Thalasso Spa Brochure - Royal Myconian Hotel in Mykonos

Comments

Transcription

Thalasso Spa Brochure - Royal Myconian Hotel in Mykonos
Rejuvenate your Senses
Welcome
to the sanctuary of harmony. A magical place of relaxation,
of nursing mind, body and soul. Journey back to the past to discover the finest, purest
resources from oceans and earth, experiencing the wonders of well being with
methods ascertained since antiquity up to nowadays. Our secret dwells in the wealth
of the sea and extracts of plants, flowers and fruits.
Thalassotherapy
GR. Ένα μοναδικό πρόγραμμα με τις θεραπευτικές ιαματικές επιδράσεις του νερού. Συνδυάζει το πέρασμα από 4 πισίνες
οι οποίες έχουν θερμαινόμενο θαλασσινό νερό με διαφορετική σύσταση η κάθε μία. Τo θεραπευτικό πρόγραμμα προτείνεται
για συχνή επανάληψη και απευθύνεται στα προβλήματα αρθρώσεων, μέσης, αρθρίτιδας, οστεοπόρωσης, κατακράτηση υγρών
ή για την απόλυτη χαλάρωση.
ΠΙΣΙΝΑ 1 ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ
ΠΙΣΙΝΑ 2 θεραπευτικά άλατα
ΠΙΣΙΝΑ 3,4 ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ
EN. A unique program offering curative effects of mineral enriched seawater. The session takes you through 4 pools each
with a different temperature and salinity content. The program is recommended for frequent use, and is very beneficial for
joints, back problems, arthritis, osteoporosis, water retention or for sheer indulgence and relaxation.
POOL 1 ESSENTIAL OILS
POOL 2 THERAPEUTIC SALTS
POOL 3,4 HYDROMASSAGE
FR.
Un programme unique vous offre les bienfaits de l’eau de mer enrichie de minéraux.Pendant cette session vous
passerez par 4 piscines extérieures à température et salinité différentes. Le programme est recommandé quotidiennement.
Très bénéfique pour les problèmes de dos, arthrite, ostéoporose, rétension d’eau et pour une relaxation absolue.
PISCINE 1 HUILES ESSENTIELLES
PISCINE 2 SELS THERAPEUTIQUES
PISCINES 3,4 HYDROMASSAGE
IT. Attraverso questo programma godrete di tutti i benefici dell’ acqua marina arricchita di sali minerali. Il programma
propone 4 piscine, ognuna con diversa temperatura e salinita’. Si consiglia un uso ripetuto del trattamento,
che e’ particolarmente indicato per problemi di schiena,alle giunture, artriti, osteoporosi, ritenzione idrica e per un relax
assoluto.
PISCINA 1 OLI ESSENZIALI
PISCINA 2 SALI TERAPEUTICI
PISCINA 3,4 IDROMASSAGIO
RU.
4 бассейна каждый с разной температурой и содержанием солености. Программа рекомендуется для частого
использования. Очень полезно для суставов, проблемы со спиной, артрит, osteoporosi и релаксации.
БАССЕЙН 1 Эфирные масла
БАССЕЙН 2 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СОЛИ
БАССЕЙН 3,4 ГИДРОМАССАЖ
multi-award winning brand
ELEMIS is a brand that is celebrity adored and highly respected by beauty editors around the world.
POSITIVE
BEAUTY
AWARDS
2013
ANTI-AGEI
NG
AWARDS 2013
Winner
WINNER
ANTI-AGEI
NG
AWARDS 2013
Highly
commended
GR.
Η ELEMIS είναι η πρωτοποριακή Βρετανική μάρκα περιποίησης της επιδερμίδας και SPA που φροντίζει πάνω από 6,5 εκατομμύρια ανθρώπους
κάθε χρόνο. Έχει τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως στις τάσεις και τις εξελίξεις της παγκόσμιας βιομηχανίας περιποίησης και SPA. Ο επιτυχής
συνδυασμός ισχυρών φυσικών συστατικών, τεχνολογίας αιχμής στη σύνθεσή της και αποδεδειγμένων κλινικών δοκιμών επέτρεψε στην ELEMIS να
εισαγάγει στην αγορά μερικά από τα πιο ισχυρά αντι-γηραντικά προϊόντα περιποίησης της επιδερμίδας και επαγγελματικές θεραπείες Spa που έχει δει
ποτέ η βιομηχανία ομορφιάς. Το δέρμα σας, το σώμα σας και η ευεξία σας βρίσκονται στην καρδιά της ELEMIS. Οι θεραπευτές μας εκμεταλλεύονται τη
δύναμη της φύσης και της επιστήμης για τη δημιουργία πρωτοποριακών σκευασμάτων που μεταμορφώνουν πραγματικά το δέρμα σας. Η ELEMIS ελέγχει
επιστημονικά κάθε πτυχή της σύνθεσης του προϊόντος, διασφαλίζοντας ποιότητα, αποτελεσματικότητα και εξαιρετική ακεραιότητα. Από την επιλογή
των καρπών και τον τύπο του εδάφους ως την επιλογή της διαδικασίας εκχύλισης, η ELEMIS εγγυάται τη μέγιστη θεραπευτική δραστηριότητα όλων
των σκευασμάτων της. Υψηλή αισθητική. Προσωπική συνταγογράφηση. Η εμπειρία είναι υπέροχη και τα αποτελέσματα πραγματικά.
EN. ELEMIS is the pioneering British skincare and spa brand that treats over 6.5 million people each year and has the single largest influence on trends
and developments in the global skincare and spa industry. The successful combination of powerful, natural ingredients, cutting-edge formulation technology and proven clinical trials has enabled ELEMIS to bring to market some of the most influential anti-ageing skincare products and professional spa
therapies the beauty industry has ever seen. Your skin, your body and your wellness lie at the heart of ELEMIS. Our therapists harness the power of nature
and science to create ground-breaking formulations that genuinely transform your skin. ELEMIS scientifically controls every aspect of product formulation,
ensuring quality, efficacy and exceptional integrity. From the seeds chosen and the type of soil used, to the selection of extraction process, ELEMIS ensures
that all formulations have maximum therapeutic activity. Sublime sensory. Personally prescribed. The experience is exceptional, the results are real.
FR.
Pionnière en matière de soin de la peau et d’instituts de beauté, la marque britannique ELEMIS jouit d’une influence exceptionnelle sur les tendances et les développements de ce secteur et traite chaque année plus de 6,5 millions de personnes. ELEMIS allie avec succès des ingrédients naturels
puissants, une technologie d’élaboration des formules à la pointe du progrès et des résultats cliniques concluants, ce qui lui a permis de mettre sur le
marché quelques uns des produits anti-âge et des soins de beauté professionnels les plus influents que le secteur de la beauté ait jamais vus. Votre peau,
votre corps et votre bien-être sont au cœur des préoccupations d’ELEMIS. Nos chercheurs puisent dans la puissance de la nature et de la science afin de
créer des formules innovantes capables de transformer véritablement votre peau. ELEMIS contrôle scientifiquement tous les aspects de l’élaboration des
produits, afin d’assurer leur qualité, leur efficacité, ainsi que leur exceptionnelle intégrité. Du choix des graines et du terroir à la sélection du processus
d’extraction, ELEMIS s’assure que toutes ses formules soient les plus actives possibles sur le plan thérapeutique. Sens sublimés, soins personnalisés :
l’expérience est exceptionnelle, les résultats sont réels.
IT.
ELEMIS è l’innovativo marchio britannico che si occupa di cura della pelle e di spa. Tratta oltre 6,5 milioni di persone ogni anno e ha l’influenza maggiore sulle tendenze e gli sviluppi nell’intero settore della cura della pelle e delle spa. La combinazione vincente di ingredienti efficaci e naturali, di una tecnologia che produce formule innovative e di esperimenti clinici comprovati ha permesso a ELEMIS di immettere nel mercato alcuni dei prodotti per la pelle
e delle terapie spa professionali più rilevanti che l’intero settore abbia mai visto. La vostra pelle, il vostro corpo e il vostro benessere sono al centro della
filosofia di ELEMIS. I nostri terapisti sfruttano il potere della natura e della scienza per creare delle formule innovative che trasformano davvero la vostra
pelle. ELEMIS controlla scientificametne ogni aspetto della formulazione del prodotto, assicurando qualità, efficacia e massima affidabilità. Dal tipo di semi
scelti al tipo di terreno utilizzato, fino alla selezione del processo di estrazione, ELEMIS assicura che tutte le formule abbiano la massima efficacia dal punto
di vista terapeutico. Una stimolazione sensoriale sublime. Prescrizioni individuali. L’esperienza è eccezionale, i risultati sono reali.
RU.
ELEMIS — это новаторский британский косметический и спа-бренд, который ежегодно обслуживает свыше 6,5 миллионов человек и
сам по себе оказывает наиболее сильное влияние на тенденции и развитие ситуации в глобальной индустрии ухода за кожей и спа-индустрии.
Удачное сочетание мощных натуральных ингредиентов, передовые технологии составов и подтвержденные клинические испытания позволяют
ELEMIS поставлять на рынок ряд наиболее действенных в истории косметической индустрии продуктов по уходу за кожей, которые замедляют
старение, и профессиональных спа-препаратов. ELEMIS уделяет основное внимание вашей коже, вашему телу и вашему здоровью. Наши врачи
обуздывают мощь природы и науки для создания новаторских рецептур, которые действительно изменят вашу кожу. ELEMIS с научных позиций
контролирует все аспекты разработки рецептуры продукта, обеспечивая при этом качество, эффективность и исключительное единообразие.
На всех этапах, от выбора семян и типа используемой почвы до выбора процесса эстракции, ELEMIS гарантирует, что все составы будут
оказывать максимальное лечебное воздействие. Великолепная органолептика. Выписка персональных рецептов. Исключительные впечатления
и реальные результаты.
Anti-Ageing –
Anti-Ageing – Lifting
Anti-Ageing – Resurfacing
Anti-Wrinkle
Visible results with the high-tech
Peel away the years for smoother,
The ELEMIS Pro-Collagen range
Pro-Intense range from ELEMIS.
younger looking skin. As we age, the
reduces the appearance of fine
Innovative systems that combine
regeneration process slows down,
lines and wrinkles for smooth,
cutting-edge plant stem cells, nutrient-
leaving skin looking dull and lifeless.
plump, younger-looking skin.
rich lipids and super-lifting plant actives
ELEMIS resurfacing system combines
ELEMIS creates highly advanced to stimulate the skin’s biological energy
anti-ageing skincare using the
cycle to deliver the ultimate lift effect.
most effective plant and marine This range delivers a facial contour that
a patended trio of natural enzymes
with White Truffle oil to encourage the
skin’s natural cell renewal cycle, whilst
extracts, keeping nature at the
appears firmed and shaped, as if lifted;
safely and effectively targeting lines,
heart of the formulations.
Cheeks and jawline are more defined.
superficial facial scarring and uneven
skin tone.
Extensive research and clinical
trials prove ELEMIS formulas
Anti-Ageing –
White Brightening
The ELEMIS White Brightening
system delivers a truly exceptional solution targeting dark spots
and irregular pigmentation to
reveal a translucent, more
luminous and even skin tone.
Pioneering the power of nature
to deliver a complete solution for
bright, even skin tone – ELEMIS
has developed this range by
inhibiting the production of
tyrosinase.
help reduce the impact of
premature ageing.
Advanced Skincare
Men
Bodycare
For the simplest, most
Cleanse, shave, protect and firm for
Containing some of ELEMIS best sellers,
effective daily skincare
hydrated, smooth skin. ELEMIS
this extensive bodycare range
system, ELEMIS has formu-
Time for Men collection is powered by
delivers results, whilst indulging the
lated a range of high perfor-
innovative, cutting-edge
senses with beautiful aromatics.
mance advanced products for
formulations, specifically targeted
The Bodycare range is divided into
every need. Using a blend of
to male skin demands. Creating the
Exotics, Smoothing and Perfromance
plant actives, nurturing Milk
ultimate 3-step grooming programme
and delivers results to every need.
Proteins and skin-nourishing
has never been easier.
ingredients, our formulas work in harmony with
delicate pH levels to protect
against daily stressors and
adapt to the ever changing
needs of your skin.
Gifts, travel collections and
limited editions
Top selling ELEMIS products are
combined in these travel
collections, and seasonal gifts.
ELEMIS celebrates it’s hero products
with limited editions exclusively
available for a short period of time.
Exclusive editions with the unique
touch of ELEMIS.
massage
D e e p Ti s s u e M u s c l e M a s s a g e
GR.
Deep Tissue Muscle Massage 60 mins
Αποβάλλεται το στρες, οι πονεμένοι μύες μαλακώνουν και οι αισθήσεις αναζωογονούνται με το ενισχυμένο, ατομικό
μασάζ. Δυναμικές αναμίξεις αιθέριων ελαίων κατάλληλες να επιτύχουν τις διαφορετικές ανάγκες, για μείωση του στρες
και της έντασης στους μύες.
Choose from:
Stress-a-Way: Καταπολεμήστε και απελευθερώστε την ένταση της μέρας.
Spirit Reviver: Δυνατό κύμα αναζωογόνησης και επαναφόρτισης.
Muscle Melt:Ξεκουράζει και απενεργοποιεί το κουρασμένο και πονεμένο σώμα.
Chakra Balancing: Επανασυνδέει πνεύμα, σώμα και ψυχή.
Deep Tissue Back Massage 30 mins
Λιγότερος χρόνος, μέγιστη αποβολή της έντασης. Ειδικά για πλάτη, ώμους και αυχένα, εκεί που το χρειάζεστε
περισσότερο.
sculpting leg massage 25 mins
Κλινικά δοκιμασμένο μασάζ μηρών που στοχεύει στην καταπολέμηση της επίμονης κυτταρίτιδας και της χαλάρωσης.
Διεγείρει την μικρο-κυκλοφορία και μειώνει την κατακράτηση υγρών. Το δέρμα γίνεται απαλό και συμπαγές.
EN.
Deep Tissue Muscle Massage 60 mins
Alleviate stress, ease aching muscles and revive the senses with this powerful, customised massage. Dynamic blends of
Essential Oils are prescribed to target individual needs and reduce specific stress and muscle tension.
Choose from:
Stress-a-Way: Wind down and release the tension of the day.
Spirit Reviver: A powerful surge to invigorate and recharge.
Muscle Melt: Relax and re-energise a tired and aching body.
Chakra Balancing: Reconnect your mind, body and soul.
Deep Tissue Back Massage 30 mins
Minimum time, maximum tension-relieving results. Specifically targeting the back, shoulders and neck areas,
where you need it most.
sculpting leg massage 25 mins
Clinically proven leg massage that aims to combat stubborn cellulite and sagging skin. Stimulates micro-circulation and
reduces fluid retention. Skin becomes smooth and compact.
FR.
Deep Tissue Muscle Massage 60 min
Calmez le stress, soulagez les douleurs musculaires et réveillez vos sens avec ce massage puissant personnalisé.
On prescrit des mélanges dynamiques des Huiles Essentielles afin de cibler les besoins individuels et de réduire le stresse
et la tension musculaire.
Choisissez parmi:
Stress-a-Way: Détendez-vous et libérez la tension quotidienne.
Spirit Reviver: Une vague puissante tonifiante qui va recharger vos batteries.
Muscle Melt: Relaxez et redonnez de l’énergie au corps fatigué et douloureux.
Chakra Balancing: Reprenez contact avec votre esprit, corps et âme.
Deep Tissue Back Massage 30 min
Durée minimale, résultats maximaux de suppression de la tension. Ciblant particulièrement le dos, les épaules et le cou,
où vous l’avez besoin le plus.
sculpting leg massage 25 min
Éprouvé en clinique massage qui vise à combattre la cellulite rebelle et le relâchement cutané. Stimule la microcirculation
et diminue rétention de liquide. La peau devient lisse et compacte.
massage
IT.
Deep Tissue Muscle Massage 60 minuti
Indicato per alleviare stress specifici e tensioni muscolari, questo profondo massaggio ritmato fa lavorare in modo
vigoroso l’intero corpo.
Scegli da:
Stress-a-way Deep Tissue Massage – Allieva e rilassa
Spirit Reviver Deep Tissue Massage - Solleva, detossina e rinnova il vostro gusto per la vita
Muscle Melt Deep Tissue Massage – Dà sollievo ai muscoli stanchi e doloranti
Bilanciamento Charkra – Riporta il Vostro corpo e le emozioni in equilibrio totale
Deep Tissue Back Massage 30 minuti
Tempo minimo, massimo risultato di allentamento della tensione.
sculpting leg massage 25 minuti
Questo trattamento lavora in profondità stimolando l’eliminazione dei residui organici sia liquidi che solidi.
Le speciali tecniche di applicative stimolano il flusso sanguigno, il drenaggio dei liquidi e, l’eliminazione delle tossine.
RU.
Deep Tissue Muscle Massage 60 мин
Снимает стресс, облегчает мышечную боль и возраждает чувства, с помощью этого сильнодействующего особо
подобранного массажа. Динамические смеси эфирных масел целенаправлены на удовлетворение индивидуальных
потребностей и уменьшают конкретный стресс и мышечное напряжение.
Сделайте свой выбор:
Stress-a-Way: Остановитесь и снимите напряжение дня.
Spirit Reviver: Укрепите силы и пополнитесь энергией.
Muscle Melt: Расслабтесь и восстановите энергию в уставшем и болезненном теле.
Chakra Balancing: Воссоедините ваши мысли, тело и душу.
Deep Tissue Back Massage 30 мин
Максимальные результаты в снятии напряжения, за минимальное время. Специфично целенаправлены на спину,
плечевой пояс и шею, там где это особенно необходимо.
sculpting leg massage 25 мин
Клинически доказано, что массаж , по борьбе с целлюлитом и дряблой кожей , стимулирует микро циркуляцию и
уменьшает задержку жидкости. Кожа становится гладкой с видимыми потерями объема жироотложения.
‘
high performance massage techniques
to relax and recharge
’
facial care
GR.
1. Pro-Collagen Quartz Lift Facial 75 mins
Κλινικά δοκιμασμένο, ότι μετά από 1 μόνο θεραπεία, μειώνει των αριθμό των ρυτίδων μέχρι 94%* και συσφίγγει μέχρι 57%*.
Χρησιμοποιούνται επαγγελματικά ενισχυμένες συνταγές για μέγιστη δράση, που αφήνει το δέρμα σφιχτό, τεντωμένο και με
νεανική όψη. Εξειδικευμένες τεχνικές ανύψωσης μασάζ σε συνδυασμό με επαγγελματικά δυνατά προϊόντα αντι-γήρανσης
χαρίζουν μέγιστη αποτελεσματικότητα αφήνοντας μια πιο σταθερή και νεανική εμφάνιση.
* Ανεξάρτητες κλινικές δοκιμές 2006/07
2. Pro-Intense Lift Effect Facial 60 mins
Ισχυρές τεχνικές ανύψωσης που έχουν ως στόχο το πεσμένο διπλοσάγονο, τα μάγουλα, το πιγούνι και το λαιμό, για το
απόλυτο lifting. Ενδυναμώνει μέσω τεχνολογίας αιχμής, που συνδυάζει φυτικά βλαστοκύτταρα τα οποία είναι πλούσια
σε θρεπτικά συστατικά, φυσικά λιπίδια και φυτικά ενεργά συστατικά σύσφιξης ενώ ταυτόχρονα βοηθά στη μείωση του
οιδήματος λόγω της κατακράτησης υγρών που συνοδεύει την χαλάρωση του δέρματος.
* 69% των γυναικών δήλωσαν ότι το σχήμα του προσώπου ήταν εμφανώς σφριγηλότερο, ανορθωμένο και πιο συμπαγές
* 90% των γυναικών δήλωσαν ότι η χαλάρωση στα μάγουλα και τον λαιμό τους ήταν εμφανώς βελτιωμένη
* 82% των γυναικών δήλωσαν ότι θα καθυστερήσουν την πλαστική χειρουργική του προσώπου τους ή και του Botox
προτιμώντας την θεραπεία Pro-intense lift effect.
Ενισχύστε την θεραπεία σας χρησιμοποιώντας και στο σπίτι το Pro-Intense Programme και το New Pro-Intense Super System.
* Ανεξάρτητες κλινικές δοκιμές, Ιούλιος 2013
3. Visible Brilliance Facial 30 mins
Με επαναστατικά αποτελέσματα, η αντι-γηραντική θεραπεία προσφέρει άμεση σύσφιξη, αναζωογονεί και τεντώνει το
δέρμα, ενώ ταυτόχρονα βοηθά στην μείωση των σκούρων κύκλων στα μάτια. Είναι κλινικά ελεγμένο ότι η ενυδάτωση
στο δέρμα αυξάνεται μέχρι 61%* και η ελαστικότητα μέχρι 40%* μετά από 1 θεραπεία.
* Ανεξάρτητες κλινικές δοκιμές, Ιούλιος 2004
4. Tri-Enzyme Resurfacing Facial 60 mins
Κλινικά δοκιμασμένο ότι αναπλάθει ορατά μέχρι 75%* και αυξάνει την απαλότητα του δέρματος μέχρι 32%* μετά από 1
μόνο θεραπεία. Στοχεύει στα προβληματικά δέρματα, με ανώμαλο τόνο, επιφανειακές ουλές και λεπτές γραμμές, για πιο
νεανικό δέρμα.
* Ανεξάρτητες κλινικές δοκιμές, 2006
ADVANCED PERFORMANCE FACIAL FOR MEN
5. Skin IQ+ Facial 30 mins / 75 mins
Κλινικά δοκιμασμένη*, η θεραπεία αυτή είναι επεξεργασμένη για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ανθυγιεινής ζωής και να
καταπολεμήσει τις έντονες δράσεις γήρανσης, από το συχνό ξύρισμα, την περιβαλλοντική μόλυνση και τα συχνά ταξίδια,
προσφέροντας στους άντρες, μοναδική ανάπλαση του δέρματος, με μέγιστα αντιγηραντικά αποτελέσματα.
* Ανεξάρτητες κλινικές δοκιμές, 2006
‘
Incredible Facials
extraordinary results
’
facial care
EN.
1. Pro-Collagen Quartz Lift Facial 75 mins
Clinically proven, after just 1 treatment, to reduce the number of wrinkles by up to 94%* and
improves skin firmness by up to 57%*. Uses professional strength formulations for maximum
efficacy, leaving a firmer, uplifted, more youthful looking appearance.
* Independent Clinical Trials 2006/07
2. Pro-Intense Lift Effect Facial 60 mins
Powerful lifting techniques target sagging jowls, cheeks, chin and neck for the ultimate lift effect.
Powered by breakthrough technology that combines cutting-edge plant stem cells, nutrient-rich
natural lipids and firming plant actives. Powerful lifting techniques target sagging jowls, cheeks,
chin and neck, whilst helping to reduce puffiness and fluid retention associated with sagging skin.
* 69% of women stated that their facial contours appeared firmed, lifted and shaped
* 90% of women stated that the sagging on their cheeks and neck was visibly improved
* 82% of women stated that they would delay facial surgery and/or Botox following a course of facials
Boost at home using the Pro-Intense Programme and the New Pro-Intense Super System.
* Independent Consumer Test Results based on 49 subjects, July 2013
3. Visible Brilliance Facial 30 mins
With revolutionary results, this anti-ageing treatment instantly firms, rejuvenates and plumps
skin, whilst helping to reduce dark circles. Moisturisation levels of the skin are clinically proven to
increase by up to 61%* and elasticity by 40%
* after just 1 treatment.
* Independent Clinical Trials 2004
4. Tri-Enzyme Resurfacing Facial 60 mins
Clinically proven to visibly resurface by up to 75%* and increase skin smoothness by up to 32%*
after just 1 treatment. Targets blemishes, uneven skin tone, superficial scarring and fine lines, for
younger looking skin.
* Independent Clinical Trials 2006
ADVANCED PERFORMANCE FACIAL FOR MEN
5. Skin IQ+ Facial 30 mins / 75 mins
Clinically proven*, this treatment is tailored to meet the needs of a hectic lifestyle and to combat
the harsh, ageing effects of frequent shaving, environmental pollution and constant travel, giving
men the ultimate skin overhaul with maximum anti-ageing results.
* Independent Clinical Trials 2006
FR.
1. Pro-Collagen Quartz Lift Facial 75 min
A cliniquement démontré de réduire le nombre de rides par jusqu’au 94%* et améliorer la fermeté
de la peau par jusqu’au 57%* après un seul traitement. Cela utilise des préparations professionnelles pour plus d’efficacité, en vous laissant sembler plus ferme, plus exalté et plus jeune.
On mélange des techniques spécialisées de massage lifting et des préparations professionnelles
anti-âge pour une efficacité maximum du traitement, en vous laissant sembler plus ferme, plus
exalté et plus jeune.
* Essais Cliniques Indépendants 2006/07
2. Pro-Intense Lift Effect Facial 60 min
Des techniques puissantes de lissage ciblant les joues, le menton et le cou affaissés pour avoir le
meilleur effet lifting. Propulsé par une technologie avancée qui combine les cellules souches, les
lipides riches en nutriments et les actifs des plantes raffermissants. Les techniques puissantes de
lissage ciblent les joues, le menton et le cou affaissés et aident à réduire la boursouflure et la rétention hydrique liées avec la peau affaissée.
* 9% des femmes ont déclaré que leur contour de visage semblait ferme et levé
* 90% des femmes ont déclaré que le relâchement aux joues et au cou a été visiblement amélioré
* 82% des femmes ont déclaré qu’elles repousseraient la chirurgie esthétique du visage et/ou le
Botox après une série de traitements de soin du visage.
Faites-le chez vous en utilisant le Pro-Intense Programme et le New Pro-Intense Super System.
* Résultats du Test indépendant auprès des consommateurs basé sur 49 sujets, juillet 2013
3.Visible Brilliance Facial 30 min
Avec des résultats révolutionnaires, ce traitement anti-âge affermit, rajeuni et arrondit immédiatement la peau et en même temps il aide à la diminution des cernes sous les yeux. Les niveaux
d’hydratation de la peau ont cliniquement démontré une augmentation de jusqu’à 61%* et ceux
d’élasticité démontrent une augmentation de 40%* après 1 seul traitement.
* Essais Cliniques Indépendants 2004
4. Tri-Enzyme Resurfacing Facial 60 min
A cliniquement démontré de resurgir visiblement par jusqu’à 75% et d’augmenter la douceur de la
peau par jusqu’à 32% après 1 seul traitement. Cela cible les défauts, le teint irrégulier, les cicatrices
superficielles et les ridules pour une peau qui semble plus jeune.
* Essais Cliniques Indépendants 2006
ADVANCED PERFORMANCE FACIAL FOR MEN
5. Skin IQ+ Facial 30 min / 75 min
Cliniquement démontré*, ce traitement est fait pour satisfaire les besoins d’un mode de vie intense
et pour combattre les effets vieillissants du rasage fréquent, de la pollution de l’environnement et
des voyages constants, tout en donnant aux hommes la meilleure refonte de peau avec des résultats anti-âge maximums.
* Essais Cliniques Indépendants 2006
facial care
IT.
1. Pro-Collagen Quartz Lift Facial 75 minuti
Provate l’ultimissimo trattamento per la pelle in campo scientifico. Un trattamento anti-ageing
avanzato, clinicamento testato per quanto riguarda la riduzione del 94% del numero delle rughe
e l’aumento del rassodamento della pelle del 57% dopo solo 1 trattamento.
* Test Clinici Indipendenti 2006/07
2. Pro-Intense Lift Effect Facial 60 minuti
Le tecniche forti di lifting. Lo scopo e: la pappagorgia, le guance, il mento e il collo per l’effetto di
lifting definitivo.Rinforzato dalla svolta tecnologica che combina la tecnologia avanzata delle cellule staminali vegetali, i lipidi naturali, ricchi di nutrizione ed attivita lisciante delle piante. Le tecniche forti di lifting. Lo scopo e: la pappagorgia, le guance, il mento e il collo per l’effetto di lifting
definitivo, mentre aiuta a ridurre l’edema e mantenere il fluido associato con la pelle cascante.
* 69% delle donne hanno stato che loro contorni del viso sono appariti fissati, lisciati e modellati.
* 90% delle donne hanno stato che loro guance e collo cascanti sono migliorati visualmente.
* 82% delle donne hanno stato che vorrebbero mettere da parte la chirurgia estetica e/o botox
seguendo il corso di facciali.Appoggio a casa con l’aiuto di Programma Pro-Intense e la Super
System Nuova Pro-Intense.
* I risultati del test indipendente dei consumatori, basati su 49 oggetti, Luglio 2013.
3. Visible Brilliance Facial 30 minuti
Questo Trattamento anti-ageing viso e occhi rassoda immediatamente, ringiovanisce e rimpolpa
la pelle, riducento al tempo stesso le occhiaie del contorno occhi. I livelli di idratazione della pelle
aumentano fino al 61%,* l’elasticità fino al 40% dopo solo 1 trattamento.
* Test Clinici Indipendenti 2004
4. Tri-Enzyme Resurfacing Facial 60 minuti
Clinicamente testato: dopo 1 solo tratamento fino al 75% di revitalizzazione ed un aumento fino
al 32% di levigatezza della pelle.Queste tecniche avanzate di revitalizzazione rimuovono efficacemente e in modo sicuro lo strato spesso dello strato corneo. La pelle risulta incredibilmente
pulita, distesa e radiosa, apportando un rinnovato livello di uniformità di colore e luminosità.
* Test Clinici Indipendenti 2006
ADVANCED PERFORMANCE FACIAL FOR MEN
5. Skin IQ+ Facial 30 minuti / 75 minuti
Questo Trattamento anti-ageing combinato con i prodotti dai principi attivi clinicamente testati
Time Defence Wrinkle Delay e Time Defence Eye Reviver, una nuova generazione di principi attivi
e gli ultimissimi ritrovati per il Massimo risulatato nella ristrutturazione della pelle.
Ideale per combattere la ruvidità, gli effetti dell’invecchiamento dovuti alla rasatura giornaliera,
all’inquinamento e alla vita cittadina.
* Test Clinici Indipendenti 2006
RU.
1. Pro-Collagen Quartz Lift Facial 75 мин
Клинически доказано, что после всего одной терапии, количество морщинок
уменьшается до 94%* и упругость кожи увеличивается на 57%*. Использование сильных
профессиональных составов для максимальной эффективности, делают кожу более
упругой, подтянутой, омоложенной.
*Независимые клинические испытания 2007
2. Pro-Intense Lift Effect Facial 60 мин
Создано революционной технологией, которая сочетает передовые стволовые клетки
растений, богатых питательными веществами природные липиды и укрепляющие активные
вещества растений.Сильнодействующие методы лифтинга которые предназначены для
обвисших щек, шеи и подбородка, которые одновременно помогают уменьшить отечность
и задержку жидкости, связанную с дряблой кожей.
69% женщин заявили, что их контуры лица сформировались, окрепли и подтянулись*
90% женщин заявили, что провисание на щеках и шее заметно улучшилось*
82% женщин заявили, что им хотелось бы отложить пластическую хирургии и / или Ботокс,
процедурами за уходом кожи лица*
Подтяжка на дому используя Pro-Intense Program и New Pro-Intense Super System.
Независимые Результаты потребительских исследований на основе 49 тематик, июль 2013.
3. Visible Brilliance Facial 30 мин
С революционными результатами, эта омолаживающая терапия мгновенно уплотняет,
омолаживает и округляет кожу, в то-же время помогая коже с уменьшением тёмных
кругов. Клинически доказано, что уровень увлажнения кожи увеличивается до 61%* и
эластичность (упругость) до 40%* всего за одну терапию.
*Независимые клинические испытания 2004
4. Visible Brilliance Facial 60 мин
Клинически доказано видимое обновление кожи до 75%* и увеличение её гладкости до
32%* всего за одну терапию. Целенаправлено на выведение пятен, неровного цвета кожи,
поверхностных рубцов и морщинок, чтобы кожа выглядела более молодой.
*Независимые клинические испытания 2006
ADVANCED PERFORMANCE FACIAL FOR MEN
5. Skin IQ+ Facial 30 мин / 75 мин
Клинически доказано*, что эта терапия построена с учётом удовлетворения потребностей
нашего ритма жизни против эффектов старения от частого бритья, загрязнений
окружающей средой и постоянных поездок, предоставляя мужчинам конечное
восстановление кожи с масимальными омолаживающими результатами.
*Независимые клинические испытания 2006
body care
GR.
1. Exotic Lime and Ginger or Frangipani Salt Glow 30 mins
Απολέπιση σώματος για αναζωογόνηση και τόνωση. Μετά από απαλό βούρτσισμα, απλώνεται ζεστό έλαιο σε όλο το
σώμα, πριν εφαρμοστεί το θεϊκό ELEMIS Lime and ginger Salt Glow. Το δέρμα καθαρίζει σε βάθος, ενυδατώνεται και
γίνεται λαμπερό, ζωντανό και άψογο.
2. Body Sculpting Cellulite and Colon Therapy 60 mins
Κλινικά δοκιμασμένο, στοχεύει στην επίμονη κυτταρίτιδα και την χαλάρωση, για ορατά και σύντομα αποτελέσματα.
Μία peel off μάσκα σώματος, συνδυασμένη με μασάζ σώματος, που το καθαρίζει σε βάθος και κάνει το δέρμα απαλό και
σφιχτό. Διεγείρει την κυκλοφορία και μειώνει την κατακράτηση υγρών. Καθαρίζει το παχύ έντερο, μέσω ειδικού μασάζ
στην κοιλιά που βοηθά στην αποτοξίνωση του σώματος, ενεργώντας από μέσα προς τα έξω.
3. Nurturing Massage for Mother-to-Be 60 mins
Μητέρα και παιδί συνδέονται μέσω της δύναμης του αγγίγματος, δουλεύοντας με δύο καρδιακούς παλμούς σαν ένα.
Η ένταση στην πλάτη αποβάλλεται και το φούσκωμα στα χέρια και τα πόδια ανακουφίζεται, ενώ ηρεμεί ο νους και
ανυψώνεται το πνεύμα.
EN.
1. Exotic Lime and Ginger or Frangipani Salt Glow 30 mins
A body exfoliation to invigorate and revitalise. After light body brushing, warm oil is dripped over the body, before the
sublime ELEMIS Exotic Lime and Ginger Salt Glow is applied. Skin is deeply cleansed and moisturised, leaving it glowing
and vibrant, replenished and flawless.
2. Body Sculpting Cellulite and Colon Therapy 60 mins
Clinically proven to target stubborn cellulite and sagging skin, for visible, rapid results. A peel off body mask is applied and
combined with massage to deeply cleanse the body, helping firm and smooth skin, stimulate circulation and reduce fluid
retention. Cleansing of the colon through abdominal massage helps to detoxify the body, working from the inside out.
3. Nurturing Massage for Mother-to-Be 60 mins
Connects mother and baby through the power of touch, working with two heartbeats as one. The unique ELEMIS beanbag
is used to ensure ultimate safety, comfort and relaxation. Relieves tension in the back and alleviates swelling in the hands
and feet, while easing the mind and uplifting the spirit.
fr.
1. Exotic Lime and Ginger or Frangipani Salt Glow 30 min
Une exfoliation du corps pour revigorer et revitaliser. Après le brossage léger du corps, de l’huile chaud tombe goute
à goute sur le corps avant l’application de l’ELEMIS Exotic Lime and Ginger Salt Glow sublime. La peau est profondément nettoyée et hydratée, et reste rayonnante, vibrante et parfaite.
2. Body Sculpting Cellulite and Colon Therapy 60 min
Cliniquement démontré de cibler la cellulite résistante et la peau affaissée pour des résultats évidents et rapides.
On applique un masque corps peel-off et avec le massage ça nettoie profondément le corps, tout en aidant la peau ferme et
douce de stimuler la circulation et réduire la rétention hydrique. Le nettoyage du colon à travers le massage abdominal aide
à détoxifier le corps de l’intérieur.
3. Nurturing Massage for Mother-to-Be 60 min
Cela rapproche mère et bébé à travers la puissance du toucher, travaillant avec deux battements de cœur comme si c’était un.
Le pouf poire unique d’ELEMIS est utilisé afin d’assurer plus de sécurité, plus de confort et plus de relaxation.
Cela relâche la tension au dos et ça calme le gonflement aux mains et aux pieds, tout en calmant l’esprit et en élevant le moral.
body care
IT.
1. Exotic Lime and Ginger or Frangipani Salt Glow 30 minuti
Una leggera spazzolata del corpo viene fata seguire da un’applicazione tonificante Lime e Ginger Salt Glow per
levigare la pelle e prepararla alla sua transformazione in una tonalità miele naturale dorata.
2. Body Sculpting Cellulite and Colon Therapy 60 minuti
Questo trattamento lavora in profondità stimolando l’eliminazione dei residui organici sia liquidi che solidi.
Le speciali tecniche di applicative stimolano il flusso sanguigno, il drenaggio dei liquidi e, l’eliminazione delle tossine.
3. Nurturing Massage for Mother-to-Be 60 minuti
ELEMIS ha ricercato il comfort per il lettino del massaggio in gravidanza e ha deciso che l’uso di una speciale
beanbag a forma di lacrima (come utilizzata nel Natural Child Birth Trust) é molto più confortevole e permette
all’operatrice di eseguire tecniche di massaggio più benefiche (vantaggiose).
RU.
1. Exotic Lime and Ginger or Frangipani Salt Glow 30 мин
Пилинг тела для обновления и освежения кожного покрова. После лёгкой чистки с помощью специальной
щётки из кактусовых иголок, делается капание тёплых масел по всей поверхности тела с последующим
нанесением Елемис Exotic Lime and Ginger Salt Glow (Экзотическое солевое полирование с Лаймом
и Имвирем). Кожа глубоко очищается и увлажняется, становится светящейся и резонирующей,
восстановленной и безупречной.
2. Body Sculpting Cellulite and Colon Therapy 60 мин
Клинически доказано, борьба с глубоким целюлитом и обвисшей кожей в этой терапии, приводит к
заметным быстрым результатам. Применение отслаивающейся маски для тела в сочетании с глубоко
очищающим массажем, помагает сделать кожу более гладкой и упругой, стимулирует циркуляцию крови и
уменьшает задержку жидкости. Очищает толстую кишку при помощи массажа брюшной полости и помогает
вывести токсины из тела, работая изнутри.
3. Nurturing Massage for Mother-to-Be 60 мин
Соединяющий маму и ребёнка через силу прикосновения, работая с биением двух сердец как одного.
Снимает напряжение в спине и уменьшает отёки на руках и ногах, в то время как снимает мысленное
напряжение и придаёт силу духа.
‘
Экспресс-действие.
Сияющая и гладкая кожа.
’
The Spirit Of Nature
GR.
The Spirit Of Nature
Προϊόντα ligne st. Barth
Τα εργαστήρια της Ligne St. Barth εδρεύουν σε ένα από τα ομορφότερα νησιά της Καραϊβικής, το St Barthelemy.
Ανήκει και διοικείται από την οικογένεια Brin, της οποίας οι γάλλοι πρόγονοι εγκαταστάθηκαν εκεί τον 17ο αιώνα.
Μέσα από την εμπειρία γενεών κατάφεραν να συνδυάσουν τις παραδόσεις της Καραϊβικής με τη μοντέρνα τεχνολογία με
αποτέλεσμα να δημιουργήσουν μια εξαιρετική σειρά καλλυντικών. Τα προϊόντα της St. Barth κατατάσσονται από τους
επαγγελματίες του χώρου των καλλυντικών ανάμεσα στα κορυφαία του είδος τους, λόγω της αυθεντικότητας και της
εξαιρετικής ποιότητας τους.
EN.
The LIGNE ST BARTH cosmetic laboratory is located on one of the most beautiful islands of
the Caribbean – St Barthelemy.
It is owned and run by the BRIN family – whose French ancestors settled there in the 17thcentury. With generations of
knowledge, they used their expertise in combining Caribbean traditions and modern technology in a seamless fashion.
The ST BARTH products are hailed by industry professionals for their originality and exceptional quality.
FR.
The LIGNE ST BARTH cosmetic laboratory is located on one of the most beautiful islands of
the Caribbean – St Barthelemy.
La Famille Brin, dont les ancêtres français s’établirent sur l’île au 17ème siècle, possèdent et dirigent cette entreprise.
Grâce au savoir accumulé par les générations passées et présentes, ils emploient leur expérience à associer
impeccablement les traditions caribéennes aux technologiesmodernes.
IT.
The LIGNE ST BARTH cosmetic laboratory is located on one of the most beautiful islands of
the Caribbean – St Barthelemy.
Il laboratorio di cosmetici della linea St. Barth e’ situato in una delle piu’ belle isole dei Caraibi, St. Barthelemy. La proprieta’ e
la gestione sono della famiglia BRIN, famiglia con origini francesi, ma stabilitasi sull’isola sin dal diciassettesimo secolo.
RU.
The LIGNE ST BARTH cosmetic laboratory is located on one of the most beautiful islands of
the Caribbean – St Barthelemy.
Здесь под руководством семьи Брин, чьи французские предки поселились на этом острове еще в XVII веке,
современные научные разработки и инновационные технологии объединяются с древними знаниями, опытом и
традициями коренного населения Карибских островов. Непревзойденное качество полученной таким образом
косметической продукция ST BARTH признано профессионалами индустрии красоты во всем мире.
body care
GR.
1. SUN TANNING BY ST. BARTH 60 mins
Μετά από ένα χαλαρωτικό πίλινγκ σε ολόκληρο το σώμα, ακλουθεί ένα απαλό μασάζ με ειδικά προϊόντα, τα οποία
εισχωρώντας στο δέρμα σας εντείνουν την ικανότητα του μασάζ στο μαύρισμα. Η τέλεια προετοιμασία για μια υπέροχη
ημέρα στην παραλία
2. Sun Downer ST. BARTH 45 mins
Δροσιστική μάσκα σώματος με άργιλο, αγγούρι και προϊόντα τα οποία ηρεμούν, περιποιούνται και επαναφέρουν την
υγρασία στο δέρμα σας. Ιδανική για μετά τον ήλιο.
3. ST BARTH SENSATION Εξεζητημένη περιποίηση σώματος με χαλαρωτικό μασάζ 60 mins
Εντατική ενυδατική περιποίηση η οποία βελτιώνει την εμφάνιση και την ελαστικότητα του δέρματος με μεγάλη προσθήκη
λιπιδίων. Μετά από ένα χαλαρωτικό και αρωματικό μασάζ το δέρμα αποκτά μια μεταξένια λάμψη
EN.
1. SUN TANNING BY ST. BARTH 60 mins
After a gentle and relaxing whole body exfoliation special products will be massaged into your skin in order to intensify the
tanning ability of your skin. A perfect preparation for a wonderful day at the beach.
2. Sun Downer ST. BARTH 45 mins
Cooling body mask with clay, cucumber mousse and refreshing as well as intensively calming care products.
Perfect as a releasing treatment for all those areas of the body that have had too much sun.
3. ST BARTH SENSATION LUXURIOUS BODY MASK WITH PAMPERING RELAXATION MASSAGE 60 mins
Intensively moisturising body pack, which enhances the appearance and elasticity of the skin by supplying it with a high
level of lipids. After a pampering and fragrant massage, the skin will shine like silk.
FR.
1. SUN TANNING BY ST. BARTH 60 min
Suite à une exfoliation intégrale du corps douce et relaxante, des produits spéciaux seront massés dans votre peau afin d’en
intensifier sa capacité de bronzage. Une préparation parfaite en prélude à une journée délicieuse à la plage.
2. Sun Downer ST. BARTH 45 min
Enveloppement rafraîchissant à l’argile et mousse de concombres. Traitement idéal pour calmer les coups de soleil.
3. ST BARTH SENSATION ENVELOPPEMENT CORPOREL ET MASSAGE RELAXANT ET BIENFAISANT 60 min
Enveloppement corporel offrant une hydratation intense et améliorant l’apparence et l’élasticité de la peau grâce à
unimportant apport lipidique. Après un massage aux senteurs merveilleuses pendant lequel vous vous laisserez
totalementdorloter, la peau resplendit comme de la soie.
IT
1.SUN TANNING BY ST. BARTH 60 minuti
Dopo una rilassante e rigenerante doccia esfoliante, il vostro corpo verra’ massaggiato con prodotti speciali per intensificare
l’abbronzatura. Una preparazione perfetta per una splendida giornata in spiaggia.
2. Sun Downer ST. BARTH 45 minuti
Rinfrescante maschera per il corpo con creta, mousse di cetrioli che donera’ una sensazione di freschezza anche attraverso l’uso
intensive di prodotti calmanti. Perfetta come trattamento rilassante per tutte le parti del corpo che hanno preso troppo sole.
3. ST BARTH SENSATION LUSSUOSA MASCHERA AL CORPO CON MASSAGGIO RILASSANTE ED APPAGANTE 60 minuti
Intenso ed idratante impacco al corpo che aumenta l’elasticita’ della pelle grazie ad un alto apporto di lipidi. Dopo il massagio la pelle brillera’ come seta.
RU.
1. SUN TANNING BY ST. BARTH 60 мин
После кроткого и спокойного всей отшелушивания тела специальные продукты будут массировать в кожу с целью
активизации загара способность вашей кожи.
2. Sun Downer ST. BARTH 45 мин
Охлаждение маска для тела с глиной, огурец мусс с продуктами успокаивающее помощи. Идеально подходит для
всех тех областях тела, которые были слишком много солнца.
3. ST BARTH SENSATION Роскошное тело МАСКА С Расслабляющий массаж 60 мин
Роскошный массаж - полностью расслабиться и забыть о проблемах и погрузиться в мир чувственного удовольствия.
Ваша кожа станет идеальной, бархатисто-нежной и получи волшебное шелковое мерцание.
facial care
GR.
1. ST BARTH PURENESS Θεραπεία προσώπου και ντεκολτέ με μασάζ χεριών 60 mins
Μια ιδιαίτερη ενυδατική και χαλαρωτική θεραπεία προσώπου, λαιμού ντεκολτέ και χεριών. Ο συνδυασμός των φυτικών
προϊόντων περιποίησης με φυσικές βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία προσφέρει βαθύ καθαρισμό και τονώνει το δέρμα.
Χαρίζει καθαρή, λεία και φρέσκια επιδερμίδα.
2.St. Barth Freshness Θεραπεία προσώπου και ντεκολτέ με παπάγια και αγγούρι. 75 mins
Μια ιδιαίτερη ενυδατική και χαλαρωτική θεραπεία προσώπου, λαιμού ντεκολτέ και χεριών. Ο συνδυασμός των φυτικών
προϊόντων περιποίησης με φυσικές βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία προσφέρει βαθύ καθαρισμό και τονώνει το δέρμα.
Τα φυσικά και φρέσκα συστατικά ενισχύουν την βαθειά δράση των προϊόντων και χαρίζουν μια όμορφη λεία και φρέσκια
επιδερμίδα.
EN.
1. ST BARTH PURENESS face and neckline (decollete) treatment with hand massage 60 mins
Treatment of the face, nape of the neck, décolleté and hands. The natural vitamins and minerals, elements of the high
quality plant based products are clarifying the skin in depth and simultaneously stimulating its activity. For clear, even and
fresh-looking skin.
2. ST BARTH FRESHNESS face and neckline (decollete) treatment with hand massage & fresh papaya mousse
as well as pineapple or cocumber mousse 75 mins
An intensively relaxing and soothing treatment of the face, nape of the neck, décolleté and hands. The effect of
the high-quality plant-based care products with natural vitamins and minerals is intensively clarifying and stimulates the
skin’s own activity. Natural, fresh ingredients support the deep action of the products and assure a fine, even and fresh
complexion
FR.
1. ST BARTH PURENESS soin visage et décolleté massage des mains 60 min
Soin intensément relaxant et reposant pour le visage, le cou, le décolleté et les mains. Contenant des vitamines
et des minéraux naturels, les produits utilisés pour le soin, tous d’une grande qualité et à base de plantes,
stimulent l’activité de la peau et la purifient de manière intense. Pour une peau nette, uniforme et fraîche.
2. ST BARTH FRESHNESS soin visage et décolleté, a la mousse de papaye d’ananas ou de concombre
& massage de mains 75 min
Soin intensément relaxant et reposant pour le visage, le cou, le décolleté et les mains. Contenant des vitamines
et des minéraux naturels, les produits utilisés pour le soin, tous d’une grande qualité et à base de plantes,
stimulent l’activité de la peau et la purifient. Des ingrédients frais et naturels favorisent l’action en profondeur
des produits et permettent d’obtenir une peau fraîche ainsi qu’un grain de peau affiné et uniforme.
IT.
1. ST BARTH PURENESS trattamento con massaggio viso e decollete 60 minuti
Trattamento al viso, nuca, décolleté e mani. Le vitamine naturali e i sali minerali, elementi di alta qualita’ alla base delle piante,
purificano la pelle in profondita’ e contemporaneamente ne stimolano l’azione. Per una pelle
purificata e dall’aspetto rigenerato.
2. ST BARTH FRESHNESS trattamento con massaggio viso e decollete con massaggio alla mousse di papafresca
d’ananas o di cetrioli e massaggio alle mani 75 minuti
Un intenso, rilassante ed emoliente trattamento al viso, nuca, decollete e mani. Gli effetti di alta qualità alla base di questi prodotti
con vitamine naturali e minerali purificano in profondità e hanno un’azione stimolante sullapelle. Ingredienti naturali e freschi supportanto l’azione dei prodotti e assicurano una pelle fresca ed uniforme.
RU.
1. ST BARTH PURENESS Расслабляющий и восстанавливающий уход за лицом и зоной декольте и массаж рук
с питательными компонентами 60 мин
Насладитесь необычайно нежным уходом для особо чувствительных зон — лица, шеи, зоны декольте и рук. Драгоценные
растительные компоненты ухода с сочетании с природными витаминами и минералами стимулируют естественные
функции кожи, освежают ее цвет, тонизируют и наполняют энергией. Ваша кожа станет идеально ровной и будет сиять
здоровьем и свежестью.
2. ST BARTH FRESHNESS Расслабляющий и восстанавливающий уход за лицом и зоной декольте с муссом из
экзотических фруктов и питательный массаж рук. 75 мин
Процедуру по уходу за лицом и зоной декольте, а также массаж рук Вам сделают с помощью только что приготовленного
мусса из папайи, ананаса или огурца. Позвольте себе расслабиться и получить удовольствие от интенсивного
восстанавливающего ухода за лицом, областью шеи, зоны декольте и руками. Действие высококачественных компонентов
ухода — с природными витаминами и минералами — дополняется свежестью только что приготовленного фруктового
мусса. Ощущение приятной прохлады на коже и головокружительные карибские ароматы унесут Вас в далекий мир
экзотики. Ваша кожа станет чистой, ровной и свежей.
special massage technigues
GR.
1. ST Barth Harmony Χαλαρωτικό μασάζ με διάφορα προϊόντα αρμονικά συνδυασμένα μεταξύ τους
45 mins / 60 mins
Ενισχύει την αποσυμφόρηση και εμποδίζει την κατακράτηση υγρών του λεμφικού συστήματος, βελτιώνει την
ελαστικότητα του συνδετικού ιστού, εξομαλύνει και συσφίγγει την επιδερμίδα.
2. MYCONIAN HOT STONE 60 mins
Μασάζ σώματος με ζεστές ηφαιστειογενείς πέτρες στα ζωτικά σημεία ενεργείς. Μια απόλυτα ολιστική εμπειρία που
αποκαθιστά την αρμονία του νου, αναπτύσσει θετική ενέργεια και δημιουργεί μια αίσθηση ισορροπίας.
3. Pantai Luar 30 mins / 60 mins
Ευχάριστα ζεστά εξωτικά αρώματα που σας περιβάλλουν με αυτή την απαράμιλλη θεραπεία από την Ανατολική Ασία.
Το σώμα αντιδρά στα πολύτιμα έλαια, βότανα, φρούτα και μπαχαρικά με αποτέλεσμα μια βαθιά αναγέννηση σώματος
και ψυχής. Μη χάσετε αυτό το θαυμάσιο χαλαρωτικό μασάζ.
4. chil out massage 60 mins / 90 mins
Αυτή η ασυνήθιστη και βαθιά χαλαρωτική θεραπεία σώματος με κρύο λάδι και αβοκάντο ανακουφίζει απαλά ακόμα και
τη βαθύτερη μυϊκή ένταση, ανακουφίζει από το στρες, διεγείρει το μεταβολισμό των ιστών και τη ροή της λέμφου,
προωθεί την κυκλοφορία του αίματος, και χάρη στην περιεκτικότητα σε ασβέστιο από τα κοχύλια, εξασφαλίζει μια
σταθερή, υγιή υφή του δέρματος. Η ευχάριστη θερμοκρασία από τα κοχύλια, σε συνδυασμό με τις τεχνικές μασάζ, και το
λεπτό άρωμα του πολύτιμου ελαίου σας μεταφέρει σε έναν κόσμο βαθιά μακριά από το άγχος της καθημερινότητας.
EN.
1. ST BARTH HARMONY PAMPERING BODY MASSAGE 45 mins / 60 mins
Relaxing, pampering massage with different products, whose effects are perfectly harmonised with one another.
Helps to remove blockages and to drain the lymphatic system, improves the elasticity of connective tissue, smoothes and
tautens the epidermis.
2. MYCONIAN HOT STONE 60 mins
Body massage with essential oils and hot volcanic stones placed on vital energy points. A complete holistic experience
which offers harmony and rebalances the flow of energy in the body.
3. PANTAI luar 30 mins / 60 mins
Cozy warm, exotic fragrances surround you with this matchless treatment ritual from Eastern Asia. Your body reacts to
the valuable oils, herbs, fruits and spices with a deep regeneration of body and soul.
4. chill out massage 60 mins / 90 mins
This unusual and deeply relaxing body treatment with cold-pressed avocado oil gently relieves even the deepest muscle
tension, alleviates stress, stimulates tissue metabolism and the lymph flow, promotes blood circulation, and thanks to the
calcium content of the shells, ensures a firm, healthy skin texture. The pleasant temperature of the shells, in combination
with stroking movements, manual massage techniques and the subtle fragrance of the precious oil, whisks one off to a
world of deep, head-to-toe relaxation – far away from the stress of everyday life.
FR.
1. ST BARTH HARMONY MASSAGE CORPOREL BIEN-ETRE 45 min / 60 min
Massage doux et relaxant réalisé à partir de différents produits dont les effets sont coordonnés. Favorise la décongestion
et le drainage lymphatiques, améliore l’élasticité des tissus conjonctifs, donne un aspect brillant à la barrière protectrice
de la peau et la retend.
2. MYCONIAN HOT STONE 60 min
Massage corporel aux huiles essentielles et pierres volcaniques chaudes placées sur des points d’énergie vitale.
Une expérience holistique intégrale procurant harmonie et rééquilibrant le flux d’énergie dans le corps.
3. PANTAI luar 30 min / 60 min
Des parfums chauds, relaxants et exotiques vous envelopperont durant cet incomparable rituel de traitement d’extrême
Asie. Votre corps réagit aux huiles, plantes, fruits et épices rares et s’ensuit une profonde régénération du corps et de
l’esprt. Ne manquez pas ce massage merveilleusement relaxant.
4. chill out massage 60 min / 90 min
Ce traitement de corps inhabituel et profondément relaxant avec de l’huile d’avocat pressée à froid soulage la moindre tension musculaire, calme le stresse, stimule le métabolisme du tissu et la circulation sanguine et lymphatique, et grâce à la
teneur en calcium des coquilles, ça assure une texture de peau ferme et saine. La température agréable des coquilles,
en combinaison avec les mouvements de caresse, les techniques de massage manuel et l’odeur subtile de l’huile,
vous emmènera dans un monde de relaxation profonde, loin du stresse de la vie quotidienne.
special massage techniques
IT.
1. ST BARTH HARMONY MASSAGGIO BENESSERE DEL CORPO 45 minuti /60 minuti
Rilassante e gratificante massaggio con diversi prodotti, i cui effetti sono perfettamente armonizzati l’uno con l’altro.
Aiuta ad eliminare blocchi, drenare il sistema linfatico, migliorare l’elasticita’ del tessuto connettivo e levigare
l’epidermide.
2. MYCONIAN HOT STONE 60 minuti
Massaggio sul corpo con oli essenziali e pressione sui punti di energia vitale con pietre calde vulcaniche. Un’esperienza
olistica completa procurante armonia e in grado di riequilibrare i flussi di energia del proprio corpo.
3. PANTAI luar 30 minuti / 60 minuti
Fragranze esotiche, accoglienza e calore ti circonderanno con un impareggiabile trattamento rituale proveniente
dall’estremo oriente. Il corpo reagisce ai preziosi oli, erbe, frutta e spezie con un profondo trattamento rigenerativo del
corpo e dell’anima. Tu dovrai semplicemente provarlo!
4. chill out massage 60 minuti / 90 minuti
Olio di avocado freddo allevia delicatamente anche la tensione muscolare più profonda, allevia lo stress, stimola
il metabolismo dei tessuti e il flusso linfatico, favorisce la circolazione sanguigna, e grazie al contenuto di calcio delle
conchiglie, garantisce una ditta, la grana della pelle sana.
RU.
1. ST BARTH HARMONY Роскошный СПА-массаж тела. 45 мин / 60 мин
Наслаждайтесь нежным расслабляющим массажем с продуктами интенсивного ухода, специально подобранными
для Вашего типа кожи. Для интенсивного питания и увлажнения сухой кожи подойдет слегка подогретое
кокосовое масло, для стимулирования функций чувствительной кожи — масло авокадо холодного отжима, для
совершенствования рельефа, выравнивания и повышения упругости кожи — гель с экстрактом плюща или масло с
ментолом.
2. MYCONIAN HOT STONE 60 мин
Нагрейте эта терапия постепенно распространилась глубоко в мышцы для достижения совершенно новый
опыт - камни распределены по ключевым точкам энергии для полного опыта relaxtion и баланса.
3. PANTAI luar 30 мин / 60 мин
Теплые и экзотические ароматы из Восточной Азии. Масла, травы, фрукты и специи предлагаем отдых для вашего
тела и души.
4. chill out massage 60 мин / 90 мин
Холодный масло авокадо мягко снимает мышечное напряжение, облегчает стресс, стимулирует обмен веществ
тканей и лимфоток, способствует циркуляции крови, а благодаря содержанию кальция из раковин, обеспечивает
прочную, здоровую структуру кожи.
face care
Kerstin Florian Signature Caviar Facial 60 mins / 90 mins
This luxurious facial uses protein rich, cell rejuvenating caviar, as well as powerful Chinese botanical antioxidants to
exfoliate, increase collagen production, hydrate and
infuse the skin with age defying nutrients that softens
lines and wrinkles, giving your skin a youthful complexion.
Correcting Brightening Facial 60 mins / 90 mins
This specific treatment delivers brightening and clarity
for immediate luminosity. With this results-driven facial,
the hands, face, neck and décolleté are treated to effective formulas that even out skin texture and tone. Using
a powerful blend of skin-illuminating botanicals and
Acti-5 Brightening Complex, along with a multi-acid peel,
a concentrated Vitamin C ampoule, and a unique cooling
masque with luminous rice, skin appears lighter, brighter
and more refined.
body care
Kerstin Florian Turkish Salt Scrub with Lavender 60 mins / 90 mins
Inspired by the Turkish Hammam experience, we vigorously scrub your body with immune boosting lavender oil and eucalyptus salt. In combination with a relaxing massage this treatment leaves the skin feeling luxuriously soft, smooth and energized
Brighter Body Scrub & Massage 60 mins / 90 mins
Illuminate your body from head to toe with this results-driven treatment. This multi-active experience incorporates exfoliating bamboo, fruit enzymes and multi-fruit acids along with stimulating body buffing techniques to refine texture and brighten
skin. Organic Ginger Oil blended with Multi-Vitamin Firming Crème rich in Shea Butter and nutrient rich Algae is massaged
onto the body using long relaxing strokes with focus on the neck, back and shoulders. An express brightening facial completes this ultimate treatment. An optional Brightening Masque application is available for the décolleté.
Magnesium Wellness 60 mins
Magnesium is responsible for promoting healthy energy levels, sleep, muscle function and overall well-being. This ultimate
wellness treatment combines the benefits of dry brushing to promote lymphatic drainage, therapeutic massage and the
power of magnesium to promote detoxification and replenish commonly deficient levels. After an exfoliating and stimulating
dry brush, the body is immersed in a mineral-infused soak to relax and replenish. A soothing massage follows with Mineral
Wellness Lotion to nourish the skin as muscles relax and tension dissipates.
ELEMIS foot therapy
GR. Sole Delight Grooming for Feet 30 mins
Ζεστά αρωματοθεραπευτικά έλαια τρέφουν και διατηρούν τα πόδια και τα
νύχια. Η εξαιρετικά πλούσια ενυδάτωση αναζωογονεί και μαλακώνει τα σκληρά
πέλματα, και προσφέρει πολυτελή περιποίηση και επουλωτική δράση. Μπορεί να
επεκταθεί σε 90 λεπτά θεραπείας όταν περιλαμβάνει και πεντικιούρ.
EN. Sole Delight Grooming for Feet 30 mins
Warmed aroma-therapeutic oils nourish and super-condition neglected feet
and nails. The extra-rich hydration replenishes and softens hard working heels,
lavishing a rich and healing action on your skin. May be extended to a 90 minute
treatment to include a pedicure.
FR.
Sole Delight Grooming for Feet 30 min
Des huiles chauds d’aromathérapie nourrissent et préparent les pieds et ongles
négligés. L’hydratation extra-riche remplit de nouveau et adoucit les talons travailleurs, tout en prodiguant une action riche et douce sur votre peau. Peut être
prolongé à un traitement de
90 minutes pour y inclure une pédicure.
IT.
Sole Delight Grooming for Feet 30 minuti
Gli Olii caldi per aroma-therapia nutrono e agiscono da balsamo per i vostri piedi
e unghie, mentre l’applicazine a pioggia dei prodotti Skin Nourishing Milk Bath e
Exotic Frangipani Monoi Moisture Melt ELEMIS prodigano un’azione ricca e lenitrice sulla Vostra pelle. Un’esperienza sensoriale per i vostri piedi, che promette
di farvi camminare sulle nuvole!
RU.
Sole Delight Grooming for Feet 30 мин
Разогретые ароматные терапевтические масла питают и кондиционируют
запущенные стопы и ногти. Благодаря сильному увлажнению
восстанавливаются и смягчаются огрубевшие пятки, обильно обагощая и
заживляя вашу кожу. Терапия может быть продлена до 90 мин включая
педикюр.
ELEMIS hand therapy
GR. Pro-radiance Hand and Nail Treatment 30 mins
Οι παρανυχίδες και τα νύχια δυναμώνουν και ενυδατώνονται, ενώ το μοναδικό ELEMIS Skin Nourishing Milk Bath σε συνδυασμό με την anti-ageing Pro-Radiance hand
and nail Cream προσφέρει θρέψη και νεανική όψη στα χέρια. Μπορεί να επεκταθεί σε
75 λεπτά θεραπείας όταν περιλαμβάνει και περιποίηση μανικιούρ.
EN.
Pro-radiance Hand and Nail Treatment 30 mins
Cuticles and nails are conditioned and strengthened, whilst the indulgent ELEMIS
Skin Nourishing Milk Bath combined with the anti-ageing Pro-Radiance Hand and Nail
Cream intensely hydrates for irresistibly smooth, youthful looking hands. May be
extended to a 75 minute treatment to include a manicure
FR. Pro-radiance Hand and Nail Treatment 30 min
Les cuticules et les ongles sont préparés et renforcés pendant que l’ELEMIS Skin
Nourishing Milk Bath avec la crème anti-âge Pro-Radiance Hand and Nail Cream
hydratent intensément pour avoir des mains semblant irrésistiblement douces et
jeunes. Peut être prolongé à un traitement de 75 minutes pour y inclure une manucure.
IT. Pro-radiance Hand and Nail Treatment 30 minuti
Cuticole e l unghie in forma e rinforzate, mentre il lussuoso ELEMIS Skin Nourishing
Milk Bath combinato con la crema anti-ageing Pro-Radiance Hand and Nail idrata
intensamente le mani rendendole irresistibilmente lisce e dall’aspetto giovanile.
RU.
Pro-radiance Hand and Nail Treatment 30 мин
Катикулы и ногти ухоженны и укреплены, в то время как необыкновенное
Елемис Питательное молочко для кожи и ванны в сочетании с омолаживающим
Про-Коллагеновым кремом для рук и ногтей интенсивно увлажняет их - для
неотразимо гладкой, и молодой кожи рук. Терапия может быть продлена до 75
мин включая маникюр
Step into sensory heaven…
indulge your senses
ELEMIS is available only at the most exclusive spas around the world. ELEMIS spa-treatments are renowned
for their efficacy, results and powerful massage sequences, combined with the most dynamic actives
available in the world today.
The ST BARTH products are hailed by industry professionals for their
originality and exceptional quality. The Kerstin Florian is a luxury skincare company that focuses
on results and brings a sense of well-being to people’s everyday lives.
ELEMIS is exclusively available in Mykonos at the Myconian Collection Thalasso - Spas
Elia Beach, Mykonos 84600
P.o. Box 64, Greece
Tel +30 22890 72000 Fax +30 22890 72027
www.royalmyconian.gr
[email protected]
Elia Beach Mykonos 84600
P.o. Box 64, Greece
Tel +30 22890 79500 Fax +30 22890 79595
www.myconianimperial.gr
[email protected]
Elia Beach, Mykonos 84600
P.O Box 64, Greece
Tel: +3022890 76100 Fax: +3022890 71700.
wwwmyconianavaton.gr
[email protected]
Elia Beach , Mykonos 84600
P.o. Box 64, Greece
Tel:+30 22890 76000 Fax +30 22890 79595
www.mykonosluxuryvillas.com
[email protected]
Platis Yialos Beach, Mykonos 84600
P.o. Box 64, Greece
Tel:+30 22890 24166 Fax +30 22890 24233
www.myconianambassador.gr
[email protected]
Elia Beach, Mykonos 84600
P.o. Box 64, Greece
Tel:+30 22890 76060 Fax +30 22890 76069
www.myconiancollection.gr
[email protected]
Vrisi, Mykonos 84600
P.O Box 64, Greece
Tel: +3022890 23415 Fax: +3022890 23455
www.khotels.gr
[email protected]

Similar documents

Notice Lightening:Mise en page 1

Notice Lightening:Mise en page 1 Utilisation : appliquez matin et soir, sous le Fluide ou la Crème, sur l’ensemble du visage, du cou et du décolleté.

More information