VODIČ ZA BRUCOŠE

Transcription

VODIČ ZA BRUCOŠE
Univerzitet u Zenici
VODIČ ZA BRUCOŠE
s osnovnim objašnjenjima
o uslovima upisa na Univerzitet u Zenici,
ECTS-u i Bolonjskom procesu
Zenica, 2013.
2
IMPRESUM
VODIČ ZA BRUCOŠE
s osnovnim objašnjenjima o uslovima upisa na
Univerzitet u Zenici, ECTS sistemu i Bolonjskom procesu
Izdavač:
Univerzitet u Zenici
Za izdavača:
prof. dr. sci. Sabahudin Ekinović, rektor
Urednici:
prof. dr. sci Darko Petković, prorektor
prof. dr. sci. Safet Brdarević, prorektor
Saradnici:
Mediha Arnaut, dipl. iur., generalni sekretar
mr. sci. Ibrahim Plančić, dipl. ing., QA menadžer UNZE
Web izdanje:
dr. sci. Samir Lemeš, dipl. ing., web izdanje
Fotografije:
Derviš Dervišević i arhiva Univerziteta
Štampa:
Copy&Print Zenica.
Tiraž:
2.000
SADRŽAJ
4Uvod
5 Da li znate!?
6 Ekonomski fakultet
7 Fakultet za matalurgiju i materijale
8 Mašinski fakultet
10 Pedagoški/Filozofski fakultet
12 Pravni fakultet
13 Zdravstveni fakultet
14 Politehnički fakultet
15 Islamski pedagoški fakultet
16 Studentski centar Univerziteta u Zenici
17 Unija studenata Univerziteta u Zenici
18 Bolonjski proces!?
19 Šta je to ECTS!?
20 Dodatak diplomi - diploma supplement!?
21 Menadžment univerziteta
22 Šta kažu naši nekadašnji studenti!?
28 Lokacija Univerziteta
29 Zenica - Univerzitetski grad
30 Uslovi prijema
3
4
UVOD
Poštovani maturanti, budući studenti Univerziteta u Zenici!
U Vašim je rukama Vodič za brucoše u kojem se nalaze sažeti podaci o svim
fakultetima Univerziteta u Zenici i mogućnostima za studiranje na nekom od
njihovih brojnih studijskih programâ. U kratkim crtama upoznat ćemo vas sa
svim onim što je karakteristično za Univerzitet u Zenici i grad Zenicu, a posebno
s određenim pojmovima koji se tiču bolonjske reforme obrazovanja, a s kojima
ćete se sigurno susretati tokom svog studija.
Univerzitet u Zenici je javni univerzitet koji uživa podršku države. Odabrali ste
jedinstven univerzitet u BiH koji se iz dana u dan sve više razvija u lidera u
visokoškolskom obrazovanju, s međunarodnom orijentacijom. Iako smo nedavno
obilježili deset godina postojanja, moramo naglasiti da Univerzitet u Zenici nije
nastao ni slučajno, ni nekom pukom administrativnom odlukom, već baštini
tradiciju visokog obrazovanja dugu pola stoljeća. S takvom tradicijom i s takvim
naučnoistraživačkim iskustvom, Univerzitet u Zenici već je prepoznat kao mjesto
koje nudi kvalitetno visoko obrazovanje i dobru priliku za naučnoistraživački rad.
S druge strane, Univerzitet uspješno primjenjuje ECTS, odnosno evropski sistem
ocjenjivanja/bodovanja studenata, te već duže vrijeme razvija vlastiti sistem
osiguranja kvaliteta. Pored fakulteta, u sastavu Univerziteta nalazi se i Studentski
centar, te Metalurški institut “Kemal Kapetanović”, kao i razni specijalizirani
centri, kao što su, naprimjer, Centar za inovativnost i preduzetništvo, Centar za
globalno pravno razumijevanje, te Centar za menadžment, kvalitet i razvoj.
Ono što je zapravo najvažnije jeste da su naši diplomanti danas zaposleni na
odgovornim poslovima širom naše zemlje, ali i svijeta. Znanja i vještine koje
su stekli na Univerzitetu u Zenici omogućili su im da brzo pronađu zaposlenje i
započnu svoje karijere.
U svakom slučaju, želimo da budete dio zajednice nastavnika i studenata
Univerziteta u Zenici!
DOBRO DOŠLI
DA LI ZNATE!?
Iako je nedavno obilježio deset godina postojanja, Univerzitet u Zenici
u stvari baštini tradiciju visokog obrazovanja dugu pola stoljeća - prva
visokoškolska ustanova u Zenici osnovana je još daleke 1959. godine
Na Univerzitetu u Zenici trenutno studira oko šest hiljada studenata, a na
realizaciji nastavnog procesa angažirano je preko 400 nastavnog osoblja
Da li znate da je Univerzitet u Zenici jedan od rijetkih bosanskohercegovačkih
univerziteta koji je integrisan, odnosno koji je izvršio institucionalnu
transformaciju u skladu s Bolonjskom reformom visokog obrazovanja!
Bolonjski koncept obrazovanja na Univerzitetu u Zenici omogućava
Vam školovanje u sistemu 3+2+3 godine ili 4+1+3 godine. To je zato što
ne želimo da sutra s ’’trogodišnjom’’ diplomom eventualno ne budete
’’prepoznati’’ i ’’tržišno prihvaćeni’’
Da li znate da Univerzitet u Zenici ima izuzetno povoljan brojčani odnos
broja nastavnika u odnosu na broj studenata, kao i ukupan broj računara
’po glavi studenta’
Univerzitet u Zenici odnedavno posjeduje novu opremu za nastavni i
naučnoistraživački rad, nabavljenu u Austriji, vrijednu deset miliona KM
Univerzitet u Zenici uspješno je okončao dvije eksterne evaluacije i to od
strane Nacionalne agencije za visoko obrazovanje Slovenije i Evropske
asocijacije univerziteta iz Brisela, što je jedinstven slučaj u našoj zemlji
Univerzitet u Zenici ima jako razvijenu saradnju s međunarodnim
partnerima, ozvaničenu brojnim bilateralnim ugovorima, što vas može
dovesti do mogućnosti da dio školovanja obavite kod nekog od naših
partnera u Španiji, Italiji, Turskoj, Njemačkoj...
5
EKONOMSKI FAKULTET
6
Travnička cesta 1
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 444 700
Dekanat:
Tel: +387 (0)32 444 700
Fax: +387 (0)32 444 701
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
Tel: +387 (0)32 200-870
www.ef.unze.ba
Studijski koncept:
4+1+3 godine
Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
Menadžment preduzeća
DIPLOMIRANI EKONOMIST
(s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Economics
Računovodstveni
i revizijski menadžment
DIPLOMIRANI EKONOMIST
(s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Economics
IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar ekonomije (s naznakom studijskog programa)
Doktorski studij: doktor ekonomskih nauka
Nastavni planovi i programi usklađeni su s
ECTS-om, s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Fakultet nudi široke
mogućnosti daljeg školovanja na postdiplomskom studiju i budućeg zaposlenja. Imamo
brojne kontakti s evropskim univerzitetima,
kao i brojne partnere za razmjenu studenata.
Nudimo mogućnosti praktičnog rada u malim i
srednjim preduzećima iz regije, te velikim poslovnim i privrednim sistemima, osiguravajućim društvima, hotelima, revizorskim kućama i
dr. Uz inovirane nastavne planove i programe,
nudimo priliku da ekonomiju studirate na fakultetu koji neće zanemariti kvalitet nastave u
korist prevelikog broja upisanih kandidata. To
vam omogućuje mnogo bolju komunikaciju s
profesorima i asistentima, te mogućnost da i
izvan nastavnog procesa učestvujete u istraživačkom radu. Uz vaš mogući angažman u Centru za inovativnost i preduzetništvo, poslovnim
zonama, klasterima, tehnološkim parkovima,
Vaš put do radnog mjesta bit će brži i kraći...
Napomena: Na Ekonomskom fakultetu u I i
II ciklusu studija - dodiplomski i magistarski studij - možete studirati kao redovan
student kojeg finansira Osnivač, redovan
samofinansirajući i vanredan student.
FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
Travnička cesta 1
72000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 401 831
Dekanat:
Tel: +387 (0)32 403 468
Fax: +387 (0)32 406 903
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
Tel: +387 (0)32 401 831 lokal 105
www.famm.unze.ba
Studijski koncept:
4+1+3 godine
Naziv studijskog programa
Metalurgija
Materijali:
Smjer za metalne materijale
Materijali:
Smjer za nemetalne materijale
Hemijsko inženjerstvo
Izlazno zvanje
Diplomirani inženjer metalurgije
eng. Bachelor of Science in Metallurgy Engineering
Diplomirani inženjer MATERIJALA
(s naznakom smjera)
eng. Bachelor of Science in Materials
Diplomirani inženjer materijala
(s naznakom smjera)
eng. Bachelor of Science in Materials
Diplomirani inženjer HEMIJSKE TEHNOLOGIJE
eng. Bachelor of Science in Chemical Technology
IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar metalurgije (s naznakom užeg usmjerenja), magistar metalnih
materijala, magistar nemetalnih materijala, magistar hemijskog inženjerstva.
Doktorski studij: doktor tehničkih nauka (s naznakom naučnog polja)
Nastavni planovi i programi usklađeni su s
ECTS-om s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Studij je koncipiran na savremenim evropskim iskustvima izučavanja
metalurgije i materijala s više od 50 godina
tradicije. Imate priliku da i Vi učestvujete u razvoju bh. metalurgije i industrije nemetala, te
da sutra nađete posao u MITTAL Steel Zenica,
Aluminiju Mostar, Glinici Zvornik, IGM-u Visoko, Cementari Kakanj, Granitu Jablanica, CI-
MOS-u Zenica, te brojnim drugim prerađivačima plastike, kamena i gume. S diplomom ovog
Fakulteta vrata preduzeća i izvan naše zemlje
široko su Vam otvorena.
Napomena: Na Fakultetu za metalurgiju i
materijale u I i II ciklusu studija - dodiplomski i magistarski studij - možete studirati
kao redovan student kojeg finansira Osnivač
i redovan samofinansirajući student.
7
MAŠINSKI FAKULTET
8
Fakultetska 1
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 449 120
Dekanat:
Tel: +387 (0)32 449 130
Fax: + 387 (0)32 246 612
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
Tel: +387 (0)32 032 449 144
Tel: +387 (0)32449 120
lokal 144
www.mf.unze.ba
Studijski koncept:
4+1+3 i 3+2+3 godine
Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
Koncept 4+1+3
Inženjerski dizajn proizvoda
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
Menadžment proizvodnim
tehnologijama
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
Inženjerska ekologija
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
Održavanje
DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA
(s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
Koncept 3+2+3
Industrijsko inženjerstvo*
INŽENJER MAŠINSTVA
eng. Bachelor in Mechanical Engineering
(s naznakom studijskog odsjeka)
* Planirano je da će ovaj studijski program biti usvojen i početi s realizacijom u akademskoj 2013/1014. godini
9
IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar mašinstva (s naznakom studijskog programa)
Doktorski studij: doktor tehničkih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti)
Nastavni planovi i programi usklađeni su s
ECTS-om, s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Fakultet baštini više od
30 godina tradicije u obrazovanju mašinskih
inženjera različitih profila, te ostvaruje široku
saradnju s partnerima u inostranstvu. Raspolaže kapacitetima za pružanje znanja za dvadeset i prvi vijek.
Napomena: Na Mašinskom fakultetu u I i II
ciklusu studija (dodiplomski i magistarski)
možete studirati kao redovan student kojeg
finansira Osnivač i redovan samofinansirajući student.
PEDAGOŠKI/FILOZOFSKI FAKULTET
10
Zmaja od Bosne 56
72 000 Zenica, BiH
Tel: ++387 (0)32 243 574
Dekanat:
Tel: +387 (0)32 243 574
Fax: ++387 (0)32 245 992
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
Tel: +387 (0)32243 574 lokal 14
www.pf.unze.ba
Studijski koncept:
4+1+3 godine
Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
Razredna nastava
PROFESOR RAZREDNE NASTAVE
eng. Bachelor of Science in Education
Engleski jezik i književnost
PROFESOR ENGLESKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
eng. Bachelor of Science in
English Language and Literature
Njemački jezik i književnost
PROFESOR NJEMAČKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
eng. Bachelor of Science in
German Language and Literature
Turski jezik i književnost
PROFESOR TURSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
eng. Bachelor of Science in
Turkish Language and Literature
Matematika i informatika
PROFESOR MATEMATIKE I INFORMATIKE
eng. Bachelor of Science in
Mathematics and Informatics
Bosanski, hrvatski, srpski jezik
i književnost
PROFESOR BOSANSKOG, HRVATSKOG,
SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
eng. Bachelor of Science in BHS
Language and Literature
Kulturalni studij
DIPLOMIRANI KULTUROLOG
eng. Bachelor of Artse in Culturology
11
IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar razredne nastave (s naznakom stručne oblasti), magistar nastave
engleskog jezika, magistar njemačkog jezika i književnosti, magistar turskog jezika i književnosti,
magistar matematike i informatike, magistar bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti
Doktorski studij: doktor društvenih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti)
Nastavni planovi i programi usklađeni su s
ECTS-om, s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Fakultet gaji dugogodišnju
tradiciju edukacije nastavnika razredne nastave, matematike i informatike, te engleskog,
njemačkog, turskog i bosanskog/hrvatskog/
srpskog jezika.
Napomena: Na Pedagoškom/Filozofskom fakultetu u I i II ciklusu studija - dodiplomski
i magistarski studij - možete studirati kao
redovan student kojeg finansira Osnivač,
redovan samofinansirajući i vanredan student.
PRAVNI FAKULTET
12
Fakultetska 1
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 444 710
Dekanat:
Tel: +387 (0)32 444 710
Fax: +387 (0)32 444 711
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
Tel: +387 (0)32 243 049
www.prf.unze.ba
Studijski koncept:
4+1+3 godine
Naziv studijskog programa
Pravo, opšti smjer
Izlazno zvanje
Diplomirani pravnik
eng. Bachelor of Science in Law
IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar prava.
Doktorski studij: doktor pravnih nauka.
Potpuno inovirani nastavni planovi i programi
omogućit će Vam stjecanje savremenih znanja iz
oblasti pravnih nauka, kompatibilnih s učenjem
Vaših kolega iz zemalja razvijenog svijeta. Nastavni planovi i programi napravljeni su u skladu s Bolonjskom deklaracijom koja omogućava
vertikalnu i horizontalnu prohodnost.
Naš Pravni fakultet član je prestižne mreže
pravnih fakulteta Jugoistočne Evrope (SEELS),
www.seelawschool.org.
Zahvaljujući članstvu u ovoj mreži i drugim
sporazumima, posebno su značajne mogućnosti učešća studenata Pravnog fakulteta u
međunarodnim razmjenama i takmičenjima
gdje možete steći dodatna znanja, vještine i
poznanstva u pravnoj struci, nephodna za iz-
gradnju i očuvanje BiH kao pravne države.
Studenti Pravnog fakulteta u 2012. godini,
pored ostalih aktivnosti, uspješno su učestvovali i na takmičenju u organizaciji Univerziteta
Oxford i Pravnog fakulteta u Beogradu.
Pravni fakultet u Zenici izdaje indeksirani časopis
„Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici“
koji ima međunarodni uređivački odbor i međunarodne recezente i nalazi se u prestižnim međunarodnim bazama podataka EBSCO i C.E.E.O.L .
Napomena: Na Pravnom fakultetu u I i II ciklusu studija – dodiplomski i magistarski
studij – možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući student i vanredan student.
ZDRAVSTVENI FAKULTET
Crkvice 45
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 444 780
Dekanat:
Tel: +387 (0)32 444 781
Fax: +387 (0)32 444 781
e-mail: [email protected]
Studentska služba:
Tel: +387 (0)32 444 780 lokal 24
www.zf.unze.ba
Studijski koncept:
3+2+3 godine
Naziv studijskog programa
Opšti smjer zdravstvene njege
Izlazno zvanje
DIPLOMIRANA medicinska sestra/Tehničar
eng. Bachelor of Nursing
IZLAZNA ZVANJA II CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar zdravstvene njege i menadžmenta
Nastavni plan i program je dopunjen, revidiran
i usaglašen s odredbama Bolonjske deklaracije, te omogućuje primjerenu edukaciju i kvalificiranje za profesionalnu djelatnost zdravstvene struke. Prvi ciklus studija ima za cilj da kod
studenata razvije vještine i znanja iz zdravstvene struke kroz nastavu, odnosno da studente
osposobi da nastave obrazovanje kroz drugi
ciklus master studija gdje će produbiti znanje
i bazirati se i na naučno obrazovanje. Teorijski i
praktični dio nastavnog procesa realizuje se u
prostorima Kantonalne bolnice Zenica.
Napomena: Na Zdravstvenom fakultetu u I i
II ciklusu studija – dodiplomski i magistarski studij – možete studirati kao redovan
student kojeg finansira Osnivač, redovan
samofinansirajući i vanredan student.
13
POLITEHNICKI FAKULTET
14
Fakultetska 1
72 000 Zenica, BiH
Tel: +387 (0)32 449 120
Fax: + 387 (0)32 246 612
www.pft.unze.ba
Studijski koncept:
4+1+3 i 3+2+3
Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
Koncept 4+1+3
Građevinarstvo
DIPLOMIRANI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA
eng. Bachelor of Science in Civil Engineering
Koncept 3+2+3
Proizvodni biznis
PROIZVODNI INŽENJER
(s naznakom studijskog programa)
eng. Bachelor in Production Engineering
Najmlađi fakultet Univerziteta u Zenici upisao je prvu generaciju studenata na odsjeku
“Građevinarstvo” u akademskoj 2011/2012
godini. Iste godine je odsjek “Proizvodni biznis”, koji predstavlja kombinaciju stručnih
znanja iz ekonomije i proizvodnog mašinstva,
prebačen s Mašinskog fakulteta na Politehnički fakultet.
Nastavni planovi i programi usklađeni s ECTSom.
ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
15
Adresa:
Juraja Neidharta broj 15
Tel: +387 (0)32 402 919
Fax: +387 (0)32402 785
www.ipf.unze.ba
Informacije:
Studentska služba:
Tel: +387 (0)32 402 919
Prodekan za nastavu:
Tel: +387 (0)32 402 919
Studijski koncept:
3+2+3 i 4+1+3 godine
Naziv studijskog programa
Izlazno zvanje
Koncept 3+2+3
Islamska vjeronauka
PROFESOR ISLAMSKE VJERONAUKE
eng. Bachelor of Islamic Religious Studies
Predškolski odgoj i obrazovanje
PROFESOR PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
eng. Bachelor of Pre-school Education
Koncept 4+1+3
Socijalna pedagogija
DIPLOMIRANI SOCIJALNI PEDAGOG
eng. Bachelor of Science in Social Pedagogy
Arapski jezik i književnost
PROFESOR ARAPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI
eng. Bachelor of Science in
Arabic Language and Literature
IZLAZNA ZVANJA II i III CIKLUSA:
Magistarski studij: magistar religijske edukacije (s naznakom studijskog programa), magistar
predškolskog odgoja i obrazovanja, magistar socijalne pedagogije.
Doktorski studij: doktor humanističkih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti), doktor
društvenih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti)
Islamsku pedagošku akademiju u Zenici osno- dine. Nastavni planovi i programi usklađeni s
vao je u augustu 1993. g. Sabor Islamske za- ECTS-om. Od 2005. godine Akademija je prejednice BiH, čime je stvorena nova vrsta obra- rasla u Islamski pedagoški fakultet.
zovne institucije koja se svojom temeljnom Napomena: Na Islamskom pedagoškom faodgojno-obrazovnom svrhom i vjersko-peda- kultetu u I i II ciklusu studija – dodiplomski
goškim nagnućem, u znatnoj mjeri, nadovezu- i magistarski studij – možete studirati kao
je na tradiciju Daru-l-muallimina. Pridružena redovan student kojeg finansira Osnivač, reje članica Univerziteta u Zenici od 2004. go- dovan samofinansirajući i vanredan student.
16
STUDENTSKI CENTAR
Univerziteta u Zenici
Adresa: Crkvice broj 50
Tel: +387 (0)32 248 791
Fax: +387 (0)32248 748
www.sc.unze.ba
Studentski centar formiran je prvenstveno
radi osiguranja smještaja, ishrane i ostalih
srodnih usluga za studente koji dolaze izvan
zenice. Centar je smješten u prijatnom ambijentu gradskog naselja Crkvice i vrlo dobro
povezan gradskim autobuskim linijama s
centrom grada i svim fakultetima. Centar ima
smještajni kapacitet od 228 ležajeva, odnosno 33 dvokrevetne i 54 trokrevetne sobe, a
raspolaže i dvjema učionicama, čitaonicom, tv
salom, restoranom, multimedijalnim centrom,
teretanom i drugim neophodnim sadržajima.
Posebno je pogodan za studente Zdravstvenog
fakulteta jer se nalazi u njegovoj neposrednoj
blizini. Sva svoja prava i obaveze, kao i organizaciju različitih kulturnih, zabavnih i sportskih
događaja, studenti ostvaruju i organiziraju putem Asocijacije studenata Studentskog centra
koja je u sastavu Unije studenata Univerziteta
u Zenici.
UNIJA STUDENATA
Univerziteta u Zenici
Adresa:
Fakultetska broj 3
72 000 Zenica
Tel: +387 (0)32 444 420
Fax: +387 (0)32444 431
E-mail: [email protected]
www.su.unze.ba
Najvažniju ulogu na svakom, pa tako i na Univerzitetu u Zenici, imaju studenti koji su organizirani kroz Uniju studenata koja se brine o
svim bitnim studentskim pitanjima, kao što su
ispitni rokovi, studentski standard, krediti, stipendije, međunarodne studentske asocijacije,
razmjene studenata, ekskurzije, organizacija
kulturnih i sportskih događaja...
Unija studenata Univerziteta u Zenici djeluje
organizovano putem svojih predstavnika u
Senatu Univerziteta, u odgovarajućim tijelima
fakulteta, kao i samostalno, a sve s ciljem poboljšanja nastavno-naučnog procesa, životnog
standarda i informisanja studenata, organi-
ziranja kulturnog i sportskog života. Drugim
riječima, unija svoje aktivnosti nije fokusirala
samo na učešću u radu univerzitetskih i fakultetskih tijela, nego afirmirajući svojevrsni aktivizam, radi na podizanju građanske svijesti
i podupire različite projekte važne za lokalnu
zajednicu.
Detaljnije informacije o Uniji studenata Univerziteta u Zenici možete pronaći
na www.su.unze.ba ili kontaktirati ih na
e-mail [email protected] ili ih posjetiti u
njihovom uredu u Rektoratu Univerziteta
(tel. 032 444 420).
17
18
BOLONJSKI PROCES?
Bolonjski proces je naziv reforme visokog obrazovanja u Evropi kojoj je osnovni cilj da do 2010.
godine izgradi jedinstveni EHEA - Evropski prostor visokog obrazovanja (European Higher Education Area). Ovako organiziran prostor evropskog visokog obrazovanja trebao bi da dovede
do različitih sinergetskih efekata, povećanja
konkurentnosti i veće pokretljivosti studenata.
Reforma je započeta čuvenom Bolonjskom deklaracijom 19. juna 1999. godine, a počiva na
nizu dokumenata i deklaracija u kojima se daju
osnovni principi utemeljenja, izgradnje i djelovanja univerziteta. Naša zemlja Bolonjskom
procesu zvanično je pristupila 19. septembra
2003. godine kada se obavezala da će raditi na
ispunjavanju ciljeva Bolonjskog procesa u koji
je do danas uključeno četrdeset i šest zemalja.
Najveći napredak u provedbi Bolonjskog procesa Bosna i Hercegovina postigla je usvajanjem
Okvirnog zakona o visokom obrazovanju, objavljenom u Službenom glasniku BiH 07. augusta
2007. godine, te usvajanjem sedam strateških
dokumenata kojim se stvaraju pretpostavke za
provedbu bolonjske reforme.
U praktičnom smislu, Bolonjski proces podrazumijeva:
•usvajanje sistema lako razumljivih, prepoznatljivih i uporedivih akademskih zvanja;
•usvajanje sistema s dva glavna ciklusa (dodiplomski - postdiplomski) studiranja;
•uspostavu kreditnog sistema – ECTS;
•promovisanje efektivnog slobodnog kretanja studenata, nastavnika, naučnih saradnika i administrativnog osoblja;
•promovisanje i unapređenje evropske saradnje u osiguranju kvaliteta s ciljem razvoja uporedivih kriterija i metodologija;
•promovisanje evropske dimenzije u visokom obrazovanju;
•lifelong learning – cjeloživotno učenje;
•aktivnije uključivanje studenata u reformu i
upravljanje visokoškolskim ustanovama;
•unapređivanje privlačnosti i konkurentnosti
Evropskog područja visokog obrazovanja.
ŠTA JE TO ECTS?
Jedan od osnovnih „alata” u izgradnji jedinstvenog Evropskog prostora obrazovanja jeste
ECTS – European Credit Transfer System (Evropski sistem prijenosa bodova), koji nacionalnim
sistemima širom Evrope omogućuje efikasnu
pokretljivost studenata i profesora.
ECTS je osmišljen kao jedinstveni sistem koji
omogućuje lakšu prepoznatljivost i poređenje
različitih obrazovnih programa na univerzitetima i drugim visokoobrazovnim institucijama
Evrope. Sistem je zasnovan je na bodovima
(kreditima) koji izražavaju opterećenje studenta u savladavanju određenog programa
studija. Drugim riječima, to je ”faktor težine”
nekog predmeta ili studija. Radi racionalizacije
prostora studija u Evropi dogovoreno je da je
za jednu akademsku godinu potrebno sakupiti
60 ECTS bodova, odnosno 30 za semestar, to
jest 20 za trimestar. Primjena ECTS-a u univerzitetskoj praksi doprinosi većoj pokretljivosti
studenata u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, uz mogućnost prijenosa i akumulacije bodova stečenih na različitim institucijama,
čime se stvaraju polazne pretpostavke kvalitetne međuuniverzitetske saradnje. A ECTS
nije samo to. On je i najbolji indikator profila
studija kojeg je student završio, pa je tako i od
velikog značaja za poslodavce.
Credits (bodovi ili kreditne tačke) ključni su
element ECTS-a. Bodovi (krediti) dodjeljuju
se pojedinim kursevima, modulima i predmetima, kao i drugim oblicima savladavanja
predviđenog programa studiranja kao što su
projekti, seminari, studije, eksperimentalni
radovi, ispiti, radovi na terenu, disertacije...
ECTS predstavlja kvantitativno mjerilo ukupno
uloženog rada studenta u savladavanju predviđenog gradiva i dodjeljuju se studentu nakon
uspješnog okončanja određenog programa.
ECTS je, prije svega, efikasan instrument za
kreiranje transparentnosti programâ koje
nude visokoobrazovne institucije i diplomâ
koje izdaju. ECTS na lakši način povezuje institucije i tako širi mogućnost izbora za studente. Također, sistem obrazovnim institucijama
olakšava priznavanje rezultata studenta u
savladavanju određenog programa studija putem opšteprihvaćenih mjerila za njegovo vrednovanje. Time se obezbjeđuje jedinstven pristup u tumačenju nacionalnih sistema visokog
obrazovanja u cijeloj Evropi. Danas ECTS ima i
šire dimenzije u odnosu na period kada je on
tek uspostavljen. Naime, on je i mjera akumulacije bodova (kredita), tako da ćete ga sresti
i s oznakama ECTAS (European Credit Transfer
and Acumulation System). No, u osnovi opšta
zamisao ECTS-a jeste omogućavanje fleksibilnosti i akumulacije bodova studentima, kako
na svojoj obrazovnoj ustanovi, tako i u širem
prostoru akademskog obrazovanja.
19
DODATAK DIPLOMI-diploma supplement
20
DODATAK DIPLOMI-diploma supplement
Dodatak diplomi (eng. Diploma Supplement)
je dokument koji se prilaže uz diplomu ili uz
neki drugi dokument o završenom određenom
stepenu studija. On pruža detaljan uvid u nivo,
prirodu i sadržaj studija, kao i u sistem i pravila studiranja na određenoj visokoškolskoj
ustanovi. Ovaj dokument sačinjava nacionalna
visokoobrazovna ustanova koja izdaje i diplomu, a u skladu s opštim modelom ovog dokumenta koji je usvojen na evropskom nivou.
Izgled ovog dokumenta 2005. godine usvojio
je i Senat Univerziteta u Zenici, a nakon usvajanja opšteg modela dodatka diplomi za BiH
koju je donijelo Vijeće ministara BiH. U osnovi
dodatak diplomi sadrži:
•INFORMACIJE KOJE IDENTIFIKUJU IMAOCA
KVALIFIKACIJE
•INFORMACIJE KOJE IDENTIFIKUJU KVALIFIKACIJU
•INFORMACIJE O NIVOU KVALIFIKACIJE
•INFORMACIJE O SADRŽAJU I POSTIGNUTIM
REZULTATIMA
•INFORMACIJE O FUNKCIJI KVALIFIKACIJE
•DODATNE INFORMACIJE
•OVJERAVANJE DODATKA DIPLOMI
•INFORMACIJE O NACIONALNOM SISTEMU
VISOKOG OBRAZOVANJA
Dodatak diplomi obavezno bi trebao da bude štampan dvojezično, odnosno na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku, te nikako kao dokument ne može da zamijeni diplomu.
MENADŽMENT UNIVERZITETA U ZENICI
Rektor
Prof. dr. sc. Sabahudin Ekinović
Tel.: + 387 32 444 430
[email protected][email protected]
Prorektor
Prorektor za
Prorektor za
za nastavu i
međunarodnu
naučnoistraživački
studentska pitanja saradnju i osiguranje
rad
kvaliteta
Prof. dr. sc.
Safet Brdarević
Prof. dr. sc.
Darko Petković
Prof. dr. sc
Refik Ćatić
Tel.: +387 32 444 420
Tel.: +387 32 444 420
Tel.: +387 32 444 420
[email protected] [email protected] [email protected]
[email protected]
Prorektorica
za finansije
i razvoj
Prof. dr. sc.
Mirsada Oruč
Tel.: +387 32 444 420
[email protected]
21
22
Šta kažu naši nekadašnji studenti?
Poštovani maturanti,
u ovom dijelu Vodiča za brucoše željeli bismo da Vam se obrate naši nekadašnji studenti, danas
uspješni preduzetnici, inženjeri, profesori, projektanti i menadžeri... Želimo da vjerujemo da ćete
i Vi jednog dana biti jednako uspješni kao i oni. Naime, u toku svojih pet decenija postojanja
fakulteti Univerziteta u Zenici obrazovali su hiljade stručnjaka koji su danas vrlo zapaženi u kompanijama u našoj zemlji, Evropi i svijetu. Pročitajmo šta neki od njih kažu o svom školovanju na
fakultetima Univerziteta u Zenici?
LEJLA TORLAKOVIĆ,
dipl. inž. metalnih materijala
Za studentske dane vežu me lijepe uspomene. Uz redovan rad,
učenje i vježbanje nije bilo teško položiti ni najteže ispite. Zahvaljujući pristupačnosti profesora bilo je lako ostvariti dobru
komunikaciju, i oni mi i danas, poslije studija pomažu u mom
radu. Fakultet za metalurgiju i materijale meni je pružio dobar temelj i znanje, kako za nastavak studija tako i za praksu i rad u industriji. Za vrijeme studiranja na Odsjeku za metalne materijale
bila sam stipendista ArcelorMittala, te ubrzo nakon diplomiranja
dobila sam posao u departmentu Čeličana gdje trenutno radim
kao pripravnik. Znanje stečeno na fakultetu uveliko koristim i
nadograđujem znanjem iz prakse. Pored toga trebam naglasiti i
odličan rad osoblja studentske službe i biblioteke, koji su uvijek
bili pristupačni i spremni da mi pomognu. Sve u svemu, preporučujem svima, koji su spremni da ulože malo truda i vremena, da
upišu Fakultet za metalurgiju i materijale, jer će se sve to kasnije
u životu i radu isplatiti.
NERMINA NEZO,
diplomirani inženjer mašinstva
Ono što mogu reći za vrijeme provedeno tokom studiranja jeste
kako Mašinski fakultet pun perspektive. Tačno je da je riječ o studiju koji je veoma težak i koji zahtijeva puno truda i odricanja, ali
na kraju se itekako isplati jer je veoma cijenjen. Profesori i asistenti su korektni i uvijek su tu da vam priteknu u pomoć. Preporučila bih svima koji imaju visoke ambicije da upišu ovaj Fakultet
jer je mašinstvo široka oblast u kojoj se svako može pronaći.
23
Mr. sci. BORISLAV BOŠNJAK, dipl. ing. mašinstva
Upisao sam i uspješno okončao postdiplomski magistarski studij
“Metrologija”, organiziran kao međunarodni Tempus projekat s
Univerzitetima iz Erlangena (Njemačka) i Maribora (Slovenija), a
realiziran na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.
Studij je organiziran u skladu s bolonjskim sistemom, uz maksimalnu interakciju između nastavnika i studenata, te visok angažman studenata tijekom predavanja. Pozitivno me se dojmilo
učešće stranih predavača i izvođenje nastave na engleskom jeziku. Smatram da je kontinuirano praćenje i vrednovanje studenata tijekom semestra uspješno doprinijelo kvaliteti učenja
i visokom uspjehu studenata. Program studija maksimalno je
prilagođen edukaciji stručnjaka za primjenu EU normi čija je implementacija neophodna za intregraciju BiH u EU.
KOKIĆ MIRZA, dipl. ing. maš., tehnolog proizvodnog
procesa - pripravnik, Rudstroj d.d. Kakanj
U vrijeme recesije kada mnogi radnici gube svoja radna mjesta,
mašinski se inžinjeri ne susreću s tim problemom. Pored mnogih
prednosti, diploma Mašinskog fakulteta u Zenici donosi sigurno
zaposlenje što može biti i glavni razlog pri donošenju odluke o
studiranju na ovom Fakultetu. Zbog toga se mašinski fakultet
uopšte i svrstava među najbolje fakultete kako u BiH, tako i u
svijetu.
DRAGAN POPOVIĆ, prof. razredne nastave
Vrijeme provedeno tokom studija na Pedagoškom fakultetu za
mene je bilo veomo lijepo. Kao svršenik stekao sam mnoge kompetencije, vrijednosti i što je najvažnije znanje. Mišljenja sam da
osobe koje diplomiraju na ovom Fakultetu mogu pronaći posao
jer je pedagoški i obrazovni rad još uvijek jako cijenjen i neophodan. Stoga svim mladim ljudima savjetujem - ako vaš odabir
bude Pedagoški fakultet znajte da ste izabrali lijep i plemenit poziv i studij! „Nije znanje znati, već je znanje znanje dati“. Budite i
vi dio ove poslovice. Sretno i uspješno studiranje!
24
LEJLA HALILOVIĆ, prof. njemačkog jezika i književnosti
Posljednje četiri godine sa sigurnošću mogu reći da su mi bile
najljepše školske godine u životu. S obzirom da sam završila
Opću gimnaziju i stekla dobre radne navike, tako sam jednostavno i nastavila, što je rezultiralo jako dobrim uspjehom. Svi su profesori bili vrlo korektni i nikad nismo imali ozbiljnih problema. Ko
se trudi, ko je uporan i želi nešto naučiti, stvarno može i puno
postići.
ČERIM ADMIR, prof., student postdiplomskog studija ‘’Obrazovni menadžment’’, pedagog u Ekonomskoj
školi u Zenici
Postdiplomski studij na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u
Zenici opravdao je sva moja očekivanja kako u konceptualnom,
tako i u organizacijskom smislu. Izražavam zadovoljstvo nivoom
ponuđenog znanja koje će zasigurno osnažiti naše profesionalne
i naučno-stručne kompetencije. Iskreno se nadam da će Pedagoški fakultet, ali i drugi fakulteti Univerziteta u Zenici i dalje raditi na osposobljavanju i usavršavanju stručnjaka, te tako pružati
doprinos razvoju našeg društva.
ADELA AVDIĆ, diplomirana ekonomistica,
Labor omnia vinat (Rad pobjeđuje sve)! Kroz moj studij naučila
sam da vjerujem u ovu latinsku poslovicu - kako na fakultetu,
tako i u životu! Saradnja s profesorima, koji su uvijek bili na usluzi studentima, znanje koje sam stekla na fakultetu danas mogu
primijeniti na poslu, upoznavanje s kolegama koji su mi u međuvremenu postali prijatelji, mogućnost nastavka školovanja na
istom fakultetu, dokazi su kako nisam pogriješila u izboru Ekonomskog fakulteta u Zenici.
ELDIN KARAHODŽIĆ, diplomirani ekonomist,
zaposlen u Raiffeisen bank dd BIH - rukovodilac poslovanja s Retail Business Customer
Kolege i kolegice čast mi je i zadovoljstvo da vam za studij preporučim Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici. Iako među
najmlađima univerzitetima u BiH, moram priznati da je rapidno napredovao, kako u organizacijskom, tako i u kadrovskom
segmentu. Odlikuju ga stručni i pristupačni profesori, asistenti
i drugo osoblje. Znanje i diploma koje sam stekao na ovom Fakultetu za relativno kratko vrijeme doveli su me do zaposlenja u
Raiffeisen banci. Zato iskoristite pogodno sti koje vam pruža ovaj
Fakultet i naš Univerzitet.
25
Mr. sci. ĐENANA ČOLAKOVIĆ
Studiranje na postdiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta
osiguralo mi je onu vrstu učenja koja u krajnjoj liniji dovodi do
postizanja određenih standarda koja me na tržištu rada dovode
u konkurentnu poziciju. Pored teorijskog znanja, na postdiplomskom studiju savladala sam i one vještine koje omogućavaju širu
primjenu u različitim područjima djelatnosti kako bi bila u mogućnosti da se lako i brzo prilagođavam različitim potrebama i zahtjevima na radnom mjestu. Kompetencije koje se razvijaju nisu
samo akademske jer tržište rada traži vještine i vrijednosti koje
podižu stepen fleksibilnosti pojedinca u procesu prilagođavanja
različitim zahtjevima poslova koji ga očekuju.
LORIS GUTIĆ, diplomirani pravnik
Studij prava od velike je pomoći svima koji teže razumijeti način
na koji funkcionira država Bosna i Hercegovina, te proučiti pravni sistem naše zemlje, kao njen osnovni stub. Pojednostavljen i
konstruktivno ustrojen plan i program nedvojbeno može doprinijeti stjecanju znanja iz pravnih oblasti, omogućavajući, istodobno, formiranje etički korektne ličnosti i diplomiranog pravnika
koji će svoje buduće poslove i zadatke obavljati sukladno svim
pravilima struke.
LEJLA MAHIR, diplomirana pravnica
Jedan od osnovnih razloga zbog kojih sam se odlučila da studiram na Pravnom fakultetu jeste to što on otvara mogućnosti
obavljanja raznovrsnih poslova - od rada u pravosuđu, državnim
organima, diplomatiji, pa sve do rada u privatnom sektoru - advokaturi i privredi. Pravni fakultet studentima pruža široke mogućnosti stjecanja stručnog znanja i opće kulture. Svaki student,
u zavisnosti od svoje motivacije i zalaganja, odlučuje koliko će od
ponuđenog znanja usvojiti, te da li će njegov studij biti uspješan
ili ne. Studiranje zahtijeva odricanja, ali kao što Beverly Sills kaže
- “ni do jednog mjesta na koje vrijedi poći ne vode prečaci“!
26
DENIS IBRAHIMKADIĆ, diplomirani pravnik
Student sam postdiplomskog studija Pravnog fakulteta. O ovom
studiju mogu iznijeti samo pohvale koje se odnose, kako na organizaciju cjelokupnog Univeziteta, tako i na samu organizaciju
nastave. Moram da kažem da me se jako dojmila posvećenost
profesora da prenesu svoje kompletno znanje, stručnost i iskustvo na sve nas. Što se tiče Univerziteta sa sigurnošću mogu
reći da je to jedan od najjačih i najorganizovanijih univerziteta
na ovim prostorima s veoma stručnim nastavnim kadrom. Ono
što mogu svima poručiti jeste da bez razmišljanja i dvoumljenja
dođu i sami se uvjere u stručnost i organizaciju ovog Univerziteta.
HASANICA NINO,
magistar zdravstvene njege i mendžmenta
Nakon završetka Medicinske škole u Zenici upisao sam Zdravstveni fakultet Univerziteta u Zenici što je bio logičan nastavak
moga školovanja. Biti diplomirani medicinski tehničar znači
pripadati jednoj od najhumanijih profesija u zdravstvu koja podrazumijeva najneposredniji kontakt s čovjekom, zdravim ili bolesnim, djetetom ili starcem. Fakultet je usklađen s bolonjskim
principima, predavači su poznati profesori i docenti, a Fakultet
nastoji u što skorijem roku obezbijediti kadrove za održavanje
nastave i vježbi, pa su, pored struke, moje ambicije da steknem i
akademsku titulu, što ovaj Fakultet omogućuje nastavkom školovanja u drugom ciklusu, na master studiju.
MIRZA ORUČ,
magistar zdravstvene njege i mendžmenta
Školovanjem na prvom ciklusu Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici stekao sam vještine i kompetencije iz oblasti njege
pacijenata koje u potpunosti odgovaraju zahtjevima i potrebama
tržišta rada iz ove oblasti, kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu. Dodiplomski studij svima može ponuditi da, uz malo truda,
zalaganja i požrtvovanosti, ostvare svoje ciljeve i steknu valjano
znanje. Prvi ciklus školovanja predstavlja kvalitetan temelj za
nadogradnju znanja na drugom ciklusu obrazovanja. Ovaj vid
obrazovanja u budućnosti pruža veliki broj mogućnosti, za koje
se iskreno nadamo da će se i ostvariti.
27
ADNAN MUJEZINOVIĆ,
magistar zdravstvene njege i mendžmenta
Nakon završenog dodiplomskog studija upisao sam master studij koji je predviđen kao nastavak školovanja u oblasti njege bolesnika. Studij je odlično koncipiran i pruža dovoljno vremena za
učenje. Što se tiče samog nastavnog procesa i tu mogu da iznesem svoje pozitivno iskustvo. Smatram da će se u kratkom roku
iznaći pravi način za zaposlenje nas, budućih magistara zdravstvene njege i zdravstvenog menadžmenta.
HARIS GRABUS, diplomirani socijalni pedagog
Već deset godina sam uposlenik Doma za nezbrinutu djecu “Dom
i porodica”. Iz potrebe za usavršavanjem izabrao sam Odsjek za
socijalnu pedagogiju Islamskog pedagoškog fakultet Univerziteta
u Zenici, smatrajući da će mi pomoći u daljem radu s mladima.
Obrazovni program na ovom Fakultetu nudi najnovija znanja u
multidisciplinarnim područjima, a nastavno osoblje su osobe
s visokom naučnom i stručnom reputacijom, velikog teorijskog
znanja i bogatog iskustva iz prakse. Tokom studija primjenjuju
se savremeni standardi i tehnologije u učenju, a implementirana
je i logika Bolonjskog procesa. S velikim zadovoljstvom planiram
nastaviti drugi ciklus studija, a s obzirom na atraktivnost mog
poziva, preporučio bih ovaj studij svim mladim ljudima koji imaju
ambicije da prate svjetske trendove u radu s ljudima.
EMIRA KADIĆ-ĐERAHOVIĆ, profesorica islamske
vjeronauke i studentica master studija na Fakultetu
političkih nauka u Sarajevu
Svršenica sam Islamskog pedagoškog fakulteta, Odsjeka za
islamsku vjeronauku. Svojim odabirom Fakulteta sam prezadovoljna jer je, između ostalog, saradnja studenata i uposlenih na
zavidnom nivou. Profesori svakom studentu prilaze s posebnom
pažnjom i razumijevanjem što je mene impresioniralo. Znanje
koje sam stekla na ovom Fakultetu omogućilo mi je dobru i kvalitetnu osnovu za dalje školovanje koje sam nastavila. Upis na
Islamski pedagoški fakultet će biti vaš odličan izbor! Sretno!
28
LOKACIJA UNIVERZITETA
Kao što možete vidjeti u mapi grada Zenice, najveći broj objekata Univerziteta nalazi se u kampusu, između ulica Fakultetske i Travničke. Izvan su samo Pedagoški i Zdravstveni fakultet, te Studentski centar,
koji su s kampusom vrlo dobro povezani gradskim autobuskim linijama.
ZENICA UNIVERZITESKI GRAD
Zenica je urbano središte u Centralnoj Bosni,
u kojem živi oko 150.000 stanovnika, smješteno u dolini rijeke Bosne koja u iznimno lijepom
meandru teče kroz samo središte grada. Mada
je često poistovjećuju s teškom industrijom, Zenica je i grad mladosti, kulturni i sportski centar
u kojem buja život. Kamerni simfonijski orkestar,
Bosansko narodno pozorište, Omladinski hor,
nova zgrada Muzeja grada, novi atletski stadion,
novi trgovački centar, nova hala Gradska arena,
sajmovi ZEPS-a, kongresi i konferencije, sportski
spektakli najvišeg nivoa, otvoreni i zatvoreni bazeni, samo su djelić sveukupnog pulsiranja grada
koji i nakon teških iskušenja rata, traži nove načine izražavanja vlastitog identiteta.
Posjetilac sa strane osjetit će želju svakog Zeničanina i Zeničanke da svjedoče o svom gradu
jezikom tolerancije i slobodoljublja. Stoljetno nasljeđe neusiljenog prožimanja različitih kultura,
običaja i vjera, Zenicu čini paradigmom međukulturnog dijaloga i suživota. Ove vrijednosti, zbog
nenametljivosti njenih stanovnika, često su ostajale njen unutarnji i manje poznati kvalitet. Ovo i
stoga što su građani Zenice toleranciju učinili modelom življenja, a ne ispraznim transparentom.
investicija i komparativnih prednosti koje nudi.
Strani partneri prepoznaju ovu vrstu otvorenosti,
pa nije slučajno što se najveća strana investicija u
BiH desila upravo u Zenici. Te su investicije svakim
danom sve veće i šire, te novi proizvodni i poslovni
kapaciteti postaju zaštitni znak Zenice.
Zenica je grad koji na početku XXI vijeka nastoji
odgovoriti teškim političkim i ekonomskim izazovima. Središte je regije koja je na evropskom nivou
proglašena za regiju budućnosti u pogledu stranih
Zenica je grad parkova, zelenila i sportskih terena,
koji se nalaze gotovo u samom centru grada, a bit
će sigurno ugodno mjesto življenja i za Vas. Uz svoje
domaćine na Univerzitetu, kolege studente, profesore i asistente, osjećat ćete se kao kod svoje kuće.
Za više podataka o samom gradu pođite na www.
zenica.ba ili na web stranici Univerziteta u Zenici
otvorite Informacijski paket.
29
30
USLOVI PRIJEMA
U Vodiču za brucoše nisu date upisne kvote koje
određuje resorno kantonalno ministarstvo i koje u
trenutku štampanja Vodiča još nisu bile utvrđene.
Podatke o kvotama dobit ćete u konkursu za upis
studenata u prvu godinu studija. Savjetujemo vam
da redovno pratite web-stranicu Univerziteta ili da
telefonski kontaktirate studentske službe fakulteta radi dobijanja dodatnih informacija. Uslovi
upisa bit će precizirani u konkursu, a dosadašnja
praksa pokazala je da gotovo svi fakulteti imaju
različite uslove prijemnih ispita, uz prethodno rangiranje vašeg srednjoškolskog uspjeha.
Ekonomski fakultet
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema
slijedećim kriterijima:
1) opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz predmeta bhs jezik i matematika;
Fakultet za metalurgiju i materijale
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema
slijedećim kriterijima:
1) opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz predmeta matematika,
fizika i hemija;
3) prijemnog ispita nema.
Mašinski fakultet
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema
slijedećim kriterijima:
1) opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz predmeta bhs jezik,
matematika i fizika;
3) prijemni ispit.
Pedagoški/Filozofski fakultet
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema
slijedećim kriterijima:
1) opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz dva predmeta u dva razreda
srednje škole, a koji su od značaja za odgovarajući studij (na svim odsjecima);
3) prijemni ispit na svim odsjecima.
31
Pravni fakultet
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema
slijedećim kriterijima:
1) opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz predmeta bhs jezik i historija;
3) prijemnog ispita nema.
Zdravstveni fakultet
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema
slijedećim kriterijima:
1) opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz predmeta fizika, biologija i hemija;
3) prijemni ispit.
Islamski pedagoški fakultet
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema
slijedećim kriterijima:
1) opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz predmeta, koji su od značaja
za odgovarajući studij (na svim odsjecima);
3) prijemni ispit na svim odsjecima.
Politehnički fakultet
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema
slijedećim kriterijima:
1) opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz predmeta bhs jezik,
matematika i fizika;
3) prijemni ispit.
Posebni kriteriji koji vrijede za sve fakultete
Posebni kriteriji odnose se na priznanja za uspjeh i takmičenja u toku školovanja i to:
a) rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij; te
b) posebnog priznanja »Učenik generacije«.
Navedeni podaci su preliminarni uslovi upisa. Tačno definisanje svih uslova za upis obavljaju naučno-nastavna vijeća svakog fakulteta i oni su uključeni u konkurs za upis studenata na I (prvu) godinu
studija Univerziteta u Zenici, odnosno fakulteta članica. Stoga su moguće određene izmjene u smislu
postojanja ili nepostojanja kvalifikacionog/prijemnog ispita, pomenutih u ovom Vodiču. Za sve
potrebne informacije možete se obratiti studentskim službama svakog fakulteta ili ćete informacije
pronaći na web stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba
www.unze.ba • [email protected]
Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Tel.: +387 (0)32 444 420, +387 (0)32 444 430 • Fax.: +387 (0)32 444 431, +387 (0)32 444 421

Similar documents