תוכנית יחודית למלגאי מדרשת פיינברג

Transcription

תוכנית יחודית למלגאי מדרשת פיינברג
‫תוכנית יחודית למלגאי מדרשת פיינברג‬
‫בשיתוף עם מנורה מבטחים חברה לביטוח‬
‫"מטריה למלגאי" –השקט שלך‬
‫בלימודים‬
‫משווק בלעדית באמצעות לב הדקל‬
‫מקבוצת קלע‬
‫הגדרת אובדן כושר עבודה‬
‫•‬
‫פיצוי חודשי של עד ‪ 75%‬משכר או הכנסה במקרה של נכות הגורמת לאובדן‬
‫מוחלט של כושר העבודה‪.‬‬
‫המבוטח ייחשב כבלתי כשיר מוחלט לעבודה אם יתקיימו במצטבר שני התנאים‬
‫להלן לתקופה העולה על ‪ 3‬חודשי המתנה‪.‬‬
‫‪ .1‬עקב מחלה או תאונה נשלל ממנו בשיעור של בין ‪ 25%‬ל ‪ 75%‬לפחות הכושר‬
‫להמשיך לעסוק באופן זמני או קבוע במקצוע או בעיסוק בהם עסק ערב קרות‬
‫מקרה הביטוח‪.‬‬
‫‪ .2‬אינו עוסק בעבודה כלשהי או בעיסוק כלשהו תמורת שכר או תגמול או רווח או‬
‫טובת הנאה כלשהי‪.‬‬
‫•‬
‫מלגה אינה נכללת בהגדרות הללו למעט בהסדר המיוחד למלגאים של מדרשת‬
‫פיינברג‪.‬‬
‫למלגאי מדרשת פיינברג אושר פיצוי חריג של ‪ 100%‬מהמלגה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מטריה למלגה ‪ -‬הכיסוי‬
‫‪" 9‬אובדן כושר עבודה" – בהגדרה ייחודית‪.‬‬
‫פיצוי של עד ‪100%‬במקרה של איבוד היכולת‬
‫ללמוד או לסיים את המחקר ו‪/‬או התואר‬
‫כתוצאה ממחלה או תאונה ללא מבחן הכנסה‪.‬‬
‫‪ 9‬פיצוי חד פעמי במקרה של נכות צמיתה‬
‫כתוצאה מתאונה‪.‬‬
‫‪ 9‬פיצוי למוטבים במקרה מוות‪.‬‬
‫מה מיוחד בתוכנית‬
‫‪ 9‬ההגדרה של אובדן כושר עבודה כוללת גם מצב‬
‫של אי יכולת סיום המחקר‪ /‬התואר ואיבוד המלגה‬
‫כתוצאה מתאונה או מחלה ללא מבחן הכנסה‪.‬‬
‫‪ 9‬הפיצוי למלגה בגובה ‪ 6400‬ש"ח למלגאי בן ‪25‬‬
‫תהיה ‪ 6400‬ש"ח לחודש עד ההחלמה או עד גיל‬
‫‪ 67‬ללא מבחן הכנסה‪.‬‬
‫שווי נומינאלי של יותר מ – ‪ 3‬מליון ש"ח‬
‫‪ 9‬בנוסף‪ ,‬במקרה של נכות מתאונה יתקבל פיצוי עד‬
‫ל ‪ 100‬אלף ש"ח‪.‬‬
‫‪ 9‬חו"ח במקרה מוות יועבר פיצוי למוטבים בגובה‬
‫סכום הביטוח שנרכש ומינימום ‪ 100‬אלף ש"ח‪.‬‬
‫עלות התוכנית‬
‫™העלות הממוצעת של התוכנית היא כ ‪1.5%‬‬
‫מגובה המלגה‪.‬‬
‫™התוכנית הנה צמודת מדד ומשתנה עם הגיל‪.‬‬
‫™התוכנית ניתנת להמשך גם באופן פרטי‬
‫בעתיד‪.‬‬
‫™התוכנית תשולם מ ‪ 3/2011‬בכרטיס אשראי‬
‫של המלגאי‪.‬‬
‫כיצד ליצור קשר‬
‫לתיאום פגישה עם נציג מנהל ההסדר‪ -‬רענן ורקר‬
‫יש ליצור קשר עם שרון מור ‪03-7641041‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫לשירות שוטף ‪ :‬דנית שימעונוביץ ‪03-7641000‬‬
‫‪[email protected]‬‬

Similar documents