`012/23.5 פרוטוקול מליאת המועצה מס

Transcription

`012/23.5 פרוטוקול מליאת המועצה מס
‫‪1‬‬
‫כ"ה אייר תשע"ב‬
‫‪ 17‬מאי ‪2012‬‬
‫‪105818 -2012‬‬
‫פרוטוקול מליאת המועצה מס' ‪3.5/2012‬‬
‫שהתקיימה בבית המועצה ביום ג'‪ ,‬כג' באייר תשע"ב – ‪15.5.2012‬‬
‫נוכחים ‪:‬‬
‫אהוד בן אפרים – אלומות‪ ,‬זהבה פרל – אלמגור‪ ,‬מוטי קומרוב – אפיקים‪,‬יוסי ויסלר –‬
‫אפיקים‪ ,‬אלי ארזי – אשדות מ'‪ ,‬יוסי ורדי – דגניה א'‪ ,‬מלאכי כץ – דגניה ב'‪ ,‬חוה ישי –‬
‫האון‪ ,‬יהודה זיידה כהן – כנרת מושבה‪ ,‬זיו הרחול – כנרת קיבוץ‪ ,‬מרדכי אילון – מסדה‪,‬‬
‫עוזי קרן – עין גב‪ ,‬שמעון שושן – פוריה נוה עובד‪ ,‬דני סחייק – פוריה עילית‪ ,‬יעקב שן – שער‬
‫הגולן‪ ,‬עדי חלמיש – תל קציר ‪.‬‬
‫חסרים ‪:‬‬
‫אורי קרפ – אשדות א'‪ ,‬שרה יסעור –בית זרע‪ ,‬משה שפיצר – גנוסר‪ ,‬שבתאי קופלמן –‬
‫חוקוק‪ ,‬נמרוד בן יעקב – מעגן‪ ,‬יוסי עמר – פוריה כפר עבודה‪ ,‬מירב כבשנה – רביד ‪.‬‬
‫מוזמנים ‪:‬‬
‫בועז יוסף ‪ ,‬ד"ר ירח פארן‪ ,‬רענן סרי‪ ,‬מאורי ישראלי‪ ,‬רו"ח מירל כהן ‪.‬‬
‫משתתפים ‪:‬‬
‫חיים חליוה ‪.‬‬
‫על סדר היום ‪:‬‬
‫‪ .1‬אישור פרוטוקול מס' ‪. 2.3/2012‬‬
‫‪ .2‬בית חולים פוריה – חניה ללא תשלום ‪.‬‬
‫‪ .3‬בחירת בעלי תפקידים‪.‬‬
‫‪ .4‬תשלום דמי חבר לעמותה להקמת הקריה לרפואה ומחקר בגליל ‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור לפתיחת חשבון פיתוח – שכונת המעין בכנרת מושבה ‪.‬‬
‫‪ .6‬המועצה הדתית כנרות – דו"ח יו"ר המועצה הדתית‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור ביצוע רבעון ‪ 1‬תקציב המועצה ‪. 2012‬‬
‫‪ .8‬אישור מתן ערבות מועצה להלוואת בנק מזרחי למכללה האזורית ‪.‬‬
‫‪ .9‬תברים‪.‬‬
‫‪ .10‬אינפורמציה ‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫נדון‪ ,‬סוכם‪ ,‬הוחלט ‪:‬‬
‫‪ .1‬אישור פרוטוקול מס' ‪: 2.3/2012‬‬
‫ברוב של ‪ 13‬בעד וללא מתנגדים‪ ,‬מאשרת המליאה את הפרוטוקול ‪.‬‬
‫‪ .2‬בית חולים פוריה – חניה חינם ‪:‬‬
‫א‪ .‬בפני הישיבה הובא מכתבו של זיו הרחול חבר המליאה ‪.‬‬
‫ב‪ .‬יוסי ורדי – ראש המועצה מודיע למליאה כי הוא פועל במשותף עם ראשי‬
‫הרשויות באזור‪ ,‬להסדרת חניה חינם בביה"ח פוריה כפי שהיה עד כה‪ ,‬וכמו כן‬
‫יפעל לאי תשלום חניה בתחום ביה"ח בערבי חג וערבי שבת‪ ,‬חגים ושבתות ‪.‬‬
‫ג‪ .‬המליאה מקבלת בברכה את הודעת ראש המועצה ‪.‬‬
‫‪ .3‬בחירת בעלי תפקידים ‪:‬‬
‫ברוב של ‪ 13‬בעד וללא מתנגדים‪ ,‬בוחרת המליאה את עוזי קרן כחבר בועדת המשנה‬
‫של הועדה המקומית לתו"ב ‪.‬‬
‫‪ .4‬תשלום דמי חבר לעמותה להקמת הקריה לרפואה ‪:‬‬
‫ברוב של ‪ 15‬בעד וללא מתנגדים‪ ,‬מאשרת המליאה תשלום דמי חבר בסך ‪,₪ 11,253‬‬
‫לעמותה להקמת הקריה לרפואה ומחקר בגליל ‪.‬‬
‫‪ .5‬אישור לפתיחת חשבון פיתוח ‪:‬‬
‫ברוב של ‪ 14‬בעד ו‪ 1 -‬נגד‪ ,‬מאשרת המליאה פתיחת חשבון פיתוח – שכונת המעין‬
‫בכנרת מושבה‪.‬‬
‫‪ .6‬המועצה הדתית כנרות – דו"ח יו"ר המועצה הדתית ‪:‬‬
‫ניסים אלקובי – יו"ר המועצה הדתית מפרט בפני החברים את תקציב המועצה‬
‫פעולותיה ופעילותה ‪.‬‬
‫יוסי ורדי וחברי המליאה מברכים את המועצה הדתית ‪ -‬ניסים אלקובי העומד‬
‫בראשה וחברי המועצה הדתית‪ ,‬על פעילותם הטובה והמבורכת ‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור ביצוע רבעון ‪ 1‬תקציב המועצה – ‪: 2012‬‬
‫ברוב של ‪ 14‬בעד וללא מתנגדים‪ ,‬מאשרת המליאה את ביצוע הרבעון ‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור מתן ערבות מועצה ‪:‬‬
‫ברוב של ‪ 13‬בעד וללא מתנגדים‪ ,‬מאשרת המליאה כדלקמן ‪:‬‬
‫א‪ .‬המועצה ערבה כלפי בנק מזרחי בערבות מוחלטת‪ ,‬לפרעון המלא של כל‬
‫הסכומים המגיעים לבנק מזרחי מהמכללה האזורית‪ ,‬בקשר למתן ההלואה‬
‫והאשראי האמורים להלן ‪:‬‬
‫גובה ההלוואה שיעמיד בנק מזרחי טפחות למכללה האזורית – ‪ 1,2‬מלש"ח ‪.‬‬
‫גובה הערבות המאושרת ע"י המליאה – ‪ 400‬אלש"ח ‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ .9‬תברים ‪:‬‬
‫א‪ .‬המליאה מאשרת את התברים כדלקמן ‪:‬‬
‫‪ -‬הגדלת תב"ר‪.‬‬
‫תב"ר מס' ‪ :1915‬מיזוג אוויר בית בנדל‬
‫‪.₪ 500,000‬‬
‫סכום קודם‪:‬‬
‫סכום הגדלה‪.₪ 160,000 :‬‬
‫סה"כ ‪.₪ 660,000 :‬‬
‫מקורות מימון‪ :‬משרד התרבות והספורט ‪.₪ 304,600 -‬‬
‫קרן פיתוח מועצה ‪.₪ 355,400 -‬‬
‫תב"ר מס' ‪ :1982‬מגרש ספורט רב תכליתי בי"ס מול גלעד ‪ -‬הגדלת תב"ר‪.‬‬
‫‪.₪ 342,910‬‬
‫סכום קודם‪:‬‬
‫סכום הגדלה‪.₪ 557,090 :‬‬
‫סה"כ ‪.₪ 900,000 :‬‬
‫מקורות מימון‪ :‬משרד התרבות והספורט ‪.₪ 342,910-‬‬
‫המועצה להסדר הימורים בספורט‪.₪ 190,000 -‬‬
‫קרן פיתוח מועצה‪.₪ 367,090 -‬‬
‫תב"ר מס' ‪ :1987‬גן תאנה באשדות יעקב איחוד ‪ -‬הגדלת תב"ר‪.‬‬
‫‪.₪ 920,000‬‬
‫סכום קודם‪:‬‬
‫סכום הגדלה‪.₪ 158,797 :‬‬
‫סה"כ ‪.₪ 1,078,797 :‬‬
‫מקורות מימון‪ :‬משרד החינוך ‪.₪ 958,797-‬‬
‫קיבוץ אשדות איחוד‪.₪ 120,000-‬‬
‫‪ -‬שינוי מקורות מימון‪.‬‬
‫תב"ר מס' ‪ :1760‬כפר תיירות – חוקוק‬
‫‪.₪ 1,500,000‬‬
‫סכום קודם‪:‬‬
‫מקורות מימון‪ :‬משרד התיירות באמצעות חמ"ת‪.₪ 1,200,000 -‬‬
‫‪) ₪ 200,000‬היה ‪( ₪ 100,000‬‬
‫קרן פיתוח מועצה ‪-‬‬
‫‪) .₪ 100,000‬היה ‪( ₪ 200,000‬‬
‫‬‫קיבוץ חוקוק‬
‫תב"ר מס' ‪:1988‬רכישת שני רכבי ביטחון ) לתל קציר ואפיקים(‬
‫סכום‪.₪ 380,000 :‬‬
‫מקורות מימון‪ :‬משרד הביטחון ‪.₪ 240,000 -‬‬
‫השתתפות הישובים‪ /‬מכירת הרכבים הישנים – ‪.₪ 140,000‬‬
‫תב"ר מס' ‪ :1989‬עבודות פיתוח בכנרת המושבה‬
‫סכום‪.₪ 450,000 :‬‬
‫מקורות מימון‪ :‬קרן פיתוח כנרת המושבה‪.₪ 450,000 -‬‬
‫תב"ר מס' ‪ :1990‬שיקום כבישים ומדרכות בנווה עובד‬
‫סכום‪.₪ 1,000,000 :‬‬
‫מקורות מימון‪ :‬משרד התחבורה ‪.₪ 640,000 -‬‬
‫קרן פיתוח מועצה‪.₪ 360,000 -‬‬
‫‪4‬‬
‫תב"ר מס' ‪ :1991‬בניית גן ילדים באלמגור‬
‫סכום‪.₪ 885,000 :‬‬
‫מקורות מימון‪ :‬משרד החינוך‪.₪ 885,000 -‬‬
‫פעולות לבטיחות בדרכים ‪2012‬‬
‫תב"ר מס' ‪:1992‬‬
‫סכום‪.₪ 20,000 :‬‬
‫מקורות מימון‪ :‬הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ‪.₪ 18,000 -‬‬
‫קרן פיתוח מועצה ‪.₪ 2,000 -‬‬
‫תב"ר מס' ‪:1993‬שיקום כבישים ומדרכות בפוריה עלית‪.‬‬
‫סכום‪.₪ 800,000 :‬‬
‫‪.₪ 640,000‬‬
‫מקורות מימון‪ :‬משרד התחבורה ‪-‬‬
‫קרן פיתוח פוריה עלית‪.₪ 160,000 -‬‬
‫תב"ר מס' ‪:1994‬החלפת מחשב שרת במועצה כולל רישוי תוכנות‪.‬‬
‫סכום‪.₪ 150,000 :‬‬
‫מקורות מימון‪ :‬משרד הפנים ‪.₪ 150,000 -‬‬
‫ב‪ .‬ברוב של ‪ 14‬בעד וללא מתנגדים‪ ,‬מאשרת המליאה את תב"ר מס' ‪. 1991‬‬
‫ג‪ .‬ברוב של ‪ 15‬בעד וללא מתנגדים‪ ,‬מאשרת המליאה את שאר התברים‬
‫ברשימה דלעייל ‪.‬‬
‫ההצבעה נערכה על כל תב"ר בנפרד ‪.‬‬
‫‪ .10‬אינפורמציה ‪:‬‬
‫יוסי ורדי ראש המועצה מוסר אינפורמציה בנושאים הבאים ‪:‬‬
‫א‪ .‬מקהלת עמק הירדן נוסעת באוגוסט ‪ 2012‬לסנט פטרסבורג ‪.‬‬
‫ב‪ .‬חברי המקהלה נוסעים על חשבונם ‪.‬‬
‫ג‪ .‬גבי פינסקי – מנהלת הנסיעה‪ ,‬אירה קלכמן – המנצחת והמנהלת המוסיקלית‬
‫ומרינה סנדרוביץ –המלווה בפסנתר‪ ,‬נוסעות ע"ח המועצה‪ ,‬עלות למועצה‬
‫סה"כ ‪ ₪ 18,000‬ע"ח תקציב תרבות בסעיף המקהלה‪.‬‬
‫ד‪ .‬ביום ‪ 3‬למאי התקיים סיור בצמח מפעלים‪ ,‬את חברי המליאה אירחה דיאנה‬
‫בוגוסלבסקי – מנהלת מפעלי עמה"י ומשקי עמה"י‪ ,‬והסיור אורגן ע"י רון‬
‫יצחקי מנהל הועדה החקלאית‪.‬‬
‫הסיור‪ ,‬האירגון ודברי ההסבר של דיאנה‪ ,‬מריו טינסקי מנכ"ל צמח תערובת‬
‫ד"ר ישראלי חוקר בצמח נסיונות ושל רון יצחקי מנהל צמח נסיונות היו‬
‫מאלפים ומעניינים ‪.‬‬
‫__________________‬
‫יוסי ורדי – ראש המועצה‬
‫____________________‬
‫מרדכי אילון – רשם הפרוטוקול‬
5

Similar documents