 69022614433
Poz. 215566. „JEAN STALAVEN POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000049582. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY
W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
02.10.2001.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24918/8/760]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2008 okres OD 01.04.2007
R. DO 31.03.2008 R. 1 3. OD 01.04.2007 R. DO
31.03.2008 R. 1 4. OD 01.04.2007 R. DO 31.03.2008 R.
Poz. 215567. „JMK POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000167326. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.07.2003.
[WR.VI NS-REJ.KRS/19260/8/798]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 215568. KENNEMERLAND POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000305312. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 06.05.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17449/8/825]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. KENNEMERLAND KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. KENNEMERLAND POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ
gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica RZGOWSKA nr domu 141 kod pocztowy 93-303 poczta
ŁODŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KATOWICE ulica PLEBISCYTOWA nr domu 12 kod pocztowy 40-035 poczta KATOWICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 12.11.2008 ROKU, REPERTORIUM A NR 5079/2008, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DR ANDRZEJA JANA SZEREDĘ - ZMIENIONO PAR. 2 I PAR. 3 UMOWY.
Poz. 215569. „KIELECKIE AUTOBUSY SPÓŁKA
PRACOWNICZA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000291952. SĄD REJONOWY
W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.11.2007.
[KI.X NS-REJ.KRS/6826/8/306]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SŁOWIKOWSKI 2. TOMASZ 3. 63052707110
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KRZYSZTOFIK 2. ARKADIUSZ 3. 70102609074 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KRZYSZTOFIK 2. ARKADIUSZ STEFAN 3. 70102609074
4. SAMOISTNA
Poz. 215570. „KILARGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000075827. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.12.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17627/8/583]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina DOBROŃ miejscowość CHECHŁO
I wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE
powiat PABIANICKI gmina DOBROŃ miejscowość
CHECHŁO PIERWSZE
Poz. 215571. „KINEPOLIS POZNAŃ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000032385. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23573/8/206]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2008 okres
01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. 1 1. data złożenia
17.11.2008 okres 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
1 2. 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. 1 2. 01.01.2007 R.
- 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
1 3. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2006 R.
- 31.12.2006 R. 1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 215574. KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000063428. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.11.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9380/8/534]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać: 1 1. GAJEWSKA 2. BERNADETA MARIA 3. 56021512589
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NOWACZYK
2. MACIEJ 3. 76100408899 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 215575. KORPORACJA „EKONAFT” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W UPADŁOŚCI. KRS 0000120541. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 02.07.2002.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7710/8/549]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.12.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 215576. KORPORACJA BUDOWLANA BUDMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000038553. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.09.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15312/8/812]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. FUNDUSZ KAPITAŁOWO-INWESTYCYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 390625924) 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 215572. „KINEPOLIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000033359. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 04.10.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23572/8/805]
Poz. 215577. KPT DORADCY PODATKOWI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000268776. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.12.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33858/8/879]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2008 okres
01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. 1 1. data złożenia
17.11.2008 okres 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
1 2. 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. 1 2. 01.01.2007 R.
- 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
1 3. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2006 R.
- 31.12.2006 R. 1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 18.11.2008 R. REP. A NR 6381/2008 NOTARIUSZ JOANNA DECZKOWSKA Z KANCELARII
NOTARIALNEJ JOANNA DECZKOWSKA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UL. FILTROWA 68 LOK.3
ZMIANA: § 4 UST. 2, § 5 UST. 2 I 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI
Poz. 215573. „KLINIKI KARDIOLOGII ALLENORT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289077. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.09.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33956/8/178]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PERSONA WITKOWSKA 2. ELŻBIETA MARIA
3. 69032703987 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
24 GRUDNIA 2008 R.
Poz. 215578. KRÓL GALWANOTECHNIKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000084305. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 24.01.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34079/8/185]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica TRAKTORZYSTÓW nr domu 28 B kod pocztowy 02-495 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica HENNELA nr domu 5 nr lokalu
4 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
– 93 –
Poz. 215579. KS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000259715. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.06.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32531/8/56]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. VEGAS SOLANO 2. MIGUEL 5. CZŁONEK ZARZĄDU NR 3 6. NIE wpisać: 2 1. MARQUEZ ARCOS
2. JOSE DAVID 5. CZŁONEK ZARZĄDU NR 3 6. NIE
Poz. 215580. „KUBAN CONSULTING” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000056698. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.10.2001.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7673/8/577]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. EKO-HIZ
STACJE PALIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „KUBAN CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica
BÓR nr domu 182 kod pocztowy 42-202 poczta
CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica IŁŻECKA nr domu 26 kod
pocztowy 02-135 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.11.2008 R., REP. A NR 12400/2008, NOTARIUSZ MARIA WINIARSKA KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. RACŁAWICKA 4 ZMIENIONO: PAR. 2, PAR. 3 UST. 1, PAR. 6, PAR.
7 UST. 3, PAR. 8 UST. 1
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GŁOWACKI 2. MARIUSZ 3. 75121209074 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. KOŻUCH 2. GABRIEL 3. 53120610136 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ
6. NIE wpisać: 3 1. „KARCZMA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 240464908
4. 0000265099 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 47.500,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KOŻUCH 2. GABRIEL 3. 53120610136
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. GŁOWACKI
2. MARIUSZ 3. 75121209074 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. SZCZYGIEŁ 2. MACIEJ MAREK
3. 66061500631 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 70 31 POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 2 1. 70 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI 3 1. 70 31 WYCENA NIERUCHOMOŚCIAMI 4 1. 74 14 ŚWIADCZENIE USŁUG
AGENCYJNYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH NA
RZECZ KONTRAHENTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 5 1. 65 23 OBROT WIERZYTELNOSCIAMI 6 1. 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 1. 60 24 USŁUGI TRANSPORTOWE - PRZEWÓZ ŁADUNKÓW 8 1. 45 USŁUGI SPRZĘTOWE
I BUDOWLANO-REMONTOWE 9 1. 71 31 USŁUGI
W ZAKRESIE WYPOŻYCZANIA MASZYN I SPRZĘTU ROLNICZEGO 10 1. 01 USŁUGI I PRODUKCJA
ROLNA 11 1. 15 PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW
ROLNYCH 12 1. 51 HANDEL ARTYKUŁAMI SPOŻYWCZYMI 13 1. 51 55 SPRZEDAŻ WYROBÓW
PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 14 1. 51 44 SPRZEDAŻ WYROBÓW ZE SZKŁA 15 1. 51 44 SPRZEDAŻ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
WYROBÓW Z CERAMIKI SZLACHETNEJ 16 1. 51
53 SPRZEDAŻ WYROBÓW PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 17 1. 51 SPRZEDAŻ WYROBÓW PRZEMYSŁU
PAPIERNICZEGO 18 1. 51 SPRZEDAŻ WĘGLA I BRYKIETÓW 19 1. 51 52 SPRZEDAŻ WYROBÓW HUTNICTWA ŻELAZA 20 1. 51 SPRZEDAŻ WYROBÓW
PRZEMYSŁU METALI NIEŻELAZNYCH 21 1. 51
SPRZEDAŻ WYROBÓW PRZEMYSŁU METALOWEGO 22 1. 50 SPRZEDAŻ MASZYN I URZĄDZEŃ 23
1. 51 SPRZEDAŻ WYROBÓW PRZEMYSŁU PRECYZYJNEGO (W TYM KOMPUTERY) 24 1. 50 10 SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRANSPORTU 25 1. 51 SPRZEDAŻ
WYROBÓW PRZEMYSŁU ELEKTROTECHNICZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 26 1. 51 SPRZEDAŻ WYROBÓW PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO 27 1. 51 SPRZEDAŻ PASZ
PRZEMYSŁOWYCH I PRODUKTÓW UTYLIZACYJNYCH 28 1. 51 SPRZEDAŻ WYROBÓW POLIGRAFICZNYCH 29 1. 01 SPRZEDAŻ PRODUKTÓW
UPRAW POLOWYCH I ŁĄKOWYCH 30 1. 01 SPRZEDAŻ PRODUKTÓW HODOWLI 31 1. 01 SPRZEDAŻ
PRODUKTÓW GOSPODARKI LEŚNEJ I ŁOWIECKIEJ
32 1. 55 DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 33 1. 51
51 HANDEL HURTOWY PALIWAMI, W TYM PALIWAMI GAZOWYMI (PROPAN - BUTAN), OLEJAMI
I SMARAMI 34 1. 50 50 HANDEL DETALICZNY PALIWAMI, W TYM PALIWAMI GAZOWYMI (PROPAN BUTAN), OLAJAMI I SMARAMI 35 1. 51 USŁUGI
KOMISU 36 1. 50 20 USŁUGI WULKANIZACYJNE,
DROBNE NAPRAWY, MYCIE SAMOCHODÓW 37
1. 71 WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW 38 1. 22 22
USŁUGI KSEROGRAFICZNE 39 1. 52 48 DYSTRYBUCJA BUTLI GAZOWYCH PROPAN-BUTAN, EXPORT
I IMPORT 40 1. 92 USŁUGI W ZAKRESIE WYPOŻYCZANIA TURYSTYCZNEGO SPRZĘTU WODNEGO
41 1. 51 57 OBRÓB ZŁOMEM 42 1. 63 30 USŁUGI TURYSTYCZNE, ORGANIZACJA WYCIECZEK I IMPREZ
TURYSTYCZNYCH 43 1. 15 91 Z PRODUKCJA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH DESTYLOWANYCH 44
1. 15 92 Z PRODUKCJA ALKOHOLU ETYLOWEGO 45
1. 15 93 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH 46 1. 51
SPRZEDAŻ WYROBÓW PRZEMYSŁU SPIRYTUSOWEGO I WINIARSKIEGO 47 1. 51 SPRZEDAŻ NAWOZÓW SZTUCZNYCH I ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN wpisać: 48 1. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 49 1. 33 11
Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 50 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 51 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 52
1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 53 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 54 1. 56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 55 1. 43 21
Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
56 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH
I KLIMATYZACYJNYCH 57 1. 49 41 Z TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW 58 1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 59
1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 60 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 61 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 62 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR
MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 63 1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 64 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 65 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 66 1. 43 31
Z TYNKOWANIE 67 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 68 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
69 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 70 1. 43 39
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 71 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
72 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
73 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
MASZYN I URZĄDZEŃ 74 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 75 1. 47 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 76 1. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 77 1. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 78 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 79 1. 56 29
Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 80 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 81
1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 82
1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 83 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 84 1. 81
10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 85
1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 86 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 87 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 88 1. 63
99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 89 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 90 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 91 1. 77 40
Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC
CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 92 1. 82 91
Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE
INKASA I BIURA KREDYTOWE 93 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215581. „LA CAROUSEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000230866.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.03.2005.
[LD.XX NS-REJ.KRS/15233/8/754]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 215582. LAMBERTZ POLONIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000119662. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.06.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/13236/8/815]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. LASKOWSKA
POLAK 2. TATIANA KATARZYNA 3. 73081904862
4. SAMOISTNA
Poz. 215583. „LC CORP SKY TOWER” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000247364. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.12.2005.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20968/8/81]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „LC
CORP” SPÓŁKA AKCYJNA 3. 020246398 4. 0000253077
5. 118.998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
– 94 –
118.998.000 (STO OSIEMNAŚCIE MILIONÓW DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY)
ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. LC CORP B.V.
5. 118.998 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
118.998.000 ZŁ (STO OSIEMNAŚCIE MILIONÓW
DZIEWIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KARWACKI 2. DARIUSZ 3. 62022706911 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DUBELSKI 2. KONRAD
3. 57052501119 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. HORBACKI 2. WALDEMAR 3. 58092904975 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. CZARNECKI 2. WALDEMAR 3. 59011701893 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. EWY 2. JOANNA
3. 75021300567 4. SAMOISTNA
Poz. 215584. LCP PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000240228. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.08.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33028/8/108]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.11.2008 okres
01.01.2007 - 31.03.2008 1 3. 01.01.2007 - 31.03.2008
1 4. 01.01.2007 - 31.03.2008
Poz. 215585. „LLENTABHALLEN” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000029318. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.07.2001.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16691/8/353]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. LLENTAB AB) 5. 1388 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 694.000,00 PLN wpisać: 5. 1389 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 694.500,00 ZŁOTYCH
wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Poz. 215586. „LOGISTICS CONSULTANTS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000236870. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.06.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34134/8/997]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. JORMAN 2. EWA ZDZISŁAWA 3. 69112800944 5. 1000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000, - PLN
6. TAK wpisać: 2 1. CYLKOWSKI 2. TOMASZ ADAM
3. 76121503236 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JORMAN 2. EWA ZDZISŁAWA 3. 69112800944
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CYLKOWSKI 2. TOMASZ ADAM 3. 76121503236 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215587. LS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000278186. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.04.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33248/8/952]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. WY-
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
DAWCY LS CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. LS CAPITAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 31.07.2008
R., REP. A NR: 2984/2008, NOTARIUSZ JULIAN
KOŁAKOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA JULIANA KOŁAKOWSKIEGO W WARSZAWIE, ZMIANA § 2, § 7, § 9.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. WOJNAR 2. SŁAWOMIRA 3. 72070500900)
5. 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40000
ZŁOTYCH wpisać: 5. 900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 90000 ZŁOTYCH
Poz. 215588. „LUSO - ROUX POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000240707. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.09.2005.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34013/8/853]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
140172706 wpisać: 2. REGON 140172706 NIP
5262877072
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2008 okres 2007 R.
1 1. data złożenia 28.11.2008 okres 2006 R. 1 1. data złożenia 28.11.2008 okres 2005 R. 1 3. 2007 R.
1 3. 2006 R. 1 3. 2005 R. 1 4. 2007 R. 1 4. 2006 R.
1 4. 2005 R.
Poz. 215589. „ŁÓDZKA SPÓŁKA INFRASTRUKTURALNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000243066. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.10.2005.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17507/8/840]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.10.2008 R., REP.
A NR 14204/2008, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z.
KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI
ZMIANY: § 7 I § 8 I § 9
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. MIASTO ŁÓDŹ 3. 472057632) 5. 56.850 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 568.500.000,00 PLN
wpisać: 5. 57470 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 574700000 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 568500000,00 ZŁ
wpisać: 1. 574700000,00 ZŁ
Poz. 215590. ŁÓDŹDIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000101927. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17296/8/25]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2008 okres
01.01.2007 R.-31.12.2007 R. 1 2. 01.01.2007 R.31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.
1 4. 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.
przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEKSZTAŁCENIE
W INNĄ SPÓŁKĘ HANDLOWĄ 2. PRZEKSZTAŁCENIE MADEJSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
W MADEJSKI SPÓŁKĘ JAWNĄ Z SIEDZIBĄ
W KRAKOWIE W TRYBIE ART. 551 I NAST. KSH.
UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW Z DNIA 20 LISTOPADA 2008 ROKU
OBJĘTA AKTEM NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO WOJCIECHA ZARZYCKIEGO, ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA WITOLDA KAPUSTY, REP. A NR 38362/2008
Poz. 215592. „MAG INDUSTRIESERVICE POLSKA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000252141. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.03.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14888/8/899]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica AL. KOŚCIUSZKI nr domu 123 nr lokalu 416 kod pocztowy 90-441 poczta
ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ
ulica AL. KOŚCIUSZKI nr domu 123 nr lokalu
423/424 kod pocztowy 90-441 poczta ŁÓDŹ kraj
POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MAG INDUSTRIESERVICE AG 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. MAG INDUSTRIESERVICE LIMITED 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00
ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. SZYDA 2. ALICJA JADWIGA 3. 51033107280 4. SAMOISTNA
Poz. 215593. MAGNOLIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000223444. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.12.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34284/8/703]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica MIŃSKA nr domu 25 nr lokalu 60 kod pocztowy 03-808 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica POMORSKA nr domu 17 kod
pocztowy 03-101 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 215594. MAJEWO WIND INVEST SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000318448. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.11.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34503/8/37]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. BALTIC WIND HOLDINGS VIII AKTIEBOLAG) 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
50.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 500 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
Poz. 215591. MADEJSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000125814. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.08.2002.
[KR.XI NS-REJ.KRS/22348/8/975]
Poz. 215595. MAJMAKERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000149432. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.02.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32522/8/136]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale lub
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
24 GRUDNIA 2008 R.
– 95 –
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.
WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica CHEŁMSKA nr domu 31
nr lokalu 2 kod pocztowy 00-724 poczta WARSZAWA 36 kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica RADAROWA nr domu 9 nr lokalu 29/30 kod pocztowy 02-137 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 30.09.2008 R. KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE NOTARIUSZ ALDONA CZAMARSKA REP. A NR 2447/2008 ZMIANA UMOWY
SPÓŁKI W § 15
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. NAPIÓRKOWSKI 2. KRZYSZTOF JAN
3. 63082300613) 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 25.000 ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. ZARZĄD) 2. CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO wpisać: 2. CZŁONEK ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT SAMOISTNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. WARDECKI
2. JANUSZ RAFAŁ 3. 69102900490 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NAPIÓRKOWSKA
2. ELŻBIETA MIECZYSŁAWA 3. 64010104387
4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 215596. „MARMORIN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000123822. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 23.07.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24963/8/360]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość STARKOWO nr domu 59A
kod pocztowy 64-234 poczta PRZEMĘT kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość STARKOWO nr domu 20 kod pocztowy 64-234 poczta PRZEMĘT
kraj POLSKA
Poz. 215597. „MARO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000165196. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.07.2003.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/23768/8/92]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
276774785 wpisać: 2. REGON 276774785 NIP
6342373428
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 04.11.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 1. data złożenia
04.11.2008 okres 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R.
1 1. data złożenia 04.11.2008 okres 01.01.2005
R. - 31.12.2005 R. 1 1. data złożenia 04.11.2008
okres 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. 1 1. data złożenia 04.11.2008 okres 01.01.2003 R. 31.12.2003 R. 1 3. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
1 3. 01.01.2006 R. - 31.12.2006 R. 1 3. 01.01.2005
R. - 31.12.2005 R. 1 3. 01.01.2004 R. - 31.12.2004
R. 1 3. 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2006
R. - 31.12.2006 R. 1 4. 01.01.2005 R. - 31.12.2005
R. 1 4. 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.
1 4. 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215598. „MAT - BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000104360. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.04.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21234/8/878]
Poz. 215602. „MEDIA REGIONALNE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000004326. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 23.03.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33179/8/215]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2008 okres OD
01.01.2007 DO 31.12.2007 1 3. OD 01.01.2007 DO
31.12.2007 1 4. OD 01.01.2007 DO 31.12.2007
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 28 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 215599. „MAX-LIGHT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000151887. SĄD
REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 14.02.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/13185/8/918]
Poz. 215603. MENFORUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000289003. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.09.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34263/8/660]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
510234157 wpisać: 2. REGON 510234157 NIP
7390512058
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2008 okres
01.01.2007 R.-31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R.31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru wpisać: 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. BEŁECH 2. KRZYSZTOF MARIUSZ 3. 70050601773 2 1. BOROWIEC 2. MARIUSZ WŁADYSŁAW 3. 71062809733 3 1. HELIŃSKI 2. KRZEMIR WŁODZIMIERZ 3. 63110801730
Poz. 215600. „MED-JAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000235288. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.06.2005.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25057/8/805]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat
PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość
JANKOWICE wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat PSZCZYŃSKI gmina PSZCZYNA miejscowość PSZCZYNA wykreślić: 2. miejscowość JANKOWICE ulica BAZIOWA nr domu 17
A kod pocztowy 43-215 poczta JANKOWICE kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość PSZCZYNA ulica
MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMSKICH nr domu 19
nr lokalu A kod pocztowy 43-200 poczta PSZCZYNA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 13.11.2008 R., REP. A NR
7494/2008, NOTARIUSZ MAŁGORZATA PASZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PSZCZYNIE, UL. BATOREGO 25 ZMIANA PAR. 3 UST.
1 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 215601. „MEDIA MIAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000215244. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.08.2004.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20659/8/858]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. GUZIEJEWSKI 2. PAWEŁ 3. 67090612719)
5. 191 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 191.000 (STO DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH wpisać: 5. 241 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
241.000 ZŁ (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2 1. KUŹMA 2. ANDRZEJ STANISŁAW 3. 61092202271 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 300000,00 ZŁ
wpisać: 1. 400000,00 ZŁ
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 215604. MERCER (POLSKA) SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000043554. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.09.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33706/8/371]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 92 kod pocztowy 00-807 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu
94 kod pocztowy 00-807 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.11.2008 R., REP. A NR
8738/2008, NOTARIUSZ ARTUR KOZAK, KANCELARIA W WARSZAWIE ZMIANA § 7 UMOWY
SPÓŁKI ORAZ PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO
UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 74 14 A PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DORADCZEJ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI 2 1. 75 30 A PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DORADCZEJ W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ORAZ
DZIEDZIN Z NIMI ZWIĄZANYCH 3 1. 74 84 B PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DORADCZEJ W ZAKRESIE CZYNNOŚCI AKTUARIALNYCH 4 1. 75 13
Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DORADCZEJ
W ZAKRESIE ADMINISTROWANIA ORAZ CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z REALIZOWANIEM PROGRAMÓW ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH 5 1. 67
20 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI BROKERSKIEJ W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ 6 1. 67 20
Z ŚWIADCZENIE USŁUG AKTUARIALNYCH
7 1. 80 42 B ORAZ PROWADZENIE SZKOLEŃ wpisać: 8 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 9 1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 10 1. 78
30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 11 1. 94 11
Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW 12 1. 65 11 Z UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE 13 1. 65 20 Z REASEKURACJA
14 1. 65 12 Z POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE 15
1. 65 30 Z FUNDUSZE EMERYTALNE 16 1. 66 29
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
– 96 –
UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 17
1. 66 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM FUNDUSZAMI 18 1. 66 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI 19 1. 66 12
Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA
Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 20 1. 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT 21 1. 66 22
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 22 1. 66 19 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 23 1. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 24 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 25 1. 64 91 Z LEASING
FINANSOWY 26 1. 64 92 Z POZOSTAŁE FORMY
UDZIELANIA KREDYTÓW 27 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH 28 1. 64 30
Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 29 1. 64
99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 30 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA
DZIAŁALNOŚĆ 31 1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI
INFORMATYCZNYMI 32 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 33 1. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 34 1. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 35
1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 36 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ
BIURA 37 1. 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII,
PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA 38
1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 39 1. 72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH 40 1. 71 20
B BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 41 1. 82 30
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ
TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 42 1. 90 03
Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ
TWÓRCZA 43 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 44 1. 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH 45 1. 85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 46
1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY
EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 47 1. 79 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKASYFIKOWANA
Poz. 215605. „MERCOMP SZCZECIN” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000192789. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2004.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/14142/8/502]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 (dla pozycji: 1. PETRICZKO 2. MIKOŁAJ
3. 39010116816) 5. 96 UDZIAŁÓW (DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ); ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 48.000,00 ZŁOTYCH (CZTERDZIEŚCI
OSIEM TYSIĘCY) wpisać: 5. 71 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 35.500,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. NIE 2 1. ZARZYCKI
2. PIOTR 3. 68010408373 5. 25 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ 6. NIE
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215606. „METAL-WIEM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000048686. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.10.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16300/8/760]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. BOGALECKI 2. BOGUSŁAW MAREK
3. 54121805770 5. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
6. NIE wpisać: 2 1. POGORZELSKI 2. HENRYK
3. 51022004778 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. PFEIFFER 2. BERNARD 3. 51071011774
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA SPÓŁKI) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. PFEIFFER
2. BERNARD 3. 51071011774 2 1. CHMIEL 2. ADRIAN 3. 82030517134 wpisać: 3 1. PAŃCZUK PFEIFFER 2. HALINA ZOFIA 3. 51101805180 4 1. POGORZELSKA HINC 2. JUSTYNA 3. 81120503484
Poz. 215607. „MICROMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000140134. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
27.11.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/17807/8/143]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 1. data złożenia
03.07.2008 okres 01.01.2006 - 31.12.2006
1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2006 31.12.2006 1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 4. 01.01.2006 - 31.12.2006
Poz. 215608. „MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W SŁUPSKU. KRS 0000002203. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.03.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/17228/8/580]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 20
LISTOPADA 2008 R. (REPERTORIUM A NUMER
10935/2008) PRZED NOTARIUSZEM BERNADETĄ
POŁEĆ - NOTARIUSZEM W SŁUPSKU PRZY ULICY
PIEKIEŁKO 12 ZMIENIONO TREŚĆ AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: PAR. 12 UST. 1, PAR. 19
UST. 2, PAR. 20 UST. 4, PAR. 20 UST. 5, PAR. 20
UST. 6, PAR. 20 UST. 7 DODANO DO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: PAR. 18 PKT 10 SKREŚLONO Z AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: PAR. 18
PKT 6, PAR. 18 PKT 7, PAR. 20 UST. 8, PAR. 25
Poz. 215609. MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000065204. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.12.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15415/8/116]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. GMINA MIEJSKA LUBIN 3. 390647535)
5. 81.917 (OSIEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY DZIEWIĘĆSET SIEDEMNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZ-
24 GRUDNIA 2008 R.
NEJ WYSOKOŚCI 57.935.500 (PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM MILIONÓW DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI PIĘĆ
TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH wpisać: 5. 82.765
(OSIEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE SIEDEMSET
SZEŚĆDZIESIĄT PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 57.935.500 (PIĘĆDZIESIĄT SIEDEM
MILIONÓW DZIEWIĘĆSET TRZYDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 57444800,00 ZŁ
wpisać: 1. 57935500,00 ZŁ
Poz. 215610. MILAN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000240588. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.09.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33838/8/237]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA-WESOŁA ulica SŁOMIANA nr domu 13 kod pocztowy 01-353 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA-WESOŁA ulica DZIELNA nr domu
6 nr lokalu 16 kod pocztowy 00-162 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 215611. „MIRAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000085054. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25359/8/910]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOTALA 2. ANDRZEJ JERZY 3. 62110902199 5. 475
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47.500 ZŁ
6. NIE wpisać: 2 1. KOTALA 2. MARTA EWA
3. 89082404706 5. 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOTALA 2. ANDRZEJ JERZY 3. 62110902199
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KOTALA
2. EUGENIUSZ ANDRZEJ 3. 38111901758 5. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE
Poz. 215612. MONTGOMERY POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000312891. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 05.09.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34060/8/255]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica WALICÓW
nr domu 11 nr lokalu 512 kod pocztowy 00-851
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PUŁAWSKA nr domu
12A nr lokalu 4 kod pocztowy 02-566 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 215613. MOTOR-HAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000191471. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.01.2004.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16682/8/433]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.11.2008 okres 2006
1 1. data złożenia 20.11.2008 okres 2007 1 3. 2006
1 3. 2007 1 4. 2006 1 4. 2007
– 97 –
Poz. 215614. MPL VERBUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000127990. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.08.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23481/8/624]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2008 okres
01.05.2007 - 30.04.2008 1 3. 01.05.2007 - 30.04.2008
1 4. 01.05.2007 - 30.04.2008
Poz. 215615. MSM - INTERNATIONAL CONSULTING POLAND - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247323. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.12.2005.
[LD.XX NS-REJ.KRS/14585/8/393]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M.
ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać:
1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZIELONKI miejscowość
ZIELONKI wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica
K.K.BACZYŃSKIEGO nr domu 41 kod pocztowy 91170 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZIELONKI ulica GALICYJSKA nr domu 19
nr lokalu 3 kod pocztowy 32-087 poczta ZIELONKI
kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. MSM-INTERNATIONAL CONSULTING POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W ZIELONKACH 2. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZIELONKI
miejscowość ZIELONKI 3. miejscowość ZIELONKI
ulica GALICYJSKA nr domu 19 nr lokalu 3 kod
pocztowy 32-087 poczta ZIELONKI kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.09.2008 R.
REPERTORIUM A NR 6688/2008 KANCELARIA NOTARIALNA RADOSŁAWA KANIECKIEGO W ŁODZI
- ZMIANA PARAGRAFU 3
Poz. 215616. „MUST” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000281467. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.05.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24581/8/796]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
140990511 NIP 1231133279
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SHAN
2. SHIXIAN 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. LU 2. GUANGPING 5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SHAN 2. SHIXIAN 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. LU 2. GUANGPING 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215617. MVV - POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000027510. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.07.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32404/8/195]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1 1. MVV NEDERLAND B.V. 5. 35.376 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.688.000,00 ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. E.ON EDIS ENERGIA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 634563560 4. 0000198264 5. 35.376 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.688.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 (dla pozycji: 1. STYPUŁKOWSKA 2. MONIKA
3. 69061606345) 5. PREZES ZARZĄDU wpisać:
5. CZŁONEK ZARZĄDU 2 1. HOLLOPP 2. AXEL
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. FARRENKOPF
2. HANS-JURGEN 2 1. HAGELE 2. HANS-GEORG
3 1. LÜBKE 2. REINER 4 1. BRÜCKMANN 2. MATTHIAS 5 1. AUER 2. MARTIN
Poz. 215618. „MYPOL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000106588. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.04.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34025/8/976]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. „FAMI” SPÓŁKA AKCYJNA 5. 2000 {DWA
TYSIĄCE} UDZIAŁÓW PO 1000 ZŁ ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 2.000.000 {DWA MILIONY}
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. FAMI S.R.L. 5. 2000
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000.000
ZŁOTYCH 6. TAK
Poz. 215619. „MYSKAL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000164390. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.06.2003.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14257/8/929]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.11.2008 R., NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 21.588/2008 - ZMIENIONO: § 7, § 10
- DODANO: § 16 UST. 3
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 28 1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 2 1. 28 11 PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
3 1. 28 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYJĄTKIEM
DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 4 1. 28 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 5 1. 28 11
C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH
6 1. 28 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 7 1. 28
2 PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW
I ZBIORNIKÓW METALOWYCH; PRODUKCJA
GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO
OGRZEWANIA 8 1. 28 21 Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH 9 1. 28 22 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW
I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 10
1. 28 30 A PRODUKCJA WYTWORNIC PARY 11
1. 28 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY (POZA KOTŁAMI CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ)
12 1. 28 40 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA
PROSZKÓW 13 1. 28 5 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 14
1. 28 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 15 1. 28 6 PRODUKCJA WY-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
ROBÓW NOŻOWNICZYCH, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 16 1. 28 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH 17 1. 28 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 18 1. 28 63 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW 19 1. 28 7 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 20 1. 28 71
Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH 21
1. 28 72 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI
LEKKICH 22 1. 28 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW
Z DRUTU 23 1. 28 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY,
ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 24 1. 28 75 PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH GOTOWYCH POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 25 1. 28 75 A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK I KUCHNI 26 1. 28 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA 27 1. 29
1 PRODUKCJA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH
I WYKORZYSTUJĄCYCH ENERGIĘ MECHANICZNĄ, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 28 1. 29
11 A PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 29 1. 29 11 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY ORAZ KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN, Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 30 1. 29
12 Z PRODUKCJA POMP I SPRĘŻAREK 31 1. 29 13
Z PRODUKCJA KURKÓW I ZAWORÓW 32 1. 29 14
Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 33 1. 29 2 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 34 1. 29
21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH 35 1. 29 22 Z PRODUKCJA
URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 36
1. 29 24 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 37 1. 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 38 1. 29 3 PRODUKCJA
MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA 39 1. 29
32 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA
ROLNICTWA I LEŚNICTWA 40 1. 29 32 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN
ROLNICZYCH I LEŚNYCH 41 1. 29 40 PRODUKCJA
OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH 42
1. 29 40 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH
43 1. 29 52 PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA 44 1. 29
52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA
I BUDOWNICTWA 45 1. 29 53 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE
ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓW 46 1. 29 54 Z PRODUKCJA MASZYN DLA
PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO, ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO 47 1. 29 55 Z PRODUKCJA
MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO 48
1. 29 56 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN
SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 49 1. 29 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH
MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA 50
1. 29 7 PRODUKCJA SPRZĘTU GOSPODARSTWA
DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 51 1. 33 30 Z PRODUKCJA SYSTEMÓW
DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI 52 1. 45 21 A WYKONANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 53 1. 45 21 B WYKONANIE
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE
OBIEKTÓW MOSTOWYCH 54 1. 45 21 C WYKONANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW,
LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTRO-
– 98 –
TRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH,
PRZEMYSŁOWYCH 55 1. 45 21 D WYKONANIE
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE
ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH
I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH 56
1. 45 21 E WYKONANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH 57 1. 45 21 F WYKONANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 58 1. 45 21
G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 59 1. 45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ
60 1. 45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM 61 1. 45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 62 1. 45 25
D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 63 1. 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 64
1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 65 1. 45 31
B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZUJĄCYCH 66 1. 45 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW 67 1. 45 31
D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH 68 1. 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 69 1. 60 24 A TOWAROWY
TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 70 1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
71 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 72 1. 73 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK
CHEMICZNYCH 73 1. 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 74 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 75 1. 74 30
Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE wpisać: 76
1. 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO 77 1. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 78 1. 25
12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW
STOLARKI BUDOWLANEJ 79 1. 25 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO
OGRZEWANIA 80 1. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH 81 1. 25 30 Z PRODUKCJA
WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW
DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 82 1. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA
PROSZKÓW 83 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 84 1. 25 71
Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH
I SZTUĆCÓW 85 1. 25 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW 86 1. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 87 1. 25 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW
METALOWYCH 88 1. 25 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI 89 1. 25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 90
1. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 91 1. 25
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH
WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 92 1. 27 51 Z PRODUKCJA
ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA
DOMOWEGO 93 1. 28 11 Z PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW
LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH 94 1. 28 12 Z PRODUKCJA SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA DO NAPĘDU HYDRAULICZNEGO I PNEUMATYCZNEGO 95 1. 28 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH POMP I SPRĘŻAREK 96 1. 28
14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH KURKÓW I ZAWORÓW 97 1. 28 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ
ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 98 1. 28 21 Z PRODUKCJA
PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH 99
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
1. 28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 100 1. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 101 1. 28 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA
ROLNICTWA I LEŚNICTWA 102 1. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 103 1. 28 93
Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH
W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU
I PRODUKCJI NAPOJÓW 104 1. 28 94 Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO,
ODZIEŻOWEGO I SKÓRZANEGO 105 1. 28 95
Z PRODUKCJA MASZYN DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO 106 1. 28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
107 1. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
108 1. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 109 1. 33 12
Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 110
1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 111
1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 112 1. 41
20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 113 1. 42 13 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 114
1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 115 1. 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 116 1. 42 99 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 117 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 118
1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 119 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 120
1. 46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ
PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
121 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 122 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 123 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 124 1. 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES)
I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 125 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 126 1. 71 12
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII
I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
127 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY
TECHNICZNE 128 1. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 129 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 130 1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC
KOMPUTERY 131 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ
ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 215620. „NALEWKI Z TRADYCJĄ” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000235268. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 08.06.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34322/8/76]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2008 okres
1 STYCZNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007
ROKU 1 3. 1 STYCZNIA 2007 ROKU DO 31 GRUDNIA 2007 ROKU
24 GRUDNIA 2008 R.
Poz. 215621. NAP INVEST NIEMCEWICZA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000261498. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.08.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32401/8/992]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2008 okres
OD 16 GRUDNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2007
R. 1 3. OD 16 GRUDNIA 2006 R. DO 31 GRUDNIA 2007 R. 1 4. OD 16 GRUDNIA 2006 R. DO 31
GRUDNIA 2007 R.
Poz. 215622. NAP INVEST URSYNÓW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000261504. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.08.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33662/8/592]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2008 okres
30.10.2006 - 31.12.2007 1 3. 30.10.2006 - 31.12.2007
1 4. 30.10.2006 - 31.12.2007
Poz. 215623. „NARVA-POLSKA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000213998. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.07.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/32720/8/536]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. KREUL 2. EBERHARD WOLFGANG 5. 14
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.000 ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. WALKOWICZ 2. MARCIN 3. 78100407892) 5. 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 52.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 45
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90 000 ZŁOTYCH wykreślić: 3 (dla pozycji: 1. KICZKO 2. ADAM
3. 72030305631) 5. 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 52.000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 90 000 ZŁOTYCH
wykreślić: 4 1. KREUL 2. MARIO EBERHARD 5. 24
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 48.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 215624. NARZĘDZIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000231361. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6783/8/928]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.05.2008 R., NOTARIUSZ DOROTA FABIŚ
Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ZŁOTORYI PRZY
ULICY LOTNIKÓW POLSKICH 1, REPERTORIUM
A NUMER 4589/2008 - ZMIENIONO § 3 UST. 1
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru wpisać: 1 1. RADA
NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. NADOLNY 2. KRZYSZTOF ŁUKASZ 3. 82101801852 2 1. SKIBICKI 2. PAWEŁ JAN
3. 86101900733 3 1. KWARCIŃSKI 2. GRZEGORZ
ROMAN 3. 65072605131 4 1. GLINZ 2. PIA SOPHIA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH
– 99 –
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 1. data złożenia
21.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.
1 2. 01.01.2007 R.-31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R. 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.
1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2007 R.31.12.2007 R.
Poz. 215625. „NATRIUM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000293997. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.11.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/23847/8/150]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. GEORG 2. LUDWIG ZBIGNIEW 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 215626. „NBD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000266248. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 19.10.2006.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16708/8/372]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
220315845 NIP 5891898435
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość
GDAŃSK ulica HEWELIUSZA nr domu 11 kod
pocztowy 80-890 poczta GDAŃSK kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica TARNOWIECKA nr domu 54 kod pocztowy 04-174
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.10.2008 R.
REP. A NR 11337/2008 PIOTR LANGOWSKI - NOTARIUSZ UL. PIWNA 1/2 80-831 GDAŃSK ZMIANA § 3
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WALDER
2. ROMAN BRUNON 3. 58100606118 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ 6. NIE
wpisać: 2 1. KLIMA-THERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 340118385
4. 0000253059 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WALDER 2. ROMAN BRUNON 3. 58100606118
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2008 okres 2007
ROK 1 1. data złożenia 26.11.2008 okres 2006 ROK
1 3. 2007 ROK 1 3. 2006 ROK 1 4. 2007 ROK
1 4. 2006 ROK
Poz. 215627. NEBULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000157454. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
03.04.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34359/8/846]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica CYBERNETYKI nr domu 9 kod pocztowy 02-677 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica KONSTRUKTORSKA
nr domu 7 kod pocztowy 02-673 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215628. „NEWTON MEDIA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000175008. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 02.10.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32564/8/222]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica KONDUKTORSKA nr domu 4 kod pocztowy 00-775 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica KIERBEDZIA nr domu 4 kod
pocztowy 00-728 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 215629. NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI
ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA ROCHA 250
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000228046. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.02.2005.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7845/8/618]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. FOLTYNIEWICZ 2. ANNA MARIA 3. 57092802368 5. 15
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7.500,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 215630. „NILSON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000237990. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 14.07.2005.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11136/8/572]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GEYBELS 2. BEN ANNA MARIA KAREL
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MANDIAU 2. LEON 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2008 okres
01.01.2007 R - 31.12.2007 R 1 2. 01.01.2007 R 31.12.2007 R 1 3. 01.01.2007 R - 31.12.2007
R 1 4. 01.01.2007 R - 31.12.2007 R
Poz. 215631. NORDISK POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000249744. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.01.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33506/8/169]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. KÄLLENFORS 2. DANIEL 2 1. MANSSON 2. PER
Poz. 215632. „NOVO NORDISK PHARMACEUTICAL SERVICES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000130826. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.09.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31276/8/971]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
2. miejscowość WARSZAWA ulica MINERALNA
nr domu 15 kod pocztowy 02-274 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica 17 STYCZNIA nr domu 45 B kod
pocztowy 02-146 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 215636. OLD SEAS, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000247861. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2005.
[GD.VII NS-REJ.KRS/15256/8/599]
Poz. 215633. OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
SUROWCÓW WTÓRNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000156834. SĄD REJONOWY
W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.03.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9909/8/181]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2007 okres
15.12.2005-31.12.2006 1 3. 15.12.2005-31.12.2006
1 4. 15.12.2005-31.12.2006
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 (dla pozycji: 1. SZTYLKA 2. JOLANTA WANDA
3. 63031910409) 1. SZTYLKA wpisać: 1. SZTYLKA
WILUŚ wykreślić: 2. JOLANTA WANDA wpisać:
2. JOLANTA WANDA wykreślić: 2 1. SADOWSKA
2. BARBARA 3. 72052808486 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215637. OLSZTYŃSKA HODOWLA ZIEMNIAKA I NASIENNICTWO OLZNAS-CN SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000066235. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2001.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/13173/8/795]
Poz. 215634. OKT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000012382. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2001.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9723/8/215]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. CZARNECKI 2. KRZYSZTOF 3. 74021701712 4. PROKURA
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Poz. 215635. OLAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000266308. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.11.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/32762/8/622]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
140744775 NIP 7010043121
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica WILCZA nr domu 8 nr lokalu 11 kod pocztowy 00-532 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ZNANIECKIEGO nr domu
2 nr lokalu 44 kod pocztowy 03-980 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CIESIELSKA 2. DOROTA KARINA 3. 71042100283 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. PROCESY INWESTYCYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 191764976 4. 0000264812 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁOTYCH
6. NIE 3 1. CZAJA 2. RAFAŁ CYRYL 3. 77032006733
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000
ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. CIESIELSKA 2. DOROTA KARINA 3. 71042100283
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CZAJA
2. RAFAŁ CYRYL 3. 77032006733 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
– 100 –
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GOLAŃSKI 2. JAROSŁAW 3. 65111205933 2 1. SOTOMSKI 2. MACIEJ
3. 72051801435 wpisać: 3 1. SZATAN 2. IRENA
3. 48100202889 4 1. SULEJEWSKA 2. ANETA
3. 74071109447
Poz. 215638. „OMEGA BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000215172. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.08.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12633/8/945]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „POP
N GO POLAND” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „OMEGA BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.11.2008 R., NOTARIUSZ JACEK MIKLIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W LĘBORKU,
REP. „A” NR 8198/2008 - ZMIANA: § 2 ORAZ §
7 UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KONKOL
2. ZENON 3. 63040906213 5. 200 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100000,00 ZŁ 6. TAK
wpisać: 2 1. KONKOL 2. JÓZEF 3. 31032011993
5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
100.000, - ZŁOTYCH NA PRAWACH WSPÓLNOŚCI
USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z URSZULĄ MARIĄ
KONKOL. 6. TAK 3 1. KONKOL 2. URSZULA MARIA
3. 37082212407 5. 200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000, - ZŁOTYCH NA PRAWACH
WSPÓLNOŚCI USTAWOWEJ MAŁŻEŃSKIEJ Z JÓZEFEM KONKOLEM. 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KONKOL 2. ZENON 3. 63040906213 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. RACKIEWICZ
2. AGNIESZKA MAŁGORZATA 3. 74112808724
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 15 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW 2 1. 29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI
MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI. 4 1. 52
HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO. 5 1. 55 HOTELE I RESTAURACJE 6 1. 74 4 REKLAMA wpisać: 7 1. 01
61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA-
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
JĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 8 1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 9 1. 02 40
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 10 1. 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU
I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU 11
1. 16 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 12 1. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA
BUDOWNICTWA 13 1. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 14 1. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA;
PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY
I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
15 1. 23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU 16 1. 43 99 Z POZOSTAŁE
SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 17 1. 95
22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ
GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU
UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO 18
1. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 19
1. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 20
1. 38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH 21 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 22
1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 23 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 24 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 25 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
26 1. 42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
DRÓG I AUTOSTRAD 27 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 28 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 29 1. 43 31
Z TYNKOWANIE 30 1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 31 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 32 1. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT,
SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO
I PÓŁPRODUKTÓW 33 1. 46 21 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT 34 1. 46
22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN
35 1. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW
I WARZYW 36 1. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 37 1. 46 34
B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 38 1. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY,
SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 39 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 40 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 41 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH
ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 42 1. 46
75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 43 1. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 44 1. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 45
1. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 46 1. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ
PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 47 1. 47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 48 1. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 49
1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 50 1. 41 10
Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
24 GRUDNIA 2008 R.
51 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 52 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
DORADZTWO PODATKOWE 53 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 54 1. 81 21
Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 55 1. 81 22
Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
Poz. 215639. „OMEGA-TEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000191975. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.01.2004.
[GL.X NS-REJ.KRS/10668/8/771]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić:
3. „OMEGA TEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „OMEGA-TEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD SPÓŁKI 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA
W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY
CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOLOWCA 2. EWA MAŁGORZATA 3. 72031411629 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KOLOWCA 2. SŁAWOMIR MIECZYSŁAW 3. 72010108171 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 14.05.2008 R.
- POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH, WYDZIAŁ X GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO O ROZWIĄZANIU
SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 623 § 3 K.S.H.,
SYGN.AKT GL.X NS-REJ.KRS 18054/07/805
3. DWAJ LIKWIDATORZY ŁĄCZNIE PRub. Dane likwidatorów 1 1. KOLOWCA 2. EWA MAŁGORZATA
3. 72031411629 2 1. KOLOWCA 2. SŁAWOMIR MIECZYSŁAW 3. 72010108171
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. 14.05.2008 R. - POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH, WYDZIAŁ X GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI NA
PODSTAWIE ART. 623 § 3 K.S.H., SYGN.AKT GL.X
NS-REJ.KRS 18054/07/805 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 215640. OMNISTONE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000305091.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
06.05.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17726/8/283]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat BRZEZIŃSKI gmina BRZEZINY miejscowość BRZEZINY wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M.
ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wykreślić: 2. miejscowość BRZEZINY ulica ARMII CZERWONEJ
nr domu 12 kod pocztowy 95-060 poczta BRZEZINY kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
ŁÓDŹ ulica JANA KILIŃSKIEGO nr domu 25 kod
pocztowy 90-205 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. „OMNISTONE”
SP. Z O.O. ZAKŁAD WYDOBYCIA I OBRÓBKI
PIASKOWCA ODDZIAŁ KIELCE 2. kraj POLSKA
województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat KIELECKI gmina PIEKOSZÓW miejscowość ZAJĄCZKÓW 3. miejscowość ZAJĄCZKÓW nr domu 96 b kod pocztowy 26-065 poczta PIEKOSZÓW kraj POLSKA
– 101 –
Poz. 215641. OPTIMUM SPORT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000306027. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.05.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34205/8/536]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DN. 02.12.2008 R.,
REPERTORIUM A - 9726/2008; NOTARIUSZ DARIUSZ WIERZCHUCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ZIMNEJ 2 LOK. 23;
DODANO W § 14 UMOWY SPÓŁKI UST. 2
Poz. 215642. ORIFLAME POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000039173. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.08.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34034/8/896]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. HUGOD 2. PETER 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE 2 1. NORDSTROM 2. JOHAN OLOF 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215643. ORŁOWSKA RIWIERA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000274283. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 19.02.2007.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32867/8/728]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MYONI-ORŁOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. ORŁOWSKA RIWIERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina KONSTANCIN-JEZIORNA miejscowość
KONSTANCIN-JEZIORNA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica CHOCIMSKA nr domu 18
kod pocztowy 00-791 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość KONSTANCIN-JEZIORNA ulica WOJSKA POLSKIEGO nr domu
50 kod pocztowy 05-520 poczta KONSTANCIN-JEZIORNA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 17.11.2008
R., REP. A NR 11287/2008, MAŁGORZATA NOWOSIELSKA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 23
LOK. 2,00-685 WARSZAWA, ZMIENIONO PKT 2,
PKT 3, PKT 8.2, PKT 20.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU wpisać: 2. DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. PILISZEK 2. ANDRZEJ LUDOMIR 3. 55051102096 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RAWDANOWICZ 2. MAREK
3. 55081909290 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. WASIŃSKA 2. EWA 3. 75111512087 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. GOŁASZEWSKA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. LUIZA ANNA 3. 72090906821 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 5 1. KĘPKA 2. ADAM JAN 3. 54122405672
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215644. OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000104555. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.04.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16139/8/130]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 10.10.2008 R.,
REP. A NR 7797/2008 SPORZĄDZONYM PRZEZ
NOTARIUSZA STANISŁAWA RUDOWICZA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W OZORKOWIE ZMIENIONO PARAGRAF 7 I PARAGRAF 9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. GMINA MIASTA OZORKOWA 3. 472057709)
5. 13.983 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
13.983.000,00 ZŁ wpisać: 5. 14.920 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.920.000 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 13983000,00 ZŁ
wpisać: 1. 14920000,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 937128,00 ZŁ
Poz. 215645. PARK ŁADNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000286461. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 20.08.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24375/8/877]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica GÓRECKA nr domu
30 kod pocztowy 60-201 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UŁAŃSKA nr domu 5 kod pocztowy 60-748 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Poz.
215646.
„PETRUS-WEST”
SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000018529. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
08.06.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11556/8/618]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. BOJCZUK 2. JAN 3. 31092702712 5. 72440 7244000,00 ZŁOTYCH 6. NIE wpisać: 2 1. BOJCZUK
2. ZINAIDA 3. 40111602904 5. 72.440 UDZIAŁÓW
O ŁACZNEJ WARTOŚCI 7.244.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BOJCZUK 2. JAN 3. 31092702712 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. BOJCZUK 2. ZINAIDA
3. 40111602904 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215647. „PLAC STRZELECKI” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000297978. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 06.02.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33849/8/959]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 30.07.2008 R., REP.
A NR 5104/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIU-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
SZA MAŁGORZATĘ KRAKOWIECKĄ, KANCELARIA
NOTARIALNA, UL. JANA PAWŁA II NR 68, 05-077
WARSZAWA; ZMIENIA SIĘ § 7 I 8 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „BGW
DWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” 3. 016363836 4. 0000033413 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. „MARINGA HOLDING LIMITED”
5. 1300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
650000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. SR PROPERTY INVESTMENTS S.A. 5. 1300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 650000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. „RHOZETA HOLDING LIMITED” 5. 1300 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 650000,00 ZŁOTYCH 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2000000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 1950000,00 ZŁ
Poz. 215648. „POLHYBRYD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000209439. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.06.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34143/8/917]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 (dla pozycji: 1. RUNOWSKI 2. HENRYK JAN
3. 52082003015) 5. 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 80000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 900
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 90.000 ZŁOTYCH wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić:
2 1. REKLEWSKI 2. ZYGMUNT STANISŁAW
3. 37082502054 5. 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. PALUCH 2. MARTA IWONA 3. 69050314567) 1. PALUCH wpisać: 1. RUNOWSKA
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 1. data złożenia
03.12.2008 okres 01.01.2006 - 31.12.2006
1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2006 31.12.2006 1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 4. 01.01.2006 - 31.12.2006
Poz. 215649. POLPORTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000287222. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24445/8/15]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. NOWACKI 2. MACIEJ 3. 69112102398) 5. 50
UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22 500,00 ZŁ wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. NOWACKI 2. WOJCIECH 3. 71041508235) 5. 50 UDZIAŁÓW, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
22 500,00 ZŁ 3 1. CYBULSKI 2. MATEUSZ
3. 75092100873 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 215650. „POLSKA GRUPA LABORATORYJNA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000226364. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.01.2005.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33987/8/542]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
– 102 –
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. WOLAK 2. IRENEUSZ FRANCISZEK 3. 52120305437
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ŚWIDERSKI
2. RYSZARD 3. 54041500476 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215651. „PRACOWNICZA PRZYCHODNIA
LEKARSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000091566. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.02.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13594/8/242]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE
PRZEZ INNĄ SPÓŁKĘ 2. 21.11.2008 R - UCHWAŁA
ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRACOWNICZEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ SPÓŁKI
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE O POŁĄCZENIU Z „CENTERMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TARNOWIE W TRYBIE ART. 492
PAR. 1 PKT.1 K.S.H. W ZW. Z ART. 516 PAR. 1,
PAR. 5 I PAR. 6 K.S.H. POPRZEZ PRZENIESIENIE
CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI: PRACOWNICZA
PRZYCHODNIA LEKARSKA SP. Z.O.O. Z SIEDZIBĄ
W TARNOWIE NA SPÓŁKĘ: „CENTERMED” SP.
Z O.O. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE, AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
ANDRZEJA HAŁASA Z KAN. NOTARIALNEJ
W TARNOWIE, REP. A NR 8183/2008
Poz. 215652. PRADNICKA PROPERTIES SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000291278. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.10.2007.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33433/8/828]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. MALSCHINGER 2. WARREN 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać: 2 1. KNOX 2. CAMERON ROBERT 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
50.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MALSCHINGER 2. WARREN IVAN 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. AUDAGNOTTI 2. WADE
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KNOX
2. CAMERON ROBERT 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215653. PRZEDSIĘBIORSTWO „METALLIC”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000114444. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7736/8/597]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOCZURKIEWICZ 2. ROMAN 3. 48010804010
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SKIBICKI
2. KRZYSZTOF FRANCISZEK 3. 55061808436
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. GRYGIERCZYK
2. RYSZARD 3. 60122702459 wpisać: 2 1. SIECZKO
2. JANUSZ EDWARD 3. 34090601670
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. SKIBICKI
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
2. KRZYSZTOF FRANCISZEK 3. 55061808436
4. PROKURA ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
wpisać: 2 1. KOCZURKIEWICZ 2. ROMAN
3. 48010804010 4. PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215654. PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE
„LAMMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000119394. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.06.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16911/8/88]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2008 okres ZA 2007
R. 1 3. ZA 2007 R. 1 4. ZA 2007 R.
Poz. 215655. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO
PRODUKCYJNE „PRZYMIERZE” - SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000136563. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 28.10.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32672/8/842]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.11.2008 okres
01.05.2007 - 30.04.2008 1 3. 01.05.2007 - 30.04.2008
1 4. 01.05.2007 - 30.04.2008
Poz. 215656. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „ABE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000061155. SĄD
REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.11.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/12257/8/787]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 10.10.2008 R. - REP. A NR 25498/2008, NOTARIUSZ PIOTR PŁACZEK, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH - ZMIANA § 7 PKT
1 I § 8 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. ZDEBEL 2. BEATA GRAŻYNA 3. 67081407661)
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
151.500,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 176.500,00; -ZŁ
wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. ZDEBEL 2. ARKADIUSZ
RUDOLF 3. 67022401637) 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 151.500,00 ZŁ wpisać:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 176.500,00; -ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 303000,00 ZŁ
wpisać: 1. 353000,00 ZŁ
Dz. 6. Rub. 4. Informacja o połączeniu, podziale
lub przekształceniu wpisać: 1 1. PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI 2. POŁĄCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO „ABE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ZE SPÓŁKĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE
„DUET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA) POPRZEZ PRZENIESIENIE W TRYBIE ART. 492 § 1
PKT 1 KSH CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ZA
UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDAJE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.
UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
HANDLOWO-USŁUGOWEGO „ABE” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 10.10.2008 R. ZAPROTOKOŁOWANA
W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM
PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA PŁACZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH,
REP. A NR 25498/2008 UCHWAŁA NR 1 NAD-
24 GRUDNIA 2008 R.
ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO „DUET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 10.10.2008 R.
ZAPROTOKOŁOWANA W AKCIE NOTARIALNYM
SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA PIOTRA
PŁACZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIEKARACH ŚLĄSKICH, REP. A NR 25494/2008
Poz. 215657. PRZEDSIĘBIORSTWO KERIMIKS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000033307. SĄD REJONOWY W LUBLINIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.08.2001.
[LU.XI NS-REJ.KRS/14812/8/246]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 5. Informacja o postępowaniu upadłościowym wpisać: 1 1. organ SĄD REJONOWY W LUBLINIE XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr XVIII GUU
1/2008 data 21.11.2008 3. PROWADZENIE UPADŁOŚCI
OBEJMUJĄCEJ LIKWIDACJĘ MAJĄTKU DŁUŻNIKA
4. organ SĄD REJONOWY W LUBLINIE XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DO SPRAW UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH nr XVIII GUU 1/2008 data
21.11.2008 PRub. Dane syndyka 1 1. BŁASZCZYK
2. MARIAN WŁADYSŁAW 3. 46082402974
Rub. 7. Informacja o postępowaniu naprawczym
wykreślić: 1 1. organ SĄD REJONOWY W LUBLINIE XVIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY DLA SPRAW
UPADŁOŚCIOWYCH I NAPRAWCZYCH, SYGN.AKT
XVIII GN 3/05 nr data 09.08.2005 3. organ nr data
Poz. 215658. „PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000057850. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.11.2001.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25369/8/231]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 26 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.08.2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA MGR
JOANNY GAWEŁ W JAWORZNIE, UL. FARNA 4, REP.
A NR 6120/2008 ZMIENIONO PAR. 9 UST. 1 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. GMINA JAWORZNO 3. 000649404) 5. 25445
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOSCI 12.722.500,00
ZŁ wpisać: 5. 27.445 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.722.500 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 12722500,00 ZŁ
wpisać: 1. 13722500,00 ZŁ
Poz. 215659. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
METALOWEJ „PPM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000246173. SĄD
REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.12.2005.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/13912/8/276]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 215660. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „BROX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000092176. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33101/8/760]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
– 103 –
Poz. 215661. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „AUTROBUD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000155923. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 25.03.2003.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/7191/8/912]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MICOREK 2. TADEUSZ 3. 43012901772 5. PREZES 6. NIE
Poz. 215662. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE HIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000171842. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.09.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34095/8/223]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica ZWIĄZKOWA
nr domu 15 kod pocztowy 04-522 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica SKRZYNECKIEGO nr domu 6 kod
pocztowy 04-563 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 215663. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „B I T” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186728. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 15.01.2004.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22361/8/810]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.09.2008 okres 2007 R.
1 3. 2007 R. 1 4. 2007 R.
Poz. 215664. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE „TRIMAX” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000102801. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.03.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/12778/8/335]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. ŚWIERCZEWSKI 2. ANDRZEJ JAN
3. 57042015493) 5. 1105 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 55.250,00 PLN wpisać: 5. 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.500,00 ZŁ wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. KRYSTEK 2. KRZYSZTOF
STANISŁAW 3. 59071911735) 5. 905 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.250,00 PLN wpisać:
5. 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
22.500,00 ZŁ 3 1. WALISZEWSKI 2. DARIUSZ ROMAN 3. 61080208452 5. 1220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 61.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ŚWIERCZEWSKI 2. ANDRZEJ JAN
3. 57042015493 5. ZARZĄD JEDNOOSOBOWY
6. NIE wpisać: 2 1. WALISZEWSKI 2. DARIUSZ
ROMAN 3. 61080208452 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2008 okres 2007 R.
1 3. 2007 R. 1 4. 2007 R.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215665. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE MLECZMASZ
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000282744. SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
22.06.2007.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/12085/8/746]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.10.2008 R. REP. A NR 4887/2008, NOTARIUSZ JOLANTA CZARTORYSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W RZESZOWIE PL.ŚRENIAWITÓW
6/3 - ZMIENIONO PAR. 6 PKT 2, PAR. 10 UMOWY
SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 28 11 A PRODUKCJA BUDYNKÓW PREFABRYKOWANYCH Z METALU, Z WYŁĄCZENIEM
DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 2 1. 28 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 3 1. 28 11
C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH
4 1. 28 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 5 1. 28 21
Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH 6 1. 28 22 Z PRODUKCJA
GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 7 1. 28 30 A PRODUKCJA WYTWORNIC
PARY 8 1. 28 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM
KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA NA GORĄCĄ WODĘ 9 1. 28 40 Z KUCIE, PRASOWANIE,
WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 10 1. 28 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 11
1. 28 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH. PRODUKCJA WYROBÓW
NOŻOWNICZYCH, NARZĘDZI I WYROBÓW METALOWYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA 12 1. 28
61 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH
I SZTUĆCÓW 13 1. 28 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 14 1. 28 63 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW 15 1. 28 71 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW
METALOWYCH 16 1. 28 72 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI LEKKICH 17 1. 28 73 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU 18 1. 28 74 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY, ŚRUB, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 19 1. 28 75 A PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ŁAZIENEK
I KUCHNI 20 1. 28 75 B PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH 21
1. 29 14 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH,
PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 22 1. 29 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH 23 1. 29 22
Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH
I CHWYTAKÓW 24 1. 29 23 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH,
Z WYŁĄCZENIEM URZĄDZEŃ PRZEZNACZONYCH DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH. PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO
PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 25 1. 29 24 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 26 1. 29
24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 27 1. 29 53 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI
NAPOJÓW 28 1. 29 56 A PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA,
Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
29 1. 29 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO
PRZEZNACZENIA 30 1. 31 50 Z PRODUKCJA
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I LAMP ELEKTRYCZNYCH 31 1. 36 12 Z PRODUKCJA MEBLI
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
BIUROWYCH I SKLEPOWYCH, POZOSTAŁA 32
1. 36 13 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH 33
1. 36 14 A PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA,
Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
34 1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 35
1. 45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI
STALOWYCH 36 1. 45 33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 37 1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 38 1. 45
44 A MALOWANIE 39 1. 45 45 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 40 1. 45 50 Z WYNAJEM
SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 41 1. 60 24 A TRANSPORT
DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 42 1. 60 24 B TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
43 1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 44 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
45 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO wpisać: 46 1. 24 20
Z PRODUKCJA RUR, PRZEWODÓW, KSZTAŁTOWNIKÓW ZAMKNIĘTYCH I ŁĄCZNIKÓW, ZE
STALI 47 1. 24 33 Z PRODUKCJA WYROBÓW
FORMOWANYCH NA ZIMNO 48 1. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH
CZĘŚCI 49 1. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH
ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 50 1. 25
21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 51 1. 25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN
I POJEMNIKÓW METALOWYCH 52 1. 25 30
Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ 53 1. 25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI;
METALURGIA PROSZKÓW 54 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
55 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 56 1. 25 71 Z PRODUKCJA
WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW 57
1. 25 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW
58 1. 25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 59 1. 25 91
Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH 60
1. 25 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI 61
1. 25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU,
ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 62 1. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 63 1. 25 99 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
64 1. 27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 65 1. 28 15
Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH 66 1. 28 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH 67 1. 28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW 68 1. 28 25 Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH 69 1. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 70 1. 28
30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA
I LEŚNICTWA 71 1. 28 41 Z PRODUKCJA MASZYN
DO OBRÓBKI METALU 72 1. 28 49 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH 73
1. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 74 1. 28 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI NAPOJÓW 75 1. 28 99
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 76 1. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 77 1. 31
09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 78 1. 32
99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 79 1. 33
11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH 80 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 81 1. 33 17
Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO
– 104 –
SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO 82 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH,
SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 83 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 84 1. 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 85 1. 43
32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 86
1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 87 1. 43 99
Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 88 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 89 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 90
1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 91
1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 92 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 93 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE
Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 94 1. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
95 1. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 96 1. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 97 1. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 98 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ
ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 99 1. 82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
Poz. 215666. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO
USŁUGOWE „EL-DŻUL” -SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000158150. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.04.2003.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/13224/8/692]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KOŁODZIEJCZYK 2. JAROSŁAW ANDRZEJ
3. 57050904273 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
wpisać: 2 1. NOWOSAD 2. ADAM 3. 52082603130
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215667. PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-USŁUGOWE „BUDRYS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000208732. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.05.2004.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25406/8/203]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
008012764 wpisać: 2. REGON 008012764 NIP
6270020576
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KOCZY
2. JERZY PAWEŁ 3. 38101607332 5. 4 UDZIAŁY PO
5.000,00 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁ
6. NIE 2 (dla pozycji: 1. KOCZY 2. IRENA BARBARA 3. 40120301928) 5. 2 UDZIAŁY PO 5.000,00 ZŁ
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ wpisać:
5. 6 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
30.000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu
wykreślić: 1 1. KOCZY 2. JERZY PAWEŁ
3. 38101607332 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. KOCZY 2. PIOTR KRZYSZTOF
3. 61041306438) 5. CZŁONEK ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215668. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTROMONTAŻOWYCH „EL-MONTEX” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000138647. SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
13.11.2002.
[CZ.XVII NS-REJ.KRS/7665/8/58]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 (dla pozycji: 1. PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNE „HYDRO-MONTEX”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 150510087) 5. 1207 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.350,00 ZŁ wpisać: 5. 1327
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 66.350,00 ZŁ
Poz. 215669. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000155024. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.03.2003.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9025/8/310]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.10.2008 R. W KN BOŻENNY BIEŃCZYK
W SUWAŁKACH, REP. A NR 12119/2008 ZMIENIONO § 6, § 8
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. JANKOWSKI
2. ŁUKASZ 3. 80092515255 5. 1 (JEDEN) UDZIAŁ
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. JANKOWSKI 2. MAREK
3. 49030605412 5. 4 (CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 215670. PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT WIERTNICZYCH I GÓRNICZYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000301088. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 10.03.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33119/8/289]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
141309107 NIP 5213478780
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
SPORZĄDZONO W DNIU 01.07.2008 R., REP. A NR
2483/2008 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ ANDRZEJ JACEWICZ 02-516
WARSZAWA UL. REJTANA 4/1 ZMIANA § 3, §
7 UST. 1, § 8 UST. 1, § 9, § 10.
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 126500,00 ZŁ
wpisać: 1. 900000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 14 40 Z PRODUKCJA SOLI 2 1. 29 52 A PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 3 1. 29 52 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY
I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA,
KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA. 4 1. 45 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 5 1. 45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 6 1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW. 7 1. 45 25
B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM 8 1. 45 33 B WYKONYWANIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNYCH 9 1. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI
SPECJALIZOWANYMI. 10 1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNI-
24 GRUDNIA 2008 R.
WERSALNYMI. 11 1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 12 1. 74 20 B DZIAŁALNOŚĆ GEOLOGICZNO-POSZUKIWAWCZO wpisać: 13 1. 06 10 Z GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ 14 1. 06 20 Z GÓRNICTWO GAZU ZIEMNEGO 15 1. 08 93 Z WYDOBYWANIE SOLI 16 1. 09 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA EKSPLOATACJĘ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO
17 1. 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 18 1. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN
DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ
BUDOWNICTWA 19 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 20 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 21 1. 36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY 22 1. 39 00
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 23
1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 24 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 25 1. 42
11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG
I AUTOSTRAD 26 1. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 27 1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 28 1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW
PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH 29
1. 42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ
OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 30 1. 43 11
Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 31 1. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 32 1. 43 13 Z WYKONYWANIE
WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 33 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 34
1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 35 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 36 1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
37 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 38 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE
Poz. 215671. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG
PORTOWYCH REZERWA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000128844. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.08.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16146/8/248]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 04.11.2008 R. REP. A NR 4112/08 NOTARIUSZ
MARIA PASZKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIANA § 15 STATUTU
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM wpisać: 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA
OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. BĄKIEWICZ 2. KAZIMIERZ
3. 45030303633 5. CZŁONEK 6. NIE
– 105 –
Poz. 215672. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH „ALKOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000086290. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.01.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16909/8/975]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2008 okres 01.01.2007
- 31.12.2007 1 3. 2007 ROK 1 4. 2007 ROK
Poz. 215673. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE
„UTECH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000098740. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23087/8/626]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 2. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007 1 4. 01.01.2007 31.12.2007
Poz. 215674. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „KLARYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000206750. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.05.2004.
[GL.X NS-REJ.KRS/10655/8/247]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „KLARYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE „KLARYT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWAJ
CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CZY CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. KSIĄŻEK 2. MARIAN JÓZEF 3. 55092405536 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE 2 1. MAZUR 2. NATALIA ANNA 3. 38072702023
5. Z-CA PREZESA ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 14.05.2008 R.
- POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH, WYDZIAŁ X GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO O ROZWIĄZANIU
SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 623 § 3 K.S.H.,
SYGN.AKT GL.X NS-REJ.KRS 1868/08/037 3. DWAJ LIKWIDATORZY ŁĄCZNIE PRub. Dane likwidatorów
1 1. KSIĄŻEK 2. MARIAN JÓZEF 3. 55092405536
2 1. MAZUR 2. NATALIA ANNA 3. 38072702023
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. 14.05.2008 R. - POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W GLIWICACH, WYDZIAŁ X GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI NA
PODSTAWIE ART. 623 § 3 K.S.H., SYGN.AKT GL.X
NS-REJ.KRS 1868/08/037 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 215675. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOFUNKCYJNE
„TERMET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213582. SĄD REJONOWY
W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12887/8/356]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
wpisać: 1 1. data złożenia 05.12.2008 okres
01.01.2007 R., - 31.12.2007 R., 1 3. 01.01.2007 R., 31.12.2007 R., 1 4. 01.01.2007 R., - 31.12.2007 R.,
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215676. „PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000009336. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.05.2001.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15294/8/81]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27 LISTOPADA
2008 R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA NIESPODZIEWANY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBINIE,
REP. A NR 12059/2008 - ZMIENIONO § 25 UST. 1 I §
25 UST. 3, USUNIĘTO W CAŁOŚCI Z § 25 UST. 4
Poz. 215677. „PUERTAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”. KRS 0000268104. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.11.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22132/8/46]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2008 okres 01
GRUDNIA 2006 ROKU - 31 GRUDNIA 2007 ROKU
1 3. 01 GRUDNIA 2006 ROKU - 31 GRUDNIA 2007
ROKU 1 4. 01 GRUDNIA 2006 ROKU - 31 GRUDNIA
2007 ROKU
Poz. 215678. „PULSMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000111734. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16213/8/183]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 3. Oddziały wpisać: 1 1. „PULSMED”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W STANISŁAWOWIE NOWYM
2. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina LUTOMIERSK miejscowość STANISŁAWÓW NOWY 3. miejscowość STANISŁAWÓW NOWY ulica STANISŁAWÓW NOWY nr domu 19 kod pocztowy 95-083 poczta LUTOMIERSK
kraj POLSKA
Poz. 215679. „PW” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000244575. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2005.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17294/8/223]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.09.2008 REP. A NR 6755/2008 NOTARIUSZ
WŁODZIMIERZ OLEK - ZMIANA PAR. 4 UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. PARCZEWSKI 2. WOJCIECH 3. 65062300776)
5. 49 UDZIAŁY PO 1000, - ZŁ KAŻDY O WARTOŚCI
49.000, - ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 50.000,00 wykreślić: 6. TAK wpisać:
6. TAK
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 50 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 2 1. 37
1 PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH,
WŁĄCZAJĄC ZŁOM 3 1. 37 2 PRZETWARZANIE
ODPADÓW NIEMETALOWYCH, WŁĄCZAJĄC
WYROBY WYBRAKOWANE 4 1. 45 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 5 1. 51 5 SPRZE-
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
DAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW
POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU
6 1. 45 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA
LĄDOWA I WODNA 7 1. 45 3 WYKONYWANIE INSTALACJI BUDOWLANYCH 8 1. 45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 9 1. 45 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 10 1. 50 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW
MECHANICZNYCH. 11 1. 50 2 KONSERWACJA
I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA 12 1. 50 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH. 13 1. 50 4 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA
I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH 14 1. 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
15 1. 74 4 REKLAMA 16 1. 52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17 1. 55 1 HOTELE 18 1. 55 2 OBIEKTY
NOCLEGOWE TURYSTYKI I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, POZOSTAŁE
19 1. 55 3 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 20 1. 55 4 BARY 21
1. 55 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING
22 1. 60 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY 23
1. 63 1 PRZEŁADUNEK, MAGAZYNOWANIE,
I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 24 1. 63 2 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT. 25 1. 63 4 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 26 1. 65
2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE. 27
1. 74 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 28
1. 74 7 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW
29 1. 74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA. 30 1. 01 1 UPRAWY ROLNE; OGRODNICTWO, WŁĄCZAJĄC WARZYWNICTWO 31 1. 01
2 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT 32 1. 01
3 UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM
I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) 33 1. 01 4 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI, CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ; ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELENI 34 1. 15 4 PRODUKCJA
OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO 35 1. 15 6 WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBI
I WYROBÓW SKROBIOWYCH 36 1. 15 7 PRODUKCJA GOTOWYCH PASZ DLA ZWIERZĄT 37 1. 24
1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW 38 1. 24 3 PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW
39 1. 51 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT 40 1. 24 6 PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH
41 1. 23 2 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE
PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ wpisać: 42 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE
NIERUCHOMOŚCIAMI 43 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA
ZLECENIE 44 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA
I ANALIZY TECHNICZNE 45 1. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 46 1. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 47 1. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 48 1. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 49 1. 81 21
Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 50 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 51 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 52 1. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 53
1. 46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW 54 1. 46
13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH
SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BU-
– 106 –
DOWLANYCH 55 1. 46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT 56 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 57 1. 52 24 PRZEŁADUNEK TOWARÓW 58 1. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 59 1. 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 60 1. 56 10
A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 61 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 62 1. 56
29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ
GASTRONOMICZNA 63 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 64 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 65 1. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ,
ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH
NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 66 1. 01
16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH 67 1. 01
19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ
WIELOLETNIE 68 1. 01 41 Z CHÓW I HODOWLA
BYDŁA MLECZNEGO 69 1. 01 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW 70
1. 01 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH 71 1. 01 44
Z CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT
WIELBŁĄDOWATYCH 72 1. 01 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ 73 1. 01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 74 1. 01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 75 1. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 76
1. 35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 77 1. 35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 78 1. 35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 79 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
Poz. 215680. „QFR3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000069064. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.12.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33558/8/576]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.07.2008 R., REPERTORIUM A NR 8181/2008,
NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK PROWADZĄCA
KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W CHORZOWIE PRZY
UL. WOLNOŚCI 16/4, NADANIE NOWEGO BRZMIENIA § 5, § 19 UST. 5
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA POPRZEZ DOKONYWANIE LOKAT
W PAPIERY WARTOŚCIOWE, INNE PRAWA MAJĄTKOWE I RZECZY ORAZ ORGANIZOWANIE
PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH Z INNYMI
PODMIOTAMI 2 1. 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 3 1. 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM PRZEDSIĘBIORSTWAMI KONTROLOWANYMI 4 1. 80 42
Z ORGANIZOWANIE SZKOLEŃ I KONFERENCJI
5 1. 74 50 A POŚREDNICTWO PERSONALNE wpisać: 6 1. 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 7 1. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 8 1. 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO
ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 9 1. 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM 10 1. 85 59
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 11 1. 85 60 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
Poz. 215681. „QPRINT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000041918. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.09.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33679/8/720]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
017363956 NIP 5272350047
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica NOWY ŚWIAT
nr domu 49 nr lokalu 01A kod pocztowy 00-042
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA
II nr domu 61 nr lokalu 28 kod pocztowy 01-031
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 24.11.2008 R., REPERTORIUM
A NR 24560/2008, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ BARTOSIEWICZ-WLAZŁO
Z KANCELARII NOTARIALNEJ JANUSZ RUDNICKI,
ROBERT SIELSKI, MAŁGORZATA BARTOSIEWICZ-WLAZŁO NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA, Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (00-676) PRZY ULICY MARSZAŁKOWSKIEJ 55/73 LOK.33; ZMIANA: § 6, § 7.1,
§ 7.3 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. MACIOŁEK 2. PIOTR ŁUKASZ 3. 75052300033)
5. 150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 75.000
ZŁOTYCH wpisać: 5. 210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 105.000,00 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 460000,00 ZŁ
wpisać: 1. 490000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 21 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO
I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 2 1. 21 22 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW DLA GOSPODARSTWA
DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH
3 1. 22 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA 4 1. 22 15
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
5 1. 74 40 Z REKLAMA 6 1. 74 81 Z DZIAŁALNOŚĆ
FOTOGRAFICZNA 7 1. 21 23 Z PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 8 1. 52 48
A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO wpisać: 9 1. 17 21
Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY
FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY 10 1. 17 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH
I SANITARNYCH 11 1. 17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH 12 1. 17 24 Z PRODUKCJA
TAPET 13 1. 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY 14 1. 18 12
Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE 15 1. 18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU 16 1. 18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI 17 1. 18 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI 18 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 19 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 20 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 21 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 22 1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 23 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 24
1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 25 1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI
INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 26 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI
INTERNETOWYCH 27 1. 63 99 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 28
1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMO-
24 GRUDNIA 2008 R.
WYCH 29 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH
ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) 30 1. 74 20
Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 31 1. 74 90
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 32 1. 77 39 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 33 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215682. „RADIO PASMO PIOTRKÓW”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000171244. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.08.2003.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16344/8/648]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. HOŁUBOWICZ STACHACZYK 2. BEATA HALINA 3. 63101404122 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215683. RAST NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000088422. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/13104/8/949]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
510813464 wpisać: 2. REGON 510813464 NIP
7392971155
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RAST
SPÓŁKA AKCYJNA 4. 0000271855 5. 720 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.000,00 ZŁ 6. TAK
wpisać: 2 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE „BOMI” SPÓŁKA AKCYJNA
3. 190863162 4. 0000088823 5. 720 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 72.000,00 ZŁ 6. TAK
Poz. 215684. „REDFORD & GRANT GROUP”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000193630. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.02.2004.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33918/8/696]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2008 okres
01.01.2004 - 31.12.2004 1 3. 01.01.2004 - 31.12.2004
1 4. 01.01.2004 - 31.12.2004
Poz. 215685. „RELPOL 2” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000216709. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.09.2004.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23748/8/450]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BBI
CAPITAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY
SPÓŁKA AKCYJNA 3. 010965971 4. 0000020690
5. 633 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
32.624.168, 01 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. „EXORIGO”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 017389996 4. 0000053959 5. 368 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.966.340, 96 ZŁ
6. NIE 3 1. „UPOS SYSTEM” SPÓŁKA Z OGRANI-
– 107 –
CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 010161770
4. 0000032542 5. 265 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.657.827, 05 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KARMELITA 2. PIOTR 3. 74091705195 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. DUDZIUK 2. ANDRZEJ KRZYSZTOF 3. 71081500316 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215686. „REN-CAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000115860. SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.06.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/10399/8/832]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
Poz. 215687. RENAULT RETAIL GROUP WARSZAWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000021035. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.07.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33909/8/776]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. GOLISZ 2. EWA 3. 72081507600) 1. GOLISZ wpisać: 1. LATAŁA GOLISZ
Poz. 215688. „ROBKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000311822. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.08.2008.
[WR.IX NS-REJ.KRS/15226/8/636]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość LEGNICA ulica POZNAŃSKA nr domu 29 nr lokalu H kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość LEGNICA ulica POZNAŃSKA nr domu 29H kod pocztowy 59-220 poczta LEGNICA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. BIEŃ 2. JOANNA MARIA 3. 85090503004) 5. 99
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49.500 ZŁ
(CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) wpisać: 5. 298 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149.000 (STO CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ
TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ
wpisać: 1. 150000,00 ZŁ
Poz. 215689. „ROMIL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000262603. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.08.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24094/8/815]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat CIECHANOWSKI gmina GOŁYMIN-OŚRODEK
miejscowość GOGOLE WIELKIE wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
PRZASNYSKI gmina PRZASNYSZ miejscowość
PRZASNYSZ wykreślić: 2. miejscowość GOGOLE
WIELKIE nr domu 23 kod pocztowy 06-420 poczta
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
GOŁYMIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
PRZASNYSZ ulica LESZNO nr domu 40 kod pocztowy 06-300 poczta PRZASNYSZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 12 LISTOPADA 2008 R. REPERTORIUM A NR 10859/2008 SPORZĄDZONY
PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO, W KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ
BARBARY BARWIŃSKIEJ I ANDRZEJA PIĄTKOWSKIEGO W CIECHANOWIE PRZY ULICY
MICKIEWICZA 1, ULEGŁ ZMIANIE PAR. 2, PAR. 4
UMOWY SPÓŁKI.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
Poz. 215690. „S & P POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000240694. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.09.2005.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16710/8/485]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. BRUGGER 2. ANDRE 5. PREZES ZARZĄDU
SPÓŁKI 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. MAKAREWICZ
2. MAREK ANTONI 3. 61061303659) 5. WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
Poz. 215691. „S’PRAWA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000120242. SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2002.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/7078/8/976]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
Poz. 215692. SADA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303747. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.04.2008.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22938/8/260]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. PIĄTYSZEK 2. TOMASZ 3. 81010509134 4. PROKURA
SAMODZIELNA
Poz. 215693. SALUSTRO REYDEL POLSKA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000021689. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.06.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33985/8/740]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2008 okres
01.10.2007 - 31.03.2008 1 3. 01.10.2007 - 31.03.2008
1 4. 01.10.2007 - 31.03.2008
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 215694. SANDS SERVICE & SUPPORT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000170769. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.08.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/32321/8/533]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.10.2008 R., REPERTORIUM A NR 6645/2008,
NOTARIUSZ MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 6.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO 2 1. 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 3 1. 72 30
Z PRZETWARZANIE DANYCH 4 1. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH 5 1. 72
50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH 6 1. 72 60
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ 7 1. 30 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA
INFORMACJI 8 1. 51 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 9 1. 51 53
B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 10 1. 51
56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PRODUKTÓW 11 1. 55 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE 12 1. 55 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE
Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP
KEMPINGOWYCH 13 1. 55 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 14 1. 55 30
A RESTAURACJE 15 1. 55 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 16 1. 55 40 Z BARY 17
1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 18 1. 45 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA 19 1. 50 10
SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH 20
1. 50 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA 21 1. 50 30
SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH 22 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 23 1. 70 12 Z 70KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 24 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 25 1. 70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
26 1. 70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
NA ZLECENIE 27 1. 74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW 28 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY
ZIEMNE 29 1. 45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW
I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH 30
1. 45 21 B WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH 31 1. 45 21 C WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW,
LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 32
1. 45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH
OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII
ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 33 1. 45 21 E WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH 34 1. 45
21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
35 1. 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA
BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 36 1. 45 22 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 37 1. 45
23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
38 1. 45 23 B ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA
– 108 –
POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH 39
1. 45 24 A BUDOWA PORTÓW MORSKICH 40 1. 45
24 B BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ 41 1. 45 25 A STAWIANIE RUSZTOWAŃ 42 1. 45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM 43 1. 45 25 C WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 44 1. 45 25
D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 45 1. 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 46 1. 45 31
A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
BUDYNKÓW I BUDOWLI 47 1. 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH 48 1. 45 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH ORAZ RUCHOMYCH SCHODÓW 49 1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 50 1. 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 51 1. 45 33
A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 52 1. 45 33
B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 53 1. 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 54 1. 45 34 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 55
1. 45 41 Z TYNKOWANIE 56 1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 57 1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 58 1. 45 43 B SZTUKATORSTWO 59
1. 45 44 A MALOWANIE 60 1. 45 44 B SZKLENIE 61
1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 62
1. 45 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO
I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ wpisać: 63 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 64 1. 62
03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 65
1. 63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING)
I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 66 1. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 67 1. 95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 68 1. 62 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 69 1. 26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW
I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 70 1. 46 76
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 71 1. 55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE 72 1. 55 10 Z HOTELE
I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA 73 1. 55
20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE
I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA 74 1. 55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE 75 1. 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE
PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 76 1. 56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 77 1. 56
30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW 78 1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 79 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 80 1. 45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 81 1. 45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 82 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 83 1. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 84
1. 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 85 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 86 1. 42 11
Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD 87 1. 42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ 88
1. 42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI 89 1. 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH
I SIECI ROZDZIELCZYCH 90 1. 42 22 Z ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH 91 1. 42
91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW
INŻYNIERII WODNEJ 92 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 93 1. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 94 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 95 1. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 96 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE
NA ZLECENIE 97 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 98 1. 43 12
Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 99
1. 43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ
GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 100 1. 81 10
Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
101 1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE
ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 102 1. 43 91 Z WYKONYWANIE
KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 103 1. 43
33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 104 1. 43 34 Z MALOWANIE
I SZKLENIE 105 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 106 1. 01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN
STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU 107 1. 01 12
Z UPRAWA RYŻU 108 1. 01 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN 109
1. 01 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH
I ROŚLIN BULWIASTYCH 110 1. 01 14 Z UPRAWA
TRZCINY CUKROWEJ 111 1. 01 15 Z UPRAWA TYTONIU 112 1. 01 16 Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH 113 1. 01 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE 114 1. 01 26 Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH 115 1. 01 28 Z UPRAWA
ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH
ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 116 1. 01 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH 117 1. 16 29 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA 118 1. 01 61
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 119 1. 01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
120 1. 10 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE
I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW 121
1. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
122 1. 14 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ 123 1. 14 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY
ROBOCZEJ 124 1. 14 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ 125 1. 14 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY 126 1. 24 33 Z PRODUKCJA
WYROBÓW FORMOWANYCH NA ZIMNO 127 1. 25
11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 128 1. 33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
129 1. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 130 1. 43 32
Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 131
1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 132 1. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 133
1. 25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU,
ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN 134 1. 25 71 Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOWNICZYCH I SZTUĆCÓW
135 1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 136 1. 33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH 137 1. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU
I WYPOSAŻENIA 138 1. 27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO 139
1. 28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN
OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ
24 GRUDNIA 2008 R.
NIESKLASYFIKOWANA 140 1. 28 49 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH
141 1. 28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA 142 1. 28 23 Z PRODUKCJA MASZYN
I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 143
1. 43 31 Z TYNKOWANIE 144 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 145 1. 46 31
Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
146 1. 11 01 Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI 147 1. 11 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH 148 1. 46 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH 149
1. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH 150 1. 46 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH 151 1. 46 36
Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY,
WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH 152
1. 46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW 153 1. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI 154 1. 46
39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 155 1. 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW TEKSTYLNYCH 156 1. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA 157 1. 46 43
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 158 1. 46 47
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW
I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 159 1. 46 52
Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI
DO NIEGO 160 1. 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH
I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH
161 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 162
1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 163 1. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
PERFUM I KOSMETYKÓW 164 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ
SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 165 1. 46 77
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 166
1. 46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 167 1. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ 168 1. 46 61
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ
ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 169 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 170 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 171
1. 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 172 1. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 173 1. 47 22
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 174 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 175 1. 47 24
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST,
WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 176 1. 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 177 1. 47 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 178
1. 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 179 1. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 180 1. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 181 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ DE-
– 109 –
TALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 182 1. 47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 183
1. 47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 184 1. 47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
185 1. 47 53 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
186 1. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI,
SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 187
1. 47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 188 1. 47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU
GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 189 1. 47
63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 190 1. 47
52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 191
1. 47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 192 1. 47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 193 1. 47
41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 194 1. 47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
195 1. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 196 1. 47
77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 197 1. 47 64 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
198 1. 47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 199 1. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY
DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 200 1. 47
79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 201 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 202 1. 47 81
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 203 1. 47
82 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA
NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 204 1. 47 89
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH 205 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 206 1. 95
23 Z NAPRAWA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH 207 1. 95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO
UŻYTKU 208 1. 95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO
ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO 209 1. 95 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW,
ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII 210 1. 13 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 211
1. 95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU
(TELE)KOMUNIKACYJNEGO 212 1. 95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
OSOBISTEGO I DOMOWEGO 213 1. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 214 1. 56 21
Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 215 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW 216 1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 217
1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 218
1. 52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 219 1. 52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH 220 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 221
1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 222 1. 52 22
A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT MORSKI 223 1. 52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 224 1. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI 225 1. 79
11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH 226 1. 79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH 227 1. 79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW
TURYSTYCZNYCH 228 1. 79 90 B DZIAŁALNOŚĆ
W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ 229
1. 79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 230 1. 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK 231 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 232
1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 233 1. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 234 1. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 235 1. 77 33 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 236 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;
Z WYŁĄCZENIEM DORADCÓW PODATKOWYCH
I BIEGŁYCH REWIDENTÓW. 237 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 238 1. 02 40
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM 239 1. 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
240 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 241 1. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 242 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 243 1. 71 11
Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
244 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE 245 1. 71 20 A BADANIA I ANALIZY
ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 246 1. 71 20
B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
247 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 248 1. 73 12 A POŚREDNICTWO
W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI 249 1. 73 12
B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA
CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH 250 1. 73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE
W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
251 1. 73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY
CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH 252 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC
PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 253
1. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 254 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 255 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 256 1. 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 257 1. 38 11
Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 258 1. 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH 259 1. 38 21 Z OBRÓBKA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 260 1. 38 22 Z PRZETWARZANIE
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 261 1. 90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW
KULTURALNYCH 262 1. 93 29 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
263 1. 74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI 264 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA 265 1. 82 19 Z WYKONYWANIE
FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
BIURA 266 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 267 1. 82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) 268
1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 269
1. 58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
270 1. 59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 271 1. 60
10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH 272 1. 95 NAPRAWA I KONSERWACJA
KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO 273 1. 95 1 NAPRAWA
I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I SPRZĘTU
KOMUNIKACYJNEGO 274 1. 26 PRODUKCJA
KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH
I OPTYCZNYCH
Poz. 215695. SASPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000125793. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.08.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17075/8/780]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. SANER 2. MURAT) 5. 84 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 159.600, - ZŁOTYCH wpisać: 5. 1504 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
2.857.600,00 ZŁ wykreślić: 2 1. BORAHAN 2. CEM
A 3. 56110617690 5. 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 30.400 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 190000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2888000,00 ZŁ
Poz. 215696. „SCHULTE - TECHNIKA GRZEWCZA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000047842. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.10.2001.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24371/8/273]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.11.2008 okres
01.05.2007 R. - 30.04.2008 R. 1 3. 01.05.2007 R. 30.04.2008 R. 1 4. 01.05.2007 R. - 30.04.2008 R.
Poz. 215697. SDO AUDYT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000288446. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.09.2007.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/13927/8/602]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wpisać: 2. REGON
320400252 NIP 8522516971
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2008 okres 2007 R.
1 3. 2007 R. 1 4. 2007 R.
– 110 –
Poz. 215698. SEALIFT POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000154317. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.03.2003.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9840/8/755]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
Poz. 215699. „SEKA TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000112754. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.05.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32842/8/81]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.11.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
Poz. 215700. SILUETA INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000307987. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 13.06.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33855/8/676]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 56C kod pocztowy 00-803 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu
61, BUD.C nr lokalu 304 kod pocztowy 01-031 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TRINITY SHELF COMPANIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 015716586
4. 0000204683 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH 6. TAK wpisać:
2 1. WERDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 020439766 4. 0000270059
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50
000 ZŁOTYCH 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MORGAN 2. KENNETH ANTHONY 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SOŚNIAK 2. BOGDAN TADEUSZ 3. 55021411218 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215701. SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO GEOTECHNIKI I GŁĘBOKIEGO FUNDAMENTOWANIA „SALGEO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000158512. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.04.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33772/8/14]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. GRABOŃ 2. JAN 3. 56052906634 5. 580 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 290.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. SADOWSKI 2. JAN 3. 54102405250
5. 290 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
145.000,00 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. KAMIŃSKI 2. JANUSZ ANDRZEJ 3. 56112804733 5. 290 UDZIAŁÓW
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 145.000,00 ZŁOTYCH
6. NIE wpisać: 4 1. SAŁYGA 2. JANUSZ MIECZYSŁAW 3. 59012810631 5. 1160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 580.000 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD SPÓŁKI) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MIŁECKI 2. RYSZARD FLORIAN 3. 52050403418
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SAŁYGA
2. JANUSZ MIECZYSŁAW 3. 59012810631 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215702. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA
„YTRANS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000116869. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.06.2002.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/13926/8/201]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić:
3. „YTRANS POLSKA” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI wpisać:
3. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA „YTRANS
POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Poz. 215703. „ST PROJEKT 21” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000010951. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.05.2001.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20487/8/817]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „ST
PROJEKT 21” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „ST PROJEKT 21”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. WACLAW 2. STANISŁAW 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WOŹNIAK 2. ALICJA
3. 72063012548 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. UCHWAŁA NR
1 I 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ST PROJEKT 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2008 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR
693/2008 PRZED NOTARIUSZEM ILONĄ ROCZNIAK,
W KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIAK SPÓŁKA CYWILNA WE
WROCŁAWIU PRZY UL. ŚW. MIKOŁAJA 81. 3. KAŻDY
Z LIKWIDATORÓW UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI PRub. Dane likwidatorów 1 1. WACŁAW 2. STANISŁAW 2 1. WOŹNIAK
2. ALICJA 3. 72063012548
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu
spółki wpisać: 1. UCHWAŁA NR 1 I 2 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI ST
PROJEKT 21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2008 R.,
AKT NOTARIALNY REP. A NR 693/2008 PRZED NOTARIUSZEM ILONĄ ROCZNIAK, W KANCELARII NOTARIALNEJ MAŁGORZATA LENART, ILONA ROCZNIAK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU PRZY UL.
ŚW. MIKOŁAJA 81. 2. ROZWIĄZANIE
510454686 wpisać: 2. REGON 510454686 NIP
7411475033
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2008 okres
01.01.2005 R.-31.12.2005 R. 1 1. data złożenia
03.12.2008 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.
1 1. data złożenia 03.12.2008 okres 01.01.2007 R.31.12.2007 R. 1 2. 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.
1 2. 01.01.2006 R.-31.12.2006 R. 1 3. 01.01.2005 R.31.12.2005 R. 1 3. 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.
1 3. 01.01.2007 R.-31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2005 R.31.12.2005 R. 1 4. 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.
1 4. 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.
Poz. 215705. STOKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000266016. SĄD
REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.10.2006.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9294/8/358]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 25.09.2008 R., REPERTORIUM A NR 6153/2008,
NOTARIUSZ PIOTR GÓRECKI KANCELARIA NOTARIALNA 85-110 BYDGOSZCZ UL. MOSTOWA 1; NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW: 1) ZMIANA
PARAGRAFU: 10; 12; 13; 16; 17; 18; 19; 20; 25 UST.
2 I 3; 26 UST. 2; 27 PKT.2; 2)SKREŚLONO W CAŁOŚCI
PARAGRAF: 21; 22; 23; 24; 27 PKT. 4; 31; 37
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. ANDRUSZKIEWICZ 2. MAREK 3. 56041500210)
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) wpisać: 5. ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 14 UDZIAŁY ŁĄCZNA
WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 14.000,00 PLN wykreślić:
2 1. ZEMBRZYCKI 2. ROMAN 3. 55091609870 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) 6. NIE wpisać:
3 1. WOŹNIAK 2. TOMASZ PAWEŁ 3. 67030600756
5. ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 32 UDZIAŁY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 32.000,00 PLN 6. NIE
4 1. WADZIŃSKA 2. ALINA 3. 57080708405
5. ILOŚĆ UDZIAŁÓW - 14 UDZIAŁY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW 14.000,00 PLN 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO
CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM
DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA.
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY I SKŁADA SIĘ Z PREZESA ZARZĄDU WÓWCZAS DO
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI
UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. wpisać: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ANDRUSZKIEWICZ 2. MAREK 3. 56041500210)
5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. WICEPREZES ZARZĄDU 2 1. WOŹNIAK 2. TOMASZ PAWEŁ
3. 67030600756 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
3 1. WADZIŃSKA 2. ALINA 3. 57080708405 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru wykreślić: 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. ZEMBRZYCKI 2. ROMAN 3. 55091609870 2 1. SOWIŃSKI 2. JÓZEF 3. 47031904554 3 1. ZEMBRZYCKA
2. BOGUSŁAWA JADWIGA 3. 59112400381
Poz. 215704. STADNINA KONI PLĘKITY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000142861. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.12.2002.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/13570/8/996]
Poz. 215706. „STUDEX POLAND LTD” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000221106. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
17.11.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16200/8/659]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 40 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
24 GRUDNIA 2008 R.
– 111 –
1 1. 26.09.2008 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 16933/2008, NOTARIUSZ KATARZYNA SOBAŃSKA-TIUTIUNIK, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI - ZMIENIONO § 4, § 11, § 15,
§ 16, § 18 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI,
DODANO § 10.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2. REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA wpisać:
2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. WEISS 2. JURGEN OTTO) 2. JURGEN OTTO wpisać: 2. JUERGEN OTTO
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 51 47 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO 2 1. 51 90 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
WYSPECJALIZOWANA. 3 1. 51 90 POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA.
wpisać: 4 1. 32 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH 5 1. 32 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH 6 1. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 7 1. 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW 8 1. 46 19
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
9 1. 46 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW 10 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 11 1. 46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII 12 1. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW
UŻYTKU DOMOWEGO 13 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 14 1. 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 1. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16 1. 47
74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 18 1. 47 77 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 19 1. 47
78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 20 1. 47 89 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
21 1. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 22 1. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ
SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 23
1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 24
1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 25 1. 52 21
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
TRANSPORT LĄDOWY 26 1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH
PRZEŁADUNKOWYCH 27 1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ
POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 28
1. 58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA 29 1. 64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO
PIENIĘŻNE 30 1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 31 1. 71
20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 32 1. 73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 33 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 34 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 35 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 36 1. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ 37 1. 95 25 Z NAPRAWA
ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII 38
1. 96 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 39 1. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215707. SYBIL MAXIMUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000271477. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.01.2007.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24656/8/939]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. GREENGLICK 2. ZVI 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 215708. „SYNERGIA 99” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000082470. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
16.01.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24727/8/478]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić:
1 1. EVIP PROGRESS S.A. 3. 012646879
4. 0000085405 5. 49.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 4.965.000 PLN 6. NIE wpisać:
2 1. AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA
AKCYJNA 3. 006746410 4. 0000037957 5. 49650
UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4965000 ZŁOTYCH
6. NIE
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. SALDUTTI 2. JOSEPH ANTHONY 2 1. KOŻUCHOWSKI 2. PIOTR ARTUR 3. 73041200858 3 1. SOBOLEWSKI 2. KRZYSZTOF ROBERT 3. 68071803692
Poz. 215709. SYNERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000231219. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 24.03.2005.
[WR.IX NS-REJ.KRS/14819/8/53]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.11.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R. 31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 215710. SYNERGY POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000221718. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 16.11.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33828/8/916]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica OKRĘŻNA
nr domu 3 kod pocztowy 02-916 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica PLAC A. REMBOWSKIEGO nr domu
9A nr lokalu 3 kod pocztowy 02-915 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 13.10.2008 REP. A NR 4137/2008, NOTARIUSZ MATYLDA
PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY KOPERNIKA 30. ZMIANIE
ULEGŁY: ART. 3.1, ART. 3.3, ART. 10.8, ART. 12
DODANO: ART. 9.6
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. BĄK 2. KRZYSZTOF LESZEK 3. 69060105593)
5. 499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 499.000
PLN wpisać: 5. 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać:
6. NIE 2 1. MARSZAŁEK 2. WITOLD PIOTR
3. 69062711196 5. 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50000,00 ZŁ
wpisać: 1. 250000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. MARSZAŁEK 2. WITOLD PIOTR 3. 69062711196
5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.11.2008 okres ZA ROK
2006 1 1. data złożenia 28.11.2008 okres ZA ROK
2007 1 3. ZA ROK 2006 1 3. ZA ROK 2007 1 4. ZA
ROK 2006 1 4. ZA ROK 2007
Poz. 215711. „SYNTHOS DWORY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000271258. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.01.2007.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13197/8/41]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.11.2008 R., NOTARIUSZ KATARZYNA ŻUBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIMIU REP. A NR 4328/2008, ZMIANA § 6 02.12.2008
R., NOTARIUSZ KATARZYNA ŻUBROWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIMIU, REP. A
NR 4608/2008, ZMIANA § 6
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 24 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH 2 1. 24 17 Z PRODUKCJA KAUCZUKU
SYNTETYCZNEGO 3 1. 24 13 Z PRODUKCJA CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH 4 1. 24 14 Z PRODUKCJA
CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH PODSTAWOWYCH POZOSTAŁYCH 5 1. 24 66 Z PRODUKCJA
WYROBÓW CHEMICZNYCH POZOSTAŁYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 6 1. 24 12
Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW
7 1. 24 30 Z PRODUKCJA FARB I LAKIERÓW
8 1. 24 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH 9 1. 25 13 Z PRODUKCJA
POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH 10
1. 25 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 11 1. 24 11
Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH 12 1. 40
11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
13 1. 40 13 Z DYSTRYBUCJA I SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 14 1. 40 22 Z DYSTRYBUCJA
I SPRZEDAŻ PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE
SIECIOWYM 15 1. 40 30 A PRODUKCJA CIEPŁA
(PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) 16 1. 40 30
B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) 17 1. 41 00 A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI
USŁUGOWEJ 18 1. 41 00 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY
19 1. 31 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 20 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 21 1. 45 50 Z WYNAJEM
SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 22 1. 51 51 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH 23
1. 51 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
– 112 –
CHEMICZNYCH 24 1. 51 57 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 25 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 26 1. 52 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 27 1. 63 11 C PRZEŁADUNEK
TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 28 1. 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH 29 1. 64 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA 30 1. 64 20
C TRANSMISJA DANYCH 31 1. 64 20 G DZIAŁALNOŚĆ TELEKOMUNIKACYJNA POZOSTAŁA 32
1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU
KOMPUTEROWEGO 33 1. 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH 34 1. 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH 35 1. 72 60 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA 36 1. 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH 37
1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 38
1. 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO 39 1. 74 20 C DZIAŁALNOŚĆ GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA 40
1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 41 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
42 1. 75 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 43
1. 85 14 B DZIAŁALNOŚĆ AMBULANSÓW WYPADKOWYCH 44 1. 90 0 ODPROWADZANIE
I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE 45 1. 55 51 Z STOŁÓWKI 46 1. 55
52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE
ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH
(KATERING) 47 1. 22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH 48 1. 67
13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 49 1. 74
12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA
50 1. 80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 51 1. 74
14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 52 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 53 1. 74 40 Z REKLAMA 54 1. 65 22 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 55
1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 56 1. 64 91
Z LEASING FINANSOWY wpisać: 57 1. 20 16
Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH
W FORMACH PODSTAWOWYCH 58 1. 20 17
Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO
W FORMACH PODSTAWOWYCH 59 1. 20 13
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH 60
1. 20 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH 61
1. 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 62 1. 20 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW 63 1. 20 30 Z PRODUKCJA
FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK,
FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZELNIAJĄCYCH 64 1. 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 65
1. 22 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY 66 1. 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH 67 1. 20 11 Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH 68 1. 35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 69 1. 35 13 Z DYSTRYBUCJA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 70 1. 35 14 Z HANDEL
ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 71 1. 35 23 Z HANDEL
PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM 72 1. 35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM 73 1. 35 30
Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ
WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO
UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH 74 1. 36 00
Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WO-
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
DY 75 1. 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 76 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 77
1. 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 78 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 79
1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH 80 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 81 1. 46 90 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 82 1. 47 99
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 83 1. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH
TOWARÓW 84 1. 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 85 1. 61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 86
1. 61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ 87
1. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 88 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 89 1. 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM 90
1. 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
91 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 92 1. 63 11
Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE
STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 93 1. 63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 94 1. 72 19
Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH 95 1. 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 96
1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 97 1. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE 98 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 99
1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 100 1. 84 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 101 1. 86 90 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO 102 1. 37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW 103 1. 38 11
Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 104 1. 38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW
NIEBEZPIECZNYCH 105 1. 38 21 Z OBRÓBKA
I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE 106 1. 38 22 Z PRZETWARZANIE
I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH 107 1. 39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 108 1. 56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA
ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) 109
1. 56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA 110 1. 58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW 111 1. 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 112 1. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 113 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 114 1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 115 1. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 116 1. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 117 1. 64
92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW 118 1. 64 91 Z LEASING FINANSOWY 119
1. 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ
I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
24 GRUDNIA 2008 R.
Poz. 215712. SZAREJKO & ZIÓŁKOWSKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000079247. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.01.2002.
[GD.VII NS-REJ.KRS/15238/8/759]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2007 okres
01.01.2006-31.12.2006 1 3. 01.01.2006-31.12.2006
1 4. 01.01.2006-31.12.2006
Poz. 215713. TALKING HEADS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000304982. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.04.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34014/8/254]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ADAMOWICZ 2. KAMILA ANNA 3. 71080700984 5. 375
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.750 ZŁOTYCH 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. ADAMOWICZ 2. ARTUR RYSZARD 3. 75072700811) 5. 375 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.750 ZŁOTYCH wpisać:
5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000
ZŁOTYCH wykreślić: 3 (dla pozycji: 1. NIEWRZĘDOWSKI 2. ARTUR 3. 75041109878) 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500 ZŁOTYCH
wpisać: 5. 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
25.000 ZŁOTYCH
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. ADAMOWICZ 2. KAMILA ANNA 3. 71080700984
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NIEWRZĘDOWSKI 2. ARTUR 3. 75041109878 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. ADAMOWICZ 2. ARTUR RYSZARD 3. 75072700811 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 215714. TAMFELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000100569. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.03.2002.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17914/8/362]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. NUUTILA 2. JYRKI
JUHANI wpisać: 2 1. KERTTULA 2. REIMA SEPPO
Poz. 215715. TAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000196501. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.02.2004.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22791/8/177]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „WARSZAWSKIE OKNA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. TAMIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina LEGIONOWO miejscowość LEGIONOWO wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat ŚWIDNICKI gmina ŚWIDNICA miejscowość ŚWIDNICA wykreślić: 2. miejscowość LEGIONOWO ulica CHOPINA nr domu 2A
– 113 –
kod pocztowy 05-120 poczta LEGIONOWO kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŚWIDNICA ulica
OFIAR OŚWIĘCIMSKICH nr domu 6-8 kod pocztowy 58-100 poczta ŚWIDNICA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.07.2008 R., REPERTORIUM
A NUMER 8.110/2008 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. NOWOWIEJSKIEJ
20/3 W POZNANIU PRZED NOTARIUSZEM KAROLINĄ HYJEK-MARCHEL ZMIANY: PAR. 2, PAR. 3,
PAR. 15 UST. 1 UCHYLONE: PAR. 15 UST. 3
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „GRINTOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 473206130 4. 0000180046 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH
6. TAK wpisać: 2 1. MIRASHNICHENKA 2. TAMARA 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
50.000 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KSIĄŻKIEWICZ 2. FIODOR 3. 55042410379
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. MIRASHNICHENKA 2. TAMARA 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215716. TAMMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000269032. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.12.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/15772/8/142]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M.
ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ wpisać:
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat PABIANICKI gmina PABIANICE miejscowość PABIANICE wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica SREBRZYŃSKA nr domu 42 kod pocztowy 94-203 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość PABIANICE ulica LUTOMIERSKA nr domu 50 kod
pocztowy 95-200 poczta PABIANICE kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 27.11.2008
R., NOTARIUSZ JANUSZ KOZŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, REPERTORIUM A NR
13122/2008- ZMIENIONO § 3.
Poz. 215717. TELECA POLAND SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000283968. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.06.2007.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17245/8/19]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 7 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LUIGA 2. CHRISTIAN 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 2 1. NORGAARD 2. LEIF 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215718. „TERNA CENTRUM TERAPII
ANTYSTRESOWEJ I PSYCHOEDUKACJI” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000031273. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.07.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/31515/8/947]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-MOKOTÓW miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica WITA STWOSZA nr domu
8A kod pocztowy 02-661 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica IDZIKOWSKIEGO nr domu 35 kod pocztowy 02704 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STARZEC
2. GRAŻYNA 3. 52100500328 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 PLN 6. TAK wpisać:
2 1. MATUSZEWICZ 2. PIOTR MARCIN 3. 59071912439
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
50.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. STARZEC 2. GRAŻYNA 3. 52100500328 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MILEWSKI 2. JERZY WITOLD 3. 36082300013 5. WICEPREZES ZARZĄDU
6. NIE wpisać: 3 1. MATUSZEWICZ 2. PIOTR MARCIN 3. 59071912439 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215719. TOWAROWA PARK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000046669. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.09.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32528/8/542]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. VEGAS SOLANO 2. MIGUEL 5. CZŁONEK ZARZĄDU NR 3 6. NIE wpisać: 2 1. MARQUEZ ARCOS
2. JOSE DAVID 5. CZŁONEK ZARZĄDU NR 3 6. NIE
Poz. 215720. TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000041704.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
18.09.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17067/8/261]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2008 okres
01.05.2007 ROKU DO 30.04.2008 ROKU
1 2. 01.05.2007 ROKU DO 30.04.2008 ROKU
1 3. 01.05.2007 ROKU DO 30.04.2008 ROKU
1 4. 01.05.2007 ROKU DO 30.04.2008 ROKU
Poz. 215721. „TRANS-JAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000095096. SĄD
REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
26.02.2002.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/25353/8/504]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.X.2008 R., REPERTORIUM A NUMER
5590/2008, NOTARIUSZ EWA PLUTA KANCELARIA
NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO TREŚĆ
PARAGRAFU 6 UMOWY SPÓŁKI ORAZ TREŚĆ PARAGRAFU 22 POPRZEZ DODANIE UST. 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY
POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 2 1. 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI
SPECJALIZOWANYMI 3 1. 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 4 1. 60
23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY 5 1. 50 20 A OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH 6 1. 63 21 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
LĄDOWY 7 1. 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 8 1. 63 12
C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH
9 1. 63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 10
1. 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 11 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 12 1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU
LĄDOWEGO 13 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 14 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH;
ROBOTY ZIEMNE 15 1. 29 52 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN DLA GÓRNICTWA, KOPALNICTWA I BUDOWNICTWA 16 1. 35
20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE
NAPRAWY, KONSERWACJI, REMONTÓW LOKOMOTYW KOLEJOWYCH, TRAMWAJOWYCH ORAZ
TABORU KOLEJOWEGO I TRAMWAJOWEGO 17
1. 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 18 1. 28 62 Z PRODUKCJA NARZĘDZI 19 1. 28 52 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 20
1. 28 51 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 21 1. 28 11 B PRODUKCJA
KONSTRUKCJI METALOWYCH Z WYJĄTKIEM
DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 22 1. 01 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 23 1. 51 18
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH
SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB
OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 24 1. 51 70 A POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA 25
1. 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA
NIEWYSPECJALIZOWANA 26 1. 74 40 Z REKLAMA
27 1. 28 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH 28 1. 37 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU 29 1. 51 57
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 30
1. 90 00 A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW 31 1. 90 00
B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW 32 1. 93 05
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 33 1. 74 84
B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 34 1. 85 14
B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TRANSPORTU
CHORYCH 35 1. 10 10 A WYDOBYWANIE WĘGLA
KAMIENNEGO 36 1. 10 10 B PRODUKCJA BRYKIETÓW I PALIW STAŁYCH Z WĘGLA KAMIENNEGO
37 1. 10 10 C DZIAŁALNOŚĆ ODZYSKIWANIA WĘGLA KAMIENNEGO Z HAŁD 38 1. 14 50 Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 39 1. 28 40 Z KUCIE, PRASOWANIE,
WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW 40 1. 29 41 B DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE NAPRAWY I KONSERWACJI NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH
41 1. 29 43 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 42
1. 31 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI
SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 43 1. 29 52 A PRODUKCJA
MASZYN DLA GÓRNICTWA I BUDOWNICTWA,
Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
44 1. 45 12 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH 45 1. 45 21
C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE PRZESYŁOWYCH OBIEKTÓW
LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH 46 1. 45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH
I TELEKOMUNIKACYJNYCH 47 1. 45 21 E WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH
– 114 –
W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH 48 1. 45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT
OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 49 1. 45 21 G WYKONYWANIE
ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU
I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 50 1. 45 22
Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 51 1. 45 23 A BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 52 1. 45 25 A STAWIANIE
RUSZTOWAŃ 53 1. 45 25 B ROBOTY ZWIĄZANE
Z FUNDAMENTOWANIEM 54 1. 45 25 C WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE
WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH 55
1. 45 25 D WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH 56 1. 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH
57 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 58 1. 45 31
B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
SYGNALIZACYJNYCH 59 1. 45 31 C INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH
I RUCHOMYCH SCHODÓW 60 1. 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 61 1. 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH 62 1. 45 33
A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 63 1. 45 33
B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 64 1. 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 65 1. 45 34 Z WYKONYWANIE
POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 66
1. 45 41 Z TYNKOWANIE 67 1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 68 1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 69 1. 45 43 B SZTUKATORSTWO 70
1. 45 44 A MALOWANIE 71 1. 45 44 B SZKLENIE 72
1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 73
1. 45 50 Z WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO
I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ 74
1. 50 20 B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 75 1. 51 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 76 1. 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 77 1. 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW wpisać: 78 1. 49 31 Z TRANSPORT
LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 79
1. 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
80 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
81 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 82 1. 52 24
PRZEŁADUNEK TOWARÓW 83 1. 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 84 1. 49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 85 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 86 1. 45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 87 1. 77 11
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 88 1. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 89
1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 90 1. 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN,
URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 91 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 92 1. 05 10
WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO 93 1. 08
99 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 94 1. 09 90
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE 95
1. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 96 1. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 97 1. 25
62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 98 1. 25 9 PRODUKCJA POZOSTA-
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH 99
1. 33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ 100 1. 33 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 101
1. 39 00 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 102
1. 38 3 ODZYSK SUROWCÓW 103 1. 38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
104 1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 105 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 106 1. 42
1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH 107 1. 42 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
108 1. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 109 1. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 110 1. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 111 1. 43
9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 112 1. 46 12 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD,
METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH 113
1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU 114 1. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 115 1. 46 90
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 116 1. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU 117 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA
STACJACH PALIW 118 1. 73 1 REKLAMA
Poz. 215722. TS-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000274016. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.02.2007.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16828/8/115]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SARNECKI 2. MICHAŁ JANUSZ 3. 79081412730
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. SARNECKA 2. TATSIANA 3. 79060318349 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215723. TS-METALLBAU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000240978. SĄD
REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.09.2005.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/7170/8/869]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M.
BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo LUBUSKIE powiat ŻARSKI gmina
ŻARY miejscowość ŻARY wykreślić: 2. miejscowość BIELSKO-BIAŁA ulica SOLSKIEGO nr domu
21 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŻARY ulica
BRONI PANCERNEJ nr domu 6 kod pocztowy 68200 poczta ŻARY kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 29.07.2008
R., REPERTORIUM A NUMER 10328/2008, MAŁGORZATA MATYJA Z KANCELARII NOTARIALNEJ
W ŻARACH, UL. KOŚCIELNA 1 A - ZMIENIONO
§ 2 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI 25.09.2008 R., REPERTORIUM A NUMER 12935/2008, MAŁGORZATA MATYJA Z KANCELARII NOTARIALNEJ
24 GRUDNIA 2008 R.
W ŻARACH, UL. KOŚCIELNA 1 A - ZMIENIONO §
4 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. HALAMA
2. ALINA IRENA 5. 50 UDZIAŁÓW O NOMINALE
500,00 ZŁ - ŁĄCZNA WARTOŚĆ 25 000,00 ZŁ 6. NIE
2 1. SUDHŐLTER 2. TIMO 5. 50 UDZIAŁÓW O NOMINALE 500,00 ZŁ - ŁĄCZNA WARTOŚĆ 25 000,00
ZŁ 6. NIE wpisać: 3 1. LECH 2. WIOLETTA
3. 67112709560 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00 ZŁOTYCH
6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SUDHŐLTER 2. TIMO 5. DYREKTOR 6. NIE
2 1. HALAMA 2. ALINA IRENA 5. ZASTĘPCA DYREKTORA 6. NIE wpisać: 3 1. LECH 2. WIOLETTA
3. 67112709560 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 28 11 B PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 2 1. 28 11 C DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INSTALOWANIA KONSTRUKCJI METALOWYCH 3 1. 28 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ
4 1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 5 1. 25 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA 6 1. 28
75 B PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH
WYROBÓW METALOWYCH 7 1. 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI 8 1. 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW
UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO wpisać:
9 1. 22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH 10 1. 25
11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 11 1. 25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 12
1. 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 13 1. 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 14 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 15 1. 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW
ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW
RÓŻNEGO RODZAJU 16 1. 47 19 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 17 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 18 1. 52 10
B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 19 1. 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 20 1. 61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 21 1. 62
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 22 1. 77 12 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 23
1. 77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN
I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
Poz. 215724. TSUNAMI RECYCLING SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000260642. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 18.07.2006.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33686/8/838]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica RESOROWA
nr domu 6 kod pocztowy 02-956 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica RUCZAJ nr domu 12 nr lokalu M kod
pocztowy 02-998 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
– 115 –
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. SZCZYTOWSKI 2. BARTOSZ MICHAŁ 3. 77041000456
5. WICEPREZES 6. NIE
Poz. 215725. „TULON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000218447. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 05.10.2004.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/23665/8/788]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MISAN 2. MACIEJ ROBERT 3. 63081502672
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PERINELLE 2. AGNES CHRISTINE 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.11.2008 okres
01.01.2007 R. - 31.12.2007 R. 1 3. 01.01.2007 R. 31.12.2007 R. 1 4. 01.01.2007 R. - 31.12.2007 R.
Poz. 215726. „TYSKIE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000102202. SĄD
REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA
W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 29.03.2002.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21666/8/47]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2008 okres 01
KWIETNIA 2007 R. - 31 MARCA 2008 R. 1 2. 01
KWIETNIA 2007 R. - 31 MARCA 2008 R. 1 3. 01
KWIETNIA 2007 R. - 31 MARCA 2008 R. 1 4. 01
KWIETNIA 2007 R. - 31 MARCA 2008 R.
Poz. 215727. „UNITED BUSINESS DEVELOPMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000033913. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.08.2001.
[WA.XII NS-REJ.KRS/33980/8/735]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 24 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. OLEJNIK 2. TOMASZ 3. 73032804333 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215728. „VARNER POLSKA LTD.” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000102038. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 22.03.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/26252/8/73]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. „VARNER TEXTIL AS” wpisać: 1. VARNER RETAIL AS
Poz. 215729. VATT - INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000080436. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.01.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/34117/8/558]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
012025870 wpisać: 2. REGON 012025870 NIP
5260200945
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica SZPITALNA
nr domu 1 nr lokalu 44 kod pocztowy 00-020 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica SZPITALNA nr domu
1 kod pocztowy 00-020 poczta WARSZAWA kraj
POLSKA
Poz. 215730. „VIRTUAL VIEWING” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000309153. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.06.2008.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17177/8/683]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ŁÓDŹ ulica ŻWIRKI nr domu 1c
nr lokalu 1 kod pocztowy 90-448 poczta ŁÓDŹ kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica
RZGOWSKA nr domu 17A kod pocztowy 93-008
poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Poz. 215731. VIVA ART PROMOTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000156027. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.03.2003.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22733/8/53]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „ART
FILM PROMOTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. VIVA ART
PROMOTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica BUŁGARSKA nr domu 19 kod pocztowy 60-320 poczta POZNAŃ kraj
POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
STABLEWSKIEGO nr domu 15 nr lokalu 3 kod
pocztowy 60-213 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 10.10.2008,
REPERTORIUM A NR 5108/2008, NOTARIUSZ MICHAŁ WIECZOREK, KANCELARIA NOTARIALNA
W POZNANIU, ZMIENIONO § 1 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji:
1. SZCZEPANIAK 2. KRZYSZTOF WOJCIECH
3. 71121201634) 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH wpisać: 5. 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ wykreślić:
2 1. SZCZEPANIAK 2. JACEK ZENON 3. 70020602054
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000
ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.10.2008 okres
01.01.2005 - 31.12.2005 1 1. data złożenia
31.10.2008 okres 01.01.2006 - 31.12.2006 1 1. data
złożenia 31.10.2008 okres 01.01.2007 - 31.12.2007
1 3. 01.01.2005 - 31.12.2005 1 3. 01.01.2006 31.12.2006 1 3. 01.01.2007 - 31.12.2007
1 4. 01.01.2005 - 31.12.2005 1 4. 01.01.2006 31.12.2006 1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
Poz. 215732. „VM GROUP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000176989. SĄD
REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.10.2003.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16453/8/669]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.11.2008 okres
01.01.2006-25.10.2006 1 3. 01.01.2006-25.10.2006
1 4. 01.01.2006-25.10.2006
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 215733. „VOLVA” SPÓLKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS
0000270396. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 20.12.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/24168/8/557]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON
140770927 wpisać: 2. REGON 140770927 NIP
5342350869 wykreślić: 3. „VOLVA” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. „VOLVA” SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu wykreślić: 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KOŁODZIEJEK
2. SYLWIA MARTA 3. 75062101086 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja wpisać: 1 1. 03.11.2008
UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI O ROZWIĄZANIU,
NOTARIUSZ TADEUSZ SOJKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W WARSZAWIE, 03 LISTOPADA
2008 R. REP A 7449/2008 3. LIKWIDATORZY REPREZENTOWAĆ BĘDĄ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE PRub.
Dane likwidatorów 1 1. FILIPOWICZ 2. CEZARY
3. 67022000379 2 1. KOŁODZIEJEK 2. SYLWIA
MARTA 3. 75062101086
Rub. 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki wpisać: 1. 03.11.2008 UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI O ROZWIĄZANIU, NOTARIUSZ
TADEUSZ SOJKA, KANCELARIA NOTARIALNA
W WARSZAWIE, 03 LISTOPADA 2008 R. REP
A 7449/2008 2. ROZWIĄZANIE
Poz. 215734. „WARSAN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000072382. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2001.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33450/8/267]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.11.2008 R., REPERTORIUM A NR
13816/2008, NOTARIUSZ JOANNA NACIĄŻEK KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ JOANNY NACIĄŻEK ZMIANA ART. 3, ART. 7 I ART. 10
UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla pozycji: 1. KRZYCZKOWSKI
2. KRZYSZTOF BOGUMIŁ 3. 53030515095) 5. 10
(DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) PLN wpisać: 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000
ZŁOTYCH wykreślić: 2 (dla pozycji: 1. PĘDZICH
2. ZBIGNIEW 3. 48092707616) 5. 10 (DZIESIĘĆ)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000
(DZIESIĘĆ TYSIĘCY) PLN wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH
wykreślić: 3 (dla pozycji: 1. WITEK 2. JAN
3. 46091608372) 5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) PLN wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH wykreślić:
4 (dla pozycji: 1. ZARĘBSKI 2. ANDRZEJ MIKOŁAJ 3. 48091000154) 5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ
TYSIĘCY) PLN wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH wykreślić: 5 (dla pozycji: 1. RUDNICKI 2. JERZY
3. 29010411257) 5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) PLN wpisać: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZ-
– 116 –
NEJ WYSOKOŚCI 20.000 ZŁOTYCH wykreślić:
6(dla pozycji: 1.SZYMAŃSKI 2.LESZEK 3. 48051104694)
5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) PLN wpisać:
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
20.000 ZŁOTYCH wykreślić: 7 (dla pozycji: 1. LEWANDOWSKI 2. KAZIMIERZ 3. 45032003210)
5. 10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) PLN wpisać:
5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
20.000 ZŁOTYCH wykreślić: 8 (dla pozycji: 1. SADOWSKI 2. JANUSZ 3. 47072105491) 5. 10
(DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) PLN wpisać: 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000
ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 80000,00 ZŁ
wpisać: 1. 160000,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE 2 1. 45 21
A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 1. 45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH 4 1. 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU
I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 5 1. 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 6 1. 45 31 A WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI 7 1. 45
33 A WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH 8 1. 45 33
B WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH 9 1. 45 33 C WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH 10 1. 45 41 Z TYNKOWANIE 11
1. 45 42 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
12 1. 45 43 A POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 13 1. 45 45 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH
WYKOŃCZENIOWYCH 14 1. 51 53 A SPRZEDAŻ
HURTOWA DREWNA 15 1. 51 53 B SPRZEDAŻ
HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 16 1. 51 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH
ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 17 1. 51 55
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 18 1. 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI
NA WŁASNY RACHUNEK 19 1. 71 32 Z WYNAJEM
MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH 20 1. 74
20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO,
TECHNOLOGICZNEGO wpisać: 21 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 22 1. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 23 1. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 24 1. 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 25 1. 43
22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 26 1. 43 31 Z TYNKOWANIE 27
1. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
28 1. 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE
I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 29 1. 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 30 1. 43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 31 1. 43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH 32 1. 46 73
Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
33 1. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO 34 1. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 35 1. 68 20 Z WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 36 1. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 37 1. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 215735. WARSZAWA PRZYOKOPOWA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000256875. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.05.2006.
[WR.VI NS-REJ.KRS/20731/8/109]
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 13 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. DUBELSKI 2. KONRAD 3. 57052501119 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215736. „WAYSS & FREYTAG” SPÓŁKA PROJEKTOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000092830. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.02.2002.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/34011/8/51]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 17 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. PACIOREK 2. BOGUSŁAW ANDRZEJ 3. 73082310578
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 215737. „WENS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000217493. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.09.2004.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/33310/8/882]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.11.2008 okres
01.01.2005 - 31.12.2005 1 3. 01.01.2005 - 31.12.2005
1 4. 01.01.2005 - 31.12.2005
Poz. 215738. WERSONET INVESTMENTS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000315634. SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2008.
[SZ.XVII NS-REJ.KRS/13949/8/46]
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2008 okres
01.01.2007 - 04.10.2007 1 1. data złożenia
18.10.2008 okres 05.10.2007 - 31.12.2007
1 3. 01.01.2007 - 04.10.2007 1 3. 05.10.2007 31.12.2007
Poz. 215740. „WODOCIĄGI SŁUPSK” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000078635. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.01.2002.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16697/8/759]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. GMINA MIASTA SŁUPSK 3. 000590645)
5. 101.515 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
50.757, 500,00 ZŁ wpisać: 5. 106.037 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 53.018.500 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 50757500,00 ZŁ
wpisać: 1. 53018500,00 ZŁ
Poz. 215741. „WOODCOTE POLAND” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000160058. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.04.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32757/8/306]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 17.11.2008 okres ZA 2007
ROK 1 2. ZA 2007 ROK 1 3. ZA 2007 ROK 1 4. ZA
2007 ROK
Poz. 215742. WYDAWNICTWO EDUKACJA
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303064. SĄD REJONOWY
DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.04.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32532/8/457]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 3 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. EDUKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 3. 016878977) 5. 2 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.050.000,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 5.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550.000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1050000,00 ZŁ
wpisać: 1. 2550000,00 ZŁ
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 2 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. DAWIDOWICZ 2. ADAM 3. 80053013437)
5. 58 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
29.000,00 ZŁ wpisać: 5. 54 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 27 000,00 ZŁ wykreślić: 2 (dla pozycji:
1. PRĘTKIEWICZ 2. SEBASTIAN CZESŁAW
3. 74031614231) 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500,00 ZŁ wpisać: 5. 22 UDZIAŁY
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11 000,00 ZŁ 3 1. JACEWICZ 2. MARZENA 3. 75112309482 5. 14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7 000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 215743. WYDAWNICTWO PEREGRINUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000173025. SĄD REJONOWY
GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.09.2003.
[GD.VII NS-REJ.KRS/16801/8/666]
Poz. 215739. WESTLAND SERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI.
KRS 0000151572. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.02.2003.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/30459/8/663]
Poz. 215744. „YANEX - SKŁADY BUDOWLANE”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI. KRS 0000159033. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2003.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/13355/8/157]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
24 GRUDNIA 2008 R.
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.11.2008 okres
01.01.2006-31.12.2006 1 3. 01.01.2006-31.12.2006
1 4. 01.01.2006-31.12.2006
– 117 –
wpisać: 1 1. data złożenia 12.09.2008 okres
01.01.2006 - 31.12.2006 1 1. data złożenia
12.09.2008 okres 01.01.2007 - 31.12.2007
1 3. 01.01.2006 - 31.12.2006 1 3. 01.01.2007 31.12.2007 1 4. 01.01.2006 - 31.12.2006
1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
Poz. 215745. „YOURS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000147982. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
21.01.2003.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31031/8/480]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.10.2008 okres
01.01.2007 - 31.12.2007 1 4. 01.01.2007 - 31.12.2007
Poz. 215746. ZACHEM BARWNIKI SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000229692. SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.03.2005.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/9869/8/6]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 9 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. CZERWIŃSKI 2. JAROSŁAW 3. 68021104453 wpisać: 2 1. WÓJCIK
2. LUCJAN 3. 49080904950
Poz. 215747. ZAKŁAD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000043414. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.09.2001.
[KR.XI NS-REJ.KRS/17581/8/2]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.10.2007 R. REP. A NR 10694/2007, ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA HĘDRZAK-SŁOTA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA
MAZURA, PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W KRAKOWIE PRZY RYNKU PODGÓRSKIM 12/20. NADANIE UMOWIE SPÓŁKI
W CAŁOŚCI NOWEGO BRZMIENIA POPRZEZ
ZASTĄPIENIE DOTYCHCZASOWYCH § 1-25 NOWYMI § § 1-2 I 4-15
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GMINA
KRAKÓW 3. 351554353 5. 1.250 (JEDEN TYSIĄC
DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 125.000 (STO DWADZIEŚCIA
PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁ 6. NIE 2 1. KRAKOWSKIE ZAKŁADY AUTOMATYKI SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE 3. 350741171 4. 0000031035 5. 7.565
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 756.500
PLN 6. NIE 3 (dla pozycji: 1. TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE SPÓŁKA AKCYJNA 3. 150044142)
5. 9.000 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
900.000 PLN wpisać: 5. 13229 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1322900 ZŁOTYCH
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 1908600,00 ZŁ
wpisać: 1. 1450000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wykreślić: 1 1. DADAK 2. MACIEJ
3. 71070814413 2 1. KWARCIAK 2. EDWARD JACEK
3. 58051906554 wpisać: 3 1. ŚCIBOROWSKI 2. RYSZARD 3. 38083001917
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.04.2008 okres
01.01.2006 - 31.12.2006 1 3. 01.01.2006 - 31.12.2006
1 4. 01.01.2006 - 31.12.2006
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Poz. 215748. ZAKŁAD ROBÓT DROGOWYCH
INTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000030447. SĄD REJONOWY
W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2001.
[GL.X NS-REJ.KRS/12200/8/375]
Poz. 215752. „ZAKŁADY PRZEMYSŁU TŁUSZCZOWEGO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213876. SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 29.07.2004.
[KO.IX NS-REJ.KRS/7033/8/687]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.10.2008 R. - REP. A NR 8278/2008, NOTARIUSZ ELWIRA KUCHARSKA, KANCELARIA
NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
-ZMIENIONO: § 3; § 4; § 5; § 6; § 7; § 8; § 9; §
10; § 13; § 14; § 15; § 17, DODANO § 18
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.11.2008, REP. A NR 3806/2008, DR MICHAŁ
IŻYKOWSKI, NOTARIUSZ POZNAŃ. ZMIENIONO:
PARAGRAF 3, PARAGRAF 7, PARAGRAF 15. SKREŚLONO: PARAGRAF 7 PUNKT 4.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. „SOWINIEC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
3. 630311956 4. 0000297933 5. 26.347 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.173.500,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 12700000,00 ZŁ
wpisać: 1. 25873500,00 ZŁ PRub. Informacja
o wniesieniu aportu 1 1. 13173500,00 ZŁ
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 15 41 Z PRODUKCJA NIEOCZYSZCZONYCH
OLEJÓW I TŁUSZCZÓW 2 1. 15 42 Z PRODUKCJA
RAFINOWANYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW 3 1. 15
43 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH
TŁUSZCZÓW JADALNYCH 4 1. 15 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW 5 1. 15 88
Z PRODUKCJA ODŻYWEK ORAZ ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 6 1. 51 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 7 1. 51 38
B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI 8 1. 52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 9 1. 60 24 A TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 10
1. 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE
TOWARÓW 11 1. 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 12 1. 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 13 1. 70 20
Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 14 1. 70 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 15 1. 70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE 16
1. 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 17 1. 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH
ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO 18 1. 71 31
Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
19 1. 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 20 1. 71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 21 1. 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 22 1. 72 60
Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ,
POZOSTAŁA 23 1. 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA 24 1. 74 13 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 25 1. 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 26 1. 74 15
Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW 27 1. 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE 28 1. 74 40 Z REKLAMA 29 1. 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
30 1. 74 87 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW 31 1. 74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA wpisać: 32 1. 10 41
Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH 33 1. 10 42 Z PRODUKCJA
MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH 34 1. 10 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA
I WYRÓB SERÓW 35 1. 10 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH
I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ 36 1. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH
37 1. 46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW
I WARZYW 38 1. 47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW
Poz. 215749. ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000049230. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.10.2001.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13573/8/199]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. MYDLARZ
2. GRAŻYNA ANNA 3. 56041417466 4. ŁĄCZNA
2 1. DRZYŻDŻYK 2. KRZYSZTOF DARIUSZ
3. 59011701435 4. ŁĄCZNA
Poz. 215750. ZAKŁADY MIĘSNE „EUROMEAT”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000052157. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.10.2001.
[LD.XX NS-REJ.KRS/16333/8/926]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 (dla
pozycji: 1. STRZAŁA 2. DAWID 3. 84121110431)
5. 3900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
3.900.000,00 ZŁ wpisać: 5. 1120 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.120.000 ZŁ 2 1. „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 276936408
4. 0000125470 5. 2117 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 2.117.000 ZŁ 6. NIE 3 1. ZAKŁADY
PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO HENRYK KANIA
SPÓŁKA AKCYJNA 3. 072315041 4. 0000074520
5. 663 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
663.000 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŻÓŁTASZEK 2. PIOTR JAN 3. 57031019299 4. SAMOISTNA wpisać: 2 1. SUROWIEC 2. MAGDALENA IZABELA 3. 71091908023 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 215751. ZAKŁADY MIĘSNE KROTOSZYN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000288762. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.09.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24376/8/278]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica GÓRECKA nr domu
30 kod pocztowy 60-201 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UŁAŃSKA nr domu 5 kod pocztowy 60-748 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 118 –
I WYROBÓW TYTONIOWYCH 39 1. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 40 1. 52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW 41
1. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 42 1. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 43 1. 68 20
Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 44 1. 68 31
Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 45 1. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 46 1. 77
11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW
OSOBOWYCH I FURGONETEK 47 1. 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 48 1. 77 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA
MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH 49 1. 77 32
Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ
BUDOWLANYCH 50 1. 77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 51 1. 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 52 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 53 1. 69 20
Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 54 1. 73 20 Z BADANIE
RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 55 1. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 56 1. 64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
FINANSOWYCH 57 1. 71 20 A BADANIA I ANALIZY
ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI 58 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 59
1. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 60 1. 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 61 1. 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Poz. 215753. „ZDROWIE KOLEJARZY” SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000058005. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16167/8/291]
W dniu 08.12.2008 dokonano wpisu do rejestru
KRS nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat
M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK wykreślić: 2. miejscowość
GDYNIA ulica CHYLOŃSKA nr domu 82 kod pocztowy 81-033 poczta GDYNIA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość GDAŃSK ulica ŚWIĘTOKRZYSKA
nr domu 73 kod pocztowy 80-180 poczta GDAŃSK
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT
NOTARIALNY Z DNIA 17.10.2008 REP. A NR
17626/2008 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZ
MARIĘ DAMBEK W KANCELARII NOTARIALNEJ
W GDAŃSKU, ZMIENIONO PAR. 3, 4 ORAZ 6-21
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. FUNDACJA KOLEJARZY „ZDROWIE” 3. 192645601
4. 0000087185 5. 1.000 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 100.000 PLN 6. TAK wpisać: 2 1. „VIA
MEDICA SP. Z O.O.” SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 192095402 4. 0000289051 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200.000,00 ZŁ 6. TAK
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 100000,00 ZŁ
wpisać: 1. 200000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KAZIMIERSKI 2. JERZY TADEUSZ 3. 49021003478
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. LESZCZYŃSKA
2. BARBARA MARIA 3. 52021105460 5. CZŁONEK
24 GRUDNIA 2008 R.
MSiG 251/2008 (3100)
Odbiorca: Bezpłatny egzemplarz * Faktura: VAT/MSiG/000001/12 z dnia * ID: ZAMO_12_009575_125_001
WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ZARZĄDU 6. NIE 3 1. MADEJSKI 2. KRZYSZTOF
WŁADYSŁAW 3. 50072401573 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 4 1. STOLARCZYK 2. ŁUKASZ
3. 61072501897 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
5 1. DĄBEK 2. ALICJA 3. 77080803344 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 51 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH 2 1. 52 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH,
KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
3 1. 45 BUDOWNICTWO 4 1. 55 HOTELE I RESTAURACJE 5 1. 80 4 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA
6 1. 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ,
REKREACJĄ I SPORTEM 7 1. 60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY 8 1. 63
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT;
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ 9 1. 74
20 74DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
I INŻYNIERII 10 1. 74 40 Z REKLAMA 11 1. 85
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA wpisać: 12 1. 46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 13
1. 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 1. 47 74
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
15 1. 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKU