מדידה והערכה

Transcription

מדידה והערכה
‫שאלות חזרה למבחן במדידה והערכה‬
‫‪.1‬‬
‫חבר פריט ברירת תשובה‪ ,‬על פי העקרונות שנלמדו בכיתה‪ ,‬הבודק הבנה בנושא כוח יחסי או‬
‫סבולת יחסית על פי בחירתך‪ .‬ציין מה התשובה הנכונה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫מנה ‪ 5‬טיעונים נגד שימוש בציון במסגרת לימודי החינוך הגופני‪ .‬הסבר כל טיעון‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫ציין ‪ 4‬קריטריונים לא סטטיסטיים לבחירת מבחן והסבר כל קריטריון‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הנך מתבקש לפתח מבחן לבדיקת יכולת המסירה של שחקן כדורסל‪ .‬פרט מהם הצעדים‬
‫שתקפיד לעשות בטרם תשתמש במבחן הלכה למעשה‪ .‬מהי המטרה של כל אחד מהצעדים‬
‫הללו?‬
‫‪.5‬‬
‫מורה לחינוך גופני מודד הישגים בקפיצה לגובה של תלמידים בכיתה ח'‪ .‬סביר להניח שהמורה‬
‫יתקשה במדידה של ה"יכולת האמיתית" של הקופץ‪ .‬פרט על ‪ 5‬טעויות מדידה שעלולות‬
‫להתרחש במהלך המדידה של מיומנות זו‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הנך מעוניין להעריך את יכולת תלמידייך במקצוע החינוך הגופני‪ .‬מהם מרכיבי ציון שהם‬
‫החשובים ביותר לפי השקפת עולמך כמורה? הסבר כיצד תפקח על ה"אובייקטיביות" של‬
‫מדידה זו‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ברצונך לבחור שיטת אימון לפיתוח יכולת הגמישות של תלמידייך‪ .‬שיטה זו היא חדשה‬
‫ונוסתה על ידך לאחרונה‪ .‬הצע סוג של מהימנות וסוג של תקפות לבדיקת מבחן זה והסבר מדוע‬
‫בחרת בסוג זה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫בחר יכולת מוטורית מתחום משחקי הכדור והסבר כיצד ניתן לבחון אותה בתנאי שדה ובתנאי‬
‫מעבדה‪ .‬בהתבסס על הסברייך‪ ,‬המלץ למורה לחינוך גופני על מבחן אחד למדידת יכולת זו‬
‫ונמק את המלצתך‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫כאשר מורה לחינוך גופני משווה את הישגי תלמידיו לציונים תיקניים שפורסמו על ידי רשות‬
‫הספורט והחינוך הגופני הציונים מושווים לנורמה‪ .‬חווה דעתך על היגד זה‪ .‬הסבר את ההבדל‬
‫בין הערכה על פי נורמה לעומת הערכה על פי קריטריון‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫מה ההבדל בין הערכה מעצבת לבין הערכה מסכמת? הסבר כל מושג ותן דוגמה אחת מתחום‬
‫האתלטיקה הקלה לכל אחד מהם‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫האם קיים יתרון במבחן מיומנות בכדורעף המשלב מספר מיומנויות ברצף בהשוואה לסדרת‬
‫מבדקים שכל אחד מהם בודק מיומנות בודדת? נמק‬
‫‪.12‬‬
‫הסבר כל אחד מהמושגים הבאים ותן דוגמה מהתחום המוטורי‪:‬‬
‫‪‬‬
‫תוקף של ניבוי‬
‫‪‬‬
‫אובייקטיביות‬
‫‪‬‬
‫מהימנות חציה‬
‫‪‬‬
‫מהימנות שחזור‬
‫‪‬‬
‫הערכה של תהליך‬
‫‪‬‬
‫הערכה של תוצר‬
‫‪‬‬
‫תוקף בו – זמני‬
‫‪‬‬
‫מהימנות הקבלה‬
‫‪‬‬
‫תוקף תוכן‬
‫‪‬‬
‫תוקף נראה‬
‫‪.13‬‬
‫מהו המאמר המשמעותי ביותר שקראת בקורס מבחינת תרומתו ליישום עקרונות של‬
‫מדידה והערכה בעבודה המעשית בחינוך‪ .‬הסבר את חשיבותו ותרומתו הייחודית להיבט‬
‫היישומי‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫כאשר מורה מחבר מבחן עיוני רצוי לערוך מראש טבלה עם פרוט מרכיבי המבחן‪ .‬מה‬
‫מטרת הטבלה? הסבר את המושג‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫חבר שאלה פתוחה מתחום מבחני סבולת שריר הבודקת יישום‪ .‬ציין בקצרה ‪ 2‬היבטים‬
‫לפחות שעליהם ראוי להעניק ניקוד עבור התשובה לשאלה זו‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫נסח שאלת ביקורת פתוחה בנושא מרכיבי הציון בחינוך גופני‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫נסח שאלה פתוחה העוסקת ביישום עקרונות במצבים שונים בנושא מתחום התאוריה של‬
‫המדידה‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫האם המושג "יכולת אמיתית" קיים בתחום המוטורי? נמק את תשובתך תוך מתן‬
‫דוגמאות‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫הנך מתבקש לחוות דעה האם קרל ויליאמס הוא אתלט היובל אילו שיקולי דעת תפעיל‬
‫בעת חוות דעת זו? הסבר‬
‫‪.21‬‬
‫עליך לכתוב מבחן "פתוח" בתחום חוקת הכדורעף‪ .‬הסבר כיצד תוודא שהמבחן מהימן‬
‫ותקף?‬
‫‪.21‬‬
‫ציין והסבר ‪ 2‬בעיות עקריות במבדקי הגמישות העשויות להשפיע על תוקף המבדקים‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫מה הן הצעותיו של נבו לסולם ציונים חדש? תן דוגמה כיצד ניתן ליישמן בהוראת אחד‬
‫ממשחקי הכדור?‬
‫‪.23‬‬
‫חבר שאלת אמת או סתור הנוגעת למקורות שגיאה בהערכת כוח יחסי‪ .‬ציין מהי התשובה‬
‫הנכונה‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫נמצא כי דרגת הקושי של מבחן זריקות בכדוריד הוא ‪ .0.55‬מה משמעות הדבר? האם‬
‫ניתן לקבוע על פי זאת כי המבחן טוב? נמק‬
‫‪.25‬‬
‫ציין ‪ 3‬חסרונות עיקריים במבדקים המופיעים בספרות להערכת מיומנויות בסיסיות‬
‫בכדורסל?‬
‫‪.26‬‬
‫ציין מהן הבעיות העיקריות בהערכת תלמיד על פי שיפור ברמת המיומנות‪.‬‬
‫‪.27‬‬
‫מדוע תקפות המומחה נפוצה כל כך במבדקים העוסקים במשחקי כדור? תן ‪ 3‬דוגמאות של‬
‫מבדקים המבטאים את רעיון השימוש בסוג זה של תקפות‪.‬‬
‫‪.28‬‬
‫בחר את אחד מהתחומים המוטוריים של החינוך הגופני בהם אתה מרגיש כי דרך המדידה‬
‫הקיימת אינה עונה על ציפיותייך‪ ,‬פתח עבור תחום זה מבחן חדש על פי הסעיפים הבאים‪:‬‬
‫‪‬‬
‫שימוש ‪ /‬מטרת המבחן (מתן ציון‪ ,‬מיון‪ ,‬הערכה מעצבת וכו')‬
‫‪‬‬
‫פירוט המטרה האופרטיבית של המבחן‬
‫‪‬‬
‫האוכלוסייה‬
‫‪‬‬
‫הציוד הנדרש‬
‫‪‬‬
‫הליך המבחן‪ :‬הביצוע (משך‪ ,‬מספר נסיונות‪ ,‬חימום‪ ,‬הנחיות לנבחן)‬
‫המדידה (הנחיות לשופטים‪ ,‬מספר שופטים ומיקומם‪ ,‬דיוק‬
‫במדידה‪ ,‬ניקוד)‬
‫הערכה ( על פי נורמה‪ ,‬על פי קריטריון‪ ,‬שילוב)‬
‫‪‬הגדרה של דרכי תיקוף ובדיקת מהימנות‪ :‬אלו סוגים של תוקף תשתמש בכדי‬
‫לבדוק את המבחן החדש ובאילו הליכים סטטיסטיים תשתמש לצורך זה‪ ,‬כנ"ל‬
‫לגבי מהימנות‪.‬‬
‫‪‬פרט שלבים נוספים שעלייך לבצע לפני שתוכל להשתמש במבחן ומהו חשיבותו‬
‫של כל שלב‪.‬‬
‫‪ .29‬נמצא כי דרגת ההבחנה של פריט במבחן היא ‪ 0.6‬מה משמעות הדבר? האם ניתן‬
‫לקבוע על פי זאת האם הפריט מאבחן טוב? נמק‪.‬‬
‫‪ .30‬ציין ‪ 4‬שיטות למתן ציון‪ ,‬הסבר בקצרה כל אחת ותן דוגמא מהתחום המוטורי‪.‬‬
‫‪ .31‬נמצאה מהימנות שחזור של ‪ 0.89‬למבחן שווי משקל בעמידת חסידה‪ ,‬מה משמעות הדבר‬
‫ובאיזה הליך סטטיסטי השתמשו ?‬
‫‪ .32‬מהי רב שיטתיות בהערכה פוסטמודרנית? תאר כיצד היא יכולה להיות משולבת בהערכה‬
‫בחינוך גופני?‬
‫‪ .33‬מהו הגורם המרכזי בקושי שבהערכת שיפור בחינוך גופני וכיצד היית מתגבר עליו?‬
‫‪ .34‬על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך‪ ,‬אלו מרכיבים יש לכלול בקביעת ציון בחינוך גופני‬
‫בכיתה י"ב ?‬
‫‪ .35‬מהי הבעיה העיקרית בקבלת החלטות על פי מבחני שדה לזמן תגובה? נמק ותן דוגמה‪.‬‬
‫‪ .36‬חבר פריט ברירת תשובה הבודק "ידע" בתחום שיווי משקל‪ .‬ציין מה התשובה הנכונה?‬
‫‪ .37‬חבר פריט ברירת תשובה הבודק "יישום" בנושא מבחני קוארדינציה או במבחני סבולת‬
‫שריר‪ ,‬לפי בחירתך‪ .‬ציין מה התשובה הנכונה?‬
‫‪ .38‬מהי הצעתו של פרופ' נבו לסולם ציונים חדש במאמרו בין דרישת מינימום לרמת‬
‫הצטיינות‪ ,‬חווה את דעתך האישית על הצעה זו‪.‬‬
‫‪ .39‬מהי אותנטיות בהערכה פוסטמודרנית? תאר כיצד היא יכולה להיות משולבת בהערכה‬
‫בחינוך גופני?‬
‫‪ .40‬מה המשמעות של העלאת רמת הדרישות במבחן הקבלה לכיתת ספורט שתוקף הניבוי‬
‫שלו ‪?0.50‬‬
‫‪ .41‬באלו אמצעים תנקוט במטרה למזער את השגיאה בקבלת החלטות? הסבר‬
‫‪ .42‬תאר מקרה מתחום החינוך הגופני בו היית מעדיף להשתמש באסטרטגיית קבלת החלטות‬
‫בשלבים‪ .‬פרט את השלבים‪.‬‬
‫‪ .43‬ציין טיעון חשוב שהועלה בכיתה המהווה גורם מרכזי בקושי שבהערכת שיפור בחינוך‬
‫גופני‪.‬‬
‫‪ .44‬על פי קריאת החובה והדיון בכיתה‪ ,‬אילו חסרונות מאפיינים את רוב משחקי הכדור?‬
‫‪ .45‬תן שתי דוגמאות מהתחום המוטורי המשקפות הערכה על פי נורמה ושתי דוגמאות‬
‫המשקפות הערכה על פי קריטריון‪.‬‬
‫‪ .46‬כיצד ניתן להקטין את שיעור הדחייה השגויה בקבלת תלמידים למסגרת הדורשת מיון‬
‫מוקדם?‬
‫‪ .47‬כיצד ניתן להגדיל את שיעור הקבלה הנכונה של תלמידים לנבחרת בית הספר? הסבר‪.‬‬
‫‪ .48‬בתחרות התעמלות נמצא מתאם ממוצע של ‪ 0.6‬בין שלושה שופטים‪ ,‬מה היית מציע‬
‫לאיגוד ההתעמלות לעשות על מנת לעלות את האובייקטיביות בין שופטים?‬
‫‪ .49‬מהי הבעיה העיקרית שהוצגה בכיתה לגבי הערכה של השקעת מאמץ כחלק מציון בחינוך‬
‫גופני?‬
‫‪ .50‬למה נועדו המבחנים האיכותיים לגמישות‪ ,‬שמצוינים בספרי הלימוד? תן ‪ 2‬דוגמאות‬
‫למבחנים מסוג זה‪.‬‬

Similar documents