biomedische technologie

Transcription

biomedische technologie
Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt
hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een vooropleiding volgde.
De opleidingen aan de KU Leuven zijn gebaseerd op het innovatieve onderzoek van
haar wetenschappers en professoren. Als masterstudent verdiep je je kennis, leer je
kritisch analyseren en doe je zélf aan wetenschappelijk onderzoek. Met meer dan
250 masteropleidingen aan 16 verschillende faculteiten is deze universiteit de ideale
multidisciplinaire omgeving om je verder te ontplooien.
LEUVEN t
KU LEUVEN
Oude Markt 13 bus 5005
3000 LEUVEN
[email protected]
www.kuleuven.be
Meer info
www.mech.kuleuven.be/onderwijs/bmt/
www.kuleuven.be/ma/bmt
www.masterskuleuven.be
Infomomenten
www.kuleuven.be/infomomenten
Publicaties
www.masterskuleuven.be/publicaties
Master in de ingenieurswetenschappen:
biomedische technologie
Studentenvoorzieningen
www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen
De masteropleiding speelt in op de maatschappelijke vraag naar betere en tegelijkertijd
betaalbare gezondheidszorg. Je leert biomedisch-technologische producten en/of
biomedisch informatieverwerkende diensten ontwerpen en produceren. Bekende voorbeelden van medische technologie zijn heup- en knieprothesen, CT- en MRI-scanners
en een heel gamma van sensoren voor het opmeten van lichaamsfuncties (hartritme,
bloedsamenstelling), en apparaten voor intensieve zorg.
De biomedische ingenieur is een integrator bij uitstek, die zijn ingenieursactiviteiten
toepast in de biomedische industrie, de ziekenhuizen, de gezondheidsvoorziening en
bij de overheid. Door de brede technologische opleiding is hij ook inzetbaar in klassieke
industriële sectoren.
Inschrijven
www.kuleuven.be/inschrijven
Faculteit Ingenieurswetenschappen
prof. Harry van Lenthe (programmadirecteur)
prof. Sabine Van Huffel
[email protected]
www.facebook.be/kuleuven
Je kunt ook een postgraduaat Biomedical Engineering volgen.
Meer informatie hierover vind je op
www.mech.kuleuven.be/en/bme/education/PostgraduateProgramme
Deze folder biedt een zo volledig mogelijk beeld van een van de masteropleidingen die de KU Leuven organiseert.
Er kunnen echter altijd wijzigingen op het vlak van de programmaopbouw worden goedgekeurd. De informatie in deze
folder kan de universiteit dan ook juridisch niet binden. De meest recente informatie over het onderwijsaanbod vind je
op www.onderwijsaanbod.kuleuven.be
Bijgewerkt tot februari 2016
v.u.: Isabelle Van Geet, Minderbroedersstraat 8, 3000 Leuven
De voorbije eeuw is de geneeskunde, onder andere dankzij de technologische vooruitgang,
enorm geëvolueerd. Computers en andere technische apparatuur zijn niet meer weg
te denken uit de ziekenhuizen, revalidatiecentra en praktijken van artsen en paramedici.
De hele waaier van nieuwe ontwikkelingen in de biomedische technologie omvat
biomechanica, medische beeldvorming en signaalverwerking, biomedische sensoren,
biomaterialen, bio-informatica en het gebruik van het internet voor medische toepassingen.
Al deze onderworpen worden op hoog niveau onderzocht aan de KU leuven en komen
aan bod in de masteropleiding biomedische technologie. In het kader van je masterproef
kun je ervoor kiezen om enkele maanden actief mee te werken in een van de onderzoekslabo’s van de docenten.
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt
hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een vooropleiding volgde.
De opleidingen aan de KU Leuven zijn gebaseerd op het innovatieve onderzoek van
haar wetenschappers en professoren. Als masterstudent verdiep je je kennis, leer je
kritisch analyseren en doe je zélf aan wetenschappelijk onderzoek. Met meer dan
250 masteropleidingen aan 16 verschillende faculteiten is deze universiteit de ideale
multidisciplinaire omgeving om je verder te ontplooien.
LEUVEN t
KU LEUVEN
Oude Markt 13 bus 5005
3000 LEUVEN
[email protected]
www.kuleuven.be
Meer info
www.mech.kuleuven.be/onderwijs/bmt/
www.kuleuven.be/ma/bmt
www.masterskuleuven.be
Infomomenten
www.kuleuven.be/infomomenten
Publicaties
www.masterskuleuven.be/publicaties
Master in de ingenieurswetenschappen:
biomedische technologie
Studentenvoorzieningen
www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen
De masteropleiding speelt in op de maatschappelijke vraag naar betere en tegelijkertijd
betaalbare gezondheidszorg. Je leert biomedisch-technologische producten en/of
biomedisch informatieverwerkende diensten ontwerpen en produceren. Bekende voorbeelden van medische technologie zijn heup- en knieprothesen, CT- en MRI-scanners
en een heel gamma van sensoren voor het opmeten van lichaamsfuncties (hartritme,
bloedsamenstelling), en apparaten voor intensieve zorg.
De biomedische ingenieur is een integrator bij uitstek, die zijn ingenieursactiviteiten
toepast in de biomedische industrie, de ziekenhuizen, de gezondheidsvoorziening en
bij de overheid. Door de brede technologische opleiding is hij ook inzetbaar in klassieke
industriële sectoren.
Inschrijven
www.kuleuven.be/inschrijven
Faculteit Ingenieurswetenschappen
prof. Harry van Lenthe (programmadirecteur)
prof. Sabine Van Huffel
[email protected]
www.facebook.be/kuleuven
Je kunt ook een postgraduaat Biomedical Engineering volgen.
Meer informatie hierover vind je op
www.mech.kuleuven.be/en/bme/education/PostgraduateProgramme
Deze folder biedt een zo volledig mogelijk beeld van een van de masteropleidingen die de KU Leuven organiseert.
Er kunnen echter altijd wijzigingen op het vlak van de programmaopbouw worden goedgekeurd. De informatie in deze
folder kan de universiteit dan ook juridisch niet binden. De meest recente informatie over het onderwijsaanbod vind je
op www.onderwijsaanbod.kuleuven.be
Bijgewerkt tot februari 2016
v.u.: Isabelle Van Geet, Minderbroedersstraat 8, 3000 Leuven
De voorbije eeuw is de geneeskunde, onder andere dankzij de technologische vooruitgang,
enorm geëvolueerd. Computers en andere technische apparatuur zijn niet meer weg
te denken uit de ziekenhuizen, revalidatiecentra en praktijken van artsen en paramedici.
De hele waaier van nieuwe ontwikkelingen in de biomedische technologie omvat
biomechanica, medische beeldvorming en signaalverwerking, biomedische sensoren,
biomaterialen, bio-informatica en het gebruik van het internet voor medische toepassingen.
Al deze onderworpen worden op hoog niveau onderzocht aan de KU leuven en komen
aan bod in de masteropleiding biomedische technologie. In het kader van je masterproef
kun je ervoor kiezen om enkele maanden actief mee te werken in een van de onderzoekslabo’s van de docenten.
Faculteit Ingenieurswetenschappen
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks:
• alle bachelors in de ingenieurswetenschappen met een hoofd- of nevenrichting werktuigkunde
• alle bachelors in de ingenieurswetenschappen met een hoofd- of nevenrichting elektrotechniek
Na
•
•
•
een voorbereidingsprogramma:
Bachelor in de ingenieurswetenschappen
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
Master in de industriële wetenschappen
Het voorbereidingsprogramma wordt opgesteld in overleg met de programmadirecteur
en bestaat uit maximaal 60 studiepunten. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtig
programma dat aansluit bij de voorafgaande opleiding.
Studenten met een andere vooropleiding, gerelateerd aan biomedische technologie,
kunnen de programmadirecteur contacteren om hun eventuele toelating te bespreken.
Profiel
Is de master biomedische technologie iets voor jou? Je hebt een brede technologische
interesse en je wil je verder verdiepen in biomedische en biotechnologische kennis.
Daarnaast gaat je belangstelling uit naar de medische sector. Op het einde van je studie
beschik je over
• medische basiskennis in anatomie, fysiologie en biochemie;
• vaardigheid om kennis om te zetten in het ontwerpen en produceren van biomedische
apparatuur en informatietechnische producten;
• voldoende wetenschappelijke vorming om zelfstandig nieuwe inzichten, methoden en
resultaten binnen de discipline te verwerken en toe te passen in onderzoek of in een
bedrijfscontext;
• leidinggevende en beheerscapaciteiten, met speciale aandacht voor de vaardigheid om
technische voorstellen te kunnen vertalen naar clinici en niet-technisch opgeleide mensen.
Deze masteropleiding leidt tot de beroepstitel van burgerlijk ingenieur.
Programma
Loopbaan
Je krijgt eerst een bijkomende basis van medische opleidingsonderdelen over de bouw
en werking van het menselijk lichaam, zodat je nadien in de specialisatieopleidingsonderdelen je technologische kennis kunt combineren met deze medische kennis.
Deze specialisatiecolleges bieden je bovendien een hele waaier van nieuwe ontwikkelingen
in de medische technologie: biomechanica, medische beeldverwerking, biomaterialen,
verwerking van medische signalen, weefselengineering, robotchirurgie, bio-informatica,
bedrijfsvoering in de gezondheidszorg ... Natuurlijk krijg je ook algemeen vormende
colleges en maak je een masterproef. De rest van je studieprogramma vul je aan met
verbredende opleidingsonderdelen.
De opleiding tot master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie komt
tegemoet aan nieuwe noden in de bedrijfswereld, bij de overheid en in de gezondheidszorg in het algemeen. Een groeiend aantal bedrijven en vacatures in deze sectoren
illustreert deze tendens ook. De ontwikkelingen in de geneeskunde gaan hand in hand
met ontwikkelingen in de medische technologie, met toepassingen in de preventie,
de diagnose en de therapie.
MASTER IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN:
BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE
OPLEIDINGSONDERDEEL
120 studiepunten
SP.
SEM.
4
6
6
3
3
6
6
6
5
1
1
1
1
1
1
2
2
2
Tweede fase
• Biofluid Mechanics
• Medical Equipment and Regulatory Affairs
• Masterproef
3
6
24
1
2
1 en 2
Verspreid over de eerste en tweede fase
• Keuzeopleidingsonderdelen, waaronder een industriële stage
• Algemeen vormende opleidingsonderdelen
33
9
1 en 2
1 en 2
Eerste fase
• Human Cell Biology
• Biomedical Measurements and Stimulation
• Biomedical Data Processing
• Functional Anatomy of the Human Locomotor System
• Biomaterials
• Design in Medical Technology
• Musculoskeletal Biomechanics
• Medical Imaging and Analysis
• Human System Physiology
Voor een gedetailleerde beschrijving van de opleidingsonderdelen
en het uurrooster: www.kuleuven.be/ma/bmt
Als biomedisch ingenieur sta je centraal in de ontwikkeling van nieuwe medische apparaten
(hardware en software). Ook kun je je richten op fundamenteel en toegepast onderzoek.
Het systeemgericht denken dat eigen is aan een ingenieur wordt gewaardeerd in bedrijven
en onderzoeksinstellingen. Jobs vind je bij medisch-technologische bedrijven, onderzoeksinstituten, instellingen voor gezondheidszorg en technische diensten van ziekenhuizen.
Dankzij je brede vorming vind je ook vlot een baan in de klassieke industriële sectoren.
Tewerkstelling volgens functie
n
n
n
n
n
n
techniek/productie
management
onderwijs en onderzoek
consultancy
marketing/communicatie
anders
50.0%
20.6%
13.5%
6.3%
5.6%
4.0%
Studeren in het buitenland
Er zijn verschillende mogelijkheden om een deel van je opleiding in het buitenland te
volgen. Met het Erasmusprogramma kun je één of twee semesters aan een buitenlandse
universiteit studeren. Dat verlengt je studieduur niet en levert je geen buitenlands diploma
op, maar wel een schat aan levenservaring. Daarnaast kun je via je stagecoördinator ook
een industriële of onderzoeksstage aanvragen in het buitenland. Dat kan voorafgaand of
tijdens de master. Voor een korter verblijf in het buitenland kun je via het Athens-netwerk
een intensieve cursus van een week volgen aan een buitenlandse universiteit. Ten slotte
kun je ook deelnemen aan de korte cursussen georganiseerd door BEST, de Board of
European Students of Technology. De Faculteit Ingenieurswetenschappen maakt deel
uit van de internationale netwerken CESAER, CLUSTER en T.I.M.E.
8 www.kuleuven.be/studenten/buitenland/erasmus
8 eng.kuleuven.be/english/education/internationalisation
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks:
• alle bachelors in de ingenieurswetenschappen met een hoofd- of nevenrichting werktuigkunde
• alle bachelors in de ingenieurswetenschappen met een hoofd- of nevenrichting elektrotechniek
Na
•
•
•
een voorbereidingsprogramma:
Bachelor in de ingenieurswetenschappen
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
Master in de industriële wetenschappen
Het voorbereidingsprogramma wordt opgesteld in overleg met de programmadirecteur
en bestaat uit maximaal 60 studiepunten. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtig
programma dat aansluit bij de voorafgaande opleiding.
Studenten met een andere vooropleiding, gerelateerd aan biomedische technologie,
kunnen de programmadirecteur contacteren om hun eventuele toelating te bespreken.
Profiel
Is de master biomedische technologie iets voor jou? Je hebt een brede technologische
interesse en je wil je verder verdiepen in biomedische en biotechnologische kennis.
Daarnaast gaat je belangstelling uit naar de medische sector. Op het einde van je studie
beschik je over
• medische basiskennis in anatomie, fysiologie en biochemie;
• vaardigheid om kennis om te zetten in het ontwerpen en produceren van biomedische
apparatuur en informatietechnische producten;
• voldoende wetenschappelijke vorming om zelfstandig nieuwe inzichten, methoden en
resultaten binnen de discipline te verwerken en toe te passen in onderzoek of in een
bedrijfscontext;
• leidinggevende en beheerscapaciteiten, met speciale aandacht voor de vaardigheid om
technische voorstellen te kunnen vertalen naar clinici en niet-technisch opgeleide mensen.
Deze masteropleiding leidt tot de beroepstitel van burgerlijk ingenieur.
Programma
Loopbaan
Je krijgt eerst een bijkomende basis van medische opleidingsonderdelen over de bouw
en werking van het menselijk lichaam, zodat je nadien in de specialisatieopleidingsonderdelen je technologische kennis kunt combineren met deze medische kennis.
Deze specialisatiecolleges bieden je bovendien een hele waaier van nieuwe ontwikkelingen
in de medische technologie: biomechanica, medische beeldverwerking, biomaterialen,
verwerking van medische signalen, weefselengineering, robotchirurgie, bio-informatica,
bedrijfsvoering in de gezondheidszorg ... Natuurlijk krijg je ook algemeen vormende
colleges en maak je een masterproef. De rest van je studieprogramma vul je aan met
verbredende opleidingsonderdelen.
De opleiding tot master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie komt
tegemoet aan nieuwe noden in de bedrijfswereld, bij de overheid en in de gezondheidszorg in het algemeen. Een groeiend aantal bedrijven en vacatures in deze sectoren
illustreert deze tendens ook. De ontwikkelingen in de geneeskunde gaan hand in hand
met ontwikkelingen in de medische technologie, met toepassingen in de preventie,
de diagnose en de therapie.
MASTER IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN:
BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE
OPLEIDINGSONDERDEEL
120 studiepunten
SP.
SEM.
4
6
6
3
3
6
6
6
5
1
1
1
1
1
1
2
2
2
Tweede fase
• Biofluid Mechanics
• Medical Equipment and Regulatory Affairs
• Masterproef
3
6
24
1
2
1 en 2
Verspreid over de eerste en tweede fase
• Keuzeopleidingsonderdelen, waaronder een industriële stage
• Algemeen vormende opleidingsonderdelen
33
9
1 en 2
1 en 2
Eerste fase
• Human Cell Biology
• Biomedical Measurements and Stimulation
• Biomedical Data Processing
• Functional Anatomy of the Human Locomotor System
• Biomaterials
• Design in Medical Technology
• Musculoskeletal Biomechanics
• Medical Imaging and Analysis
• Human System Physiology
Voor een gedetailleerde beschrijving van de opleidingsonderdelen
en het uurrooster: www.kuleuven.be/ma/bmt
Als biomedisch ingenieur sta je centraal in de ontwikkeling van nieuwe medische apparaten
(hardware en software). Ook kun je je richten op fundamenteel en toegepast onderzoek.
Het systeemgericht denken dat eigen is aan een ingenieur wordt gewaardeerd in bedrijven
en onderzoeksinstellingen. Jobs vind je bij medisch-technologische bedrijven, onderzoeksinstituten, instellingen voor gezondheidszorg en technische diensten van ziekenhuizen.
Dankzij je brede vorming vind je ook vlot een baan in de klassieke industriële sectoren.
Tewerkstelling volgens functie
n
n
n
n
n
n
techniek/productie
management
onderwijs en onderzoek
consultancy
marketing/communicatie
anders
50.0%
20.6%
13.5%
6.3%
5.6%
4.0%
Studeren in het buitenland
Er zijn verschillende mogelijkheden om een deel van je opleiding in het buitenland te
volgen. Met het Erasmusprogramma kun je één of twee semesters aan een buitenlandse
universiteit studeren. Dat verlengt je studieduur niet en levert je geen buitenlands diploma
op, maar wel een schat aan levenservaring. Daarnaast kun je via je stagecoördinator ook
een industriële of onderzoeksstage aanvragen in het buitenland. Dat kan voorafgaand of
tijdens de master. Voor een korter verblijf in het buitenland kun je via het Athens-netwerk
een intensieve cursus van een week volgen aan een buitenlandse universiteit. Ten slotte
kun je ook deelnemen aan de korte cursussen georganiseerd door BEST, de Board of
European Students of Technology. De Faculteit Ingenieurswetenschappen maakt deel
uit van de internationale netwerken CESAER, CLUSTER en T.I.M.E.
8 www.kuleuven.be/studenten/buitenland/erasmus
8 eng.kuleuven.be/english/education/internationalisation
Toelatingsvoorwaarden
Rechtstreeks:
• alle bachelors in de ingenieurswetenschappen met een hoofd- of nevenrichting werktuigkunde
• alle bachelors in de ingenieurswetenschappen met een hoofd- of nevenrichting elektrotechniek
Na
•
•
•
een voorbereidingsprogramma:
Bachelor in de ingenieurswetenschappen
Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen
Master in de industriële wetenschappen
Het voorbereidingsprogramma wordt opgesteld in overleg met de programmadirecteur
en bestaat uit maximaal 60 studiepunten. Hierbij wordt gestreefd naar een evenwichtig
programma dat aansluit bij de voorafgaande opleiding.
Studenten met een andere vooropleiding, gerelateerd aan biomedische technologie,
kunnen de programmadirecteur contacteren om hun eventuele toelating te bespreken.
Profiel
Is de master biomedische technologie iets voor jou? Je hebt een brede technologische
interesse en je wil je verder verdiepen in biomedische en biotechnologische kennis.
Daarnaast gaat je belangstelling uit naar de medische sector. Op het einde van je studie
beschik je over
• medische basiskennis in anatomie, fysiologie en biochemie;
• vaardigheid om kennis om te zetten in het ontwerpen en produceren van biomedische
apparatuur en informatietechnische producten;
• voldoende wetenschappelijke vorming om zelfstandig nieuwe inzichten, methoden en
resultaten binnen de discipline te verwerken en toe te passen in onderzoek of in een
bedrijfscontext;
• leidinggevende en beheerscapaciteiten, met speciale aandacht voor de vaardigheid om
technische voorstellen te kunnen vertalen naar clinici en niet-technisch opgeleide mensen.
Deze masteropleiding leidt tot de beroepstitel van burgerlijk ingenieur.
Programma
Loopbaan
Je krijgt eerst een bijkomende basis van medische opleidingsonderdelen over de bouw
en werking van het menselijk lichaam, zodat je nadien in de specialisatieopleidingsonderdelen je technologische kennis kunt combineren met deze medische kennis.
Deze specialisatiecolleges bieden je bovendien een hele waaier van nieuwe ontwikkelingen
in de medische technologie: biomechanica, medische beeldverwerking, biomaterialen,
verwerking van medische signalen, weefselengineering, robotchirurgie, bio-informatica,
bedrijfsvoering in de gezondheidszorg ... Natuurlijk krijg je ook algemeen vormende
colleges en maak je een masterproef. De rest van je studieprogramma vul je aan met
verbredende opleidingsonderdelen.
De opleiding tot master in de ingenieurswetenschappen: biomedische technologie komt
tegemoet aan nieuwe noden in de bedrijfswereld, bij de overheid en in de gezondheidszorg in het algemeen. Een groeiend aantal bedrijven en vacatures in deze sectoren
illustreert deze tendens ook. De ontwikkelingen in de geneeskunde gaan hand in hand
met ontwikkelingen in de medische technologie, met toepassingen in de preventie,
de diagnose en de therapie.
MASTER IN DE INGENIEURSWETENSCHAPPEN:
BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE
OPLEIDINGSONDERDEEL
120 studiepunten
SP.
SEM.
4
6
6
3
3
6
6
6
5
1
1
1
1
1
1
2
2
2
Tweede fase
• Biofluid Mechanics
• Medical Equipment and Regulatory Affairs
• Masterproef
3
6
24
1
2
1 en 2
Verspreid over de eerste en tweede fase
• Keuzeopleidingsonderdelen, waaronder een industriële stage
• Algemeen vormende opleidingsonderdelen
33
9
1 en 2
1 en 2
Eerste fase
• Human Cell Biology
• Biomedical Measurements and Stimulation
• Biomedical Data Processing
• Functional Anatomy of the Human Locomotor System
• Biomaterials
• Design in Medical Technology
• Musculoskeletal Biomechanics
• Medical Imaging and Analysis
• Human System Physiology
Voor een gedetailleerde beschrijving van de opleidingsonderdelen
en het uurrooster: www.kuleuven.be/ma/bmt
Als biomedisch ingenieur sta je centraal in de ontwikkeling van nieuwe medische apparaten
(hardware en software). Ook kun je je richten op fundamenteel en toegepast onderzoek.
Het systeemgericht denken dat eigen is aan een ingenieur wordt gewaardeerd in bedrijven
en onderzoeksinstellingen. Jobs vind je bij medisch-technologische bedrijven, onderzoeksinstituten, instellingen voor gezondheidszorg en technische diensten van ziekenhuizen.
Dankzij je brede vorming vind je ook vlot een baan in de klassieke industriële sectoren.
Tewerkstelling volgens functie
n
n
n
n
n
n
techniek/productie
management
onderwijs en onderzoek
consultancy
marketing/communicatie
anders
50.0%
20.6%
13.5%
6.3%
5.6%
4.0%
Studeren in het buitenland
Er zijn verschillende mogelijkheden om een deel van je opleiding in het buitenland te
volgen. Met het Erasmusprogramma kun je één of twee semesters aan een buitenlandse
universiteit studeren. Dat verlengt je studieduur niet en levert je geen buitenlands diploma
op, maar wel een schat aan levenservaring. Daarnaast kun je via je stagecoördinator ook
een industriële of onderzoeksstage aanvragen in het buitenland. Dat kan voorafgaand of
tijdens de master. Voor een korter verblijf in het buitenland kun je via het Athens-netwerk
een intensieve cursus van een week volgen aan een buitenlandse universiteit. Ten slotte
kun je ook deelnemen aan de korte cursussen georganiseerd door BEST, de Board of
European Students of Technology. De Faculteit Ingenieurswetenschappen maakt deel
uit van de internationale netwerken CESAER, CLUSTER en T.I.M.E.
8 www.kuleuven.be/studenten/buitenland/erasmus
8 eng.kuleuven.be/english/education/internationalisation
Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt
hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een vooropleiding volgde.
De opleidingen aan de KU Leuven zijn gebaseerd op het innovatieve onderzoek van
haar wetenschappers en professoren. Als masterstudent verdiep je je kennis, leer je
kritisch analyseren en doe je zélf aan wetenschappelijk onderzoek. Met meer dan
250 masteropleidingen aan 16 verschillende faculteiten is deze universiteit de ideale
multidisciplinaire omgeving om je verder te ontplooien.
LEUVEN t
KU LEUVEN
Oude Markt 13 bus 5005
3000 LEUVEN
[email protected]
www.kuleuven.be
Meer info
www.mech.kuleuven.be/onderwijs/bmt/
www.kuleuven.be/ma/bmt
www.masterskuleuven.be
Infomomenten
www.kuleuven.be/infomomenten
Publicaties
www.masterskuleuven.be/publicaties
Master in de ingenieurswetenschappen:
biomedische technologie
Studentenvoorzieningen
www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen
De masteropleiding speelt in op de maatschappelijke vraag naar betere en tegelijkertijd
betaalbare gezondheidszorg. Je leert biomedisch-technologische producten en/of
biomedisch informatieverwerkende diensten ontwerpen en produceren. Bekende voorbeelden van medische technologie zijn heup- en knieprothesen, CT- en MRI-scanners
en een heel gamma van sensoren voor het opmeten van lichaamsfuncties (hartritme,
bloedsamenstelling), en apparaten voor intensieve zorg.
De biomedische ingenieur is een integrator bij uitstek, die zijn ingenieursactiviteiten
toepast in de biomedische industrie, de ziekenhuizen, de gezondheidsvoorziening en
bij de overheid. Door de brede technologische opleiding is hij ook inzetbaar in klassieke
industriële sectoren.
Inschrijven
www.kuleuven.be/inschrijven
Faculteit Ingenieurswetenschappen
prof. Harry van Lenthe (programmadirecteur)
prof. Sabine Van Huffel
[email protected]
www.facebook.be/kuleuven
Je kunt ook een postgraduaat Biomedical Engineering volgen.
Meer informatie hierover vind je op
www.mech.kuleuven.be/en/bme/education/PostgraduateProgramme
Deze folder biedt een zo volledig mogelijk beeld van een van de masteropleidingen die de KU Leuven organiseert.
Er kunnen echter altijd wijzigingen op het vlak van de programmaopbouw worden goedgekeurd. De informatie in deze
folder kan de universiteit dan ook juridisch niet binden. De meest recente informatie over het onderwijsaanbod vind je
op www.onderwijsaanbod.kuleuven.be
Bijgewerkt tot februari 2016
v.u.: Isabelle Van Geet, Minderbroedersstraat 8, 3000 Leuven
De voorbije eeuw is de geneeskunde, onder andere dankzij de technologische vooruitgang,
enorm geëvolueerd. Computers en andere technische apparatuur zijn niet meer weg
te denken uit de ziekenhuizen, revalidatiecentra en praktijken van artsen en paramedici.
De hele waaier van nieuwe ontwikkelingen in de biomedische technologie omvat
biomechanica, medische beeldvorming en signaalverwerking, biomedische sensoren,
biomaterialen, bio-informatica en het gebruik van het internet voor medische toepassingen.
Al deze onderworpen worden op hoog niveau onderzocht aan de KU leuven en komen
aan bod in de masteropleiding biomedische technologie. In het kader van je masterproef
kun je ervoor kiezen om enkele maanden actief mee te werken in een van de onderzoekslabo’s van de docenten.
Faculteit Ingenieurswetenschappen