Lärarhandledning

Transcription

Lärarhandledning
Lärarhandledning till boken
"Jag blundar tills jag finns"
Text: Marie Björk
1
3 .......................... Inledning
4............................. Bokens handling
4............................. Om bokens innehåll
5............................. Ungdomars ord om boken
6............................. Recensioner i media
5............................. Om författaren
5............................. Om förlaget
6 .......................... Diskussionsunderlag
6............................. Högläsning
6............................. Läs sid 1-14
6............................. Läs sid 15-24
6............................. Läs sid 25-33
7............................. Läs sid 34-47
7............................. Läs sid 48-56
7............................. Läs sid 57-66
7............................. Läs sid 67-77
8............................. Läs sid 78-91
8............................. Läs sid 91-101
8............................. Läs sid 102-119
9............................. Läs sid 120-132
9............................. Enskild läsning + recension
9............................. Temadag
10
2
.......................... Lycka till!
Inledning
Med denna handledning vill jag erbjuda förslag på hur boken
kan användas som diskussionsunderlag för att behandla ämnen
som annars kan vara svåra att prata om; så som missbruk
i familjen och sexuella övergrepp och våldtäkt. Jag har på ett
tidigt stadium involverat ungdomar i boken och har genom
en testgrupp fått bekräftat att detta är ämnen som det behöver
pratas mer om. Gärna med vuxna som stöd. Min ambition med
boken är att gjuta både styrka och hopp, utan att för den delen
väja för det som är svårt, det som många ungdomar tvingas gå
igenom. Jag hoppas att boken kan bli till viktig läsning och en
bra ingång till fördjupade diskussioner för dig och dina elever.
Boken kan användas både för högläsning och gruppdiskussioner,
till enskild läsning och recension men också som grund för en
större temadag. Förslag på upplägg följer.
Bokens handling:
Sandra drömmer om ett liv bortom Sörbyskolan och utan en pappa som förstör. Musiken och
idolen Patti Smith räddar henne – med hörlurarna på hörs det inte om någon skriker och bråkar.
En gång hade hon en bästis som förstod allt, Sara. Men Sara flyttade och Sandra vågar inte tro på att
ensamheten ska försvinna. Det gäller bara att härda ut, tills hon har gått ut nian och hela livet kan
börja.
Men så kommer Cassandra, och allting förändras. In i Sandras liv kommer fester, killar och det där
som absolut aldrig någonsin får hända. Men som ändå händer. Jag blundar tills jag finns handlar
om att skydda sig mot en pappa som dricker, om att förlora vänskap och hitta kärlek, utforska sin
sexualitet och att handskas med det allra värsta, en våldtäkt. Boken väjer inte för mörkret, men är
samtidigt full av hopp och mod.
Om bokens innehåll:
Jag har själv vuxit upp med en pappa som är alkoholist. Jag fann tidigt min tillflykt i litteraturens
underbara värld, men jag hittade aldrig en bok som kunde beskriva den tillvaro jag befann mig i
och de känslor som jag tampades med. Det här är boken som jag önskar att jag själv hade fått läsa
under högstadietiden och gymnasiet då de stora frågorna var som svårast att lösa. Jag har alltid haft
en stor tilltro till litteraturens förmåga att väcka diskussion och ge stöd.
Alkoholmissbruk är fortfarande ett tabubelagt problem vilket gör att de barn som lever med
denna typ av missbruk hemlighåller situationen i största möjliga mån, precis som deras föräldrar.
Enligt statens folkhälsoinstitut har 385 000 barn föräldrar som dricker för mycket. Det betyder
att cirka 20 procent av alla barn lever i ett hushåll där en vuxen dricker så mycket alkohol att det
riskerar föräldrarnas egen hälsa, så kallat riskbruk. Jag själv hemlighöll min familjesituation i så hög
grad att ingen utifrån kunde hjälpa mig igenom detta. Men jag kan nu som vuxen vara med och
hjälpa andra ungdomar – och det hoppas jag kunna göra genom denna bok!
3
Lärarhandledning
Jag blundar tills jag finns
Utgåva 1, 2014-09-30
Att boken även innehåller en våldtäkt är ett nödvändigt ont. Enligt Brottsförebyggande Rådet
anmäldes 17 400 sexualbrott under 2013, varav 5 900 rubricerades som våldtäkt. Sett över en
tioårsperiod har de anmälda våldtäkterna ökat kontinuerligt, även om långt ifrån alla våldtäkter
anmäls. Brottsförebyggande Rådet räknar med att det sker cirka 36 000 våldtäkter per år. Vilket
motsvarar 100 våldtäkter om dagen.
Att våldtäkter sker i så stor utsträckning fick jag även bekräftat av de djupintervjuer som jag gjorde
med fem tjejer mellan 12 – 21 år, från olika skolor. Dessa ungdomar uttryckte även en frustration över
att vuxna inte pratar om våldtäkt under sexualundervisning eller i andra undervisningssammanhang,
trots att det är så pass vanligt förekommande. Jag valde att ha endast tjejer i min testgrupp. Men jag
vill poängtera att boken i efterhand har lästs och recenserats av män, och temat är lika viktigt och
det är lika möjligt för identifikation även för unga killar.
Ungdomars ord om boken:
Här är några av de kommentarer som jag fick från den testgrupp på fem tjejer i åldern 12 – 21 år
som fick förhandsläsa boken:
”Man får se hur man ska reagera som kompis
om någon har blivit våldtagen. Jag hoppas att
lärare ser den här boken och tar in den i skolan.
Det är många som går i nian som skulle behöva
läsa den här boken”,
Johanna, 19 år.
”Det här är en bok som kommer att lämna spår,
den är verklig och blir aldrig tråkig.”
Jessica, 21 år
”Den här måste finnas på skolbiblioteken, jag
har inte läst en enda bok som handlar om det
här. Jag känner igen mig i nästan allt.”
Vilma, 14 år.
”Det är en bra skriven bok om hur ungdomar
verkligen har det. Den handlar om saker vi går
igenom som man känner igen sig i och kanske
kan lära sig något av.”
Terese, 15 år
”Jag tycker att boken är väldigt bra och kan
vara till stor hjälp. Det är jobbigt att läsa, men
skönt att veta att man inte är ensam.”
Filippa, 12 år.
Recensioner i media:
”Man skulle önska att den här romanen fick ingå i ämnet Svenska på högstadiet som antingen ett
diskussionsunderlag, eller att eleverna gör en recension av boken. För den har möjligheten att nå in,
ge en tonåring ett utgångsläge att prata om det pinsamma, om smärtan att lämna barndomen och att
växa upp.”
Stefan Whilde, Tidningen Kulturen
”Marie Björks observationer och beskrivningar, den inre monologen och dialogen med föräldrar, kompisar och pojkvän – allt fogas samman till en utmärkt ungdomsroman och en mogen debut. Det rappa
språket, de korta kapitlen och den inbyggda spänningen gör denna 132-sidiga bok till en bladvändare.
Som vanligt kan även vuxna ha behållning av en välskriven ungdomsroman, men med tanke på bokens trauma kan man hoppas att den blir läst av många ungdomar och att budskapet framförallt når
fram till tonårspojkar som kämpar med att tygla sina nyväckta drifter.”
Erik Wikström, Gefle Dagblad.
4
Lärarhandledning
Jag blundar tills jag finns
Utgåva 1, 2014-09-30
”En av de absolut bästa och i form av resan från ljus till mörker mest upplyftande ungdomsböcker jag
någonsin läst.”
Claes Olson, Musikindustrin.
”För den tänkta läsekretsen gestaltar Sandra förhoppningsvis styrka och självständighet. Någon som
ger kraft att ställa krav på en tonårsvardag där skolkorridorer inte ångar av kvinnoförakt. ”Jag hoppas
att lärare ser den här boken och tar in den i skolan”, säger ytterligare en citerad ung testgruppsläsare.
Det är bara att hålla med.”
Bodil Juggas, Arbetarbladet.
Om författaren:
Marie Björk är utbildad journalist och har jobbat inom radio, tv och press sedan början av 2000-talet.
Hon är i dag verksam inom förlagsbranschen. Marie har även gått ett flertal litterära skrivarkurser
på högskolor och folkhögskolor. Det här är Maries tredje bok, hon har tidigare gett ut diktsamlingen ”Fragment” (2008) och reportageboken ”Stolt – 20 möten med kulturpersonligheter från
Gävleborg” (2011).
Marie har alltid varit intresserad av undervisning och har jobbat mycket med ungdomar. Hon
var under ett flertal år gymnastikledare för barn och ungdomar samt vikarie i grundskolor. Som
journalist har hon lett studiecirklar i journalistik för gymnasieelever samt föreläst om sin yrkesbana
på gymnasieskolor. Hon har också gått ett flertal ledarskapskurser.
Kontakt:
[email protected]
073-6577599
www.mariebjork.se
Om förlaget:
Idus förlag är förlaget med hjärtat hos författarna. Idus Förlag ger
ut alla typer av böcker men brinner lite extra för böcker som berör.
De ger ut barnböcker och vuxenböcker. Den som har ansvar för
Idus förlag är Ulrika Slottner.
5
Lärarhandledning
Jag blundar tills jag finns
Kontakt:
[email protected]
[email protected]
www.idusforlag.se
Utgåva 1, 2014-09-30
Diskussionsunderlag
Högläsning:
Läs sid. 1 – 14
Under dessa inledande kapitel får läsarna lära känna Sandra och en känsla av hur stämningen i
familjen är. De får också veta att Sandras stora idol är Patti Smith.
Diskussionsfrågor:
• Vad får ni för känsla av Sandras familj?
• Varför är hennes pappa som han är?
• Hur tycker ni att hennes mamma verkar?
• Vad får ni för bild av Sandra?
• Har ni någon idol, som är som Sandras Patti Smith?
• Hur påverkar era idoler er?
Läs sid. 15 – 24
Här synliggörs Sandras roll i skolan lite mer, hennes ensamhet även utanför hemmet blir mer påtaglig. Nu introduceras även pappans alkoholmissbruk.
Diskussionsfrågor:
• Kan ni känna igen er i det som Sandra beskriver som discokänslan?
• Varför är det så viktigt för Sandra att få bli vuxen?
• Varför tror ni inte att Sandras mamma lämnar pappan, trots att hon säger att hon ska göra
det?
• Vad kan man göra, som barn, om föräldrarna dricker för mycket alkohol? (Här finns även
utrymme för dig som lärare att berätta mer om BRIS, Tjejjouren och organisationen Maskrosbarn.)
Läs sid. 25 - 33
Nu får vi veta varför Sandra känner sig så ensam i skolan, och att hon en gång hade en bästa vän, Sara,
med liknande familjesituation. Här uppdagas också Saras mammas missbruk som fick stora konsekvenser. Pappans alkoholmissbruk beskrivs ytterligare, och hur det påverkar Sandra.
Diskussionsfrågor:
• Vad tror ni det betydde för Sandra att ha Sara som bästis?
• Varför reagerar Sandras pappa som han gör mot barnen som säljer jultidningar?
• Tror ni att det går att upptäcka om någon har det som Sandra, om de inte själva säger något?
• Vad skulle ni vilja ge för råd till Sandra?
6
Lärarhandledning
Jag blundar tills jag finns
Utgåva 1, 2014-09-30
Läs sid. 34 – 47
Här presenteras Sandras mormor och morfar, och hur de fungerar som Sandras trygghet. Nu presenteras också mammans medberoende, att inte heller hon vill se pappans alkoholmissbruk som ett
verkligt stort problem.
Diskussionsfrågor:
• Vad tycker ni om att Sandra och mamman åker till mormor och morfar ensamma?
• Varför reagerar Sandra som hon gör när hon möter Sara på Stortorget?
• Vad tror ni det beror på att Sandras mamma inte tycker att de har något problem?
• Är det viktigt att låtsas som ens familj inte har några problem?
• Skulle ni våga prata med någon utanför familjen om ni mådde dåligt?
Läs sid. 48 – 56
Här visas missbruksproblemets toppar och dalar. Kampen för att uppnå nykterhet, och hur hela
familjen blir en del av dessa uppgångar och fall.
Diskussionsfrågor:
• Vad tycker ni om att de skriver ett kontrakt på att pappan ska vara nykter?
• Tror ni att pappan kommer att förbli nykter nu?
Läs sid. 57 – 66
Nu kommer Cassandra in i Sandras liv, och med henne kommer också fester, den första fyllan och
killar.
Diskussionsfrågor:
• Varför fastnar Sandra för Cassandra? Vad har hon för egenskaper som gör att Sandra vill
vara med henne?
• Hur tycker ni att Sandras föräldrar verkar vara?
• Varför vill Sandra plötsligt gå på fester och dricka alkohol?
Läs sid. 67 – 77
Sandra har nu blivit kär i Tobias och hon får för första gången känslan av att vilja ha en pojkvän.
Samtidigt träffar Cassandra Daniel, och Tobias och Daniels olikheter blir tydligare. Här framhävs
olika maktrelationer och det finns goda möjligheter att diskutera saker som könsroller och hur en
bra partner ska vara.
Diskussionsfrågor:
• Vad tycker ni om Tobias och Daniel? Vad är det som får er att känna så?
• Varför påverkas Cassandra som hon gör av Daniel?
• Är det vanligt att någon förändras av att bli tillsammans med någon eller bli kär?
• Hur tycker ni att en bra pojkvän eller flickvän ska vara?
• Tycker ni att Tobias och Sandra passar bra ihop? Varför?
7
Lärarhandledning
Jag blundar tills jag finns
Utgåva 1, 2014-09-30
Läs sid. 78 – 91
Nu presenteras det svåra i att ta sig ur ett missbruk på egen hand, pappan får ett återfall. Relationen
till Tobias fördjupas och Sandra börjar nu även att reflektera över sex och att bli av med oskulden.
Diskussionsfrågor:
• Trodde ni att pappan skulle förbli nykter?
• Klasskompisar börjar intressera sig mer för Sandra sedan hon blev tillsammans med Tobias. Är det status att ha en pojkvän eller flickvän? Varför är det så?
• Upplever ni att det finns en press att bli av med oskulden tidigt? (I anslutning till dessa kapitel kan det vara aktuellt att bjuda in RFSU och prata om sex och preventivmedel.)
Läs sid. 92 – 101
Cassandras destruktiva relation med Daniel blir mer uppenbar och hon hintar även om sexuella
övergrepp, vilket öppnar upp för att diskutera gränsdragning i nära relationer.
Diskussionsfrågor:
• Varför behandlar Daniel Cassandra som han gör?
• Varför vill Cassandra vara med Daniel?
• Vad skulle ni göra om det verkade som om er kompis blev behandlad illa av sin flickvän
eller pojkvän?
• Är det okej att säga nej om ens pojkvän eller flickvän vill ha sex?
Läs sid. 102 – 119
Sandra och Cassandra går på en fest tillsammans med gymnasieelever. Det hela slutar med att Sandra hittar Cassandra berusad och våldtagen inne på en toalett. Men efteråt vill inte Cassandra se det
som en våldtäkt. Här kommer en viktig diskussion kring skuld och skam och vem som bestämmer
vad som är en våldtäkt.
Diskussionsfrågor:
• Hur skulle ni reagera om ni hittade er kompis så som Sandra hittar Cassandra?
• Varför reagerar Cassandra som hon gör efteråt?
• När blir något en våldtäkt, tycker ni?
• Hur kan man stötta någon som blivit utsatt för en våldtäkt?
• Tror ni att Martin och hans kompisar förstår vad de har gjort? Varför, varför inte? (Här
kan det vara bra att informera om organisationer som Tjejjouren, Föreningen Storasyster,
Fatta-kampanjen och Fatta Man).
8
Lärarhandledning
Jag blundar tills jag finns
Utgåva 1, 2014-09-30
Läs sid. 120 - 132
Sandra och Tobias har sex för första gången, och Sandra blir besviken över att det inte är så skönt
som det beskrivs i filmer och böcker. Sandra får äntligen sin dröm uppfylld, hon går ut nian, kommer in på estetiska programmet på gymnasiet och flyttar hemifrån, flyttar ihop med Tobias.
Diskussionsfrågor:
• Hur tycker ni att det beskrivs att ha sex för första gången i böcker och i filmer?
• Vad tycker ni om beskrivningen i den här boken?
• Vad tycker ni om slutet på boken?
• Vad tycker ni om boken som helhet?
• Finns det några delar i boken som har påverkat er extra mycket?
Enskild läsning + recension:
Utgå gärna från frågorna tänkta att användas vid högläsning, plocka ut några av frågeställningarna
och låt dem besvaras i en recension/reflektion kring boken.
Utifrån innehållet i de texter du får, rekommenderar jag även en gruppdiskussion samt en temadag
där det finns möjlighet att fördjupa sig i de ämnen som du upplever att eleverna har reagerat starkt
på.
Temadag:
Flera organisationer arbetar med de ämnen som boken tar upp. De flesta av dessa organisationer
går att boka till föreläsning eller workshop. Det går också att boka mig till en sådan temadag, eller
för att knyta ihop läsningen av boken. Här kommer en lista på några av de organisationer som jag
rekommenderar:
• Maskrosbarn. Sveriges största anhörigorganisation för unga som växer upp med missbrukande eller psykiskt sjuka föräldrar. Maskrosbarn verkar för att ge barn som växer upp med
psykiskt sjuka och/eller missbrukande föräldrar förutsättningar att bryta sitt sociala arv,
och växa upp till att bli välmående vuxna med meningsfulla relationer och en meningsfull
sysselsättning. www.maskrosbarn.org
• Föreningen Storasyster. En feministisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening
som vänder sig till de som utsatts för våldtäkt eller sexuella övergrepp. De erbjuder stöd och
gemenskap av personal och volontärer varav vissa av dem själva har erfarenhet av sexuella
övergrepp av olika slag. www.foreningenstorasyster.se
• FATTA. En rörelse som kämpar mot sexuellt våld och för samtycke i praktik och lagstiftning. www.fatta.nu
• FATTA MAN. En satsning inom FATTA som möjliggör för pojkar och män att ta ansvar
och vara del av den positiva förändringen för samtycke i praktik och lagstiftning och en
manlighet utan sexualiserat våld. FATTA MAN bygger på insikten om att dagens destruktiva manlighetsnormer är begränsande, och att vi tillsammans bör kämpa för en annan
sorts manlighet. www.fatta.nu
9
Lärarhandledning
Jag blundar tills jag finns
Utgåva 1, 2014-09-30
• Tjejjouren. På tjejjourerna finns jourtjejer som jobbar gratis med att chatta, maila och prata
i telefon. Till tjejjourerna kan alla som definierar sig som tjejer vända sig med små och stora
tankar och problem. De kan också tipsa om bra ställen att vända sig till eller följa med om
du vill göra en polisanmälan. Det finns cirka 60 tjejjourer runtom i landet. www.tjejjouren.
se
• RFSU. Genom sexualupplysning, utbildning och opinionsbildning vill de slå hål på fördomar, bota kunskapsbrist och öka den sexuella hälsan, i Sverige såväl som internationellt.
www.rfsu.se
Lycka till!
Jag tror starkt på den socialrealistiska romanens förmåga att kunna vara med och hjälpa, analysera
och förbättra ungdomars vardag. Jag tror inte att vi hjälper dem i deras väg att bli vuxna genom att
inte prata om svåra saker som våldtäkt och missbrukande föräldrar. Jag tror att det är viktigt att
stora starka känslor får komma upp till ytan, och tas om hand av vuxna människor som i sin yrkesroll kan finnas där som stöd. Ni lärare gör ett viktigt arbete! Tack för att ni har valt att arbeta med
boken ”Jag blundar tills jag finns”.
10
Lärarhandledning
Jag blundar tills jag finns
Utgåva 1, 2014-09-30
11
Lärarhandledning
Jag blundar tills jag finns
Utgåva 1, 2014-09-30