MONITOR

Transcription

MONITOR
MONITOR
SĄDOWY I GOSPODARCZY
Nr 248 (816)
Warszawa, dnia 21 grudnia 1999 r.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Poz. 45612-45788
ISSN 1426-580X
Cena 9,00 zł
Wobec rosnącego zapotrzebowania na wydanie Monitora w formie elektronicznej (CD-ROM)
wszystkich zainteresowanych prosimy o listowne odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy są Państwo zainteresowani elektronicznym wydawaniem kwartalnych Indeksów rzeczowych?
2. Które zestawienie Monitora interesuje Państwa najbardziej:
– miesięczne,
– kwartalne,
– półroczne,
– roczne.
3. Czy są Państwo zainteresowani wydaniami pojedynczych lub wybranych numerów Monitora?
Odpowiedzi, z dopiskiem „Monitor elektroniczny”, prosimy przesyłać pod adresem:
Biuro ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, ul. Ostrobramska 75c, 00-950 Warszawa.
Od Państwa zainteresowania i opinii będzie zależeć forma i częstotliwość wydań elektronicznych.
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
Ministerstwa Sprawiedliwości informuje,
że od maja 1999 r. istnieje możliwość zamówienia egzemplarza MSiG , w którym
opublikowane będzie zgłoszone do druku ogłoszenie. Zamówienie wraz z opłatą należy
dołączać do dokumentów składanych do publikacji.
Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego
i Gospodarczego w Sądach Gospodarczych.
Opłaty za zamówione egzemplarze należy wnosić na konto:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Biuro ds. Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego
Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.
I O/Warszawa
nr konta: 10601028-330000130352
z dopiskiem: Opłata za numer Monitora.
Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią § 8 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania
ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia
(Dz.U. Nr 45, poz. 204) w brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 października 1999 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów
Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz.U. Nr 87, poz. 977) opłatę
za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za ilość znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między
wyrazami, licząc po 0,50 zł za każdy znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu
szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%. Nowe zasady naliczania opłat za ogłoszenia
i obwieszczenia obowiązują od dnia 11 listopada 1999 r.
Krzysztof Parafiński; Ministerstwo
Sprawiedliwości
Digitally signed by Krzysztof Parafiński; Ministerstwo Sprawiedliwości
Date: 2012.06.27 14:41:30 CEST
Reason: Elektroniczne wydanie MSiG
Location: Polska
MSiG 248(816)/99
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Poz. 45612. BART-BUD Spółka z o.o. w Piasecznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Poz. 45613. INVEST SERVICE POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Poz. 45614. MEDIDOM Spółka z o.o. w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Poz. 45615. Przedsiębiorstwo Odzieżowe JANTAR Spółka z o.o. w Wejherowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Poz. 45616. BUDOPRZEM-EXPORT Spółka z o.o. w Olsztynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Poz. 45617. EAST-WEST TRADING Ltd. Spółka z o.o. w Wągrowcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Poz. 45618. P.P.S. Poland Spółka z o.o. w Bielsku-Białej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Poz. 45619. Biuro Badania Sprawozdań Finansowych i Doradztwa Personalnego Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Poz. 45620. CANDY WORLD Spółka z o.o. w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Poz. 45621. BMC Spółka z o.o. w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Poz. 45622. ALSTEP Spółka z o.o. w Tychach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Poz. 45623. SIMPEX Spółka z o.o. w Opolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Poz. 45624. Przedsiębiorstwo Górnicze SKALNIK Spółka z o.o. w Wiśniówce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Poz. 45625. TALKAM GmbH Spółka z o.o. we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Poz. 45626. Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Poz. 45627. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka z o.o. w Złotowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Poz. 45628. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WIRCOM Spółka z o.o. we Włocławku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2. Spółki akcyjne
Poz. 45629. AUTO WIELKOPOLSKA S.A. w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Poz. 45630. Biuro Rozwoju Krakowa S.A. w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Poz. 45631. Huta SZCZECIN S.A. w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Poz. 45632. Opolskie Fabryki Mebli S.A. w Opolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Poz. 45633. Przedsiębiorstwo Handlowe ARDOM-POZNAŃ S.A. w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Poz. 45634. Odlewnia Żeliwa ŚREM S.A. w Śremie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Poz. 45635. Poznańska Korporacja Gospodarcza S.A. w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Poz. 45636. Cegielski - Fabryka Mebli MAVER S.A. w Kostrzynie Wielkopolskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Poz. 45637. Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych WROCŁAW S.A. we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Poz. 45638. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności TRANSPOST S.A. w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Poz. 45639. Zespół Elektrowni OSTROŁĘKA S.A. w Ostrołęce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Poz. 45640. Wrocławski Klub Sportowy ŚLĄSK WROCŁAW Sportowa S.A. we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Poz. 45641. ZACHODNI LEASING S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Poz. 45642. Opolska Giełda Rolno-Towarowa S.A. w Opolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
–2–
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
SPIS TREŚCI
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
1. Pierwsze
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
c) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Poz. 45643. AKER Spółka z o.o. w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Poz. 45644. AMERDIAG Amerykańskie Centrum Diagnostyczne Spółka z o.o. w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Poz. 45645. ASTORIA INVESTMENT Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Poz. 45646. Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe CAREX Spółka z o.o. w Chełmie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Poz. 45647. CDN-PARTNER w Krakowie Spółka z o.o. w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Poz. 45648. Centrum Zaopatrzenia Służby Zdrowia CEZAL Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Poz. 45649. EKO-SMOK Spółka z o.o. w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Poz. 45650. FLORIMPEX Spółka z o.o. w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Poz. 45651. FORAS TARGÓWEK Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Poz. 45652. FRUCTA POLAND Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Poz. 45653. JEANJEAN POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Poz. 45654. KOZYNO Spółka z o.o. w Jaśle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Poz. 45655. LM POLSKA Spółka z o.o. w Piasecznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Poz. 45656. MED.-ART. Spółka z o.o. w Krasnymstawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Poz. 45657. METACO POLSKA Spółka z o.o. w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Poz. 45658. OCEAN INVESTMENT Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Poz. 45659. PAŃSKA CENTRUM Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Poz. 45660. POLVOICE.COM Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Poz. 45661. SAI BABA Supermarket Spółka z o.o. w Raszynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Poz. 45662. SCANMED - Centrum Diagnostyczno Lecznicze Spółka z o.o. w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
Poz. 45663. SERMATECH POLSKA Spółka z o.o. w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Poz. 45664. TIMBERJACK POLSKA Spółka z o.o. w Piasecznie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Poz. 45665. TOWAROWA 33 CORPORATION Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Poz. 45666. VIRTUS Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Poz. 45667. ADES Spółka z o.o. w Rypinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Poz. 45668. ARTALES Spółka z o.o. w Ziębicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
Poz. 45669. AUTO MAJSTER Spółka z o.o. w Bielsku-Białej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Poz. 45670. P.P.H.U. BARA Spółka z o.o. w Gdyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Poz. 45671. BIELMASZ Spółka z o.o. w Bielsku-Białej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
Poz. 45672. B.C.G. INVESTMENTS POLSKA Spółka z o.o. w Andrychowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Poz. 45673. CELTECH Spółka z o.o. w Kętach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Poz. 45674. DÖONER KEBAP Spółka z o.o. w Gdyni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Poz. 45675. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MAGNUS Spółka z o.o. w Chełmie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
Poz. 45676. PASAŻ KRÓLEWSKI Spółka z o.o. w Gdańsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Poz. 45677. P.J.B. INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Gdańsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Poz. 45678. SENTRY Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Poz. 45679. KONFEST Spółka z o.o. w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
d) Spółki akcyjne
Poz. 45680. ALDMOR Chłodnia Roztocze S.A. w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Poz. 45681. Towarzystwo Finansowe ALWIS S.A. w Nowym Sączu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
21 GRUDNIA 1999 r.
–3–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
SPIS TREŚCI
Poz. 45682. BSI POLSKA S.A. w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Poz. 45683. ES SYSTEM S.A. w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Poz. 45684. INPRONAFT S.A. w Przemyślu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Poz. 45685. MODULEX S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Poz. 45686. SAMPO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Poz. 45687. SMG/KRC Poland - Media S.A. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Poz. 45688. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W.O.G. SYSTEMY S.A. w Wiśle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Poz. 45689. EXBUD CRACOVIA S.A. w Krakowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
2. Zmiany
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
c) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
Poz. 45690. KOZYNO Spółka z o.o. w Jaśle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Poz. 45691. Przedsiębiorstwo Technicznej i Fizycznej Ochrony Mienia AJG Zakład Pracy Chronionej Spółka z o.o. w Bydgoszczy . . . . . . . .37
Poz. 45692. AKAD Spółka z o.o. w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Poz. 45693. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo ALLBUD Spółka z o.o. w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Poz. 45694. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego AMUR Spółka z o.o. w Olsztynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Poz. 45695. ANDRZEJCZUK Spółka z o.o. w Zieleniewie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Poz. 45696. ARA-ARIANA Spółka z o.o. w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Poz. 45697. Auto-Centrum Spółka z o.o. w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Poz. 45698. AUTOBAR PACKAGING POLAND Spółka z o.o. w Skierniewicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Poz. 45699. BALTIC SECURITY SERVICE Spółka z o.o. w Kołobrzegu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Poz. 45700. Bartex Wino System Spółka z o.o. w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Poz. 45701. Bartex Wino System Spółka z o.o. w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Poz. 45702. Bartex Wino System Spółka z o.o. w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Poz. 45703. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BEAVER Spółka z o.o. w Gdańsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Poz. 45704. Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa i Usług Technicznych BUDEXPOL Spółka z o.o. we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Poz. 45705. Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOTEX Spółka z o.o. we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Poz. 45706. CLEMATIS Spółka z o.o. w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Poz. 45707. DANLECH Spółka z o.o. w Klementowicach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Poz. 45708. DOMINO Spółka z o.o. w Kielcach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Poz. 45709. DYCKERHOFF TRANSPORTBETON WROCŁAW Spółka z o.o. we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Poz. 45710. D & M Spółka z o.o. w Błędnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Poz. 45711. Krajowe Zakłady Wielobranżowe EKOR Spółka z o.o. w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Poz. 45712. EL-MŁYN Spółka z o.o. w Samborowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Poz. 45713. ELEKTRON Spółka z o.o. w Łęcznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Poz. 45714. Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych ENERGOZAP Spółka z o.o. w Puławach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Poz. 45715. Hurtownia Farmaceutyczna EUROMED Spółka z o.o. w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Poz. 45716. Korporacja EUROREGION Spółka z o.o. w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Poz. 45717. Przedsiębiorstwo EWANS Spółka z o.o. w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Poz. 45718. Zakład Produkcji Rolnej GAŁ-ROL Spółka z o.o. w Gałążczycach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Poz. 45719. GOLDEN PLAY Spółka z o.o. we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Poz. 45720. Gospodarstwo Rolne Spółka z o.o. w Koroszczynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Poz. 45721. Zakład Remontowy Energetyki Gródek Spółka z o.o. w Gródku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Poz. 45722. HANYANG-DMP Spółka z o.o. w Świdniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Poz. 45723. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe HOLZ-POL Spółka z o.o. w Czersku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Poz. 45724. IB-RZESZÓW Spółka z o.o. w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Poz. 45725. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMAGOS Spółka z o.o. w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Poz. 45726. INSTAL FIN PRODUKT Spółka z o.o. w Biskupcu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Poz. 45727. INTUR Spółka z o.o. w Balczewie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Poz. 45728. KATOWICE PLAZA Spółka z o.o. w Gdańsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Poz. 45729. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne KOLBUD Spółka z o.o. w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
–4–
21 GRUDNIA 1999 r.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
MSiG 248(816)/99
SPIS TREŚCI
Poz. 45730. Stadnina Koni KRASNE Spółka z o.o. w Krasnem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Poz. 45731. LUBLINIANKA HOTEL COMPANY LTD Spółka z o.o. w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Poz. 45732. LUWR-EXPOL Spółka z o.o. w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Poz. 45733. LUWR-EXPOL Spółka z o.o. w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Poz. 45734. LUWR-EXPOL Spółka z o.o. w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Poz. 45735. LUWR-EXPOL Spółka z o.o. w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Poz. 45736. Prywatne Centrum Medyczne LUXMED Spółka z o.o. w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Poz. 45737. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MARMET Spółka z o.o. w Nasielsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Poz. 45738. MODA POLSKA - STYL Spółka z o.o. we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Poz. 45739. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe MONTBUD Spółka z o.o. w Bydgoszczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Poz. 45740. MULTIFARB Spółka z o.o. w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Poz. 45741. MURASZKOWSKA Spółka z o.o. w Ełku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Poz. 45742. PALMER-POLSKA Spółka z o.o. w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Poz. 45743. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PETROMAX Spółka z o.o. w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Poz. 45744. Przedsiębiorstwo Handlowe POLARM Spółka z o.o. w Bałamątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Poz. 45745. Zakład Studyjno-Projektowy POLITECHNIK Spółka z o.o. we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Poz. 45746. PRINT Spółka z o.o. w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
Poz. 45747. PROKONEX A Spółka z o.o. w Oławie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Poz. 45748. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PROSIACZEK Spółka z o.o. w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Poz. 45749. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Sanitarnych Spółka z o.o. w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Poz. 45750. RAIDER Spółka z o.o. w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Poz. 45751. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe REDIS Spółka z o.o. w Kłośniku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Poz. 45752. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SAFE Spółka z o.o. w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Poz. 45753. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe SH POLESIE Spółka z o.o. w Lubartowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Poz. 45754. Zakłady Mechaniczne SOLBET-ZREMB Spółka z o.o. w Solcu Kujawskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Poz. 45755. TARGPIAST Spółka z o.o. we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Poz. 45756. TEL-EKO-SERWIS Spółka z o.o. we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Poz. 45757. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ciechanowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Poz. 45758. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TRANSPIASKO Spółka z o.o. we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Poz. 45759. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TUCHWOD Spółka z o.o. w Tucholi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Poz. 45760. VERVA Spółka z o.o. w Lublinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Poz. 45761. YAMA Spółka z o.o. w Myślęcinku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Poz. 45762. Zakład Remontowy ZELMER Spółka z o.o. w Rzeszowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Poz. 45763. ŻIWOS Spółka z o.o. w Ropczycach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Poz. 45764. Biuro Usług Informatycznych Spółka z o.o. w Raszynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Poz. 45765. AUTO-CHOC Spółka z o.o. w Gdańsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Poz. 45766. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JANAR Spółka z o. o. w Gryfowie Śląskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Poz. 45767. Centrum Rolniczo-Turystyczne Karnity Spółka z o.o. w Karnitach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Poz. 45768. RE-PLAST Uzdatnianie Odpadów i Produkcja Wyrobów z Tworzyw Sztucznych Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu . . . . . . . .49
Poz. 45769. Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe GROT Spółka z o.o. w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Poz. 45770. HAVAX Spółka z o.o. w Lubieszynie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Poz. 45771. MONAX Spółka z o.o. we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Poz. 45772. Przedsiębiorstwo Montażowo-Usługowe PROMONT Spółka z o.o. w Szczecinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Poz. 45773. THOMPSONIC Spółka z o.o. w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości
Poz. 45774. CUPRUM WINSTAL Spółka z o.o. we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Poz. 45775. SUSPAPOL GmbH Spółka z o.o. w Kowarach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
21 GRUDNIA 1999 r.
–5–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
SPIS TREŚCI
3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego
Poz. 45776. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Łambinowicach z siedzibą w Jasienicy Dolnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Poz. 45777. Fabryka Zespołów Napędowych i Części Zamiennych ZREMB w Poznaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
4. Inne
Poz. 45778. Przedsiębiorstwo Produkcji Metalowo-Drzewnej M-D Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
1. Wezwanie spadkobierców
Poz. 45779. Wnioskodawca Wicka Józef. Sąd Rejonowy w Gdyni, Wydział VII Cywilny, sygn. akt VII Ns 1666/99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Poz. 45780. Wnioskodawca Kozłowski Stefan. Sąd Rejonowy w Końskich, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 454/99 . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Poz. 45781. Wnioskodawca Skarb Państwa z udziałem Izby Skarbowej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział IV Cywilny,
sygn. akt IV Ns 1200/99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Poz. 45782. Wnioskodawca Żakowska-Trojanowska Danuta. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny,
sygn. akt I Ns 2170/99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie
Poz. 45783. Wnioskodawca Korytowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 2276/99 . . .51
Poz. 45784. Wnioskodawca Gmina Miejska Rumia. Sąd Rejonowy w Gdyni, Wydział VII Cywilny, sygn. akt VII Ns 2382/98 . . . . . . . . . . . .51
Poz. 45785. Wnioskodawca Kawałek Mariusz. Sąd Rejonowy w Ostrołęce, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 625/99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Poz. 45786. Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Powiatu Warszawskiego. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi, Wydział II Cywilny,
sygn. akt II Ns 49/99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
–6–
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
SPIS TREŚCI
X. INNE OGŁOSZENIA
Poz. 45787. Wnioskodawca CARCADE INVEST S.A. w Warszawie Oddział w Gdańsku. Sąd Rejonowy w Gdańsku,
Wydział IX Gospodarczy, sygn. akt IX GNs 14/99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Dodane do:
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY
2. Spółki akcyjne
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Poz. 45788. Huta Szkła Okiennego KARA S.A. w Piotrkowie Trybunalskim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
INDEKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
21 GRUDNIA 1999 r.
–7–
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45612-45617
I.
OGŁOSZENIA
WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY
1.
Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością
Poz. 45615. Przedsiębiorstwo Odzieżowe JANTAR Spółka z o.o.
w Wejherowie. RHB 7277. Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział XII
Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 27 stycznia 1992 r.
[BM-47120/99]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Zarząd Przedsiębiorstwa Odzieżowego „Jantar” Sp. z o.o. w Wejherowie,
wpisanego do rejestru handlowego przy Sądzie Rejonowym w Gdańsku
pod nr RHB 7277, informuje, iż na mocy uchwały Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Udziałowców Spółki z dnia 19 listopada 1999 r.
kapitał zakładowy Spółki został obniżony o kwotę 670.153 zł 50 gr,
tj. z kwoty 827.350 zł do kwoty 157.196 zł 50 gr.
Poz. 45612. BART -BUD Spółka z o.o. w Piasecznie. RHB 52821.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 6 lutego 1998 r.
[BM-47182/99]
Zarząd „BART-BUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie w trybie
art. 179 § 2 Kodeksu handlowego informuje, iż uchwałą Zgromadzenia
Wspólników z dnia 7 grudnia 1999 r. postanowiono dokonać wspólnikom zwrotu dopłat A i B o łącznej wartości 480.000 zł.
W związku z powyższym - na podstawie art. 260 Kodeksu handlowego wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału, aby w terminie trzech miesięcy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili Spółce swoje sprzeciwy. Powyższe jest warunkiem uzyskania przez wierzycieli zaspokojenia bądź zabezpieczenia.
Wierzyciele, którzy sprzeciwu nie zgłoszą w zakreślonym terminie, będą
uważani za wyrażających zgodę na obniżenie kapitału zakładowego.
Poz. 45613. INVEST SERVICE POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie. RHB 49347. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI
Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 30 maja 1999 r.
[BM-47184/99]
Poz. 45616. BUDOPRZEM-EXPORT Spółka z o.o. w Olsztynie, w likwidacji. RHB 1999. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V
Gospodarczy, wpis do rejestru: 22 maja 1996 r.
[BM-47194/99]
Zgromadzenie Wspólników Invest Service Polska Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, na mocy uchwały nr 01/10/99
z dnia 5.10.1999 r. uchwaliło na podstawie art. 179 Kodeksu handlowego zwrot dopłat wspólnikom. Dopłaty zostaną zwrócone po upływie
trzech miesięcy od dnia ukazania się powyższego ogłoszenia.
Likwidator Spółki pod nazwą BUDOPRZEM-EXPORT Spółka z o.o.
w Olsztynie, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 5 listopada 1999 r. zawiadamia o otwarciu likwidacji Spółki i wzywa wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy
od daty niniejszego ogłoszenia.
Prezes Zarządu
Mariusz Żdanowiecki
Poz. 45614. MEDIDOM Spółka z o.o. w Poznaniu. RHB 2532.
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy,
wpis do rejestru: 14 lipca 1988 r.
[BM-47155/99]
Zarząd „MEDIDOM” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu, ul. Naramowicka 2031-1 m. 60A, zarejestrowanej w Sądzie
Rejonowym w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy,
dnia 14 lipca 1988 r., pod numerem RHB 2532, zawiadamia, że Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o zwrocie dopłat do kapitału zakładowego Spółki dokonanych przez:
- Jadwigę Szatkowską w kwocie 8.250,00 zł,
- Juergena Kretschmera w kwocie 6.750,00 zł.
21 GRUDNIA 1999 r.
Poz. 45617. EAST-WEST TRADING Ltd. Spółka z o.o. w Wągrowcu, w likwidacji. RHB 1216. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 3 czerwca 1996 r.
[BM-47084/99]
Uchwałą Wspólników „East-West Trading Ltd” Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Wągrowcu, ul. Wojska Polskiego 11,
wpisanej w dniu 3 czerwca 1996 r. do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowego w Pile, Wydział V Gospodarczy, pod nr RHB 1216,
otwarto likwidację Spółki.
Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem Spółki: ul. Wojska Polskiego 11, 62-100 Wągrowiec, w terminie
trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
–9–
Likwidator
Andrzej Borowiński
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45618-45624
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY
Poz. 45618. P.P.S. Poland Spółka z o.o. w Bielsku-Białej, w likwidacji. RHB 1668. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, wpis do rejestru: 29 listopada 1995 r.
[BM-47156/99]
Poz. 45622. ALSTEP Spółka z o.o. w Tychach, w likwidacji.
RHB 9204. Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy
Rejestrowy, wpis do rejestru: 2 lutego 1993 r.
[BM-47173/99]
Likwidator P.P.S. Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, w Bielsku-Białej, ul. Montażowa 7, zawiadamia, że na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników z dnia 13.12.1999 r. nastąpiło
otwarcie likwidacji Spółki w związku z jej rozwiązaniem.
Wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności wobec Spółki w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
Sprawozdanie z przeprowadzonej likwidacji
1. Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia
18.01.1999 r. postanowiono rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan
likwidacji.
2. Postanowieniem Sądu Rejestrowego w Katowicach z dnia
2.02.1999 r. otwarto likwidację Spółki.
3. Dokonano zgłoszenia o otwarciu likwidacji Spółki.
4. Żadna wierzytelność nie została zgłoszona.
5. Straty zostały pokryte kapitałem.
6. Zgromadzenie Wspólników zatwierdziło bilans zamknięcia likwidacji i udzielono likwidatorowi pokwitowania.
7. Przechowanie dokumentów Spółki zostało zapewnione.
Poz. 45619. Biuro Badania Sprawozdań Finansowych i Doradztwa
Personalnego Spółka z o.o. w Warszawie, w likwidacji. RHB 49604.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 20 lutego 1997 r.
[BM-47180/99]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
2. SPÓŁKI Z O.O.
Wzywa się wierzycieli do zgłaszania ich wierzytelności pod adresem
siedziby Spółki: Biuro Badania Sprawozdań Finansowych i Doradztwa
Podatkowego Spółka z o.o. w likwidacji, 00-172 Warszawa, ul. Dzika 19/23 m. 24,
w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Poz. 45620. CANDY WORLD Spółka z o.o. w Poznaniu, w likwidacji. RHB 9076. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy
Rejestrowy, wpis do rejestru: 13 października 1994 r.
[BM-47160/99]
Poz. 45623. SIMPEX Spółka z o.o. w Opolu, w likwidacji.
RHB 2628. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, wpis
do rejestru: 12 stycznia 1996 r.
[BM-47196/99]
Sprawozdanie likwidacyjne
Po spieniężeniu majątku Spółki i zaspokojeniu części wierzycieli Spółka
posiada pasywa w wysokości 3.093,04 zł, które nie jest w stanie uregulować z powodu braku środków. Akta Spółki będą przechowywane
u Gerharda Suhs - 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Sosnowa 32.
Likwidator „Candy World” Spółki z o.o. w likwidacji, w Poznaniu, wpisanej do rejestru handlowego, dział B, pod numerem 9076, dnia 14 października 1994 r., w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, Wydział XIV
Gospodarczy Rejestrowy, zawiadamia, że zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 30 listopada 1999 r. zatwierdzono
ostateczne rachunki i udzielono pokwitowania likwidatorowi.
Poz. 45624. Przedsiębiorstwo Górnicze SKALNIK Spółka z o.o.
w Wiśniówce, w likwidacji. RHB 1829. Sąd Rejonowy w Kielcach,
Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 26 sierpnia 1993 r.
[BM-47171/99]
W dniu 30 listopada 1999 r. zamknięto likwidację Spółki i przestała ona
istnieć.
Sprawozdanie likwidacyjne oraz akta i dokumenty Spółki przechowywane są i wydawane do wglądu pod adresem: os. Stefana Batorego 24/7,
60-687 Poznań.
1. Likwidację rozpoczęto bilansem otwarcia likwidacji sporządzonym na dzień 1.11.1998 r.
2. Ogłoszenie o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli do zgłaszania wierzytelności ogłoszono w Monitorze Sadowym i Gospodarczym w dniu 18.11.1998 r.
3. Wszystkie zobowiązania wobec budżetu i ZUS zostały uregulowane.
4. Spółka nie posiada żadnego majątku trwałego.
5. Spółka nie posiada żadnych należności ani zobowiązań w stosunku do osób prawnych i fizycznych.
6. Likwidację zakończono bilansem zamknięcia likwidacji sporządzonym na dzień 31.10.1999 r. i zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.
7. Pozostała nadwyżka bilansowa została podzielona między wspólników zgodnie z umową Spółki i uchwałą Zgromadzenia Wspólników
8. Księgi i dokumenty Spółki zostały oddane na przechowywanie
do archiwum Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy, Delegatura
Regionalna w Kielcach, ul. Kościuszki 11, z wyjątkiem faktur
sprzedaży przechowywanych u likwidatora Spółki: Kielce, ul. Meissnera 26/38.
Sprawozdanie likwidacyjne
Poz. 45621. BMC Spółka z o.o. w Poznaniu. RHB 7451. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 15 grudnia 1992 r.
[BM-47158/99]
Likwidator Spółki BMC Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Brzozowa 25,
wpisanej do rejestru dnia 15.12.1992 r., prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, pod
nr RHB 7451, niniejszym zawiadamia, że z dniem 30.6.1999 r. zakończono
likwidację Spółki.
Sprawozdanie likwidacyjne znajduje się do wglądu w Poznaniu,
ul. Brzozowa 25.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 10 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45625-45630
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY
Poz. 45625. TALKAM GmbH Spółka z o.o. we Wrocławiu, w likwidacji. RHB 2398. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 26 lipca 1991 r.
[BM-47169/99]
Sprawozdanie likwidacyjne
W dniu 8.06.1996 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o likwidacji Spółki TALKAM GmbH.
Ogłoszenie o otwarciu likwidacji wraz z wezwaniem wierzycieli
do zgłaszania roszczeń wobec Spółki ukazało się w prasie w lipcu i sierpniu
1996 r. oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 29.12.1998 r.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Otwarcie likwidacji zostało wpisane do rejestru handlowego postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI
Gospodarczy Rejestrowy, z dnia 9.07.1996 r. W wyznaczonym trzymiesięcznym terminie ani do czasu zakończenia likwidacji żadne roszczenia
wobec Spółki nie zostały zgłoszone. Sporządzono ostateczne rachunki
likwidacji. Walne Zgromadzenie Wspólników w dniu 26.07.1999 r. zatwierdziło ostateczne rachunki likwidacji. Zostały sprzedane wszystkie
środki trwałe. Stan zobowiązań i należności wobec kontrahentów jest
zerowy.
Poz. 45626. Polskie Wydawnictwa Profesjonalne Spółka z o.o. w Warszawie. RHB 58307. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 17 września 1991 r.
[BM-46938/99]
Zarząd Spółki „Polskie Wydawnictwa Profesjonalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Miedziana 3a, wpisanej do rejestru handlowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI
Gospodarczy Rejestrowy, pod nr RHB 58307, zawiadamia o zamiarze
złączenia swojego majątku z majątkiem Spółki przejętej, która działała
pod firmą „Dom Wydawniczy ABC” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
ul. Miedziana 3a, o nr. RHB 40892.
handlowego, ogłasza zamiar złączenia majątków Spółek połączonych:
Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WIRCOM Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością we Włocławku, RHB 909, 87-805 Włocławek,
ul. Toruńska 222 (Spółka przejmująca), oraz Przedsiębiorstwo Usług
Specjalistycznych REMDŹWIG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku, 87-805 Włocławek, ul. Toruńska 222, RHB 803,
Sądu Rejonowego we Włocławku (Spółka przejęta).
Ogłoszenie pierwsze.
2.
Spółki akcyjne
Poz. 45629. AUTO WIELKOPOLSKA S.A. w Poznaniu.
RHB 10612. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy
Rejestrowy, wpis do rejestru: 28 sierpnia 1996 r.
[BM-47166/99]
Zarząd pod firmą Auto Wielkopolska S.A. w Poznaniu, ul. Piekary 8/8,
zarejestrowanej dnia 28.08.1996 r. w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, RHB nr 10612, uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 18 stycznia 2000 r. Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przedstawienie i podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości - działka nr 1580/5, nr KW 127243, wraz z obiektem, znajdującej się w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 49 lub zamiany jej na
wierzytelności.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zakończenie obrad.
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVI
Gospodarczy Rejestrowy, z dnia 4 listopada 1999 r. Spółka ta została
wykreślona z rejestru handlowego.
Ogłoszenie drugie.
Poz. 45627. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Spółka
z o.o. w Złotowie. RHB 1473. Sąd Rejonowy w Pile, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 18 grudnia 1998 r.
[BM-47076/99]
Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Spółki z o.o.
w Złotowie - jako Spółka przejmująca (RHB 1473, SR w Pile) ogłasza
zamiar złączenia majątków Spółek, tj. Spółki przejmującej i Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółki z o.o. w Marcelinie - Spółki przejętej
(RHB 1461, SR w Koszalinie).
Połączenie Spółek nastąpiło na podstawie uchwał z dnia 14.07.1999 r.
Ogłoszenie pierwsze.
Poz. 45628. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych WIRCOM Spółka
z o.o. we Włocławku. RHB 909. Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 13 kwietnia 1994 r.
[BM-47023/99]
Zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo
Usług Technicznych WIRCOM, działając na podstawie art. 286 Kodeksu
21 GRUDNIA 1999 r.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczną się o godz. 1000
przy ul. Poznańskiej 49 w Swarzędzu.
Pełnomocnicy akcjonariuszy biorący udział w obradach obowiązani są
do przedłożenia stosownego upoważnienia do uczestniczenia w nich
i wykonywania prawa głosu.
Poz. 45630. Biuro Rozwoju Krakowa S.A. w Krakowie. RHB 5566.
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 1 sierpnia 1994 r.
[BM-47179/99]
Zarząd Biura Rozwoju Krakowa S.A. z siedzibą w Krakowie przy
ul. Kordylewskiego 11, działając na podstawie art. 393 § 1 i art. 396
§ 1 Kodeksu handlowego oraz § 9 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 stycznia 2000 r.,
o godz. 1400, w budynku nr 25 przy ul. Lubicz w Krakowie, sala „Rotunda”- I p.
– 11 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45630-45632
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Sekretarza Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania
uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia prawa własności Przedsiębiorstwa przed upływem okresu, na który została zawarta umowa oddania Mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania
i upoważnienie Zarządu do dokonania tej czynności.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Zarząd informuje, że lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz projekt uchwały w sprawie objętej porządkiem obrad (pkt 6) udostępnione będą w siedzibie
Spółki na 7 dni przed Zgromadzeniem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy osobiście lub przez przedstawicieli działających
na podstawie pełnomocnictwa należycie opłaconego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Zamiast akcji na okaziciela może być złożone zaświadczenie z biura maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość
posiadanych akcji, oraz że akcje te zostaną zablokowane do czasu
zakończenia Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu
zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki, pok. 308, na trzy dni
robocze przed terminem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub poprzez przedstawiciela na podstawie pisemnego pełnomocnictwa z zachowaniem warunków określonych w art. 399
§ 2 i art. 409 § 2 i 3 Kodeksu handlowego.
Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w wyciągu powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby ujęte w wypisie.
Materiały dotyczące spraw ujętych w porządku obrad NWZA będą wyłożone do wglądu w siedzibie Spółki - Dział Organizacyjno-Prawny - na
dwa tygodnie przed datą Walnego Zgromadzenia. Uprasza się osoby
uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu o dokonywanie rejestracji
i pobieranie kart do głosowania w dniu Zgromadzenia, od godz. 900, bezpośrednio przed salą obrad.
Prezes Zarządu
mgr inż. Andrzej Leszczyński
Poz. 45631. Huta SZCZECIN S.A. w Szczecinie. RHB 4840.
Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, wpis do rejestru:
19 grudnia 1995 r.
[BM-47202/99]
Zarząd „Huty Szczecin” S.A. w Szczecinie, ul. Nad Odrą 33, działając
na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 21 ust. 2 Statutu
Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2000 r., o godz. 1000, w Szczecinie, w siedzibie Spółki przy ul. Nad Odrą 33.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej oraz Komisji Uchwał
i Wniosków.
6. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienia Spółki.
7. Podjęcie uchwały co do wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
fabrycznych Spółki oraz zespołu składników materialnych i niematerialnych, mogących stanowić odrębne przedsiębiorstwo.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
Zarząd Spółki informuje, że w Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć
właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela jest złożenie ich w siedzibie Spółki (kasa
główna - parter) najpóźniej na 7 dni przed terminem odbycia Walnego
Zgromadzenia.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 45632. Opolskie Fabryki Mebli S.A. w Opolu. RHB 1162.
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru:
1 października 1991 r.
[BM-47183/99]
Zarząd Spółki Akcyjnej Opolskie Fabryki Mebli S.A., ul. Ozimska 72,
45-329 Opole, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Opolu w dniu
1.10.1991 r. pod nr. RHB 1162, działając na podstawie art. 395 § 1 Kodeksu handlowego w związku z art. 24 ust. 2 i art. 25 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 stycznia 2000 r., godz. 1030, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w Warszawie przy
ul. Dworkowej 3.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki dotyczących
art. 31.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznych
Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do wymogów art. 396 § 2 Kodeksu handlowego Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść
– 12 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45632
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY
proponowanych zmian w art. 31 Statutu Spółki:
Dotychczasowa treść art. 31:
„31.1. Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia
określone w art. 435 Kodeksu handlowego (prawo
poboru).
31.2. Akcjonariusz, który jednorazowo lub w drodze kilku
transakcji nabyłby od innych akcjonariuszy akcje,
w następstwie czego zostałby właścicielem (łącznie
z akcjami już posiadanymi przez nabywającego) ponad 33% akcji z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu, jest obowiązany do nabycia akcji przekraczających ten limit przez złożenie wszystkim pozostałym akcjonariuszom oferty lub ofert nabycia za
gotówkę akcji przekraczających ten limit, zgodnie
z obowiązującymi przepisami regulującymi obrót
papierami wartościowymi. Cena nabycia zaproponowana w ofercie powinna być równa najwyższej cenie zapłaconej przez oferenta za akcje Spółki
w okresie poprzednich 12 miesięcy lub, w braku takiej ceny, średniej rynkowej cenie akcji w okresie
30 dni poprzedzających złożenie oferty. W przypadku większej liczby zgłoszonych do zbycia akcji, niż
przewiduje to oferta, oferent podejmie działania, aby
zakupić akcje od poszczególnych akcjonariuszy proporcjonalnie do ogólnej liczby akcji oferowanych
przez wszystkich akcjonariuszy. Akcjonariuszowi,
który nabył akcje z naruszeniem niniejszego przepisu, nie przysługuje prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu z więcej niż jednej posiadanych przez niego akcji, zaś pozostałe akcje nie są brane pod uwagę
przy obliczaniu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Niniejszy przepis nie dotyczy objęcia akcji w wyniku emisji nowych akcji przez Spółkę.
31.3. Akcjonariusz, który jednorazowo lub w drodze kilku
transakcji nabyłby od innych akcjonariuszy akcje,
w następstwie czego zostałby właścicielem (łącznie
z akcjami już posiadanymi przez nabywającego) ponad 50% akcji z prawem głosu na Walnym Zgromadzeniu, jest obowiązany do nabycia akcji przekraczających ten limit przez złożenie wszystkim pozostałym akcjonariuszom oferty lub ofert nabycia za
gotówkę wszystkich pozostałych akcji Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi obrót papierami wartościowymi. Cena nabycia zaproponowana w ofercie powinna być równa najwyższej
cenie zapłaconej przez oferenta za akcje Spółki
w okresie poprzednich 12 miesięcy lub, w braku takiej ceny, średniej rynkowej cenie akcji w okresie
30 dni poprzedzających złożenie oferty. Akcjonariuszowi, który nabył akcje z naruszeniem niniejszego
przepisu, nie przysługuje prawo głosu na Walnym
Zgromadzeniu z więcej niż jednej posiadanych
przez niego akcji, zaś pozostałe akcje nie są brane
pod uwagę przy obliczaniu głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Niniejszy przepis nie dotyczy objęcia akcji w wyniku emisji nowych akcji przez Spółkę.
31.4. Dla celów niniejszego przepisu, nabycie lub posiadanie akcji przez akcjonariusza, który jest „podmiotem zależnym” będzie traktowane jako nabycie lub
posiadanie akcji przez akcjonariusza będącego „podmiotem dominującym” w stosunku do tego akcjonariusza, w znaczeniu określonym w art. 2 pkt. 9 usta21 GRUDNIA 1999 r.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
wy z dnia 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym
obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych (tekst jednolity: Dz.U. z 1994 r. Nr 58,
poz. 239 z późn. zm.).
31.5. Akcjonariusze mają prawo do uzyskania okresowych informacji o sytuacji finansowej Spółki.
31.6. Rada Nadzorcza określi zakres okresowych sprawozdań, które udostępniane będą akcjonariuszom.”
Proponowana treść art. 31:
art. 31
Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 435
Kodeksu handlowego (prawo poboru).
Po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu:
– 13 –
art. 31a
1. W przypadku nabycia przez Kupującego akcji Spółki w liczbie zapewniającej ponad 32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub powodującej wraz z akcjami już przez Kupującego
posiadanymi przekroczenie 32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia ofert
zbycia (sprzedaży) pozostałych akcji Spółki, na zasadach określonych w ust. 2 do 7. Akcje, które nabywa lub posiada podmiot zależny od Kupującego w rozumieniu ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U.
Nr 118, poz. 754 z późn. zm.) uważa się za nabyte lub posiadane
przez Kupującego.
2. W terminie 2 tygodni od dnia zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący jest zobowiązany do pisemnego
zawiadomienia o tym zdarzeniu Skarbu Państwa, Narodowych
Funduszy Inwestycyjnych, które są akcjonariuszami Spółki, oraz
Spółki. W informacji tej należy podać nazwę i siedzibę Kupującego oraz ustaloną w umowie cenę za jedną akcję.
3. Akcjonariusz, który zbył akcje w liczbie zapewniającej ponad
32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu lub powodującej wraz z akcjami już przez Kupującego posiadanymi przekroczenie 32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
jest zobowiązany w terminie 2 tygodni od momentu zbycia do pisemnego zawiadomienia o tym Skarbu Państwa, Narodowych
Funduszy Inwestycyjnych, które są akcjonariuszami Spółki, oraz
Spółki. W informacji tej należy podać nazwę i siedzibę Kupującego oraz ustaloną w umowie cenę za jedną akcję.
4. W okresie 3 miesięcy od dnia, w którym Kupujący wypełnił obowiązek powiadomienia ustanowiony w ust. 2, Skarbowi Państwa,
pozostałym Narodowym Funduszom Inwestycyjnym oraz osobom, które otrzymały akcje Spółki na podstawie art. 46 ustawy
o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji, będącym akcjonariuszami Spółki, przysługuje prawo do złożenia
Kupującemu pisemnych ofert sprzedaży akcji Spółki. Przedmiotem oferty sprzedaży mogą być wyłącznie akcje w pełni opłacone
i wolne od jakichkolwiek obciążeń i roszczeń osób trzecich, przy
czym fakt ten powinien być potwierdzony oświadczeniem oferenta zawartym w ofercie sprzedaży. Cena akcji określona w ofercie
sprzedaży powinna być równa cenie określonej w umowie, w wykonaniu której Kupujący stanie się właścicielem akcji zapewniających ponad 32% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a w przypadku gdy w okresie 12 miesięcy poprzedzających
dzień zawarcia tej umowy Kupujący nabył akcje Spółki po wyższej cenie niż określona w tej umowie, cena określona w ofercie
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45632-45634
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY
sprzedaży nie może przekraczać najwyższej ceny zapłaconej
w tym okresie za akcje Spółki przez Kupującego.
5. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia ofert sprzedaży złożonych zgodnie z postanowieniami ust. 4. Przyjęcie oferty następuje
przez pisemne oświadczenie Kupującego, które powinno być złożone w okresie 1 miesiąca od dnia otrzymania oferty, a zapłata za
nabywane akcje i przeniesienie własności akcji powinny nastąpić
w okresie 2 miesięcy od upływu terminu składania ofert określonego w ust. 4. Zapłata za nabywane akcje może nastąpić wyłącznie w formie pieniężnej, chyba że sprzedający wyrazi zgodę na inną formę zapłaty.
6. Kupujący przekazuje Zarządowi w ciągu 1 miesiąca od upływu
określonego w ust. 4 terminu składania ofert sprzedaży akcji listę
akcjonariuszy, którzy zgodnie z postanowieniami ust. 4 złożyli
oferty sprzedaży akcji, zawierającą dane o liczbie akcji nabywanych przez niego od każdego z akcjonariuszy, którzy złożyli mu
oferty sprzedaży akcji. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania tej listy
Zarząd informuje na piśmie każdego z akcjonariuszy umieszczonych na liście o liczbie akcji nabywanych przez Kupującego
w wyniku złożonej przez akcjonariusza oferty sprzedaży akcji.
7. Kupujący, który nie wykonał w terminie obowiązków ustanowionych w ust. 1, 2, 5 lub 6, nie może wykonywać prawa głosu z więcej niż 5% ogólnej liczby akcji Spółki. Wykonanie przez niego
prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.
8. Postanowień ust. 1-7 nie stosuje się od dnia, w którym akcje Spółki zostaną dopuszczone do publicznego obrotu.
przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, pod numerem RHB 6530, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy na dzień 20 stycznia 2000 r.,
na godz. 1000.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Witolda
Duczmala w Poznaniu przy ul. Kościuszki 53.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia bilansów Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie postawienia Spółki w stan likwidacji
i ustanowienia likwidatorów.
4. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 45634. Odlewnia Żeliwa ŚREM S.A. w Śremie. RHB 9121.
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy,
wpis do rejestru: 31 października 1994 r.
[BM-47165/99]
Zarząd Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. w Śremie zawiadamia, że na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu handlowego i § 21 Statutu Spółki zwołuje
na dzień 7 lutego 2000 r., o godz. 1300, w siedzibie Spółki w Śremie przy
ul. Staszica 1, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Porządek obrad:
Po art. 31a dodaje się art. 31b w brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie do Rady Nadzorczej trzeciego przedstawiciela wybranego przez pracowników Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie przez
Spółkę Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz objęcia
w niej udziałów.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
art. 31b
Zmiana postanowień zawartych w art. 31a oraz 31b może być dokonana
wyłącznie w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością czterech piątych głosów oddanych.
Zarząd informuje, że zgodnie z art. 399 § 2 Kodeksu handlowego, prawo
poboru do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
przysługuje posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie
Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia,
zaświadczenie z Centralnego Domu Maklerskiego Grupy PKO S.A.
Punkt Obsługi Klientów w Opolu przy ul. Osmańczyka 15A, prowadzącego depozyt akcji, stwierdzające ilość posiadanych akcji, oraz że akcje
te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
W siedzibie Spółki w Opolu przy ul. Ozimskiej 72 (pokój 410) na 14 dni
przed terminem Walnego Zgromadzenia udostępnione będą akcjonariuszom odpisy dokumentów i materiały informacyjne w sprawach objętych porządkiem obrad, a przez trzy dni powszednie przed odbyciem
Zgromadzenia Akcjonariusze mogą przeglądać listę w lokalu Spółki.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu będą
mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio
na sali obrad, na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad.
Poz. 45633. Przedsiębiorstwo Handlowe ARDOM -POZNAŃ S.A.
w Poznaniu. RHB 6530. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV
Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 20 grudnia 1991 r.
[BM-47164/99]
Zarząd P. H. „ARDOM-POZNAŃ” S. A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanego w dniu 20 grudnia 1991 r. do rejestru handlowego prowadzonego
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Zarząd Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. informuje, że właściciele akcji
imiennych mają prawo uczestniczyć w Zgromadzeniu na podstawie zapisu w księdze akcyjnej Spółki. Zgodnie z art. 400 § 1 Kodeksu handlowego lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy dostępna będzie w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu i wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być
udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób
prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru określający osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Osoby nie wymienione w wyciągu powinny legitymować się pisemnym
pełnomocnictwem. Zgodnie z art. 405 § 2 Kodeksu handlowego nie mogą być pełnomocnikami członkowie Zarządu i pracownicy Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego
Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad na godzinę przed terminem
rozpoczęcia posiedzenia.
– 14 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45635-45637
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY
Poz. 45635. Poznańska Korporacja Gospodarcza S.A. w Poznaniu.
RHB 5930. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy
Rejestrowy, wpis do rejestru: 3 lipca 1991 r.
[BM-47176/99]
Zarząd „Poznańskiej Korporacji Gospodarczej” S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej w dniu 3 lipca 1991 r. do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu pod numerem RHB 5930,
zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień
20 stycznia 2000 r., na godz. 1030.
Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Witolda
Duczmala w Poznaniu przy ul. Kościuszki 53.
Porządek obrad:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia bilansów Spółki.
3. Podjęcie uchwały w sprawie postawienia Spółki w stan likwidacji
i ustanowienia likwidatorów.
4. Zamknięcie Zgromadzenia.
Poz. 45636. Cegielski - Fabryka Mebli MAVER S.A. w Kostrzynie
Wielkopolskim. RHB 12433. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV
Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 30 listopada 1998 r.
[BM-47170/99]
Zarząd Spółki Cegielski - Fabryka Mebli „MaVer” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim, wpisanej do rejestru handlowego,
dział B, pod numerem RHB 12433, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Poznaniu w dniu 30.11.1998 r., na podstawie zwołanego w dniu
7 grudnia 1999 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłasza, że
przy reprezentacji 100% kapitału podjęto następujące uchwały:
Uchwałą nr 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia Statut Spółki
w ten sposób, iż:
§ 11 Statutu nadaje brzmienie:
1. Kompetencje i sposób działania Rady Nadzorczej
i Walnego Zgromadzenia określa Kodeks handlowy,
Statut i uchwały Walnego Zgromadzenia. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
a) rozporządzanie czystym zyskiem, decydowanie o jego przeznaczeniu i podziale oraz pokryciu strat,
b) tworzenie kapitałów rezerwowych.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
a) badanie bilansu oraz rachunków zysków i strat,
zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, badanie sprawozdania Zarządu i jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania,
b) wybór biegłych rewidentów przeprowadzających
badania sprawozdań finansowych.
2. SPÓŁKI AKCYJNE
od zarejestrowania Spółki do dnia trzydziestego pierwszego grudnia tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego dziewiątego roku.
Uchwała nr 2
Walne Zgromadzenie wskazuje Kancelarię Biegłych Rewidentów
„STADAR” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu przy
ul. Krańcowej nr 48/83, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Cegielski - Fabryka Mebli „MaVer” Spółki Akcyjnej w Kostrzynie Wielkopolskim za pierwszy rok obrachunkowy.
Poz. 45637. Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych WRO CŁAW S.A. we Wrocławiu. RHB 6094. Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru:
20 marca 1996 r.
[BM-47181/99]
Protokół
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady
Nadzorczej, Pan Jan Senger.
Przewodniczącym Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie Pan Jan
Senger, który stwierdził, że Zgromadzenie odbywa się bez formalnego
zwołania, lecz jest na nim reprezentowane 100% kapitału akcyjnego
Spółki. Nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do jego odbycia ani postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, wobec czego jest
ono zdolne do podjęcia wiążących uchwał.
Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.
ad 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednogłośnie przyjęło porządek obrad.
ad 4
Na wniosek Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło w głosowaniu tajnym jednogłośnie następującą uchwałę:
Uchwała nr 7/99
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z desygnacją do Rady Nadzorczej Pana Bronisława Nowińskiego przez Założyciela Spółki, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., z dnia 17 maja 1999 r.
odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Miętusa oraz powołuje w jego miejsce Pana Bronisława Nowińskiego.
§2
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
Na tym Zgromadzenie zamknięto i protokół zakończono.
§ 13 Statutu nadaje brzmienie:
Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, z tym że
pierwszym rokiem obrachunkowym Spółki jest okres
21 GRUDNIA 1999 r.
Koszty tego aktu ponosi Spółka.
Wypisy aktu wydawać można Spółce.
– 15 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45637-45640
I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY
wy”, za cenę zaoferowaną w przetargu publicznym w wysokości 22.000 zł
(słownie złotych: dwadzieścia dwa tysiące), na rzecz wybranego w przetargu Stowarzyszenia Producentów Betonu.
Pobrano:
a) na podstawie § 10 taksy notarialnej 800,00 zł,
b) podatek VAT od kwoty w pkt. a, tj. 22%, 176,00 zł.
Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.
Poz. 45638. Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego Łączności
TRANSPOST S.A. w Poznaniu. RHB 6079. Sąd Rejonowy w Poznaniu,
Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 29 sierpnia
1991 r.
[BM-47168/99]
Zarząd Przedsiębiorstwa Transportu Samochodowego Łączności
„TRANSPOST” S.A. w Poznaniu, 60-246 Poznań, ul. Winklera 1, działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu handlowego, ogłasza Uchwałę
nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia
27.06.1998 r. w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie przedmiotu
działania Spółki (akt notarialny Rep. A nr 6444/1998) w brzmieniu:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Uchwała nr 10
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PTSŁ „TRANSPOST” S.A.
w Poznaniu w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności Spółki
§2
Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Poz. 45640. Wrocławski Klub Sportowy ŚLĄSK WROCŁAW Sportowa S.A. we Wrocławiu. RHB 7526. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy.
[BM-47185/99]
Zarząd Wrocławskiego Klubu Sportowego Śląsk Wrocław Sportowej
Spółki Akcyjnej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Oporowskiej 62, na
podstawie art. 436 Kodeksu handlowego oferuje akcjonariuszom Spółki
akcje imienne serii B, pochodzące z nowej emisji. Jednocześnie Zarząd
Spółki informuje, że:
1. Uchwałę o podwyższeniu kapitału akcyjnego podjęto na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia
21 grudnia 1999 r.
2. Kapitał akcyjny ma być podwyższony o kwotę 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
3. Wszystkie akcje nowej emisji są akcjami zwykłymi i mogą być
pokryte wyłącznie wkładami gotówkowymi w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału akcyjnego.
4. Cena emisyjna jednej akcji jest równa cenie nominalnej i wynosi
1.000 zł.
5. Akcje nowej emisji uczestniczyć będą w dywidendzie po raz
pierwszy po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrachunkowy 1998 r.
6. Emisja następuje w drodze subskrypcji zamkniętej.
7. Otwarcie subskrypcji następuje w dniu publikacji niniejszego
ogłoszenia.
8. Zamknięcie subskrypcji następuje:
a) po upływie trzech tygodni od daty niniejszego ogłoszenia w przypadku całkowitego wykonania w tym terminie prawa
poboru przez uprawnionych do tego akcjonariuszy,
b) po upływie dwóch tygodni od daty drugiego ogłoszenia w razie niewykonania prawa poboru przez wszystkich
uprawnionych do tego akcjonariuszy w terminie wyznaczonym przez niniejsze ogłoszenie.
9. Termin do wykonania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy wynosi:
a) trzy tygodnie od daty niniejszego ogłoszenia,
b) dwa tygodnie od daty publikacji drugiego ogłoszenia oferującego akcje - w przypadku niewykonania prawa poboru
przez wszystkich uprawnionych do tego akcjonariuszy
w terminie wyznaczonym przez niniejsze ogłoszenie.
10. Wykonanie prawa poboru następuje przez pisemne oświadczenie
akcjonariusza złożone niezwłocznie do Zarządu Spółki.
11. Akcjonariusze mają prawo do objęcia nowych akcji w stosunku
do ilości posiadanych akcji.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia § 4 Statutu Spółki dotyczący przedmiotu działalności Spółki w ten sposób, że:
1) w pkt. 3 uzupełnia się zapis o treść:
„... w tym w szczególności produkcji wszelkiego rodzaju
śrub, a zwłaszcza śrub do podnośników samochodowych”,
2) w pkt. 7 zmienia się zapis nadając mu nowe brzmienie:
„wynajmowanie nieruchomości i ruchomości własnych
i dzierżawionych przez Spółkę”.
3) skreśla się pkt. 8 i 9, a pkt. 10, 11 i 12 nadaje się odpowiednią numerację 8, 9 i 10, z tym że w nowym pkt. 10 skreśla się w treści
słowa „... i prawnego”,
4) uzupełnia się zapis § 4 o ust. 2 (oznaczając dotychczasową treść
§ 4 jako ust. 1) w brzmieniu:
„2. Podjęcie działalności, która wymaga uzyskania przewidzianej prawem koncesji albo innego zezwolenia, następować będzie po uzyskaniu przez Spółkę takiej koncesji albo zezwolenia i na jego warunkach.”
Uchwała została podjęta jednogłośnie przy obecności akcjonariuszy
reprezentujących 91,79% kapitału akcyjnego.
Poz. 45639. Zespół Elektrowni OSTROŁĘKA S.A. w Ostrołęce. RHB
866. Sąd Rejonowy w Ostrołęce, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 31 sierpnia 1998 r.
[BM-47199/99]
Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. z siedzibą w Ostrołęce, wpisanej
w dniu 31.08.1998 r. do rejestru Spółek w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, Wydział V Gospodarczy, pod nr RHB 866, ogłasza, iż w dniu 30 listopada 1999 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
podjęło uchwałę nr 1 o następującej treści:
§1
Wyraża się zgodę na zbycie przez ZEO S.A. 200 (słownie: dwieście)
udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Beton KomórkoMONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
2. SPÓŁKI AKCYJNE
Zarząd przypomina o ograniczeniu wynikającym z przepisu art. 32
§ 3 ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25,
poz. 113, z 1996 r. z późn. zm.).
– 16 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45641-45643
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Poz. 45641. ZACHODNI LEASING S.A. w Warszawie.
RHB 48116. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 26 września 1996 r.
[BM-47149/99]
II.
WPISY DO REJESTRU
HANDLOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Zarząd Spółki pod firmą „ZACHODNI LEASING” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1, zgodnie z uchwałą
nr 1 Rady Nadzorczej Zachodni Leasing z dnia 10.12.1999 r., zawiadamia, że:
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą z dnia
3.12.1999 r. podwyższyło kapitał akcyjny o kwotę 14.192.000 zł
w drodze emisji akcji imiennych serii D.
2. Emisja obejmuje 141.920 akcji o cenie równej wartości nominalnej wynoszącej 100 zł za jedną akcję.
3. Dotychczasowym akcjonariuszom posiadającym akcje serii A, B
i C wg stanu na dzień 3.12.1999 r. przysługuje prawo poboru akcji
nowej emisji.
4. Zapisy na akcje przyjmowane będą w pierwszym terminie realizacji prawa poboru każdego dnia roboczego w siedzibie Spółki
w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 1, w okresie do 3 tygodni
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
5. Pokrycie akcji serii D następuje wyłącznie wkładami pieniężnymi.
Pełna wpłata na akcje powinna nastąpić przelewem na rachunek
bankowy Spółki prowadzony w banku: Bank Zachodni Spółka
Akcyjna III O/Wrocław 11201737-298579-124-30000, najpóźniej
w dniu złożenia pisemnego zapisu na akcje.
5. Za pełną wpłatę uważana jest wpłata kwoty równej iloczynowi
obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Za dzień dokonania wpłaty
na akcje uważana jest data potwierdzenia przez bank zapisującego
się akcjonariusza realizacji polecenia przelewu.
6. Akcje nieobjęte w pierwszym terminie prawa poboru Zarząd zaoferuje w drugim terminie zgodnie z przepisem art. 437 § 1 Kodeksu handlowego, przy czym drugi termin prawa poboru wynosić
będzie dwa tygodnie od dnia ukazania się ogłoszenia, a Zarząd
ogłosi niezwłocznie po upływie pierwszego terminu. Przydział akcji nastąpi w stosunku do zgłoszeń.
7. Niedokonanie wpłaty na akcje objęte prawem poboru w określonym wyżej terminie powoduje nieważność zapisu na akcje.
8. Zapisujący się na akcje przestaje być związany zapisem w przypadku, gdy nowa emisja nie zostanie zgłoszona do zarejestrowania
w terminie trzech miesięcy od dnia zamknięcia zapisów na akcje.
Poz. 45642. Opolska Giełda Rolno -Towarowa S.A. w Opolu,
w likwidacji. RHB 2645. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 13 lutego 1996 r.
[BM-47198/99]
Likwidator zawiadamia o otwarciu likwidacji Spółki z dniem 3 sierpnia 1999 r.
i wzywa wierzycieli do składania wierzytelności do siedziby Spółki
w Opolu, ul. Głogowska 37, w ciągu sześciu miesięcy od daty ukazania
się ostatniego ogłoszenia.
Ogłoszenie pierwsze.
21 GRUDNIA 1999 r.
1.
Pierwsze
c) Spółki z o.o.
Poz. 45643. AKER Spółka z o.o. w Krakowie. RHB 8608. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy,
wpis do rejestru: 26 maja 1999 r.
[BM-40539/99]
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia dnia 26.05.1999 r. do RHB 8608
Spółki z o.o. AKER w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 110/1, dokonał
wpisu:
AKER Spółka z o.o.
Siedzibą Spółki jest Kraków.
Adres: ul. Dobrego Pasterza 110/1.
Przedmiotem działalności Spółki są:
1) usługi rehabilitacyjne i lecznicze,
2) świadczenie obsługi podmiotów gospodarczych w zakresie kształtowania ich struktury organizacyjnej, sporządzania planów finansów, doradztwa prawnego i finansowego,
3) pośrednictwo w obrocie kapitałowym i towarowym,
4) pośrednictwo w handlu nieruchomościami,
5) działalność deweloperska,
6) doradztwo inwestycyjne.
Kapitał zakładowy wynosi 310.000,00 zł.
Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
Wniesiono wkłady niepieniężne wartości 300.000,00 zł.
Zarząd Spółki jest 1-3 osobowy.
W przypadku Zarządu jednoosobowego do występowania w imieniu
Spółki, składania oświadczeń i podpisywania uprawniony jest Prezes
Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego każdy członek Zarządu
samodzielnie.
Osoby upoważnione do reprezentacji:
Alicja Różycka - Prezes.
Spółka z o.o.
Akt notarialny sporządzony dnia 25 lutego 1999 r. przez Kancelarię Notarialną Anny Gaweł w Krakowie, Rep. A nr 864/99.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
– 17 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45644-45646
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
d) handlu hurtowego i detalicznego w kraju i za granicą, w tym również w systemie agencji, komisu,
e) pośrednictwa handlowego,
f) usług przedstawicielskich i agencyjnych na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych,
g) usług spedycyjnych i magazynowych,
h) usług wydawniczych i reklamowych,
i) doradztwa, konsultingu, z wyłączeniem doradztwa prawnego, oraz
j) produkcji, handlu i usług w zakresie wszelkich gałęzi gospodarki
narodowej, a w szczególności: budowlanej, rolno-spożywczej, poligraficznej, chemicznej, elektronicznej (w tym usługi serwisowe),
skórzanej i odzieżowej, drzewnej, papierniczej, kulturalnej
i oświatowej, turystycznej, gastronomicznej.
Poz. 45644. AMERDIAG Amerykańskie Centrum Diagnostyczne
Spółka z o.o. w Krakowie. RHB 8575. Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru:
12 maja 1999 r.
[BM-40541/99]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia dnia 12.05.1999 r. do RHB 8575
Spółki z o.o. AMERDIAG Amerykańskie Centrum Diagnostyczne
w Krakowie, ul. Floriańska 39, dokonał wpisu:
AMERDIAG Amerykańskie Centrum Diagnostyczne Spółka z o.o.
Siedzibą Spółki jest Kraków.
Adres: ul. Floriańska 39.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) prowadzenie wszelkiej działalności gospodarczej dla osób fizycznych i prawnych tak krajowych jak i zagranicznych w zakresie
usług medycznych o charakterze profilaktycznym, diagnostycznym i leczniczym ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki
metodą rezonansu magnetycznego,
2) pośrednictwo w świadczeniu usług medycznych o charakterze diagnostycznym i leczniczym,
3) organizacja i prowadzenia kursów z zakresu profilaktyki i diagnostyki,
4) usługowe udostępnianie sprzętu diagnostycznego.
Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł.
Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
Zarząd Spółki jest 1-3 osobowy.
Do składania oświadczeń i podpisów w imieniu Spółki wymagane jest
współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu
łącznie z prokurentem.
W przypadku Zarządu jednoosobowego wymagane jest działanie tylko
jednego członka Zarządu.
Osoby upoważnione do reprezentacji:
Maciej Jesiołowski - Prezes.
Spółka z o.o.
Akt notarialny sporządzony dnia 9 kwietnia 1999 r. przez Kancelarię
Notarialną Joanny Greguły w Krakowie, Rep. A nr 5377/99.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45645. ASTORIA INVESTMENT Spółka z o.o. w Warszawie.
RHB 58021. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 22 września 1999 r.
[BM-40977/99]
Postanowieniem z dnia 22.09.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Spółka podejmie działalność w dziedzinach, na których prowadzenie
wymagane jest zezwolenie jakichkolwiek organów dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Rubryka 4: Reprezentacja: Prezes Zarządu łącznie z jednym członkiem
Zarządu.
Witold Szczepan Romanowski - Prezes Zarządu,
Maksymilian Max Ebenstein.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Jacka
Najewajka w dniu 6.08.1999 r., Rep. A nr 7156/99, oraz 18.08.1999 r.,
Rep. A nr 7309/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45646. Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe CAREX Spółka z o.o. w Chełmie. RHB 561. Sąd Rejonowy w Chełmie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 17 września 1999 r.
[BM-39489/99]
Sąd Rejonowy w Chełmie, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem
z dnia 17 września 1999 r. dokonał wpisu do rejestru handlowego
RHB 561, w następujący sposób:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe CAREX Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka może używać skrótu firmy: CAREX Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Chełm.
Adres Spółki: 22-100 Chełm, ul. Okszowska 41.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „Astoria Investment” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „Astoria Investment” Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Warszawa.
Adres Spółki: ul. Olbrachta 94, 01-102 Warszawa.
Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność produkcyjna,
handlowa i usługowa w zakresie:
a) kupna i sprzedaży nieruchomości,
b) budowy i eksploatacji nieruchomości,
c) wynajmu i dzierżawy nieruchomości,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 18 –
- produkcja artykułów spożywczych i napojów,
- handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami,
- handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów przeznaczenia osobistego
i użytku domowego,
- transport lądowy; transport rurociągami,
- działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu; działalność
agencji turystycznych,
- wynajem maszyn i sprzętu bez obsługi operatorskiej oraz wypożyczanie artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego,
- prowadzenie magazynów i składów celnych.
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45646-45648
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Przedmiot działalności określono według katalogu Europejskiej Klasyfikacji Działalności.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy) złotych
i dzieli się na 100 (sto) udziałów po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Kapitał zakładowy
może być podwyższony stosownie do podjętych w tym zakresie uchwał
Zgromadzenia Wspólników, bez zmiany umowy Spółki do kwoty
1.000.000 zł (jeden milion) złotych.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Rubryka 4: Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów.
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz podpisywania dokumentów w imieniu
Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu składającego się z jednego do dwóch członków, a w przypadku Zarządu składającego się
z trzech członków - dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu z prokurentem.
Zarząd stanowi:
Zbigniew Winiarski - Prezes.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej notariusza Jacka Przetockiego w dniu 14.07.1999 r., Rep. A nr 6575/99.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45647. CDN-PARTNER w Krakowie Spółka z o.o. w Krakowie.
RHB 8631. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 10 czerwca 1999 r.
[BM-40537/99]
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia dnia 10.06.1999 r. do RHB 8631
Spółki z o.o. CDN-Partner w Krakowie, Kraków, ul. Jasnogórska 44, dokonał
wpisu:
CDN-Partner w Krakowie.
Spółka z o.o.
Siedzibą Spółki jest Kraków.
Adres: ul. Jasnogórska 44.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) działalność handlowa w zakresie:
a) sprzedaży oprogramowania komputerowego,
b) sprzedaży komputerów akcesoriów i urządzeń peryferyjnych,
c) sprzedaż urządzeń telekomunikacyjnych,
d) sprzedaż artykułów wyposażenia biura,
2) działalność usługowa w zakresie:
a) doradztwa w zakresie doboru i stosowania oprogramowania
komputerowego,
b) wdrażania oprogramowania komputerowego,
c) szkolenie z zakresu obsługi komputerów i oprogramowania
komputerowego,
d) doradztwo w zakresie doboru i stosowania sprzętu komputerowego,
e) instalacje sieci komputerowych, telekomunikacyjnych
i energetycznych,
3) działalność produkcyjna w zakresie:
a) montażu komputerów i innych urządzeń przetwarzania informacji,
b) produkcji oprogramowania komputerowego,
4) import towarów i usług potrzebnych do działalności oraz eksport
towarów i usług potrzebnych do działalności oraz eksport towarów i usług będących przedmiotem przedsiębiorstwa.
Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł.
Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
21 GRUDNIA 1999 r.
Zarząd Spółki jest 1-3 osobowy.
Sposób reprezentacji:
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli
i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu, łącznie dwaj członkowie Zarządu albo członek Zarządu łącznie z prokurentem lub pełnomocnikiem.
W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego Spółkę reprezentuje
Prezes Zarządu.
Osoby upoważnione do reprezentacji:
Wiesław Maciołek - Prezes,
Jarosław Miłek - Wiceprezes.
Spółka z o.o.
Akt notarialny sporządzony dnia 14 kwietnia 1999 r. przez Kancelarię
Notarialną Justyny Litwy w Krakowie, Rep. A nr 1599/99.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45648. Centrum Zaopatrzenia Służby Zdrowia CEZAL Spółka
z o.o. w Warszawie. RHB 57625. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 12 lipca 1999 r.
[BM-38768/99]
Postanowieniem z dnia 12.07.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: Centrum Zaopatrzenia Służby Zdrowia „CEZAL” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba Spółki: Warszawa.
Adres Spółki: ul. Krasińskiego 41a, 01-755 Warszawa.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) organizowanie i prowadzenie handlu hurtowego i detalicznego
w zakresie sprzętu medycznego, materiałów medycznych, aparatury pomiarowo-kontrolnej, sprzętu i szkła laboratoryjnego, bielizny i odzieży szpitalnej, sprzętu techniczno-gospodarczego i innych artykułów mających zastosowanie w jednostkach służby
zdrowia i u innych odbiorców.
2) rozwijanie współpracy i współdziałanie z organizacjami gospodarczymi i społecznymi prowadzącymi działalność produkcyjną bądź
usługową na rzecz służby zdrowia,
3) prowadzenie wszelkiej innej działalności w zakresie określonym
potrzebami służby zdrowia,
4) organizowanie informacji techniczno-handlowej i jej rozpowszechnianie do zainteresowanych jednostek,
5) prowadzenie działalności w zakresie importu i eksportu materiałów medycznych i innych towarów przeznaczonych na zaopatrzenie służby zdrowia i pozostałych odbiorców,
6) prowadzenie skupu i sprzedaży komisowej sprzętu i towarów pochodzenia zagranicznego z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży tych towarów, a także prowadzenie składów celnych,
7) prowadzenie handlu hurtowego i detalicznego lekami, wyrobami
farmaceutycznymi, środkami opatrunkowymi i sanitarnymi, po
uzyskaniu wymaganych prawem koncesji.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 250.000 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Rubryka 4: Reprezentacja: Dwóch członków Zarządu łącznie lub członek łącznie z prokurentem.
Janusz Strzałkowski - Prezes Zarządu,
Czesław Smoleń - Wiceprezes Zarządu.
– 19 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45648-45651
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Zofii
Krysik w dniu 9.03.1999 r., Rep. A nr 115/99, oraz 6.07.1999 r.,
Rep. A nr 804/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45649. EKO -SMOK Spółka z o.o. w Krakowie. RHB 8611.
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 26 maja 1999 r.
[BM-40540/99]
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia dnia 26.05.1999 r. do RHB 8611
Spółki z o.o. Eko-Smok w Krakowie, ul. Warszauera 10, dokonał wpisu:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Przedmiotem działalności Spółki jest:
- wywóz i utylizacja nieczystości stałych, komunalnych i niekomunalnych,
- prowadzenie wysypisk,
- budowa i eksploatacja kompostowni i wysypisk odpadów,
- wywóz i utylizacja nieczystości płynnych,
- recykling odpadów,
- zakładanie i pielęgnacja terenów zielonych,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów i targowisk,
- wywóz i utylizacja odpadów niebezpiecznych i medycznych,
- sprzątnie wnętrz.
Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł.
Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy.
Sposób reprezentacji:
Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważniony jest członek
Zarządu jednoosobowo.
Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy do składania oświadczeń woli
w imieniu Spółki oraz podpisywania w jej imieniu upoważnieni są dwaj
członkowie Zarządu łącznie z prokurentem.
Osoby upoważnione do reprezentacji:
Czesław Staszczak - członek Zarządu.
Spółka z o.o.
Akt notarialny sporządzony dnia 7 maja 1999 r. przez Kancelarię Notarialną Elżbiety Dudkowskiej-Wawrzyckiej w Krakowie, Rep. A
nr 5562/1999.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45650. FLORIMPEX Spółka z o.o. w Krakowie. RHB 8655. Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 23 czerwca 1999 r.
[BM-40536/99]
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia dnia 23.06.1999 r. do RHB 8655
Spółki z o.o. FLORIMPEX w Krakowie, ul. Grzegórzecka 79, dokonał
wpisu:
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Akt notarialny sporządzony dnia 21 czerwca 1999 r. przez Kancelarię
Notarialną Elżbiety Dudkowskiej-Wawrzyckiej w Krakowie.
Rep. A nr 6776/99.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45651. FORAS TARGÓWEK Spółka z o.o. w Warszawie. RHB
57684. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy
Rejestrowy, wpis do rejestru: 9 sierpnia 1999 r.
[BM-38770/99]
Eko-Smok Spółka z o.o.
Siedzibą Spółki jest Kraków.
Adres: ul. Warszauera 10.
FLORIMPEX Spółka z o.o.
Siedzibą Spółki jest Kraków.
Adres: ul. Grzegórzecka 79.
Przedmiotem działalności Spółki jest handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi - EKD 5.1.
Kapitał zakładowy wynosi 4.500,00 zł.
Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Osoby upoważnione do reprezentacji:
Janusz Żak - Prezes.
Spółka z o.o.
Postanowieniem z dnia 9.08.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „Foras Targówek” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „Foras Targówek” Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Warszawa.
Adres Spółki: ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie we własnym imieniu
i na własny rachunek, jak również w pośrednictwie, następujących rodzajów działalności handlowej i usługowej:
1) zarządzanie nieruchomościami, w tym centrami handlowo-usługowymi, jak również budynkami biurowymi;
2) świadczenie usług w zakresie zagospodarowywania i urządzania
nieruchomości (usługi deweloperskie);
3) finansowanie projektów budowlanych i inwestycyjnych;
4) działalność w zakresie budownictwa, w tym przygotowywanie terenów pod budowę, wznoszenie budowli lub ich części, wykonywanie instalacji budowlanych oraz prowadzenie budowlanych
prac wykończeniowych;
5) wynajem i wydzierżawianie nieruchomości i ich części oraz oddawanie ich do korzystania innym podmiotom na podstawie umów
leasingu lub innych umów tego typu;
6) kupno i sprzedaż nieruchomości;
7) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
8) prowadzenie handlu hurtowego i detalicznego, w tym w eksporcie
i imporcie, artykułami związanymi z powyższymi rodzajami działalności;
9) prowadzenie działalności marketingowej, badawczo-rozwojowej
i reklamowej w zakresie rynku nieruchomości.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 4.000 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Rubryka 4: Reprezentacja: W przypadku Zarządu jednoosobowego członek Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie lub dwaj inni członkowie Zarządu łącznie
albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
Lars Locke,
Ole Christian Vad.
– 20 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45651-45655
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Przybyły w dniu 24.06.1999 r., Rep. A nr 5766/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45652. Fructa Poland Spółka z o.o. w Warszawie. RHB 57989.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 16 września 1999 r.
[BM-39863/99]
Postanowieniem z dnia 16.09.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „Fructa Poland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „Fructa Poland” Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Warszawa.
Adres Spółki: ul. Emilii Plater 53 p. 14, 00-113 Warszawa.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej na rachunek własny lub w pośrednictwie z uwzględnieniem handlu zagranicznego, a w szczególności
w zakresie:
a) produkcji soków i napojów bezalkoholowych (EKD 15.32);
b) przetwórstwa owoców i warzyw (EKD 15.3);
c) sprzedaży soków, napojów bezalkoholowych i produktów przetwórstwa owocowo-warzywnego (EKD 51.34, 51.38);
d) sprzedaży surowców i materiałów związanych z ww. produkcją
i przetwórstwem (EKD 51.31, 51.38);
e) świadczenie związanych z tym usług (EKD 93.05);
f) importu i eksportu owoców surowych i przetworzonych (EKD 51.31).
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Rubryka 4: Reprezentacja: Członek Zarządu samodzielnie.
Thomas Mertens.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Danuty
Kosim-Kruszewskiej w dniu 25.08.1999 r., Rep. A 9761/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45653. JEANJEAN POLSKA Spółka z o.o. w Warszawie. RHB
57913. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy
Rejestrowy, wpis do rejestru: 7 września 1999 r.
[BM-38773/99]
Postanowieniem z dnia 7.09.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „Jeanjean Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „Jeanjean Polska” Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Warszawa.
Adres Spółki: ul. Rozbrat 32 m. 37; 00-429 Warszawa.
Przedmiotem działalności Spółki jest działalność handlowa, produkcyjna i usługowa na własny rachunek lub w pośrednictwie, w zakresie produktów spożywczych oraz napojów, włącznie z napojami alkoholowy21 GRUDNIA 1999 r.
mi, jak również w zakresie innych dóbr związanych z dystrybucją i spożyciem produktów spożywczych i napojów, włącznie z napojami alkoholowymi, we współpracy z podmiotami zagranicznymi.
Spółka nie podejmie działalności w zakresie objętym wymogiem uzyskania zezwolenia lub koncesji, jeżeli owego zezwolenia lub koncesji
zawczasu nie otrzyma.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Rubryka 4: Reprezentacja: Prezes Zarządu samodzielnie.
W przypadku Zarządu wieloosobowego - Prezes Zarządu samodzielnie,
dwóch członków Zarządu działających łącznie oraz prokurentem działający samodzielnie.
Brigitte Jeanjean - Prezes Zarządu.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Jolanty
Bujalskiej w dniu 31.08.1999 r., Rep. A nr 4358/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pismo przeznaczone do ogłoszeń: Monitor Sądowy i Gospodarczy,
Rzeczpospolita.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45654. KOZYNO Spółka z o.o. w Jaśle. RHB 764. Sąd Rejonowy
w Krośnie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 8 grudnia 1997 r.
[BM-39473/99]
Postanowieniem z dnia 8 grudnia 1997 r. Sąd wpisał do rejestru RHB 764
następujące dane:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: KOZYNO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Nazwa skrócona: KOZYNO Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Jasło.
Adres Spółki: ul. Graniczna 48.
Gmina: Jasło.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Handel detaliczny i hurtowy artykułami przemysłowymi i spożywczymi.
2. Import i eksport artykułów spożywczych i przemysłowych.
3. Usługi transportowe i spedycyjne.
4. Agencja i akwizycja, reklama i promocja.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 4.000 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Rubryka 4: Michał Gnatiuk - Prezes Zarządu.
Każdy z członków Zarządu jednoosobowo reprezentuje Spółkę na zewnątrz we wszystkich sądowych i pozasądowych sprawach Spółki.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Jolanty
Uliasz w Krośnie w dniu 1.12.1997 r., Rep. A nr 8216/97.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Rubryka 8: Ns Rej. H 347/97, strona 12, 1997.12.08.
Poz. 45655. LM POLSKA Spółka z o.o. w Piasecznie. RHB 57500.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 13 lipca 1999 r.
[BM-39266/99]
Postanowieniem z dnia 13.07.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Rubryka 1: Wpis 1.
– 21 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45655-45657
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
- komputera Optimus Business Design Model BD: P166MMX,
index: 4-03-701, nr ser. 070.069.889, data produkcji: grudzień 1997 r.,
o wartości 4.000 zł (cztery tysiące złotych).
Rubryka 2: „LM POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „LM POLSKA” Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Piaseczno.
Adres Spółki: ul. Okulickiego 12B, 05-500 Piaseczno.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność produkcyjna,
usługowa i handlowa, na rachunek własny i w pośrednictwie, a w szczególności w zakresie:
1) nabywania, zbywania oraz zarządzania nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi;
2) projektowania architektonicznego, w tym w zakresie zagospodarowania przestrzennego terenu;
3) pełnienia funkcji inwestora zastępczego;
4) zarządzania i nadzoru nad pracami w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej;
5) wykonawstwa budowlanego i świadczenia usług w tym zakresie.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Rubryka 4: Reprezentacja: Członek Zarządu samodzielnie.
Alain Yannick Limonier,
Charles Henri Gerard Mesrine.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej
Małgorzaty Z. Król w Łodzi w dniu 10.03.1999 r., Rep. A nr 1245/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45656. MED.-ART. Spółka z o.o. w Krasnymstawie. RHB 566.
Sąd Rejonowy w Chełmie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru:
31 sierpnia 1999 r.
[BM-39215/99]
Rubryka 4: Zarząd stanowi:
Adam Antoniak - Prezes Zarządu.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej notariusza Ryszarda Dudka w Krasnymstawie w dniu 5.08.1999 r., Rep. A
nr 3208/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45657. METACO POLSKA Spółka z o.o. w Krakowie.
RHB 8619. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI
Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 29 maja 1999 r.
[BM-40535/99]
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia dnia 29.05.1999 r. do RHB 8619
Spółki z o.o. Metaco Polska w Krakowie, ul. Pędzichów 10, dokonał
wpisu:
Metaco Polska.
Spółka z o.o.
Siedzibą Spółki jest Kraków.
Adres: ul. Pędzichów 10.
Przedmiotem działalności Spółki jest zgodnie z europejską klasyfikacją
działalności:
1) produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich
silników (EKD 34.30),
2) produkcja maszyn specjalnego przeznaczenia gdzie indziej
niesklasyfikowana (EKD 29. 56),
3) wynajem maszyn i urządzeń (EKD 71.34),
4) wynajem środków transportu lądowego (EKD 71.21),
5) pozostałe pośrednictwo finansowe (EKD 65. 23),
6) leasing środków transportu (EKD 65.21),
7) sprzedaż pojazdów mechanicznych (EKD 50.10),
8) naprawa i obsługa pojazdów mechanicznych (EKD 50.20),
9) sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych
(EKD 50.30),
10) sprzedaż maszyn i urządzeń do transportu (EKD 51.65),
11) sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (EKD 52.48).
Sąd Rejonowy w Chełmie, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem
z dnia 31 sierpnia 1999 r. wpisał do rejestru handlowego RHB 566,
w następujący sposób
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: MED.-ART. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba Spółki: Krasnystaw.
Adres Spółki: 22-300 Krasnystaw, ul. Szkolna 7/81.
Przedmiotem działalności Spółki jest działalność w zakresie ochrony
zdrowia ludzkiego:
- szpitalnictwo,
- praktyka lekarska,
- pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego.
Przedmiot działalności określono według katalogu Europejskiej Klasyfikacji Działalności.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 6.000 zł (sześć tysięcy złotych)
i dzieli się na 60 (sześćdziesiąt) udziałów po 100 zł (sto złotych) każdy.
Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i aportami.
Podwyższenie kapitału do kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych) nie stanowi zmiany umowy Spółki.
Całość kapitału obejmuje wspólnik Adam Antoniak i pokrywa go aportem w postaci:
- monitora Philips, nr fabr. TY 109731002585, o wartości 1.000 zł
(jeden tysiąc złotych),
- drukarki HP 690C 45662A, nr fabr. ES 7711912V, o wartości
1.000 zł (jeden tysiąc złotych),
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Kapitał zakładowy wynosi 4.000,00 zł.
Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy.
Sposób reprezentacji: W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentowania Spółki i działania w jej imieniu upoważniony jest każdy
członek Zarządu z osobna.
Osoby upoważnione do reprezentacji: Cecylia Bigaj - Prezes.
Spółka z o.o.
Akt notarialny sporządzony dnia 11 maja 1999 r. przez Kancelarię Notarialną notariusz Haliny Mikołajczyk w Katowicach.
Rep. A nr 2932/99.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
– 22 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45658-45660
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
instalacji budowlanych (EKD 45.3) i budowlanych prac wykończeniowych (EKD 45.4),
2) sprzedaży detalicznej w niewyspecjalizowanych sklepach
(EKD 52.1),
3) sprzedaży detalicznej żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (EKD 52.2),
4) sprzedaży detalicznej kosmetyków i artykułów toaletowych
(EKD 52.33),
5) pozostałej sprzedaży detalicznej nowych towarów prowadzonych
w wyspecjalizowanych sklepach (EKD 52.4),
6) pośrednictwa finansowego, w tym udzielania pożyczek
(EKD 65.22), inwestycji kapitałowych w prawa i papiery wartościowe oraz obrotu wierzytelnościami (EKD 65.23),
7) zagospodarowania i sprzedaży nieruchomości (EKD 70.11),
8) kupna i sprzedaży nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność osobistą (EKD 70.12),
9) wynajmu nieruchomości własnych lub dzierżawionych (EKD 70.20),
10) działalności agencji obsługi nieruchomości (EKD 70.31),
11) zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu (EKD 70.23),
12) marketingu i reklamy (EKD 74.40),
13) rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu (EKD 74.50),
14) sprzątania budynków (EKD 74.70).
Poz. 45658. OCEAN INVESTMENT Spółka z o.o. w Warszawie.
RHB 57917. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 14 września 1999 r.
[BM-40532/99]
Postanowieniem z dnia 14.09.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „OCEAN INVESTMENT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „OCEAN INVESTMENT” Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Warszawa.
Adres Spółki: ul. Rydygiera 12; 01-793 Warszawa.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny lub osób trzecich, krajowych lub zagranicznych, obejmującej usługi, produkcję i handel krajowy i zagraniczny,
hurtowy i detaliczny w zakresie:
- obrotu nieruchomościami;
- projektowania i realizacji obiektów budowlanych;
- wynajmu obiektów i powierzchni handlowych, usługowych
i mieszkaniowych;
- zarządzania nieruchomościami.
Działalność wymagająca koncesji lub zezwoleń będzie podjęta po ich
uzyskaniu.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Rubryka 4: Reprezentacja: Dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
Wiesław Malinowski - Prezes Zarządu,
Marek Krasiński - członek Zarządu,
Ireneusz Hendel - członek Zarządu,
Janusz Gajerski - członek Zarządu.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Wandy
Osieckiej-Soroko w dniu 10.06.1999 r., Rep. A nr 1895/99, oraz
29.07.1999 r., Rep. A nr 2776/99 - zmiana umowy Spółki w § 12.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45659. PAŃSKA CENTRUM Spółka z o.o. w Warszawie. RHB
57985. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy
Rejestrowy, wpis do rejestru: 6 września 1999 r.
[BM-40970/99]
Postanowieniem z dnia 6.09.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „Pańska Centrum” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „Pańska Centrum” Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Warszawa.
Adres Spółki: ul. Łucka 11, Warszawa.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności usługowej, handlowej i produkcyjnej na rachunek własny lub w pośrednictwie,
w zakresie:
1) budownictwa, w tym przygotowania terenów pod budowę (EKD 45.1),
wznoszenia kompletnych budowli (EKD 45.2), wykonywania
21 GRUDNIA 1999 r.
Jeżeli na prowadzenie określonej działalności wymagane będzie zezwolenie lub koncesja, Spółka rozpocznie tę działalność po uzyskaniu zezwolenia lub koncesji, informując Sąd Rejestrowy.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 4.000 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Rubryka 4: Reprezentacja: W przypadku Zarządu wieloosobowego Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie, albo jeden członek Zarządu wraz z prokurentem.
Ludwik Eider - Prezes.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej
S. Strojnego w Warszawie w dniu 23.08.1999 r., Rep. A nr 8716/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45660. POLVOICE.COM Spółka z o.o. w Warszawie.
RHB 57768. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 23 sierpnia 1999 r.
[BM-39075/99]
Postanowieniem z dnia 23.08.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „POLVOICE.COM” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „POLVOICE.COM” Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Warszawa.
Adres Spółki: ul. Walecznych 42/7; 03-916 Warszawa.
Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka działalność usługowa,
handlowa i produkcyjna, także w kooperacji z krajowymi i zagranicznymi producentami gospodarczymi w ramach dopuszczalnych prawem powiązań gospodarczych, organizacyjno-prawnych, w zakresie:
a) usług informatycznych,
- w zakresie dostępu do sieci transmisji danych;
- w zakresie dostępu do Internetu;
– 23 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45660-45662
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
b) usług internetowych;
c) handlu hurtowego i detalicznego artykułami przemysłowymi na
rachunek własny i w pośrednictwie, w kraju i za granicą;
d) działalności reklamowej;
e) działalności marketingowej;
f) usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do sieci transmisji
danych i Internetu;
g) projektowania oprogramowania;
h) usług konsultingowych;
i) organizacji i finansowania przedsięwzięć gospodarczych;
j) doradztwa w zakresie inwestycji (z wyjątkiem doradztwa prawnego i podatkowego);
k) pośrednictwa w obrocie wierzytelnościami;
l) poligrafii.
Jeżeli podjęcie przez Spółkę wyżej wymienionej działalności na podstawie odrębnych przepisów będzie wymagało uzyskania zezwolenia lub
koncesji, Spółka zobowiązuje się do ich uzyskania przed podjęciem tej
działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych
do prowadzenia konkretnej działalności.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 200.000 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Wniesiono do Spółki aport o wartości 99.800 zł opisany w § 9 umowy
Spółki.
Rubryka 4: Reprezentacja: Członek Zarządu samodzielnie.
Zbigniew Franciszek Tragarz,
Rafał Skrzeczkowski,
Michał Piwowar.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Marka
Majchrzaka w dniu 11.08.1999 r., Rep. A nr 3662/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45661. SAI BABA Supermarket Spółka z o.o. w Raszynie. RHB
57926. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy
Rejestrowy, wpis do rejestru: 19 sierpnia 1999 r.
[BM-38777/99]
Postanowieniem z dnia 19.08.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „SAI BABA Supermarket” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „SAI BABA Supermarket” Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Raszyn.
Adres Spółki: ul. Polna 1a, 05-090 Raszyn.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej na rachunek własny i w pośrednictwie
w następujących dziedzinach:
1) handel hurtowy i komisowy: płodów rolnych, żywności, napojów
i tytoniu, artykułów użytku domowego, półproduktów i odpadów
pochodzenia nierolniczego oraz pozostała sprzedaż hurtowa,
2) handel detaliczny: sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych
sklepach, sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczna
wyrobów farmaceutycznych, medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych, sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzoMONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
na w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż artykułów używanych oraz handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową,
3) eksport i import w zakresie przedmiotu działania Spółki wymienionego w pkt. 1 i 2.
Jeżeli wyżej wymieniony przedmiot działalności wymaga zezwoleń
przewidzianych odrębnymi przepisami prawa Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 40.000 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Rubryka 4: Reprezentacja: Członek Zarządu samodzielnie.
Grażyna Wesołowska,
Mohan Lal.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Władysława Filochowska w dniu 25.06.1999 r., Rep. A nr 2930/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45662. SCANMED - Centrum Diagnostyczno Lecznicze Spółka
z o.o. w Krakowie. RHB 8534. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru:
16 kwietnia 1999 r.
[BM-40534/99]
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia dnia 16.04.1999 r. do RHB 8534
Spółki z o.o. SCANMED - Centrum Diagnostyczno Lecznicze w Krakowie, ul. Potiebni 8/17, dokonał wpisu:
SCANMED - Centrum Diagnostyczno Lecznicze.
Spółka z o.o.
Siedzibą Spółki jest Kraków.
Adres: ul. Potiebni 8/17.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) szpitalnictwo i praktyka lekarska,
b) działalność w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego,
c) handel hurtowy i detaliczny na rachunek własny lub w ramach pośrednictwa lub przedstawicielstwa, import i eksport towarów
i usług,
d) wynajem sprzętu medycznego,
e) produkcja preparatów farmaceutycznych,
f) działalność reklamowa.
Kapitał zakładowy wynosi 200.000,00 zł.
Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
Zarząd Spółki jest 1-3 osobowy.
Sposób reprezentacji: Każdy członek Zarządu uprawniony jest do samodzielnego składania oświadczeń woli w imieniu Spółki oraz reprezentacji Spółki przed Sądami oraz innymi organami.
Osoby upoważnione do reprezentacji: Tadeusz Łyczakowski - Prezes.
Spółka z o.o.
Akt notarialny sporządzony dnia 7 kwietnia 1999 r. przez Kancelarię
Notarialną Witolda Gawina w Krakowie.
Rep. A nr 2082/99.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
– 24 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45663-45665
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
b) import i eksport maszyn, urządzeń oraz sprzętu wykorzystywanych w gospodarce leśnej,
c) marketing i reklama oraz usługi w zakresie doradztwa technicznego i przemysłowego, a także usługi finansowe dotyczące maszyn
i sprzętu wykorzystywanych w gospodarce leśnej,
d) zakładania i prowadzenie składów celnych po uzyskaniu przewidzianych przez prawo zezwoleń,
e) prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce leśnej.
Poz. 45663. SERMATECH POLSKA Spółka z o.o. w Krakowie.
RHB 8627. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI
Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 9 czerwca 1999 r.
[BM-40538/99]
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia dnia 9.06.1999 r. do RHB 8627
Spółki z o.o. SERMATECH Polska w Krakowie, ul. Hofmana 22/11,
dokonał wpisu:
SERMATECH Polska Spółka z o.o.
Siedzibą Spółki jest Kraków.
Adres: ul. Hofmana 22/11.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Przedmiotem działalności Spółki są:
a) kompletne usługi remontowe komponentów i nakładanie powłok
ochronnych w turbinach przemysłowych,
b) zindywidualizowane usługi w procesach wytwórczych w tym: lutowanie twarde, obróbka cieplna, natrysk na gorąco powłok i pokrywanie SermeTel (R),
c) inne usługi oraz eksport, import i sprzedaż produktów związanych
z usługami opisanymi w punktach a i b powyżej.
Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej określonej
w powyższym przedmiocie działania Spółki z mocy przepisów szczególnych wymaga zgody, zezwolenia lub koncesji to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia zgody lub koncesji.
Kapitał zakładowy wynosi 4.000,00 zł.
Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
Zarząd Spółki jest 1-5 osobowy.
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony
jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
Osoby upoważnione do reprezentacji:
Andrzej Adamski - Prezes.
Spółki z o.o.
Akt notarialny sporządzony dnia 4 marca 1999 r. przez Kancelarię Notarialną Elżbiety Stelmach w Krakowie, Rep. A nr 2086/99.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45664. TIMBERJACK POLSKA Spółka z o.o. w Piasecznie.
RHB 58013. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 2 września 1999 r.
[BM-40972/99]
Postanowieniem z dnia 22.09.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „Timberjack Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „Timberjack Polska” Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Piaseczno.
Adres Spółki: ul. Rubinowa 6, 05-500 Piaseczno.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie maszyn, urządzeń oraz sprzętu wykorzystywanych w gospodarce leśnej, w tym wynajem maszyn i urządzeń nowych oraz używanych,
21 GRUDNIA 1999 r.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Rubryka 4: Reprezentacja: Przy Zarządzie wieloosobowym - dwóch
członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Piotr Jacek Bensch.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Waldemara Leśniewskiego w dniu 9.09.1999 r., Rep. A nr 11215/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45665. TOWAROWA 33 CORPORATION Spółka z o.o.
w Warszawie. RHB 53077. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI
Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 3 marca 1998 r.
[BM-40958/99]
Postanowieniem z dnia 3.03.1998 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „TOWAROWA 33 CORPORATION” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „TOWAROWA 33 CORPORATION” Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Warszawa.
Adres Spółki: ul. Towarowa 33, 00-869 Warszawa.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) marketing i sprzedaż, w tym także na eksport, wyrobów motoryzacyjnych,
b) usługi posprzedażne z odniesieniem do pojazdów samochodowych i motorowych,
c) transport i gospodarka magazynowa,
d) handel hurtowy i detaliczny samochodami, częściami i akcesoriami samochodowymi oraz innymi wyrobami motoryzacyjnymi.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 10.000 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Rubryka 4: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu
łącznie.
Artur Kamiński - Prezes,
Janusz Maciej Lach,
Zdzisław Andrzej Kinsner,
Sun Joo Lee.
Dwóch członków Zarządu łącznie.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Zbigniewa Klejmenta w dniu 22.01.1998 r., Rep. A nr 419/98, oraz
17.02.1998 r., Rep. A nr 1186/98.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
– 25 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45666-45668
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
c) obrotu produktami rolnymi, przetwórstwa rolnego, surowcami paszowymi, nawozami mineralnymi i środkami ochrony roślin, materiałem siewnym,
d) handlu hurtowego i detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi,
e) sprzedaży paliw,
f) skupu i składowania produktów rolnych,
g) usług transportu krajowego i międzynarodowego,
h) usług rolniczych,
i) usług finansowych i handlu wierzytelnościami,
j) usług hotelarskich, gastronomicznych i turystycznych,
k) pośrednictwa handlowego,
l) eksportu i importu towarów i usług.
Poz. 45666. VIRTUS Spółka z o.o. w Warszawie. RHB 57942.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 14 września 1999 r.
[BM-40533/99]
Postanowieniem z dnia 14.09.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „VIRTUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „VIRTUS” Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Warszawa.
Adres Spółki: ul. Górnośląska 1 m. 145, 00-443 Warszawa.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) usługi reklamowe i promocyjne;
b) produkcja filmów reklamowych;
c) handel, detaliczny i hurtowy oraz pośrednictwo w obrocie artykułami przemysłowymi, kosmetycznymi, spożywczymi, artykułami
gospodarstwa domowego, artykułami RTV i sprzętem turystycznym, odzieżą oraz biżuterią;
d) usługi poligraficzne;
e) doradztwo, z wyłączeniem doradztwa prawnego i podatkowego;
f) usługi w zakresie projektowania i aranżacji wnętrz;
g) organizacji wystaw i pokazów.
2. Działalność koncesjonowana wykonywana będzie po otrzymaniu właściwych zezwoleń.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 4.000 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Rubryka 4: Reprezentacja: Każdy członek Zarządu lub prokurent samodzielnie.
Robert Jackiewicz.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Danuty
Kosim-Kruszewskiej w dniu 9.09.1999 r., Rep. A nr 10293/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45667. ADES Spółka z o.o. w Rypinie. RHB 1231. Sąd Rejonowy we Włocławku, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 13 października 1999 r.
[BM-43636/99]
Postanowieniem z dnia 13.10.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „ADES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka może używać skrótu: „ADES” Spółka z o.o.
Siedziba Spółki: miasto Rypin, województwo kujawsko-pomorskie.
Adres Spółki: 87-500 Rypin, Nowy Rynek nr 5.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności w zakresie:
a) produkcji rolnej, zwierzęcej, rolno-przemysłowej i przemysłowej,
b) produkcji i konfekcjonowania nawozów sztucznych, związków
azotowych, pestycydów i innych środków agrochemicznych,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Rubryka 3: Kapitał zakładowy Spółki stanowi kwotę sześćset tysięcy
złotych (600.000 zł) i dzieli się na sześćset (600) udziałów po jeden tysiąc złotych (1.000 zł) każdy udział.
Udziały są równe i niepodzielne, a każdy wspólnik może mieć więcej
niż jeden (1) udział.
Wniesiono do Spółki aport o wartości 580.000 zł.
Rubryka 4: Zarząd Spółki:
Jan Krzysztof Kucharski - Prezes Zarządu,
Daniela Kucharska - Wiceprezes Zarządu.
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie każdy z członków Zarządu (reprezentacja samoistna).
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Rypinie w dniu 28.09.1999 r., A nr 4869/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Notariusz - Katarzyna Giżewska.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45668. ARTALES Spółka z o.o. w Ziębicach. RHB 2728.
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, wpis do rejestru: 8 października 1999 r.
[BM-43603/99]
Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, Wydział VI Gospodarczy, postanowieniem z dnia 8.10.1999 r. wpisał do rejestru handlowego RHB 2728 następujące dane:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „ARTALES” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba Spółki: Ziębice.
Adres Spółki: 57-220 Ziębice, ul. Polna 2.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności produkcyjnej, wytwórczej, handlowej i usługowej we własnym imieniu i w pośrednictwie w różnych formach współpracy i kooperacji
z partnerami krajowymi i zagranicznymi w zakresie:
1) handlu hurtowego, detalicznego i komisowego towarów konsumpcyjnych, przemysłowych, gospodarstwa domowego, sprzętu
komputerowego, maszyn przemysłowych, budowlanych, rolniczych, pojazdów mechanicznych i samochodów, stali i wyrobów
z niej oraz różnorodnych materiałów budowlanych,
2) usług budowlano-remontowych i projektowych, usług związanych
z budową dróg,
3) usług transportowych, turystycznych, akwizycyjnych i marketingowych.
– 26 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45668-45671
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 4.000 zł (cztery tysiące złotych)
i dzieli się na 40 równych i niepodzielnych udziałów po 100 z każdy.
Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Udziały są wnoszone w formie pieniężnej.
Rubryka 4: Oleksandra Smurowska - Prezes Zarządu.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej
w Opolu w dniu 28.09.1999 r., Rep. A 6753/99.
Spółka z o.o.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Rubryka 8: VI Ns Rej. H 949/99, 1999.10.08.
Poz. 45669. AUTO MAJSTER Spółka z o.o. w Bielsku-Białej.
RHB 3597. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy,
wpis do rejestru: 22 września 1999 r.
[BM-40115/99]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 22 września 1999 r. wpisano
do rejestru RHB 3597:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „AUTO MAJSTER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba Spółki: Bielsko-Biała.
Adres Spółki: ul. Batorego 27.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) handel artykułami przemysłowymi, import i eksport - EKD 50.10,
50.30, 50.50,
2) usługi w zakresie obsługi i napraw pojazdów mechanicznych EKD 50.20,
3) produkcja części zamiennych do samochodów i silników - EKD 34-30,
4) sprzedaż hurtowa - EKD 51.70.
Podjęcie działalności nastąpi po otrzymaniu zezwoleń i koncesji,
w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawne.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy
złotych) i dzieli się na 20 (dwadzieścia) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Udziały są wnoszone w formie pieniężnej.
Rubryka 4: Zarząd:
Leszek Wieja - Prezes Zarządu,
Marian Bronowski - Wiceprezes Zarządu.
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni
są dwaj członkowie Zarządu łącznie.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej
M. Bochenek w Skoczowie w dniu 28.07.1999 r., akt notarialny Rep. A
nr 3137/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Rubryka 8: Ns Rej. H 931/99, strona 13, 1999.09.22.
Poz. 45670. P.P.H.U. BARA Spółka z o.o. w Gdyni. RHB 13939. Sąd
Rejonowy w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do
rejestru: 30 września 1999 r.
[BM-40104/99]
Zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością P.P.H.U. „BARA”
w Gdyni, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, Wydział XII
21 GRUDNIA 1999 r.
Gospodarczy Rejestrowy, od dnia 30.09.1999 r. pod nr. RHB 13939,
informuje, że postanowieniem z dnia 30.09.1999 r. Sąd wpisał:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: Spółka z o.o.
Siedzibą Spółki jest Gdynia.
Adres: ul. Janka Wiśniewskiego 22c.
Przedmiotem działalności Spółki według europejskiej Klasyfikacji Działalności jest:
- produkcja odzieży; wyprawianie skór futerkowych (18),
- odprowadzanie ścieków, wywóz śmieci, usługi sanitarne i pokrewne (90.00),
- budownictwo (45.00),
- pozostałą działalność usługową (93.0),
- pozostałą działalność związaną z prowadzeniem interesów (74),
- obsługa nieruchomości (70),
- handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawy artykułów przeznaczenia osobistego
i użytku domowego (52),
- handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (51). Działalność ta może być prowadzona
na rachunek własny, osób trzecich, w pośrednictwie i kooperacji
z partnerami krajowymi i zagranicznymi, a także w imporcie i eksporcie.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 50.000 zł.
Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
Kapitał dzieli się na 50 udziałów po 1.000 zł.
Rubryka 4: Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Osoby upoważniane da reprezentacji:
Barbara Mokwa - Prezes Zarządu, samodzielnie składa oświadczenia
i podpisuje w imieniu Spółki.
Rubryka 6: Spółka z o.o.
Aktem notarialnym sporządzonym dnia 28.09.1999 r. przez Kancelarię
Notarialną M. Woźniaka w Gdyni, Rep. A nr 9037/1999.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45671. BIELMASZ Spółka z o.o. w Bielsku-Białej. RHB 3601.
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, wpis do rejestru: 30 września 1999 r.
[BM-40114/99]
Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 30 września 1999 r. wpisano
do rejestru RHB 3601:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „Bielmasz” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba Spółki: Bielsko-Biała.
Adres Spółki: ul. Piekarska 130.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
- produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn
i urządzeń - EKD 28,
- produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana EKD 29,
- sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia EKD 51.6,
- pozostała sprzedaż hurtowa - EKD 51.7,
- wynajem pozostałych maszyn i urządzeń - EKD 71.3,
- badania i analizy techniczne - EKD 74.3,
- działalność związana z pakowaniem - EKD 74.82,
– 27 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45671-45672
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
14) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju - EKD 51.19,
15) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw - EKD 51.31,
16) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych - EKD 51.32,
17) sprzedaż hurtowa wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów
jadalnych - EKD 51.33,
18) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych i bezalkoholowych EKD 51.34,
19) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych - EKD 51.35,
20) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady i wyrobów cukierniczych EKD 51.36,
30) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw - EKD 51.37,
31) niewyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - EKD 51.38,
32) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności łącznie z rybami, skorupiakami i mięczakami - EKD 51.39,
33) sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - EKD 52.11,
34) pozostała sprzedaż detaliczna w sklepach niewyspecjalizowanych - EKD 52.12,
35) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów - EKD 51.14,
36) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów
gospodarstwa domowego i wyrobów metalowych - EKD 51.15,
37) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu,
handlu i transportu wodnego - EKD 51.65,
38) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw - EKD 52.21,
39) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych - EKD 52.22,
40) sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków - EKD 52.23,
41) sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów mącznych i cukierniczych - EKD 52.24,
42) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych EKD 52.25,
43) sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych - EKD 52.26,
44) pozostała sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów
tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach - EKD 52.27,
45) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła
- EKD 52.46,
46) działalność rozrywkowa, estradowa - EKD 92.34.10,
47) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
- EKD 93.05,
48) reklama - EKD 74.40,
49) prowadzenia eksportu i importu w przedmiocie przedsiębiorstwa
Spółki.
- produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana - EKD 31,
- prowadzenie prac badawczo-rozwojowych - EKD 73,
- informatyka i działalność pokrewna - EKD 72,
- pozostała działalność związana z prowadzeniem interesów - EKD 74,
- pozostała działalność usługowa - EKD 93,
- wynajem maszyn i sprzętów - EKD 30.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 4.000 zł (cztery tysiące złotych)
i dzieli się na 80 (osiemdziesiąt) udziałów o wartości po 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
Udziały są równe i niepodzielne.
Każdy wspólnik może mieć większą ilość udziałów.
Udziały są wnoszone w formie pieniężnej.
Rubryka 4: Marek Szymecki - Zarząd jednoosobowy.
Zarząd reprezentuje Spółkę w Sądzie i poza Sądem.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej
A. Magdy w Bielsku-Białej, w dniu 8.09.1999 r., akt notarialny Rep. A
nr 2434/1999.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1060/99, strona 10, 1999.09.30.
Poz. 45672. B.C.G. INVESTMENTS POLSKA Spółka z o.o. w Andrychowie. RHB 3625. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI
Gospodarczy, wpis do rejestru: 19 października 1999 r.
[BM-43188/99]
Postanowieniem z dnia 19.10.1999 r. wpisano do rejestru:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „B.C.G. INVESTMENTS POLSKA” Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Siedziba Spółki: Andrychów.
Adres Spółki: ul. J. Dąbrowskiego 26.
Przedmiotem działalności Spółki są:
1) hotele i motele z restauracjami - EKD 55.11,
2) hotele i motele - EKD 55.12,
3) schroniska młodzieżowe i górskie - EKD 55.21,
4) pola campingowe łącznie z polami dla samochodowych przyczep
campingowych - EKD 55.22,
5) restauracje - EKD 55.30,
6) bary - EKD 55.40,
7) stołówki - EKD 55.51,
8) punkty gastronomiczne - EKD 55.52,
9) produkcja konstrukcji metalowych i ich części - EKD 28.11,
10) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej EKD 28.12,
11) produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn - EKD 28.74,
12) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych - EKD 51.17,
13) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana - EKD 51.18,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 660.000 zł (sześćset sześćdziesiąt
tysięcy złotych) i dzieli się na 660 (sześćset sześćdziesiąt) niepodzielnych i równych udziałów po 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.
Każdy wspólnik może mieć więcej udziałów niż jeden.
Udziały są wnoszone w formie pieniężnej.
Rubryka 4: Zarząd: Barry Colin Willam Gibbins - Prezes Zarządu,
Henryk Rychter - Wiceprezes Zarządu.
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych
i niemajątkowych oraz podpisywania w imieniu Spółki są uprawnieni są
samodzielnie członkowie Zarządu Spółki.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej
S. Wiktora w Kętach w dniu 3.10.1999 r., Rep. A nr 4187/1999.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1176/99, strona 12, 1999.10.19.
– 28 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45673-45675
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Poz. 45673. CELTECH Spółka z o.o. w Kętach. RHB 3612. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, wpis do rejestru:
7 października 1999 r.
[BM-40116/99]
Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 7 października 1999 r. wpisano do rejestru RHB 3612:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „CELTECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba Spółki: Kęty.
Adres Spółki: ul. Kościuszki nr 111.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej J. Gąsiorowskiego w Kętach w dniu 7.09.1999 r., akt notarialny Rep. A
nr 3836/1999.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1077/99, strona 13, 1999.10.07.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Prowadzenie agencji celnej, a w szczególności dokonywanie
przed organami celnymi wszelkich czynności przewidzianych
w przepisach prawa celnego, takich jak badanie towarów i pobieranie ich próbek przed dokonywaniem zgłoszenia celnego, przygotowywanie niezbędnych dokumentów i dokonywanie zgłoszenia celnego, uiszczanie należności celnych przywozowych lub
celnych wywozowych oraz innych opłat, podejmowanie towarów
po ich zwolnieniu, składanie zabezpieczenia kwoty wynikającej
z długu celnego, wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne, działalność przewozowa, spedycyjna lub polegająca na prowadzeniu składu celnego;
działalność innych agencji transportowych (EKD 63.40).
2. Ponadto przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie:
1) sprzedaży w części dotyczącej sprzedaży druków stosowanych
przed organami celnymi i znaków opłaty skarbowej (EKD 52.63),
2) pośrednictwa ubezpieczeniowego (EKD 67.20),
3) obsługi i naprawy pojazdów w wypadku prowadzenia działalności przewozowej (EKD 50.20),
4) przeładunku towarów (EKD 63.11),
5) magazynowania i przechowywania towarów (EKD 63.12),
6) działalności wspierającej dla transportu lądowego w zakresie
działalności związanej z parkingami, garażami, konserwacją
i drobnymi naprawami sprzętu transportowego innego niż samochodowy (EKD 63.21),
7) wynajmu nieruchomości własnych lub dzierżawionych (EKD 70.20),
8) wynajmu maszyn i sprzętu biurowego, łącznie ze sprzętem komputerowym (EKD 71.33),
9) tłumaczeń i usług sekretarskich (EKD 74.83),
10) reklamy (EKD 74.40),
11) kupna i sprzedaży walut obcych, a także pośrednictwa w kupnie
i sprzedaży tych wartości (EKD 67.13),
12) działalności kurierskiej (EKD 64.12),
13) rachunkowości, księgowości i kontroli ksiąg (EKD 74.12),
14) doradztwa w zakresie oprogramowania i dostarczania oprogramowania (EKD 72.20),
15) przetwarzania danych (EKD 72.30),
16) gromadzenia, przechowywania i dostępu do bazy danych (EKD 72.40),
17) doradztwa w zakresie działalności związanej z prowadzeniem interesów, a w szczególności planowania, organizacji pracy, organizowania obiegu informacji (EKD 74.14).
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) i dzieli się na 300 (trzysta) udziałów o wartości po 100 zł (sto złotych) każdy.
21 GRUDNIA 1999 r.
Wszystkie udziały są równe i niepodzielne.
Każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział.
Udziały są wnoszone w formie pieniężnej.
Rubryka 4: Zarząd: Jan Matla - Prezes Zarządu.
W przypadku gdy Zarząd Spółki jest jednoosobowy, do składania
oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest
jednoosobowo członek Zarządu lub prokurent, natomiast gdy Zarząd
Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania
w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj współdziałający członkowie Zarządu lub członek Zarządu z prokurentem.
Poz. 45674. DÖONER KEBAP Spółka z o.o. w Gdyni. RHB 14018.
Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy, wpis
do rejestru: 27 października 1999 r.
[BM-43220/99]
Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy,
postanowieniem z dnia 27.10.1999 r. dokonał wpisu Spółki pod nazwą
„DÖONER KEBAP” Sp. z o.o. do rejestru handlowego pod nr RHB 14018.
Adres Spółki: Gdynia 81-460, ul. Powstania Wielkopolskiego 12A.
Kapitał zakładowy wynosi 4.500 zł i dzieli się na 45 udziałów po 100 zł
każdy.
Wspólnik może mieć więcej niż 1 udział.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Do podpisywania w imieniu Spółki konieczne jest współdziałanie
dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem.
Osoby upoważnione do reprezentacji: Steffen Orschel, Marco Bernhardt, Mirosław Stencel.
Przedmiotem działalności Spółki wg EKD jest: produkcja, przetwórstwo
i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych (15.1), sprzedaż hurtowa
mięsa i wyrobów mięsnych (51.32), sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych (51.34), sprzedaż detaliczna warzyw (52.21), punkty gastronomiczne (55.52), prowadzenie barów szybkiej obsługi w zakresie wyrobów własnych (55.40).
Umowa sporządzona aktem notarialnym z dnia 21.10.1999 r., Kancelaria Notarialna E. Panc w Gdańsku, Rep. A nr 6993/1999.
Poz. 45675. Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe MAGNUS
Spółka z o.o. w Chełmie. RHB 567. Sąd Rejonowy w Chełmie, Wydział V
Gospodarczy, wpis do rejestru: 16 września 1999 r.
[BM-40112/99]
Sąd Rejonowy w Chełmie, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem
z dnia 16 września 1999 r. dokonał wpisu do rejestru handlowego
RHB 567, w następujący sposób:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MAGNUS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka może używać skrótu firmy: PPH MAGNUS Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Siedziba Spółki: Chełm.
Adres Spółki: 22-100 Chełm, ul. Rejowiecka 181.
– 29 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45675-45677
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) uprawy rolne, warzywnictwo, ogrodnictwo,
2) chów i hodowla zwierząt,
3) uprawy rolne połączone z chowem zwierząt,
4) działalność usługowa związana z uprawami rolnymi oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem działalności weterynaryjnej,
5) gospodarka łowiecka, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych
łącznie z pokrewną działalnością usługową,
6) leśnictwo, pozyskiwanie drewna i pokrewna działalność usługowa,
7) pozostałe górnictwo i kopalnictwo, gdzie indziej niesklasyfikowane,
8) produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów
mięsnych,
9) przetwarzanie i konserwowanie ryb i produktów rybołówstwa,
10) przetwórstwo owoców i warzyw,
11) produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
12) produkcja artykułów mleczarskich,
13) wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i produktów
skrobiowych,
14) produkcja gotowych pasz dla zwierząt,
15) produkcja pozostałych artykułów spożywczych,
16) produkcja napojów,
17) sprzedaż pojazdów mechanicznych,
18) obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych,
19) sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych,
20) sprzedaż, obsługa i naprawy motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich,
21) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych,
22) sprzedaż hurtowa realizowana na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu,
23) sprzedaż hurtowa płodów rolnych i żywych zwierząt,
24) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu,
25) sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,
26) sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu,
27) sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia,
28) pozostała sprzedaż hurtowa,
29) sprzedaż hurtowa w niewyspecjalizowanych sklepach,
30) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
w wyspecjalizowanych sklepach,
31) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych,
kosmetyków i artykułów toaletowych,
32) pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona
w wyspecjalizowanych sklepach,
33) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach,
34) handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową,
35) naprawy artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego,
36) hotele,
37) pola campingowe i inne miejsca krótkotrwałego zagospodarowania,
38) restauracje,
39) bary,
40) stołówki i punkty gastronomiczne, z tym że w dziedzinach objętych koncesjami po ich uzyskaniu i złożeniu w Sądzie Rejestrowym w terminie 14 dni od daty uzyskania.
Przedmiot działalności określono według Katalogu Europejskiej Klasyfikacji Działalności.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 4.000 zł (cztery tysiące złotych)
i dzieli się na 40 (czterdzieści) udziałów wartości 100 zł (sto złotych).
Udziały są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż
jeden udział. Kapitał może być pokrywany wkładami pieniężnymi
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
i aportami. Podwyższenie kapitału do kwoty 3.000.000 zł (trzy miliony
złotych) nie stanowi zmiany umowy Spółki.
Rubryka 4: Tadeusz Studziński - Prezes Zarządu.
Reprezentacja: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwóch członków Zarządu łącznie z prokurentem bądź dwóch prokurentów łącznie.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej notariusza Jacka Przetockiego w Chełmie w dniu 6.09.1999 r., Rep. A
nr 7894/99.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45676. PASAŻ KRÓLEWSKI Spółka z o.o. w Gdańsku. RHB
13968. Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 11 października 1999 r.
[BM-43212/99]
Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy, postanowieniem z dnia 11 października 1999 r. wpisał do rejestru H/B
13968 Spółkę „PASAŻ KRÓLEWSKI” Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Wały
Jagiellońskie 8.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
- obsługa nieruchomości dzierżawionych lub stanowiących własność
osobistą (70.11),
- wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych (70.20),
- prowadzenie działalności w zakresie budownictwa lądowego (67.20),
- działalność w zakresie architektury inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne (74.2),
- oraz badania i analizy techniczne, pośrednictwo i powiernictwo inwestycyjne (74.3),
- reklama (74.4).
Kapitał zakładowy wynosi 5.800,00 zł i dzieli się na 116 udziałów po 50 zł.
Kapitał pokryty jest wkładami pieniężnymi.
Zarząd Spółki jest 5 osobowy: Piotr Multan - Prezes Zarządu,
Antoni Barczak - Wiceprezes,
Eugeniusz Sawicki - Wiceprezes,
Władysław Pepłowski - Wiceprezes,
Ryszarda Gremba-Krupa - Wiceprezes.
Aktem notarialnym sporządzonym dnia 5 października 1999 r. przez
Kancelarię Notarialną K. Binkowskiej w Gdańsku, Rep. A nr 4666/1999.
Czas trwania Spółki nieograniczony.
Poz. 45677. P.J.B. INTERNATIONAL Spółka z o.o. w Gdańsku.
RHB 14013. Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 25 października 1999 r.
[BM-43211/99]
Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy, postanowieniem z dnia 25.10.1999 r. wpisał do rejestru RHB 14013:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „P.J.B. International” Sp. z o.o.
Siedzibą Spółki jest Gdańsk.
Adres: ul. Słupska 28.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
- rolnictwo, łowiectwo i pokrewne działalności usługowe (01),
- działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej
i gazu ziemnego z pominięciem poszukiwań (11.2),
– 30 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45677-45679
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
- produkcja artykułów spożywczych i napojów (15),
- produkcja wyrobów z papieru i tektury (21.2),
- poligrafia i działalność związana z poligrafią (22.2),
- reprodukcja zapisanych nośników informacji (22.3),
- produkcja z gumy i tworzyw sztucznych (25),
- produkcja z pozostałych surowców niemetalicznych (26),
- produkcja mebli, działalność produkcyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (36),
- budownictwo (45),
- handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (51),
- pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (52.4),
- sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w sklepach
(52.5),
- handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową (52.6),
- hotele i restauracje (55),
- transport lądowy; transport rurociągami (60),
- transport powietrzny (62),
- działalność wspierająca i pomocnicza dla transportu; działalność
agencji turystycznych (63),
- działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszem
emerytalno-rentowym (67.20),
- obsługa nieruchomości (70),
- pozostała działalność rozrywkowa (92.3),
- działalność agencji informacyjnych (92.4),
- pozostała działalność usługowa (93),
- obsługa procesów inwestycyjnych,
- eksport i import w zakresie działalności Spółki.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 4.000,00 zł. Wspólnik może mieć
więcej niż jeden udział. Kapitał dzieli się na 80 udziałów po 50 zł.
Rubryka 4: Zarząd Spółki jest 2-osobowy.
Osoby upoważnione do reprezentacji:
Borge Waldemar Lundquist - Prezes Zarządu,
Jan-Erik Kenneth Liden - Wiceprezes Zarządu.
Każdy członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje
w imieniu Spółki.
Rubryka 6: Spółka z o.o.
Akt notarialny sporządzony dnia 15.10.1999 r. przez Kancelarię
Notarialną K. Binkowskiej w Gdańsku, Rep. A nr 4913/1999.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45678. SENTRY Spółka z o.o. w Warszawie. RHB 55482.
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 14 grudnia 1998 r.
[BM-44100/99]
Postanowieniem z dnia 14.12.1998 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „Sentry” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Skrót: „Sentry” Sp. z o.o.
Siedziba Spółki: Warszawa.
Adres Spółki: Regus Business Centre Sheraton Plaza, ul. Prusa 2,
00-493 Warszawa.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) sprzedaż hurtowa i detaliczna podgrzewaczy wody i produktów
związanych z tymi urządzeniami,
21 GRUDNIA 1999 r.
2) usługi doradcze (z wyłączeniem doradztwa prawnego) w zakresie
wymienionej działalności,
3) marketing i reklama,
4) import i eksport podgrzewaczy wody, a także produktów związanych z tymi urządzeniami,
5) usługi naprawcze podgrzewaczy wody i produktów związanych
z tymi urządzeniami,
6) inne usługi pośrednio bądź bezpośrednio związane z usługami
wymienionymi powyżej.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 4.000 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Rubryka 4: Reprezentacja:
Dwóch członków Zarządu łącznie.
Paul Yunnie,
Mark Edwards.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Przybyły w dniu 24.11.1998 r., Rep. A 8653/98.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Pismo przeznaczone do ogłoszeń: Monitor Sądowy i Gospodarczy.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45679. KONFEST Spółka z o.o. w Krakowie. RHB 8406.
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 18 lutego 1999 r.
[BM-43754/99]
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia 18.02.1999 r. do RHB 8406
Spółki z o.o. KONFEST w Krakowie, ul. Skałeczna 2, dokonał wpisu:
KONFEST Spółka z o.o.
Siedzibą Spółki jest Kraków.
Adres: ul. Skałeczna 2.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie we własnym imieniu
i na własny rachunek jak również w pośrednictwie następujących rodzajów działalności handlowej i usługowej:
1) organizacja i obsługa: targów, widowisk dla dzieci, masowych imprez plenerowych, estradowych i okolicznościowych oraz koncertów,
2) promocja i reklama podmiotów gospodarczych w tym także prowadzenie studia modeli, modelek i hostess,
3) działalność marketingowa,
4) transport pasażerski i towarowy oraz działalność wspomagająca
w zakresie przeładunku składowania i przechowywania towarów
oraz prowadzenia parkingów,
5) eksport, import towarów i usług,
6) prowadzeni restauracji, barów i wszelkich innych punktów gastronomicznych,
7) handel hurtowy, detaliczny i komisowy za wyjątkiem naprawy,
sprzedaży i handlu pojazdami mechanicznymi,
8) działalność rekreacyjna, kulturalna i sportowa,
9) prowadzenie działalności w zakresie organizacji i zespołów międzynarodowych.
Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł.
Wspólnik może mięć więcej niż jeden udział.
Wniesiono wkłady niepieniężne wartości 100.000,00 zł.
Zarząd Spółki jest jedno- lub wieloosobowy.
– 31 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45679-45681
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
b) nawozami sztucznymi, środkami ochrony roślin oraz materiałami dla produkcji rolnej,
c) artykułami oraz półproduktami żywnościowymi, wyrobami
tytoniowymi,
d) surowcami i półproduktami dla przemysłu chemicznego,
włókienniczego oraz ciężkiego,
e) drewna i materiałami budowlanymi,
f) paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi oraz produktami
pochodnymi,
g) rudami metali oraz chemikaliami przemysłowymi,
h) artykułami metalowymi i technicznymi,
12) handel samochodami osobowymi, dostawczymi i ciężarowymi
oraz przyczepami i naczepami,
13) prowadzenie działalności w zakresie eksportu i importu produktów wymienionych w pkt. 5, pkt. 11 i 12 artykułów, o których
mowa w pkt. 3 oraz akcesoriów samochodowych,
14) świadczenie usług transportowych w zakresie transportu osobowego i towarowego na terenie Polski i poza jej granicami.
Sposób reprezentacji:
Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
Osoby upoważnione do reprezentacji:
Rafał Konik - członek Zarządu,
Ryszard Gaudyn - członek Zarządu,
Roman Konik - prokura oddzielna.
Spółka z o.o.
Akt notarialny sporządzony dnia 16 lutego 1999 r. przez Kancelarię Notarialną Tomasza Kota w Krakowie, Rep. A nr 2622/99.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
d) Spółki akcyjne
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Poz. 45680. ALDMOR Chłodnia Roztocze S.A. w Krakowie.
RHB 8665. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 30 czerwca 1999 r.
[BM-44022/99]
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia dnia 30.06.1999 r. do RHB 8665
Spółki Akcyjnej ALDMOR Chłodnia Roztocze w Krakowie, ul. Kalwaryjska 69,
dokonał wpisu:
ALDMOR Chłodnia Roztocze Spółka Akcyjna.
Siedzibą Spółki jest Kraków.
Adres: ul. Kalwaryjska 69.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) świadczenie usług związanych z zamrażaniem, chłodzeniem
i konfekcjonowaniem artykułów spożywczych i rolnych,
2) handel detaliczny i hurtowy w zakresie:
a) płodów rolnych, mięsa oraz żywych zwierząt,
b) nawozów sztucznych, środków ochrony roślin oraz materiałów dla produkcji rolnej,
c) artykułów oraz półproduktów żywnościowych, wyrobów
tytoniowych,
3) prowadzenie skupu i sprzedaży produktów rolnych, warzyw,
owoców, mięsa i jego przetworów, tłuszczy i innych artykułów
rolno-spożywczych,
4) prowadzenie działalności w zakresie przetwórstwa artykułów
rolnych i spożywczych,
5) świadczenie usług związanych z przechowywaniem i składowaniem produktów i artykułów rolnych i przemysłowych,
6) prowadzenie składu celnego i agencji celnej,
7) świadczenie usług agencyjnych oraz usług pośrednictwa handlowego na rynku krajowym i na rynkach międzynarodowych,
8) obsługa działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem, doradztwo finansowe, badanie rynku i opinii publicznej, rachunkowość, przygotowywanie analiz finansowych
oraz kompleksowych programów finansowania inwestycji,
9) działalność w zakresie obrotu nieruchomościami,
10) działalność pośrednicza związana z pośrednictwem finansowym,
w tym usługi faktoringowe, usługi w obrocie wierzytelnościami
i wekslami,
11) handel hurtowy i detaliczny następującymi produktami, prowadzony na rynku krajowym oraz na rynku międzynarodowym:
a) płodami rolnymi, mięsem oraz żywymi zwierzętami,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
W przypadku, gdy obowiązujące przepisy prawa wymagają dla prowadzenia określonej działalności uzyskania stosownego zezwolenia (koncesji), Spółka będzie prowadzić tę działalność po uzyskaniu stosownego
zezwolenia (koncesji).
Kapitał akcyjny wynosi 600.000,00 zł.
Kapitał akcyjny dzieli się na 600.000 akcji o wartości nominalnej 1zł
każda.
- 200.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
- 400.000 akcji na okaziciela serii B (uprzywilejowane określa
§ 8 Statutu w zał.).
Przed zarejestrowaniem opłacono cały kapitał akcyjny.
Zarząd Spółki jest 2-5-osobowy.
1. Przy zaciąganiu zobowiązań majątkowych Spółkę reprezentuje
dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu działający
z prokurentem, lub członek Zarządu działający łącznie z pełnomocnikiem.
2. W innych sprawach Spółkę może reprezentować każdy członek
Zarządu samodzielnie.
Osoby upoważnione do reprezentacji:
Dariusz Romańczuk,
Katarzyna Atalska.
Spółka Akcyjna.
Akt notarialny sporządzony dnia 11 czerwca 1999 r. przez Kancelarię
Notarialną Macieja Kułakowskiego w Krakowie, Rep. A nr 1114/99.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Pisma przeznaczone do ogłoszeń: Monitor Sądowy i Gospodarczy, Gazeta Giełdy „Parkiet”.
Poz. 45681. Towarzystwo Finansowe ALWIS S.A. w Nowym Sączu.
RHB 1183. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, Wydział V Gospodarczy,
wpis do rejestru: 27 października 1999 r.
[BM-44006/99]
Postanowieniem z dnia 27.10.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego pod nr RHB 1183:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: Towarzystwo Finansowe ALWIS Spółka Akcyjna.
Siedziba Spółki: Nowy Sącz.
Adres Spółki: Nowy Sącz, ul. Zakamienica 3.
– 32 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45681-45683
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Przedmiotem działalności Spółki jest:
- wykonywanie pośrednictwa w zakresie usług finansowych,
- leasing operacyjny i finansowy środków trwałych oraz wartości
materialnych i prawnych,
- usługi przedstawicielskie dla podmiotów gospodarczych,
- pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i ruchomościami środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
- obrót wierzytelnościami,
- faktoring,
- usługi w zakresie marketingu i reklamy,
- usługi związane z obsługą handlu krajowego i zagranicznego.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Rubryka 3: Kapitał akcyjny wynosi 150.000 zł i dzieli się na 1.500 akcji
imiennych uprzywilejowanych serii A.
Każda akcja ma nominalną wartość 100 zł.
Uprzywilejowanie:
- co do głosu na WZA (1 akcja - 5 głosów),
- podział majątku.
Cały kapitał akcyjny wpłacony przed zarejestrowaniem.
Rubryka 4: Aleksander Bembenik - Prezes Zarządu,
Jerzy Słaboń - Wiceprezes.
Reprezentacja: Dwóch członków Zarządu lub członek Zarządu łącznie
z prokurentem.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Nowym Sączu w dniu 29.09.1999 r., Rep. A nr 5617/99, przez notariusza
Stanisława Ciągło oraz 26.10.1999 r., Rep. A nr 6310/99, sporządzony
przez zastępcę notariusza Jana Celewicza w Kancelarii Notarialnej Stanisława Ciągło w Nowym Sączu - zmiany w § 1 i 6.
Spółka Akcyjna.
Poz. 45682. BSI POLSKA S.A. w Krakowie. RHB 8711. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy,
wpis do rejestru: 26 lipca 1999 r.
[BM-40558/99]
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia dnia 26.07.1999 r. do RHB 8711
Spółki Akcyjnej BSI POLSKA w Krakowie, ul. Wróblewskiego 5, dokonał wpisu:
BSI POLSKA Spółka Akcyjna.
Siedzibą Spółki jest Kraków.
Adres: ul. Wróblewskiego 5.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) doradztwo techniczne w zakresie prowadzenia procesów inwestycyjnych i realizacji obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i inżynieryjnego,
2) doradztwo w zakresie zarządzania i organizacji,
3) działalność projektowa i kosztorysowa w zakresie budownictwa
przemysłowego, usługowego i mieszkaniowego,
4) budownictwo przemysłowe, usługowe i ogólne,
5) budownictwo inżynieryjne,
6) usługi agencyjne i przedstawicielskie,
7) usługi komisowe,
8) handel artykułami przemysłowymi i budowlanymi,
9) import i eksport towarów i usług w zakresie określonym wyżej
przedmiotem działalności gospodarczej.
21 GRUDNIA 1999 r.
Zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić w drodze
uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością
3/4 głosów oddanych.
Kapitał akcyjny wynosi 200.000,00 zł.
Kapitał akcyjny dzieli się na 20.000 akcji imiennych serii A o wartości
nominalnej 10 zł.
Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu i udziałów w sumie likwidacyjnej Spółki.
Każdej akcji serii A przysługuje 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy.
W przypadku likwidacji Spółki na akcje serii A przypada 3/4 sumy likwidacyjnej, a nadto przysługuje im pierwszeństwo w pokryciu do ich
wartości nominalnej.
Pokryto 1/4 części kapitału akcyjnego.
Zarząd Spółki jest 1-3-osobowy.
Sposób reprezentacji: Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu
jednoosobowo.
Osoby upoważnione do reprezentacji:
Andrzej Walczyński - Prezes,
Józef Pawłowski - Wiceprezes.
Spółka Akcyjna.
Akt notarialny sporządzony dnia 12 lipca 1999 r. przez Kancelarię Notarialną notariusz Izabeli Słowik w Krakowie, Rep. A nr 3207/99.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45683. ES SYSTEM S.A. w Krakowie. RHB 8465. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy,
wpis do rejestru: 18 marca 1999 r.
[BM-43753/99]
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia dnia 18.03.1999 r. do RHB
8465 Spółki Akcyjnej ES SYSTEM w Krakowie, ul. Przemysłowa 2,
dokonał wpisu:
ES SYSTEM Spółka Akcyjna.
Siedzibą Spółki jest Kraków.
Adres: ul. Przemysłowa 2.
Przedmiotem działalności Spółki jest działalność gospodarcza prowadzona na rachunek własny lub osób trzecich, obejmująca produkcję oraz
krajowy i międzynarodowy obrót towarowy, świadczenie usług i operacje finansowe w kraju i za granicą w zakresie:
a) produkcji, montażu i sprzedaży sprzętu oświetleniowego, wytwarzanego przez Spółkę samodzielnie lub w kooperacji z innymi
podmiotami gospodarczymi,
b) produkcji narzędzi, maszyn i urządzeń elektrycznych, energetycznych i innych,
c) hurtowej i detalicznej działalności handlowej na terenie kraju i zagranicy (eksport i import) w zakresie wyrobów narzędzi, maszyn
i urządzeń elektrycznych, energetycznych i podobnych,
d) usług projektowych, budowlanych, instalacyjnych i innych podobnych usług,
e) produkcji materiałów i urządzeń przemysłowych,
f) eksportu, importu, handlu innymi artykułami,
g) usług finansowych i usług pośrednictwa finansowego,
h) usług reklamowych,
i) usług leasingowych oraz usług o podobnym charakterze, podlegających w szczególności na oddawaniu w odpłatne używanie ruchomości, nieruchomości i praw majątkowych,
– 33 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45683-45686
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
j) usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,
k) usług doradztwa gospodarczego,
l) usług szkoleniowych, organizacji konferencji i sympozjów.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Kapitał akcyjny wynosi 100.000,00 zł.
Kapitał akcyjny dzieli się na 100.000 zł (sto tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda o numerach od 00001
do 100000. Wszystkie akcje serii A są imienne i uprzywilejowane co do
głosu.
Kapitał akcyjny został w całości opłacony.
Zarząd Spółki jest 2-4-osobowy.
Sposób reprezentacji: Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch członków Zarządu
lub członek Zarządu z prokurentem.
Osoby upoważnione do reprezentacji:
Bogusław Pilszczek - Prezes,
Jacek Wysocki - członek Zarządu,
Leszek Cipiński - członek zarządu.
Spółka Akcyjna.
Akt notarialny sporządzony dnia 10 marca 1999 r. przez Kancelarię Notarialną Tomasza Kota w Krakowie, Rep. A nr 3899/99.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45684. INPRONAFT S.A. w Przemyślu. RHB 743. Sąd Rejonowy w Przemyślu, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 23 sierpnia 1999 r.
[BM-41754/99]
Sąd Rejonowy w Przemyślu, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
23 sierpnia 1999 r., sygn. akt Ns Rej. H 177/99, wpisał do rejestru handlowego Spółkę pod firmą INPRONAFT Spółka Akcyjna w Przemyślu,
ul. Okrzei 1.
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest:
a) prowadzenie biur projektowych w zakresie budownictwa ogólnego i specjalistycznego w tym między innymi obiektów przemysłowych,
b) świadczenie usług w zakresie doradztwa budowlanego, opracowywanie ekspertyz, analiz i opinii, prowadzenie placówek badawczych i doświadczalnych,
c) sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń budowlanych oraz artykułów wyposażenia technicznego wnętrz.
Kapitał Akcyjny Spółki wynosi 100.000 zł i dzieli się na 1.000 akcji
zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 100 zł każda.
Wpłaty na akcje zostały dokonane.
Zarząd Spółki składa się z co najmniej jednej a co najwyżej trzech osób.
Maria Gorzyszewska - Prezes Zarządu,
Milan Michalides - Wiceprezes Zarządu,
Ladislav Mayer - członek Zarządu.
Do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w przypadku
Zarządu wieloosobowego wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu i prokurenta, z tym jednak, że
do zaciągania zobowiązań do kwoty stanowiącej równowartość
50.000,00 Euro upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, w przypadku Zarządu jednoosobowego do kwoty odpowiadającej równowartości 50.000,00 Euro - Prezes Zarządu - reprezentuje Spółkę samodzielnie,
powyżej tej kwoty wymagana jest akceptacja Rady Nadzorczej.
Spółka Akcyjna.
Statut Spółki zaprotokołowany przez notariusz Lidię Górską-Galewicz
z Kancelarii Notarialnej w Sanoku - akt notarialny Rep. A nr 2241/1999.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 45685. MODULEX S.A. w Warszawie. RHB 57602. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis
do rejestru: 29 lipca 1999 r.
[BM-44102/99]
Postanowieniem z dnia 29.07.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „MODULEX” Spółka Akcyjna.
Skrót: „MODULEX” S.A.
Siedziba Spółki: Warszawa.
Adres Spółki: ul. Górczewska 69/73, Warszawa.
Przedmiotem działalności Spółki jest działalność handlowa, usługowa
i produkcyjna w zakresie:
- artykułów i maszyn biurowych,
- produktów szkolnych,
- produktów elektroniki biurowej i powszechnego użytku.
Rubryka 3: Kapitał akcyjny wynosi 100.000 zł i dzieli się na 2.000 akcji
zwykłych imiennych.
Każda akcja ma nominalną wartość 50 zł.
Wniesiono do Spółki aport o wartości 100.000 zł w postaci przekształconej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „MODULEX” Sp. z o.o.,
RHB 14398.
Rubryka 4: Reprezentacja:
- Prezes Zarządu samodzielnie lub
- pozostali członkowie Zarządu łącznie z prokurentem.
Tomasz Świgost - Prezes.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Elżbiety Koziorowskiej w dniu 22.07.1999 r., Rep. A 3873/99.
Spółka Akcyjna.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Rubryka 7: Status: Przekształcenie. Data: 1999.07.29.
Spółka powstała z przekształcenia Sp. z o.o. „Modulex” z siedzibą
w Warszawie wpisanej do RHB 14398.
Poz. 45686. SAMPO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie.
RHB 57925. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 14 września 1999 r.
[BM-39272/99]
Postanowieniem z dnia 14.09.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: Sampo Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna.
Skrót: Sampo Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Siedziba Spółki: Warszawa.
Adres Spółki: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności ubezpieczeniowej bezpośredniej i pośredniej (reasekuracyjnej) w zakresie określonym w załączniku do ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności
ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r., Nr 11, poz. 62 z późn. zm.), w dziale
II „Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe”,
w następujących grupach ubezpieczeń:
1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
1) świadczenia jednorazowe,
– 34 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45686-45687
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
2) świadczenia powtarzające się,
3) świadczenia kombinowane,
4) przewóz osób.
2. Ubezpieczenie choroby:
1) świadczenia jednorazowe,
2) świadczenia powtarzające się,
3) świadczenia kombinowane.
3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów
szynowych, obejmujące szkody w:
1) pojazdach samochodowych,
2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
4. Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych, obejmujące szkody
w pojazdach szynowych.
6. Ubezpieczenie żeglugi morskiej i śródlądowej obejmujące szkody w:
1) statkach żeglugi morskiej,
2) statkach żeglugi śródlądowej.
7. Ubezpieczenie przedmiotów w transporcie, obejmujące szkody na
transportowych przedmiotach, niezależnie od każdorazowo stosowanych środków transportu.
8. Ubezpieczenie szkód spowodowanych żywiołami, obejmujące szkody rzeczowe nieujęte w grupach 3-7, spowodowane przez:
1) ogień,
2) eksplozję,
3) burzę,
4) inne żywioły,
5) energię jądrową,
6) obsunięcia ziemi lub tąpnięcia.
9. Ubezpieczenie pozostałych szkód rzeczowych (jeżeli nie zostały ujęte
w grupie 3, 4, 5, 6 lub 7), wywołanych przez grad lub mróz oraz inne przyczyny (jak np. kradzież), jeżeli przyczyny te nie są ujęte w grupie 8.
10. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem
własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
13. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej) nieujętej w grupach 10-12.
14. Ubezpieczenie kredytu, w tym:
1) ogólnej niewypłacalności,
2) kredytu eksportowego,
3) spłaty rat,
4) kredytu hipotecznego,
5) kredytu rolniczego.
15. Gwarancja ubezpieczeniowa:
1) bezpośrednia,
2) pośrednia.
16. Ubezpieczenie różnych ryzyk finansowych, w tym:
1) ryzyka zatrudnienia,
2) niewystarczającego dochodu,
3) złych warunków atmosferycznych,
4) utraty zysków,
5) stałych wydatków ogólnych,
6) nieprzewidzianych wydatków handlowych,
7) utraty wartości rynkowej,
8) utraty stałego źródła dochodu,
9) pośrednich strat handlowych poza wyżej wymienionymi,
10) innych strat finansowych.
17. Ubezpieczenie ochrony prawnej.
18. Ubezpieczenie świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły
w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu
zamieszkania.
2. Spółka może prowadzić inną działalność związaną z działalnością
ubezpieczeniową.
21 GRUDNIA 1999 r.
3. Spółka może prowadzić działalność akwizycyjną na rzecz otwartych
funduszy emerytalnych.
Rubryka 3: Kapitał akcyjny wynosi 12.000.000 zł i dzieli się na 12.000 akcji.
Każda akcja ma nominalną wartość 1.000 zł.
Rubryka 4: Reprezentacja: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu łącznie, jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Ewa Skalska - Prezes Zarządu,
Timo Olavi Ahvonen,
Heikki Kuitunen.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Sławomira Strojnego w Warszawie w dniu 16.08.1999 r., Rep. A 8530/99.
Spółka Akcyjna.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45687. SMG/KRC Poland - Media S.A. w Warszawie. RHB
58109. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy
Rejestrowy, wpis do rejestru: 1 października 1999 r.
[BM-44050/99]
Postanowieniem z dnia 1.10.1999 r. nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Rubryka 1: Wpis 1.
Rubryka 2: „SMG/KRC Poland - Media” Spółka Akcyjna.
Skrót: „SMG/KRC Poland - Media” S.A.
Siedziba Spółki: Warszawa.
Adres Spółki: ul. Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa.
Przedmiotem działalności Spółki jest:
a) badanie rynku i opinii publicznej,
b) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, z wyłączeniem doradztwa prawnego i podatkowego,
c) reklama,
d) działalność związana z zarządzaniem holdingami,
e) działalność wydawnicza,
f) przetwarzanie danych,
g) działalność w zakresie projektowania urbanistycznego, technologicznego i budowlanego,
h) doradztwo w zakresie stosunków międzyludzkich „public relations” oraz sporządzanie ocen kwalifikacji kadr oraz analiz struktur organizacyjnych,
i) handel krajowy i zagraniczny w hurcie i detalu,
j) świadczenie usług agencyjnych i przedstawicielskich.
Rubryka 3: Kapitał akcyjny wynosi 100.000 zł i dzieli się na 100.000
akcji.
Każda akcja ma nominalną wartość 1 zł.
Rubryka 4: Reprezentacja:
Dwóch członków Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Krzysztof Borys Kruszewski,
Adam Maciej Ratański.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej Danuty
Kosim-Kruszewskiej w dniu 17.09.1999 r., Rep. A 10541/99.
Spółka Akcyjna.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Rubryka 7: Status: Przekształcenie. Data: 1999.10.01.
Spółka powstała z przekształcenia SMG/KRC Poland-Media Sp. z o.o.
w Warszawie.
– 35 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45688-45689
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Poz. 45688. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe W.O.G. SYSTEMY S.A. w Wiśle. RHB 3653. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VI Gospodarczy, wpis do rejestru: 16 listopada 1999 r.
[BM-44086/99]
Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 16 listopada 1999 r. wpisano
do rejestru RHB 3653:
Rubryka 1: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „W.O.G. SYSTEMY” Spółka Akcyjna.
Siedziba Spółki: Wisła.
Adres Spółki: ul. Jawornik 14A.
Poz. 45689. EXBUD CRACOVIA S.A. w Krakowie. RHB 8671. Sąd
Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 1 lipca 1999 r.
[BM-40557/99]
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia dnia 1.07.1999 r. do RHB 8671
Spółki Akcyjnej EXBUD CRACOVIA w Krakowie, ul. Legnicka 5, dokonał wpisu:
EXBUD CRACOVIA Spółka Akcyjna.
Siedzibą Spółki jest Kraków.
Adres: ul. Legnicka 5.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) EKD 33.20 - produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi,
2) EKD 31.62 - produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
3) EKD 45.31 - wykonywanie instalacji elektrycznej,
4) EKD 45.34 - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
5) EKD 51.65 - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
dla przemysłu, handlu i transportu wodnego,
6) EKD 51.70 - pozostała sprzedaż hurtowa,
7) EKD 52.48 - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
8) EKD 60.25 - towarowy transport drogowy,
9) EKD 63.40 - działalność innych agencji transportowych,
10) EKD 51.18 - działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie
indziej niesklasyfikowana,
11) EKD 52.74 - naprawy, gdzie indziej niesklasyfikowane,
12) EKD 74.20 - działalność w zakresie architektury, inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne,
13) eksport i import.
Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie na własny rachunek
i w pośrednictwie działalności budowlanej, wytwórczej, handlowej
i usługowej, a w szczególności:
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 100.000 zł i dzieli się na 100 akcji. Kapitał akcyjny wynosi 100.000 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się
na 100 (sto) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 1.000 zł
(jeden tysiąc złotych) każda. Wszystkie akcje zostały pokryte wkładem
pieniężnym w całości przed zarejestrowaniem.
Rubryka 4: Zarząd: Władysław Pilch - Prezes Zarządu,
Piotr Pilch - Wiceprezes,
Per Olav Kowalski - Wiceprezes.
Do składania oświadczeń woli składanych w imieniu Spółki konieczne
jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu i prokurenta łącznie.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej E. Nogackiej w Ustroniu w dniu 19.08.1999 r., Rep. A nr 3147/99, oraz akt
notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej jw. z dnia 22.10.1999 r.
Rep. A nr 4256/1999.
Spółka Akcyjna.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1000/99, strona 17, 1999.11.16.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 36 –
1) budowa obiektów inżynierii wodnej (klasa 45.24 Europejskiej
Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „EKD”),
2) budownictwo ogólne i inżynieria lądowa (klasa 45.21 EKD),
3) nabywanie terenów i ich uzbrajanie w celu budowy domów
przez Spółkę, sprzedaż domów i mieszkań wybudowanych przez
Spółkę (klasy 70.11, 70.12 EKD),
4) wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z budową
autostrad, dróg, lotnisk i obiektów sportowych (klasa 45.23 EKD),
5) działalność w zakresie architektury, inżynierii i pokrewne doradztwo techniczne (klasa 74.20 EKD),
6) działalność kopalni żwiru i piasku (klasa 14.21 EKD),
7) kopalnictwo gliny (klasa 14.22 EKD),
8) produkcja drewnianych elementów konstrukcyjnych (klasa 20.30 EKD),
9) produkcja wyrobów z cementu, betonu i gipsu (grupa 26.6 EKD),
10) produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych (grupa 28.1 EKD),
11) wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej (klasa 40.10 EKD),
12) pobór oczyszczanie i rozprowadzanie wody (klasa 41.00 EKD),
13) rozbiórka i burzenie budynków (klasa 45.11 EKD),
14) wykopy i wiercenia próbne (klasa 45.12 EKD),
15) wykonywanie pokryć i wiązań dachowych (klasa 45.22 EKD),
16) specjalistyczne prace budowlane (klasa 45.25 EKD),
17) wykonywanie instalacji elektrycznych (klasa 45.31 EKD),
18) budowlane prace izolacyjne (klasa 45.32 EKD),
19) wykonywanie instalacji hydraulicznych (klasa 45.33 EKD),
20) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (klasa 45.34 EKD),
21) budowlane prace wykończeniowe (grupa 45.4 EKD),
22) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z obsługa operatorską (grupa 45.5 EKD),
23) sprzedaż, obsługa i naprawy pojazdów mechanicznych, sprzedaż
części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych oraz sprzedaż
detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (dział 50 EKD),
24) sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych (klasy
51.53, 52.48 EKD),
25) sprzedaż detaliczna artykułów spożywczych (klasa 52.12),
26) hotele i restauracje (dział 55 EKD),
27) towarowy transport drogowy i spedycja (klasy 60.25, 63.40),
28) śródlądowy transport wodny (klasa 61.20 EKD),
29) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk
technicznych (podklasa 7310. 70 EKD),
30) doradztwo i konsulting w działalności związanej z prowadzeniem interesów i zarządzaniem (klasa 74.14 EKD),
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45689-45694
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
31) badania i analizy techniczne (klasa 74.30 EKD),
32) odprowadzanie ścieków i zagospodarowywanie śmieci (klasa
90.00 EKD),
33) działalność, na prowadzenie której wymagane jest zezwolenie
lub koncesja Spółka będzie prowadzić po uzyskaniu właściwego
zezwolenia lub koncesji.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Kapitał akcyjny wynosi 1.500.000,00 zł.
Kapitał akcyjny dzieli się na 30.000 akcji imiennych serii A o wartości
nominalnej 50 zł każda.
Wniesiono wkłady niepieniężne o wartości 1.500,00 zł.
Pokryto całość kapitał akcyjnego.
Zarząd Spółki jest 1-5-osobowy.
Sposób reprezentacji: Do składania oświadczeń woli w zakresie praw
i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki
upoważnieni są:
- samodzielnie Prezes Zarządu,
- dwie osoby działające łącznie spośród pozostałych członków Zarządu,
- jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Osoby upoważnione do reprezentacji:
Ludwik Kołodziejczyk - Prezes,
Maria Hulicka - członek Zarządu,
Jacek Kossowicz - członek Zarządu.
Spółka Akcyjna.
Akt notarialny sporządzony dnia 29 kwietnia 1999 r. przez Kancelarię
Notarialną notariusz Elżbiety Stelmach w Krakowie, Rep. A nr 4647/99.
Akt notarialny sporządzony dnia 29 kwietnia 1999 r. przez Kancelarię
Notarialną notariusz Elżbiety Stelmach w Krakowie, Rep. A nr 4642/99.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Poz. 45691. Przedsiębiorstwo Technicznej i Fizycznej Ochrony Mienia AJG Zakład Pracy Chronionej Spółka z o.o. w Bydgoszczy. RHB
3287. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, wpis
do rejestru: 29 lipca 1994 r.
[BM-43115/99]
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
15.03.1999 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy
Przedsiębiorstwa Technicznej i Fizycznej Ochrony Mienia AJG Zakład
Pracy Chronionej Spółki z o.o. w Bydgoszczy, zarejestrowanej w dniu
29.07.1994 r. pod nr RHB 3287, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 9.
Rubryka 8: Ns Rej. H 356/99, 1999.03.15.
Rubryka 9: Postanowienie Sądu z dnia 1 lutego 1999 r. jest nieprawomocne - apelacja z dnia 10 marca 1999 r.
Poz. 45692. AKAD Spółka z o.o. w Rzeszowie. RHB 1643. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 28 listopada 1996 r.
[BM-43369/99]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
27.08.1999 r. wpisał do RHB 1643:
Status: Wykreślenie. Data: 1999.08.27.
Ns Rej. H 408/99, 1999.08.27.
Poz. 45693. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo ALLBUD Spółka z o.o.
w Bydgoszczy. RHB 2223. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII
Gospodarczy, wpis do rejestru: 20 listopada 1991 r.
[BM-43106/99]
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
24.03.1999 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy
Wielobranżowego Przedsiębiorstwa ALLBUD Spółki z o.o. w Bydgoszczy, zarejestrowanej w dniu 20.11.1991 r., pod nr RHB 2223, następującej treści:
2. Zmiany
Rubryka 1: Wpis 7.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy w dniu 16.03.1999 r., Rep. A nr 1715/1999, zmiana § 20 umowy Spółki przed notariusz D. Wandiuk.
Rubryka 8: Ns Rej. H 376/99, 1999.03.24.
c) Spółki z o.o.
Poz. 45690. KOZYNO Spółka z o.o. w Jaśle. RHB 764. Sąd Rejonowy w Krośnie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 8 grudnia 1997 r.
[BM-39475/99]
Poz. 45694. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego AMUR Spółka
z o.o. w Olsztynie. RHB 1288. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V
Gospodarczy, wpis do rejestru: 8 marca 1993 r.
[BM-42552/99]
Postanowieniem z dnia 19 grudnia 1997 r. Sąd wpisał do rejestru RHB 764
następujące zmiany:
Postanowieniem Sądu z dnia 13 września 1999 r. dokonano zmian w rejestrze handlowym RHB 1288 następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 2.
Rubryka 5: Halina Furmankiewicz - prokurent.
Rubryka 8: Ns Rej. H 363/97, 1997.12.19.
Rubryka 1: Wpis 10.
Rubryka 4: Wykreślić: Grzegorz Kosmowski.
Wpisać: Kamila Kosmowska.
21 GRUDNIA 1999 r.
– 37 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45695-45702
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Poz. 45695. ANDRZEJCZUK Spółka z o.o. w Zieleniewie.
RHB 2009. Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział VII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 11 sierpnia 1997 r.
[BM-43114/99]
Poz. 45699. BALTIC SECURITY SERVICE Spółka z o.o. w Kołobrzegu. RHB 1963. Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział VII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 12 września 1993 r.
[BM-42972/99]
Postanowieniem z dnia 9.11.1999 r. wpisano do rejestru handlowego następujące zmiany:
Postanowieniem z dnia 8.11.1999 r. wpisano do rejestru handlowego następujące zmiany:
Rubryka 1: Wpis 2.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 188.580 zł i podzielony jest na
1.347 udziałów po 140 zł, w tym 1.317 udziałów pokrytych aportem.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Rubryka 1: Wpis 6.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 1.305.700 zł i podzielony jest na
13.057 udziałów po 100 zł, w tym 9.017 udziałów pokrytych aportem
w postaci nieruchomości.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Poz. 45696. ARA -ARIANA Spółka z o.o. w Rzeszowie. RHB 589.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru:
20 września 1990 r.
[BM-43367/99]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
7.09.1999 r. wpisał do RHB 589:
Kapitał zakładowy wynosi 660.000 zł i dzieli się na 6.600 udziałów po
100 zł każdy.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Wniesiono do Spółki aport o wartości 255.000 zł opisany w akcie notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Rzeszowie przed notariuszem R. Mitelsztatem w dniu 5 sierpnia 1999 r., Rep. A nr 1992/99.
Ns Rej. H 553/99, 1999.09.07.
Poz. 45697. Auto -Centrum Spółka z o.o. w Rzeszowie. RHB 1736.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru:
22 sierpnia 1997 r.
[BM-43331/99]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
26.08.1999 r. wpisał do RHB 1736:
Poz. 45700. Bartex Wino System Spółka z o.o. w Rzeszowie.
RHB 1954. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, wpis
do rejestru: 11 stycznia 1999 r.
[BM-43335/99]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
26.08.1999 r. wpisał do RHB 1954:
Wpisano: Janusz Żdżarski - członek Zarządu.
Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób.
Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej notariusz T. Panek-Wiśniowskiej w Rzeszowie w dniu 25.08.1999 r., Rep. A nr 6804/99,
zmieniono § 18 umowy Spółki.
Ns Rej. H 572/99, 1999.08.26.
Poz. 45701. Bartex Wino System Spółka z o.o. w Rzeszowie.
RHB 1954. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, wpis
do rejestru: 11 stycznia 1999 r.
[BM-43339/99]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
7.09.1999 r. wpisał do RHB 1954:
Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej notariusz T. Panek-Wiśniowskiej w Rzeszowie w dniu 9.08.1999 r., Rep. A nr 6239/99,
zmiana § 10 umowy Spółki.
Ns Rej. H 623/99, 1999.09.07.
Wykreślono: Teresa Bieniek - członek Zarządu.
Ns Rej. H 507/99, 1999.08.26.
Poz. 45698. AUTOBAR PACKAGING POLAND Spółka z o.o.
w Skierniewicach. RHB 1162. Sąd Rejonowy w Skierniewicach, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 22 marca 1995 r.
[BM-42968/99]
Poz. 45702. Bartex Wino System Spółka z o.o. w Rzeszowie.
RHB 1954. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, wpis
do rejestru: 11 stycznia 1999 r.
[BM-43342/99]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
17.09.1999 r. wpisał do RHB 1954:
Postanowieniem z dnia 20 września 1999 r. wpisano do RHB 1162:
Rubryka 1: Wpis 7.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 20.500.000 zł i dzieli się na
41.000 równych i niepodzielnych udziałów po 500 zł każdy.
Wykreślono dotychczasową wysokość kapitału zakładowego i liczbę
udziałów.
Rubryka 8: Ns Rej. H 462/99, str. 218, RHB 1162, 20 września 1999 r.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Kapitał zakładowy wynosi 463.800 zł i dzieli się na 4.638 równych
i niepodzielnych udziałów po 100 zł każdy.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Wniesiono do Spółki aport o wartości 443.800 zł szczegółowo opisany
w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 10 września 1999 r.
Ns Rej. H 652/99, 1999.09.17.
– 38 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45703-45708
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Poz. 45703. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe BEAVER Spółka
z o.o. w Gdańsku. RHB 7767. Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział XII
Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 4 czerwca 1992 r.
[BM-42825/99]
Poz. 45706. CLEMATIS Spółka z o.o. w Bydgoszczy. RHB 3646.
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, wpis do rejestru: 20 października 1995 r.
[BM-43121/99]
Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy, postanowieniem z dnia 4 października 1999 r. zarządził wpisać do rejestru
RHB 7767:
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
25.03.1999 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy
CLEMATIS Spółki z o.o. w Bydgoszczy, zarejestrowanej w dniu
20.10.1995 r., pod nr RHB 3646, następującej treści:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Rubryka 1: Wpis 9.
Rubryka 2: Wykreśla się: Siedzibą Spółki jest Gdynia.
Wpisuje się: Siedzibą Spółki jest Gdańsk.
Wykreśla się adres: ul. Wolności 20.
Wpisuje się adres: ul. Abrahama 2.
Rubryka 4: Wykreśla się: Zarząd Spółki jest 2-osobowy.
Wpisuje się: Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Osoby upoważnione do reprezentacji:
Wykreśla się: Sławomira Jadwiga Zgłobisz - Wiceprezes Zarządu.
Wykreśla się: Każdy członek Zarządu samodzielnie składa oświadczenia
i podpisuje w imieniu Spółki.
Wpisuje się: Samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu
Spółki.
Rubryka 6: Aktem notarialnym sporządzonym dnia 30 września 1999 r.
przez Kancelarię Notarialną H. Warońskiej w Gdyni zmieniono
§ 3 umowy Spółki, Rep. A nr 5150/1999.
Poz. 45704. Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa i Usług Tech nicznych BUDEXPOL Spółka z o.o. we Wrocławiu. RHB 2296. Sąd
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 14 czerwca 1991 r.
[BM-42913/99]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, w dniu 7.07.1999 r. zarządził wpis do rejestru handlowego,
w dziale B, pod nr RHB 2296, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 22.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 7.703.344 zł.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej
we Wrocławiu w dniu 10.05.1999 r., Rep. A nr 2275/99.
Aktem notarialnym zmieniono § 5 umowy.
Rubryka 8: Ns Rej. H 2296, Rp. 2300/99, 1999.07.07.
Poz. 45705. Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOTEX Spółka z o.o.
we Wrocławiu. RHB 830. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej,
Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 14 lutego 1989 r.
[BM-42951/99]
Postanowieniem z dnia 13.10.1999 r. wpisano do rejestru handlowego
następujące zmiany:
Rubryka 1: Wpis 6.
Rubryka 2: „Przedsiębiorstwo Budowlane Budotex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Rubryka 4: Krzysztof Gołuchowski - Prezes Zarządu,
Wojciech Libera - Prezes Zarządu.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej
we Wrocławiu w dniu 23.09.1999 r., Rep. A nr 4903/99.
Aktem notarialnym zmieniono § 2, § 16 i § 26 umowy.
21 GRUDNIA 1999 r.
Rubryka 1: Wpis 3.
Rubryka 3: Przedmiotem działania Spółki jest:
Dopisać:
„15) usługi pośrednictwa w zakresie przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
16) usługi transportu lądowego,
17) eksport, import win i wódek.”
Rubryka 4: Wykreślić wpis dotychczasowy dotyczący Mirosława Szczupackiego.
Wpisać: Adam Michał Byczkowski.
Rubryka 5: Wykreślić wpis dotychczasowy dotyczący Grzegorza Kuźmińskiego.
Wpisać:
Felicja Plewa.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy w dniu 30.10.1998 r., - 1) Rep. A nr 3719/1998; oraz
25.11.1998 r. - 2) Rep. A nr 10355/1998, 3) Rep. A nr 94/1999, dnia
8.01.1999 r.
Zmiana § 6, 13, 25, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38:
1) przed notariusz A. Płotkowską z Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy,
2) przed notariuszem J. Kaczorowskim z Kancelarii Notarialnej
w Poznaniu,
3) przed notariusz A. Płotkowską z Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy.
Rubryka 8: Ns Rej. H 280/99, 1999.03.25.
Poz. 45707. DANLECH Spółka z o.o. w Klementowicach.
RHB 3249. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 30 maja 1994 r.
[BM-42646/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 5 października 1999 r. dokonano wpisu
w rejestrze handlowym prowadzonym dla DANLECH Spółki z o.o.
w Klementowicach nr 153, 24-131 Klementowice, pod nr RHB 3249,
w dziale B, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 5.
Rubryka 4: Wykreśla się wpis: Danuta Drozd - Prezes.
Wpisuje się: Krzysztof Paliwoda - Prezes Zarządu.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1808/99.
Poz . 45708. DOMINO Spółka z o.o. w Kielcach. RHB 2995.
Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru:
24 marca 1999 r.
[BM-42989/99]
Sąd Rejonowy w Kielcach, Wydział V Gospodarczy, Sekcja Rejestrowa, postanowieniem z dnia 31 sierpnia 1999 r. wpisał w rejestrze RHB 2995:
Rubryka l: Dotychczasowy zakres działania Spółki rozszerzono o:
1) sprzedaż hurtową maszyn i urządzeń (51...),
– 39 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45708-45714
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
2) sprzedaż detaliczną prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach
i poza siecią sklepów (52...),
3) pasażerski transport drogowy (63.12),
4) działalność związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi
(74.83),
5) pozostałą działalność komercyjną, gdzie indziej nie sklasyfikowaną (74.84),
6) działalność organizacji profesjonalnych (91.12),
7) rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo (92.12),
8) pozostałe szkoły i placówki dla dorosłych i inne formy kształcenia
osobno nie wymienione (80.42.90).
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Rubryka 3: Dopisano Dorotę Pierścionek i Annę Kołodziejczyk jako
członków Zarządu.
Rubryka 5: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej
w Gdyni w dniu 5 sierpnia 1999 r., Rep. A nr 2187/99, zmiana umowy
Spółki odnośnie do § 7 i § 17.
Rubryka 7: H 659/99, strona 15,1999.08.31.
Poz. 45709. DYCKERHOFF TRANSPORTBETON WROCŁAW
Spółka z o.o. we Wrocławiu. RHB 6473. Sąd Rejonowy dla Wrocławia
Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru:
2 lipca 1996 r.
[BM-42801/99]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, w dniu 24.09.1999 r. zarządził wpis do rejestru handlowego,
w dziale B, pod nr RHB 6473, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 12.
Rubryka 4: Bernard Rudkowski - członek Zarządu,
Witold Kozłowski - członek Zarządu.
Rubryka 5: Jacek Buszta - prokura samoistna.
Rubryka 8: Ns Rej. H 6473, Rp. 5246/99, 1999.09.24.
Poz. 45710. D & M Spółka z o.o. w Błędnie. RHB 1572. Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział VII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 31 marca 1993 r.
[BM-42980/99]
Postanowieniem z dnia 3.11.1999 r. wpisano do rejestru handlowego następujące zmiany:
Rubryka 1: Wpis 19.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 1.905.000 zł i podzielony jest na
1.905 udziałów po 1.000 zł, w tym 158 udziałów pokrytych aportem.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Poz. 45711. Krajowe Zakłady Wielobranżowe EKOR Spółka z o.o.
w Bydgoszczy. RHB 370. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII
Gospodarczy, wpis do rejestru: 15 listopada 1988 r.
[BM-43096/99]
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
15.03.1999 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy
Krajowych Zakładów Wielobranżowych EKOR Spółki z o.o. w Bydgoszczy, zarejestrowanej w dniu 15.11.1988 r., pod nr RHB 370, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 8.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Rubryka 5: Wpisać:
Jarosław Marcin Wojtczak.
Rubryka 8: Ns Rej. H 310/99, 1999.03.15.
Poz. 45712. EL-MŁYN Spółka z o.o. w Samborowie. RHB 1370. Sąd
Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 28
czerwca 1993 r.
[BM-42545/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 20 października 1999 r. dokonano zmian
w rejestrze handlowym RHB 1370 następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 10.
Rubryka 7: Wykreślić Spółkę EL-MŁYN Spółka z o.o. w Samborowie
z rejestru handlowego.
Poz. 45713. ELEKTRON Spółka z o.o. w Łęcznej. RHB 3193.
Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis
do rejestru: 2 marca 1994 r.
[BM-42638/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 27 września 1999 r. dokonano wpisu w rejestrze handlowym prowadzonym dla ELEKTRON Spółki z o.o.
w Łęcznej, pod nr RHB 3193, w dziale B, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 3.
Rubryka 2: Wykreśla się dotychczasowy wpis.
Wpisuje się: ELECTRO-CAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba Spółki: Łęczna.
Adres Spółki: ul. Litewska 14, 21-010 Łęczna.
Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej, określonej w Europejskiej Klasyfikacji Działalności jako:
1) działalność produkcyjna,
2) budownictwo,
3) handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych,
motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego,
4) transport, gospodarka magazynowa i łączność,
5) pośrednictwo finansowe,
6) obsługa nieruchomości, wynajem i działalność związana z prowadzeniem interesów.
Rubryka 4: Wykreśla się dotychczasowy skład Zarządu.
Wpisuje się: Tadeusz Andrzej Guziak - Prezes Zarządu.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przed asesorem notarialnym Andrzejem Tatarą, zastępcą notariusz
Brygidy Nizio, w dniu 14.07.1999 r., Rep. A nr 4445/99 - dokonano
zmiany umowy Spółki.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1638/99.
Poz. 45714. Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych ENERGOZAP
Spółka z o.o. w Puławach. RHB 3244. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI
Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 1 czerwca 1994 r.
[ B M 42642/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 7 października 1999 r. dokonano wpisu
w rejestrze handlowym prowadzonym dla Przedsiębiorstwa Remontów
Energetycznych ENERGOZAP Spółki z o.o., 24-100 Puławy, al. Ty-
– 40 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45714-45721
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
siąclecia Państwa Polskiego 13, pod nr RHB 3244, w dziale B, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 4.
Rubryka 3: Wykreśla się dotychczasową wysokość kapitał zakładowego.
Wpisuje się: Kapitał zakładowy wynosi 740.150 zł.
Wniesiono do Spółki aport o wartości 645.900 zł.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w siedzibie Spółki w Puławach
przed notariusz Justyną Karasińską w dniu 23.06.1999 r., Rep. A
nr 3759/99 - dokonano zmiany umowy Spółki.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1500/99.
Rubryka 6: Zmiana § 7 umowy Spółki aktem notarialnym z dnia
26.10.1998 r., Rep. A nr 8051/1998, sporządzonym przez notariusz Zofię Rewers z Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1275/98, 1998.10.28.
Poz. 45718. Zakład Produkcji Rolnej GAŁ-ROL Spółka z o.o. w Gałążczycach. RHB 1688. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 21 stycznia 1993 r.
[BM-43253/99]
Postanowieniem z dnia 8.10.1999 r. wpisano do rejestru handlowego następujące zmiany:
Poz. 45715. Hurtownia Farmaceutyczna EUROMED Spółka z o.o.
w Rzeszowie. RHB 1386. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 16 lutego 1995 r.
[BM-43345/99]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
3.09.1999 r. wpisał do RHB 1386:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Wykreślono: Jerzy Wąsik - członek Zarządu.
Ns Rej. H 618/99, 1999.09.03.
Poz. 45719. GOLDEN PLAY Spółka z o.o. we Wrocławiu.
RHB 2097. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 22 lutego 1991 r.
[BM-42947/99]
Poz. 45716. Korporacja EUROREGION Spółka z o.o. w Rzeszowie.
RHB 1164. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, wpis
do rejestru: 22 września 1993 r.
[BM-43327/99]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
30.08.1999 r. wpisał do RHB 1164:
Wykreślono: Andrzej Haehne - Prezes Zarządu,
Sławomir Ambroz - Wiceprezes Zarządu.
Wpisano: Sławomir Ambroz - Prezes Zarządu,
Wpisano: Andrzej Haehne - prokurent.
Ns Rej. H 585/99, 1999.08.30.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, w dniu 7.07.1999 r. zarządził wpis do rejestru handlowego,
w dziale B, pod nr RHB 2097, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 7.
Rubryka 2: Siedziba Spółki: 50-014 Wrocław.
Adres Spółki: ul. Piłsudskiego 102.
Rubryka 8: Ns Rej. H 2097, Rp. 3239/99, 1999.07.07.
Poz. 45720. Gospodarstwo Rolne Spółka z o.o. w Koroszczynie. RHB
411. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, Wydział V Gospodarczy, wpis
do rejestru: 13 kwietnia 1993 r.
[BM-42876/99]
Poz. 45717. Przedsiębiorstwo EWANS Spółka z o.o. w Bydgoszczy.
RHB 1942. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy,
wpis do rejestru: 23 maja 1991 r.
[BM-43104/99]
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
28.10.1998 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy
Przedsiębiorstwa EWANS Spółki z o.o. w Bydgoszczy, zarejestrowanej
w dniu 23.05.1991 r., pod nr RHB 1942, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 7.
Rubryka 3: Wykreślić dotychczasowy wpis dotyczący wysokości kapitału zakładowego.
Wpisać:
Kapitał zakładowy wynosi 501.400 zł (pięćset jeden tysięcy czterysta
złotych).
Wniesiono aport o wartości 400.000 zł wymieniony w § 7 umowy Spółki.
Rubryka 4: Wpisać:
Jacek Kazimierz Maleski.
21 GRUDNIA 1999 r.
Rubryka 1: Wpis 4.
Rubryka 4: Wykreślić: Lesław Walczak - Prezes,
Mirosława Węglińska - zastępca Prezesa.
Wpisać:
Edward Majdański - Prezes,
Bożena Kręzłowska - zastępca Prezesa.
Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, Wydział V Gospodarczy, zarządził
wpisanie w rejestrze handlowym, dział B, pod nr H, w sposób następujący:
Rubryka 1: Wpis 3.
Rubryka 6: Wpisać: Aktem notarialnym Rep. A nr 1360/1999 r., Kancelaria Notarialna Stefana Durleja w Terespolu, z dnia 28.06.1999 r. zmieniono § 17 pkt 1 umowy Spółki.
Rubryka 8: Ns Rej. H 179/99, postanowieniem Sądu z dnia 14 lipca 1999 r.
Poz. 45721. Zakład Remontowy Energetyki Gródek Spółka z o.o.
w Gródku. RHB 3357. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, wpis do rejestru: 20 października 1994 r.
[BM-43116/99]
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
12.03.1999 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy
Zakładu Remontowego Energetyki Gródek Spółki z o.o. w Gródku, zarejestrowanej w dniu 20.10.1994 r., pod nr RHB 3357, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 8.
– 41 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45721-45728
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Rubryka 4: Wykreślić wpis dotychczasowy dotyczący Franciszka Rybaka i Wojciecha Wojanowskiego.
Wpisać:
Zbigniew Kolassa.
Rubryka 8: Ns Rej. H 271/99, 1999.03.12.
Poz. 45722. HANYANG-DMP Spółka z o.o. w Świdniku.
RHB 4079. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 8 października 1997 r.
[BM-42661/99]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Postanowieniem Sądu z dnia 5 października 1999 r. dokonano wpisu
w rejestrze handlowym prowadzonym dla HANYANG-DMP Spółki z o.o.,
21-040 Świdnik, ul. Chemiczna 1, pod nr RHB 4079, w dziale B, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 3.
Rubryka 3: Wykreśla się pierwsze zdanie dotychczasowego wpisu.
Wpisuje się: Kapitał zakładowy wynosi 19.593.300 zł i dzieli się na
195.933 udziałów równych i niepodzielnych o wartości 100 zł każdy.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przed notariuszem Leopoldem Rymarzem w dniu 5.05.1999 r.,
Rep. A nr 2252/99 - dokonano zmiany § 6 ust. 1 i 2 umowy Spółki.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1788/99.
Poz. 45723. Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo-Handlowe
HOLZ-POL Spółka z o.o. w Czersku. RHB 719. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, wpis do rejestru: 19 kwietnia 1989
r.
[ B M 43099/99]
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
27.04.1999 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Holz-Pol”
Spółki z o.o. w Czersku, zarejestrowanej w dniu 19.04.1989 r., pod nr
RHB 719, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 6.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 9.482.650 zł (dziewięć milionów
czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).
Wykreślić wpis dotychczasowy dotyczący kapitału zakładowego.
Wniesiono do Spółki aport o wartości 9.477.650 zł wymieniony w § 6 umowy Spółki.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej
w Czersku w dniu 10.03.1999 r., Rep. A nr 871/1999, zmiana § 6 umowy Spółki przed notariuszem J. Fierkiem.
Rubryka 8: Ns Rej. H 357/99, 1999.04.27.
Poz. 45724. IB-RZESZÓW Spółka z o.o. w Rzeszowie. RHB 621.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru:
22 listopada 1990 r.
[BM-43350/99]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
30.08.1999 r. wpisał do RHB 621:
Kapitał zakładowy wynosi 4.155.400 zł i dzieli się na 83.108 udziałów
po 50 zł każdy.
Wspólnik może posiadać więcej udziałów niż jeden udział.
Wniesiono do Spółki aport o wartości 3.780.200 zł.
Wykreślono: Michał Progorowicz - zastępca Dyrektora.
Ns Rej. H 513/99, 1999.08.30.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 45725. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IMAGOS Spółka z o.o.
w Bydgoszczy. RHB 3861. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII
Gospodarczy, wpis do rejestru: 1 sierpnia 1996 r.
[BM-43125/99]
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
2.02.1999 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego IMAGOS Spółki z o.o. w Bydgoszczy, zarejestrowanej w dniu 1.08.1996 r., pod nr RHB 3861, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 3.
Rubryka 4: Reprezentacja:
Dopisać:
Alfred Klemens Bukalski,
Wojciech Ireneusz Bukalski.
Rubryka 8: Ns Rej. H 58/99, 1999.02.02.
Poz. 45726. INSTAL FIN PRODUKT Spółka z o.o. w Biskupcu.
RHB 2299. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział V Gospodarczy, wpis
do rejestru: 23 października 1997 r.
[BM-42554/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 19 października 1999 r. dokonano zmian
w rejestrze handlowym RHB 2299 następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 2.
Rubryka 2: Do przedmiotu działalności dopisać zmiany wprowadzone
uchwałą (akt notarialny Rep. A nr 5400/99).
Rubryka 6: Wpisać:
Na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
z dnia 30 czerwca 1999 r. zmieniono § 7 umowy Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności (akt notarialny Rep. A nr 5400/99).
Poz. 45727. INTUR Spółka z o.o. w Balczewie. RHB 3238. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, wpis do rejestru:
18 maja 1994 r.
[BM-43112/99]
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
25.02.1999 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy
INTUR Spółki z o.o. w Balczewie, zarejestrowanej w dniu 18.05.1994 r.,
pod nr RHB 3238, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 5.
Rubryka 4: Wpisać:
Roman Tadeusz Malicki.
Rubryka 8: Ns Rej. H 86/99, 1999.02.25.
Poz. 45728. KATOWICE PLAZA Spółka z o.o. w Gdańsku.
RHB 13171. Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 21 października 1998 r.
[BM-42829/99]
Zarząd KATOWICE PLAZA Sp. z o.o. w Gdańsku, ul. Chmielna 54-57,
80-748 Gdańsk, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy, od dnia 21 października 1998 r. pod
– 42 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45728-45734
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
nr HB 13171, informuje, że postanowieniem z dnia 10 lutego 1999 r.
Sąd wpisał:
Rubryka 2: Wykreśla się: Siedzibą Spółki jest Gdańsk.
Wpisuje się: Siedzibą Spółki jest Kraków.
Wykreśla się adres: ul. Chmielna 54-57.
Wpisuje się adres: ul. Wenecja 3/6.
Rubryka 6: Aktem notarialnym sporządzonym dnia 27 stycznia 1999 r.
przez Kancelarię Notarialną W. Wajdy w Krakowie zmieniono § 3 umowy Spółki, Rep. A nr 741/1999.
Poz. 45729. Przedsiębiorstwo Usługowo -Produkcyjne KOLBUD
Spółka z o.o. w Bydgoszczy. RHB 1382. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
Wydział VIII Gospodarczy, wpis do rejestru: 21 maja 1990 r.
[BM-43101/99]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
26.09.1997 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy
Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego KOLBUD Spółki z o.o.
w Bydgoszczy, zarejestrowanej w dniu 21.05.1990 r., pod nr RHB 1382,
następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 4.
Rubryka 2: Wpisać adres:
Siedziba Spółki: Bydgoszcz.
Adres Spółki: 85-739 Bydgoszcz, ul. Fordońska 183.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1029/97, 1997.09.26.
Poz. 45730. Stadnina Koni KRASNE Spółka z o.o. w Krasnem. RHB
543. Sąd Rejonowy w Ciechanowie, Wydział V Gospodarczy, wpis do
rejestru: 30 grudnia 1994 r.
[BM-42866/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 15 czerwca 1999 r. dokonano wpisu w rejestrze handlowym prowadzonym dla Spółki Stadnina Koni „Krasne”
Sp. z o.o., 06-408 Krasne, pod nr RHB 543, w dziale B, następującej treści:
Rubryka 3: Wykreśla się wpis dotyczący wysokości kapitału zakładowego.
Wpisuje się: Kapitał zakładowy wynosi 3.731.700,00 zł (trzy miliony
siedemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych) i dzieli się na
37.317 udziałów po 100,00 zł każdy.
Rubryka 6: Wpisuje się: Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia
Wspólników z 13.05.1999 r. zmieniono § 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,
23, 27 umowy Spółki.
V Ns Rej. H 202/99,191/99.
Poz. 45731. LUBLINIANKA HOTEL COMPANY LTD Spółka
z o.o. w Lublinie. RHB 3897. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI
Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 20 stycznia 1997 r.
[BM-42649/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 27 września 1999 r. dokonano wpisu w rejestrze handlowym prowadzonym dla LUBLINIANKA HOTEL COMPANY LTD Spółki z o.o. w Lublinie, pod nr RHB 3897, w dziale B, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 5.
Rubryka 2: Wykreśla się dotychczasowy wpis dotyczący adresu.
Wpisuje się adres Spółki: 20-002 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 56.
Rubryka 8: Ns Rej. H 2010/99.
21 GRUDNIA 1999 r.
Poz. 45732. LUWR-EXPOL Spółka z o.o. w Lublinie. RHB 2905.
Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis
do rejestru: 22 grudnia 1992 r.
[BM-42620/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 29 grudnia 1998 r. dokonano wpisu w rejestrze handlowym prowadzonym dla LUWR-EXPOL Spółki z o.o.,
20-309 Lublin, ul. Łęczyńska 37, pod nr RHB 2905, w dziale B, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 8.
Rubryka 2: Wpisuje się: LUWR-EXPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Kilińskiego 59.
Poz. 45733. LUWR-EXPOL Spółka z o.o. w Lublinie. RHB 2905.
Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis
do rejestru: 22 grudnia 1992 r.
[BM-42622/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 2 marca 1999 r. dokonano wpisu w rejestrze handlowym prowadzonym dla LUWR-EXPOL Spółki z o.o.,
20-309 Lublin, ul. Łęczyńska 37, pod nr RHB 2905, w dziale B, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 9.
Rubryka 2: Wpisuje się: LUWR-EXPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Oddział w Rzeszowie, ul. Baczyńskiego 1, 35-210 Rzeszów.
Rubryka 3: Wykreśla się dotychczasowy wpis.
Wpisuje się: Kapitał zakładowy wynosi 615.000 zł i dzieli się na 12.300
równych i niepodzielnych udziałów o wartości 50 zł każdy.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Wniesiono do Spółki aport o wartości 600.000 zł.
Do Spółki wniesiono aport w postaci zabudowanej działki gruntu, oznaczonej numerem 155, o powierzchni 2638 m2, położonej w Lublinie
przy ul. Łęczyńskiej 37 (o wartości 600.000 zł).
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przed notariusz R. Mierzwą w dniu 28.12.1998 r., Rep. A
nr 8788/98 - uchwałą Zgromadzenia Wspólników dokonano zmiany
§ 8 umowy Spółki.
Rubryka 8: Ns Rej. H 152/99.
Poz. 45734. LUWR-EXPOL Spółka z o.o. w Lublinie. RHB 2905.
Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis
do rejestru: 22 grudnia 1992 r.
[BM-42625/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 4 sierpnia 1999 r. dokonano wpisu w rejestrze handlowym prowadzonym dla LUWR-EXPOL Spółki z o.o.,
20-309 Lublin, ul. Łęczyńska 37, pod nr RHB 2905, w dziale B, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 10.
Rubryka 5: Wykreśla się wpis:
Krzysztof Lutnicki - prokurent, prokura łączna,
Krzysztof Paprota - prokurent, prokura łączna.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1760/99.
– 43 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45735-45740
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Poz. 45735. LUWR-EXPOL Spółka z o.o. w Lublinie. RHB 2905.
Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis
do rejestru: 22 grudnia 1992 r.
[BM-42630/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 11 sierpnia 1999 r. dokonano wpisu w rejestrze handlowym prowadzonym dla LUWR-EXPOL Spółki z o.o.,
20-309 Lublin, ul. Łęczyńska 37, pod nr RHB 2905, w dziale B, następującej treści:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Rubryka 1: Wpis 11.
Rubryka 4: Wykreśla się dotychczasowy wpis.
Wpisuje się: Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób.
Reprezentacja: Prezes Zarządu samodzielnie, dwaj członkowie Zarządu
lub członek Zarządu łącznie z prokurentem.
Zarząd stanowią:
Krzysztof Lutnicki - Prezes Zarządu,
Rafał Kohuta - członek Zarządu.
Rubryka 5: Wpisuje się: Jan Wróbel - prokura samoistna.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przed notariusz Renatą Mierzwą w dniu 19.06.1999 r., Rep. A
nr 3494/99 - dokonano zmiany umowy Spółki w § 15, § 16, § 18 oraz
skreślono § 16a i § 16b.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1284/99.
Poz. 45736. Prywatne Centrum Medyczne LUXMED Spółka z o.o.
w Lublinie. RHB 4123. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 10 grudnia 1997 r.
[BM-42663/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 6 października 1999 r. dokonano wpisu
w rejestrze handlowym prowadzonym dla Prywatnego Centrum Medycznego LUXMED Spółki z o.o., 20-080 Lublin, ul. Radziwiłłowska 5,
pod nr RHB 4123, w dziale B, następującej treści:
Jerzy Tomaszewski.
Wpisuje się:
Czesław Żukowski - Prezes Zarządu.
Rubryka 5: Wpisuje się: Kazimierz Bania - prokurent.
V Ns Rej. H 300/99.
Poz. 45738. MODA POLSKA - STYL Spółka z o.o. we Wrocławiu.
RHB 2885. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 30 stycznia 1992 r.
[BM-42948/99]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, w dniu 9.08.1999 r. zarządził wpis do rejestru handlowego,
w dziale B, pod nr RHB 2885, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 14.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej
we Wrocławiu w dniu 29.08.1995 r., Rep. A nr 5029/95.
Zmieniono umowę Spółki przez dodanie § 8a pkt. I i pkt. II ppkt. 1 oraz
pkt. III, IV, V.
Rubryka 8: Ns Rej. H 2885, Rp. 4031/99, 1999.08.09.
Poz. 45739. Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowe MONTBUD
Spółka z o.o. w Bydgoszczy. RHB 210. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,
Wydział VIII Gospodarczy, wpis do rejestru: 4 czerwca 1988 r.
[BM-43095/99]
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
17.03.1999 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy
Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego MONTBUD Spółki z o.o.
w Bydgoszczy, zarejestrowanej w dniu 4.06.1988 r., pod nr RHB 210,
następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 4.
Rubryka 3: Wykreśla się dotychczasowy wpis dotyczący wysokości kapitału.
Wpisuje się: Kapitał zakładowy wynosi 388.000 zł i dzieli się na 3.880
równych i niepodzielnych udziałów po 100 zł każdy.
Wniesiono do Spółki aport opisany w akcie notarialnym sporządzonym
w Kancelarii Notarialnej w Lublinie w dniu 21.09.1999 r., Rep. A
nr 1418/99, przed notariuszem Stefanem Decem.
Rubryka 1: Wpis 3.
Rubryka 2: Wykreślić wpis dotychczasowy dotyczący siedziby.
Wpisać:
Siedziba Spółki: Inowrocław.
Adres Spółki: 88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 213.
Rubryka 4: Wykreślić wpis dotychczasowy dotyczący składu Zarządu.
Wpisać:
Jan Simlat.
Rubryka 5: Wpisać:
Aleksandra Ruszkowska.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przed notariuszem Stefanem Decem w dniu 21.09.1999 r., Rep. A nr
1418/99 - dokonano zmiany § 7 umowy Spółki.
Rubryka 8: Ns Rej. H 2075/99.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Inowrocławiu w dniu 10.02.1999 r., Rep. A nr 1080/1999, zmiana § 3 umowy Spółki przed notariusz B. Wesołowską.
Rubryka 8: Ns Rej. H 247/99, 1999.03.17.
Poz. 45737. Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe MARMET
Spółka z o.o. w Nasielsku. RHB 691. Sąd Rejonowy w Ciechanowie,
Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 2 września 1997 r.
[BM-42857/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 17 sierpnia 1999 r. dokonano wpisu w rejestrze handlowym prowadzonym dla PPH „Marmet” Spółki z o.o.,
06-130 Nasielsk, ul Elektronowa 3, pod nr 691, w dziale B, następującej
treści:
Rubryka 4: Wykreśla się: Jan Przystup,
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 45740. MULTIFARB Spółka z o.o. w Rzeszowie. RHB 997. Sąd
Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru:
7 września 1992 r.
[BM-43363/99]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
21.09.1999 r. wpisał do RHB 997:
Reprezentacja: W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania
oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdzia-
– 44 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45740-45746
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
łanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie
z prokurentem.
Wpisano: Antoni Śliżak.
Wykreślono: Zofia Szkoła - prokurent.
Wpisano: Andrzej Hepel - prokurent,
Maria Rzym - prokurent.
Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej notariusza R. Mitelsztata w dniu 13.08.1999 r., Rep. A nr 2070/99 - zmiana § 31 umowy
Spółki.
Ns Rej. H 573/99, 1999.09.21.
Poz. 45741. MURASZKOWSKA Spółka z o.o. w Ełku. RHB 1265.
Sąd Rejonowy w Suwałkach, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru:
20 września 1999 r.
[BM-42865/99]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Postanowieniem z dnia 20.10.1999 r. wpisano do rejestru handlowego
następujące zmiany:
Rubryka 1: Wpis 2.
Rubryka 2: „Muraszkowska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba Spółki: Ełk.
Adres Spółki: 19-300 Ełk, ul. Suwalska 93.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Ełku
w dniu 11.10.1999 r., Rep. A nr 7121/99.
Ww. aktem zmieniono nazwę Spółki z „AUTO LAGUNA” na „Muraszkowska”.
Poz. 45742. PALMER -POLSKA Spółka z o.o. w Lublinie.
RHB 4118. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 8 grudnia 1997 r.
[BM-42669/99]
Poz. 45744. Przedsiębiorstwo Handlowe POLARM Spółka z o.o.
w Bałamątku. RHB 1556. Sąd Rejonowy w Słupsku, Wydział VIII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 25 września 1998 r.
[BM-42874/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 20.05.1999 r. w sprawie Ns Rej. H 191/99
nakazano wpisać do rejestru handlowego:
Rubryka 1: Wpis 2.
Rubryka 3: Kapitał zakładowy wynosi 13.000 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych) i dzieli się na 130 (sto trzydzieści) udziałów po 100 zł (sto
złotych) każdy.
Rubryka 4: Zarząd Spółki jest trzyosobowy.
Garyk Jajlojan.
Wykreślić:
Rubryka 3: Poprzedni wpis.
Poz. 45745. Zakład Studyjno-Projektowy POLITECHNIK Spółka z o.o.
we Wrocławiu. RHB 6049. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 31 stycznia 1996 r.
[BM-42794/99]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, w dniu 16.09.1999 r. zarządził wpis do rejestru handlowego,
w dziale B, pod nr RHB 6049, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 5.
Rubryka 5: Wykreślić: Alicja Sysak.
Rubryka 8: Ns Rej. H 6049, Rp. 5250/99, 1999.09.16.
Postanowieniem Sądu z dnia 28 maja 1999 r. dokonano wpisu w rejestrze handlowym prowadzonym dla PALMER-POLSKA Spółki z o.o.
w Lublinie, pod nr RHB 4118, w dziale B, następującej treści:
Poz. 45746. PRINT Spółka z o.o. w Lublinie. RHB 4262. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru:
9 lipca 1998 r.
[BM-42673/99]
Rubryka 1: Wpis 2.
Rubryka 2: Wykreśla się wpis dotyczący siedziby i adresu.
Wpisuje się: Siedziba Spółki: Łęczna.
Adres Spółki: 21-010 Łęczna, ul. Górnicza 5/115.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przed notariusz Małgorzatą Sierocką w dniu 27.05.1999 r., Rep. A
nr 1695/99 - dokonano zmiany § 3 ust. 1 umowy Spółki.
Rubryka 8: Ns Rej. H 822/99.
Postanowieniem Sądu z dnia 20 lipca 1999 r. dokonano wpisu w rejestrze handlowym prowadzonym dla PRINT Spółki z o.o., 20-015 Lublin, ul. Środkowa 7, pod nr RHB 4262, w dziale B, następującej treści:
Poz. 45743. Przedsiębiorstwo Usługowo -Handlowe PETROMAX
Spółka z o.o. w Lublinie. RHB 4053. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 26 sierpnia 1997 r.
[BM-42656/99]
Rubryka 1: Wpis 3.
Rubryka 3: Wykreśla się dotychczasowy wpis.
Wpisuje się: Kapitał zakładowy wynosi 174.000 zł i dzieli się na 1.740
równych i niepodzielnych udziałów po 100 zł każdy.
Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Wniesiono do Spółki aport o wartości 170.000 zł, szczegółowo opisany
w § 4 umowy Spółki.
Postanowieniem Sądu z dnia 5 października 1999 r. dokonano wpisu
w rejestrze handlowym prowadzonym dla Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego PETROMAX Spółki z o.o., 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 116B, pod nr RHB 4053, w dziale B, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 5.
Rubryka 4: Wykreśla się wpis: Anna Dalmata - członek Zarządu.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1718/99.
21 GRUDNIA 1999 r.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przed notariusz Antoniną Renatą Bednarą w dniu 28.06.1999 r.,
Rep. A nr 3858/99 - dokonano zmiany § 4 ust. 1 i 3 umowy Spółki.
Rubryka 8: Ns Rej. H 51/99.
– 45 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45747-45754
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Poz. 45747. PROKONEX A Spółka z o.o. w Oławie. RHB 5908. Sąd
Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 30 grudnia 1995 r.
[BM-42911/99]
Poz. 45751. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe REDIS Spółka
z o.o. w Kłośniku. RHB 254. Sąd Rejonowy w Koszalinie, Wydział VII
Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 30 grudnia 1988 r.
[BM-42899/99]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, w dniu 22.09.1999 r. zarządził wpis do rejestru handlowego,
w dziale B, pod nr RHB 5908, następującej treści:
Postanowieniem z dnia 2.11.1999 r. wpisano do rejestru handlowego następujące zmiany:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Rubryka 1: Wpis 3.
Rubryka 2: Siedziba Spółki: Brzeg.
Adres Spółki: ul. Chocimska 2B.
Rubryka 6: Aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej
w Brzegu w dniu 20.09.1999 r., Rep. A nr 5823/99, zmieniono § 3 i § 15
umowy.
Rubryka 8: Ns Rej. H 5908, Rp. 5337/99, 1999.09.22.
Poz. 45748. Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe PROSIACZEK
Spółka z o.o. w Rzeszowie. RHB 1950. Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 1 grudnia 1998 r.
[BM-43330/99]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
20.08.1999 r. wpisał do RHB 1950:
Poz. 45749. Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Sanitarnych
Spółka z o.o. w Rzeszowie. RHB 904. Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 12 marca 1992 r.
[BM-43365/99]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
15.09.1999 r. wpisał do RHB 904:
Wpisano: Andrzej Zabawski - zastępca Dyrektora ds. Technicznych Członek Zarządu.
Ns Rej. H 642/99, 1999.09.15.
Poz. 45750. RAIDER Spółka z o.o. w Rzeszowie. RHB 1710.
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru:
11 czerwca 1997 r.
[BM-43354/99]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
23.09.1999 r. wpisał do RHB 1710:
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Rubryka 4: Zarząd stanowią:
Stanisław Szczepocki - Prezes,
Vincenzo Minerwa - Wiceprezes.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej E. Rychlik-Haczkiewicz w Koszalinie w dniu 25.10.1999 r., A 10287/1999.
Zmiana § 2 umowy Spółki.
Poz. 45752. Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe SAFE Spółka
z o.o. w Lublinie. RHB 4245. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI
Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 1 czerwca 1998 r.
[BM-42672/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 1 marca 1999 r. dokonano wpisu w rejestrze handlowym prowadzonym dla Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego SAFE Spółki z o.o., 20-327 Lublin, ul. Wrońska 1A, pod nr RHB
4245, w dziale B, następującej treści:
Wykreślono: Elżbieta Ogryzek - Wiceprezes Zarządu.
Ns Rej. H 401/99, 1999.08.20.
Wpisano: Adam Garlak - Wiceprezes Zarządu,
Jacek Krochmal - Wiceprezes Zarządu.
Ns Rej. H 569/99, 1999.09.23.
Rubryka 1: Wpis 3.
Rubryka 2: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „REDIS” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba Spółki: Kłośnik.
Gmina: Postomino.
Rubryka 1: Wpis 2.
Rubryka 4: Wykreśla się wpis: Lech Walorski - Wiceprezes.
Wpisuje się: Marian Pomykalski - Wiceprezes.
Rubryka 8: Ns Rej. H 2530/98.
Poz. 45753. Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe SH POLESIE
Spółka z o.o. w Lubartowie. RHB 2260. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 27 maja 1991 r.
[BM-42612/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 27 września 1999 r. dokonano wpisu w rejestrze handlowym prowadzonym dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego SH POLESIE Spółki z o.o., 21-100 Lubartów, ul. Kolejowa 8, pod nr RHB 2260, w dziale B, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 4.
Rubryka 4: Wykreśla się dotychczasowy Zarząd.
Wpisuje się: Tadeusz Sternik - Prezes Zarządu.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1976/99.
Poz. 45754. Zakłady Mechaniczne SOLBET -ZREMB Spółka z o.o.
w Solcu Kujawskim. RHB 3409. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, wpis do rejestru: 13 grudnia 1999 r. [ B M 43119/99]
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
27.10.1998 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy
– 46 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45754-45760
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Zakładów Mechanicznych SOLBET-ZREMB Spółki z o.o. w Solcu Kujawskim, zarejestrowanej w dniu 13.12.1994 r., pod nr RHB 3409, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 14.
Rubryka 4: Wykreślić dotychczasowy wpis dotyczący Franciszka Bernarda Szafranka.
Wpisać:
Krzysztof Sobiechowski,
Krystyna Genowefa Rembiałkowska.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1273/98, 1998.10.27.
Poz. 45755. TARGPIAST Spółka z o.o. we Wrocławiu. RHB 7577.
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 8 stycznia 1998 r.
[BM-42791/99]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Postanowieniem z dnia 6.10.1999 r. wpisano do rejestru handlowego następujące zmiany:
Poz. 45758. Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Handlowe TRANSPIA SKO Spółka z o.o. we Wrocławiu. RHB 2515. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis
do rejestru: 24 września 1991 r.
[BM-42944/99]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, w dniu 22.09.1999 r. zarządził wpis do rejestru handlowego,
w dziale B, pod nr RHB 2515, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 5.
Rubryka 2: Siedziba Spółki: Wrocław.
Adres Spółki: ul. Szczecińska 5.
Rubryka 8: Ns Rej. H 2515, Rp. 5339/99, 1999.09.22.
Poz. 45759. Przedsiębiorstwo Handlowo -Usługowe TUCHWOD
Spółka z o.o. w Tucholi. RHB 2434. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, wpis do rejestru: 8 kwietnia 1992 r.
[BM-43108/99]
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
22.04.1998 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy
Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego TUCHWOD Spółki z o.o.
w Tucholi, zarejestrowanej w dniu 8.04.1992 r., pod nr RHB 2434, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 6.
Rubryka 4: Jolanta Rożak-Turowska - Prezes Zarządu.
Rubryka 5: Marek Świerk - prokura - prokura samoistna.
Poz. 45756. TEL-EKO-SERWIS Spółka z o.o. we Wrocławiu.
RHB 7560. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 31 grudnia 1997 r.
[BM-42910/99]
Postanowieniem z dnia 20.10.1999 r. wpisano do rejestru handlowego
następujące zmiany:
Rubryka 1: Wpis 5.
Rubryka 4: Wykreślić wpis dotychczasowy dotyczący Zarządu.
Wpisać:
Leszek Kotlenga,
Tadeusz Marasz,
Andrzej Piotrowski.
Rubryka 8: Ns Rej. H 445/98, 1998.04.22.
Rubryka 1: Wpis 4.
Rubryka 4: Andrzej Adamowicz - Prezes Zarządu,
Kazimierz Skrzypczak - Wiceprezes Zarządu.
Poz. 45757. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
w Ciechanowie. RHB 717. Sąd Rejonowy w Ciechanowie, Wydział V
Gospodarczy, wpis do rejestru: 24 lutego 1998 r.
[BM-42853/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 1 października 1999 r. dokonano wpisu
w rejestrze handlowym prowadzonym dla Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Spółki z o.o., 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 14, pod nr
RHB 717, w dziale B, następującej treści:
Rubryka 3: Wykreślić wpis dotyczący wysokości kapitału zakładowego.
Wpisując: Kapitał zakładowy wynosi 2.076.278,00 zł (dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych) i dzieli
się na 1.546 udziałów po 1.343,00 zł każdy udział.
Rubryka 6: Wpisać: Uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia
1.10.1999 r. zmieniono § 14 umowy Spółki.
V Ns Rej. H 368/99.
21 GRUDNIA 1999 r.
Poz. 45760. VERVA Spółka z o.o. w Lublinie. RHB 2670. Sąd Rejonowy w Lublinie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 26 kwietnia 1992 r.
[BM-42616/99]
Postanowieniem Sądu z dnia 1 października 1999 r. dokonano wpisu
w rejestrze handlowym prowadzonym dla VERVA Spółki z o.o., 20-954
Lublin, ul. Krochmalna 24, pod nr RHB 2670, w dziale B, następującej
treści:
Rubryka 1: Wpis 11.
Rubryka 3: Wykreśla się dotychczasowy wpis dotyczący wysokości kapitału zakładowego, ilości i wysokości udziałów.
Wpisuje się: Kapitał zakładowy wynosi 1.000.000 zł.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Lublinie przed notariusz Ewą Baran w dniu 2.10.1998 r., Rep. A
nr 8555/98 - dokonano zmiany § 7 umowy Spółki.
Rubryka 8: Ns Rej. H 1590/99.
– 47 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45761-45767
II. WPISY DO REJESTRU HANDLOWEGO
Poz. 45761. YAMA Spółka z o.o. w Myślęcinku. RHB 4436. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, wpis do rejestru:
21 października 1998 r.
[BM-43128/99]
Poz. 45764. Biuro Usług Informatycznych Spółka z o.o. w Raszynie,
w likwidacji. RHB 19659. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział
XVI Gospodarczy Rejestrowy.
[BM-47206/99]
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział VIII Gospodarczy, w dniu
29.04.1999 r. zarządził dokonanie wpisu do rejestru handlowego firmy
YAMA Spółki z o.o. w Myślęcinku, gm. Osielsko, zarejestrowanej
w dniu 21.10.1998 r., pod nr RHB 4436, następującej treści:
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, w dniu 13.03.1997 r. zarządził wpis do rejestru handlowego,
w dziale B, pod nr RHB 19659, następującej treści:
Rubryka 1: Wpis 2.
Rubryka 2: Przy firmie wpisać „w likwidacji”.
Wykreślić siedzibę.
Wpisać: Siedziba: Falenty IMUZ, gm. Raszyn.
Adres: Falenty IMUZ blok 19 m. 22.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Rubryka 1: Wpis 2.
Rubryka 2: Przedmiotem działania Spółki jest:
Dopisać:
- działalność w zakresie leasingu finansowego i operacyjnego,
- pośrednictwo w pozyskiwaniu pożyczek i kredytów,
- pośrednictwo ubezpieczeniowe,
- sprzedaż ratalna.
Rubryka 6: Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Bydgoszczy w dniu 15.04.1999 r., Rep. A nr 3385/1999, zmiana § 4 umowy
Spółki przed notariuszem A. Barabaszem.
Rubryka 8: Ns Rej. H 496/99, 1999.04.29.
Poz. 45762. Zakład Remontowy ZELMER Spółka z o.o. w Rzeszowie. RHB 1356. Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy,
wpis do rejestru: 28 listopada 1994 r.
[BM-43359/99]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
13.09.1999 r. wpisał do RHB 1356:
Kapitał zakładowy wynosi 612.500 zł i dzieli się na 6.125 udziałów po
100 zł.
Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
Wniesiono do Spółki aport o wartości 183.900 zł.
Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej notariusz M. Matlęgi w Rzeszowie w dniu 9.07.1999 r., Rep. A nr 1459/99 - zmiana
umowy Spółki w § 6 ust. 1 i § 8 przez dodanie ust. 5.
Ns Rej. H 500/99, 1999.09.13.
Poz. 45763. ŻIWOS Spółka z o.o. w Ropczycach. RHB 1646.Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru:
20 grudnia 1996 r.
[BM-43333/99]
Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Sąd Gospodarczy, postanowieniem z dnia
20.08.1999 r. wpisał do RHB 1646:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ŻIWOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Siedziba Spółki: Ropczyce.
Adres Spółki: ul. M. Konopnickiej 5.
Ns Rej. H 539/99, 1999.08.20.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Rubryka 4: Wykreślić wszystkie wpisy.
Wpisać: Wiktor Daszczuk - likwidator jednoosobowo.
Rubryka 7: Otwarcie likwidacji aktem notarialnym z dnia 11.02.1997 r.
sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Leszka Zabielskiego i Tomasza
Cygana w Warszawie, Rep. A nr 1768/97.
Poz. 45765. AUTO -CHOC Spółka z o.o. w Gdańsku, w likwidacji.
RHB 6657. Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 10 października 1991 r.
[BM-47118/99]
Likwidator AUTO-CHOC Spółki z o.o. w Gdańsku, zarejestrowanej
w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, Wydział XII Gospodarczy Rejestrowy, dnia 10 października 1991 r., pod nr RHB 6657 informuje, że postanowieniem z dnia 23 listopada 1999 r. Sąd zarządził wykreślenie z rejestru handlowego RHB 6657 wszystkich wpisów we wszystkich rubrykach.
Poz. 45766. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe JANAR Spółka z o. o. w Gryfowie Śląskim, w likwidacji. RHB 771. Sąd
Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru:
14 lutego 1992 r.
[BM-47193/99]
Postanowieniem z dnia 8.11.1999 r. wpisano do rejestru handlowego następujące zmiany:
Rubryka 1: Wpis 3.
Rubryka 4: Wykreślono dotychczasowy wpis.
Wpisano: Anatol Roszczenko - likwidator.
Reprezentacja jednoosobowa.
Rubryka 7: Status: Likwidacja. Data: 1999.11.08.
Akt notarialny sporządzony w Kancelarii Notarialnej R. Danela
w Lwówku Śląskim w dniu 4.11.1999 r., Rep. A nr 6926/1999 - rozwiązano Spółkę i otwarto jej likwidację.
Poz. 45767. Centrum Rolniczo -Turystyczne Karnity Spółka z o.o.
w Karnitach. RHB 2227. Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 17 czerwca 1997 r.
[BM-47195/99]
Postanowieniem z dnia 16.11.1999 r. wpisano do rejestru handlowego
następujące zmiany:
Rubryka 1: Wpis 3.
Rubryka 7: Status: Wykreślenie. Data: 1999.09.13.
– 48 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45768-45774
III. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE
Uchwałą Zgromadzenia Wspólników Spółki Centrum Rolniczo-Turystyczne Karnity Sp.z o.o. z dnia 13.09.199 9r. i uchwałą Zgromadzenia
Wspólników Spółki Mistral Karnity Sp. z o.o. z dn. 13.09.1999 r.
uchwalono połączenie Spółek w ten sposób, że Mistral Karnity Sp. z o.o.
jest Spółką przejmującą, a Centrum Rolniczo-Turystyczne Karnity
Sp. z o.o. Spółką przejętą.
Wykreślić z rejestru handlowego.
Poz. 45768. RE-PLAST Uzdatnianie Odpadów i Produkcja Wyrobów
z Tworzyw Sztucznych Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu, w likwidacji. RHB 326. Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, wpis
do rejestru: 21 kwietnia 1989 r.
[BM-47167/99]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem
z dnia 17.09.1999 r. wpisał do rejestru handlowego RHB 326 następujące zmiany:
Rubryka 1: Wpis 2.
Rubryka 2: „RE-PLAST” Uzdatnianie Odpadów i Produkcja Wyrobów
z Tworzyw Sztucznych Spółka z o.o. w likwidacji.
Rubryka 4: Irena Domaradzka - likwidator.
Rubryka 7: Aktem notarialnym sporządzonym w dniu 9.06.1999 r.
w Kędzierzynie-Koźlu w Kancelarii Notarialnej M. Paprockiej, Rep. A
nr 4831/99, otwarto likwidację Spółki.
Wykreślił:
Rubryka 4: Treść wpisu 1.
Poz. 45769. Przedsiębiorstwo Techniczno -Handlowe GROT Spółka
z o.o. w Szczecinie, w likwidacji. RHB 739. Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, wpis do rejestru: 29 maja 1989 r.
[BM-47177/99]
Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 8.11.1999 r. w związku
z ukończeniem likwidacji w rejestrze handlowym w dziale B, pod numerem 739, wykreślono wszystkie wpisy.
Poz. 45770. HAVAX Spółka z o.o. w Lubieszynie, w likwidacji. RHB
4039. Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, wpis do
rejestru: 8 sierpnia 1994 r.
[BM-47175/99]
Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 24.11.1999 r. w związku
z ukończeniem likwidacji w rejestrze handlowym, w dziale B, pod numerem 4039, wykreślono wszystkie wpisy.
Rubryka 7: Status: Rozwiązanie Spółki. Data: 1999.09.22.
Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Wspólników rozwiązano Spółkę,
otwierając jej likwidację.
Poz. 45772. Przedsiębiorstwo Montażowo-Usługowe PROMONT Spółka
z o.o. w Szczecinie, w likwidacji. RHB 1377. Sąd Rejonowy w Szczecinie,
Wydział XI Gospodarczy, wpis do rejestru: 17 września 1990 r.
[BM-47174/99]
Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 13.10.1999 r. dokonano
zmian w rejestrze:
Wykreślono skład Zarządu.
Wpisano obok nazwy: W likwidacji.
Ryszard Rański - likwidator,
Elżbieta Matlega - likwidator.
Otwarcie likwidacji Spółki aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Andrzeja Milczanowskiego w Szczecinie, Rep. A
nr 10549/99.
Poz. 45773. THOMPSONIC Spółka z o.o. w Warszawie, w likwidacji.
RHB 46821. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XVI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 25 kwietnia 1996 r.
[BM-47086/99]
Postanowieniem z dnia 16.11.1999 r. wpisano do rejestru handlowego
następujące zmiany:
Rubryka 1: Wpis 2.
Rubryka 2: „THOMPSONIC” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w likwidacji.
Skrót: „THOMPSONIC” Sp. z o.o. w likwidacji.
Rubryka 4: Wykreślić wpisy.
Wpisać: Maciej Robert Nowakowski - likwidator.
Rubryka 7: Status: Otwarto likwidację. Data: 16.11.1999 r.
Otwarto likwidację - akt notarialny z dnia 3.11.1999 r., Rep. A
nr 4522/99, Kancelaria Notarialna Roberta Gilera.
III.
OGŁOSZENIA WYMAGANE
PRZEZ PRAWO
UPADŁOŚCIOWE
1.
Postanowienie
o ogłoszeniu upadłości
Poz. 45771. MONAX Spółka z o.o. we Wrocławiu, w likwidacji.
RHB 6363. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, wpis do rejestru: 20 maja 1996 r.
[BM-47189/99]
Postanowieniem z dnia 29.11.1999 r. wpisano do rejestru handlowego
następujące zmiany:
Rubryka 1: Wpis 3.
Rubryka 2: „MONAX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji.
Rubryka 4: Zbigniew Drabik - likwidator.
21 GRUDNIA 1999 r.
Poz. 45774. CUPRUM WINSTAL Spółka z o.o. we Wrocławiu,
w upadłości. Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, sygn. akt VI U 96/99.
[BM-47187/99]
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy, postanowieniem z dnia 18 listopada 1999 r., sygn. akt VI
– 49 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45774-45779
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
U 96/99, ogłosił upadłość „CUPRUM WINSTAL” Spółki z o.o.
we Wrocławiu wyznaczając Sędziego komisarza w osobie SSR Ireneusza Dukiela oraz syndyka upadłości w osobie Pawła Miłka.
Wzywa się wierzycieli upadłego aby w terminie jednego miesiąca od daty zamieszczenia obwieszczenia sądowego w Monitorze Sądowym
i Gospodarczym zgłosili swoje wierzytelności na ręce Sędziego komisarza pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, Wydział VI
Gospodarczy Rejestrowy, Sekcja Upadłości i Układów, pl. Powstańców
Śląskich 14, 50-983 Wrocław.
Poz. 45775. SUSPAPOL GmbH Spółka z o.o. w Kowarach, w upadłości. RHB 1646. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 16 listopada 1995 r., sygn. akt U 43/99.
[BM-47191/99]
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem z dnia 7 grudnia 1999 r. wpisał:
I. Ogłosić upadłość „SUSPAPOL” GmbH Spółki z o.o. z siedzibą
w Kowarach przy ulicy Wiejskiej 3.
II. Wezwać wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości.
III. Wyznaczyć Sędziego komisarza w osobie ASR Marcina Grobisa.
IV. Wyznaczyć syndyka masy upadłości w osobie Romana Drabińskiego.
4.
Inne
Poz. 45778. Przedsiębiorstwo Produkcji Metalowo -Drzewnej M-D
Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim, w upadłości. RHB 2944. Sąd
Rejonowy w Szczecinie, Wydział XI Gospodarczy, wpis do rejestru:
29 grudnia 1992 r., sygn. akt XIII U 70/94.
[BM-47205/99]
Sąd Rejonowy w Szczecinie, Wydział XIII Gospodarczy, Sekcja Układowo-Upadłościowa, podaje do publicznej wiadomości, że postanowieniem z dnia 5 grudnia 1997 r. w sprawie masy upadłości „M-D” Przedsiębiorstwa Produkcji Metalowo-Drzewnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Stargardzie Szczecińskim (sygn. akt XIII U 70/94), na
miejsce Sędziego Sądu Rejonowego w Szczecinie Anny Budzyńskiej,
Sędzią komisarzem wyznaczono Sędziego Sądu Rejonowego Hannę
Miłkowską.
V.
OGŁOSZENIA WYMAGANE
PRZEZ KODEKS
POSTĘPOWANIA
CYWILNEGO
3.
Postanowienie
o ukończeniu postępowania
upadłościowego
1.
Wezwanie spadkobierców
Poz. 45776. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Łambinowicach z siedzibą w Jasienicy Dolnej, w upadłości. ARS III 156. Sąd Rejonowy
w Opolu, Wydział V Gospodarczy, sygn. akt U 12/96
[BM-47178/99]
Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział V Gospodarczy, postanowieniem
z dnia 8 grudnia 1999 r., sygn. akt U 12/96, stwierdził ukończenia postępowania upadłościowego Spółdzielni Kółek Rolniczych w Łambinowicach, z siedzibą w Jasienicy Dolnej.
Poz. 45777. Fabryka Zespołów Napędowych i Części Zamiennych
ZREMB w Poznaniu, w upadłości. Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział
XIV Gospodarczy Rejestrowy, sygn. akt XIV U 172/92.
[BM-47172/99]
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy, postanowieniem z dnia 8.11.1999 r. w sprawie XIV U 172/92 stwierdził
ukończenie postępowania upadłościowego Fabryki Zespołów Napędowych i Części Zamiennych „ZREMB” w Poznaniu, ul. Bałtycka 6.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
Poz. 45779. Wnioskodawca Wicka Józef. Sąd Rejonowy w Gdyni,
Wydział VII Cywilny, sygn. akt VII Ns 1666/99.
[BM-47113/99]
W Sądzie Rejonowym w Gdyni, Wydział VII Cywilny, pod sygnaturą
akt VII Ns 1666/99 toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Józefa
Wicki o stwierdzenie nabycia spadku po Marcie Wicka z domu Datta,
– 50 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
poz. 45779-45785
V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
zmarłej dnia 6.07.1986 r. w Gdyni oraz Franciszku Leonie Wicka, zmarłym dnia 2.01.1999 r. w Gdyni. Zmarli nie pozostawili testamentów.
Sąd Rejonowy w Gdyni wzywa wszystkich zainteresowanych, aby
w ciągu sześciu miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia
zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż
w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniach
o stwierdzeniu nabycia spadku.
4.
Stwierdzenie zasiedzenia wezwanie zainteresowanych
przez ogłoszenie
Poz. 45780. Wnioskodawca Kozłowski Stefan. Sąd Rejonowy w Końskich, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 454/99.
[BM-47062/99]
W Sądzie Rejonowym w Końskich, Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie w sprawie I Ns 454/99 z wniosku Stefana Kozłowskiego
o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Kozłowskiej z d. Bednarz córce
Józefa i Franciszki, urodzonej 13.01.1918 r. w miejscowości Fiedland,
zmarłej 15.04.1998 r. w miejscowości Gosań i tam stale zamieszkałej.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
Sąd wzywa brata zmarłej Jana Bednarza lub spadkobierców po nim, aby
w terminie 6 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać
pominięci w postępowaniu o stwierdzenie praw do spadku.
Poz. 45781. Wnioskodawca Skarb Państwa z udziałem Izby Skarbo wej. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział IV Cywilny, sygn. akt
IV Ns 1200/99.
[BM-47192/99]
W Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, Wydział Cywilny, toczy się
postępowanie w sprawie IV Ns 1200/99 z wniosku Skarb Państwa
z udziałem Izby Skarbowej o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie
Marii Korzyckiej z d. Mąsiorskiej, zmarłej dnia 14.03.1989 r. w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Baśniowej 8 m. 28.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców do stawiennictwa w siedzibie Sądu celem zgłoszenia swego udziału w sprawie w terminie 6 miesięcy od
dnia ukazania się ogłoszenia.
Poz. 45782. Wnioskodawca Żakowska -Trojanowska Danuta.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt
I Ns 2170/99.
[BM-47190/99]
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny,
pod sygn. akt I Ns 2170/99 toczy się postępowanie z wniosku Danuty
Żakowskiej-Trojanowskiej o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie
testamentu własnoręcznego z dnia 20 października 1992 r. po zmarłej
dnia 8 września 1999 r. w Warszawie Józefie Podogrodzkiej, ostatnio
stale zamieszkałej w Warszawie przy ulicy Jaszowieckiej, lokal 9.
Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 6 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym dla
Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, i udowodnili swoje prawo do
spadku, pod rygorem pominięcia ich w postanowieniu o stwierdzeniu
nabycia spadku.
21 GRUDNIA 1999 r.
Poz. 45783. Wnioskodawca Korytowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla
Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 2276/99.
[BM-47186/99]
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny,
w sprawie o sygn. akt I Ns 2276/99 z wniosku Grzegorza Korytowskiego toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia motocykla marki
Honda 600 F, nr ramy HNPC 252307844, nr silnika PC 25E 23I7583,
rok produkcji 1994.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od daty
ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się do Sądu i udowodniły
swoje prawa do motocykla, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięte w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia.
Poz. 45784. Wnioskodawca Gmina Miejska Rumia. Sąd Rejonowy
w Gdyni, Wydział VII Cywilny, sygn. akt VII Ns 2382/98.
[BM-47115/99]
W Sądzie Rejonowym w Gdyni, Wydział VII Cywilny, pod sygnaturą
VII Ns 2382/98, toczy się postępowanie wszczęte z wniosku Gminy
Miejskiej Rumia o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej
w Rumi - działka nr 857, mapa 18, zabudowanej, o powierzchni 1204 m2,
objętej Księgą Wieczystą - Rumia karta 441, gdzie wpisanym właścicielem jest Bernhard Kolsen.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy
od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swój interes prawny w uczestnictwie w sprawie, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w dalszym postępowaniu.
Poz. 45785. Wnioskodawca Kawałek Mariusz. Sąd Rejonowy
w Ostrołęce, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 625/99.
[BM-47200/99]
W Sądzie Rejonowym w Ostrołęce, Wydział I Cywilny, toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia. Przedmiotem zasiedzenia jest samochód osobowy marki Polonez Caro, nr rej. CAG 1645, rok prod. 1991,
nr nadwozia SUPB01ABF 00469653 i nr silnika AB0625796, znajdujący się w posiadaniu Mariusza Kawałka, zam.: Ostrołęka, ul. B. Prusa 50.
Wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu, w którym toczy się po-
– 51 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
poz. 45785-45788
Dodane do: I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS HANDLOWY 2. SPÓŁKI AKCYJNE
stępowanie, i udowodnili swoje prawa do samochodu będącego przedmiotem zasiedzenia, w przeciwnym razie ich uprawnienia do tego samochodu mogą być pominięte i Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną
udowodnione fakty pozwalające na to stwierdzenie.
Poz. 45786. Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Powiatu War szawskiego. Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi, Wydział II Cywilny,
sygn. akt II Ns 49/99.
[BM-47188/99]
Dodane do:
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi, Wydział II Cywilny, sygn.
akt. II Ns 49/99, toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa Starosty Powiatu Warszawskiego o zasiedzenie.
I. Ogłoszenia
wymagane przez
Kodeks handlowy
Przedmiotem zasiedzenia są:
1) część działki nr 7 objętej księgą wieczystą „Willa Kaczy Dół nr 7,
8, 9” położonej w Warszawie, ul. Dworcowa 1,
2) część działki nr 8 objętej księgą wieczystą „Willa Kaczy Dół nr 7,
8, 9” stanowiącej działkę ewid. nr 84/10, o pow. 249 m2, położonej
w Warszawie, ul. Dworcowa 1,
3) część działki nr 2 objętej KW „Kolonia Kaczy Dół” nr 12 stanowiącej działkę ewid. nr 84/5, o pow. 476 m2, położonej w Warszawie, ul. Dworcowa 1,
4) część działki objętej KW nr 3149, o pow. 866 m2, stanowiącej
działkę ewid. nr 84/7, położonej w Warszawie przy ul. Dworcowej 1,
5) część działki opisanej KW nr 27399, o pow. 92 m2, stanowiącej
działkę ewid. nr 84/6 położonej w Warszawie, ul. Dworcowa 1,
6) część działki nr 9 objętej KW „Kolonia Kaczy Dół” nr 12 stanowiącej działkę ewid. nr 84/9, o pow. 41 m2, położonej w Warszawie, ul. Dworcowa 1,
7) działkę ewid. nr 84/4, o powierzchni 309 m2, położonej w Warszawie przy ul. Dworcowej 1.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, w szczególności właścicieli
hipotecznych tych nieruchomości lub ich następców prawnych, aby
w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swój udział
w sprawie, gdyż w przeciwnym razie zapadnie orzeczenie zgodne z żądaniem, o ile zostanie ono udowodnione.
X.
INNE OGŁOSZENIA
2.
Spółki akcyjne
Poz. 45788. Huta Szkła Okiennego KARA S.A. w Piotrkowie Trybunalskim. RHB 678. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim,
Wydział V Gospodarczy, wpis do rejestru: 31 grudnia 1992 r.
[BM-47349/99]
Zarząd Spółki Akcyjnej Huty Szkła Okiennego KARA S.A. w Piotrkowie
Trybunalskim, ul. Topolowa 1, działając na podstawie art. 393 § 1 Kodeksu handlowego oraz § 20 pkt. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień
28 stycznia 2000 r., na godz. 1200, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy w siedzibie Spółki.
Porządek obrad:
Poz. 45787. Wnioskodawca CARCADE INVEST S.A. w Warszawie
Oddział w Gdańsku. Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy, sygn. akt IX GNs 14/99.
[BM-46973/99]
Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy, wzywa posiadacza zaginionego weksla o treści „Gdańsk dnia 29 lipca 1997 r. Zapłacę
za ten weksel bez protestu, na zlecenie, sumę, Muhlhan Sp. z o.o.
w Gdańsku, ul. Sucha 31, Andrzej Paczkowski, Mieczysław Pocobejo członkowie Zarządu” do zgłoszenia się w ciągu sześćdziesięciu dni od
daty niniejszego ogłoszenia i do okazania weksla Sądowi.
Sprawa toczy się pod sygn. akt IX GNs 14/99 z wniosku Carcade Invest S.A.
w Warszawie Oddział w Gdańsku.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
– 52 –
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania Uchwał przez NWZA.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Omówienie sytuacji ekonomiczno-finansowej Huty Szkła Okiennego KARA S.A. na podstawie uzyskanych wyników w 1999 r.
i programu naprawczego na 2000 r. z podjęciem stosownej uchwały
zgodnie z art. 430 Kodeksu handlowego.
7. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
A-E
INDEKS
INDEKS
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
-A „ADES” Spółka z o.o. w Rypinie [BM-43636/99] - s.26. Poz. 45667.
„AJG” Zakład Pracy Chronionej Przedsiębiorstwo Technicznej i Fizycznej Ochrony Mienia Spółka z o.o. w Bydgoszczy [BM-43115/99] s.37. Poz. 45691.
„AKAD” Spółka z o.o. w Rzeszowie [BM-43369/99] - s.37.
Poz. 45692.
„AKER” Spółka z o.o. w Krakowie [BM-40539/99] - s.17. Poz. 45643.
„ALDMOR” Chłodnia Roztocze S.A. w Krakowie [BM-44022/99] s.32. Poz. 45680.
„ALLBUD” Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Spółka z o.o. w Bydgoszczy [BM-43106/99] - s.37. Poz. 45693.
„ALSTEP” Spółka z o.o. w Tychach [BM-47173/99] - s.10.
Poz. 45622.
„ALWIS” Towarzystwo Finansowe S.A. w Nowym Sączu
[BM-44006/99] - s.32. Poz. 45681.
„AMERDIAG” Amerykańskie Centrum Diagnostyczne Spółka z o.o. w Krakowie [BM-40541/99] - s.18. Poz. 45644.
„AMUR” Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Spółka z o.o.
w Olsztynie [BM-42552/99] - s.37. Poz. 45694.
„ANDRZEJCZUK” Spółka z o.o. w Zieleniewie [BM-43114/99] s.38. Poz. 45695.
„ANLECH” Spółka z o.o. w Klementowicach [BM-42646/99] s.39. Poz. 45707 D
„ARA-ARIANA” Spółka z o.o. w Rzeszowie [BM-43367/99] s.38. Poz. 45696.
„ARDOM-POZNAŃ” Przedsiębiorstwo Handlowe S.A. w Poznaniu [BM-47164/99] - s.14. Poz. 45633.
„ARTALES” Spółka z o.o. w Ziębicach [BM-43603/99] - s.26.
Poz. 45668.
„ASTORIA INVESTMENT” Spółka z o.o. w Warszawie
[BM-40977/99] - s.18. Poz. 45645.
„AUTO MAJSTER” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej [BM-40115/99] s.27. Poz. 45669.
„AUTO WIELKOPOLSKA” S.A. w Poznaniu [BM-47166/99] s.11. Poz. 45629.
„AUTOBAR PACKAGING POLAND” Spółka z o.o. w Skierniewicach [BM-42968/99] - s.38. Poz. 45698.
„Auto-Centrum” Spółka z o.o. w Rzeszowie [BM-43331/99] - s.38.
Poz. 45697.
„AUTO-CHOC” Spółka z o.o. w Gdańsku [BM-47118/99] - s.48.
Poz. 45765.
„BART-BUD” Spółka z o.o. w Piasecznie [BM-47182/99] - s.9.
Poz. 45612.
„Bartex Wino System” Spółka z o.o. w Rzeszowie [BM-43335/99] s.38. Poz. 45700, [BM-43339/99] - s.38. Poz. 45701, [BM-43342/99] s.38. Poz. 45702.
„BEAVER” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Spółka z o.o.
w Gdańsku [BM-42825/99] - s.39. Poz. 45703.
„BIELMASZ” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej [BM-40114/99] s.27. Poz. 45671.
„Biuro Badania Sprawozdań Finansowych i Doradztwa Personalnego” Spółka z o.o. w Warszawie [BM-47180/99] - s.10. Poz. 45619.
„Biuro Rozwoju Krakowa” S.A. w Krakowie [BM-47179/99] s.11. Poz. 45630.
„Biuro Usług Informatycznych” Spółka z o.o. w Raszynie
[BM-47206/99] - s.48. Poz. 45764.
„BMC” Spółka z o.o. w Poznaniu [BM-47158/99] - s.10.
Poz. 45621.
„BSI POLSKA” S.A. w Krakowie [BM-40558/99] - s.33.
Poz. 45682.
„BUDEXPOL” Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa i Usług
Technicznych Spółka z o.o. we Wrocławiu [BM-42913/99] - s.39.
Poz. 45704.
„BUDOPRZEM-EXPORT” Spółka z o.o. w Olsztynie [BM-47194/99] s.9. Poz. 45616.
„BUDOTEX” Przedsiębiorstwo Budowlane Spółka z o.o. we Wrocławiu [BM-42951/99] - s.39. Poz. 45705.
-C „CANDY WORLD” Spółka z o.o. w Poznaniu [BM-47160/99] s.10. Poz. 45620.
„CAREX” Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe Spółka z o.o.
w Chełmie [BM-39489/99] - s.18. Poz. 45646.
„CDN-PARTNER w Krakowie” Spółka z o.o. w Krakowie
[BM-40537/99] - s.19. Poz. 45647.
„CELTECH” Spółka z o.o. w Kętach [BM-40116/99] - s.29.
Poz. 45673.
„CEZAL” Centrum Zaopatrzenia Służby Zdrowia Spółka z o.o.
w Warszawie [BM-38768/99] - s.19. Poz. 45648.
„CLEMATIS” Spółka z o.o. w Bydgoszczy [BM-43121/99] - s.39.
Poz. 45706.
„CUPRUM WINSTAL” Spółka z o.o. we Wrocławiu [BM-47187/99] s.49. Poz. 45774.
-D „D & M” Spółka z o.o. w Błędnie [BM-42980/99] - s.40.
Poz. 45710.
„DOMINO” Spółka z o.o. w Kielcach [BM-42989/99] - s.39.
Poz. 45708.
„DÖONER KEBAP” Spółka z o.o. w Gdyni [BM-43220/99] - s.29.
Poz. 45674.
„DYCKERHOFF TRANSPORTBETON WROCŁAW” Spółka z o.o.
we Wrocławiu [BM-42801/99] - s.40. Poz. 45709.
-B-
-E-
„B. C. G. INVESTMENTS POLSKA” Spółka z o.o. w Andrychowie [BM-43188/99] - s.28. Poz. 45672.
„BALTIC SECURITY SERVICE” Spółka z o.o. w Kołobrzegu
[BM-42972/99] - s.38. Poz. 45699.
„EAST-WEST TRADING Ltd.” Spółka z o.o. w Wągrowcu
[BM-47084/99] - s.9. Poz. 45617.
„EKOR” Krajowe Zakłady Wielobranżowe Spółka z o.o. w Bydgoszczy [BM-43096/99] - s.40. Poz. 45711.
21 GRUDNIA 1999 r.
– 53 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
E-M
INDEKS
„EKO-SMOK” Spółka z o.o. w Krakowie [BM-40540/99] - s.20.
Poz. 45649.
„ELEKTRON” Spółka z o.o. w Łęcznej [BM-42638/99] - s.40.
Poz. 45713.
„EL-MŁYN” Spółka z o.o. w Samborowie [BM-42545/99] - s.40.
Poz. 45712.
„ENERGOZAP” Przedsiębiorstwo Remontów Energetycznych
Spółka z o.o. w Puławach [BM-42642/99] - s.40. Poz. 45714.
„ES SYSTEM” S.A. w Krakowie [BM-43753/99] - s.33. Poz. 45683.
„EUROMED” Hurtownia Farmaceutyczna Spółka z o.o. w Rzeszowie [BM-43345/99] - s.41. Poz. 45715.
„EUROREGION” Korporacja Spółka z o.o. w Rzeszowie [BM-43327/99] s.41. Poz. 45716.
„EWANS” Przedsiębiorstwo Spółka z o.o. w Bydgoszczy [BM-43104/99] s.41. Poz. 45717.
„EXBUD CRACOVIA” S.A. w Krakowie [BM-40557/99] - s.36.
Poz. 45689.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
-F „FLORIMPEX” Spółka z o.o. w Krakowie [BM-40536/99] - s.20.
Poz. 45650.
„FORAS TARGÓWEK” Spółka z o.o. w Warszawie [BM38770/99] - s.20. Poz. 45651.
„FRUCTA POLAND” Spółka z o.o. w Warszawie [BM-39863/99]
- s.21. Poz. 45652.
-J „JANAR” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Spółka z o.o. w Gryfowie Śląskim [BM-47193/99] - s.48. Poz. 45766.
„JANTAR” Przedsiębiorstwo Odzieżowe Spółka z o.o. w Wejherowie [BM-47120/99] - s.9. Poz. 45615.
„JEANJEAN POLSKA” Spółka z o.o. w Warszawie [BM-38773/99] s.21. Poz. 45653.
-K „KARA” Huta Szkła Okiennego S.A. w Piotrkowie Trybunalskim
[BM-47349/99] - s.52.. Poz. 45788.
„Karnity” Centrum Rolniczo-Turystyczne Spółka z o.o. w Karnitach [BM-47195/99] - s.48. Poz. 45767.
„KATOWICE PLAZA” Spółka z o.o. w Gdańsku [BM-42829/99] s.42. Poz. 45728.
„KOLBUD” Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy [BM-43101/99] - s.43. Poz. 45729.
„KONFEST” Spółka z o.o. w Krakowie [BM-43754/99] - s.31.
Poz. 45679.
„KOZYNO” Spółka z o.o. w Jaśle [BM-39473/99] - s.21. Poz. 45654,
[BM-39475/99] - s.37. Poz. 45690.
„KRASNE” Stadnina Koni Spółka z o.o. w Krasnem [BM-42866/99] s.43. Poz. 45730.
-L-
-G „GAŁ-ROL” Zakład Produkcji Rolnej Spółka z o.o. w Gałążczycach [BM-43253/99] - s.41. Poz. 45718.
„GOLDEN PLAY” Spółka z o.o. we Wrocławiu [BM-42947/99] s.41. Poz. 45719.
„Gospodarstwo Rolne” Spółka z o.o. w Koroszczynie [BM-42876/99] s.41. Poz. 45720.
„GROT” Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Spółka z o.o.
w Szczecinie [BM-47177/99] - s.49. Poz. 45769.
„LM POLSKA” Spółka z o.o. w Piasecznie [BM-39266/99] - s.21.
Poz. 45655.
„LUBLINIANKA HOTEL COMPANY LTD”. Spółka z o.o. w Lublinie [BM-42649/99] - s.43. Poz. 45731.
„LUWR-EXPOL” Spółka z o.o. w Lublinie [BM-42620/99] - s.43.
Poz. 45732, [BM-42622/99] - s.43. Poz. 45733, [BM-42625/99] - s.43.
Poz. 45734, [BM-42630/99] - s.44. Poz. 45735.
„LUXMED” Prywatne Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Lublinie [BM-42663/99] - s.44. Poz. 45736.
-M-
-H „HANYANG-DMP” Spółka z o.o. w Świdniku [BM-42661/99] s.42. Poz. 45722.
„HAVAX” Spółka z o.o. w Lubieszynie [BM-47175/99] - s.49.
Poz. 45770.
„HOLZ-POL” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
Spółka z o.o. w Czersku [BM-43099/99] - s.42. Poz. 45723.
-I „IB-RZESZÓW” Spółka z o.o. w Rzeszowie [BM-43350/99] - s.42.
Poz. 45724.
„IMAGOS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Spółka z o.o. w Bydgoszczy [BM-43125/99] - s.42. Poz. 45725.
„INPRONAFT” S.A. w Przemyślu [BM-41754/99] - s.34. Poz. 45684.
„INSTAL FIN PRODUKT” Spółka z o.o. w Biskupcu [BM-42554/99] s.42. Poz. 45726.
„INTUR” Spółka z o.o. w Balczewie [BM-43112/99] - s.42.
Poz. 45727.
„INVEST SERVICE POLSKA” Spółka z o.o. w Warszawie
[BM-47184/99] - s.9. Poz. 45613.
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
„MAGNUS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Spółka z o.o. w Chełmie [BM-40112/99] - s.29. Poz. 45675.
„MARMET” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Spółka z o.o. w Nasielsku [BM-42857/99] - s.44. Poz. 45737.
„MAVER” Cegielski - Fabryka Mebli S.A. w Kostrzynie Wielkopolskim [BM-47170/99] - s.15. Poz. 45636.
„M-D” Przedsiębiorstwo Produkcji Metalowo-Drzewnej Spółka z o.o. w Stargardzie Szczecińskim [BM-47205/99] - s.50.
Poz. 45778.
„MED. -ART. ” Spółka z o.o. w Krasnymstawie [BM-39215/99] s.22. Poz. 45656.
„MEDIDOM” Spółka z o.o. w Poznaniu [BM-47155/99] - s.9.
Poz. 45614.
„METACO POLSKA” Spółka z o.o. w Krakowie [BM-40535/99] s.22. Poz. 45657.
„MODA POLSKA - STYL” Spółka z o.o. we Wrocławiu [BM-42948/99] s.44. Poz. 45738.
„MODULEX” S.A. w Warszawie [BM-44102/99] - s.34. Poz. 45685.
„MONAX” Spółka z o.o. we Wrocławiu [BM-47189/99] - s.49.
Poz. 45771.
„MONTBUD” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Spółka z o.o. w Bydgoszczy [BM-43095/99] - s.44. Poz. 45739.
– 54 –
21 GRUDNIA 1999 r.
MSiG 248(816)/99
M-T
INDEKS
„MULTIFARB” Spółka z o.o. w Rzeszowie [BM-43363/99] - s.44.
Poz. 45740.
„MURASZKOWSKA” Spółka z o.o. w Ełku [BM-42865/99] - s.45.
Poz. 45741.
-S-
-O „OCEAN INVESTMENT” Spółka z o.o. w Warszawie [BM-40532/99] s.23. Poz. 45658.
„Opolska Giełda Rolno-Towarowa” S.A. w Opolu [BM-47198/99] s.17. Poz. 45642.
„Opolskie Fabryki Mebli” S.A. w Opolu [BM-47183/99] - s.12.
Poz. 45632.
„OSTROŁĘKA” Zespół Elektrowni S.A. w Ostrołęce [BM-47199/99] s.16. Poz. 45639.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
-P „P. J. B. INTERNATIONAL” Spółka z o.o. w Gdańsku [BM-43211/99] s.30. Poz. 45677.
„P. P. H. U. BARA” Spółka z o.o. w Gdyni [BM-40104/99] - s.27.
Poz. 45670.
„P. P. s.Poland” Spółka z o.o. w Bielsku-Białej [BM-47156/99] s.10. Poz. 45618.
„PALMER-POLSKA” Spółka z o.o. w Lublinie [BM-42669/99] s.45. Poz. 45742.
„PAŃSKA CENTRUM” Spółka z o.o. w Warszawie [BM-40970/99] s.23. Poz. 45659.
„PASAŻ KRÓLEWSKI” Spółka z o.o. w Gdańsku [BM-43212/99] s.30. Poz. 45676.
„PETROMAX” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Spółka z o.o. w Lublinie [BM-42656/99] - s.45. Poz. 45743.
„POLARM” Przedsiębiorstwo Handlowe Spółka z o.o. w Bałamątku [BM-42874/99] - s.45. Poz. 45744.
„POLITECHNIK” Zakład Studyjno-Projektowy Spółka z o.o. we
Wrocławiu [BM-42794/99] - s.45. Poz. 45745.
„Polskie Wydawnictwa Profesjonalne” Spółka z o.o. w Warszawie
[BM-46938/99] - s.11. Poz. 45626.
„POLVOICE. COM” Spółka z o.o. w Warszawie [BM-39075/99] s.23. Poz. 45660.
„Poznańska Korporacja Gospodarcza” S.A. w Poznaniu [BM-47176/99] s.15. Poz. 45635.
„PRINT” Spółka z o.o. w Lublinie [BM-42673/99] - s.45. Poz. 45746.
„PROKONEX A” Spółka z o.o. w Oławie [BM-42911/99] - s.46.
Poz. 45747.
„PROMONT” Przedsiębiorstwo Montażowo-Usługowe Spółka z o.o. w Szczecinie [BM-47174/99] - s.49. Poz. 45772.
„PROSIACZEK” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Spółka z o.o. w Rzeszowie [BM-43330/99] - s.46. Poz. 45748.
„Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych” Spółka z o.o.
w Złotowie [BM-47076/99] - s.11. Poz. 45627.
„Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Sanitarnych” Spółka z o.o. w Rzeszowie [BM-43365/99] - s.46. Poz. 45749.
-R „RAIDER” Spółka z o.o. w Rzeszowie [BM-43354/99] - s.46.
Poz. 45750.
„REDIS” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Spółka z o.o.
w Kłośniku [BM-42899/99] - s.46. Poz. 45751.
21 GRUDNIA 1999 r.
„RE-PLAST” Uzdatnianie Odpadów i Produkcja Wyrobów z Tworzyw Sztucznych Spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu [BM-47167/99] s.49. Poz. 45768.
„SAFE” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Spółka z o.o. w Lublinie [BM-42672/99] - s.46. Poz. 45752.
„SAI BABA” Supermarket Spółka z o.o. w Raszynie [BM-38777/99] s.24. Poz. 45661.
„SAMPO” Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w Warszawie
[BM-39272/99] - s.34. Poz. 45686.
„SCANMED” - Centrum Diagnostyczno Lecznicze Spółka z o.o.
w Krakowie [BM-40534/99] - s.24. Poz. 45662.
„SENTRY” Spółka z o.o. w Warszawie [BM-44100/99] - s.31.
Poz. 45678.
„SERMATECH POLSKA” Spółka z o.o. w Krakowie [BM-40538/99] s.25. Poz. 45663.
„SH POLESIE” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Spółka z o.o. w Lubartowie [BM-42612/99] - s.46. Poz. 45753.
„SIMPEX” Spółka z o.o. w Opolu [BM-47196/99] - s.10.
Poz. 45623.
„SKALNIK” Przedsiębiorstwo Górnicze Spółka z o.o. w Wiśniówce [BM-47171/99] - s.10. Poz. 45624.
„SMG/KRC” Poland - Media S.A. w Warszawie [BM-44050/99] s.35. Poz. 45687.
„SOLBET-ZREMB” Zakłady Mechaniczne Spółka z o.o. w Solcu
Kujawskim [BM-43119/99] - s.46. Poz. 45754.
„Spółdzielnia Kółek Rolniczych” w Łambinowicach z siedzibą
w Jasienicy Dolnej [BM-47178/99] - s.50. Poz. 45776.
„SUSPAPOL” GmbH Spółka z o.o. w Kowarach [BM-47191/99] s.50. Poz. 45775.
„SZCZECIN” Huta S.A. w Szczecinie [BM-47202/99] - s.12.
Poz. 45631.
-Ś „ŚREM” Odlewnia Żeliwa S.A. w Śremie [BM-47165/99] - s.14.
Poz. 45634.
-T „TALKAM” GmbH Spółka z o.o. we Wrocławiu [BM-47169/99] s.11. Poz. 45625.
„TARGPIAST” Spółka z o.o. we Wrocławiu [BM-42791/99] - s.47.
Poz. 45755.
„TEL-EKO-SERWIS” Spółka z o.o. we Wrocławiu [BM-42910/99] s.47. Poz. 45756.
„THOMPSONIC” Spółka z o.o. w Warszawie [BM-47086/99] s.49. Poz. 45773.
„TIMBERJACK POLSKA” Spółka z o.o. w Piasecznie [BM-40972/99] s.25. Poz. 45664.
„TOWAROWA 33 CORPORATION” Spółka z o.o. w Warszawie
[BM-40958/99] - s.25. Poz. 45665.
„Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z o.o. w Ciechanowie [BM-42853/99] - s.47. Poz. 45757.
„TRANSPIASKO” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Spółka z o.o. we Wrocławiu [BM-42944/99] - s.47. Poz. 45758.
„TRANSPOST” Przedsiębiorstwo Transportu Samochodowego
Łączności S.A. w Poznaniu [BM-47168/99] - s.16. Poz. 45638.
„TUCHWOD” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Spółka z o.o. w Tucholi [BM-43108/99] - s.47. Poz. 45759.
– 55 –
MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
MSiG 248(816)/99
V-Ż
INDEKS
-V „VERVA” Spółka z o.o. w Lublinie [BM-42616/99] - s.47. Poz. 45760.
„VIRTUS” Spółka z o.o. w Warszawie [BM-40533/99] - s.26.
Poz. 45666.
Odbiorca: * ID: ZAMO_12_009761_249_001
-W „W. O. G. SYSTEMY” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe S.A.
w Wiśle [BM-44086/99] - s.36. Poz. 45688.
„WIRCOM” Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Spółka z o.o.
we Włocławku [BM-47023/99] - s.11. Poz. 45628.
Wnioskodawca CARCADE INVEST S.A. w Warszawie Oddział
w Gdańsku. Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział IX Gospodarczy,
sygn. akt IX GNs 14/99 [BM-46973/99] - s.52. Poz. 45787.
Wnioskodawca Gmina Miejska Rumia. Sąd Rejonowy w Gdyni,
Wydział VII Cywilny, sygn. akt VII Ns 2382/98 [BM-47115/99] s.51. Poz. 45784.
Wnioskodawca Kawałek Mariusz. Sąd Rejonowy w Ostrołęce,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 625/99 [BM-47200/99] - s.51.
Poz. 45785.
Wnioskodawca Korytowski Grzegorz. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 2276/99 [BM-47186/99]
- s.51. Poz. 45783.
Wnioskodawca Kozłowski Stefan. Sąd Rejonowy w Końskich,
Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 454/99 [BM-47062/99] - s.51.
Poz. 45780.
Wnioskodawca Skarb Państwa - Starosta Powiatu Warszawskiego.
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi, Wydział II Cywilny, sygn. akt II
Ns 49/99 [BM-47188/99] - s.52. Poz. 45786.
Wnioskodawca Skarb Państwa z udziałem Izby Skarbowej. Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział IV Cywilny, sygn. akt IV Ns
1200/99 [BM-47192/99] - s.51. Poz. 45781.
Druk:
Nadzór prawniczy: Marcin Biedrzycki
Wnioskodawca Wicka Józef. Sąd Rejonowy w Gdyni, Wydział VII
Cywilny, sygn. akt VII Ns 1666/99 [BM-47113/99] - s.50. Poz. 45779.
Wnioskodawca Żakowska-Trojanowska Danuta. Sąd Rejonowy dla
Warszawy Mokotowa, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 2170/99
[BM-47190/99] - s.51. Poz. 45782.
„WROCŁAW” Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych
S.A. we Wrocławiu [BM-47181/99] - s.15. Poz. 45637.
„WROCŁAW” Wrocławski Klub Sportowy ŚLĄSK Sportowa S.A.
we Wrocławiu [BM-47185/99] - s.16. Poz. 45640.
-Y „YAMA” Spółka z o.o. w Myślęcinku [BM-43128/99] - s.48.
Poz. 45761.
-Z „ZACHODNI LEASING” S.A. w Warszawie [BM-47149/99] s.17. Poz. 45641.
„Zakład Remontowy Energetyki Gródek” Spółka z o.o. w Gródku
[BM-43116/99] - s.41. Poz. 45721.
„ZELMER” Zakład Remontowy Spółka z o.o. w Rzeszowie
[BM-43359/99] - s.48. Poz. 45762.
„ZREMB” Fabryka Zespołów Napędowych i Części Zamiennych
w Poznaniu [BM-47172/99] - s.50. Poz. 45777.
-Ż „ŻIWOS” Spółka z o.o. w Ropczycach [BM-43333/99] - s.48.
Poz. 45763.
Drukarnia Nr 1; ul. Rakowiecka 37; 02-521 Warszawa
tel. 849-95-50; 640-81-70; 640-81-71; tel./fax 849-94-97
Redaktor prowadzący: Mariusz Czaplicki
Oddano do druku 16 grudnia 1999 r.
Redaktor techniczny: Marcin Masalski

Similar documents