Toimintakertomus 2010

Transcription

Toimintakertomus 2010
Toimintakertomus 2010
HC=A=BH5?9FHCAIG&$%$
AUUhU`cighichhU^U]bJUfg]bU][email protected]]]hhc
AH?!J5FG=B5=G!GICA=FM
1
2
Toimintakertomus 2010
MTK-VARSINAIS-SUOMI
Osoite: Peltopohjankatu 2 D, 21280 RAISIO
Puhelin: 020 413 3580, faksi 020 413 3589
Kotisivut: www.mtk.fi/varsinaissuomi
Sähköposti: [email protected]fi, [email protected]fi
Maaseudun Tulevaisuus -lehden ilmoituskonttori
Puheenjohtaja
Tapani Heikkilä
puh. koti 02-4312202, 0500-783709
Toiminnanjohtaja
Paavo Myllymäki
puh. 020 413 3581 ja 040-5828261
Järjestötyöntekijä
puh. 020 413 3584
Aluepäällikkö
Ville Kalluinen
puh. 020 413 3583 ja 040-5828262
Toimistosihteeri
Marja-Terttu Ruohonen
puh. 020 413 3580, 020 413 3582, 040-5646414
Hankepäällikkö
(Tarmokas-hanke)
Terhi Löfstedt
puh. 020 413 3586 ja 0400-294123
Hankepäällikkö
Sari Raimoranta
(Luomuvakka-hanke) puh. 020 413 3585 ja 040-5010700
VARSINAIS-SUOMEN MAATALOUSTUOTTAJAIN SÄÄTIÖ
Asiamies
Ville Reunanen
puh. koti 02-4863605 ja 040-5502908
[email protected]fi
MAA- JA METSÄTALOUSTUOTTAJAIN KESKUSLIITTO
Osoite: Simonkatu 6, 00100 HELSINKI
Puhelin: 020 4131
Kotisivut: www.mtk.fi
Sähköposti: [email protected]fi
Toimintakertomus 2010
Toimintakertomus 2010
3
4
Toimintakertomus 2010
SISÄLLYSLUETTELO 2010
PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS ......................................................................................................
MAATALOUS VARSINAIS-SUOMESSA ...............................................................................................
MAATILAT TUOTANTOSUUNNAN MUKAAN ..................................................................................
KOTIELÄINTILAT ..........................................................................................................................
VILJELYALAT.................................................................................................................................
PUUMARKKINAT ..........................................................................................................................
MAATALOUSTUOTTAJAIN VARSINAIS-SUOMEN LIITTO ..................................................................
JÄSENET ......................................................................................................................................
JOHTOKUNTA ...............................................................................................................................
VALIOKUNNAT JA TOIMIKUNNAT .................................................................................................
EDUSTAJAT MTK:SSA ....................................................................................................................
TARKKAILIJAT ..............................................................................................................................
TILINTARKASTAJAT ......................................................................................................................
TOIMIHENKILÖT...........................................................................................................................
JOHTOKUNNAN TOIMINTA ..............................................................................................................
JOHTOKUNNAN KÄSITTELEMÄT TÄRKEIMMÄT AIHEET ...............................................................
TYÖVALIOKUNTA .........................................................................................................................
LIITON KOKOUKSET.........................................................................................................................
KEVÄTKOKOUS.............................................................................................................................
SYYSKOKOUS ................................................................................................................................
Toimintasuunnitelma 2011...........................................................................................................
KOULUTUS- JA KURSSITOIMINTA....................................................................................................
TOIMINTA JA TAPAHTUMAT............................................................................................................
VILJANTUOTANTO........................................................................................................................
SOKERIJUURIKAS .........................................................................................................................
VARHAISPERUNA..........................................................................................................................
LYPSYKARJATALOUS .....................................................................................................................
LIHATALOUS .................................................................................................................................
LUOMUTUOTANTO .......................................................................................................................
Luomu Tuottajaliitossa................................................................................................................
Luomu Varsinais-Suomessa .........................................................................................................
SOSIAALIPOLITIIKKA ....................................................................................................................
MAA-JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA...................................................................................................
MAASEUTUNUORET .....................................................................................................................
KULUTTAJATYÖ ............................................................................................................................
KYLVÖNSIUNAUSTILAISUUDET JA SADONKORJUUJUHLAT ...........................................................
AKTIIVISTA VAIKUTTAMISTA ERI RYHMISSÄ .................................................................................
PUHEENJOHTAJIEN JA SIHTEEREIDEN NEUVOTTELUKOKOUS ......................................................
HANKETOIMINTA ............................................................................................................................
TARMOKAS-KRAFTFULL-TIEDONVÄLITYSHANKE .........................................................................
TEHO-HANKE ...............................................................................................................................
ELLU-HANKE ................................................................................................................................
MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN MAHDOLLISUUDET-HANKE ............................................................
SÄÄTIÖ ............................................................................................................................................
MAANOMISTAJIEN ARVIOINTIKESKUS ...........................................................................................
TILIT JA TASE ..................................................................................................................................
TILINTARKASTAJIEN KERTOMUS ....................................................................................................
YHDISTYSTEN YHTEYSTIEDOT V. 2011 ............................................................................................
LIITON TILASTO ...............................................................................................................................
MTK-Varsinais-Suomen johtokunta 2011 ...........................................................................................
5
6
6
6
7
7
8
8
8
8
9
10
10
10
12
12
12
13
13
15
17
20
21
21
23
23
24
24
25
25
25
26
26
27
27
27
28
29
30
30
31
33
33
34
35
36
39
41
57
58
Toimintakertomus 2010
5
Puheenjohtajan tervehdys
Vuonna 2010 maatalouden kannattavuus ei kohentunut odotetulla tavalla. Kotieläinsektori tuotannonalasta riippumatta voi huonosti. Viljelijöiden
huonon neuvotteluaseman johdosta kustannusten
nousua ei ole saatu siirrettyä tuottajahintoihin.
Kaupan marginaalit ovat kasvaneet viljelijöiden
toimeentulon kustannuksella.
Vuoden 2009 sato oli ennätyksellisen suuri,
mikä aiheutti suuren tarjonnan, etenkin ohramarkkinoilla. Suomessa interventiovarastoja jouduttiin
vuokraaman lisää suuren ohramäärän takia. Viljan
alhainen hinta ja edellisen sadon markkinoinnin
vaikeudet laittoivat monen viljelijän miettimään,
mitä kylvää keväällä 2010. Järjestömme aktiivinen
työ viljelyn ohjaamiseksi öljykasvien ja muun kuin
rehuviljan viljelyyn onnistui todella hyvin. Öljykasvien viljelyala moninkertaistui. Viime syksynä ohran
interventio-osto myös päättyi, mikä tekee jatkossa
ohran viljelyn ja markkinoinnin haasteellisemmaksi.
Loppukesällä maailmalta kantautui uutisia sadon
epäonnistumisesta, joka heijastui meillä hintojen
nousuna. Syksyllä viljojen hinnat nousivat reippaasti. Myös Suomessa sato jäi pieneksi, hinnat pysyivät
ylhäällä.
Kotieläintuotannossa rehukustannukset jatkoivat nousua, mikä on heikentänyt lihan-, maidon- ja
kananmunantuotannon kannattavuutta. Tuottajahinnat eivät ole nousseet samassa suhteessa.
Hintojen nousu on hidasta. Yhdeksi syyksi on
väitetty tuontia, joka on seurausta osaksi saksan
rehurasvojen dioksiinikriisistä. Siellä lihan kulutus
laski ja saksalaista sianlihaa on markkinoilla runsaasti. Meillä tuontilihan alkuperän häivyttäminen
on kaupan ja eräiden elintarvikejalostajien tietoista
politiikkaa. Kotimaisuutta ei nähdä tarpeeksi myyvänä, jota kannattaisi tuoda enemmän näkyviin. Tuotemerkeillä luodaan kuva suomalaisesta tuotteesta,
vaikka raaka-aineet on tuotu ulkomailta.
Syksyllä keskusteltiin viljelijän neuvotteluaseman
parantamisesta elintarvikeketjussa. Eduskunnassa
on käsittelyssä tuottajaorganisaatiolaki, joka parantaisi huomattavasti meidän asemaamme ketjun yhtenä lenkkinä. EU:n komissio on jo lain hyväksynyt.
Meillä lakia on lievennetty, mutta silti eduskunta
ei ole saanut päätöstä aikaiseksi. Kauppa ja kilpailuvirasto suhtautuvat lakiin hyvin kielteisesti. Aika
näyttää, onko tällä vaikutusta lain etenemiseen.
EU:n maatalouspolitiikan uudistus tulee eteen
vuoden 2014 alusta. Komission antama tiedonanto
marraskuussa ei antanut meille mitään vastauksia.
Siinä ei ollut mitään vastauksia kokonaisrahoituksesta, eikä eri tukimuotojen suuruudesta. Myös jä-
senvaltioiden osaksi
rahoittamien tukien
mahdollisuuksista ei
tullut mitään tietoa.
Maaseudun kehittämistä koskevat tuet
komissio mahdollisesti säilyttäisi. Ehdotuksia odotellaan
kuluvana vuonna.
Paineita EU:n
budjetin painopisteiden muuttamisesta
on olemassa maatalousrahoituksen
kustannuksella.
Kuluvana vuonna järjestön tärkein tehtävä on
markkinaedunvalvonta. On tehtävä lujasti töitä
tuottajahintojen korotuksien eteen. Myös tuotantokustannusten nousua hillitsemään on etsittävä uusia
vaihtoehtoja. Hyvä esimerkki tästä on liittojen tekemä lannoitekysely, johon tuli runsaasti vastauksia ja
kommentteja. Tästä on hyvä jatkaa.
Hyvät jäsenet ja yhteistyökumppanit,
kiitoksia yhteistyöstä ja menestystä vuodelle 2011.
Tapani Heikkilä
6
Toimintakertomus 2010
Maatalous Varsinais-Suomessa
Maatalouden rakennemuutos jatkui voimakkaana
kertomusvuoden aikana. Varsinais-Suomessa oli
maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen tilastojen mukaan 6635 maatilaa vuonna 2010.
Maatilojen määrä laski 141 kpl kertomusvuoden
aikana. Peltomaata Varsinais-Suomessa on 294 800
hehtaaria ja maatilojen keskipinta-ala oli 44 hehtaaria.
Tuottajayhdistysten jäsentiloja oli kertomusvuoden lopussa 6 209 ja jäseniä oli yhteensä 14 893.
Jäsentilojen määrä laski vuoden aikana 120 kpl ja
jäsenmäärä laski 266 henkilöllä.
Maatilojen lukumäärä tuotantosuunnan mukaan Varsinais-Suomessa 2010
Kotieläinten lukumäärät
Varsinais-Suomessa 2010
Tuotantosuunta
tilat
2010
tilat
+/2009 ed. vuodesta
Lypsykarjatalous
Muu nautakarjatalous
Sikatalous
Siipikarjatalous
Lammas- ja vuohitalous
Hevostalous
Viljanviljely
Erikoiskasvituotanto
Puutarhakasvien viljely
Muu kasvintuotanto
Muu tuotanto
Tilat yhteensä
294
159
438
264
52
125
3913
839
277
238
36
6635
322
164
474
275
55
129
3961
844
281
235
36
6776
Lähde: MMM/Tike
-28
-5
-36
-11
-3
-4
-48
-5
-4
3
0
-141
2010
2009
ed.vuosi
+/-
Lypsylehmät
8 662
Emolehmät
4 339
Sonnit 2 v. ja yli
626
Emakot ja karjut (698kpl)
40 382
Lihasiat 50 kg ja yli
126 910
Muut siat 20- alle 50 kg
85 909
Porsaat alle 20 kg
117 466
Munivat kanat väh. 20 vko 2 051 518
Kanapoikaset alle 20 vko
562 778
Broilerit
1 066 534
Kalkkunat
82 709
Lampaat
12 936
Hevoset
2 217
8 718
3 931
565
38 922
128 147
87 302
106 535
1 755 265
526 778
1 011 252
90 374
-56
408
61
1 460
-1 237
-1 393
10 931
269 253
36 000
55 282
-7 665
12 936
-14
Lähde: MMM/Tike
231
Toimintakertomus 2010
7
Viljelyalat ja keskisadot Varsinais-Suomessa 2010
Syysvehnä
Kevätvehnä
Ruis
Rehuohra
Mallasohra
Kaura
Peruna
Sokerijuurikas
Rypsi ja rapsi
Puutarhakasvit
Härkäpapu
1) nurmet alle 5 v.
2) nurmet 5 v. ja yli
3) Kesanto
Pinta-ala 1000 ha
2010
2009
11,9
9,1
54,1
60,6
4,6
3,6
39,8
41,8
28,3
50,7
27,4
31
1,8
1,8
6,7
6,9
37,9
19,4
3,2
2,9
3
0,8
28,6
28,8
5,2
5,2
34,4
23,6
ed. vuosi +/-
koko maa 1000 ha
2,8
-6,5
1
-2
-22,4
-3,6
0
-0,2
18,5
0,3
2,1
-0,2
0
10,8
22,3
191,5
25,2
396,6
78,7
296
25,1
14,6
158
12,2
9,4
659,3
33
307
sato kg/ha
2010
4330
3390
3290
3340
3200
3040
16480
38100
1020
2009
4150
4330
3180
4180
4240
4240
17870
40140
1780
1) Heinä, siemenheinä, tuore-ja säilörehun viljely sekä laitumet
2) Käytössä olevat luonnonniityt- ja laitumet, sekä hakamaa
3) Kesannot, luonnonhoitopelto ja viherlannoitusnurmet
Lähde: MMM/Tike
Kantohinnat:
Koko vuosi
vuosi2010
2010
Kantohinnat: koko
Länsi-Suomi/Varsinais-Suomi (liitto): Pystykauppa (Sisältää erikoispuutavaralajit)
Kaikki
hakkuutavat
(sisältää
sekaleimikot)
Uudistushakkuu
Harvennushakkuu
Ensiharvennus
Mäntytukki
Kuusitukki
Koivutukki
Mäntykuitu
Kuusikuitu
Koivukuitu
Muu
tukki
Muu
kuitu
Energiapuu
Aineisto, m3
Osuus, %
Keskihinta, €/m3
Hajonta +/-, €/m3
Kaupat, kpl
Aineisto, m3
Osuus, %
91 606
100 %
55,52
7,11
579
74 157
81 %
133 324
100 %
57,14
7,07
584
116 945
88 %
7 327
100 %
37,83
6,49
326
6 274
86 %
67 857
100 %
16,31
3,87
585
27 300
40 %
62 991
100 %
21,26
4,87
585
40 410
64 %
25 475
100 %
15,20
3,11
544
13 615
53 %
276
100 %
17,12
12,81
16
244
88 %
14 073
100 %
12,27
3,72
470
11 168
79 %
63 514
100 %
1,48
340,36
111
59 565
94 %
Keskihinta, €/m3
Hajonta +/-, €/m3
Kaupat, kpl
Aineisto, m3
Osuus, %
Keskihinta, €/m3
Hajonta +/-, €/m3
56,77
4,62
456
14 778
16 %
49,06
5,58
57,80
4,67
452
11 249
8%
50,07
5,14
38,82
5,14
273
818
11 %
30,64
7,84
18,56
3,39
444
26 476
39 %
15,88
2,99
23,34
3,89
440
16 714
27 %
17,54
3,26
17,11
2,22
393
6 619
26 %
13,56
2,66
17,33
12,24
13
32
12 %
15,47
13,72
12,83
3,61
367
2 097
15 %
9,59
2,99
1,23
409,05
81
81
0%
9,89
2,59
Kaupat, kpl
Aineisto, m3
Osuus, %
Keskihinta, €/m3
Hajonta +/-, €/m3
Kaupat, kpl
258
268
0%
42,47
9,90
32
262
128
0%
36,94
12,16
27
85
49
1%
33,49
9,73
7
274
12 287
18 %
12,12
3,57
124
279
2 982
5%
13,88
4,47
114
249
4 032
16 %
11,12
3,10
112
4
172
226
2%
8,60
3,45
23
10
2 260
4%
6,91
4,14
22
Yhteensä
500 493
100 %
653
383 329
77 %
522
79 264
16 %
294
22 232
4%
142
MTK / Repun hintainfo / 14.3.2011
8
Toimintakertomus 2010
Maataloustuottajain
Varsinais-Suomen Liitto
MTK-VARSINAIS-SUOMI RY. V. 2010
JÄSENET
Liiton yhteisöjäseninä olivat kertomusvuonna:
Maataloustuottajain yhdistyksiä 49
Manttaalikuntia 43
Osuuskunta Länsi-Maito
LSO Osuuskunta
Itikka Osuuskunta
Raisio Oyj
Tapiola
Vihannesviljelijät/ProAgria Farma
Varsinais-Suomen Mehiläishoitajat
JOHTOKUNTA
Puheenjohtaja
Simo Kolkkala, Mellilä, jäsen v.sta 1999
Varapuheenjohtaja
Tapani Heikkilä, Mynämäki, jäsen v:sta 1999
Muut jäsenet
Kaunisto Timo, Laitila, jäsen v:sta 2006
Kirjonen Ari-Pekka, Pertteli, jäsen v:sta 2008
Lindholm Jussi, Perniö, jäsen v:sta 2010
Pohjanpalo Nina, Yläne, jäsen 2007
Silén Urban, Perniö, jäsen v:sta 2006
Suominen Jaakko, Paattinen, jäsen v:sta 2003
Suominen Jouni, Sauvo, jäsen v:sta 2008
Taneli Eeva, Loimaan Seutu, jäsen v:sta 2007
Vesola Henna-Maija, Lokalahti, jäsen v:sta 2003
Vähä-Piikkiö Kalle, Rusko, jäsen v:sta 2004
VARSINAIS-SUOMEN LIITON
VALIOKUNNAT V. 2010
JOHTOKUNNAN TYÖVALIOKUNTA
Simo Kolkkala, Mellilä
Tapani Heikkilä, Mynämäki
Eeva Taneli, Loimaa
Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko
Paavo Myllymäki, sihteeri
MAITOVALIOKUNTA
(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja
-Satakunnan kanssa)
Jaakko Suominen, Paattinen
Janne Tiiri, Oripää
Sauli Lähteenmäki, Rusko
Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö
ETELÄISTEN LIITTOJEN
LIHAVALIOKUNTA
Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko / MTK:n sikajaosto
Jaakko Halkilahti, Salon seutu/MTK:n johtokunta
Tiina Varho-Lankinen, Oripää
Tapio Rintala, Yläne
Ville Kalluinen, sihteeri
KANATALOUSASIAT
Pekka Saarinen, Loimaa
Samuli Simula, Laitila
Jukka Huittinen, Kisko
Timo Kaunisto, Laitila
Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö
VILJAVALIOKUNTA
(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja
-Satakunnan kanssa)
Totti Nuoritalo, Somero
Pekka Eskola, Loimaa
Erkki Haavisto, Raisio
Jouni Suominen, Sauvo/MTK:n kylvösiemenjaosto
Tapio Ylitalo, Paattinen/MTK:n öljykasvijaosto
Tapani Heikkilä, Mynämäki/MTK:n mallasohrajaosto
Simo Kolkkala, Mellilä/MTK:n viljavaliokunta
Aino Launto-Tiuttu, sihteeri
JÄRJESTÖ- JA TIEDOTUSTOIMIKUNTA
Timo Kaunisto, Laitila
Juhani Koitto, Suomusjärvi
Henrik Korpi, Aura
Johanna Lassila-Pärkö, Kodisjoki
Nina Pohjanpalo, Yläne
Aino Launto-Tiuttu, sihteeri
VEROASIAT
(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja
-Satakunnan kanssa)
Tero Tanner, Vehmaa
Jaakko Nieminen, Kuusjoki
Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö
Toimintakertomus 2010
LÄNTINEN MAA- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA
(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja
-Satakunnan kanssa)
Timo Kaunisto, Laitila
Urban Silén, Perniö
Paavo Myllymäki, yhteyshenkilö
SOSIAALIPOLIITTINEN VALIOKUNTA
(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja
-Satakunnan kanssa)
Henna-Maija Vesola, Lokalahti
Hannu Junnila, Salon Seutu
Aino Launto-Tiuttu, yhteyshenkilö
SOKERIVALIOKUNTA
Mika Örri, Perniö
Jaakko Halkilahti, Salon Seutu
Juha Kontu, Kalanti
Seppo Rekola, Masku
Tero Sainio, Salon Seutu
Mari Suominen, Sauvo
Hannu Tahkokallio, Pertteli
Pekka Myllymäki, Mietoinen
Urban Silén, Perniö
Paavo Myllymäki, sihteeri
VARHAISPERUNATOIMIKUNTA
(Yhteisvaliokunta ÅSP:n ja
MTK-Satakunnan kanssa)
Jaakko Lehmuskoski, Rymättylä
Eero Saarinen, Rymättylä
Jaakko Hiltunen, Meri-Naantali
Jussi Launto, Sauvo-Karuna
Samuli Simula, Laitila
Jaakko Heikkilä, Masku
Tommi Vippola, Laitila
Ville Kalluinen, sihteeri
MAASEUTUNUORTEN VALIOKUNTA
Juuso Hulmi, Alastaro
Anna Mäki-Punto, Loimaa
Tomi Nukki, Mynämäki
Tero Mahkonen, Vahto
Teija Lehto, Somero
Riitta Kilpiö, Salo
Aki-Ville Valo, Paimio
Kimmo Yli-Antola, Laitila
Jussi Lindholm, Perniö, (liiton johtokunta)
Ville Kalluinen, sihteeri
LUOMUVALIOKUNTA
(yhteisvaliokunta MTK-Pirkanmaan ja
-Satakunnan kanssa)
Matti Tilkanen, Karinainen
Kaisa Riiko, Angelniemi
9
KULUTTAJATYÖRYHMÄ
Elina Heino, Vehmaa
Satu Näykki, Somero
Riikka Antola, Mynämäki
Hanna Takatalo, Karinainen
Tapani Heikkilä, Mynämäki
Aino Launto-Tiuttu, sihteeri
KYLVÖSIEMENVALIOKUNTA
Eeva Taneli, Loimaan Seutu
Jouni Suominen, Sauvo-Karuna
Markku Salo, Mellilä
Heikki Vesanen, Koski Tl
Mika Örri, Perniö
Aino Launto-Tiuttu, MTK-Varsinais-Suomi
Raimo Nordman, ProAgria Farma, sihteeri
MAASEUTUYRITTÄJÄTYÖRYHMÄ
Satu Anttila, Nousiainen
Tapani Heikkilä, Mynämäki
Ari-Pekka Kirjonen, Pertteli
Tuija Rainio, Meri-Naantali
Paavo Myllymäki, sihteeri
Valtatie 8-työryhmä
Pj. Tapani Heikkilä, Mynämäki
Di Ralf Rehnberg, Maanomistajien
Arviointikeskus Oy, asiantuntija
Ville Kalluinen, yhteyshenkilö
EDUSTAJAT MTK:SSA
MTK:n valtuuskunnassa
Antti Airikki, Nousiainen
Simo Kolkkala, Mellilä
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen, Laitila
Jouni Tuomola, Loimaa
MTK:n valtuuskunnassa varaedustajina
Elina Heino, Vehmaa
Tapani Heikkilä, Mynämäki
Matti Tilkanen, Karinainen
MTK:n kylvösiemenvaliokunnassa
Jouni Suominen, Sauvo
MTK:n lihavaliokunnan sikajaostossa
Kalle Vähä-Piikkiö, Rusko
MTK:n kananmunavaliokunnassa
Pekka Saarinen, Loimaa
MTK:n luonnonmukaisen tuotannon
valiokunnassa
Matti Tilkanen, Karinainen
MTK:n perunavaliokunnassa (varhaisperuna)
Eero Saarinen, Rymättylä
MTK:n sokerijuurikasvaliokunnassa
Pekka Myllymäki, Mietoinen ja
Urban Silén, Perniö
10
Toimintakertomus 2010
MTK:n viljavaliokunnassa
Simo Kolkkala, Mellilä
MTK:n viljavaliokunnan
mallasohrajaostossa
Tapani Heikkilä, Mynämäki
MTK:n viljavaliokunnan
öljykasvijaostossa
Tapio Ylitalo, Paattinen
MTK:n maaseutuyrittäjävaliokunnassa
Satu Anttila, Nousiainen
MTK:n naistyöryhmässä
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen, Laitila
MTK:n kuluttajatyöryhmässä
Elina Heino, Vehmaa
EDUSTUS ERI YHTEISÖISSÄ
Raisio Oyj:n yhtiökokouksissa
(myös valtakirjat) Simo Kolkkala, Mellilä,
varalla Jaakko Halkilahti, Salon Seutu
Lännen Tehtaat Oyj:n yhtiökokouksissa
Jaakko Halkilahti, Salon Seutu,
varalla Tapani Heikkilä, Mynämäki
HK-Ruokatalo Oyj:n yhtiökokouksissa
Kalle Vähä-Piikkiö Ruskolta,
varalla Jaakko Suominen, Paattinen
Muut edustukset
toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki tai
hänen määräämänsä henkilö.
TARKKAILIJAT
Sokeritehtaiden tarkkailijat,
Sucros/Salon tehdas
Jaakko Halkilahti, Halikko-Salo
Mika Örri, Perniö
Juha Kontu, Kalanti-Uusikaupunki
Pekka Leskinen, Masku
Tero Sainio, Halikko-Salo
Mari Suominen, Sauvo
Hannu Tahkokallio, Pertteli
Heikki Vesanen, Koski Tl
Viljakaupan tarkkailijat
Pekka Eskola, Loimaa
Tapio Halla, Pertteli
Harri Mäkitalo, Vehmaa
Juha Reponen, Perniö
Heikki Sariola, Somero
Risto Vähätalo, Vahto
TILINTARKASTAJAT
Liiton tilintarkastajina ovat toimineet
KHT Matti Huhtala Ruskolta,
pankinjohtaja Eero Koskinen, Pöytyältä ja
maaseutuyrittäjä Anneli Salminen Taivassalosta.
Varajäseninä toimivat HTM Simo Laaksonen
Loimaalta, Elisa Koho, Tarvasjoelta sekä
Jouko Siivo Perttelistä.
TOIMIHENKILÖT
Myllymäki Paavo,
toiminnanjohtaja 1.1.1987–
Kalluinen Ville,
agrol. AMK, aluepäällikkö 1.10.2006–
Launto-Tiuttu Aino,
MMM, aluepäällikkö 1.9.1988–
Sorvola-Löfstedt Terhi,
agrol. YAMK, aluepäällikkö 1.7.1997–
Ruohonen Marja-Terttu,
yo-merkonomi, toimistosihteeri 23.3.1987–
Numminen Antti,
agrol. AMK, hanketyöntekijä 15.12.2008–31.12.2010
Raimoranta Sari,
agrol. AMK, hanketyöntekijä 1.12.2008–
Kaasinen Susanna,
LuK, suunnittelija 15.9.2009–31.12.2010
Luotettava kaupantekijä
Toimintakertomus 2010
11
12
Toimintakertomus 2010
Johtokunnan toiminta
Johtokunnan kokouksissaan
käsittelemät tärkeimmät asiat
Liiton johtokunta kokoontui kertomusvuoden aikana
kymmenen kertaa. Seuraavassa on johtokunnan
kokouksissaan käsittelemät tärkeimmät asiat. Johtokunnan kokouksiin ovat tarvittaessa osallistuneet
MTK:n johtokunnan jäsen Jaakko Halkilahti ja MTK:
n valtuuskunnan varsinaissuomalaiset jäsenet.
11.1. –
–
–
–
–
Johtokunnan järjestäytyminen
Maatalouspoliittiset kysymykset
Eduskuntakatsaus
Katsaus hankkeiden toimintaan
kevätkauden toiminta
25.1. –
–
–
–
Valiokuntien ja edustajien nimeäminen
Vastuuyhdistysten nimeäminen
Vastuukansanedustajien nimeäminen
Maatalouspoliittiset asiat,
yritysvierailujen raportit
11.2. – Henkilöstöasiat
– Johtokunnan ja valtuuskunnan jäsenten
koulutuspäivä
11.10. – Esitykset MTK:n valiokuntiin
– Toimintasuunnitelman ja talousarvion
perusteet
– Yhdistysten jäsenmaksuperusteet
– Syyskauden toiminta
– Lannoitemarkkinoihin vaikuttaminen
1.11. –
–
–
–
Toimintasuunnitelma 2011
Talousarvion valmistelu
Maatalouspoliittiset kysymykset
Hankkeiden raportit
15.11. –
–
–
–
–
–
Syyskokouksen asiat
MTK:n valtuuskunnan syyskokouksen asiat
Eduskuntakatsaus
Katsaukset liiton ja MTK:n toimintaan
Maatalouspoliittiset kysymykset
Luomuhankkeen valmistelu
Johtokunnan työvaliokunta
Johtokunnan työvaliokunta valmisteli johtokunnalle
tulevia asioita. Työvaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa.
15.3. – Vuoden 2009 tilinpäätös ja tilien
hyväksyntä
– Yhdistysten jäsenmaksun 1. erän kanto
– MTK:n strategiakyselyyn vastaaminen
– Kesäkauden toiminta
– Maatalouspoliittiset kysymykset
29.3. –
–
–
–
Henkilöstöasiat
Maalaistentalon tilannekatsaus
Henkilöstöasiat
Lähivakuutus ja ensiapukoulutus
31.5. – Tutustuminen Aurajokisäätiön toimintaan
– Kevään satovahingot ja ministeritapaaminen
– Varsinais-Suomen kansanedustajatapaamisen valmistelu
– Maakuntakaava
– Luomuhankkeen hakeminen
13.9. –
–
–
–
–
Katsaukset kesäkauden toimintaan
MTK:n johtokunnan katsaus
Eduskuntakatsaus
Yläneen ym. susitilanne
Eri tuotteiden markkinatilanne
MTK-Varsinais-Suomen johtokunta tutustumassa
Liedossa sijaitsevaan kosteikkoon ja Aurajoki -säätiön
toimintaan.
Toimintakertomus 2010
13
Liiton kokoukset
KEVÄTKOKOUS
Maataloustuottajain Varsinais-Suomen Liiton kevätkokous pidettiin 14.4.2010 illalla Liedon kunnantalolla. Paikalla oli yli 144 tuottajaa, joista virallisia
kokousedustajia oli 108. Liedon kunnan tervehdyksen kokoukseen toi kunnanjohtaja Terhi Isotalo.
Kokouksen puheenjohtajana toimi MTK-Liedon
puheenjohtaja Markku Hyssälä ja sihteerinä Aino
Launto-Tiuttu liiton toimistosta.
Kokous hyväksyi liiton toimintakertomuksen ja
tilit vuodelta 2009 sekä myönsi tili- ja vastuuvapauden vuoden 2009 tileistä ja hallinnosta tilivelvollisille. Tilikauden tulos oli 249 425,30 euroa ylijäämäinen. Liiton tase oli 31.12.2009 yhteensä 2 681 452,09
euroa.
MTK-Askainen-Velkua ja MTK-Lemu purettiin ja
liitettiin MTK-Maskun yhdistykseen, paitsi Velkuan
tuottajat liittyivät MTK-Meri-Naantalin yhdistykseen. Muutos astui voimaan vuoden 2010 alusta.
Muutosten jälkeen liiton alueella on 49 tuottajayhdistystä.
Kokouksen sääntömääräisten asioiden lisäksi
palkittiin tuottajayhdistysten välisessä toimintakilpailussa v. 2009 menestyneet yhdistykset.
Maataloustuottajayhdistykset yli 100 viljelmää
1. MTK-Vehmaa
2. MTK-Loimaan seutu
3. MTK-Laitila
Maataloustuottajayhdistykset korkeintaan 100
viljelmää
1. MTK-Kodisjoki
2. MTK-Lokalahti
3. MTK-Pyhäranta
Viralliset kokousedustajat ilmoittautumassa
liiton kevätkokoukseen.
Liiton kevätkokouksessa palkittiin
toimintakilpailussa menestyneet yhdistykset.
Palkinnot vastaanottivat Pekka Ahokas
Loimaalta, Elina Heino Vehmaalta, Heikki
Meriö Laitilasta, Timo Yli-Karro ja Johanna
Lassila-Pärkö Kodisjoelta ja Maaret Tukiainen
Lokalahdelta.
Kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuunsa Vehmaan
yhdistys korkeimmalla pistemäärällä.
Nuortenkerhojen toimintakilpailun tulokset:
1. Peimarin nuoret tuottajat
2. Kosken maaseutunuorten kerho
3. Laitilan maaseutunuorten kerho
Maaseutunuorten kiertopalkinnon saa vuodeksi Peimarin nuoret tuottajat korkeimmalla pistemäärällä.
Maataloustuottajain yhdistyksissä uusina puheenjohtajina aloittaneet saivat puheenjohtajan
nuijat. Uusia puheenjohtajia vuonna 2010 olivat:
Juuso Hulmi Alastarolta, Mikko Sirkiä Aurasta,
Martti Mäkitalo Koskelta, Raija Vähätalo Laitilasta,
Juha Aalto Mynämäeltä, Matti Anttila Nousiaisista,
Liiton kevätkokous väkeä Liedossa.
14
Toimintakertomus 2010
”
T
Tykkään
työstäni,
mutta vaimoani
rakastan!
Toimintakertomus 2010
15
Liiton syyskokouksen alussa jaettiin MTK:n valtuuskunnan myöntämät kultaiset ansiomerkit ja
MTK:n johtokunnan myöntämät ansiomerkit saajilleen.
SaijaTeinilä Salosta, Totti Nuoritalo Somerolta ja
Hannu Heinonen Taivassalosta.
Kokousesitelmän piti MTK:n puheenjohtaja Juha
Marttila. Kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti maataloustuotannon julkisuuskuvasta, alhaisista markkinahinnoista, kotieläintalouden tukieroista eri alueilla
Suomessa sekä viljan tukkoisesta markkinatilanteesta.
Kokouksen kannanotto
MTK-Varsinais-Suomen kevätkokous vaatii pikaisia
toimenpiteitä maatalouden kannattavuuden parantamiseksi. Viimeisen kahden vuoden aikana maanviljelijöiden tulot ovat alentuneet dramaattisesti.
Reaaliansiot maatiloilla ovat alhaisimmillaan koko
2000-luvulla ja muihin väestöryhmiin verrattuna
viljelijöiden tulot ovat puolta pienemmät.
Tulokehitys on ollut negatiivista, vaikka maatalouden rakennemuutos, tuottavuuden nousu,
tilakoon kasvu ja investoinnit ovat olleet jatkuvia.
Tässä tilanteessa tarvitaankin uusia toimenpiteitä,
joilla tulokehitys saadaan positiiviseksi. Viljelijöiden
osalta ratkaisu ei voi olla vain työmäärän lisääminen
tila- tai yksikkökokoa kasvattamalla. Tarvitaan myös
aidosti ja kestävästi maatalouden kannattavuutta
parantavia toimenpiteitä.
Maan hallitukselta odotamme lopultakin toimenpiteitä, joilla maatalouden tulokehitys saadaan
hallitusohjelmassa sovitun mukaiseksi. Erilaiset
työryhmät ovat istuneet jo riittävän pitkään – nyt on
toimenpiteiden aika. Hallituksella on mahdollisuus
suoraan vaikuttaa tuotantokustannusten alentamiseen mm. veroratkaisuin. Maataloustuotteiden hintoja tulee korottaa ja hallituksen tuleekin vaikuttaa
Euroopan unionin yhteiseen maatalouspolitiikkaan,
jotta nykyinen maataloustuotteiden alennusmyynti
saadaan loppumaan.
Jatkuvien kustannussäästöjen tavoittelu yhteiskunnassa uhkaa kouluruoan laatua. Kustannusten
pienentämiseksi keittiöiden on hankittava raaka-
aineet halvimpaan mahdolliseen hintaan, minkä
seurauksena kotimaisten tuotteiden käyttö on
romahtanut. Vaadimme kouluruuan raaka-aineiden
hankintaan osoitettavan nykyistä enemmän määrärahoja sekä hankinnoista päättäville mahdollisuutta
suosia kotimaisia tuotteita.
Kevätkokous paheksuu vähittäiskaupan käymää
elintarvikkeiden epätervettä hintakilpailua. Epäterveen hintakilpailun lopputuloksena on ainoastaan
kuluttajien valinnanmahdollisuuksien heikentyminen sekä suomalaisen maataloustuotannon vaarantuminen. Edellytämme kotimaiselta vähittäiskaupalta yhteisvastuullisuutta.
SYYSKOKOUS
Liiton syyskokous pidettiin 27.11.2010 Someron
Teeriharjulla. Paikalla oli 162 henkilöä, joista 140
oli virallisia kokousedustajia. Someron kunnan
tervehdyksen kokoukseen toi kaupunginjohtaja Leo
Haltsonen. Kokouksen puheenjohtajana toimi MTKSomeron puheenjohtaja Totti Nuoritalo ja sihteerinä
Ville Kalluinen liiton toimistosta.
Kokouksen aluksi jaettiin MTK:n kultaiset ansiomerkit sekä ansiomerkit. Lisäksi muistettiin liiton
puheenjohtaja Simo Kolkkalaa hänen jättäessään
puheenjohtajan tehtävät.
Kokousesitelmän piti MTK:n toiminnanjohtaja
Antti Sahi.
Liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2011 hyväksyttiin yksimielisesti seuraavan lisäyksen jälkeen:
”Toimimme yksityisen maanomistuksen ja turvallisen maaseutuasumisen puolesta”. Järjestötyössä jäsenrekisterin uudistus on merkittävä asia. Yhdistyksiä kannustetaan toimimaan kuntarakenteen mallin
mukaan. Samoin kokous vahvisti luottamushenkilöiden palkkiot ja matkakustannusten korvausperusteet sekä liiton talousarvion vuodelle 2011. Jokaisen
yhdistyksen jäsenmaksua liitolle korotetaan 1.5 %
vuoden 2010 jäsenmaksuihin verrattuna.
16
Liiton johtokuntaan valittiin vuosiksi 2011-2013
uudelleen Ari Kirjonen Perttelistä ja Tapani Heikkilä
Mynämäeltä. Erovuoroiset Simo Kolkkala Mellilästä
ja Jouni Suominen Sauvosta eivät olleet enää käytettävissä, joten uusina jäseninä johtokuntaa valittiin
Heikki Jalli Koskelta ja Tatja Vahtivaara Paimiosta.
Tilintarkastajiksi vuodeksi 2011valittiin yksimielisesti Matti Karppinen Karjalasta, Matti Huhtala (KHT)
Ruskolta ja Eero Koskinen Pöytyältä. Varatilintarkastajiksi valittiin Simo Laaksonen (HTM) Loimaalta,
Jouko Siivo Perttelistä sekä Elisa Koho Tarvasjoelta.
MTK:n valtuuskuntaan valittiin äänestyksen
jälkeen vuosiksi 2011- 2012 Antti Airikki Nousiaisista
jatkamaan ja Anna Setälä Laitilasta uutena. Hannele
Mäki-Ettala Mustonen ei asettunut enää ehdokkaaksi.
MTK:n valtuuskunnan varajäsenten valinnassa on
aiempina vuosina tapahtunut virhe ja yksi varaedustaja on jäänyt valitsematta. Näin ollen kokouksessa
valittiin kolme varajäsentä valtuuskuntaan ja yhden
varaedustajan toimikaudeksi arvottiin vuosi 2011.
Kokous valitsi MTK:n valtuuskunnan varajäseniksi vuosiksi 2011-2012 Elina Heinon Vehmaalta ja
Juha Jokiniemen Somerolta sekä vuodeksi 2011 Matti
Tilkasen Karinaisista.
Varsinais-Suomen Maataloustuottajain Säätiön
hallitukseen vuosiksi 2011–2012 valittiin Mervi Puonti
Toimintakertomus 2010
Pyhärannasta uudelleen ja varajäseneksi Päivi Ahala
Vehmaalta.
Keskustelussa kannettiin huolta mm. haja-asutusalueiden jätevesiasetuksesta, Etelä-Suomen maatalouden edunvalvonnasta sekä vastustettiin raiviopeltojen
hyväksymistä ympäristö- ja lfa-tukikelpoisiksi. MTK:
lta vaadittiin kantaa GMO-tuotteisiin ja -viljelyyn.
Kokouksen antama kannanotto:
MTK-Varsinais-Suomen syyskokous huolissaan alkutuotannon
kannattavuudesta
Lähiruoka on reilua ruokaa
Suomalainen alkutuotanto ansaitsee palkan arvokkaasta työstään – ruoan tuottamisesta. Alkutuotannon osuus elintarvikeketjun tulonjaossa on nyt
historiallisen alhainen. Heikko kannattavuus on
uhka alkutuotannon tulevaisuudelle ja viljelijöiden jaksamiselle. Maahan on luotava kuluttajien ja
tuottajien hyväksymä lähiruokamääritelmä, jossa
noudatetaan reilun kaupan periaatteita.
Suomalainen viljelijä tuottaa eettisesti ja ekologisesti kestävää ruokaa suomalaisille. Maatalouden
ravinnekuormitus on viime vuosina vähentynyt
määrätietoisen työn tuloksena. Kotimaista ruokaa ei
tarvitse kuljettaa pitkiä matkoja, jolloin hiilidioksidipäästöjä ei synny turhaan.
Petoeläinkannat on saatava kuriin
Liiton toiminnanjohtaja Paavo Myllymäki kiitti
Simo Kolkkalaa menestyneestä luottamustoimiurasta liiton syyskokouksessa Somerolla 27.11.2010.
Varsinais-Suomen tiheää susikantaa on vähennettävä nopeasti kestävän kannanhoidon periaatetta
noudattaen. Sudet ovat aiheuttaneet jo tuntuvia
taloudellisia vahinkoja maakunnan kotieläintuotannolle. Maaseudun yleinen viihtyvyys kärsii ja
luo ihmisiin turvattomuuden tunnetta. Vaadimme
valtion riistahallinnolta pikaisia toimia susikannan
tehokkaampaan säätelyyn Varsinais-Suomessa.
Ylisuuret hylje- ja merimetsokannat vaarantavat
kalastuselinkeinon rannikollamme. Hylje- ja merimetsokantoja on vähennettävä selvästi nykyisestä,
jotta saariston perinteinen elinkeino voi jatkua.
Suomalainen ruoka tuo
hyvinvointia ja työllisyyttä
Liiton syykokouksen väkeä Someron
Teeriharjulla 27.11.2010.
MTK-Varsinais-Suomen tuottajaväki vetoaa suomalaisiin, jotta valitsemme kotimaisen vaihtoehdon
jouluhankintoja tehdessämme. Kotimainen ruoka
työllistää 300 000 henkilöä. Nyt on aika varmistaa,
että nämä työpaikat pysyvät Suomessa luomassa
hyvinvointia meille kaikille. Tehdään herkullisia
työllisyystekoja. Valitaan ruokapöytään turvallisia
ja taidolla tuotettuja kotimaisia elintarvikkeita!
Toimintakertomus 2010
17
ANSIOMERKKIEN SAAJAT
TOIMINTASUUNNITELMA 2011
MTK:n kultaiset ansiomerkit
Toimintamme tavoite
Lindström Raimo, pankinjohtaja, Mellilä
Lähdetie Pasi, agr. Johtaja, Salon Seutu
Lähteenmäki Sauli, maanviljelijä, Rusko
Mäki-Ettala-Mustonen Hannele, emäntä, Laitila
Siivo Jouko, pankinjohtaja, Pertteli
Suominen Jaakko, agr. Maanviljelijä, Paattinen
Tuomola Jouni, maanviljelijä, Loimaan Seutu
Ylitalo Tapio, maanviljelijä, Paattinen
Tavoitteemme on maakunnan maatilojen ja maaseutuyritysten jatkuvuuden turvaaminen ja maataloustuottajien elämänlaadun parantaminen. Tähän
pääsemme tilojen kannattavuutta, viljelijöiden ja
maaseutuyrittäjien toimeentuloa sekä työkykyä
edistämällä. Olemme maakuntamme vaikutusvaltainen maaseutuelinkeinonharjoittajien etujärjestö.
Toimintamme perustuu, vuorovaikutukseen, asiantuntemukseen ja avoimeen tiedotukseen. Toimimme
aktiivisessa yhteistyössä muiden maaseudun hyväksi toimivien ihmisten ja tahojen kanssa.
MTK:n ansiomerkit
Aalto Tuomo, maanviljelijä, Marttila
Aarnio Jukka, maanviljelijä, Salo
Airikki Antti, maanviljelijä, Nousiainen
Ali-Keskikylä Raimo, maanviljelijä, Rusko
Ali-Rontti Matti, maanviljelijä, Pöytyä
Anttila-Lindeman Helena, emäntä, Somero
Heikkilä Ari, maanviljelijä, Taivassalo
Hörkkö Seppo, maanviljelijä, Turku
Jokiniemi Juha, maanviljelijä, Somero
Junnila Hannu, maanviljelijä, Salo
Jussila Taneli, maanviljelijä, Uusikaupunki
Jäppilä Veli-Matti, hankintajohtaja, Masku
Kaila Elli, emäntä, Laitila
Kajander Rauno, maanviljelijä, Yläne
Keskitalo Markku, maanviljelijä, Mynämäki
Korsimo Jarkko, maanviljelijä, Kaarina
Koskinen Eero, pankinjohtaja, Pöytyä
Kulmala Airi, hankekoordinaattori, Nousiainen
Kulmala Petteri, maanviljelijä, Kustavi
Kuusvuori Jaakko, maanviljelijä, Paimio
Lassila-Pärkö Johanna, emäntä, Kodisjoki
Launto Jussi, maanviljelijä, Sauvo
Lehtonen Seppo, maanviljelijä, Askainen
Liedes Leif, johtaja, Naantali
Meriö Heikki, maanviljelijä, Laitila
Muurinen Seppo, maanviljelijä, Kakskerta
Nenonen Minna, emäntä, Oripää
Numminen Juhani, maanviljelijä, Tarvasjoki
Pohjanpalo Nina, maaseutuasiamies, Yläne
Puonti Mervi, maanviljelijä, Pyhäranta
Rannikko Sari, rahoitusneuvoja, Salo
Saarinen Pekka, maanviljelijä, Loimaan Seutu
Silén Urban, agrologi, Perniö
Sorvola-Löfstedt Terhi, aluepäällikkö, Ypäjä
Takatalo Hanna, emäntä, Karinainen
Valtonen Juha, maanviljelijä, Naantali
Vauranoja-Ääri Salme, tukihenkilöverk.aluev, Aura
Willberg Jouko, agr, Kemiö
Virtanen Riitta, emäntä, Naantali
Vähä-Piikkiö Kalle, agr, Rusko
Vähätalo Risto, maanviljelijä, Vahto
Yli-Karro Miika, maanviljelijä, Kodisjoki
Tulokehitykseen vaikuttaminen
Tavoitteiden saavuttamiseksi vaikutamme maataloustuotteiden markkinoihin ja päämääränämme
ovat kannattavan tuotannon turvaavat markkinahinnat. Erityistä huomiota kiinnitetään kustannusten nousun hillitsemiseen ja niiden alentamiseen.
Markkinoihin vaikuttaminen tapahtuu koko tuottajajärjestön toimintana ja vastuullisena vaikuttamisena tuotteitamme jalostavissa yrityksissä. Teemme
kuluttajatyötä suomalaisen tuotannon menekinedistämiseksi ja oikean tiedon lisäämiseksi. Vaikutamme
tukijärjestelmien valmisteluun tasapuolisten tukijärjestelmien saavuttamiseksi. Toimimme tuottajaorganisaatioiden aikaansaamiseksi.
Viljelijöiden osaaminen
Toiminnallamme edistämme viljelijöiden osaamista,
johtamistaitoja, työssä jaksamista, yhteistyötä sekä
yhteisöllisyyttä. Osaamisen avulla viljelijät pystyvät
kehittämään ja jatkamaan tilansa toimintaa. Maatilojen kehittämiseksi kannustamme viljelijöitä kannattaviin investointeihin ja sukupolvenvaihdoksiin.
Tiedotamme tukijärjestelmistä ja niiden perusteista.
Vastuullinen energia- ja ympäristöpolitiikka
Edistämme maa- ja metsätalouden tuottamien
uusiutuvien raaka-aineiden käyttöä bioenergian tuotantoon ja kannustamme paikalliseen sekä tilakohtaiseen bioenergiatuotantoon. Nämä tuovat maaseudulle lisää työpaikkoja, ja niillä täytetään Suomen
uusiutuvan energian käyttöön liittyviä velvoitteita.
Edistämme maataloustuotannon ympäristöystävällisyyttä. Ympäristönsuojelussa painopisteemme
on vesiensuojelussa. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja kestävä kehitys ovat nousevia ympäristötoimiamme. Osallistumme aktiivisesti ympäristöasioiden valmisteluun maakunnassa. Toimimme
yksityisen maanomistuksen ja turvallisen maaseutuasumisen puolesta.
18
Järjestötyö
Yhdistysten toiminnan kehittämisessä ovat painopisteinä jäsenrekisteriuudistus, jäsenistön aktivointi,
nuorten toiminta. Kannustamme yhdistyksiä yhteistyöhön ja ottamaan huomioon kuntarakenteen
muutokset. Edistämme kuntakohtaisten tuottajayhdistysten kuntatyöryhmien perustamista.
Seuranta
Liiton johtokunta valvoo toimintasuunnitelman toteuttamista. Johtokunta seuraa toimintaympäristöä
ja muuttaa tarvittaessa toimintaa vastaamaan muuttuvia tilanteita. Johtokunta raportoi toimintasuunnitelman toteutumisesta yhdistysten puheenjohtajien
ja sihteereiden neuvottelupäivillä.
Tavoitteiden saavuttamiseksi toiminnan painopisteet
ovat:
1. Aktiivinen jäsensuhde
– Osallistuva jäsenyys ja sähköisten välineiden
käyttö tiedonvälityksessä
– Jäsenet mukaan järjestön toimintaan
– Aktiivinen vaikuttaminen edustakuntavaaleihin
osallistumiseksi
– Jäsenetujen kehittäminen
2. Yhdistystoiminnan kehittäminen
– Jäsenrekisteriuudistus
– Yhdistysten toiminnan tukeminen ja kuntatyöryhmien perustaminen
– Yhteistyön lisääminen naapuriliittojen ja
ProAgrian kanssa
– Nuoret viljelijät mukaan järjestön toimintaan
– Kunnalliseen päätöksentekoon vaikuttaminen ja
luottamushenkilöiden koulutus
– Järjestörakenteen uudistaminen vuoden 2012
liittokokoukseen mennessä
3. Viestintä
– Mediasuhteiden ylläpito ja kehittäminen
– Vuorovaikutteisuus sisäisessä viestinnässä
– Viestinnän tehostaminen ja viestintäsuunnitelman laadinta
– Kulttuuripääkaupunki 2011 tapahtumat
– Liiton blogikirjoittelun aktivointi
4. Markkinaedunvalvonta
– Kuluttajatyö ja ruoan alkuperän tunnistaminen
– Maaseutu/kaupunki-vuorovaikutuksen
edistäminen
– Viljelijöiden markkinatietoisuuden ja riskienhallinnan osaamisen parantaminen
– Toimenpiteet tuotantokustannusten alentamiseksi; painopiste lannoitekauppa
Toimintakertomus 2010
– Ruuan hinnan jakautumiseen vaikuttaminen
ruokaketjussa
– Pellontuotteiden uusien käyttökohteiden,
mm. etanolitehtaan, saaminen maakuntaan
– Tuottajien tulonmuodostuksen korostus
viljelijöiden omistamissa yrityksissä
– Tuottajaorganisaatioiden perustaminen
5. Tukijärjestelmät
– Maataloustukikoulutus ja avoin tiedottaminen
tukijärjestelmistä
– Manner-Suomen maatalouden kehittämisohjelman ja investointitukien tehokas
hyödyntäminen
– Viljelijöiden oikeusturvasta huolehtiminen
– Sähköisen tukihaun käytön lisääminen
– Maataloustoimistojen toiminnan seuranta ja
kehittäminen
6. Metsätalous
– Markkinainformaation välittäminen
– Metsänhoidon ja puunkäytön edistäminen
– Maa- ja metsätalouden kannalta kestävä
riista- ja petoeläinkanta
7. Maaseutuyrittäjyys
– Uusiutuvan energian ja energiayrittäjyyden
edistäminen
– Yrittäjien verkostoitumiseen kannustaminen
– Tilojen toiminnan monipuolistaminen:
hyvinvointipalvelut, lähiruoka ja ympäristöyrittäjyys sekä alihankintapalvelut
8. Ympäristöasiat
– Liitto toimii asiantuntevana toimijana
ympäristöasioissa
– TEHO+ -hankkeen toteutus ja muihin
ympäristöhankkeisiin osallistuminen
– Erityisympäristötukien hyödyntäminen
– Maanomistajien oikeuksien ajaminen maanrakennushankkeissa mm. Maanomistajien
Arviointikeskuksen kanssa
9. Hanketoiminta
– Tarmokas -hankkeen toteutus: Osaaminen,
investoinnit, spv:t ja yrittäjyys
– Osallistutaan tarvittaessa muihin hankkeisiin,
jotka tukevat jäsenistömme toimintaa
– Luomu -hankkeiden aloittaminen ja toteutus
– Osallistuminen uusiutuvan energian hankkeeseen
Toimintakertomus 2010
19
Liedon Säästöpankki
- viljelijän luotettava kumppani
!
!!
!
www.saastopankki.fi/liedonsp
20
Toimintakertomus 2010
Liiton koulutustoiminta 2010
MTK-Star (PEKU 1)
MTK-Viestintä
11.-12.2.2010 Ellivuori (PirSatVar)
3.2.2010 Lieto
Laakola Heidi
Leino Lauri
Mäki-Arvela Marko
Saarinen Pekka
Similä Katri
Heikkilä Tapani
Jalli Heikki
Kolkkala Simo
Kulmala Airi
Launto-Tiuttu Aino
Mäkitalo Martti
Raimoranta Sari
Suominen Jouni
Taneli Eeva
Tuomola Jouni
Vähä-Piikkiö Kalle
Yli-Antola Kimmo
Yli-Karro Miika
Vehmaa
Vehmaa
Kalanti-Uusikaupunki
Loimaan Seutu
MO-liitto Länsi-Suomi
Mynämäki
Koski TL
Mellilä
V-S Ely-keskus
MTK-V-S
Koski TL
Tarmokas -hanke
Sauvo-Karuna
Loimaan Seutu
Loimaan Seutu
Rusko
Laitila
Kodisjoki
Uudet puheenjohtajat ja sihteerit toimistolla 9.6.
Heimo Mika
Teinilä Saija
Heikkilä Tapani
Laakola Heidi
Tukiainen Maaret
Ollula Antti
Vähätalo Raija
Lindholm Anette
Mäkitalo Martti
Ellivuoren laskettelutapahtuma 12.2.2010 keräsi
jälleen rinteet täyteen tuottajia.
Uranuurtajatyötä
varhaisperunan
viljelijöiden hyväksi
Masku
Salon Seutu
Mynämäki
Vehmaan nuoret tuottajat
Lokalahti
Marttila
Laitila
Perniö
Koski TL
Lisäksi maakunnassa aloitti Muutosvalmennusryhmässä 11 henkilöä. Muutosvalmennus-hanketta
hallinnoi MTK ja toteuttaa ProAgria Uusimaa ja
muutosvalmentaja Hans Nylund.
Puhdas herkku saaristosta.
Osuuskunta
Osuuskunta
Merimaskun Peruna
Rymättylän Varhane
p. 4369 255
Toimintakertomus 2010
21
Toiminta ja tapahtumat
VILJANTUOTANTO
Kertomusvuoden alussa viljan varastot olivat poikkeuksellisen suuret. Erityisesti ohraa ennustettiin
olevan varastoissa yli kulutuksen. Interventiosta sai
keväällä parhaan hinnan rehuohrasta. EU:n interventiojärjestelmä oli käytössä tässä laajuudessaan
viimeistä kautta. Ohraa myytiin satokauden 2009/10
aikana interventiovarastoon Suomesta 600 milj.kg,
mikä oli kolmanneksi eniten EU:n alueella.
Leipävehnän perushinta nousi Tiken tilastojen
mukaan alkuvuodesta loppuvuoteen 113 eurosta
189 euroon tonnilta, mallasohran hinta 103 eurosta
175 euroon tonnilta, rukiin 114 eurosta 192 euroon
tonnilta, rehuohran 96 eurosta 156 euroon tonnilta,
kauran 81 eurosta 165 euroon tonnilta, rehuvehnän
99 eurosta 179 euroon tonnilta ja rypsin 276 eurosta
387 euroon. Viljojen hinnat alkoivat nousta heinäkuun lopulta alkaen. Alkusysäyksen nousulle antoivat Venäjän pitkään kestänyt helle ja kuivuus.
Suomessa viljasato jäi 3 mrd kiloon, mikä on
vuosikymmenen alhaisin määrä. Vuodesta 2009
viljasato pieneni peräti 30 %, mikä johtui 16 %
pienentyneestä vilja-alasta ja kevätviljojen keskimääräistä alemmasta satotasosta. Kylvöille päästiin
monin paikoin normaalia myöhemmin toukokuun
alun sateiden vuoksi. Myös toukokuun loppupuolen
rankat sateet vaikeuttivat kasvuun lähtöä. Heinäkuun helle ja kuivuus verottivat vielä viljakasvustojen satoa. Vaikka öljykasviala kaksinkertaistui
vuodesta 2009, kokonaissato ei noussut vastaavasti
alhaisen keskisadon vuoksi.
MTK-Varsinais-Suomen, -Satakunnan ja -Pirkanmaan yhteinen viljavaliokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Valiokunnan
puheenjohtajana toimi Ilkka Mattila Porista. Huhtikuun kokouksessa Huittisissa valiokunta keskusteli
alkavan satokauden markkinanäkymistä. Markkinatilanteen tasapainottamisesta keskusteltiin vakavasti. Rehuohran hinta oli alle interventiohinnan
ja tiloilla oli edelleen varastoissa viljaa. Maailmanmarkkinoilla viljan hinta oli alhaalla eikä näköpiirissä ollut viljelijän kannalta parempaa tilannetta.
Valiokunta antoi kannanoton tiedotusvälineille.
Kannanotossa toivottiin bioetanolin valmistuksen
aloittamista viljasta Suomessa pian, öljykasvien alan
lisäämismahdollisuutta sekä luonnonhoitopellon,
viherlannoitusnurmen, kesannon tai erityisympäristötukisopimusten ottamista viljelysuunnitelmiin.
Elokuun kokouksessa Raisiossa valiokunta
käsitteli jälleen viljamarkkinatilannetta. Maailman
viljavarastot riittivät elokuun alussa kolmeksi kuu-
kaudeksi. Korjuu pohjoisella pallonpuoliskolla oli
käynnissä. EU:n alueen sadon arvioitiin laskevan
hieman edellisestä vuodesta. Suomeen ennustettiin
jo alituotantotilannetta ohrasta. Valiokunta ehdotti,
että vehnän hinta sidotaan Matif-pörssin hinnoitteluun. VYR:n sivustolle toivottiin reaaliaikaista tietoa
esim. naapurimaiden hinnoista. Valiokunta antoi
tiedotteen, missä kehotetaan seuraamaan viljojen
hintoja ennen myyntipäätöstä. Suomen avaushinnat
olivat valiokunnan mielestä liian alhaiset verrattuna
muualla Itämeren alueella vallitsevaan hintatasoon.
Tuottajaliittojen viljavaliokunnat kokoontuivat
yhteiseen kokoukseen MTK:n viljavaliokunnan
kanssa 5.11.2010 Helsingissä. Tilaisuudessa keskusteltiin EU:n tulevasta maatalouspolitiikan uudistuksesta, viljamarkkinatilanteesta, Suomen viljastrategiasta, sopimuskulttuurista, maatalouden tuottaja- ja
toimialaorganisaatioista sekä viljakaupan tarkkailutoiminnasta.
MTK-Varsinais-Suomi järjesti yhdessä Tarmokas-hankkeen ja MTK:n järjestökoulutuksen kanssa
viljamarkkinaseminaarin marraskuussa Paimiossa.
Päivän aikana perehdyttiin viljamarkkinoiden toimintaan sekä miten markkinoita voi seurata.
Viljakaupan tarkkailutoimintaa jatkettiin. Varsinais-Suomessa on nimettynä kuusi viljakaupan
tarkkailijaa eri puolilta maakuntaa. Tarkkailijat toimivat viljelijöiden tukena, jos viljakaupassa esiintyy
epäselvyyksiä.
Varsinais-Suomen Kylvösiemenyhdistys ry:n
hallitus on toiminut myös liiton kylvösiemenvaliokuntana. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu kuusi
jäsentä. Hallitus kokoontui kertomusvuonna kaksi
kertaa. Valiokunta keskusteli siemenviljelyn sopimustuotannon ehdoista, siemenraakaerien hinnoittelusta sekä markkinatilanteesta. Siemenviljelijäin
yhdistys järjesti vuosikokouksen yhteydessä maaliskuussa esitelmätilaisuuden viljakaupan näkymistä
ja vaihtoehdoista. Kesäretki suuntautui Loimaan
Seudulle ja Satakuntaan.
22
Toimintakertomus 2010
Keskittämällä
hyödyt enemmän!
Keskittämällä maatilan pankki- ja
vakuutusasiat saat markkinoiden
parhaat asiakkuusedut.*
Täyden
palvelun Tapiola
Lisäksi MTK:n jäsenille reilu
alennus vakuutuksista.
• Kaikki vakuutukset
• Maatilan pankkipalvelut
• Säästäminen ja sijoittaminen
• Varainhoito
Tervetuloa Tapiolan asiakkaaksi!
* Finanssialan asiakkuusetu- ja uskollisuusranking/
Kanta-asiakasbarometri 10/2010
Palveluntarjoajat: Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola, Keskinäinen
Henkivakuutusyhtiö Tapiola. Tapiola Pankki Oy, Tapiola Varainhoito Oy
Toimintakertomus 2010
SOKERIJUURIKAS
Sokerijuurikkaan viljelyala Suomessa oli 14 600 hehtaaria, josta Varsinais-Suomen osuus oli 6 700 hehtaaria, eli 45,9 % kokonaisviljelyalasta. Juurikkaan
kokonaissato oli 542 000 tonnia ja keskisato 37 100
kg/ha. Keskisokeri oli 16,87 % ja puhtaus 90,6 %.
Kasvukauden olosuhteet olivat vaihtelevat.
Keskimääräisesti olosuhteita kuvasivat suhteellisen
aikainen kylvöaika, toukokuun sateisuus ja kuuma
ja kuiva kesä, jota seurasi suhteellisen normaali
korjuuaika. Perniön ja Muurlan seudulle sattui poikkeuksellisen kova ukkossade toukokuun viimeisellä
viikolla. Näiden sateiden seurauksena kylvettyjä
peltoja jäi veden alle useita tuhansia hehtaareita.
Alueella oli sokerijuurikasta lähes 400 hehtaaria.
Sateiden tuhot olivat merkittävät, ja maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila vieraili MTKVarsinais-Suomen ja MTK-Perniön vieraana 29.5.
tutustuen vahinkoihin.
Viljelijöiden saama perushinta juurikkaalta
oli 26,29 E/tn, jonka lisäksi tuottajahintaan tulee
joitakin laatu- yms. lisiä. Tästä juurikkaan hinnasta
seuraa EU:ssa sokerin hallinnollinen hinta, joka on
404 E/sokeritonni. Vuoden 2010 loppupuolella sokerin maailmanmarkkinahinta oli parhaillaan lähes
600 euroa/tonni, eli noin 50% korkeampi kuin EU:
n sisämarkkinahinta. Tästä hintasuhteesta ei toistaiseksi ole suomalaisille sokerijuurikkaanviljelijöille
maksettu mitään. Mm. Saksassa viljelijäomisteinen
sokeriteollisuus tulee maksamaan omistuksen kautta
osinkoina merkittävän osan hyvästä tuloksesta
viljelijöilleen.
Sokerijuurikkaan neuvottelukunta toimi yhdeksättä toimintavuottaan. Neuvottelukunta toimii
viljelijöiden ja Sucroksen välisenä yhdyselimenä
sekä vastaa alueensa tuottajaliittojen sokeriasioiden edunvalvonnasta tuottajaliittojen alaisuudessa.
Tämän takia kokouksissa on oma osionsa neuvottelukunnan ja MTK:n sokerivaliokunnan kesken. Neuvottelukunta vastaa sokerijuurikkaan vastaanoton
tehdas- ja kuljetustarkkailusta. Neuvottelukunta
kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa.
VARHAISPERUNA
Varhaisperunatoimikunta kokoontui vuoden aikana 3 kertaa. Lisäksi pidettiin 11 puhelinkokousta.
Varhaisperunanviljelijöiden perinteinen seminaariristeily järjestettiin 17.3.2010. Seminaariin osallistui
60 henkilöä.
Viljelijöille teetettiin istutuskartoitus, jonka
avulla arvioidaan tulevan satokauden kehitystä.
Istutuskartoituksen tulosten perusteella laadittiin
23
markkinointisuunnitelma radiomainontaa varten.
Varhaisperunan radiomainonta toteutettiin yhteistyössä Kotimaiset Kasvikset ry:n kanssa. Mainontaan jouduttiin kuitenkin keräämään lisävaroja
tuottajayhdistyksiltä ja pakkaamoilta.
Varhaisperunan istutukset alkoivat voimakkaammin huhtikuun puolivälissä. Kasvuolosuhteet olivat
otolliset varhaisperunalle koko kasvukauden ajan.
Varhaisperunan hinta oli huono koko satokauden.
Huono hinta johtui monen eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Syitä oli mm. viljelyalan kasvu, runsas
sato, ruotsalainen peruna samaan aikaan markkinoilla.
Kesäkuun alusta lähtien MTK-Varsinais-Suomi
päivitti viljelijöille tarkoitettua tiedotepalvelua, jossa
ilmoitettiin toteutunut hinta ja mahdollisesti muita
toteutuneita markkinauutisia.
Varhaisperunatoimikunta piti satokauden
päätöspalaverin 3.9.2010. Kokouksen jälkeen käytiin
tutustumassa ravunkasvatukseen.
24
Toimintakertomus 2010
LYPSYKARJATALOUS
Euroopan maitomarkkinat elpyivät vuoden 2009
hintojen laskun jälkeen vuoden 2010 aikana. Suomessa hintojen lasku oli vähäisempää kuin muualla
Euroopassa. Tämän takia hintojen nousu vuoden
2010 aikana oli meillä huomattavasti vähäisempää
kuin muualla. Maidon keskihinta Länsi-Maidon alueella oli 40,5 snt/litra, kun vertailukelpoinen hinta
vuonna 2009 oli 35,6 snt/l.
Maitotilojen Varsinais-Suomessa oli 274 kpl.
Tuottajamäärä väheni 6,8% (2009 8,7%), eli rakennekehitys jatkui voimakkaana. Tuotettu maitomäärä oli 65,0 miljoonaa litraa (-0,1%), jatkavat tilat
lisäsivät siten tuotantoaan käytännössä poistuman
verran. Tilakohtainen maitomäärä oli 229 703 litraa,
jossa kasvua oli 7,7 %. Keskilehmäluku oli 29,7 lehmää. Valtakunnalliset keskiarvot olivat 203 500 litraa
ja 26,3 lehmää.
Varsinais-Suomen maidontuotannon tilarakenne
on siten maan keskiarvoa parempi, minkä voi katsoa
antavan myös positiivisen lähtökohdan tuotannon
kehittämiselle.
Maidontuotannon edunvalvonta tapahtuu Pirkanmaan, Satakunnan ja Varsinais-Suomen yhteisvaliokunnassa. Kertomusvuoden aikana valiokunta
kokoontui kaksi kertaa. Kokoukset pidettiin yhteiskokouksina Etelä-Suomen liittojen maitovaliokunnan kanssa. Kokouksissa käsiteltiin mm markkinatilannetta, EU:n maitopolitiikkaa, kansallisia tukia,
ympäristö- ja rakennuslupa-asioita. Valiokunnan
sihteerinä toimi toiminnanjohtaja Markku Pärssinen
Satakunnasta.
LIHATALOUS
Eteläisten liittojen lihavaliokunta kokoontui kaksi
kertaa kertomusvuoden aikana. Varsinais-Suomesta
valiokuntaan kuuluivat Tiina Varho-Lankinen Oripäästä ja Kalle Vähä-Piikkiö Ruskolta, Tapio Rintala
Pöytyältä. MTK:n johtokunnan edustajana valiokunnassa oli Jaakko Halkilahti. Valiokunnan puheenjohtajan toimi Antero Kaappa Kankaanpäästä.
Valiokunta käsitteli kokouksissaan Suomen alhaista
hintatasoa ja lihasektorin ajankohtaisia asioita. Eteläisten tuottajaliittojen lihavaliokunnan sihteerinä
toimi aluepäällikkö Ville Kalluinen, MTK-VarsinaisSuomesta.
MTK:n järjestämässä lihaedunvalvonnan kehittämisseminaarissa 27.10.2010 mietittiin lihatalouden
edunvalvonnan kehittämistoimenpiteitä.
Lihan tuotantokustannukset ovat nousseet rajusti
kertomusvuoden aikana. Eteläisten liittojen lihavaliokunta vaatii, että lihan tuottajahintaan on saatava
pikaisesti korotus, jotta rajusti nousseita tuotanto-
Toimintakertomus 2010
kustannuksia saadaan kompensoitua. Esimerkiksi
sianlihan kuluttajahinnasta tuottajan osuus on 12
prosenttia. Tästä osuudesta tuottaja maksaa kaikki
tuotantokustannukset. Jäljelle ei juurikaan jää tuottajalle palkkaa omasta työstä eikä tuottoa sijoitetulle
pääomalle.
MTK:n eteläisten liittojen lihavaliokunta vaatii
kaikilta elintarvikeketjun toimijoilta toimenpiteitä,
jotta lihan hinta jakautuisi tasaisemmin koko elintarvikeketjussa. Lihan hintaa pitää korottaa siten, että
tulevat hinnankorotukset siirretään lihan tuottajahintaan kaupan ja lihaa jalostavan teollisuuden
osuuksien pysyessä ennallaan.
Lisäongelmia tuottajille aiheutti Maaseutuviraston antama valvonta-asetuksen muutokset.
Kertomusvuoden alussa MTK-Varsinais-Suomi
järjesti aktivistien kohteiksi joutuneille sikatiloille
keskustelutilaisuuden, jossa neuvottiin, miten tuottajan on toimittava tilanteessa. Tehdyt rikosilmoitukset johtivat syytteisiin.
LUOMUTUOTANTO
LUOMU
TUOTTAJALIITOSSA
Tuottajaliitto luomutuottajien tukena
Vuoden aikana tuottajaliitossa toimittiin reippaasti
luomun puolesta. Alkuvuodesta valmistunut Tartu
Luomuun – julkaisu jaettiin 5.3. varsinaissuomalaisille Maaseudun Tulevaisuuden tilaajille.
Huhtikuussa järjestettiin Paimiossa Luomuviljelijäpäivä (15.4.). Tilaisuudessa Mikko Rahtola alusti
MMM:n Luomutietoverkkohankkeesta, jossa on selvitetty luomutuotannon tilannetta ja esitetty parannusehdotuksia. Hankeraportti kävi laajan kommenttikierroksen, joka päättyi syyskuussa MMM:n isännöimään
Luomukeskustelutilaisuuteen Helsingissä.
Luomuviljelijäpäivässä Johanna Mattila koulutusja kehittämiskeskus Brahean (ent. Turun Yliopiston
täydennyskoulutuskeskus) Lounafood-hankkeesta
kertoi, että Turun ravintolat ovat ottaneet luomun
mukavasti vastaan. Ohjelmassa oli myös muita
kiinnostavia alustuksia ja kahvit Livonsaaren luomuleipomon pullan kera. Luomusta kiinnostuneita
tuottajia oli paikalla 17.
Kesäkuussa liitto käynnisti esiselvityksen laaja-alaisesta luomutuotannon edistämisestä, ELLUhankkeen. Hankkeessa selvitettiin miten toteuttaa
alueidenvälistä alkutuotannon luomuhanketta, mitkä
ovat luomun alueelliset resurssit, mahdollisuudet ja
edellytykset, sekä mikä on teollisuuden kiinnostus
luomuun.
Elokuussa tehtiin tuottajille kysely heidän luomu-
25
kiinnostuksestaan. Kysely toteutettiin lähettämällä
vastuujäsenille sähköpostitse linkki nettikyselyyn,
joka oli avoinna viikon verran kiireisenä puintiaikana. Vastauksia saatiin 243. Lähes neljännes vastaajista oli kiinnostunut luomusta tuotantomuotona. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tilastojen mukaan
on Varsinais-Suomen sekä tuottajista että peltopintaalasta luomuvalvonnan piirissä nykykyisin viitisen
prosenttia.
Luomutuotannon kiinnostavuus kulminoitui
kyselyssä kannattavuuteen, parempaan omavaraisuuteen ja lannan hyödyntämiseen. Luomun kiinnostavuutta eniten vähentävä asia oli kyselyn tulosten
mukaan luomuviljeltyjen peltojen rikoittuminen.
Tärkeä markkinoihin liittyvä havainto oli, että myynnin sujuvuudessa esiintyy paljon vaihtelua. Lisäksi
myynnin sujuvuuteen tyytyväiset tuottajat saattoivat
olla tyytymättömiä saamiinsa tilityshintoihin.
Luomupossupäivä pidettiin Loimaan Sarkamuseolla marraskuun alussa (4.11). Paikalla oli MTT:n tutkija Kirsi Partanen puhumassa luomusian ruokinnasta, ja käytännön kokemuksia kuultiin tuottaja Kari
Nymanilta. Arto Jokinen Pajuniemi Oy:stä kannusti
luomulihan tuottamiseen. Rakennusmestari Seppo
Jokiniemi Farmasta kommentoi taloudellisen rakentamisen puolesta. Paikalla oli 24 luomupossufania.
Lokakuussa tuottajaliitto haki MMM:ltä tukea
luomutuotannon ja markkinoinnin kehittämiseen.
Tarkoituksena oli toteuttaa vuoden 2011 aikana neljä
uutta numeroa Tartu Luomuun -lehdestä. Lehden
avulla olisi markkinoitu luomua myös tavanomaisille
viljelijöille markkinavetoisena tuotantotapavaihtoehtona. Lehdelle suunniteltiin valtakunnallista jakelua.
Joulun alla ministeriöstä saatiin ikävä ilmoitus, ettei
luomuhankkeille ollut päätetty myöntää lainkaan
tukea kyseisessä haussa.
ELLU-hanke päättyi vuoden lopussa. Vuoden
aikana saatujen positiivisten kokemusten perusteella
päätettiin hakea ELY-keskukselta tukea luomuelinkeinon kehittämiseen vuosille 2011 - 2013.
LUOMU VARSINAIS-SUOMESSA
Luomumaatilojen lukumäärä oli 306, mikä edusti
4,5 prosenttia koko maan tiloista. Luomutuotannossa oli kaikkiaan 14865 ha, josta siirtymävaiheessa
1846 ha. Varsinaissuomalaisen luomutilan keskikoko
oli 48,6 ha.
LUOMU SUOMESSA
Luomumaatiloja oli 3939 kpl, mikä edusti 6,1 prosenttia valtakunnan maatiloista. Luomutuotannossa
oli kaikkiaan 170876 ha, josta siirtymävaiheessa
28053 ha. Suomalaisen luomutilan keskikoko oli
43,4 ha.
Lähde: Evira
26
SOSIAALIPOLITIIKKA
MTK-Varsinais-Suomen, -Satakunnan ja –Pirkanmaan yhteisen sosiaalipoliittisen valiokunnan
puheenjohtajana jatkoi Henna-Maija Vesola Lokalahdelta ja varapuheenjohtajana Sirkku Mäkelä Ruovedeltä Pirkanmaalta. Valiokunta käsitteli maaliskuun
kokouksessaan yleisiä uudistuksia sosiaalipolitiikan
sektorilta, joita olivat mm. takuueläkkeen alkaminen
vuoden 2011 aikana, omaishoito-asioiden siirtyminen Kelaan, Masto-hankkeen eteneminen ja varhaisen puuttumisen tärkeys masennuksessa. Valiokunta
keskusteli myös pitkään erilaisten katastrofien
jälkihoitoa tiloilla ja mikä rooli tuottajayhdistyksellä
voisi olla. Yhdistyksille kaivattiin muistilistaa jälkihoidon varalle. Kertomusvuoden alusta vuosilomaan
oikeutetut yrittäjät saivat yhden lomapäivän lisää eli
nyt on yhteensä 26 vuosilomapäivää.
Kertomusvuonna painotettiin edelleen maaseutuyrittäjien työterveyshuoltoon liittymisen tärkeyttä.
Okra-näyttelyssä heinäkuussa. Tavoitteena oli, että
maatiloilla tapahtuvien tapaturmien määrä vähenee
ja maaseutuyrittäjät jaksavat työssään paremmin.
Kertomusvuoden lopussa Varsinais-Suomen Myelvakuutetuista oli 32,6 % (33,1 % vuonna 2009)
liittynyt työterveyshuoltoon.
Liitto järjesti yhdessä MTK-Satakunnan ja- Pirkanmaan kanssa koulutuspäivän tuottajayhdistysten
sosiaali-, lomitus- ja työterveyshuollonvastaaville
sekä työterveyshuollon henkilöstölle 11.11.2010
Huittisissa. Päivän aikana keskusteltiin työterveyshuollon yhteistyöryhmien toiminnan kehittämisestä,
Melan työhyvinvointiohjelmasta, lomitus-, kuntoutus- ja luopumisasioista, opintorahasta sekä maaseudun tukihenkilöverkostosta. Maatalousyrittäjän
työttömyysturvasta nousi kysymyksiä pitkin kertomusvuotta.
Liitto on ollut mukana järjestämässä maatalousyrittäjille suunnattuja kuntokursseja eri kuntoutuslaitoksissa Etelä-Suomessa työhyvinvoinnin
edistämiseen liittyen. Kertomusvuoden aikana varsinaissuomalaisia viljelijöitä osallistui myös kuntokurssille. Maatalousyrittäjien palautteen perusteella
kuntokurssit ovat olleet hyödyllisiä.
Melan asiamiehet Varsinais-Suomessa:
Markku Andelmaa Salon alueella, Arto Köpilä Turun
alueella, Tuula Mattila Vakka-Suomessa ja Jaakko
Mikkola Loimaan alueella.
Maaseudun tukihenkilöverkko
Oli kysymys arjen murheesta tai vaikeasta elämäntilanteesta, voit ottaa yhteyttä Maaseudun tukihenkilöverkkoon. Tukihenkilöverkolla on omat nettisivut
ja www.tukihenkilo.fi.
Toimintakertomus 2010
Maaseudun tukihenkilöverkon aluevastaavat Varsinais-Suomessa ovat:
Sirpa Lehtimäki, Kaarina
puh 02 243 4773, 040 582 8258
[email protected]
Arja Kullanmäki, Koski Tl
puh 050 5520 221
[email protected]fi
Helena Tuominen, Paimio
puh 02 473 3236, 050 408 7856
[email protected]fi
Taina Wirberg, Kaarina
puh 0500 868 701
[email protected]fi
Kun haluat keskusteluapua Internetin kautta,
voit saada sitä nimettömänä Tukinetista
www.tukinet.net . Vastaajina on henkilöitä, jotka
tuntevat maaseudun elinolosuhteet
MAA- JA YMPÄRISTÖPOLITIIKKA
Maa- ja ympäristöpolitiikan hoito tapahtuu yhteistyössä MTK-Pirkanmaan, -Satakunnan ja -VarsinaisSuomen sekä Metsänomistajaliitto Länsi-Suomen
sekä ruotsinkielisten sisarjärjestöjen yhteistyönä.
Yhteistyössä on lisäksi mukana Maanomistajien Arviointikeskus. Yhteistyöalueen valiokunnan puheenjohtaja Heikki Pohjala Satakunnasta edustaa aluetta
MTK:n maa- ja ympäristövaliokunnassa.
Työskentely kertomusvuoden aikana keskittyi maaomistajien edunvalvontaan toimialueella.
Esillä olivat mm. maakuntakaavat, kotieläintilojen
ympäristöluvat, johtolinjojen korvausasiat sekä
sähkökatkojen vaikutukset maaseudulla. Valiokunta
kokoontui kertomusvuoden aikana kerran. Lisäksi
järjestettiin ympäristöasiamiesten koulutuspäivä
Varsinais-Suomessa maapoliittisen edunvalvonnan keskeiset kysymykset olivat kuntien ympäristönsuojelumääräyksiin vaikuttaminen, maakuntakaavan valmistelu, vesienhoitosuunnitelman (VPD)
valmisteluun osallistuminen sekä kuntien kaavoihin
vaikuttaminen.
Maaseudun kiinteistöjen uusiokäyttö -hanke
eteni kertomusvuoden aikana suunnitelmien mukaisesti.
Toimintakertomus 2010
Siunatut siemenet kylvetään maahan Paattisilla.
MAASEUTUNUORET
Maaseutunuorten valiokunta kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin
nuorten toimintaa ja keskusteltiin ajankohtaisista
maatalousasioista. Lisäksi Pirkanmaan, Satakunnan
ja Varsinais-Suomen maaseutunuoret kokoontuivat
yhteiskokouksessa Huittisissa 9.7.2010.
Maaseutunuorten valtakunnallinen syysparlamentti pidettiin Rovaniemellä 19-20.11.2010. Varsinais-Suomesta mukana oli kolme edustajaa. Samalla
reissulla tutustuttiin porotalouteen.
Valtakunnallinen maaseutunuorten kesätapahtuma järjestettiin Mikkelissä 31.7.2010. Varsinais-Suomesta tapahtumaan osallistui yksi edustaja.
Maaseutunuoret olivat hyvin edustettuina MTK:
n järjestämässä Halutaanko Vihreää kasvua maalta
-tapahtumassa.
Maaseutunuoret polttivat perinteisesti joulutulia
teiden varsilla ja toivottivat samalla hyvää joulua
joulun viettoon matkaaville 22.12.2010.
MTK-Varsinais-Suomen johtokunnassa maaseutunuoria edusti Jussi Lindholm Perniöstä.
KULUTTAJATYÖ
Liiton kuluttajatyöryhmän puheenjohtajana toimi
Elina Heino Vehmaalta. Kuluttajatyöryhmä kokoontui marraskuussa ja suunnitteli Turun kulttuuripääkaupunkivuoden aikana järjestettäviä teemapäiviä
Turun alakouluissa. Teemapäivien aiheena on
kananmuna tammikuussa, sianliha maaliskuussa,
uutispuuropäivä ja viljat syyskuussa sekä silakka
marraskuussa.
Liitto kannusti yhdistyksiä vierailemaan alueensa
kouluissa tai kutsumaan koululuokkia maatilalle,
27
Varsinais-Suomen pääteiden varsilla oli
vuoden 2010 aikana mainoslakanoita.
jotta ruuan tie pellolta pöytään ja viljelijöiden työ
tulisivat tutuiksi koululaisille. MTK:n tuottamaa
materiaalia tarjottiin yhdistysten käyttöön koulutapahtumien yhteydessä. Kuluttajatyöryhmän esityksestä johtokunta päätti, että koululaisten kuljetuskustannuksista ja vierailutiloille maksetaan pieni
korvaus kahdellekymmenelle yhdistykselle.
Maatila voi olla myös TET -harjoittelupaikka.
Näin tehdään maatalouselinkeinoa tunnetuksi koululaisten keskuudessa.
Varsinais-Suomen pääteiden varsilla oli kertomusvuoden aikana mainoslakanoita, missä luki:
Kotimainen ruoka tuo leivän monen pöytään.
KYLVÖNSIUNAUSTILAISUUDET
JA SADONKORJUUJUHLAT
Maataloustuottajayhdistykset järjestivät keväällä
kylvönsiunaustilaisuuksia yhteistyössä paikallisen
seurakunnan kanssa. Moniin tilaisuuksiin oli saapunut myös koululaisia ja lapsia päiväkodista. Heille
kerrottiin pellon laidalla, miten viljan jyvästä kasvaa
uusi sato ja mihin viljaa käytetään. Useassa tilaisuudessa liiton toimihenkilö hoiti tämän osuuden.
Syksyllä järjestettiin yhdistyksissä sadonkorjuun
kiitosjuhlia yhteistyössä seurakunnan ja muiden
yhdistysten kanssa. Sadonkorjuujuhlat alkoivat
jumalanpalveluksella sadonkorjuutuotteilla koristetussa kirkossa. Sen jälkeen väki siirtyi seurakuntatalolle nauttimaan uutispuurosta tai muista pöydän
antimista ja järjestetystä ohjelmasta. Sekä kylvönsiunaukset että sadonkorjuun kiitosjuhlat keräsivät
järjestöaktiivien lisäksi paikalle henkilöitä, jotka
eivät muuten osallistu järjestön toimintaan.
28
Toimintakertomus 2010
MTK-Varsinais-Suomen puheenjohtaja Simo Kolkkala kertoi varsinais-suomalaisten terveiset puolueiden
edustajille MTK:n järjestämässä Kasvua Maalle tapahtumassa.
AKTIIVISTA VAIKUTTAMISTA
ERI RYHMISSÄ
Meri-Naantalin tuottajayhdistyksen syyskokousväkeä.
Marttilan tuottajayhdistyksen kevätkokouksessa
juhlittiin positiivista tilikauden tulosta kahvin
ja konjakin voimalla. Myös liiton edustaja pääsi
nauttimaan tarjoiluista.
MTK-Varsinais-Suomi on toiminut aktiivisesti erilaisissa ohjaus- ja työryhmissä. Liitolla oli edustaja
Lounais-Suomen vesienhoidon yhteistyöryhmässä,
mikä kertomusvuoden aikana seurasi vesipuitedirektiivin mukaisten toimien täytäntöönpanoa alueella
Liitto on ollut aktiivinen myös muussa ympäristöasioihin liittyvässä toiminnassa. Liitto on osallistunut muun muassa Pro Saaristomeri -toimintaan
Menetelmät ja teknologia -teemaryhmässä. Lisäksi
tuottajilla on edustus maakunnan eri vesistöaluetyöryhmissä.
Liiton edustaja on ollut jäsenenä Maakunnan
yhteistyöryhmässä, ELY-keskuksen neuvottelukunnassa ja maaseutujaostossa. Liitolla on edustaja
seuraavien organisaatioiden hallituksessa: Maatalousmuseo Sarka, Kasvistieto Oy ja Varsinais-Suomen
riistanhoitopiiri.
Liitolla on ollut edustaja Varsinais-Suomen liiton
suurpetoneuvottelukunnassa, Aurajokisäätiön hallituksessa ja säätiön hallinnoiman Aurajoen vesitaloudellinen kunnostus -hankkeen ohjausryhmässä sekä
Pyhäjärven suojelurahaston johtoryhmässä. Liiton
edustaja on ollut myös mukana LounaFoodin, Turun
seutukunnan maaseudun kehittämishankkeen, Elintarviketalouden osaamiskeskuksen, LoiMaaseutuhankkeen ja Mynälahti-hankkeen ohjausryhmissä.
MTK-Varsinais-Suomi on mukana yhdessä Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen ja MTK-Satakunnan kanssa Teho-hankkeen toteuttamisessa. Liitolla
on edustaja Tehon alueellisessa ohjausryhmässä
sekä liitto on mukana työryhmässä suunnittelemassa Tehon toimintaa.
Toimintakertomus 2010
29
Tuottajayhdistyksien puheenjohtajien ja sihteereiden koulutuspäivät pidettiin
2.-3.11.2010 Vierumäen urheiluopistolla. Mukana oli myös Satakunnan ja
Pirkanmaan yhdistykset, joten väkeä oli paikalla salin täydeltä.
Vihreä kasvu -tilaisuus
Varsinais-Suomesta osallistui 25.10.2010 satakunta viljelijää vihreä kasvu -tilaisuuteen Helsinkiin,
jossa vaadittiin hallituspuolueiden puheenjohtajilta hallitusohjelman lupausten toteuttamista, esiteltiin MTK:n hallitusohjelmatavoitteet ja kuultiin
puolueiden maaseutupoliittiset painotukset jatkossa.
TUOTTAJAYHDISTYSTEN
PUHEENJOHTAJIEN JA
SIHTEEREIDEN
NEUVOTTELUPÄIVÄT
Liitto oli näkyvästi mukana Okra 2010
maatalousnäyttelyssä.
Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Pirkanmaan
tuottajayhdistysten puheenjohtajat ja sihteerit
kokoontuivat neuvottelupäiville 2.-3.11.2010 Vierumäelle. Päivillä käsiteltiin EU:n maatalouspolitiikan uudistusta ja edunvalvonnan haasteita, joista
alusti MTK:n maatalouslinjan johtaja Simo Tiainen.
Kuluttajatyön merkityksestä viljelijöiden tulonmuodostukseen puhui MTK:n ruokakulttuuriasiamies
Anni-Mari Syväniemi. Lisäksi päivien aiheina olivat
lannoitemarkkinat ja oman kunnon hoitaminen.
Toisen päivän aikana osallistujat jakautuivat
liitoittain ja silloin aiheina olivat yhdistyslain muutokset, järjestön talous sekä talvikauden järjestötoiminta yhdistyksissä ja liitossa. Sovitun käytännön
mukaan toiminnanjohtaja antoi selostuksen kuluvan
vuoden toimintasuunnitelman toteutumisesta. Neuvottelupäiville osallistui 46 varsinaissuomalaista.
Urban Silén ja Jaakko Halkilahti
tutkimassa kosteikkoa.
30
Toimintakertomus 2010
Hanketoiminta
TARMOKAS-KRAFTFULL -HANKE
TARMOKAS-KRAFTFULL on MTK-Varsinais-Suomen
hallinnoima tiedonvälityshanke, joka toteutetaan yhdessä Varsinais-Suomen ruotsinkielisen etujärjestön
ÅSP:n kanssa vuosina 2008-2011. Tärkeitä yhteistyötahoja ovat kaikki alueen suomen- ja ruotsinkieliset
MTK/ÅSP -yhdistykset sekä alueen kunnat, Varsinais-Suomen ELY -keskus, keskusliitto MTK, muut
maakunnassa toimivat hankkeet sekä alueen maaseutuelinkeinoihin liittyvät yritykset, yhdistykset ja
oppilaitokset. Tarmokas-hankkeen rahoitus koostuu
yhdistysten ja kuntien maksamista omarahoitusosuuksista sekä Suomen valtion ja Euroopan unionin maaseudun kehittämisrahaston rahoituksesta.
Toimintakertomusvuonna 2010 Tarmokas-hanke
järjesti yli 60 suomen- ja ruotsinkielistä tilaisuutta
liittyen maaseutu- ja maataloustukiin, verotuksen
ajankohtaisiin asioihin, maaseudun ja maatalouden
rakenteen kehittämiseen (investointi- ja spv-tuet)
ja markkinamekanismeihin. Hanke järjesti lisäksi
koulutustapahtumia maaseutuyrittäjyyden sekä
uusiutuvan energiantuotannon edistämiseksi, maatalousyrittäjien tulevaisuusodotuksista sekä maatalouspolitiikan ajankohtaisista asioista. Hankkeen
tilaisuuksissa oli yhteensä yli 3000 osallistujaa.
Tilaisuuksista puolet liittyi maataloustukien päätukihakuun. Näitä olivat seutukunnittaiset koulutukset sekä paikalliset tukihakemuskoulutukset, jotka
järjestettiin yhteistyössä kuntien maaseutuviranomaisten kanssa. Yhteensä viljelijätukiin liittyvissä
Tarmokas-hankkeen järjestämä
korkeatasoinen maatalouspoliittinen
seminaari järjestettiin 19.8.2010 Turussa.
tilaisuuksissa oli pitkälti yli 1000 kävijää raportointivuonna.
Verotuksen ajankohtaistilaisuudet järjestettiin
neljällä seutukunnalla heti alkuvuodesta. Rahoituslaitosten edustajille oli rakennetukia koskeva
rahoituspäivä ja sukupolvenvaihdosten edistämiseksi kouluttauduttiin huhtikuussa. Viljaan liittyviä
tilaisuuksia oli kolme keväällä ja vielä yksi syksyllä,
keväällä pidettiin myös kotieläinmarkkinapäivä.
Maaseutuyrittäjyyden edistämiseksi järjestettiin tilaisuudet keväällä ja syksyllä. Keväällä pidettiin lisäksi
tilusvaihtoiltoja, joiden lisäksi hanke järjesti tutustumiskäynnin toteutettuun tilusvaihtoon. Hanke oli
kesällä mukana OKRA 2010 maatalousnäyttelyssä
yhteisosastolla MELA:n, Työterveyslaitoksen, Maisemanhoito ja yrittäjyys -hankkeen sekä MTK-Varsinais-Suomen kanssa.
Syksyn aluksi järjestettiin maatalouspoliittinen
seminaari ja samaan aikaan julkistettiin hankkeen tilaama selvitys varsinaissuomalaisten tilojen
tulevaisuuden näkymistä. Lokakuussa toteutettiin
yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa bioenergiatilaisuudet Yläneen Luontokapinetissa sekä Kemiön
Villa Landessa. Maatilojen kehittämistukien osalta
hanke järjesti kaksi tilaisuutta marraskuussa.
Tietoa välitettiin myös muuten kuin tilaisuuksissa ja tutustumiskäynnein. Hanke julkaisi yli 10 000
kpl painoksen ”Tartu luomuun” -liitettä, joka jaettiin
Maaseudun Tulevaisuuden välissä Varsinais-Suomen
alueella.
Toimintakertomusvuonna Tarmokas-Kraftull hankkeessa työskentelivät hankekoordinaattorit Sari
Raimoranta (tammi-toukokuu) ja Antti Numminen
sekä hankepäällikkö Terhi Löfstedt. MTK-VarsinaisSuomen toimihenkilöt osallistuivat myös hankkeen
toimintaan joltain osin.
Toimintakertomus 2010
TEHO-HANKE
TEHO-hankkeen projektikoordinaattorina toimi Airi
Kulmala (31.12. asti) sekä suunnittelijoina Anu Lillunen, Kimmo Rasa (25.4. asti), Kaisa Riiko, Kimmo
Härjämäki (3.5. alk.), Maria Yli-Renko (10.5. alk.)
ja Päivi Rinta (19.5. asti). Lisäksi Eriika Lindström
ja Pasi Salmi toimivat erityisalojen suunnittelijoina.
Joni Koskinen oli harjoittelijana Turun yliopistolta
(10.5.-9.8.), jonka jälkeen hän toimi loppuvuoden
suunnittelijana 80 % työajalla. Kirsi Rastas toimi
hankkeessa harjoittelijana 1.6.-31.8. ja jatkoi 1.9.31.10. osa-aikaisena (35 h/kk).
MTK-Satakunnalta ostettiin 31.5. asti Anne Sopan
ja MTK-Varsinais-Suomelta Susanna Kaasisen työpanosta 12 kuukautta. Lisäksi MTK-Varsinais-Suomelta
ostettiin 1,5 kk Kimmo Härjämäen erityistukineuvontaa keväällä 2010. Aurajokisäätiöltä, ProAgria
Satakunnalta, Olli-Pekka Ruposelta, Ilona ja Urho
Kojolta, Marko Erlanderilta sekä MTT Kasvintuotannon tutkimukselta hankittiin myös ostopalveluita.
Lisäksi yhteistyötä tehtiin mm. Suomen ympäristökeskuksen, YARA:n, Luode Consulting Oy:n ja Turun
yliopiston kanssa.
Valtakunnallinen ohjausryhmä kokoontui kolmesti (18.3., 17.8. ja 8.11.) ja alueellinen ohjausryhmä samoin kolmesti (9.3., 23.8. ja 5.11).
Hankkeen tilat, kokeilutoiminta
ja sopimukset
Hankkeessa jatkoi 122 tilaa, joista 50 sijaitsi Satakunnassa ja 72 Varsinais-Suomessa. Tiloista 16:sta
harjoitettiin luomutuotantoa ja 51 oli kotieläintiloja.
Alkuvuodesta 2010 valmisteltiin ympäristökäsikirjan
ulkoasu lopulliseen muotoonsa ja näitä toimitettiin
tiloille 2. tilakäynnin yhteydessä. Tilakäyntien yhteydessä kerättiin palautetta ja mielipiteitä ympäristökäsikirjan soveltamismahdollisuuksista ja tilaneuvontajärjestelmästä.
Tilakohtaisista kokeiluista laajimpana yksittäisenä kokeiluna toteutettiin lietelannan separointikokeilu.Lisäksi jatkettiin kipsikokeiluun liittyvää maanäytteisiin perustuvaa seurantaa yhteistyössä YARA:
n kanssa. Maanäytteitä otettiin myös yhden viljelijän
RTV-lohkoilta, joista maanäytteet oli viimeksi otettu
vuonna 2008. Peltomaan laatutestien tekoa jatkettiin
syksyllä 2010.
Tiloille tarjottiin mahdollisuutta kerääjäkasvikokeiluun hankkeen kustantamilla siemenillä. Kokeilu
käynnistyi 4 tilalla. Kokeilun kokemuksia dokumentoitiin mm. valokuvaamalla ja haastattelemalla
viljelijöitä. Tietojen ja kokemusten vaihtoa tehtiin
myös RaHa-hankkeen kanssa.
Tiloja avustettiin suojavyöhykkeiden ja kosteikkojen suunnittelussa sekä muissa erityisympäristötukiin liittyvissä asioissa. Hankkeen omana tai
31
ostopalvelutyönä tehtiin 38 suojavyöhyke-, 5 kosteikko-, 27 lumo-maisema-, 2 perinnebiotooppi- ja
3 ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen
-suunnitelmaa sekä yksi perinnebiotooppeihin
liittyvä yhdistyksien ei-tuotannollisten investointien
tukihakemus. Hanke laati kaksi laajempaa monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelmaa Liedon
Vuohenojaan ja Turun Jaaninojaan.
ProAgria Satakunnalla teetettiin ostopalveluina
27 tilalle porttitaselaskelmat. Olli-Pekka Ruposelta
ostettiin Peltomaan laatutestien tulosten ja kokemusten koontityö. EU-maiden ympäristötukijärjestelmien ja vesiensuojelutoimenpiteiden yhteenvetoselvitys tilattiin Kati Berningeriltä. Sakari Lehtiseltä
tilattiin separointikokeilun toteuttaminen ja raportointi. Heikkilän tilan kanssa tehtiin sopimus lannan
vetoletkulevityskokeilusta. MTT Kasvintuotannon
tutkimus toimitti hankkeelle fosforilannoituksen
laskentamallin. Suomen ympäristökeskuksen kanssa
solmittiin sopimus vesistöjen kuormituslaskennasta.
Luode Consulting Oy:n kanssa jatkettiin sopimusta vedenlaadun mittaus- ja sääasemista. Mittarit
mittasivat veden nitraattipitoisuutta ja sameutta
Aurajoessa, Savijoessa, Eurajoessa ja Loimijoessa.
Tuloksia voi seurata lähes reaaliaikaisesti TEHO:n
internetsivuilla. Hankkeessa jatkettiin myös muutaman kosteikon vedenlaadun seurantaa.
Veden laadun seuranta
TEHO-hankkeessa jatkettiin vedenlaadun seurantaa
S::canin jatkuvatoimisilla mittareilla, jotka mittasivat veden nitraattipitoisuutta ja sameutta Aurajoessa, Savijoessa, Eurajoessa ja Loimijoessa. Lisäksi
sääoloja seurattiin kolmella sääasemalla. Tuloksia
voi seurata lähes reaaliaikaisesti TEHO:n internetsivuilla. Hankkeessa jatkettiin myös muutaman
kosteikon vedenlaadun seurantaa.
Tiedotus, raportit ja julkaisut
Vuonna 2010 julkaistiin 5 julkaisua painettuina
ja sähköisenä versiona: 1) Käytännön kosteikkosuunnittelu (uusintapainos), 2) Hevostoiminnan
ympäristökysymyksiä Satakunnassa ja VarsinaisSuomessa, 3) Satotasojen lohkokohtainen määrittäminen 4) Karjanlannan typpi- ja fosforimäärät sekä
niiden jakautuminen Satakunnassa ja VarsinaisSuomessa ja 5) Täsmäviljely ja ravinteiden käytön
tarkentaminen. Raportteja ilmestyi yhteensä 6 kpl:
1) Pientareiden ja suojavyöhykkeiden vaikutukset
viljelyn taloudelliseen tulokseen ja työnmenekkiin,
2) Valumavesien kemiallinen puhdistus ja suodatus,
3) Typpilannoituksen tarkentaminen, 4) TEHOhankkeen skenaariot SYKE-WFSF-VEMALA-mallilla,
5) Vuohenojan yleissuunnitelma ja 6) Kipsikokeilu
TEHO-hankkeessa.
Lehdissä ja muissa erilaisissa julkaisuissa ilmes-
32
tyi yhteensä 9 hankkeen työntekijöiden ja 29 toimittajien kirjoittamaa artikkelia. Hanke esiintyi myös
televisiossa ja radiossa. Elokuussa osa hankkeen
suunnittelijoista osallistui Itämeridokumentin kuvauksiin. Hanke osallistui myös Maatilan vesienhoito
(Gårdens vattendrag) –lehden julkaisemiseen, jota
jaettiin mm. Maatalouden Tulevaisuuden liitteenä.
Hankkeeseen viitattiin yli 20 muussa artikkelissa,
käsittäen valtaosin kipsikokeiluita sekä TEHO-hankkeen jatkomahdollisuuksia. TEHO:n omia internetsivuja päivitettiin säännöllisesti. Viljelijäkirjeitä
lähetettiin TEHO-tiloille yhteensä kahdeksan, joiden
lisäksi lähetettiin myös muita tiedotteita.
Toimintakertomus 2010
Tapahtumat
TEHO-hanke järjesti yhdessä Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen ja Tarmokas-hankkeen kanssa Hyvä
maan rakenne -seminaarin Kaarinassa. Somerolla,
Kaarinassa ja Eurajoella järjestettiin yhteistyökumppaneiden kanssa erityisympäristötukikoulutustilaisuuksia. Erityistukisuunnitelmia laativille järjestettiin lisäksi oma koulutuspäivänsä. Kokemäellä
järjestettiin yhdessä Maatilavalmentaja-hankkeen
sekä Satakunnan ELY:n ja tuottajaliiton kanssa Luomupäivä. LuomuTIETOverkon kanssa järjestettiin
yhdessä ravinteiden käyttöä käsittelevä tilaisuus.
Huittisissa järjestettiin separointinäytös.
Kesä-heinäkuun vaihteessa järjestettiin koulutusmatka Ruotsiin. Matkalle osallistui yhteensä 33 viljelijää ja hankkeen työntekijää. Matkalla tutustuttiin
mm. tilojen ympäristönsuojeluratkaisuihin, Väderstadin tehtaisiin ja vesistöjen säännöstelyyn. Matkan
pääkohteena oli Borgeby Fältdagar -tapahtuma.
Loimaalla järjestettiin Peltomaan laatutestiin liittyvä käytännönläheinen koulutustilaisuus. Samassa
yhteydessä Anu Lillunen luennoi mm. TEHO-hankkeesta ja tilakohtaisen neuvonnan kokemuksista.
Vampulassa järjestettiin viljelijöille suunnattu
ympäristötukityöpaja. TEHO-hankkeen työntekijät
pitivät esitelmiä 35 tilaisuudessa. Hanke osallistui
myös Ympäristökuiskaajat-hankkeen tilaisuuksien
suunnitteluun.
Viron maatalouden ympäristöneuvontaa tarjoavista organisaatioista kävi tilaneuvojia tutustumassa
TEHO-hankkeeseen. Hankkeeseen kävi tutustumassa myös viljelijävieraita Hämeestä, Keski-Suomesta
ja Pohjanmaalta.
Yhteistyö eri hankkeiden ja
organisaatioiden kanssa
Kuoppatestiin tutustuttiin Loimaalla.
TEHO-hanke osallistui aktiivisesti alansa kehittämiseen. Hankkeesta oli edustaja ympäristötuen muutosryhmässä. Lisäksi hankkeen edustaja osallistui
ravinteiden kierrätystä pohtivan ryhmän toimintaan.
Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän luonto- ja
maisemapalveluiden työryhmään valittiin Kimmo
Härjämäki Airi Kulmalan seuraajaksi.
Yhteistyö Hyötylanta-tutkimusohjelman sekä
JÄRKI- ja RaHa-hankkeiden kanssa jatkui. TEHOhankkeen edustaja osallistui myös LuomuTIETOverkko- ja Monisopu-hankkeiden ohjausryhmiin.
Muun yhteistyön lisäksi hanke jatkoi yhteistyötä
mm. MTT:n, SYKE:n, Turun yliopiston ja Pyhäjärviinstituutin kanssa.
Niitetty suojakaista jokirannassa.
Toimintakertomus 2010
Esiselvitys laaja-alaisesta luomutuotannon edistämisestä,
ELLU-HANKE
ELLU-hanke käynnistyi kesäkuussa ja päätyi vuoden
loppuun. ELLU oli ELY-keskuksen myöntämä maaseuturahaston elinkeinon kehittämishanke. ELLU:lle
työskentelivät Sari Raimoranta ja Paavo Myllymäki.
Raimoranta selvitti viljelijöiden kiinnostusta luomua
kohtaan, Myllymäki yritysten.
Raimoranta tarkkaili luomualan tapahtumia ja
hankki tietoa osallistumalla seminaareihin ja tapahtumiin, kuten paikalliseen julkisten hankintojen
infoon Turussa, valtakunnalliseen luomuseminaariin
Mikkelissä, ”reilua ja kestävää” –ruokamessuseminaariin Kauhajoella ja maaseutuverkoston ympäristökiertuepäivään Tenhon tilalla Satakunnassa.
Hankkeen ajan luomu oli hyvin esillä mediassa
ja jutut olivat positiivisia. Puhuttiin paljon luomuruuan terveellisyydestä ja aitoudesta ja luomun
kysyntä lisääntyi. Luomutuotannon lisääminen on
uusi tuottajille heitetty haaste. Haasteeseen vastaaminen edellyttää myös jalosteiden valmistajien
mukanaoloa. Elintarviketeollisuudelta ja kaupalta
olisi saatava takeita siitä, että luomutuottaja tulee
saamaan riittävän hinnan kalliimmin tuotetusta
raaka-aineesta.
Pirstaloituneisuus on perinteisesti häirinnyt luomun kehittymistä. Hankkeen aikana oli käynnissä
MMM:n Luomutietohankkeen raportin kommentointikierros. Raportissa oli esitetty toimenpiteitä luomualan kehittämiseksi. Loppuvuonna perustettiin
työryhmä pohtimaan alalle uutta toimijat yhdistävää
organisaatiota.
ELLU:ssa selvitettiin myös mahdollisuuksia käynnistää MTK-liittojen yhteinen luomuhanke, mutta
yritys kaatui lopulta hanketeknisiin esteisiin. Päätettiin, että MTK-Varsinais-Suomi pyrkii hakemaan
v.2011 omaa luomuhanketta, ja tekee sen puitteissa
tarvittaessa yhteistyötä muiden MTK-liittojen ja
niiden hankkeiden kanssa.
MAASEUDUN KIINTEISTÖJEN
MAHDOLLISUUDET -HANKE
AF-Innova toteuttaa ja hallinnoi kolmivuotista
Maaseudun kiinteistöjen mahdollisuudet –kehityshanketta, jonka toteutusalueena on Satakunta,
Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi. Hankkeen pääyhteistyökumppani on MTK- Satakunta, jonka toimitiloista
käsin AF-Innova ja hankkeen vetäjä Harto Ylitalo
kehityskokonaisuutta toteuttavat. AF-Innova on
turkulainen maaseudun uusiin avauksiin keskittynyt
asiantuntija- ja kehitysyritys.
33
AF-Innovan muita yhteistyökumppaneita ovat
MTK- Pirkanmaa ja MTK- Varsinais-Suomi sekä
monipuolinen maaseudun kiinteistöjen suunnittelua, jalostusta ja hyötykäyttöä harjoittava yritys- ja
yhdistysjoukko. Hanke on EU-osarahoitteinen rahoitushallinnoijan ollessa Satakunnan ELY- keskus.
Projektissa etsitään ratkaisumalleja ja keinoja,
joiden avulla voidaan lisätä maatilojen maa-, metsä-,
vesi- ja ranta-alueiden, joutomaiden ja tuotantorakennusten tuottavuutta, uusia käyttömuotoja sekä
omistaja-arvon lisäämistä ja kehittämistä vaihtoehtoisessa käytössä maatilatalouden ulkopuolisiin
käyttötarpeisiin. Päätavoitteena on tuoda esille ja
lisätä maaseudun tulonhankinta- ja yrittäjyysmahdollisuuksia.
Toiminta 1.1.-31.12.2010
Vuonna 2010 AF-Innova teki Maaseudun kiinteistöjen mahdollisuudet –kehityshanketta tunnetuksi
tuottajayhdistysten kevät- ja syyskokousten yhteydessä, puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivillä, koulutustilaisuuksissa, lehtikirjoituksilla ja
lukuisten muiden tapahtumien yhteydessä. Kiinteistökartoituksilla haettiin kiinteistöjensä kehittämisestä kiinnostuneita viljelijöitä ja maaseutuyrittäjiä
sekä kehitettäviä kohteita. Kiinnostuksen perusteella yrittäjät jaettiin sora/kiviaines-, tuulienergia-,
bioenergiavälivarasto/terminaalialue- sekä -, rantarakentamisryhmiin. Näiden ryhmien edustajille
hanke järjesti ja organisoi teemoihin liittyviä kehittämisaktiviteetteja kuten seminaareja, pienryhmäkoulutusta, opintoretkiä kotimaahan ja ulkomaille,
asiantuntija-arvioita ja toimenpide-ehdotuksia kiinteistökohteista, markkinatutkimuksia ja -selvityksiä
ja erillisten jatkoprojektien laadintaa
• Kiinteistökartoitusten toteutusta; kehitettävän
kiinteistökohteiden etsintää 1-12/2010
• Tuulienergian mahdollisuudet maatiloille -seminaari, osanottajia 110
• Maa-ainesoton ABC-koulutus, 6/2010, osanottajia 17
• Opintoretki sora/kiviainesalan yritys- ja jälkikäyttökohteisiin 6/2010, osanottajia 17
• Opintoretki Wind Energy -messuille Husumiin
Pohjois-Saksaan sekä kahteen viljelijäenemmistöiseen asukastuulivoimapuistoon 9/2010, 8 viljelijää
• Maastopalaverit kehitettäviin teemakohtaisiin
kiinteistökohteisiin 1-12/2010
• Matkailuautojen – vaunujen talvisäilytyksen
nykytila ja kehittämistarpeet – markkinatutkimuksen toteutus, 5-7/2010
• Pilottikohteiden etsintää ja valintoja sekä kohteille
tarjottavien asiantuntijapalveluiden määrittely,
8-12/2010
• Yritysryhmän (tuulienergia) kokoaminen ja yritysryhmähankkeen laadintaa, 5-12/2010
• Hankkeen toimintaan osallistui vuonna runsaat
200 viljelijää ja maaseutuyrittäjää.
34
Toimintakertomus 2010
Säätiö
Varsinais-Suomen Maataloustuottajain säätiön toiminta
vuonna 2010
Toimintavuoden aikana suoritettiin Maskussa ja
Vahdolla sijaitsevissa metsissä raivaus- ja taimikonhoitotöitä sekä metsänlannoitusta lähes 10 hehtaarin
alueella. Yläneellä sijaitsevissa metsissä varaudutaan puun hinnan mahdollisesti vahvistuessa
merkittävämpään puun myyntiin. Metsätaloussuunnitelman toteutumisen ja metsäomaisuuden kehittymisen seurannan helpottamiseksi tehtiin verkkopalvelusopimus.
Säätiön arvopaperiomistuksessa ei vuoden aikana tapahtunut muutoksia.
Säätiön hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä mv. Jaakko Nieminen Kuusjoelta (puh.joht.),
emäntä Nina Pohjanpalo Yläneeltä (varapuh.joht.),
mv. Simo Kolkkala Mellilästä ja yrittäjä Mervi
Puonti Pyhärannasta. Henkilökohtaisina varajäseninä olivat samassa järjestyksessä mv.Timo Yli-Karro
Kodisjoelta, emäntä Henna-Maija Vesola Lokalahdelta, mv. Tapani Heikkilä Mynämäeltä, ja emäntä Päivi
Ahala Vehmaalta.
Säätiön tilintarkastajina toimivat KHT Matti
Huhtala Ruskolta, pankinjohtaja Eero Koskinen
Pöytyältä, mv. Matti Karppinen Karjalasta sekä
varalla samassa järjestyksessä HTM Simo Laaksonen
Loimaalta, pankinjohtaja Jouko Siivo Perttelistä ja
KTM Elisa Koho Tarvasjoelta.
Säätiön asiamiehenä ja hallituksen sihteerinä
toimi agronomi Ville Reunanen Pöytyältä.
Toimintakertomus 2010
35
Maanomistajien Arviointikeskus Oy:n
toiminta 2010
Yhtiön tila ja toiminnan tulos
Toiminta Varsinais-Suomessa
Maanomistajien Arviointikeskus Oy:ssä laadittiin
kertomusvuonna 318 päämiehen puolesta korvausvaatimukset 44 toimituksessa. Edellisenä vuonna korvausvaatimukset tehtiin 45 toimituksessa.
Kiinteistöarviointilausuntoja tehtiin 113 tilaajalle
yhteensä 121 kappaletta ja vesihuoltolinjojen korvausarviointeja tehtiin 8 projektiin 221 tilan osalta.
Kauppa- ja sopimusneuvotteluissa avustettiin 19 eri
jutussa.
Oikeusjuttuja hoidettiin 187 kappaletta, jotka
koskivat yhteensä 376 päämiestä. Edellisenä vuonna oikeusjuttuja hoidettiin 209 kpl 361 päämiehen
puolesta. Lisäksi annettiin kiinteistö- ja ympäristöoikeuden alaan liittyvää lainopillista neuvontaa.
Kaikkiaan Arviointikeskuksessa hoidettiin
kertomusvuoden aikana 372 juttua 971 päämiehen
puolesta (ks. tilastoliite). Vastaavat luvut vuonna
2009 olivat 373 ja 817.
Maksuja kertyi kassaan 1.155.600 E ja kassavirta
oli 1.400 E negatiivinen.
MTK:n ja SLC:n jäsenille annettiin jäsenalennusta palkkioista noin 10.000 E.
Liikevaihto oli 969.200 E. Vuonna 2009 liikevaihto oli 823.800 E.
Vuoden 2010 tulos ennen veroja on 53.800 E voitollinen. Edellisenä vuonna tappiota syntyi 1.000 E.
Liikevaihdon nousu johtui pääosin lakimies- ja
arviointilaskutuksen selkeästä noususta. Myös kulut
nousivat merkittävästi, koska yhtiössä oli yksi lakimies edellisvuotta enemmän.
Yhtiö maksoi MTK:lle pääomalainaa suunnitelman mukaisesti eli vuonna 2010 30.834,46 E. Takaisinmaksu jatkuu vuoteen 2012 asti.
Arviointikeskus avusti maanomistajia mm. Turku-Helsinki moottoritien rakentamista koskevissa
maantietoimituksissa entisten Muurlan, Perttelin,
Kiikalan ja Suomusjärven kuntien alueilla. Lisäksi
hoidettiin useita pienempiä tie- ja lunastustoimituksia Varsinais-Suomen alueella. Myös huomattava
määrä kiinteistöarviointeja suoritettiin liiton alueella.
Myös Varsinais-Suomessa on keskustelua herättänyt voimalinjojen maapohjakorvausten alhainen
taso. Vaikka hintatasoa on nostettu viimeisten vuosien aikana n. puolitoistakertaiseksi, on hintataso
edelleen alhainen etenkin yleiseen hyötyyn nähden.
Pylväshaittakorvauksia pidetään yleisesti myös alhaisina. Keskustelua on myös käyty siitä, että uudet
ilmajohdot voitaisiin korvata maakaapeleina mm.
lumiongelmien sekä vähäisempien haittojen vuoksi.
Metsämaa sijoituskohteena on muutenkin
herättänyt kiinnostusta osakemarkkinoiden riskien
vuoksi.
Uutena asiana on noussut esille tuulivoiman
rakentaminen ja siihen liittyvät vuokrasopimukset
sekä vuokrataso. Kysymyksiä ja yhteydenottoja on
ollut runsaasti. Sopimusasiat ja -perusteet tuulivoiman rakentamisen osalta muuttuvat jatkuvasti kun
uusia toimijoita (mm. Ruotsista ja Saksasta) tulee
mukaan markkinoille.
Olennaiset tapahtumat
Yhtiölle perustettiin vuoden 2010 alussa uusi toimisto Kuopioon. Toimisto sijaitsee MTK Pohjois-Savon
toimiston tiloissa ja siellä aloitti aluejohtajana VT
Markus Kaikkonen. Hallituksen puheenjohtaja vaihtui, kun Jorma Laurila Kangasalta luopui tehtävästä
ja tilalle valittiin yhtiökokouksessa maanviljelijä
Jaakko Halkilahti Salosta.
Yhteystiedot
Arviointikeskus Oy:n toimitusjohtajana toimii OTK
Aulikki Kiviranta.
Arviointikeskuksen Helsingin toimiston osoite
on Hietalahdenkatu 8 A 00180 Helsinki ja puhelin
020 7411 050, faksi 020 7411 051. Internet-kotisivut
löytyvät osoitteesta www.arviointikeskus.fi.
Varsinais-Suomen tuottajia ja muita maanomistajia avustaa Arviointikeskuksen Turun toimisto, joka
toimii tuottajaliiton tiloissa osoitteessa Peltopohjankatu 2 D, 21280 Raisio, puhelin 020 7411 068 ja gsm
0400 523748, DI Ralf Rehnberg.
www.arviointikeskus.fi
36
Toimintakertomus 2010
Tilit ja tilinpäätös
Rahayksikkö euro
1.1.-31.12.2010
1.1. - 31.12.2009
MYYNTITUOTOT
Koulutus- ja kurssitoiminta
Henkilövakuutustuotot
Tilaus- ja ilmoitustuotot
Saadut korvaukset
Muut yleistuotot
Myyntituotot yhteensä
9815,00
8825,00
4541,34
47408,64
263377,08
333967,06
7060,00
12961,00
3896,40
44548,81
143211,25
211677,46
LIIKEVAIHTO
333967,08
211677,46
-303254,69
-32273,00
-335527,69
-227721,25
-37981,10
-265702,35
-54444,85
-10605,96
-13962,27
-79013,08
-414540,77
-38114,34
-9244,58
-10230,07
-57588,99
-323291,34
-446,06
-446,06
-594,75
-594,75
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT
Toimitilakulut
Koulutus- ja kurssitoiminta
Matkakulut
Kokoukset
Painatuskulut
Johtokunta, valiokunnat
Toimistokulut
Huoneistokulut
Suhdetoiminta
Jäsenmaksut
Vakuutukset
Muut liikekulut
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ
-21331,44
-18475,60
-88303,82
-11074,97
-8820,39
-15592,38
-87253,44
-387,61
-13780,02
-234151,00
-7646,99
-42121,60
-548939,26
-21376,15
-12101,80
-82360,39
-21259,30
-3812,50
-3010,69
-94179,04
-496,49
-13373,62
-227381,00
-6731,43
-16639,63
-502722,04
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ
-629959,03
-614930,67
HENKILÖSTÖKULUT
Palkat ja palkkiot
Työntekijöiden palkat ja palkkiot
Johdon palkat
Palkat ja palkkiot yhteensä
Henkilösivukulut
Eläkekulut
Pakolliset henkilösivukulut
Muut henkilösivukulut
Henkilösivukulut yhteensä
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ
POISTOT JA ARVONALENTUMISET
Suunnitelman mukaiset poistot
POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHT.
Toimintakertomus 2010
VARAINHANKINTA
Tuotot
Jäsen- ja kannatusmaksut
Muut varainhankinnan tuotot
Kulut
Varainhankinnan kulut
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT
Rahoitustuotot
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta
Rahoitustuotot yhteensä
Rahoituskulut
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille
Rahoituskulut yhteensä
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ
37
551603,84
-33686,55
535815,23
-18602,17
-515,58
96598,29
96598,29
97330,20
97330,20
-48,31
-48,31
96549,98
-346,57
-346,57
96983,63
TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ENNEN
SATUNNAISIA ERIÄ
-15491,76
-1249,56
SATUNNAISET ERÄT
Satunnaiset tuotot
Satunnaiset kulut
SATUNNAISET ERÄT YHTEENSÄ
9270,19
-11070,00
-1799,81
250349,32
-10672,56
239676,76
YLEISAVUSTUKSET
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ
12500,00
12500,00
11000,00
11000,00
TILIKAUDENTULOS ENNEN TILIN PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA
-4791,57
249427,20
0,00
0,00
0,00
0,00
-516,83
-516,83
-1,90
-1,90
-5308,40
249425,30
TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Vapaaeht. varausten lisäys (-) tai vähennys (+)
TILINPÄÄTÖSSIIRROT YHTEENSÄ
TULOVEROT
Tilikauden verot
TULOVEROT YHTEENSÄ
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ
38
Toimintakertomus 2010
Tase
Rahayksikkö euro
31.12.2010
31.12.2009
1338,19
1338,19
1784,25
1784,25
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut saamiset
Sijoitukset yhteensä
1060342,76
1038876,83
2099219,59
1060342,76
1266233,68
2326576,44
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ
2100557,78
2328360,69
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Saamiset
Lyhytaikaiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Saamiset yhteensä
11395,67
312038,82
323434,49
55985,84
188153,15
244138,99
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
223168,36
546602,85
108952,41
353091,40
2647160,63
2681452,09
1291662,48
128342,62
1058039,36
1291662,48
128342,62
808614,06
-5308,40
2472736,06
249425,30
2478044,46
31585,08
31585,08
31585,08
31585,08
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikeinen
Muut velat
Pitkäaikaiset velat yhteensä
102421,87
102421,87
100413,60
100413,60
Lyhytaikainen
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Lyhytaikaiset velat yhteensä
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
22459,37
16692,35
1265,90
40417,60
142839,49
14912,77
10806,70
48635,34
71408,95
171822,55
2647160,63
2681452,09
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Koneet ja kalusto
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
VASTAAVAA YHTEENSÄ
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Sidotut rahastot
Muut rahastot
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
Tilikauden yli-/alijäämä
Kirjanpidon tulos
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Muut vapaaehtoiset varaukset
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ YHTEENSÄ
VASTATTAVAA YHTEENSÄ
Toimintakertomus 2010
Tilintarkastuskertomus
39
40
Toimintakertomus 2010
Viljelijä: tee Agrimarketin
ISO-VILJA® -sopimus
Viljamarkkinoilla on
havaittavissa kysynnän kasvua.
Sopimustuotantomme kasvaa
kaudelle 2011 lähes kaikilla
viljoilla.
Uutta!
Wanamo-kevätvehnälle,
Iiris- ja Eemeli-kauroille
maksetaan sopimuslisät
tulevalla kaudella.
Kysy lisää lajikekohtaisista
sopimuslisistä myyjiltämme.
Agrimarket
- viljakauppa lähellä Sinua!
TURUN
OSUUSKAUPPA
– SINUN EDUKSESI VARSINAIS-SUOMESSA
Mikä yhdistää yli 120 000
varsinaissuomalaista taloutta?
Se on oma osuuskauppa.
Turun Osuuskaupan omistajina on
jo yli 120 000 varsinaissuomalaista taloutta.
Oma osuuskauppa yhdistää ja
tarjoaa palveluja niin arkeen kuin
elämän suuriin juhlahetkiin.
Turun Osuuskaupassa olet hyvässä seurassa.
Toimintakertomus 2010
41
Maataloustuottajayhdistysten
puheenjohtajat ja sihteerit 2011
ALASTARO
Juuso Hulmi
Koskenraitti 200
32440 ALASTARO
puh. 040-8382046
[email protected]
Mikko Mattila
Kalsinkulmantie 48
32770 HUHTAMO
puh. 050-3824993
[email protected]
ANGELNIEMI
Jouko Willberg
Smedabölentie 85
25650 STRÖMMA
puh. 02-422838, 040-5468418
[email protected]
Jaakko Virtanen
Pedersåntie 106
25700 KEMIÖ
puh. 02-421850, 040-5439902
[email protected]
AURA
Taru Antikainen
Turuntie 170
21380 AURA
puh. 050-5294366
[email protected]
Seppo Mäkilä
Vanha-Tampereentie 382
21370 AURA KK
puh. 050-5610559
[email protected]fi
KAKSKERTA
Seppo Muurinen
Monnoistentie 5
20960 TURKU
puh. 02-2587805, 0400-763822
[email protected]fi
Rami Koivunen
Raustvuorentie 104
20960 Turku
puh. 02-2588195
KALANTI-UUSIKAUPUNKI
Jari Nevavuori
Pruukintie 18
23600 KALANTI
puh. 02-8443315, 040-5458281
[email protected]fi
Inkeri Penttilä
Kaivolankuja 52
23660 KALANTI
puh. 02-874042, 040-7584123
[email protected]fi
KARINAINEN
Outi Haapanen
Hirvisuontie 316
21800 KYRÖ
puh. 040-5546558
[email protected]fi
Hanna Takatalo
Hormistontie 70
32300 MELLILÄ
puh. 02-4846833, 040-8252025
[email protected]
KARJALA
Matti Karppinen
Karjalankyläntie 8
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4309022, 0500-889544
[email protected]
Satu Haanperä
Karjalantie 1701
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4309733
KIIKALA
Kalle Lehtinen
Mansikkaojantie 187
25380 REKIJOKI
puh. 045-1119630
[email protected]fi
Jouni Eskola
Rekijoentie 711, 25380 REKIJOKI
puh. 02-7287116, 050-5221925
työ 044-7787201, fax 02-7782140
[email protected]fi
KISKO
Jukka Huittinen
Purolantie 200
25460 KISKO
puh. 02-7394738, 0500-780714
[email protected]
Kristiina Kymäläinen
Vilikkalantie 981
25110 KRUUSILA
puh. 02-7286130, 050-3504485
[email protected]fi
KODISJOKI
Timo Yli-Karro
Kodisjoentie 1632
27310 KODISJOKI
puh. 02-8251935, 050-3023835
[email protected]fi
Johanna Lassila-Pärkö
Kotirannantie 36
27310 KODISJOKI
puh. 02-8232252, 044-5522143
[email protected]
KOSKI TL
Martti Mäkitalo
Kranintie 154
31500 KOSKI TL
puh. 02-484 1829, 044-5224182
[email protected]fi
Hannele Mäkitalo
Kranintie 154
31500 KOSKI TL
puh. 02-4841829, 044-3060215
[email protected]fi
TEHOKKUUS TURVAA
TULEVAISUUDEN
42
Toimintakertomus 2010
Lihantuottajan paras turva nyt ja tulevaisuudessa on
omissa käsissä oleva kustannustehokas teollisuus.
Atria on Itikka osuuskunnan
tuottajien tulevaisuuden tae.
Siksi Atrian kilpailukyvystä on huolehdittava herkeämättä.
Nyt on aika investoida naudan teurastukseen.
Vuoden 2012 lopussa meillä on käytössämme
nykyaikaisin ja tehokkain nautateurastamo
koko Pohjoismaiden mittakaavassa.
Atria on varma markkinakanava,
joka on sitoutunut kotimaiseen lihaan.
Atria tytäryhtiöineen on myös vastuullinen toimija,
joka kantaa mallikkaasti yhteiskuntavastuunsa ja huomioi
omissa toiminnoissaan myös eläinten hyvinvoinnin.
Itikka osuuskunta tarjoavaa
jäsenilleen monia rahanarvoisia etuja.
Lisänä Atria-ketjun vahvuudet:
A-Rehu tarjoaa edulliset ja tuottavat rehuratkaisut.
A-Kauppa toimii netissä kellon ympäri.
AtriaNauta, AtriaSika ja AtriaSiipi ovat
tuottajan vahva kumppani arjen työssä.
Lisätietoa puhelimitse 020 472 7111
tai www.atrianauta.fi, www.atriasika.fi,
www.a-rehu.fi
www.itikkaosuuskunta.fi
Toimintakertomus 2010
43
KUSTAVI
Petteri Kulmala
Notholmantie 1
23360 KUSTAVI
puh. 02-8415322, 0400-525229
Launo Valtonen
Riihimaantie 520
23360 KUSTAVI
puh. 02-877930, 0400-539896
[email protected]fi
KUUSJOKI
Esa Lindroos
Nummilantie 65
25340 KANUNKI
puh. 040-5232872
[email protected]fi
Sanna Mäki
Eskolantie 26
25320 RAATALA
puh. 02-7345626, 0500-820898
[email protected]
LAITILA
Kimmo Yli-Antola
Pahkajärventie 20
23800 LAITILA
puh. 044-0500010
[email protected]
Anna Setälä
Haukantie 228
23800 LAITILA
puh. 050-5273918
[email protected]fi
LIETO
Markku Hyssälä
Nauristie 306
21430 YLISKULMA
puh. 02-4875831, 0500-538388
[email protected]fi
Minna Kauppi
Kurkelantie 181
21420 LIETO
puh. 02-4872522, 040-5894095
[email protected]fi
LOIMAAN SEUTU
Pekka Ahokas
Kalliomäentie 38
32200 LOIMAA
puh. 02-7683166, 0500-741282
[email protected]fi
Eeva Taneli
Annistentie 117
32210 LOIMAA
puh. 02-7686110, 050-5692312
[email protected]
LOKALAHTI
Taneli Jussila
Mähkärläntie 171
23450 LOKALAHTI
puh. 02-4333716, 0500-745787
[email protected]
Maaret Tukiainen
Perkiöntie 446
23200 VINKKILÄ
puh. 040-5234826
[email protected]fi
MARTTILA
Tuomo Aalto
Salontie 347
21480 PRUNKILA
puh. 02-4845494, 044-3481197
Antti Ollula
Härkätie 344
21480 PRUNKILA
puh. 050-3204623
MASKU
Lauri Syväsalo
Niemenkulmantie 196
21250 MASKU
puh. 040-7568721
[email protected]
Mika Heimo
Nyynäistentie 38
21230 LEMU
puh. 0440-529529
[email protected]
MELLILÄ
Markku Salo
Hurstinkulmantie 195
32300 MELLILÄ
puh. 040-7671883, 0400-122828
[email protected]fi
Eeva Taneli
Annistentie 117
32210 LOIMAA
puh. 02-7686110, 050-5692312
[email protected]
MERI-NAANTALI
Heikki Hiltunen
Rymättyläntie 833
21160 MERIMASKU
puh. 040-5259822
[email protected]
Juho Angervo
Käköläntie 470
21100 NAANTALI
puh. 02-4359106, 040-5954040
[email protected]
METSÄMAA
Jorma Ristimäki
Ristimäenkulmantie 365
32270 METSÄMAA
puh. 03-4378041, 040-5354663
Mervi Jokinen
Kurkisuontie 141
32270 METSÄMAA
puh. 02-7680076, 0400-742704
[email protected]fi
MIETOINEN
Jukka Ristimäki
Kaivattulantie 50
23120 MIETOINEN
puh. 02-4311415, 040-5468159
[email protected]
Tuomo Kivivuori
Kivivuorentie 160
23120 Mietoinen
puh. 02-4311890, 0500-783697
[email protected]fi
44
Toimintakertomus 2010
MYNÄMÄKI
Juha Aalto
Peräniityntie 114
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4303002, 044-5220755
[email protected]
Petri Puustinen
Villentie 11
23100 MYNÄMÄKI
puh. 044-2706468
[email protected]fi
NOUSIAINEN
Matti Anttila
Rantalantie 51
21270 NOUSIAINEN
puh. 02-4315567, 040-7698082
[email protected]fi
Juha Saarinen
Härjänsilmäntie 11
21270 NOUSIAINEN
puh. 02-4315223, 040-5516045
[email protected]fi
ORIPÄÄ
Jarmo Mäntyharju
Peräsuontie 293
32500 ORIPÄÄ
puh. 02-7668155, 0500-325470
[email protected]fi
Petri Matintalo
Kullansuontie 178
32500 ORIPÄÄ
puh. 050-5856763
[email protected]
PAATTINEN
Tapio Ylitalo
Mäenpääntie 66
21340 TORTINMÄKI
puh. 02-2578211, 0400-822921
[email protected]fi
Pekka Nieminen
Hosiokoskentie 41
21340 TORTINMÄKI
puh. 02-2577110, 0400-777110
[email protected]
PAIMIO
Jaakko Kuusvuori
Marjavuorentie 168
21530 PAIMIO
puh. 0500-525493
[email protected]fi
Henriikka Pensas
Kalevantie 480
21540 PREITILÄ
puh. 0400-977630
[email protected]fi
PARAINEN-NAUVO
Arto Köpilä
Bodnäsintie 260
21600 PARAINEN
puh. 02-4587970, 0400-893629
[email protected]fi
Elina Heliander
Rövarnäsintie 584
21630 LIELAX
puh. 02-4588252, 040-5445142
[email protected]fi
PERNIÖ
Markku Peltonen
Laukantie 160
25610 YLÖNKYLÄ
puh. 02-735 0123, 040-5463307
[email protected]fi
Anette Lindholm
Naarjärventie 77
25160 TUOHITTU
puh. 050-3262633
[email protected]fi
PERTTELI
Ari-Pekka Kirjonen
Rekijoentie 194
25370 PERTTELI
puh. 02-7349627, 0400-783895
[email protected]
Jouko Siivo
Patalantie 168
25370 PERTTELI
puh. 02-7701295, 0440-328392
[email protected]
PIIKKIÖ
Janne Yrjövuori
Ylikyläntie 18
21500 PIIKKIÖ
puh. 040-5788130
Jarkko Korsimo
Liedontie 58
21500 PIIKKIÖ
puh. 02-4798917, 050-5269017
[email protected]fi
PYHÄRANTA
Juhani Urpolahti
Myllyperkontie 2
27320 IHODE
puh. 02-8239651, 0400-591551
[email protected]
Juha Maikola
Knuutilankuja 31
23950 PYHÄRANTA
puh. 02-8259614, 0400-514623
[email protected]
PÖYTYÄ
Matti Ali-Rontti
Pihlavajärventie 55
21820 KUMILA
puh. 02-4866550, 050-5408730
[email protected]fi
Kalle Yli-Jaakkola
Kolkkistenkoskentie 21
21880 PÖYTYÄ
puh. 040-4166966
[email protected]
RAISIO
Erkki Haavisto
Hintsantie 2
21200 RAISIO
puh. 02-4383131, 0500-540032
[email protected]fi
Matti Mustajärvi
Sinikaislankatu 1 A 2
21200 RAISIO
puh. 0400-225856
[email protected]
Toimintakertomus 2010
45
RUSKO
Niklas Forsberg
Jokelantie 11
21290 RUSKO
puh. 02 4322654, 0444-322654
[email protected]
Raimo Ali-Keskikylä
Kiilinpellontie 67
21290 RUSKO
puh. 040-5718934
RYMÄTTYLÄ
Jaakko Lehmuskoski
Ylttistentie 271, 21130 POIKKO
puh. 02-2524812, 0400-225123
fax 02-2524812
[email protected]fi
Kari Hämölä
Hämöläntie 39
21130 POIKKO
puh. 02-2522651, 040-7062854
[email protected]
SALON SEUTU
Saija Teinilä
Häntälänkoskentie 86
24910 HALIKKO AS.
puh. 0400-246686
[email protected]fi
Sari Rannikko
Valtatie 542, 24800 HALIKKO
puh. 02-7368765, 040-5454936
työ 02-90412367
[email protected]fi
SAUVO-KARUNA
Erik Söderholm
Kärkniementie 59
21570 SAUVO
puh. 02-4701569, 040-5777840
[email protected]fi
Anne Raunio
Silkkiläntie 191
21570 SAUVO
puh. 02-4731032, 040-7607017
[email protected]fi
SOMERNIEMI
Jorma Lemberg
Kultakalliontie 1
31470 SOMERNIEMI
puh. 02-7482874
Ilkka Säde
Vehkalantie 20, 31470 SOMERNIEMI
puh. 02-7482151, 044-0825643
fax 02-7482903
[email protected]
SOMERO
Totti Nuoritalo
Turuntie 1391b
31520 PITKÄJÄRVI
puh. 02-7481190, 0400-321314
[email protected]fi
Riikka Gustafsson
Lutuntie 110
31520 PITKÄJÄRVI
puh. 050-3520454
[email protected]
SUOMUSJÄRVI
Jarmo Villman
Kurkelantie 1699
25410 SUOMUSJÄRVI
puh. 0400-765304
[email protected]
Juha Auvinen
Meijeritie 5
25410 SUOMUSJÄRVI
puh. 041-5447341
[email protected]fi
SÄRKISALO
Juha Wikström
Taamarlantie 134
25610 YLÖNKYLÄ
puh. 040-7757565
[email protected]fi
Anders Björkqvist
Kuivastontie 581
25500 PERNIÖ
puh. 02-7350780, 0400-533414
[email protected]fi
TAIVASSALO
Hannu Heinonen
Vainilantie 24
23310 TAIVASSALO
puh. 02-878237, 0400-783841
[email protected]
Juhani Palo
Palontie 41
23310 TAIVASSALO
puh. 02-879851, 050-3489251
TARVASJOKI
Ensi Kulta
Riitsuontie 128
21450 TARVASJOKI
puh. 02-4848147, 044-4848147
[email protected]
Tomi Saarnivaara
Hämeen Härkätie 848
21450 TARVASJOKI
p. 040-7485532
[email protected]
TURUN SEUTU
Seppo Hörkkö
Ylijoentie 142
20460 TURKU
puh. 02-2472210, 044-3530015
[email protected]fi
Jouko Tuokila
Juhalantie 1
21620 KUUSISTO
puh. 02-2557585, 0400-934754
[email protected]
VAHTO
Tero Mahkonen
Suntionpolku 6 D 13
21310 VAHTO
puh. 044-5838399
[email protected]
Matti Aaltonen
Vahdontie 1100
21310 VAHTO
puh. 02-2576101, 040-5953990
[email protected]fi
46
Toimintakertomus 2010
VEHMAA
Elina Heino
Vihtjärventie 385
23200 VINKKILÄ
puh. 02-4332053, 0400-802600
[email protected]
Päivi Ahala
Järveläntie 30
23210 VEHMAA
puh. 02-4331053, 0500-594195
[email protected]fi
YLÄNE
Rauno Kajander
Niittykulmantie 47
21900 YLÄNE
puh. 02-2567221, 050-5669123
[email protected]fi
Nina Pohjanpalo
Kärriläntie 11
21900 YLÄNE
puh. 02-2563600, 050-3518626
[email protected]fi
Toimintakertomus 2010
47
48
Toimintakertomus 2010
Maaseutunuorten kerhojen
puheenjohtajat ja sihteerit 2011
KOSKI TL
Elina Kanasuo
Raatalantie 319
31500 KOSKI TL
puh. 044-3002006
[email protected]fi
Peri Haapasalo
Katteluksentie 130
31500 KOSKI TL
puh. 050-4003041
[email protected]
KUUSJOKI
Miikka Martti
Pajuntie 3
25330 KUUSJOKI
puh. 040-5348125
[email protected]fi
Anna Kesäniemi
Kanungintie 121
25340 KANUNKI
puh. 040-7450863
[email protected]fi
LAITILA,
MAASEUTUNUORET
Eero Saarela
Salontie 180
23800 LAITILA
puh. 044-5029110
[email protected]fi
Lea Vainiotalo
Padontie 93
23800 LAITILA
puh. 050-3210148
[email protected]fi
LIETO
Petri Riikonen
Uudenkartanontie 175
21430 YLISKULMA
puh. 02-4875874
Oili Riikonen
Uudenkartanoentie 175
21430 YLISKULMA
puh. 02-4875874
LOIMAAN SEUTU,
NUORTEN
VALIOKUNTA
Ville Raikunen
Annistentie 43/16
32210 LOIMAA
puh. 040-5961572
[email protected]
MIETOINEN
Harri Akkanen
Tavastintie 10
23120 MIETOINEN
puh. 02-4311373, 0400-827697
Veli-Matti Saarinen
Kustavintie 2218
23140 HIETAMÄKI
puh. 02-4311265, 040-5588776
PAATTINEN
Jaakko Suominen
Perttelmäentie 1
21340 TORTINMÄKI
puh. 02-2578222, 041-4433565
[email protected]fi
Marja Alitalo
Paattistentie 936
21330 PAATTINEN
puh. 02-2570015, 050-5650015
PEIMARIN NUORET
TUOTTAJAT
Mikko Himanen
Korpelantie 701
215370 SAUVO
puh. 040-7450850
[email protected]fi
Tatja Vahtivaara
Juntolantie 174
21530 PAIMIO
puh. 050-3032322
[email protected]
SALON SEUTU
Saija Lahtinen
Tuiskulantie 112
25230 ANGELNIEMI
puh. 040-7749756
[email protected]fi
Tiina Axelsson
Kemiöntie 50
25230 ANGELNIEMI
puh. 0400-520171
[email protected]fi
SOMEROSOMERNIEMI
Heikki Tuominen
Kaurankedonmäki 17
31520 PITKÄJÄRVI
puh. 02-7481065, 050-5118543
[email protected]fi
Janne Tuomisto
Oksasenkatu 3 B C 45
00100 HELSINKI
puh. 050-3032448
[email protected]fi
TARVASJOKI
Mika Tapani
Rasuntie 32
21450 TARVASJOKI
puh. 02-4847242, 0500-827242
[email protected]
Päivi Marjomaa
Lakiasuontie 145
21450 TARVASJOKI
puh. 02-4848651
Toimintakertomus 2010
VEHMAA
Ville Alastalo
Koskentie 45
23210 VEHMAA
puh. 040-5817112
[email protected]fi
49
Heidi Laakola
Kirkonkyläntie 284
23210 VINKKILÄ
puh. 040-5333841
[email protected]
50
Toimintakertomus 2010
Asiakkaanamme yritykselläsi on
ympäristöpäivä joka päivä, todistetusti ja ilman mitään lisäkuluja.
Tankkaa aina edullisesti kotimaisilla
St1-asemilla. Tilaa oma St1-yrityskorttisi MTK-ehdoilla numerosta
0800 13 770 tai verkossa www.st1.fi.
www.st1.fi
MTK:N SLC:N JÄSENILLE
TRAKTORI
360
BONUS
11
s 20
Bonu e u r o a
tori y m m e n t ä
23%
a Trak k u u s i k
sis. alv
Valtrk o l m e s a t a a
- tai
MTK
She
vo
n ar
kiin
Asiak
kaan
360
a
torim
alli
€
jäs
SLC-
Ostaj
a ja pä
iväm
a
:
äärä
)
rim
y älle
trakto
yyj
set:
ktorim
shekki
inen
kkii tra
yä
yj
hekk
oista:
sshe
My yjä
uperä
nen sh
htoehd
ta alk
räiine
it a
peerä
imita
1.
tteeit
ta vai
lkuup
( Toimi
aalk
r y (To
K 201
n -tuuoott Toiimi
ärry
raavis
kär
mittaa
tokär
US MT
llectio
NU
maaiito
ON
een seu
BO
olla ((To aiine
en m
2, B
teellloll
tra Co
02,
010
m n
akoote
401
ttää yht
a Val
ojjak
oj
otiima
o. 4
uoja
kkot
snro.
asnr
Gb ssuo
arvost
ineenn
voit käy
eein
s aka
ntei
A si
ch 32G u pper
i.. Asi
uch
eriint
euron
shekin
TTou
asti.
ast
t
2
d To
360
än
ttu
t
1
:
a
0
t:
l
iPo
2
201
eet
Täm
2.2
02.
ple
maaaala
m
iikkkee
28.02
-liik
a 28.
A-l
ka
a: Ap
ik
RA
väriinn
aik
LLTR
oloa
VA
V LT
tettun
ileums saolo
massa
oima
toimi
Voi
V
a: Jub
Kotiin
tettun
toimi
Kotiin
Allek
ennr
nimi:
e::
te
Osoit
Paikk
e u ro
Trak
r oituk
irj
)
y älle
yyj
o.
J U H L AV U O N N A 2 0 1 1
B O N U S TA R J O A A
VAIHTOEHTO 1
Valtra Collection-tuotteita
VAIHTOEHTO 2
Apple iPod Touch 32 Gb suojakotelolla
VAIHTOEHTO 3
Aidon suomalaisen maitokärryn
Valtra Jubileum-värityksellä
Toimintakertomus 2010
51
Maataloustuottajayhdistysten
sosiaalivastaavat 2011
KUUSJOKI
Hannele Nummiluikki
Pappilantie 452
25330 KUUSJOKI
puh. 02-7344914
LAITILA
Hanna Kerttula
Malvontie 327
23800 LAITILA
puh. 044-0853150
[email protected]fi
LIETO
Laila Kallonen
Kallostentie 80
21430 YLISKULMA
puh. 050-4913160
[email protected]fi
LOIMAAN SEUTU
Anne Rantanen
Vääräkorventie 112
32200 LOIMAA
puh. 02-7685159
LOKALAHTI
Outi Haapanen
Hirvisuontie 316
21800 KYRÖ
puh. 02-4863402
[email protected]fi
Henna-Maija Vesola
Rauttistentie 32
23450 LOKALAHTI
puh. 02-871450, 040-5133455
[email protected]fi
MARTTILA
Marianne Arvela
Katinhännäntie 7
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4309659
Jari Auramo
Salontie 432 B
21480 PRUNKILA
puh. 02-4846213
MASKU
Riitta Manni
Porvarinpolku 11
25390 KIIKALA
puh. 02-7387197
Seija Kairinen
Kairistentie 77
21250 MASKU
puh. 02-4356547
MELLILÄ
Marja-Riitta Nummela
Kissanmikontie 111
32300 MELLILÄ
puh. 02-7671061
METSÄMAA
Paula Ristimäki
Ristimäenkulmantie 365
32270 METSÄMAA
puh. 03-4378041
MIETOINEN
Marja Kuusisto
Tiirolantie 23
23120 MIETOINEN
puh. 02-4311897
MYNÄMÄKI
Juha Aalto
Peräniityntie 114
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4303002, 050-5220755
juha-a[email protected]
NOUSIAINEN
Pirjo Kaartinen-Kirvelä
Fatiojantie 27
21270 NOUSIAINEN
puh. 02-4317025, 040-7371245
[email protected]
ALASTARO
Lauri Mikkola
Puusepäntie 11
32440 Alastaro
puh. 050-5620023
[email protected]fi
ANGELNIEMI
Jaakko Virtanen
Pedersåntie 106
25700 KEMIÖ
puh. 02-421850, 040-5439902
[email protected]
AURA
Taru Antikainen
Turuntie 170
21380 AURA
puh. 050-5294366
[email protected]
KALANTIUUSIKAUPUNKI
Tuovi Pietilä
Vahteruksenraitti 144
23660 KALANTI as.
puh. 02-875646, 040-7422999
[email protected]fi
KARINAINENPÖYTYÄ
KARJALA
KIIKALA
KISKO
KODISJOKI
Jaana Suutari
Kärkeläntie 258-3
25470 KISKO
puh. 02-73194836, 044-5909486
[email protected]
Hanna Vehanen
Kodisjoentie 1655
27310 KODISJOKI
puh. 02-8232244
[email protected]fi
KOSKI TL
Johanna Uusitupa
Kujanpääntie 9
31500 KOSKI TL
puh. 040-7294257
[email protected]
KUSTAVI
Launo Valtonen
Riihimaantie 520
23360 KUSTAVI
puh. 02-877930, 0400-539896
[email protected]fi
52
Toimintakertomus 2010
PAATTINEN
Pirkko Suominen
Perttelmäentie 1
21340 TORTINMÄKI
puh. 02-2578222, 041-5047866
[email protected]fi
SAUVO-KARUNA
Erik Söderholm
Kärkniementie 59
21570 SAUVO
puh. 02-4701569, 040-5777840
[email protected]fi
PAIMIO
Terhi Leino
Tomerontie 135
21530 PAIMO
puh. 02-4706030
SOMERO
Helena Anttila-Lindeman
Tuohimäentie 75
31490 TERTTILÄ
puh. 041-4526432
[email protected]
PARAINENNAUVO
Arto Köpilä
Bodnäsintie 260
21600 PARAINEN
puh. 02-4587970, 0400-893629
[email protected]fi
SUOMUSJÄRVI
Terttu Mielikäinen
Viitamäentie 34
25410 SUOMUSJÄRVI
puh. 02-7381366, 0400-826881
PERNIÖ
Jaana Järvelä
Lemuntie 276
5500 PERNIÖ
puh. 02-7350223, 040-7679456
[email protected]
SÄRKISALO
Marja Bastman
Kaukasalontie 29
25630 SÄRKISALO
puh. 050-3612560
[email protected]fi
PIIKKIÖ
Aila Lenkkeri
Liedontie 53
21500 PIIKKIÖ
puh. 02-4798957
TAIVASSALO
Liisa Salminen
Kaustiontie 123
23310 TAIVASSALO
puh. 02-879174
PYHÄRANTA
Riitta Impilä
Ylikyläntie 123
23950 PYHÄRANTA
puh. 02-8259672
TARVASJOKI
Matti Mäkitalo
Kodantie 26
21450 TARVASJOKI
puh. 02-4848925, 044-3333340
RAISIO
Matti Mustajärvi
Sinikaislankatu 1 A 2
21200 RAISIO
puh. 0400-225856
[email protected]
TURUN SEUTU
Pirkko Riihihuhta
Lyhdyntie as. 2
21620 KUUSISTO
VAHTO
Erja Laine-Villa
Koivulantie 64
21310 VAHTO
puh. 040-5243716
[email protected]fi
VEHMAA
Hanna Simola
Simolantie 145
23210 VEHMAA
puh. 02-4331078, 0400-959434
[email protected]fi
YLÄNE
Nina Pohjanpalo
Kärriläntie 11
21900 YLÄNE
puh. 02-2563600, 050-3150320
[email protected]fi
RUSKO
Kirsi Mattila
Liukolantie 124
21290 RUSKO
puh. 02-4322617
RYMÄTTYLÄ
Mika Törne
Kivikodantie 11
21130 POIKKO
puh. 02-2522628, 0400-774351
SALON SEUTU
Hannu Junnila
Onnenperäntie 332
25260 VASKIO
puh. 02-7285488
Toimintakertomus 2010
53
Maataloustuottajayhdistysten
ympäristövastaavat 2011
ALASTARO
Juhani Hakamäki
Vännilän Välitie 34
32440 ALASTARO
puh. 02-7641733, 0400-467225
ANGELNIEMI
Jouko Willberg
Dahlbyntie 35
25650 STRÖMMA
puh. 02-422838, 040-5468418
[email protected]
LOIMAAN
SEUTU
Jukka Äijälä
Äijäläntie 111
32200 LOIMAA
puh. 02-7622073, 0400-743445
fax. 02-7622073
Esa Hännikäinen
Aura-Pirkkatie 882
32200 LOIMAA
puh. 02-7622973
AURA
Toive Tammi
Tammentie 259
21370 AURA KK
puh. 02-4869056, 040-7286018
[email protected]fi
LOKALAHTI
Esko Ketola
Taivassalontie 565
23450 LOKALAHTI
puh. 02-872533, 050-5546802
[email protected]
KALANTIUUSIKAUPUNKI
Pekka Heikkilä
Pistilänkuja 66
23600 KALANTI
puh. 02-875446, 050-63778
MARTTILA
Viljo Talola
Härkätie 1593
21560 OLLILA
puh. 02-4846619
KARJALA
Voitto Kulmala
Suutilankorventie 10
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4309643
MASKU
Rauno Aulio
Seurantalontie 6 A 17
21250 MASKU
puh. 02-4329515
KIIKALA
Pekka Yliharmi
Korkkakalliontie 100 A
25380 REKIJOKI
puh. 02-7287510
KODISJOKI
Kari Suotunen
Rölläntie 1
27310 KODISJOKI
puh. 02-8234954, 040-5120041
KOSKI TL
Marja Mattila
Sorvastontie 652
31500 KOSKI TL
puh. 02-4842926, 0440-578785
[email protected]
KUSTAVI
Maritta Jalonen
Viliskerintie 27
23360 KUSTAVI
KUUSJOKI
LAITILA
LIETO
Jouni Kalleinen
Karvatintie 74
21240 ASKAINEN
puh. 0400-862537
Touko Nikkarla
Seijaistentie 165
21230 LEMU
puh. 02-4314737
MELLILÄ
Veli-Matti Raitala
Tuohimaantie 20
32300 MELLILLÄ
puh. 02-7671159
MIETOINEN
Matti Murto
Heinäsuontie 1203
25320 RAATALA
puh. 02-7345678, 0500-883118
[email protected]fi
Sanna Arvela
Rauvolantie 41
21270 NOUSIAINEN
puh.02-4371179, 040-5663221
[email protected]
MYNÄMÄKI
Anna Setälä
Haukantie 228
23800 LAITILA
puh. 050-5273918
[email protected]fi
Tapani Heikkilä
Lankkistentanhua 43
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4312202, 0500-783709
[email protected]fi
NOUSIAINEN
Jouni Vähätalo
Ylimarttilantie 22
21360 LIETO AS.
puh. 02-4876069
[email protected]
Antti Airikki
Paistanojantie 501
21270 NOUSIAINEN
puh. 02-4318920, 0400-577998
[email protected]
ORIPÄÄ
Jarmo Mäntyharju
Peräsuontie 293
32500 ORIPÄÄ
puh. 02-7661430, 0500-325470
[email protected]fi
54
Toimintakertomus 2010
PAATTINEN
Pekka Nieminen
Hosiokoskentie 41
21340 TORTINMÄKI
puh. 02-2577110, 0400-777110
[email protected]
PAIMIO
Eero Ekman
Kevolantie 340
21530 PAIMIO
puh. 02-4703338, 050-60621
PARAINENNAUVO
Ann-Helen Saarinen
Simonby
21650 LILLANDET
puh. 02-54100
PERNIÖ
Kari Mynttinen
Tammisaarentie 840
25520 PERNIÖ
puh. 02-7357379, 0400-535152
PERTTELI
PIIKKIÖ
PYHÄRANTA
PÖYTYÄ
Kari Sarkki
Toukolantie 67
25370 PERTTELI
puh. 02-7284134, 040-5894134
Antti Mattila
Tupatie 7
21500 PIIKKIÖ
puh. 02-895079
Juha Maikola
Knuutilankuja 31
23950 PYHÄRANTA
puh. 02-8259614, 0400-514623
[email protected]fi
Erkki Toivonen
Hirsiojantie 76
21960 HAVERI
puh. 050-3577300
[email protected]fi
SOMERNIEMI
Hannu Timperi
Vesanojantie 62
31470 SOMERNIEMI
puh. 02-7482882
SOMERO
Totti Nuoritalo
Turuntie 1391b
31520 PITKÄJÄRVI
puh. 02-7481190, 0400-321314
[email protected]fi
SUOMUSJÄRVI
Juha Auvinen
Meijeritie 5
25410 SUOMUSJÄRVI
puh. 041-5447341
[email protected]fi
SÄRKISALO
Teijo Lehtola
Petuntie 401
25640 FORBY
puh. 0400-805243
[email protected]
TAIVASSALO
Mika Ranta
Uudenkaupungintie 731
23310 TAIVASSALO
puh. 02-879164, 040-5819164
TARVASJOKI
Timo Laaksonen
Paappalantie 83
21420 YLISKULMA
puh. 02-4875858, 050-5540858
TURUN SEUTU
Kalle Sipilä
Kalloistenkatu 7
20540 TURKU
puh. 02-2371883
TURUN SEUTU
Timo Hollmén
Sipintie 30
21620 KUUSISTO
puh. 02-2557307
RAISIO
Erkki Haavisto
Hintsantie 2
21200 RAISIO
puh. 02-4383131, 0500-5420032
[email protected]fi
VAHTO
Päivö Kasula
Vahdontie 103
21310 VAHTO
puh. 02-2576356, 040-5210856
[email protected]fi
RUSKO
Antti Mattila
Liukolantie 124
21290 RUSKO
puh. 040-5899617
[email protected]
VEHMAA
Jussi-Pekka Luotonen
Mynämäentie 217
23200 VINKKILÄ
puh. 02-4333339, 050-3373437
[email protected]
RYMÄTTYLÄ
Heikki Vainio
Rööläntie 102
21140 Rymättylä
puh. 02-2521405, 0500-821352
YLÄNE
SALON SEUTU
Reima Suojanen
Kankareenjärventie 64
25240 SALO
puh. 02-7283496
Elina Mäki-Laurila
Kolmihaarantie 41
21930 UUSIKARTANO
puh. 050-3040808
[email protected]fi
SAUVO-KARUNA
Jouni Suominen
Ruonantie 468
21570 SAUVO
puh. 050-3489888
[email protected]fi
Toimintakertomus 2010
55
Maataloustuottajayhdistysten
yritysvastaavat 2011
ALASTARO
Perttu Eskola
Kojonkulmantie 94
32440 ALASTARO
puh. 050-3406468
[email protected]
LOKALAHTI
Elina Österman
Mähkärläntie 175
23450 LOKALAHTI
puh. 02-4333795, 0400-619541
[email protected]
AURA
Hannu Sirkiä
Mennojentie 66
21380 Aura
puh. 0400-874674
MASKU
KALANTI-UKI
Tarja Nummi
Pyrriläntie 72
23600 KALANTI
puh. 02-8417538, 040-0221005
[email protected]fi
Mika Raukunen
Ylistalontie 32
21230 LEMU
puh. 02-4314791, 040-7263901
[email protected]
MELLILÄ
Kalevi Kuusela
Uudentalontie 31 A
32300 MELLILÄ
puh. 02-767 1878, 0400-114470
KIIKALA
Riitta Koivisto
Koivistontie 213
25380 REKIJOKI
puh. 02-7287102
[email protected]fi
MYNÄMÄKIMIETOINENKARJALA
Aarne Lehtonen
Neuvoistentie 113
23100 MYNÄMÄKI
puh. 040-5171185
[email protected]
KISKO
Tero Mikkola
Toijantie 15
25460 KISKO
puh. 02-7391314, 040-5502882
[email protected]
NOUSIAINEN
Matti Anttila
Rantalantie 51
21270 NOUSIAINEN
puh. 02-4315567, 040-7698082
[email protected]fi
KOSKI TL
Jussi Noki
Huovintie 392
31500 KOSKI TL
puh. 02-7671885, 0400-875862
[email protected]fi
PAIMIO
Eero Ekman
Kevolantie 340
21530 PAIMIO
puh. 02-4703338, 050-60621
PERNIÖ
Jaana Järvelä
Lemuntie 276
25500 Perniö
puh. 02-7350223, 040-7679456
[email protected]
PERTTELI
Olli Viima
Tattulantie 82
25360 PERTTELI
puh. 02-7346221, 0500-534902
[email protected]
PIIKKIÖ
Markku Kavalto
Kavaltontie 11
21500 PIIKKIÖ
puh. 02-4795678, 050-3049700
fax. 02-4795054
PYHÄRANTA
Pasi Vuola
Kodisjoentie 425
27320 IHODE
puh. 02-8236358, 0400-834094
PÖYTYÄ
Marja Lahti
Tuohiarontie 165
21880 PÖYTYÄ
puh. 02-4867113, 040-5332817
fax. 02-4867515
[email protected]fi
KUSTAVI
Petteri Kulmala
Notholmantie 1
23360 KUSTAVI
puh. 02-8415322, 0400-525229
KUUSJOKI
Anna-Leena Yli-Jama
Raatalantie 258
25320 RAATALA
puh. 02-7345501, 044-7345500
[email protected]fi
LAITILA
Hannele Mäki-Ettala-Mustonen
Palttilantie 191
23800 LAITILA
p. 02-856966, 050-5477756
[email protected]fi
LIETO
Petri Riikonen
Uudenkartanontie 175
21420 YLISKULMA
puh. 02-4875874
LOIMAAN
SEUTU
Kalle Vanha-Perttula
Karsattilantie 66
32210 LOIMAA KK
puh. 02-7628161, 0500-741386
[email protected]fi
56
Toimintakertomus 2010
RAISIO
Matti Mustajärvi
Sinikaislankatu 1 A 2
21200 RAISIO
puh. 0400-225856
[email protected]
TAIVASSALO
Anneli Salminen
Helsingintie 733
23310 TAIVASSALO
puh. 02-879458, 040-5092509
[email protected]fi
RUSKO
Pekka Heininen
Inkistentie 88
21290 RUSKO
puh. 02-4321385
[email protected]fi
TARVASJOKI
Ari Aaltonen
Kodantie 56
21450 TARVASJOKI
puh. 02-4847110, 0400-647110
[email protected]fi
RYMÄTTYLÄ
Kari Hämölä
Hämöläntie 39
21130 POIKKO
puh. 02-2522651, 040-7062854
[email protected]
VAHTO
Mauri Laine
Vähäsilvolantie 45
21310 VAHTO
puh. 02-2576304, 0400-823150
[email protected]fi
SALON SEUTU
Janne Lehmussaari
Villiläntie 276
24130 SALO
puh. 02-7369368, 0400-531243
[email protected]fi
VEHMAA
Reijo Lehtonen
Tuomoistentie 63
23200 VINKKILÄ
puh. 0400-872608
[email protected]
SOMERO
Totti Nuoritalo
Turuntie 1391
31520 PITKÄJÄRVI
puh. 0400-321314
[email protected]fi
YLÄNE
Riikka Peippo
Haapaniementie 16
21900 YLÄNE
puh. 050-3871125
[email protected]fi
SÄRKISALO
Marja Saari
Seppämäentie 31
25610 YLÖNKYLÄ
puh. 02-7322159, 050-5177759
[email protected]fi
Haittaako tilaasi
tulojen ja menojen
vuoristorata?
Toimintakertomus 2010
57
Angelniemi
10-15 ha
15-25 ha
25-50 ha
yli 50 ha
Viljelmänhaltijoita
yhteensä
Jäseniä kaikkiaan
2009
2
6
15
29
43
74
199
432
6
3
Aura
Kakskerta
Kalanti-U:ki
Karinainen
Karjala
Kiikala
Kisko
Kodisjoki
Koski Tl
Kustavi
Kuusjoki
Laitila
Lieto
Loimaan Seutu
Lokalahti
Marttila
Masku
Mellilä
Meri-Naantali
Metsämaa
Mietoinen
Mynämäki
Nousiainen
Oripää
Paattinen
Paimio
Parainen-Nauvo
Perniö
Pertteli
Piikkiö
Pyhäranta
Pöytyä
Raisio
Rusko
Rymättylä
Salon Seutu
Sauvo-Karuna
Somerniemi
Somero
Suomusjärvi
Särkisalo
Taivassalo
Tarvasjoki
Turun Seutu
Vahto
Vehmaa
Yläne
10
4
52
16
15
39
18
12
35
11
12
50
30
61
17
22
43
18
10
9
11
29
30
19
12
26
9
26
17
7
22
27
12
17
29
13
47
15
29
8
10
14
27
13
16
29
13
4
1
20
1
2
8
3
2
6
2
2
19
6
12
1
2
9
2
3
3
3
8
3
5
4
2
2
4
4
4
6
28
9
4
12
16
2
14
4
4
24
9
12
11
11
16
4
5
6
3
11
4
11
6
17
2
13
9
8
4
21
1
1
10
8
10
8
16
12
2
6
8
13
4
11
17
Liitto yhteensä
1047
196
446
1
7
7
1
1
2
7
1
7
1
3
8
5
0
Jäseniä kaikkiaan
2010
5-10 ha
30
Lisäys tai vähennys
jäsentä v:sta 2009
3-5 ha
Alastaro
alle 3 ha
Maataloustuottajain Varsinais-Suomen
Liiton alueen yhdistykset 31.12.2010
426
4
15
13
41
74
-1
73
9
1
26
13
4
12
14
3
23
4
7
22
12
38
5
16
13
8
4
7
4
10
17
12
9
17
4
11
10
10
6
20
1
6
15
30
6
12
22
9
1
4
4
7
6
6
23
16
37
21
15
24
16
4
38
10
20
43
29
53
4
19
23
13
13
16
20
27
22
26
15
29
9
16
16
14
8
40
1
8
27
37
16
15
43
14
2
10
16
9
8
24
26
13
2
43
29
30
42
23
10
64
7
30
71
40
87
19
49
35
17
22
17
29
53
40
23
9
49
7
37
33
13
6
61
4
4
22
63
47
13
85
18
7
29
24
14
18
45
27
24
3
38
16
8
43
27
3
59
8
39
57
36
128
15
54
38
38
14
14
14
33
39
21
15
48
4
79
43
5
12
66
4
19
6
66
41
19
126
8
8
17
22
6
16
32
31
80
17
244
105
78
180
117
36
239
46
114
286
162
391
72
173
177
100
71
72
84
171
155
112
67
193
35
189
129
58
60
242
24
55
116
218
170
90
326
69
30
85
105
64
70
151
141
193
48
532
253
220
356
254
110
496
85
249
771
327
921
202
365
473
232
142
171
231
451
426
258
166
443
83
432
301
104
155
584
103
149
350
702
380
244
829
140
104
196
284
143
178
402
333
-2
0
-19
-3
8
0
-5
-1
1
-2
2
3
-3
3
-1
-3
-56
4
37
-9
-8
-13
-10
-8
1
-3
-4
-2
-29
1
-6
-10
1
-9
-2
0
-1
0
-6
4
1
-3
-6
-9
-2
-9
5
191
48
513
250
228
353
249
109
497
83
251
774
324
924
201
362
417
236
179
162
223
438
416
250
167
440
79
430
272
105
149
574
104
139
348
702
379
244
823
144
105
193
278
134
176
393
338
538
945
1488
1549
6209
15077
-266
14893
58
Toimintakertomus 2010
MTK-Varsinais-Suomen johtokunta 2011
Nimi /
Sähköposti
Yhdistys
vuorossa
Ero-
Kotiosoite
Puhelin/GSM/fax
Pj. Heikkilä Tapani
[email protected]fi
Mynämäki
2013
Lankkistentanhua 43
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4312202, 0500-783709
fax 02-4384666
Vpj. Vähä-Piikkiö Kalle
[email protected]fi
Rusko
2012
Haanpellontie 29
21290 RUSKO
puh. 02-4322438, 0400-928744
Jalli Heikki
[email protected]fi
Koski TL
2013
Jallintie 30
31500 KOSKI TL.
puh. 040-7208239
Kaunisto Timo
[email protected]fi
Laitila
2012
Haukantie 228
23800 LAITILA
puh. 050-5121886
Kirjonen Ari-Pekka
[email protected]
Pertteli
2013
Rekijoentie 194
25370 PERTTELI
puh. 02-7349627, 0400-783895
Lindholm Jussi
[email protected]fi
Perniö
2012
Kirakantie 178
25610 YLÖNKYLÄ
puh. 0440-785060
Pohjanpalo Nina
[email protected]
Yläne
2011
Kärriläntie 11
21900 YLÄNE
puh. 02-2563600, 050-3518626
Silén Urban
[email protected]fi
Perniö
2011
Latokartanontie 317
25500 PERNIÖ
puh. 02-7354215, 044-0473734
fax 02-7354104
Suominen Jaakko
[email protected]fi
Paattinen
2011
Perttelmäentie 1
21340 TORTINMÄKI
puh. 02-2578222, 041-4433565
Taneli Eeva
[email protected]
Loimaa
2012
Annistentie 117
32210 LOIMAA
puh. 02-7686110, 050-5692312
Vahtivaara Tatja
[email protected]
Paimio
2013
Juntolantie 174
21530 PAIMIO
puh. 050-3032322
Vesola, Henna-Maija
[email protected]fi
Lokalahti
2011
Rauttistentie 32
23450 LOKALAHTI
puh. 040-5133455
EDUSTAJAT MTK:N VALTUUSKUNNASSA
Pj. Heikkilä Tapani
[email protected]fi
Mynämäki
2013
Lankkistentanhua 43
23100 MYNÄMÄKI
puh. 02-4312202, 0500-783709
fax 02-4384666
Airikki Antti
[email protected]
Nousiainen
2012
Paistanojantie 501
21270 NOUSIAINEN
puh. 02-4318920, 0400-577998
Setälä Anna
[email protected]
Laitila
2012
Haukantie 228
23800 LAITILA
puh. 02-855918, 050-5273918
Tuomola Jouni
[email protected]fi
Loimaa
2011
Vähätalontie 51
32410 NIINIJOKI
puh. 02-7689136, 050-3090686
Inkereentie 452
24280 SALO
puh. 02-7365612, 0400-745267
fax 02-7365758
MTK:N JOHTOKUNNASSA
Halkilahti, Jaakko
[email protected]fi
Salon seutu
Toimintakertomus 2010
59
Sopimusviljelyn
edelläkävijä
Ebeik^j[[jlW_^j[b[lWj"ckjjWoai_foioo0HW_i_eedlWhcW`Wbkej[jjWlWlW_^je[^jeW_dW"akd
[ji_jWi_Wdjkdj[lWWakcffWd_Wl_b`WaWkffWWd$Ief_ckil_b`[b_`diWWja_bfW_bkaoao_i[d^_ddWd"
bkej[jjWlWjWdWbooi_j`Wkki_ccWjbW`_aa[[j$IWjei_fWh^WWai_aoblijcoodj__dÃcoi^kec[ddW$
lll$gV^h^d$Xdb%k^a_Vi
60
Toimintakertomus 2010
Juuremme ovat syvällä mullassa
Lähivakuutus on johtava maa-ja metsätalouden vakuuttaja Suomessa. Syykin on selvä. Kun on
juuret maaseudulla, ymmärtää jo puolesta sanasta, mistä maa- ja metsätalousyrittämisessä on
kyse. Ota yhteyttä, juodaan kuppi kahvia ja rupatellaan.
Lähivakuutus,Varsinais-Suomi puh. 010 19 2605
Lähivakuutus, Mynämäki puh. 02 433 9400
Lähivakuutus, Nousiainen puh. 02 431 5447
www.lahivakuutus.fi

Similar documents