2. שני גופים A ו- B צמודים זה לזה, ומונחים על משטח אופקי לא חלק. ברגע מסוים

Comments

Transcription

2. שני גופים A ו- B צמודים זה לזה, ומונחים על משטח אופקי לא חלק. ברגע מסוים
‫‪321‬‬
‫קיץ תשס"ט (‪ - )2009‬השאלות‬
‫‪ .2‬שני גופים ‪ A‬ו‪ B -‬צמודים זה לזה‪ ,‬ומונחים על משטח אופקי לא חלק‪ .‬ברגע מסוים מפעילים על גוף ‪ A‬כוח אופקי‬
‫קבוע‪ , F ,‬כמתואר בתרשים א‪ ,‬והגופים מתחילים לנוע ימינה‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F‬‬
‫תרשים א‬
‫א‪.‬‬
‫האם הכוח שגוף ‪ A‬מפעיל על גוף ‪ ,B‬בעת תנועת הגופים‪ ,‬גדול מהכוח שגוף ‪ B‬מפעיל על גוף ‪ ,A‬קטן ממנו או‬
‫שווה לו? נמק את תשובתך‪.‬‬
‫נתון‪ ; mB = 2 kg ; mA = 3kg ; F = 13 N :‬מקדם החיכוך הקינטי בין כל גוף למשטח ‪.mk = 0.1‬‬
‫חשב את הכוח שגוף ‪ A‬מפעיל על גוף ‪.B‬‬
‫השמטנו את הסעיף הזה‪ ,‬בגלל אי‪-‬בהירות שהיתה בו‪.‬‬
‫הערה‪ :‬רמת הקושי של השאלה בסעיף זה גבוהה מרמת הקושי המקובלת בבחינות הבגרות בפיסיקה‪.‬‬
‫‬
‫לפניך שלושה היגדים (‪ .)3(-)1‬קבע מהו ההיגד הנכון‪ ,‬ונמק את תשובתך‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫(‪ )1‬ברגע שכוח ‪ F‬מפסיק לפעול‪ ,‬שני הגופים נעצרים מיד‪.‬‬
‫(‪ )2‬אחרי שהכוח ‪ F‬מפסיק לפעול‪ ,‬שני הגופים יעצרו כעבור אותו זמן (גדול מ‪.)0-‬‬
‫(‪ )3‬אחרי שכוח ‪ F‬מפסיק לפעול‪ ,‬גוף ‪ A‬יעצור מוקדם יותר מגוף ‪.B‬‬
‫ה‪ .‬במקרה אחר‪ ,‬מדביקים את גוף ‪ B‬על גוף ‪( A‬ראה תרשים ב)‪ .‬מפעילים על גוף ‪ A‬כוח השווה לכוח הנתון בסעיף‬
‫ב‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫‪F‬‬
‫תרשים ב‬
‫‬
‫האם תאוצת הגופים ‪ A‬ו‪ B -‬במצב זה גדולה מתאוצת הגופים במצב המתואר בסעיף ב‪ ,‬שווה לה או קטנה‬
‫ממנה? נמק את תשובתך‪.‬‬

Similar documents