החוג לפסיכולוגיה

Comments

Transcription

החוג לפסיכולוגיה
‫החוג לפסיכולוגיה‬
‫שנה"ל תשע"ג‬
‫החוג לפסיכולוגיה‬
‫ראש החוג‬
‫פרופ' חיימוב איריס‬
‫יועץ לענייני סטודנטים‬
‫ד"ר רז סיון‬
‫חברי הסגל האקדמי *‬
‫פרופ' חבר‪:‬‬
‫פרופ' חיימוב איריס‪ ,‬פרופ' צ'ישינסקי אורנה‪.‬‬
‫מרצה בכיר‪:‬‬
‫ד"ר דן אורי**‪ ,‬ד"ר יגיל דוד (השתלמות ממושכת)‪ ,‬ד"ר רז אלון (מומחה)**‪.‬‬
‫מרצה‪:‬‬
‫ד"ר בראל אפרת‪.‬‬
‫עמיתי הוראה‪ :‬ד"ר אלון‪ -‬תירוש מיכל‪ ,‬ד"ר ארנון צחי‪ ,‬פרופ' ברגר ברי‪ ,‬ד"ר הדר‪-‬שובל דורית‪,‬‬
‫מר הורוביץ' עומר‪ ,‬ד"ר חלמיש ורד‪ ,‬ד"ר לב‪-‬ארי‪-‬מרגלית דלית‪ ,‬ד"ר מיטל שרונה‪,‬‬
‫מר מרכוס אוהד‪ ,‬ד"ר רז סיון‪ ,‬מר שטרנפלד צביקה‪ ,‬ד"ר שרון טלי‪.‬‬
‫* יתכנו שינויים ברשימת סגל ההוראה‪.‬‬
‫** דרגה מוצעת‪.‬‬
‫מרכזת החוג‬
‫גב' שליט מלי‬
‫טל'‪04-6423611 :‬‬
‫פקס‪04-6423512 :‬‬
‫שעות קבלה‪ :‬ימים א'‪-‬ה' ‪ 10:00- 12:30‬בנין רב תכליתי ‪ ,2‬קומה ‪ ,-1‬חדר ‪.5922‬‬
‫מענה טלפוני‪ :‬ימים א'‪-‬ה' ‪09:00-10:30‬‬
‫‪e-mail: [email protected]‬‬
‫מטרת הלימודים‬
‫הלימודים בחוג לפסיכולוגיה יקנו לסטודנט ידע נרחב בשאלות היסוד של ההתנהגות האנושית‪ :‬יסודות‬
‫ביולוגיים ופסיכופיזיולוגיים של התנהגות‪ ,‬ניתוח התנהגות יישומית‪ ,‬ותהליכים הכרתיים שונים כגון‪:‬‬
‫חשיבה‪ ,‬תפיסה‪ ,‬זיכרון‪ ,‬קשב ושפה‪ .‬נוסף לכך‪ ,‬התוכנית תעסוק במבנה האישיות‪ ,‬השפעת הסביבה על‬
‫התנהגות הפרט‪ ,‬תהליכי התפתחות ולמידה‪ ,‬פסיכולוגיה אבנורמלית וכיו"ב‪.‬‬
‫מבנה תוכנית הלימודים‬
‫משך הלימודים בתוכנית הדו‪-‬חוגית הוא שלוש שנים (ששה סמסטרים)‪.‬‬
‫במסגרת התוכנית על הסטודנטים לצבור ‪ 60‬נ"ז המורכבים מקורסי חובה‪ ,‬לימודי יסוד‪ ,‬קורסי חובת‪-‬‬
‫בחירה‪ ,‬קורסי בחירה וסמינריון מחקרי‪ ,‬כמפורט להלן‪.‬‬
‫קורסי החובה מורכבים הן ממקצועות הליבה בתחומי הפסיכולוגיה והן מלימודי יסוד‪ ,‬המקנים‬
‫לסטודנטים ידע ומיומנויות שימוש בשפה וכלים אקדמיים‪ ,‬והמהווים תשתית להתמקצעות עתידית‬
‫בתחום‪.‬‬
‫קורסי הבחירה מאפשרים העמקה והרחבה של תחומים שנלמדו במסגרת קורסי המבוא וקורסי החובה‪.‬‬
‫כל סטודנט ישתתף בסמינריון מחקרי בהנחיית אנשי הסגל האקדמי הבכיר תוך פיתוח החשיבה וההסקה‬
‫האקדמית‪.‬‬
‫בהתאם למבנה הלימודים‪ ,‬הסטודנטים לומדים בשנה הראשונה ללימודיהם מבואות המתוגברים‬
‫באמצעות תרגילים; מטרת התרגילים היא לתת לסטודנט את מרב ההשקעה והתרגול האפשרי‪ .‬בשנה ב'‬
‫התרגול ניתן בקורס פסיכולוגיה ניסויית‪ .‬התרגילים אינם מקנים נקודות זכות‪.‬‬
‫שנתון תשע"ג‪-‬החוג לפסיכולוגיה‬
‫‪2‬‬
‫תוכנית לימודים לסטודנטים שיחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ג‬
‫שנה א'‬
‫קוד‬
‫הקורס‬
‫‪31300‬‬
‫‪31311‬‬
‫‪31312‬‬
‫‪31302‬‬
‫‪31317‬‬
‫‪31304‬‬
‫‪31306‬‬
‫שם הקורס‬
‫נ"ז‬
‫שש"ס‬
‫מבוא לפסיכולוגיה‬
‫מבוא לפסיכולוגיה‪-‬תרגיל‬
‫סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'‬
‫סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'‪-‬‬
‫תרגיל‬
‫סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'‬
‫סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'‪-‬‬
‫תרגיל‬
‫יסודות פיזיולוגיים של התנהגות‬
‫יסודות פיזיולוגיים של התנהגות‪-‬תרגיל‬
‫מבוא למדעי החיים‬
‫קריאה מודרכת וכתיבה מדעית‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית‬
‫קורסי בחירה‬
‫סה"כ‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪56‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪56‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪20‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪31‬‬
‫‪56‬‬
‫(מעודכן נכון ל‪)26.02.13 -‬‬
‫ציון‬
‫עובר‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪80‬‬
‫‪56‬‬
‫תנאי מעבר משנה א' לשנה ב'‬
‫על מנת לעבור לשנה ב' על הסטודנט לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן‪:‬‬
‫* להשלים השתתפותו ב‪ 10 -‬שעות ניסוי בהדרכת מרצה או סטודנט שנה ג'‪.‬‬
‫* ציון ממוצע משוקלל ‪.70‬‬
‫שנה ב'‬
‫קוד‬
‫הקורס‬
‫‪31309‬‬
‫‪31316‬‬
‫‪31314‬‬
‫‪31315‬‬
‫שם הקורס‬
‫נ"ז‬
‫שש"ס‬
‫פסיכולוגיה ניסויית‬
‫פסיכולוגיה ניסויית‪-‬תרגיל‬
‫תפיסה‬
‫פסיכולוגיה קוגנטיבית‬
‫פסיכולוגיה של הלמידה‬
‫קורסי בחירה‬
‫סה"כ‬
‫‪6‬‬
‫‪0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪20‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪24‬‬
‫(מעודכן נכון ל‪)26.02.13 -‬‬
‫ציון‬
‫עובר‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫תנאי מעבר משנה ב' לשנה ג'‬
‫ציון ממוצע משוקלל ‪ 70‬משנים א' ו‪-‬ב'‪.‬‬
‫ציון עובר בקורס פסיכולוגיה ניסויית א'‪+‬ב' מהווה קדם לסמינריון מחקרי‪.‬‬
‫שנה ג'‬
‫ציון עובר‬
‫‪60‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫שש"ס‬
‫נ"ז‬
‫שם הקורס‬
‫קוד הקורס‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫פסיכולוגיה חברתית‬
‫‪31313‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫פסיכולוגיה של האישיות‬
‫‪31307‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫פסיכולוגיה אבנורמלית‬
‫‪31308‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫מבחנים פסיכולוגיים‬
‫‪31504‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫קורסי בחירה‬
‫‪11‬‬
‫‪20‬‬
‫סה"כ‬
‫** סטודנט שנה ג'‪-‬באחריות הסטודנט לבדוק את גיליון הציונים ולוודא שבתום שנה"ל סיים את כל‬
‫חובותיו והשלים לפחות ‪ 120‬נ"ז‪.‬‬
‫שנתון תשע"ג‪-‬החוג לפסיכולוגיה‬
‫‪3‬‬
‫תוכנית לימודים לסטודנטים שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"א‬
‫שנה ג'‬
‫קוד הקורס‬
‫‪32323‬‬
‫‪31314‬‬
‫‪31315‬‬
‫‪31316‬‬
‫‪31504‬‬
‫(מעודכן נכון ל‪-‬‬
‫‪)26.02.13‬‬
‫נ"ז‬
‫שם הקורס‬
‫‪6‬‬
‫סמינריון מחקרי‬
‫חובת בחירה (יש לבחור ‪ 3‬מתוך ‪12 5‬‬
‫הקורסים הבאים)‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫פסיכולוגיה חברתית‬
‫‪4‬‬
‫פסיכולוגיה קוגניטיבית‬
‫‪4‬‬
‫פסיכולוגיה של הלמידה‬
‫‪4‬‬
‫תפיסה‬
‫‪4‬‬
‫מבחנים פסיכולוגיים‬
‫‪2‬‬
‫קורסי בחירה‬
‫‪20‬‬
‫סה"כ‬
‫שש"ס‬
‫‪6‬‬
‫‪12‬‬
‫ציון עובר‬
‫‪60‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪4‬‬
‫‪2‬‬
‫‪20‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫‪56‬‬
‫** סטודנט שנה ג' באחריות הסטודנט לבדוק את גיליון הציונים ולוודא שבתום שנה"ל סיים את כל‬
‫חובותיו והשלים לפחות ‪ 120‬נ"ז‪.‬‬
‫שנה א'‬
‫קורסי חובה‬
‫מבוא לפסיכולוגיה‬
‫הקורס יקנה לתלמידים ידע בסיסי בפסיכולוגיה‪ .‬במסגרת הקורס יכירו הסטודנטים תיאוריות‪ ,‬גישות‬
‫ודרכי מחקר בתחום‪ .‬הקורס יסקר את הנושאים הבאים‪ :‬רקע היסטורי‪ ,‬התפתחות‪ ,‬חישה‪ ,‬תפיסה‪ ,‬מצבי‬
‫תודעה‪ ,‬זיכרון‪ ,‬שפה וחשיבה‪ ,‬הנעה‪ ,‬דחק וטראומה‪ ,‬רגשות‪ ,‬הבדלים בינאישיים‪ ,‬תיאוריות אישיות‪,‬‬
‫פסיכופתולוגיה ופסיכותרפיה‪.‬‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 2 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫א' ‪ 31300‬ד"ר אורי דן ג' ‪08:30-10:00‬‬
‫מבוא לפסיכולוגיה‪-‬תרגיל‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 0 /‬נ"ז ‪ /‬ת' ‪56 /‬‬
‫א' ‪ 31300‬מר אורי קשת ג' ‪( 14:15-15:45‬מעודכן נכון ל‪)03.09.12 -‬‬
‫א' ‪ 31300‬מר ארז מורגן ג' ‪( 14:15-15:45‬מעודכן נכון ל‪)11.09.12 -‬‬
‫סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'‬
‫הקורס יתמקד בסטטיסטיקה תיאורית‪ :‬מושגי יסוד‪ ,‬משתנים‪ ,‬סולמות מדידה‪ ,‬אופן הצגת נתונים‪ ,‬מדדי‬
‫מרכז (שכיח‪ ,‬חציון וממוצע)‪ ,‬מדדי פיזור (אחוז המקרים‪ ,‬טווח‪ ,‬טווח בין רבעוני‪ ,‬שונות וסטיית תקן)‬
‫ומדדי מיקום יחסי (מאון‪ ,‬ציוני תקן והתפלגות נורמאלית) והסתברות (מאורעות במרחב המדגם‪ ,‬חיתוך‪,‬‬
‫איחוד ותלות בין מאורעות‪ ,‬הסתברות מותנית ומשפט בייס)‪ .‬במסגרת הקורס נלמד גם יישומים‬
‫סטטיסטיים ממוחשבים באמצעות תוכנת ה‪.spss-‬‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 2 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ז‪31301 :‬‬
‫א' ‪ 31311‬מר אוהד מרכוס א' ‪14:15-15:45‬‬
‫סטטיסטיקה לפסיכולוגים א'‪-‬תרגיל‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 0 /‬נ"ז ‪ /‬ת' ‪56 /‬‬
‫ז‪31301 :‬‬
‫א' ‪16:15-17:45‬‬
‫א' ‪ 31311‬גב' לימור ודס‬
‫א' ‪ 31311‬גב' שירי בסין‪-‬סביון א' ‪( 16:15-17:45‬מעודכן נכון ל‪)03.09.12 -‬‬
‫שנתון תשע"ג‪-‬החוג לפסיכולוגיה‬
‫‪4‬‬
‫סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'‬
‫הקורס יתמקד בסטטיסטיקה הסקתית‪ :‬בדיקת השערות וטעויות הסקה‪ ,‬התפלגות דגימה‪ ,‬מדדי קשר (חי‬
‫בריבוע‪ ,‬ספירמן ופירסון)‪ ,‬ניבוי (רגרסיה) ומבחני השערה פרמטריים וא‪-‬פרמטריים (מבחן ‪ ,Z‬מבחני ‪ ,t‬מאן‬
‫וויטני‪ ,‬ווילקוקסון ומבחני ‪ .)F‬במסגרת הקורס נלמד גם יישומים סטטיסטיים ממוחשבים באמצעות‬
‫תוכנת ה‪.spss-‬‬
‫‪ 3‬שש"ס ‪ 3 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ז‪31301 :‬‬
‫ב' ‪ 31312‬מר אוהד מרכוס א' ‪14:00-16:30‬‬
‫סטטיסטיקה לפסיכולוגים ב'‪-‬תרגיל‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 0 /‬נ"ז ‪ /‬ת' ‪56 /‬‬
‫ז‪31301 :‬‬
‫ג' ‪16:15-17:45‬‬
‫ב' ‪ 31312‬גב' לימור ודס‬
‫ב' ‪ 31312‬גב' שירי בסין‪-‬סביון ג' ‪( 16:15-17:45‬מעודכן נכון ל‪)03.09.12 -‬‬
‫יסודות פיזיולוגיים של התנהגות‬
‫הקורס סוקר את היחסים בין מוח והתנהגות‪ ,‬והוא מיועד להקנות ידע בסיסי ביסודות נוירואנטומיים‬
‫ונוירוכימיים להתנהגות בני אדם ובעלי חיים‪ .‬הסטודנט ייחשף לטווח נרחב של נושאים‪ ,‬ממנגנונים תאיים‬
‫ועד פסיכופתולוגיה באדם‪ .‬בתחילה ייסקרו נושאי יסוד כגון‪ :‬מבנה ותפקוד נוירונים‪ ,‬הולכה עצבית‪,‬‬
‫תהליכים סינפטיים‪ ,‬פסיכו‪-‬פרמקולוגיה בסיסית‪ ,‬אנטומיה ותפקוד מוחי ושיטות בחקר המוח‪ .‬בהמשך‬
‫נתמקד במנגנונים מוחיים של תחושה ותפיסה (מערכות הראיה)‪ ,‬לטרליזציה ושפה‪ ,‬הורמונים והתנהגות‬
‫מינית‪ ,‬שינה‪ ,‬למידה וזיכרון‪ ,‬רעב ושובע ופסיכופתולוגיה‪ .‬דגש מיוחד יושם על התהליך המחקרי‪.‬‬
‫הסטודנטים לא רק ילמדו נושאים ספציפיים‪ ,‬אלא גם כיצד מחקר מעבדתי מספק מידע על‬
‫האינטראקציות בין מוח והתנהגות ומוביל ליישום קליני‪.‬‬
‫‪ 4‬שש"ס ‪ 4 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ש' ‪ 31302‬פרופ' ברי ברגר וד"ר סיון רז א' ‪10:15-11:45‬‬
‫יסודות פיזיולוגיים של התנהגות‪-‬תרגיל‬
‫‪ 4‬שש"ס ‪ 0 /‬נ"ז ‪ /‬ת' ‪56 /‬‬
‫ש' ‪ 31302‬מר עומר הורוביץ סמ' א'‪ :‬א' ‪ ,08:30-10:00‬סמ' ב' ‪ :‬א' ‪12:15-13:45‬‬
‫קריאה מודרכת וכתיבה מדעית‬
‫הקורס נועד להקנות לסטודנט את הכלים הבסיסיים הנחוצים על מנת להתמצא בעולם האקדמי‪ :‬הכרת‬
‫כללי הכתיבה המדעית באופן כללי והקניית מיומנויות הנחוצות לשם כתיבת עבודות אקדמיות באופן‬
‫ספציפי‪ ,‬הכרת מערך הספרייה על שלל סוגי הפרסומים המצויים בה ושליטה במאגרי המידע המרכזיים‬
‫בעברית ובאנגלית‪.‬‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 1 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪10 /‬‬
‫א' ‪ 31304‬ד"ר מיכל אלון‪-‬תירוש ג' ‪10:15-11:45‬‬
‫ג' ‪ 10:15-11:45‬מבוטל (מעודכן נכון ל‪)10.09.12 -‬‬
‫א' ‪ 31304‬מר עומר הורוביץ‬
‫מבוא למדעי החיים‬
‫מטרת הקורס להקנות מידע על התשתית הביולוגית של ההתנהגות האנושית‪ .‬הקורס יעסוק במבנה‬
‫ובתפקוד יחידת המבנה של החיים‪-‬התא‪ ,‬בתפקודם של מערכות הגוף השונות‪ :‬מערכת הדם‪ ,‬המערכת‬
‫ההורמונאלית‪ ,‬מערכת הרבייה‪ ,‬מערכת החיסון‪ ,‬ובמנגנון התורשתי‪.‬‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 2 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫א' ‪ 31317‬פרופ' איריס חיימוב א' ‪12:15-13:45‬‬
‫פסיכולוגיה התפתחותית‬
‫מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד והבנה בסיסית של תהליכים התפתחותיים לאורך כל מעגל החיים‪:‬‬
‫מהתקופה הקדם לידתית ועד הזקנה‪ .‬הקורס יציג גישות תיאורטיות והסברים של התפתחות הפסיכולוגית‬
‫בתחומים השונים כמו התפתחות האישיות‪ ,‬התפתחות רגשית‪-‬חברתית‪ ,‬התפתחות קוגניטיבית‪ ,‬התפתחות‬
‫מוסרית‪ ,‬התפתחות השפה‪ ,‬והיבטים פסיכופיזיולוגיים של התפתחות הפרט‪ .‬נדון בהגדרות בסיסיות‬
‫ומורכבות של התפתחות‪ ,‬בתפיסה התפתחותית‪ ,‬נורמות התפתחותיות‪ ,‬היסטוריית המחקר והפרקטיקה‬
‫בתחום‪ ,‬והכרות עם מודלים התפתחותיים‪ .‬בנוסף‪ ,‬נתמקד בלימוד שיטות מחקר ומערכי מחקר‬
‫התפתחותיים‪.‬‬
‫‪ 4‬שש"ס ‪ 4 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ק‪31300 :‬‬
‫ב' ‪ 31306‬ד"ר אפרת בראל ג' ‪08:30-11:45‬‬
‫‪5‬‬
‫שנתון תשע"ג‪-‬החוג לפסיכולוגיה‬
‫שנה ב'‬
‫קורסי חובה‬
‫פסיכולוגיה ניסויית‬
‫מטרת הקורס להקנות הבנה וידע בשיטות המחקר בפסיכולוגיה בכלל ובפסיכולוגיה המחקרית‬
‫בפרט‪ .‬בחלקו הראשון של הקורס נעסוק בגישות מדעיות למחקר בפסיכולוגיה‪ ,‬מחקר איכותני‬
‫(ראיון‪ ,‬תצפית)‪ ,‬אופרציונליזציה ומשתנים‪ ,‬תוקף ומהימנות המדידה‪ ,‬שיטות דגימה ותקפים‬
‫(סטטיסטי‪ ,‬פנימי‪ ,‬מבנה וחיצוני)‪ .‬בחלקו השני של הקורס נעסוק במערכי מחקר מתאמיים‬
‫וניסויים‪ ,‬רבי‪-‬רמות‪ ,‬פקטוריאליים‪ ,‬תוך נבדקיים ומעורבים‪ .‬במסגרת התרגולים יתנסו‬
‫הסטודנטים בביצוע מחקרים בפועל‪ ,‬תוך שימוש בתוכנת הסטטיסטיקה ‪ SPSS‬ובדגש על‬
‫המסקנות המבוקשות‪.‬‬
‫‪ 6‬שש"ס ‪ 6 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ק‪31301 :‬‬
‫ש' ‪ 31309‬מר אוהד מרכוס סמ' א'‪ :‬א' ‪ ,08:30-10:45‬סמ' ב'‪ :‬א' ‪09:00-11:45‬‬
‫פסיכולוגיה ניסויית‪-‬תרגיל‬
‫‪ 4‬שש"ס ‪ 0 /‬נ"ז ‪ /‬ת' ‪56 /‬‬
‫סמ' א'‪ :‬א' ‪ ,14:15-15:45‬סמ' ב'‪ :‬א' ‪15:15-16:45‬‬
‫ש' ‪ 31309‬גב' לימור ודס‬
‫ש' ‪ 31309‬גב' יעל סקורקוביץ' סמ' א'‪ :‬א' ‪ ,14:15-15:45‬סמ' ב'‪ :‬א' ‪( 15:15-16:45‬מעודכן נכון ל‪)03.09.12 -‬‬
‫פסיכולוגיה של הלמידה‬
‫הקורס סוקר את השורשים הפילוסופים‪-‬תיאורטים והאמפירים של חקר הלמידה בפסיכולוגיה‪.‬‬
‫הסטודנט ייחשף לטווח נרחב של נושאים‪ :‬עקרונות ומאפייני למידה לא‪-‬אסוציאטיבית‬
‫(הביטואציה‪/‬סנסיטיזציה) וכן של למידה אסוציאטיבית (קלאסית‪/‬אינסטרומנטאלית)‪ ,‬השפעת‬
‫רגשות על תהליכי למידה‪ ,‬ומעורבות קוגניציה ומודעות בלמידה‪ .‬דגש מיוחד בקורס יושם על דיון‬
‫מתוך צפייה בלמידה בבעלי‪-‬חיים (במעבדה ובטבע)‪ ,‬תוך ניסיון לקשר תיאוריה ומעשה‪ .‬כמו גם על‬
‫גילויים בחקר המוח המקדמים הבנת תהליכי למידה בבני‪-‬אדם‪.‬‬
‫‪ 3‬שש"ס ‪ 3 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ק‪31300 :‬‬
‫ז‪31315 :‬‬
‫א' ‪ 31318‬מר עומר הורוביץ א' ‪11:00-13:45‬‬
‫פסיכולוגיה קוגניטיבית‬
‫מטרת הקורס היכרות עם הנושאים המרכזיים של התיאוריה והמחקר בתחום תהליכים‬
‫הכרתיים‪ .‬זאת מנקודת מבט של גישת עיבוד מידע‪ ,‬וגישות חדישות אחרות‪ .‬בין הנושאים שידונו‬
‫במהלך הקורס‪ :‬תהליכי זיכרון‪ ,‬קשב‪ ,‬שפה‪ ,‬ייצוג מידע‪ ,‬חשיבה‪ ,‬קבלת החלטות ופתרון בעיות‪.‬‬
‫‪ 4‬שש"ס ‪ 4 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ק‪31300 :‬‬
‫ז‪31016:‬‬
‫א' ‪ 31314‬ד"ר ורד חלמיש ג' ‪08:30-11:45‬‬
‫תפיסה‬
‫ילמדו נושאים נבחרים בתהליכי תפיסה מרכזיים‪ :‬תפיסת צורות וארגון תפיסתי‪ ,‬תפיסת עומק וגודל‪,‬‬
‫אילוזיות תפיסתיות‪ ,‬קביעויות תפיסתיות ועוד‪ .‬כמו כן ידונו גישות תיאורטיות שונות להסבר תהליכים‬
‫תפיסתיים שונים‪.‬‬
‫‪ 3‬שש"ס ‪ 3 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ז‪31316 :‬‬
‫ב' ‪ 31319‬ד"ר ורד חלמיש א' ‪12:15-15:00‬‬
‫שנתון תשע"ג‪-‬החוג לפסיכולוגיה‬
‫‪6‬‬
‫שנה ג'‬
‫סמינריון מחקרי (יש לבחור באחד מהסמינריונים המוצעים)‬
‫תיאוריית ההתקשרות‪ :‬אישיות ופסיכופתולוגיה‬
‫מטרותיו העיקריות של הסמינריון הן‪ :‬היכרות מעמיקה עם תיאוריית ההתקשרות; הכרת דרכי המדידה‬
‫של סגנונות ההתקשרות בגילאים השונים; בדיקת הקשרים בין סגנונות ההתקשרות השונים לבין גורמים‪,‬‬
‫מאפייני אישיות ופסיכופתולוגיות נוספים‪ .‬מטרות נוספות כוללות למידה של התהליך המחקרי‪ ,‬החל משלב‬
‫העלאת שאלות‪ ,‬תיאוריה‪ ,‬גזירת השערות תכנון מחקר מדעי קפדני וביצוע של מחקר מתחילתו ועד סופו‪.‬‬
‫‪ 6‬שש"ס ‪ 6 /‬נ"ז ‪ /‬ס' ‪60 /‬‬
‫ק‪ ,31304 ,31309 :‬סיום חובות באנגלית‬
‫ש' ‪ 31704‬ד"ר אורי דן א' ‪( 09:15-11:45‬מעודכן נכון ל‪)28.08.12 -‬‬
‫המקצב היממתי והשעון האנדוגני בגוף האדם‬
‫מטרת הקורס להכיר את השעונים הביולוגים האנדוגניים הקיימים בגוף האדם (כמו‪ :‬מחזור שינה‪-‬ערות‪,‬‬
‫מקצב הטמפרטורה‪ ,‬מצבי רוח‪ ,‬ביצועים קוגניטיביים‪ ,‬הפרשת הורמונים ועוד) והקשר של מקצבים אלו‬
‫לחילופי האור והחושך במהלך יממה של ‪ 24‬שעות‪ .‬כמו‪-‬כן יכירו הסטודנטים מצבים בהם קיים סנכרון או‬
‫אי‪-‬סנכרון בין המקצבים האנדוגניים לבין חילופי האור והחושך ואת היישומים של מקצבים אלו בחיי‬
‫היום יום (כמו‪ :‬עבודת משמרות‪ ,‬ג'ט‪-‬לג‪ ,‬הפרעות במקצב השינה ועוד)‪.‬‬
‫במהלך השנה‪ ,‬הסטודנטים יגבשו שאלת מחקר‪ ,‬יעלו השערות ויגישו הצעת מחקר‪ ,‬אותה יבדקו באמצעות‬
‫מחקר שדה‪ ,‬תוך כדי שימוש בשיטות שונות של איסוף נתונים (כמו‪ :‬שאלונים‪ ,‬אקטיגרפים‪ ,‬מבחנים‬
‫קוגניטיביים ועוד)‪ .‬הסטודנטים ידרשו לעבד את הנתונים בשיטות כמותיות‪ ,‬ולסכם את המחקר בע"פ‬
‫ובכתב תוך שמירה על כללי כתיבה מדעית מקובלת‪ ,‬במסגרת לוח זמנים קפדני‪.‬‬
‫‪ 6‬שש"ס ‪ 6 /‬נ"ז ‪ /‬ס' ‪60 /‬‬
‫ק‪ ,31304 ,31309 :‬סיום חובות באנגלית‬
‫ש' ‪ 31701‬פרופ' אורנה צ'שינסקי א' ‪( 09:15-11:45‬מעודכן נכון ל‪)28.08.12 -‬‬
‫פסיכולוגיה של הזקנה‬
‫בהשוואה לתקופות קודמות בהיסטוריה‪ ,‬מאה זו מצטיינת בעליה מתמשכת במספר האבסולוטי והיחסי‬
‫של קשישים באוכלוסייה‪ .‬הקורס יעסוק בקשר שבין המערכת הביולוגית וההתנהגות האנושית במהלך‬
‫תהליך ההזדקנות‪ .‬הקורס יתרכז בהבנת התשתית הפסיכולוגית של תהליך ההזדקנות ויעמיק בהבנת‬
‫הקשר בין מוח והתנהגות‪ .‬יושם דגש על העמקת הידע במחקר הבסיסי‪ ,‬וביישומים הקליניים הנעשים‬
‫בתחום זה‪.‬‬
‫‪ 6‬שש"ס ‪ 6 /‬נ"ז ‪ /‬ס' ‪60 /‬‬
‫ק‪ ,31304 ,31309 :‬סיום חובות באנגלית‬
‫ש' ‪ 31702‬פרופ' איריס חיימוב א' ‪( 09:15-11:45‬מעודכן נכון ל‪)28.08.12 -‬‬
‫חובת בחירה‪-‬יש לבחור שלושה קורסים‬
‫פסיכולוגיה חברתית‬
‫הפסיכולוגיה החברתית עוסקת במחקר אמפירי של הקשרים השונים הקיימים בין הפרט לבין החברה בה‬
‫הוא חי‪ .‬במסגרת הקורס נכיר את אבני היסוד של הפסיכולוגיה החברתית הכוללים‪ :‬שיטות מחקר‬
‫בפסיכולוגיה חברתית‪ ,‬רקע היסטורי‪ ,‬קוגניציה חברתית‪ ,‬תפיסת העצמי והזולת‪ ,‬עמדות‪ ,‬תוקפנות ושיתוף‬
‫פעולה‪ ,‬קונפורמיות ועוד‪.‬‬
‫‪ 4‬שש"ס ‪ 4 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ז‪31014:‬‬
‫ב' ‪ 31313‬ד"ר דורית הדר‪-‬שובל ג' ‪14:15-17:45‬‬
‫פסיכולוגיה קוגניטיבית‬
‫מטרת הקורס היכרות עם הנושאים המרכזיים של התיאוריה והמחקר בתחום תהליכים‬
‫הכרתיים‪ .‬זאת מנקודת מבט של גישת עיבוד מידע‪ ,‬וגישות חדישות אחרות‪ .‬בין הנושאים שידונו‬
‫במהלך הקורס‪ :‬תהליכי זיכרון‪ ,‬קשב‪ ,‬שפה‪ ,‬ייצוג מידע‪ ,‬חשיבה‪ ,‬קבלת החלטות ופתרון בעיות‪ .‬כן‬
‫יירכשו הסטודנטים מיומנויות בסיסיות בביצוע מחקרי מעבדה הקשורים לנושאי הלימוד‪.‬‬
‫‪ 4‬שש"ס ‪ 4 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ק‪31300 :‬‬
‫ז‪31016:‬‬
‫א' ‪ 31314‬ד"ר ורד חלמיש ג' ‪08:30-11:45‬‬
‫שנתון תשע"ג‪-‬החוג לפסיכולוגיה‬
‫‪7‬‬
‫פסיכולוגיה של הלמידה‬
‫הקורס סוקר את השורשים הפילוסופים‪-‬תיאורטים והאמפירים של חקר הלמידה בפסיכולוגיה‪.‬‬
‫הסטודנט ייחשף לטווח נרחב של נושאים‪ :‬עקרונות ומאפייני למידה לא‪-‬אסוציאטיבית‬
‫(הביטואציה‪/‬סנסיטיזציה) וכן של למידה אסוציאטיבית (קלאסית‪/‬אינסטרומנטאלית)‪ ,‬השפעת‬
‫רגשות על תהליכי למידה‪ ,‬ומעורבות קוגניציה ומודעות בלמידה‪ .‬דגש מיוחד בקורס יושם על דיון‬
‫מתוך צפייה בלמידה בבעלי‪-‬חיים (במעבדה ובטבע)‪ ,‬תוך ניסיון לקשר תיאוריה ומעשה‪ .‬כמו גם על‬
‫גילויים בחקר המוח המקדמים הבנת תהליכי למידה בבני‪-‬אדם‪.‬‬
‫‪ 4‬שש"ס ‪ 4 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ק‪31300 :‬‬
‫ז‪31318 :‬‬
‫ב' ‪ 31315‬מר עומר הורוביץ ג' ‪08:30 -11:45‬‬
‫תפיסה‬
‫ילמדו נושאים נבחרים בתהליכי תפיסה מרכזיים‪ :‬תפיסת צורות וארגון תפיסתי‪ ,‬תפיסת עומק וגודל‪,‬‬
‫אילוזיות תפיסתיות‪ ,‬קביעויות תפיסתיות ועוד‪ .‬כמו כן ידונו גישות תיאורטיות שונות להסבר תהליכים‬
‫תפיסתיים שונים‪.‬‬
‫‪ 4‬שש"ס ‪ 4 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ז‪31319 :‬‬
‫א' ‪ 31316‬ד"ר ורד חלמיש א' ‪12:15-15:45‬‬
‫מבוא למבחנים פסיכולוגים‬
‫מבחנים פסיכולוגיים נמצאים בשימוש בתחומים רבים של הפסיכולוגיה‪ :‬למשל‪ ,‬בפסיכולוגיה קלינית‪,‬‬
‫ארגונית‪ ,‬התפתחותית‪ .‬מטרת הקורס היא לסקור היבטים תיאורטיים ויישומיים של מבחנים אלה‪ ,‬בדגש‬
‫על אספקטים מתודולוגיים (מהימנות‪ ,‬תוקף‪ ,‬חתכי קבלה‪ ,‬נורמות) של המבחנים השונים‪ .‬במהלך הקורס‬
‫נדון בסוגי מבחנים שונים (מבחני אינטליגנציה‪ ,‬שאלוני אישיות‪ ,‬מבחני מצב)‪ ,‬השלבים השונים בפיתוח‬
‫מבחן‪ ,‬פורמאטים שונים של שאלות‪ ,‬אופני ציינון‪ ,‬קביעת חתכי קבלה‪ ,‬איכות פריטים‪ ,‬איכות מבחנים‬
‫(מהימנות ותוקף)‪ ,‬מבחנים ממוחשבים‪ ,‬ואתיקה‪ .‬קורס זה הינו חובה לנרשמים לתואר שני בפסיכולוגיה‬
‫במגמה התעשייתית‪-‬ארגונית‪.‬‬
‫‪ 4‬שש"ס ‪ 4 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ב' ‪ 31504‬ד"ר דלית לב‪-‬ארי‪-‬מרגלית א' ‪12:15-15:45‬‬
‫קורסי בחירה‬
‫מיועד לסטודנטים שנה א'‬
‫התערבות במשבר‬
‫בקורס נסקור את ההתפתחות ההיסטורית של מודלים לפתרון בעיות ואת התהליך שעברו והפכו למודלים‬
‫להתערבות במשבר‪ .‬נלמד את עקרונות ההתערבות במשבר‪ ,‬ונדון במקרים ובדוגמאות מעשיות להתערבות‬
‫במשברים ממגוון נושאים‪ :‬התערבות באנשים אלימים במשבר‪ ,‬התערבות בקרב נשים מוכות או לאחר‬
‫אונס‪ ,‬התערבות בקרב משפחות וילדים‪ ,‬התערבות במשברים רבי משתתפים (בתי ספר‪ ,‬פנימיות)‬
‫והתערבות במצבי סיכון אובדני‪.‬‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 2 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ב' ‪ 31523‬ד"ר צחי ארנון ג' ‪14:15-15:45‬‬
‫שינה והפרעות שינה‬
‫הקורס יעסוק במבנה השינה‪-‬שלבי שינה‪ .‬נוירו אנטומיה ונוירו כימיה של שינה; חסך שינה וחסך בשנת‬
‫חלום; פתולוגיה של שינה‪-‬גישות חדשות לאבחון וטיפול בהפרעות שינה‪ ,‬אינסומניה‪ ,‬הפרעות נשימה‬
‫בשינה‪ ,‬אוטומטיזם בשינה‪ .‬הפרעות שינה ותפקוד יומי בקרב קבוצות פתולוגיות שונות‪.‬‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 2 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ז‪31115 :‬‬
‫ב' ‪ 31519‬פרופ' אורנה צ'ישינסקי ג' ‪14:15-15:45‬‬
‫שנתון תשע"ג‪-‬החוג לפסיכולוגיה‬
‫‪8‬‬
‫מיועד לסטודנטים שנה ב' ושנה ג'‬
‫מבוא לפסיכולוגיה ארגונית‬
‫פסיכולוגיה תעשייתית‪-‬ארגונית (‪ )Industrial Organizational Psychology‬הינו תחום בפסיכולוגיה‬
‫העוסק במפגש ובפעילות הגומלין (אינטראקציה) בין האדם לבין הארגון‪ .‬הוא מבקש להבין את התהליכים‬
‫והמנגנונים‪ ,‬השולטים בהתנהגותם של אנשים‪ ,‬כאשר הם נמצאים במסגרות ארגוניות‪ ,‬ואת השפעתם‬
‫עליהם‪ .‬מטרתו של הקורס היא לחשוף את המשתתפים למגוון רחב של נושאים בפסיכולוגיה תעשייתית‪-‬‬
‫ארגונית ולהדגים כיצד נושאים אלה מתקשרים לעולם העבודה‪ .‬במסגרת הקורס יוצגו גישות תיאורטיות‬
‫וממצאים אמפיריים‪ ,‬תוך דיון בישומם לתחום של ניהול ארגונים‪ .‬במהלך הקורס נדון במגוון נושאים‬
‫כגון‪ :‬גיוס ומיון עובדים‪ ,‬מבנים ותהליכים ארגוניים‪ ,‬תרבות ארגונית‪ ,‬הנעת עובדים‪ ,‬הדרכה‪ ,‬ניהול‬
‫ומנהיגות וקבלת החלטות‪.‬‬
‫‪ 3‬שש"ס ‪ 3 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫א' ‪ 31502‬ד"ר דלית לב‪-‬ארי‪-‬מרגלית ג' ‪14:00-16:30‬‬
‫השפעת המדיה על התפתחות הילד‬
‫תופעות כגון הפרעות אכילה‪ ,‬אלימות של ילדים והתנהגויות אנטי חברתיות אחרות‪ ,‬מובילות פעמים רבות‬
‫להפניית אצבע מאשימה כלפי אמצעי התקשורת‪ .‬מתעוררות השאלות‪ :‬האם אכן למדיה השפעה על‬
‫התנהגויות אלה? האם ילדים מושפעים מהמדיה יותר ממבוגרים? בשאלות אלה ואחרות יעסוק הקורס‪.‬‬
‫במהלך הקורס ננסה להבין את השפעת אמצעי התקשורת על התנהגויות הפרט‪ ,‬תפיסותיו ודרכי החשיבה‬
‫שלו תוך דגש על התפתחות ילדים ועל הבדלים התפתחותיים בהשפעת המדיה‪ .‬נסקור תיאוריות ומחקרים‬
‫מתחום הפסיכולוגיה העוסקים באלימות‪ ,‬התנהגות פרו חברתית‪ ,‬הפרעות אכילה‪ ,‬זהות מגדרית‪ ,‬למידה‪,‬‬
‫קשב‪ ,‬קבלת החלטות וצרכנות‪ ,‬וכן תיאוריות ומחקרים על התפתחות הילד‪ .‬נתייחס להשפעות המדיה על‬
‫תופעות אלה‪ .‬הקורס יכלול הרצאות ודיונים בכיתה בשילוב עם צפייה בסרטים ובטקסטים תקשורתיים‬
‫המדגימים את התכנים‪.‬‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 2 /‬נ"ז‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫א' ‪ 31524‬ד"ר מיכל אלון‪-‬תירוש ג' ‪14:15-15:45‬‬
‫פסיכולוגיה חיובית‬
‫בקורס נתמקד בתנועה צומחת בפסיכולוגיה העכשווית הידועה בשם "פסיכולוגיה חיובית"‪ .‬פסיכולוגיה‬
‫חיובית מתמקדת בניסיון להבין את מקורות החוסן הגופני והנפש להתמודדות יעילה עם מצוקות ולחצים‬
‫בחיים לצד מקורות העוצמה וההשראה האנושית‪ .‬אחת המטרות של גישה זו היא לנסות ולהבין כיצד ניתן‬
‫להעצים מאפיינים אנושיים חיוביים בהקשרים שונים ‪ -‬חינוך‪ ,‬יחסים בין אישיים‪ ,‬טיפול‪ ,‬שיקום‪ ,‬עבודה‬
‫ועוד‪ .‬בקורס נעמוד הן על עמדות ורעיונות תיאורטיים ופילוסופיים המהווים את המצע עליו צומחת גישה‬
‫זו‪ ,‬הן על הידע המחקרי ההולך ונצבר בשנים האחרונות בתחום של פסיכולוגיה חיובית‪ ,‬והן על ההיבט‬
‫היישומי של גישה זו‪.‬‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 2 /‬נ"ז ‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫א' ‪ 31525‬ד"ר אלון רז א' ‪16:00-17:30‬‬
‫מבוא לנוירופסיכולוגיה קלינית‬
‫הקורס יסקור מגוון נושאים הלקוחים מתחום הנוירופסיכולוגיה שעניינו הקשר שבין המוח‪ ,‬הקוגניציה‬
‫וההתנהגות‪ .‬דרך מחקרים במדעי המוח ותיאורי מקרה של אנשים בעלי פגיעות מוחיות שונות‪ ,‬יועלו‬
‫שאלות הנוגעות למודעות שלנו‪ ,‬לאישיות‪ ,‬לרגשות וליכולות קוגנטיביות שונות‪ .‬בקורס ילמדו הפרעות כגון‬
‫הזנחה‪ ,‬אגנוזיה‪ ,‬אפאזיה ואמנזיה כביטויים של ליקויים במבנים מוחיים שונים ודרכן נלמד על מנגנוני‬
‫תפיסה‪ ,‬קשב‪ ,‬שפה וזיכרון‪.‬‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 2 /‬נ"ז‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ב' ‪ 31521‬ד"ר טלי שרון ג' ‪08:30-10:00‬‬
‫הפרעות אישיות והשתקפותן בקולנוע‬
‫במסגרת הקורס נכיר את מאפייני הפרעות האישיות העיקריות כגון‪ :‬נרקיסיסטית‪ ,‬גבולית‪ ,‬סכיזואידית‪,‬‬
‫אובססיבית‪ ,‬תלותית ופראנואידית‪ .‬נברר את הסיבות להתפתחות הפרעות אישיות אלה‪ ,‬ואת הדרכים‬
‫המוצעות לטפל בהן‪ .‬נדון וננתח הפרעות אלה בעזרת צפייה בסרטי קולנוע‪ ,‬ותיאורי מקרים טיפוליים‪.‬‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 2 /‬נ"ז‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ז‪30073:‬‬
‫ב' ‪ 31526‬ד"ר אורי דן ג' ‪14:15-15:45‬‬
‫שנתון תשע"ג‪-‬החוג לפסיכולוגיה‬
‫‪9‬‬
‫מבוא לפסיכולוגיה אבולציונית‬
‫הקורס יחשוף את המשתתף לכלי הניתוח האבולוציוניים של ההתנהגות האנושית‪ ,‬תוך שאיבה מתיאוריות‬
‫קלאסיות ומודרניות מתחום האבולוציה ומדעי המוח‪ .‬הקורס יעסוק באתגרי ההישרדות אז והיום‪,‬‬
‫בהתנהגויות כגון‪ :‬אסטרטגיות חיזור‪ ,‬הורות‪ ,‬משפחתיות‪ ,‬היררכיה חברתית‪ ,‬שתוף פעולה ותחרות‪,‬‬
‫תוקפנות‪ ,‬אלטרואיזם‪ ,‬פסיכופתולוגיה מזווית אבולוציונית‪ ,‬הבדלי מין ביכולות באספקטים של רגש‪,‬‬
‫חשיבה והתנהגות והמבנים האנטומיים והתפקוד הפיזיולוגי בבסיסם‪.‬‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 2 /‬נ"ז‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ב' ‪ 31527‬ד"ר אפרת בראל ג' ‪14:15-15:45‬‬
‫עיבוד נתונים ממוחשב ‪SPSS‬‬
‫הקורס יקנה את מיומנויות השימוש בתוכנת ה ‪ SPSS‬ויקנה לסטודנטים את היכולת לנתח את נתוני‬
‫מחקריהם באופן עצמאי ללא צורך בפניה לגורם חיצוני‪ .‬הקורס ילווה את הקורס בפסיכולוגיה ניסויית‬
‫ובכך יהווה תגבור וחזרה על החומר הנלמד תוך שימת דגש על הפן היישומי של החומר‪-‬הרצתו בתוכנת‬
‫המחשב‪ .‬הקורס מהווה אינטגרציה והכנה מבחינת תחום הסטטיסטיקה ושיטות המחקר ללימודים‬
‫בתארים המתקדמים במדעי החברה‪ .‬בקורס נלמד על התהליך השלם של בחירת הניתוח הסטטיסטי‬
‫המתאים לנתונים‪ ,‬הרצתו בתוכנת ה ‪ SPSS‬במחשב‪ ,‬הבנת הפלטים של התוכנה‪ ,‬הסקת מסקנות ודיווח על‬
‫תוצאות הניתוחים‪.‬‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 2 /‬נ"ז‪ /‬ש' ‪56 /‬‬
‫ב' ‪ 31528‬ד"ר טלי שרון ג' ‪10:15-11:45‬‬
‫תהליכים בקבוצות קטנות‪ :‬דינאמיקה קבוצתית‬
‫הקורס הוא סדנה דינמית‪ ,‬משמע‪' ,‬דינמיקה קבוצתית'‪ ,‬ומיועד למי שיש שלו רצון ונכונות לעבור את‬
‫התהליך‪ .‬המטרה בסדנה היא פיתוח מודעות עצמית ושיפור דרכי התקשורת‪ .‬לאופן ההשתתפות בקבוצה‬
‫אין קשר לציון‪ .‬העבודה המוגשת לאחר הקורס מיועדת להעמקת התובנות וחיבור עם היכרות תיאורטית‬
‫של תהליכים קבוצתיים‪ .‬מספר המקומות מוגבל ל ‪.15‬‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 2 /‬נ"ז‪ /‬סד' ‪56 /‬‬
‫ב' ‪ 31529‬מר צביקה שטרנפלד ג' ‪16:15-17:45‬‬
‫מחקר מודרך‬
‫מטרת הקורס היא להעניק לסטודנטים הזדמנות להתנסות בעבודת מחקר ולהשתלב בפרויקטים מחקריים‬
‫הנערכים בחוג‪ ,‬כדי להעמיק את הבנתם לגבי הפסיכולוגיה כדיסציפלינה מדעית ומחקרית‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬הקורס‬
‫מאפשר הכרות מעמיקה יותר בין סטודנטים וחוקרים‪ .‬הקורס כולל חשיפה לעולם תוכן בו עוסק החוקר‬
‫דרך קריאה מודרכת וכמו‪-‬כן התנסות בביצוע מחקר בפועל דרך מחקר מודרך‪.‬‬
‫הקורס מזכה נקודת זכות אחת לסמסטר‪ ,‬ולא יותר מ‪ 2 -‬נ"ז בגין שני סמסטרים‪ .‬הקורס מונחה על ידי‬
‫חבר סגל מהחוג לפסיכולוגיה‪ .‬בתחילת שנת הלימודים תפורסם על ידי מזכירות החוג רשימת החוקרים‬
‫ונושאי המחקר וכן פרטי ההתקשרות עם חבר הסגל‪ .‬ההרשמה לקורס אפשרית רק באישור חבר הסגל‬
‫איתו יעבוד הסטודנט‪ .‬על הסטודנט לבצע עבודת מחקר מונחית ולהגיש דו"ח תמציתי בסיום הסמסטר כפי‬
‫שיתבקש על ידי חבר הסגל המנחה אותו‪.‬‬
‫הקורס מקנה ציון "השלים" ‪" /‬לא השלים"‪.‬‬
‫מיועד לסטודנטים שנה ג'‬
‫עיון וניתוח מחקר עדכני בפסיכולוגיה‬
‫הסדנא מיועדת לסטודנטים שמתכוונים להמשיך ללימודים מתקדמים בפסיכולוגיה‪ ,‬ומוכנים להקדיש‬
‫משאבים וזמן בהתמודדות עם קריאה וניתוח ביקורתי של מאמרים עכשוויים וקלאסיים בפסיכולוגיה‪.‬‬
‫הסדנא דורשת מוכנות לעבוד עם טקסט מקורי בשפה האנגלית‪ .‬כמו‪-‬כן‪ ,‬יתנהלו דיונים בשפה האנגלית‪.‬‬
‫נדרשת נוכחות והשתתפות פעילה בדיונים‪.‬‬
‫‪ 2‬שש"ס ‪ 2 /‬נ"ז ‪ /‬סד' ‪56 /‬‬
‫ב' ‪ 31513‬פרופ' ברי ברגר א' ‪12:15-13:45‬‬
‫פרקטיקום‪-‬מסלול התנסות בשדה מסגרת טיפולית‬
‫מטרת הקורס היא לאפשר לתלמידים התנסות אישית ביצירת קשר טיפולי‪-‬תמיכתי‪ .‬התנסות זו אמורה‬
‫להיות בסיס להטמעה של ידע תיאורטי שהסטודנטים רוכשים בקורסים שונים במהלך למודי התואר‬
‫הראשון בחוג למדעי ההתנהגות‪ ,‬דוגמת‪ :‬תיאוריות של אישיות‪ ,‬פסיכולוגיה אבנורמלית‪ ,‬פסיכולוגיה‬
‫חברתית‪ ,‬פסיכולוגיה התפתחותית ועוד‪ .‬נוסף לכך‪ ,‬התנסות זו תאפשר הכרות אישית קרובה עם המסגרות‬
‫שבהם מועסקים אנשי מקצוע במדעי ההתנהגות‪ .‬המפגשים עם המרצה יתקיימו במכללה‪ .‬הפגישות עם‬
‫המדריכים יתקיימו במקומות ההתנסות‪ .‬הפגישות עם המקושרים יתקיימו במקומות ההתנסות ו‪/‬או בבית‬
‫המקושר‪.‬‬
‫‪ 4‬שש"ס ‪ 0 /‬נ"ז ‪ /‬פ' ‪56 /‬‬
‫ש' ‪ 31522‬ד"ר שרונה מיטל סמ' א'‪ :‬א' ‪ ,14:15-15:45‬סמ' ב'‪ :‬ג' ‪( 12:15-13:45‬מעודכן נכון ל‪)03.09.12 -‬‬
‫‪10‬‬
‫שנתון תשע"ג‪-‬החוג לפסיכולוגיה‬

Similar documents